Doxis Informatiemanagers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doxis Informatiemanagers"

Transcriptie

1 Substitutie

2 Doxis Informatiemanagers Grootste adviesburo op het gebied van informatiemanagement in Nederland Zelfstandig bedrijfsonderdeel van Ernst & Young Jarenlange ervaring bij NL Overheid Gedegen kennis wet- en regelgeving Full-service dienstverlening: Consultancy Interim Management, Interim Functievervulling Operations 2

3 Onderwerpen Wat is substitutie? Waarom een machtiging substitutie? Wat is er nodig voor een machtiging? Welke maatregelen zijn nodig Doxis methode voor duurzaam digitaal werken en archiveren Informatiebeveiliging, continuïteit en change-management 3

4 Wat is substitutie? Het vervangen van archiefbescheiden door reproducties De reproducties nemen volledig de plaats in van de oorspronkelijke bescheiden en worden daarmee archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet De originele bescheiden worden vervolgens vernietigd Er kan alleen besloten worden tot substitutie als dit geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens. 4

5 Machtiging substitutie De zorgdrager heeft zelf de bevoegdheid om archiefbescheiden te vervangen. Voor blijvend te bewaren bescheiden dient een machtiging te worden verkregen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of Gedeputeerde Staten De machtiging geldt tevens als machtiging tot vernietiging van de oorspronkelijke bescheiden. 5

6 Wat is er nodig voor een machtiging substitutie Een behoorlijke geregelde en geprotocolleerde procedure tot scanning/reproductie volgens de richtlijnen van Nationaal Archief en LOPAI Vastgelegd in een Handboek Digitalisering Concept Besluit Brief (verzoek) gericht aan de Staatssecretaris voor Cultuur, p/a de Algemene Rijksarchivaris of de provinciale archiefinspectie 6

7 Waarom nog papier na digitalisering? De zorg van veel organisaties is dat als het omzettings- of substitieproces niet goed verloopt of het gedigitaliseerde verwerkingsproces anderszins niet naar behoren functioneert, de betrouwbaarheid, authenticiteit, integriteit en bruikbaarheid van archiefstukken mogelijk in het gevaar komt. 7

8 Zorgen en plichten De plicht om het culturele erfgoed te bewaren (Archiefwet); De verantwoordingsplicht waar men volgens de Algemene Wet Bestuursrecht aan moet voldoen; Duurzame digitale opslag; de zorg dat informatiedragers met bedrijfskritische informatie en/of verantwoordingsinformatie na een gerede periode niet meer leesbaar zijn; Het op de juiste wijze omgaan met nieuwe digitale werkwijzen en technieken en de vele (beveiligings)voorzieningen die men daarvoor moet treffen; 8

9 Visie Doxis op substitutie Substitutie is méér dan vervanging papier voor digitaal met goedkeuring Nationaal Archief: Gegarandeerde beschikbaarheid informatie t.b.v. bedrijfsvoering Duurzaamheid Voldoen aan wet- en regelgeving Compliance Risicomanagement 9

10 Actualiteit : Rechtbank Haarlem Amsterdam versus Archiefinspectie over vervanging adreskaarten Mag de Provinciale Archiefinspectie het toekomstig beheer van vervangen (gesubstitueerde) archiefbescheiden meenemen in een oordeel over een vervangingsverzoek 10

11 Duurzaam digitaal werken Het op zodanige wijze vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellen van digitale documenten (in de brede zin van het woord), dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn. 11

12 Welke maatregelen zijn nodig Een behoorlijk geregelde en geprotocolleerde procedure tot scanning/reproductie als onderdeel van de normale bedrijfsvoering Conformiteit met normen en standaarden Risicobeheersing Organisatorische / beheersmaatregelen Informatiebeveiliging Maatregelen tegen informatieverlies (backup) Change-management procedure Onder delen EDP- Audit 12

13 Behoorlijk geregelde en geprotocolleerde procedure Vaststellen van eisen en randvoorwaarden Eenduidige toewijzing van verantwoordelijkheden Vaststellen en bevorderen van procedures en richtlijnen Het voorzien in een reeks diensten met betrekking tot het gebruik en beheer van archiefbescheiden Het ontwerpen, implementeren en beheren van gespecialiseerde systemen voor het beheer van archiefbescheiden Het integreren van informatie- en archiefmanagement in bedrijfsprocessen en systemen 13

14 Recordsmanagement in het procesontwerp Intake FO Intake BO Toetsing Levering BO Registraties en validaties inhoudelijke toetsing Advies Advies Levering FO Dossieropbouw in digitaal archief Input management Throughput management Output management 14

15 Bepaalt verantwoordelijkheden van Maatschappelijkeomgeving Bepaalt Bedrijfsfuncties Bedrijfsactiviteiten Vormen gezaghebbende bronnen voor Leggen verantwoording af aan Zijn verantwoordelijk voor en voeren uit Is geïntegreerd in Informatie- en archiefmanagement Worden gedocumenteerd in Vormen getrouwe afspiegeling van Zijn verantwoordelijk voor en voeren uit Legt vast, beheert en faciliteert gebruik van Functionarissen Creëren Informeren Archiefbescheiden 15

16 Rolverdeling Functionarisssen Algemeen management Lijnmanagement Medewerkers primair proces ICT- specialisten Archief - specialisten Verantwoordelijkheid Procedures Geld beschikbaar stellen bewaken Commitment en steun Systemen inrichten en onderhouden Goede archief - bescheiden produceren De processen en controles van informatie - en archiefmanagement vormgeven, uitvoeren en verbeteren De processen en controles van informatie - en 16

17 Nodig: processen ontleden Bedrijfsfuncties Bedrijfsactiviteiten Mandaat / taak Proces 1 Proces 2 Proces 3 Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit 17 Transactie Transactie Transactie Transactie Transactie Transactie Transactie Transactie Transactie Transactie Transactie Transactie

18 Risico s identificeren Risico s identificeren 18

19 Controls inbouwen Risico s identificeren Controls inbouwen 19

20 Verslaglegging organiseren Risico s identificeren Controls inbouwen Verslaglegging organiseren 20

21 Rolverdeling Functionarissen Algemeen management Lijnmanagement Medewerkers primair proces ICT- specialisten Archief - specialisten Verantwoordelijkheid Procedures Goede Geld beschikbaar stellen bewaken archiefbescheiden Commitment en steun produceren Systemen inrichten en onderhouden De processen en controles van informatie- en archiefmanagement vormgeven, uitvoeren en verbeteren. De processen en controles van informatie - en 21

22 Wat is EDP Audit (IT audit) Electronic Data Processing Audit is de onafhankelijke en onpartijdige beoordeling van de betrouwbaarheid, beveiliging, effectiviteit en efficiency van geautomatiseerde informatiesystemen, de organisatie van de automatiseringsafdeling en de technisch/organisatorische infrastructuur van de geautomatiseerde gegevensverwerking. 22

23 Deskundigheidsgebieden Informatica (zowel de bestuurlijke informatiekunde als de automatiseringstechniek) Controleleer (auditing, accountancy, controletechnieken) Organisatiekunde Wet- en rechtkennis 23

24 Informatiebeveiliging Logische toegangsbeveiliging: Stelsel van instellingen, maatregelen en procedures gericht op bescherming van toegang door ongeautoriseerde personen Maatregelen tegen informatieverlies: Stelsel van instellingen, maatregelen en procedures gericht op bescherming van integriteit, authenticiteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid 24

25 Informatiebeveiliging (voorbeelden) Richtlijnen en procedures voor autorisatie Toezicht op eventuele overtredingen van beveiligingen. Het toekennen en opheffen van toegangsbevoegdheden Bevoegdheden eindgebruikers op need-to-know - basis 25

26 Continuïteit Stelsel van maatregelen dat, in geval van calamiteiten, voorziet in voldoende zekerheid dat in geval van vernietiging of beschadiging van gegevens en programmatuur en/of apparatuur het substitutieproces op aanvaardbare wijze kan worden voortgezet. 26

27 Continuïteit (voorbeelden) Back-ups Beveiligde locatie Back-up media op meerdere locaties Recovery procedures Vervangende configuratie 27

28 Change management Aanwezigheid van een gecoördineerde Change management functie t.b.v.: Noodzakelijke veranderingen in de applicaties (inbedding infrastructuur, updates, upgrades, koppelingen met andere systemen, enz.) Wijzigingen in de processen, procedures en software: impactanalyse, autorisatie, bouw, documentatie, testen en implementatie Borging van gelden wet- en regelgeving 28

29 Change management (voorbeelden) Wijzigingen in de productieomgeving Wijzigingen geïnitieerd en gecontroleerd door eindgebruikers/ applicatiebeheerders. Ontwikkeling van nieuwe informatie systemen c.q. aanpassing van bestaande informatiesystemen. Testen en accepteren nieuwe (versies van) applicaties (OTAP-procedures) Overzetten nieuwe software naar productieomgeving 29

30 Substitutie: een risico, probleem, uitdaging? Niet met een behoorlijk geregelde en geprotocolleerde procedure Niet met informatie- en archiefmanagement geïntegreerd in de bedrijfsprocessen en systemen Niet met de juiste maatregelen voor beveiliging, backup en recovery Maar als onderdeel van het continue (operationele) proces wordt het Business as usual! 30

31 Vragen?

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 Zaaknummer *331691* Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Het opstellen van een Documentair Structuurplan... 6 1.3. Model van het Documentair Structuurplan

Nadere informatie

Landelijk overleg van provinciale archiefinspecteurs Werkverband gemeentelijke archiefinspectie. WgA

Landelijk overleg van provinciale archiefinspecteurs Werkverband gemeentelijke archiefinspectie. WgA Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer RODIN Landelijk overleg van provinciale archiefinspecteurs Werkverband gemeentelijke archiefinspectie WgA Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer

Nadere informatie

IT Audit Essentials. Rapportage Self Assessment. IT Audit Essentials. Klantnaam: Demo Bedrijf. Printdatum 11-6-2012 1

IT Audit Essentials. Rapportage Self Assessment. IT Audit Essentials. Klantnaam: Demo Bedrijf. Printdatum 11-6-2012 1 Rapportage Self Assessment Printdatum 11-6-2012 1 Klantgegevens Bedrijfsnaam Afdeling Automatisering Telefoonnummer 020-1234567 E-mail email@email.nl Naam invuller / contactpersoon Jan Jansen Functie Hoofd

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT]

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Waterschap ei [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Verslag toepassing Wet Revitalisering Generiek Toezicht Kritische Prestatie Indicatoren (KPľs) p. 2-7 p. 8-17 Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT)

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 13 februari 2014 Jaarverslagen 2013

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van personeelsdossiers en het vernietigen van het fysieke exemplaar Sebastiaan Stevens Adviseur Informatievoorziening IA/DIV Juli 2014 Versie 2.2 (definitief)

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie Erfgoedinspectie MinisterieranOnderwijs, Cu/tuur en Wetenschap Ministerie van Defensie De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en het digitale archief Ministerie van Defensie De duurzame

Nadere informatie

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden:

1 Inleiding. De volgende e-businessprofielen worden onderscheiden: Voorwoord Voor u ligt de handleiding ZekeRE-business. Deze handleiding is bestemd voor de IT-auditor die in opdracht van een cliënt de beheersmaatregelen met betrekking tot elektronisch zakendoen door

Nadere informatie

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Comeniusstraat 7a 1817 MS Alkmaar T 072-506 8100 F 072-506 8101 I www.hrsoft.nl Datum Versie Auteur Wijzigingsreden 10 juni 2008 1.0 Cica Speerstra

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Evaluatie van de regelingen

TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Evaluatie van de regelingen TOELICHTING Algemeen 1. Inleiding Ingevolge artikel 21, eerste lid, van de Archiefwet 1995 worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gesteld met betrekking tot de duurzaamheid van door

Nadere informatie

ED 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 2

ED 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 2 ED 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 2 LOPAI, december 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht Informatiebeveiliging Beleid en Basisregels Universiteit Utrecht Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing 1.0 01-11-2005 Eerste versie vast te stellen door CvB op 15-11-2005 Copyright 2005,

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

HNW010 en Alfresco. Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam

HNW010 en Alfresco. Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam HNW010 en Alfresco Een onderzoek naar informatiebeheer en collaboratietools bij Het Nieuwe Werken in Rotterdam stafafdeling inspectie Stadsarchief Rotterdam oktober 2012 HNW010 doc.loods 965177 1/8 Inleiding

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER. op zoek naar een normenkader Teamnummer: 1052 Johan van der Galiën Chris Schaerlaeckens Maart 2011 Voorwoord Hierbij presenteren wij onze scriptie Elektronisch documentenbeheersystemen,

Nadere informatie

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs Mededeling over de betrouwbaarheid van de Overstapservice Onderwijs Onlangs heeft Infoseccon BV een rapport over het geautomatiseerde systeem van Overstapservice Onderwijs (OSO) uitgebracht. Infoseccon

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BEWERKERSOVEREENKOMST Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Bewerkersovereenkomst. Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Identity Management Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Amsterdam 31 maart 2008 Versie 1.0 [definitief] Afstudeerbegeleiders: Rudi

Nadere informatie

Programma van Eisen. Digitaal Bewaar Depot. als onderdeel van het E-Depot.

Programma van Eisen. Digitaal Bewaar Depot. als onderdeel van het E-Depot. Pv digitaal bewaardepot als onderdeel van het -Depot Programma van isen Digitaal Bewaar Depot als onderdeel van het -Depot. Opdracht door Projectgroep Stadsarchief Digitaal Status Definitief Auteur Bert

Nadere informatie

Record Management Application

Record Management Application Europese aanbesteding Record Management Application Voorbeeldcasus Handleiding OS en OSS in Nederlandse en Europese aanbestedingen Versie 2.0 Datum: 26 juli 2005 ICTU / Programma OSOSS Nieuwe Duinweg 24-26

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie