GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA D

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA D

2

3 Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met welke middelen dan ook (elektronisch of mechanisch), zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Handicare. De verstrekte informatie is gebaseerd op algemene gegevens aangaande de ten tijde van verschijnen bekende constructies. Handicare voert een beleid van continue product verbetering, wijzigingen zijn derhalve voorbehouden. De verstrekte informatie is geldig voor het product in standaard uitvoering. Handicare kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van het product. Derhalve kunnen de getoonde afbeeldingen afwijken van uw configuratie. De beschikbare informatie is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar Handicare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de informatie of voor de gevolgen daarvan. Handicare kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit werkzaamheden die door derden zijn uitgevoerd. De door Handicare gehanteerde gebruiksnamen, handelsnamen, handelsmerken, etc. mogen krachtens de wetgeving inzake de bescherming van handelsmerken niet als vrij worden beschouwd

4 4 1 Voorwoord Deze handleiding Gebruikte symbolen in deze handleiding 6 2 Veiligheid Temperatuur Elektromagnetische straling Bewegende onderdelen Aanduidingen op de rolstoel 9 3 Algemene beschrijving Hoofdcomponenten Configuraties Gebruiker Gebruiksomgeving Verstellingen 12 4 Instellen van de rolstoel Zitsysteem Zithoogte Zwaartepunt van de stoel instellen Hoogte en diepte van de bedieningskast Programma van het besturingsysteem 14 5 Gebruik van de rolstoel Controleren van de rolstoel voor gebruik Instappen en uitstappen (transfer) Rijden met de rolstoel Obstakels Afstel- en instelmogelijkheden Duwen van de rolstoel Transport van de rolstoel (zonder rolstoelgebruiker) De rolstoel als passagiersstoel in een auto De veiligheidsgordel vastmaken Stallen na gebruik 22 6 Onderhoud van de rolstoel Onderhoudsschema Accu s Banden Rolstoel reinigen Rolstoel ontmantelen 25 7 Storingen 26 8 Specificaties CE verklaring en normen Technische gegevens Elektrisch aansluitschema 29

5 9 Garantie Garantiebepalingen Aansprakelijkheidsbepalingen 31 5

6 6 Voorwoord 1 Voorwoord Gefeliciteerd met de keuze van uw Handicare rolstoel. De hoogwaardige mobiliteitsproducten van Handicare dragen bij aan een grotere onafhankelijkheid en maken het dagelijkse leven gemakkelijker. 1.1 Deze handleiding Met deze gebruikershandleiding kunt u de rolstoel op veilige wijze gebruiken en onderhouden. De gehele gebruikershandleiding voor deze rolstoel bestaat uit drie boekjes: De algemene gebruikershandleiding (dit boekje) De gebruikershandleiding van het zitsysteem De gebruikershandleiding van de bedieningskast 1.2 Gebruikte symbolen in deze handleiding Let op! Gebruiker attent maken op mogelijke problemen. Voorzichtig! Adviezen voor gebruiker ter voorkoming van beschadigingen aan het product. Waarschuwingen voor gebruiker ter voorkoming van persoonlijk letsel. Het niet met de nodige voorzichtigheid opvolgen van deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel of tot schade aan het product of het milieu! Deze gebruikershandleiding verwijst daar waar nodig naar andere handleidingen zoals hieronder aangegeven: Zitsysteem: Verwijst naar de gebruikershandleiding van het zitsysteem Bedieningskast: Verwijst naar de gebruikershandleiding van de bedieningskast Acculader: Verwijst naar de gebruikershandleiding van de acculader Lees de gehele gebruikershandleiding (alle boekjes) zorgvuldig door, voordat u het product in gebruik neemt. Indien één van de handleidingen niet met het product meegeleverd is, neem dan direct contact op met uw dealer. Naast deze gebruikershandleiding is er ook een servicehandleiding voor de gekwalificeerde specialist beschikbaar. NEEM CONTACT OP MET HANDICARE IN GEVAL VAN EEN VISUELE HANDICAP.

7 Veiligheid 7 2 Veiligheid Volg altijd de instructies op bij de waarschuwingen! Als de instructies niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel, schade aan de rolstoel of aan het milieu tot gevolg hebben. Daar waar mogelijk zijn de waarschuwingen geplaatst in de relevante hoofdstukken. 2.1 Temperatuur Vermijd lichamelijk contact met de motoren van de rolstoel. Motoren zijn tijdens het gebruik continu in beweging en kunnen een hoge temperatuur bereiken. Na gebruik koelen de motoren langzaam af. Lichamelijk contact kan tot verbranding leiden. 2.2 Elektromagnetische straling De standaard uitvoering van uw elektrische rolstoel is getest op de van toepassing zijnde eisen met betrekking tot elektromagnetische straling (EMC-eisen). Let op! Het is niet uit te sluiten dat elektromagnetische straling zoals bij mobiele telefoons, medische apparaten en/of andere bronnen van electromagnetische straling de rolstoel beïnvloedt. Het is het niet uit te sluiten dat de elektrische rolstoel elektromagnetische velden zoals bij winkeldeuren, alarmsystemen en/of garagedeuropeners beïnvloedt. Mochten dergelijke problemen zich voordoen, dan verzoeken wij u dit direct bij uw dealer te melden. Zorg dat de rolstoel niet langdurig met direct zonlicht in aanraking komt. Bepaalde onderdelen van de rolstoel, zoals de zitting, de rugleuning en de armsteunen kunnen heet worden als ze te lang in de zon staan. Hierdoor kan verbranding of overgevoeligheid van de huid optreden.

8 8 Veiligheid 2.3 Bewegende onderdelen Vermijd contact met bewegende onderdelen van de rolstoel. Een rolstoel bevat bewegende en roterende onderdelen. Contact met bewegende onderdelen kan ernstig lichamelijk letsel of schade aan de rolstoel tot gevolg hebben. Bewegende/roterende onderdelen (figuur 1): 1. Wielen (draaien en zwenken) 2. Elektrische kantelverstelling Figuur 1

9 Veiligheid Aanduidingen op de rolstoel Let op! Verwijder nooit aangebrachte aanduidingen, symbolen en instructies op de rolstoel en dek deze niet af. Deze veiligheidsvoorzieningen moeten gedurende de levensduur van de rolstoel aanwezig en duidelijk leesbaar zijn. Vervang of herstel onmiddellijk de onleesbaar geworden of beschadigde aanduidingen, symbolen en instructies. Raadpleeg hiervoor uw dealer. Gebruikte symbolen op de rolstoel (figuur 2): 1. Raadpleeg de handleiding voor gebruik 2. Vrijloop schakelaar in Rijden stand Vrijloop schakelaar in Duwen mode. Zet de vrijloop schakelaar nooit in de stand Duwen als de rolstoel op een helling staat. 3. Accu oplaad punt 4. Transport vergrendelpunt voor vervoer in een voertuig 5. Pas op voor breuk! Let op, dat er bij het wegzwenken van de bedieningskast niets wordt afgekneld. 6. Afknelgevaar. Blijf met handen en vingers uit de omgeving van de bewegende delen bij het verstellen van de hoogte en/of het verstellen van de kantelhoek van de rolstoel. 7. Identifi catie plaatje A. Type B. Bouwjaar C. Serienummer D. Gebruiksgebied binnen of buiten E. Maximale belasting in kg _14 Figuur 2

10 10 Algemene beschrijving 3 Algemene beschrijving Voor veel mensen die gebruik maken van een elektrische rolstoel is comfort een absolute must. En dat is precies wat deze elektrische rolstoel biedt: ongekend rijcomfort. Kenmerkend is het unieke onafhankelijke veersysteem. Niet alleen schokken maar ook trillingen worden geabsorbeerd. 3.1 Hoofdcomponenten Zie figuur 3 en 4: 1. Aandrijfwielen 2. Zwenkwielen 3. Vrijloop schakelaar 4. Bedieningskast 5. Zitkussen 6. Rugleuning 7. Armsteun 8. Beensteun met voetondersteuning 9. Hoofdsteun 3.2 Configuraties De rolstoel bestaat globaal uit een onderstel met daarop een zitsysteem. Door het bijzondere onderstel is het mogelijk om zowel een voorwiel aangedreven (VWA, fi g. 3) als een achterwiel aangedreven (AWA, fi guur 4) rolstoel te confi gureren. De rolstoel is leverbaar in verschillende snelheden (6 km/h & 10 km/h). Verder kan de Puma 20 uitgevoerd worden met twee type banden (binnen en buiten). Dit heeft gevolgen voor bepaalde specifi caties Figuur Figuur _ _25 De technische specificaties mogen niet worden gewijzigd. Maak geen aanpassingen aan het elektrische circuit. Modifi catie van de rolstoel of van onderdelen hiervan is niet toegestaan.

11 Algemene beschrijving 11 Voorzichtig! Delen van de rolstoel die bestemd zijn voor onderhoud en reparatie en verwijderd kunnen worden zonder gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld elektronica en accukappen) kunnen een nadelig effect hebben op de elektrische verstellingen van de rolstoel indien deze ontbreken of niet op de juiste positie terug zijn geplaatst. 3.3 Gebruiker Het rijden met een elektrische rolstoel vereist cognitief, fysiek en visueel vermogen van de gebruiker. De gebruiker moet in staat zijn om de gevolgen van acties tijdens het rijden met de rolstoel te kunnen inschatten en te corrigeren. De rolstoel mag maximaal 1 persoon vervoeren. Het maximaal gebruikersgewicht is 136 kg, tenzij anders vermeld op het identificatieplaatje. Extra toegevoegd gewicht in de vorm van rugzak, accessoires of medische apparatuur moet bij het gewicht van de gebruiker worden opgeteld en dit totaalgewicht mag het maximale gebruikersgewicht niet overschrijden. De gebruiker moet op de hoogte zijn van de inhoud van de handleiding voordat deze met de rolstoel gaat rijden. Daarnaast moet de gebruiker een deugdelijke gebruikersinstructie hebben gehad van de dealer voordat hij/zij gaat deelnemen aan het verkeer. De eerste ervaringen met de rolstoel moeten worden opgedaan onder de begeleiding van een trainer/adviseur. De gebruiker van de rolstoel is verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen. Rijden onder invloed van middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, is niet toegestaan. Rijden met onvoldoende gezichtsvermogen is niet toegestaan. Neem met niet meer dan één persoon plaats in de rolstoel. Laat geen kinderen zonder toezicht in de rolstoel rijden. 3.4 Gebruiksomgeving Deze rolstoel is ontwikkeld voor gebruik binnenen buitenshuis (EN12184 (2009) klasse B). Rijd buitenshuis enkel op geplaveide wegen, trottoirs, voet- en fi etspaden. Stem de snelheid af op de omgeving. Met alle verstellingen in de basispositie (zie 3.5) geldt dat bij een AWA rolstoel een helling 10 tot een normale gebruiksomgeving wordt gerekend waarbij de stabiliteit niet in het geding komt. Bij een VWA rolstoel is dat 10.In de technische specifi caties is dit terug te vinden onder de maximaal veilige helling.. Rijd voorzichtig op gladde wegen, als gevolg van regen, ijsvorming of sneeuw! Voer altijd verlichting bij beperkt zicht. Wees extra voorzichtig bij rijden met hogere snelheid. Stel binnenshuis, op trottoirs en in voetgangersgebieden een lagere maximumsnelheid in. Rijd niet van hoge obstakels af. Gebruik de rolstoel niet als het kouder is dan: -10 C of warmer dan +50 C. Bevestig geen gewicht aan de rolstoel zonder advies van een specialist. U kunt onbedoeld de stabiliteit van het product beïnvloeden. Duw en/of sleep geen objecten voort met de rolstoel. Open geen deuren met de beensteunen. Rijd niet door plassen water (ISO IPX4). Let op! Voorkom contact met zeewater: zeewater is agressief en tast de rolstoel aan.

12 12 Algemene beschrijving Voorkom contact met zand: zand kan doordringen tot in de draaiende delen van de rolstoel, waardoor onnodig snelle slijtage optreedt. 3.5 Verstellingen De rolstoel kan uitgerust zijn met de volgende elektrische en/of mechanische verstellingen (figuur 5): Elektrische kantelverstelling Basispositie: niet gekanteld Elektrische verstellingen hebben een negatieve invloed op de stabiliteit van de rolstoel. Gebruik elektrische verstellingen alleen op vlakke ondergrond. Figuur 5 Vermijd contact met bewegende en/of roterende onderdelen tijdens elektrische verstellingen. Contact met bewegende en/of roterende onderdelen kan ernstige lichamelijke letsel of schade aan de rolstoel tot gevolg hebben.

13 Instellen van de rolstoel 13 4 Instellen van de rolstoel Er bestaat niet zoiets als de gemiddelde rolstoelgebruiker. Daarom zijn de rolstoelen van Handicare in te stellen op de specifieke situatie van de gebruiker. We maken daarbij onderscheid tussen het instellen en verstellen van de rolstoel. Instellen gebeurt in principe eenmalig en moet door de dealer worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Verstellingen kunnen door de gebruiker zelf worden uitgevoerd. Voor verstellingen is geen gereedschap benodigd. 4.1 Zitsysteem _21 Door de uitgebreide instelmogelijkheden van het zitsysteem is optimale ondersteuning van het lichaam mogelijk ( Zitsysteem). De volgende instellingen zijn mogelijk: 1. Zitdiepte & zitbreedte 2. Rughoek 3. Hoogte armsteun 4. Onderbeenlengte Figuur Zithoogte Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de gebruiker kan de zithoogte worden ingesteld. Alle optionele zithoogtes vallen binnen de maximaal veilige helling van 10 (17.6%) zoals beschreven in EN12184 (2009) klasse B. Het verlagen van de zithoogte heeft een positief effect op de (dynamische) stabiliteit. Het verhogen van de zithoogte heeft een negatief effect op de dynamische stabiliteit. 4.3 Zwaartepunt van de stoel instellen Het zwaartepunt van de rolstoel (figuur 6) kan worden ingesteld door de stoel te verplaatsen ( Zitsysteem). Voorzichtig! Het verplaatsen van het zwaartepunt van de rolstoel kan een negatieve invloed op de rijkarakteristieken en/ of de dynamische stabiliteit van de rolstoel hebben. Neem in geval van twijfel contact op met de technische ondersteuning van Handicare.

14 14 Instellen van de rolstoel 4.4 Hoogte en diepte van de bedieningskast ( Zitsysteem) 4.5 Programma van het besturingsysteem Deze rolstoel is voorzien van een besturingssysteem dat geprogrammeerd kan worden door de systeeminstellingen aan te passen. Dit is een gespecialiseerde procedure waarvoor men opleiding dient te krijgen en kan uitsluitend met professionele software worden aangepast. Eindgebruikers kunnen deze instellingen niet aanpassen. Het verkeerd afstellen van de parameters van het besturingssysteem kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden. Afstellen moet uitgevoerd worden door opgeleide specialisten.

15 Gebruik van de rolstoel 15 5 Gebruik van de rolstoel 5.1 Controleren van de rolstoel voor gebruik Controleer voor het rijden: 1. Of de banden voldoende zijn opgepompt (zie 6.3). 2. Of de accu's voldoende zijn opgeladen. De groene lampjes op de accu indicator moeten branden. ( Bedieningskast) 3. De lichten en de indicatielampjes werken correct. ( Bedieningskast) 4. De vrijloopschakelaar in de stand rijden staat (zie 5.6). Let op! Controleer vóór het gebruik altijd of er een kans bestaat dat kleding of kledingaccessoires in contact kunnen komen met de wielen of ander bewegende en/of roterende onderdelen waarin ze verstrikt kunnen raken. Figuur 7 A In de winter hebben accu's een lagere capaciteit. Bij een lichte vorst is de capaciteit ongeveer 75% van de normale capaciteit. Bij een temperatuur lager dan -5 C is dit ongeveer 50%. Dit zal de actieradius van de rolstoel verminderen. 5.2 Instappen en uitstappen (transfer) ( Zitsysteem) Voordat een transfer wordt gemaakt, zorg dat: De bedieningskast uit staat. De vrijloopschakelaar in de stand rijden staat (zie 5.6). Ga niet op de voetsteunen staan. Als u met het volle gewicht op de steunen gaat staan, kan dit tot schade en gevaarlijke situaties leiden. De stoel kan onder andere kantelen. Voorwaartse transfer Klap de voetplaat omhoog (afbeelding 7) 1. Klap (A) omhoog.

16 16 Gebruik van de rolstoel Standaard beensteun wegzwenken en/of verwijderen (afbeelding 8) 1. Druk (A) naar voren, houd (A) ingedrukt. 2. Zwenk (B) opzij. 3. Verwijder (B). 3 1 A B Zijwaartse transfer (afbeelding 9) Let op! Afhankelijk van de uitvoering van de bedieningskast, kan het nodig zijn om dit weg te zwenken. 2 Armsteun verwijderen 1. Draai (A) 2 slagen los. 2. Verwijder (B). Figuur Rijden met de rolstoel Let op! Houd er rekening mee dat u niet altijd door andere verkeersdeelnemers wordt opgemerkt. B 2 Houdt u aan de verkeerswetgeving. Vermijd eenzame routes, zodat er in geval van nood snel voor hulp gezorgd kan worden. Pas uw snelheid en rijstijl aan de omstandigheden aan. A 1 Het rijden met een elektrische rolstoel gebeurt via een bedieningskast. Het bedieningskastje heeft een aparte handleiding en deze handleiding werd bij deze rolstoel geleverd ( Bedieningskast). 1. Schakel de bedieningskast in. 2. Stel de maximale snelheid in. 3. Beweeg de joystick in de richting waar u heen wilt bewegen. 4. Als de joystick verder naar voren bewogen wordt, gaat de rolstoel harder rijden. Figuur 9

17 Gebruik van de rolstoel 17 Bochten Let op! Neem nooit bochten aan volle snelheid. Verminder de snelheid voor het nemen van een bocht. Gebruik de richtingaanwijzers bij het veranderen van de rijrichting. Stoppen/noodstop Om te stoppen dient de joystick naar de neutrale stand te worden bewogen of losgelaten te worden. De rolstoel remt dan automatisch af. Ook een noodstop wordt gemaakt door de joystick los te laten. Remafstand: 6 km/u: 1 meter 10 km/u: 2 meter Vermijd tijdens het rijden het volgende: Druk de aan/uit knop niet in. Beweeg niet plotseling in tegengestelde richting. Als u dit doet, dan stopt de rolstoel abrupt en maakt een schokkende beweging. Behalve dat dit niet comfortabel is, kan het op een helling mogelijk leiden tot het kantelen van de rolstoel. Rijden op een helling Met alle verstellingen in de standaard stand (zie hoofdstuk 3.5), bij een AWA-rolstoel wordt een hellingsgraad van 10 (17,6%) als een normale gebruiksomgeving gerekend, waarbij de stabiliteit niet in het geding komt. Bij een VWA is dit 10 (17,6%). Deze gegevens kunt u terugvinden in de technische specificaties onder maximale veilige helling. Hellingen die steiler zijn dan de normale gebruiksomgeving Het rijden op hellingen die groter zijn dan de maximaal veilige helling kan leiden tot veiligheidsrisico s met betrekking tot de stabiliteit. Dit vereist grote voorzichtigheid en volledige beheersing door de gebruiker. Rij altijd voorzichtig en ga nooit zelf experimenteren! Volg de instructies bij de waarschuwingen! De stabiliteit en prestaties van een rolstoel zijn afhankelijk van vele variabelen. Rolstoelen zijn aangepast aan de individuele gebruiker. Daarom zullen de variabelen van rolstoel tot rolstoel verschillen. Laat u daarom goed door uw dealer voorlichten over het gebruik van de rolstoel en of de specifi eke afstellingen of aanpassingen voor uw situatie invloed hebben op de rijkarakteristieken van de rolstoel. Rijd op hellingen altijd langzaam en geconcentreerd. Vermijd plotselinge en schokkende bewegingen. Vermijd het maken van een noodstop op een helling. Probeer op hellingen zo weinig mogelijk van richting te veranderen. Draai niet op een helling. Rijd alleen op een helling met alle verstellingen in de neutrale stand. Rijd nooit achterwaarts op een helling. Rijd niet op hellingen met los grind of een zanderig wegdek, omdat een van de aandrijfwielen dan kan slippen/spinnen. Rijd nooit langdurig op een helling, zodat de motor niet oververhit. Wanneer u met een VWA-rolstoel een helling afrijdt, raden we altijd een anti-kantelmechanisme aan. Wanneer u bij het rijden op een helling opmerkt dat uw snelheid sterk afneemt, dan moet u een minder steile route nemen. Voorkom dat de rolstoel een te hoge snelheid behaalt tijdens het afdalen.

18 18 Gebruik van de rolstoel 5.4 Obstakels Stoep oprijden 1. Kies de plek waar de stoeprand het laagst is. 2. Ga met de rolstoel recht voor de stoeprand staan (20 cm voor de stoeprand). 3. Beweeg de joystick naar voren. Rijd de stoep op zonder van richting te veranderen. 4. Houd dezelfde snelheid aan totdat alle wielen op de stoep zijn. Als het u niet lukt om de stoep op te rijden, zoek dan een plaats waar de stoeprand minder hoog is. Stoep afrijden 1. Kies de plek waar de stoeprand het laagst is. 2. Ga met de voorste wielen van de rolstoel recht voor de stoeprand staan. 3. Beweeg de joystick langzaam naar voren. Rijd voorzichtig en zo langzaam mogelijk de stoep af, zonder van richting te veranderen. Figuur 10 Rijd met de rolstoel nooit van trappen of op obstakels die hoger zijn dan 60 mm. 5.5 Afstel- en instelmogelijkheden De rolstoel kan met de volgende afstel- en instelmogelijkheden worden voorzien die door gebruiker zonder gereedschap gemaakt kunnen worden: Mechanische verstellingen ( Zitsysteem) 1. Beensteunen die handmatig kunnen worden verwijderd 2. Wegzwenkbare joystickhouder 3. Hoofdsteun Elektrische verstelmogelijkheden ( Bedieningskast) (figuur 10) 1. Elektrische kantelverstelling

19 Gebruik van de rolstoel Duwen van de rolstoel De rolstoel kan verplaatst worden door deze te duwen. De motors moeten door een vrijloopschakelaar worden ontkoppeld. Deze functie werd ontwikkeld voor de begeleiders van rolstoelgebruikers. De vrijloopschakelaar heeft twee standen: 1. De stand Rijden (figuur 11A). 2. De stand Duwen (figuur 11B). B A Pag. 10 nr.2 De vrijloophendel dient nooit door de gebruiker bediend te worden maar enkel door een begeleider _13 Gebruik de stand duwen nooit op een helling! Wanneer de vrijloophendel in de stand Duwen wordt gezet, wordt ook de automatische parkeerrem uitgeschakeld. Hierdoor kan de rolstoel van een helling rijden. Figuur 11 Alleen in de stand Rijden werkt de automatische parkeerrem. Zet de vrijloop direct in de stand Rijden als de rolstoel niet meer geduwd wordt. 5.7 Transport van de rolstoel (zonder rolstoelgebruiker) Onderdelen die gemakkelijk losgenomen kunnen worden van de rolstoel dienen verwijderd te worden (figuur 12) ( Zitsysteem). Figuur _15 1. Verwijder de stoel 2. Verwijder de beensteunen 3. Verwijder de armsteunen 4. Klap de rugleuning neer Berg deze veilig op. Gebruik geschikte oprijplaten om de rolstoel in het voertuig te krijgen. Eenmaal in het voertuig dient de rolstoel dan te worden vastgezet met een volgens ISO goedgekeurd vastzetsysteem dat geschikt is voor het gewicht van de rolstoel, plus eventuele opties (Hoofdstuk 8).

20 20 Gebruik van de rolstoel 5.8 De rolstoel als passagiersstoel in een auto Let op! Er werd een crashtest op deze rolstoel uitgevoerd volgens ISO (2008) waarbij de passagier max. 136 kg mag wegen. Een rolstoel is niet ontworpen als zitplaats in een voertuig en kan u niet dezelfde veiligheid bieden als een gewone zitplaats in een auto, hoe goed de rolstoel ook gefi xeerd is in het desbetreffende voertuig. Er dient met het volgende te worden rekening gehouden wanneer de transfer van een rolstoel naar een gewone zitplaats in de auto niet mogelijk is. De rolstoel kan als zitplaats in een auto of bus worden gebruikt, indien de rolstoel door een 4-punt geïntegreerd bevestigingssysteem dat beantwoordt aan de ISO norm wordt vastgemaakt. Zorg dat dit bevestigingssysteem geschikt is voor het totale gewicht van de rolstoel. Het gewicht van de rolstoel is afhankelijk zijn configuratie. De specificaties (hoofdstuk 8) geven een overzicht van de verschillende opties en hun bijdrage aan het totale gewicht. Weeg altijd de volledige rolstoel zodat u zeker bent dat u het juiste bevestigingssysteem gebruikt. Het systeem vereist dat er bevestigingsrails in de auto worden gemonteerd. De rolstoel dient altijd aan de vier punten te worden bevestigd (figuur 13). Indien mogelijk, maak een transfer naar een gewone zitplaats in de auto. Voor de bevestiging van de passagier gebruikt u een 3-punts gordelsysteem. Volg de instructies van dit systeem op. Vraag om bevestiging van de vervoerder dat de auto geschikt, verzekerd en uitgerust is voor het vervoeren van een gebruiker in een rolstoel. De rolstoel moet altijd naar voren zijn gericht. De rolstoel werd getest in de voorwaartse richting. In de rolstoel zat een testdummy die bevestigd werd door een bekkenen schoudergordel (bv een schoudergordel die deel uitmaakt van een 3-punts gordel). Figuur _26

21 Gebruik van de rolstoel 21 Er moeten zowel bekken- als schoudergordels worden gebruikt om te voorkomen dat het hoofd of de romp in contact komt met auto-onderdelen. Werkbladen die op de rolstoel werden gemonteerd, moeten: 1. worden verwijderd en afzonderlijk in het voertuig worden opgeborgen. 2. aan de rolstoel worden bevestigd, maar weg van de rolstoelgebruiker worden gericht en er moet een schokabsorberend materiaal tussen het werkblad en de rolstoelgebruiker worden geplaatst. Wanneer u de rolstoelgebruiker vastklikt, zorg dat de vrijgaveknop zo wordt geplaatst dat deze tijdens een ongeval niet de onderdelen van de rolstoel kan raken. De rolstoel werd getest volgens ISO (2008) met Q-straint Q195 en Q-straint QE (>75 kg). Plaats de rolstoel in de standaard positie (hoofdstuk 3.5) en gebruik de hoofdsteun als de rolstoel van een hoofdsteun is voorzien. Als de stoel wordt getransporteerd, dan dient deze te worden uitgeschakeld. Er mogen geen andere materialen als veiligheidsgordel worden gebruikt als deze niet voldoen aan de vereisten van ISO 7176/19. Er mogen alleen gel-accu's worden gebruikt. Er mogen geen wijzigingen worden uitgevoerd aan de bevestigingspunten van de rolstoel of de auto en het frame mag zonder de goedkeuring van de fabrikant niet worden gewijzigd. Als de rolstoel betrokken was in een ongeval, dan dient de rolstoel door een medewerker van Handicare te worden gecontroleerd voordat deze opnieuw wordt gebruikt.

22 22 Gebruik van de rolstoel 5.9 De veiligheidsgordel vastmaken Gebruik de drie-punts veiligheidsgordel om het risico op hoofd- en rompletsels te beperken in het geval dat de rolstoel met de auto in contact komt. Na een ongeval dient de rolstoel altijd door een vertegenwoordiger van de fabrikant te worden gecontroleerd. Gebruik de veiligheidsgordel als volgt: Plaats de veiligheidsgordel over de bekken, zo strak mogelijk en in een hoek tussen 30 en 75. Het andere gedeelte van de veiligheidsgordel gaat over de romp en de schouder (figuur 14). De veiligheidsgordel moet zo strak mogelijk zitten en mag niet gedraaid zijn. Zorg dat de veiligheidsgordel niet door onderdelen van de rolstoel wordt belemmerd, zoals armsteunen of wielen (figuur 15). Figuur _17a Werkbladen die aan de rolstoel zijn bevestigd en die niet voldoen aan de veiligheidsvereisten moeten: worden verwijderd en afzonderlijk in het voertuig worden opgeborgen. aan de rolstoel worden bevestigd, met schokabsorberend materiaal tussen het werkblad en de rolstoelgebruiker. Om bij een ongeval verwondingen te vermijden, dient u de accessoires van de rolstoel aan de rolstoel te bevestigen of deze van de stoel te verwijderen en ze in het voertuig op te bergen Stallen na gebruik Wanneer de rolstoel niet wordt gebruikt, dient deze gestald te worden op een droge plek zonder weersinvloeden. Let op! Plaats de rolstoel niet in direct zonlicht. Onderdelen van de rolstoel kunnen dan zo warm worden dat u zich eraan kunt branden. Als de stoel wordt gestald, dan mag de omgevingstemperatuur niet lager zijn dan -20 C of hoger zijn dan 65 C. Figuur _17a

23 Onderhoud van de rolstoel 23 6 Onderhoud van de rolstoel De levensduur van de rolstoel is afhankelijk van goed onderhoud. Neem contact op met uw dealer voor informatie over specifi eke afstellingen, onderhoud of reparatie. Vermeld dan altijd het type, het bouwjaar en het identificatienummer, die op het identifi catieplaatje van de rolstoel staan. Let op! Laat de rolstoel eenmaal per jaar, of bij intensief gebruik eenmaal per half jaar controleren door uw dealer. 6.1 Onderhoudsschema Dag Week Handeling Laad na ieder gebruik de accu s op Controleer de bandenspanning en pomp deze zonodig op Hst Maand Reinig de rolstoel 6.4 Jaar 6.2 Accu s Laat de rolstoel controleren door uw dealer In de rolstoel zijn 2 serie geschakelde 12V droge gel-accu s geplaatst. Deze accu s zijn geheel gesloten en onderhoudsvrij. Let op! Gebruik geen natte accu s. Houd er rekening mee dat bij lage temperatuur de actieradius lager is. Bij een lichte vorst is de capaciteit ongeveer 75% van de normale capaciteit. Bij een temperatuur lager dan -5 C is dit ongeveer 50%. - Accu s laden ( Acculader) Raadpleeg de handleiding van de acculader of deze geschikt is voor de gebruikte accu s. Zie hoofdstuk 8. Schakel de bedieningskast van de rolstoel uit. Steek de oplaadplug van de acculader in de oplaadaansluiting van de bedieningskast. Activeer de acculader. Raadpleeg de handleiding van de acculader. Laad de accu s op als de rolstoel langere tijd niet gebruikt wordt. Bij normaal gebruik moeten de accu s elke nacht worden geladen. Op de lader is af te lezen wanneer de accu s volledig zijn geladen. Afhankelijk van hoe leeg de accu s zijn, kan het tot 12 uur duren voordat ze weer volledig geladen zijn. Accu s onderhouden Let op! Zorg dat de accu s altijd goed geladen zijn. Langdurig niet gebruiken kan de accu s beschadigen. Gebruik de rolstoel niet als de accu s bijna leeg zijn en rijd de accu s nooit helemaal leeg. Dit kan de accu s ernstig beschadigen en u loopt het risico ongewenst stil te komen staan. Accu s vervangen Als de capaciteit van de accu s kleiner wordt en de rolstoel nog maar korte ritjes kan maken, zijn de accu s aan het einde van hun levensduur. De accu s moeten dan vervangen worden. Raadpleeg hiervoor de dealer. Accu s bevatten zuren. Beschadigde accu s kunnen de gezondheid ernstige schade toebrengen. Volg altijd de instructies op de accu s op.

24 24 Onderhoud van de rolstoel 6.3 Banden Voor het goed functioneren van de rolstoel is het van groot belang dat de banden op de juiste spanning worden gehouden. Deze is te vinden op de zijkant van de band. Bandenspanning Puma 20 Zwenkwielen 9 Zwenkwielen 10 Aandrijfwielen 13 Aandrijfwielen 14 3,5 bar max. 3,5 bar max. 2,8 bar max. 2,1 bar max. Te zachte banden geven een minder goed rijgedrag van de rolstoel. Het kost meer energie om de rolstoel voort te bewegen, waardoor de accu s zwaarder belast worden. Bovendien is de bandenslijtage bij het rijden met zachte banden onnodig groot. Let op! Overschrijd nooit de maximale bandenspanning. 6.4 Rolstoel reinigen Voor het reinigen van het zitsysteem verwijzen we u naar de handleiding zitsysteem ( Zitsysteem). Voorzichtig! Zorg dat de bedieningskast uit staat tijdens het reinigen. Als de joystick wordt aangeraakt kan de rolstoel bewegen of kunnen de elektrische opties gebruikt worden. Wees voorzichtig met water in verband met de elektrische installatie Droog vuil afnemen Reinig de vuile delen eerst met een natte spons. Gebruik daarvoor bij voorkeur schoon water of een zacht zeepwater. Wrijf de delen daarna droog met een zachte droge doek. Let op! Gebruik nooit schurende of agressieve schoonmaakmiddelen. Deze kunnen krassen veroorzaken. Gebruik geen organische oplosmiddelen als thinner, wasbenzine of terpentine. Bandenreparatie aangedreven wielen Let op! Banden mogen alleen vervangen worden door gekwalifi ceerde specialisten. Zie servicehandleiding voor een uitgebreide beschrijving over bandenreparatie. De servicehandleiding is voor gekwalificeerde specialisten beschikbaar. Laat de banden eerst volledig leeglopen voordat er met reparatiewerkzaamheden begonnen wordt.

25 Onderhoud van de rolstoel Rolstoel ontmantelen De te verwachten levensduur van de rolstoel is bij normaal gebruik en voorgeschreven onderhoud ongeveer 7 jaar. Milieu Indien uw rolstoel overbodig of aan vervanging toe is, kan deze meestal na overleg door uw dealer worden teruggenomen. Mocht dit niet mogelijk zijn, informeer dan bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor hergebruik of milieuvriendelijke verwerking van de gebruikte materialen. Voor de productie van de rolstoel is gebruik gemaakt van diverse kunststoffen en metalen. Bovendien bevat de rolstoel elektronische componenten die tot het elektronische afval behoren. De accu s behoren tot het chemische afval. Over de rolstoel wordt geen verwijderingsbijdrage berekend.

26 26 Storingen 7 Storingen Controleer de volgende punten als de rolstoel niet functioneert. Controleer of de accu s geladen zijn. Schakel de rolstoel uit en weer in. Controleer of alle accustekers goed bevestigd zijn. Controleer of de vrijloophendel in de stand RIJDEN staat. Controleer de stand van de snelheidsregelaar. Als de storing niet is verholpen: Raadpleeg hoofdstuk storingen van de handleiding bedieningskast ( Bedieningskast). Neem contact op met uw dealer als na bovenstaande punten de storing niet verholpen is.

27 Specifi caties 27 8 Specificaties 8.1 CE verklaring en normen Het product voldoet aan de bepalingen van de richtlijn voor Medische Hulpmiddelen 93/42/ EEC 14 juni 1993 en is voorzien van een CE-markering. Het product voldoet verder aan onderstaande normen en eisen. Deze worden gecontroleerd door onafhankelijke testinstellingen: Norm EU richtlijn 93/42 EEC NEN-EN NEN-EN (2009) Klasse B ISO ISO ISO ISO (2008) Toelichting/Omschrijving Van toepassing zijn de eisen zoals vermeld in Annex 1 De in NEN-EN (2009) genoemde eisen uit EN 12182: Technische hulpmiddelen voor gehandicapten - Algemene eisen en beproevingsmethoden oktober 1999 Elektrisch aangedreven rolstoelen, scooters en bijbehorende laadapparaten - Eisen en beproevingsmethoden oktober 2009 Eisen en testmethoden voor impact-, statische- en vermoeiingssterkte juli 1998 Klimaattest voor elektrisch aangedreven rolstoelen IPX4 Eisen en testmethoden voor controllersystemen van elektrisch aangedreven rolstoelen 1997 De Puma 20 voldoet aan de eisen voor een crashtest zoals omschreven in ISO (2008) Gewicht testdummy N.v.t. 136 kg 136 kg N.v.t. N.v.t. N.v.t. 75 kg 8.2 Technische gegevens Accu s Max. Eenheid Maximale afmeting accu s 260 x 172 x 210 (b x d x h) mm Accucapaciteit 40 / 60 / 74 GEL; 50 AGM Ah Maximaal toelaatbare laadspanning 24 V Maximale laadstroom 12 A (rms) Connector type Isolatie Bedieningskast Klasse 2 dubbel geïsoleerd

28 28 Specifi caties Model Klasse Puma 20 Lite Omschrijving Unit FWD RWD Totale lengte inclusief beensteunen mm Totale breedte 13 aandrijfwielen mm 610 Totale breedte 14 aandrijfwielen mm 655 Totaal gewicht zonder accu s Accu s 40 Ah (C20) (set van 2) Accu s 50 Ah (C20) (set van 2) Accu s 60 Ah (C20) (set van 2) Accu s 74 Ah (C20) (set van 2) Elektrische kantelverstelling Lekvrije aandrijfwielen (set van 2) kg kg kg kg kg kg kg B 77,6 + 28,4 + 29,6 + 34,6 + 45,8 + 6,5 + 2 Transportgewicht van het zwaartse onderdeel kg 77,6 Maximaal veilige helling (%) 10 (17.6) Statische stabiliteit Neerwaarts Opwaarts Zijwaarts Keer afstand mm Draaistraal (ISO ) mm Actieradius* 74 Ah (C20) circa (ISO ) 6 km/h 10 km/h km km ,7 38,8 Klimvermogen voor opstakels (buiten) mm Maximale snelheid voorwaarts km/h 6 / 10 Zithoekinstelling 0-6 Effectieve zitdiepte mm 420 / 440 / 460 / 480 / 500 Effectieve zitbreedte mm Zithoogte (excl. kussen)** mm 405 / 430 / 455 / 480 / 505 Zithoogte (incl. kussen)** mm 465 / 490 / 515 / 540 / 565 Rughoek 92 / 97 / 102 / 107 Rughoogte mm 480 Onderbeenlengte mm * De volgende aspecten beïnvloeden de actieradius negatief: obstakels, ruig terrein, rijden op hellingen, temperatuur onder het vriespunt en het veelvuldig gebruiken van opties. ** Zithoogte inclusief belasting, zithoek 0 en 13 aandrijfwielen

29 Specifi caties Elektrisch aansluitschema Het elektrisch aansluitschema is afhankelijk van het type besturingssysteem dat wordt gebruikt ( Bedieningskast).

30 30 Garantie 9 Garantie 9.1 Garantiebepalingen In de garantie en aansprakelijkheidsbepalingen worden de volgende termen als volgt gedefi nieerd: Product: de door Handicare gefabriceerde en geleverde handbewogen of elektrische rolstoel of scooter. Klant: de persoon die rechtstreeks een product bij Handicare betrekt. Dealer: de persoon die een product dat bij Handicare is betrokken, aan derden levert. Gebruiker: de persoon die gebruik maakt van een product dat is vervaardigd door Handicare. Ongeacht wat is bepaald betreffende de garantievoorwaarden in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het product, geldt in ieder geval het volgende met betrekking tot de garantie: 1. Behalve voor zover anders vermeld in de onderstaande bepalingen, garandeert Handicare de geschiktheid van het product voor het doel waarvoor het product bestemd is - al deze punten zoals beschreven in deze handleiding en garandeert Handicare de kwaliteit van het materiaal waarvan het product is gemaakt en de wijze waarop het product is geproduceerd. 2. Reparatie of vervanging van onderdelen van het product die nodig zijn als gevolg van fouten die zijn gebaseerd op kwalitatief gebrekkig materiaal of fabricagefouten worden kosteloos uitgevoerd, zolang deze gebreken optraden binnen een (1) jaar na de leveringsdatum van het product aan de Klant. De te vervangen onderdelen moet franco naar Handicare worden verzonden. Demontage of montage van deze onderdelen vindt plaats op kosten van de Klant. Daarom komen de volgende gevallen niet in aanmerking voor gratis reparatie of vervanging als bedoeld in de vorige zin: A. Reparatie of vervanging die nodig is in verband met gebreken die zijn ontstaan na meer dan een (1) jaar vanaf de datum van levering van het product aan de Klant; B. Reparatie of vervanging die nodig is in verband met defecten als gevolg van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van het product of die zijn gebaseerd op het feit dat het product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd, in welk verband van toepassing is dat, indien de klant een dealer is, deze Dealer Handicare zal vrijwaren tegen eventuele claims van Gebruikers of andere derden voor gebreken op basis van een onjuist of onzorgvuldig gebruik van het product; C. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en de noodzaak tot reparatie of vervanging van de onderdelen het daadwerkelijke gevolg is van normale slijtage. 3. Ongeacht het onder 2 bepaalde, voor zover het een elektrische product betreft, is van toepassing dat met betrekking tot de accu die deel uitmaakt van het product, alleen garantie wordt gegeven in geval van storingen of het niet-functioneren van de accu wanneer dit aantoonbaar het directe gevolg is van materiaal- of fabricagefouten. Een storing of niet-functioneren van de accu als gevolg van normale slijtage valt niet onder de garantie zoals bedoeld in deze garantiebepalingen. Evenmin onder de garantie vallen gebreken of niet-functioneren die het gevolg zijn van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product of de accu die deel uitmaakt van het product, met inbegrip van het onjuist opladen van de accu en het onvermogen om tijdig en correct onderhoud uit te voeren, in welk verband ook van toepassing is dat indien de Klant een Dealer is, deze Dealer Handicare vrijwaart tegen eventuele claims van Gebruikers of andere derden die zijn gebaseerd op het hierboven genoemde oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik van het product of de accu die deel uitmaakt van het product. 4. De garantievoorwaarden zoals vermeld in de bovenstaande bepalingen vervallen in ieder geval indien: A. De richtlijnen van Handicare voor het onderhoud van het product niet of onvoldoende zijn opgevolgd;

31 Garantie 31 B. Een noodzakelijke reparatie of vervanging van onderdelen is gebaseerd op verwaarlozing, beschadiging of misbruik van het product of een gebruik van het product voor een ander doel dan dat waarvoor het was bestemd; C. Onderdelen van het product vervangen zijn door onderdelen van andere herkomst dan die welke Handicare gebruikt en/of onderdelen van het product zijn vervangen zonder de toestemming van Handicare. 5. De garanties, zoals vermeld in de bepalingen 1 tot 3 vervallen ook in het geval van hergebruik door een nieuwe gebruiker binnen de garantieperiode en wanneer dergelijk hergebruik aanpassingen aan het product vereist en die aanpassingen niet zijn uitgevoerd op aanwijzing van en/of in opdracht van Handicare. 6. Om de rechten conform de hierboven omlijnde garanties te behouden, moet de Klant in het geval van schade of andere calamiteiten, zo snel mogelijk contact opnemen met Handicare en Handicare zo veel mogelijk informatie verstrekken. De mogelijkheid om beroep te doen op de hierboven genoemde garantievoorwaarden vervallen voor de klant in ieder geval na 20 werkdagen na de datum van het incident of de calamiteit die de basis vormen voor het beroep op garantie. 7. De vervanging van een onderdeel of de reparatie of revisie van het product binnen een garantieperiode verlengen de garantieperiode niet. 8. Handicare biedt geen garantie op reparatie of revisie van het product die worden uitgevoerd anders dan in opdracht van en/ of op aanwijzing van Handicare. Indien reparaties en/of revisies worden uitgevoerd door of namens een Klant, zal de Klant Handicare vrijwaren met betrekking tot claims van derden die, in de breedste zin van het woord, het gevolg zijn van dergelijke reparaties of revisies. 9.2 Aansprakelijkheidsbepalingen Ongeacht wat is bepaald met betrekking tot aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het product, geldt in ieder geval het volgende met betrekking tot de aansprakelijkheid: 1. Rekening houdend met de volgende bepalingen, aanvaardt Handicare slechts aansprakelijkheid voor schade door dood of lichamelijk letsel die het gevolg is van een gebrek in het product waarvoor Handicare verantwoordelijk is en voor schade aan een ander object dat het privé-eigendom is van de gebruiker van het product, zolang de genoemde schade het directe gevolg is van een fout in het product. 2. Handicare aanvaardt geen andere of verdere aansprakelijkheid dan die welke omlijnd onder 1. In het bijzonder aanvaardt Handicare geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade, in welke vorm dan ook.

32 Dealer: Serienummer:

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

DIT IS JOUW HANDLEIDING.

DIT IS JOUW HANDLEIDING. DIT IS JOUW HANDLEIDING. FAIRPHONE HANDLEIDING. Met dit korte overzicht is jouw telefoon in een mum van tijd klaar voor gebruik! Maar als je meer hulp, gedetailleerde informatie of zeer technische bijzonderheden

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Deelnemersreglement incl. Pakket van Eisen Stichting Duurzaam Repareren

Deelnemersreglement incl. Pakket van Eisen Stichting Duurzaam Repareren Deelnemersreglement incl. Pakket van Eisen Stichting Duurzaam Repareren Versiebeheer: Stichting Duurzaam Repareren Datum: Certificeringsjaar 2013 Auteur: Angelica Gravendijk iov College van Deskundigen

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Noot Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst aanpassingen kan aan dit document geen juridische

Nadere informatie

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN nekovri - voorwaarden algemene voorwaarden van de vereniging van nederlandse koel- en vrieshuizen versie 2002 Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten is opgericht door en bestaat uit Cofely Energy & Infra B.V. en EV-BOX B.V. Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 0 In overweging nemende Artikel 1 Definities Artikel 2

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

TomTom GO Gebruikershandleiding

TomTom GO Gebruikershandleiding TomTom GO Gebruikershandleiding Inhoud Welkom bij navigatie met TomTom 6 Wat is er nieuw 7 Nieuw in deze release... 7 Starten 8 In de auto installeren... 8 Het navigatiesysteem positioneren... 8 Het navigatiesysteem

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

MVS-15P Woonhuisventilatie

MVS-15P Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15P Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15P. De handleiding

Nadere informatie

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest April 2008 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie