VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM"

Transcriptie

1 VERSLAGGEVING VAN DE BEDRIJVEN IN PORTEFEUILLE VAN DE FPIM 2010

2

3 Inhoudsopgave I. PORTEFEUILLE OVERHEIDSHOLDING p. 7 ArcelorMittal Rodange Schifflange p. 7 Asco p. 9 BMI p. 11 Brussels Airport Holding p. 12 Certi-Fed p. 13 China Belgium Direct Equity Investment Fund p. 14 Congrespaleis p. 15 Credibe p. 17 De Post p. 18 Fedimmo p. 20 Flagey Omroepgebouw p. 24 Fonds voor Spoorweginfrastructuur p. 24 Idoc p. 25 Nationale loterij p. 27 Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR) p. 29 SN Airholding p. 32 Sonaca p. 33 Sopima p. 34 Startersfonds p. 35 Techspace Aero p. 36 Zephyr-Fin p. 39 II. PORTEFEUILLE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ p. 43 Cissoid p. 43 Electrawinds p. 44 Fidentia Green Buildings p. 46 IRE Elit p. 48 Navitell p. 49 Vesalius Biocapital I p. 50 Xylowatt p. 52 Zilver Avenue Participatiemaatschappij p. 54 III. PORTEFEUILLE GEDELEGEERDE OPDRACHTEN p. 57 ASTRID p. 57 BNP Paribas p. 58 Dexia p. 63 Ethias Finance p. 66 Fedesco p. 68 Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost p. 69 Fortis Bank p. 72 KBC Groep p. 74 Kringloopfonds p. 75 Royal Park Investments p. 76

4

5 Introductie Aan de bedrijven waarin de FPIM een participatie bezit of aan dewelke zij een lening heeft toegekend, werd gevraagd een syntheserapport op te stellen over hun activiteiten van het boekjaar. De FPIM meent hierdoor de lezer op een volledige en relevante wijze te informeren. De rapporten die hierna worden opgenomen zijn door de bedrijven opgesteld. Voor de erin opgenomen gegevens en informatie zijn enkel deze bedrijven verantwoordelijk. Rapporten van sommige bedrijven ontbreken omdat deze pas zijn opgericht en weinig relevante informatie kunnen geven of omdat zij al een tijdje in vereffening zijn of geen activiteit meer uitoefenen.

6

7 FPIM JAARVERSLAG Portefeuille Overheidsholding ARCELORMITTAL RODANGE SCHIFFLANGE 1. Activiteit ArcelorMittal Rodange en Schifflange is voor 79,0 % dochteronderneming van ArcelorMittal Belval en Differdange en is een geïntegreerde eenheid die beschikt over een elektrische staalgieterij op de site van Schifflange en over twee walserijen op de site van Rodange. ArcelorMittal Rodange en Schifflange verkoopt onder meer rails, profielen, speciale profielen, damwandstaal en rondstaal voor beton, naast een aantal halffabricaten die voornamelijk geproduceerd worden voor de toevoer van de walserij (T.L.M.) van het bedrijf Laminés Marchands Européens (L.M.E.). ArcelorMittal Rodange en Schifflange heeft een belang van 34,0 % in L.M.E dat de enige aandeelhouder is van T.L.M. 2. Verslag Productie: De productie kende de volgende evolutie: Productie 2010 T 2009 T + / - % Staal Walsproducten De productie van staal is in vergelijking met 2009 in 2010 sterk gestegen tot ton. Deze stijging is toe te schrijven aan de toename van de leveringen van STFS (+12,53 %) en binnen walsgroep C (+8,09 %). In 2010 werd de staalgieterij gedurende 103 dagen stilgelegd. In 2010 werd voor ton afgewerkte producten verzonden tegenover ton in 2009, wat overeenstemt met een stijging van 13,5 %. Voor profielen en rails liep de stijging op tot 43,9 %, terwijl er in het segment rondstaal voor beton een lichte daling merkbaar was van 2,26 %.

8 FPIM JAARVERSLAG Investeringen: In totaal werd ,10 EUR geïnvesteerd in de volgende projecten: renovatie van de reconditioneringsfaciliteit van walsgroep C; aankoop van walscilinders; installatie van een machine voor koppeling van damwandstaal; diverse werkzaamheden met betrekking tot milieuaspecten en de veiligheid op het werk; diverse werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van gereedschap. Milieu: De eerste opvolgingsaudit van het geïntegreerd managementsysteem KVM (Kwaliteit-Veiligheid-Milieu) voor de sites Rodange en Schifflange werd met succes uitgevoerd eind In 2010 produceerde ArcelorMittal Rodange en Schifflange S.A ton CO2 voor een toewijzing van ton. Er werden tijdens het voorbije boekjaar geen emissierechten gekocht of verkocht. De belangrijke projecten die in 2010 gerealiseerd werden met betrekking tot milieuaspecten hebben in het bijzonder betrekking op: doorslaggevende proef met betrekking tot de nuttige toepassing van 500 ton stofdeeltjes van de filtering van de elektrische oven bij Hydrometal; droging door persfilters van het slib uit walserijen van Rodange om dit beter te kunnen verwijderen; nuttige toepassing van het hittebestendige afval van de staalgieterij van Schifflange door HORN; ondertekening van een nieuw contract voor drie jaar voor de verkoop van zinkerts van Rodange en Schifflange; onderzoek naar lozing van water en atmosferische uitstoot met het oog op de verlenging van de exploitatievergunning van de site van Schifflange; uitvoering van de wettelijke conformiteitsaudit H&S op het vlak van milieu. Personeelsbestand: Op 31 december 2010 stelde de vennootschap in totaal 730 personen te werk tegenover 806 personen eind De daling van het aantal personeelsleden ten opzichte van eind 2009 houdt hoofdzakelijk verband met het niet vervangen van uittreders (vervroegd pensioen, einde van arbeidscontracten voor bepaalde duur) tijdens de economische crisis. Veiligheid op het werk: Veiligheid op het werk is een essentieel onderdeel van het personeelsbeheer. Tijdens het boekjaar 2009 werden in het bijzonder de volgende projecten gerealiseerd: verdere invoering van de normen van ArcelorMittal met betrekking tot de thema s Besloten ruimtes, Spoorwegveiligheid, Consignatie, Hoogtewerk en Bruggen en hijswerken met risicobeoordeling, bijbehorende instructies en betere signalisatie op het terrein; voortzetting van het initiatief TOP 20 van risico s in Rodange met het oog op de technische en organisatorische verbetering van de functies en van de werkomgeving; lancering van het initiatief Safety Stewards en Safe Steel Captains om de waakzaamheid binnen de vestigingen overal en op ieder ogenblik aanzienlijk te verbeteren;

9 FPIM JAARVERSLAG werelddag voor Veiligheid en Gezondheid 2010 waarbij het accent gelegd werd op de Arcelor- Mittal Standards om de kennis bij het personeel te vergroten en om hun gedrag op het vlak van veiligheid te verbeteren. Voortzetting van het geïntegreerd systeem voor Kwaliteit, Veiligheid en Milieu; eerste audit voor opvolging en handhaving van de 4 certificaten ISO 9001, ISO 14001, ISO TS en OHAS Verkorte balans op 31/12/2010 (in EUR) Activa Passiva Immateriële en materiële activa Kapitaal en uitgiftepremies Financiële activa Geïmmuniseerde meerwaarden Voorraden Overgedragen reserves en resultaten Schuldvorderingen Voorzieningen voor risico's en kosten Geldbeleggingen Schulden Totaal Totaal ASCO 1. Activiteit Asco heeft als ambitie een wereldleider te zijn in het ontwerp en de productie van complexe structurele vliegtuigcomponenten en de assemblage ervan. Met een geconsolideerd zakencijfer van om en bij 211 miljoen EUR in 2010 en een tewerkstelling van werknemers is Asco een risk-sharing, single-source leverancier van zeer vitale vliegtuigcomponenten voor alle vliegtuigbouwers ter wereld. Asco is betrokken bij het ontwerp en de productie van slattrack- en flaptrackmechanismen en bouwt onderdelen voor onder meer landingsgestellen en motorophangingen. Asco is zowel medeaandeelhouder van Belairbus als van Flabel en heeft vestigingen in Zaventem (B), Gedern (D) en Vancouver (Can). Naast volledige designcapaciteiten beschikt de groep over een groot aantal vier- en vijfassige, multipalletbewerkingscentra en een volledige gecertificeerde verantwoordelijkheid met de nodige oppervlaktebehandelingafdelingen, installaties voor warmtebehandeling, destructieve en niet-destructieve testen. Uit de voor 2010 gepubliceerde macro-economische cijfers blijkt dat de sector van de luchtvaartindustrie in 2010 opnieuw groeipercentages heeft neergezet van voor de crisis van 2008/2009. Uit de voorlopige cijfers voor de eerste drie trimesters van 2010 werd een gemiddelde groei op jaarbasis van ongeveer 10 % opgetekend. - Het vervoer van personen is met 8,5 % toegenomen met een bezettingsgraad van 78,5 %. - Het vervoer van vracht kende een groei van 21,9 % op jaarbasis met een laadcoëfficiënt van 53,8 %.

10 FPIM JAARVERSLAG Het volume passagiersverkeer stijgt bij de Europese maatschappijen van het eerste tot het derde kwartaal 2010 met 9 % op jaarbasis. Dat resultaat is vergelijkbaar met de cijfers van voor de crisis. Noord-Amerika kent dezelfde ontwikkeling: de groei op jaarbasis bedroeg eind november 9 %, iets minder dan de gemiddelde groei op jaarbasis aan het einde van het derde trimester. - Ondanks een sterke groei tijdens de tweede helft van 2009 heeft de regio Azië-Pacific zich nog niet hersteld tot het volume van voor de crisis. De groei op jaarbasis bedroeg in 2010 slechts 4 tot 5 %, nauwelijks de helft van de groei in de Verenigde Staten. - In de regio Afrika/Midden-Oosten groeit het passagiersvolume op jaarbasis met meer dan 12 %; dit is onder meer te danken aan de grondstoffenboom. Voor de luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten bedraagt de volumegroei op jaarbasis voor 2010 (op basis van de cijfers tot november) zelfs 16 %; zij vervoeren nu ook 16 % meer passagiers dan in 2008 door een uitbreiding van hun marktaandeel ten nadele van hun concurrenten. - Ondanks aanzienlijke verschillen in verschillende delen van de wereld was 2010 een goed jaar voor het luchtverkeer: de volumes stegen opnieuw tot het niveau van De IATA voorspelt dat deze groei de komende jaren zal aanhouden, zij het aan een lager tempo dan dat van De luchtvaartsector kent een cyclische evolutie (met cycli van 7 à 10 jaar). Volgens de IATA zijn we nu op een punt aanbeland waarop de luchtvaartmaatschappijen opnieuw winst gaan maken. Het herstel zou gebaseerd zijn op een beter economisch klimaat, een stijgende groei, een meer optimaal gebruik van de vliegtuigen en een betere rentabiliteit dankzij een betere afstemming van het aanbod (de capaciteit) op de vraag. De brutowinstmarge zou op jaarbasis stijgen tot meer dan 5 % en de nettowinst na belastingen zou in ,1 miljard dollar bedragen. De positieve tendens van de resultaten die de luchtvaartmaatschappijen neerzetten, zou echter kunnen worden afgezwakt door de oliekoers en de broosheid van sommige (Europese) economieën die geconfronteerd worden met de schuldencrisis en verplicht zijn om besparingsmaatregelen te nemen die een impact kunnen hebben op hun groei en die in sommige gevallen zelfs het risico kunnen inhouden dat men opnieuw in een recessie terechtkomt. Deze factoren zouden een negatieve impact hebben op de resultaten van de luchtvaartmaatschappijen. De Verenigde Staten zouden het ondanks hun enorme overheidsschuld beter moeten doen, maar toch zouden de groei in de luchtvaartsector en de resultaten van de luchtvaartmaatschappijen er slechts matig zijn. In de nieuwe industrielanden echter zou het luchtverkeer veel sneller blijven groeien dan in Europa of in de Verenigde Staten. De snelle ontwikkeling van het vrachtverkeer zal deze tendens daar trouwens nog versterken.

11 FPIM JAARVERSLAG Verkorte balans op 31/12/2010 (in duizend EUR) Activa Passiva Immateriële en materiële activa Kapitaal en uitgiftepremies Financiële activa Herwaarderingen Vorderingen en voorraden Voorzieningen Risico s Geldbeleggingen Schulden Overlopende rekeningen 880 Totaal Totaal BMI 1. Activiteit Het cofinancieren van buitenlandse investeringen van Belgische bedrijven hoofdzakelijk ten behoeve van KMO s die zich in een expansiefase bevinden of die een belangrijk groeipotentieel vertonen. 2. Verslag Bij het afsluiten van het boekjaar 2010 omvatte de portefeuille van de BMI 21 projecten die gerealiseerd werden aan de zijde van 18 Belgische industriële partners (waaronder 11 KMO s). De globale portefeuille van de BMI (met inbegrip van bepaalde fondsen van derden) bedroeg 22,5 miljoen EUR, voor het merendeel geïnvesteerd onder de vorm van risicodragend kapitaal (80 %) in opkomende markten (62,5 %). De liquiditeitspositie is gedaald tot 18,618 miljoen EUR. Het boekjaar 2010 wordt afgesloten met een positief nettoresultaat van EUR. 3. Verkorte balans op 31/12/2010 (in duizend EUR) ACTIVA PASSIVA Immateriële en materiële vaste activa 64 Kapitaal en uitgiftepremies Herwaarderingen Financiële activa Reserves en overgedragen resultaten Vorderingen Schulden Geldbeleggingen Regularisatie 735 TOTAAL TOTAaL

12 FPIM JAARVERSLAG BRUSSELS AIRPORT HOLDING 1. Investeringen De aandelenparticipatie in The Brussels Airport Company NV bleef ongewijzigd in Financiële resultaten De onderneming ontving in 2010 voor EUR aan dividenden van The Brussels Airport Company. De netto financiële resultaten bedroegen EUR, de operationele kosten EUR en ander inkomen EUR. Gezien de vennootschap zich in een fiscale verliessituatie bevindt, werden er geen belastingen in rekening gebracht. Het nettoresultaat na belastingen bedroeg EUR. De Raad van Bestuur heeft beslist om de rekeningen van 2010 ter goedkeuring voor te leggen op de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering heeft de winstverdeling ( EUR) als volgt goedgekeurd: - 5 % van de netto winst m.a.w EUR zal overgeboekt worden naar de Wettelijke Reserves zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen; EUR zal geboekt worden als Overgedragen Winst. 3. Andere opmerkingen In 2010 werd de inventaris van risico s op kwartaalbasis bijgewerkt om voor het bedrijf de belangrijkste risicogebieden in kaart te brengen en op te volgen. Hoofdzakelijk gaat het hier over risico s die verbonden zijn aan de economische crisis, terrorisme, milieu en veiligheid. De nodige maatregelen werden getroffen om de prijs-, krediet-, liquiditeits- en cashflowrisico s op te volgen en te controleren en waar nodig werden boekhoudkundige provisies geboekt. De Raad van Bestuur bevestigt dat er geen belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden na jaarafsluiting noch dat tijdens 2010 gebeurtenissen plaatsvonden welke een materiële impact kunnen hebben op de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf. Tijdens 2010 werden er geen speciale onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten verricht, noch hebben er zich veranderingen wat betreft aandelen voorgedaan die zouden moeten gerapporteerd worden conform artikel 608 van de vennootschapswetgeving. Noch de vennootschap, noch een dochteronderneming, noch een persoon handelend in naam van de onderneming of van een dochteronderneming heeft aandelen, obligaties of aandelencertificaten aangeworven van de vennootschap.

13 FPIM JAARVERSLAG Er hebben zich in 2010 geen gebeurtenissen voorgedaan, noch werden er beslissingen genomen onderworpen aan art. 523 van de vennootschapswetgeving. Het bedrijf heeft geen bijkantoren. De financiering van de vennootschap gebeurt door een achtjarige kredietfaciliteitovereenkomst welke afloopt in Eind 2010 bedroeg de lening miljoen EUR waarvan miljoen EUR gewaarborgd is tegen interestfluctuaties tot De Raad van Bestuur bevestigt dat geen andere financiële middelen gebruikt worden die van belang zijn voor de beoordeling van de balans, financiële positie of het resultaat van het bedrijf. CERTI-FED 1. Activiteit De vennootschap werd op 14 juni 2007 opgericht in het kader van de herstructureringsoperatie van The Brussels Airport Company (TBAC) en de oprichting van Brussels Airport Holding (BAH). De vennootschap heeft tot doel certificaten uit te geven met als onderliggende waarden de aandelen van TBAC die in het bezit zijn van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Aldus heeft de FPIM op 19 juni A-aandelen van TBAC overgedragen aan Certi-Fed en heeft deze laatste A-certificaten in naam van de FPIM uitgegeven en overgedragen aan BAH ter vertegenwoordiging van de aandelen van TBAC. Op 22 oktober 2007 hebben de FPIM en Macquarie Airport Brussels SA (MABSA) een akkoord gesloten om A-aandelen (of 5 % van de aandelen min 1 aandeel) van BAH over te dragen aan MABSA. Op dezelfde dag werden A-certificaten overhandigd aan BAH en vernietigd. Het aantal uitgegeven certificaten per einde boekjaar 2008 bedroeg aldus voor een bedrag van EUR en bleef ongewijzigd in 2009 en De certificering wordt niet in de balans van de vennootschap geboekt. 2. Verkorte balans op 31/12/2010 (in EUR) Het balanstotaal bedraagt EUR en het eigen vermogen EUR. De geldbeleggingen en liquide middelen bedroegen in totaal EUR. De jaarrekening 2010 sluit af met een verlies van EUR. Er wordt voorgesteld om het verlies van het boekjaar over te dragen. In overeenstemming met artikel 96.6 van de Vennootschapswet, wijst de Raad erop dat het eigen vermogen voldoende is om de activiteiten van de vennootschap verder te zetten en dat er dus geen reden is om de waarderingsregels aan te passen.

14 FPIM JAARVERSLAG ACTIVA Passiva Materiële en immateriële vaste activa Vorderingen Geldbeleggingen en beschikbare geldmiddelen 120 Kapitaal en uitgiftepremies Reserves en overgedragen resultaat Voorzieningen voor risico s en kosten Overige activa 19 Overige passiva 4 Totaal Totaal CHINA BELGIUM DIRECT EQUITY INVESTMENT FUND 1. Activabeheer Tegen eind 2010 werden er 4 nieuwe projecten afgerond met in totaal een investeringskapitaal van 128,64 miljoen RMB. Tot 31 december 2010 heeft het Fonds in 26 projecten geïnvesteerd voor een totaal van 1,09 miljard RMB. In 2010 boekte het Fonds een goede vooruitgang op de genoteerde portefeuille. Zes ondernemingen hebben zich met succes genoteerd op de Shenzheng en GEM effectenbeurs. Door nog 5 andere genoteerde projecten op te nemen, heeft het Fonds 11 genoteerde projecten verworven, waarvan 3 projecten hun exitoperatie uit de secundaire markt hebben voltooid, en 8 projecten op de wachtlijst staan om de secundaire markt te verlaten. Bovendien werden er drie andere noteringsaanvragen door de overheid goedgekeurd. In 2010 bedroegen de inkomsten uit de verkoop van participaties 270 miljoen RMB en werd er 85,96 miljoen RMB aan contante dividenden ontvangen van 9 portefeuilles. Zonder rekening te houden met het startkapitaal en de uitgaven bedraagt de nettowinst van het jaar 213,16 miljoen RMB (niet geauditeerd), terwijl de voorafbetaling van de inkomstenbelasting 45,36 miljoen RMB bedraagt. In verband met de resolutie 2009 van de Eerste Buitengewone Aandeelhoudersvergadering heeft het Fonds 400 miljoen aan dividenden uitbetaald aan 9 aandeelhouders. Fortis heeft recht op 40 miljoen RMB aan dividenden, waarbij de inkomstenbelastingen voor buitenlandse aandeelhouders 4 miljoen RMB bedraagt, en er nog 36 miljoen RMB aan contante dividenden overblijft. De FPIM ontvangt 34 miljoen RMB aan dividenden, waarbij de inkomstenbelastingen voor buitenlandse aandeelhouders 3,4 miljoen RMB bedraagt, en er nog 30,6 miljoen RMB aan overblijvende contante dividenden wordt overgedragen aan de RMB-rekening van de FPIM in China. In overeenstemming met de Activa Beheerovereenkomst werd de opgeleverde interest van de eerste 3 kwartalen, 56,14 miljoen RMB, uitbetaald aan de Fondsbeheerder, waarvan 20 % werd overgedragen aan de risicoprovisie. De opgeleverde interest van het vierde kwartaal zal worden uitbetaald uitgaande van de in de balans opgenomen nettowinst van het hele jaar.

15 FPIM JAARVERSLAG De met België gerelateerde investeringsprojecten vormen het centraal punt van het activabeheer, en de laatste jaren heeft het veel aandacht gekregen van alle delen van het Fonds. In 2010 is er eindelijk een forse doorbraak bereikt, waarbij Eden Chocolate (Suzhou) op 16 november 2010 door het beslissende Investeringscomité van de Fondsbeheerder werd goedgekeurd als het eerste met België gerelateerde project, voor een investering van 3 miljoen EUR met een aandeelhouderspercentage van 10,75 %. Hierna werd de officiële investeringsovereenkomst op 15 december 2010 ondertekend. 2. Werkplan voor 2011 Sinds het begin van 2010 zijn er grote veranderingen geweest in het binnenlandse Private Equity-marktpatroon: er was een voortdurende opkomst van verschillende investeringsinstellingen, de kapitaalgrootte van de nieuwkomers steeg dramatisch en de concurrentie op de markt werd steeds scherper. In 2011 moet het Fonds nog meer ervaring opdoen en de werkkoers blijven volgen om een marktgeoriënteerd beheersysteem te vervolmaken, voor meer investeringen en risicocontrolemogelijkheden te zorgen en de inkomsten van activa te verhogen. Het Fonds streeft naar de volgende doelstellingen: Trouw blijven aan de beleggingsprincipes veiligheid, behoudendheid en efficiëntie, volop gebruik maken van alle soorten bronnen, actief op zoek gaan naar waardevolle beleggingsobjectieven, streng toezien op de beleggingskwaliteit, globaal en rationeel zorgen voor een beleggingsplan en kapitaal, geleidelijk het kapitaal van het Fonds vergroten. Uitgaande van het dossier Eden Chocolate, moet het Fonds leren uit de succesvolle ervaring en de beleggingsstrategie aanpassen om zo de besluitvormingsprocedure te versnellen en meer waardevolle met België gerelateerde projecten uit te voeren. Actief instaan voor opvolgingsbeheer, geïnvesteerde projecten helpen om een noteringsaanvraag in te dienen en een service met toegevoegde waarde bieden van intern beheer. Op zoek gaan naar en verkennen van flexibele en diverse exitmechanismen. Volledig de taak en de verplichting van de Raad vervullen om het beheersysteem verder te vervolledigen en de wettelijke rechten en belangen van de aandeelhouders te beschermen. De informatieoverdracht efficiënter maken en het communicatiekanaal duidelijk houden. Public relations behouden en een sterk imago op de markt opbouwen, op eigen initiatief aan de overheden verslag uitbrengen over de ontwikkeling van de werking en beleids- en marktinformatie verzamelen. Voor een sterker beheer van het dagelijkse werk van het secretariaat zorgen. CONGRESPALEIS 1. Kader en activiteit De NV Congrespaleis is een naamloze vennootschap van publiek recht die werd opgericht op 07/09/2004. De vennootschap is een gespecialiseerde dochtervennootschap van FPIM. De vennootschap heeft tot doel vergaderingen, congressen, tentoonstellingen, beurzen, evenementen

16 FPIM JAARVERSLAG en soortgelijke activiteiten te organiseren. Ze verzekert de transformatie, de renovatie en de organisatie van de gebouwen van de NV CP waarin deze diensten plaatsvinden. De vennootschap kan elke soort vennootschap oprichten, belangen nemen in, coöpereren of fuseren met een vennootschap, dochterondernemingen oprichten met vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel bezitten, die haar activiteiten kunnen bevorderen of de verkoop van haar producten of diensten vergemakkelijken. Bovendien kan de vennootschap, rechtstreeks ofwel onrechtstreeks door het toekennen van concessies, elke opdracht van algemeen of openbaar belang uitvoeren die verband houdt met het onderhavige doel. 2. Verslag In uitvoering van haar opdracht en statutair doel heeft de NV CP in 2010: de exploitatievennootschap GL Events Brussels NV begeleid en bijgestaan in haar opdracht; deelgenomen aan de Raden van Bestuur van de exploitatievennootschap; het beheer waargenomen van de gebouwen; de tekortkomingen en defecten na renovatie geanalyseerd, en oplossingen gezocht voor anomalieën zoals waterinfiltraties, geurhinder, ontbrekende installaties, etc.; met aannemers, controleorganismen, architecten, verzekeringsinstellingen en exploitanten werden er veelvuldige vergaderingen georganiseerd om de vaak ingewikkelde problemen op te lossen; een nieuwe algemeen directeur aangetrokken die een halftijdse opdracht uitvoert sedert half mei 2010; een politiek voor het financieel beheer beslist, inzonderheid voor de belegging van haar thesauriemiddelen; het boekjaar 2010 werd afgesloten met een verlies van EUR. Het overgedragen verlies van 2004 tot en met 2009 bedroeg EUR zodat na overdracht van het verlies van 2010 het overgedragen verlies eind EUR en het eigen vermogen EUR zal zijn. Dit brengt de voortzetting van de vennootschap niet in gevaar. 3. Verkorte balans op 31/12/2010 (in duizend EUR) Activa Passiva Immateriële en materiële activa Kapitaal en uitgiftepremies Financiële activa 38 Herwaarderingen, kapitaal subsidies Vorderingen Reserves en overgedragen resultaten Geldbeleggingen Schulden 542 Regularisatierekeningen activa Regularisatierekeningen passiva Totaal Totaal

17 FPIM JAARVERSLAG CREDIBE 1. Activiteit Credibe beheert verder verschillende activiteiten en activa, met name een portefeuille van chirografaire schuldvorderingen, contracten ter mobilisering van hypothecaire vorderingen, een participatie in Stater Belgium NV, enkele schulden op korte termijn en risico s (verschillende geschillen en gedingen) evenals een kantorencomplex. 2. Verslag De activiteiten met betrekking tot het beheer van de verschillende geschillen en rechtsvorderingen in verband met dossiers uit het verleden en het beheer van de documenten en dossiers in de archieven verminderen geleidelijk. Het aantal opportuniteitsbeslissingen, die genomen worden in deze speciale dossiers, blijven ook dalen, maar de bedragen die hiermee gepaard gaan, blijven aanzienlijk. Bij de andere activiteiten zijn deze, waar de controle uitgeoefend wordt over de behandeling van de geschillendossiers en de chirografaire schuldvorderingen, beheerd door Stater Belgium NV in het kader van de outscourcingsovereenkomst, stabiel gebleven. Daarnaast zal de renovatie van het laatste pand, gelegen in de Wetstraat 42 te 1040 Brussel, tegen eind oktober 2011 afgewerkt moeten zijn. De verhuur ervan zou in de loop van het tweede semester van dit jaar moeten aanvangen. Het aantal fulltime-equivalenten daalde van 7 personeelsleden eind 2009 naar 5 begin Dit aantal zou nog verder moeten dalen voor half Het courant resultaat van het jaar 2010 bedraagt ,24 EUR en komt voornamelijk voort uit de inkomsten van de portefeuille chirografaire schuldvorderingen, de contracten ter mobilisering van hypothecaire vorderingen, huuropbrengsten en financiële inkomsten. De terugnemingen en aanwendingen van de provisies die hoofdzakelijk de kosten dekken van risico s die inherent zijn aan de lopende juridische geschillen, de handlichtingskosten voor opheffing van dossiers, de kosten van de herstructureringen en van werken in uitvoering aan het vastgoedcomplex van de Wetstraat te Brussel, werden opgenomen voor ,59 EUR. Na verrekening van de buitengewone kosten en van de belastingen bedraagt het nettoresultaat van het boekjaar ,84 EUR. De Raad van Bestuur stelt op de Algemene Vergadering voor om een bedrag van ,00 EUR te bestemmen voor de uitkering van een dividend en het overschot van het resultaat van dit boekjaar over te dragen. Vooruitzichten voor 2011 en belangrijke gebeurtenissen na de afsluiting van het boekjaar: CREDIBE zal in 2011 een beleid voortzetten van beheer en verkoop van de overige activa aan hun optimale waarde.

18 FPIM JAARVERSLAG De renovatie van de gebouwen die de maatschappelijke zetel van CREDIBE, Wetstraat te Brussel huisvesten, zal eind oktober 2011 voltooid zijn om een bestemming voor gemengd gebruik ervan mogelijk te maken. 3. Verkorte balans op 31/12/2010 (in duizend EUR) ACTIVA Passiva Immateriële en materiële activa Kapitaal en uitgiftepremies 816 Financiële activa Herwaarderingen 271 Vorderingen 590 Reserves en overgedragen resultaten Geldbeleggingen Voorzieningen Risico s Overlopende rek Schulden TOTAAL TOTAAL DE POST 1. Activiteit Bpost levert nationale en internationale postdiensten die bestaan uit de ophaling, het transport, de sortering en de uitreiking van poststukken, drukwerk, dagbladen en geadresseerde en ongeadresseerde documenten. Bpost levert eveneens financiële en bancaire diensten en voert namens de overheid activiteiten van universele dienstverlening uit. 2. Verslag De derde postrichtlijn 2008/6 van het Europese Parlement en de Europese Raad werd goedgekeurd op 20 februari 2008 en gepubliceerd op 27 februari De richtlijn streeft naar de totstandbrenging van een interne markt voor postdiensten via het wegwerken van exclusieve en speciale rechten in de postsector, naar het vrijwaren van een gemeenschappelijk niveau van universele diensten voor alle gebruikers in alle landen van de Europese Unie en naar het vastleggen van geharmoniseerde principes voor de regulering van postdiensten. Op 18 november 2010 keurde het Belgische Parlement de wet betreffende de liberalisering van de postmarkt goed. Deze wet omvat ondermeer het aanduiden van bpost als enige universele dienstverlener voor het hele grondgebied, de financiering van de dienstverlening door de overheid, het verbieden van zelfstandigen en de reglementering voor nieuwkomers. In februari 2009 herriep het Europees Hof om procedurele redenen de beslissing van de Europese Commissie waardoor de kapitaalverhoging van 2003 werd goedgekeurd. De Belgische Staat ging in beroep tegen dit vonnis.

19 FPIM JAARVERSLAG Op 21 januari 2010 bereikten bpost en de sociale partners een overeenkomst met betrekking tot de omvorming van het Mail-netwerk. Deze overeenkomst omvat onder meer de aanwerving van alle nieuwe werknemers van de Mail-afdelingen volgens een nieuwe loonschaal die lager ligt dan de huidige. Nieuwe werknemers zullen echter de mogelijkheid krijgen om na verloop van tijd te evolueren naar de huidige loonschaal. Deze overeenkomst zal eveneens leiden tot een vermindering van de globale eenheidskost en de mogelijkheid om het uitreikingsnetwerk te consolideren van 450 naar ongeveer 130 platformen. Eind 2010 telde het Retail-netwerk verkooppunten waarvan 704 PostPunten. Tijdens het jaar werden 74 PostPunten geopend (en 58 gesloten). Zij vervangen 26 eigen postkantoren die in 2010 werden gesloten. De vervanging van postkantoren door PostPunten is erop gericht de aanwezigheid van bpost in het hele land te behouden en daarbij de kosten onder controle te houden, teneinde de financiële en commerciële leefbaarheid van het netwerk te vrijwaren. In 2010 ging bpost verder met de omvorming van het Mail-netwerk. De uitrol van de sortering per ronde en op huisnummer liep verder en bereikte voor sortering op ronde 81 % en sortering op huisnummer 12 %. De hergroepering van de distributiecentra in distributieplatforms leidde tot een verdere daling van het aantal distributiecentra van 450 centra in 2009 naar 391 centra in Op 17 juni maakt De Post de naamswijziging en modernisering van het logo bekend. Deze veranderingen zullen geleidelijk aan doorgevoerd worden teneinde de kosten hiervan te beperken. Hoewel De Post bpost als handelsbenaming begon te gebruiken in de loop van 2010 gebeurde de wettelijke wijziging pas op 17 januari Een nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst voor 2011 werd door het Paritair Comité op 12 oktober 2010 goedgekeurd. Deze overeenkomst voorziet, naast andere maatregelen, in een mogelijke betaling van een éénmalige bonus in 2011 indien een bepaalde winstgevendheid is bereikt en het behoud van de maatregel uit vorige CAO s voor werknemers vanaf 50 jaar die opteren voor deeltijds werk. Ten slotte wordt aan werknemers die de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt en die voldoen aan een aantal voorwaarden de mogelijkheid geboden om een aanvraag tot vervroegd pensioen in te dienen. Na een aanbesteding uitgeschreven door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit heeft bpost een contract verkregen voor de levering en distributie van nieuwe nummerplaten die in overeenstemming zijn met de nieuwe Europese criteria. Dit contract kan 1,6 miljoen platen vertegenwoordigen voor de komende 4 jaar.

20 FPIM JAARVERSLAG Verkorte balans op 31/12/2010 (in duizend EUR) Activa Passiva Materiële en immateriële vaste activa Kapitaal en uitgiftepremies Financiële activa Meerwaarden 76 Vorderingen Reserves en overgedragen resultaat Geldbeleggingen en Voorzieningen voor beschikbare Geldmiddelen risico s en kosten Overige activa Schulden Overige passiva Totaal Totaal FEDIMMO 1. Activiteit Fedimmo NV houdt zich bezig met alle mogelijke vastgoedoperaties, in brede zin, en met name de opsporing, bestudering en uitvoering van vastgoedprojecten, evenals de bouw, de aankoop, het beheer, de inrichting en de overdracht en verhuur van gebouwen. De onderneming is eigenaar van 57 gebouwen, die grotendeels aan de Belgische Staat worden verhuurd. 2. Evolutie van de zaken, resultaat en situatie a) Gerealiseerde operaties: Fedimmo heeft tijdens dit boekjaar voor rekening van de Regie der Gebouwen, ook zijn taak als afgevaardigd bouwheer voor de herinrichtingswerken voor de huurder voortgezet, en dit vooral voor rekening van de diensten Financiën en Justitie. Overeenkomstig haar contractuele verbintenissen ten opzichte van de Belgische Staat voltooide Fedimmo binnen de overeengekomen termijn het algemene renovatieprogramma voor haar gebouwen. Uitzondering zijn de werken aan Toren 3 van het World Trade Center in Brussel, die op verzoek van de Belgische Staat uitgesteld werden. De eerste twee fases zullen volledig voltooid zijn begin 2011, de laatste fase zou in september 2012 moeten afgewerkt zijn. Fedimmo, dat zich toespitst op de sector van het kantoorvastgoed, wenst haar gebouwen met kortlopende huurcontracten, en waarvoor een reconversie met herbestemming (woningen, logistiek, enz.) de meest aangewezen oplossing lijkt, te verkopen aan gespecialiseerde promotoren en dit alles door een meerwaarde

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming :

IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/ Brussel. Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : 21 maart 2007 IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË Naamloze Vennootschap J. Dubrucqlaan, 175/1-1080 Brussel Genoteerd op EURONEXT Brussel onder de benaming : IMMOBEL PERSMEDEDELING Bedrijfsresultaat van

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014. 13.10.2014 S 847 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2014 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005 PCB SA/NV Rue Carli 17/ Carlistraat 17 1140 Bruxelles/ 1140 Brussel RPM Bruxelles/RPR Brussel TVA/BTW BE 0403 085 181 Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, kondigt aan:

Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, kondigt aan: - VERKOOP VAN DE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP GALAXY PROPERTIES, EIGENAAR VAN HET NORTH GALAXY GEBOUW - HERSTRUCTURERING VAN DE RENTEAFDEKKINGEN Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap,

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V.

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V. CONTACT Maryse Gits SOFTIMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@softimat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 18 APRIL 2013, 17U40 Frédérique Jacobs Tél.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@softimat.com Lasne,

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP 1 I. INTRODUCTIE De geconsolideerde financiële staten van de NMBS-Groep per 31 december 2015 werden opgemaakt met inachtneming van de

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017. CA 23.10.2017 S-961 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2017 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES ARTHUR nv Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES R.C.S. NANTERRE B 389 065 152 JAARVERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT Bijlagen: Financiële staten 1 geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 2014 2013 Huurinkomsten 40.037 39.914 Met verhuur verbonden kosten -22 4 NETTOHUURRESULTAAT 40.015 39.918 Recuperatie

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.746.738 5.872.147 Immateriële vaste activa (+) 225.133 168.349 Materiële vaste activa 5.485.599 5.669.592

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie