Arthur Groot Senior consultant. ATEX richtlijnen. DHV Milieu Veiligheid & Industrie Tel: +31 (0)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arthur Groot Senior consultant. ATEX richtlijnen. DHV Milieu Veiligheid & Industrie www.dhv.nl/mvi Tel: +31 (0)33-468 2867"

Transcriptie

1 ATEX richtlijnen DHV Milieu Veiligheid & Industrie Tel: +31 (0)

2 Recente incidenten - On May 11, 2004, the ICL Plastics factory (Commonly referred to as Stockline Plastics factory), in the Woodside district of Glasgow in western Scotland, exploded, killing nine people, including two company directors, and injuring 37, 15 seriously. The four-storey building was largely destroyed. On April 23, 2004, an explosion and fire at the Formosa Plastics Corporation, Illiopolis, Illinois,(Formosa-IL) polyvinyl chloride (PVC) manufacturing facility killed five and severely injured three workers. The explosion and fire destroyed most of the reactor facility and adjacent warehouse and ignited PVC resins stored in the warehouse.

3 Inhoud Wanneer zijn de ATEX richtlijnen van toepassing? Wat is het doel van de ATEX richtlijnen? De relaties tussen de verschillende richtlijnen. Hoe compliance te bereiken? De inhoud van een explosieveiligheidsdocument

4 Wat is het doel van de ATEX richtlijnen? Deze richtlijnen geven minimumvoorschriften voor een veilige en gezonde werkomgeving van werknemers (ATEX 137) die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen en voorschriften voor apparaten en beveiligingssystemen (ATEX 95) bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

5 Wanneer is de ATEX richtlijn van toepassing? Als er sprake is van een risicovolle activiteit waarbij explosiegevaar kan ontstaan onder atmosferische omstandigheden, bijvoorbeeld: Als een gaswolk vrijkomt bij het vullen van een tank; Als een vloeistof boven zijn vlampunt kan vrijkomen door lekkage van een flens; Een stofwolk gevormd kan worden tot boven de LEL door het scheuren van een flexibele verbinding Etc. Richtinggevend zijn de hoeveelheden brandbare gassen, vloeistoffen en vaste stoffen zoals genoemd in de NPR-7910 (gevarenzoneindelingsrichtlijn, versie 2001). Echter deze richtgetallen gaan vervallen per Q

6 Welke richtlijnen zijn er in het kader van ATEX? 1. De ATEX 95 Richtlijn berust op Richtlijn 94/9/EG en is gericht op vrijhandelsverkeer in de EG-landen. Het gaat hierbij om apparaten, componenten, beveiligingssystemen (elektrisch en nietelektrisch) die het CE-merk, dat een Europees veiligheidsniveau impliceert, moeten voeren. 2. De ATEX 137 Richtlijn berust op Richtlijn 1999/92/EG en is gericht op een veilige en gezonde werkomgeving. Het gaat hierbij om maatregelen die de werkgever in het kader van de Arbo-wet en alle aanverwante besluiten moet nemen. 3. De gevarenzone-indelingsrichtlijn, (NPR- 7910), deze is gebaseerd op de IEC en de EN

7 Wat is de relatie tussen de richtlijnen vanuit de werkgever situatie. ATEX 137 NPR-7910 ATEX95 Indelingsplicht? Uitvoering van zone-indeling Equipment aanpassen aan de zone

8 Wat is de relatie tussen de richtlijnen vanuit de apparaatbouwer! ATEX 137 NPR-7910 ATEX95 Indelingsgevolgen voor werknemers Een zone-indeling Equipment identificatie

9 Wanneer en aan welke richtlijnen moeten nieuwe arbeidsplaatsen voldoen? Sinds 1 juli 2003 moeten alle nieuwe arbeidsplaatsen in overeenstemming zijn met de Europese Richtlijnen ATEX 137 (1999/92/EG). ATEX 137 is rechtstreeks overgenomen in het Arbobesluit artikel 3.4 van de Arbo Wet

10 Hoe om te gaan met oude arbeidsplaatsen volgens de ATEX 137 richtlijn? Conform de richtlijn: Vanaf 1 juli 2003 was het wenselijk dat een arbeidsplaats een explosieveiligheidsdocument heeft. Sinds 1 juli 2006 is het verplicht tot het hebben en werken conform de afspraken in het explosieveiligheidsdocument voor een arbeidsplaats waar explosieve gevaar kan heersen

11 Wanneer is compliance met de ATEX bereikt? Het opstellen van een explosieveiligheidsdocument met de volgende inhoud: Integrale risicobeoordeling (voor alle bedrijfsfasen incl. voorzienbare storingen) Gevarenzonering uitvoeren want zonder systeem van indeling hebben de categorieën van materiaal van de ATEX 95 richtlijn 94/9/EG geen enkele betekenis. Aanduiden van de gevaarlijke gebieden en werknemers informeren Het verzekeren dat de apparaten/potentiële ontstekingsbronnen die binnen de zones worden gebruikt aan de ATEX95 voldoen Het vastleggen van procedures: installatie, gebruik onderhoud, inspecties, keuren, audits, etc. Coördinatieverplichting bij meerdere werkgevers op de arbeidsplaats Verificatie door deskundige voor eerste in bedrijfsstelling Maar hoe dit in te vullen?

12 Het explosieveiligheidsdocument Stap 1. Een integrale risicobeoordeling Stap 2. De gevarenzone-indeling Stap 3. De identificatie van de ontstekingsbronnen op basis van de gevarenzone-indeling Stap 4. Het uitwerken van de technische maatregelen op basis van de gevarenzone-indeling Stap 5. Het uitwerken van de organisatorische maatregelen op basis van de gevarenzone-indeling

13 Stap 1: Integrale risicobeoordeling Uitgangspunten bij risicobeoordeling: De waarschijnlijkheid van het voorkomen en het voortduren van de explosieve atmosferen De waarschijnlijkheid dat ontstekingsbronnen actief worden en daadwerkelijk ontsteken De installaties, de gebruikte stoffen, de processen en hun mogelijke wisselwerkingen De omvang van de te verwachten gevolgen. De explosie risico s moeten in hun geheel worden beoordeeld Ruimte verbonden via openingen moeten als een ruimte beoordeeld worden.

14 Kwalitatieve of kwantitatieve risicobeoordeling? RI&E Checklist PHA RI&E Evaluatie Plan van aanpak Item Risico inventarisatie Organisatorische Maatregelen 1 Opleiding van Werknemers 1,1 Is deze voldoende en passend voor w erknemers m.b.t. mogelijke explosiegevaren? Ook voor w erknemers van andere ondernemingen? Schriftelijke Instructies en Werkvergunningen - Werkt men op gevaarlijke plaatsen volgens schriftelijke instructies? - Is een systeem van w erkvergunningen toegepast Artikel 1,2 Gevolgen * Frequentie** Categorie *** Risico omschrijving Reeds genomen maatregelen Nog te nemen maatregelen Prioriteit Wanneer klaar? Verantwoordelijk - voor explosie gevaarlijk w erk - voor w erk die samen met andere w erk explosie gevaren kan opleveren - Worden w erkvergunningen afgegeven vóór aanvang werk door bevoegd personen? HAZOP Bow-Tie analyse LOC SIL classificatie LOD

15 Stap 2 : gevarenzone-indeling Analyse tot indelingsplicht op basis van de volgende criteria: Procesbeschrijving Hoeveelheden van brandbare producten De aard van de producten: Vloeistof/gas: vlampunt, zelfontstekingtemperatuur, etc Stof: MOE, MOT, glimtemperatuur, etc

16 De gevarenzone-indeling 1. De gevaren zone indeling op basis van de NPR-7910 of de EN-IEC (gas) of de EN (stof): Identificatie van alle gevarenbronnen. Vaststellen van alle ventilatiecondities nabij de gevarenbronnen. Bepaling van de zoneklasse. Bepaling van de afmeting van de gevarenzone. 2. Het optekenen van de zones in een 2D of 3D tekening.

17 Stap 3: Identificatie van ontstekingsbronnen Vervolgens door de gevarenzones heenlopen om de ontstekingsbronnen te identificeren. Voorbeelden van ontstekingsbronnen zijn: 1. Elektrische installaties en materieel 2. Hete oppervlakken 3. Vlammen en hete gassen 4. Mechanische ontstekingsbronnen (evaluatie op basis van EN ) 5. Statische elektriciteit 6. Bliksem, onweer 7. Elektromagnetische straling in het optische gebied 8. Etc.

18 Stap 4: De technisch maatregelen? Welke machines, instrumenten, veiligheidssystemen gaan vervangen worden. Het aanpassen/upgraden van de plaatselijke afzuiging of de ruimtelijke afzuiging? Resultaat: lagere kans op explosiegevaar en daarmee ook een lagers gevarenzoneklasse Compartimentering met als resultaat een kleinere gevarenzone. Het stofdicht maken van installaties. Het aanpassen van de rotatiesnelheid van een reductor. Het plaatsen van bijvoorbeeld een extra temperatuurbeveiligingen op equipment of een niveaubewaking voor de smeerolie. Het vervangen van het filterdoek (anti-statisch). Het plaatsen van gasdetectie (H2/CO/NH3/ ). Etc.

19 Stap 5: Organisatorisch maatregelen? Opleiding voor medewerkers. De werkgever verschaft werknemers die werkzaam zijn op plaatsen waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen, voldoende en passende opleiding met betrekking tot de bescherming tegen explosiegevaar. Maar ook inkopers, engineers, HSE managers, plant managers, etc. Het vastleggen van inkoopinstructies (bijvoorbeeld: datasheet/specificatieformulier, verificatie bij aflevering en terugmelding naar inkoop). Het aanpassen van de werkvergunning en projectprocedure, management of change procedure aan de ATEX richtlijnen waar nodig. Het vastleggen van de rollen binnen de organisatie en het beheer van het document. Op basis van de resultaten van het explosiedocument wordt bepaald of schriftelijke instructie bij bepaalde werkzaamheden voor de werknemers nodig zijn of dat een meer standaard werkvergunningen nodig is.

20 Organisatorische maatregelen Het invoeren van schoonhuishouden in het kader van stofexplosiegevaar. Installatie, onderhoud en inspecties. Installatie van EX materiaal dient te worden geïnstalleerd conform de IEC Het voeren van onderhoud conform eisen van leverancier of bewust (maar wel vastgelegd) afwijken. Het houden van inspecties conform de IEC (gas) en EN (stof). Inspecties worden uitgesplitst in: Eerste inspectie Periodiek inspectie Steekproefsgewijze inspectie Voortdurend toezicht Auditting (verificatie van het gehele beheersingsproces).

21 Bedankt voor u aandacht! Contact details: DHV Milieu Veiligheid Industrie Arthur Groot +31 (0)

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen

Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen Standpunt Arbeidsinspectie betreffende UN-gekeurde verpakkingen en verpakkingen onder het LQ-regime Samenvatting Dit standpunt is

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen

Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen ARBOCATALOGUS DEEL 4 Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen VERSIE 2014 Deel 4: Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen Arbocatalogus sector Waterschappen

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Deel 5. Besloten ruimten. Arbocatalogus sector Waterschappen. Versie 2013. Struikelen, uitglijden en vallen Knellen, pletten en snijden

Deel 5. Besloten ruimten. Arbocatalogus sector Waterschappen. Versie 2013. Struikelen, uitglijden en vallen Knellen, pletten en snijden Arbocatalogus sector Waterschappen Versie 2013 Deel 2 Besloten ruimten Deel 0 Hoofdrapport Deel 1 Publieksgeweld Deel 2 Besloten ruimten Deel 3 Struikelen, uitglijden en vallen Deel 4 Knellen, pletten

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Werkbladen Externe veiligheid in de Wm-vergunning

Werkbladen Externe veiligheid in de Wm-vergunning Werkbladen Externe veiligheid in de Wm-vergunning Inhoud Toelichting werkbladen 5 1 Ammoniakinstallaties 11 2 Drukhouders 19 3 Handling gevaarlijke stoffen 27 4 Houtopslag 35 5 Laden en lossen schepen

Nadere informatie

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 6 Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 6 Aanwijzigingen voor implementatie van BRZO 1999 Den Haag, 22 augustus 2006 inhoudsopgave

Nadere informatie

Resultaat review VCA-ETT 2014: overzicht wijzigingen

Resultaat review VCA-ETT 2014: overzicht wijzigingen Hfdstuk Ond. ET TT / Aandachtsbol Toelichting 01. Wetgeving 01.05 Toezicht op V&G Wetgeving 01.05.03 De kandidaat kan de sanctioneringsmogelijkheden van de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

BRL-K23003/01 2006-05-24

BRL-K23003/01 2006-05-24 BRL-K23003/01 2006-05-24 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor ontwerp, installatie, oplevering en nazorg van brandblusinstallaties gebaseerd op droge aërosol BRL BRL-K23003/01 2006-05-24

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek. Een praktijkgericht onderzoek naar de BowTie-methode. Studentennummer: 495041 Datum: 28-05-2014 Stagebegeleider

Afstudeeronderzoek. Een praktijkgericht onderzoek naar de BowTie-methode. Studentennummer: 495041 Datum: 28-05-2014 Stagebegeleider Domaco Milieumanagement BV Darwinstraat 8 2771 TK Boskoop ad.koetsier@domaco.nl 06-28414318 KvK Leiden: 28115221 Afstudeeronderzoek Een praktijkgericht onderzoek naar de BowTie-methode In opdracht van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen... 1 1.1 Inleiding... 1 1.2 Gebruik werkwijzer... 1 1.3 Afbakening... 1 1.4 Soorten PBB... 3 1.5 Certificatie...

Hoofdstuk 1 Algemeen... 1 1.1 Inleiding... 1 1.2 Gebruik werkwijzer... 1 1.3 Afbakening... 1 1.4 Soorten PBB... 3 1.5 Certificatie... Copyright Dit document is eigendom van het Landelijk Expertisecentrum Brandweer BRZO (LEC). Het LEC verzorgt centraal en regionaal in heel Nederland ondersteuning bij brandweergerelateerde onderwerpen

Nadere informatie

Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard

Quercus-PS. Verantwoord maatschappelijk. Het schriftelijk aanwijzen van personen. Noble Drilling sets the Standard Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G Verantwoord maatschappelijk ondernemen Het schriftelijk aanwijzen van personen Noble Drilling sets the Standard Cursusplanner Risicoʼs Nova

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Leiden en het LUMC Universiteit Arbo & Milieudienst faculteit W&N Afdeling VGM van de Universiteit Leiden Juni 2007

Nadere informatie

Elektrische veiligheid - hoogspanning

Elektrische veiligheid - hoogspanning Elektrische veiligheid - hoogspanning Opgesteld door: Richard Groenewegen Huub Smeets Chrit Leenders Nico Koolmees 2 maart 2008 D_Elektrische_veiligheid_hoogspanning 1 Inhoudsopgave 1. Effect van de risicofactor...

Nadere informatie

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Opgesteld door: Arthur Groot Peter Coffeng Corné Bulkmans Helger Siegert April 2009 D_Verstikkingsgevaar_werken_in_besloten_ruimten 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

BEKNOPTE ANALYSE VAN INCIDENTEN IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE

BEKNOPTE ANALYSE VAN INCIDENTEN IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE ARBEIDSINSPECTIE DIRECTIE MAJOR HAZARDS CONTROL BEKNOPTE ANALYSE VAN INCIDENTEN IN DE CHEMISCHE INDUSTRIE (BEDRIJVEN DIE ONDER DE WERKINGSSFEER VAN HET BESLUIT RISICO S ZWARE ONGEVALLEN 99 VALLEN) IN DE

Nadere informatie

Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven Vooronderzoek

Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven Vooronderzoek Veiligheidsprestatie-indicatoren voor het veiligheidsbeheerssysteem van BRZO-bedrijven Vooronderzoek RIVM rapport 620089002/2012 L.J. Bellamy L.A.A. Bollen V.M. Sol Veiligheidsprestatie-indicatoren voor

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie