in gesprek Met Bernard Wientjes enrico gelooft in de bottum-up aanpak Ontwikkelen wat lokaal voorhanden is Businessmagazine voor ondernemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in gesprek Met Bernard Wientjes enrico gelooft in de bottum-up aanpak Ontwikkelen wat lokaal voorhanden is Businessmagazine voor ondernemers"

Transcriptie

1 Jaareditie 2014 jaargang 12 Businessmagazine voor ondernemers in gesprek Met Bernard Wientjes enrico gelooft in de bottum-up aanpak Ontwikkelen wat lokaal voorhanden is

2 2 Voor u ligt de nieuwe jaareditie van de Connect. Het blad staat opnieuw bol van alle activiteiten die bedrijven en Dorcas samen ondernemen tegen armoede. We zijn dankbaar dat de samenwerking tussen ondernemers en Dorcas ieder jaar intensiever wordt en groeit. Het is mooi om te zien hoeveel creativiteit Dorcas Ondernemersgroepen aan de dag leggen; zij leveren een belangrijke bijdrage aan de hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika die zij een warm hart toedragen. Veel bedrijven zijn in 2013 Vriend van Dorcas geworden. In 2014 hopen we nog meer vriendschappen te sluiten, met als doel om verschil te maken in het leven van de allerarmsten. Ik dop tegenwoordig mijn eigen boontjes! In deze Connect Verderop in dit blad leest u meer over de reis van Dorcas Ondernemersgroep Landbouw naar Roemenië. Verder leest u over de B&S Group, die actief is in Tanzania met het innovatieve Community Farm System en kunt u ontdekken hoe VNO-NCW-voorman Bernard Wientjes denkt over armoedebestrijding. Neemt u vooral ook kennis van het inspirerende portret van Enrico van Houten. Deze jonge ondernemer ondersteunt met zijn nieuwe bedrijf jonge ondernemers in Moldavië. Andere mensen In de zomer bezocht ik een aantal projecten van Dorcas in Roemenië. Het viel me op onder welke erbarmelijke omstandigheden mensen leven, maar ook dat er soms maar weinig voor nodig is om een wereld van verschil te maken. We waren bij een ouder echtpaar dat vol trots vertelde over hun bedrijf. Vijf jaar geleden waren ze gestart met het verbouwen van groenten in een kas die met een microkrediet van Dorcas werd gebouwd. Inmiddels is de opbrengst zo hoog, dat de hele familie in het bedrijf meewerkt en ervan kan leven. Een Nederlandse ondernemer die mee was op de reis vertelde hij dat hij dit echtpaar vijf jaar geleden ook had gesproken. Toen waren ze uitgeblust. Hun bestaan was uitzichtloos. Ze vonden zichzelf te oud en zagen het nieuwe project niet zitten. Voor hem was het alsof hij twee andere mensen voor zich had Impact hebben en blijvend verschil maken. Kansen en perspectieven In de samenwerking tussen bedrijven en Dorcas staat het bieden van kansen en perspectief centraal, niet het geven van geld en goederen. Kansen en perspectieven die impact hebben en een blijvend verschil maken in mensenlevens. De vrouw van het hierboven genoemde echtpaar vat het verhaal in een foto samen: zij dopt tegenwoordig haar eigen boontjes! Ik wens u veel leesplezier. Marcel van t Hul Teamleider bedrijven Dorcas Op de cover Dorcas ondersteunt een duurzaam, economisch ontwikkelingsproject in Floresti, Moldavië. 250 kinderen en jongeren uit arme (probleem)gezinnen leren professionele vaardigheden en krijgen begeleiding bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. De jongen op de foto maakt een bijenkast van hout. Lees meer over dit project op pagina 20.

3 in dit nummer 3 COLOFON Connect is een uitgave van Dorcas Verschijning Eén keer per jaar in gesprek met bernard wientjes Veel landen herkennen zich niet meer in het beeld van ontwikkelingsland. Oplage exemplaren Vormgeving Abovo Media Druk Pieters Grafisch Bedrijf B.V. Redactie Team Bedrijven en team Marketing en Communicatie Dorcas sociale Dorcashulp Dorcas project uitgelicht, afrika Afvalstoffen uit een productieproces worden gebruikt als grondstoffen voor een ander productieproces dorcas Postbus ZG Andijk Telefoon: Website: IBAN: NL04 RABO ten name van Dorcas, Andijk BIC: RABONL2U op reis met dorcas Een eigen inkomen verdienen, ondanks hoge leeftijd of een fysieke beperking. 17 Over Dorcas 4 Column Dirk Jan Groot 5 Bedrijf in actie 8 Schenken aan Dorcas 10 Vrienden van Dorcas 14 Dorcas Ondernemersgroep Landbouw 15 Dorcas en Woudenberg 18 Dorcas Winkels 19 Project uitgelicht, Oost-Europa 20 CBF, ANBI en Transparant Prijs 22 jaareditie 2014 jaargang 12

4 4 Over Dorcas Wat Dorcas is Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp die zich inzet om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dorcas biedt ondersteuning ongeacht ras, religie, geslacht en politieke overtuiging. Wat Dorcas doet Dorcas werkt in Oost-Europa en Afrika samen met lokale partnerorganisaties. Dorcas traint en begeleidt hen zodat de projecten die zij beheren op het gebied van noodhulp en wederopbouw, sociale zorg en ontwikkelingssamenwerking effectief zijn. Dorcas ondersteunt projecten op de volgende gebieden: Duurzame economische ontwikkeling Rampenmanagement Gezondheidszorg Water, sanitatie en hygiëne Sociale zorg Kinderontwikkeling Financiële adoptie van kinderen, studenten, ouderen en gezinnen In alle projecten besteedt zij aandacht aan mensenrechten, seksegelijkheid, innovatie en duurzaamheid. Hoe Dorcas georganiseerd is Binnen Dorcas zijn grofweg drie verantwoordelijkheidsgebieden te onderscheiden: hulp- en ontwikkelings- projecten, fondsenwerving voor deze projecten en ondersteunende diensten voor fondsenwerving en projecten. De fondsenwervende teams van Dorcas benaderen verschillende doelgroepen, waaronder particulieren, fondsen en bedrijven. Wat Dorcas team bedrijven doet Dorcas team Bedrijven streeft ernaar om ondernemers, bedrijven en ondernemersgroepen te enthousiasmeren om op een ondernemende manier in actie te komen tegen armoede. Het team organiseert regelmatig evenementen en netwerkbijeenkomsten om kennis te nemen van uw wensen in de samenwerking met Dorcas en om u in contact te brengen met andere maatschappelijk betrokken ondernemers. Kijk voor alle actuele evenementen en bijeenkomsten in de agenda op Wat u kunt doen Om in actie te komen voor de allerarmsten kunt u geld geven, goederen en diensten aanbieden en tijd investeren. Meer informatie vindt u op Onderstaande personen kunnen u adviseren. Aangenaam kennis te maken Naam: Siep Strikwerda Focus: Coördinator team bedrijven. Contact: Naam: Teun Welvaart Focus: Contactpersoon voor goederen en voor bedrijfsrelaties in Friesland, Groningen en Drenthe. Contact: Naam: Gersom Westerkamp Focus: Contactpersoon voor bedrijfsrelaties in Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Contact: Naam: Marcel van t Hul Focus: Teamleider en contactpersoon voor bedrijfsrelaties in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Contact: Naast de hier afgebeelde personen, dragen diverse vrijwilligers bij aan het werk van team bedrijven voor Dorcas. Meestal zijn deze vrijwilligers actief in het bedrijfsleven.

5 Column Dirk Jan Groot 5 Millenniumdoelen Nadat de Nederlandse regering had besloten om de armen opnieuw een miljard te laten inleveren, was mijn commentaar: Dat zal ze niet lukken, want de armen hebben niets in te leveren. Nu gaat het ook niet om inleveren het gaat erom dat ze minder of helemaal niets krijgen. Niet lang geleden brachten Joël Voordewind van de Christen- Unie en ik een bezoek aan Jan Pronk. Een man met ruggengraat die ik erg bewonder. Hij was minister van Ontwikkelingssamenwerking gedurende vier kabinetsperiodes, werkte voor de Verenigde Naties en doceert nu Theory and Practise of International Development aan het Instituut voor Sociale Studies in Den Haag. In mei dit jaar zegde hij het lidmaatschap van de PvdA op; onder andere vanwege het partijbeleid ten aanzien van hulp aan de armen in de wereld. De Millennium Ontwikkelingsdoelen, officieel Millennium Development Goals genaamd, moesten ervoor zorgen dat armoede in 2015 met de helft zou zijn verminderd. De heer Pronk schrijft hierover: Er is alom kritiek: de Millennium Development Goals (MDGs) worden niet gehaald, ze zijn te ambitieus of niet ambitieus genoeg, onvoldoende precies omschreven, eenzijdig kwantitatief, zonder aandacht voor kwaliteit, onderlinge relaties en omgevingsvoorwaarden, er ligt De millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties richten zich op het uitbannen van wereldwijde armoede. De doelstellingen zijn: het uitbannen van extreme armoede en honger, het bereiken van een universele basiseducatie, het bevorderen van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, het versterken van de positie van vrouwen, het verminderen van kindersterfte, het verbeteren van gezondheid van moeders, het bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziekten, de bescherming van een duurzaam leefmilieu en het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling. geen strategie aan ten grondslag en, last but not least, er ontbreken belangrijke doelstellingen, zoals vrede en mensenrechten. Het is kritiek van deskundigen en zij hebben gelijk. Nergens in de Millennium Declaratie staat geschreven dat de armoede alleen wordt gehalveerd wanneer er voldoende hulp van buiten komt. Nergens staat dat de armoede alleen wordt gehalveerd wanneer er voldoende hulp van buiten komt. Die hulp komt er niet. Regeringen, waaronder de onze, houden zich niet aan de afspraken om te voldoen aan de VN-norm om 0,7 procent van het bruto nationaal product te besteden aan het bestrijden van armoede. Bij het aantreden van het kabinet-rutte I werd er aangekondigd dat Nederland zich zou houden aan deze norm. Maar dat is een loze kreet gebleken. Er is tijdens de kabinetten Rutte I en Rutte II twee miljard bezuinigd op ontwikkelingshulp. Ik vind het tijd worden dat we ons als Nederlanders gaan verzamelen op het Malieveld... Dirk Jan Groot Naam: Dirk Jan Groot Focus: Dorcas oprichter en relatiebeheerder. Contact: Een boer controleert de kwaliteit van zijn machines. jaareditie 2014 jaargang 12

6 6 Van hulprelaties naar handelsrelaties U bent voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Wat is volgens u goed werkgeverschap? Ik spreek liever van goed ondernemerschap. Werkgeven is maar een onderdeel van ondernemen, zij het een belangrijk onderdeel. VNO-NCW staat voor duurzaam ondernemen, in die zin dat ondernemen in de context moet worden geplaatst van een houdbare toekomst in termen van milieu, arbeidsverhoudingen, financieel verkeer, vermindering van armoede, enzovoort. Ondernemers zijn een van de partijen die de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het grotere geheel. Het gaat om economisch succesvol ondernemen en daarbij verantwoord omgaan met mensen en de planeet, ofwel: om de continue verbetering van de balans tussen people en planet. Het is al vaak gezegd: People, planet en profit. Bedrijven streven naar meer toegevoegde waarde met relatief minder verbruik van grondstoffen en energie, een lagere belasting van het milieu en betere sociale condities. Ondernemers begrijpen dat ze de motor van de economie zijn, en dat ze de motor zuiver moeten laten lopen. Nederlanders staan bekend als koopmansvolk. Veel Nederlandse ondernemingen brengen dit mee wanneer ze in het buitenland investeren. Het gaat mij om de continue verbetering van de balans tussen people, planet en profit. Waar ter wereld Nederlanders ook produceren, altijd gelden dezelfde regels voor de wijze waarop Nederlanders met mensen, veiligheid en grondstoffen omgaan. Welke gedachten heeft u over ontwikkelingssamenwerking, als mens én als voorman van werkgeversorganisatie VNO-NCW? Het huidige beleid voor ontwikkelingssamenwerking zou opgedeeld moeten worden in noodhulp en economische ontwikkeling. Bij noodhulp zie ik een duidelijke taak voor de overheid. Bij economische ontwikkeling moet het doel zijn om economische verzelfstandiging te bereiken: ontwikkelingslanden moeten sneller economisch op eigen benen kunnen staan en hun eigen lokale economie van de grond krijgen. Hierbij moeten handels- en investeringsrelaties een rol spelen, waarbij een wederzijds voordeel aanwezig is voor de ontwikkelingslanden, opkomende markten én de Nederlandse economie. De focus van het huidige beleid zou nog meer mogen komen te liggen op economische ontwikkeling. Bernard Wientjes is voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Enerzijds vanuit de gedachte dat economische groei een randvoorwaarde is voor een blijvende, duurzame ontwikkeling. Anderzijds omdat deze koers onafwendbaar is, doordat veel ontwikkelingslanden al ruim een decennium, ondanks vele problemen, een sterke groei kennen in combinatie met de sterke opkomst van nieuwe donoren, zoals China, India en Brazilië. Deze ontwikkeling heeft tot een sterker zelfbewustzijn bij ontwikkelingslanden geleid, waardoor de traditionele relaties in ontwikkelingssamenwerking zijn veranderd en zich ontwikkelen in de richting van economische relaties, waarbinnen zaken als grondstoffen en klimaat ook een belangrijke rol spelen. The Economist sprak begin 2012 over Afrika als een hoopvol continent waar zich tegenwoordig zes van de tien snelst groeiende economieën bevinden. Ook de zogenaamde zuid-zuidhandelsrelaties zullen in het komende

7 in gesprek met Bernard Wientjes 7 decennium de noord-zuid-relaties in volume benaderen en wellicht voorbijstreven. Desondanks blijven de belangrijkste uitdagingen voor veel ontwikkelingslanden om duurzame economische groei vast te houden en banen te scheppen. Veel ontwikkelingslanden kennen een sterke bevolkingsgroei waardoor het creëren van voldoende werk een belangrijk speerpunt is van het overheidsbeleid. Wat zou een organisatie als Dorcas kunnen leren van VNO-NCW? VNO-NCW zet zich in voor de facilitering van het bedrijfsleven dat activiteiten wil ondernemen in en samen met ontwikkelingslanden. Daarvoor lobbyen we bij de politiek en hebben we gesprekken met niet-gouvernementele organisaties. Ondernemen in en samen met ontwikkelingslanden kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het ondersteunende (financiële) instrumentarium goed wordt ingericht. Dit doen we bijvoorbeeld in de ondersteuning van onze ambassades en door een stevig netwerk te creëren. Offline en online. In Vice Versa, het vakblad voor ontwikkelingssamenwerking, van februari 2013 geeft u aan dat u problemen ziet bij het samengaan van hulp en handel volgens de visie van minister voor buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilliane Ploumen. Welke problemen zijn dat? In sommige landen kan het opgevat worden als een belediging als de Ondernemers begrijpen dat ze de motor van de economie zijn, en dat ze de motor zuiver moeten laten lopen. minister van Handel zich ook profileert als de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Veel landen herkennen zich niet meer in het beeld van ontwikkelingsland en willen ook niet als zodanig benaderd worden. We moeten als Nederlanders oppassen dat de koopman in ons niet altijd daarnaast optreedt als dominee: het opgeheven vingertje is niet bevorderlijk voor de handelsrelaties en vaak ook niet gepast. Ziet u een rol weggelegd voor organisaties als VNO-NCW bij rampen en crises, zoals momenteel in Syrië? Ik heb onlangs gesproken met António Guterres, de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de UN Refugee Agency (UNHCR). We spraken onder andere over bedrijven die donor willen zijn voor UNHCR. De keuze om donor te zijn is uiteraard een eigen keuze van bedrijven. Zij kunnen dat doen in de vorm van geld, of in de vorm van diensten en kennis. Een voorbeeld van dit laatste donorschap is het Monteursopleiding in Wau, Zuid-Soedan. overdragen van kennis van technologische ontwikkelingen. Denk daarbij aan watermanagement, voedsel, vitamines, maar ook aan kennis over de kwaliteit van bijvoorbeeld tentdoeken. Bedrijven uit onze netwerken kunnen meedingen bij aanbestedingen voor uitvoerend humanitair werk. Het is bekend dat u een stevige mening heeft over ouderdom en pensioen. Wat vindt u van het Adopt a granny-programma van Dorcas, waarbij ouderen uit Oost-Europa en Afrika een beroep kunnen doen op basiszorg en mee kunnen doen met sociale activiteiten? Adopt a granny. Dat lijkt me een mooi maatschappelijk project. Uiteindelijk zal de inzet wel gericht moeten zijn op het bijdragen aan economische ontwikkeling, waardoor landen zelf een sociaal systeem kunnen opbouwen en ouderen geen aanvullende hulp meer nodig hebben. Maar dat is niet van de ene op de andere dag tot stand te brengen, dus programma s als Dorcas Adopt a granny hebben een belangrijke betekenis. Jarenlang was u betrokken bij sanitaire bedrijven als Ucosan en Villeroy en Boch. Hoe schat u het belang in van sanitair voor de Oost-Europese en Afrikaanse landen waar Dorcas actief is? In de Post 2015-agenda, het vervolg op de millenniumdoelstellingen, zal water, sanitatie en hygiëne (WASH) zeker een grote rol spelen. Schoon drinkwater en een goede hygiëne zijn van groot belang voor de volksgezondheid en dit heeft op zijn beurt aanzienlijke positieve effecten op de ontwikkelingskansen van een land. jaareditie 2014 jaargang 12

8 8 Enrico van den Houten is een jonge gepassioneerde ondernemer. Enrico groeide op in Zierikzee. Hij heeft zijn eigen bedrijf, Dubois Consultancy. Daarnaast lanceert hij samen met twee compagnons in november 2013 een nieuw bedrijf: TimeScratch. Dit bedrijf zal tien procent van de totale omzet investeren in een Dorcas-project. Hier wilden we graag meer over weten. Ondernemer Enrico van den Houten aan het werk. Wil je iets vertellen over je loopbaan tot nu toe? Tijdens mijn studie ben ik direct begonnen met werken in de accountancybranche. Na zes jaar in het vak besloot ik om persoonlijke redenen te switchen en voor mezelf te beginnen als consulent. Ongeveer anderhalf jaar geleden ben ik met twee compagnons begonnen met het opzetten van TimeScratch. En in november 2013 staat de lancering van TimeScratch voor de deur! Ik heb altijd geroepen dat ik niet zo in goede doelen geloofde. Wat is TimeScratch? Kort gezegd is TimeScratch een administratief softwarepakket om zzp ers te ondersteunen bij hun administratieve verplichtingen, zodat ze zich bezig kunnen houden met de kernactiviteit van hun onderneming. De filosofie van Time- Scratch is het ontwikkelen van moderne, innovatieve software voor zzp ers. Op dit moment is het pakket specifiek op dienstverlenende zzp ers afgestemd, maar in de toekomst gaan we ook pakketten aanbieden aan andere zzp ers. Bestaande oplossingen voor deze doelgroep zijn vaak ouder, en er komt weinig aanvulling vanuit de markt. Ook uit berichten in de media blijkt dat er weinig mogelijkheden zijn voor zzp ers. Hier wil TimeScratch op inspringen. Hoe ben je in aanraking gekomen met Dorcas? Mijn ouders gaven vroeger veel hulp aan zendelingen. Dit deden ze zelf of vanuit de kerk. Ze zijn een keer met Dorcas op reis geweest en daar zijn ze nog altijd heel enthousiast over. Mijn moeder is momenteel werkzaam in de Dorcas Winkel op Schouwen-Duiveland. Zelf heb ik altijd geroepen dat ik niet zo in goede doelen geloofde. Vanwege de bekende strijkstok -gedachte, maar ook omdat ik geloofde en dat doe ik nog steeds dat

9 bedrijf in actie 9 westerse goede doelen meer kwaad dan goed doen door vanuit de eigen visie en de eigen cultuur mensen in ontwikkelingslanden te helpen. Doordat mijn ouders zo enthousiast waren over Dorcas, ben ik me eens gaan verdiepen in de werkwijze van Dorcas. Ik merk dat ik me kan identificeren met de bottomup aanpak. Bovendien vind ik het verhaal van Dorcas-oprichter Dirk Jan Groot inspirerend. Wat ooit begon aan de keukentafel van Dirk Jan, biedt vandaag de dag zoveel mensen een beetje hoop. Daarom willen we het werk van Dorcas graag vanuit TimeScratch ondersteunen. Hoe gaat TimeScratch Dorcas ondersteunen? Bij het opzetten van het bedrijfsplan voor TimeScratch hebben mijn compagnons en ik goed nagedacht over de vraag hoe we concreet invulling gaan geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO). De visie van TimeScratch is: Ondernemers ontzorgen niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland. Daarom hebben we hebben de samenwerking met Dorcas gezocht. We hebben vastgelegd dat we tien procent van de totale omzet gaan investeren in het potentieel van ondernemers in Oost- Europa en Afrika, ongeacht de omzet In het Dorcas-project in Moldavië worden jongeren opgeleid tot vakman of vakvrouw en soms tot zelfstandig ondernemer. Ik geloof in de bottom-up aanpak: de lokale bevolking draagt zelf verantwoordelijkheid voor het succes van het project en op deze manier voor de eigen ontwikkeling. die we draaien. We willen onze verbintenis aan deze doelstelling niet laten afhangen van voorwaarden. Naast die tien procent van de omzet van TimeScratch, hebben we een loyaliteitspuntensysteem geïntegreerd. Wanneer een klant onze diensten voor langere tijd afneemt of een nieuwe klant aanbrengt, ontvangt deze eerste een aantal loyaliteitspunten. Met deze punten kan hij of zij gratis diensten ontvangen, of omzetten in een bijdrage aan een Dorcas-ondernemersproject in Moldavië. In mijn voormalige werk als accountant heb ik gezien dat veel bedrijven MVO slechts gebruiken in hun reclamecampagnes en allerlei randvoorwaarden hanteren. Met TimeScratch willen we laten zien dat het mogelijk is om te groeien terwijl je geeft. Iedere klant van TimeScratch mag weten dat tien procent van zijn premie bijdraagt aan het ondernemerschap van ondernemers in een arm land. Het leuke is dat onze klanten precies kunnen zien hoeveel zij hebben bijgedragen aan het Dorcas-project in Moldavië. TimeScratch heeft gekozen voor een Dorcas-project in Moldavië. Waarom? Er is op dit moment heel veel zorg en aandacht van overheden en goede doelen voor ondernemers in Afrika. Over het voormalig communistische land Moldavië hoorde ik nooit wat; behalve van mijn ouders die vertelden dat Dorcas in dit land voor ondernemers actief is. In een land als Moldavië zie je dat mensen, ook ondernemers, het moeilijk vinden om onafhankelijk te opereren, omdat er altijd vanuit de staat voor hen werd gezorgd. Ik heb gezien dat de jongere generatie gemotiveerd is om een einde te maken aan de armoede in eigen land. Ze missen daarvoor alleen de middelen en mogelijkheden. En daar komt Dorcas om de hoek kijken met trainingen en microkredieten. De ondernemersgeest van de begunstigden in het Dorcas-project in Moldavië wordt aangemoedigd. Dat konden we ook opmaken uit de verhalen van onze klanten die het project hebben bezocht. Op deze manier proberen we maatschappelijke betrokkenheid voor hen te laten leven. TimeScratch wil zelfstandigen voldoening bieden uit het gebruiksgemak, het design en de snelheid van de software en uit het betrokken zijn bij mensen met wie ze zich kunnen identificeren. Als we groeien, willen we meer Dorcas-projecten opnemen in ons MVO-programma. Het zou geweldig zijn als onze klanten zelf kunnen kiezen voor een Dorcasproject dat dichtbij ze staat. Heb je tips voor andere ondernemers? Mensen moeten in je visie geloven. Er moet een goed verhaal achter zitten. Niet dit is wat we hebben, maar dit is wie we zijn. Dat proberen we binnen TimeScratch tot uiting te brengen. Wij zien dat de economische crisis de huidige economie omvormt naar een eerlijker economie die aandacht heeft voor mensen. Daarin willen wij een voorbeeld zijn. Ik begrijp dat het voor bestaande bedrijven, waar de marge onder druk staat, moeilijker is om substantieel te geven. Van huis uit heb ik echter meegekregen dat als je geeft, je zult ontvangen. En, dat ook een kleine bijdrage een bijdrage is. Meer weten over TimeScratch? Kijk op Enthousiast geworden door dit interview? Neem contact op met Gersom Westerkamp van Dorcas team bedrijven via jaareditie 2014 jaargang 12

10 10 Bedrijven en hulpgoederen Hier overtollig, daar nuttig Overtollige goederen opslaan en afvoeren. Voor veel bedrijven is dit een kostbare aangelegenheid. Dorcas kan deze bedrijven in veel gevallen de zorg voor dit proces uit handen nemen. Wat in Nederland als overtollig wordt aangemerkt, kan van waarde zijn voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika; mensen die Dorcas ondersteunt met haar hulp- en ontwikkelingsprojecten. De goederen die uw bedrijf aan Dorcas beschikbaar stelt, brengt Dorcas niet op de markt, maar verstrekt zij voor humanitaire doeleinden aan mensen die de goederen goed kunnen gebruiken. Dit doet Dorcas via betrouwbare lokale partnerorganisaties, zoals kerken, waarbij Dorcas de controle over de distributie in handen heeft. Dorcas kan uw overtollige goederen ook op een andere manier te gelde maken. In overleg met u, kan een deel van Overtollige goederen kunnen in Dorcas-projecten goed (her)gebruikt worden, zoals hier in een Moldavische vakschool. de door u aan Dorcas beschikbaar gestelde goederen via de tientallen Dorcas Winkels in Nederland worden verkocht. De opbrengsten van Dorcas Winkels komen ten goede aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika. Uw producten komen niet in een commercieel, maar in een humanitair circuit U ontziet het milieu Meestal kan Dorcas uw overtollige goederen kosteloos bij u ophalen Hulpgoederen staan klaar voor transport. Goederen schenken aan Dorcas Het kan voordelig zijn om goederen aan Dorcas te schenken: Schenken aan Dorcas kan belastingvoordeel betekenen U heeft weer opslagruimte beschikbaar U bespaart opslagkosten U bespaart vernietigingskosten Bedankt voor uw goederen, namens de allerarmsten Ook uw organisatie kan met goederen bijdragen aan het werk van Dorcas. Download de lijst met benodigde goederen op inzamelingsacties en neem contact op met Teun Welvaart via / of Alvast bedankt, namens de allerarmsten. hulptransporten in pallets conserven Coroos Conserven BV schonk in augustus pallets met conserven aan Dorcas. De producten worden verwerkt in hulppakketten voor de allerarmsten. Het familiebedrijf, opgericht door Cor Oostrom, produceert groente- en fruitconserven in Geldermalsen en Kapelle. Oost-Europa Afrika Roemenië 43 Tanzania 1 Moldavië 18 Zuid-Afrika 9 Hongarije 11 Lesotho 2 Oekraïne 50 Rusland/Noord-Ossetië 3 Servië 2 Albanië 8 Bosnië 2 Totaal

11 schenken aan dorcas 11 Schenken met belastingvoordeel Schenkingen aan Dorcas zijn fiscaal aftrekbaar. Dit komt omdat Dorcas aangemerkt is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Nederlandse overheid stimuleert giften aan ANBI s door middel van een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Dit kan u als bedrijf of particulier een belastingvoordeel opleveren. Om te profiteren van dit voordeel is het belangrijk dat u met schriftelijke bewijsstukken uw giften aan Dorcas aantoont. Als particulier doneren aan Dorcas Giften aan Dorcas door particulieren zijn fiscaal aftrekbaar. Een schenking aan Dorcas valt onder de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en kan voor een belastingvoordeel zorgen van maximaal 52 procent. Als particulier kunt u Dorcas eenmalig of periodiek steunen. Dorcas eenmalig steunen Bij een eenmalige gift aan Dorcas kunt u als donateur de gift aftrekken van de inkomstenbelasting onder de persoonsgebonden aftrek. Voor aftrek van een eenmalige gift zijn een minimumen een maximumbedrag van toepassing. Het minimumbedrag is één procent van uw verzamelinkomen, met een minimum van zestig euro, waarbij het meerdere mag worden afgetrokken in de inkomstenbelasting. Het maximumbedrag bedraagt tien procent van uw verzamelinkomen. Is uw gift groter dan dit bedrag, dan is het meerdere niet aftrekbaar. Het verzamelinkomen is het totale inkomen van box 1, box 2 en box 3. Let op: als u een fiscaal partner heeft, dan telt het inkomen van deze partner mee bij de berekening van uw verzamelinkomen. Dorcas periodiek steunen U kunt Dorcas steunen met een periodieke gift. Deze manier van steunen staat ook wel bekend als lijfrenteschenking. Bij een periodieke gift zijn minimum- en maximumbedragen van een gift niet van toepassing. Dorcas periodiek ondersteunen is daarmee fiscaal voordeliger dan Dorcas eenmalig ondersteunen. Iedere euro van de periodieke gift is geheel aftrekbaar. Dit kan leiden tot een maximaal belastingvoordeel tot 52 procent. Een periodieke gift moet aan de volgende voorwaarden voldoen: de gift is vastgelegd in een notariële akte, de donateur dient minimaal jaarlijks een bedrag te schenken, de donateur dient minimaal vijf jaar achtereenvolgens dit bedrag te schenken en de jaarlijkse schenking dient ieder jaar nagenoeg gelijk te zijn. Met uw gift kunt u levens veranderen, bijvoorbeeld door een gemeenschap toegang te geven tot schoon drinkwater. Als ondernemer doneren aan Dorcas Indien u als ondernemer een geldbedrag of goederen verstrekt aan Dorcas, kan dit onder omstandigheden aftrekbaar zijn. U hebt bij deze vorm van doneren meestal te maken met vraagstukken over de waardering van giften en mogelijk met btw-aspecten. Het is dus verstandig om vooraf met uw adviseur af te stemmen hoe u als ondernemer Dorcas steunt. Verder moet u als ondernemer onderscheid maken tussen de verschillende motieven om Dorcas te steunen. Zakelijke motieven om Dorcas te steunen Zodra u als ondernemer geld of goederen weggeeft, is van belang vanuit welke motieven u handelt. Indien een gift een zakelijk karakter heeft, kunt u deze als bedrijfslast opvoeren. Een gift heeft een zakelijk karakter als er een rechtstreeks verband is tussen de schenking en de belangen van de onderneming. Staat tegenover het geldbedrag bijvoorbeeld een tegenprestatie, dan kan het bedrag volledig in aftrek worden gebracht als ondernemingskosten. Voorbeelden van tegenprestaties zijn: vermelding op de website, een advertentie, of een andere verplichting die tegenover het geldbedrag staat. U heeft als belastingplichtige de bewijslast om de zakelijke motieven aan te tonen. Dorcas steunen vanuit vrijgevigheid Wanneer u als ondernemer geen zakelijk belang heeft bij uw gift aan Dorcas, dan bestaan aparte fiscale regelingen. Dit artikel is voor u samengesteld door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. jaareditie 2014 jaargang 12

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

25 jaar. Interviews over de impact en toekomst

25 jaar. Interviews over de impact en toekomst 25 jaar Interviews over de impact en toekomst Floortje Dessing Lilianne Ploumen Olivier De Schutter Chief Adam Tampuri Arie van Doesburg Tatsuya Watanabe Jochanan Senf Felix Wijesinghe Harriet Lamb Ewoud

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010 HospitaalBroeders Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Welkom! 01 1. Missie, visie en organisatie 02 2. Ons werk 05 ZORG & ONDERWIJS 05 VOEDSEL & LANDBOUW 10 WATER 12 3. Fondsenwerving, hoe pakken wij dat aan?

Nadere informatie

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar.

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. Twee gezichten, drie sporen één doel! Geachte relatie, De cryptische titel van dit jaarverslag maakt u ongetwijfeld nieuwsgierig. Het vat

Nadere informatie

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster.

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster. NIEUWSBRIEF In deze nieuwsbrief: Van de directeur, pag 3 Chances for Children in 2013, pag 5 Alleen studeren en geen ontspanning is maar saai!, pag 6 ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes Dit is Alice

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

Doen wat we geloven. Voorwoord

Doen wat we geloven. Voorwoord JAARVERSLAG 2011 Doen wat we geloven Voorwoord Als dit jaarverslag uitkomt, zitten we als Leger des Heils volop in de viering van ons 125-jarig jubileum. Een lange periode van doen wat we geloven. En

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen.

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen. Netwerken is niet alleen kaartjes scoren door Flore de Vries Naast netwerkbijeenkomsten, borrels en lunches moet er anno 2009 óók online genetwerkt worden. Dus Twitteren, Hyven en LinkedInnen we ons helemaal

Nadere informatie

Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF traditie met een goed gevoel bedrijfsleven steunt dura vermeer

Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF traditie met een goed gevoel bedrijfsleven steunt dura vermeer NUMMER 10 december 2010 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF traditie met een goed gevoel Koninklijke Van Kempen & Begeer bedrijfsleven steunt jinotega Dura vermeer bouwt Hoe vindbaar is uw website? Het

Nadere informatie

Cordaid 2007 HIJ GELOOFT IN ZIJN TOEKOMST U OOK? Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft

Cordaid 2007 HIJ GELOOFT IN ZIJN TOEKOMST U OOK? Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft Cordaid 2007 Publieksjaarverslag Cordaid 2007 Juni 2008 / Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft Inhoudsopgave Als u hier klikt gaat u naar het menu om verder uw keuze te maken Chouchou Namegabe,

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

THEMANUMMER. Founders sharenl Frontlopers van nu, koplopers van morgen. DoorDeWijks Heitje voor een karweitje anno 2015

THEMANUMMER. Founders sharenl Frontlopers van nu, koplopers van morgen. DoorDeWijks Heitje voor een karweitje anno 2015 jaargang 11, juni 2015 prijs losse verkoop 5.95 Founders sharenl Frontlopers van nu, koplopers van morgen Verder in dit nummer DoorDeWijks Heitje voor een karweitje anno 2015 Nieuw Rotterdams betaalmiddel

Nadere informatie

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren

company good 7 Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren good 7 company Mariëtte Hamer over ondernemerschap en samenleving 3.0 Mirjam Sterk en aanpak jeugdwerkloosheid ondernemen reële optie voor jongeren Erik de Ridder wethouder Tilburg combineert economische

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de Telegraaf. De inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid. Business.

Dit is een bijlage bij dagblad de Telegraaf. De inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid. Business. Dit is een bijlage bij dagblad de Telegraaf. De inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid. Business in the bush Nederlandse ondernemers in ontwikkelingslanden De

Nadere informatie

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk Onderneemt Najaar 2012 Voorwoord Voor u ligt de DELS Onderneemt, boordevol interessante informatie. Informatie over actuele onderwerpen zoals de Traverse Dieren en de IJssellijn, geschreven door onze wethouder

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE 't Groene Sticht Beschrijving van de good practice Auteur(s) Datum MOVISIE Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010 Utrecht, 12 februari 2010 * 't Groene Sticht Deze publicatie is ontwikkeld als

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

business magazine themanummer Founders sharenl Frontlopers van nu, koplopers van morgen DoorDeWijks Heitje voor een karweitje anno 2015

business magazine themanummer Founders sharenl Frontlopers van nu, koplopers van morgen DoorDeWijks Heitje voor een karweitje anno 2015 jaargang 11, juni 2015 prijs losse verkoop 5.95 business magazine Founders sharenl Frontlopers van nu, koplopers van morgen Verder in dit nummer DoorDeWijks Heitje voor een karweitje anno 2015 Nieuw Rotterdams

Nadere informatie