Programma najaar Vaardigheidstrainingen. Masterclass Professioneel adviseren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma najaar 2012. Vaardigheidstrainingen. Masterclass Professioneel adviseren"

Transcriptie

1 Programma najaar 2012 Vaardigheidstrainingen Masterclass Professioneel adviseren

2 Vaardigheidstrainingen in kleine groepen Onze communicatie- en vaardigheidstrainingen vinden plaats in kleine groepen (10 18) ervaren bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. In opzet betreft het steeds interactief onderwijs met een mix van relevante theorie, realistische oefeningen, casusbesprekingen, discussie en reflectie. Ons trainingsaanbod is met zorg samengesteld door de staf van de Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding SGBO in overleg met de sectie Arbeid en Gezondheid en de sector Arbeid en Organisatie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Beroepsvereniging van Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O). De trainingen staan op zichzelf. De inhoudelijke overlap is minimaal. U kunt dus zonder probleem voor meer dagen in tekenen. Komt u vaker dan is deelname goedkoper (zie Kosten en inschrijving achter in deze brochure). Locatie De trainingen vinden plaats in studiecentrum Soeterbeeck te Ravenstein Cursustijden Onze trainingen zijn geprogrammeerd tussen en uur, met een lunch in de middagpauze. Registratie en ontvangst is vanaf uur. Accreditatie Accreditatie is aangevraagd voor bedrijfs- en verzekeringsartsen (AbSg) voor 6 uur per training Programmacommissie Nieuwe trainingen worden ontwikkeld in nauw overleg met onze programmacommissie: Mw.drs. Truus van Amerongen-Leertouwer, stafbedrijfsarts, ArboNed. Mw.prof.dr. Yvonne Benschop, hoogleraar Organizational Behaviour, Institute for Management Research, Radboud Universiteit Nijmegen. Prof.dr. Roland Blonk, hoogleraar Arbeidsparticipatie en psychische klachten, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht en TNO Arbeid. Mw. Ineke van der Kaaij, hoofd PAO Heyendael, UMC St Radboud. Dr. Gert van Ekeren, stafverzekeringsarts, UWV Nijmegen. Prof.dr. Frans Nijhuis hoogleraar Psychologie van Arbeid en Gezondheid, faculteit Health, Medicine and Life Sciences, Universiteit Maastricht Dr. Tinka van Vuuren, A&O-psycholoog, voorzitter sectie Arbeid en Gezondheid van het NIP. Ir. Hans Timmermans, lector Professional & Leadership Development, Faculteit Economie en Mangement, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Drs. Harry Tweehuysen, A&O-psycholoog en bedrijfskundige, voorzitter Beroepsvereniging van A&O-deskundigen.

3 Kalender/inhoudsopgave Pagina Disfunctioneren door rouw en verlies op de werkvloer 4 Woensdag 24 oktober 2012 Adviseren over psychische beperkingen in SW-bedrijven 5 Woensdag 7 november 2012 Laat zien waar je staat 6 Donderdag 8 november 2012 Mindfulness: een introductie 7 Donderdag 22 november 2012 Driedaagse Masterclass professioneel adviseren 8 Vrijdag 23 november 2012, vrijdag 14 december 2012 en vrijdag 18 januari 2013 In company Alle trainingen die u in deze folder vindt kunnen ook in company worden georganiseerd. In overleg zijn dan aanpassingen mogelijk waardoor ons aanbod optimaal past bij de nascholings- en trainingsbehoefte van uw organisatie. Voor meer informatie zie U vindt daar ook onze verdere aanbod aan trainingen die we in company kunnen verzorgen.

4 Disfunctioneren door rouw en verlies op de werkvloer Woensdag 24 oktober 2012 Achtergrond In je spreekuur zie je regelmatig mensen die geconfronteerd zijn met een ingrijpend life event, zoals het verlies van een dierbare, ernstige ziekte of een incident op het werk. De impact van zulke gebeurtenissen kan zeer heftig zijn. Het kan leiden tot (tijdelijk) prestatieverlies en verzuim. Uit onderzoek is bekend dat een aanzienlijk percentage van persoonlijk disfunctioneren is terug te voeren op onverwerkte verlies- en rouwproblematiek. Van jou wordt verwacht dat je in zulke gevallen adequaat kunt handelen en adviseren, zowel op cliënt- als op organisatieniveau. Dit is niet altijd eenvoudig omdat je hierbij wordt geconfronteerd met eigen je (verlies)ervaringen, coping repertoire en valkuilen die je handelen beïnvloeden. Deze training heeft daarom een duaal karakter: enerzijds bekijken we wat een rouwende doormaakt en wat de nieuwe visie op verliesverwerking is. Anderzijds kijk je naar je eigen opvattingen, ervaringen en valkuilen met betrekking tot verlies en rouw, en de invloed hiervan op je professionele handelen. Docent Paul de Groot is psycholoog en rouw- en verliesbegeleider met een eigen praktijk(de Verbinding). Resultaat - Je kent de state-of- the-art visie rond rouw en verlies. - Je hebt inzicht in het verwerkingsproces bij ingrijpende levensgebeurtenissen. - Je bent je beter bewust van de invloed van je eigen verlieservaringen, opvattingen en gedrag op je professionele handelen. - Je kunt je kwaliteiten en valkuilen meer adequaat hanteren in professionele contacten. Inhoud en opzet Gezien de persoonlijke raakvlakken en (mogelijk recente) ervaringen van de deelnemers met verlies wordt gewerkt in wederzijds respect en vertrouwen. De deelnemersgroep is zo voor elkaar een belangrijke bron van ervaringen en kennis. De docent presenteert de state-of-the-art visie rond verliesverwerking. We onderzoeken op grond van eigen ervaringen, opvattingen en gedachten over verlies en rouw ieders eigen levensverhaal Het derde en grootste deel van dag betreft je professionele rol. De gepresenteerde theorie wordt dan gebruikt om (eigen) casuïstiek te bespreken. Hierbij worden ervaringen en ideeën uitgewisseld en kan ook geoefend worden. Behalve aan ingrijpende gebeurtenis zoals een overlijden, wordt ook expliciet aandacht besteed aan verliessituaties in de werksfeer (conflicten, gepasseerd worden bij promotie, onvrijwillig ontslag) en de gevolgen daarvan.

5 Adviseren over psychische beperkingen in SW-bedrijven Woensdag 7 november 2012 Achtergrond Werknemers in SW-bedrijven ervaren dikwijls een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen en beperkingen. Velen zijn weinig weerbaar en matig intelligent. De werkleiders en bedrijfsleiding verwachten dat de bedrijfsarts concrete handvatten biedt in het omgaan met deze groep werknemers. Niet eenvoudig gelet op de gevarieerde en dikwijls complexe problematiek! Met name de psychische beperkingen leiden bij de werkleiding vaak tot twijfel of onzekerheid: Hoe reageer ik? Wat kan ik doen? Hoe hanteer ik dit gedrag? De vraag is welke praktische tips en adviezen je leidinggevenden kunt geven zodat medewerkers beter gaan functioneren, minder aandacht vragen of minder overlast veroorzaken? Hoe kun je werkleiders helpen voorkomen dat medewerkers uitvallen of dat ze zelf onderuit gaan? Tijdens deze cursusdag krijg je behalve praktische suggesties, een handig instrument aangereikt met tips en handreikingen waarmee je je dagelijkse advieswerk direct vereenvoudigt en verbetert. Docent Paul van Pelt (Van Pelt Mensontwikkeling) adviseert en traint re-integratiebedrijven en SW-bedrijven in het omgaan met werknemers met psychische beperkingen. Resultaat - Je kunt gerichte tips en praktisch advies geven aan leidinggevenden over hun omgang en aansturing van werknemers met psychische beperkingen in SW-bedrijven. - Je beschikt over een praktisch instrument voor advies in het omgaan met psychische beperkingen op de werkvloer. - Je weet hoe je dit instrument in je eigen werk kunt toepassen. Opzet en inhoud De dag is praktisch van opzet. Na een korte inhoudelijk introductie gaan we aan de hand van sprekend en herkenbaar beeldmateriaal aan het werk. We verkennen welke oplossingen mogelijk zijn in de gepresenteerde situaties en wat we leidinggevenden kunnen adviseren. We onderzoeken samen welke tips bruikbaar zijn bij veel voorkomende problemen van veelal laag geschoolde SW-werknemers met psychische beperkingen. Vervolgens maken we kennis met een praktisch begeleidingsinstrument. In de middag oefenen we het gebruik van dit instrument aan de hand van eigen cases die door de deelnemers worden ingebracht.

6 Laat zien waar je staat Donderdag 8 november 2012 Achtergrond Het is van groot belang dat je zichtbaar bent voor je klanten en dat je je duidelijk profileert. Dit geldt zeker voor wie zelfstandig werkt. Maar ook van de bedrijfsarts in loondienst wordt een proactieve, wervende houding verwacht. Je krijgt immers weinig voor elkaar als je niet met de juiste mensen in de klantorganisatie in contact weet te komen en kunt blijven. Ook binnen de arbodienst is het zaak om voldoende in beeld te zijn. De leukere klanten en opdrachten gaan vaak naar collega s die zich het best weten te profileren en over een goed netwerk beschikken. Sommigen hebben een feilloos gevoel voor hoe je je zelf kunt profileren en hoe je een sociaal netwerk opbouwt en gebruikt. Anderen vinden dat lastig of hebben een negatieve associatie met netwerken en profileren. Zij koppelen het aan verborgen agenda s of op een hijgerige manier jezelf verkopen. Deze cursusdag gaat over het belang van zakelijk netwerken en van laten zien waar je voor staat. We staan stil bij de vraag wanneer een klant of collega bij jou moet zijn vanwege jouw unieke kwaliteiten. Maar ook hoe je dat anderen kunt laten weten zonder opdringerig te worden. Hoe maak je gebruik van jouw bestaande netwerk? En hoe kun je dat versterken op een manier die bij je past? Docent Inge Nix is trainer en coach. Eerder werkte zij voor verschillende organisaties als communicatieadviseur. Resultaat - Je weet wat netwerken inhoudt, wat de spelregels zijn en wat de meerwaarde ervan is. - Je weet hoe je je duidelijk en onderscheidend kunt presenteren in een kort (netwerk)gesprek. - Je hebt een plan hoe je jouw zakelijk netwerk gaat versterken en beter kunt benutten. Inhoud en opzet We beginnen deze dag met een verkenning van hoe je je nu profileert bij je klanten en binnen je arbodienst. We staan stil bij de drempels die je daarbij misschien ervaart. Ook verken je jouw huidige zakelijke netwerk en de manier waarop je dat gebruikt. Hoe introduceer je je kort in nieuwe contacten? Hebt je een zakelijk profiel op LinkedIn? Hoe presenteer je je daar? De verdere dag staat in het teken van oefenen met het leggen van contacten en het effectiever leren gebruiken en onderhouden van je netwerk. Dit gebeurt via concrete oefeningen rond kennis maken ( 30-seconden-introductie ), je netwerk beter benutten om jouw doelen te bereiken, zakelijk gebruik van sociale media (do s en don ts) en nog veel meer.

7 Mindfulness: een introductie Donderdag 22 november 2012 Achtergrond Arbeidsorganisaties veranderen in een hoog tempo en stellen andere eisen. Werd vroeger gezocht naar gemotiveerde, volgzame mensen - nu wordt verwacht dat werknemers proactief, innovatief, flexibel en klantgericht zijn. Door deze nieuwe eisen staan veel werknemers onder druk. Met een van negen tot vijf mentaliteit kom je immers niet ver meer. In deze training bekijken we hoe mindfulness het optimaal functioneren en de veerkracht van mensen kan bevorderen. Mindfulness (opmerkzaamheid, aandacht, oplettendheid) richt zich op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Geadviseerd wordt een afwijzende, op controle gerichte houding los te laten. Een bewuste, open houding laat ruimte ontstaan voor acceptatie en ander effectief gedrag. Het doel is minder automatisch te reageren vanuit ingesleten, disfunctionele patronen. Mindfulness biedt zo meer keuzevrijheid, zelfregie en veerkracht. Docenten Marieke Cavé is coach en trainer bij REVITA, bureau voor vitaal werken in Nijmegen. Math. Janssen is A&O psycholoog en docent bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Resultaat - Je hebt ervaren wat mindfulness is en je kent de resultaten van recent onderzoek naar de effectiviteit van deze aanpak. - Je weet welke betekenis mindfulness voor jou en jouw cliënten kan hebben. - Je kent de indicaties en contra-indicaties voor verwijzing. Inhoud en opzet Deze training biedt een actieve kennismaking met mindfulness. Het gaat deels om zelf ervaren wat mindfulness is en doet via oefeningen met de deelnemersgroep. Daarnaast wordt besproken wat dit voor jou en je cliënten kan betekenen. Hierbij komen vragen aan de orde zoals: Wat kan mindfulness voor jezelf betekenen? Wanneer en voor welke cliënten kan mindfulness van waarde zijn? Welke effecten zijn dan te verwachten? Welke mogelijkheden biedt mindfulness op teamniveau of organisatieniveau?

8 Driedaagse Masterclass professioneel adviseren Vrijdag 23 november 2012, 14 december 2012 en 18 januari 2013 Achtergrond Je bent expert op jouw vakgebied. Steeds vaker wordt echter verwacht dat je in je contacten bij klantorganisaties (vooral) als adviseur optreedt. Bij sommige klanten heb je wellicht ook een acquisitietaak of doe je het relatiebeheer. Je moet dus in verschillende rollen kunnen opereren. Omdat iedere klantorganisatie een dynamisch systeem vormt, met een eigen cultuur, zijn de eisen en verwachtingen overal iets anders. Op basis van je praktijkervaring heb je hierover al het nodige geleerd. Intuïtief onderken je het krachtenveld waarin je handelt en je weet dat je op het juiste moment moet kunnen schakelen tussen verschillende rollen. In deze driedaagse masterclass professioneel adviseren - bedoeld voor ervaren professionals - nemen we je handelen in verschillende rollen onder de loep. Het accent ligt daarbij op de rol als adviseur. Docenten Vincent van Reusel is zelfstandig trainer en adviseur bij Pelgrim organisatieadvies & training bv. Joost van der Gulden, bedrijfsarts, is hoofd van de Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding SGBO. Resultaten - Je leert jezelf meer (zelf)bewust te profileren in de adviesrol, acquisitierol, expertrol en als relatiebeheerder, en je kent de spelregels die bij elk van deze rollen horen. - Je leert de managementstijl en organisatiecultuur van een organisatie te benoemen en te betrekken bij je aanpak. - Je leert het krachtenveld in de klantorganisatie te analyseren en beter te benutten - Je leert beïnvloedingstechnieken waarmee je je advies effectiever kunt presenteren. Inhoud en opzet We behandelen stap voor stap het in kaart brengen van de klantvraag en het tot stand komen van het adviesproces. Eigen casuïstiek van deelnemers vormt het uitgangspunt in oefeningen rond contact leggen, profileren en aansluiten bij wat de klant vraagt. Je krijgt bruikbare feedback op je aanpak en gespreksvaardigheden. De eerstvolgende cursusdag vragen we hoe de casus zich heeft ontwikkeld. Je leert om zorgvuldig uit te vragen wat een klant wil zodat je een passend aanbod kunt doen. Er is veel aandacht voor de vraag hoe je draagvlak ontwikkelt voor je voorstel of advies. Ook gaan we na hoe je via een krachtenveldanalyse bepaalt welke sleutelfiguren in de organisatie je bij je aanpak zou moeten betrekken om de kans op succes te vergroten. Tijdens de laatste dag doen we een uitgebreide oefening rond een reële vraag van een klantorganisatie, waarin je allereerst verkent wat de klant als kernvraag of probleem ziet. Vervolgens wordt gevraagd hier rekening mee te houden bij de voorbereiding van een advies over vitaliteitsbevordering en/of het terugdringen van ziekteverzuim dat goed aansluit bij de eisen van de klant. In deze real-life case worden de inzichten en adviesvaardigheden toegepast die je de eerste twee dagen leerde.

9 Docenten Paul de Groot psycholoog en rouw- en verliesbegeleider met een eigen praktijk(de Verbinding). Paul van Pelt adviseert en traint re-integratiebedrijven en SW-bedrijven in het omgaan met werknemers met psychische beperkingen. (Van Pelt Mensontwikkeling) Inge Nix trainer en coach. Eerder werkte zij voor verschillende organisaties als communicatieadviseur. Marieke Cavé coach en trainer bij REVITA, bureau voor vitaal werken in Nijmegen. Math. Janssen A&O psycholoog en docent bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Vincent van Reusel zelfstandig trainer en adviseur bij Pelgrim organisatieadvies & training bv. Joost van der Gulden, bedrijfsarts, is hoofd van de Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding SGBO.

10 Deelname Inschrijven U kunt zich inschrijven via onze website Uw inschrijving dient 3 weken voor de training bij ons binnen te zijn U ontvangt ongeveer twee weken voor de cursusdatum informatie over de locatie en een routebeschrijving. Na afloop van de training wordt een certificaat uitgereikt. Per training is het maximaal aantal deelnemers vastgesteld op 20 personen Deze trainingen worden desgewenst ook in company georganiseerd. Betalen De kosten van deelname, inclusief lunch en cursusmateriaal, zijn voor één training 365,-. Bij deelname aan twee of meer trainingen bedragen de kosten 305,- per training. Het tarief voor de Masterclass (3 trainingsdagen) bedraagt 1095,-. Opgave voor een of meer trainingen is mogelijk via U kunt het inschrijfgeld betalen via de digitale betaalmodule op Bij annulering langer dan 2 weken voor de training wordt het trainingsgeld minus administratiekosten ( 55,-) gerestitueerd. Bij annulering binnen 2 weken voor de training vindt geen restitutie plaats. Accreditatie Accreditatie is aangevraagd voor bedrijfs- en verzekeringsartsen (AbSg) voor: 6 uur per training 18 uur voor de Masterclass Professioneel Adviseren Locatie De trainingen vinden plaats in studiecentrum Soeterbeeck te Ravenstein Contact Inschrijven en informatie Bureau PAO Heyendael 87 UMC St Radboud Mw. Tamara Coolen Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen T: E: Inhoudelijk SGBO Professional development Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/ Sociale Geneeskunde 161 UMC St Radboud Dr. Joost van der Gulden, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen T: E: W: PAOG-Heyendael werkt volgens de door het NIAZ vastgestelde norm voor medische bij- en nascholing.

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Woensdag 2 t/m vrijdag 4 september 2015 bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de SGBO op woensdag 2 tot

Nadere informatie

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Kloosterhotel ZIN te Vught Maandag 25 t/m woensdag 27 augustus 2014 Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de

Nadere informatie

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Balans werk en privé Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? dinsdag 30 oktober 2012 dinsdag 4 december 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM

Nadere informatie

LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN

LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN Wel of geen diagnostiek? Wel of geen diagnose? BrainAgingMonitor Hoe oud is jouw brein? Donderdag 26 april 2012 www.brainagingmonitor.nl Toelichting PAO Heyendael organiseert

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

E-HEALTH @ DE VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK. 21e Nijmeegse nascholingsdag voor verloskundigen en huisartsen

E-HEALTH @ DE VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK. 21e Nijmeegse nascholingsdag voor verloskundigen en huisartsen E-HEALTH @ DE VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK 21e Nijmeegse nascholingsdag voor verloskundigen en huisartsen Donderdag 11 oktober 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert op donderdag 11 oktober 2012 de cursus:

Nadere informatie

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag

TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU. Locatie: Sophia Revalidatie, Den Haag TWEEDEJAARS COMPLEXE COMMUNICATIE OP SPREEKKAMERNIVEAU Locatie: Woensdag 12 t/m vrijdag 14 november 2014 Toelichting De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG E-HEALTH EN DE OUDERENZORG Donderdag 6 februari 2014 Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de doelgroepcommissie Ouderengeneeskunde op donderdag 6 februari 2014 de cursus: E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

Nadere informatie

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Onderdeel van 4 sessies om Iedere patiënt altijd veilig op uw afdeling waar te maken 17 april 2012 19 juni 2012 25 september

Nadere informatie

Solliciteren voor een opleidings-of maatschapsplaats A(N)IOS. Hoe voer je een constructief sollicitatiegesprek met je gesprekspartner(s)?

Solliciteren voor een opleidings-of maatschapsplaats A(N)IOS. Hoe voer je een constructief sollicitatiegesprek met je gesprekspartner(s)? Solliciteren voor een opleidings-of maatschapsplaats A(N)IOS Hoe voer je een constructief sollicitatiegesprek met je gesprekspartner(s)? 7 juli 2015 Toelichting PAO Heyendael organiseert op 7 juli 2015

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK Medische fouten, incidenten en meldingsplicht voor specialisten en AIOS Vrijdag 8 juni 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert op 8 juni 2012 de cursus

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

11 e TBV Congres Vrouw en werk

11 e TBV Congres Vrouw en werk 11 e TBV Congres Vrouw en werk Donderdag 21 november 2013 Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht Thema vrouwen, gezondheid en arbeid uit verschillende invalshoeken: Arbeidsparticipatie en mobiliteit Verschillen

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg Omgaan met (on)macht in de acute intensieve zorg Leren van ervaringen Donderdag 14 oktober 2010 te Nijmegen Inleiding Iedere hulpverlener ervaart

Nadere informatie

NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep

NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep Training en intervisie data najaar 2013 Intervisie Dringend gezocht: enkele vertrouwenspersonen voor een nieuw

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Aanbod trainingen & workshops. Maart 2011

Aanbod trainingen & workshops. Maart 2011 Aanbod trainingen & workshops Maart 2011 In deze brochure: Onze aanpak p. 3 Aanbod trainingen en workshops p. 4 De trainers p. 6 Publicaties p. 7 Contact Hendrikx & Van der Heijden Postbus 1400 5602 BK

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN Locatie: Sint Maartenskliniek, Nijmegen Donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 Toelichting De Nederlandse

Nadere informatie

DCD & SPINA BIFIDA EN KLINIMETRIE BIJ KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING

DCD & SPINA BIFIDA EN KLINIMETRIE BIJ KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING DCD & SPINA BIFIDA EN KLINIMETRIE BIJ KINDEREN EN JONGEREN MET EEN BEPERKING 24 en 25 mei 2012 Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking met PAO Heyendael

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining

DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining Door-zien en anticiperen voor advocaten Introductie doorzie persoonlijkheden met behulp van non verbale kenmerken

Nadere informatie

Doelgroep: Iedereen die nieuwsgierig is naar wat Lean inhoudt en wat continu verbeteren voor uw dagelijks werk en uw organisatie kan betekenen.

Doelgroep: Iedereen die nieuwsgierig is naar wat Lean inhoudt en wat continu verbeteren voor uw dagelijks werk en uw organisatie kan betekenen. Overzicht Workshops Om het continu verbeteren in uw eigen werkomgeving te kunnen toepassen, biedt Y47 een aantal praktijkgerichte workshops aan. Tijdens deze workshops wordt inzicht geboden in de verschillende

Nadere informatie

Basisopleiding Management Consultant

Basisopleiding Management Consultant Basisopleiding Management Consultant Vrije Universiteit Amsterdam // Basisopleiding Management Consultant // Basisopleiding Management Consultant Het adviesvak heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld.

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie

Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie Congres Richtlijn Niet-aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 16 februari 2012 Ieder jaar weer wordt een grote groep werknemers getroffen door niet aangeboren

Nadere informatie

Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS

Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS ADOS-training Karakter organiseert een training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS. Wat is ADOS? Het Autisme Diagnostisch

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

COACHVAARDIGHEDEN VOOR BEDRIJFSARTSEN

COACHVAARDIGHEDEN VOOR BEDRIJFSARTSEN BIJSCHOLINGSPROGRAMMA COACHVAARDIGHEDEN VOOR BEDRIJFSARTSEN VOOR ARBEIDS- EN BEDRIJFSGENEESKUNDIGE PROFESSIONALS Coaching Plaza Rotterdam Redactie: Hans Polak Andrea Bierhuizen augustus 2011 cp/ba-9201

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden bij transitie. Voorjaar 2016

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden bij transitie. Voorjaar 2016 Secure Base Coachen Professioneel begeleiden bij transitie Voorjaar 2016 Huissen In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, tochtig labyrint van woorden, woont een mens op brekebenen,

Nadere informatie

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting. Najaar 2015

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting. Najaar 2015 Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting Najaar 2015 Huissen In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, tochtig labyrint van woorden, woont een mens op brekebenen, lelie

Nadere informatie

RATIONELE FARMACOTHERAPIE VOOR OUDEREN. als je door de pillen de patiënt niet meer ziet

RATIONELE FARMACOTHERAPIE VOOR OUDEREN. als je door de pillen de patiënt niet meer ziet RATIONELE FARMACOTHERAPIE VOOR OUDEREN als je door de pillen de patiënt niet meer ziet 14 maart 2013 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen,

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Vrijdagen 1, 15 & 29 November 2013 Utrecht (Hotel NH Utrecht)

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

PRAKTISCHE STRALINGS- DESKUNDIGHEID 4A. Voor Laboranten /MBB ers

PRAKTISCHE STRALINGS- DESKUNDIGHEID 4A. Voor Laboranten /MBB ers PRAKTISCHE STRALINGS- DESKUNDIGHEID 4A Voor Laboranten /MBB ers 5, 12, 19 en 26 maart 2015 2 en 9 april 2015 Toelichting In samenwerking met de Arbo- en Milieudienst van het Radboudumc, de afdelingen Radiologie

Nadere informatie

NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN

NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN Locatie: Sint Maartenskliniek, Nijmegen Donderdag 25 en vrijdag 26 september 2014 Toelichting De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking

Nadere informatie

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma De toepassing van de richtlijn Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers Post - HBO cursus 2012

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen?

Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen? Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen? 9 april 2015 Dr. Rienk Prins Lector Capabel Hogeschool Utrecht Inhoud Afbakening en doel Een verkennend onderzoek naar re-integratie naar werk van

Nadere informatie

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP mensenkennis De kracht van de psycholoog-mediator zit erin dat mensen zich op hun eigen toekomst kunnen richten en dat kinderen de ruimte krijgen

Nadere informatie

Kijken achter het masker

Kijken achter het masker Kijken achter het masker Driedaagse bijscholing Karakterstructuren voor therapeuten en coaches Zoek je een bijscholing die jouw manier van werken als therapeut of coach verdiept? Zou je meer (praktisch)

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015 Wegens succes herhaald! Leergangen 2009 2014 evaluatie: 9! Advanced Jobmarketing Training voor Loopbaanprofessionals 4-daags - voorjaar 2015 Advanced Jobmarketing training vanuit drie dimensies: 1. Kennis

Nadere informatie

Vakmanschap; vertrouwenswerk in uitvoering

Vakmanschap; vertrouwenswerk in uitvoering Conferentie voor vertrouwenspersonen basisonderwijs Vakmanschap; vertrouwenswerk in uitvoering Woensdag 8 april 2015 9.30-16.00 uur Regardz De Eenhoorn Amersfoort Project Preventie Seksuele Intimidatie

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk

Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk Donderdag 21 mei 2015 Op donderdag 21 mei 2015 organiseert de afdeling Kinderurologie van het Radboudumc het Kinderurologie in de dagelijkse praktijk

Nadere informatie

Rouw en Relaties Professioneel begeleiden bij verlies in de relatie 24 en 25 november 2016

Rouw en Relaties Professioneel begeleiden bij verlies in de relatie 24 en 25 november 2016 Rouw en Relaties Professioneel begeleiden bij verlies in de relatie 24 en 25 november 2016 Groesbeek Laat mij niet Met rust Als ik het wil Laat mij niet alleen Als ik het vraag Kijk tot achter Mijn ogen

Nadere informatie

Ziektegerelateerde agressie in de zorg

Ziektegerelateerde agressie in de zorg Congres Ziektegerelateerde agressie in de zorg Vrijdag 17 juni 2011 Jaarbeurs Utrecht Bestemd voor verpleegkundigen, verzorgenden en leidinggevenden in de zorg Dit congres geeft antwoord op de volgende

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening

Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening me nse nkennis Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening Door te werken met de laatste wetenschappelijke inzichten, vergroot je de kans dat je adviezen juist blijken. Postmaster

Nadere informatie

CONGRES 6 NOVEMBER 2014

CONGRES 6 NOVEMBER 2014 Prikkelverwerking CONGRES Prikkelverwerkingsstoornissen bij kinderen en adolescenten met ASS, ADHD, ODD, CD, OCD, angst en hoogbegaafdheid Postillion Bunnik Utrecht 6 NOVEMBER 2014 prof.dr. Pieter Duker

Nadere informatie

Voordelen: Nascholing in je eigen praktijk op het moment dat jullie goed uitkomt (ochtend / middag / avond in overleg).

Voordelen: Nascholing in je eigen praktijk op het moment dat jullie goed uitkomt (ochtend / middag / avond in overleg). Thema-bijeenkomst Begeleiding gebaseerd op de KNOV-standaard Prenatale verloskundige begeleiding. Dé gelegenheid om op praktijknivo én op je eigen locatie in slechts 1 dagdeel (4 uur) Methodisch collegiaal

Nadere informatie

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting 2015-2016

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting 2015-2016 Secure Base Coachen Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting 2015-2016 Huissen In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, tochtig labyrint van woorden, woont een mens

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem. Voorjaar 2016

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem. Voorjaar 2016 Secure Base Systemisch Coachen Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem Voorjaar 2016 Huissen Ik ben wie ik ben. Een toeval onbevattelijk als elk toeval. Ik had toch andere voorouders

Nadere informatie

Impact als Business Controller

Impact als Business Controller van businesspartner naar CFO DE MENS IN HET VAK VAN BUSINESS CONTROLLER Veel business controllers willen doorgroeien naar business partner en uiteindelijk CFO. Als CFO word je gevraagd om op strategisch

Nadere informatie

Secure Base Leadership. Leiding geven aan verandering. 24 en 25 september 2015

Secure Base Leadership. Leiding geven aan verandering. 24 en 25 september 2015 Leiding geven aan verandering 24 en 25 september 2015 Groesbeek De beste prestaties worden geleverd door mensen die dicht bij zichzelf zijn, intuïtief, creatief en reflectief. Het zijn mensen die weten

Nadere informatie

NIEUW VOOR OUD. Noviteitencollege rond nieuwe ontwikkelingen voor de ouderenzorg. Vrijdag 2 oktober 2015: Farmacologie en Cardiologie

NIEUW VOOR OUD. Noviteitencollege rond nieuwe ontwikkelingen voor de ouderenzorg. Vrijdag 2 oktober 2015: Farmacologie en Cardiologie NIEUW VOOR OUD Noviteitencollege rond nieuwe ontwikkelingen voor de ouderenzorg Vrijdag 2 oktober 2015: Farmacologie en Cardiologie Vrijdag 4 december 2015: Parkinson, Oogheelkunde en Techniek Toelichting

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Voor je ligt informatie over de ontwikkelcarrousel met workshops die het Expertisecentrum (voorheen Loopbaancentrum)

Nadere informatie

Secure Bases in Organisaties Vormgeven aan transitie. 2 en 3 juni 2016

Secure Bases in Organisaties Vormgeven aan transitie. 2 en 3 juni 2016 Masterclass Secure Bases in Organisaties Vormgeven aan transitie 2 en 3 juni 2016 Dominicanenklooster Huissen Laat zien wat er in je hart omgaat en verberg het niet opdat ik kan laten zien wat er in mijn

Nadere informatie

Peilstation Intensief Melden

Peilstation Intensief Melden Peilstation Intensief Melden Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC Presentatie casus beroepsziekte en Capita Selecta 5 e PIM workshop, najaar 2013 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, AMC/Coronel

Nadere informatie

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Doelgroep: huisartsen en overige belangstellenden Methode: interactieve workshops Ontwikkeling workshops: Radboud

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

DIAGNOSTIEK LICHAAMSSAMENSTELLING; EEN PRAKTISCHE NASCHOLING OVER BIO-ELEKTRISCHE IMPEDANTIE

DIAGNOSTIEK LICHAAMSSAMENSTELLING; EEN PRAKTISCHE NASCHOLING OVER BIO-ELEKTRISCHE IMPEDANTIE DIAGNOSTIEK LICHAAMSSAMENSTELLING; EEN PRAKTISCHE NASCHOLING OVER BIO-ELEKTRISCHE IMPEDANTIE Beste collega, Het gebruik van de bio-elektrische impedantiemeter in de diëtististische praktijk is in opkomst.

Nadere informatie

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools dviseren nderhandelen -mailen Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs en erkopen Met unieke online tools SKILLS VAARDIGHEIDSTRAININGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS In deze brochure vindt u een overzicht

Nadere informatie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie Deelnemer 1 Colofoon Deze training is vanuit een subsidie van het innovatiefonds voor zorgverzekeraars door de projectgroep palliatieve terminale zorg ontwikkeld binnen Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven

Nadere informatie

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur

Een situatie kan lastig worden indien. - voor de bedrijfsarts als arts sommige waarden zwaarder wegen dan voor de bedrijfsarts als adviseur Inleiding Sociaal Medisch Overleg (SMO) is een gestructureerd en multidisciplinair overleg over individuele casuïstiek tussen het management en diens adviseur(s) aangaande verzuim en re-integratie. Deelnemers

Nadere informatie

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters.

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters. Leiders op koers Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters mensenkennis Algemene introductie Dit leiderschapsprogramma is ontstaan door en voor

Nadere informatie

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Omdat slimme mensen snel leren bieden wij korte interventies aan in de vorm van eendaagse trainingen, om u in een zo kort mogelijke tijd maximaal te

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie