Verslag trajecten van jongeren Equal 2 project, juni 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag trajecten van jongeren Equal 2 project, juni 2007."

Transcriptie

1 1

2 Verslag trajecten van jongeren Equal 2 project, juni Hieronder vindt u een kort verslag van de jongeren trajecten die in het Equal 2 project Loopbaancentrum zijn gestart. In het informatie boekje dat in de zomer van 2006 is verschenen zijn deze jongeren in beeld gebracht. Met hun wensen, dromen en ideeën over de toekomst. Wat is er nu van die wensen uitgekomen? U leest het in dit boekje dat een kort overzicht geeft van de stand van zaken een jaar later, juni Voor een deel van onze jongeren is dit het laatste schooljaar geweest, hier zijn de verhalen gericht op wat na de schooltijd zal gaan gebeuren (wonen, werken, vrije tijd of een vervolgopleiding, enz.). Een ander deel van de jongeren zit nog op school en zal doorstuderen op de eigen school. Al deze verhalen zijn kort weergegeven in dit informatie boekje. Veel leesplezier toegewenst. Freerk Steendam Namens de deelnemende scholen en jongeren. 2

3 Jongeren de Sprienke, Goes Equal 2 project. Niek de Milliano Niek verlaat aan het einde van het schooljaar de school. Wanneer het eindexamen resultaat voor de resterende vakken Duits en Maatschappijleer positief is, zal hij met vijf deelcertificaten vmbo de volgende stap doen. Na lange tijd op twee gedachten te hebben gehinkt, heeft hij onlangs besloten naar het Rea college te Hoensbroek te vertrekken. Voor een opleiding technisch tekenen. Tijdens zijn stageperiode in het magazijn bij een Oostburgs bedrijf dat bouwmaterialen verkoopt, kwam de optie een opleiding logistiek medewerker binnen de BBL te gaan doen na voren. De keuze van Niek (en zijn ouders) viel op Hoensbroek, mede vanwege het feit dat hij daardoor het huis uit gaat. Maarten Eijsackers Voor Maarten zit zijn schoolperiode er nagenoeg op. Per november zal hij school verlaten. Gezien de positieve ervaringen tijdens zijn stage op een WSW bedrijf in Terzeuzen (de Dethon) zal zijn stage per augustus worden uitgebreid naar de maximale drie dagen om zo in november de overstap naar de Dethon te kunnen maken. Gezien de wachtlijst(problematiek) zal daarna de stage-met-behoud-van-uitkering voorlopig uitkomst moeten bieden. Voor zijn vervoer ia hij dan niet meer afhankelijk van derden. Hij heeft sinds kort zijn rijbewijs en een auto. Wonen zal hij op termijn het liefst in het Goese doen, maar perspectief op de Dethon wordt wellicht in deze beslissing meegenomen. Er is de mogelijkheid van overschrijving naar het Goese WSW bedrijf. Kathleen Jansen van Rosendaal Kathleen was op 1 april van dit jaar schoolverlaatster. Zij heeft een plek gevonden op AC de Onderneming te Vlissingen voor twee dagen. Daarnaast is de stageplek die zij vanuit school had bij de gemeente Sluis door het AC overgenomen. De overige dagen is zij thuis. Een keuze die zij heeft gemaakt vanwege de lichamelijke belasting. De reistijd naar het AC bedraagt twee uur per dag. Zij is vanwege ademhalingsondersteuning op AC Vlissingen aangewezen. Zij blijft thuis wonen, waar zij het huis van de buren betrekt om zodoende wat meer los te komen van ouders. Willem Verwijs Willem blijft tot de uiterste datum schoolverlating op school. Hij wil daarna naar een AWBZ voorziening als dagbesteding. Gezien de beperkt mogelijkheden binnen de AC s om stage te lopen eerder dan een half jaar voor schoolverlating is een interne stage de enige optie. Willem blijft voorlopig thuis wonen, het is zijn uitdrukkelijke wens. Dennis Maat Dennis volgt momenteel onderwijs dat hem voorbereid op het behalen van certificaten niveau vmbo bk. Dit jaar deed hij examen biologie, komend jaar volgen Nederlands, Engels en economie. Daarnaast heeft hij recent examen Word gedaan. Omdat zijn voorkeur uitgaat naar werk in de groene sector heeft hij zijn eerste stage bij een kleinschalige kwekerij (nurserie) er bijna opzitten. Hij is hierdoor tot inzicht gekomen dat het werk een te grote lichamelijke belasting voor hem is. Gesprekken gaan nu in de richting van een administratieve stage. Het groen zal voor hem meer in de hobby sfeer gebeuren. 3

4 Gezien zijn inzet en resultaten wordt er voorzichtig gesprokken over vervolgonderwijs binnen een ROC, dit in tegenstelling tot het beeld dat bestond; de mytylschool als eindonderwijs. Matthijs Mol Matthijs verlaat aan het einde van het schooljaar de school. De keuze voor een vervolgtraject is een moeilijke keuze geweest. De keuze ging tussen een vervolgopleiding aan een ROC of werken. Uiteindelijk is de keuze gevallen op werk. Via het UWV was er toestemming voor de inzet van een IRO voor het traject gericht op loonvormende arbeid aansluitend aan de Mytylschool. In december 2006 is de IRO gestart. Inmiddels heeft hij één keer gesolliciteerd zonder succes. Nu aan het einde van het traject doen zich nieuwe ontwikkelingen voor. Er was plaats in een woontraining. Deelname aan de woontraining kan alleen als er een dagbesteding is. Het reïntegratie bureau verwacht niet dat zij op korte termijn Matthijs bemiddeld hebben naar een passende baan. Om dit probleem op te lossen wordt Matthijs waarschijnlijk deelnemer van een AC. Lennard van Belzen Het afgelopen jaar is voor Lennard gekenmerkt door veel ziekte. Een stage bij een WSWbedrijf is pas eind oktober kunnen starten. Ook bleek dat een stagedag van 8 uur lichamelijk te veel vroeg van hem. Intussen heeft er een medische ingreep plaatsgevonden, waardoor hij in de toekomst wellicht meer aankan. Per december 2007 is Lennard schoolverlater. De aangepaste stage op het WSW-bedrijf (ADZ Vlissingen) verloopt goed. Per augustus wordt er gestreefd naar een geleidelijke uitbreiding van zijn stage naar maximaal drie (verkorte) dagen om zo per december werknemer te worden op het ADZ. In verband met de wachtlijstproblematiek zal dit eerst nog een stage-met-behoud-van-uitkering worden. Zelfstandig wonen of een vorm van begeleid wonen is voorlopig nog niet aan de orde. Mieke Gideonse Mieke blijft tot uiterste schoolverlatings datum op school. Zij volgt momenteel onderwijs dat haar voorbereid op het behalen van certificaten niveau vmbo bk. Dit jaar deed zij examen biologie, komend jaar volgen Nederlands, Engels en economie. Daarnaast heeft zij recent examen Word gedaan. Daarnaast hoopt zij tijdens haar schoolperiode een certificaat receptiewerk en telefoneren te halen. Zij hoopt op den duur loonvormend werk als receptiebaliemedewerkster te vinden. De stages die zij heeft gelopen als baliereceptiemedewerkster hebben haar wens versterkt. Tevens is tijdens de stages duidelijk geworden dat een verkorte werkdag en een rustige werkomgeving noodzakelijk is. Het UWV heeft een vervolgopleiding aan een REA-college geopperd. Komend jaar zal een keuze gemaakt moeten worden. Met deze keus wordt ook het al dan niet zelfstandig wonen meegenomen. Willem Beeke Na een eerste stage op het archief van een gemeente en een tweede op een administratie van een garage weet Willem zeker dat hij na schoolverlating aan de slag wil op administratief gebied. Of er aansluitend aan de Mytylschool nog een specifieke opleiding noodzakelijk is, is nog niet duidelijk. De prioriteit ligt momenteel bij het behalen van certificaten niveau vmbo bk. Dit jaar deed hij examen biologie, komend jaar volgen Nederlands, Engels, economie en wiskunde. Daarnaast heeft hij recent examen Word gedaan. 4

5 Hij wil graag zijn rijbewijs halen of dit medisch gezien haalbaar is wordt momenteel onderzocht. Zelfstandig wonen of een vorm van begeleid wonen is voorlopig nog niet aan de orde. Sanjay Riddersma Stages in het vrije bedrijf hebben geleerd dat dit voor de toekomst geen optie is. Hij heeft een rustige omgeving nodig waar een duidelijke structuur heerst. Een duidelijke structuur, maar wel afwisseling. Er wordt een traject uitgezet richting een AC, streven is om daar in augustus een stage te organiseren. Zijn huidige stage als hulp van een conciërge, in een beschermde omgeving wordt tevens voortgezet. Deze stage zou bij schoolverlating door het AC overgenomen kunnen worden. Begeleiding door een jobcoach behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast hij zich momenteel aan het oriënteren welke mogelijkheden van begeleid wonen er voor hem zijn. Janneke Notebaart Janneke was op 25 mei 2007 schoolverlaatster. Zij is voor vier en halve dag cliënten van het AC de Onderneming te Vlissingen. Vanuit de Onderneming loopt zij drie dagen stage bij het RPCZ, begeleid door een jobcoach. Wellicht wordt deze stage binnen niet afzienbare tijd omgezet in loonvormende arbeid. De stage bij het RPCZ is een voortzetting van een stage die zij in haar schoolperiode op de Sprienke gestart is. Per augustus gaat Janneke deelnemen aan een woontraining. 5

6 Resultaten jongeren Loopbaancentrum Mytylschool De Regenboog Haarlem. Bart Zijlstra Na zijn stage bij Floriande in Hoofddorp is Bart uitgestroomd. Bart werkt momenteel in de keuken van de dagbesteding (samen met Claudia). Hij heeft het erg naar zijn zin en is nog steeds een ster in koffie en thee zetten en ronddelen. Bart is een actieve harde werker die zich ook in zijn vrije tijd niet verveeld. Brian Proost Afgelopen zomer is Brian verhuisd naar Groesbeek. Hij is gaan wonen op het terrein van Werkenrode en gaat hier ook naar school. Hij gaat elk weekend naar huis. Het afgelopen schooljaar heeft Brian stage gelopen bij de supermarkt. Hier heeft hij onder begeleiding gewerkt bij de assemblage en op de groente afdeling. Zijn stage is heel goed verlopen zijn leidinggevende en collega s waren zeer tevreden over zijn functioneren. Brian bleek een harde werker te zijn. Aandachtspunt voor Brian was zijn omgang met de klanten. Hij heeft geleerd om in zijn enthousiasme mensen niet te overvallen met zijn behulpzaamheid. Claudia Fransen Claudia is na een stage uitgestroomd naar de arbeidsmatige dagbesteding van de ATT groep in Hoofddorp (Floriande). Ze heeft zich een half jaar georiënteerd op de mogelijkheden en heeft uiteindelijk gekozen voor de keuken en catering. Met name de gezelligheid op de afdeling gaf bij haar de doorslag. Ze heeft hier niet de mogelijkheid om iets met paarden te gaan doen, maar de keuken is toch ook wel erg leuk. Het paardrijden houdt ze voorlopig voor haar vrije tijd. Ibrahim Daban In het voorjaar van 2007 heeft Ibrahim na een stage de overstap gemaakt naar de oriëntatiegroep van de dagbesteding in Haarlem. Ibrahim heeft verschillende taken uitgeprobeerd en geniet met name van het samen koffie drinken. Arbeidsmatig werken in een bepaald tempo is voor hem nog lastig. Creatief bezig zijn zoals kleuren en schilderen gaat hem beter af. De kans is daarom groot dat hij richting de creatieve afdeling van de dagbesteding zal gaan. Jeroen den Hollander Jeroen heeft een try-out gedaan bij de supermarkt. Hij mocht hier gaan stage lopen, maar heeft toen besloten om naar Heliomare te gaan. Jeroen had sterk het gevoel dat hij iets anders wilde. Hij heeft al heel wat jaren op de mytylschool in Haarlem gezeten en ook het feit dat een klasgenoot naar Heliomare ging heeft hieraan bijgedragen. Jeroen lijkt het goed naar zijn zin te hebben op Heliomare. Kicky Koekhoven Kicky zit nog op school. Ze doet veel externe stages. Ze heeft een stage gelopen bij een commerciële kaarsenmakerij en werkt nu in de recyclingwinkel. Kicky houdt van gezelligheid. Dit heeft soms wel een nadelige invloed op haar werktempo. Komend jaar wordt dit een aandachtspunt op school en tijdens haar stages. Kicky weert nog niet zo goed wat ze wil gaan doen als ze van school gaat. Ze is nu nog aan het rondkijken. Doel is om aan het einde van het schooljaar meer richting te geven aan haar toekomstperspectief. Merel Koot Merel blijft het komende jaar op school. Prioriteit in haar programma is zelfstandig werken. Ze heeft een vaste werkplek in het praktijklokaal. Merel oefent met drie vaste taken die ze achter elkaar uit moet voeren 6

7 zonder te stoppen. Arbeidsmatig werken vindt Merel leuk. Spullen tellen en inpakken gaat goed. Het is voor Merel wel heel moeilijk om te werken met veel mensen om haar heen. Door middel van interne stages wordt dit komend jaar geoefend. Nick van Elswijk Het werken op de donderdag bij de sociale werkplaats is voor Nick de belangrijkste activiteit van de week. Hij heeft al op meerdere afdelingen geoefend. Hij is erg goed in het inpakken van het KLM bestek. Het werken in de schooltuin als interne stage is ook favoriet. Bezig zijn in de buitenlucht motiveert Nick enorm. Thuis op de boerderij werkt hij ook hard mee. Komend jaar gaat Nick uitstromen. Hij is al samen met zijn ouders aan het kijken wat hij wil gaan doen. Waarschijnlijk wordt het een combinatie van arbeidsmatige dagbesteding en werken op een zorgboerderij. Nicole Smidt Nicole is net als Jeroen vorig jaar naar Heliomare gegaan. Zij wilde graag in een nieuwe omgeving verder leren. Ze voelde zich te groot voor de school waar ze vanaf haar vierde jaar zat. Ze heeft het goed naar haar zin. Steven van der Laan Steven is te zien in de film van het Equalproject. Hij heeft het afgelopen jaar stage gelopen bij de arbeidsmatige dagbesteding in Aalsmeer. Hij heeft het hier erg naar zijn zin. Het werken is heel belangrijk voor hem. Hij wilde zelfs niet mee op kamp omdat hij naar zijn werk moest. Steven kan zelf naar zijn werk toe met de handbike die hij aan zijn rolstoel koppelt. Het liefste wil Steven receptionist worden. Hij wil graag mensen ontvangen en rondleiden door een gebouw. Bij de dagbesteding zullen deze taken ook tot zijn werkzaamheden gaan behoren 7

8 Eindverslagen van jongeren van de Werkenrode School, Groesbeek, die deelnamen aan het Equal programma Baak, Wilco van Wilco heeft diverse stages gelopen. Bij een fruitsorteerbedrijf in de buurt van zijn woonplaats, bij Bouckaert Parts in Groesbeek en vervolgens bij WSW-bedrijf Breed op een aantal afdelingen. Hij loopt momenteel stage bij een supermarkt van de Spar in Kesteren. De interesse van Wilco gaat vooral uit naar werken met metaal en montagewerk. Ook heeft hij interesse uitgesproken in winkelwerkzaamheden en werken met de heftruck. Hij heeft hiervoor een assesment gedaan in januari 2007 waar een positieve beoordeling uit is gekomen. Het was de bedoeling dat hij in april een korte opleiding heftruckchauffeur zou doen, dat zou worden afgesloten met een examen. Dit is door ziekte helaas niet doorgegaan en zal nu in het begin van schooljaar plaatsvinden. Hij heeft in april 2007 een indicatie WSW gekregen voor begeleid werken. Hij wil vooral werk hebben waar hij plezier in heeft en leuke collega s. Wilco wil graag betaald werk. Het reïntegratiebedrijf Jobstap wordt ingeschakeld voor het aanvraag van een IRO en zal voor een hem een passend bedrijf vinden en zal ook het coachen ter hand nemen. Bijvelds, Bart Bart zal dit schooljaar een aantal VMBO-T certificaten en IVIO-diploma s gaan halen. Het afgelopen jaar heeft hij naast het afronden van zijn theorievakken ook veel tijd besteedt aan stage lopen in een instellingskeuken van een verzorgingstehuis in Nijmegen. Hij gaat een vervolgopleiding doen. Hij is inmiddels aangemeld en aangenomen op het ROC De Leigraaf in Cuijk. Hij gaat de horeca opleiding tot Kok volgen, dit is een BOL-route. Een ambulant begeleider zal hem de komende twee jaren bijstaan. Bart heeft inmiddels zijn rijbewijs en hoeft geen gebruik te maken van gesloten vervoer. In 2009 zal hij opgeleid en wel de arbeidsmarkt opgaan. Christiaans, Annemarie Annemarie is met ingang van augustus 2007 toegelaten tot het REA college. Zij was al in het bezit van een VMBO-b diploma in de sector zorg en welzijn. Zij heeft in de schooljaren en nog een aantal IVIO-diploma s gehaald. Daarnaast heeft zij heel veel tijd doorgebracht in de kantoorpraktijk van de Werkenrode School en stage gelopen. Aan het REA College in Groesbeek gaat zij in de Bedrijfsadministratieve richting een opleiding volgen op niveau 2. Inclusief de stage zal zij de opleiding in januari 2009 afsluiten, waarna zij nog met ondersteuning van het REA college een passende baan kan zoeken. 8

9 Delleman, Ferdy Ferdy heeft op de WR school de opleiding groen gevolgd. In deze opleiding zijn de arbeidsvaardigheden getraind volgens het curriculum van dit vak. Dit houdt in: de praktijktraining in de verschillende praktijklokalen en op locaties buiten school. Tijdens de praktijktraining wordt theoretische kennis al doende bijgebracht omtrent de veiligheid van werken en plantenkennis. Ferdy heeft een oriënterende stage gelopen bij het REA college op de afdeling groen, aanleg en onderhoud. Uiteindelijk is gebleken dat Ferdy onvoldoende in staat is om zelfstandig te werken, en dus niet in aanmerking komt voor een plaatsing in het vrije bedrijf. Er is vervolgens een indicatie aangevraagd voor Werken in de Sociale Werkvoorziening. Deze indicatie is afgegeven op Ferdy staat nu ingeschreven en op een wachtlijst bij de IBN groep in Veghel om te gaan werken op een van de afdelingen groenonderhoud. Hauser, Bas Bart (* ) zal pas in 2008 of 2009 de school verlaten. Hij heeft de keuzerichting vakrichting: Groen, onderhoud en aanleg van tuinen. Hij loopt inmiddels ook stage op de Canadese begraafplaats in Groesbeek. In de afgelopen en toekomstige periode zal hij zich Toeleggen op machines en tractor rijden. Hartemink, Wesley In het schooljaar werd het voor Wesley duidelijk wat wij wilde gaan doen. Hij wilde op het Graafschap college een ROC school in Doetinchem een BBL opleiding assistent Transport en Logistiek. Het taxibedrijf dat hem eerder dagelijks naar de school in Groesbeek bracht, was bereid hem een leerwerkcontract te bieden. Hij heeft in 2006 Werkenrode School verlaten. Het reïntegratiebedrijf Jobstap begeleidt hem in zijn werk tijdens zijn opleiding en hij heeft al een baan bij zijn bedrijf aangenomen en geaccepteerd als toekomstig werk. Rijsingen, Marco van Marco volgt nog de vakrichting IBGR ( Inrichting, Beheer Groene Ruimte) aan de Werkenrode School. Hij doet dus aanleg en onderhoud. Hij is nog niet zelfstandig aan het werk, feitelijk is hij nog niet stagerijp. Hij gaat zich in het komende schooljaar aanmelden voor de WSW aanmelden. Hij gaat dan in augustus 2008 in de WSW-beschut werken in de Uden of Veghel of Vught werken. Robins, Paul Paul zal het VMBO-T diploma in juni gaan behalen. Hij gaat in augustus 2007 naar het ROC Nijmegen voor de opleiding onderwijsassistent op niveau 4. Het is een vierjarige BOLopleiding. De school zorgt voor een stageplaats. Paul krijgt in ieder geval in het eerste leerjaar ambulante begeleiding. Desgewenst kan hij ook daarna gebruik maken van ambulante begeleiding. Paul zal in 2011 de ROC- opleiding beëindigen en een baan starten. 9

10 Simon, Berry Berry heeft het afgelopen veel stage gelopen. Hij functioneert goed als hij zelfstandig werkt. Vooral korte en duidelijke afspraken en sociaal gezien niet al te veel afleidende zaken. Met een reïntegratiebedrijf worden afspraken gemaakt rond het vinden en het werken in een kleinschalig hoveniersbedrijf. Zo gauw hierin de keuze en de afspraken zijn gemaakt gaat hij hier begeleid Werken. Veldhoven, Dominique van Dominique heeft op de WR school de opleiding groen gevolgd. In deze opleiding zijn de arbeidsvaardigheden getraind volgens het curriculum van dit vak. Dit houdt in: de praktijktraining in de verschillende praktijklokalen en op locaties buiten school. Tijdens de praktijktraining wordt theoretische kennis al doende bijgebracht omtrent de veiligheid van werken en plantenkennis. Dominique heeft ter ondersteuning en om werkervaring op te doen op twee plaatsen stage gelopen. Bij een mechanisatiebedrijf en bij een grondverzetbedrijf. Dominique heeft op zijn stages laten zien dat hij (met een goede aansturing) goed zelfstandig kan werken. Om de mogelijkheden voor Dominique verder uit te breiden op de arbeidsmarkt, zijn we begonnen aan een flextraject met het REA college. Hier zal Dominique een cursus minigraver gaan volgen bij Stivaco in Oss, verbonden met het AOC. Daarnaast zal Dominique een werk / stageplek moeten hebben, waarschijnlijk gaat dit lukken bij Bron BV in Deil in de groenvoorziening. (gesprek 5 juni 2007). Verstegen, Luuk Luuk heeft in het schooljaar zijn VMBO-T diploma gehaald. Tevens is hij toegelaten op het REA College in Groesbeek. Hij volgt sinds augustus 2006 de studierichting Bedrijfsadministratieve opleidingen. Begin 2008 zal hij na het lopen van een stage zijn cursus beëindigen met een volwaardig mbo-opleiding op niveau 2. Hij krijgt daarnaast begeleiding bij het vinden van een geschikte werkgever. Wilk, Pieter vd Pieter heeft op de WR school in eerste instantie de metaalopleiding gevolgd, waarbij hij het MIGMAG 1 lasdiploma heeft gehaald. Vervolgens is Pieter overgestapt naar de groenopleiding. In deze opleiding zijn de arbeidsvaardigheden getraind volgens het curriculum van dit vak. Dit houdt in: de praktijktraining in de verschillende praktijklokalen en op locaties buiten school. Tijdens de praktijktraining wordt theoretische kennis al doende bijgebracht omtrent de veiligheid van werken en plantenkennis. Ter ondersteuning en uitbreiding van zijn vaardigheden heeft Pieter 1 dag in de week stage gelopen bij een hovenier, die hem positief heeft beoordeeld in het werken in het groen en in zijn mogelijkheden om zelfstandig te werken. Pieter gaat nu verder met de groenopleiding aan het REA college, en zal daarna vrijwel zeker aan de slag kunnen bij een hovenier. Het Rea College is tevens een reïntegratiebedrijf en zal het vinden van een passende arbeidsplaats praktisch ondersteunen en begeleiden. 10

11 Jongeren Gabriël Den Bosch, Equal 2 project Arjan van Iersel Arian van Iersel is na zijn stage op de Harmonika te Zaltbommel terecht gekomen bij het DagActiviteitenCentrum in Geldermalsen, allebei onderdeel van zorgaanbieder `s-heeren Loo Zuid. Bij de Harmonika waren de activiteiten voornamelijk op arbeid gericht. Arian vond het leuker om wat afwisseling te hebben en we zijn dan terecht gekomen bij het DAC in Geldermalsen. Hier verricht Arian licht industrieel werk, maar er zijn ook belevingsgerichte activiteiten. Deze combinatie bevalt Arian erg goed en hij heeft veel zin om na de vakantie in Geldermalsen aan de slag te gaan. Burak Celen Al vrij snel hadden Burak en zijn ouders in de gaten dat het arbeidscentrum in Heesch een mooie uitstroomplek zou zijn. Bij zorgaanbieder Dichterbij gaan ze uit van de mogelijkheden van de werknemer en niet van de onmogelijkheden. Arbeid is hier dan ook een middel, geen doel. Burak verricht er licht industrieel werk en doet dit uiterst geconcentreerd en zo netjes mogelijk. Hij geeft aan zichzelf op zijn plaats te voelen binnen het arbeidscentrum. Na de zomervakantie gaat Burak er met uitzondering van de woensdag 4 dagen werken van uur tot uur. het is werk met behoud van de Wajong uitkering. Volgens de begeleiders van Burak, is Burak echt een aanwinst voor het team! Danny Sabel Danny heeft er voor gekozen om niet naar het AC te gaan maar thuis te blijven. Kort na schoolverlating is hij ernstig ziek geworden. Hij heeft een tijdlang met ademhalingsproblemen op de intensive care gelegen, heeft inmiddels een canule gekregen en is weer thuis. Hij is mede door de uitzuigproblematiek erg afhankelijk van zijn ouders geworden. Door zijn progressieve aandoening is hij zeer beperkt in zijn doen en laten. Hij zit thuis vaak achter de computer, het is louter vrijetijdsbesteding. Waar mogelijk gaat hij en zijn ouders erop uit, vooral naar familie en kennissen. Frits Sieben Frits heeft een uitgebreide oriëntatie fase doorlopen voordat helder werd waar hij het best op zijn plek zou zijn. Gezien zijn handelingsmogelijkheden kan hij werk op SW (Sociale Werkvoorziening) aan mits de werkomgeving tegemoet kan komen naar zijn contactstoornis. Na de indicatie toekenning heeft hij het welgeteld één middag op de SW volgehouden. De omgeving is niet op Frits toegesneden en er waren geen mogelijkheden deze aan te passen; er waren veel te veel onvoorspelbare impressies van geluid en beelden. Tegelijk liep Frits al stage bij een kleinschalige zorgboerderij. In de verzorging van de dieren functioneert Frits goed en heeft hij naar zijn zin. Voor meer afwisseling en ontplooiingsmogelijkheden is Frits stage gaan lopen bij een bedrijfje dat afbeeldingen op kleding borduurt. Helaas boeide het werk bij dat bedrijf hem maar matig. Via dat bedrijf loopt momenteel een andere proef. Frits kan op locatie van het borduurbedrijf computerspelen testen van een ontwikkelaar in computer games. De bedoeling is dat Frits daarmee 2 dagen per week actief zal zijn. Mocht dat niet lukken dan gaat Frits 4 dagen per week naar de zorgboerderij. Inmiddels is de SW indicatie ongedaan gemaakt en is een indicatie van het CiZ toegekend. Zijn toekomstwens is in zoverre uitgekomen dat hij met dieren gaat werken, al zijn het geen slangen. Ienajet Haridat Ienajet is bij de productiegroep van AC de Drie Ghemalen in Eerde bij Veghel van zorgaanbieder Dichterbij gebleven waar hij al stage liep. Gezien zijn beperktehandelingsmogelijkheden door zijn aandoening is hij tot meer in staat gebleken dan 11

12 aanvankelijk gedacht. Hij heeft goede contacten met personeel en de cliënten. Hij voert nu inpakwerk en licht montagewerk uit met behoud van de Wajong uitkering. Zijn droom om coach van Ajax te worden is niet gelukt. Vreemd genoeg heeft Ajax de voorkeur gegeven aan Henk ten Cate maar voorliefde voor de club is gelukkig niet minder geworden. Ienajet woont thuis bij zijn ouders en broer en er zijn nog geen plannen om uithuizig te gaan wonen. Karin van de Heuvel Karin is wel bij zorgaanbieder Dichterbij gebleven waar ze al stage liep maar niet meer AC de Drie Ghemalen in Eerde maar bij een AC in St Oedenrode waar ze ook werkt in de kantine. De laatst ontvangen berichten zijn positief; ze heeft het goed naar haar zin in St Oedenrode; het is werk met behoud van de Wajong uitkering. Ze hoeft niet langer bij de zustertjes (verzorgingshuis voor ouderen) te gaan werken. Over haar trouwplannen is niets verder bekend, ook niet of ze nog steeds bevriend is met haar beoogde trouwpartner. Michiel Graafsma Michiel heeft er een geruime oriëntatie nodig gehad voordat hij een keuze kon maken. Hij heeft bij diverse activiteitencentra en werkposten stage gelopen. Zo heeft hij kennis genomen van een bakkerij, kantine en drukkerij maar uiteindelijk heeft hij gekozen voor industrieel werk in combinatie met civiele ondersteuningswerkzaam-heden (kantine en telefoon aannnemen). Hij gaat naar werkpost de Pomphoek van zorgaanbieder Cello. Michiel is nog steeds niet zeker van zijn zaak, hij is o zo bang dat hij dit werk tot aan zijn pensionering moet blijven doen en dat hij niet meer kan switchen van werk. Er is nog even overwogen om naar lunchcafé In de Roos te gaan maar daarvoor mist hij vooralsnog de benodigde vaardigheden. Het is werk met behoud van de Wajong uitkering. Nickey Duijts Nicky is op AC Vught gebleven (5 dagen per week) waar hij al stage liep en doet behalve administratief werk ook werk in de tuin en in de kantine (allebei van het AC). De hoofdmoot blijft echter de administratie. In het begin was het nog even zoeken naar de juiste aanpak en werkzaamheden en zocht Nicky zijn weg op het AC maar inmiddels heeft hij zijn plekje gevonden en heeft hij het goed naar zijn zin; het is werk met behoud van de Wajong uitkering. Nicky s ouders zijn gescheiden en hij woonde bij zijn vader. Zijn vader had problemen en kon niet goed voor Nicky zorgen. Met behulp van MEE heeft Nicky eerst een tijdlang in een crisisopvang gewoond maar pas geleden kon hij vertellen dat hij samen met anderen in een woonvorm woont. Sabine van de Bogaard Sabine was heel kritisch in haar keuze voor een stageplaats maar bij Zin in Vught viel alles op zijn plek. Het is een omgeving die haar sprak, het werk paste bij haar en er was direct aansluiting bij andere deelnemers en leiding. Zin is een scholingsinstituut waar een ploeg van zorgaanbieder Cello het Zinteam het werk in de keuken (niet het kookproces) en het huishouden voor haar rekening neemt. Vanaf het begin is de stage een succes geweest, zowel voor Sabine als voor het Zinteam. Momenteel loopt ze 3 dagen per week stage en ze gaat er met veel plezier na de vakantie werken; het is werk met behoud van de Wajong uitkering. Het is toch anders gelopen dan ze in vooraf had gedacht. Het is overigens wel dienstverlenend werk geworden, dus dat past bij haar droom om in de verpleging te gaan. 12

13 Het knutselen doet ze alleen in haar vrije tijd. Ook is bij het Ciz begeleiding aangevraagd en gehonoreerd voor een wekelijkse dansavond. Sabine en haar ouders zijn betrokken bij een nieuw woonproject in haar woonplaats maar dat zal nog wel enige jaren duren voordat het zover is. Samantha Wijkmans Samantha en haar ouders hadden al vanaf het begin het inpakbedrijf RomCa in het vizier als meest wenselijke uitstroomplek. Niet in de laatste plaats omdat het bedrijf dicht bij huis is gevestigd. Bij RomCa werkt een ploeg van zorgaanbieder Cello met eigen begeleiders waar Samantha aan is toegevoegd. Vanaf het begin heeft Samantha het goed naar haar zin gehad bij RomCa. Alleen op fysiek vlak is het werk haar zwaar gevallen, hetgeen alles te maken heeft met haar aandoening. Al snel na de start is haar stagedag teruggebracht tot een halve dag. In de loop van de tijd zijn niet alleen het aantal dagen per week uitgebreid naar 3 maar ook werktijd per dag; ze gaat nu om uur naar huis. Volgens plan start ze na de vakantie via Cello als werknemer bij RomCa; het is werk met behoud van de Wajong uitkering. 13

14 Jongeren Ariane de Ranitz, Utrecht Equal 2 project. Tim Arreman Zijn wens om lasser te worden, is nog steeds het doel dat hij nastreeft. Als tussenstap, om meer werkervaring op te doen en daarnaast kennis te maken met andersoortige werkzaamheden, loopt Tim op dit moment stage bij De Sluisgroep in Woerden. Hij werkt daar op de afdeling droogmolens monteren en de afdeling waar digitennepakketten worden samengesteld. In september 2007 gaat hij naar de Pauw-bedrijven in IJsselstein, bij voorkeur naar de afdeling metaal. Ter versterking van zijn sociale vaardigheden gaat hij volgend schooljaar aanvullend een cusrsus Leren van kritiek volgen. Als deze stage naar wens verloopt, hopen wij dat hij bij de Pauw-bedrijven definitief geplaatst kan worden en van daaruit een opleiding tot lasser kan gaan volgen. Gino van Beek Gino is vorig schooljaar uitgestroomd naar Werkartaal, een erkend leerwerkbedrijf met eigen werkplaatsen in de richtingen metaal-, hout-, installatie-, elektro-, en fietstechniek en keukenmontage. Er wordt gewerkt aan oefenopdrachten, maar ook aan producten voor particulieren en bedrijven. Op dit moment rondt Gino de opleiding elektrotechniek af en stroomt hij uit naar een betaalde werkplek. Alexander Brouwer Alexander heeft zowel het theorie- als het praktijkexamen rijvaardigheden behaald en bezit inmiddels een eigen auto. Hij reist zelfstandig met de auto naar het bedrijf Hadema Logistics, waar hij op dit moment vier dagen per week stage loopt. Na de zomervakantie krijgt hij bij dit bedrijf een contract voor vier dagen betaald werk. Daarnaast gaat hij één dag per week naar het ROC om de opleiding Logistiek, niveau 1 te gaan volgen. Ruud Ekelschot Zijn droom om in de winkelbranche aan de slag te gaan wordt werkelijkheid. Na de zomervakantie start hij bij een supermarkt in zijn woonplaats Harmelen. Daarnaast gaat hij één dag per week naar het ROC om de Winkelopleiding, niveau 1 te gaan volgen. Ter oriëntatie heeft hij ook stage gelopen bij Cap Gemini, afd. repro. Daarna koos hij doelbewust voor het winkelbedrijf en liep hij stage bij Albert Heijn, op twee verschillende locaties, en bij supermarkt Golff. Joeri Feddema De wens van Joeri om iets met auto s te gaan doen leeft nog steeds. Om kennis te nemen van andere branches en de algemene werknemersvaardigheden te oefenen, loopt hij op dit moment één dag per week stage bij Albert Heijn. Na de zomervakantie gaat hij naar de leerwerkafdeling van de Sociale Werkvoorziening in Woerden. Hij krijgt daar verschillende werkzaamheden aangeboden, o.a. het monteren van droogmolens en trapjes en het samenstellen van digitennepakketten. Het plan is om hem de volgende periode via de Sluisgroep bij de kringloopwinkel te plaatsen voor een stage als bijrijder. Hij kan dan met de vrachtauto mee om spullen op te halen en/of te bezorgen. Wij hopen zo aan de wens van Joeri te voldoen. 14

15 Esther de Groot Esther heeft vorig jaar de school verlaten om bij de Sociale Werkvoorziening in Zeist aan de slag te gaan. Zij doet daar schoonmaakwerkzaamheden en volgt intern een opleiding in deze branche. Haar droom is werkelijkheid geworden. Defne Karapinar Op school volgt zij lessen op het gebied van de horeca en zorg & welzijn Onlangs heeft zij een KPC-certificaat werken in de keuken behaald. Bij het vak zorg & welzijn hoopt zij volgend schooljaar een certificaat schoonmaken te behalen. Op dit moment loopt zij stage bij Tracé, een centrum voor dagbesteding. Naast het doen van creatieve activiteiten houdt zij zich ook bezig met koken. Zij leert haar collega s daar zelfs de door haar aangeleerde snijtechnieken. In de toekomst gaat zij naar het Maartenshuis op Texel, waar zij zich verder hoopt te ontwikkelen. Melissa Kok Haar wens is om in de toekomst een baan als telefoniste, in combinatie met licht administratieve werkzaamheden, te vinden. Na een stageperiode bij de administratieafdeling op de eigen school heeft zij stage gelopen bij Kopex op de receptie/administratie. Uit deze stage is gebleken dat een baan in het vrije bedrijf niet geschikt voor haar is. Zij kan echter wel onder begeleiding licht-administratief werk verrichten en de telefoon bedienen. Om deze reden gaat zij naar het activiteitencentrum Veenendaal om met arbeidsbegeleiding een toekomsttraject in deze richting uit te zetten. Jurgen Lorist Jurgen is geïnteresseerd in techniek. Om zich te oriënteren heeft hij verschillende stages gedaan. Op dit moment is hij geïndiceerd voor de Sociale Werkvoorziening in Amersfoort en hoopt hij op de montage-afdeling te kunnen gaan werken. Echter, gezien een wachtlijst van drie jaar hebben wij moeten omzien naar vervangende werkzaamheden. Na de zomervakantie gaat hij naar het activiteitencentrum Boogh in Amersfoort, waar zijn wensen en mogelijkheden met ondersteuning van arbeidsbegeleiding nog beter in kaart zullen worden gebracht om een duidelijk arbeidsbeeld te verkrijgen. Nicole van Minnen Zij heeft vorig jaar de school verlaten om een erkende horeca-opleiding bij Abrona te gaan volgen. Hieraan voorafgaand heeft zij in deze sector veel stage gelopen; eerst intern bij het Eetlokaal, vervolgens bij revalidatiecentrum de Hoogstraat in het revalidantenrestaurant en de coffeecorner. Ook het verzorgen van de vergaderzalen behoorde tot haar taak. Tijdens haar opleiding vond zij een leerwerkplek bij een cateringbedrijf in Woerden. Haar droom een betaalde baan in de horeca lijkt uit te komen. Denise Roosenstein Denise heeft dit schooljaar stage gelopen bij de administratie-afdeling op school. Haar wens is om verder te leren en volgt daartoe gastlessen Engels en Nederlands op de VMBOafdeling. Volgend jaar hoopt zij deze vakken te kunnen afsluiten met een certificaat. Na haar schoolopleiding zal zij als tussenstap naar een activiteitencentrum gaan waar zij met arbeidsbegeleiding passend werk hoopt te vinden. 15

16 Ramona Scholman Ramona s wens is om licht-administratieve en/of repro-werkzaamheden te verrichten. Op dit moment heeft zij een WSW-indicatie. Het afgelopen jaar heeft zij stage gelopen bij de Sociale Werkvoorziening in Zeist op de afdeling mailing en inpakwerk. De werkzaamheden voldeden echter niet aan haar verwachtingen. Er was regelmatig te weinig werk en het werk, dat zij moest doen, vond zij saai. De communicatie met de andere werknemers verliep stroef. Vervolgens is zij bij Cap Gemini op de repro-afdeling geplaatst waar gelukkig wel voldoende werk was en waar zij meer aansluiting met de andere werknemers vond. Haar toekomstplek: is voorlopig het activiteitencentrum Harmelen / afdeling repro, waar zij zich met arbeidsbegeleiding nog verder hoopt te ontwikkelen. Mogelijk leidt dit tot het vinden van vrijwilligers- of betaald werk in deze sector. Ewald Straub Zijn wens om na school betaald werk te gaan doen wordt werkelijkheid. Voorkeur voor een bepaalde sector had hij niet. Hij wilde graag veel leren in de praktijk. Zijn stageloopbaan was als volgt: winkelwerkzaamheden bij Albert Hein, schoonmaakactiviteiten bij Kampong en vervolgens aan het werk bij de Sociale Werkvoorziening eerst één dag en het laatste half jaar zelfs drie dagen per week. In juli neemt hij afscheid van school om bij de Pauwbedrijven, Sociale Werkvoorziening, aan de slag te gaan. 16

17 Jongeren Heliomare, Wijk aan Zee, Equal 2 project. Remko Eijlig: Remko heeft bij ons de richting techniek op BL- niveau gevolgd.hij liep stage bij stichting de Formule inhoorn. Hij heeft intersse voor metaal en ICT hiervoor heeft voor beide intersses een assessment gevolgd. Hij is hierna toegelaten voor de opleiding metaaltechniek bij het Rea College Nederland.. Momenteel doet hij (school)examen BL voor de vakken Nederlands, Engels, Nask, wiskunde, maatschappijleer Hij heeft al deze vakken voldoend afgesloten. Jelle Koblens: Jelle heeft bij ons de richting techniek op BL-niveau gevolgd. Hij liep satge bij autoschadebedrijf Care Service te Amstelveen. Jelle is geinteresseerd in autotechniek. Hij heeft een indicatie voor dagbesteding via Ons Tweede Thuis. Hij heeft een trajectbegeleider die hem zal toeleiden naar begeleid werk. Jelle doet momenteel (school)examen BL voor de vakken Nederlands, Wiskunde, Nask, maatschappijleer Nathalie Nathalie heeft op Heliomare de sector Verzorging gevolgd. Zij heeft dit met goed gevolg gedaan en de andere algemene vakken ook. Engels en Nederlands zelfs op kader niveau. Nathalie heeft twee keer stage gelopen, in de vierde klas bij de Etos en in de vijfde klas bij een tandarts. Beide stages verliepen goed. Nathalie is nu ingeschreven bij het ROC Amsterdam en gaat na de zomervakantie, niveau 2 administratief medewerker volgen. Nathalie is een gezellige, hardwerkende, sociale, prettige leerling. Derja Derja heeft op Heliomare de sector Verzorging gevolgd. Zij heeft dit met goed gevolg gedaan en de andere algemene vakken ook. Engels en Nederlands zelfs op kaderniveau. Derja heeft twee stages gelopen, in de vierde klas bij een peuterspeelzaal en in de vijfde klas bij een kinderdagverblijf. Zij heeft haar toekomstvisie hierdoor bijgesteld, werken met kinderen is toch te zwaar voor Derja. Zij gaat nu naar het ROC Amsterdam, niveau 2, administratief medewerker. Derja is een hardwerkende, sociale, prettige leerling. Nathalie Nathalie heeft op Heliomare de sector Verzorging gevolgd. Zij heeft dit met goed gevolg gedaan en de andere algemene vakken ook. Engels en Nederlands zelfs op kader niveau. Nathalie heeft twee keer stage gelopen, in de vierde klas bij de Etos en in de vijfde klas bij een tandarts. Beide stages verliepen goed. Nathalie is nu ingeschreven bij het ROC Amsterdam en gaat na de zomervakantie, niveau 2 administratief medewerker volgen. Nathalie is een gezellige, hardwerkende, sociale, prettige leerling. Jason Jendoubi Jason wilde eerst kok worden, nu heeft hij gekozen voor fietsenmaker. Kok bleek te moeilijk te zijn door een vak als voedselkennis en al die vaktermen. Hij werkt in het weekeinde wel in de horeca, als sopkok, oftewel afwasser. Jason wil graag later een eigen fietsenbedrijf te starten. Om fietsenmaker te worden, gaat hij volgend jaar stage lopen bij een fietsenzaak. Daarna gaat hij naar het Rea-college om fietstechniek, niveau 2, te volgen. Vervolgens wil hij een baan vinden bij een fietsenzaak. 17

18 Gelijktijdig wil Jason een box huren, om daar fietsreparaties uit te voeren en zo langzaam een eigen bedrijf opbouwen. Maar volgens hem is dat misschien ook mogelijk in samenwerking met de Sociale werkvoorziening (SWV). Dan moet zijn bedrijfje wel een werkplek bieden aan mensen van de SWV. In zijn vrije tijd is Jason ook met fietsen bezig. Hij koopt soms twee oude fietsen op en maakt van die afdankertjes één goede fiets. Die verkoopt hij dan Roy Smit Roy was van plan om loodgieter te worden. Hij liep stage bij een loodgietersbedrijf. Daar is hij mee gestopt omdat het niveau te hoog lag. Je moest bijvoorbeeld dingen op kunnen meten. Maar rekenen vindt hij moeilijk. Tijdens die stage heeft hij wel veel ervaring op kunnen doen met metaal. Daardoor heeft Roy besloten om de AKA-opleiding metaal te gaan doen. Metaal heeft volgens hem veel mogelijkheden. Het liefst wil hij lasser worden. Zijn nieuwe stage heeft niets met metaal te maken, meer met dienstverlening. Hij loopt dan stage bij de conciërge van het Nova-college. Roy staat overal voor open. Iedere nieuwe ervaring vindt hij meegenomen. Hij noemt zich een drukbezet man. Drie avonden in de week werkt hij als vakkenvuller bij de Vomar. Daar heeft hij leuke collega s. Roy sport een aantal keren per week. Hij voetbalt en tennist. Hij houdt verder van gezelligheid en lekker uitgaan met zijn vriendengroep. Remko Eijlings Het liefst was Remko in de ICT gegaan. Maar een praktijk-assessment op het Rea-college wees uit dat omgaan met klanten een probleem zou geven. Zijn tweede keuze was metaal. Metaalbewerken dus. Maar niet lassen. Hij haat lassen. Zeker nadat hij een keer meemaakte dat het lasapparaat op hol sloeg. De afgelopen twee jaar heeft Remko 14 uur les metaalbewerking per week gehad. Zo leerde hij boren, zagen, vijlen, slijpen, schuren en zetten op een zetbank. Bij metaalbewerking is wiskunde belangrijk. Maar je mag er een rekenmachine bij gebruiken. Remko wil bij het Rea-college de 2-jarige opleiding metaal volgen. Ook gaat hij dan een half jaar stage lopen. Inmiddels heeft Remko twee keer stage gelopen, waarvan één keer bij een metaalbedrijf. Bij dat bedrijf mocht hij aluminium raamkozijnen in elkaar zetten. Dat was superleuk. Remko heeft veel van die stage geleerd. Omgaan met collega s vond hij niet makkelijk. Dat gaat beter als ze het maar duidelijk uitleggen. Nathalie Doganay Nathalie wil later leraar worden. Leraar wiskunde. Zij gaat na de vakantie naar het ROC, om daar de mbo-opleiding secretarieel medewerker te volgen. Dat heeft niets met de lerarenopleiding te maken. Nathalie wil later proberen om via het N.T.I. leraar te worden. Zij heeft stage gelopen bij een tandarts. Liever wilde ze stage lopen op een basisschool, maar geen school had een stageplek voor haar. Ze heeft een tijdje tandartsassistente gespeeld, zoals ze het zelf noemt. Zo mocht ze bijvoorbeeld de waterbuis in de mond van de patiënt leggen. Ze heeft daar onder andere geleerd hoe je iemand gerust moet stellen. Ook bij de Etos heeft ze stage gelopen. Daar mocht ze vakken vullen en klanten helpen. Nathalie bewaart goede herinneringen aan die stage. Bij de Etos verwachtten ze niet meer van haar dan ze kon. Dat was wel anders bij haar tandarts-stage. Nathalie had het gevoel dat de tandarts dacht dat ze een gymnasiumopleiding deed. Ze hoorde ook enkel wat niet goed ging. Bij de Etos vertelden ze Nathalie wat er wel goed ging. 18

19 Wiskunde vond ze eerst verschrikkelijk. Maar in het tweede jaar ging het steeds beter. Ze houdt van uitdagingen, vooral met grafieken en tabellen. Soms doet ze er wel een dag over om een oplossing te vinden voor een som. Maar daarna is ze blij en trots op zichzelf. Trots dat ze de oplossing zelf heeft gevonden. Derja Akgunduz Derja gaat de MBO-opleiding secretarieel medewerker niveau 2 volgen. Niet omdat dit haar droom is. Haar droom was om de opleiding Helpende Welzijn te volgen. Maar na een stage op een peuterspeelzaal en een stage op een kinderdagverblijf, merkte ze dat dit niet iets voor haar was. Derja ontdekte dat je veel geduld moest hebben om met kinderen te werken. Op het laatst werd ze gek van die aandacht die de kinderen vroegen. Ze heeft nog gewerkt bij de Hema. Daar zat ze achter de kassa. Binnen een maand was ze ontslagen. Mijn eigen schuld, zegt ze nu. Ze had niets over haar beperkingen verteld. Met één arm kassa draaien, viel niet mee. Al snel vormde zich bij haar een rij. Ze heeft er van geleerd. Nu vertelt ze veel gemakkelijker over zichzelf. En ze heeft geleerd dat de kassa echt niets voor haar is. Haar vriendin koos voor een administratieve opleiding. Toen heeft ze daar ook maar voor gekozen. Ze zegt dat ze veel toekomstdromen heeft gehad, maar nu weet ze niet meer wat ze wil. De dromen zijn even op. Jelle Koblens Jelle is gespannen. Vandaag krijgt hij zijn certificaat van de Beroepsgerichte Leerweg. Zijn ouders kunnen er ieder moment aankomen. Jelle vertelt dat hij gaat werken bij een kringloopbedrijf. Een job coach helpt hem daarbij. Maar ondertussen wil hij ook zijn rijbewijs halen. Volgens Jelle nemen ze je eerder aan als je dat papiertje hebt. Dan kun je auto s de garage in- en uit rijden. Want als het aan Jelle ligt, is dat kringloopbedrijf maar tijdelijk. Zijn grootste wens is om bij een garagebedrijf te werken. Daarom gaat hij een BBL-opleiding volgen. Hij gaat dan een dag per week naar school. Jelle weet hoe leuk het in een garage is. Hij heeft er stage gelopen. Daar mocht hij auto s van binnen schoonmaken voor de klanten. Leuk werk. En de klanten waren tevreden. Dat was bij een Opel-garage. Maar eerlijk gezegd, slaat zijn hart niet sneller door een Opel. Nee, een BMW. Dat is pas een droomauto. Niels Rumping Niels noemt zichzelf boerenknecht. Twee dagen per week loopt hij stage op een veehouderij. Na de vakantie gaat hij daar twee dagen per week werken. Dat doet Niels met behoud van uitkering. Ook gaat hij twee dagen per week werken bij een bloemenkweker. Daar verzorgt en plukt hij de zonnebloemen. Werken bij een boerenbedrijf is leuk, maar was niet zijn droom. Eigenlijk is íe er gewoon ingerold. Dat kwam door zijn moeder. Die had een stukje over Niels geschreven in de schoolkrant van zijn zusje. Veertien jaar was hij toen. De boerin las dat en nam contact op. Sindsdien is Niels iedere zaterdag op de veehouderij te vinden. Eerst voerde hij soms de koeien en deed losse klusjes. Nu mag hij s morgens helpen met melken. In het begin vond hij het moeilijk om steeds aan de gang te blijven. Eigenlijk was hij te speels en snel afgeleid. Nu is doorwerken geen punt. Hij kan zelf zijn werk indelen. En is de boer er een keertje niet, dan zoekt Niels zelf naar werk. Af en toe heeft hij een pijnlijke ervaring. Want een koeienpoot op je voet; dat went nooit! 19

Voor een kansrijke toekomst

Voor een kansrijke toekomst Voor een kansrijke toekomst Welke leerlingen gaan naar het praktijkonderwijs? Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die ondanks extra begeleiding geen diploma in het reguliere voortgezet onderwijs

Nadere informatie

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel Handel en Verkoop 20e jaargang nummer 2 november 2012 informatiebrochure 2014-2015 Handel en Verkoop Een goed verkoopgesprek

Nadere informatie

Kom naar Werkzin in Elst. Voor wie is Werkzin?

Kom naar Werkzin in Elst. Voor wie is Werkzin? Maatwerk in leren Kom naar Werkzin in Elst Wil jij een vak leren? Jezelf ontwikkelen? En wil het op een gewone school niet lukken? Dan is Werkzin in Elst echt iets voor jou. Bij dit opleidingscentrum leer

Nadere informatie

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel Handel en Verkoop 20e jaargang nummer 2 november 2012 informatiebrochure 2012-2013 Handel en Verkoop Een goed verkoopgesprek voeren, met kassa s omgaan, boekhouden,

Nadere informatie

mytylschool de Sprienke

mytylschool de Sprienke mytylschool de Sprienke Uitdaging Beweging Perspectief VSO leerweg 1 12-20 jaar vanaf + 16 jaar transitie VSO leerweg 2 12-20 jaar vanaf + 17 jaar transitie VSO leerweg 3 12-20 jaar vanaf + 17 jaar transitie

Nadere informatie

Werken en dagbesteding

Werken en dagbesteding Werken en dagbesteding Leven zoals jij dat wilt Minke wil ervaring opdoen voor een baan in de bediening Ondersteund door SDW Welke informatie vind je in deze brochure? SDW helpt je verder pagina 3 Activiteiten

Nadere informatie

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Onze boodschap aan leerlingen: Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Je

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt.

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. Meedoen met werk Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. U werkt niet. Misschien heeft u nog nooit gewerkt. Of het wel geprobeerd maar dat ging mis. Dat kan allerlei redenen hebben. U heeft

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken uitgestroomde leerling

Achtergrondkenmerken uitgestroomde leerling e Uitstroommmonitor 2008-2011 3. Leeftijd leerling bij uitstroom Achtergrondkenmerken uitgestroomde leerling 12 0 0.0 % 22 0.4 % 0 0.0 % 21 0.4 % 0 0.0 % 17 0.3 % 13 5 14.3 % 135 2.4 % 2 7.4 % 134 2.6

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Over. stappen. naarprisma

Over. stappen. naarprisma Over stappen naarprisma Welkom opprisma In een totaal nieuwe school met afwisselende, actuele leerstof die aansluit bij de interesses van de leerlingen. Wij dagen leerlingen uit om te laten zien wat ze

Nadere informatie

Wat wil de werkgever? Praktijkleren. CSG Prins Maurits. Middelharnis

Wat wil de werkgever? Praktijkleren. CSG Prins Maurits. Middelharnis Wat wil de werkgever? Praktijkleren CSG Prins Maurits Middelharnis Wat wil de werkgever? Het antwoord op deze vraag hebben wij een aantal jaren geleden voor onszelf geformuleerd. Laat de lessen bij de

Nadere informatie

Landelijke Uitstroommmonitor Praktijkonderwijs Benchmark rapportage scholen uit eigen regio Uitstroommonitor 2009-2010

Landelijke Uitstroommmonitor Praktijkonderwijs Benchmark rapportage scholen uit eigen regio Uitstroommonitor 2009-2010 Landelijke Uitstroommmonitor Praktijkonderwijs Benchmark rapportage scholen uit eigen regio Uitstroommonitor 2009-2010 Landelijk Regio Mean Assen Emmen Steen Borg Rech RVEC Totaal score landelijk Totaal

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school!

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school! Zuiderzee College Het Zuiderzee College: jouw school! Het Zuiderzee College heet je van harte welkom! Alle vakken op een rij: De AVO-vakken: bij ieder profiel krijg je de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer,

Nadere informatie

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N!

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Wat is praktijkonderwijs? Regulier Voortgezet Onderwijs Praktijk- en theorievakken Eindonderwijs Toeleiding naar de arbeidsmarkt Aandacht voor werken, wonen,

Nadere informatie

op het Hondsrug vakcollege

op het Hondsrug vakcollege op het Hondsrug vakcollege Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Jij gaat het maken! Op het Hondsrug vakcollege Ben jij een Knexx bouwer of haal je jouw mobieltje uit elkaar om te weten

Nadere informatie

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Op Echnaton volgen de leerlingen in leerjaar 3 en 4 een intersectoraal programma op BBL of KBL niveau. Door het volgen van een intersectoraal programma hoeft uw

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016 Schoolverlaters informatie avond FOCUS Informatieavond 22 november 2016 Wie ben ik? Mieke Pelger Stage coördinator en transitiecoach Samen met de mentoren tevens stagedocenten zorgen wij dat iedereen op

Nadere informatie

ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE

ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE ARBEIDSTOELEIDING EN STAGE WIE ZIJN WIJ? De Anne Flokstraschool geeft (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke en/of meervoudige

Nadere informatie

Informatie. schooljaar 2016/2017. leren door DOEN. www.groenehartpraktijkschool.nl

Informatie. schooljaar 2016/2017. leren door DOEN. www.groenehartpraktijkschool.nl Informatie schooljaar 2016/2017 leren door DOEN ft www.groenehartpraktijkschool.nl werkt! Over de Groene Hart Praktijkschool Praktijk werkt, overal in de maatschappij en dus ook bij ons op de Groene Hart

Nadere informatie

Digitaal Doorstroomdossier

Digitaal Doorstroomdossier Digitaal Doorstroomdossier Ewout Hooijer MBO Utrecht 95091: Veiligheid en vakmanschap (Niveau 3 BOL) Instroom: september 2014 Ewout Hooijer 18-11-1981 (leeftijd op 1 augustus 2014-32 jaar) Minkema College

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

Zelfstandig, ondernemend en meedoen?

Zelfstandig, ondernemend en meedoen? Het leert jongeren een vak en begeleidt hen 1,5 jaar om de patronen te doorbreken die hen belemmeren om op eigen kracht aan een baan te komen. Een belangrijke meerwaarde van deze benadering is dat de leerlingen

Nadere informatie

grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie

grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie Werken en leren in een grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie Werken en leren in een professioneel grafisch bedrijf Wil jij graag aan de slag in een regulier bedrijf? Andere mensen ontmoeten? Of een

Nadere informatie

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf.

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Les 1 Werk en inkomen (1) Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Evert en Monica -2 Rijbewijs Monica is jarig.

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Praktijkschool ATC. Arbeid Trainings Centrum. Drift TB Ommen (0529) Facebook

Praktijkschool ATC. Arbeid Trainings Centrum. Drift TB Ommen (0529) Facebook Praktijkschool ATC Arbeid Trainings Centrum Drift 2 7731 TB Ommen (0529) 466443 info@atcommen.nl www.atcommen.nl Facebook VOORWOORD Aan de leerlingen, ouders/verzorgers & andere belangstellenden. Welkom

Nadere informatie

Traject aansluitend bij de leerling. Een kansrijke toekomst Wonen- Werken- Vrije tijd. Leerjaar 5. Leerjaar 4. Leerjaar6

Traject aansluitend bij de leerling. Een kansrijke toekomst Wonen- Werken- Vrije tijd. Leerjaar 5. Leerjaar 4. Leerjaar6 Een kansrijke toekomst Wonen- Werken- Vrije tijd Gebouw uitgerust voor de toekomst: Schooljaar 2014-2015 Leerjaar 4 Stagebekwaam Leerjaar 5 Externe stage Leerjaar6 Uitstroom Interne stage Leerwerkplaats

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Informatie-avond klas 4

Informatie-avond klas 4 Informatie-avond klas 4 Het Kwadrant Werken naar werk Samen op weg bereikt ieder zijn doel Programma Uitstroomrichtingen Certificeervakken De elf gouden regels Arbeidscompetenties (ABC) Doorstromen naar

Nadere informatie

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. de Groene Hart Praktijkschool volgens Roy, Ramon, Wendy en Of ina. Praktijk werkt!

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. de Groene Hart Praktijkschool volgens Roy, Ramon, Wendy en Of ina. Praktijk werkt! Informatie voor ouders schooljaar 2015-2016 de Groene Hart Praktijkschool volgens Roy, Ramon, Wendy en Of ina Praktijk werkt! Leren door doen Praktijk werkt! over de Groene Hart Praktijkschool Praktijk

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Open Huis. 13 februari 2017

Open Huis. 13 februari 2017 Open Huis 13 februari 2017 Programma Algemene informatie Keuzes in het vmbo per niveau Vervolgonderwijs Keuzetraject VMBO de Spindel Beroepsgerichte leerwegen: Basis beroepsgerichte leerweg (BBL) Kader

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13 Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Philadelphia Verantwoordelijkheid Passie Aandacht Professionaliteit - 2 Philadelphia Philadelphia

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling 1

1. Portfolio van de leerling 1 1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Nadere informatie

INHOUD. Blz. 4 Wat wil je? Op onze school bieden we 3 leerroutes aan. Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie. Vakkenpakketten van de leerroutes

INHOUD. Blz. 4 Wat wil je? Op onze school bieden we 3 leerroutes aan. Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie. Vakkenpakketten van de leerroutes 1 INHOUD Blz. 2 Inleiding Blz. 4 Wat wil je? Blz. 5 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 8 Blz. 9 Op onze school bieden we 3 leerroutes aan Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie Zorg en Welzijn Vakkenpakketten van

Nadere informatie

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes Elkaar leren kennen Op PENTA college CSG Hoogvliet voel je je al gauw thuis. We beginnen met een spannend kennismakingsproject waarin je je mentor en je klasgenoten leert kennen. Je mentor is een soort

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013 en voor opleidingen in Eindhoven en omgeving, schooljaar 2012-2013 ROC Eindhoven www.roceindhoven.nl Datum: Zondag 22 januari 2012 van 11.00 16.00 uur (alle locaties uitgezonderd Ster College en Montessori

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Entree 2016/2017. Bouwen, wonen en onderhoud. novacollege.nl/entree. Dienstverlening en zorg. Horeca, voeding of voedingsindustrie

Entree 2016/2017. Bouwen, wonen en onderhoud. novacollege.nl/entree. Dienstverlening en zorg. Horeca, voeding of voedingsindustrie novacollege.nl/entree Bouwen, wonen en onderhoud Dienstverlening en zorg Horeca, voeding of voedingsindustrie Installatie- en constructietechniek Mobiliteitsbranche Verkoop - retail Entree 2016/2017 Vijf

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

productontwikkeling in het kader van het Equal2 project

productontwikkeling in het kader van het Equal2 project productontwikkeling in het kader van het Equal2 project VSO Traject leerweg 1 Doel Een helder traject waarin is vastgelegd wat er wordt aangeboden aan en van leerweg 1 vanaf het begin van het VSO. Hierin

Nadere informatie

Waarom dit boekje? Voertuigentechniek. Kiezen. Installatietechniek. De techniek. Handig. Metaaltechniek. Baan

Waarom dit boekje? Voertuigentechniek. Kiezen. Installatietechniek. De techniek. Handig. Metaaltechniek. Baan Waarom dit boekje? Tijdens je opleiding ga je op stage. Je kunt op veel plekken stage lopen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een stage in de keuken of in een magazijn. Of voor een stage in de techniek.

Nadere informatie

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit.

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Mededelingen Overgangsrichtlijnen van klas 2 naar 3; Determinatie: keuze kader-, basis beroepsgerichte Leerweg; of gemengde Leerweg. Zorg

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Autisme Spectrum Stoornis. Zo gewoon mogelijk verder leven

Autisme Spectrum Stoornis. Zo gewoon mogelijk verder leven Autisme Spectrum Stoornis Zo gewoon mogelijk verder leven Wat is ASS? ASS is een afkorting voor Autisme Spectrum Stoornissen. Het is een verzamelnaam voor verschillende stoornissen. Klassiek autisme, Asperger

Nadere informatie

Op het Dr. Nassau College kun je in de kaderberoepsgerichte leerweg en in de basisberoepsgerichte leerweg onderwijs volgen in drie sectoren:

Op het Dr. Nassau College kun je in de kaderberoepsgerichte leerweg en in de basisberoepsgerichte leerweg onderwijs volgen in drie sectoren: Als je na de onderbouw -dat wil zeggen na de eerste en tweede klas -naar de derde klas van het VMBO gaat, moet je een aantal keuzes maken. Je moet kiezen welke leerweg je gaat doen en welke sector. Als

Nadere informatie

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij activiteiten en werk ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Gerben de Gruijl: Jarenlang had ik mij beziggehouden

Nadere informatie

Praktijkonderwijs werkt!

Praktijkonderwijs werkt! DE VENEN Praktijkonderwijs werkt! Ontdek hoe het werkt op 20 januari! Waar wil jij een pro in worden? Bij ons op school leer je vooral door te doen! Op school én in de praktijk, via stages. Je kunt bij

Nadere informatie

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO ZONDER DIPLOMA? KOM JE VAN EEN PRAKTIJKSCHOOL EN WIL JE VERDER LEREN? WIL JE EEN MBO-OPLEIDING OP NIVEAU 2 VOLGEN MAAR HEB JE DAARVOOR NOG NIET

Nadere informatie

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach)

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach) VERSLAG THEMA-AVOND: PARTICIPATIEWET WERK EN INKOMEN (03-02-2015) Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Opening avond door: Hans van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14. En wat doe jij? Lees de woorden. Hoort het bij een baan of bij werk zoeken?

HOOFDSTUK 14. En wat doe jij? Lees de woorden. Hoort het bij een baan of bij werk zoeken? 229 229 HOOFDSTUK 14 En wat doe jij? WOORDEN 1 Lees de woorden. Hoort het bij een baan of bij werk zoeken? baan werk zoeken 1 sollicitant 2 contract 3 uitzendbureau 4 vergadering 5 cv 2 Wat hoort bij elkaar?

Nadere informatie

klaar voor je toekomst?! Accent Amersfoort

klaar voor je toekomst?! Accent Amersfoort klaar voor je toekomst?! Accent Amersfoort Roadmap naar je toekomst! Jij bent belangrijk voor ons. Daarom heb je op Accent Amersfoort een eigen coach. Hij of zij kijkt naar wat jouw wensen en dromen zijn.

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Beuningen Persoonlijk profiel

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Leerlijn werken Pedologisch Instituut, CED-Groep

Leerlijn werken Pedologisch Instituut, CED-Groep WERKEN In deze leerlijn wordt onder werken verstaan het werken in een dagverblijf, een sociale werkplaats of in het vrije bedrijf. Daarbij is de verwachting dat wat onder niveau 11 en 12 staat met name

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

op het Hondsrug vakcollege

op het Hondsrug vakcollege op het Hondsrug vakcollege Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Jij gaat het maken! Op het Hondsrug vakcollege Ben jij een Knexx bouwer of haal je jouw mobieltje uit elkaar om te weten

Nadere informatie

Verslag van de themabijeenkomst over de Wmo

Verslag van de themabijeenkomst over de Wmo Verslag van de themabijeenkomst over de Wmo 19 november 2015 Op 19 november 2015 organiseerde de Wmo- Klankbordgroep voor en door mensen met een verstandelijke beperking voor de AV-regio haar eerste themabijeenkomst.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken uitgestroomde leerling

Achtergrondkenmerken uitgestroomde leerling e Uitstroommeting Praktijkonderwijs 2008-2009 Achtergrondkenmerken uitgestroomde leerling 4. Wat is het geslacht van de leerling? Jongen 20 59 % 3158 59 % Meisje 14 41 % 2233 41 % 5. Wat is voor zover

Nadere informatie

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM TANDARTSASSISTENTE Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013 HET ASSINK LYCEUM Sectorwerkstuk Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Waarom zou je voor deze opleiding kiezen?... 3

Nadere informatie

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013

Open dagen voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013 en voor opleidingen in Eindhoven en omgeving in 2012-2013 ROC Eindhoven www.roceindhoven.nl Datum: Zondag 20 januari 2013 van 11.00 16.00 uur (alle scholen met uitzondering van Ster College en Procestechniek)

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

Een certificaat. Een goede zaak!! Beroepscursussen praktijkonderwijs

Een certificaat. Een goede zaak!! Beroepscursussen praktijkonderwijs Een certificaat Een goede zaak!! Beroepscursussen praktijkonderwijs Inleiding Als je straks gaat solliciteren naar een baan, wil een werkgever graag zien wat je al kunt. Met een certificaat laat je zien

Nadere informatie

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ WERELD- STAPPEN Mijn naam is Iris. Ik ben 16 jaar. Als ik in de spiegel kijk zie ik een jongedame die er mag zijn. Maar zo dacht ik twee jaar geleden

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE VERKRIJGEN

Nadere informatie

WILDVELD KROON OP HET WERK ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ

WILDVELD KROON OP HET WERK ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ WILDVELD KROON OP HET WERK ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ KROON OP HET WERK Kim heeft samen met haar zus het cateringbedrijf van haar ouders overgenomen. Ze weet dat ze er hard tegenaan moet. Het familiebedrijf

Nadere informatie

Diploma gehaald, en nu? www. kies. jouw. toekomst. .nl

Diploma gehaald, en nu? www. kies. jouw. toekomst. .nl Diploma gehaald, en nu? www kies jouw toekomst.nl Investerenin jetoekomst? Wie slim is, leert door. Nog een paar jaar op school blijven, heeft namelijk voordelen. Je kent de school, de docenten en je hebt

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

Een certificaat. Een goede zaak!! Beroepscursussen praktijkonderwijs

Een certificaat. Een goede zaak!! Beroepscursussen praktijkonderwijs Een certificaat Een goede zaak!! Beroepscursussen praktijkonderwijs Inleiding Als je straks gaat solliciteren op een baan, wil een werkgever graag zien wat je al kunt. Met een certificaat laat je zien

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

WELKOM OP DE TALINGSTRAAT

WELKOM OP DE TALINGSTRAAT WELKOM OP DE TALINGSTRAAT Jouw stap naar de echte wereld LMC PRAKTIJK- ONDERWIJS WELKOM In Rotterdam Zuid staat langs de singel met fonteinen onze prachtige school de Talingstraat. Ons gebouw is klein

Nadere informatie

Ben jij een kei en heb jij vmbo-basis of vmbo-kader advies? Dan is het Kei College de plek voor jou!

Ben jij een kei en heb jij vmbo-basis of vmbo-kader advies? Dan is het Kei College de plek voor jou! DOENERS GEZOCHT Ben jij een kei en heb jij vmbo-basis of vmbo-kader advies? Dan is het Kei College de plek voor jou! Het Kei College is de school waarin het Bornego College en OSG Sevenwolden samenwerken

Nadere informatie

VACATURES Shalom Creatief

VACATURES Shalom Creatief VACATURES Creatief Atelier zoekt 2 rechterhanden Creatief bezig zijn voor ca. 4 uur per week Ben je actief met hout of kan je goed schilderen? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zoeken twee actieve, creatieve

Nadere informatie

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen wellantcollege ll Informatie voor leerkrachten basisscholen De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Wellant vmbo 2 De leerwegen op een rijtje Het vmbo

Nadere informatie

Waarom dit boekje? Overal. Dierverzorging. Afwisselend. Allerlei dieren. Toekomst

Waarom dit boekje? Overal. Dierverzorging. Afwisselend. Allerlei dieren. Toekomst Waarom dit boekje? Tijdens je opleiding ga je op stage. Je kunt op veel plekken stage lopen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een stage in de schoonmaak of in een winkel. Of voor een stage in de dierverzorging.

Nadere informatie

Zadkine Startcollege Wat heb jij aan Startcollege? Bol of bbl Entree Opleidingen

Zadkine Startcollege Wat heb jij aan Startcollege? Bol of bbl Entree Opleidingen STARTCOLLEGE Zadkine Startcollege Ben je 16 jaar of ouder en heb je geen vmbo-diploma? Wil je wel een vak leren, ervaring opdoen en ook nog eens een diploma behalen? Dan is het Startcollege iets voor jou!

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool Uitstroombrochure Arbeidstoeleiding VSO Inleiding In deze brochure willen we een overzicht geven van de uitstroommogelijkheden voor onze doelgroep en van de stappen die genomen moeten worden om de uitstroom

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie