Programma najaar Vaardigheidstrainingen. Masterclass Professioneel adviseren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma najaar 2012. Vaardigheidstrainingen. Masterclass Professioneel adviseren"

Transcriptie

1 Programma najaar 2012 Vaardigheidstrainingen Masterclass Professioneel adviseren

2 Vaardigheidstrainingen in kleine groepen Onze communicatie- en vaardigheidstrainingen vinden plaats in kleine groepen (10 18) ervaren bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. In opzet betreft het steeds interactief onderwijs met een mix van relevante theorie, realistische oefeningen, casusbesprekingen, discussie en reflectie. Ons trainingsaanbod is met zorg samengesteld door de staf van de Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding SGBO in overleg met de sectie Arbeid en Gezondheid en de sector Arbeid en Organisatie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Beroepsvereniging van Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O). De trainingen staan op zichzelf. De inhoudelijke overlap is minimaal. U kunt dus zonder probleem voor meer dagen in tekenen. Komt u vaker dan is deelname goedkoper (zie Kosten en inschrijving achter in deze brochure). Locatie De trainingen vinden plaats in studiecentrum Soeterbeeck te Ravenstein Cursustijden Onze trainingen zijn geprogrammeerd tussen en uur, met een lunch in de middagpauze. Registratie en ontvangst is vanaf uur. Accreditatie Accreditatie is aangevraagd voor bedrijfs- en verzekeringsartsen (AbSg) voor 6 uur per training Programmacommissie Nieuwe trainingen worden ontwikkeld in nauw overleg met onze programmacommissie: Mw.drs. Truus van Amerongen-Leertouwer, stafbedrijfsarts, ArboNed. Mw.prof.dr. Yvonne Benschop, hoogleraar Organizational Behaviour, Institute for Management Research, Radboud Universiteit Nijmegen. Prof.dr. Roland Blonk, hoogleraar Arbeidsparticipatie en psychische klachten, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht en TNO Arbeid. Mw. Ineke van der Kaaij, hoofd PAO Heyendael, UMC St Radboud. Dr. Gert van Ekeren, stafverzekeringsarts, UWV Nijmegen. Prof.dr. Frans Nijhuis hoogleraar Psychologie van Arbeid en Gezondheid, faculteit Health, Medicine and Life Sciences, Universiteit Maastricht Dr. Tinka van Vuuren, A&O-psycholoog, voorzitter sectie Arbeid en Gezondheid van het NIP. Ir. Hans Timmermans, lector Professional & Leadership Development, Faculteit Economie en Mangement, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Drs. Harry Tweehuysen, A&O-psycholoog en bedrijfskundige, voorzitter Beroepsvereniging van A&O-deskundigen.

3 Kalender/inhoudsopgave Pagina Disfunctioneren door rouw en verlies op de werkvloer 4 Woensdag 24 oktober 2012 Adviseren over psychische beperkingen in SW-bedrijven 5 Woensdag 7 november 2012 Laat zien waar je staat 6 Donderdag 8 november 2012 Mindfulness: een introductie 7 Donderdag 22 november 2012 Driedaagse Masterclass professioneel adviseren 8 Vrijdag 23 november 2012, vrijdag 14 december 2012 en vrijdag 18 januari 2013 In company Alle trainingen die u in deze folder vindt kunnen ook in company worden georganiseerd. In overleg zijn dan aanpassingen mogelijk waardoor ons aanbod optimaal past bij de nascholings- en trainingsbehoefte van uw organisatie. Voor meer informatie zie U vindt daar ook onze verdere aanbod aan trainingen die we in company kunnen verzorgen.

4 Disfunctioneren door rouw en verlies op de werkvloer Woensdag 24 oktober 2012 Achtergrond In je spreekuur zie je regelmatig mensen die geconfronteerd zijn met een ingrijpend life event, zoals het verlies van een dierbare, ernstige ziekte of een incident op het werk. De impact van zulke gebeurtenissen kan zeer heftig zijn. Het kan leiden tot (tijdelijk) prestatieverlies en verzuim. Uit onderzoek is bekend dat een aanzienlijk percentage van persoonlijk disfunctioneren is terug te voeren op onverwerkte verlies- en rouwproblematiek. Van jou wordt verwacht dat je in zulke gevallen adequaat kunt handelen en adviseren, zowel op cliënt- als op organisatieniveau. Dit is niet altijd eenvoudig omdat je hierbij wordt geconfronteerd met eigen je (verlies)ervaringen, coping repertoire en valkuilen die je handelen beïnvloeden. Deze training heeft daarom een duaal karakter: enerzijds bekijken we wat een rouwende doormaakt en wat de nieuwe visie op verliesverwerking is. Anderzijds kijk je naar je eigen opvattingen, ervaringen en valkuilen met betrekking tot verlies en rouw, en de invloed hiervan op je professionele handelen. Docent Paul de Groot is psycholoog en rouw- en verliesbegeleider met een eigen praktijk(de Verbinding). Resultaat - Je kent de state-of- the-art visie rond rouw en verlies. - Je hebt inzicht in het verwerkingsproces bij ingrijpende levensgebeurtenissen. - Je bent je beter bewust van de invloed van je eigen verlieservaringen, opvattingen en gedrag op je professionele handelen. - Je kunt je kwaliteiten en valkuilen meer adequaat hanteren in professionele contacten. Inhoud en opzet Gezien de persoonlijke raakvlakken en (mogelijk recente) ervaringen van de deelnemers met verlies wordt gewerkt in wederzijds respect en vertrouwen. De deelnemersgroep is zo voor elkaar een belangrijke bron van ervaringen en kennis. De docent presenteert de state-of-the-art visie rond verliesverwerking. We onderzoeken op grond van eigen ervaringen, opvattingen en gedachten over verlies en rouw ieders eigen levensverhaal Het derde en grootste deel van dag betreft je professionele rol. De gepresenteerde theorie wordt dan gebruikt om (eigen) casuïstiek te bespreken. Hierbij worden ervaringen en ideeën uitgewisseld en kan ook geoefend worden. Behalve aan ingrijpende gebeurtenis zoals een overlijden, wordt ook expliciet aandacht besteed aan verliessituaties in de werksfeer (conflicten, gepasseerd worden bij promotie, onvrijwillig ontslag) en de gevolgen daarvan.

5 Adviseren over psychische beperkingen in SW-bedrijven Woensdag 7 november 2012 Achtergrond Werknemers in SW-bedrijven ervaren dikwijls een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen en beperkingen. Velen zijn weinig weerbaar en matig intelligent. De werkleiders en bedrijfsleiding verwachten dat de bedrijfsarts concrete handvatten biedt in het omgaan met deze groep werknemers. Niet eenvoudig gelet op de gevarieerde en dikwijls complexe problematiek! Met name de psychische beperkingen leiden bij de werkleiding vaak tot twijfel of onzekerheid: Hoe reageer ik? Wat kan ik doen? Hoe hanteer ik dit gedrag? De vraag is welke praktische tips en adviezen je leidinggevenden kunt geven zodat medewerkers beter gaan functioneren, minder aandacht vragen of minder overlast veroorzaken? Hoe kun je werkleiders helpen voorkomen dat medewerkers uitvallen of dat ze zelf onderuit gaan? Tijdens deze cursusdag krijg je behalve praktische suggesties, een handig instrument aangereikt met tips en handreikingen waarmee je je dagelijkse advieswerk direct vereenvoudigt en verbetert. Docent Paul van Pelt (Van Pelt Mensontwikkeling) adviseert en traint re-integratiebedrijven en SW-bedrijven in het omgaan met werknemers met psychische beperkingen. Resultaat - Je kunt gerichte tips en praktisch advies geven aan leidinggevenden over hun omgang en aansturing van werknemers met psychische beperkingen in SW-bedrijven. - Je beschikt over een praktisch instrument voor advies in het omgaan met psychische beperkingen op de werkvloer. - Je weet hoe je dit instrument in je eigen werk kunt toepassen. Opzet en inhoud De dag is praktisch van opzet. Na een korte inhoudelijk introductie gaan we aan de hand van sprekend en herkenbaar beeldmateriaal aan het werk. We verkennen welke oplossingen mogelijk zijn in de gepresenteerde situaties en wat we leidinggevenden kunnen adviseren. We onderzoeken samen welke tips bruikbaar zijn bij veel voorkomende problemen van veelal laag geschoolde SW-werknemers met psychische beperkingen. Vervolgens maken we kennis met een praktisch begeleidingsinstrument. In de middag oefenen we het gebruik van dit instrument aan de hand van eigen cases die door de deelnemers worden ingebracht.

6 Laat zien waar je staat Donderdag 8 november 2012 Achtergrond Het is van groot belang dat je zichtbaar bent voor je klanten en dat je je duidelijk profileert. Dit geldt zeker voor wie zelfstandig werkt. Maar ook van de bedrijfsarts in loondienst wordt een proactieve, wervende houding verwacht. Je krijgt immers weinig voor elkaar als je niet met de juiste mensen in de klantorganisatie in contact weet te komen en kunt blijven. Ook binnen de arbodienst is het zaak om voldoende in beeld te zijn. De leukere klanten en opdrachten gaan vaak naar collega s die zich het best weten te profileren en over een goed netwerk beschikken. Sommigen hebben een feilloos gevoel voor hoe je je zelf kunt profileren en hoe je een sociaal netwerk opbouwt en gebruikt. Anderen vinden dat lastig of hebben een negatieve associatie met netwerken en profileren. Zij koppelen het aan verborgen agenda s of op een hijgerige manier jezelf verkopen. Deze cursusdag gaat over het belang van zakelijk netwerken en van laten zien waar je voor staat. We staan stil bij de vraag wanneer een klant of collega bij jou moet zijn vanwege jouw unieke kwaliteiten. Maar ook hoe je dat anderen kunt laten weten zonder opdringerig te worden. Hoe maak je gebruik van jouw bestaande netwerk? En hoe kun je dat versterken op een manier die bij je past? Docent Inge Nix is trainer en coach. Eerder werkte zij voor verschillende organisaties als communicatieadviseur. Resultaat - Je weet wat netwerken inhoudt, wat de spelregels zijn en wat de meerwaarde ervan is. - Je weet hoe je je duidelijk en onderscheidend kunt presenteren in een kort (netwerk)gesprek. - Je hebt een plan hoe je jouw zakelijk netwerk gaat versterken en beter kunt benutten. Inhoud en opzet We beginnen deze dag met een verkenning van hoe je je nu profileert bij je klanten en binnen je arbodienst. We staan stil bij de drempels die je daarbij misschien ervaart. Ook verken je jouw huidige zakelijke netwerk en de manier waarop je dat gebruikt. Hoe introduceer je je kort in nieuwe contacten? Hebt je een zakelijk profiel op LinkedIn? Hoe presenteer je je daar? De verdere dag staat in het teken van oefenen met het leggen van contacten en het effectiever leren gebruiken en onderhouden van je netwerk. Dit gebeurt via concrete oefeningen rond kennis maken ( 30-seconden-introductie ), je netwerk beter benutten om jouw doelen te bereiken, zakelijk gebruik van sociale media (do s en don ts) en nog veel meer.

7 Mindfulness: een introductie Donderdag 22 november 2012 Achtergrond Arbeidsorganisaties veranderen in een hoog tempo en stellen andere eisen. Werd vroeger gezocht naar gemotiveerde, volgzame mensen - nu wordt verwacht dat werknemers proactief, innovatief, flexibel en klantgericht zijn. Door deze nieuwe eisen staan veel werknemers onder druk. Met een van negen tot vijf mentaliteit kom je immers niet ver meer. In deze training bekijken we hoe mindfulness het optimaal functioneren en de veerkracht van mensen kan bevorderen. Mindfulness (opmerkzaamheid, aandacht, oplettendheid) richt zich op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Geadviseerd wordt een afwijzende, op controle gerichte houding los te laten. Een bewuste, open houding laat ruimte ontstaan voor acceptatie en ander effectief gedrag. Het doel is minder automatisch te reageren vanuit ingesleten, disfunctionele patronen. Mindfulness biedt zo meer keuzevrijheid, zelfregie en veerkracht. Docenten Marieke Cavé is coach en trainer bij REVITA, bureau voor vitaal werken in Nijmegen. Math. Janssen is A&O psycholoog en docent bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Resultaat - Je hebt ervaren wat mindfulness is en je kent de resultaten van recent onderzoek naar de effectiviteit van deze aanpak. - Je weet welke betekenis mindfulness voor jou en jouw cliënten kan hebben. - Je kent de indicaties en contra-indicaties voor verwijzing. Inhoud en opzet Deze training biedt een actieve kennismaking met mindfulness. Het gaat deels om zelf ervaren wat mindfulness is en doet via oefeningen met de deelnemersgroep. Daarnaast wordt besproken wat dit voor jou en je cliënten kan betekenen. Hierbij komen vragen aan de orde zoals: Wat kan mindfulness voor jezelf betekenen? Wanneer en voor welke cliënten kan mindfulness van waarde zijn? Welke effecten zijn dan te verwachten? Welke mogelijkheden biedt mindfulness op teamniveau of organisatieniveau?

8 Driedaagse Masterclass professioneel adviseren Vrijdag 23 november 2012, 14 december 2012 en 18 januari 2013 Achtergrond Je bent expert op jouw vakgebied. Steeds vaker wordt echter verwacht dat je in je contacten bij klantorganisaties (vooral) als adviseur optreedt. Bij sommige klanten heb je wellicht ook een acquisitietaak of doe je het relatiebeheer. Je moet dus in verschillende rollen kunnen opereren. Omdat iedere klantorganisatie een dynamisch systeem vormt, met een eigen cultuur, zijn de eisen en verwachtingen overal iets anders. Op basis van je praktijkervaring heb je hierover al het nodige geleerd. Intuïtief onderken je het krachtenveld waarin je handelt en je weet dat je op het juiste moment moet kunnen schakelen tussen verschillende rollen. In deze driedaagse masterclass professioneel adviseren - bedoeld voor ervaren professionals - nemen we je handelen in verschillende rollen onder de loep. Het accent ligt daarbij op de rol als adviseur. Docenten Vincent van Reusel is zelfstandig trainer en adviseur bij Pelgrim organisatieadvies & training bv. Joost van der Gulden, bedrijfsarts, is hoofd van de Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding SGBO. Resultaten - Je leert jezelf meer (zelf)bewust te profileren in de adviesrol, acquisitierol, expertrol en als relatiebeheerder, en je kent de spelregels die bij elk van deze rollen horen. - Je leert de managementstijl en organisatiecultuur van een organisatie te benoemen en te betrekken bij je aanpak. - Je leert het krachtenveld in de klantorganisatie te analyseren en beter te benutten - Je leert beïnvloedingstechnieken waarmee je je advies effectiever kunt presenteren. Inhoud en opzet We behandelen stap voor stap het in kaart brengen van de klantvraag en het tot stand komen van het adviesproces. Eigen casuïstiek van deelnemers vormt het uitgangspunt in oefeningen rond contact leggen, profileren en aansluiten bij wat de klant vraagt. Je krijgt bruikbare feedback op je aanpak en gespreksvaardigheden. De eerstvolgende cursusdag vragen we hoe de casus zich heeft ontwikkeld. Je leert om zorgvuldig uit te vragen wat een klant wil zodat je een passend aanbod kunt doen. Er is veel aandacht voor de vraag hoe je draagvlak ontwikkelt voor je voorstel of advies. Ook gaan we na hoe je via een krachtenveldanalyse bepaalt welke sleutelfiguren in de organisatie je bij je aanpak zou moeten betrekken om de kans op succes te vergroten. Tijdens de laatste dag doen we een uitgebreide oefening rond een reële vraag van een klantorganisatie, waarin je allereerst verkent wat de klant als kernvraag of probleem ziet. Vervolgens wordt gevraagd hier rekening mee te houden bij de voorbereiding van een advies over vitaliteitsbevordering en/of het terugdringen van ziekteverzuim dat goed aansluit bij de eisen van de klant. In deze real-life case worden de inzichten en adviesvaardigheden toegepast die je de eerste twee dagen leerde.

9 Docenten Paul de Groot psycholoog en rouw- en verliesbegeleider met een eigen praktijk(de Verbinding). Paul van Pelt adviseert en traint re-integratiebedrijven en SW-bedrijven in het omgaan met werknemers met psychische beperkingen. (Van Pelt Mensontwikkeling) Inge Nix trainer en coach. Eerder werkte zij voor verschillende organisaties als communicatieadviseur. Marieke Cavé coach en trainer bij REVITA, bureau voor vitaal werken in Nijmegen. Math. Janssen A&O psycholoog en docent bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Vincent van Reusel zelfstandig trainer en adviseur bij Pelgrim organisatieadvies & training bv. Joost van der Gulden, bedrijfsarts, is hoofd van de Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding SGBO.

10 Deelname Inschrijven U kunt zich inschrijven via onze website Uw inschrijving dient 3 weken voor de training bij ons binnen te zijn U ontvangt ongeveer twee weken voor de cursusdatum informatie over de locatie en een routebeschrijving. Na afloop van de training wordt een certificaat uitgereikt. Per training is het maximaal aantal deelnemers vastgesteld op 20 personen Deze trainingen worden desgewenst ook in company georganiseerd. Betalen De kosten van deelname, inclusief lunch en cursusmateriaal, zijn voor één training 365,-. Bij deelname aan twee of meer trainingen bedragen de kosten 305,- per training. Het tarief voor de Masterclass (3 trainingsdagen) bedraagt 1095,-. Opgave voor een of meer trainingen is mogelijk via U kunt het inschrijfgeld betalen via de digitale betaalmodule op Bij annulering langer dan 2 weken voor de training wordt het trainingsgeld minus administratiekosten ( 55,-) gerestitueerd. Bij annulering binnen 2 weken voor de training vindt geen restitutie plaats. Accreditatie Accreditatie is aangevraagd voor bedrijfs- en verzekeringsartsen (AbSg) voor: 6 uur per training 18 uur voor de Masterclass Professioneel Adviseren Locatie De trainingen vinden plaats in studiecentrum Soeterbeeck te Ravenstein Contact Inschrijven en informatie Bureau PAO Heyendael 87 UMC St Radboud Mw. Tamara Coolen Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen T: E: Inhoudelijk SGBO Professional development Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/ Sociale Geneeskunde 161 UMC St Radboud Dr. Joost van der Gulden, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen T: E: W: PAOG-Heyendael werkt volgens de door het NIAZ vastgestelde norm voor medische bij- en nascholing.

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP

Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP Programma 2009-2010 WELKOM BIJ IVP TRAININGEN sopgave Introductie Over IVP 25 Jaar de expert bij schokkende gebeurtenissen 4 Het IVP

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Werkhervatting bij psychische klachten

Werkhervatting bij psychische klachten Werkhervatting bij psychische klachten Omgaan met belemmeringen in de werksituatie Shirley Oomens Jenny Huijs Saskia Andriessen Roland Blonk TNO-rapport Werkhervatting bij psychische klachten Belemmeringen

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Scholingskalender Occure 2014

Scholingskalender Occure 2014 -Bedrijfsartsen -Arbeidsdeskundigen -Arboprofessional Zorg voor mensen Nu en in de toekomst Opleidingsaanbod nascholing bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en arboprofessionals Members Benefit Program Als

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Impactvolle marketinganalist

Impactvolle marketinganalist Impactvolle marketinganalist Deeltijdopleiding van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen www.impactvolleanalist.nl Haal het maximale uit je analysecompetenties Betere bedrijfsbeslissingen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Met je ziekte aan de slag

Met je ziekte aan de slag Met je ziekte aan de slag Een training voor werknemers met een chronische aandoening Cursusboek Inge Varekamp Gabe de Vries Annelies Heutink Frank van Dijk Juni 2007 (bijgewerkt aug. 2010) Coronel Instituut

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

trainen Doen wat werkt

trainen Doen wat werkt trainen Doen wat werkt Gewoon-Trainen combineert theoretische kennis met ruime werk- en trainingservaring bij zeer verschillende organisaties waardoor praktijkgerichte programma s ontstaan die tot veranderingen

Nadere informatie

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren Najaarsprogramma 2007 CNV Opleiding & Training Een leven lang leren is kansen creëren Een leven lang leren is kansen creëren Voor u ligt het vernieuwde najaarsprogramma 2007 van CNV Opleiding & Training.

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie