GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA D

2

3 Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met welke middelen dan ook (elektronisch of mechanisch), zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Handicare. De verstrekte informatie is gebaseerd op algemene gegevens aangaande de ten tijde van verschijnen bekende constructies. Handicare voert een beleid van continue product verbetering, wijzigingen zijn derhalve voorbehouden. De verstrekte informatie is geldig voor het product in standaard uitvoering. Handicare kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van het product. Derhalve kunnen de getoonde afbeeldingen afwijken van uw configuratie. De beschikbare informatie is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar Handicare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de informatie of voor de gevolgen daarvan. Handicare kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit werkzaamheden die door derden zijn uitgevoerd. De door Handicare gehanteerde gebruiksnamen, handelsnamen, handelsmerken, etc. mogen krachtens de wetgeving inzake de bescherming van handelsmerken niet als vrij worden beschouwd

4 4 1 Voorwoord Deze handleiding Gebruikte symbolen in deze handleiding 6 2 Veiligheid Temperatuur Elektromagnetische straling Bewegende onderdelen Aanduidingen op de rolstoel 9 3 Algemene beschrijving Hoofdcomponenten Configuraties Gebruiker Gebruiksomgeving Verstellingen 12 4 Instellen van de rolstoel Zitsysteem Zithoogte Zwaartepunt van de stoel instellen Hoogte en diepte van de bedieningskast Programma van het besturingsysteem 14 5 Gebruik van de rolstoel Controleren van de rolstoel voor gebruik Instappen en uitstappen (transfer) Rijden met de rolstoel Obstakels Afstel- en instelmogelijkheden Duwen van de rolstoel Transport van de rolstoel (zonder rolstoelgebruiker) De rolstoel als passagiersstoel in een auto De veiligheidsgordel vastmaken Stallen na gebruik 22 6 Onderhoud van de rolstoel Onderhoudsschema Accu s Banden Rolstoel reinigen Rolstoel ontmantelen 25 7 Storingen 26 8 Specificaties CE verklaring en normen Technische gegevens Elektrisch aansluitschema 29

5 9 Garantie Garantiebepalingen Aansprakelijkheidsbepalingen 31 5

6 6 Voorwoord 1 Voorwoord Gefeliciteerd met de keuze van uw Handicare rolstoel. De hoogwaardige mobiliteitsproducten van Handicare dragen bij aan een grotere onafhankelijkheid en maken het dagelijkse leven gemakkelijker. 1.1 Deze handleiding Met deze gebruikershandleiding kunt u de rolstoel op veilige wijze gebruiken en onderhouden. De gehele gebruikershandleiding voor deze rolstoel bestaat uit drie boekjes: De algemene gebruikershandleiding (dit boekje) De gebruikershandleiding van het zitsysteem De gebruikershandleiding van de bedieningskast 1.2 Gebruikte symbolen in deze handleiding Let op! Gebruiker attent maken op mogelijke problemen. Voorzichtig! Adviezen voor gebruiker ter voorkoming van beschadigingen aan het product. Waarschuwingen voor gebruiker ter voorkoming van persoonlijk letsel. Het niet met de nodige voorzichtigheid opvolgen van deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel of tot schade aan het product of het milieu! Deze gebruikershandleiding verwijst daar waar nodig naar andere handleidingen zoals hieronder aangegeven: Zitsysteem: Verwijst naar de gebruikershandleiding van het zitsysteem Bedieningskast: Verwijst naar de gebruikershandleiding van de bedieningskast Acculader: Verwijst naar de gebruikershandleiding van de acculader Lees de gehele gebruikershandleiding (alle boekjes) zorgvuldig door, voordat u het product in gebruik neemt. Indien één van de handleidingen niet met het product meegeleverd is, neem dan direct contact op met uw dealer. Naast deze gebruikershandleiding is er ook een servicehandleiding voor de gekwalificeerde specialist beschikbaar. NEEM CONTACT OP MET HANDICARE IN GEVAL VAN EEN VISUELE HANDICAP.

7 Veiligheid 7 2 Veiligheid Volg altijd de instructies op bij de waarschuwingen! Als de instructies niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel, schade aan de rolstoel of aan het milieu tot gevolg hebben. Daar waar mogelijk zijn de waarschuwingen geplaatst in de relevante hoofdstukken. 2.1 Temperatuur Vermijd lichamelijk contact met de motoren van de rolstoel. Motoren zijn tijdens het gebruik continu in beweging en kunnen een hoge temperatuur bereiken. Na gebruik koelen de motoren langzaam af. Lichamelijk contact kan tot verbranding leiden. 2.2 Elektromagnetische straling De standaard uitvoering van uw elektrische rolstoel is getest op de van toepassing zijnde eisen met betrekking tot elektromagnetische straling (EMC-eisen). Let op! Het is niet uit te sluiten dat elektromagnetische straling zoals bij mobiele telefoons, medische apparaten en/of andere bronnen van electromagnetische straling de rolstoel beïnvloedt. Het is het niet uit te sluiten dat de elektrische rolstoel elektromagnetische velden zoals bij winkeldeuren, alarmsystemen en/of garagedeuropeners beïnvloedt. Mochten dergelijke problemen zich voordoen, dan verzoeken wij u dit direct bij uw dealer te melden. Zorg dat de rolstoel niet langdurig met direct zonlicht in aanraking komt. Bepaalde onderdelen van de rolstoel, zoals de zitting, de rugleuning en de armsteunen kunnen heet worden als ze te lang in de zon staan. Hierdoor kan verbranding of overgevoeligheid van de huid optreden.

8 8 Veiligheid 2.3 Bewegende onderdelen Vermijd contact met bewegende onderdelen van de rolstoel. Een rolstoel bevat bewegende en roterende onderdelen. Contact met bewegende onderdelen kan ernstig lichamelijk letsel of schade aan de rolstoel tot gevolg hebben. Bewegende/roterende onderdelen (figuur 1): 1. Wielen (draaien en zwenken) 2. Elektrische kantelverstelling Figuur 1

9 Veiligheid Aanduidingen op de rolstoel Let op! Verwijder nooit aangebrachte aanduidingen, symbolen en instructies op de rolstoel en dek deze niet af. Deze veiligheidsvoorzieningen moeten gedurende de levensduur van de rolstoel aanwezig en duidelijk leesbaar zijn. Vervang of herstel onmiddellijk de onleesbaar geworden of beschadigde aanduidingen, symbolen en instructies. Raadpleeg hiervoor uw dealer. Gebruikte symbolen op de rolstoel (figuur 2): 1. Raadpleeg de handleiding voor gebruik 2. Vrijloop schakelaar in Rijden stand Vrijloop schakelaar in Duwen mode. Zet de vrijloop schakelaar nooit in de stand Duwen als de rolstoel op een helling staat. 3. Accu oplaad punt 4. Transport vergrendelpunt voor vervoer in een voertuig 5. Pas op voor breuk! Let op, dat er bij het wegzwenken van de bedieningskast niets wordt afgekneld. 6. Afknelgevaar. Blijf met handen en vingers uit de omgeving van de bewegende delen bij het verstellen van de hoogte en/of het verstellen van de kantelhoek van de rolstoel. 7. Identifi catie plaatje A. Type B. Bouwjaar C. Serienummer D. Gebruiksgebied binnen of buiten E. Maximale belasting in kg _14 Figuur 2

10 10 Algemene beschrijving 3 Algemene beschrijving Voor veel mensen die gebruik maken van een elektrische rolstoel is comfort een absolute must. En dat is precies wat deze elektrische rolstoel biedt: ongekend rijcomfort. Kenmerkend is het unieke onafhankelijke veersysteem. Niet alleen schokken maar ook trillingen worden geabsorbeerd. 3.1 Hoofdcomponenten Zie figuur 3 en 4: 1. Aandrijfwielen 2. Zwenkwielen 3. Vrijloop schakelaar 4. Bedieningskast 5. Zitkussen 6. Rugleuning 7. Armsteun 8. Beensteun met voetondersteuning 9. Hoofdsteun 3.2 Configuraties De rolstoel bestaat globaal uit een onderstel met daarop een zitsysteem. Door het bijzondere onderstel is het mogelijk om zowel een voorwiel aangedreven (VWA, fi g. 3) als een achterwiel aangedreven (AWA, fi guur 4) rolstoel te confi gureren. De rolstoel is leverbaar in verschillende snelheden (6 km/h & 10 km/h). Verder kan de Puma 20 uitgevoerd worden met twee type banden (binnen en buiten). Dit heeft gevolgen voor bepaalde specifi caties Figuur Figuur _ _25 De technische specificaties mogen niet worden gewijzigd. Maak geen aanpassingen aan het elektrische circuit. Modifi catie van de rolstoel of van onderdelen hiervan is niet toegestaan.

11 Algemene beschrijving 11 Voorzichtig! Delen van de rolstoel die bestemd zijn voor onderhoud en reparatie en verwijderd kunnen worden zonder gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld elektronica en accukappen) kunnen een nadelig effect hebben op de elektrische verstellingen van de rolstoel indien deze ontbreken of niet op de juiste positie terug zijn geplaatst. 3.3 Gebruiker Het rijden met een elektrische rolstoel vereist cognitief, fysiek en visueel vermogen van de gebruiker. De gebruiker moet in staat zijn om de gevolgen van acties tijdens het rijden met de rolstoel te kunnen inschatten en te corrigeren. De rolstoel mag maximaal 1 persoon vervoeren. Het maximaal gebruikersgewicht is 136 kg, tenzij anders vermeld op het identificatieplaatje. Extra toegevoegd gewicht in de vorm van rugzak, accessoires of medische apparatuur moet bij het gewicht van de gebruiker worden opgeteld en dit totaalgewicht mag het maximale gebruikersgewicht niet overschrijden. De gebruiker moet op de hoogte zijn van de inhoud van de handleiding voordat deze met de rolstoel gaat rijden. Daarnaast moet de gebruiker een deugdelijke gebruikersinstructie hebben gehad van de dealer voordat hij/zij gaat deelnemen aan het verkeer. De eerste ervaringen met de rolstoel moeten worden opgedaan onder de begeleiding van een trainer/adviseur. De gebruiker van de rolstoel is verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen. Rijden onder invloed van middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, is niet toegestaan. Rijden met onvoldoende gezichtsvermogen is niet toegestaan. Neem met niet meer dan één persoon plaats in de rolstoel. Laat geen kinderen zonder toezicht in de rolstoel rijden. 3.4 Gebruiksomgeving Deze rolstoel is ontwikkeld voor gebruik binnenen buitenshuis (EN12184 (2009) klasse B). Rijd buitenshuis enkel op geplaveide wegen, trottoirs, voet- en fi etspaden. Stem de snelheid af op de omgeving. Met alle verstellingen in de basispositie (zie 3.5) geldt dat bij een AWA rolstoel een helling 10 tot een normale gebruiksomgeving wordt gerekend waarbij de stabiliteit niet in het geding komt. Bij een VWA rolstoel is dat 10.In de technische specifi caties is dit terug te vinden onder de maximaal veilige helling.. Rijd voorzichtig op gladde wegen, als gevolg van regen, ijsvorming of sneeuw! Voer altijd verlichting bij beperkt zicht. Wees extra voorzichtig bij rijden met hogere snelheid. Stel binnenshuis, op trottoirs en in voetgangersgebieden een lagere maximumsnelheid in. Rijd niet van hoge obstakels af. Gebruik de rolstoel niet als het kouder is dan: -10 C of warmer dan +50 C. Bevestig geen gewicht aan de rolstoel zonder advies van een specialist. U kunt onbedoeld de stabiliteit van het product beïnvloeden. Duw en/of sleep geen objecten voort met de rolstoel. Open geen deuren met de beensteunen. Rijd niet door plassen water (ISO IPX4). Let op! Voorkom contact met zeewater: zeewater is agressief en tast de rolstoel aan.

12 12 Algemene beschrijving Voorkom contact met zand: zand kan doordringen tot in de draaiende delen van de rolstoel, waardoor onnodig snelle slijtage optreedt. 3.5 Verstellingen De rolstoel kan uitgerust zijn met de volgende elektrische en/of mechanische verstellingen (figuur 5): Elektrische kantelverstelling Basispositie: niet gekanteld Elektrische verstellingen hebben een negatieve invloed op de stabiliteit van de rolstoel. Gebruik elektrische verstellingen alleen op vlakke ondergrond. Figuur 5 Vermijd contact met bewegende en/of roterende onderdelen tijdens elektrische verstellingen. Contact met bewegende en/of roterende onderdelen kan ernstige lichamelijke letsel of schade aan de rolstoel tot gevolg hebben.

13 Instellen van de rolstoel 13 4 Instellen van de rolstoel Er bestaat niet zoiets als de gemiddelde rolstoelgebruiker. Daarom zijn de rolstoelen van Handicare in te stellen op de specifieke situatie van de gebruiker. We maken daarbij onderscheid tussen het instellen en verstellen van de rolstoel. Instellen gebeurt in principe eenmalig en moet door de dealer worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Verstellingen kunnen door de gebruiker zelf worden uitgevoerd. Voor verstellingen is geen gereedschap benodigd. 4.1 Zitsysteem _21 Door de uitgebreide instelmogelijkheden van het zitsysteem is optimale ondersteuning van het lichaam mogelijk ( Zitsysteem). De volgende instellingen zijn mogelijk: 1. Zitdiepte & zitbreedte 2. Rughoek 3. Hoogte armsteun 4. Onderbeenlengte Figuur Zithoogte Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de gebruiker kan de zithoogte worden ingesteld. Alle optionele zithoogtes vallen binnen de maximaal veilige helling van 10 (17.6%) zoals beschreven in EN12184 (2009) klasse B. Het verlagen van de zithoogte heeft een positief effect op de (dynamische) stabiliteit. Het verhogen van de zithoogte heeft een negatief effect op de dynamische stabiliteit. 4.3 Zwaartepunt van de stoel instellen Het zwaartepunt van de rolstoel (figuur 6) kan worden ingesteld door de stoel te verplaatsen ( Zitsysteem). Voorzichtig! Het verplaatsen van het zwaartepunt van de rolstoel kan een negatieve invloed op de rijkarakteristieken en/ of de dynamische stabiliteit van de rolstoel hebben. Neem in geval van twijfel contact op met de technische ondersteuning van Handicare.

14 14 Instellen van de rolstoel 4.4 Hoogte en diepte van de bedieningskast ( Zitsysteem) 4.5 Programma van het besturingsysteem Deze rolstoel is voorzien van een besturingssysteem dat geprogrammeerd kan worden door de systeeminstellingen aan te passen. Dit is een gespecialiseerde procedure waarvoor men opleiding dient te krijgen en kan uitsluitend met professionele software worden aangepast. Eindgebruikers kunnen deze instellingen niet aanpassen. Het verkeerd afstellen van de parameters van het besturingssysteem kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden. Afstellen moet uitgevoerd worden door opgeleide specialisten.

15 Gebruik van de rolstoel 15 5 Gebruik van de rolstoel 5.1 Controleren van de rolstoel voor gebruik Controleer voor het rijden: 1. Of de banden voldoende zijn opgepompt (zie 6.3). 2. Of de accu's voldoende zijn opgeladen. De groene lampjes op de accu indicator moeten branden. ( Bedieningskast) 3. De lichten en de indicatielampjes werken correct. ( Bedieningskast) 4. De vrijloopschakelaar in de stand rijden staat (zie 5.6). Let op! Controleer vóór het gebruik altijd of er een kans bestaat dat kleding of kledingaccessoires in contact kunnen komen met de wielen of ander bewegende en/of roterende onderdelen waarin ze verstrikt kunnen raken. Figuur 7 A In de winter hebben accu's een lagere capaciteit. Bij een lichte vorst is de capaciteit ongeveer 75% van de normale capaciteit. Bij een temperatuur lager dan -5 C is dit ongeveer 50%. Dit zal de actieradius van de rolstoel verminderen. 5.2 Instappen en uitstappen (transfer) ( Zitsysteem) Voordat een transfer wordt gemaakt, zorg dat: De bedieningskast uit staat. De vrijloopschakelaar in de stand rijden staat (zie 5.6). Ga niet op de voetsteunen staan. Als u met het volle gewicht op de steunen gaat staan, kan dit tot schade en gevaarlijke situaties leiden. De stoel kan onder andere kantelen. Voorwaartse transfer Klap de voetplaat omhoog (afbeelding 7) 1. Klap (A) omhoog.

16 16 Gebruik van de rolstoel Standaard beensteun wegzwenken en/of verwijderen (afbeelding 8) 1. Druk (A) naar voren, houd (A) ingedrukt. 2. Zwenk (B) opzij. 3. Verwijder (B). 3 1 A B Zijwaartse transfer (afbeelding 9) Let op! Afhankelijk van de uitvoering van de bedieningskast, kan het nodig zijn om dit weg te zwenken. 2 Armsteun verwijderen 1. Draai (A) 2 slagen los. 2. Verwijder (B). Figuur Rijden met de rolstoel Let op! Houd er rekening mee dat u niet altijd door andere verkeersdeelnemers wordt opgemerkt. B 2 Houdt u aan de verkeerswetgeving. Vermijd eenzame routes, zodat er in geval van nood snel voor hulp gezorgd kan worden. Pas uw snelheid en rijstijl aan de omstandigheden aan. A 1 Het rijden met een elektrische rolstoel gebeurt via een bedieningskast. Het bedieningskastje heeft een aparte handleiding en deze handleiding werd bij deze rolstoel geleverd ( Bedieningskast). 1. Schakel de bedieningskast in. 2. Stel de maximale snelheid in. 3. Beweeg de joystick in de richting waar u heen wilt bewegen. 4. Als de joystick verder naar voren bewogen wordt, gaat de rolstoel harder rijden. Figuur 9

17 Gebruik van de rolstoel 17 Bochten Let op! Neem nooit bochten aan volle snelheid. Verminder de snelheid voor het nemen van een bocht. Gebruik de richtingaanwijzers bij het veranderen van de rijrichting. Stoppen/noodstop Om te stoppen dient de joystick naar de neutrale stand te worden bewogen of losgelaten te worden. De rolstoel remt dan automatisch af. Ook een noodstop wordt gemaakt door de joystick los te laten. Remafstand: 6 km/u: 1 meter 10 km/u: 2 meter Vermijd tijdens het rijden het volgende: Druk de aan/uit knop niet in. Beweeg niet plotseling in tegengestelde richting. Als u dit doet, dan stopt de rolstoel abrupt en maakt een schokkende beweging. Behalve dat dit niet comfortabel is, kan het op een helling mogelijk leiden tot het kantelen van de rolstoel. Rijden op een helling Met alle verstellingen in de standaard stand (zie hoofdstuk 3.5), bij een AWA-rolstoel wordt een hellingsgraad van 10 (17,6%) als een normale gebruiksomgeving gerekend, waarbij de stabiliteit niet in het geding komt. Bij een VWA is dit 10 (17,6%). Deze gegevens kunt u terugvinden in de technische specificaties onder maximale veilige helling. Hellingen die steiler zijn dan de normale gebruiksomgeving Het rijden op hellingen die groter zijn dan de maximaal veilige helling kan leiden tot veiligheidsrisico s met betrekking tot de stabiliteit. Dit vereist grote voorzichtigheid en volledige beheersing door de gebruiker. Rij altijd voorzichtig en ga nooit zelf experimenteren! Volg de instructies bij de waarschuwingen! De stabiliteit en prestaties van een rolstoel zijn afhankelijk van vele variabelen. Rolstoelen zijn aangepast aan de individuele gebruiker. Daarom zullen de variabelen van rolstoel tot rolstoel verschillen. Laat u daarom goed door uw dealer voorlichten over het gebruik van de rolstoel en of de specifi eke afstellingen of aanpassingen voor uw situatie invloed hebben op de rijkarakteristieken van de rolstoel. Rijd op hellingen altijd langzaam en geconcentreerd. Vermijd plotselinge en schokkende bewegingen. Vermijd het maken van een noodstop op een helling. Probeer op hellingen zo weinig mogelijk van richting te veranderen. Draai niet op een helling. Rijd alleen op een helling met alle verstellingen in de neutrale stand. Rijd nooit achterwaarts op een helling. Rijd niet op hellingen met los grind of een zanderig wegdek, omdat een van de aandrijfwielen dan kan slippen/spinnen. Rijd nooit langdurig op een helling, zodat de motor niet oververhit. Wanneer u met een VWA-rolstoel een helling afrijdt, raden we altijd een anti-kantelmechanisme aan. Wanneer u bij het rijden op een helling opmerkt dat uw snelheid sterk afneemt, dan moet u een minder steile route nemen. Voorkom dat de rolstoel een te hoge snelheid behaalt tijdens het afdalen.

18 18 Gebruik van de rolstoel 5.4 Obstakels Stoep oprijden 1. Kies de plek waar de stoeprand het laagst is. 2. Ga met de rolstoel recht voor de stoeprand staan (20 cm voor de stoeprand). 3. Beweeg de joystick naar voren. Rijd de stoep op zonder van richting te veranderen. 4. Houd dezelfde snelheid aan totdat alle wielen op de stoep zijn. Als het u niet lukt om de stoep op te rijden, zoek dan een plaats waar de stoeprand minder hoog is. Stoep afrijden 1. Kies de plek waar de stoeprand het laagst is. 2. Ga met de voorste wielen van de rolstoel recht voor de stoeprand staan. 3. Beweeg de joystick langzaam naar voren. Rijd voorzichtig en zo langzaam mogelijk de stoep af, zonder van richting te veranderen. Figuur 10 Rijd met de rolstoel nooit van trappen of op obstakels die hoger zijn dan 60 mm. 5.5 Afstel- en instelmogelijkheden De rolstoel kan met de volgende afstel- en instelmogelijkheden worden voorzien die door gebruiker zonder gereedschap gemaakt kunnen worden: Mechanische verstellingen ( Zitsysteem) 1. Beensteunen die handmatig kunnen worden verwijderd 2. Wegzwenkbare joystickhouder 3. Hoofdsteun Elektrische verstelmogelijkheden ( Bedieningskast) (figuur 10) 1. Elektrische kantelverstelling

19 Gebruik van de rolstoel Duwen van de rolstoel De rolstoel kan verplaatst worden door deze te duwen. De motors moeten door een vrijloopschakelaar worden ontkoppeld. Deze functie werd ontwikkeld voor de begeleiders van rolstoelgebruikers. De vrijloopschakelaar heeft twee standen: 1. De stand Rijden (figuur 11A). 2. De stand Duwen (figuur 11B). B A Pag. 10 nr.2 De vrijloophendel dient nooit door de gebruiker bediend te worden maar enkel door een begeleider _13 Gebruik de stand duwen nooit op een helling! Wanneer de vrijloophendel in de stand Duwen wordt gezet, wordt ook de automatische parkeerrem uitgeschakeld. Hierdoor kan de rolstoel van een helling rijden. Figuur 11 Alleen in de stand Rijden werkt de automatische parkeerrem. Zet de vrijloop direct in de stand Rijden als de rolstoel niet meer geduwd wordt. 5.7 Transport van de rolstoel (zonder rolstoelgebruiker) Onderdelen die gemakkelijk losgenomen kunnen worden van de rolstoel dienen verwijderd te worden (figuur 12) ( Zitsysteem). Figuur _15 1. Verwijder de stoel 2. Verwijder de beensteunen 3. Verwijder de armsteunen 4. Klap de rugleuning neer Berg deze veilig op. Gebruik geschikte oprijplaten om de rolstoel in het voertuig te krijgen. Eenmaal in het voertuig dient de rolstoel dan te worden vastgezet met een volgens ISO goedgekeurd vastzetsysteem dat geschikt is voor het gewicht van de rolstoel, plus eventuele opties (Hoofdstuk 8).

20 20 Gebruik van de rolstoel 5.8 De rolstoel als passagiersstoel in een auto Let op! Er werd een crashtest op deze rolstoel uitgevoerd volgens ISO (2008) waarbij de passagier max. 136 kg mag wegen. Een rolstoel is niet ontworpen als zitplaats in een voertuig en kan u niet dezelfde veiligheid bieden als een gewone zitplaats in een auto, hoe goed de rolstoel ook gefi xeerd is in het desbetreffende voertuig. Er dient met het volgende te worden rekening gehouden wanneer de transfer van een rolstoel naar een gewone zitplaats in de auto niet mogelijk is. De rolstoel kan als zitplaats in een auto of bus worden gebruikt, indien de rolstoel door een 4-punt geïntegreerd bevestigingssysteem dat beantwoordt aan de ISO norm wordt vastgemaakt. Zorg dat dit bevestigingssysteem geschikt is voor het totale gewicht van de rolstoel. Het gewicht van de rolstoel is afhankelijk zijn configuratie. De specificaties (hoofdstuk 8) geven een overzicht van de verschillende opties en hun bijdrage aan het totale gewicht. Weeg altijd de volledige rolstoel zodat u zeker bent dat u het juiste bevestigingssysteem gebruikt. Het systeem vereist dat er bevestigingsrails in de auto worden gemonteerd. De rolstoel dient altijd aan de vier punten te worden bevestigd (figuur 13). Indien mogelijk, maak een transfer naar een gewone zitplaats in de auto. Voor de bevestiging van de passagier gebruikt u een 3-punts gordelsysteem. Volg de instructies van dit systeem op. Vraag om bevestiging van de vervoerder dat de auto geschikt, verzekerd en uitgerust is voor het vervoeren van een gebruiker in een rolstoel. De rolstoel moet altijd naar voren zijn gericht. De rolstoel werd getest in de voorwaartse richting. In de rolstoel zat een testdummy die bevestigd werd door een bekkenen schoudergordel (bv een schoudergordel die deel uitmaakt van een 3-punts gordel). Figuur _26

21 Gebruik van de rolstoel 21 Er moeten zowel bekken- als schoudergordels worden gebruikt om te voorkomen dat het hoofd of de romp in contact komt met auto-onderdelen. Werkbladen die op de rolstoel werden gemonteerd, moeten: 1. worden verwijderd en afzonderlijk in het voertuig worden opgeborgen. 2. aan de rolstoel worden bevestigd, maar weg van de rolstoelgebruiker worden gericht en er moet een schokabsorberend materiaal tussen het werkblad en de rolstoelgebruiker worden geplaatst. Wanneer u de rolstoelgebruiker vastklikt, zorg dat de vrijgaveknop zo wordt geplaatst dat deze tijdens een ongeval niet de onderdelen van de rolstoel kan raken. De rolstoel werd getest volgens ISO (2008) met Q-straint Q195 en Q-straint QE (>75 kg). Plaats de rolstoel in de standaard positie (hoofdstuk 3.5) en gebruik de hoofdsteun als de rolstoel van een hoofdsteun is voorzien. Als de stoel wordt getransporteerd, dan dient deze te worden uitgeschakeld. Er mogen geen andere materialen als veiligheidsgordel worden gebruikt als deze niet voldoen aan de vereisten van ISO 7176/19. Er mogen alleen gel-accu's worden gebruikt. Er mogen geen wijzigingen worden uitgevoerd aan de bevestigingspunten van de rolstoel of de auto en het frame mag zonder de goedkeuring van de fabrikant niet worden gewijzigd. Als de rolstoel betrokken was in een ongeval, dan dient de rolstoel door een medewerker van Handicare te worden gecontroleerd voordat deze opnieuw wordt gebruikt.

22 22 Gebruik van de rolstoel 5.9 De veiligheidsgordel vastmaken Gebruik de drie-punts veiligheidsgordel om het risico op hoofd- en rompletsels te beperken in het geval dat de rolstoel met de auto in contact komt. Na een ongeval dient de rolstoel altijd door een vertegenwoordiger van de fabrikant te worden gecontroleerd. Gebruik de veiligheidsgordel als volgt: Plaats de veiligheidsgordel over de bekken, zo strak mogelijk en in een hoek tussen 30 en 75. Het andere gedeelte van de veiligheidsgordel gaat over de romp en de schouder (figuur 14). De veiligheidsgordel moet zo strak mogelijk zitten en mag niet gedraaid zijn. Zorg dat de veiligheidsgordel niet door onderdelen van de rolstoel wordt belemmerd, zoals armsteunen of wielen (figuur 15). Figuur _17a Werkbladen die aan de rolstoel zijn bevestigd en die niet voldoen aan de veiligheidsvereisten moeten: worden verwijderd en afzonderlijk in het voertuig worden opgeborgen. aan de rolstoel worden bevestigd, met schokabsorberend materiaal tussen het werkblad en de rolstoelgebruiker. Om bij een ongeval verwondingen te vermijden, dient u de accessoires van de rolstoel aan de rolstoel te bevestigen of deze van de stoel te verwijderen en ze in het voertuig op te bergen Stallen na gebruik Wanneer de rolstoel niet wordt gebruikt, dient deze gestald te worden op een droge plek zonder weersinvloeden. Let op! Plaats de rolstoel niet in direct zonlicht. Onderdelen van de rolstoel kunnen dan zo warm worden dat u zich eraan kunt branden. Als de stoel wordt gestald, dan mag de omgevingstemperatuur niet lager zijn dan -20 C of hoger zijn dan 65 C. Figuur _17a

23 Onderhoud van de rolstoel 23 6 Onderhoud van de rolstoel De levensduur van de rolstoel is afhankelijk van goed onderhoud. Neem contact op met uw dealer voor informatie over specifi eke afstellingen, onderhoud of reparatie. Vermeld dan altijd het type, het bouwjaar en het identificatienummer, die op het identifi catieplaatje van de rolstoel staan. Let op! Laat de rolstoel eenmaal per jaar, of bij intensief gebruik eenmaal per half jaar controleren door uw dealer. 6.1 Onderhoudsschema Dag Week Handeling Laad na ieder gebruik de accu s op Controleer de bandenspanning en pomp deze zonodig op Hst Maand Reinig de rolstoel 6.4 Jaar 6.2 Accu s Laat de rolstoel controleren door uw dealer In de rolstoel zijn 2 serie geschakelde 12V droge gel-accu s geplaatst. Deze accu s zijn geheel gesloten en onderhoudsvrij. Let op! Gebruik geen natte accu s. Houd er rekening mee dat bij lage temperatuur de actieradius lager is. Bij een lichte vorst is de capaciteit ongeveer 75% van de normale capaciteit. Bij een temperatuur lager dan -5 C is dit ongeveer 50%. - Accu s laden ( Acculader) Raadpleeg de handleiding van de acculader of deze geschikt is voor de gebruikte accu s. Zie hoofdstuk 8. Schakel de bedieningskast van de rolstoel uit. Steek de oplaadplug van de acculader in de oplaadaansluiting van de bedieningskast. Activeer de acculader. Raadpleeg de handleiding van de acculader. Laad de accu s op als de rolstoel langere tijd niet gebruikt wordt. Bij normaal gebruik moeten de accu s elke nacht worden geladen. Op de lader is af te lezen wanneer de accu s volledig zijn geladen. Afhankelijk van hoe leeg de accu s zijn, kan het tot 12 uur duren voordat ze weer volledig geladen zijn. Accu s onderhouden Let op! Zorg dat de accu s altijd goed geladen zijn. Langdurig niet gebruiken kan de accu s beschadigen. Gebruik de rolstoel niet als de accu s bijna leeg zijn en rijd de accu s nooit helemaal leeg. Dit kan de accu s ernstig beschadigen en u loopt het risico ongewenst stil te komen staan. Accu s vervangen Als de capaciteit van de accu s kleiner wordt en de rolstoel nog maar korte ritjes kan maken, zijn de accu s aan het einde van hun levensduur. De accu s moeten dan vervangen worden. Raadpleeg hiervoor de dealer. Accu s bevatten zuren. Beschadigde accu s kunnen de gezondheid ernstige schade toebrengen. Volg altijd de instructies op de accu s op.

24 24 Onderhoud van de rolstoel 6.3 Banden Voor het goed functioneren van de rolstoel is het van groot belang dat de banden op de juiste spanning worden gehouden. Deze is te vinden op de zijkant van de band. Bandenspanning Puma 20 Zwenkwielen 9 Zwenkwielen 10 Aandrijfwielen 13 Aandrijfwielen 14 3,5 bar max. 3,5 bar max. 2,8 bar max. 2,1 bar max. Te zachte banden geven een minder goed rijgedrag van de rolstoel. Het kost meer energie om de rolstoel voort te bewegen, waardoor de accu s zwaarder belast worden. Bovendien is de bandenslijtage bij het rijden met zachte banden onnodig groot. Let op! Overschrijd nooit de maximale bandenspanning. 6.4 Rolstoel reinigen Voor het reinigen van het zitsysteem verwijzen we u naar de handleiding zitsysteem ( Zitsysteem). Voorzichtig! Zorg dat de bedieningskast uit staat tijdens het reinigen. Als de joystick wordt aangeraakt kan de rolstoel bewegen of kunnen de elektrische opties gebruikt worden. Wees voorzichtig met water in verband met de elektrische installatie Droog vuil afnemen Reinig de vuile delen eerst met een natte spons. Gebruik daarvoor bij voorkeur schoon water of een zacht zeepwater. Wrijf de delen daarna droog met een zachte droge doek. Let op! Gebruik nooit schurende of agressieve schoonmaakmiddelen. Deze kunnen krassen veroorzaken. Gebruik geen organische oplosmiddelen als thinner, wasbenzine of terpentine. Bandenreparatie aangedreven wielen Let op! Banden mogen alleen vervangen worden door gekwalifi ceerde specialisten. Zie servicehandleiding voor een uitgebreide beschrijving over bandenreparatie. De servicehandleiding is voor gekwalificeerde specialisten beschikbaar. Laat de banden eerst volledig leeglopen voordat er met reparatiewerkzaamheden begonnen wordt.

25 Onderhoud van de rolstoel Rolstoel ontmantelen De te verwachten levensduur van de rolstoel is bij normaal gebruik en voorgeschreven onderhoud ongeveer 7 jaar. Milieu Indien uw rolstoel overbodig of aan vervanging toe is, kan deze meestal na overleg door uw dealer worden teruggenomen. Mocht dit niet mogelijk zijn, informeer dan bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor hergebruik of milieuvriendelijke verwerking van de gebruikte materialen. Voor de productie van de rolstoel is gebruik gemaakt van diverse kunststoffen en metalen. Bovendien bevat de rolstoel elektronische componenten die tot het elektronische afval behoren. De accu s behoren tot het chemische afval. Over de rolstoel wordt geen verwijderingsbijdrage berekend.

26 26 Storingen 7 Storingen Controleer de volgende punten als de rolstoel niet functioneert. Controleer of de accu s geladen zijn. Schakel de rolstoel uit en weer in. Controleer of alle accustekers goed bevestigd zijn. Controleer of de vrijloophendel in de stand RIJDEN staat. Controleer de stand van de snelheidsregelaar. Als de storing niet is verholpen: Raadpleeg hoofdstuk storingen van de handleiding bedieningskast ( Bedieningskast). Neem contact op met uw dealer als na bovenstaande punten de storing niet verholpen is.

27 Specifi caties 27 8 Specificaties 8.1 CE verklaring en normen Het product voldoet aan de bepalingen van de richtlijn voor Medische Hulpmiddelen 93/42/ EEC 14 juni 1993 en is voorzien van een CE-markering. Het product voldoet verder aan onderstaande normen en eisen. Deze worden gecontroleerd door onafhankelijke testinstellingen: Norm EU richtlijn 93/42 EEC NEN-EN NEN-EN (2009) Klasse B ISO ISO ISO ISO (2008) Toelichting/Omschrijving Van toepassing zijn de eisen zoals vermeld in Annex 1 De in NEN-EN (2009) genoemde eisen uit EN 12182: Technische hulpmiddelen voor gehandicapten - Algemene eisen en beproevingsmethoden oktober 1999 Elektrisch aangedreven rolstoelen, scooters en bijbehorende laadapparaten - Eisen en beproevingsmethoden oktober 2009 Eisen en testmethoden voor impact-, statische- en vermoeiingssterkte juli 1998 Klimaattest voor elektrisch aangedreven rolstoelen IPX4 Eisen en testmethoden voor controllersystemen van elektrisch aangedreven rolstoelen 1997 De Puma 20 voldoet aan de eisen voor een crashtest zoals omschreven in ISO (2008) Gewicht testdummy N.v.t. 136 kg 136 kg N.v.t. N.v.t. N.v.t. 75 kg 8.2 Technische gegevens Accu s Max. Eenheid Maximale afmeting accu s 260 x 172 x 210 (b x d x h) mm Accucapaciteit 40 / 60 / 74 GEL; 50 AGM Ah Maximaal toelaatbare laadspanning 24 V Maximale laadstroom 12 A (rms) Connector type Isolatie Bedieningskast Klasse 2 dubbel geïsoleerd

28 28 Specifi caties Model Klasse Puma 20 Lite Omschrijving Unit FWD RWD Totale lengte inclusief beensteunen mm Totale breedte 13 aandrijfwielen mm 610 Totale breedte 14 aandrijfwielen mm 655 Totaal gewicht zonder accu s Accu s 40 Ah (C20) (set van 2) Accu s 50 Ah (C20) (set van 2) Accu s 60 Ah (C20) (set van 2) Accu s 74 Ah (C20) (set van 2) Elektrische kantelverstelling Lekvrije aandrijfwielen (set van 2) kg kg kg kg kg kg kg B 77,6 + 28,4 + 29,6 + 34,6 + 45,8 + 6,5 + 2 Transportgewicht van het zwaartse onderdeel kg 77,6 Maximaal veilige helling (%) 10 (17.6) Statische stabiliteit Neerwaarts Opwaarts Zijwaarts Keer afstand mm Draaistraal (ISO ) mm Actieradius* 74 Ah (C20) circa (ISO ) 6 km/h 10 km/h km km ,7 38,8 Klimvermogen voor opstakels (buiten) mm Maximale snelheid voorwaarts km/h 6 / 10 Zithoekinstelling 0-6 Effectieve zitdiepte mm 420 / 440 / 460 / 480 / 500 Effectieve zitbreedte mm Zithoogte (excl. kussen)** mm 405 / 430 / 455 / 480 / 505 Zithoogte (incl. kussen)** mm 465 / 490 / 515 / 540 / 565 Rughoek 92 / 97 / 102 / 107 Rughoogte mm 480 Onderbeenlengte mm * De volgende aspecten beïnvloeden de actieradius negatief: obstakels, ruig terrein, rijden op hellingen, temperatuur onder het vriespunt en het veelvuldig gebruiken van opties. ** Zithoogte inclusief belasting, zithoek 0 en 13 aandrijfwielen

29 Specifi caties Elektrisch aansluitschema Het elektrisch aansluitschema is afhankelijk van het type besturingssysteem dat wordt gebruikt ( Bedieningskast).

30 30 Garantie 9 Garantie 9.1 Garantiebepalingen In de garantie en aansprakelijkheidsbepalingen worden de volgende termen als volgt gedefi nieerd: Product: de door Handicare gefabriceerde en geleverde handbewogen of elektrische rolstoel of scooter. Klant: de persoon die rechtstreeks een product bij Handicare betrekt. Dealer: de persoon die een product dat bij Handicare is betrokken, aan derden levert. Gebruiker: de persoon die gebruik maakt van een product dat is vervaardigd door Handicare. Ongeacht wat is bepaald betreffende de garantievoorwaarden in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het product, geldt in ieder geval het volgende met betrekking tot de garantie: 1. Behalve voor zover anders vermeld in de onderstaande bepalingen, garandeert Handicare de geschiktheid van het product voor het doel waarvoor het product bestemd is - al deze punten zoals beschreven in deze handleiding en garandeert Handicare de kwaliteit van het materiaal waarvan het product is gemaakt en de wijze waarop het product is geproduceerd. 2. Reparatie of vervanging van onderdelen van het product die nodig zijn als gevolg van fouten die zijn gebaseerd op kwalitatief gebrekkig materiaal of fabricagefouten worden kosteloos uitgevoerd, zolang deze gebreken optraden binnen een (1) jaar na de leveringsdatum van het product aan de Klant. De te vervangen onderdelen moet franco naar Handicare worden verzonden. Demontage of montage van deze onderdelen vindt plaats op kosten van de Klant. Daarom komen de volgende gevallen niet in aanmerking voor gratis reparatie of vervanging als bedoeld in de vorige zin: A. Reparatie of vervanging die nodig is in verband met gebreken die zijn ontstaan na meer dan een (1) jaar vanaf de datum van levering van het product aan de Klant; B. Reparatie of vervanging die nodig is in verband met defecten als gevolg van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van het product of die zijn gebaseerd op het feit dat het product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd, in welk verband van toepassing is dat, indien de klant een dealer is, deze Dealer Handicare zal vrijwaren tegen eventuele claims van Gebruikers of andere derden voor gebreken op basis van een onjuist of onzorgvuldig gebruik van het product; C. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en de noodzaak tot reparatie of vervanging van de onderdelen het daadwerkelijke gevolg is van normale slijtage. 3. Ongeacht het onder 2 bepaalde, voor zover het een elektrische product betreft, is van toepassing dat met betrekking tot de accu die deel uitmaakt van het product, alleen garantie wordt gegeven in geval van storingen of het niet-functioneren van de accu wanneer dit aantoonbaar het directe gevolg is van materiaal- of fabricagefouten. Een storing of niet-functioneren van de accu als gevolg van normale slijtage valt niet onder de garantie zoals bedoeld in deze garantiebepalingen. Evenmin onder de garantie vallen gebreken of niet-functioneren die het gevolg zijn van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het product of de accu die deel uitmaakt van het product, met inbegrip van het onjuist opladen van de accu en het onvermogen om tijdig en correct onderhoud uit te voeren, in welk verband ook van toepassing is dat indien de Klant een Dealer is, deze Dealer Handicare vrijwaart tegen eventuele claims van Gebruikers of andere derden die zijn gebaseerd op het hierboven genoemde oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik van het product of de accu die deel uitmaakt van het product. 4. De garantievoorwaarden zoals vermeld in de bovenstaande bepalingen vervallen in ieder geval indien: A. De richtlijnen van Handicare voor het onderhoud van het product niet of onvoldoende zijn opgevolgd;

31 Garantie 31 B. Een noodzakelijke reparatie of vervanging van onderdelen is gebaseerd op verwaarlozing, beschadiging of misbruik van het product of een gebruik van het product voor een ander doel dan dat waarvoor het was bestemd; C. Onderdelen van het product vervangen zijn door onderdelen van andere herkomst dan die welke Handicare gebruikt en/of onderdelen van het product zijn vervangen zonder de toestemming van Handicare. 5. De garanties, zoals vermeld in de bepalingen 1 tot 3 vervallen ook in het geval van hergebruik door een nieuwe gebruiker binnen de garantieperiode en wanneer dergelijk hergebruik aanpassingen aan het product vereist en die aanpassingen niet zijn uitgevoerd op aanwijzing van en/of in opdracht van Handicare. 6. Om de rechten conform de hierboven omlijnde garanties te behouden, moet de Klant in het geval van schade of andere calamiteiten, zo snel mogelijk contact opnemen met Handicare en Handicare zo veel mogelijk informatie verstrekken. De mogelijkheid om beroep te doen op de hierboven genoemde garantievoorwaarden vervallen voor de klant in ieder geval na 20 werkdagen na de datum van het incident of de calamiteit die de basis vormen voor het beroep op garantie. 7. De vervanging van een onderdeel of de reparatie of revisie van het product binnen een garantieperiode verlengen de garantieperiode niet. 8. Handicare biedt geen garantie op reparatie of revisie van het product die worden uitgevoerd anders dan in opdracht van en/ of op aanwijzing van Handicare. Indien reparaties en/of revisies worden uitgevoerd door of namens een Klant, zal de Klant Handicare vrijwaren met betrekking tot claims van derden die, in de breedste zin van het woord, het gevolg zijn van dergelijke reparaties of revisies. 9.2 Aansprakelijkheidsbepalingen Ongeacht wat is bepaald met betrekking tot aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het product, geldt in ieder geval het volgende met betrekking tot de aansprakelijkheid: 1. Rekening houdend met de volgende bepalingen, aanvaardt Handicare slechts aansprakelijkheid voor schade door dood of lichamelijk letsel die het gevolg is van een gebrek in het product waarvoor Handicare verantwoordelijk is en voor schade aan een ander object dat het privé-eigendom is van de gebruiker van het product, zolang de genoemde schade het directe gevolg is van een fout in het product. 2. Handicare aanvaardt geen andere of verdere aansprakelijkheid dan die welke omlijnd onder 1. In het bijzonder aanvaardt Handicare geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade, in welke vorm dan ook.

32 Dealer: Serienummer:

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

Typhoon Eenvoudig te manoeuvreren Typhoon True Track

Typhoon Eenvoudig te manoeuvreren Typhoon True Track Invacare Typhoon Eenvoudig te manoeuvreren De Invacare Typhoon is dé elektrische rolstoel voor de actieve gebruiker. De centrale aandrijving garandeert extra gemak bij het manoeuvreren en het Walking Beam

Nadere informatie

Just You. Huren op maat

Just You. Huren op maat Just You. Huren op maat Onze visie. De elektrische rolstoelen van Permobil geven vrijheid. Daarmee bedoelen we dat een rolstoel meer is dan een stoel met een motor. De transportfunctie vormt de basis,

Nadere informatie

Handleiding. Mondo elektrisch. Naam leverancier:

Handleiding. Mondo elektrisch. Naam leverancier: Naam leverancier: Handleiding Mondo elektrisch Medross Rehab B.V. Dommelstraat 6B 5347 JL OSS Telefoon: 0412 46 51 16 Fax: 0412 46 51 17 E-mail: info@medross.nl Internet: www.medross.nl CE VERKLARING

Nadere informatie

// SUCCESVOL GECRASHTEST. » Makkelijke transfers De opklapbare armsteunen zijn in hoogte en in hoek instelbaar met een in diepte instelbare armlegger.

// SUCCESVOL GECRASHTEST. » Makkelijke transfers De opklapbare armsteunen zijn in hoogte en in hoek instelbaar met een in diepte instelbare armlegger. // SUCCESVOL GECRASHTEST De Salsa2 is succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem. De Salsa2 is geschikt voor het Dahl Docking System. Dit systeem maakt het eenvoudig om de

Nadere informatie

Elektrische hulpaandrijving. Simpelweg mobiel. Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl

Elektrische hulpaandrijving. Simpelweg mobiel. Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl Simpelweg mobiel. Elektrische hulpaandrijving Klein. Licht. Wendbaar. www.alber.nl Weer meer dingen samen doen, daar hebben we naar uitgekeken. Geniet van meer mobiliteit Van handbewogen naar elektrisch

Nadere informatie

excelcare ExcelCare XL-90 S/M/L Gebruikershandleiding Lees instructies voor gebruik

excelcare ExcelCare XL-90 S/M/L Gebruikershandleiding Lees instructies voor gebruik excelcare Gebruikershandleiding ExcelCare XL-90 S/M/L Lees instructies voor gebruik Gebruikershandleiding XL-90 Pagina 1 Inhoud 1. LABEL VAN DE ROLLATOR... 2 2. ONDERDELEN VAN UW ROLLATOR... 3 3. GEBRUIK

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111

Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111 Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111 Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u meer mogelijkheden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektrische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u door zijn elektrische ondersteuning

Nadere informatie

Verrijdbare doucheen toiletstoelen

Verrijdbare doucheen toiletstoelen Invacare / Aquatec Verrijdbare doucheen toiletstoelen Tot 180 kg Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean ual Vip en Ocean -Vip e verrijdbare douche- en toiletstoelen van de Aquatec Ocean Serie bieden

Nadere informatie

Invacare Moover Delta II

Invacare Moover Delta II Invacare Moover Delta II Onafhankelijkheid en veiligheid De Invacare Moover Delta scooter werd ontwikkeld om mensen in staat te stellen een leven buitenshuis te hebben. Met de nadruk op veiligheid, gebruiksvriendelijkheid

Nadere informatie

Handleiding MultiMotion Trollimaster

Handleiding MultiMotion Trollimaster Handleiding MultiMotion Trollimaster 1 Algemene toelichting op uw rollator U heeft zojuist een opvouwbare, lichtgewicht rollator gekocht. Deze rollator is bedoeld voor gebruik binnens- en buitenshuis en

Nadere informatie

Hartelijk dank voor de aankoop van uw E-Kruiwagen.

Hartelijk dank voor de aankoop van uw E-Kruiwagen. HANDLEIDING Hartelijk dank voor de aankoop van uw E-Kruiwagen. Leverancier: DaviLot Weerdslag 18 7206 BR ZUTPHEN www.davilot.nl Garantie en Service aanvragen: 0575-775717 service@ekruiwagen.nl Producent:

Nadere informatie

Salsa. Explore your world

Salsa. Explore your world Salsa Explore your world Zippie Salsa M Optimale Indoor manoeuvreerbaarheid Compacte draaicirkel dankzij de Midwielaandrijf-technologie De geringe breedte (60 cm) zorgt ervoor dat smalle deuropeningen

Nadere informatie

SNEL AAN DE SLAG QUICK START GUIDE

SNEL AAN DE SLAG QUICK START GUIDE NL SNEL AAN DE SLAG QUICK START GUIDE SNEL AAN DE SLAG QUICK START GUIDE INHOUD Introductie Introductie 1 Snelheidsinstelling en stuurkast opties 2 Rijtechniek 3 Instelling arm- en beensteunen 4 Opladen

Nadere informatie

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning Gebruikersinstructies Led Display, accu en lader V2.4 Double Performance BV Antwerpseweg 13/1 2803 PB Gouda Tel: 0182-573833 Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

APOLLO AIR COMFORT DELUXE PLUS

APOLLO AIR COMFORT DELUXE PLUS APOLLO AIR COMFORT DELUXE PLUS www.sarkow.nl / e-mail: info@sarkow.nl Handleiding gebruik en onderhoud Apollo Air Comfort Deluxe Plus Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Gebruik... 2 Veiligheid... 3 Instellen

Nadere informatie

Inleiding. en meerwaarde te creëren door: 2GOability is een professionele fabrikant van mobiliteitshulpmiddelen.

Inleiding. en meerwaarde te creëren door: 2GOability is een professionele fabrikant van mobiliteitshulpmiddelen. Productcatalogus Inleiding 2GOability is een professionele fabrikant van mobiliteitshulpmiddelen. Producten van een hoge kwaliteit, betrouwbaar en vriendelijk geprijsd. Eenvoudig in gebruik en onderhoud

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

1. Batterijpakket Onderdelen. Kabeltas. Batterijtas Laderstekker. Sleutels (2 stuks) Lader. Batterijstekker F B

1. Batterijpakket Onderdelen. Kabeltas. Batterijtas Laderstekker. Sleutels (2 stuks) Lader. Batterijstekker F B HANDLEIDING Inhoud 1. Batterijpakket... 4 1.1. Onderdelen... 4 1.2. Batterijpakket opladen... 5 2. Bediening... 7 2.1. Beveiliging... 7 2.2. Display... 7 2.3. Vullingsgraad... 7 2.4. Trapbekrachtiging...

Nadere informatie

APOLLO AIR COMFORT DELUXE-E

APOLLO AIR COMFORT DELUXE-E APOLLO AIR COMFORT DELUXE-E www.sarkow.nl / e-mail: info@sarkow.nl Gebruik De Apollo Air Comfort Deluxe-E (hierna te noemen Apollo) is ontwikkeld om de passiever wordende mens langer te mobiliseren. De

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING WHEELDRIVE 9008026A

GEBRUIKERSHANDLEIDING WHEELDRIVE 9008026A GEBRUIKERSHANDLEIDING NL WHEELDRIVE 9008026A 2 WheelDrive WheelDrive 3 Nederlands 2014 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUEL D UTILISATION CALYPSO 009.00000.902D

GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUEL D UTILISATION CALYPSO 009.00000.902D GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUEL D UTILISATION CALYPSO 009.00000.902D 2 Nederlands... 4 Français... 48 3 Nederlands 2008 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1 Overzicht onderdelen...4 2 Display en bediening... 6 2.1 Functies stuurbediening... 6 2.2 Functies display... 7 2.3 Gashendel (Optioneel)... 9 3 atterijpakket en lader...

Nadere informatie

De nieuwe norm in mobiliteit. Paravan

De nieuwe norm in mobiliteit. Paravan De nieuwe norm in mobiliteit Paravan Paravan De belangrijkste kenmerken en opties in beeld De nieuwe norm in mobiliteit Maak kennis met het gevoel van mobiliteit! Paravan introduceert Eenvoudige DX-besturing

Nadere informatie

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider Gebruikers- en installatiehandleiding NL Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider M002-90 Contact en product mo-vis BVBA Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele - België Website: www.mo-vis.com E-mail: contact@mo-vis.com

Nadere informatie

Roll ngo.

Roll ngo. Roll ngo info@rollngo.nl www.rollngo.nl Gebruikershandleiding model de luxe Wij willen u bedanken voor het kopen van het model de luxe. Het is belangrijk dat u eerst de handleiding leest voor gebruik.

Nadere informatie

Installatie- en gebruikershandleiding Solo toiletlift

Installatie- en gebruikershandleiding Solo toiletlift Voor installatie: Controleer het product Neem direct contact op met uw leverancier indien blijkt dat de Solo toiletlift beschadigd is tijdens het transport. Controleer de inhoud van de doos - Solo toiletlift

Nadere informatie

BIOSWING. 350 iq V 360 iq V. Gebruiksaanwijzing

BIOSWING. 350 iq V 360 iq V. Gebruiksaanwijzing BIOSWING 350 iq V 360 iq V Gebruiksaanwijzing We wensen u veel plezier met uw nieuwe bureaustoel van HAIDER BIOSWING! HAIDER BIOSWING zitsystemen zijn uitgevoerd met een wereldwijd unieke technologie::

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TROPHY 20 9006139B

GEBRUIKERSHANDLEIDING TROPHY 20 9006139B GEBRUIKERSHANDLEIDING TROPHY 20 9006139B Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

ZITHOOGTE INCL. STANDAARD KUSSEN (7 CM), ONBELAST

ZITHOOGTE INCL. STANDAARD KUSSEN (7 CM), ONBELAST IBIS XC T + (0) 0 F + (0) 0 customerservice@handicare.com www.handicare.be Geldig vanaf --0 Versie.0 Dealer Datum Referentienummer Afleveradres Aantal PRIJSLIJST ID 0 configuratie exclusief BTW., inclusief

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUEL D UTILISATION WINNER 1001080F

GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUEL D UTILISATION WINNER 1001080F GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUEL D UTILISATION WINNER 1001080F 2 Nederlands... 4 Français... 46 3 Nederlands 2008 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd

Nadere informatie

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze

Nadere informatie

Etac M100; doordachte eenvoud

Etac M100; doordachte eenvoud Etac M100 Etac M100 Een unieke en verrassende kruisframe-rolstoel met een grote functionaliteit. Een doordacht ontwerp met gevoel voor design en eenvoud, tot in het kleinste detail. 2 Etac M100; doordachte

Nadere informatie

max-e de elektrische aandrijving voor uw manuele rolstoel

max-e de elektrische aandrijving voor uw manuele rolstoel max-e de elektrische aandrijving voor uw manuele rolstoel geeft u een maximale mobiliteit www.aat-online.de Mobiliteit is synoniem van vrijheid. In een rolstoel betekent dit zich zowel binnen als buiten

Nadere informatie

ContiComfortKit Handleiding

ContiComfortKit Handleiding Inleiding Dankzij de ContiComfortKit blijft u ook met een lekke band mobiel. De combinatie van een compressor met een afdichtmiddel maakt het mogelijk om snijbeschadigingen tot ongeveer 6 mm lang doeltreffend

Nadere informatie

Joystick Interface Omni-DX

Joystick Interface Omni-DX Gebruikers- en installatiehandleiding NL Joystick Interface Omni-DX P002-31 Contact en product mo-vis BVBA Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele - België Website: www.mo-vis.com E-mail: contact@mo-vis.com Telefoon:

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens

Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens 1. Als u de accu helemaal leeg hebt gereden, zorg er dan voor dat u uw accu kort hierna weer aan de lader zet (binnen enkele uren). 2. Laat de accu nooit

Nadere informatie

Order nr: ... Datum Handtekening

Order nr: ... Datum Handtekening Basisprijs: EUR 7049,99 Geldig vanaf 01-07-2014 Alle prijzen in, inclusief BTW Eventuele prijswijzigingen voorbehouden Order nr: Skippi plus Elektrische kinderrolstoel Max. gebruikersgewicht: 50 kg Artikel

Nadere informatie

Wheelbase: een Basis om op te bouwen

Wheelbase: een Basis om op te bouwen De mogelijkheden, niet de beperkingen, creëren de basis voor een rolstoel die het best past bij zijn gebruiker. Een rolstoel met technologische diepgang en toegankelijke eenvoud. Een product dat zich volledig

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Sleepstang Voor Auto s Datona

Veiligheidsinstructies Sleepstang Voor Auto s Datona Veiligheidsinstructies Sleepstang Voor Auto s Datona *dt-57880man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

HEPRO WERKSTOELEN INHOUDSOPGAVE HEPRO AS. Algemene informatie MATERIALEN EN ONDERDELEN

HEPRO WERKSTOELEN INHOUDSOPGAVE HEPRO AS. Algemene informatie MATERIALEN EN ONDERDELEN HEPRO WERKSTOELEN HEPRO WERKSTOELEN INHOUDSOPGAVE Hepro Universal, elektro Pagina 3 Hepro Tilto, elektro & gasso Pagina 4 Hepro Coxit, elektro & gasso Pagina 5 Hepro Standaard, elektro & gasso Pagina 6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

Focus Adapt Focus combineert zitcomfort met uitstekende rijeigenschappen Focus Focus

Focus Adapt Focus combineert zitcomfort met uitstekende rijeigenschappen Focus Focus Rea Focus Adapt Rea Focus combineert zitcomfort met uitstekende rijeigenschappen Rea Focus is een handbewogen rolstoel voor continu dagelijks gebruik. De instelbaarheid, welke veelzijdig en eenvoudig is,

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona *dt-53124man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Fig Veiligheid

Fig Veiligheid 3.4.2 Crankstel; bij inrijden van een nieuwe skelter Na een gebruiksperiode van enkele dagen (bij intensief gebruik) tot twee weken (bij normaal gebruik) dienen de bevestigingsbouten (zie Fig. 3) waarmee

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUEL D UTILISATION FORTRESS-CALYPSO 1009495C

GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUEL D UTILISATION FORTRESS-CALYPSO 1009495C GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUEL D UTILISATION FORTRESS-CALYPSO 1009495C 2 Nederlands... 4 Français... 52 3 Nederlands 2009 Handicare Alle rechten voorbehouden. De hierin verstrekte informatie mag in geen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Zitzi Flipper Pro

INHOUDSOPGAVE Zitzi Flipper Pro Handleiding Zitzi Flipper Pro BR1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Gasveer Zitzi Flipper Pro Electrisch INHOUDSOPGAVE Zitzi Flipper Pro Ed nr 5 2014-04-03 2:1 Instellen van de hoogte - Gasveer 6:1 Onderhoudsinstructies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met de aankoop van deze WheelzAhead rollator! Voordat u gebruik gaat maken van uw rollator, vragen wij u en uw eventuele begeleider eerst bijgaande handleiding aandachtig

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Douche/toilet-rolstoel Flexo

Gebruikershandleiding Douche/toilet-rolstoel Flexo Gebruikershandleiding Douche/toilet-rolstoel Flexo Belangrijk: Lees deze instructies eerst goed door voordat u de Flexo in gebruik neemt! Datum ingebruikneming Gebruiker Naam Adres Manufactured by: Lopital

Nadere informatie

beixo electra gebruiksaanwijzing

beixo electra gebruiksaanwijzing beixo electra gebruiksaanwijzing manual electra 36V-A519-2-2015.indd 1 23-2-2015 14:49:35 Inhoudsopgave 1. Introductie pag. 3 2. Voor het eerste gebruik pag. 4 3. Display en bediening pag. 4 4. De accu

Nadere informatie

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2 11/2008 Mod:FABY-2 Production code: FABY-2 Handleiding met instructies Voordat u met de machine gaat werken, moet deze handleiding met aandacht gelezen worden. Het veronachtzamen van de aanwijzingen die

Nadere informatie

FMHmotor www.fietsenmethulpmotor.nl Ombouwset elektrische fiets Installatie handleiding voorwielmotor

FMHmotor www.fietsenmethulpmotor.nl Ombouwset elektrische fiets Installatie handleiding voorwielmotor FMHmotor www.fietsenmethulpmotor.nl Ombouwset elektrische fiets Installatie handleiding voorwielmotor Inhoud 1. Aan de gang 2. Uit- en Inbouwen van het voorwiel 3. Installatie handvatten en remhendels

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

DE INNOVATIEVE S-SERIE

DE INNOVATIEVE S-SERIE LUXURY IN MOTION DE INNOVATIEVE S-SERIE Ontdek uw vrijheid met de betrouwbare en veelzijdige scootmobielen van STERLING. Met de goede rij prestaties en het uitstekende comfort heeft u genoeg reden om er

Nadere informatie

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

Handleiding SE scootmobiel

Handleiding SE scootmobiel Handleiding SE scootmobiel WAARSCHUWING: Lees deze handleiding aandachtig voordat u de SE in gebruik neemt. Neem contact op met uw dealer indien u de handleiding niet volledig begrijpt of als er zijn onduidelijkheden

Nadere informatie

minifl ex classic flexmobil classic

minifl ex classic flexmobil classic 1 Gebruiksaanwijzing minifl ex classic flexmobil classic art.nr. BRU-500-01-HOL rev: 2008-01 1 2 INHOUDSOPGAVE CHASSIS PAG Beschrijving en productgegevens 3-4 Parkeerremmen uitschakelen 5 Automatische

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat :HAARSTIJLSET

Nadere informatie

Handleiding GK-8. Versie

Handleiding GK-8. Versie Handleiding GK-8 Versie 2007-1 Inhoud Pagina Introductie 3 Gebruik 3 Technische specificatie 3 Uitrusting 4 Veiligheidsadvies 5 + 6 Verstellingen Stuur verstelling 6 Stuur neerklappen voor vervoer 6 Zitting

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Installatie, gebruik en onderhoud handleiding

Installatie, gebruik en onderhoud handleiding Installatie, gebruik en onderhoud handleiding Maxxfrost S900/ S901/S903 saladiere/ koelwerkbank INHOUDSOPGAVE Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen...2 Algemeen...2 Gebruiksaanwijzing...2 Pictogrammen

Nadere informatie

Gipsbroekenstoel GEBRUIKSAANWIJZING

Gipsbroekenstoel GEBRUIKSAANWIJZING Gipsbroekenstoel GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE PAGINA 1.0 INTRODUCTIE 1 2.0 TEKENINGEN VAN UW STOEL 2 3.0 VOOR UW VEILIGHEID 2 4.0 INSTELLEN EN INSTELLINGEN VAN UW STOEL 3 5.0 ZORG & ONDERHOUD 8 Introductie

Nadere informatie

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER51 1-2 UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Excel Click & Go Professional II / Compact II Inhoudsopgave Algemene introductie 4 1. Identificatie 6 1.1 Framelabel Excel Click & Go Compact II 6 1.2 Framelabel Excel Click & Go Professional II 6 1.3

Nadere informatie

Fold-E Gebruikshandleiding

Fold-E Gebruikshandleiding Gebruikshandleiding Fold-E Gebruiksaanwijzing In deze gebruikershandleiding vindt u alle informatie over de juiste omgang met uw E-bike. Wij raden u daarom aan om deze handleiding zorgvuldig door te lezen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Ellen 1 HVE. Bouwjaar: 2012 Versie : 2.0 Introductie: Voor u ligt

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

GERIATRISCHE - ZETELS

GERIATRISCHE - ZETELS Update: 01/07/2014 DE GERIATRISCHE ZETEL Met de geriatrische zetel beschikt u over een product dat volledig ontworpen is voor uw comfort. De geriatrische zetels zijn bedoeld voor binnengebruik. Dit product

Nadere informatie

Inhoud. viamobil V25. Overzicht 4. Product voordelen 5. Product opbouw 6. Opties 8. Technische data 9. Vernieuwingen 10.

Inhoud. viamobil V25. Overzicht 4. Product voordelen 5. Product opbouw 6. Opties 8. Technische data 9. Vernieuwingen 10. Product Informatie 2 Inhoud viamobil V25 Overzicht 4 Product voordelen 5 Product opbouw 6 Opties 8 Technische data 9 Vernieuwingen 10 viamobil V25 3 Overzicht Gevoed door accu technologie EXTREEM DUURZAAM

Nadere informatie

Action3 Kom in actie! Action3

Action3 Kom in actie! Action3 Invacare Action 3 Kom in actie! De Invacare Action 3 biedt een maximale mobiliteit doordat deze gemakkelijk is aan te passen aan de gebruiker. De verbeterde ergonomie en rijeigenschappen garanderen de

Nadere informatie

1. Lader Onderdelen. Lader Contactpunt. Bedieningsdisplay. Groen indicatielampje Stekker

1. Lader Onderdelen. Lader Contactpunt. Bedieningsdisplay. Groen indicatielampje Stekker Inhoud 1. Lader...4 1.1. Onderdelen...4 1.2. Batterijpakket opladen...5 1.2.1. Opladen bij normaal gebruik... 5 1.2.2. Volledig leeg batterijpakket opladen... 6 1.2.3. Opmerkingen opladen van het batterijpakket...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle NL N.B.: Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het voertuig in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig. Inhoudsopgave GEBRUIK VOLGENS

Nadere informatie

Handleiding Quick start

Handleiding Quick start Handleiding Quick start Geachte klant, Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de mobiele telefoon General Mobile Discovery. Deze quick start handleiding is bedoeld om de belangrijkste functies van het

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona *dt-55203man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Performance, stijl & vrijheid

Performance, stijl & vrijheid Performance, stijl & vrijheid Comfortabel en veilig op pad! Met de Elite2 serie brengt Sterling een nieuwe norm! De Sterling scootmobielen hebben in de loop der jaren ruimschoots bewezen veilige en betrouwbare

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

SUNSHOWER PURE HANDLEIDING MANUAL ANLEITUNG

SUNSHOWER PURE HANDLEIDING MANUAL ANLEITUNG SUNSHOWER PURE HANDLEIDING MANUAL ANLEITUNG SUNSHOWER PURE NEDERLANDS 4 Standaard heeft u 2 jaar garantie op uw Sunshower Pure. Ontvang 6 maanden extra garantie door uw Sunshower Pure online te registreren

Nadere informatie

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 1.0 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een scorebord optie 7 van Data Display. We hopen dat er veel plezier aan beleefd zal

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR OMSCHRIJVING Deze draadloze wandschakelaar kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning.

Nadere informatie

RisePortoTM. SystemRoMedic. nieuw. generatie. Veilige en flexibele tiloplossingen voor elke situatie

RisePortoTM. SystemRoMedic. nieuw. generatie. Veilige en flexibele tiloplossingen voor elke situatie TM RisePortoTM SystemRoMedic nieuw De generatie Veilige en flexibele tiloplossingen voor elke situatie Altijd overal en RisePorto is een draagbare plafondlift met een ongewoon klein formaat en een zeer

Nadere informatie

TRAVELUX TRAVELUX TRAVELUX RAVELUX AVELUX

TRAVELUX TRAVELUX TRAVELUX RAVELUX AVELUX AVELUX TRAVELUX TRA TR TRAVELUX TRAVELUX RAVELUX RAVELUX TRAVELUX 2013 Introductie Inhoud Waar prestatie, design en betrouwbaarheid zijn gecombineerd tot onze mobiliteitoplossingen. Binnen onze Travelux

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 EEN INHOUD 1. Inhoud 2. Inleiding 6. Montage en vervoer 7. Persoonlijke veiligheid 3. Beschrijving onderdelen 4. Onderhoud 5. Instellingen voor comfort 8. Werking 9. Specificaties

Nadere informatie

HANDLEIDING TEMPO / TEMPO+ TRANZX PST

HANDLEIDING TEMPO / TEMPO+ TRANZX PST HANDLEIDING TEMPO / TEMPO+ TRANZX PST INTRODUKTIE Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor de Puch Tempo / Tempo+, een fiets met trapondersteuning. Een nieuwe wereld zal voor u opengaan en u zult van het gemak

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie