PROCESSAFETY MODULE 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROCESSAFETY MODULE 2"

Transcriptie

1 PROCESSAFETY MODULE 2 RISICOBEOORDELING: EXCEL EN KOPPELING MET EEN TECHNISCH DATA MANAGEMENTSYSTEEM Marcus Bollyn Chemical Process Development Manager, Agfa Gevaert Prenne 13 maart 2012 De Montil Affligem PREBES VZW DIESTERSTERSTEENWEG KERMT TEL FAX IBAN BE BTW BE

2 Risicobeoordeling met Excel en koppeling met een technisch data managementsysteem Marcus Bollyn Agfa Gevaert N.V. 1 Inleiding Overzicht Agfa s Master Roll Factory (MRF) Invulling risicobeoordeling Technisch Data Management Systeem Excel systeem risicobeoordeling Koppeling Risicobeoordeling en technisch data management systeem Besluit 2

3 Inleiding doelstelling Om de weerstand tegen risicobeoordeling zo laag mogelijk te maken is het nodig om een instrument met een lage drempel te gebruiken dat zo universeel mogelijk inzetbaar is. Daarom werd dit instrument in Excel opgezet en wel zodanig dat men eenvoudig kan borgen dat men alle gevaren in beschouwing heeft genomen. De mate van detail kan vrij eenvoudig ingesteld worden en met hetzelfde instrument kunnen zowel zeer algemene als zeer gedetailleerde analyses gemaakt worden. Binnen het instrument zijn de voorzieningen getroffen om de gegevens van de genomen maatregelen over te zetten naar het technisch data management systeem, waardoor het PiPoprogramma kan aangestuurd worden (voor installaties). 3 Inleiding risicobeoordeling Welzijnswet, Codex & ARAB Dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS) De structurele planmatige aanpak van preventie - P D C A Strategie voor risicoanalyse Risicoanalyse 1. Organisatie als geheel 2. Werkposten 3. Functies Uitvoering risicoanalyse Identificatie gevaren Vaststellen risico s Evalueren van risico s Maatregelen Risico s voorkomen Schade voorkomen Schade beperken 4

4 Agfa s Productieproces film Emulsion preparation Emulsiebereiding PET-productie BasePET-onderlaag production Productie Gieten & drogen Coating Packaging Verpakken Finishing Confectioneren Warehouse Magazijn finished afgewerkte goods goederen photochemical production Warehouse Magazijn master rolls master rollen 9 5 Agfa s Master Roll Factory Seveso LD Seveso LD + Onderzoek & ontwikkeling Meest risicovolle afdelingen & activiteiten Processen & Installaties 6

5 Invulling risicobeoordeling Afdelingen en activiteiten Afdelingsactiviteiten beschrijven en beoordelen Processen en (deel)activiteiten Werkposten Maatregelen borgen in installaties en procedures Naleving nagaan via audits en observatierondgangen Registratie van incidenten en ongevallen in logboek Integratie veiligheidsbeleid van JAP en MBP Scenario s ongevallen en incidenten Beschrijven in afdelingsnoodplan Oefenen met Interventiediensten (in combinatie met evacuatieoefeningen) JAP = jaaractieplan; MBP = milieubeleidsplan 7 Invulling risicobeoordeling Investeringsprojecten voor nieuwe- of aangepaste installaties Risicobeoordeling = voorwaarde voor vrijgave budget Apparaten op zich (FMEA, HAZOP, ) Indienststelling functionele testen Opleiding Handleiding Installatiedossier (EVD, keuringen, ) Bediening opstarten - stilleggen Onderhoud (o.a. veiligheidskritisch, ) Reserve-onderdelen en herstellingen Documenteren in Technisch Datamanagement Systeem 8

6 Invulling risicobeoordeling Onderzoek en Ontwikkeling Nieuwe materialen Nieuwe processen Nieuwe grondstoffen Nieuwe installaties Engineering en Technische Diensten Nieuwe machines Nieuwe technologie Onderhoud en herstellingen Revamp installaties Noodzaak voor universele risicobeoordeling met lage drempel 9 Technisch datamanagement- systeem 10

7 Technisch datamanagement systeem Voorbeeld: tank in tankpark 11 Technisch datamanagement systeem 1 2 veiligheidsstudie PI/PO via Lotus Notes toepassing melding via mail timing uitvoering - afmelding 12

8 Technisch datamanagement systeem 1 13 Technisch datamanagement systeem 2A 14

9 Technisch datamanagement systeem 2B + vergunningsinformatie + checklist veilig werken Uitvoerder(sgroep) krijgt op begindatum voor uitvoering van de Pi/Po-taak, met link naar opdracht 15 Technisch datamanagement systeem Samenbrengen en logisch ordenen van informatie en documentatie Handleidingen Wettelijke vereisten Veiligheidskritische onderdelen Onderhoudsparameters uit de risicobeoordeling 16

10 Excel instrument risicobeoordeling 17 VGM voorschrift Excel instrument risicobeoordeling Start Omschrijving installatie / werkpost Identificatie van de gevaren Schatting van het risico vb. Risicomatrix, Kinney, LOPA, Risicograaf, indexen, QRA, Risicoanalyse ab Evaluatie van het risico Risico aanvaardbaar Nee Reductie van het risico Ja Einde Kriteria van het bedrijf (wetgeving, verzekering, ) Risicobeoordeling Maatregelen: preventiehiërarchie, inherente(re) veiligheid, BBT, 18

11 Excel instrument risicobeoordeling VGM voorschrift Omschrijving Werkpost Installatie Proces Machine Handelingen Processtappen Van zeer algemeen tot zeer gedetailleerd flexibiliteit in benadering en uitwerking 19 Excel instrument risicobeoordeling VGM voorschrift Registratie sessies werkgroep Procesbeschrijving (= processtappen) Aanduiden relevante gevaren processtappen Beschrijven relevante scenario s Risicoklasse relevante scenario s Beslissing: aanvaardbaar risico? Neen? Maatregelen voorstellen Risicoklasse na maatregelen + implementatie Maatregelen beoordelen nieuw risico? Actietabel Veiligheidskritisch? PI/PO-frekwentie 20

12 Excel instrument risicobeoordeling VGM voorschrift Identificatie van gevaren Gevaren = lijst gebaseerd op EN1050 Momenteel 102 items (met DSD & DPD* voor materialen en stoffen) Combinaties Processtappen = voorwerp van de studie Processtappen x Gevaren ALLE combinaties Selectie relevante combinaties aanduiden * Dangerous Substances Directive; Dangerous Preparations Directive 21 Excel instrument risicobeoordeling VGM voorschrift Tabel (matrix) met combinaties = inventaris te behandelen vb. relevante combinatie vele combinaties niet van toepassing 22 22

13 Excel instrument risicobeoordeling VGM voorschrift Relevante combinaties Beschrijven Schatting risico Acceptabel risico? Neen Maatregelen voorstellen Risicoreductie vastleggen Maatregelen beoordelen Maatregelen implementeren Maatregelen borgen ( TDMS) Risicoanalyse Risicobeoordeling Actietabel 23 Excel instrument risicobeoordeling Schatting risico VGM voorschrift 24

14 Excel instrument risicobeoordeling VGM voorschrift Bepalen risicoklasse Vergelijkbaar voor risicomatrix 2 parameters: E & W 25 Excel instrument risicobeoordeling VGM voorschrift Vastleggen maatregelen 26

15 VGM voorschrift Excel instrument risicobeoordeling Risicoanalyse relevante combinaties 27 VGM voorschrift Excel instrument risicobeoordeling Risicobeoordeling relevante combinaties Maatregelen onderwerpen aan beoordeling 28

16 Excel instrument risicobeoordeling Rapport maatregelen + te nemen acties VGM voorschrift Excel makro exporteert data naar Lotus Notes databank Link naar TDMS 29 Koppeling Risicobeoordeling & TDMS VGM voorschrift In Excel worden de gegevens voor de TDMS-databank klaargemaakt om in te laden Aanduiding veiligheidskritisch Initiële Pi/Po frekwentie Bij inladen worden de onderdelen automatisch aangemaakt 30

17 Excel instrument risicobeoordeling Overzicht Excel instrument VGM voorschrift Registratie van werkgroepsessies (+ behandelde items) Beschrijving processtappen risicobeoordeling (algemeen detail) Aanduiding van de relevante combinaties gevaar processtap 31 Excel instrument risicobeoordeling Overzicht Excel instrument VGM voorschrift Risicoanalyse relevante combinaties scenario s + risicoklasse Maatregelen + risicoklasse Maatregelen processtappen toevoegen aan lijst en ook behandelen Maatregelen actieplan + transfer naar TDMS 32

18 Excel instrument risicobeoordeling Overzicht Lijst van alle processen/handelingen incl. installatie(s) & chemische stoffen Lijst van alle gevaarvelden Tabel (matrix) van alle combinaties Scenario voor ongeval? TDMS Risicoklasse 5 Methodiek risicobeoordeling 7 Actie(s) 8 Risicoklasse 6 Maatregelen 33 Besluit Excel heeft een lage drempel voor de gebruikers Concept van alle combinaties is een krachtig instrument Gevaren gebaseerd op EN 1050 (EN 12100) Processtappen van algemeen tot detail Overzicht van gevaren per processtap Overzicht van processtappen met gevaren Dashboard -functie (overzicht risicoklasses) Borging van maatregelen via koppeling 34

19 Besluit Zeer snel grote tabellen verminderde leesbaarheid (zeker bij projecteren) Excel instrument actualiseren GHS-CLP voor chemische gevaren NEN ISO machineveiligheid + inherente veiligheid maatregelen Databank gebaseerde (WEB-)applicatie Herziening van risicobeoordelingen meerjarenplan Met dank aan B.Aertgeerts, S.Boussu en L.Brams voor het ontwikkelen van het Excel- en TDMS-concept 35 Risicobeoordeling met Excel en koppeling met een technisch data managementsysteem Dank voor uw aandacht Tijd voor vragen en opmerkingen Marcus Bollyn Agfa Gevaert N.V. 36

20 Normen Referenties EN 1050 (ingetrokken) NEN (vervangen door NEN 12100) NEN Lijst van gevaren (lijst in PDF) documentatie Voorbeeld van blanco werkbladen in Excel 37 38

21 Backup slides Risicobeoordeling in Excel Marcus Bollyn Agfa Gevaert N.V. 39 Technisch datamanagement systeem Volgens installatie Volgens klasse 40

22 Technisch datamanagement systeem Gebouw Installaties 41 Technisch datamanagement systeem Details installaties 42

23 Technisch datamanagement systeem Voorbeeld: tank in tankpark 43 Technisch datamanagement systeem 1 44

24 Technisch datamanagement systeem 2 45 Technisch datamanagement systeem 3 46

25 Technisch datamanagement systeem 4 4A 4B veiligheidsstudie PI/PO via Lotus Notes toepassing melding via mail timing uitvoering - afmelding 47 4A Technisch datamanagement systeem 48

26 4A Technisch datamanagement systeem + vergunningsinformatie + checklist veilig werken Uitvoerder(sgroep) krijgt op begindatum voor uitvoering van de Pi/Po-taak, met link naar opdracht 49 Technisch datamanagement systeem 4B 50

27 Technisch datamanagement systeem Samenbrengen en logisch ordenen van informatie en documentatie Handleidingen Wettelijke vereisten Veiligheidskritische onderdelen Onderhoudsparameters uit de risicobeoordeling 51 Koppeling Risicobeoordeling & BNP Afdelingsactiviteiten KMS ISO9001 DRBS Beschrijving afdeling Afdelingsnoodplan MMS ISO14001 ( Bedrijfsnoodplan) Grafische voorstelling Procedures Afdelingsactiviteiten Scenario s interne werking Risicobeoordeling Incidenten & ongevallen Beheer Scenario s voor incidenten installaties en ongevallen Afdelingsnoodplan Interventieoefeningen Budgetbeheer Bedrijfsnoodplan& Interventiefiches Interventiefiches 52

28 Koppeling Risicobeoordeling & BNP 53 Koppeling Risicobeoordeling & BNP 54

29 Inherente(re) veiligheid (EN 12100) Klassieke risicomanagement strategie Passief Actief Procedureel inkuiping breekplaat evacuatie Inherente(re) veiligheid: extra dimensie Passief Actief Procedureel Minimaliseren Inherent Vervangen Temperen Vereenvoudigen 55

30 Invulblad Gevarenchecklist GEVAREN en MILIEU-ASPECTEN GEVAREN gevaarlijke stoffen 1 zeer giftig (LD50<25mg/kg) = T+ 2 giftig (LD50<200mg/kg) = T 3 schadelijk (LD50<2000mg/kg) = Xn 4 irriterend (weefselbeschadigend) = Xi 5 corrosief (weefselvernietigend) = C 6 oxiderend (sterk exoterm) = O 7 besmettelijk (ziekteverwekkend) 8 carcinogeen (kankerverwekkend) (R45 of R49) 9 brandbare vaste stoffen (incl stofexpl. gevoelige stoffen) 10 zeer licht en licht ontvlambare vloeistof (vlam<21 C) = P1 (F of F+) 11 ontvlambare vloeistof (21 C<vlam<55 C) = P2 (R10) 12 brandbare vloeistoffen met 55 C<vlampunt<100 C = P3 13 moeilijk brandbare vloeistoffen met 100 C<vlampunt<25 0 C = P4 14 samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen 15 stoffen die in aanraking met water gevaarlijk reageren (R14 of R15) 16 milieugevaarlijke = N mechanisch gevaar 17 verpletteren, afhakken en afsnijden 18 vastraken en naar binnen trekken 19 stoten, steken en doorboren 20 wrijven en schaven 21 injectie/ejectie van vloeistoffen onder druk 22 vallende voorwerpen (of vloeistoffen) 23 uitglijden, struikelen en vallen 24 trillingen elektrisch gevaar 25 direct contact met delen die spanning voeren 26 indirect contact met delen die spanning voeren 27 hoogspanning 28 elektrostatische verschijnselen 29 effecten van kortsluiting of overbelasting thermisch gevaar 30 extreme temperatuur, vlammen of warmtestraling 31 hete of koude werkomgeving gevaar door lawaai 32 gehoorbeschadiging 33 verstoring van communicatie/signalen gevaar door straling 34 laag frequente en microgolven 35 IR, zichtbaar en UV 36 ioniserende straling 37 lasers gevaar door ergonomische fout 38 foutieve houding of overmatige inspanning 39 verwaarlozing van PBM 40 ongeschikte verlichting 41 mentale belasting (stress) 42 menselijk falen 43 ongeschikt controle/bedieningspaneel storing in energievoorziening 44 elektrisch 45 hydraulisch 46 pneumatisch 47 thermisch 48 vacuüm 49 stikstof 50 water 51 herstel van energiestoring onverwachte/abnormale werking bij: 52 faling/storing van het controlesysteem 53 externe invloeden 54 softwarefouten 55 operatorfouten ontbreken/falen van veiligheidsmiddelen blad: 1 van 2

31 Invulblad Gevarenchecklist 56 afschermingen 57 signalen en waarschuwingen 58 voorzieningen voor noodsituaties 59 manutentiemiddelen 60 ventilatie en afzuiging EMISSIES luchtemissies (gas + stof) 61 geleide emissies 62 niet-geleide emissies (diffuse emissies, lekken,...) afval 63 huishoudelijk bedrijfsafval 64 industrieel bedrijfsafval 65 gevaarlijke afval afvalwater 66 sanitair afvalwater 67 bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen 68 bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen bodemvervuiling 69 lozingen in grondwater (lekkage) 70 stortactiviteiten BURENHINDER 71 geluid 72 trillingen 73 geur 74 zichtbaar licht 75 verkeer NATUURLIJKE HULPBRONNEN energieverbruik 76 aandrijving 77 koeling 78 licht 79 perslucht 80 verwarming grondstoffenverbruik 81 water (drink-, grond-, demi-) 82 basisgrondstoffen 83 hulpmiddelen (bv. papier) 84 verpakking RCM Leverbaarheid/Onderhoudbaarheid Technische verliezen, MTTR hoog; stilst.tijd 85 geen kennis (TDM documentatie en ervaring) 86 onduidelijke organisatie/afspraken 87 geen reservestukken + end of support 88 moeilijke bereikbaarheid / opstelling 89 onaangepaste manutentiemiddelen/gereedschap 90 capaciteit ontbreekt (piek, specialist) 91 tijd tot ingrijpen lang (T, N2, solvent, ) 92 te weinig diagnosemogelijkheid / ongekende referentietoestand Technische verliezen, MTBF laag; freq. 93 kritisch item bij inbedrijfname (montage, borging, afstelling ) 94 beperkte, abnormaal korte levensduur 95 oneigenlijk gebruik 96 opstelling in vijandig milieu (solvent, stof, water, ) 97 frequente manipulaties (in proces) Groot risico op hoge onderhoudskost 98 Hoge onderhoudsfrequentie 99 Geen standaardonderdelen + end of support 100 Dure onderdelen (>10.000eur) 101 Dure revisies (>10.000eur) 102 Dure contracten / externe specialisten blad: 2 van 2

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 6 Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 6 Aanwijzigingen voor implementatie van BRZO 1999 Den Haag, 22 augustus 2006 inhoudsopgave

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES

ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES Couv cons secu 07 NL:Couv. 1-4 6/19/12 2:22 PM Page 2 ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES Editie juni 2012 Liège talon a remettre 07 NL.qxp:Mise en page 1 6/12/12 3:46 PM Page 1 Ik ondergetekende...

Nadere informatie

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) HOOFDSTUK 1: WETGEVING 1. Aan wie legt de welzijnswetgeving verplichtingen op? a. Aan de werkgever en aan de werknemers. b. Alleen aan de werkgever.

Nadere informatie

MILIEUVERKLARING 2012

MILIEUVERKLARING 2012 GENK MILIEUVERKLARING 2012 over de resultaten van 2011 in het kader van EMAS augustus 2012 Voorwoord EMAS versie III (Eco-Management and Audit Scheme) is het communautair milieubeheersysteem en milieuauditsysteem

Nadere informatie

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak Colofon Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak is een uitgave

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie

ECN Westerduinweg 3 Postbus 1 1755 ZG Petten Telefoon 0224 564949 0224 564480. www.ecn.nl. 2007 Veiligheid, Gezondheid en Milieu

ECN Westerduinweg 3 Postbus 1 1755 ZG Petten Telefoon 0224 564949 0224 564480. www.ecn.nl. 2007 Veiligheid, Gezondheid en Milieu Westerduinweg 3 Postbus 1 1755 ZG Petten Telefoon 224 564949 Fax 224 56448 Email corp@ecn.nl www.ecn.nl 27 Veiligheid, Gezondheid en Milieu Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Verslag 27 1 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

DE CE-MARKERING VAN ELEKTROTECHNISCHE BESTURINGEN. Deel 2 : Indeling opgesteld uit de normen EN 292-2 en EN 60 204-1

DE CE-MARKERING VAN ELEKTROTECHNISCHE BESTURINGEN. Deel 2 : Indeling opgesteld uit de normen EN 292-2 en EN 60 204-1 DE CE-MARKERING VAN ELEKTROTECHNISCHE BESTURINGEN Deel 1 : Inleiding Voorwoord 1. De geschiedenis van de Europese Unie 2. Regelgeving van de Europese Unie 3. De CE markeringsrichtlijn 4. De richtlijnen

Nadere informatie

Milieubeleid 2009 2013 Universiteit Leiden Milieubeleid in het licht van duurzaamheidsbeleid

Milieubeleid 2009 2013 Universiteit Leiden Milieubeleid in het licht van duurzaamheidsbeleid Milieubeleid 2009 2013 Universiteit Leiden Milieubeleid in het licht van duurzaamheidsbeleid Vastgesteld door het College van Bestuur 0p 19 mei 2009. Afd. VGM Managementsamenvatting Duurzaamheid hoort

Nadere informatie

EHBO tel. 888 BHV tel. 789

EHBO tel. 888 BHV tel. 789 EHBO tel. 888 BHV tel. 789 02-07-13 2 / 37 Woord vooraf Veiligheid, gezondheid en milieu hebben een grote prioriteit in onze onderneming en vragen bij voortduring onze aandacht. Binnen het kader van de

Nadere informatie

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl PROCEDURES ENERGIEZORG MVO Format opgesteld in opdracht van het Productschap MVO door: Hoeks training en advies, ir. C.H. Hoeks A+, ir. R.C.J. Ongenae van commentaar voorzien door: Een werkgroep energiezorg

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Ciencia y technologia. Basisveiligheid

Ciencia y technologia. Basisveiligheid Ciencia y technologia Basisveiligheid 1 Inhoud blz. 1.0 Arbeidsomstandighedenwetgeving 7 1.1 Ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden 7 1.2 Huidigestand van zaken 7 1.2.1 Het Arbobesluit 8 1.2.2 De Arboregeling

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Inleiding Practicum TNW

Inleiding Practicum TNW Inleiding Practicum TNW TNW1401-P IP ir. S.E. Angad-Gaur, dr. E. Lagendijk (redactie) Werkgroep Natuurkunde Onderwijs TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen 2000 ii TNW1401-P IP Inhoudsopgave

Nadere informatie

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG NOVEMBER 2007 BELGISCHE SEVESO-INSPECTIEDIENSTEN Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Preventie van brand in land- en tuinbouw

Preventie van brand in land- en tuinbouw Preventie van brand in land- en tuinbouw September 2009 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Deze brochure werd samengesteld aan de hand van het eindwerk voor Preventieadviseur niveau 2 van de

Nadere informatie

Handleiding Ongevallenanalyse PKGV

Handleiding Ongevallenanalyse PKGV Handleiding Ongevallenanalyse PKGV Door: Frits Buddenberg (CVA / TIC), Roger Lucassen (TIC). Datum : 27-09-03 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Wetgeving 4. Soort onderzoekmethode 4.1. Gekozen

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

HEB - een model voor veiligheidsmanagement

HEB - een model voor veiligheidsmanagement HEB - een model voor veiligheidsmanagement D r o5o- r HEB - een model voor.1. I. I veiligheidsmanagement Ing. W. N. Top I. Inleiding Dro5o- 3 2. 3. 3.r. 3.2. J.J. *. É 6. 6. r. 6.2. 6.3. 6.4. 1. 7.r. 7.2.

Nadere informatie

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen... 2 4.2 Documentatie-eisen... 2 5.1 Betrokkenheid van de Directie... 4 5.2 Klantgerichtheid... 6 5.3 Kwaliteitsbeleid... 6 5.4 Planning... 6 5.5 Verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Leiden en het LUMC Universiteit Arbo & Milieudienst faculteit W&N Afdeling VGM van de Universiteit Leiden Juni 2007

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Safety Integrated. Eenvoudige implementatie van de Europese machinerichtlijn. Answers for industry. EN 954-1 EN ISO 13849-1 EN 62061

Safety Integrated. Eenvoudige implementatie van de Europese machinerichtlijn. Answers for industry. EN 954-1 EN ISO 13849-1 EN 62061 Functionele veiligheid van machines en productie-installaties Eenvoudige implementatie van de Europese machinerichtlijn EN ISO 13849-1 EN 62061 Safety Integrated Answers for industry. Nieuwe normen ondersteunen

Nadere informatie

Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven Vooronderzoek

Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven Vooronderzoek Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven Vooronderzoek RIVM rapport 620089002/2012 L.J. Bellamy L.A.A. Bollen V.M. Sol Veiligheidsprestatie-indicatoren voor

Nadere informatie

Veilig. Verantwoord. Verder uitbaten LONG TERM OPERATION. Technisch Rapport Doel 1&2. LTO-Rapport (versie 2.0) 30 juni 2012

Veilig. Verantwoord. Verder uitbaten LONG TERM OPERATION. Technisch Rapport Doel 1&2. LTO-Rapport (versie 2.0) 30 juni 2012 LONG TERM OPERATION Technisch Rapport Doel 1&2 Verantwoord Veilig Verder uitbaten v.u. Electrabel nv, Regentlaan 8, 1000 Brussel (België) LTO-Rapport v2.0 2 Inhoud Voorwoord... 3 0 Samenvatting... 4 0.1

Nadere informatie