Nota werkbezoek Vlaams Minister Hilde Crevits 6/9/2012 aan de Nulenergiewoning van Essenta Living te Torhout, Wijnendalestraat 67C

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota werkbezoek Vlaams Minister Hilde Crevits 6/9/2012 aan de Nulenergiewoning van Essenta Living te Torhout, Wijnendalestraat 67C"

Transcriptie

1 Nota werkbezoek Vlaams Minister Hilde Crevits 6/9/2012 aan de Nulenergiewoning van Essenta Living te Torhout, Wijnendalestraat 67C De nulenergiewoning in een notedop Architectuur De woning heeft een tijdloze architectuur en straalt eenvoud uit. De noordzijde is gesloten om zo weinig mogelijk warmte te verliezen. Aan de zuidzijde opent de woning zich naar de zon om maximale zonnewarmtewinsten te benutten. De eenvoud van de architectuur komt ook binnenin tot uiting in sobere kleuren en belijning. De zongerichtheid biedt ook aangename zichtlijnen naar de tuin en het achterliggende natuurgebied, zowel vanuit de leefruimte als vanuit de keuken. Enkele objecten geven het interieur warmte en huiselijkheid mee. De woning is levensloopbestendig: de bureelruimte kan later omgevormd worden tot een uitbreiding van de leefruimte en kan nog later een slaapkamer met doucheruimte worden zonder ingrijpende verbouwingen. Passieve woning De woning is in de eerste plaats een passiefwoning: zeer goed geïsoleerd, op de zon georiënteerd, luchtdicht en balans-geventileerd. Daarmee wordt de energievraag van de woning vijf keer kleiner dan een gewone woning. Bouwmethode De bouwmethode houdt het midden tussen massiefbouw en houtskeletbouw en combineert de voordelen van beide. De methode werd Brick n Wood gedoopt en vertrekt met een massieve draagstructuur in kalkzandsteen en beton. Dit levert veel inerte massa op die voor een stabiele temperatuur zorgt in zomer en in winter. Daarna wordt de draagstructuur ingepakt in een houtskeletmantel met glaswolisolatie. Deze mantel omhult het beschermd volume en verzekert de luchtdichtheid. De gebruikte materialen leveren Brick n Wood een lage ecoprint op met een lage energie-inhoud en hoge recycleerbaarheid, geheel in de Cradle-to-cradle-filosofie. 1

2 Geen fossiele brandstoffen en energieneutraal De woning is niet alleen een passiefwoning met een lage energievraag. De woning gebruikt geen fossiele brandstoffen en voorziet op jaarbasis in de volledige energiebehoefte. Niet alleen de energie voor ruimteverwarming, maar ook de energie voor sanitair warm water, verlichting en huishoudtoestellen wordt ter plaatse opgewekt. Er is zelfs een verwacht jaarlijks overschot, zodat de woning actieve woning mag genoemd worden. Een zonnecollector, een lucht-water warmtepomp, photo-voltaïsche panelen genereren hernieuwbare energie van de zon en dekken de volledige energievraag op jaarbasis. Slim huisnetwerk Maar er is méér. De innovatie van het energieconcept schuilt in het slimme huisnetwerk dat de ter plaatse opgewekte energie maximaal benut op het ogenblik dat het opgewekt wordt. Op die manier hoeft slechts minimaal energie terug naar het net gestuurd te worden. Met meer hernieuwbare energie uit zon en wind kampt het elektriciteitsnet met ongewenste pieken en dalen. De instabiliteit van het net kan opgevangen worden door een intelligente sturing van het energieverbruik. Door huishoudtoestellen als vaatwasser, wasautomaat en droogkast te laten werken op gunstige ogenblikken, door de warmtepomp frequentie-gestuurd en alleen op gunstige ogenblikken te laten werken, door warmte op te slaan in een groot buffervat van 950 liter, door de energievraag flexibel in de tijd te verschuiven, wordt het energieverbruik afgestemd op de productie. Met deze innovatie loopt Essenta Living vooruit op de aankomende evolutie naar slimme netten met slimme meters. 2

3 De essentie van het energieconcept, samengevat in drie zinnen: - Energie hernieuwbaar produceren - Energie slim regelen (maximaal afstemmen van vraag op aanbod) - Energie efficiënt gebruiken Elektrische woning en elektrische wagen De woning werkt op een lage energiebehoefte en is volledig elektrisch. Het jaarlijkse overschot aan elektrische energie wordt aangewend voor het opladen van een elektrische wagen. Dat opladen gebeurt ook slim en past in het huisnetwerk om eventuele energie-overschotten af te leiden en in te zetten voor elektrische mobiliteit met groene stroom! Zo wordt elektrische mobiliteit een logisch verlengstuk van een slimme energie-efficiënte woning. 3

4 Het distributienet van de toekomst: Smart Grid - Meer hernieuwbare energie - Decentrale productie - Elektrische mobiliteit - Variabele elektriciteitstarieven volgens vraag/aanbod Stimuleren van verschuiven van flexibele energie peak shaving en load shifting 4

5 EU Energy Day Op zaterdag 23/6/2012 organiseerde Essenta Living een Energy Day kaderend in de Europese campagne - in nauwe samenwerking met het Passiefhuisplatform vzw, denc!-studio, Ecopuur cvba en de milieuraad Torhout. Deze organisatoren willen de nulenergiewoning in Torhout onder de aandacht brengen van het brede publiek. De woning laat de huidige regelgeving ver achter zich en gaat zelfs nog verder dan de EU-doelstelling voor 2021 (nieuwbouw vanaf 2021 verplicht bijna energieneutraal). De woning is een ideaal demo-project om de thematiek van klimaatverandering, energie-efficiëntie, duurzame energie, ecologische footprint aan te kaarten en een debat over duurzame energie te voeren. De nulenergiewoning in Torhout is meer dan een geslaagd woningproject. De bouwpartners en de organisatoren van de Energy Day maken niets minder dan een statement. In tijden waarin overheden verwarde signalen uitsturen tonen ze hoe de woning van de toekomst er moet uitzien: zeer zuinig, slim, duurzaam, zonder fossiele brandstoffen, intelligent gestuurd, levensloopbestendig, gezond en energie-neutraal in gebruiksfase! Met een E-peil van 11 is de woning zelfs actief. Het jaarlijks overschot aan energie zal omgezet worden in elektrische mobiliteit. De ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie wordt zoveel mogelijk benut op het ogenblik van productie. Meer dan 80% van de energiebehoefte is flexibel verschuifbaar in de tijd. Beyond green Duurzaamheid (of beter: aanhoudbaarheid 1 ), ecologische voetafdruk en klimaatverandering zijn geen exclusief groene thema s maar een zaak van algemeen belang, verantwoordelijkheid, goed rentmeesterschap, solidariteit met andere regio s en volgende generaties. Duurzame energie een lange weg af te leggen Het energiedebat is een bijzonder actuele aangelegenheid. De complexiteit van het energievraagstuk is daar niet vreemd aan. Bovendien is de weg naar volledig hernieuwbare energievoorziening een lange weg waarvan de zichtlijn vaak vertroebeld wordt door een gebrek aan diepgaande kennis, schrik voor het onbekende, korte termijn belangen, eenzijdige economische overwegingen enzomeer. De financiële impact voor overheid, bedrijven en particulieren kan nauwelijks onderschat worden. De inzet is dus groot. 1 Aanhoudbaarheid is een betere vertaling van sustainability of the ability to sustain. 5

6 Het lange-termijn doel is een volledig hernieuwbare energievoorziening zonder nucleaire energie en fossiele brandstoffen. Beperking van de energievraag is absolute prioriteit nummer één. Het is mogelijk! Niet alle EU lidstaten tonen evenveel enthousiasme om de weg naar het lange termijn doel te bewandelen. De Scandinavische landen en Duitsland nemen een leidende rol aan en werken hard aan de toekomst. In andere landen worden de mogelijkheden onderzocht. Nog andere landen aarzelen om duidelijke lange-termijn keuzes te maken. Denemarken toont alvast veel ambitie. Niet toevallig is het ook de Europees Commissaris Connie Hedegaard (DK) die ook binnen de Europese Commissie het thema met aanstekelijke gedrevenheid wakker houdt. Denemarken wil tegen 2050 volledig hernieuwbaar in de nodige energie voorzien zonder fossiele brandstoffen (gas of olie). Om dat te bereiken worden elk jaar belangrijke en moedige stappen gezet. Zo is het na 2013 verboden om nog een gasgestookte hoogrendementsketel te installeren in een nieuwbouwproject. Er wordt ingezet op slimme netten (smart grids) en slimme meters. Zweden haalde in 2010 al de helft van de energievoorziening uit hernieuwbare bronnen. Ook buiten de EU beweegt het. Japan introduceert, na het nucleair debacle van vorig jaar, een hoog feed-in tarief voor zonne-energie ( 0,42 / kwh!) 2. Zo probeert het te ontwennen aan een verslaving aan nucleaire energie. Het kan dus! Het is - ook bij ons - mogelijk! Ook bij ons is de transitie naar hernieuwbare energie mogelijk. Maar er is duidelijk nog een lange weg af te leggen. Er blijkt ook nog wat inzicht en (politieke) moed te ontbreken. Ons land kende een voorzichtige start van de energy turnaround. Investeringen in duurzame energie werden fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Energiebesparende maatregelen werden gestimuleerd. Maar met de problemen in de financiële huishouding van de overheden, werden zeer drastische beslissingen genomen die op korte termijn impact zouden hebben op de overheidsfinanciën. - Recentelijk schafte de federale overheid nog tal van fiscale stimuli af waaronder de fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen en de fiscale voordelen voor pionierswoningen (passiefhuizen met een extreem lage energiebehoefte). - De Vlaamse overheid worstelt met de financiële impact en doorrekenbaarheid van de groenestroomcertificaten. In korte tijd worden de financiële voordelen afgebouwd. Bovendien overweegt men de groenestroomproducenten zelfs te belasten via de omweg van de netvergoeding. De groenestroomsector davert op haar grondvesten door de instabiliteit en onvoorspelbaarheid van de overheidsmaatregelen. - Minister Vandenbossche gevolgd door de voltallige Vlaamse regering - twijfelt openlijk aan het nut van de slimme meters, die nochtans onmisbaar zijn in een net met meer en meer hernieuwbare (discontinue) energievoorziening. Het lijkt alsof de transitie naar meer hernieuwbare energie verwacht wordt te lopen langs bewandelde paden en dat de energie uit de natuur zich zomaar laat schikken naar de wensen van de energieconsument. Het lijkt alsof de overheid geen besef heeft van de diepgang van de energietransitie naar 2 Vlamingen kopen elektriciteit aan tegen zo n 0,21 / kwh. Vergelijk dit feed-in tarief met de groenestroomcertificaten in Vlaanderen. 6

7 hernieuwbare energie, dat de ontwenning van nucleaire energie en van fossiele brandstoffen geen gemakkelijk proces is. Nochtans is het nodig om de coherentie in het beleid maximaal na te streven. Immers, men kan niet zeggen dat men voorstander is van meer hernieuwbare energie zonder daarvan de consequenties te dragen. - De uitstap (of beter gezegd het uitfaden) uit kernenergie is een logische stap in de energietransitie en vergt een bewuste jarenlange voorbereiding. De wens om de kernuitstap uit te stellen doet denken aan een roker die toegeeft aan de zwakte en het stoppen met roken voor één keer toch een paar maanden uitstelt tegen beter weten in. Het is tekenend voor het gebrek aan moed. Het energiebeleid heeft nood aan een tweede adem. De initiatiefnemers hebben zelf de hand aan de ploeg geslagen om dit project te realiseren maar willen ook een boodschap uitdragen naar de buitenwereld en de overheid. 7

8 Aanbevelingen voor onze overheden: een pleidooi voor moedige verantwoordelijkheidszin Stimuleer het verlagen van de energievraag, de eerste belangrijkste stap van de Trias energetica. Beloon wie significant beter doet dan opgelegde normen en verhoog de lat, jaar na jaar. Bestraf wie zich niet aan de regels houdt. Zorg voor een stabiel kader zodat duurzame economie zich (verder) kan ontwikkelen. Vermijd domme belastingen. Het invoeren van een netvergoeding op basis van geproduceerde hernieuwbare energie is een dom voornemen. De maatregel is dom omdat het ingaat tegen datgene wat nodig is voor een slim netwerk. Een netvergoeding is enkel logisch voor energie die op het net wordt vertransporteerd en/of getransformeerd (van hoog naar laagspanning bijvoorbeeld). Een overheid die het ene jaar de productie van hernieuwbare energie steunt en ze het volgende jaar belast, geeft blijk van ongeoorloofde wispelturigheid en vooral een gebrek aan inzicht in de energietransitie. Stimuleer particulieren en bedrijven in het benutten van eigen geproduceerde hernieuwbare energie. Dit vermindert pieken op het elektriciteitsnet en verhoogt de efficiëntie van de primaire energie (minder verliezen). Dit kan bijvoorbeeld door een netvergoeding niet te rekenen voor energie die niet over het net gestuurd wordt en door elektriciteitstarieven variabel te maken. Maak de elektriciteitstarieven variabel, ook voor de eindconsument, aan de hand van de al dan niet schaarste van energie op het net. Dit leidt tot peak shaving en load shifting. Ze helpen de hoeveelheid spanning op het net te beheersen en de noodzaak voor piekvermogen te milderen. Schaf de subsidies af op de productie en het gebruik van nucleaire en fossiele energie. In tegendeel, hef een belasting op de uitputting van natuurlijke grondstoffen, eventueel via CO2-taks of nucleaire taks. Gebruik de opbrengst uit deze taksen om te investeren in een slim net. Stimuleer een resultaatgerichte(eventueel gefaseerde) totaalaanpak. Dit is belangrijker dan het stimuleren van aparte puzzelstukken. Cf. niet geïsoleerd dak met PV-panelen. Het verlagen van het K-peil is belangrijker dan het verlagen van het E-peil van een woning. Behandel hernieuwbare energie niet als een louter financieel product. Als een bouwheer zijn badkamer vernieuwt, stelt hij zich ook niet de vraag wat de terugverdientijd is. Als duurzaam wonen een basisbehoefte is, waarom wordt ze dan belast als een luxeproduct? Een gerichte BTWverlaging kan meerdere doelen heiligen: stimuleert innovatie, maakt wonen/bouwen betaalbaar, stimuleert de bouwnijverheid, versnelt energietransitie en efficiëntie, wakkert het bewustzijn voor duurzaamheid aan. Als er een relance van onze economie nodig is, hebben de overheden hiermee alvast een mooi voorstel ter overweging. Als het echt moet, kunnen de Federale overheid (bevoegd voor BTW-aangelegenheden) en de Gewesten (bevoegd voor wonen en energie) het hoger belang honoreren door samen te werken. Maak de roadmap ambitieus en buig bedreigingen om in opportuniteit. Het zou niet misstaan als VIA-project. Vlaanderen in Actie is het toekomstproject voor Vlaanderen en moet Vlaanderen doen uitmunten als economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving. 8

9 De nulenergiewoning in cijfers: - K-peil: 18 - E-peil: -11 (minus elf) - passief woning (met zeer lage energievraag voor ruimteverwarming: 13 kwh/m²jaar) - nulenergiewoning - energieneutraal in de woonfase - geen CO2-emissie in de woonfase - gebouwd met oog voor minimale energie-inhoud (embodied energy), minimale ecologische voetafdruk van de gebruikte basisbouwmaterialen - Brick n Wood bouwmethode met hoge inerte massa voor maximaal thermisch wooncomfort. Meer info op - Smart Grid Ready of klaar voor het slimme netwerk met slimme meters. Dit wordt bekomen door de eigen hernieuwbaar opgewekte energie maximaal te benutten op het moment van productie. Daar is een slim huisnetwerk voor met domotica, frequentie-gestuurde warmtepomp, een groot buffervat, gestuurde huishoudtoestellen, een elektrische wagen Meer info op - Weblog van het bouwproject: Hoofdaannemer: Essenta Living bvba, bouwgroep Lapeirre Roeselare, 9

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen POWER Hét vakblad voor de energieprofessional Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes Sociale woonwijk Venning te Kortrijk wordt CO 2 -neutraal De uitdaging is om tegen 2021 alle professionals

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal 2 COLOFON Dit cahier bevat een voorstel voor een regionale energiestrategie voor Zuid- West-Vlaanderen: Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in 2050. Het biedt een denkkader over hoe Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Reflectienota

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Reflectienota stuk ingediend op 948 (2010-2011) Nr. 10 19 april 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 Reflectienota ingediend door de dames Irina De Knop en Mercedes

Nadere informatie

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Organisatie Duurzame Energie - ODE De toekomst van Salderen

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Organisatie Duurzame Energie - ODE De toekomst van Salderen Organisatie: Datum: Locatie: Presentatie: Experts: Debat: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen en Organisatie Duurzame Energie 12 juni 2014 MiniRondeel Gaasterlandstraat 5 1079RH Amsterdam Stefanie

Nadere informatie

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen INHOUDSOPGAVE PowerMatching City: pitstop in de energietransitie PowerMatching City take-aways Leven in PowerMatching City Wat vinden de bewoners? Wat

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

1 Visie, strategie en agenda

1 Visie, strategie en agenda Energierapport ȟȟ ȟ Inhoudsopgave 1 Visie, strategie en agenda 5 1.1 Het mondiale energievraagstuk 9 1.2 Naar een duurzame energiehuishouding 10 1.3 De rol van de overheid 13 1.4 Toegang tot de energiebronnen

Nadere informatie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Mindmap met positieve aspecten van WNH 6 Samenvatting 9 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Participeren in de energievoorziening van de toekomst

Participeren in de energievoorziening van de toekomst 1 Participeren in de energievoorziening van de toekomst Een visie op de rol van inwoners en gemeenschappen bij de opwekking van duurzame energie 20 juni 2014 Agnes Mulder woordvoerder energie en duurzaamheid

Nadere informatie

DE GROENE MOTOR. Het aantal elektrische toestellen in huis is lang niet constructiestandaard. Passiefhuizen optimaliseren

DE GROENE MOTOR. Het aantal elektrische toestellen in huis is lang niet constructiestandaard. Passiefhuizen optimaliseren ENERGIEGIDS MAART 2008 GIDS VOOR ZUINIG OMSPRINGEN MET ENERGIE ÉN MILIEU PASSIEFHUIZEN Wooncomfort én energiebesparing vallen in een ALTERNATIEVE VERWARMINGSSYSTEMEN Het verwarmen van je huis of sanitair

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur:

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur: 4 Energie 4.1 Inleiding Veruit de meeste energie wordt nu nog opgewekt met fossiele brandstoffen: olie, gas en kolen. Diverse sectoren spannen zich in om de energievoorziening duurzamer te maken. Dit is

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie