VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM"

Transcriptie

1 VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM 2010

2

3 Inhoudsopgave I. PORTEFEUILLE OVERHEIDSHOLDING p. 7 ArcelorMittal Rodange Schifflange p. 7 Asco p. 9 BMI p. 11 Brussels Airport Holding p. 12 Certi-Fed p. 13 China Belgium Direct Equity Investment Fund p. 14 Congrespaleis p. 15 Credibe p. 17 De Post p. 18 Fedimmo p. 20 Flagey Omroepgebouw p. 24 Fonds voor Spoorweginfrastructuur p. 24 Idoc p. 25 Nationale loterij p. 27 Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR) p. 29 SN Airholding p. 32 Sonaca p. 33 Sopima p. 34 Startersfonds p. 35 Techspace Aero p. 36 Zephyr-Fin p. 39 II. PORTEFEUILLE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ p. 43 Cissoid p. 43 Electrawinds p. 44 Fidentia Green Buildings p. 46 IRE Elit p. 48 Navitell p. 49 Vesalius Biocapital I p. 50 Xylowatt p. 52 Zilver Avenue Participatiemaatschappij p. 54 III. PORTEFEUILLE GEDELEGEERDE OPDRACHTEN p. 57 ASTRID p. 57 BNP Paribas p. 58 Dexia p. 63 Ethias Finance p. 66 Fedesco p. 68 Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost p. 69 Fortis Bank p. 72 KBC Groep p. 74 Kringloopfonds p. 75 Royal Park Investments p. 76

4

5 Introductie Aan de bedrijven waarin de FPIM een participatie bezit of aan dewelke zij een lening heeft toegekend, werd gevraagd een syntheserapport op te stellen over hun activiteiten van het boekjaar. De FPIM meent hierdoor de lezer op een volledige en relevante wijze te informeren. De rapporten die hierna worden opgenomen zijn door de bedrijven opgesteld. Voor de erin opgenomen gegevens en informatie zijn enkel deze bedrijven verantwoordelijk. Rapporten van sommige bedrijven ontbreken omdat deze pas zijn opgericht en weinig relevante informatie kunnen geven of omdat zij al een tijdje in vereffening zijn of geen activiteit meer uitoefenen.

6

7 FPIM JAARVERSLAG Portefeuille Overheidsholding ARCELORMITTAL RODANGE SCHIFFLANGE 1. Activiteit ArcelorMittal Rodange en Schifflange is voor 79,0 % dochteronderneming van ArcelorMittal Belval en Differdange en is een geïntegreerde eenheid die beschikt over een elektrische staalgieterij op de site van Schifflange en over twee walserijen op de site van Rodange. ArcelorMittal Rodange en Schifflange verkoopt onder meer rails, profielen, speciale profielen, damwandstaal en rondstaal voor beton, naast een aantal halffabricaten die voornamelijk geproduceerd worden voor de toevoer van de walserij (T.L.M.) van het bedrijf Laminés Marchands Européens (L.M.E.). ArcelorMittal Rodange en Schifflange heeft een belang van 34,0 % in L.M.E dat de enige aandeelhouder is van T.L.M. 2. Verslag Productie: De productie kende de volgende evolutie: Productie 2010 T 2009 T + / - % Staal Walsproducten De productie van staal is in vergelijking met 2009 in 2010 sterk gestegen tot ton. Deze stijging is toe te schrijven aan de toename van de leveringen van STFS (+12,53 %) en binnen walsgroep C (+8,09 %). In 2010 werd de staalgieterij gedurende 103 dagen stilgelegd. In 2010 werd voor ton afgewerkte producten verzonden tegenover ton in 2009, wat overeenstemt met een stijging van 13,5 %. Voor profielen en rails liep de stijging op tot 43,9 %, terwijl er in het segment rondstaal voor beton een lichte daling merkbaar was van 2,26 %.

8 FPIM JAARVERSLAG Investeringen: In totaal werd ,10 EUR geïnvesteerd in de volgende projecten: renovatie van de reconditioneringsfaciliteit van walsgroep C; aankoop van walscilinders; installatie van een machine voor koppeling van damwandstaal; diverse werkzaamheden met betrekking tot milieuaspecten en de veiligheid op het werk; diverse werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van gereedschap. Milieu: De eerste opvolgingsaudit van het geïntegreerd managementsysteem KVM (Kwaliteit-Veiligheid-Milieu) voor de sites Rodange en Schifflange werd met succes uitgevoerd eind In 2010 produceerde ArcelorMittal Rodange en Schifflange S.A ton CO2 voor een toewijzing van ton. Er werden tijdens het voorbije boekjaar geen emissierechten gekocht of verkocht. De belangrijke projecten die in 2010 gerealiseerd werden met betrekking tot milieuaspecten hebben in het bijzonder betrekking op: doorslaggevende proef met betrekking tot de nuttige toepassing van 500 ton stofdeeltjes van de filtering van de elektrische oven bij Hydrometal; droging door persfilters van het slib uit walserijen van Rodange om dit beter te kunnen verwijderen; nuttige toepassing van het hittebestendige afval van de staalgieterij van Schifflange door HORN; ondertekening van een nieuw contract voor drie jaar voor de verkoop van zinkerts van Rodange en Schifflange; onderzoek naar lozing van water en atmosferische uitstoot met het oog op de verlenging van de exploitatievergunning van de site van Schifflange; uitvoering van de wettelijke conformiteitsaudit H&S op het vlak van milieu. Personeelsbestand: Op 31 december 2010 stelde de vennootschap in totaal 730 personen te werk tegenover 806 personen eind De daling van het aantal personeelsleden ten opzichte van eind 2009 houdt hoofdzakelijk verband met het niet vervangen van uittreders (vervroegd pensioen, einde van arbeidscontracten voor bepaalde duur) tijdens de economische crisis. Veiligheid op het werk: Veiligheid op het werk is een essentieel onderdeel van het personeelsbeheer. Tijdens het boekjaar 2009 werden in het bijzonder de volgende projecten gerealiseerd: verdere invoering van de normen van ArcelorMittal met betrekking tot de thema s Besloten ruimtes, Spoorwegveiligheid, Consignatie, Hoogtewerk en Bruggen en hijswerken met risicobeoordeling, bijbehorende instructies en betere signalisatie op het terrein; voortzetting van het initiatief TOP 20 van risico s in Rodange met het oog op de technische en organisatorische verbetering van de functies en van de werkomgeving; lancering van het initiatief Safety Stewards en Safe Steel Captains om de waakzaamheid binnen de vestigingen overal en op ieder ogenblik aanzienlijk te verbeteren;

9 FPIM JAARVERSLAG werelddag voor Veiligheid en Gezondheid 2010 waarbij het accent gelegd werd op de Arcelor- Mittal Standards om de kennis bij het personeel te vergroten en om hun gedrag op het vlak van veiligheid te verbeteren. Voortzetting van het geïntegreerd systeem voor Kwaliteit, Veiligheid en Milieu; eerste audit voor opvolging en handhaving van de 4 certificaten ISO 9001, ISO 14001, ISO TS en OHAS Verkorte balans op 31/12/2010 (in EUR) Activa Passiva Immateriële en materiële activa Kapitaal en uitgiftepremies Financiële activa Geïmmuniseerde meerwaarden Voorraden Overgedragen reserves en resultaten Schuldvorderingen Voorzieningen voor risico's en kosten Geldbeleggingen Schulden Totaal Totaal ASCO 1. Activiteit Asco heeft als ambitie een wereldleider te zijn in het ontwerp en de productie van complexe structurele vliegtuigcomponenten en de assemblage ervan. Met een geconsolideerd zakencijfer van om en bij 211 miljoen EUR in 2010 en een tewerkstelling van werknemers is Asco een risk-sharing, single-source leverancier van zeer vitale vliegtuigcomponenten voor alle vliegtuigbouwers ter wereld. Asco is betrokken bij het ontwerp en de productie van slattrack- en flaptrackmechanismen en bouwt onderdelen voor onder meer landingsgestellen en motorophangingen. Asco is zowel medeaandeelhouder van Belairbus als van Flabel en heeft vestigingen in Zaventem (B), Gedern (D) en Vancouver (Can). Naast volledige designcapaciteiten beschikt de groep over een groot aantal vier- en vijfassige, multipalletbewerkingscentra en een volledige gecertificeerde verantwoordelijkheid met de nodige oppervlaktebehandelingafdelingen, installaties voor warmtebehandeling, destructieve en niet-destructieve testen. Uit de voor 2010 gepubliceerde macro-economische cijfers blijkt dat de sector van de luchtvaartindustrie in 2010 opnieuw groeipercentages heeft neergezet van voor de crisis van 2008/2009. Uit de voorlopige cijfers voor de eerste drie trimesters van 2010 werd een gemiddelde groei op jaarbasis van ongeveer 10 % opgetekend. - Het vervoer van personen is met 8,5 % toegenomen met een bezettingsgraad van 78,5 %. - Het vervoer van vracht kende een groei van 21,9 % op jaarbasis met een laadcoëfficiënt van 53,8 %.

10 FPIM JAARVERSLAG Het volume passagiersverkeer stijgt bij de Europese maatschappijen van het eerste tot het derde kwartaal 2010 met 9 % op jaarbasis. Dat resultaat is vergelijkbaar met de cijfers van voor de crisis. Noord-Amerika kent dezelfde ontwikkeling: de groei op jaarbasis bedroeg eind november 9 %, iets minder dan de gemiddelde groei op jaarbasis aan het einde van het derde trimester. - Ondanks een sterke groei tijdens de tweede helft van 2009 heeft de regio Azië-Pacific zich nog niet hersteld tot het volume van voor de crisis. De groei op jaarbasis bedroeg in 2010 slechts 4 tot 5 %, nauwelijks de helft van de groei in de Verenigde Staten. - In de regio Afrika/Midden-Oosten groeit het passagiersvolume op jaarbasis met meer dan 12 %; dit is onder meer te danken aan de grondstoffenboom. Voor de luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten bedraagt de volumegroei op jaarbasis voor 2010 (op basis van de cijfers tot november) zelfs 16 %; zij vervoeren nu ook 16 % meer passagiers dan in 2008 door een uitbreiding van hun marktaandeel ten nadele van hun concurrenten. - Ondanks aanzienlijke verschillen in verschillende delen van de wereld was 2010 een goed jaar voor het luchtverkeer: de volumes stegen opnieuw tot het niveau van De IATA voorspelt dat deze groei de komende jaren zal aanhouden, zij het aan een lager tempo dan dat van De luchtvaartsector kent een cyclische evolutie (met cycli van 7 à 10 jaar). Volgens de IATA zijn we nu op een punt aanbeland waarop de luchtvaartmaatschappijen opnieuw winst gaan maken. Het herstel zou gebaseerd zijn op een beter economisch klimaat, een stijgende groei, een meer optimaal gebruik van de vliegtuigen en een betere rentabiliteit dankzij een betere afstemming van het aanbod (de capaciteit) op de vraag. De brutowinstmarge zou op jaarbasis stijgen tot meer dan 5 % en de nettowinst na belastingen zou in ,1 miljard dollar bedragen. De positieve tendens van de resultaten die de luchtvaartmaatschappijen neerzetten, zou echter kunnen worden afgezwakt door de oliekoers en de broosheid van sommige (Europese) economieën die geconfronteerd worden met de schuldencrisis en verplicht zijn om besparingsmaatregelen te nemen die een impact kunnen hebben op hun groei en die in sommige gevallen zelfs het risico kunnen inhouden dat men opnieuw in een recessie terechtkomt. Deze factoren zouden een negatieve impact hebben op de resultaten van de luchtvaartmaatschappijen. De Verenigde Staten zouden het ondanks hun enorme overheidsschuld beter moeten doen, maar toch zouden de groei in de luchtvaartsector en de resultaten van de luchtvaartmaatschappijen er slechts matig zijn. In de nieuwe industrielanden echter zou het luchtverkeer veel sneller blijven groeien dan in Europa of in de Verenigde Staten. De snelle ontwikkeling van het vrachtverkeer zal deze tendens daar trouwens nog versterken.

11 FPIM JAARVERSLAG Verkorte balans op 31/12/2010 (in duizend EUR) Activa Passiva Immateriële en materiële activa Kapitaal en uitgiftepremies Financiële activa Herwaarderingen Vorderingen en voorraden Voorzieningen Risico s Geldbeleggingen Schulden Overlopende rekeningen 880 Totaal Totaal BMI 1. Activiteit Het cofinancieren van buitenlandse investeringen van Belgische bedrijven hoofdzakelijk ten behoeve van KMO s die zich in een expansiefase bevinden of die een belangrijk groeipotentieel vertonen. 2. Verslag Bij het afsluiten van het boekjaar 2010 omvatte de portefeuille van de BMI 21 projecten die gerealiseerd werden aan de zijde van 18 Belgische industriële partners (waaronder 11 KMO s). De globale portefeuille van de BMI (met inbegrip van bepaalde fondsen van derden) bedroeg 22,5 miljoen EUR, voor het merendeel geïnvesteerd onder de vorm van risicodragend kapitaal (80 %) in opkomende markten (62,5 %). De liquiditeitspositie is gedaald tot 18,618 miljoen EUR. Het boekjaar 2010 wordt afgesloten met een positief nettoresultaat van EUR. 3. Verkorte balans op 31/12/2010 (in duizend EUR) ACTIVA PASSIVA Immateriële en materiële vaste activa 64 Kapitaal en uitgiftepremies Herwaarderingen Financiële activa Reserves en overgedragen resultaten Vorderingen Schulden Geldbeleggingen Regularisatie 735 TOTAAL TOTAaL

12 FPIM JAARVERSLAG BRUSSELS AIRPORT HOLDING 1. Investeringen De aandelenparticipatie in The Brussels Airport Company NV bleef ongewijzigd in Financiële resultaten De onderneming ontving in 2010 voor EUR aan dividenden van The Brussels Airport Company. De netto financiële resultaten bedroegen EUR, de operationele kosten EUR en ander inkomen EUR. Gezien de vennootschap zich in een fiscale verliessituatie bevindt, werden er geen belastingen in rekening gebracht. Het nettoresultaat na belastingen bedroeg EUR. De Raad van Bestuur heeft beslist om de rekeningen van 2010 ter goedkeuring voor te leggen op de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering heeft de winstverdeling ( EUR) als volgt goedgekeurd: - 5 % van de netto winst m.a.w EUR zal overgeboekt worden naar de Wettelijke Reserves zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen; EUR zal geboekt worden als Overgedragen Winst. 3. Andere opmerkingen In 2010 werd de inventaris van risico s op kwartaalbasis bijgewerkt om voor het bedrijf de belangrijkste risicogebieden in kaart te brengen en op te volgen. Hoofdzakelijk gaat het hier over risico s die verbonden zijn aan de economische crisis, terrorisme, milieu en veiligheid. De nodige maatregelen werden getroffen om de prijs-, krediet-, liquiditeits- en cashflowrisico s op te volgen en te controleren en waar nodig werden boekhoudkundige provisies geboekt. De Raad van Bestuur bevestigt dat er geen belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden na jaarafsluiting noch dat tijdens 2010 gebeurtenissen plaatsvonden welke een materiële impact kunnen hebben op de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf. Tijdens 2010 werden er geen speciale onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten verricht, noch hebben er zich veranderingen wat betreft aandelen voorgedaan die zouden moeten gerapporteerd worden conform artikel 608 van de vennootschapswetgeving. Noch de vennootschap, noch een dochteronderneming, noch een persoon handelend in naam van de onderneming of van een dochteronderneming heeft aandelen, obligaties of aandelencertificaten aangeworven van de vennootschap.

13 FPIM JAARVERSLAG Er hebben zich in 2010 geen gebeurtenissen voorgedaan, noch werden er beslissingen genomen onderworpen aan art. 523 van de vennootschapswetgeving. Het bedrijf heeft geen bijkantoren. De financiering van de vennootschap gebeurt door een achtjarige kredietfaciliteitovereenkomst welke afloopt in Eind 2010 bedroeg de lening miljoen EUR waarvan miljoen EUR gewaarborgd is tegen interestfluctuaties tot De Raad van Bestuur bevestigt dat geen andere financiële middelen gebruikt worden die van belang zijn voor de beoordeling van de balans, financiële positie of het resultaat van het bedrijf. CERTI-FED 1. Activiteit De vennootschap werd op 14 juni 2007 opgericht in het kader van de herstructureringsoperatie van The Brussels Airport Company (TBAC) en de oprichting van Brussels Airport Holding (BAH). De vennootschap heeft tot doel certificaten uit te geven met als onderliggende waarden de aandelen van TBAC die in het bezit zijn van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Aldus heeft de FPIM op 19 juni A-aandelen van TBAC overgedragen aan Certi-Fed en heeft deze laatste A-certificaten in naam van de FPIM uitgegeven en overgedragen aan BAH ter vertegenwoordiging van de aandelen van TBAC. Op 22 oktober 2007 hebben de FPIM en Macquarie Airport Brussels SA (MABSA) een akkoord gesloten om A-aandelen (of 5 % van de aandelen min 1 aandeel) van BAH over te dragen aan MABSA. Op dezelfde dag werden A-certificaten overhandigd aan BAH en vernietigd. Het aantal uitgegeven certificaten per einde boekjaar 2008 bedroeg aldus voor een bedrag van EUR en bleef ongewijzigd in 2009 en De certificering wordt niet in de balans van de vennootschap geboekt. 2. Verkorte balans op 31/12/2010 (in EUR) Het balanstotaal bedraagt EUR en het eigen vermogen EUR. De geldbeleggingen en liquide middelen bedroegen in totaal EUR. De jaarrekening 2010 sluit af met een verlies van EUR. Er wordt voorgesteld om het verlies van het boekjaar over te dragen. In overeenstemming met artikel 96.6 van de Vennootschapswet, wijst de Raad erop dat het eigen vermogen voldoende is om de activiteiten van de vennootschap verder te zetten en dat er dus geen reden is om de waarderingsregels aan te passen.

14 FPIM JAARVERSLAG ACTIVA Passiva Materiële en immateriële vaste activa Vorderingen Geldbeleggingen en beschikbare geldmiddelen 120 Kapitaal en uitgiftepremies Reserves en overgedragen resultaat Voorzieningen voor risico s en kosten Overige activa 19 Overige passiva 4 Totaal Totaal CHINA BELGIUM DIRECT EQUITY INVESTMENT FUND 1. Activabeheer Tegen eind 2010 werden er 4 nieuwe projecten afgerond met in totaal een investeringskapitaal van 128,64 miljoen RMB. Tot 31 december 2010 heeft het Fonds in 26 projecten geïnvesteerd voor een totaal van 1,09 miljard RMB. In 2010 boekte het Fonds een goede vooruitgang op de genoteerde portefeuille. Zes ondernemingen hebben zich met succes genoteerd op de Shenzheng en GEM effectenbeurs. Door nog 5 andere genoteerde projecten op te nemen, heeft het Fonds 11 genoteerde projecten verworven, waarvan 3 projecten hun exitoperatie uit de secundaire markt hebben voltooid, en 8 projecten op de wachtlijst staan om de secundaire markt te verlaten. Bovendien werden er drie andere noteringsaanvragen door de overheid goedgekeurd. In 2010 bedroegen de inkomsten uit de verkoop van participaties 270 miljoen RMB en werd er 85,96 miljoen RMB aan contante dividenden ontvangen van 9 portefeuilles. Zonder rekening te houden met het startkapitaal en de uitgaven bedraagt de nettowinst van het jaar 213,16 miljoen RMB (niet geauditeerd), terwijl de voorafbetaling van de inkomstenbelasting 45,36 miljoen RMB bedraagt. In verband met de resolutie 2009 van de Eerste Buitengewone Aandeelhoudersvergadering heeft het Fonds 400 miljoen aan dividenden uitbetaald aan 9 aandeelhouders. Fortis heeft recht op 40 miljoen RMB aan dividenden, waarbij de inkomstenbelastingen voor buitenlandse aandeelhouders 4 miljoen RMB bedraagt, en er nog 36 miljoen RMB aan contante dividenden overblijft. De FPIM ontvangt 34 miljoen RMB aan dividenden, waarbij de inkomstenbelastingen voor buitenlandse aandeelhouders 3,4 miljoen RMB bedraagt, en er nog 30,6 miljoen RMB aan overblijvende contante dividenden wordt overgedragen aan de RMB-rekening van de FPIM in China. In overeenstemming met de Activa Beheerovereenkomst werd de opgeleverde interest van de eerste 3 kwartalen, 56,14 miljoen RMB, uitbetaald aan de Fondsbeheerder, waarvan 20 % werd overgedragen aan de risicoprovisie. De opgeleverde interest van het vierde kwartaal zal worden uitbetaald uitgaande van de in de balans opgenomen nettowinst van het hele jaar.

15 FPIM JAARVERSLAG De met België gerelateerde investeringsprojecten vormen het centraal punt van het activabeheer, en de laatste jaren heeft het veel aandacht gekregen van alle delen van het Fonds. In 2010 is er eindelijk een forse doorbraak bereikt, waarbij Eden Chocolate (Suzhou) op 16 november 2010 door het beslissende Investeringscomité van de Fondsbeheerder werd goedgekeurd als het eerste met België gerelateerde project, voor een investering van 3 miljoen EUR met een aandeelhouderspercentage van 10,75 %. Hierna werd de officiële investeringsovereenkomst op 15 december 2010 ondertekend. 2. Werkplan voor 2011 Sinds het begin van 2010 zijn er grote veranderingen geweest in het binnenlandse Private Equity-marktpatroon: er was een voortdurende opkomst van verschillende investeringsinstellingen, de kapitaalgrootte van de nieuwkomers steeg dramatisch en de concurrentie op de markt werd steeds scherper. In 2011 moet het Fonds nog meer ervaring opdoen en de werkkoers blijven volgen om een marktgeoriënteerd beheersysteem te vervolmaken, voor meer investeringen en risicocontrolemogelijkheden te zorgen en de inkomsten van activa te verhogen. Het Fonds streeft naar de volgende doelstellingen: Trouw blijven aan de beleggingsprincipes veiligheid, behoudendheid en efficiëntie, volop gebruik maken van alle soorten bronnen, actief op zoek gaan naar waardevolle beleggingsobjectieven, streng toezien op de beleggingskwaliteit, globaal en rationeel zorgen voor een beleggingsplan en kapitaal, geleidelijk het kapitaal van het Fonds vergroten. Uitgaande van het dossier Eden Chocolate, moet het Fonds leren uit de succesvolle ervaring en de beleggingsstrategie aanpassen om zo de besluitvormingsprocedure te versnellen en meer waardevolle met België gerelateerde projecten uit te voeren. Actief instaan voor opvolgingsbeheer, geïnvesteerde projecten helpen om een noteringsaanvraag in te dienen en een service met toegevoegde waarde bieden van intern beheer. Op zoek gaan naar en verkennen van flexibele en diverse exitmechanismen. Volledig de taak en de verplichting van de Raad vervullen om het beheersysteem verder te vervolledigen en de wettelijke rechten en belangen van de aandeelhouders te beschermen. De informatieoverdracht efficiënter maken en het communicatiekanaal duidelijk houden. Public relations behouden en een sterk imago op de markt opbouwen, op eigen initiatief aan de overheden verslag uitbrengen over de ontwikkeling van de werking en beleids- en marktinformatie verzamelen. Voor een sterker beheer van het dagelijkse werk van het secretariaat zorgen. CONGRESPALEIS 1. Kader en activiteit De NV Congrespaleis is een naamloze vennootschap van publiek recht die werd opgericht op 07/09/2004. De vennootschap is een gespecialiseerde dochtervennootschap van FPIM. De vennootschap heeft tot doel vergaderingen, congressen, tentoonstellingen, beurzen, evenementen

16 FPIM JAARVERSLAG en soortgelijke activiteiten te organiseren. Ze verzekert de transformatie, de renovatie en de organisatie van de gebouwen van de NV CP waarin deze diensten plaatsvinden. De vennootschap kan elke soort vennootschap oprichten, belangen nemen in, coöpereren of fuseren met een vennootschap, dochterondernemingen oprichten met vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel bezitten, die haar activiteiten kunnen bevorderen of de verkoop van haar producten of diensten vergemakkelijken. Bovendien kan de vennootschap, rechtstreeks ofwel onrechtstreeks door het toekennen van concessies, elke opdracht van algemeen of openbaar belang uitvoeren die verband houdt met het onderhavige doel. 2. Verslag In uitvoering van haar opdracht en statutair doel heeft de NV CP in 2010: de exploitatievennootschap GL Events Brussels NV begeleid en bijgestaan in haar opdracht; deelgenomen aan de Raden van Bestuur van de exploitatievennootschap; het beheer waargenomen van de gebouwen; de tekortkomingen en defecten na renovatie geanalyseerd, en oplossingen gezocht voor anomalieën zoals waterinfiltraties, geurhinder, ontbrekende installaties, etc.; met aannemers, controleorganismen, architecten, verzekeringsinstellingen en exploitanten werden er veelvuldige vergaderingen georganiseerd om de vaak ingewikkelde problemen op te lossen; een nieuwe algemeen directeur aangetrokken die een halftijdse opdracht uitvoert sedert half mei 2010; een politiek voor het financieel beheer beslist, inzonderheid voor de belegging van haar thesauriemiddelen; het boekjaar 2010 werd afgesloten met een verlies van EUR. Het overgedragen verlies van 2004 tot en met 2009 bedroeg EUR zodat na overdracht van het verlies van 2010 het overgedragen verlies eind EUR en het eigen vermogen EUR zal zijn. Dit brengt de voortzetting van de vennootschap niet in gevaar. 3. Verkorte balans op 31/12/2010 (in duizend EUR) Activa Passiva Immateriële en materiële activa Kapitaal en uitgiftepremies Financiële activa 38 Herwaarderingen, kapitaal subsidies Vorderingen Reserves en overgedragen resultaten Geldbeleggingen Schulden 542 Regularisatierekeningen activa Regularisatierekeningen passiva Totaal Totaal

17 FPIM JAARVERSLAG CREDIBE 1. Activiteit Credibe beheert verder verschillende activiteiten en activa, met name een portefeuille van chirografaire schuldvorderingen, contracten ter mobilisering van hypothecaire vorderingen, een participatie in Stater Belgium NV, enkele schulden op korte termijn en risico s (verschillende geschillen en gedingen) evenals een kantorencomplex. 2. Verslag De activiteiten met betrekking tot het beheer van de verschillende geschillen en rechtsvorderingen in verband met dossiers uit het verleden en het beheer van de documenten en dossiers in de archieven verminderen geleidelijk. Het aantal opportuniteitsbeslissingen, die genomen worden in deze speciale dossiers, blijven ook dalen, maar de bedragen die hiermee gepaard gaan, blijven aanzienlijk. Bij de andere activiteiten zijn deze, waar de controle uitgeoefend wordt over de behandeling van de geschillendossiers en de chirografaire schuldvorderingen, beheerd door Stater Belgium NV in het kader van de outscourcingsovereenkomst, stabiel gebleven. Daarnaast zal de renovatie van het laatste pand, gelegen in de Wetstraat 42 te 1040 Brussel, tegen eind oktober 2011 afgewerkt moeten zijn. De verhuur ervan zou in de loop van het tweede semester van dit jaar moeten aanvangen. Het aantal fulltime-equivalenten daalde van 7 personeelsleden eind 2009 naar 5 begin Dit aantal zou nog verder moeten dalen voor half Het courant resultaat van het jaar 2010 bedraagt ,24 EUR en komt voornamelijk voort uit de inkomsten van de portefeuille chirografaire schuldvorderingen, de contracten ter mobilisering van hypothecaire vorderingen, huuropbrengsten en financiële inkomsten. De terugnemingen en aanwendingen van de provisies die hoofdzakelijk de kosten dekken van risico s die inherent zijn aan de lopende juridische geschillen, de handlichtingskosten voor opheffing van dossiers, de kosten van de herstructureringen en van werken in uitvoering aan het vastgoedcomplex van de Wetstraat te Brussel, werden opgenomen voor ,59 EUR. Na verrekening van de buitengewone kosten en van de belastingen bedraagt het nettoresultaat van het boekjaar ,84 EUR. De Raad van Bestuur stelt op de Algemene Vergadering voor om een bedrag van ,00 EUR te bestemmen voor de uitkering van een dividend en het overschot van het resultaat van dit boekjaar over te dragen. Vooruitzichten voor 2011 en belangrijke gebeurtenissen na de afsluiting van het boekjaar: CREDIBE zal in 2011 een beleid voortzetten van beheer en verkoop van de overige activa aan hun optimale waarde.

18 FPIM JAARVERSLAG De renovatie van de gebouwen die de maatschappelijke zetel van CREDIBE, Wetstraat te Brussel huisvesten, zal eind oktober 2011 voltooid zijn om een bestemming voor gemengd gebruik ervan mogelijk te maken. 3. Verkorte balans op 31/12/2010 (in duizend EUR) ACTIVA Passiva Immateriële en materiële activa Kapitaal en uitgiftepremies 816 Financiële activa Herwaarderingen 271 Vorderingen 590 Reserves en overgedragen resultaten Geldbeleggingen Voorzieningen Risico s Overlopende rek Schulden TOTAAL TOTAAL DE POST 1. Activiteit Bpost levert nationale en internationale postdiensten die bestaan uit de ophaling, het transport, de sortering en de uitreiking van poststukken, drukwerk, dagbladen en geadresseerde en ongeadresseerde documenten. Bpost levert eveneens financiële en bancaire diensten en voert namens de overheid activiteiten van universele dienstverlening uit. 2. Verslag De derde postrichtlijn 2008/6 van het Europese Parlement en de Europese Raad werd goedgekeurd op 20 februari 2008 en gepubliceerd op 27 februari De richtlijn streeft naar de totstandbrenging van een interne markt voor postdiensten via het wegwerken van exclusieve en speciale rechten in de postsector, naar het vrijwaren van een gemeenschappelijk niveau van universele diensten voor alle gebruikers in alle landen van de Europese Unie en naar het vastleggen van geharmoniseerde principes voor de regulering van postdiensten. Op 18 november 2010 keurde het Belgische Parlement de wet betreffende de liberalisering van de postmarkt goed. Deze wet omvat ondermeer het aanduiden van bpost als enige universele dienstverlener voor het hele grondgebied, de financiering van de dienstverlening door de overheid, het verbieden van zelfstandigen en de reglementering voor nieuwkomers. In februari 2009 herriep het Europees Hof om procedurele redenen de beslissing van de Europese Commissie waardoor de kapitaalverhoging van 2003 werd goedgekeurd. De Belgische Staat ging in beroep tegen dit vonnis.

19 FPIM JAARVERSLAG Op 21 januari 2010 bereikten bpost en de sociale partners een overeenkomst met betrekking tot de omvorming van het Mail-netwerk. Deze overeenkomst omvat onder meer de aanwerving van alle nieuwe werknemers van de Mail-afdelingen volgens een nieuwe loonschaal die lager ligt dan de huidige. Nieuwe werknemers zullen echter de mogelijkheid krijgen om na verloop van tijd te evolueren naar de huidige loonschaal. Deze overeenkomst zal eveneens leiden tot een vermindering van de globale eenheidskost en de mogelijkheid om het uitreikingsnetwerk te consolideren van 450 naar ongeveer 130 platformen. Eind 2010 telde het Retail-netwerk verkooppunten waarvan 704 PostPunten. Tijdens het jaar werden 74 PostPunten geopend (en 58 gesloten). Zij vervangen 26 eigen postkantoren die in 2010 werden gesloten. De vervanging van postkantoren door PostPunten is erop gericht de aanwezigheid van bpost in het hele land te behouden en daarbij de kosten onder controle te houden, teneinde de financiële en commerciële leefbaarheid van het netwerk te vrijwaren. In 2010 ging bpost verder met de omvorming van het Mail-netwerk. De uitrol van de sortering per ronde en op huisnummer liep verder en bereikte voor sortering op ronde 81 % en sortering op huisnummer 12 %. De hergroepering van de distributiecentra in distributieplatforms leidde tot een verdere daling van het aantal distributiecentra van 450 centra in 2009 naar 391 centra in Op 17 juni maakt De Post de naamswijziging en modernisering van het logo bekend. Deze veranderingen zullen geleidelijk aan doorgevoerd worden teneinde de kosten hiervan te beperken. Hoewel De Post bpost als handelsbenaming begon te gebruiken in de loop van 2010 gebeurde de wettelijke wijziging pas op 17 januari Een nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst voor 2011 werd door het Paritair Comité op 12 oktober 2010 goedgekeurd. Deze overeenkomst voorziet, naast andere maatregelen, in een mogelijke betaling van een éénmalige bonus in 2011 indien een bepaalde winstgevendheid is bereikt en het behoud van de maatregel uit vorige CAO s voor werknemers vanaf 50 jaar die opteren voor deeltijds werk. Ten slotte wordt aan werknemers die de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt en die voldoen aan een aantal voorwaarden de mogelijkheid geboden om een aanvraag tot vervroegd pensioen in te dienen. Na een aanbesteding uitgeschreven door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit heeft bpost een contract verkregen voor de levering en distributie van nieuwe nummerplaten die in overeenstemming zijn met de nieuwe Europese criteria. Dit contract kan 1,6 miljoen platen vertegenwoordigen voor de komende 4 jaar.

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012 KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND Jaarlijks Financieel Verslag 2012 2 INHOUDSTAFEL Profiel 3 Risicofactoren 4 Beheersverslag 13 Brief aan de aandeelhouders 14 Kerncijfers 16 Historiek van onze onderneming

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2012 2/150 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2013 2/182 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Building value JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013

Building value JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 Building value JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 Jaarlijks Financieel Verslag over de maatschappelijke rekeningen afgesloten op 31 december 2013 en over de geconsolideerde rekeningen op 31 december 2013,

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud Lokale financiën Mei 2012 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

Informatiebrief aan de schuldeisers. Januari 2012

Informatiebrief aan de schuldeisers. Januari 2012 Informatiebrief aan de schuldeisers Januari 2012 In de periode tussen 2008 en 2011, heeft de curatele, naast het actief beheer van de aandelenparticipaties en de onroerende goederen, eigendom van SABENA,

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

COMPAGNIE HET ZOUTE nv

COMPAGNIE HET ZOUTE nv COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2015 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2014 www.compagniezoute.eu 05-12-14 1 CHZ Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2 Beheersverslag 84 Geconsolideerde jaarrekening 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2013. 2 Beheersverslag 84 Geconsolideerde jaarrekening 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2013 2 84 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 10 Ondernemingsproject van de groep Dexia: Welk profiel zal de Groep morgen hebben?

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p.

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p. Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2 Organen van bestuur en controle p. 4 1 2 Panorama van de groep Electrabel p. 5 Electrabel vandaag p. 6 Het Electrabel-aandeel p. 8 Geconsolideerde

Nadere informatie

Prospectus. van 19 september 2011

Prospectus. van 19 september 2011 Prospectus van 19 september 2011 B Retail Estates Inhoudstafel 1. Samenvatting van het Prospectus... 6 1.1. Omstandigheden waarin de Nieuwe Aandelen werden uitgegeven... 6 1.2. Informatie over de emittent...

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (23/06/2015) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR Naamloze Vennootschap, Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer 0434.797.847 (Brussel) PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN

Nadere informatie

Financieel Verslag 2011

Financieel Verslag 2011 Jaarlijks Financieel Verslag 2011 Voorwoord Guido Van der Schueren, voorzitter van de raad van bestuur Beste aandeelhouder Beste investeerder Beste lezer Inhoud Voorwoord Management Think Media nv Productportfolio

Nadere informatie

INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20

INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20 Vastgoedmemorandum 2010 INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 JURIDISCH GEDEELTE 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20 TECHNISCH GEDEELTE 1. ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht. Jaar. verslag 20I2

Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht. Jaar. verslag 20I2 Bedrijfsinformatie Verslag van de raad van bestuur Financieel overzicht Jaar verslag 20I2 SIOEN IN HET KORT Sioen Industries is een gediversifieerde beursgenoteerde groep met een uitgebreid portfolio activiteiten

Nadere informatie

Prospectus op datum van 13 januari 2015

Prospectus op datum van 13 januari 2015 Quares Student Housing Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Leopold de Waelplaats 8, 2000 Antwerpen (België) Ondernemingsnummer: BTW BE - 0518.932.083

Nadere informatie