Energietransitie en schaalvoordelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energietransitie en schaalvoordelen"

Transcriptie

1 Energietransitie en schaalvoordelen Samenvatting McKinsey-onderzoek Oktober 2013

2 CONTEXT Recent is door McKinsey, in opdracht van Alliander, een onderzoek uitgevoerd naar de vraag: Wat zijn de voordelen van schaal voor een regionale netbeheerder binnen de energietransitie? Dit onderzoek heeft zich gefocust op het elektriciteitsnet en heeft Alliander als voorbeeld genomen 1

3 In het onderzoek is naar vijf hoofdvragen gekeken A Belangrijkste trends Wat zijn de belangrijkste trends die impact kunnen hebben op de rol van Alliander als netbeheerder? 1 B Scenario s voor de toekomst Wat zijn mogelijke scenario s waarin deze trends zich zouden kunnen ontwikkelen tot aan 2030? C Effect op het netbeheer Wat betekent dit voor de belasting op het elektriciteitsnet? D Mogelijke oplossingen en kosten Wat zijn mogelijke traditionele en innovatieve oplossingen voor eventuele overbelasting van het netwerk en welke zijn het meest effectief? E Effecten van schaal op de kosten In hoeverre helpt schaal om de kosten te verlagen, bijvoorbeeld als het aantal eindgebruikers zou verdubbelen? 2

4 Samenvatting van de belangrijkste inzichten en conclusies A B Belangrijkste trends Scenario s voor de toekomst We zien tenminste 3 fundamentele trends die significante impact hebben op de netbeheerder: Opkomst elektrisch vervoer Meer warmtepompen Toename decentrale energie-opwek (PV gedreven) De trends zijn nu nog relatief klein, maar kunnen potentieel een significante impact hebben op het netwerk Er zijn drie scenario s opgesteld. Het meest extreme scenario schetst een radicaal veranderende energiemarkt Business as usual : De energietransitie blijft beperkt tot een select deel van de samenleving die elektrisch vervoer, warmtepompen en/of zonne-energie gaan gebruiken Gestage ontwikkeling : Overheid en consumenten neigen naar duurzame energie en milieuvriendelijk oplossingen Extreme energie-transitie : Zeer sterke focus overheid en consumenten op duurzame energie en milieuvriendelijke oplossingen, productie- en consumptiepatronen veranderen radicaal C Effect op het netbeheer In alle gevallen zien we tussen nu en 2030 een overbelasting van in ieder geval een deel van het netwerk In het Business as usual scenario zal slechts 3-15% van het netwerk overbelast raken (LS, MS en onderstations) Bij Gestage ontwikkeling is dit 20-45% van het LS-net, 8-18% MS-net en 25-55% trafo s en onderstations Bij een extreme energie-transitie is dat zelfs >50% van het LS-net, trafo s en onderstations en >20% MS-net D Mogelijke oplossingen en kosten In alle gevallen is het verstandig om deze overbelasting op te vangen met slimme oplossingen Slimme oplossingen zijn in elke scenario verstandig en leveren een besparing op van EUR 0,3-3,0mld tot 2030 Netautomatisering kent van alle slimme oplossingen het hoogste besparingspotentieel, en het is verstandig dit zo snel mogelijk uit te rollen om een zo groot mogelijk deel van het potentieel te behalen E Effecten van schaal op de kosten Hoe dichter bij huis, hoe hoger de impact van schaaluitbreiding op de kosten Een verdubbeling van schaal zou een impact van EUR 4,1-8,3mld hebben tot aan 2030 of een 5-10% besparing op een gecombineerde kostenbasis Een schaaluitbreiding in Nederland zou in staat zijn dit volle potentieel te benutten, de schaalimpact neemt af wanneer uitbreiding over de grenzen plaats vindt maar is desalniettemin significant 3

5 BELANGRIJKSTE TRENDS Uit de verschillende trends in de energiemarkt hebben we er drie A gedestilleerd die relevante impact hebben op de netbeheerder i ii Opkomst elektrisch vervoer (EV) Toename gebruik warmtepompen met elektrische bijverwarming iii Meer decentrale opwek door PV (zonne-energie) Focus ligt hoofdzakelijk op elektriciteitsnetwerk Trends met uitsluitend gevolgen voor gasnetwerk (bv. warmte-/ biogasoplossingen) Toenemende aandacht voor energiebesparing en toename energieverbruik 1 Opkomst duurzame energiebronnen (bv. wind op zee, waterstof, etc.) Focus op veiligheid Noodzaak tot operational excellence Elders beleggen meetactiviteiten Invoering transporttarief Veranderingen in opwek elders dan op lokaal niveau Drijvers van mogelijke scenario s, zoals prijsontwikkelingen van olie, gas en elektriciteit (bv. door een gasrevolutie met schaliegas) worden niet apart gemodelleerd 1 Aangenomen dat deze twee effecten in relatief evenwicht zijn 4

6 SCENARIO S VOOR DE TOEKOMST B Op basis van de macro en individuele ontwikkelingen hebben we 3 scenario s geformuleerd Scenario s Beschrijving Mogelijke combinaties van hiervoor genoemde trends Extra piekbelasting t/m 2030 Business as usual Outlook: De energietransitie blijft beperkt tot een select deel van de samenleving dat EV, warmtepompen en/of zonneenergie gaat gebruiken Opbouw van de range: Twee van de trends kennen een middenhoge ontwikkeling, één trend een lage impact is afhankelijk van welke trend zich laag ontwikkelt % Gestage ontwikkeling Outlook: Overheid en consumenten neigen naar duurzame energie en milieuvriendelijke oplossingen, maar zijn selectief in waar ze voor kiezen Opbouw van de range: Twee van de trends kennen een middenhoge opkomst, één trend kent een hoge opkomst impact is afhankelijk van welke trend zich hoog ontwikkelt % Extreme energietransitie Outlook: Sterke focus overheid en consumenten op duurzame energie en milieuvriendelijke oplossingen; productie en consumptiepatronen veranderen radicaal. Iedereen rijdt elektrisch en gebruikt elektrische warmtepompen en in 2030 is de helft van de daken en onbebouwde grond bedekt met PV Opbouw van de range: Alle trends ontwikkelen zich hoog +300% 5

7 EFFECT OP HET NETBEHEER C Met een bottom-up benadering maken we een inschatting van de overbelaste technologie in de verschillende scenario s in 2030 Percentage overbelaste technologie in 2030 op basis van onze scenario s 1 Business as usual Gestage ontwikkeling Extreme energietransitie I II LS-net Distributietrafo s 5-15% 5-10% 20-45% 50% 25-55% 65% Conclusie Het percentage aan overbelaste kabels, transformatoren en onderstations in het business as usual scenario is te overzien III IV MS-net Onderstations 3-5% 5-10% 8-18% 20-30% 25-55% 65% In het gestage en extreme scenario moet een significant deel van het Alliander netwerk worden verzwaard of vervangen om de hogere piek in 2030 te accommoderen 1 Nota bene: indicatieve percentages zijn gebaseerd op het netwerk van Alliander 6

8 MOGELIJKE OPLOSSINGEN D Er zijn 3 manieren om te anticiperen op de verwachte veranderingen in piekbelasting Omschrijving Oplossingen 1 Capaciteitsuitbreiding Uitbreiding van piekcapaciteit door extra en/of zwaardere kabels en transformatoren Optimalisatie netwerkconfiguratie 1a 1b Netinvesteringen volgens huidige aanpak Netautomatisering voor efficiëntere investeringsbeslissingen, onderhoud en reparaties 2 Verbruiksturing Het sturen van de timing van energieverbruik: bv. laden elektrische auto na middernacht, verhitten boiler/waterpomp van tijdens dalverbruik Consumenten voorzien van inzicht in energieverbruik en het bieden van de mogelijkheid verbruik te sturen 2a 2b Tariefdifferentiatie d.m.v. slimme meters Slimme applicaties & innovaties (e.g. slim laden, uitzetten warmtepompen tijdens piek) 3 Opslag Lokale opslag van energie tijdens overproductie om verbruik tijdens pieken op te vangen 3 Ontwikkeling opslag energie 1 Slimme oplossingen leveren afhankelijk van het scenario besparingen op van EUR m t/m 2030, verhogen de rentabiliteit van de netbeheerder en/of komen de consument ten goede. 1 Met de huidige beschikbare technologieën worden oplossingen door energieopslag nog niet gezien als economisch aantrekkelijk, en zijn deze niet meegenomen in het besparingspotentieel 7

9 EFFECTEN VAN SCHAAL OP DE KOSTEN E Een ruwe inschatting bij verdubbeling van schaal laat zien dat de effecten van schaal het sterkste zijn binnen Nederland >70% van de schaalvoordelen te behalen <70% van de schaalvoordelen te behalen 0 Traditionele activiteiten Binnen NL Buitenland Max. schaalimpact (mld) 1 2,8-4,2 Rationale Overheadreductie met name haalbaar binnen NL, daar buiten is er meer duplicatie van functies 1 Netwerkautomatisering 0,3-1,8 Ervaringen met netwerkautomatisering zijn bijna volledig op te schalen in het buitenland 2a 2b Meetinrichting en telecom Applicaties en innovaties Maximale Impact schaal 2014 tot 2030 (mld) 1 1,0-1,0 0-1, Schaaleffecten buiten NL beperkt Het buitenland heeft andere (goedkopere) standaarden, andere aannemers, en geen voordeel van het CDMA netwerk Innovaties zijn (zo goed als) volledig uit te rollen in andere gebieden 1 Maximale schaalimpact gaat uit van het extreme scenario 8

10 EFFECTEN VAN SCHAAL OP DE KOSTEN E Schematische weergave van de ontwikkelingen van de elektriciteitstarieven tot en met 2030 EUR/jaar voor een gemiddeld huishouden met een t/m 3x25A aansluiting, exclusief BTW (extreem scenario) 1 ZEER RUWE INSCHATTING Situatie / strategische optie Alle netbeheerders lossen de trends individueel en traditioneel op 2 Een netbeheerder gebruikt slimme oplossingen, de overige netbeheerders traditionele 3 Alle netbeheerders in Nederland consolideren 2 en gebruiken slimme oplossingen Aangenomen wordt dat de trends zich lineair ontwikkelen tussen 2014 en Uitgaande van consolidatie in 2014, waarbij de overheadsynergieën direct worden behaald 9

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit.

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. Inleiding Werken aan het energienet van morgen Hoe moet de energievoorziening

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen INHOUDSOPGAVE PowerMatching City: pitstop in de energietransitie PowerMatching City take-aways Leven in PowerMatching City Wat vinden de bewoners? Wat

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Welke aspecten zijn van belang bij het ontwikkelen en realiseren van intelligente netwerken en welke ervaringen zijn hiermee al opgedaan?

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing April 2015 Samenvatting Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Slimme netten Slimme netten kunnen op verschillende

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem Samenvatting juli 2014 ECN-O-14-010 Joode, J. de ECN Beleidsstudies Postbus 1 1755 ZG Petten T: +31 88 515 8250 dejoode@ecn.nl ecn.nl

Nadere informatie

DELTA 2020. Een toekomstbestendige strategie voor DELTA. Amsterdam, 30 mei 2012

DELTA 2020. Een toekomstbestendige strategie voor DELTA. Amsterdam, 30 mei 2012 DELTA 2020 Een toekomstbestendige strategie voor DELTA Amsterdam, 30 mei 2012 Nu Borssele II in de ijskast is gezet, is de vraag wat een toekomstbestendige strategie voor DELTA zou kunnen zijn. Deze notitie

Nadere informatie

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 De laatste tijd worden we overspoeld door marketing verhalen over de slimme meter en het slimme energienet. Men stelt dat met de komst van de slimme meter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief. - eindrapportage -

Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief. - eindrapportage - Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief - eindrapportage - Projectnummer: 2562 Opgesteld in opdracht van: Greenpeace Nederland KPMG Bureau voor Economische Argumentatie (Michiel

Nadere informatie

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Visie Duurzame Brandstoffenmix Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Definitieve versie Opdrachtgever: Energieakkoord Opgesteld door: De Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Datum: 1 juli 2014

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen welkom bij Alliander Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen Veel gestelde vragen In de projecten waarin we zonnepanelen plaatsen, krijgen wij verschillende vragen. In deze lijst met veel gestelde vragen hebben we de belangrijkste vragen met de bijbehorende antwoorden

Nadere informatie

Rapportage Kennis op Orde Utrecht

Rapportage Kennis op Orde Utrecht 1 2 3 De stedelijke CO 2 emissie De stedelijke CO 2 emissie (opgebouwd uit het totale elektriciteits-, gas- en warmteverbruik en het gebruik van mobiliteit (zijnde vervoerskilometers autoverkeer en lijnbussen)

Nadere informatie

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij In het kort Werkgevers en financiële

Nadere informatie

Wie Watt bespaart, die heeft wat!

Wie Watt bespaart, die heeft wat! Wie Watt bespaart, die heeft wat! Een onderzoek naar het energiebesparingspotentieel van Nederlandse huishoudens. Fréderique Lalleman Masterscriptie Business Analytics Wie Watt bespaart, die heeft wat!

Nadere informatie