Verslag trajecten van jongeren Equal 2 project, juni 2007.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag trajecten van jongeren Equal 2 project, juni 2007."

Transcriptie

1 1

2 Verslag trajecten van jongeren Equal 2 project, juni Hieronder vindt u een kort verslag van de jongeren trajecten die in het Equal 2 project Loopbaancentrum zijn gestart. In het informatie boekje dat in de zomer van 2006 is verschenen zijn deze jongeren in beeld gebracht. Met hun wensen, dromen en ideeën over de toekomst. Wat is er nu van die wensen uitgekomen? U leest het in dit boekje dat een kort overzicht geeft van de stand van zaken een jaar later, juni Voor een deel van onze jongeren is dit het laatste schooljaar geweest, hier zijn de verhalen gericht op wat na de schooltijd zal gaan gebeuren (wonen, werken, vrije tijd of een vervolgopleiding, enz.). Een ander deel van de jongeren zit nog op school en zal doorstuderen op de eigen school. Al deze verhalen zijn kort weergegeven in dit informatie boekje. Veel leesplezier toegewenst. Freerk Steendam Namens de deelnemende scholen en jongeren. 2

3 Jongeren de Sprienke, Goes Equal 2 project. Niek de Milliano Niek verlaat aan het einde van het schooljaar de school. Wanneer het eindexamen resultaat voor de resterende vakken Duits en Maatschappijleer positief is, zal hij met vijf deelcertificaten vmbo de volgende stap doen. Na lange tijd op twee gedachten te hebben gehinkt, heeft hij onlangs besloten naar het Rea college te Hoensbroek te vertrekken. Voor een opleiding technisch tekenen. Tijdens zijn stageperiode in het magazijn bij een Oostburgs bedrijf dat bouwmaterialen verkoopt, kwam de optie een opleiding logistiek medewerker binnen de BBL te gaan doen na voren. De keuze van Niek (en zijn ouders) viel op Hoensbroek, mede vanwege het feit dat hij daardoor het huis uit gaat. Maarten Eijsackers Voor Maarten zit zijn schoolperiode er nagenoeg op. Per november zal hij school verlaten. Gezien de positieve ervaringen tijdens zijn stage op een WSW bedrijf in Terzeuzen (de Dethon) zal zijn stage per augustus worden uitgebreid naar de maximale drie dagen om zo in november de overstap naar de Dethon te kunnen maken. Gezien de wachtlijst(problematiek) zal daarna de stage-met-behoud-van-uitkering voorlopig uitkomst moeten bieden. Voor zijn vervoer ia hij dan niet meer afhankelijk van derden. Hij heeft sinds kort zijn rijbewijs en een auto. Wonen zal hij op termijn het liefst in het Goese doen, maar perspectief op de Dethon wordt wellicht in deze beslissing meegenomen. Er is de mogelijkheid van overschrijving naar het Goese WSW bedrijf. Kathleen Jansen van Rosendaal Kathleen was op 1 april van dit jaar schoolverlaatster. Zij heeft een plek gevonden op AC de Onderneming te Vlissingen voor twee dagen. Daarnaast is de stageplek die zij vanuit school had bij de gemeente Sluis door het AC overgenomen. De overige dagen is zij thuis. Een keuze die zij heeft gemaakt vanwege de lichamelijke belasting. De reistijd naar het AC bedraagt twee uur per dag. Zij is vanwege ademhalingsondersteuning op AC Vlissingen aangewezen. Zij blijft thuis wonen, waar zij het huis van de buren betrekt om zodoende wat meer los te komen van ouders. Willem Verwijs Willem blijft tot de uiterste datum schoolverlating op school. Hij wil daarna naar een AWBZ voorziening als dagbesteding. Gezien de beperkt mogelijkheden binnen de AC s om stage te lopen eerder dan een half jaar voor schoolverlating is een interne stage de enige optie. Willem blijft voorlopig thuis wonen, het is zijn uitdrukkelijke wens. Dennis Maat Dennis volgt momenteel onderwijs dat hem voorbereid op het behalen van certificaten niveau vmbo bk. Dit jaar deed hij examen biologie, komend jaar volgen Nederlands, Engels en economie. Daarnaast heeft hij recent examen Word gedaan. Omdat zijn voorkeur uitgaat naar werk in de groene sector heeft hij zijn eerste stage bij een kleinschalige kwekerij (nurserie) er bijna opzitten. Hij is hierdoor tot inzicht gekomen dat het werk een te grote lichamelijke belasting voor hem is. Gesprekken gaan nu in de richting van een administratieve stage. Het groen zal voor hem meer in de hobby sfeer gebeuren. 3

4 Gezien zijn inzet en resultaten wordt er voorzichtig gesprokken over vervolgonderwijs binnen een ROC, dit in tegenstelling tot het beeld dat bestond; de mytylschool als eindonderwijs. Matthijs Mol Matthijs verlaat aan het einde van het schooljaar de school. De keuze voor een vervolgtraject is een moeilijke keuze geweest. De keuze ging tussen een vervolgopleiding aan een ROC of werken. Uiteindelijk is de keuze gevallen op werk. Via het UWV was er toestemming voor de inzet van een IRO voor het traject gericht op loonvormende arbeid aansluitend aan de Mytylschool. In december 2006 is de IRO gestart. Inmiddels heeft hij één keer gesolliciteerd zonder succes. Nu aan het einde van het traject doen zich nieuwe ontwikkelingen voor. Er was plaats in een woontraining. Deelname aan de woontraining kan alleen als er een dagbesteding is. Het reïntegratie bureau verwacht niet dat zij op korte termijn Matthijs bemiddeld hebben naar een passende baan. Om dit probleem op te lossen wordt Matthijs waarschijnlijk deelnemer van een AC. Lennard van Belzen Het afgelopen jaar is voor Lennard gekenmerkt door veel ziekte. Een stage bij een WSWbedrijf is pas eind oktober kunnen starten. Ook bleek dat een stagedag van 8 uur lichamelijk te veel vroeg van hem. Intussen heeft er een medische ingreep plaatsgevonden, waardoor hij in de toekomst wellicht meer aankan. Per december 2007 is Lennard schoolverlater. De aangepaste stage op het WSW-bedrijf (ADZ Vlissingen) verloopt goed. Per augustus wordt er gestreefd naar een geleidelijke uitbreiding van zijn stage naar maximaal drie (verkorte) dagen om zo per december werknemer te worden op het ADZ. In verband met de wachtlijstproblematiek zal dit eerst nog een stage-met-behoud-van-uitkering worden. Zelfstandig wonen of een vorm van begeleid wonen is voorlopig nog niet aan de orde. Mieke Gideonse Mieke blijft tot uiterste schoolverlatings datum op school. Zij volgt momenteel onderwijs dat haar voorbereid op het behalen van certificaten niveau vmbo bk. Dit jaar deed zij examen biologie, komend jaar volgen Nederlands, Engels en economie. Daarnaast heeft zij recent examen Word gedaan. Daarnaast hoopt zij tijdens haar schoolperiode een certificaat receptiewerk en telefoneren te halen. Zij hoopt op den duur loonvormend werk als receptiebaliemedewerkster te vinden. De stages die zij heeft gelopen als baliereceptiemedewerkster hebben haar wens versterkt. Tevens is tijdens de stages duidelijk geworden dat een verkorte werkdag en een rustige werkomgeving noodzakelijk is. Het UWV heeft een vervolgopleiding aan een REA-college geopperd. Komend jaar zal een keuze gemaakt moeten worden. Met deze keus wordt ook het al dan niet zelfstandig wonen meegenomen. Willem Beeke Na een eerste stage op het archief van een gemeente en een tweede op een administratie van een garage weet Willem zeker dat hij na schoolverlating aan de slag wil op administratief gebied. Of er aansluitend aan de Mytylschool nog een specifieke opleiding noodzakelijk is, is nog niet duidelijk. De prioriteit ligt momenteel bij het behalen van certificaten niveau vmbo bk. Dit jaar deed hij examen biologie, komend jaar volgen Nederlands, Engels, economie en wiskunde. Daarnaast heeft hij recent examen Word gedaan. 4

5 Hij wil graag zijn rijbewijs halen of dit medisch gezien haalbaar is wordt momenteel onderzocht. Zelfstandig wonen of een vorm van begeleid wonen is voorlopig nog niet aan de orde. Sanjay Riddersma Stages in het vrije bedrijf hebben geleerd dat dit voor de toekomst geen optie is. Hij heeft een rustige omgeving nodig waar een duidelijke structuur heerst. Een duidelijke structuur, maar wel afwisseling. Er wordt een traject uitgezet richting een AC, streven is om daar in augustus een stage te organiseren. Zijn huidige stage als hulp van een conciërge, in een beschermde omgeving wordt tevens voortgezet. Deze stage zou bij schoolverlating door het AC overgenomen kunnen worden. Begeleiding door een jobcoach behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast hij zich momenteel aan het oriënteren welke mogelijkheden van begeleid wonen er voor hem zijn. Janneke Notebaart Janneke was op 25 mei 2007 schoolverlaatster. Zij is voor vier en halve dag cliënten van het AC de Onderneming te Vlissingen. Vanuit de Onderneming loopt zij drie dagen stage bij het RPCZ, begeleid door een jobcoach. Wellicht wordt deze stage binnen niet afzienbare tijd omgezet in loonvormende arbeid. De stage bij het RPCZ is een voortzetting van een stage die zij in haar schoolperiode op de Sprienke gestart is. Per augustus gaat Janneke deelnemen aan een woontraining. 5

6 Resultaten jongeren Loopbaancentrum Mytylschool De Regenboog Haarlem. Bart Zijlstra Na zijn stage bij Floriande in Hoofddorp is Bart uitgestroomd. Bart werkt momenteel in de keuken van de dagbesteding (samen met Claudia). Hij heeft het erg naar zijn zin en is nog steeds een ster in koffie en thee zetten en ronddelen. Bart is een actieve harde werker die zich ook in zijn vrije tijd niet verveeld. Brian Proost Afgelopen zomer is Brian verhuisd naar Groesbeek. Hij is gaan wonen op het terrein van Werkenrode en gaat hier ook naar school. Hij gaat elk weekend naar huis. Het afgelopen schooljaar heeft Brian stage gelopen bij de supermarkt. Hier heeft hij onder begeleiding gewerkt bij de assemblage en op de groente afdeling. Zijn stage is heel goed verlopen zijn leidinggevende en collega s waren zeer tevreden over zijn functioneren. Brian bleek een harde werker te zijn. Aandachtspunt voor Brian was zijn omgang met de klanten. Hij heeft geleerd om in zijn enthousiasme mensen niet te overvallen met zijn behulpzaamheid. Claudia Fransen Claudia is na een stage uitgestroomd naar de arbeidsmatige dagbesteding van de ATT groep in Hoofddorp (Floriande). Ze heeft zich een half jaar georiënteerd op de mogelijkheden en heeft uiteindelijk gekozen voor de keuken en catering. Met name de gezelligheid op de afdeling gaf bij haar de doorslag. Ze heeft hier niet de mogelijkheid om iets met paarden te gaan doen, maar de keuken is toch ook wel erg leuk. Het paardrijden houdt ze voorlopig voor haar vrije tijd. Ibrahim Daban In het voorjaar van 2007 heeft Ibrahim na een stage de overstap gemaakt naar de oriëntatiegroep van de dagbesteding in Haarlem. Ibrahim heeft verschillende taken uitgeprobeerd en geniet met name van het samen koffie drinken. Arbeidsmatig werken in een bepaald tempo is voor hem nog lastig. Creatief bezig zijn zoals kleuren en schilderen gaat hem beter af. De kans is daarom groot dat hij richting de creatieve afdeling van de dagbesteding zal gaan. Jeroen den Hollander Jeroen heeft een try-out gedaan bij de supermarkt. Hij mocht hier gaan stage lopen, maar heeft toen besloten om naar Heliomare te gaan. Jeroen had sterk het gevoel dat hij iets anders wilde. Hij heeft al heel wat jaren op de mytylschool in Haarlem gezeten en ook het feit dat een klasgenoot naar Heliomare ging heeft hieraan bijgedragen. Jeroen lijkt het goed naar zijn zin te hebben op Heliomare. Kicky Koekhoven Kicky zit nog op school. Ze doet veel externe stages. Ze heeft een stage gelopen bij een commerciële kaarsenmakerij en werkt nu in de recyclingwinkel. Kicky houdt van gezelligheid. Dit heeft soms wel een nadelige invloed op haar werktempo. Komend jaar wordt dit een aandachtspunt op school en tijdens haar stages. Kicky weert nog niet zo goed wat ze wil gaan doen als ze van school gaat. Ze is nu nog aan het rondkijken. Doel is om aan het einde van het schooljaar meer richting te geven aan haar toekomstperspectief. Merel Koot Merel blijft het komende jaar op school. Prioriteit in haar programma is zelfstandig werken. Ze heeft een vaste werkplek in het praktijklokaal. Merel oefent met drie vaste taken die ze achter elkaar uit moet voeren 6

7 zonder te stoppen. Arbeidsmatig werken vindt Merel leuk. Spullen tellen en inpakken gaat goed. Het is voor Merel wel heel moeilijk om te werken met veel mensen om haar heen. Door middel van interne stages wordt dit komend jaar geoefend. Nick van Elswijk Het werken op de donderdag bij de sociale werkplaats is voor Nick de belangrijkste activiteit van de week. Hij heeft al op meerdere afdelingen geoefend. Hij is erg goed in het inpakken van het KLM bestek. Het werken in de schooltuin als interne stage is ook favoriet. Bezig zijn in de buitenlucht motiveert Nick enorm. Thuis op de boerderij werkt hij ook hard mee. Komend jaar gaat Nick uitstromen. Hij is al samen met zijn ouders aan het kijken wat hij wil gaan doen. Waarschijnlijk wordt het een combinatie van arbeidsmatige dagbesteding en werken op een zorgboerderij. Nicole Smidt Nicole is net als Jeroen vorig jaar naar Heliomare gegaan. Zij wilde graag in een nieuwe omgeving verder leren. Ze voelde zich te groot voor de school waar ze vanaf haar vierde jaar zat. Ze heeft het goed naar haar zin. Steven van der Laan Steven is te zien in de film van het Equalproject. Hij heeft het afgelopen jaar stage gelopen bij de arbeidsmatige dagbesteding in Aalsmeer. Hij heeft het hier erg naar zijn zin. Het werken is heel belangrijk voor hem. Hij wilde zelfs niet mee op kamp omdat hij naar zijn werk moest. Steven kan zelf naar zijn werk toe met de handbike die hij aan zijn rolstoel koppelt. Het liefste wil Steven receptionist worden. Hij wil graag mensen ontvangen en rondleiden door een gebouw. Bij de dagbesteding zullen deze taken ook tot zijn werkzaamheden gaan behoren 7

8 Eindverslagen van jongeren van de Werkenrode School, Groesbeek, die deelnamen aan het Equal programma Baak, Wilco van Wilco heeft diverse stages gelopen. Bij een fruitsorteerbedrijf in de buurt van zijn woonplaats, bij Bouckaert Parts in Groesbeek en vervolgens bij WSW-bedrijf Breed op een aantal afdelingen. Hij loopt momenteel stage bij een supermarkt van de Spar in Kesteren. De interesse van Wilco gaat vooral uit naar werken met metaal en montagewerk. Ook heeft hij interesse uitgesproken in winkelwerkzaamheden en werken met de heftruck. Hij heeft hiervoor een assesment gedaan in januari 2007 waar een positieve beoordeling uit is gekomen. Het was de bedoeling dat hij in april een korte opleiding heftruckchauffeur zou doen, dat zou worden afgesloten met een examen. Dit is door ziekte helaas niet doorgegaan en zal nu in het begin van schooljaar plaatsvinden. Hij heeft in april 2007 een indicatie WSW gekregen voor begeleid werken. Hij wil vooral werk hebben waar hij plezier in heeft en leuke collega s. Wilco wil graag betaald werk. Het reïntegratiebedrijf Jobstap wordt ingeschakeld voor het aanvraag van een IRO en zal voor een hem een passend bedrijf vinden en zal ook het coachen ter hand nemen. Bijvelds, Bart Bart zal dit schooljaar een aantal VMBO-T certificaten en IVIO-diploma s gaan halen. Het afgelopen jaar heeft hij naast het afronden van zijn theorievakken ook veel tijd besteedt aan stage lopen in een instellingskeuken van een verzorgingstehuis in Nijmegen. Hij gaat een vervolgopleiding doen. Hij is inmiddels aangemeld en aangenomen op het ROC De Leigraaf in Cuijk. Hij gaat de horeca opleiding tot Kok volgen, dit is een BOL-route. Een ambulant begeleider zal hem de komende twee jaren bijstaan. Bart heeft inmiddels zijn rijbewijs en hoeft geen gebruik te maken van gesloten vervoer. In 2009 zal hij opgeleid en wel de arbeidsmarkt opgaan. Christiaans, Annemarie Annemarie is met ingang van augustus 2007 toegelaten tot het REA college. Zij was al in het bezit van een VMBO-b diploma in de sector zorg en welzijn. Zij heeft in de schooljaren en nog een aantal IVIO-diploma s gehaald. Daarnaast heeft zij heel veel tijd doorgebracht in de kantoorpraktijk van de Werkenrode School en stage gelopen. Aan het REA College in Groesbeek gaat zij in de Bedrijfsadministratieve richting een opleiding volgen op niveau 2. Inclusief de stage zal zij de opleiding in januari 2009 afsluiten, waarna zij nog met ondersteuning van het REA college een passende baan kan zoeken. 8

9 Delleman, Ferdy Ferdy heeft op de WR school de opleiding groen gevolgd. In deze opleiding zijn de arbeidsvaardigheden getraind volgens het curriculum van dit vak. Dit houdt in: de praktijktraining in de verschillende praktijklokalen en op locaties buiten school. Tijdens de praktijktraining wordt theoretische kennis al doende bijgebracht omtrent de veiligheid van werken en plantenkennis. Ferdy heeft een oriënterende stage gelopen bij het REA college op de afdeling groen, aanleg en onderhoud. Uiteindelijk is gebleken dat Ferdy onvoldoende in staat is om zelfstandig te werken, en dus niet in aanmerking komt voor een plaatsing in het vrije bedrijf. Er is vervolgens een indicatie aangevraagd voor Werken in de Sociale Werkvoorziening. Deze indicatie is afgegeven op Ferdy staat nu ingeschreven en op een wachtlijst bij de IBN groep in Veghel om te gaan werken op een van de afdelingen groenonderhoud. Hauser, Bas Bart (* ) zal pas in 2008 of 2009 de school verlaten. Hij heeft de keuzerichting vakrichting: Groen, onderhoud en aanleg van tuinen. Hij loopt inmiddels ook stage op de Canadese begraafplaats in Groesbeek. In de afgelopen en toekomstige periode zal hij zich Toeleggen op machines en tractor rijden. Hartemink, Wesley In het schooljaar werd het voor Wesley duidelijk wat wij wilde gaan doen. Hij wilde op het Graafschap college een ROC school in Doetinchem een BBL opleiding assistent Transport en Logistiek. Het taxibedrijf dat hem eerder dagelijks naar de school in Groesbeek bracht, was bereid hem een leerwerkcontract te bieden. Hij heeft in 2006 Werkenrode School verlaten. Het reïntegratiebedrijf Jobstap begeleidt hem in zijn werk tijdens zijn opleiding en hij heeft al een baan bij zijn bedrijf aangenomen en geaccepteerd als toekomstig werk. Rijsingen, Marco van Marco volgt nog de vakrichting IBGR ( Inrichting, Beheer Groene Ruimte) aan de Werkenrode School. Hij doet dus aanleg en onderhoud. Hij is nog niet zelfstandig aan het werk, feitelijk is hij nog niet stagerijp. Hij gaat zich in het komende schooljaar aanmelden voor de WSW aanmelden. Hij gaat dan in augustus 2008 in de WSW-beschut werken in de Uden of Veghel of Vught werken. Robins, Paul Paul zal het VMBO-T diploma in juni gaan behalen. Hij gaat in augustus 2007 naar het ROC Nijmegen voor de opleiding onderwijsassistent op niveau 4. Het is een vierjarige BOLopleiding. De school zorgt voor een stageplaats. Paul krijgt in ieder geval in het eerste leerjaar ambulante begeleiding. Desgewenst kan hij ook daarna gebruik maken van ambulante begeleiding. Paul zal in 2011 de ROC- opleiding beëindigen en een baan starten. 9

10 Simon, Berry Berry heeft het afgelopen veel stage gelopen. Hij functioneert goed als hij zelfstandig werkt. Vooral korte en duidelijke afspraken en sociaal gezien niet al te veel afleidende zaken. Met een reïntegratiebedrijf worden afspraken gemaakt rond het vinden en het werken in een kleinschalig hoveniersbedrijf. Zo gauw hierin de keuze en de afspraken zijn gemaakt gaat hij hier begeleid Werken. Veldhoven, Dominique van Dominique heeft op de WR school de opleiding groen gevolgd. In deze opleiding zijn de arbeidsvaardigheden getraind volgens het curriculum van dit vak. Dit houdt in: de praktijktraining in de verschillende praktijklokalen en op locaties buiten school. Tijdens de praktijktraining wordt theoretische kennis al doende bijgebracht omtrent de veiligheid van werken en plantenkennis. Dominique heeft ter ondersteuning en om werkervaring op te doen op twee plaatsen stage gelopen. Bij een mechanisatiebedrijf en bij een grondverzetbedrijf. Dominique heeft op zijn stages laten zien dat hij (met een goede aansturing) goed zelfstandig kan werken. Om de mogelijkheden voor Dominique verder uit te breiden op de arbeidsmarkt, zijn we begonnen aan een flextraject met het REA college. Hier zal Dominique een cursus minigraver gaan volgen bij Stivaco in Oss, verbonden met het AOC. Daarnaast zal Dominique een werk / stageplek moeten hebben, waarschijnlijk gaat dit lukken bij Bron BV in Deil in de groenvoorziening. (gesprek 5 juni 2007). Verstegen, Luuk Luuk heeft in het schooljaar zijn VMBO-T diploma gehaald. Tevens is hij toegelaten op het REA College in Groesbeek. Hij volgt sinds augustus 2006 de studierichting Bedrijfsadministratieve opleidingen. Begin 2008 zal hij na het lopen van een stage zijn cursus beëindigen met een volwaardig mbo-opleiding op niveau 2. Hij krijgt daarnaast begeleiding bij het vinden van een geschikte werkgever. Wilk, Pieter vd Pieter heeft op de WR school in eerste instantie de metaalopleiding gevolgd, waarbij hij het MIGMAG 1 lasdiploma heeft gehaald. Vervolgens is Pieter overgestapt naar de groenopleiding. In deze opleiding zijn de arbeidsvaardigheden getraind volgens het curriculum van dit vak. Dit houdt in: de praktijktraining in de verschillende praktijklokalen en op locaties buiten school. Tijdens de praktijktraining wordt theoretische kennis al doende bijgebracht omtrent de veiligheid van werken en plantenkennis. Ter ondersteuning en uitbreiding van zijn vaardigheden heeft Pieter 1 dag in de week stage gelopen bij een hovenier, die hem positief heeft beoordeeld in het werken in het groen en in zijn mogelijkheden om zelfstandig te werken. Pieter gaat nu verder met de groenopleiding aan het REA college, en zal daarna vrijwel zeker aan de slag kunnen bij een hovenier. Het Rea College is tevens een reïntegratiebedrijf en zal het vinden van een passende arbeidsplaats praktisch ondersteunen en begeleiden. 10

11 Jongeren Gabriël Den Bosch, Equal 2 project Arjan van Iersel Arian van Iersel is na zijn stage op de Harmonika te Zaltbommel terecht gekomen bij het DagActiviteitenCentrum in Geldermalsen, allebei onderdeel van zorgaanbieder `s-heeren Loo Zuid. Bij de Harmonika waren de activiteiten voornamelijk op arbeid gericht. Arian vond het leuker om wat afwisseling te hebben en we zijn dan terecht gekomen bij het DAC in Geldermalsen. Hier verricht Arian licht industrieel werk, maar er zijn ook belevingsgerichte activiteiten. Deze combinatie bevalt Arian erg goed en hij heeft veel zin om na de vakantie in Geldermalsen aan de slag te gaan. Burak Celen Al vrij snel hadden Burak en zijn ouders in de gaten dat het arbeidscentrum in Heesch een mooie uitstroomplek zou zijn. Bij zorgaanbieder Dichterbij gaan ze uit van de mogelijkheden van de werknemer en niet van de onmogelijkheden. Arbeid is hier dan ook een middel, geen doel. Burak verricht er licht industrieel werk en doet dit uiterst geconcentreerd en zo netjes mogelijk. Hij geeft aan zichzelf op zijn plaats te voelen binnen het arbeidscentrum. Na de zomervakantie gaat Burak er met uitzondering van de woensdag 4 dagen werken van uur tot uur. het is werk met behoud van de Wajong uitkering. Volgens de begeleiders van Burak, is Burak echt een aanwinst voor het team! Danny Sabel Danny heeft er voor gekozen om niet naar het AC te gaan maar thuis te blijven. Kort na schoolverlating is hij ernstig ziek geworden. Hij heeft een tijdlang met ademhalingsproblemen op de intensive care gelegen, heeft inmiddels een canule gekregen en is weer thuis. Hij is mede door de uitzuigproblematiek erg afhankelijk van zijn ouders geworden. Door zijn progressieve aandoening is hij zeer beperkt in zijn doen en laten. Hij zit thuis vaak achter de computer, het is louter vrijetijdsbesteding. Waar mogelijk gaat hij en zijn ouders erop uit, vooral naar familie en kennissen. Frits Sieben Frits heeft een uitgebreide oriëntatie fase doorlopen voordat helder werd waar hij het best op zijn plek zou zijn. Gezien zijn handelingsmogelijkheden kan hij werk op SW (Sociale Werkvoorziening) aan mits de werkomgeving tegemoet kan komen naar zijn contactstoornis. Na de indicatie toekenning heeft hij het welgeteld één middag op de SW volgehouden. De omgeving is niet op Frits toegesneden en er waren geen mogelijkheden deze aan te passen; er waren veel te veel onvoorspelbare impressies van geluid en beelden. Tegelijk liep Frits al stage bij een kleinschalige zorgboerderij. In de verzorging van de dieren functioneert Frits goed en heeft hij naar zijn zin. Voor meer afwisseling en ontplooiingsmogelijkheden is Frits stage gaan lopen bij een bedrijfje dat afbeeldingen op kleding borduurt. Helaas boeide het werk bij dat bedrijf hem maar matig. Via dat bedrijf loopt momenteel een andere proef. Frits kan op locatie van het borduurbedrijf computerspelen testen van een ontwikkelaar in computer games. De bedoeling is dat Frits daarmee 2 dagen per week actief zal zijn. Mocht dat niet lukken dan gaat Frits 4 dagen per week naar de zorgboerderij. Inmiddels is de SW indicatie ongedaan gemaakt en is een indicatie van het CiZ toegekend. Zijn toekomstwens is in zoverre uitgekomen dat hij met dieren gaat werken, al zijn het geen slangen. Ienajet Haridat Ienajet is bij de productiegroep van AC de Drie Ghemalen in Eerde bij Veghel van zorgaanbieder Dichterbij gebleven waar hij al stage liep. Gezien zijn beperktehandelingsmogelijkheden door zijn aandoening is hij tot meer in staat gebleken dan 11

12 aanvankelijk gedacht. Hij heeft goede contacten met personeel en de cliënten. Hij voert nu inpakwerk en licht montagewerk uit met behoud van de Wajong uitkering. Zijn droom om coach van Ajax te worden is niet gelukt. Vreemd genoeg heeft Ajax de voorkeur gegeven aan Henk ten Cate maar voorliefde voor de club is gelukkig niet minder geworden. Ienajet woont thuis bij zijn ouders en broer en er zijn nog geen plannen om uithuizig te gaan wonen. Karin van de Heuvel Karin is wel bij zorgaanbieder Dichterbij gebleven waar ze al stage liep maar niet meer AC de Drie Ghemalen in Eerde maar bij een AC in St Oedenrode waar ze ook werkt in de kantine. De laatst ontvangen berichten zijn positief; ze heeft het goed naar haar zin in St Oedenrode; het is werk met behoud van de Wajong uitkering. Ze hoeft niet langer bij de zustertjes (verzorgingshuis voor ouderen) te gaan werken. Over haar trouwplannen is niets verder bekend, ook niet of ze nog steeds bevriend is met haar beoogde trouwpartner. Michiel Graafsma Michiel heeft er een geruime oriëntatie nodig gehad voordat hij een keuze kon maken. Hij heeft bij diverse activiteitencentra en werkposten stage gelopen. Zo heeft hij kennis genomen van een bakkerij, kantine en drukkerij maar uiteindelijk heeft hij gekozen voor industrieel werk in combinatie met civiele ondersteuningswerkzaam-heden (kantine en telefoon aannnemen). Hij gaat naar werkpost de Pomphoek van zorgaanbieder Cello. Michiel is nog steeds niet zeker van zijn zaak, hij is o zo bang dat hij dit werk tot aan zijn pensionering moet blijven doen en dat hij niet meer kan switchen van werk. Er is nog even overwogen om naar lunchcafé In de Roos te gaan maar daarvoor mist hij vooralsnog de benodigde vaardigheden. Het is werk met behoud van de Wajong uitkering. Nickey Duijts Nicky is op AC Vught gebleven (5 dagen per week) waar hij al stage liep en doet behalve administratief werk ook werk in de tuin en in de kantine (allebei van het AC). De hoofdmoot blijft echter de administratie. In het begin was het nog even zoeken naar de juiste aanpak en werkzaamheden en zocht Nicky zijn weg op het AC maar inmiddels heeft hij zijn plekje gevonden en heeft hij het goed naar zijn zin; het is werk met behoud van de Wajong uitkering. Nicky s ouders zijn gescheiden en hij woonde bij zijn vader. Zijn vader had problemen en kon niet goed voor Nicky zorgen. Met behulp van MEE heeft Nicky eerst een tijdlang in een crisisopvang gewoond maar pas geleden kon hij vertellen dat hij samen met anderen in een woonvorm woont. Sabine van de Bogaard Sabine was heel kritisch in haar keuze voor een stageplaats maar bij Zin in Vught viel alles op zijn plek. Het is een omgeving die haar sprak, het werk paste bij haar en er was direct aansluiting bij andere deelnemers en leiding. Zin is een scholingsinstituut waar een ploeg van zorgaanbieder Cello het Zinteam het werk in de keuken (niet het kookproces) en het huishouden voor haar rekening neemt. Vanaf het begin is de stage een succes geweest, zowel voor Sabine als voor het Zinteam. Momenteel loopt ze 3 dagen per week stage en ze gaat er met veel plezier na de vakantie werken; het is werk met behoud van de Wajong uitkering. Het is toch anders gelopen dan ze in vooraf had gedacht. Het is overigens wel dienstverlenend werk geworden, dus dat past bij haar droom om in de verpleging te gaan. 12

13 Het knutselen doet ze alleen in haar vrije tijd. Ook is bij het Ciz begeleiding aangevraagd en gehonoreerd voor een wekelijkse dansavond. Sabine en haar ouders zijn betrokken bij een nieuw woonproject in haar woonplaats maar dat zal nog wel enige jaren duren voordat het zover is. Samantha Wijkmans Samantha en haar ouders hadden al vanaf het begin het inpakbedrijf RomCa in het vizier als meest wenselijke uitstroomplek. Niet in de laatste plaats omdat het bedrijf dicht bij huis is gevestigd. Bij RomCa werkt een ploeg van zorgaanbieder Cello met eigen begeleiders waar Samantha aan is toegevoegd. Vanaf het begin heeft Samantha het goed naar haar zin gehad bij RomCa. Alleen op fysiek vlak is het werk haar zwaar gevallen, hetgeen alles te maken heeft met haar aandoening. Al snel na de start is haar stagedag teruggebracht tot een halve dag. In de loop van de tijd zijn niet alleen het aantal dagen per week uitgebreid naar 3 maar ook werktijd per dag; ze gaat nu om uur naar huis. Volgens plan start ze na de vakantie via Cello als werknemer bij RomCa; het is werk met behoud van de Wajong uitkering. 13

14 Jongeren Ariane de Ranitz, Utrecht Equal 2 project. Tim Arreman Zijn wens om lasser te worden, is nog steeds het doel dat hij nastreeft. Als tussenstap, om meer werkervaring op te doen en daarnaast kennis te maken met andersoortige werkzaamheden, loopt Tim op dit moment stage bij De Sluisgroep in Woerden. Hij werkt daar op de afdeling droogmolens monteren en de afdeling waar digitennepakketten worden samengesteld. In september 2007 gaat hij naar de Pauw-bedrijven in IJsselstein, bij voorkeur naar de afdeling metaal. Ter versterking van zijn sociale vaardigheden gaat hij volgend schooljaar aanvullend een cusrsus Leren van kritiek volgen. Als deze stage naar wens verloopt, hopen wij dat hij bij de Pauw-bedrijven definitief geplaatst kan worden en van daaruit een opleiding tot lasser kan gaan volgen. Gino van Beek Gino is vorig schooljaar uitgestroomd naar Werkartaal, een erkend leerwerkbedrijf met eigen werkplaatsen in de richtingen metaal-, hout-, installatie-, elektro-, en fietstechniek en keukenmontage. Er wordt gewerkt aan oefenopdrachten, maar ook aan producten voor particulieren en bedrijven. Op dit moment rondt Gino de opleiding elektrotechniek af en stroomt hij uit naar een betaalde werkplek. Alexander Brouwer Alexander heeft zowel het theorie- als het praktijkexamen rijvaardigheden behaald en bezit inmiddels een eigen auto. Hij reist zelfstandig met de auto naar het bedrijf Hadema Logistics, waar hij op dit moment vier dagen per week stage loopt. Na de zomervakantie krijgt hij bij dit bedrijf een contract voor vier dagen betaald werk. Daarnaast gaat hij één dag per week naar het ROC om de opleiding Logistiek, niveau 1 te gaan volgen. Ruud Ekelschot Zijn droom om in de winkelbranche aan de slag te gaan wordt werkelijkheid. Na de zomervakantie start hij bij een supermarkt in zijn woonplaats Harmelen. Daarnaast gaat hij één dag per week naar het ROC om de Winkelopleiding, niveau 1 te gaan volgen. Ter oriëntatie heeft hij ook stage gelopen bij Cap Gemini, afd. repro. Daarna koos hij doelbewust voor het winkelbedrijf en liep hij stage bij Albert Heijn, op twee verschillende locaties, en bij supermarkt Golff. Joeri Feddema De wens van Joeri om iets met auto s te gaan doen leeft nog steeds. Om kennis te nemen van andere branches en de algemene werknemersvaardigheden te oefenen, loopt hij op dit moment één dag per week stage bij Albert Heijn. Na de zomervakantie gaat hij naar de leerwerkafdeling van de Sociale Werkvoorziening in Woerden. Hij krijgt daar verschillende werkzaamheden aangeboden, o.a. het monteren van droogmolens en trapjes en het samenstellen van digitennepakketten. Het plan is om hem de volgende periode via de Sluisgroep bij de kringloopwinkel te plaatsen voor een stage als bijrijder. Hij kan dan met de vrachtauto mee om spullen op te halen en/of te bezorgen. Wij hopen zo aan de wens van Joeri te voldoen. 14

15 Esther de Groot Esther heeft vorig jaar de school verlaten om bij de Sociale Werkvoorziening in Zeist aan de slag te gaan. Zij doet daar schoonmaakwerkzaamheden en volgt intern een opleiding in deze branche. Haar droom is werkelijkheid geworden. Defne Karapinar Op school volgt zij lessen op het gebied van de horeca en zorg & welzijn Onlangs heeft zij een KPC-certificaat werken in de keuken behaald. Bij het vak zorg & welzijn hoopt zij volgend schooljaar een certificaat schoonmaken te behalen. Op dit moment loopt zij stage bij Tracé, een centrum voor dagbesteding. Naast het doen van creatieve activiteiten houdt zij zich ook bezig met koken. Zij leert haar collega s daar zelfs de door haar aangeleerde snijtechnieken. In de toekomst gaat zij naar het Maartenshuis op Texel, waar zij zich verder hoopt te ontwikkelen. Melissa Kok Haar wens is om in de toekomst een baan als telefoniste, in combinatie met licht administratieve werkzaamheden, te vinden. Na een stageperiode bij de administratieafdeling op de eigen school heeft zij stage gelopen bij Kopex op de receptie/administratie. Uit deze stage is gebleken dat een baan in het vrije bedrijf niet geschikt voor haar is. Zij kan echter wel onder begeleiding licht-administratief werk verrichten en de telefoon bedienen. Om deze reden gaat zij naar het activiteitencentrum Veenendaal om met arbeidsbegeleiding een toekomsttraject in deze richting uit te zetten. Jurgen Lorist Jurgen is geïnteresseerd in techniek. Om zich te oriënteren heeft hij verschillende stages gedaan. Op dit moment is hij geïndiceerd voor de Sociale Werkvoorziening in Amersfoort en hoopt hij op de montage-afdeling te kunnen gaan werken. Echter, gezien een wachtlijst van drie jaar hebben wij moeten omzien naar vervangende werkzaamheden. Na de zomervakantie gaat hij naar het activiteitencentrum Boogh in Amersfoort, waar zijn wensen en mogelijkheden met ondersteuning van arbeidsbegeleiding nog beter in kaart zullen worden gebracht om een duidelijk arbeidsbeeld te verkrijgen. Nicole van Minnen Zij heeft vorig jaar de school verlaten om een erkende horeca-opleiding bij Abrona te gaan volgen. Hieraan voorafgaand heeft zij in deze sector veel stage gelopen; eerst intern bij het Eetlokaal, vervolgens bij revalidatiecentrum de Hoogstraat in het revalidantenrestaurant en de coffeecorner. Ook het verzorgen van de vergaderzalen behoorde tot haar taak. Tijdens haar opleiding vond zij een leerwerkplek bij een cateringbedrijf in Woerden. Haar droom een betaalde baan in de horeca lijkt uit te komen. Denise Roosenstein Denise heeft dit schooljaar stage gelopen bij de administratie-afdeling op school. Haar wens is om verder te leren en volgt daartoe gastlessen Engels en Nederlands op de VMBOafdeling. Volgend jaar hoopt zij deze vakken te kunnen afsluiten met een certificaat. Na haar schoolopleiding zal zij als tussenstap naar een activiteitencentrum gaan waar zij met arbeidsbegeleiding passend werk hoopt te vinden. 15

16 Ramona Scholman Ramona s wens is om licht-administratieve en/of repro-werkzaamheden te verrichten. Op dit moment heeft zij een WSW-indicatie. Het afgelopen jaar heeft zij stage gelopen bij de Sociale Werkvoorziening in Zeist op de afdeling mailing en inpakwerk. De werkzaamheden voldeden echter niet aan haar verwachtingen. Er was regelmatig te weinig werk en het werk, dat zij moest doen, vond zij saai. De communicatie met de andere werknemers verliep stroef. Vervolgens is zij bij Cap Gemini op de repro-afdeling geplaatst waar gelukkig wel voldoende werk was en waar zij meer aansluiting met de andere werknemers vond. Haar toekomstplek: is voorlopig het activiteitencentrum Harmelen / afdeling repro, waar zij zich met arbeidsbegeleiding nog verder hoopt te ontwikkelen. Mogelijk leidt dit tot het vinden van vrijwilligers- of betaald werk in deze sector. Ewald Straub Zijn wens om na school betaald werk te gaan doen wordt werkelijkheid. Voorkeur voor een bepaalde sector had hij niet. Hij wilde graag veel leren in de praktijk. Zijn stageloopbaan was als volgt: winkelwerkzaamheden bij Albert Hein, schoonmaakactiviteiten bij Kampong en vervolgens aan het werk bij de Sociale Werkvoorziening eerst één dag en het laatste half jaar zelfs drie dagen per week. In juli neemt hij afscheid van school om bij de Pauwbedrijven, Sociale Werkvoorziening, aan de slag te gaan. 16

17 Jongeren Heliomare, Wijk aan Zee, Equal 2 project. Remko Eijlig: Remko heeft bij ons de richting techniek op BL- niveau gevolgd.hij liep stage bij stichting de Formule inhoorn. Hij heeft intersse voor metaal en ICT hiervoor heeft voor beide intersses een assessment gevolgd. Hij is hierna toegelaten voor de opleiding metaaltechniek bij het Rea College Nederland.. Momenteel doet hij (school)examen BL voor de vakken Nederlands, Engels, Nask, wiskunde, maatschappijleer Hij heeft al deze vakken voldoend afgesloten. Jelle Koblens: Jelle heeft bij ons de richting techniek op BL-niveau gevolgd. Hij liep satge bij autoschadebedrijf Care Service te Amstelveen. Jelle is geinteresseerd in autotechniek. Hij heeft een indicatie voor dagbesteding via Ons Tweede Thuis. Hij heeft een trajectbegeleider die hem zal toeleiden naar begeleid werk. Jelle doet momenteel (school)examen BL voor de vakken Nederlands, Wiskunde, Nask, maatschappijleer Nathalie Nathalie heeft op Heliomare de sector Verzorging gevolgd. Zij heeft dit met goed gevolg gedaan en de andere algemene vakken ook. Engels en Nederlands zelfs op kader niveau. Nathalie heeft twee keer stage gelopen, in de vierde klas bij de Etos en in de vijfde klas bij een tandarts. Beide stages verliepen goed. Nathalie is nu ingeschreven bij het ROC Amsterdam en gaat na de zomervakantie, niveau 2 administratief medewerker volgen. Nathalie is een gezellige, hardwerkende, sociale, prettige leerling. Derja Derja heeft op Heliomare de sector Verzorging gevolgd. Zij heeft dit met goed gevolg gedaan en de andere algemene vakken ook. Engels en Nederlands zelfs op kaderniveau. Derja heeft twee stages gelopen, in de vierde klas bij een peuterspeelzaal en in de vijfde klas bij een kinderdagverblijf. Zij heeft haar toekomstvisie hierdoor bijgesteld, werken met kinderen is toch te zwaar voor Derja. Zij gaat nu naar het ROC Amsterdam, niveau 2, administratief medewerker. Derja is een hardwerkende, sociale, prettige leerling. Nathalie Nathalie heeft op Heliomare de sector Verzorging gevolgd. Zij heeft dit met goed gevolg gedaan en de andere algemene vakken ook. Engels en Nederlands zelfs op kader niveau. Nathalie heeft twee keer stage gelopen, in de vierde klas bij de Etos en in de vijfde klas bij een tandarts. Beide stages verliepen goed. Nathalie is nu ingeschreven bij het ROC Amsterdam en gaat na de zomervakantie, niveau 2 administratief medewerker volgen. Nathalie is een gezellige, hardwerkende, sociale, prettige leerling. Jason Jendoubi Jason wilde eerst kok worden, nu heeft hij gekozen voor fietsenmaker. Kok bleek te moeilijk te zijn door een vak als voedselkennis en al die vaktermen. Hij werkt in het weekeinde wel in de horeca, als sopkok, oftewel afwasser. Jason wil graag later een eigen fietsenbedrijf te starten. Om fietsenmaker te worden, gaat hij volgend jaar stage lopen bij een fietsenzaak. Daarna gaat hij naar het Rea-college om fietstechniek, niveau 2, te volgen. Vervolgens wil hij een baan vinden bij een fietsenzaak. 17

18 Gelijktijdig wil Jason een box huren, om daar fietsreparaties uit te voeren en zo langzaam een eigen bedrijf opbouwen. Maar volgens hem is dat misschien ook mogelijk in samenwerking met de Sociale werkvoorziening (SWV). Dan moet zijn bedrijfje wel een werkplek bieden aan mensen van de SWV. In zijn vrije tijd is Jason ook met fietsen bezig. Hij koopt soms twee oude fietsen op en maakt van die afdankertjes één goede fiets. Die verkoopt hij dan Roy Smit Roy was van plan om loodgieter te worden. Hij liep stage bij een loodgietersbedrijf. Daar is hij mee gestopt omdat het niveau te hoog lag. Je moest bijvoorbeeld dingen op kunnen meten. Maar rekenen vindt hij moeilijk. Tijdens die stage heeft hij wel veel ervaring op kunnen doen met metaal. Daardoor heeft Roy besloten om de AKA-opleiding metaal te gaan doen. Metaal heeft volgens hem veel mogelijkheden. Het liefst wil hij lasser worden. Zijn nieuwe stage heeft niets met metaal te maken, meer met dienstverlening. Hij loopt dan stage bij de conciërge van het Nova-college. Roy staat overal voor open. Iedere nieuwe ervaring vindt hij meegenomen. Hij noemt zich een drukbezet man. Drie avonden in de week werkt hij als vakkenvuller bij de Vomar. Daar heeft hij leuke collega s. Roy sport een aantal keren per week. Hij voetbalt en tennist. Hij houdt verder van gezelligheid en lekker uitgaan met zijn vriendengroep. Remko Eijlings Het liefst was Remko in de ICT gegaan. Maar een praktijk-assessment op het Rea-college wees uit dat omgaan met klanten een probleem zou geven. Zijn tweede keuze was metaal. Metaalbewerken dus. Maar niet lassen. Hij haat lassen. Zeker nadat hij een keer meemaakte dat het lasapparaat op hol sloeg. De afgelopen twee jaar heeft Remko 14 uur les metaalbewerking per week gehad. Zo leerde hij boren, zagen, vijlen, slijpen, schuren en zetten op een zetbank. Bij metaalbewerking is wiskunde belangrijk. Maar je mag er een rekenmachine bij gebruiken. Remko wil bij het Rea-college de 2-jarige opleiding metaal volgen. Ook gaat hij dan een half jaar stage lopen. Inmiddels heeft Remko twee keer stage gelopen, waarvan één keer bij een metaalbedrijf. Bij dat bedrijf mocht hij aluminium raamkozijnen in elkaar zetten. Dat was superleuk. Remko heeft veel van die stage geleerd. Omgaan met collega s vond hij niet makkelijk. Dat gaat beter als ze het maar duidelijk uitleggen. Nathalie Doganay Nathalie wil later leraar worden. Leraar wiskunde. Zij gaat na de vakantie naar het ROC, om daar de mbo-opleiding secretarieel medewerker te volgen. Dat heeft niets met de lerarenopleiding te maken. Nathalie wil later proberen om via het N.T.I. leraar te worden. Zij heeft stage gelopen bij een tandarts. Liever wilde ze stage lopen op een basisschool, maar geen school had een stageplek voor haar. Ze heeft een tijdje tandartsassistente gespeeld, zoals ze het zelf noemt. Zo mocht ze bijvoorbeeld de waterbuis in de mond van de patiënt leggen. Ze heeft daar onder andere geleerd hoe je iemand gerust moet stellen. Ook bij de Etos heeft ze stage gelopen. Daar mocht ze vakken vullen en klanten helpen. Nathalie bewaart goede herinneringen aan die stage. Bij de Etos verwachtten ze niet meer van haar dan ze kon. Dat was wel anders bij haar tandarts-stage. Nathalie had het gevoel dat de tandarts dacht dat ze een gymnasiumopleiding deed. Ze hoorde ook enkel wat niet goed ging. Bij de Etos vertelden ze Nathalie wat er wel goed ging. 18

19 Wiskunde vond ze eerst verschrikkelijk. Maar in het tweede jaar ging het steeds beter. Ze houdt van uitdagingen, vooral met grafieken en tabellen. Soms doet ze er wel een dag over om een oplossing te vinden voor een som. Maar daarna is ze blij en trots op zichzelf. Trots dat ze de oplossing zelf heeft gevonden. Derja Akgunduz Derja gaat de MBO-opleiding secretarieel medewerker niveau 2 volgen. Niet omdat dit haar droom is. Haar droom was om de opleiding Helpende Welzijn te volgen. Maar na een stage op een peuterspeelzaal en een stage op een kinderdagverblijf, merkte ze dat dit niet iets voor haar was. Derja ontdekte dat je veel geduld moest hebben om met kinderen te werken. Op het laatst werd ze gek van die aandacht die de kinderen vroegen. Ze heeft nog gewerkt bij de Hema. Daar zat ze achter de kassa. Binnen een maand was ze ontslagen. Mijn eigen schuld, zegt ze nu. Ze had niets over haar beperkingen verteld. Met één arm kassa draaien, viel niet mee. Al snel vormde zich bij haar een rij. Ze heeft er van geleerd. Nu vertelt ze veel gemakkelijker over zichzelf. En ze heeft geleerd dat de kassa echt niets voor haar is. Haar vriendin koos voor een administratieve opleiding. Toen heeft ze daar ook maar voor gekozen. Ze zegt dat ze veel toekomstdromen heeft gehad, maar nu weet ze niet meer wat ze wil. De dromen zijn even op. Jelle Koblens Jelle is gespannen. Vandaag krijgt hij zijn certificaat van de Beroepsgerichte Leerweg. Zijn ouders kunnen er ieder moment aankomen. Jelle vertelt dat hij gaat werken bij een kringloopbedrijf. Een job coach helpt hem daarbij. Maar ondertussen wil hij ook zijn rijbewijs halen. Volgens Jelle nemen ze je eerder aan als je dat papiertje hebt. Dan kun je auto s de garage in- en uit rijden. Want als het aan Jelle ligt, is dat kringloopbedrijf maar tijdelijk. Zijn grootste wens is om bij een garagebedrijf te werken. Daarom gaat hij een BBL-opleiding volgen. Hij gaat dan een dag per week naar school. Jelle weet hoe leuk het in een garage is. Hij heeft er stage gelopen. Daar mocht hij auto s van binnen schoonmaken voor de klanten. Leuk werk. En de klanten waren tevreden. Dat was bij een Opel-garage. Maar eerlijk gezegd, slaat zijn hart niet sneller door een Opel. Nee, een BMW. Dat is pas een droomauto. Niels Rumping Niels noemt zichzelf boerenknecht. Twee dagen per week loopt hij stage op een veehouderij. Na de vakantie gaat hij daar twee dagen per week werken. Dat doet Niels met behoud van uitkering. Ook gaat hij twee dagen per week werken bij een bloemenkweker. Daar verzorgt en plukt hij de zonnebloemen. Werken bij een boerenbedrijf is leuk, maar was niet zijn droom. Eigenlijk is íe er gewoon ingerold. Dat kwam door zijn moeder. Die had een stukje over Niels geschreven in de schoolkrant van zijn zusje. Veertien jaar was hij toen. De boerin las dat en nam contact op. Sindsdien is Niels iedere zaterdag op de veehouderij te vinden. Eerst voerde hij soms de koeien en deed losse klusjes. Nu mag hij s morgens helpen met melken. In het begin vond hij het moeilijk om steeds aan de gang te blijven. Eigenlijk was hij te speels en snel afgeleid. Nu is doorwerken geen punt. Hij kan zelf zijn werk indelen. En is de boer er een keertje niet, dan zoekt Niels zelf naar werk. Af en toe heeft hij een pijnlijke ervaring. Want een koeienpoot op je voet; dat went nooit! 19

Leerling portretten EQUAL 2 PROJECT JOBCOMPOSING. Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door steun van de Europese Unie en Start Foundation

Leerling portretten EQUAL 2 PROJECT JOBCOMPOSING. Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door steun van de Europese Unie en Start Foundation Leerling portretten EQUAL 2 PROJECT JOBCOMPOSING Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door steun van de Europese Unie en Start Foundation Voorwoord Jobcomposer Voor u ligt een overzicht van portretten

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer, Jaarbeeld 2010 Inhoud Pagina 2 Pagina 3-4 Pagina 5-6 Pagina 7-11 Pagina 12-16 Pagina 17-38 Pagina 39-40 Pagina 41-44 Pagina 45-48 Pagina 49 Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB In vogelvlucht ontwikkelingen

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

Via Tessenderlandt. 40 portretten van oud-leerlingen

Via Tessenderlandt. 40 portretten van oud-leerlingen Via Tessenderlandt 40 portretten van oud-leerlingen J U B I L E U M E D I T I E Via Tessenderlandt J U B I L E U M E D I T I E 1 Colofon Marieke Middelkoop Koos van Gils Mabinte van de Belt Henk Huinen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Magazine. volwassenen 2012-2013. voor. Zorg & Welzijn

Magazine. volwassenen 2012-2013. voor. Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Assisterende Gezondheidszorg Laboratoriumopleidingen Pedagogisch Werk & Onderwijs Sociaal Cultureel Werk Verpleging, Zorg & Welzijn Magazine voor volwassenen 2012-2013 2 Zorg & Welzijn Waarom

Nadere informatie

Alsnog op weg naar werk

Alsnog op weg naar werk Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches Uitgave gemeente Hoorn 1 2 Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches 4 Inhoud Op weg naar werk 6 Bircan Kaplan: Alles draait om communicatie

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

TECHNIEK KIEZEN VOOR. MBO College voor. Transport, Logistiek & Mobiliteit

TECHNIEK KIEZEN VOOR. MBO College voor. Transport, Logistiek & Mobiliteit WIJ KIEZEN VOOR TECHNIEK Verhalen van studenten van het MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit NHOUD 2 Inhoud 4 Inleiding 5 Anouk Scholthof

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College.

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. Hoofdstuk 4 Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. De samenwerking tussen het Albeda College, lokatie Oostzeedijk en het Maljuna

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Werken met Wajongers

Werken met Wajongers Werken met Wajongers INTRODUCTIE De land- en tuinbouw kent een diversiteit aan arbeidskrachten. Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, autochtonen, allochtonen én mensen met een arbeidsbeperking. Deze laatste

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

TEST ENGINEERS PASSWERK

TEST ENGINEERS PASSWERK In deze brochure hebben we aan aantal interviews met onze test engineers verzameld die in de voorbije periode werden afgenomen. Ze geven een goed beeld van het profiel van onze medewerkers die ingezet

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren.

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren. Sociaal jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Directiebericht 6 3 Arbeidsontwikkeling 10 4 Arbeidsomstandigheden & veiligheid 14 5 Divisie Re-integratie 16 6 Divisie Dienstverlening 18 7 Divisie

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie