Kinderen genieten van SNOOZZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderen genieten van SNOOZZ"

Transcriptie

1 donderdag 22 oktober nummer 22 VUmc moet zich profileren als beste werkgever Proefaudit veiligheid managementsysteem Training geeft onder zoekers vat op toekomst Blinde vlekken als bron van informatie Programmamanager fusie is bindende factor Een bed wordt pas een ziekenhuisbed als er een verpleegkundige naast staat, stelt Gerda Berkhout, van de werkgroep arbeidsmarkt pagina 2 Op 2 en 3 november vindt een ziekenhuisbrede proefaudit van het veiligheidmanagementsysteem (VMS) plaats pagina 3 Promovendi en postdocs worstelen met de toenemende werk- en publicatiedruk. Een trainingsprogramma helpt hen pagina 7 Een calamiteit is vreselijk voor alle betrokkenen, maar het is ook een bron van informatie over het systeem en veiligheid pagina 8 Verbinding, dat is een voor Ester Rood typerend woord. Ze ondersteunt de eenwording van VUmc en GGZ ingeest pagina 9 Parkeergarage gesloten Op zaterdag 24 oktober is de parkeergarage tussen en 14.oo uur gesloten voor al het inkomende en uitgaande verkeer. Voor spoedsituaties kan gebruik worden gemaakt van het meanderhof-terrein. De sluiting houdt verband met de vijfde VUmc gebouwenloop. De parkeergarage maakt deel uit van het parcours. Medewerkers en bezoekers kunnen hun auto parkeren langs de openbare weg. Dit is op zaterdag gratis. Het is de vijfde editie van dit bijzondere evenement. Er hebben zich meer dan 700 enthousiaste lopers ingeschreven en daarmee is de maximale capaciteit bereikt. Foto: mark van den brink Kinderen genieten van SNOOZZ Een kleurige ruimte met meubilair van zacht aanvoelend materiaal, een waterbedje, lichtgevende snoeren, bubbelend water, kleurige bewegende afbeeldingen op de muur, een bol die van kleur verandert als je hem aanraakt, spiegels en een sterrenhemel; voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking gaat er een wereld open in de nieuwe snoozz. Ze kunnen zich ontspannen en genieten van een zintuigprikkelende omgeving. Op 1 november gaat de snoozz in Kinderstad officieel open, maar een aantal patiëntjes heeft inmiddels al een voorproefje genomen. De oma van de 21 maanden oude Isis, komt een uurtje met haar kleindochter naar Kinderstad. Isis wordt echt vrolijk en ligt te genieten op het waterbed van alle mooie kleuren en de bewegende patronen, die ze ook nog eens in de spiegel kan bekijken. Het is een genot om Isis daar zo te zien. Wij worden er zelf blij van en de tijd vliegt voorbij, vertelt Veronica Bijenveld. De kamer heeft ook positieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Sinds Isis dagelijks in de snoozz-ruimte komt, kijkt ze veel geconcentreerder naar wat ze ziet en ze volgt ook beter met haar ogen. Dit merken we inmiddels ook in de gewone omgeving buiten de snoozzruimte. Ook assistent-stadhouder Nicole van den Kroonenberg merkt dat het de kinderen goed doet. Ze bewegen, gaan enthousiast brabbelen en kijken hun ogen uit. Al sinds de opening van Kinderstad werd regelmatig de vraag gesteld of er een aparte ruimte zou komen voor kinderen met een beperking. Kinderstad had hiervoor op het eerste oog geen ruimte, maar dat is inmiddels opgelost. Het ontwerp is ontstaan in samenwerking met de Sensoryshop, een bedrijf gespecialiseerd in het creëren van ontspanningsruimten, pedagogisch medewerkers, verpleegkundigen en kinderstad. Een snoozz-ruimte biedt een therapeutische omgeving voor kinderen met een beperking, die in hun eigen belevingwereld leven. Het helpt verveling tegengaan, verdiept zintuiglijke waarneming en bevordert contact, het vergroot het ik-besef en de sociale vaardigheden, doorbreekt isolement en zet aan tot beweging en ontspanning. n MK Medewerkers kunnen kennismaken met de SNOOZZ tijdens de inloopdagen: Maandag 26 oktober uur Dinsdag 27 oktober uur Woensdag 28 oktober uur Donderdag 29 oktober uur Vrijdag 30 oktober uur De SNOOZZ is te vinden in Ronald McDonald VU Kinderstad, ZH9F Divisies presenteren toekomstplannen Alle divisies en diensten van VUmc en een afvaardiging van ggz ingeest hebben tijdens de strategiebijeenkomst hun plannen voor 2010 en 2011 aan elkaar en aan de raad van bestuur gepresenteerd. Dat gebeurde op woensdag 14 oktober in het Rosarium aan de Europaboulevard. Het startschot werd gegeven door bestuursvoorzitter Elmer Mulder, die inging op de gevolgen van de bezuinigingsronde die op Prinsjesdag werd aangekondigd. Hij stelde dat we goed hierop zijn voorbereid. VUmc heeft drie speerpunten: we focussen en maken keuzes, we leveren kwaliteit die mensen ook echt als zodanig ervaren en we besteden veel aandacht aan medewerkers. Vervolgens ontvouwden de divisievoorzitters hun plannen voor de komende jaren. Dat gebeurde op een nieuwe manier: de A3-methode. Alle plannen waren puntsgewijs samengevat op een A-3 vel en voor deze gelegenheid op een poster gezet. Voordeel daarvan is dat de plannen heel concreet en meetbaar zijn aangegeven. De missie en visie, de doelstellingen en de wijze hoe men die wil bereiken staan helder verwoord. Na de presentaties kon men op een flipover commentaar leveren, tips geven, vragen stellen en opmerkingen plaatsen. Door de schematische weergave was het eenvoudig om op elkaars plannen te reageren. Rode draad in het geheel was de nadruk op het aantrekken en behouden van goed personeel, vooral verpleegkundigen en ok-medewerkers, omdat daar nijpende tekorten zijn. Ook capaciteitsproblemen en ketenzorg kregen veel aandacht. Voor ggz ingeest was het de eerste keer dat ze in dit gezelschap hun toekomstplannen presenteerden. Het leverde interessante discussies op. Zo vroegen de aanwezigen zich af of het concept van Prezens, een samenhangend pakket van preventie, advies en kortdurende behandeling van ggz ingeest, te vertalen is naar somatische zorg. Tijdens de strategiebijeenkomst werden de brochures Kennis maakt ons beter, keuzes maken ons onderscheidend, strategie en Feiten en cijfers 2008 gepresenteerd. Deze zijn te vinden op internet (www. vumc.nl/feitencijfers.nl) Nieuwe influenza Het ziet er naar uit dat de aangekondigde piek van patiënten die moeten worden opgenomen met de nieuwe influenza a h1n1 er nu echt aankomt. Landelijk is het aantal ziektegevallen gestegen en ook in VUmc neemt het patiëntenaantal toe. Dat heeft gevolgen voor onder andere de beddencapaciteit. Beleid is dat patiënten met verdenking op nieuwe influenza a h1n1 op een aparte kamer worden verpleegd totdat de definitieve uitslag bekend is. Overigens is deze griep op zich zelf geen opname indicatie; complicaties of onderliggend lijden bepalen de noodzaak tot opname. Om deze patiënt(en) op te kunnen nemen, moet een aparte kamer gecreëerd worden, door te schuiven in de bezette bedden. Bijvoorbeeld door nietgebruikte patiëntenkamers in te zetten. Vrije bedden mogen niet meer gereserveerd blijven voor geplande (electieve) opnames voor de volgende dag of na het weekend. Deze bedden moeten beschikbaar zijn voor patiënten met nieuwe influenza a h1n1. De ervaring uit onder andere Australië, waar het al herfst en winter is geweest, laat zien dat 20-25% van de opgenomen patiënten op de intensive care terecht komt. Het is dus te verwachten dat ook het aantal h1n1-gerelateerde ic-opnames in VUmc zal gaan stijgen, aldus Michiel van Agtmael, internist-infectioloog. Om ziekteverzuim door griep bij de al krappe verpleegkundige bezetting te beperken is het van groot belang dat medewerkers van onder andere de intensive care zich laten vaccineren als het vaccin tegen nieuwe influenza a h1n1 half november beschikbaar is. Als het aantal nieuwe influenza a h1n1-patiënten fors gaat stijgen en we (regionaal) overgaan van fase groen naar oranje zullen alle grieppatiënten op zorgeenheid kort verblijf (1B) worden opgenomen. Meer informatie over het opnamebeleid en andere griepzaken is te vinden op de griepsite via de startpagina van intranet. n EK

2 Grappige ervaring Eva van der Zwan, verpleegkundige medium care, is een van de acht medewerkers met een zogenaamde video-testimonial op de werken-site staat. Zij vertelt over haar persoonlijke ervaringen bij VU medisch centrum en haar dagelijkse werkzaamheden. Vanaf dag één dacht ik, hier hoor ik thuis, vertelt ze in het filmpje op you tube. Met 766 hits (stand op 20 oktober) is haar testimonial het meest bekeken van allemaal. Echt waar, reageert Van der Zwan verbaasd. Ik heb het zelf nog nooit gezien, want dat vind ik eigenlijk zo gênant. De reden dat ze meedeed aan het project is simpel. Ik kan gewoon geen nee zeggen. Enthousiasme Mensen die overwegen de verpleging in te gaan kunnen bij VU medisch centrum een dagje meelopen op een afdeling. Bij cardiologie is dat de laatste tijd bijna wekelijks het geval. Ze komen bij vlagen, vertelt teamleider Ivette Sprenkels. Er is echt veel belangstelling hiervoor. Er zijn er zelfs die onmiddellijk solliciteren als ze zien hoe wij hier werken. Maar er zijn er ook die zich nog willen oriënteren op het werken in de verpleging. Zo was hier laatst een vrouw die verpleegkunde wetenschappen had gestudeerd. Haar werk beviel haar niet en ze vroeg zich af of verpleging haar meer zou aanspreken. Ze moet dan nog aan de opleiding beginnen. We hebben ook twee meisjes gehad die een verpleegopleiding niveau 4 volgden. Ze waren nu nog te jong om stage te lopen in een ziekenhuis. Daarom wilden ze een dagje meelopen om een indruk te krijgen hoe het er in een ziekenhuis aan toe gaat. Natuurlijk kost het tijd om mensen een dag te begeleiden, maar het houd je ook fris. Bovendien krijg je hele enthousiaste reacties, dus dat is ook leuk. In ieder geval bouwen we een hele goede naam op door dit soort acties. foto: DigiDaan VUmc moet zich profileren als beste werkgever Nijpend tekort aan verpleegkundigen Een bed wordt pas een ziekenhuisbed als er een verpleegkundige naast staat, stelt Gerda Berkhout, zorgmanager divisie I en voorzitter van de werkgroep arbeidsmarkt V&V. Het is met medewerkers de meest voorkomende functie in VUmc en er zijn op dit moment veertig gemelde vacatures. We moeten ons ervan bewust zijn dat het tekort aan verpleegkundigen een serieus probleem is. Het verdient een hoge prioriteit. n Monique Krinkels VU medisch centrum staat niet alleen als het om het tekort aan verpleegkundige gaat. In heel Nederland is het lastig om aan voldoende gekwalificeerde mensen te komen. Maar de problemen zijn groter in de Randstad dan daarbuiten, groter in Amsterdam dan in andere steden en groter in universitair medische centra dan in andere ziekenhuizen. Gerda Berkhout legt het uit: Amsterdam is een dure stad om in te wonen en de meeste verpleegkundigen willen woonruimte die niet te ver van hun werk ligt. VUmc is daarbij nog extra in het nadeel omdat er zo weinig parkeermogelijkheden zijn. Medewerkers moeten dus eigenlijk wel met het openbaar vervoer of de fiets naar hun werk kunnen komen. Ook de hoogte van de inkomsten zijn in een umc nogal eens minder dan in andere ziekenhuizen. De salarissen liggen vast in de cao, maar onder druk van artsen in maatschappen bieden andere ziekenhuizen vaak extra onkostenvergoedingen aan en dat is bij ons veel lastiger. Uit onderzoek blijkt overigens steeds weer dat betaling niet van doorslaggevende aard is voor werknemers. Positief onderscheiden De genoemde nadelen van werken bij VUmc zijn bovendien niet door ons op te lossen. Dus moeten we het zoeken in andere elementen, waarin we ons positief onderscheiden. Zo is werken in een umc uitdagend en heb je heel veel mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. We moeten zorgen dat we bekend staan als een aantrekkelijke werkgever voor verpleegkundigen die verder willen komen. Berkhout vindt het jammer dat met het verdwijnen van de inserviceopleiding tot verpleegkundige VUmc zijn reputatie is kwijtgeraakt als uitstekend opleidingsinstituut voor deze beroepsgroep. Opleiden schept een stevige band met een medewerker. Verpleegkundigen zijn tegenwoordig snel geneigd om van baan te wisselen. Ze kunnen ook gemakkelijk een andere werkgever vinden door de tekorten. Ze vindt het daarom belangrijk dat studenten stages lopen in VUmc. De plaats waar je bent opgeleid, wordt voor de meeste mensen de norm. Dat blijkt heel lang door te werken. Daarom moeten er volgens haar veel stageplekken worden gecreëerd, ook al kost dat geld en extra inspanning van de medewerkers. Het betaalt zich uiteindelijk terug. We moeten VUmc als aantrekkelijke werkplek bij zoveel mogelijk verpleegkundigen bekend maken. Instrumenten Er zijn verschillende instrumenten waarmee we VUmc bekend kunnen maken onder verpleegkundigen. We hebben dit jaar bijvoorbeeld een carrièredag gehouden, waar verpleegkundigen een rondleiding en demonstraties kregen. Tien procent van de bezoekers heeft een contract met VUmc afgesloten, dus dat was een succesvolle actie die we volgend jaar zeker zullen herhalen. Aan de website werken moet in haar ogen nog het nodige gebeuren. Het duurt te lang voor je via een google-zoekvraag op onze website komt waar relevante informatie over verplegen in VUmc staat. Bovendien kan het allemaal wat dynamischer en hipper, vindt ze. Daar gaan we nog echt een professionele slag maken. Sinds 2008 heeft VUmc leerwerkplaatsen, een afgescheiden eenheid binnen een afdeling, waar 20 tot 25 studenten de verantwoordelijkheid dragen voor de zorg van 8 tot 10 patiënten. Tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten werken nauw samen en ouderejaars coachen jongere studenten. Volgend jaar krijgen we dat ook voor vervolgopleidingen. Verder is het nodig dat we nog méér studenten gaan opleiden. Nu hangt dat nog erg samen met de vraag naar verpleegkundigen. In tijden dat we voldoende mensen kunnen krijgen, leiden we er minder op en pas wanneer er tekorten zijn breiden we dat uit. Daar zouden we een wat constantere stroom moeten krijgen. En ook aan de uitval moeten we wat doen. De helft van de mbo-studenten haakt tijdens de opleiding af. Alternatieven Op langere termijn zoekt ze het vooral in alternatieven. Je kunt bijvoorbeeld nog eens goed kijken naar het werk van verpleegkundigen: doen ze de dingen waar ze voor zijn opgeleid? Soms is het mogelijk om bepaalde taken over te hevelen, maar een verpleegkundige zal een totaalbeeld van een patiënt moeten kunnen houden om haar werk goed te doen. 8e jaargang, nummer oktober 2009 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoor de lijk heid van de dienst communicatie. Het redactie statuut vindt u op de intranetpagina s van Tracer. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Annemarie Burgers, Maartje van Boekel, Mariet Bolluijt, Bernie Hermes, Edith Krab, Marcia Sanderse, Jan Spee Redactieraad Henk Groenewegen, Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Lys Bouma, Ronald Gabel, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Maybritt Stal en, Esther van t Riet Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Piet Hoogland Redactiesecretariaat dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) , fax (020) Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk RotoSmeets, Utrecht Abonnement Het eerste half jaar is een abonnement op Tracer gratis. Daarna bedraagt de abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnementen Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel , Volgende Tracer De volgende Tracer verschijnt op donderdag 5 november Deadline voor kopij is 28 oktober om uur. Duidelijk beeld van VUmc helpt bij werving verpleegkundigen Het werven van verpleegkundigen is op verschillende afdelingen binnen VUmc een probleem. Wat daar de oorzaak van is? We vissen met z n allen in dezelfde kweekvijver, aldus Gerard van Tricht, praktijkopleider op de intensive care volwassenen. Amsterdam loopt voorop met dit probleem. Er zijn veel ziekenhuizen met een intensive care afdeling en te weinig intensive care verpleegkundigen. n Else Spiering De intensive care van VUmc heeft met personeelsaanwas eigenlijk twee stromen. De eerste stroom gaat naar binnen toe, dit zijn de gediplomeerde verpleegkundigen die een opleiding tot intensive care verpleegkundige volgen, ongeveer 10 tot 15 per jaar. De tweede stroom gaat naar buiten toe, dit zijn de gediplomeerden die een kijkje willen nemen buiten VUmc. We richten ons steeds meer op het behouden van deze laatste groep. We bieden een behoudpremie aan en geven personeel de ruimte om andere dingen te doen, stelt Gerard van Tricht. Toch begint naar mijn idee het probleem al veel eerder, namelijk bij de verpleegkundige opleidingen. Jaren geleden is er voor gekozen om het mbo om te bouwen van een inservice opleiding naar een mbo opleiding binnen grote roc s. Daarmee is de opleiding tot verpleegkundige zeker veranderd. Om nieuwe medewerkers een indruk te geven van VUmc is vorig jaar voor het eerst de dag van de verpleegkundige carrière gehouden. Er is lang nagedacht over hoe mogelijke medewerkers een indruk te geven van VUmc. Er is toen gekozen om mensen echt op de afdelingen te laten kijken. Dit door middel van workshops, rondleidingen en het tonen van authentieke situaties. De dag verliep erg goed en we hebben er VUmc breed acht nieuwe collega s aan over gehouden. Reden genoeg om het volgend jaar nog eens over te doen. De volgende dag van de verpleegkundige carrière zal op 19 maart 2010 plaatsvinden. We zijn dan van plan om het nog breder te maken, zodat zoveel mogelijk afdelingen mee kunnen doen. Ook staan we dit jaar, op 11 en 12 december, op de zorgcarrière beurs die in de rai wordt gehouden. We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen. Het is namelijk lastig om op zo n groot evenement op te vallen. We willen dat op een creatieve manier oplossen, namelijk door het in scene zetten van bepaalde beroepssituaties. Zodat mensen een duidelijk beeld krijgen van het beroep en wat daarbij komt kijken. 2 Tracer oktober 2009 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg

3 Symposium belicht ziekenhuisseries Zaterdagmiddag 24 oktober organiseren de afdeling metamedica samen met Uitgeverij De Tijdstroom en VU podium een middagsymposium over fictie en realiteit in het ziekenhuis. Het symposium Het huis van God is bedoeld voor artsen, coassistenten, studenten geneeskunde, verpleegkundigen en natuurlijk voor liefhebbers van ziekenhuisdrama. Dertig jaar geleden verscheen het boek The House of God van de Amerikaanse arts-schrijver Samuel Shem, een vermaard geworden satire op het ziekenhuisleven. Nu bij De Tijdstroom een nieuwe Nederlandse vertaling van dit boek verschijnt, kijken de deelnemers in aanwezigheid van Shem terug op drie decennia ziekenhuis in werkelijkheid en op televisie. In die tijd is er in het ziekenhuis heel veel veranderd, maar ook veel hetzelfde gebleven. Dat is goed zichtbaar in de ziekenhuisseries die in de loop der tijd onze televisieschermen hebben gevuld. Te denken valt aan series als Dr. Kildare, St. Elsewhere, Medisch Centrum West, er, en House md. Ze laten zien hoe artsen en patiënten met elkaar omgaan, hoe artsen hun beroep opvatten, hoe patiënten met ziekte omgaan, en hoe op medischethische dilemma s een antwoord wordt gezocht. Tijdens het eerste deel van het symposium gaan diverse sprekers in op de betekenis van medische dramaseries. Zij doen dat aan de hand van één serie. In het tweede deel van deze middag discussiëren artsen over de veranderingen in de rol van de arts in het ziekenhuis in het echte leven, en over wat het ziekenhuis met de arts doet. Bovendien wordt het eerste exemplaar van het boek Maison Dieu. Dertig jaar The House of God van de hand van Arko Oderwald uitgereikt. Samuel Shem zal het symposium afsluiten. n MK Voorkom griep De jaarlijkse gratis vaccinatie tegen de gewone griep vindt plaats tussen oktober. Medewerkers van de dienst arbo en milieu zitten dan van tot uur te vaccineren in de lounge van het personeelsrestaurant Het Plein. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer het vaccin tegen de nieuwe influenza A H1N1 beschikbaar komt. Scholieren reizen door menselijk brein Opvallend! Miel Ribbe is benoemd tot officier in de orde van Oranje- Nassau. Hij kreeg deze hoge Koninklijke onderscheiding ondermeer wegens zijn bijdrage aan de ouderengeneeskunde. Twintig jaar geleden startte hij als eerste ter wereld met de opleiding verpleeghuisgeneeskunde, zoals het vak tot voor kort heette. Inmiddels zijn er op VUmc 750 verpleeghuisartsen opgeleid en heeft het emgo 400 wetenschappelijk publicaties op dit terrein op haar naam staan. Ribbe kreeg de versierselen tijdens het symposium Van oude mensen en oude dieren op 1 oktober, waarmee het jubileum werd gevierd. Proefaudit veiligheidmanagementsysteem Vrijdag 9 oktober maakte een aantal Amsterdamse middelbare scholieren kennis met de werking van het menselijk brein. Ze maakten de nieuwste ontwikkelingen in de neuronavigatie van dichtbij mee. Tijdens een interactief programma van de afdeling neurochirurgie kregen zij toelichting op de vraag wat er werkelijk in ons brein gebeurd en hoe we tegenwoordig door het delicate menselijk brein kunnen navigeren en opereren zonder iets te beschadigen. Zij gingen ook zelf aan de slag om direct te ervaren hoe bepaalde mechanismen in ons hoofd werken en hebben gezien hoe het neuronavigeren in zijn werk gaat. Deze ontmoeting vond plaats in het kader van Oktober Kennismaand waaraan VUmc jaarlijks deelneemt. Middelbare scholieren kunnen dan kennismaken met de wetenschap en technologie. De belangstelling voor dit programma was ook dit jaar weer groot. n MK Op 2 en 3 november vindt een ziekenhuisbrede proefaudit over het veiligheidmanagementsysteem (vms) plaats. De raad van bestuur heeft deze proefaudit bij het vms veiligheidsprogramma aangevraagd, om alvast een duidelijk, objectieve beoordeling te krijgen van de voortgang van de implementatie van het vms. Eind 2012 moeten alle ziekenhuizen namelijk volgens de nta 8009:2007 gecertificeerd zijn. VUmc wil deze certificering gelijktijdig met de niaz-accreditatie in november 2010 behalen. De proefaudit wordt uitgevoerd door niaz auditoren. Zij komen naar VUmc om aan de hand van gesprekken met medewerkers en het inzien van documenten een beeld te krijgen in hoeverre de nta 8009:2007 al is geïmplementeerd. Daarnaast wordt duidelijk in hoeverre deze goed toepasbaar is. Binnen drie weken na de audit, dus voor 27 november, ontvangt VUmc een rapportage van de bevindingen. Deze rapportage zal een duidelijk beeld geven in hoeverre het vms in VUmc geïmplementeerd is. Voor meer informatie Leo de Haan of Nicole Feller Foto: mark van den brink Piet Hoogland De vooruitgang Toen ik nog studeerde was een maagresectie een doodnormale therapie voor lastige maagzweren. Een stevige ingreep maar een verbloedingsdood of een buikvliesontsteking was het alternatief. De oorzaak van dit maaglijden moest je zoeken in liefdeloze ouders, die hun kind emotioneel verwaarloosd hadden: de maag schreeuwde om liefde en deed dat in de vorm van een bovenmatige zoutzuurproductie. De liefde van de mens gaat tenslotte door de maag. Nu al wordt deze handelswijze bijna op een lijn gesteld met de middeleeuwse steensnijderij. Gewoon een antibioticakuur en helemaal geen messentrekkerij meer. Een mooie stap voorwaarts dus en... als beloning een Nobelprijs. Extra knap zelfs als je bedenkt dat de knappe lieden die dit uitgevonden hadden, waren opgeleid in een tijd dat we aan de universiteiten nog middeleeuwse opvattingen hadden over het onderwijs. Veel saaie hoorcolleges die nauwelijks effect hadden en subjectieve beoordelingen door ontaarde zonderlingen die desondanks de titel professor mochten voeren. Mondelinge tentamens, soms wel drie in één week en dat allemaal zonder inspraak van de studenten en bovendien in een eenzijdig mannelijke vrouwonvriendelijke atmosfeer. Vrouwen hadden geen schijn van kans tenzij... u weet wel! Alleen maar rechtse jongens in pak met vest en altijd met een kater van de vorige avond. Wat had ik graag wat meer vrouwelijke studenten in de collegebanken gezien! Fouten in de geneeskunde werden toen nog met de mantel der liefde bedekt en alleen van een professor die zich hardop liet ontvallen dat hij zich wel voor zijn kop kon slaan, zou je mogen aannemen dat hij zich met een primitieve vorm van reflectie had beziggehouden. Primitieve toestanden dus en nog maar zo kort geleden. Ook op het gebied van het onderwijs heeft de tijd gelukkig niet stilgestaan. Frontaal onderwijs is bijna uitgeroeid en mondelinge tentamens behoren al helemaal tot het verleden. Als je je dan ook nog eens realiseert dat je tegenwoordig ook via de computer tentamen kan doen, dan kan je niet anders dan van een ware revolutie spreken. Een revolutie die nog maar pas op gang gekomen is, want er zijn nu al tekenen dat er nog heel wat staat te gebeuren. Zo heeft men onlangs bedacht dat je al voor het einde van een cursus een tentamen kan doen. Als je ook zonder onderwijs kan slagen, waarom dan wachten. Als je maar iets meer dan de helft van de vragen goed kan beantwoorden zit je goed en je vliegt als een raket door je studie. Misschien een beetje lullig voor de docenten die nog op moeten treden maar dat is nog geen reden om de vooruitgang te stoppen. Wat ben ik blij dat ik dit allemaal nog mee mag maken! Benoemingen Professor R.M. Droës is met ingang van 1 september benoemd tot hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie. De leerstoel is ingebed in de afdeling verpleeghuisgeneeskunde. Professor H.J. Blom is met ingang van 1 oktober benoemd tot hoogleraar biochemie van erfelijke metabole ziekten. De leerstoel is ingebed in de afdeling klinische chemie. Professor M. Diamant is met ingang van 1 oktober benoemd tot hoogleraar interne geneeskunde in het bijzonder de diabetologie. De leerstoel is ingebed in de afdeling interne geneeskunde. Professor C.M.P.M. Hertogh is per 1 oktober benoemd tot hoogleraar ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen. De leerstoel is ingebed in de afdeling verpleeghuisgeneeskunde. Professor G.G. Kenter is per 1 oktober benoemd tot hoogleraar gynaecologische oncologie. De leerstoel is ingebed in de afdeling verloskunde en gynaecologie, Professor J.M. Rozemuller-Kwakkel is per 1 oktober benoemd tot hoogleraar neuropathologie, in het bijzonder de pathologie van neurodegeneratieve ziekten. De leerstoel is ingebed in de afdeling pathologie Tracer oktober 2009 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg 3

4 Samenwerking VUmc-GGZ ingeest Nieuwe cursus haalt seksualiteit uit taboesfeer Samen met GGZ ingeest ontwikkelde de Amstel Academie de cursus Intimiteit en seksualiteit. Een onderwerp waarop volgens seksuoloog en cursusleider Renske Althuisius nog steeds een taboe ligt. De meeste behandelaars hebben schroom om seksualiteit bij de patiënt ter sprake te brengen. Het doel van deze cursus is dan ook om de angst om het onderwerp te bespreken te verminderen. Ruim een derde van de Nederlandse mannen en vrouwen heeft in meer of mindere mate problemen met seksualiteit en intimiteit. Sommigen daarvan zoeken hulp, maar de meesten vinden het moeilijk om er over te praten. Patiënten brengen uit schaamte seksualiteit meestal niet zelf ter sprake. Of ze verwoorden het in bedekte termen en hopen dan dat de behandelaar het oppakt. En dat gebeurt nog te weinig. Aangepast Althuisius geeft de cursus al enige tijd samen met collega-sexuoloog Erik van Beek aan hulpverleners bij GGZ ingeest. Voor VU medisch centrum is de cursus aangepast. Het grootste verschil is de achtergrond van de patiënten. Of je nu net een zware operaties hebt ondergaan of je lijdt aan een depressie; je loopt tegen verschillende problemen aan. De ervaring tot nu toe is, dat behandelaars het prettig vinden om bij het onderwerp stil te staan. Het is voor veel mensen toch iets waarvan ze niet weten wat ze ermee aan moeten. En het is niet alleen maar serieus, we lachen ook veel. Althuisius geeft aan dat een gesprek met de hulpverlener soms niet afdoende is. Sommige problemen zijn wat complexer en dan kan het zinvol zijn om door te verwijzen naar een seksuoloog. Wanneer doe je dat wel en wanneer niet? Ook daar helpen wij de hulpverlener bij. De cursus Intimiteit en seksualiteit bestaat uit twee dagdelen en is bedoeld voor alle medewerkers in de zorg. De eerstvolgende cursus is op 2 en 9 november.n PD Foto s Paul le clercq &De Wit De Wit Ze werken nu nog bij verschillende organisaties, op verschillende locaties en in verschillende functies, maar Pieter de Wit van GGZ ingeest en Maartje de Wit van VUmc delen alvast hun achternaam. Met de fusie van beide organisaties in zicht, een kennismaking tussen twee aanstaande collega s. Naam en functie: Pieter de Wit, afdelingsmanager kliniek opname ouderen en dagbehandeling neuropsychiatrie Geboorteplaats en -datum: t Zand, 18 september 1958 Aan de slag bij huidige werkgever: 1999 Wat doe je precies? Ik zorg ervoor dat het primaire behandelproces zo goed mogelijk verloopt. Dat gaat in nauwe samenwerking met het multidisciplinair team. Verder doe ik de opnamecoördinatie van de kliniek. Daarnaast werk ik aan een aantal kleinere projecten. Voorbeelden hiervan: contractmanagement van het taxivervoer van ggz ingeest, de interne verhuizing van de Amstelmere. Waarom deze baan? Ik kon wegens gezondheidsredenen mijn werk als ambulanceverpleegkundige niet meer uitvoeren. Ik heb me toen omgeschoold binnen de zorg, want ik wist wel, dat is echt mijn ding. Ik ben toen een studie spv (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) gaan doen. Na drie jaar, kreeg ik de gelegenheid om door te stromen naar een leidinggevende functie omdat leiding geven iets is wat ik ambieer. Ik ben na mijn gezondheidsproblemen dus heel goed terecht gekomen en ik heb het nu erg naar mijn zin. Wat is het leukste onderdeel van je werk? Ik heb veel vrijheid in mijn baan om vorm en inhoud te geven aan het teamleiderschap. Ook is het nauw samenwerken met een multidisciplinair team erg leuk. Het is een inspirerend team en er is veel talent en deskundigheid aanwezig. nieuwe curriculum aan hun coschappen beginnen. Ik ben benieuwd. Naam en functie: Maartje de Wit, postdoc (onderzoeker) medische psychologie sectie diabetes psychologie Geboorteplaats en -datum: Heemskerk, 5 juli 1978 Aan de slag bij huidige werkgever sinds: in 2004 begonnen als promovendus, sinds 1 september 2008 als postdoc Wat doe je precies? Mijn werkzaamheden zijn erg breed. Ik hou me bezig met verschillende onderzoeksprojecten die zich richten op kinderen met diabetes en hun familie. Het onderzoek is dan vooral toegespitst op de kwaliteit van het leven en de psychologische problemen. Eén van de projecten richt zich op prevalentie van depressie bij tieners met diabetes. Bij een ander project ontwikkelen we op internet een cursus voor ouders met tieners die diabetes hebben. Die cursus is vooral om emotionele steun en steun in de opvoeding te bieden Waarom deze baan? In 2004 ben ik begonnen als promovendus, want na mijn studie psychologie wilde ik graag verder met onderzoek. Ik werk hier in een prettige omgeving en vooral de combinatie van onderzoek en medische setting vind ik erg leuk. Omdat ik na mijn promotie vond dat er nog zo veel te doen was voor kinderen met diabetes, was ik blij dat ik hier als post-doc kon blijven werken. Wat is het leukste onderdeel van je werk? De afwisseling, ik ben bezig met nadenken over oplossingen van problemen die in de zorg spelen. Daarnaast heb ik contact met ouders en kinderen over problemen waar zij tegen aan lopen. Sterk in de markt Wat u altijd al heeft willen weten Marktwerking, een term die inmiddels veelvuldig valt binnen VUmc. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Hoe belangrijk is het en wat merken wij er op de werkvloer van? In Tracer een serie over marktwerking. Deze week: de nieuwsbrief van team marktonderzoek en verkoop, onderdeel van planning & control van VUmc. n Ellen Kleverlaan In het nieuwe zorgstelsel hebben verzekeraars een grote, sturende rol gekregen. Zij maken nu immers de prijs- en kwaliteitafspraken met de zorgaanbieders. Het maakt zorgaanbieders en verzekeraars afhankelijk van elkaar. Over dit onderhandelingsproces en alles wat ermee samenhangt, bleek binnen de organisatie veel behoefte aan informatie, legt Iris Wanders van planning & control uit. We kwamen op het idee van een nieuwsbrief omdat er zoveel gebeurt momenteel. Zo komt prestatiebekostiging eraan en de dbc-systematiek wordt overhoop gehaald. Bovendien zijn niet alleen wij, maar ook de verzekeraars in dit proces zoekende. Verzekeraars willen zich bijvoorbeeld onderscheiden van hun concurrenten. Want uit onderzoek blijkt dat consumenten nu alleen qua prijs het verschil tussen de zorgverzekeraars weten, verder eigenlijk niet. Goede en langdurige relatie Wanders: Wat je ziet is dat agis zich op kwaliteit gaat onderscheiden. Achmea zoekt het in collectiviteitscontracten en Zorg & Zekerheid kijkt heel lokaal naar praktische zaken. Daardoor leggen de verzekeraars verschillende eisen neer bij de zorgaanbieders. Die eisen komen terecht bij de afdeling p&c van VUmc. En die leggen dat weer neer bij de organisatie. Aan de medisch specialisten wordt bijvoorbeeld gevraagd om indicatoren te turfen voor verschillende dbc s. Onder andere op basis daarvan komt vervolgens een contract tot stand. Waarom is het eigenlijk belangrijk dat VUmc contracten met de verzekeraars tekent? Als patiënten ons maar gewoon weten blijven te vinden? Dan zouden we het passantentarief voor dbc s kunnen rekenen en lijkt er niet veel aan de hand. Maar het is juist ook in ons belang om een goede en langdurige relatie met de zorgverzekeraars te hebben. Want zij zullen steeds vaker hun patiënten naar een bepaalde zorgaanbieder gaan doorverwijzen. Of huisartsen wijzen op goede zorgaanbieders. Dan is het belangrijk dat wij daarbij zitten. Ook zit bij hen geld voor zorgvernieuwing, terwijl wij de kennis hebben. Samenwerken is gunstig voor ons, maar ook voor hen, want zij kunnen zich daar weer op profileren naar hun klanten. ILLUSTRATIE: LORENZO Eenduidige informatie Verzekeraars zijn heel grote organisaties en veel mensen houden zich met een organisatie als VUmc bezig. Juist daarom is het belangrijk dat informatie eenduidig is. Zowel van de verzekeraars richting VUmc, als andersom. Deze nieuwsbrief dient daar een belangrijke rol in te vervullen. Zodat we als VUmc met één mond praten en zodat de informatie die verzekeraars verstrekken ook weer op één manier onze organisatie inkomt. De nieuwsbrief gaat ieder kwartaal verschijnen. Doelgroep van de nieuwsbrief zijn de divisies en divisiebureaus, maar: We hoorden vervolgens dat hij werd doorgestuurd naar de hoofden van de medischspecialistische afdelingen. Daar is blijkbaar ook veel behoefte aan meer informatie. Dat juichen we alleen maar toe. Zij krijgen de nieuwsbrief de volgende keer dus ook. Voor afdelingen waar behoefte is aan meer informatie, komt het team marktwerking en verkoop, bestaande uit Aard Kluck, Paula Juijn, Iris Wanders onder leiding van Pieternel Hummelen, graag langs om nader uitleg te geven. 4 Tracer oktober 2009 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg

Virusontdekkers ontvangen Nobelprijs

Virusontdekkers ontvangen Nobelprijs 4 Rugtasje vol mogelijkheden 4 Kwaliteit in VUmc 8 Doctor 2 doctor ziekenhuis bezocht 9 oktober 2008 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie nummer

Nadere informatie

Brug weer helemaal spic & span

Brug weer helemaal spic & span donderdag 2 december nummer 24 En nu maar wachten op de uitslag Samenwerking GGZ ingeest en VUmc Kerstversiering MMT-ers houden het hoofd koel Ik werk graag met hapklare brokken Foto:Jean-Pierre Jans Een

Nadere informatie

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie nummer 7

Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie nummer 7 3 Vital@Work zoekt deelnemers 7 De kracht van Saskia Peerdeman 9 Affiliatiedag versterkt banden 26 maart 2009 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie

Nadere informatie

familie. Bij ingewikkelde medische gesprekken of bij het brengen van

familie. Bij ingewikkelde medische gesprekken of bij het brengen van 4 Eddy Boots 40 jaar bij VUmc 8 Aapje helpt patiëntjes 9 Fietsen tijdens dialyse 31 januari 2008 T R A C E R I S H E T T W E E W E K E L I J K S E M E D E W E R K E R S B L A D V A N V U M E D I S C H

Nadere informatie

Sterftecijfer in VUmc zeer laag

Sterftecijfer in VUmc zeer laag 4 Patiëntveiligheid in VUmc 7 Radiologie verkort wachttijd 9 Desmond Tutu luistert naar kinderarts 4 december 2008 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie

Nadere informatie

Amsterdam-Paramaribo: een wereld van verschil

Amsterdam-Paramaribo: een wereld van verschil 28 juli 2011 nummer 15 Ramadan 2011 De Islamitische vastentijd, een maand van verzoening en bezinning, begint dit jaar op 1 augustus pagina 2 Buitenconcert uitverkocht Met een optreden van het Orkest van

Nadere informatie

Borstkankermaand goed van start

Borstkankermaand goed van start 4 Nieuwe directeur IPO 7 VUmc agressievrij 9 Hand Clinic geopend 11 oktober 2007 T r a c e r i s h e T T w e e w e k e l i j k s e m e d e w e r k e r s B l a d v a N v U m e d i s c h c e N T r U m U

Nadere informatie

Parkeerdokters blijken publiekstrekkers

Parkeerdokters blijken publiekstrekkers donderdag 29 juli nummer 15 Ramadan 2010 11 augustus begint de maand ramadan: jaarlijkse spirituele beleving voor de moslims pagina 2 Inventarisatie parkeerpassen Inmiddels zijn er iets meer dan duizend

Nadere informatie

Cruijff heeft hart voor VUmc

Cruijff heeft hart voor VUmc 30 juni 2011 nummer 13 Foto Jean Pierre Jans Jouw innovatie goud waard Het Technology Transfer Office ondersteunt wetenschappers van VU en VUmc pagina 2 Revalidatiegeneeskunde weer een eenheid Bij revalidatiegeneeskunde

Nadere informatie

Wormen ingezet tegen chronische darmontsteking

Wormen ingezet tegen chronische darmontsteking 3 Lift poli hersteld 6 Fearfighters overwinnen naaldenangst 7 Oudgedienden delen bijzondere herinneringen 14 augustus 2008 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum uitgave: dienst

Nadere informatie

Nieuw zorgpad metastasen

Nieuw zorgpad metastasen 22 september 2011 nummer 19 Ambitieus IOO wacht visitatie Docent van het Jaar Nieuw zorgpad metastasen Je moet zelf de slingers ophangen Mag ik van jou... Zelfverwerkelijking? Op 1 december hoopt de opleiding

Nadere informatie

Kan geneesmiddel delier voorkomen. Oudere patiënten krijgen soms preventief een middel tegen delier, de effectiviteit is nog nooit onderzocht pagina 4

Kan geneesmiddel delier voorkomen. Oudere patiënten krijgen soms preventief een middel tegen delier, de effectiviteit is nog nooit onderzocht pagina 4 4 oktober 2012 nummer 20 Wervelend optreden Karin Bloemen Doctor2Doctor drie jaar verlengd Kan geneesmiddel delier voorkomen De honger naar kennis moet je niet kwijtraken Dipje of depri in de lucht Cardiologie

Nadere informatie

Het was een roerig jaar

Het was een roerig jaar Speciale editie van Tracer en indrukken Kerstkrant 13 december 2012 De redacties van Tracer en indrukken wensen u en de uwen prettige feestdagen en een gezond, gelukkig en voorspoedig 2013 Het was een

Nadere informatie

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO 5 VU-compas opnieuw op koers 6 Patiëntenlogistiek 7 is hip Wetenschap en onderwijs in balans 18 maart 2004 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE

Nadere informatie

Transferafdeling verhoogt welzijn. Al tien jaar beschikt VUmc over een transferafdeling voor patiënten die nog niet naar huis kunnen pagina 4

Transferafdeling verhoogt welzijn. Al tien jaar beschikt VUmc over een transferafdeling voor patiënten die nog niet naar huis kunnen pagina 4 22 augustus 2013 nummer 17 Een goed begin voor Wouter Bos De voorzitter van de raad van bestuur Wouter Bos begon zijn eerste werkdag met het schrijven van een column pagina 2 Workshop kijken in het hart

Nadere informatie

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25 4 Parelsnoer van start 5 Stalman stelt zich voor 6 Worstelen met kansberekening 7 december 2006 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25

Nadere informatie

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 20

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 20 29 september 2005, nummer 5 Het VerpleegkundeKatern is een tweemaandelijks blad van het VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie Naast het bed van de patiënt hangt een briefje met daarop de datum

Nadere informatie

VUmc-band legt de lat hoog

VUmc-band legt de lat hoog 01-12_612800 26-04-2006 09:22 Pagina 1 3 Aftrap VU Kinderstad 5 Nieuwe 7 donatiefunctionaris aangesteld Onderzoek naar vallen ouderen 27 april 2006 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET

Nadere informatie

Helideck in één keer de lucht in

Helideck in één keer de lucht in 6 Care-oké-café 7 een succes Grootmeesters binden strijd aan 17 februari 2005 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 4 Helideck in één

Nadere informatie

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 56. De universele bril

TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 56. De universele bril 01-12_717047 09/12/2003 18:48 Pagina 1 11 december 2003 3 Polikliniek de lucht in 5 Geslachtoffers titel oratie Peggy Cohen- Kettenis 7 Onderzoek is net als puzzelen TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD

Nadere informatie

Twee prijzen. Theo Doreleijers en Jorim Tielbeek zijn Docent en Student van het jaar en verbonden aan hetzelfde academisch centrum pagina 4

Twee prijzen. Theo Doreleijers en Jorim Tielbeek zijn Docent en Student van het jaar en verbonden aan hetzelfde academisch centrum pagina 4 20 september 2012 nummer 19 Ab Klink wil innovatie Toponderzoekers Twee prijzen Esther Middelkoop: Volg je ambities Nieuwe overeenkomst UMC s moeten onderzoek doen naar innovaties die leiden tot een betere

Nadere informatie

Cijfers schetsen groei in productie

Cijfers schetsen groei in productie 27 april 2005, nummer 4 Het KwaliteitsKatern geeft inzicht in de continue kwaliteitsontwikkeling binnen het VU medisch centrum Ilse van Wijk Waarom kiest een universitair medisch centrum voor deelname

Nadere informatie

TOPPERS. Kan je een topstudie combineren met topsport? Ervaringsdeskundigheid in het onderwijs. interview Ab KlinK. achtergrond PolitieKe

TOPPERS. Kan je een topstudie combineren met topsport? Ervaringsdeskundigheid in het onderwijs. interview Ab KlinK. achtergrond PolitieKe io Magazine van het instituut voor onderwijs en opleiden SEPTEMBER 2012 interview Ab KlinK Te weinig medewerkers in de zorg, dat heeft enorme gevolgen achtergrond PolitieKe Peiling van het medisch onderwijs

Nadere informatie

Er moet een tandje bij

Er moet een tandje bij VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 35 NUMMER 15 18 september 2009 Er moet een tandje bij Vóór 5 oktober moeten de afdelingen hun bedrijfsplannen gereed

Nadere informatie

Bikinivisie te beperkt

Bikinivisie te beperkt Het verenigingsblad van NU 91 - Beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging Oktober 2010 19e jaargang Nr.117...zorgen dat je op de hoogte blijft! Bikinivisie te beperkt Kwaliteit van arbeid Genezende

Nadere informatie

Pagina 8 Borderline de baas. Een curus voor familie en partners van borderlinepatiënten. Pagina 16 Discussie over sneldiagnostiek

Pagina 8 Borderline de baas. Een curus voor familie en partners van borderlinepatiënten. Pagina 16 Discussie over sneldiagnostiek Indien onbestelbaar retouradres: UMC St radboud 528 staf concerncommunicatie postbus 9101 6500 hb nijmegen VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 32 NUMMER

Nadere informatie

Op avontuur met 20 beroepsgroepen. Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Psychosociale arbeidsbelasting: Werkt re-integratie?

Op avontuur met 20 beroepsgroepen. Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Psychosociale arbeidsbelasting: Werkt re-integratie? Vakblad over mens, werk en inkomen 36 e jaargang juni 2014 nummer 3 Psychosociale arbeidsbelasting: Sleutelen aan de belasting of de belastbaarheid? Mmm Mensen met mogelijkheden Werkt re-integratie? Pagina

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

20e jaargang augustus 2009. Aios en werk

20e jaargang augustus 2009. Aios en werk 3 20e jaargang augustus 2009 Aios en werk 1 Cursus: De financiële jungle voor de startende medisch specialist Uw bestaan als arts in opleiding zit er bijna op. Gaat u daarna als jonge klare werken in het

Nadere informatie