in gesprek Met Bernard Wientjes enrico gelooft in de bottum-up aanpak Ontwikkelen wat lokaal voorhanden is Businessmagazine voor ondernemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in gesprek Met Bernard Wientjes enrico gelooft in de bottum-up aanpak Ontwikkelen wat lokaal voorhanden is Businessmagazine voor ondernemers"

Transcriptie

1 Jaareditie 2014 jaargang 12 Businessmagazine voor ondernemers in gesprek Met Bernard Wientjes enrico gelooft in de bottum-up aanpak Ontwikkelen wat lokaal voorhanden is

2 2 Voor u ligt de nieuwe jaareditie van de Connect. Het blad staat opnieuw bol van alle activiteiten die bedrijven en Dorcas samen ondernemen tegen armoede. We zijn dankbaar dat de samenwerking tussen ondernemers en Dorcas ieder jaar intensiever wordt en groeit. Het is mooi om te zien hoeveel creativiteit Dorcas Ondernemersgroepen aan de dag leggen; zij leveren een belangrijke bijdrage aan de hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika die zij een warm hart toedragen. Veel bedrijven zijn in 2013 Vriend van Dorcas geworden. In 2014 hopen we nog meer vriendschappen te sluiten, met als doel om verschil te maken in het leven van de allerarmsten. Ik dop tegenwoordig mijn eigen boontjes! In deze Connect Verderop in dit blad leest u meer over de reis van Dorcas Ondernemersgroep Landbouw naar Roemenië. Verder leest u over de B&S Group, die actief is in Tanzania met het innovatieve Community Farm System en kunt u ontdekken hoe VNO-NCW-voorman Bernard Wientjes denkt over armoedebestrijding. Neemt u vooral ook kennis van het inspirerende portret van Enrico van Houten. Deze jonge ondernemer ondersteunt met zijn nieuwe bedrijf jonge ondernemers in Moldavië. Andere mensen In de zomer bezocht ik een aantal projecten van Dorcas in Roemenië. Het viel me op onder welke erbarmelijke omstandigheden mensen leven, maar ook dat er soms maar weinig voor nodig is om een wereld van verschil te maken. We waren bij een ouder echtpaar dat vol trots vertelde over hun bedrijf. Vijf jaar geleden waren ze gestart met het verbouwen van groenten in een kas die met een microkrediet van Dorcas werd gebouwd. Inmiddels is de opbrengst zo hoog, dat de hele familie in het bedrijf meewerkt en ervan kan leven. Een Nederlandse ondernemer die mee was op de reis vertelde hij dat hij dit echtpaar vijf jaar geleden ook had gesproken. Toen waren ze uitgeblust. Hun bestaan was uitzichtloos. Ze vonden zichzelf te oud en zagen het nieuwe project niet zitten. Voor hem was het alsof hij twee andere mensen voor zich had Impact hebben en blijvend verschil maken. Kansen en perspectieven In de samenwerking tussen bedrijven en Dorcas staat het bieden van kansen en perspectief centraal, niet het geven van geld en goederen. Kansen en perspectieven die impact hebben en een blijvend verschil maken in mensenlevens. De vrouw van het hierboven genoemde echtpaar vat het verhaal in een foto samen: zij dopt tegenwoordig haar eigen boontjes! Ik wens u veel leesplezier. Marcel van t Hul Teamleider bedrijven Dorcas Op de cover Dorcas ondersteunt een duurzaam, economisch ontwikkelingsproject in Floresti, Moldavië. 250 kinderen en jongeren uit arme (probleem)gezinnen leren professionele vaardigheden en krijgen begeleiding bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. De jongen op de foto maakt een bijenkast van hout. Lees meer over dit project op pagina 20.

3 in dit nummer 3 COLOFON Connect is een uitgave van Dorcas Verschijning Eén keer per jaar in gesprek met bernard wientjes Veel landen herkennen zich niet meer in het beeld van ontwikkelingsland. Oplage exemplaren Vormgeving Abovo Media Druk Pieters Grafisch Bedrijf B.V. Redactie Team Bedrijven en team Marketing en Communicatie Dorcas sociale Dorcashulp Dorcas project uitgelicht, afrika Afvalstoffen uit een productieproces worden gebruikt als grondstoffen voor een ander productieproces dorcas Postbus ZG Andijk Telefoon: Website: IBAN: NL04 RABO ten name van Dorcas, Andijk BIC: RABONL2U op reis met dorcas Een eigen inkomen verdienen, ondanks hoge leeftijd of een fysieke beperking. 17 Over Dorcas 4 Column Dirk Jan Groot 5 Bedrijf in actie 8 Schenken aan Dorcas 10 Vrienden van Dorcas 14 Dorcas Ondernemersgroep Landbouw 15 Dorcas en Woudenberg 18 Dorcas Winkels 19 Project uitgelicht, Oost-Europa 20 CBF, ANBI en Transparant Prijs 22 jaareditie 2014 jaargang 12

4 4 Over Dorcas Wat Dorcas is Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp die zich inzet om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dorcas biedt ondersteuning ongeacht ras, religie, geslacht en politieke overtuiging. Wat Dorcas doet Dorcas werkt in Oost-Europa en Afrika samen met lokale partnerorganisaties. Dorcas traint en begeleidt hen zodat de projecten die zij beheren op het gebied van noodhulp en wederopbouw, sociale zorg en ontwikkelingssamenwerking effectief zijn. Dorcas ondersteunt projecten op de volgende gebieden: Duurzame economische ontwikkeling Rampenmanagement Gezondheidszorg Water, sanitatie en hygiëne Sociale zorg Kinderontwikkeling Financiële adoptie van kinderen, studenten, ouderen en gezinnen In alle projecten besteedt zij aandacht aan mensenrechten, seksegelijkheid, innovatie en duurzaamheid. Hoe Dorcas georganiseerd is Binnen Dorcas zijn grofweg drie verantwoordelijkheidsgebieden te onderscheiden: hulp- en ontwikkelings- projecten, fondsenwerving voor deze projecten en ondersteunende diensten voor fondsenwerving en projecten. De fondsenwervende teams van Dorcas benaderen verschillende doelgroepen, waaronder particulieren, fondsen en bedrijven. Wat Dorcas team bedrijven doet Dorcas team Bedrijven streeft ernaar om ondernemers, bedrijven en ondernemersgroepen te enthousiasmeren om op een ondernemende manier in actie te komen tegen armoede. Het team organiseert regelmatig evenementen en netwerkbijeenkomsten om kennis te nemen van uw wensen in de samenwerking met Dorcas en om u in contact te brengen met andere maatschappelijk betrokken ondernemers. Kijk voor alle actuele evenementen en bijeenkomsten in de agenda op Wat u kunt doen Om in actie te komen voor de allerarmsten kunt u geld geven, goederen en diensten aanbieden en tijd investeren. Meer informatie vindt u op Onderstaande personen kunnen u adviseren. Aangenaam kennis te maken Naam: Siep Strikwerda Focus: Coördinator team bedrijven. Contact: Naam: Teun Welvaart Focus: Contactpersoon voor goederen en voor bedrijfsrelaties in Friesland, Groningen en Drenthe. Contact: Naam: Gersom Westerkamp Focus: Contactpersoon voor bedrijfsrelaties in Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Contact: Naam: Marcel van t Hul Focus: Teamleider en contactpersoon voor bedrijfsrelaties in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Contact: Naast de hier afgebeelde personen, dragen diverse vrijwilligers bij aan het werk van team bedrijven voor Dorcas. Meestal zijn deze vrijwilligers actief in het bedrijfsleven.

5 Column Dirk Jan Groot 5 Millenniumdoelen Nadat de Nederlandse regering had besloten om de armen opnieuw een miljard te laten inleveren, was mijn commentaar: Dat zal ze niet lukken, want de armen hebben niets in te leveren. Nu gaat het ook niet om inleveren het gaat erom dat ze minder of helemaal niets krijgen. Niet lang geleden brachten Joël Voordewind van de Christen- Unie en ik een bezoek aan Jan Pronk. Een man met ruggengraat die ik erg bewonder. Hij was minister van Ontwikkelingssamenwerking gedurende vier kabinetsperiodes, werkte voor de Verenigde Naties en doceert nu Theory and Practise of International Development aan het Instituut voor Sociale Studies in Den Haag. In mei dit jaar zegde hij het lidmaatschap van de PvdA op; onder andere vanwege het partijbeleid ten aanzien van hulp aan de armen in de wereld. De Millennium Ontwikkelingsdoelen, officieel Millennium Development Goals genaamd, moesten ervoor zorgen dat armoede in 2015 met de helft zou zijn verminderd. De heer Pronk schrijft hierover: Er is alom kritiek: de Millennium Development Goals (MDGs) worden niet gehaald, ze zijn te ambitieus of niet ambitieus genoeg, onvoldoende precies omschreven, eenzijdig kwantitatief, zonder aandacht voor kwaliteit, onderlinge relaties en omgevingsvoorwaarden, er ligt De millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties richten zich op het uitbannen van wereldwijde armoede. De doelstellingen zijn: het uitbannen van extreme armoede en honger, het bereiken van een universele basiseducatie, het bevorderen van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, het versterken van de positie van vrouwen, het verminderen van kindersterfte, het verbeteren van gezondheid van moeders, het bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziekten, de bescherming van een duurzaam leefmilieu en het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling. geen strategie aan ten grondslag en, last but not least, er ontbreken belangrijke doelstellingen, zoals vrede en mensenrechten. Het is kritiek van deskundigen en zij hebben gelijk. Nergens in de Millennium Declaratie staat geschreven dat de armoede alleen wordt gehalveerd wanneer er voldoende hulp van buiten komt. Nergens staat dat de armoede alleen wordt gehalveerd wanneer er voldoende hulp van buiten komt. Die hulp komt er niet. Regeringen, waaronder de onze, houden zich niet aan de afspraken om te voldoen aan de VN-norm om 0,7 procent van het bruto nationaal product te besteden aan het bestrijden van armoede. Bij het aantreden van het kabinet-rutte I werd er aangekondigd dat Nederland zich zou houden aan deze norm. Maar dat is een loze kreet gebleken. Er is tijdens de kabinetten Rutte I en Rutte II twee miljard bezuinigd op ontwikkelingshulp. Ik vind het tijd worden dat we ons als Nederlanders gaan verzamelen op het Malieveld... Dirk Jan Groot Naam: Dirk Jan Groot Focus: Dorcas oprichter en relatiebeheerder. Contact: Een boer controleert de kwaliteit van zijn machines. jaareditie 2014 jaargang 12

6 6 Van hulprelaties naar handelsrelaties U bent voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Wat is volgens u goed werkgeverschap? Ik spreek liever van goed ondernemerschap. Werkgeven is maar een onderdeel van ondernemen, zij het een belangrijk onderdeel. VNO-NCW staat voor duurzaam ondernemen, in die zin dat ondernemen in de context moet worden geplaatst van een houdbare toekomst in termen van milieu, arbeidsverhoudingen, financieel verkeer, vermindering van armoede, enzovoort. Ondernemers zijn een van de partijen die de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het grotere geheel. Het gaat om economisch succesvol ondernemen en daarbij verantwoord omgaan met mensen en de planeet, ofwel: om de continue verbetering van de balans tussen people en planet. Het is al vaak gezegd: People, planet en profit. Bedrijven streven naar meer toegevoegde waarde met relatief minder verbruik van grondstoffen en energie, een lagere belasting van het milieu en betere sociale condities. Ondernemers begrijpen dat ze de motor van de economie zijn, en dat ze de motor zuiver moeten laten lopen. Nederlanders staan bekend als koopmansvolk. Veel Nederlandse ondernemingen brengen dit mee wanneer ze in het buitenland investeren. Het gaat mij om de continue verbetering van de balans tussen people, planet en profit. Waar ter wereld Nederlanders ook produceren, altijd gelden dezelfde regels voor de wijze waarop Nederlanders met mensen, veiligheid en grondstoffen omgaan. Welke gedachten heeft u over ontwikkelingssamenwerking, als mens én als voorman van werkgeversorganisatie VNO-NCW? Het huidige beleid voor ontwikkelingssamenwerking zou opgedeeld moeten worden in noodhulp en economische ontwikkeling. Bij noodhulp zie ik een duidelijke taak voor de overheid. Bij economische ontwikkeling moet het doel zijn om economische verzelfstandiging te bereiken: ontwikkelingslanden moeten sneller economisch op eigen benen kunnen staan en hun eigen lokale economie van de grond krijgen. Hierbij moeten handels- en investeringsrelaties een rol spelen, waarbij een wederzijds voordeel aanwezig is voor de ontwikkelingslanden, opkomende markten én de Nederlandse economie. De focus van het huidige beleid zou nog meer mogen komen te liggen op economische ontwikkeling. Bernard Wientjes is voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Enerzijds vanuit de gedachte dat economische groei een randvoorwaarde is voor een blijvende, duurzame ontwikkeling. Anderzijds omdat deze koers onafwendbaar is, doordat veel ontwikkelingslanden al ruim een decennium, ondanks vele problemen, een sterke groei kennen in combinatie met de sterke opkomst van nieuwe donoren, zoals China, India en Brazilië. Deze ontwikkeling heeft tot een sterker zelfbewustzijn bij ontwikkelingslanden geleid, waardoor de traditionele relaties in ontwikkelingssamenwerking zijn veranderd en zich ontwikkelen in de richting van economische relaties, waarbinnen zaken als grondstoffen en klimaat ook een belangrijke rol spelen. The Economist sprak begin 2012 over Afrika als een hoopvol continent waar zich tegenwoordig zes van de tien snelst groeiende economieën bevinden. Ook de zogenaamde zuid-zuidhandelsrelaties zullen in het komende

7 in gesprek met Bernard Wientjes 7 decennium de noord-zuid-relaties in volume benaderen en wellicht voorbijstreven. Desondanks blijven de belangrijkste uitdagingen voor veel ontwikkelingslanden om duurzame economische groei vast te houden en banen te scheppen. Veel ontwikkelingslanden kennen een sterke bevolkingsgroei waardoor het creëren van voldoende werk een belangrijk speerpunt is van het overheidsbeleid. Wat zou een organisatie als Dorcas kunnen leren van VNO-NCW? VNO-NCW zet zich in voor de facilitering van het bedrijfsleven dat activiteiten wil ondernemen in en samen met ontwikkelingslanden. Daarvoor lobbyen we bij de politiek en hebben we gesprekken met niet-gouvernementele organisaties. Ondernemen in en samen met ontwikkelingslanden kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het ondersteunende (financiële) instrumentarium goed wordt ingericht. Dit doen we bijvoorbeeld in de ondersteuning van onze ambassades en door een stevig netwerk te creëren. Offline en online. In Vice Versa, het vakblad voor ontwikkelingssamenwerking, van februari 2013 geeft u aan dat u problemen ziet bij het samengaan van hulp en handel volgens de visie van minister voor buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilliane Ploumen. Welke problemen zijn dat? In sommige landen kan het opgevat worden als een belediging als de Ondernemers begrijpen dat ze de motor van de economie zijn, en dat ze de motor zuiver moeten laten lopen. minister van Handel zich ook profileert als de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Veel landen herkennen zich niet meer in het beeld van ontwikkelingsland en willen ook niet als zodanig benaderd worden. We moeten als Nederlanders oppassen dat de koopman in ons niet altijd daarnaast optreedt als dominee: het opgeheven vingertje is niet bevorderlijk voor de handelsrelaties en vaak ook niet gepast. Ziet u een rol weggelegd voor organisaties als VNO-NCW bij rampen en crises, zoals momenteel in Syrië? Ik heb onlangs gesproken met António Guterres, de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de UN Refugee Agency (UNHCR). We spraken onder andere over bedrijven die donor willen zijn voor UNHCR. De keuze om donor te zijn is uiteraard een eigen keuze van bedrijven. Zij kunnen dat doen in de vorm van geld, of in de vorm van diensten en kennis. Een voorbeeld van dit laatste donorschap is het Monteursopleiding in Wau, Zuid-Soedan. overdragen van kennis van technologische ontwikkelingen. Denk daarbij aan watermanagement, voedsel, vitamines, maar ook aan kennis over de kwaliteit van bijvoorbeeld tentdoeken. Bedrijven uit onze netwerken kunnen meedingen bij aanbestedingen voor uitvoerend humanitair werk. Het is bekend dat u een stevige mening heeft over ouderdom en pensioen. Wat vindt u van het Adopt a granny-programma van Dorcas, waarbij ouderen uit Oost-Europa en Afrika een beroep kunnen doen op basiszorg en mee kunnen doen met sociale activiteiten? Adopt a granny. Dat lijkt me een mooi maatschappelijk project. Uiteindelijk zal de inzet wel gericht moeten zijn op het bijdragen aan economische ontwikkeling, waardoor landen zelf een sociaal systeem kunnen opbouwen en ouderen geen aanvullende hulp meer nodig hebben. Maar dat is niet van de ene op de andere dag tot stand te brengen, dus programma s als Dorcas Adopt a granny hebben een belangrijke betekenis. Jarenlang was u betrokken bij sanitaire bedrijven als Ucosan en Villeroy en Boch. Hoe schat u het belang in van sanitair voor de Oost-Europese en Afrikaanse landen waar Dorcas actief is? In de Post 2015-agenda, het vervolg op de millenniumdoelstellingen, zal water, sanitatie en hygiëne (WASH) zeker een grote rol spelen. Schoon drinkwater en een goede hygiëne zijn van groot belang voor de volksgezondheid en dit heeft op zijn beurt aanzienlijke positieve effecten op de ontwikkelingskansen van een land. jaareditie 2014 jaargang 12

8 8 Enrico van den Houten is een jonge gepassioneerde ondernemer. Enrico groeide op in Zierikzee. Hij heeft zijn eigen bedrijf, Dubois Consultancy. Daarnaast lanceert hij samen met twee compagnons in november 2013 een nieuw bedrijf: TimeScratch. Dit bedrijf zal tien procent van de totale omzet investeren in een Dorcas-project. Hier wilden we graag meer over weten. Ondernemer Enrico van den Houten aan het werk. Wil je iets vertellen over je loopbaan tot nu toe? Tijdens mijn studie ben ik direct begonnen met werken in de accountancybranche. Na zes jaar in het vak besloot ik om persoonlijke redenen te switchen en voor mezelf te beginnen als consulent. Ongeveer anderhalf jaar geleden ben ik met twee compagnons begonnen met het opzetten van TimeScratch. En in november 2013 staat de lancering van TimeScratch voor de deur! Ik heb altijd geroepen dat ik niet zo in goede doelen geloofde. Wat is TimeScratch? Kort gezegd is TimeScratch een administratief softwarepakket om zzp ers te ondersteunen bij hun administratieve verplichtingen, zodat ze zich bezig kunnen houden met de kernactiviteit van hun onderneming. De filosofie van Time- Scratch is het ontwikkelen van moderne, innovatieve software voor zzp ers. Op dit moment is het pakket specifiek op dienstverlenende zzp ers afgestemd, maar in de toekomst gaan we ook pakketten aanbieden aan andere zzp ers. Bestaande oplossingen voor deze doelgroep zijn vaak ouder, en er komt weinig aanvulling vanuit de markt. Ook uit berichten in de media blijkt dat er weinig mogelijkheden zijn voor zzp ers. Hier wil TimeScratch op inspringen. Hoe ben je in aanraking gekomen met Dorcas? Mijn ouders gaven vroeger veel hulp aan zendelingen. Dit deden ze zelf of vanuit de kerk. Ze zijn een keer met Dorcas op reis geweest en daar zijn ze nog altijd heel enthousiast over. Mijn moeder is momenteel werkzaam in de Dorcas Winkel op Schouwen-Duiveland. Zelf heb ik altijd geroepen dat ik niet zo in goede doelen geloofde. Vanwege de bekende strijkstok -gedachte, maar ook omdat ik geloofde en dat doe ik nog steeds dat

9 bedrijf in actie 9 westerse goede doelen meer kwaad dan goed doen door vanuit de eigen visie en de eigen cultuur mensen in ontwikkelingslanden te helpen. Doordat mijn ouders zo enthousiast waren over Dorcas, ben ik me eens gaan verdiepen in de werkwijze van Dorcas. Ik merk dat ik me kan identificeren met de bottomup aanpak. Bovendien vind ik het verhaal van Dorcas-oprichter Dirk Jan Groot inspirerend. Wat ooit begon aan de keukentafel van Dirk Jan, biedt vandaag de dag zoveel mensen een beetje hoop. Daarom willen we het werk van Dorcas graag vanuit TimeScratch ondersteunen. Hoe gaat TimeScratch Dorcas ondersteunen? Bij het opzetten van het bedrijfsplan voor TimeScratch hebben mijn compagnons en ik goed nagedacht over de vraag hoe we concreet invulling gaan geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO). De visie van TimeScratch is: Ondernemers ontzorgen niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland. Daarom hebben we hebben de samenwerking met Dorcas gezocht. We hebben vastgelegd dat we tien procent van de totale omzet gaan investeren in het potentieel van ondernemers in Oost- Europa en Afrika, ongeacht de omzet In het Dorcas-project in Moldavië worden jongeren opgeleid tot vakman of vakvrouw en soms tot zelfstandig ondernemer. Ik geloof in de bottom-up aanpak: de lokale bevolking draagt zelf verantwoordelijkheid voor het succes van het project en op deze manier voor de eigen ontwikkeling. die we draaien. We willen onze verbintenis aan deze doelstelling niet laten afhangen van voorwaarden. Naast die tien procent van de omzet van TimeScratch, hebben we een loyaliteitspuntensysteem geïntegreerd. Wanneer een klant onze diensten voor langere tijd afneemt of een nieuwe klant aanbrengt, ontvangt deze eerste een aantal loyaliteitspunten. Met deze punten kan hij of zij gratis diensten ontvangen, of omzetten in een bijdrage aan een Dorcas-ondernemersproject in Moldavië. In mijn voormalige werk als accountant heb ik gezien dat veel bedrijven MVO slechts gebruiken in hun reclamecampagnes en allerlei randvoorwaarden hanteren. Met TimeScratch willen we laten zien dat het mogelijk is om te groeien terwijl je geeft. Iedere klant van TimeScratch mag weten dat tien procent van zijn premie bijdraagt aan het ondernemerschap van ondernemers in een arm land. Het leuke is dat onze klanten precies kunnen zien hoeveel zij hebben bijgedragen aan het Dorcas-project in Moldavië. TimeScratch heeft gekozen voor een Dorcas-project in Moldavië. Waarom? Er is op dit moment heel veel zorg en aandacht van overheden en goede doelen voor ondernemers in Afrika. Over het voormalig communistische land Moldavië hoorde ik nooit wat; behalve van mijn ouders die vertelden dat Dorcas in dit land voor ondernemers actief is. In een land als Moldavië zie je dat mensen, ook ondernemers, het moeilijk vinden om onafhankelijk te opereren, omdat er altijd vanuit de staat voor hen werd gezorgd. Ik heb gezien dat de jongere generatie gemotiveerd is om een einde te maken aan de armoede in eigen land. Ze missen daarvoor alleen de middelen en mogelijkheden. En daar komt Dorcas om de hoek kijken met trainingen en microkredieten. De ondernemersgeest van de begunstigden in het Dorcas-project in Moldavië wordt aangemoedigd. Dat konden we ook opmaken uit de verhalen van onze klanten die het project hebben bezocht. Op deze manier proberen we maatschappelijke betrokkenheid voor hen te laten leven. TimeScratch wil zelfstandigen voldoening bieden uit het gebruiksgemak, het design en de snelheid van de software en uit het betrokken zijn bij mensen met wie ze zich kunnen identificeren. Als we groeien, willen we meer Dorcas-projecten opnemen in ons MVO-programma. Het zou geweldig zijn als onze klanten zelf kunnen kiezen voor een Dorcasproject dat dichtbij ze staat. Heb je tips voor andere ondernemers? Mensen moeten in je visie geloven. Er moet een goed verhaal achter zitten. Niet dit is wat we hebben, maar dit is wie we zijn. Dat proberen we binnen TimeScratch tot uiting te brengen. Wij zien dat de economische crisis de huidige economie omvormt naar een eerlijker economie die aandacht heeft voor mensen. Daarin willen wij een voorbeeld zijn. Ik begrijp dat het voor bestaande bedrijven, waar de marge onder druk staat, moeilijker is om substantieel te geven. Van huis uit heb ik echter meegekregen dat als je geeft, je zult ontvangen. En, dat ook een kleine bijdrage een bijdrage is. Meer weten over TimeScratch? Kijk op Enthousiast geworden door dit interview? Neem contact op met Gersom Westerkamp van Dorcas team bedrijven via jaareditie 2014 jaargang 12

10 10 Bedrijven en hulpgoederen Hier overtollig, daar nuttig Overtollige goederen opslaan en afvoeren. Voor veel bedrijven is dit een kostbare aangelegenheid. Dorcas kan deze bedrijven in veel gevallen de zorg voor dit proces uit handen nemen. Wat in Nederland als overtollig wordt aangemerkt, kan van waarde zijn voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika; mensen die Dorcas ondersteunt met haar hulp- en ontwikkelingsprojecten. De goederen die uw bedrijf aan Dorcas beschikbaar stelt, brengt Dorcas niet op de markt, maar verstrekt zij voor humanitaire doeleinden aan mensen die de goederen goed kunnen gebruiken. Dit doet Dorcas via betrouwbare lokale partnerorganisaties, zoals kerken, waarbij Dorcas de controle over de distributie in handen heeft. Dorcas kan uw overtollige goederen ook op een andere manier te gelde maken. In overleg met u, kan een deel van Overtollige goederen kunnen in Dorcas-projecten goed (her)gebruikt worden, zoals hier in een Moldavische vakschool. de door u aan Dorcas beschikbaar gestelde goederen via de tientallen Dorcas Winkels in Nederland worden verkocht. De opbrengsten van Dorcas Winkels komen ten goede aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika. Uw producten komen niet in een commercieel, maar in een humanitair circuit U ontziet het milieu Meestal kan Dorcas uw overtollige goederen kosteloos bij u ophalen Hulpgoederen staan klaar voor transport. Goederen schenken aan Dorcas Het kan voordelig zijn om goederen aan Dorcas te schenken: Schenken aan Dorcas kan belastingvoordeel betekenen U heeft weer opslagruimte beschikbaar U bespaart opslagkosten U bespaart vernietigingskosten Bedankt voor uw goederen, namens de allerarmsten Ook uw organisatie kan met goederen bijdragen aan het werk van Dorcas. Download de lijst met benodigde goederen op inzamelingsacties en neem contact op met Teun Welvaart via / of Alvast bedankt, namens de allerarmsten. hulptransporten in pallets conserven Coroos Conserven BV schonk in augustus pallets met conserven aan Dorcas. De producten worden verwerkt in hulppakketten voor de allerarmsten. Het familiebedrijf, opgericht door Cor Oostrom, produceert groente- en fruitconserven in Geldermalsen en Kapelle. Oost-Europa Afrika Roemenië 43 Tanzania 1 Moldavië 18 Zuid-Afrika 9 Hongarije 11 Lesotho 2 Oekraïne 50 Rusland/Noord-Ossetië 3 Servië 2 Albanië 8 Bosnië 2 Totaal

11 schenken aan dorcas 11 Schenken met belastingvoordeel Schenkingen aan Dorcas zijn fiscaal aftrekbaar. Dit komt omdat Dorcas aangemerkt is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Nederlandse overheid stimuleert giften aan ANBI s door middel van een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Dit kan u als bedrijf of particulier een belastingvoordeel opleveren. Om te profiteren van dit voordeel is het belangrijk dat u met schriftelijke bewijsstukken uw giften aan Dorcas aantoont. Als particulier doneren aan Dorcas Giften aan Dorcas door particulieren zijn fiscaal aftrekbaar. Een schenking aan Dorcas valt onder de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en kan voor een belastingvoordeel zorgen van maximaal 52 procent. Als particulier kunt u Dorcas eenmalig of periodiek steunen. Dorcas eenmalig steunen Bij een eenmalige gift aan Dorcas kunt u als donateur de gift aftrekken van de inkomstenbelasting onder de persoonsgebonden aftrek. Voor aftrek van een eenmalige gift zijn een minimumen een maximumbedrag van toepassing. Het minimumbedrag is één procent van uw verzamelinkomen, met een minimum van zestig euro, waarbij het meerdere mag worden afgetrokken in de inkomstenbelasting. Het maximumbedrag bedraagt tien procent van uw verzamelinkomen. Is uw gift groter dan dit bedrag, dan is het meerdere niet aftrekbaar. Het verzamelinkomen is het totale inkomen van box 1, box 2 en box 3. Let op: als u een fiscaal partner heeft, dan telt het inkomen van deze partner mee bij de berekening van uw verzamelinkomen. Dorcas periodiek steunen U kunt Dorcas steunen met een periodieke gift. Deze manier van steunen staat ook wel bekend als lijfrenteschenking. Bij een periodieke gift zijn minimum- en maximumbedragen van een gift niet van toepassing. Dorcas periodiek ondersteunen is daarmee fiscaal voordeliger dan Dorcas eenmalig ondersteunen. Iedere euro van de periodieke gift is geheel aftrekbaar. Dit kan leiden tot een maximaal belastingvoordeel tot 52 procent. Een periodieke gift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: de gift is vastgelegd in een notariële akte, de donateur dient minimaal jaarlijks een bedrag te schenken, de donateur dient minimaal vijf jaar achtereenvolgens dit bedrag te schenken en de jaarlijkse schenking dient ieder jaar nagenoeg gelijk te zijn. Met uw gift kunt u levens veranderen, bijvoorbeeld door een gemeenschap toegang te geven tot schoon drinkwater. Als ondernemer doneren aan Dorcas Indien u als ondernemer een geldbedrag of goederen verstrekt aan Dorcas, kan dit onder omstandigheden aftrekbaar zijn. U hebt bij deze vorm van doneren meestal te maken met vraagstukken over de waardering van giften en mogelijk met btw-aspecten. Het is dus verstandig om vooraf met uw adviseur af te stemmen hoe u als ondernemer Dorcas steunt. Verder moet u als ondernemer onderscheid maken tussen de verschillende motieven om Dorcas te steunen. Zakelijke motieven om Dorcas te steunen Zodra u als ondernemer geld of goederen weggeeft, is van belang vanuit welke motieven u handelt. Indien een gift een zakelijk karakter heeft, kunt u deze als bedrijfslast opvoeren. Een gift heeft een zakelijk karakter als er een rechtstreeks verband is tussen de schenking en de belangen van de onderneming. Staat tegenover het geldbedrag bijvoorbeeld een tegenprestatie, dan kan het bedrag volledig in aftrek worden gebracht als ondernemingskosten. Voorbeelden van tegenprestaties zijn: vermelding op de website, een advertentie, of een andere verplichting die tegenover het geldbedrag staat. U heeft als belastingplichtige de bewijslast om de zakelijke motieven aan te tonen. Dorcas steunen vanuit vrijgevigheid Wanneer u als ondernemer geen zakelijk belang heeft bij uw gift aan Dorcas, dan bestaan aparte fiscale regelingen. Dit artikel is voor u samengesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. jaareditie 2014 jaargang 12

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

Stichting Day for Change

Stichting Day for Change Day for Change Microfinanciering 'Microkrediet is geen panacee voor alles, er is veel meer nodig. Maar de gedachte die er aan ten grondslag ligt - niet geven maar lenen - moeten we veel breder verspreiden.

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2013-2015

Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Switch, samen naar duurzaam en rechtvaardig Switch stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Hier én daar, nu én in de toekomst. Switch

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2009 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

STICHTING DARE TE LOSSER. Rapport inzake jaarstukken 2010

STICHTING DARE TE LOSSER. Rapport inzake jaarstukken 2010 STICHTING DARE TE LOSSER Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 4 Jaarverslag van het bestuur 4 5 Balans per 31 december 2010 6.

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8.

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8. 2 INHOUD Voorwoord 4 Stichting Time to Help Nederland 6 Visie & Missie 6 Doelstellingen 6 Projecten & Campagnes 8 Time to Help Nederland Hang 4 3033 GG Rotterdam Telefoon: +31 0(10) 766 66 66 Mobiel: +31

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

SAMEN WERKEN BESTRIJDEN VAN HONGER EN ARMOEDE AAN HET HEIFER.NL

SAMEN WERKEN BESTRIJDEN VAN HONGER EN ARMOEDE AAN HET HEIFER.NL SAMEN WERKEN AAN HET BESTRIJDEN VAN HONGER EN ARMOEDE HEIFER.NL LAAT BOEREN ZELF HUN ARMOEDE OVERWINNEN Sinds de oprichting in 1999 hebben wij met behulp van onze donateurs al meer dan 40.000 gezinnen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Rampenmanagement Zuid-Soedan

Rampenmanagement Zuid-Soedan Rampenmanagement Zuid-Soedan In Zuid-Soedan zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Er is groot gebrek aan schoon water, voedsel en medicijnen. De dreiging van hongersnood groeit, miljoenen mensen zullen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 Christian Roma Support (CRS) Vierambachtsstraat 20 3023 A Rotterdam Tel. 010-4774442 info@christianromasupport.nl www.christianromasupport.nl IBAN: NL41 INGB 0005 9861 22 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Lesbrief voor het basisonderwijs Bovenbouw

Lesbrief voor het basisonderwijs Bovenbouw Lesbrief voor het basisonderwijs INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN Deze lesbrief hoort bij de Dorcas Voedselactie. Tijdens de Dorcas Voedselactie zamelt Dorcas in heel Nederland producten in voor de allerarmsten

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt

developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt the well foundation Developing sustainable welfare, daar staat The Well foundation voor. Meer dan 10 jaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Praat mee over de nieuwe Millennium doelen!

Praat mee over de nieuwe Millennium doelen! Praat mee over de nieuwe Millennium doelen! Millennium Gemeente Langedijk 9 november 2015 Programma Presentatie Workshop Toelichten resultaten uit de workshop Borrel en napraten Inleiding In 1999 stelt

Nadere informatie

In deze brochure kan je meer lezen over onze projecten in Kenia, de evenementen die we in Nederland organiseren en hoe je ons hierbij kan helpen.

In deze brochure kan je meer lezen over onze projecten in Kenia, de evenementen die we in Nederland organiseren en hoe je ons hierbij kan helpen. De tennis4change foundation is een Nederlandse stichting die sinds 2011 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is opgericht door de broers Jorick en Rutger Vliegenberg. In onze stichting hebben

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI Samen staan we sterker! Beleidsplan van de Stichting TIMALAWI augustus 2010 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

ARMOEDE. Schriftelijke Bezinning. Anoniem

ARMOEDE. Schriftelijke Bezinning. Anoniem ARMOEDE Schriftelijke Bezinning Anoniem INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 Levensvragen... 3 Stelling... 3 Antwoorden op levensvragen... 4 Mijn standpunt... 4 INTERVIEWS... 5 Derde generatie.... 5 Tweede generatie....

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken.

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken. Bijlage bij het jaarverslag Stichting Mondial Apeldoorn 2009 Het zichtbaar en mogelijk maken van ontwikkelingssamenwerking vanuit lokaal niveau Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en

Nadere informatie

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt Onderzoekssamenvatting NCDO, 5 augustus 2011 Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt In de Hoorn van Afrika vindt

Nadere informatie

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Het HDI hielp mij en mijn gezin om te gaan met de ziekte. Want kanker heb je niet alleen. Monique Het Helen Dowling Instituut Kanker

Nadere informatie

Burundi. Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi. Uitvoeringsperiode 2011-2013. Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi

Burundi. Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi. Uitvoeringsperiode 2011-2013. Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi Burundi Beroepsopleiding voor teruggekeerde vluchtelingen in Burundi Uitvoeringsperiode 2011-2013 Projectcoördinatie: Projectuitvoering: Marius Stehouwer, landendirecteur ZOA Burundi Miparec (Burundese

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent?

Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent? Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent? Beste lezer, De toekomst, denkt u daar vaak over na? Over de mooie dingen die nog in het verschiet liggen, maar ook het onvermijdelijke

Nadere informatie

Kom in actie! voor kinderen in Albanië

Kom in actie! voor kinderen in Albanië Kom in actie! voor kinderen in Albanië Voor alle kinderen in Albanië een! Ben je tussen de 10 en 13 jaar? Doe dan mee met onze actie! Stichting Antwoord wil graag dat iedereen weet dat de Here Jezus van

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Fairtrade Gemeente Weert

Fairtrade Gemeente Weert Fairtrade Gemeente Weert Hans Kreutzer, Trijnie Helfferich, Henrieke Graven 17 april 2013 Fairtrade Gemeente Fairtrade Gemeente is een eretitel die aangeeft dat de gemeente bijzonder veel aandacht heeft

Nadere informatie

RED EEN KIND ZOEKT MEER WETEN?

RED EEN KIND ZOEKT MEER WETEN? RED EEN KIND ZOEKT kerken die wereldwijd verbonden willen zijn en het werk van AEE in Rwanda willen ondersteunen. Met als doel: nog meer kinderen een kansrijke toekomst geven. Doe mee met het diaconaal

Nadere informatie

Diakonaal Project NoorderLicht

Diakonaal Project NoorderLicht Diakonaal Project NoorderLicht Uit de gemeente Uitstralen dat je leeft voor elkaar Goed doel steunen Betrokkenheid van de gemeente We hoeven niet alleen ver weg te kijken Continuïteit kunnen waarborgen

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

MAAK EEN VERSCHIL DEZE KERST

MAAK EEN VERSCHIL DEZE KERST MAAK EEN VERSCHIL DEZE KERST In Afrika missen miljoenen mensen het kapitaal om de bedrijven te starten en ontwikkelen die nodig zijn om de lokale economisch ontwikkeling in gang te zetten. Zonder een

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Wat doe jij voor een ander? Tijdens de maatschappelijke stage zet je je in voor een ander en voor je omgeving. Je doet dat via vrijwilligerswerk. Je kunt op heel veel verschillende

Nadere informatie

Gebedskalender september - november 2016. Alle tieners uit het. dorp zitten op de club!

Gebedskalender september - november 2016. Alle tieners uit het. dorp zitten op de club! Gebedskalender september - november 2016 Alle tieners uit het dorp zitten op de club! Gelovig of niet, iedereen is welkom! Marieke Bor is al jaren Rock Solid-leider in de PKN-gemeente in Goudriaan, een

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2016 Leonie Jansen 2016 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Fiscaal voordelig schenken

Fiscaal voordelig schenken Fiscaal voordelig schenken Alzheimer Nederland werkt aan oplossingen Dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de verstandelijke

Nadere informatie

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit DAAR PLUKKEN DE BOEREN DE VRUCHTEN VAN HET SUCCES VAN GRUPO HUALTACO Groenten en fruit zijn niet alleen gezond voor ons lichaam, maar ook voor de wereldeconomie. De groente- en fruitsector is een van de

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2014 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2015 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Maatschappelijke betrokkenheid in Tanzania

Maatschappelijke betrokkenheid in Tanzania Maatschappelijke betrokkenheid in Tanzania Tanzania heeft naast haar prachtige natuurreservaten de hoogste berg van Afrika, de Kilimanjaro, nog vele andere prachtige kanten welke je verliefd maken op dit

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ark van Noach

Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van stichting Ark van Noach. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550 NalateN aan zoa www.zoa.nl GIRO 550 Geven voor schoon drinkwater De beschikbaarheid van schoon drinkwater spreekt na een ramp of conflict niet vanzelf. Het aanleggen van waterputten is de eerste stap op

Nadere informatie

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow 2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow... 2 Doelstelling... 2 Christelijke grondslag... 2 Organisatiestructuur... 2 Werkgebied... 2 Visie op armoede en armoedebestrijding...

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan STICHTING VRIENDEN VAN GORAŽDE MEIDOORNSTRAAT 65, 1505 TS ZAANDAM 06-50298575 Facebook info@vriendenvangorazde.com www.vriendenvangorazde.com OPGERICHT: 12 JUNI 2013 TE ZAANDAM KAMER VAN KOOPHANDEL : 58153128

Nadere informatie

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn Daarom bewaakt en versterkt Het Blauwe Fonds de rechten van homoseksuelen. We nodigen je uit om Het Blauwe Fonds

Nadere informatie

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010 N I E U W S B R I E F Sponsor a Granny Support the Community Ethiopië Midterm-rapportage 2010 Older people in St. Michael s home engaging in income generating activities. Inleiding Ethiopië is een van

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

inhoud Ons doel Oprichting Muses en introductie Jurrien en Romy Onze inspiratiebron Muses als non-profitorganisatie Onze werkwijze Onze trainingen

inhoud Ons doel Oprichting Muses en introductie Jurrien en Romy Onze inspiratiebron Muses als non-profitorganisatie Onze werkwijze Onze trainingen inhoud Ons doel 3 Oprichting Muses en introductie Jurrien en Romy 4 Onze inspiratiebron 5 Muses als non-profitorganisatie 6 Onze werkwijze 7 Onze trainingen 9 Reacties projecten 10 Heeft het vrijwilligersnetwerk

Nadere informatie

Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen)

Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen) Van Caïro naar Kaapstad voor water in Afrika (Wereldrecordpoging fietsen) Amateur wielrenner Robert Knol stapt op 24 januari 2011 op zijn fiets om binnen 80 dagen van Caïro naar Kaapstad te rijden. De

Nadere informatie

JAARVERS 2014 SAMENGEVAT. www.dorcas.nl JAARVERSLAG ONLINE OP DORCAS.N

JAARVERS 2014 SAMENGEVAT. www.dorcas.nl JAARVERSLAG ONLINE OP DORCAS.N JAARVERSLAG 2014 SAMENGEVAT BEKIJK HET HELE JAARVERSL AG ONLINE OP DORCAS.N L/ JAARVERS LAG www.dorcas.nl 2 dorcas in 2014 Verdeling van Dorcas-middelen in 2014 Duurzame ontwikkeling: Gezondheidszorg (13,6%)

Nadere informatie

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland!

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland! Betrokken ondernemen Steun het sociaal initiatief in Nederland! Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het Oranje Fonds. Uw hulp en betrokkenheid kunnen een wereld van verschil maken. Het Oranje Fonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije Jaarverslag 2014 Stichting Hart voor Hongarije Inhoud 1. Voorwoord 2. Aanleiding en achtergrond 3. Acties vanuit Nederland 4. Acties vanuit Hongarije 5. Visie op de toekomst Bijlage: Financieel jaarverslag

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

Medical Mission International. Beleidsplan

Medical Mission International. Beleidsplan Medical Mission International Planetenweg 5 2132 HN Hoofddorp Medical Mission International Beleidsplan Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Medical Mission International. Het plan omvat een overzicht

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE 2016-2019 KvK-nummer 66162726 RSIN 856422289 Postadres Roentgenstraat 16A 3071 TB Rotterdam E-mail info@allforlife.eu Website www.allforlife.eu Telefoon +31651108628 (Ömer

Nadere informatie

HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID.

HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. HET PROJECT WAAR ALLES IN SAMEN KOMT WATER SHOPS IN INDIA CARE. ACT. SHARE. LIKE CORDAID. SCHOON WATER: BRON VAN VOORSPOED... WATER > GEZONDHEID > EDUCATIE > ECONOMISCHE ONTWIKKELING > WELVAART Zonder

Nadere informatie

Lezen, bidden, zingen

Lezen, bidden, zingen Uitleg initiatief De Genadebank Spakenburg Lezen, bidden, zingen Jesaja 58: 6-7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je

Nadere informatie

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Nigeria 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Marèl Smit & Anne Jekel H3T3 1.Bevolking en welvaart in Nigeria Nigeria

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Beste mensen / geïnteresseerden

Beste mensen / geïnteresseerden Beste mensen / geïnteresseerden Welkom in deze nieuwsbrief van februari 2015. Er is weer van alles te lezen: - over de vrouwen en kinderen. - over het gebouw - over het naai-atelier - een interessant boek

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Lopende projecten 5 4. Vrijwilligers

Nadere informatie

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen?

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen? RSIN: 8206.10.033 Stop Darmkanker Nederland Stop Darmkanker Nederland is ontstaan nadat de oprichter van de stichting, Marthen Bakker, het ziekteproces van darmkanker van heel dichtbij had meegemaakt.

Nadere informatie

Dank u voor het waarmaken van mijn droom.

Dank u voor het waarmaken van mijn droom. Nieuwsbrief van Stichting Wondem november 2014 Wondem Zerfu had één grote droom: arme kinderen in Ethiopië helpen. Want telkens als hij het land van zijn ouders bezocht, vroeg hij zich af waarom hij het

Nadere informatie

Stichting Vrienden van In de Bres. Verslag activiteiten en financiën 2012

Stichting Vrienden van In de Bres. Verslag activiteiten en financiën 2012 Vrienden van In de Bres helpt medemensen op weg naar herstel Stichting Vrienden van In de Bres zet zich in voor behoud en ontwikkeling van de christelijke identiteit van GGZ In de Bres. De christelijke

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Genoeg water voor iedereen

Genoeg water voor iedereen Genoeg water voor iedereen eerlijk verdeeld - betaalbaar - schoon - duurzaam Of je nu rijk bent of arm, als je een dag niet drinkt heb je dorst. Niemand kan zonder water. Met genoeg en schoon water hebben

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2012

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2012 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2012 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2012 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

Introductie. Figuur 1 De actie van Coca Cola

Introductie. Figuur 1 De actie van Coca Cola Inhoud Introductie... 2 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 3 Duurzaamheid... 4 Maatschappelijk betrokken ondernemen... 5 Het verschil tussen MVO en MBO... 6 Bronnelijst... 7 MBO... 7 MVO... 7 Introductie

Nadere informatie

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame koers als familiebedrijf Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de samenleving staat. Daar zijn we trots op. Een

Nadere informatie

2. Samenstelling. Voorzitter: Patrick den Boer

2. Samenstelling. Voorzitter: Patrick den Boer Inhoud Voorwoord...2 1. Visie...3 2. Samenstelling...4 3. Hoofdlijnen van het beleidsplan...5 Doelgroep...5 Werkzaamheden...5 Projecten...6 Financiering...6 4. Begroting...6 5. Officiële doelstelling...8

Nadere informatie

Voedselbanken. door Tim

Voedselbanken. door Tim Voedselbanken door Tim 1 Hoofdstukken: 1. Inleiding/voorwoord 2. Wanneer en hoe is de voedselbank ontstaan? 3. Wat doet de voedselbank? 4. Waar en hoeveel voedselbanken zijn er? 5. Wanneer krijg je een

Nadere informatie

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb De meeste mensen in Nederland hebben het goed voor elkaar. We hebben genoeg eten, we hoeven niet bang te zijn voor oorlog en we zijn dan ook tevreden met ons leven. Maar dat is niet overal op de wereld

Nadere informatie

Groepsdiscussie met stellingen

Groepsdiscussie met stellingen Groepsdiscussie met stellingen Wilt u met uw klas discussiëren over het belang van kinderrechten? Dan komen de prikkelende stellingen op www.kidsrights.nl ongetwijfeld van pas. Ze vormen een uitstekende

Nadere informatie

Trainee bij ZOA. www.werkenbijzoa.nl

Trainee bij ZOA. www.werkenbijzoa.nl Trainee bij ZOA. www.werkenbijzoa.nl ZOA, JIJ & ontwikkelingswerk! Ben je pas afgestudeerd en loop je warm voor werken in een ontwikkelingsland? Wil jij als christen je talenten inzetten voor een eerlijke

Nadere informatie

Wisselingen in het bestuur

Wisselingen in het bestuur Beste donateur, Met uw donatie geeft Yoreem mensen die dat nodig hebben een zetje in de rug, zodat ze op eigen kracht verder kunnen. Dat doen we vooral in Oost-Kameroen. In deze nieuwsbrief treft u een

Nadere informatie

Even voorstellen. Het project Bakery School Sri Lanka

Even voorstellen. Het project Bakery School Sri Lanka Bakery School Sri Lanka Project plan 2015 2016 Even voorstellen PURE! zet zich in om een blijvende bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van en de kansen voor kinderen, jongeren en moeders in Azië.

Nadere informatie

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis doelstelling missie visie werkgebieden middelen IV. Locatie V. Doelgroep VI. Activiteiten VII. Financiën VIII. Planning 20122013 1 Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie