Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2

3 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014 Bis dat, qui cito dat Hij geeft tweemaal, die snel geeft. Een vlot gebaar wordt dubbel gewaardeerd. Desiderius Erasmus

4 pagina 4 pagina 14 pagina 17 pagina 22 pagina 24 pagina 42 2 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

5 Inhoud Voorwoord 5 Verslag van de Secretaris 6 De Erasmus Universiteit Rotterdam 6 Positionering & visie Erasmus Trustfonds 7 Fondsenwerving 8 Samenwerking 8 Bestuur 9 Gedragscode 9 Toezeggingen 9 Overige 10 Financiële beleid 12 Vermogensbeleid en beheer 12 Inkomstenbeleid 12 Begrotingsbeleid 12 Uitgavenbeleid 12 Beleggingsbeleid 13 Vooruitblik 13 Historie 14 Doelstellingen 16 Kengetallen Aanvragen en subsidies 17 Recapitulatie projecten 19 Toelichting op grote gehonoreerde projecten 20 Samen Sterk, prof.dr. J. Verweij, decaan Erasmus MC 23 Raad van Toezicht, Bestuur, Adviseur en Leden 23 Bijzondere leerstoelen en bijzonder hoogleraren 24 Financiële jaarverslag 26 Balans 26 Toelichting op de balans 27 Staat van baten en lasten 29 Effecten 30 Kantoorkosten en algemene kosten 31 Begroting Verloop studievoorschotten 33 Bestemmingsfondsen en fondsen op naam 34 Die beurs brengt me dichter bij mijn dromen Vania Valerie Sitorus, Erasmus Education Fund 42 Controleverklaring onafhankelijke accountant 43 Hoogeschoolraad 44 Jong Erasmus Trustfonds 45 Lidmaatschap Erasmus Trustfonds 46 Contributies, fiscale aspecten en schenkingen 47 Colofon 48 3

6 4 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

7 Voorwoord Het is met eer en groot genoegen dat het Bestuur van het Erasmus Trustfonds u hierbij het jaarverslag 2014 aanbiedt. Van harte nodigen wij u uit om het verslag te lezen en te ervaren wat het Erasmus Trustfonds in 2014 heeft bijgedragen aan de ambitie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ruim 100 jaar geleden was er een onzalig plan waardoor op een voortvarende wijze de organisatie van voortgezet handelsonderwijs ter hand werd genomen; binnen zeven maanden was het een feit. Heden ten dage is de Erasmus Universiteit Rotterdam een instituut waar niemand meer omheen kan! De universiteit toont haar impact op wetenschap, studenten en samenleving. Het wetenschappelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam is van wereldniveau, getuige de hoge positie op internationale citatie- en publicatie rankings. De Erasmus Universiteit Rotterdam is nauw verbonden met haar omgeving. De stad en haar periferie vormen steeds de academische werkplaats voor ontwikkeling, overdracht en toepassing van nieuwe kennis. Kennis, opgedaan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, blijft alumni wereldwijd verbinden in een wereld die steeds kleiner wordt. Voor het Erasmus Trustfonds was 2014 een bijzonder jaar, het lustrumjaar voorbij. In de Algemene Leden Vergadering (ALV) kreeg het Bestuur het mandaat om naar de toekomst te kijken op basis van een nieuwe visie. Een visie die is voortgekomen uit een vruchtbare samenwerking tussen het Jong Erasmus Trustfonds, Bestuur en de Raad van Toezicht. Een visie die bouwt op de sterke driehoek Stad - Universiteit - Bedrijfsleven in combinatie met een proactieve houding van het Erasmus Trustfonds. Wat kan het Erasmus Trustfonds meer betekenen voor de universiteit van de toekomst, om de sterke positie van de Erasmus Universiteit nationaal en internationaal te borgen en meer...? Wat zijn de wensen van de faculteiten en welke researchprojecten kunnen bijdragen aan een betere, gezondere en innovatievere samenleving? Deze vragen vormen de basis voor een nieuw onzalig plan waarin het opzetten van een Rotterdams Endowment Fund een centrale rol speelt. Het uitdragen van de visie en het opzetten van professionele fondsenwerving zullen de zichtbaarheid van het Erasmus Trustfonds -door sommigen het best bewaarde geheim van Rotterdam genoemdvergroten. De onafhankelijkheid van het Erasmus Trustfonds is daarbij een van de sterke pijlers voor nu en voor in de toekomst. Als founding father van de universiteit is het Erasmus Trustfonds uitgegroeid tot het onafhankelijke vermogensfonds voor de Erasmus Universiteit en een proactieve fondsenwerver voor de toekomst. De buitenkant van dit jaarverslag oogt vertrouwd, maar straalt tegelijkertijd een nieuw elan uit. Net zoals de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, zowel op Woudestein als op Hoboken, als de city campus van het Erasmus University College. Wij raden u aan een bezoek te brengen aan de EUR, u zult trots zijn op uw Alma Mater! Op de volgende pagina s geven wij u inzicht in de gedane zaken over Het Bestuur van het Erasmus Trustfonds luistert graag naar uw suggesties als lid of aspirant-lid van de Vereniging of vanuit een andere betrokkenheid. Bestuur Erasmus Trustfonds 5

8 Verslag van de secretaris De Erasmus Universiteit Rotterdam De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een universiteit voor ambitieuze denkers en doeners. Een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. EUR-wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Het Rotterdamse academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Het onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met haar onderzoeksimpact en haar onderwijskwaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Belangrijke waarden voor de EUR zijn: durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend werken en streven naar succes. De EUR streeft naar academische excellentie. Wereldwijd bestaan er diverse rankings, elk met hun eigen methodiek en wegingsfactoren. Grofweg bestaat er een tweedeling tussen onderzoeksrankings en onderwijsrankings. In de twee belangrijkste onderzoekrankings 1 staat de EUR op positie 3 en 5 in Nederland en op positie 72 en 85 op de wereldrankinglijst van totaal 500 universiteiten. Kijken we naar specifieke onderzoeksgebieden, waar universiteiten zich mee bezighouden dan zien we dat de medische faculteit voor Nederland positie 1 inneemt en een 27e positie in de wereld. Evenzo zien we bij de economische faculteit dat 2 opleidingen eruit springen: Accounting & Finance: positie 1 in Nederland, positie 37 wereldwijd en Economics & Econometrics: positie 1 in Nederland, positie 38 wereldwijd. Naast de onderzoekrankings worden de verschillende opleidingen langs een Nederlandse onderwijsrankingslat gelegd. De Erasmus Universiteit Rotterdam scoort bovengemiddeld op de volgende thema s: de inhoud van de opleidingen, de algemene en wetenschappelijke vaardigheden, de kwaliteit van de docenten, het studierooster en de groepsgrootte. In de onderwijsrankings komen we 5 faculteiten tegen op positie 1, 5 bachelorprogramma s op positie 1 en maar liefst 8 masterprogramma s op de 1e positie. Naast de reguliere opleidingen biedt de EUR jaarlijks aan talentvolle bachelors uit alle disciplines een exclusief programma aan. Het Erasmus Honours Programme geeft excellente studenten de kans kennis te maken met boeiende en actuele thema s uit andere opleidingen dan hun eigen studie. Toonaangevende hoogleraren uit verschillende disciplines dagen honours studenten uit om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken. Rotterdammers staan bekend als aanpakkers en kijken graag vooruit. Dit zien we duidelijk terug in de koers die de EUR kiest in onder meer het onderwijsprogramma van haar faculteiten; de behaalde rankings onderstrepen dit. Engels is inmiddels de voertaal in het Rotterdamse universitair onderwijs en in het eerste jaar wordt verwacht dat de studenten 100% van de studiepunten behalen. Het streven naar excellentie is noodzakelijk om je te onderscheiden van de overige universiteiten. De aanpak werpt haar vruchten af in Rotterdam. De Erasmus Universiteit Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Rotterdam Partners gaan samen Rotterdam in binnen- en buitenland nog sterker op de kaart zetten. De vier partijen profileren zich vanaf november 2014 gezamenlijk met de nieuwe, gedeelde pay-off Make It Happen. Deze leus weerspiegelt de typisch Rotterdamse mentaliteit en laat zien waar stad, haven en inwoners voor staan: pionieren, grenzen verleggen en een no-nonsense mentaliteit. De samenwerking heeft als doel het aantrekken en behouden van hoogopgeleiden, bedrijven, handel, bezoekers en inwoners. De universiteit, de haven en de stad zullen gezamenlijk de uitdagingen aangaan van een snel veranderende maatschappij en competitieve economie. Door deze samenwerking is het mogelijk Rotterdam als één geheel te laten zien. Het is deze Rotterdam trots, die we meer dan voorheen met elkaar moeten durven uitdragen. Het is niet niets wat in Rotterdam in 100 jaar is opgebouwd aan academisch onderwijs en wat we met en voor elkaar mogelijk hebben gemaakt, door samen te werken en te verbinden. 6 Erasmus Trustfonds Jaarverslag CWTS/Leiden Ranking & Times Higher Education World University Rankings

9 Positionering & visie Erasmus Trustfonds Het Erasmus Trustfonds is een zelfstandige, onafhankelijke vereniging die zich ten doel stelt de groei en bloei van de Erasmus Universiteit te bevorderen. Historische redenen, bescherming van het opgebouwde vermogen én een belangrijk onderscheidend vermogen ten opzichte van de Erasmus Universiteit liggen ten grondslag aan het onafhankelijke karakter van het Erasmus Trustfonds. Het Erasmus Trustfonds maakt financiering van projecten mogelijk en biedt, onder andere via de fondsen op naam, uitvoering op maat met betrekking tot de wensen van een donateur, passend binnen de statuten en het beleid van het Erasmus Trustfonds. Wat kan het Erasmus Trustfonds meer betekenen voor haar universiteit van de toekomst, om de sterke positie van de Erasmus Universiteit nationaal en internationaal te borgen en meer...? Wat zijn de wensen van de faculteiten en welke researchprojecten kunnen bijdragen aan een betere, gezondere en innovatievere samenleving? Deze vragen heeft het Bestuur zich gesteld en vormden de basis voor een nieuwe visie. Er is dit jaar veel input verzameld door het Bestuur voor de operationalisatie van deze nieuwe visie. De rol van het Erasmus Trustfonds voor de komende decennia is nader uitgewerkt. In samenspraak met de Raad van Toezicht heeft het Bestuur haar visie in 2014 gepresenteerd aan haar leden. Als uitgangspunt is teruggegrepen naar het ontstaan van het Erasmus Trustfonds waarbij het bedrijfsleven, de stad en het op te richten onderwijs een gezamenlijke rol speelden. Deze drie-eenheid zien we terug in het hart van de visie : Kennishaven Rotterdam / Port of Knowledge. Hieruit zijn drie kennisthema s gedefinieerd: Startende bedrijvigheid (snijvlak bedrijfsleven en universiteit); Lerende stad (snijvlak universiteit en Rotterdam); Universiteit van de toekomst (overkoepelend thema van bedrijfsleven, universiteit en Rotterdam). Dit laatste thema is leidend geworden voor de visie: waar liggen de uitdagingen en kansen voor de universiteit? Tijdens de besprekingen is tevens naar voren gekomen dat fondsenwerving een belangrijk onderwerp is voor het realiseren van de ambities. Het Erasmus Trustfonds heeft een uitstekend track record, Erasmus is een grootse overkoepelende merknaam voor alle faculteiten met als belangrijkste kenmerk: de universiteit is ambitieus en levert excellent wetenschappelijk onderzoek en biedt uitstekend wetenschappelijk onderwijs. Het Bestuur zet in op professionele fondsenwerving. Hiertoe is in 2014 nader onderzoek uitgevoerd; het oprichten van een Endowment Fund behoort tot de mogelijkheden. Een fonds dat het Erasmus Trustfonds in staat stelt om samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam de impact van de EUR te borgen en te vergroten. Intensieve samenwerking is bij deze fondsenwerving de sleutel tot succes. Hiervoor zal het Erasmus Trustfonds haar onafhankelijke positie koesteren en tegelijkertijd de band versterken met de universiteit, bedrijven en studenten en alumni betrekken bij de toekomst van hun Alma Mater. Een professionaliseringsslag en versterking van het Erasmus Trustfonds zijn daarbij noodzakelijk. Om dit van de grond te krijgen, zijn investeringen nodig. Een deel van het jaarlijkse budget zal hiervoor moeten worden vrijgemaakt. Het verheugt het Bestuur dat de ALV een mandaat heeft afgegeven om deze aanpak verder te onderzoeken, zodat goede afwegingen kunnen worden gemaakt met betrekking tot de te volgen strategie. In 2014 is -naast de vertrouwde werkzaamhedeneen verdere uitvoering gegeven aan de visie. Zo is begonnen om in het toezeggingsbeleid weging te geven aan het feit of een toezegging een vliegwieleffect teweeg kan brengen en of dit zich afspeelt binnen de genoemde thema s: startende bedrijvigheid, lerende stad en de universiteit van de toekomst. Met alle decanen is het afgelopen jaar gesproken over de nieuwe visie. Deze is algemeen enthousiast ontvangen. Tevens zijn de studieverenigingen en 7

10 alumniverenigingen geïnformeerd. De verenigingen zijn zich bewust van de meerwaarde van een brede visie voor de EUR, die mede in het voordeel van de verenigingen zal uitpakken. Desalniettemin stelden deze verenigingen het Bestuur op de hoogte van hun zorgen dat zij waarschijnlijk al op korte termijn te maken krijgen met een ander toezeggingsbeleid. Het Bestuur stelt hiermee de verenigingen voor de uitdaging nieuwe, uitdagende en innovatieve projecten te initiëren met een duidelijke meerwaarde. Het zal in de toekomst wellicht wenselijk zijn om door middel van samenwerking tussen meerdere verenigingen en of faculteiten, het gezamenlijke doel te bereiken. Het uitdragen van de visie zal de zichtbaarheid van het Erasmus Trustfonds vergroten in de buitenwereld. Ook zal het best bewaarde geheim van Rotterdam, het Erasmus Trustfonds, een proactieve houding aannemen in de interne en externe communicatie. De vernieuwde website is hiervan een voorbeeld. De onafhankelijkheid van het Erasmus Trustfonds wordt gezien als een van de sterke pijlers voor nu en voor in de toekomst. Als founding father van de universiteit is het Erasmus Trustfonds uitgegroeid tot het onafhankelijke vermogensfonds voor de EUR en een proactieve fondsenwerver in de toekomst. Fondsenwerving Tot op heden is er binnen het Erasmus Trustfonds geen actief wervingsbeleid geweest. De inkomsten worden -naast het beleggingsrendement- verkregen uit lidmaatschapsgelden, vrijwillige donaties en legaten. Het Erasmus Trustfonds beheert wel reeds een twintigtal fondsen op naam die een uitstekend instrument zijn voor mecenassen en voor ontvangen legaten. Naast de reguliere geldstromen is er in toenemende mate behoefte aan aanvullend budget voor de research- en onderwijsactiviteiten van de universiteit. Om de universiteit van de toekomst centraal te stellen, zal er meer behoefte zijn aan geld voor bepaalde projecten die vanuit de reguliere geldstromen nauwelijks te financieren zijn. Het initiatief voor het opzetten van een eigen Endowment Fund kan hierin voorzien. Over de intentie en de wijze waarop een Endowment Fund zal worden opgezet, is nader gesproken met de Raad van Toezicht. Kern van de aanpak moet zijn: de samenwerking met de EUR, daarin gesteund door alle faculteiten en de wil om de krachten in deze te bundelen. Na een eerste onderzoek, verricht door studenten, zijn er vrijblijvende oriënterende gesprekken gevoerd met een tweetal fiscaal adviesorganisaties en is een externe strategische partij door het Bestuur ingehuurd. Eind 2014 is, in opdracht van het Erasmus Trustfonds, de organisatie Wonderbird begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een Endowment Fund. Wonderbird is een Nederlands-Engelse organisatie met een succesvol track record op het gebied van het fundraising campagnes. De bevindingen dienen als basis om, na goedkeuring door de RvT en de leden, te komen tot de oprichting van een Endowment Fund met de benodigde organisatie. Het Bestuur zal tevens aan haar leden vragen hierbij betrokken te zijn en zal tijdens de jaarlijkse ALV uitgebreid verslag doen. Het is een belangrijk besluit dat draagvlak behoeft en de noodzakelijke investeringen vereist. De initiële steun van de ALV in 2014 sterkt het Bestuur in haar overtuiging dat dit voor het Erasmus Trustfonds de goede weg is. Samenwerking Een onafhankelijk Erasmus Trustfonds is een waardevolle partner voor de EUR, onder andere door de bijdragen die het levert aan personen en groepen personen die uitvoering geven aan projecten die plaatsvinden in het kader van de groei en bloei van de EUR. In Nederland en zoals uit onderzoek naar voren is gekomen ook daarbuiten, is dit een unieke combinatie. Bij het onafhankelijk uitoefenen van haar functie werkt het Erasmus Trustfonds intensief samen met de universiteit. Het Bestuur van het Erasmus Trustfonds laat zich regelmatig adviseren door de Rector Magnificus, de heer prof.dr. H.A.P. Pols, toehoorder bij de bestuursvergaderingen. In 2014 zijn er vele punten door de Rector in bestuursvergaderingen nader toegelicht. Apart dienen te worden vermeld: de internationaliseringsfocus van de EUR, het werven van gelden in een multidisciplinaire samenwerking, de noodzaak van investeringen om het proces van 8 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

11 fondsenwerving van de grond te krijgen (voorbeeld is aanwezig in het Erasmus MC) en uiteraard de voortgang en implementatie van de EUR-strategie Het afgelopen jaar heeft het Erasmus Trustfonds het overleg met de faculteiten geïntensiveerd. Dit vanwege de diversiteit aan aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten vanuit de faculteiten en haar afdelingen, faculteitsgroepen en wetenschappelijk medewerkers. De wederzijdse betrokkenheid is van groot belang om een beter inzicht te krijgen in de specifieke behoeften per faculteit en de kwaliteit van de aanvragen. Eveneens zijn de visieplannen met alle decanen besproken. Niet onvermeld mag blijven het werk van de Erasmus Alumni Vereniging, de alumni officers van de faculteiten en het belang daarvan voor de faculteiten nu en in de toekomst. Het Erasmus Trustfonds is regelmatig aanwezig geweest bij gezamenlijke overlegbijeenkomsten, om te zien waar het Erasmus Trustfonds de betrokkenen in de toekomst eventueel kan ondersteunen. Bestuur In 2014 zijn in het Bestuur benoemd: de heer drs. M.G. Muller (voorzitter), mevrouw dr. S.C.E. Klein Nagelvoort-Schuit, de heer prof.dr. H.J.M. Verhagen, de heer J.P. Bruins, MSc. LLM, mevrouw drs. S.J. Stuiveling (voorheen Raad van Toezicht) en mevrouw mr. M.J. van Eesteren - van de Erve (secretaris). Uittredende bestuursleden: de heer mr. B. Westendorp (voorzitter), de heer mr.drs. E.J.L. Bakker (penningmeester), de heer drs. A.M. Breeman, mevrouw prof.dr. I. M.J. Mathijssen, mevrouw mr. W.M. van der Meer-van Bodegom, de heer drs. R. Rijntjes (secretaris) en de heer prof.dr. S. Sleijfer. In de Raad van Toezicht zijn benoemd: de heer drs. F. van Houten (voorzitter), de heer mr. B. Westendorp, de heer drs. T. Gunning en de heer drs. D. Sluimers. Uittredende leden Raad van Toezicht: de heer drs. J.C. ten Cate, de heer drs. F.W. Weisglas en de heer drs. P.J.J.M. Swinkels. Het Bestuur heeft, na goedkeuring van het voorstel door de Raad van Toezicht, opnieuw aan Mazars Accountants opdracht gegeven de boeken over 2014 te controleren. Gedragscode Het Erasmus Trustfonds is een vermogensfonds en is aangesloten bij de Financiële Instellingen Nederland (FIN). Het Bestuur hanteert de gedragscode die is opgesteld door de FIN. De gedragscode stimuleert instellingen hun maatschappelijke activiteiten zo effectief en zo efficiënt mogelijk te ontplooien. Afgelopen jaar is er veel te doen geweest over het validatieproces voor zowel vermogensfondsen als voor fondsenwervende instellingen en over de afschaffing van de giftenaftrek. De politiek streeft naar een gezamenlijke visie van de filantropische sector waarin wordt voorzien in de totstandkoming van één gedragscode voor de gehele filantropische sector en een keurmerk voor alle fondsenwervende instellingen. Deze ontwikkelingen hebben de aandacht van het Bestuur. Zowel voor de taak van vermogensfonds met een ANBI-status (wat fiscale voordelen met zich meebrengt) als voor de taak van fondsenwervende instelling in de toekomst, zijn deze ontwikkelingen van belang voor het Erasmus Trustfonds. In de loop van 2014 is door de landelijke discussie hieromtrent de mogelijke invoering opgeschort tot 1 januari Toezeggingen De financiële bijdragen van het Erasmus Trustfonds aan projecten worden door betrokkenen als waardevol gewaardeerd, zoals blijkt uit de ontvangen verslaglegging van de gefinancierde projecten en individuele aanvragen. Het secretariaat ziet het ook als haar taak de huidige kernactiviteiten inzichtelijk te maken aan haar leden. Op de website wordt inmiddels ook apart een selectie van de projecten vermeld, die door het fonds worden ondersteund. De Vereniging kan trots zijn op de verwezenlijking van zoveel projecten en individuele ontplooiingen die mede door de financiële ondersteuning van het Erasmus Trustfonds tot stand zijn gekomen. Daarnaast zien we ook dat iedere bestedingsverantwoording, maatschappelijk vanzelfsprekender is geworden. Het Erasmus Trustfonds zal haar werk meer inzichtelijk maken naar haar leden, donateurs en derden. 9

12 Algemene toezeggingsbepalingen, als voorheen van kracht Voor ondersteuning door het Erasmus Trustfonds komen die projecten in aanmerking die vallen binnen de doelstelling: de bevordering van de groei en bloei van de Erasmus Universiteit. In principe valt buiten de doelstelling van het ErasmusTrustfonds: - de subsidiëring van salariskosten; projecten voor onderwijs dan wel onderzoek kunnen hierop een uitzondering vormen; - de kosten van promoties en promotieonderzoek worden niet gesubsidieerd; - alsmede aanvragen door individuele studenten. Het Erasmus Trustfonds financiert meestal niet exclusief maar verlangt dat tenminste 50% vanuit andere bronnen wordt gefinancierd (universiteit/ faculteit/derden) en/of een eigen bijdrage. Het Erasmus Trustfonds financiert regelmatig niet door het direct beschikbaar stellen van gelden, maar door het verstrekken van een garantie waarop aanspraak gemaakt kan worden indien onvoldoende middelen uit andere bronnen zijn verkregen. Het Bestuur doet geen toezeggingen aan projecten waarvoor structureel andere middelen beschikbaar zijn. Aanvullende bepalingen van kracht in 2014 als gevolg van de operationalisatie van de visie Het Bestuur heeft haar toezeggingscriteria die voorheen zijn vastgesteld niet veranderd, maar aangevuld met de volgende uitgangspunten, gebaseerd op de visie en de aanwezige bestedingsruimte: - de relevantie voor de universiteit van de toekomst ; - wat is de eventuele impact van de toezegging; - hoe komt de samenwerking tussen de universiteit, de stad Rotterdam en het bedrijfsleven tot uiting in het specifieke project; - wat is hierbij het maatschappelijke belang. Dat dit beleid in 2014 soms tot teleurstellingen heeft geleid omdat jarenlange ondersteuning niet werd gecontinueerd, is een niet te voorkomen uitvloeisel van de koerswijziging. Over het algemeen kunnen wij echter stellen dat het merendeel van de aanvragen zijn gehonoreerd en dat deze aanvragen dan ook in overeenstemming waren met de gehanteerde (aanvullende) bepalingen. De uitwerking van de fondsenwervingsplannen kan wellicht aanvullende veranderingen met zich meebrengen voor wat betreft de beschikbaarheid van middelen voor ondersteuning van projecten op korte termijn. Het Erasmus Trustfonds maakt echter nu de afweging om gelden beschikbaar te stellen voor de toekomst van de EUR en het Erasmus Trustfonds. Het Bestuur meent dat deze investeringen uiteindelijk een positieve bijdrage zullen leveren aan het algemene toekenningsbeleid, al dan niet op basis van de aanwezige en potentiële nieuwe fondsen op naam. Overige Bijzonderheden in 2014 In september is de op de ALV 2014 aangekondigde afscheidsreceptie gehouden voor de voormalig secretaris drs. R. Rijntjes. Deze receptie in het Erasmus Paviljoen werd hem mede aangeboden vanuit het A.A. van Beek Fonds. Vele genodigden hebben een financiële bijdrage geleverd aan het afscheidscadeau, een geldbedrag, aangevuld door de scheidend secretaris. Het totale bedrag is een donatie aan het Erasmus Education Fund (EEF). Met deze bijdrage aan het EEF is een aanvullend scholarship beschikbaar gekomen voor een nieuwe vluchtelingstudent van de UAF (Universitair Asiel Fonds van de Stichting voor Vluchteling Studenten) aan de EUR. Niet onvermeld mag blijven dat het Bestuur in het verslagjaar een bijzonder cadeau heeft ontvangen van Erasmus Trustfonds-lid de heer drs. R. van der Heijden: ons bezit is uitgebreid met een gedenkschrift dat werd gepubliceerd op 8 november 1913, als herinnering aan de opening van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool. Hierin zijn alle redevoeringen opgenomen die werden uitgesproken bij de plechtige opening. Het gedenkschrift geeft tevens een overzicht van de belangrijke gebeurtenissen die hieraan zijn voorafgegaan. Mandeville Lezing In 2014 is gekeken naar de mogelijkheid een nieuwe invulling te geven aan de Mandeville Lezing (bijvoorbeeld door deze te koppelen aan een event week op de EUR) met als hoogtepunt de uitreiking van een maatschappelijk eredoctoraat. Tot op heden verkrijgt men het equivalent van een eredoctoraat, hetgeen buiten Rotterdam lastig is uit te leggen. Er is een denktank ingesteld met 10 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

13 de drie betrokken partijen, EUR, Club Rotterdam en Erasmus Trustfonds (namens de laatste de heer drs. F. Weisglas en de voorzitter), om de nieuwe invulling vorm te geven. Belangrijk element is: de blijvende invloed op de voordracht van kandidaten. Het College voor Promoties van de Erasmus Universiteit Rotterdam verleent uiteindelijk het doctoraat honoris causa. Het college bestaat uit de Rector Magnificus, die ambtshalve voorzitter en tevens lid is en een hoogleraar van elke faculteit. De leden worden benoemd door het College van Bestuur. De verbinding met de Club Rotterdam en het Erasmus Trustfonds zal gehandhaafd blijven. In de conceptvoorstellen is opgenomen dat de laureaat de Mandeville Lezing zal uitspreken. Website In de loop van 2014 heeft het secretariaat het initiatief genomen om een aantal co-gefinancierde projecten onder de aandacht te brengen. Op de website Trustfonds.nl is de eerste stap gezet. Het Erasmus Trustfonds kan zich hierdoor beter profileren naar de leden maar ook naar overige geïnteresseerden en belanghebbenden. Op de website van de EUR is het Erasmus Trustfonds inmiddels ook zichtbaarder geworden. De website was altijd een bron van algemene informatie over het Erasmus Trustfonds en werd vooral geraadpleegd door de aanvragers voor het inzien van de garantie- en subsidierichtlijnen. In het kader van de visie, waarin het Erasmus Trustfonds eveneens meer een gezicht naar buiten zal krijgen, ziet het Bestuur een rol weggelegd voor een frisse up to date website. Tevens hoopt het Bestuur de leden zo meer te informeren over het wetenschappelijke- en het onderwijsprogramma van de EUR en de overige sociale en maatschappelijke activiteiten; deze laatste zijn vaak -al dan niet gratis- toegankelijk voor leden van het Erasmus Trustfonds en alumni. Promovendi Jaarlijks ondersteunt het Erasmus Trustfonds een groot aantal promovendi en aio s bij hun onderzoeksstage aan een buitenlandse universiteit. Ook bij een actieve deelname aan een congres of symposium wordt financiële ondersteuning verleend. Het Erasmus Trustfonds ondersteunt deze groep personen van harte. Lecture Cycle Tijdens de vergadering van de Hoogeschoolraad werd de wens uitgesproken om actief betrokken te zijn bij de Alma Mater in het kader van Learn, earn and return. Het Bestuur heeft vervolgens het initiatief gepresenteerd om HSR-leden samen met studenten een eigen case study te laten uitwerken. Het plan omvat een programma met o.a. cases, colleges en meeloopstages. Vanuit het Erasmus University College is hierop met groot enthousiasme gereageerd en is aangegeven dit een onderdeel te maken van het Honours Programme. Het enthousiasme van de leden was groot: 95% van de 60 aanwezige leden bij het jaarlijkse jonge-ledendiner gaf aan te willen bijdragen aan het programma. Inmiddels zijn er 4 case studies in voorbereiding die vervolgens worden opgenomen in de case database van de universiteit die daarmee jarenlang als studiemateriaal kunnen dienen. Case studies van alumni, opgenomen in het curriculum. Wat willen we nog meer? Deze Erasmus Trustfonds Lecture Cycle start in het voorjaar van 2015 en wordt georganiseerd in samenwerking met Erasmus School of Economics en het Erasmus University College. Fondsen op naam Het vermogen van het Erasmus Trustfonds heeft een aantal specifieke bestemmingen, de zogenaamde fondsen op naam (FON). Bij deze fondsen is door de schenker(s) een meer of minder nauw omschreven doel geformuleerd waaraan het vermogen dient te worden besteed. Voor de EUR zijn er twintig FON binnen het Erasmus Trustfonds. Het Erasmus Trustfonds biedt particulieren, stichtingen, faculteiten (en zelfstandige faculteitscentra) en bedrijven de mogelijkheid zo n eigen fonds op te richten of te participeren in een bestaand FON. Velen verbinden zo een familie- of bedrijfsnaam aan een goed doel binnen de EUR. De oprichter bepaalt naar welk (deel) gebied haar / zijn steun gaat. Het Erasmus Trustfonds beheert het geld, waarborgt de bestedingen zoals overeengekomen in het reglement van het FON binnen de doelstelling van het Erasmus Trustfonds en legt financiële verantwoording af in haar jaarverslag. Zie voor een uitgebreid overzicht pagina 34 tot

14 Financiële beleid Vermogensbeleid en beheer Het beheer en het beleid zijn erop gericht om op lange termijn het vermogen tenminste in stand te houden. Kern van het vermogensbeleid van het Erasmus Trustfonds is het realiseren van een redelijk rendement met in achtneming van een aanvaardbaar beleggingsrisico. Het vermogensbeheer wordt op basis van discretionaire mandaten uitbesteed aan Wealth Management Partners (WMP) en ABNAMRO Triodos Mees Pierson (ABN/TMP). Het door deze partijen gehanteerde profiel is hierbij matig defensief. Het Erasmus Trustfonds streeft naar duurzaam beleggen en naar beleggingen waarbij mens en natuur worden gerespecteerd. Het aanvaardbaar risicoprofiel werd bepaald op basis van de volgende asset allocatie: zakelijke waarden 30% en risicomijdende beleggingen 70% met een maximale bandbreedte van 15%. Hierbij is het streven naar een welvaartvast vermogen op lange termijn. Tevens blijft het van belang om te realiseren dat het Erasmus Trustfonds in overeenstemming met haar statuten van een andere rechtspersoon, die daarom verzoekt en waarvan het doel strekt tot bevordering van het in haar statuten omschreven doel van het Erasmus Trustfonds, het bestuur van zodanige rechtspersoon of het beheer van de geldmiddelen daarvan op zich kan nemen. Inkomstenbeleid Het Erasmus Trustfonds verkrijgt haar inkomsten uit vermogen, schenkingen, erfstellingen, legaten en uit bijdragen van leden en donateurs. Het Erasmus Trustfonds biedt de mogelijkheid tot het vestigen van een fonds op naam binnen de structuur van het Erasmus Trustfonds. Het fonds zal haar ANBI-status verder uitdragen en zorgen dat dit op zoveel mogelijk plekken tot uiting komt. Het Erasmus Trustfonds beoogt actief samen te werken met de Erasmus Universiteit en de alumniverenigingen, teneinde gezamenlijk meer gelden te werven bij alumni, instellingen en bedrijfsleven. Hiertoe worden drie mogelijkheden aan de gevers aangeboden: 1. schenking aan een faculteit voor een specifiek project/onderzoek; 2. schenking aan de universiteit voor een specifiek project/onderzoek; 3. schenking aan het Erasmus Trustfonds voor een (in de toekomst te bepalen) project/onderzoek. Begrotingsbeleid Op advies van de RvT zal in de toekomst een rendement van 3 tot 3,5% op de beleggingen worden meegenomen in de begroting. Het rendement komt dan uit op een kleiner positief saldo. Wanneer de rendementen tegenvallen, zal het toezeggingsbeleid aangepast kunnen worden. Er zijn in 2014 geen aanpassingen nodig geweest om aan de toezeggingen te kunnen voldoen. In de loop van het verslagjaar is op basis van het voorlopige werkelijke rendement een update gemaakt, waarbij door het Bestuur is vastgesteld en besloten dat er voldoende ruimte was voor de overige maanden in 2014, om op dezelfde voet door te gaan met de toezeggingen. Het rendement over 2014 is uiteindelijk hoger uitgevallen dan begroot en verwacht. Uitgavenbeleid Het Erasmus Trustfonds is voorstander van een voorspelbaar uitgavenbeleid. Het doel blijft echter om op langere termijn tenminste het huidige vermogen in stand te houden en bij voorkeur te laten groeien door fondsenwerving. Om uitputting van de financiële middelen in de eerste helft van een kalenderjaar te voorkomen, wordt met een voorzichtige systematiek en over het jaar gespreide subsidieverdeling gewerkt. Het uitgavenbudget voor het nieuwe jaar zal in de laatste vergadering van het voorafgaande kalenderjaar door het Bestuur worden goedgekeurd. Financiering van projecten vanuit het Erasmus Trustfonds vindt plaats wanneer dit regulier niet of niet volledig mogelijk is. Financiering vanuit het Erasmus Trustfonds is een vaak aanvullend en extra alternatief om een project te kunnen realiseren. Het Erasmus Trustfonds wordt geconfronteerd met een toenemend aantal vragen voor congresbezoeken en onderzoekstages aan buitenlandse universiteiten. 12 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

15 Naast de gunstige waardeontwikkeling van de beleggingsportefeuille in het afgelopen jaar, staat helaas een magere rentevergoeding. Deze laatste ontwikkeling baart het Bestuur enige zorgen voor de toekomst en zal wellicht daar waar mogelijk een aanpassing behoeven. Beleggingsbeleid Het beheer van het in effecten belegde vermogen van het Erasmus Trustfonds was in 2014 uitbesteed aan Wealth Management Partners in Amstelveen en ABNAMRO MeesPierson te Rotterdam. De kaders voor het door beide partijen gevoerde beleggingsbeleid liggen vast in het door het Bestuur van het Erasmus Trustfonds vastgestelde beleggingsreglement. Gedurende het jaar vond regelmatig overleg plaats met beide beheerders, waarbij de portefeuilles en het beleggingsbeleid werden getoetst aan de vastgelegde richtlijnen. Naast realisatie van de financiële doelstellingen hecht het Erasmus Trustfonds aan een duurzame en maatschappelijk verantwoorde invulling van haar beleggingen. Dankzij de lage kapitaalmarktrente kenden financiële markten een positief jaar. Dit vertaalde zich in een positief rendement op het in effecten belegde vermogen van het Erasmus Trustfonds. Aan het behaalde rendement van ruim 9% droegen zowel de posities in obligaties als die in aandelen bij. De portefeuille was conform de wens van het Erasmus Trustfonds overwegend behoudend in kredietwaardige obligaties belegd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van het Bestuur de kans op grote (negatieve) uitslagen in het rendement te verkleinen. Wel hanteerden beide beheerders binnen de contractueel met hen afgesproken bandbreedtes een overweging van aandelen ten opzichte van obligaties. Onder aanvoering van de Verenigde Staten toonden ook andere grote economische blokken zoals Europa en Japan lichte tekenen van herstel. Die signalen werden echter als dermate broos bestempeld, dat monetaire beleidsmakers zoals de ECB en de FED hun rentetarieven extreem laag hielden. Ze beoogden hiermee economische activiteiten te stimuleren. De ECB gaf zelfs aan te willen starten met de inkoop van staatsobligaties, daar waar de FED een dergelijk inkoopprogramma juist aan het afbouwen was. Dit verklaart ook voor een belangrijk deel de opmars van de dollar in het voorbije jaar. Het rendement op beide portefeuilles verhield zich op hoofdlijnen met dat van de door het Erasmus Trustfonds gehanteerde referentie-indices. In de aandelensfeer pakte de relatief hoge mate van exposure naar Europese bedrijven minder goed uit. Want juist Amerikaanse aandelen, mede dankzij de opmars van de dollar, presteerden het sterkst in Vooruitblik Ook in 2015 zal de ontwikkeling van de rente een belangrijke invloed hebben op het sentiment op financiële markten. Voorlopig zijn er voor Europa nog geen signalen dat rekening gehouden moet worden met oplopende rentevoeten. Maar de gestegen koersen van aandelen en obligaties maken beide categorieën kwetsbaarder voor schokken. 13

16 Historie De geschiedenis van de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam en de Stichting Hoogeschool- Fonds 1920, thans Erasmus Trustfonds Eind negentiende begin twintigste eeuw werd in verschillende Europese steden hoger handelsonderwijs als nieuwe studie ingevoerd. Rotterdam had zich inmiddels ontwikkeld tot een aanzienlijke havenstad met alles wat daarbij hoort. Maar de stad ontbeerde mogelijkheden voor hoger onderwijs. Een drietal initiatiefnemers, de heren J.A. Ruys, C.A.P. van Stolk en W.C. Mees wisten in 1913 genoeg personen -voornamelijk uit het Rotterdamse bedrijfsleven- te mobiliseren om de oprichting van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool mogelijk te maken. Na een voorbereidingstijd van slechts enkele maanden werd op 29 april 1913 de Vereeniging tot Oprichting eener Nederlandsche Handels-Hoogeschool gesticht, de rechtsvoorganger van het huidige Erasmus Trustfonds. Op 23 juli 1913 konden de statuten worden vastgesteld en werd de definitieve naam Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Handelsonderwijs (Nederlandsche Handels-Hoogeschool) vastgelegd. De feestelijke opening van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool vond plaats op zaterdag 8 november 1913 in de Groote Zaal der Sociëteit Harmonie, toentertijd gevestigd aan de Coolsingel bij het Hofplein. Toen op maandag 10 november 1913 de lessen van start gingen, hadden zich 55 voltijdstudenten ingeschreven. In 1939 werd door de wettelijke basis die het hoger onderwijs kreeg de naam gewijzigd in Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Onderwijs in de Economische Wetenschappen (Nederlandsche Economische Hoogeschool - NEH). Overwegingen van organisatorische, financiële en juridische aard vormden de aanleiding die tot de wijziging van 1956 leidde, waarbij de twee taken van de vereniging, namelijk de onderwijs-technische en de financieel-beherende, over twee rechtspersonen werden gesplitst. Voor de tweede taak werd een afzonderlijke instelling, de Vereniging tot bevordering van de belangen der Nederlandsche Economische Hoogeschool (het Trustfonds) opgericht. In 1963 werd de NEH uitgebreid met de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Eerst tien jaar later werd de naam van de vereniging statutair aangepast aan de nieuwe situatie tot Vereniging Trustfonds voor Maatschappijwetenschappen. Intussen was na een korte voorbereidingstijd de Medische Faculteit Rotterdam (MFR) op 7 oktober 1966 officieel van start gegaan. 14 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

17 Op 3 maart 1967 kwam de Stichting Fonds Medische Faculteit Rotterdam tot stand, dankzij een schenking van de gemeente Rotterdam van één miljoen gulden. Op 1 februari 1973 werd de Erasmus Universiteit Rotterdam gevormd door een fusie van de NEH met de MFR. Het Trustfonds ondersteunde deze oprichting met een bedrag van anderhalf miljoen gulden. Vervolgens werd er jaren gesproken over het stichten van één fonds voor de gehele universiteit. Op 8 november 1977 was het zover dat door het samengaan van de Stichting Fonds Medische Faculteit Rotterdam en de Vereniging Trustfonds voor Maatschappijwetenschappen, de Stichting Universiteitsfonds Rotterdam kon worden opgericht. De Vereniging Trustfonds werd echter niet geheel opgeheven, maar bleef bestaan ten behoeve van de voordrachtsrechten (o.a. hoogleraren) die de vereniging had. Eind 2005 komt de fusie tot stand van de Vereniging Trustfonds met de Vereniging R. Mees & Zoonen Fonds 1920, welke laatste na een verandering van naam en rechtspersoon voortkwam uit de Stichting Hoogeschool-Fonds De Stichting Hoogeschool-Fonds 1920 was dat jaar opgericht door het bankiershuis Mees & Zoonen ter gelegenheid van het tweehonderdjarige bestaan van de firma. De specifieke doelstellingen van het Hoogeschool- Fonds zijn verankerd in die van het Trustfonds, vooral waar het gaat om het verlenen van renteloze leningen aan minvermogende maar veelbelovende studenten. Per 1 januari 1991 werden zowel het vermogen als de voordrachtsrechten ondergebracht bij één vereniging en werd de huidige naam vastgesteld: Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam. 15

18 Doelstellingen 1. De Vereniging Trustfonds heeft tot doel het bevorderen van de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 2. De Vereniging Trustfonds tracht dit doel onder meer te bereiken door: a) het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, in het bijzonder door het instellen van bijzondere leerstoelen en het aantrekken van gastdocenten; b) het versterken van wetenschappelijke verzamelingen en inrichtingen; c) het bevorderen van betrokkenheid van oud-studenten en promovendi van de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere personen die tot de Erasmus Universiteit Rotterdam in enige betrekking staan of hebben gestaan bij de ontwikkeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het bevorderen van ondersteuning door hen van daarvoor in aanmerking komende activiteiten ten behoeve van de Erasmus Universiteit Rotterdam; d) het ondersteunen van voorzieningen voor studenten en het ondersteunen van talentvolle minvermogende studenten, het ondersteunen van studenten en/of (studenten)organisaties die zich inzetten voor activiteiten welke zijn verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en/of het ondersteunen van studenten evenals het bevorderen van studiereizen door talentvolle studenten en door andere aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden of op enigerlei andere wijze daarbij betrokken personen; e) het bevorderen van contacten tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de maatschappij. 3. De Vereniging Trustfonds kan in overeenstemming met de statuten van een andere rechtspersoon, die daarom verzoekt en waarvan het doel strekt tot bevordering van het in artikel 3.1 omschreven doel van de vereniging, het bestuur van zodanige rechtspersoon of het beheer van de geldmiddelen daarvan op zich nemen. Kengetallen Erasmus Trustfonds Totaal eigen vermogen Toezeggingen* Vermogensopbrengsten Beheerskosten Waardeverandering effecten Aantallen subsidies aangevraagd Aantallen subsidies toegekend Aantal leden Aantal Jong Erasmus Trustfonds-leden * inclusief de betalingen/toezeggingen vanuit fondsen op naam en de betalingen aan bijzonder hoogleraren 16 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

19 Aanvragen subsidies In 2014 ontving het Erasmus Trustfonds 430 aanvragen (tegenover 425 in 2013) waarvan er 372 (394 in 2013) werden gehonoreerd. In 2014 werd voor een totaalbedrag van ( in 2013) aan subsidies en garanties toegezegd. Een bedrag van ( in 2013) van in vorige jaren gedane toezeggingen viel vrij ten gunste van de rekening Baten en lasten. De bijdragen kunnen als volgt worden gespecificeerd. Toezeggingen kleiner dan zijn samengevat onder Overige projecten. ERASMUS SCHOOL OF ECONOMICS (ESE) Business Week 2014 EFR First Erasmus Behavioural Conference e Foundations of Utility and Risk (FUR) congress Involve Project 2014 Oeganda Overige 18 projecten FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN (FSW) IMSCOE Netwerk of Excellence naar Rotterdam Overige 11 projecten ERASMUS SCHOOL OF LAW (ESL) 24ste Meesterweek JFR Overige 24 projecten ERASMUS MC Onderzoeksnetwerk Nederland-Duitsland Junior Med School Gezondheidsprogramma Vitamine R New Horizon Festival Big data: Your Life in the Cloud Overige 21 projecten

20 FACULTEIT DER WIJSBEGEERTE (FW) 5 Projecten ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) 9 Projecten ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT (RSM) 30e Colloquium European Group for Organizational Studies Overige 19 projecten STUDENTENVERENIGINGEN Lustrum 100 jaar R.S.V. Sanctus Laurentius Overige 16 projecten REISBEURZEN VOOR O.A. CONGRESBEZOEKEN (209) PRIJZEN Talent Day Laureaten 2013 (uitgereikt in 2014) Erasmus Honours Programme Prijzengeld Get Started Onderwijsprijs en Onderzoeksprijs Essay prijs Honoursclass Prof.mr.dr. G.W.J. Bruinsprijs FACULTEIT INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIALSTUDIES (ISS) 1 project Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 Stichting voor Buitenlandse Studenten ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 SBS Fonds ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support Fund for the World Database

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan 2013-2015 Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek 2013-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 augustus 2013

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020 Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden Beleidsplan 2016-2020 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, ook wel t Lot genaamd. Dit plan

Nadere informatie

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE Over ons - 2016 Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: VRIJHEID VAN GEEST, DENKEN EN MENINGSUITING ONGEBONDEN ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS DE SAMENLEVING INTEGRITEIT IN WERK EN GEDRAG

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016 Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen Beleidsplan 2014-2016 1 Lochem, december 2013 1. Fonds 1819 Fonds 1819 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in Borculo

Nadere informatie

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Directieverslag Algemeen 2 Directieverslag 2 2. Jaarrekening Grondslagen financiële verslaglegging 3 Balans

Nadere informatie

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Over ons - 2017 Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Innovatief, intercultureel, internationaal. De Universiteit Leiden speelt een zichtbare rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 personen, benoemd voor een periode van 4 jaar en wordt thans gevormd door:

Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 personen, benoemd voor een periode van 4 jaar en wordt thans gevormd door: Beleidspan Stichting Departement Rotterdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Vastgesteld in december 2013, en herzien in juni 2014 door het bestuur Nut Rotterdam Rechtsvorm: Stichting Gevestigd en

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten JAARVERSLAG 2014 Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten Vooraf Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening (ORFD).

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkzaamheden... 3 3. Werving van gelden... 4 4. Beheer van gelden... 5 5. Besteding van gelden... 6 Stichting

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Samenvatting beleidsplan 2014-2018

Samenvatting beleidsplan 2014-2018 Samenvatting beleidsplan 2014-2018 The Nethrelands-Turkey Friendship Foundation Bezoekadres: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam Tel: 020-7763 09 55 Mobiel; 06-52 627 833 Web: www.ntff.nl

Nadere informatie

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Beleidsplan 2017-2019 1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Theoloog Maarten Luther (1483-1546) is een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het protestantisme. Door zijn toedoen

Nadere informatie

- Per 1-1-2014 nieuwe fiscale regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) - Vision 2020: nieuwe beleidshorizon Universiteit Twente

- Per 1-1-2014 nieuwe fiscale regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) - Vision 2020: nieuwe beleidshorizon Universiteit Twente Beleidsplan Universiteitsfonds Twente 2014-2018 Aanleiding - Per 1-1-2014 nieuwe fiscale regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) - Vision 2020: nieuwe beleidshorizon Universiteit Twente Inleiding

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016 STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT - STADSSCHOUWBURG FOUNDATION - BELEIDSNOTITIE 2013-2016 17 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 3 2. STRATEGIE... 3 3. BEHEER VAN HET VERMOGEN...

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND. Postbus GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015

STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND. Postbus GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 Utrecht, 14 juni 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bestuurssamenstelling 3 Werkwijze en beleid van het bestuur

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Reglement Subsidiefondsen Student Union

Reglement Subsidiefondsen Student Union Kenmerk: SU 08/098 Reglement Subsidiefondsen Student Union Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1 Het Basisreglement Student Union is op dit reglement van toepassing. 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM

STATUTEN. van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM STATUTEN van de STICHTING HET VRIJE UNIVERSITEITSFONDS te AMSTERDAM Laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op 10 april 2001 1 2 STATUTEN

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS BELEIDSPLAN STICHTING SPAVO FONDS J a n B i n n e s l a a n 9 Jan Binneslaan 9 9 2 3 1 C A S u r h u i s t e r v e e n 9231 CA Surhuisterveen www.stichtingspavofonds.nl w w w. s t i c h t i n g s p a v

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 Stichting Het Vrije Universiteitsfonds

JAARREKENING 2014 Stichting Het Vrije Universiteitsfonds JAARREKENING 2014 Stichting Het Vrije Universiteitsfonds Amsterdam Inhoudsopgave behorende bij het jaarrapport 2014 van Stichting Het Vrije Universiteitsfonds gevestigd te Amsterdam I N H O U D.1. Algemeen

Nadere informatie

Stichting Jambo gevestigd te Venray. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Jambo gevestigd te Venray. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Aan het bestuur van Stichting Jambo T.a.v. het bestuur Ellerbecklaan 1 5801 DD VENRAY Datum: Behandeld door: Ons kenmerk: 24 december 2014 S. Oosting MSc

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut 1 UITNODIGING Dromen worden waarheid Conferentie 2013 Donateurs bedankt voor uw giften in 2013. 2 Hubrecht Instituut

Nadere informatie

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong Stichting Pajong Jaarplan 2015 Stichting Pajong 1. Inleiding Stichting Pajong is opgericht als vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum (IHC). De stichting heeft de status van ANBI en richt

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION

BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION BELEIDSPLAN WIM DE GRAAF FOUNDATION INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Beleidsplan... 3 2. Missie, doelstelling en werkzaamheden van de instelling... 4 2.1. Missie

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG 2012 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017

Beleidsplan 2015-2017 Beleidsplan 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes 3. Beleid 3.1 Te verrichten werkzaamheden 3.2 Werving en beheer van gelden 3.3 Vermogen van de instelling 3.4 Bestedingsbeleid 3.5

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad.

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad. Bestuursverslag 2013 De Stichting Glaucoomfonds heeft als doel het bevorderen van de oogheelkundige wetenschap, de toepassing van deze wetenschap en de zorg met betrekking tot de aandoening glaucoom. De

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Tussenrapportage onderzoek (februari 2013) Dr. Gerard Baars Dr. Brian Godor Ing. Peter Hermus Drs. Rick Wolff In samenwerking

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de Stichting... 3 3. Werkzaamheden van de Stichting... 4 4. Organisatie-structuur...

Nadere informatie

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar STEUNT jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland Beknopt jaarverslag 66e actiejaar Jaarverslag 66 e actiejaar Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods- Sociaal Werk Beknopt jaarverslag

Nadere informatie

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag.

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag. ANBI BELEIDSPLAN 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 3. Beleid... 2 3.1 Werkzaamheden... 2 3.2 Werving en beheer van gelden... 3 3.3 Vermogen... 3 3.4 Bestedingsbeleid en activiteiten...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland. Rabobank: NL44RABO

JAARVERSLAG Brederodestraat VG Amsterdam Nederland.  Rabobank: NL44RABO JAARVERSLAG 2013 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2011

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2011 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2011 Gunst baart gunst (Gratia gratiam parit) Desiderius Erasmus Inhoud Inleiding 3 Verslag van de Secretaris 4 Historie 7 Doelstellingen 9 Kengetallen 2006 2011 9 Aanvragen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2020 1. Inleiding Ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Dura Bouwgroep, thans de Dura Vermeer Groep, is in december 1994 samen met de familie Dura Stichting Job Dura Fonds opgericht,

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.trustfonds.nl Omslag Jaarverslag 2013_DEF.indd 1 22-05-2014 01:05:08

Jaarverslag 2013 www.trustfonds.nl Omslag Jaarverslag 2013_DEF.indd 1 22-05-2014 01:05:08 Jaarverslag 2013 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2013 Niemand wordt voor zichzelf geboren Desiderius Erasmus Inleiding 3 Verslag van de Secretaris 4 Historie 9 Doelstellingen 11 Kengetallen 2008-2013 11

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2012 Wat mooi is, kost moeite (Difficilia quae pulchra) Desiderius Erasmus Inhoud Inleiding 3 Verslag van de Secretaris 4 Historie 7 Doelstellingen 9 Kengetallen 2007 2012

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER

BALANS PER 31 DECEMBER BALANS PER 31 DECEMBER ACTIEF VASTE ACTIVA FINANCIËLE VASTE ACTIVA Beleggingen 587.949 695.870 VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN Dividendbelasting 2.333 1.472 Liquide middelen 303.744 196.896 306.077 198.368

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Een zeer sterke financiële basis, maar een onzekere toekomst Inhoudsopgave I. Inleiding op exploitatierekening: uitzonderlijk hoog resultaat 2 II. Exploitatierekening 3 III.

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Inhoud Voorwoord pag. 3 Voortgang De Bokkerijders met de dode hand, een nieuwe visie pag. 4 Website www.sjtigs.eu

Nadere informatie

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir Groninger Studenten Roeivereniging Aegir G.S.R. Aegir is een vereniging om sporten en ontspanning te combineren. Het roeien gebeurt op zowel recreatief (competitieroeien) als topsport (wedstrijdroeien)

Nadere informatie