De kleur van. In dit nummer o.a.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kleur van. In dit nummer o.a.:"

Transcriptie

1 In dit nummer o.a.: Huurverhoging 2012 Sies Zuur 40 jaar in dienst Huurtoeslag aanvragen Roparunners in de startblokken Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Voorkomen van huisuitzettingen Woningen voor middeninkomens Prachtige dag voor NL Doet wonen De kleur van Bewonersmagazine van Tablis Wonen Verschijnt drie keer per jaar Jaargang 1, nummer 01 april 2012

2 2 De kleur van wonen Met enige trots presenteren wij u het nieuwe bewonersmagazine van Tablis Wonen: De Kleur van Wonen. In dit magazine leest u over allerlei onderwerpen die met wonen in Sliedrecht en Graafstroom te maken hebben. Tips, wetenswaardigheden, interviews met bewoners, bijzondere initiatieven en nog veel meer. Allerlei zaken die kleur geven aan het wonen in de regio. Niet alleen de naam en inhoud van het magazine zijn veranderd, ook de vorm. Wij kozen voor een handzamer formaat en een mooie indeling met veel foto s. Het magazine past beter bij de eigentijdse partner die Tablis Wonen wil zijn en wij hopen dat het magazine u nog meer uitnodigt om door te bladeren en te lezen. Graag horen wij ook uw mening. Wij willen het magazine met een aantal klanten bespreken en waar mogelijk verbeteren. Vindt u het leuk om hierover met ons mee te denken, laat het ons weten. Dat kan via onderstaand adres of per telefoon: (0184) Ook als u ideeën hebt over onderwerpen of op een artikel wilt reageren, dan horen wij het graag... Wij wensen u veel leesplezier! De redactie Nieuwe commissarissen De raad van commissarissen van Tablis Wonen houdt toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen onze organisatie. De raad bestaat momenteel uit zes personen, ieder met een brede kennis en ervaring op het eigen vakgebied zoals financiën of vastgoed. Onze commissarissen worden aangesteld voor vier jaar. Omdat de termijn van de heer Sekeris in 2011 afliep en in 2012 de termijn afloopt van de heer Trapman, hebben wij twee nieuwe commissarissen aangesteld, de heren Bessem en Van Leeuwen. Op de foto: Vlnr.: Jan Trapman, Eric Bessem, Laurette Hulswit, Arie in 't Veld, Annette Zebel en Jan van Leeuwen. Nu ook op Twitter Tablis Wonen is ook actief op Twitter. Wij informeren u op deze wijze over onze nieuwste activiteiten. Volg ons op de voet en reageer op onze berichten: Tablis Wonen Tablis Wonen doet vandaag mee aan #NLDoet. Dertien collega s werken als vrijwilliger mee aan een leuke dag voor cliënten Gemiva-SVG Groep. 16 maart 2012 via twitter N I E U W Weblog Henk Gravesteijn Onze huurders kunnen gerust zijn: wij gaan verantwoordelijk om met elke euro die we aan huur ontvangen! Lees verder op tabliswonen.nl Tweets uitgelicht Huurverhoging 2012 Voor 1 mei ontvangt u een brief waarin wij u informeren over de jaarlijkse huurverhoging. Deze bedraagt dit jaar 2,3%. Wordt uw woning in de nabije toekomst gesloopt, dan krijgt u geen huurverhoging. Dit is de hoofdlijn van het huurbeleid van Tablis Wonen voor de periode juli Over de mogelijke extra huurverhoging wordt het volgende opgemerkt. De overheid wil de doorstroming van mensen met een hoger inkomen van een sociale huurwoning naar een duurdere huurwoning of een koopwoning bevorderen. Wanneer deze mensen verhuizen, komen er meer woningen vrij voor mensen met een lager inkomen. Ter ondersteuning van dit beleid zouden de corporaties de mogelijkheid krijgen om de huurprijs van een sociale huurwoning voor mensen met een gezinsinkomen boven extra te verhogen met 5%. Hierdoor zouden deze huishoudens vanaf dit jaar een huurverhoging van in totaal 7,3% tegemoet kunnen zien. Tablis Wonen zou de nieuwe huurprijs voor dit jaar begrenzen tot 80% van de maximale huurprijs. Kort geleden is weliswaar de Tweede Kamer met dit voorstel akkoord gegaan, maar de invoering van deze regeling stuit op grote uitvoeringsproblemen. De inkomensgegevens mogen (nog) niet door de Belastingdienst aan ons verstrekt worden. Pas als de Eerste Kamer met dit wetsvoorstel akkoord gaat, mag dit. Over de termijn waarop dit gebeurt bestaat grote onzekerheid. Tablis Wonen weet dus niet welke huishoudens voor deze extra huurverhoging in aanmerking komen. Vandaar dat Tablis Wonen heeft besloten voorlopig deze extra huurverhoging per 1 juli 2012 niet door te voeren. Op het moment dat dit wel mogelijk wordt, zullen wij alsnog van deze regelgeving gebruik maken. U krijgt daarover uiteraard tijdig bericht. Op onze website treft u meer informatie aan over deze regeling van de overheid. Bent u het niet eens met de verhoging, dan kunt u bezwaar indienen bij de huurcommissie. Er kan geen bezwaar worden ingediend tegen de huurverhoging op grond van ernstige onderhoudsgebreken. Op onze website en op de website staat vermeld hoe en om welke redenen u een bezwaar kunt indienen.

3 Huurtoeslag aanvragen Huurt u een woning en bent u hierdoor een (te) groot deel van uw inkomen kwijt aan de huur? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in uw huurkosten. Aanvragen U kunt huurtoeslag zelf rechtstreeks aanvragen bij de belastingdienst via de website belastingdienst.nl. Als u de toeslag hebt aangevraagd dan krijgt u binnen acht weken van de belastingdienst een voorschotbeschikking. Hierin staat vermeld hoeveel huurtoeslag u voorlopig krijgt. Het eerste bedrag staat binnen acht weken op uw rekening. Definitieve berekening Als het jaar voorbij is, kan de balans pas worden opgemaakt van wat u daadwerkelijk hebt verdiend in het jaar dat u huurtoeslag hebt ontvangen. U ontvangt dan de definitieve berekening van uw huurtoeslag. Als u meer hebt verdiend, dan moet u waarschijnlijk een gedeelte terugbetalen. Heeft u minder verdiend, dan is het mogelijk dat u een extra bedrag ontvangt. Op welke rekening laten storten? Het is mogelijk om het geld van de toeslag op uw eigen rekening te laten storten, maar het is ook mogelijk om het op de rekening van Tablis Wonen over te laten maken. Tablis Wonen brengt de ontvangen toeslag direct in mindering op uw huurprijs. Als dit uw voorkeur heeft dan kunt u bij de aanvraag ons bankrekeningnummer doorgeven in plaats van uw eigen nummer. Doe dit wel in overleg om misverstanden te voorkomen. Heeft u vragen, dan kunt u bellen met de Belastingtelefoon: Werken & leren Tablis Wonen werkt actief mee aan de ontwikkeling van mensen die een opleiding volgen. Bijvoorbeeld door middel van het bieden van stageplaatsen en het begeleiden van afstudeerprojecten. Momenteel zijn er twee stagiaires bij Tablis Wonen. Wij stellen hen graag aan u voor. Jasmina Ajetovic (16 jaar) Jasmina zit in het eerste jaar van de tweejarige opleiding Secretarieel medewerker bij het Da Vinci College in Dordrecht. Tot half juni ondersteunt zij onze twee secretaresses en de personeelsmedewerker bij hun dagelijkse werkzaamheden. Schilder Sies Zuur 40 jaar in dienst Op 11 januari was onze schilder Sies Zuur 40 jaar in dienst. Een hele tijd, waarin veel is veranderd. Zowel bij Tablis Wonen, als in het schildersvak. Handjevol mensen Sies was 19 jaar toen hij bij Tablis Wonen (toen Woningbouwvereniging Banienoe) in dienst kwam. Eigenlijk uit nood, want bij het schildersbedrijf waar hij vanaf zijn 15 e jaar werkte, was in de winter weinig te doen. Sies: Mijn sollicitatiegesprek was bij de voorzitter thuis. Gelukkig werd ik direct aangenomen. In die tijd werkte er een handjevol mensen bij Banienoe: een dame voor de klachtenafhandeling, een administrateur, vier vaklieden en enkele huismeesters. Banienoe had toen ongeveer 750 woningen. Mijn sollicitatiegesprek was bij de voorzitter thuis. Sies Zuur 3 Benjamin Malschaert (23 jaar) Benjamin volgt de opleiding Bouwmanagement en Vastgoed bij Inholland in Haarlem. Hij zit in het vierde en laatste schooljaar en doet bij ons zijn afstudeeropdracht: hij schrijft een projectadviesplan voor enkele van onze complexen. Contact met klanten Sies verzorgde destijds alleen het buitenschilderwerk. Dat is nu wel anders. Nu doet hij alleen het binnenschilderwerk; het schilderwerk aan de buitenzijde van woningen wordt uitbesteed. Het leuke van mijn werk nu is dat ik veel meer contact met klanten heb. Je komt bij de mensen over de vloer en maakt een praatje. Klanten vinden het altijd fijn als het huis wordt opgeknapt, aldus Sies. Naast schilderen heeft Sies ook heel andere taken. Hij verzorgt veel kitwerk en helpt de technische dienst bij allerlei voorkomende werkzaamheden in de woning. Ook het schildersvak is in de loop van de tijd veranderd. Er zijn nu andere verftechnieken in gebruik die het werk gemakkelijker maken. Sies werkt binnen niet meer met synthetische verf maar altijd met watergedragen verf. Dat is beter voor het milieu en beter voor de gezondheid. Genoeg tijd Inmiddels zijn er 40 jaren verstreken. In deze jaren heeft Sies altijd met veel plezier bij Tablis Wonen gewerkt. Het is een prettig bedrijf met fijne collega s. En dankzij de regelmatige werktijden heb ik voldoende tijd voor mijn hobby s: hardlopen en voetbal, besluit Sies.

4 Fotografie Peter Kraaijeveld WONEN IN Graafstroom Huurdersvereniging AHG Laat juist nu uw stem horen! 4 Weinig doorstroom op de woningmarkt, de verkoop van huurwoningen, huurprijsverhoging. Er zijn genoeg redenen om als huurder juist nu je stem te laten horen. Aan het woord is Gerard Elkhuizen, de betrokken en gedreven voorzitter van huurdersvereniging AHG in Graafstroom. Voor de huurder Hij is er eigenlijk ingerold. Zijn vader was bestuurslid van de huurdersvereniging en zodoende deed hij hand- en spandiensten voor de vereniging. In 2002 is Gerard in het bestuur gekomen en sindsdien vervult hij de rol van voorzitter, en dat doet hij vol overtuiging. De vereniging denkt met Tablis Wonen mee over tal van onderwerpen. Maar we zijn er ook voor de individuele huurder, aldus Gerard. Waar mogelijk helpt de vereniging om klachten op te lossen of wensen bij Tablis Wonen bespreekbaar te maken. Steeds meer werkt AHG samen met huurdersvereniging H3S in Sliedrecht. We steken de koppen bij elkaar om over tal van zaken te overleggen. Zo maken we gebruik van elkaars kennis en ervaring en kunnen met een goed advies komen. Eigen website Iedere eerste dinsdag van de maand heeft de huurdersvereniging spreekuur in De Schommel, de speeltuinvereniging in Molenaarsgraaf. Veel te weinig mensen maken hier gebruik van, zegt Gerard. Er zijn wel vragen en klachten, maar die worden dan besproken tijdens onze rondgang om de contributie op te halen. Dat is jammer. Hij zou bewoners nog beter willen informeren over de activiteiten van de vereniging, bijvoorbeeld via een eigen website. Maar om deze ambities waar te maken zijn er meer mensen nodig die mee willen helpen. Daarom hierbij zijn oproep: laat juist nu uw stem horen! Gerard Elkhuizen, voorzitter AHG Gezocht! Huurdersvereniging AHG kan uw hulp goed gebruiken. Wilt u de vereniging ondersteunen, neemt u dan contact op met Gerard, telefoon: MELKWEGPOP 2012 Melkwegpop is een muziekfeest dat sinds 1997 wordt georganiseerd aan de Melkweg in Bleskensgraaf. Ieder jaar wordt hier, met behulp van vrijwilligers, een feesttent opgebouwd. Niet alleen muziekliefhebbers bezoeken het festival, ook veel kinderen weten tijdens de speciale kindermiddag de weg naar de feesttent te vinden. Tablis Wonen sponsort deze middag al enige jaren. Nieuw bouwen In Graafstroom realiseren wij diverse nieuwbouwprojecten. Onderstaand informeren wij u over de voortgang van enkele projecten. Oud Alblas Eind 2011 hebben wij 15 seniorenwoningen opgeleverd op het voormalige Insigneterrein aan de Burgemeester Boudet van Damstraat in Oud Alblas. Op deze locatie is ook een steunpunt van Present Thuiszorg gevestigd. Inmiddels wonen de nieuwe huurders hier met veel plezier. Er zijn nog twee huurwoningen beschikbaar. Heeft u interesse, neemt u dan voor meer informatie contact met ons op. Op woensdag 18 april was het dan zover. Kinderen vermaakten zich van tot uur prima aan de knutseltafel, in de timmerhoek, op het mechanische waveboard of met een van de vele andere activiteiten. Ieder jaar is het weer een feest voor de kinderen, zeg bestuurslid Petra Goudriaan. En dankzij onze sponsors zijn er voor de kinderen geen kosten aan verbonden. Wijngaarden Aan de Dorpstraat realiseren wij drie bijzondere koopwoningen. De uitstraling van de woningen herinnert aan het mooie verleden van de locatie: oorspronkelijk stond hier een dorpshuis, gebouwd in De woningen hebben wij onlangs in verkoop gebracht, op onze website vindt u meer informatie. Voor meer informatie over de verkoop: Graafstroom Makelaardij Bleskensgraaf: telefoon: (0184)

5 Het uitzicht krijgen we erbij cadeau Nelly en Aart Mikhout ontvangen huissleutel van nieuwe woning Weide Blik Al 30 jaar wonen Nelly en Aart Mikhout in Sliedrecht en al enkele jaren staan zij ingeschreven als woningzoekenden. Zij zochten een ruim huis met een mooie tuin, want de hond moet lekker kunnen bewegen. In het project De Weide Blik vonden zij hun ideale woning. Rondje maken Toen Nelly en Aart een huurwoning aangeboden kregen in het project Weide Blik, zijn ze eerst een rondje gaan maken in de nieuwe woonomgeving. Want wonen in Bleskensgraaf, da s toch weer wat anders dan in Sliedrecht. Maar het beviel hen meteen. Naast een mooie tuin krijgen we er een fantastisch uitzicht bij cadeau, aldus Nelly Mikhout. Verhuizen Op donderdag 22 maart ontvingen zij de sleutel uit handen van Henk Gravesteijn, directeur-bestuurder van Tablis Wonen. We gaan snel aan de slag, dit weekend komen de plavuizen, volgend weekend de keuken. In mei willen we al verhuizen om zo snel mogelijk te gaan genieten van ons nieuwe huis! Tablis Wonen realiseert aan de rand van Bleskensgraaf het nieuwbouwproject de Weide Blik. Naast 28 koopwoningen omvat het project ook vijf huurwoningen. De woningen zijn inmiddels allemaal verkocht en verhuurd. Onderzoek naar regionale woonruimteverdeling In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden onderzoekt Tablis Wonen samen met acht andere corporaties de mogelijkheden voor een regionaal woonruimteverdeelsysteem. De corporaties verhuren gezamenlijk woningen. Roparunners Goudriaan bijna in de startblokken Zaterdag 26 mei gaan de Roparunners van Team Goudriaan weer op pad om geld in te zamelen voor de zorg aan kankerpatiënten. Samen met zo n tweeduizend anderen vooral uit Nederland en België lopen en fietsen zij in twee dagen tijd van Parijs naar de Rotterdamse Coolsingel. Sander Roos is één van de acht lopers van het team Goudriaan, dat al voor de derde keer aan de Roparun meedoet. Hij traint minstens vier keer per week een uur lang. Een goede voorbereiding is een eerste vereiste om de estafetteloop van ongeveer 520 kilometer te volbrengen. Gemiddeld legt elke deelnemer zo n 65 kilometer af, dat wil zeggen ruim 1,5 marathon! Het team bestaat verder uit vier fietsers en nog 12 man begeleiding: masseurs, cateraars en chauffeurs. Het motto van de Roparun is Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven. Sinds Sander Roos vader is, is hij zich nog meer bewust geworden van de waarde van het leven. Dat is mijn persoonlijke motivatie om mee te doen! Stamppot Ons team gaat niet voor een snelle tijd. Ons doel is om de finish te halen en om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Dat doen we door het inpakken van boodschappen, het wassen van auto s, het houden van collectes, een oliebollen-actie, het verkopen van loten enzovoort. In november vond een oliebollenbak-actie plaats. Eind maart organiseerde een ex-loper een stamppotmaaltijd in het Dorpshuis in Ottoland. We betalen zélf onze deelname. Alle donaties en sponsorgelden gaan rechtstreeks naar het goede doel! In 2010 en 2011 bracht het team Goudriaan maar liefst 70 duizend euro bij elkaar. Naar verwachting ligt de opbrengst dit jaar - vanwege de crisis - een stuk lager. Roparun bestaat 20 jaar en haalde in totaal bijna 40 miljoen euro op! 5 Philip Kroon, beleidsmedewerker Tablis Wonen Een groot voordeel van een gezamenlijke verdeling van de woningen is dat woningzoekenden zich slechts eenmaal op een centrale plek inschrijven en vervolgens kunnen reageren op het woningaanbod in de gehele regio, vertelt beleidsmedewerker Philip Kroon. Een regionale verdeling betekent wel dat de werkwijze overal op dezelfde manier en tegen dezelfde kosten geregeld is. Ook moet voor iedereen duidelijk en inzichtelijk zijn hoe de regionale verdeling tot stand komt. We hebben alle aandachtspunten op een rij gezet en zijn momenteel de mogelijkheden en kosten aan het onderzoeken, aldus Philip. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Als maatschappelijke organisatie wil Tablis Wonen bijdragen aan de samenleving. Organisaties die een maatschappelijke activiteit organiseren, gerelateerd aan ons werkgebied, kunnen sponsoring aanvragen. Enkele voorbeelden leest u in dit magazine: de Roparunners en de kindermiddag tijdens Melkwegpop. Om voor sponsoring in aanmerking te komen hebben wij enkele spelregels opgesteld. U kunt deze nalezen op tabliswonen.nl

6 WONEN IN Sliedrecht 6 Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Samen sjoelen Henk Dijkstra, voorzitter H3S: Het is jóuw huis en jóuw buurt Henk Dijkstra, de kersverse voorzitter van huurdersorganisatie H3S voelt zich betrokken bij wat er in zijn woon- en leefomgeving gebeurt. Iedereen zou dat volgens hem moeten zijn: Het is jóuw huis en jóuw buurt! Kortgeleden presenteerde Tablis Wonen een eerste versie van haar plannen voor het hele woningbezit. Toekomstige woonwensen van toekomstige woonklanten zijn daarbij uitgangspunt. Hoeveel mensen wonen straks in deze regio? Hoe willen ze wonen? Welke woningen moeten we verbouwen? Welke woningen moeten we nieuw bouwen? In het zogeheten strategisch voorraadbeleid geeft Tablis Wonen antwoord op dit soort vragen. Het lijkt me goed om dit indrukwekkende plan ook aan Tablis-huurders te presenteren. Eerst het hele plan en daarna deelplannen voor de verschillende wijken. Zo krijgen huurders een beter beeld van de nabije woontoekomst. En beter begrip voor de plannen van Tablis Wonen. Hopelijk kunnen we op die manier ook hun interesse wekken om daarover mee te praten en mee te denken. Angela Wagenmaker Buurtinitiatieven Henk Dijkstra wijst op het succes van het Buurttoezicht Oost. Dat komt niet alleen de veiligheid in de wijk ten goede. Maar het is tegelijk een prima manier om wijkbewoners meer bij hun woonomgeving te betrekken. Misschien kunnen bewonerscommissies zich op de een of andere manier daarbij aansluiten? Of gaan meedraaien in andere buurtinitiatieven? Wakkere bewonerscommissies H3S schreef een stevig jaarplan. Het werkgebied van Tablis Wonen is verdeeld in ongeveer 20 verschillende regio s. Die woongebieden vormen een bepaalde eenheid: in straatnamen, ontstaansgeschiedenis, indeling. Elke regio heeft een eigen bewonerscommissie, hoewel de meeste commissies een slapend bestaan leiden. Eind 2012 willen we de eerste acht bewonerscommissie weer hebben wakker geschud. Samen met Tablis Wonen. Verder gaan we onze website nieuw leven inblazen. En denken we na over een andere naam die zegt wat we zijn: de belangenbehartiger van huurders van Tablis Wonen. Uit de hele buurt bezoeken enthousiaste sjoelspelers elke donderdagmiddag het recreatiecentrum van de Hofstee. Velen komen hier al járenlang: voor elkaar, voor de gezelligheid en voor het sjoelen. Langs de raamkant staan drie bakken klaar. Klokslag half twee beginnen de eerste rondes. Het competitieseizoen loopt van september tot mei. Hoofdprijs is een cadeaubon van C1000. Daar heb je tenminste echt iets aan, lacht Henk van der Hoff, die alle uitslagen en contributiebepalingen nauwkeurig in een aparte map bijhoudt. Wekelijkse sjoelpartijen Mevrouw Van Genderen woont sinds tien jaar in de Tuinfluiter. Toch blijft de 92-jarige trouw aan de wekelijkse sjoelpartijen deelnemen. Ik sjoel al 33 jaar! Stilzitten is niks voor mij, zie je. Daarom doet ze samen met andere liefhebsters ook mee met de handwerkclub. Mevrouw De Graaf (82) gaat - na het sjoelen - ook naar de gymnastiekles. Zo ben ik fijn een middagje onder de pannen, lacht ze. Van alles te doen Niet alleen in de Hofstee, maar op veel meer plaatsen in Sliedrecht is van alles te doen. Biljarten, klaverjassen, darten, yoga, knutselen, bloemschikken, kleren maken, enzovoort, vertelt Joke Brouwer van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht. We organiseren verder visitekringen, waar mensen gewoon even kunnen binnenlopen voor een kop koffie en een praatje. In alles werkt Stichting Welzijnswerk Sliedrecht nauw samen met onder andere gemeente, zorginstelling Waardeburgh, Tablis Wonen en een paar honderd vrijwilligers. Voor steun, hulp en advies Sinds een paar maanden is Angela Wagenmaker ouderenadviseur bij Stichting Welzijnswerk Sliedrecht. Ouderdom komt soms helaas met gebreken. Je verliest je partner, vrienden en kennissen vallen weg. Het huishouden kost meer moeite. Je krijgt lichamelijke klachten. Kinderen wonen ver weg, of je wilt ze niet met je problemen lastig vallen Voor steun, hulp en advies kunnen mensen bij mij terecht. Angela is bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en uur: (0184) Stichting Welzijnswerk Sliedrecht huurt diverse recreatieruimten van Tablis Wonen en organiseert hier tal van activiteiten voor ouderen. Ook is de stichting betrokken bij het afgeven van de indicatie die mensen nodig hebben om voor een seniorenwoning in aanmerking te komen.

7 Nieuw bouwen In Sliedrecht realiseren wij diverse nieuwbouwprojecten. Onderstaand informeren wij u over de voortgang. Ruysdaelstraat De bouw van 22 seniorenappartementen in de Ruysdaelstraat in Sliedrecht is afgerond. Er wordt nog volop gewerkt aan de bestrating, maar de nieuwe bewoners hebben de sleutels inmiddels ontvangen. Zij zijn volop aan het klussen in hun woning. Als alles volgens plan verloopt dan worden de woningen begin mei feestelijk opgeleverd. Het Havenkwartier Het Havenkwartier krijgt steeds meer vorm. Het nieuwbouwproject omvat in totaal 239 huur- en koopwoningen, verdeeld over drie deelgebieden. Deelgebied A bestaat uit 99 woningen, eind mei leveren we de laatste woning op aan de nieuwe bewoners. Zodra de bouwvergunning is verleend, starten we met de bouw van deelgebied B. Actieplan om huisuitzettingen te voorkomen Een groot deel van ons maandelijkse inkomen geven we uit aan woonlasten. Dat geldt voor (bijna) iedereen. Dan is het knap lastig om in één keer een achterstand van honderden euro s in te lopen. Voortaan gaat Tablis Wonen bij iedereen op bezoek die twee maanden de huur niet betaalde, legt medewerker Woonservice Yolanda Hubregtse uit. Schulden lopen snel op. Daarom komen we snel in actie. We zetten alles op alles om ontruimingen te voorkomen. In heel Nederland hebben steeds meer huurders betalingsproblemen. Ook in de regio Drechtsteden. Daarom hebben alle woningcorporaties in deze regio, de Sociale Dienst Drechtsteden en de GGD Zuid-Holland Zuid samen afspraken gemaakt om huurders met betalingsproblemen te helpen. Dat voelen wij als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar huurders moeten zelf ook in actie komen. Samen zullen we er alles aan doen om de beste oplossingen te vinden. Huisbezoek Hoe zien die afspraken er uit? Zoals gezegd komen we meteen in actie zodra iemand twee maanden achterloopt met betalen. Uitgangspunt is dat een huurder één maand achterstand direct betaalt. Het betalen van de tweede maand kan eventueel in termijnen. Zijn er zoveel schulden dat het onmogelijk is om zulke afspraken te maken? Dan adviseren wij mensen om zich aan te melden bij Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling. Budgetbeheer en/of GGD Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling onderzoekt de mogelijkheden om alle bestaande schulden aan te pakken. Maar een cliënt moet zelf eerst een cursus budgetbeheer volgen. Blijkt tijdens het huisbezoek dat er ook andere - psychische of sociale - problemen zijn? Dan is het mogelijk om via de GGD zorg en hulp in te schakelen. Meer kans op woning voor middeninkomens Sinds vorig jaar mogen corporaties vrijkomende sociale huurwoningen alleen nog toewijzen aan mensen met een inkomen tot circa Woningzoekenden die meer verdienen hebben geen recht meer op een woning met een huurprijs tot 665. Hoewel wij ons aan deze overheidsmaatregel zullen houden, wil Tablis Wonen dat ook een deel van de mensen met een inkomen vanaf circa een passende woning kan vinden. Daarom voeren wij de volgende maatregelen in. Inzetten 10% vrije ruimte In totaal komen er bij Tablis Wonen jaarlijks ongeveer 300 woningen vrij in Sliedrecht en Graafstroom. De overheidsmaatregel geldt voor 90% van de vrijkomende woningen. Van de 10% (circa 30 woningen) vrije toewijzingsruimte wordt een deel gebruikt voor de mensen met een hoog inkomen die verhuizen vanuit een te slopen sociale huurwoning. Op de woningen die daarna nog overblijven in de vrije ruimte mag iedereen reageren. Wij stellen hiervoor in principe alleen woningen beschikbaar met een huurprijs vanaf 560 per maand. Woningen naar vrije sector brengen Tablis Wonen heeft meer sociale huurwoningen dan op de lange termijn nodig is voor de laagste inkomens. Met de inzichten van nu schatten wij in dat de komende 10 jaar van onze woningen in Sliedrecht 250 en Graafstroom 50 woningen over kunnen gaan naar de vrije sector. Wij hebben hiervoor bepaalde complexen in gedachten. Wanneer deze woningen nu vrijkomen, dan bieden wij deze te koop aan (eventueel met korting) of we verhogen de huur tot boven de 665 zodat ook mensen met een middeninkomen hierop kunnen reageren. Zoekt u een woning en heeft u een zogenaamd middeninkomen, schrijft u zich dan vooral in. Er is een kans dat wij u toch aan een woning kunnen helpen. Onderhoud aan uw woning Op onze website informeren wij u over onze actuele onderhoudswerkzaamheden. U kunt ze nalezen op tabliswonen.nl 7 Yolanda Hubregtse, medewerker WoonserviceTablis Wonen Bureau Schuldhulpverlening Betalingsproblemen? Praten over geldzorgen is moeilijk. Toch raden wij u aan om zelf snel in actie te komen! Neem contact op met de Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (Sociale Dienst Drechtsteden): (078)

8 8 Een prachtige dag voor NL Doet Op 16 maart gingen dertien medewerkers van Tablis Wonen enthousiast aan de slag voor NL Doet: de grootste vrijwilligersactie van ons land, georganiseerd door het Oranje Fonds. De medewerkers namen een aantal vrije uren op om cliënten van activiteitencentrum Overweg een mooie dag te bezorgen. Het centrum Overweg is onderdeel van de Gemiva-SVG Groep, deze organisatie ondersteunt mensen met een handicap. In het gebouw De Reling in Sliedrecht hebben zij bijvoorbeeld de activiteiten Het Atelier en De Printerij opgezet. De ruim 100 cliënten hadden een onvergetelijke dag. De rondvaart door de Rotterdamse havens was een beleving en een prachtig Shanty-koor verhoogde de gezellige sfeer. Onze vrijwilligers kijken met veel plezier terug op een bijzondere dag. Herkent u deze foto? Hoe goed kent u uw eigen woonomgeving? U ziet hier een foto die wij in Sliedrecht of Graafstroom hebben genomen. Herkent u de plaats? Laat het ons weten en u maakt kans op een van de vijf cadeaubonnen ter waarde van 15 bij Intratuin. Stuur uw antwoord vóór 1 juni naar: Tablis Wonen t.a.v. redactie De Kleur van Wonen Antwoordnummer VD Sliedrecht Een postzegel is niet nodig. U kunt uw oplossing ook mailen naar Belangrijke telefoonnummers Reparatieverzoeken Reparatieverzoeken kunt u telefonisch, via de website of per doorgeven. Spoedeisende reparatieverzoeken of storingen buiten de openingstijden kunt u doorgeven aan de wachtdienst van Tablis Wonen (088) Niet alle reparatieverzoeken of storingen hoeft u bij Tablis Wonen of de wachtdienst te melden. Hieronder een overzicht met storingen en het bedrijf waarmee u contact op kunt nemen: Tablis Wonen Bezoekadres : Zuiderzeestraat 210 Sliedrecht Openingstijden : op werkdagen van 8.30 uur tot uur Postadres : Postbus AC Sliedrecht Website : Telefoon : (0184) Electriciteit en gas Eneco Huurgeisers en boilers Tempus Energielease (088) Glasbreuk Samenwerking glasverzekering Verstoppingen RRS (010) Drinkwater Oasen (0182) Centrale antenne UPC ( 0,10 p/minuut) Individuele cv-installatie woningen Sliedrecht Belgas (078) Individuele cv-installatie woningen Graafstroom Wemmers (0184) Colofon De Kleur van Wonen is een uitgave van Tablis Wonen. Redactie: Realisatie: Teksten: Peter Hoeckx, Yvonne Everse, Ellen van Loon, Marianne Mak en Sandra van der Woude Grip Communications, Haarlem Barbara Schilperoort Teksten, Grip Communications Fotografie: Op de cover: Ontwerp: Drukwerk: Josje Blokland Fotografie, Jeffrey Bervoets Nelly en Aart Mikhout eyedesign BNO De Waard Sliedrecht

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers Nr. 3 Jaargang 2 April 2007 Magazine Waar blijft mijn geld? Naschoolse opvang in Julianadorp Woningverkoop Stichting Present Klussen door vrijwilligers Inhoud April 2007 Nr. 3 Texelhoeve: wonen, zorg en

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

Magazine. november 2013

Magazine. november 2013 Magazine november 2013 Eind oktober is aangekondigd dat Jan Pooyé, directeur-bestuurder afscheid neemt van Thuisvester. Om Jan te bedanken voor zijn inspanningen en prestaties zullen we een gepast afscheid

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Historisch renoveren slaat aan

Historisch renoveren slaat aan APRIL 201 W o o n m a g a z i n e v a n u w o o n Historisch renoveren slaat aan Huisvesting cruciaal voor snelle aanpassing Hart van Thornspic een hart van Doornspijk nieuws Nieuwe huisvestingswet, nieuwe

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie september 2009 43 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Lekker veilig spelen in speeltuin Kindervreugd Koopgarantmarkt een succes De Kombinatie is van huis uit sober, doelmatig

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie Juni 2014 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging Een lid van de bewonerscommissie kan echt iets betekenen voor mensen Bij Mari-Anne van Oortmerssen

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 Arcade Halve Marathon een groot succes! Geen maximale huurverhoging in 2015 Aanpassing in huis nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 2 September 2014 Huurders opgelet: Schrijf u tot 31 december gratis in bij huiswaarts.nu en behoud uw woonduur meer op p. 12 Renovatie maisonnettes

Nadere informatie

Wat hebben we gedaan & wat gaan we doen? Regelt u alles al online met ons Klantportaal? BUREN GEZOCHT. Juni 2015, nummer 2 BEWONERSMAGAZINE

Wat hebben we gedaan & wat gaan we doen? Regelt u alles al online met ons Klantportaal? BUREN GEZOCHT. Juni 2015, nummer 2 BEWONERSMAGAZINE BEWONERSMAGAZINE van De Leeuw van Putten Juni 2015, nummer 2 BUREN GEZOCHT Wat hebben we gedaan & wat gaan we doen? Regelt u alles al online met ons Klantportaal? 1 Wie regeert, bepaalt? WONINGSTICHTING

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraken blijft geboden Op pad met manager nieuwbouw Jan Boelens Verschillende

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

"Ik ben trots op de Sliedrechtse gemeenschap"

Ik ben trots op de Sliedrechtse gemeenschap Dit bewonersmagazine wordt driemaal per jaar gratis verspreid onder de huurders van Tablis Wonen December 2004 14e jaargang nr. 3 Verder in deze uitgave > Nieuwe recreatiezaal Elzenhof... > Woningtoewijzing

Nadere informatie