Doelen, meetpunten, procesmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doelen, meetpunten, procesmanagement"

Transcriptie

1 Management Doelen, meetpunten, procesmanagement Stroomschema s en diagrammen helpen om processen in beeld te brengen, zodat je deze beter kunt managen. comfort, gezondheid, rust afkalven Transitie en opstart tochtwaarneming Drachtig maken baarmoeder drachtcontrole voeding/ stofwisseling/ water Kalf hormooncyclus insemineren Je kunt het beste de inseminatieperiode als apart proces managen. De opstartperiode bepaalt in hoge mate de resultaten in de eerste weken van de inseminatieperiode, maar is dermate complex dat je ook deze beter apart kunt managen. Je sluit de opstartperiode af en begint de inseminatieperiode met een koe die een gezonde baarmoeder heeft en goed cyclisch is. Dit moet je dus van elke koe op dag 55 weten. 36 Management Management betekent: het besturen van een organisatie. Een organisatie is in dit geval de doelgerichte samenwerking tussen mensen en koeien, met behulp van hulpmiddelen, gebouwen en processen. Een proces is een verzameling van handelingen die leiden tot een bepaald resultaat. Voor het managen van een melkveebedrijf heb je dus allereerst organisatie nodig. Vanuit inzicht in de processen maak je een ordening, taakverdeling en planning. Vervolgens ga je je resultaten en organisatie meten, beoordelen en verbeteren. Management vraagt om een helicopterview. De manager moet van een afstand naar zichzelf en de processen op het bedrijf kunnen kijken.

2 Inseminatieperiode Het besturen van de inseminatieperiode is erg lastig, doordat je veel informatie mist. Je weet niet wanneer een koe tochtig wordt. Je weet niet exact wanneer haar eisprong is. Je weet pas na anderhalve cyclus of ze drachtig is. Dit betekent dat je veel moet investeren in controles en hulpmiddelen, én tijd en kennis moet inzetten om deze te gebruiken. Denk aan administratie van elke tochtigheid, tochtigheidswaarneming, controles in het inseminatieproces en evaluatie van kengetallen. Zie ook de volgende pagina. Opstartperiode De opstartperiode moet een koe opleveren die vlot drachtig kan worden. Dus moet het dier zonder schade kunnen afkalven, de eerste maand van de lactatie gezond blijven en géén of een minimale negatieve energiebalans doormaken. Noteer alle tochtigheden en gebruik deze informatie. BCS-daling en cyclus Percentage ovulerende koeien Daling BCS < 0,5 Daling BCS > 0, Dagen na afkalven De rode lijn toont het starten van de cyclus bij koeien waarvan de 1e conditie ovulatie voor nauwelijks dag 50 vermindert. Bij koeien die meer 1e ovulatie dan voor 0,5 dag punt 50 in BCS dalen start 90% de cyclus later of helemaal niet. Percentage drachtige koeien 80% 70% 60% 50% 40% 30% Managementtermen Arbeidsorganisatie 20% Feedback 10% beantwoordt de vraag: hoe Organiseer vruchtbaarheid als een teamproces. Zorg dat iedereen die erbij betrok- ging 0% het? Je kijkt dus terug. Van feedback kun je 0leren 50en 100 weet 150 je 200 of je 250 processen ken is, kennis heeft van vruchtbaarheid en Dagen na afkalven moet verbeteren. Bijvoorbeeld de tussenkalftijd en het drachtigheidspercentage. Vervolgens moeten de teamleden op de eenvoudig tochtige koeien kan melden. Feed forward beantwoordt de vraag: hoogte zijn van de resultaten en worden wat zal er in de toekomst gebeuren? Je verlokt tot het neerzetten van topprestaties. Houd regelmatig een teambespre- schat in of je het gewenste resultaat gaat behalen of dat je iets moet veranderen. king. Alleen dan zijn medewerkers betrokken en zullen ze hun best doen. Bijvoorbeeld: die verse koe vreet nog weinig, dus ik moet de krachtvoergift nog niet opvoeren. En: alle vaarzen met een conditiescore tussen 1,5 en 2 insemineren we pas vanaf 100 dagen na afkalven bij spontane tocht. Percentage Management Dagen na afkalven Start cyclus en drachtkans Percentage drachtige koeien 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 1e ovulatie voor dag 50 1e ovulatie voor dag 50 0% Dagen na afkalven Conditieverlies begin lactatie stelt de eerste ovulatie uit en vergroot de kans op afvoer van de koe doordat ze niet drachtig wordt (Butler, 2005) 37

3 Procesmanagement Hoe gaat het nu? Om de vraag hoe gaat het nu te beantwoorden, gebruik je zogenoemde procesindicatoren. Bij vruchtbaarheid moet je dan denken aan: aantal (wit)vuilende koeien; conditiescore; (klauw)gezondheid en bezettingsgraad; ruimte in de stal en type vloer; wijze van tochtigheidswaarneming; zorgvuldigheid bij en organisatie van insemineren; percentage openstaande koeien dat je tochtig ziet; timing van inseminatie. Deze lijst is veel te lang en bevat een aantal punten die je niet wekelijks zult meten, zoals de ruimte in de stal en de inseminatieprocedure. En wellicht mis je een paar controlepunten? Productie en vruchtbaarheid Met het stijgen van de productiviteit van de koeien daalt hun vruchtbaarheid. Desondanks lukt het veel bedrijven met een hoge productie de koeien even goed drachtig te krijgen als bedrijven met lagere producties. Goed management is de sleutel. De beste controlepunten beantwoorden exact de vraag die jij jezelf stelt. Als je die vraag niet kent, kun je de controlepunten (kengetallen) niet goed gebruiken. Vraagstuk Kengetallen en meetpunten Je bent manager en je wilt weten of: 1. alle baarmoeders op dag 50 in staat zijn drachtig te worden; 2. alle koeien tochtig worden; 3. je alle tochtige koeien ziet; 4. je op het juiste moment insemineert; 5. geïnsemineerde koeien drachtig worden. Hoe controleer jij dit? 1. Je checkt en behandelt witvuilers, je noteert tochtigheden. De dierenarts controleert elke 14 dagen alle gekalfde koeien plus de koeien die op dag 40 niet tochtig zijn geweest Je noteert alle tochtigheden. De dierenarts onderzoekt koeien die op 100 dagen niet tochtig zijn geweest. Je beoordeelt de oorzaak hiervan. 4. Je beoordeelt de tonus van de baarmoeder, het afbloeden, het drachtpercentage en de tochtigheidsintervallen. 5. Je beoordeelt het drachtigheidspercentage. 38

4 Kengetallen en fokkerij Kengetallen Kengetallen zijn onmisbaar om de gang van zaken op je bedrijf te kennen. Daartoe vergelijk je ze met de kengetallen van de voorliggende periodes. En je gebruikt kengetallen om in te schatten of je beter kunt presteren dan je doet. Daartoe vergelijk je ze met andere bedrijven (benchmarking). De beste kengetallen geven je informatie over hoe het zal gaan (feed forward), of over hoe het op dit moment loopt (procesindicatoren). Veel vruchtbaarheidskengetallen vertellen hoe het de afgelopen periode is gegaan (feed back). Zorg dat je weet welke informatie een kengetal geeft. Anders gezegd: welke vraag een kengetal beantwoordt. Fok op vruchtbaarheid Fokken is een eenvoudige manier om de vruchtbaarheid te verbeteren. Gebruik hiervoor de vruchtbaarheidsindex. En gebruik stieren die goed bevruchten. Een voorbeeld van een kengetallenoverzicht. De kleurenbalken laten zien waar dit bedrijf hoger (groen) of lager scoort dan vergelijkbare bedrijven. Hiermee vind je dus snel verbeterpunten. Dit soort overzichten hebben alleen waarde als je ze gebruikt. En door ze te gebruiken haal je er steeds meer waarde uit. Kies het managementsysteem dat bij je past. Let op overzicht, eenvoud en functionaliteit. Leer kengetallen te begrijpen en te gebruiken. Dit kan door middel van cursussen en studiegroepen, of via adviseurs. Vruchtbaarheidsgemiddelden in Nederland Tussenkalftijd: 415 dagen Is gelijk voor alle pariteiten (pariteit = aantal keren dat een koe heeft gekalfd). Vertelt niet hoeveel koeien je opruimt vanwege onvruchtbaarheid. Inseminaties per dracht: koeien: 1,8 pinken 1,4 Drachtigheid na eerste inseminatie (koeien): 55 procent. Non-returnpercentage (NR) op 56 dagen: 68 procent Het percentage koeien dat niet opnieuw wordt geïnsemineerd binnen 56 dagen na de eerste inseminatie. Is een (te hoge) schatting van het drachtigheidspercentage. Aantal keren gekalfd bij afvoer: 3,4 De productieve levensduur hangt sterk samen met de beslissing c.q. mogelijkheid om een oude koe nog een keer te laten afkalven. 39

5 Werkwijze veehouders in het buitenland Zo werken veehouders in het buitenland Collega s in andere landen gebruiken soms andere kengetallen, omdat ze op een andere manier tegen vruchtbaarheidsmanagement en -werkzaamheden aankijken. Bron: The InCalf Book (2006) Kengetallen in Australië In Australië gebruiken veehouders primaire kengetallen, die je focussen op het economisch optimum: 365 dagen tussenkalftijd en geen gedwongen afvoer. Hiervoor moeten de koeien gemiddeld op 80 dagen na afkalven drachtig worden. Niet drachtig na 200 dagen betekent afvoeren. Kengetallen: het aantal koeien dat 100 dagen na afkalven drachtig is; het aantal koeien dat 200 dagen na afkalven niet drachtig is. Om deze resultaten te bereiken gebruiken veehouders de volgende controles: het aantal koeien dat is geïnsemineerd op 80 dagen na afkalven; het drachtigheidspercentage. Deze kengetallen passen goed op bedrijven met grote koppels koeien die in het voorjaar afkalven. Men begeleidt de dieren volgens een strakke agenda naar drachtigheid (of niet). Ook hier moet men zorgen dat de koeien op 40 dagen cyclisch zijn en dat hun baarmoeders gezond zijn. Kengetallen in Noord-Amerika De pregnancy rate is het aantal koeien dat drachtig wordt tijdens een periode van 21 dagen, ten opzichte van het aantal koeien dat geïnsemineerd kan worden. Dit kengetal neemt zowel de tochtigheidswaarneming als het drachtigheidspercentage mee. Goede bedrijven zitten in de buurt van 20 procent. Met de heat detection rate schat men de tochtigheidswaarneming in, door het aantal tochtig geziene koeien in een periode van 21 dagen te delen door het aantal openstaande koeien. Na de heat detection rate wordt de pregnancy rate to AI (het drachtigheidspercentage per 21 dagenperiode) bepaald om in te schatten hoe de tochtigheidswaarneming, de inseminatie en de innesteling verlopen. Deze kengetallen richten de aandacht heel sterk op de inseminatieperiode. Ze stimuleren de doelstelling om de koe zo snel mogelijk drachtig te krijgen na het begin van de inseminatieperiode. Een wachtruimte in Australië. De koe op de voorgrond heeft een drukgevoelige sticker op het staartbeen, die verkleurt als ze besprongen is. In grote koppels is tochtwaarneming zonder technische hulpmiddelen een hele opgave. In deze Canadese stal hebben de koeien stappentellers om. 40

6 Tochtig spuiten en hormoonprogramma s Geplande tochtigheid Met hormoonbehandelingen kun je een koe met actieve eierstokken op een vooraf bekende datum tochtig laten zijn. Vervolgens kun je haar op een gepland moment (blind) insemineren, of je kunt haar insemineren op geleide van tochtigheidssignalen. Het drachtigheidspercentage bij inseminatie op tochtigheidssignalen is hoger dan bij blind insemineren. Op grote bedrijven valt tijd te besparen door koeien groepsgewijs injecties toe te dienen, waarna ze ook groepsgewijs geïnsemineerd kunnen worden. Je wint daarbij ook tijd als je nauwelijks tochtigheidswaarneming doet. Er bestaan meerdere hormoonprogramma s, waarvan OvSync een belangrijke is. Deze programma s vragen om een goede planning, een goede koeherkenning en ze vragen veel werk. De programma s zijn economisch alleen rendabel op bedrijven met slechte tochtigheidswaarneming. Tochtigheidsprogramma s Je kunt een koe tochtig laten worden als ze een actief geel lichaam op de eierstokken heeft. Door een injectie met prostaglandine F2α (PgF2α) verdwijnt het gele lichaam en zal een follikel (eiblaas) uitgroeien. De meeste koeien worden twee tot drie dagen na de prostaglandineinjectie tochtig, met een spreiding van 1-5 dagen. Alle geplande tochtigheidsprogramma s zijn gebaseerd op een prostaglandineinjectie tijdens de aanwezigheid van een geel lichaam. In de eerste vijf dagen na de eisprong reageert het gele lichaam niet op deze injectie. Als je koeien met actieve eierstokken willekeurig PgF2α inspuit, heb je dus 75 procent kans dat ze in de volgende dagen tochtig worden. Bij koeien met inactieve eierstokken of cystes boekt deze injectie geen resultaat. OvSync Dag 0 Dag 7 (<50-60 uur>) Dag 9 (<16-24 h>) Dag 10 GnRH PgF2α GnRH KI De tweede GnRH-injectie stimuleert de eisprong en dient tevens om het succes van blind insemineren te verbeteren. Circa 90 procent van de behandelde koeien heeft een eisprong. Het OvSync-programma werkt slecht bij pinken. Duurzaam ondernemen Hou jezelf regelmatig een spiegel voor wat betreft je omgang met dieren, personeel, milieu en omgeving. Standaard hormonen gebruiken moet niet nodig zijn en stuit op maatschappelijke weerstand. Ook met vaginale implantaten kun je tochtigheid opwekken. Dit zijn flexibele kunststof spiralen, die hormonen afgeven. De bijkomende lichte schedeontsteking heeft geen gevolg voor drachtig worden en herstelt direct na verwijdering van het implantaat. 41

7 Economie H. Hogeveen et al., Universiteit Utrecht, 2005 (Bron: CR-Delta 2004) 42 Melkproductie (kg) Hogere persistentie Lactatie (dgn) Hoge persistentie (groene lijn) levert een kleiner verschil op tussen de productie begin lactatie en eind lactatie. Daarmee wordt het financieel voordeel van een korte tussenkalftijd minder. Bovendien daalt het risico van een te negatieve energiebalans begin lactatie en van vervetting eind lactatie. Tussenkalftijd (dagen) Productie (kg/305) Een schatting van de gemiste opbrengst in euro s bij een langere tussenkalftijd dan 365 dagen. In deze getallen zijn ook kosten opgenomen vanwege (be)handelingen rond afkalven, à 15 euro per koe. Gemiste opbrengst per dag, met en zonder melkquotum > Met quotum 0,34 0,73 0,86 Zonder quotum 0,67 1,71 2,11 Deze berekening is gemaakt voor bedrijven met een 305 dagen productie van kg. Eventuele kosten rondom afkalven zijn hier niet opgenomen. Tussenkalftijd: kosten/baten Vanuit productieoogpunt is een tussenkalftijd van 365 dagen optimaal omdat koeien kort na afkalven meer melk geven dan eind lactatie. Koeien moeten bovendien afkalven om te zorgen voor nieuwe koeien. Met gesekst sperma hoeven ze hiervoor minder vaak af te kalven. Maar afkalven vraagt ook investeringen en tijd, én gaat nogal eens gepaard met problemen. Vele daarvan voorkom je met goed droogstands- en transitiemanagement. Het liefst heb je de opbrengsten en kosten van vruchtbaarheid voor jouw bedrijf, maar meestal werk je met richtgetallen, zoals schattingen van de kosten van een verlengde tussenkalftijd. Deze nemen wel inseminatiekosten mee, maar niet kosten voor behandelingen zoals tochtig spuiten. Dit soort behandelingen is vaak alleen rendabel om de koe drachtig te krijgen, zodat je het dier niet hoeft af te voeren. De beste behandeling verschilt per bedrijf en per koe. Overleg met de dierenarts. Het resultaat is belangrijker dan de kosten, de koe moet drachtig. Met een lage persistentie en/of matige drachtigheidsresultaten mag je meer uitgeven om koeien drachtig te krijgen. Tussenkalftijd: de praktijk Eigenlijk is het doel dat je de koe drachtig kunt maken als jij dat wilt. Dat doe je met minder dan 2,0 inseminaties/dracht en minimale hormonale ingrepen. Je kiest vaste datums voor begin en eind van de inseminatieperiode, die je afstemt op het conditieverloop van de koeien. Eventueel insemineer je koeien met geen of weinig conditieverlies eerder (v.a. 60 dgn) dan koeien die vermagerd zijn (v.a. 90 dgn). Echter, bedrijven waar de koeien gezond opstarten en dus gemakkelijk drachtig worden, hebben een lage tussenkalftijd ( ~ 385 dgn; 415 dgn). Dus je moet je niet richten op tussenkalftijd, maar op kengetallen voor een gezonde opstart, voor tochtigheidswaarneming en voor inseminatieresultaat.

8 Ozo's en weetjes Ozo s en weetjes Ozo s zijn onbegrepen zaken die opvallen. Wellicht leveren deze zaken aanknopingspunten voor het bereiken van een betere vruchtbaarheid. 1 Koeien die veel helder en dradentrekkend slijm hebben, worden beter drachtig. Het is nog onbegrepen waarom dit zo is en hoe je dit gegeven kunt gebruiken. De vaginawand vlak bij de cervix produceert dit slijm. 2 De kleine baarmoeder heeft één keer gedragen, de grote drie keer. De baarmoederhoorns van een pink zijn amper 2 cm in doorsnede. 3 Seizoensvoordeel Percentage Non Return 56 dagen Maand van inseminatie Koeien die in het voorjaar afkalven, worden beter drachtig. Waarschijnlijk komt dit doordat koeien van nature in het voorjaar afkalven en in de zomer worden gedekt. De dip in september ontstaat door een diepere negatieve energiebalans en hittestress tijdens de zomermaanden. 4 Het onderbreken van de zaadleiders geeft een onvruchtbare stier. Je kunt dit dier een halster omdoen met een merkstift onder de kin, zodat hij tochtige koeien merkt. De tweede bal wordt vaak gecastreerd, zodat de stier zichtbaar onvruchtbaar is. 5 Door een zuigend kalf ontstaat een zogenoemde lactatieanoestrus: de koe wordt later cyclisch. Verlies van conditie versterkt dit effect. 6 Een vaarskalf dat een tweeling vormt met een stier, is in 92 procent van de gevallen een kween (freemartin). Doordat tijdens de dracht mannelijke hormonen in haar bloed zijn gekomen, zijn baarmoeder en schede nauwelijks ontwikkeld. Een kween heeft een vergrote clitoris en vaak een kleine kling met lange haren. Bij een kween van één tot vier weken oud is de schede 5-6 cm diep (normaal: cm). Meet met een afgeronde sonde en glijmiddel. Bloedonderzoek geeft zekerheid. Bij een voldoende grote pink kun je rectaal de afwijkende baarmoeder voelen. 43

Insemineren, de praktijk

Insemineren, de praktijk Hoofdstuk 6 Insemineren, de praktijk Het bronstig zien van de koe Bronst waarnemen is een vak. Koeien geven veel verschillende signalen af bij bronst. Daarbij verschilt de bronst van koe tot koe. Gemiddeld

Nadere informatie

Insemineren, de theorie

Insemineren, de theorie Hoofdstuk 5 Insemineren, de theorie Wanneer na het kalven insemineren? Een goede vruchtbaarheid begint bij een goede tochtigheid van de koe. Goed tochtig kan een koe pas worden als ze goed in haar vel

Nadere informatie

Er valt veel te winnen met een langere levensduur. Henk Hogeveen

Er valt veel te winnen met een langere levensduur. Henk Hogeveen Er valt veel te winnen met een langere levensduur Henk Hogeveen Lange levensduur is goed...... gevolg van betere gezondheid... gevolg van betere vruchtbaarheid... minder jongvee nodig minder kosten minder

Nadere informatie

Kengetallen. E-13 Voortplanting

Kengetallen. E-13 Voortplanting Kengetallen E-13 Voortplanting Inleiding Op melkveebedrijven wordt jaarlijks een aanzienlijke schade geleden als gevolg van een niet optimale tussenkalftijd en een voortijdige afvoer van koeien die niet

Nadere informatie

Vruchtbaarheidsanalyse melkkoeien

Vruchtbaarheidsanalyse melkkoeien Vruchtbaarheidsanalyse melkkoeien -- t/m -6- Laatste drachtcontrole: -6- [] [] [] [] [] [] Aantal koeien op bedrijf 98 6 iddelde aantal lactatie dagen 78 78 7 77 9 iddelde aantal dagen eerste tochtigheid

Nadere informatie

Insemineren, de praktijk

Insemineren, de praktijk Hoofdstuk 6 Insemineren, de praktijk Het tochtig zien van de koe Tochtigheid waarnemen is een vak. Koeien geven veel verschillende signalen af bij tocht. Daarbij verschilt de tocht van koe tot koe. Gemiddeld

Nadere informatie

Van tocht tot dracht. 3.1 aandacht voor de tochtigheid

Van tocht tot dracht. 3.1 aandacht voor de tochtigheid Van tocht 3.1 aandacht voor de tochtigheid Een veehouder zal zich vaak afvragen: zijn mijn koeien vruchtbaar genoeg en wat kan ik doen om toch een goed resultaat te halen? Een goede vruchtbaarheid realiseren

Nadere informatie

Van tocht tot dracht. 3.1 aandacht voor de tochtigheid

Van tocht tot dracht. 3.1 aandacht voor de tochtigheid Van tocht 3.1 aandacht voor de tochtigheid Een veehouder zal zich vaak afvragen: zijn mijn koeien vruchtbaar genoeg en wat kan ik doen om toch een goed resultaat te halen? Een goede vruchtbaarheid realiseren

Nadere informatie

% 3!! # '! $!+ 45 (6!7

% 3!! # '! $!+ 45 (6!7 !! "#!!! "$ # %& %' #! %( % % %) %*!$+ "#!! $+, (- +!- - (!$- + - ' $!. % )!!/012 % 3!! # '! $!+ 45 (6!7 (2# (2 (1+ + 8 (/ 9 (:+! (!$19 ' /1 1!!- /! - - :! - 2! - 8!! ;; - 9 < - =! > < Module 4: Vruchtbaarheid

Nadere informatie

Veterinaire kengetallen om tot meer rendement te komen

Veterinaire kengetallen om tot meer rendement te komen Veterinaire kengetallen om tot meer rendement te komen Inhoud presentatie Dierziekten: ontwikkelingen BVD en IBR Uiergezondheid: kengetallen omtrent droogstandstherapie Vruchtbaarheid: nieuwe benadering

Nadere informatie

Mastitis en de vrije markt. Henk Hogeveen

Mastitis en de vrije markt. Henk Hogeveen Mastitis en de vrije markt Henk Hogeveen Wat kunt u van mij verwachten Denken in een tijd zonder quotum Het probleem: Preventieve kosten vs faalkosten En nu zonder quotum Oude denken Productiecapaciteit

Nadere informatie

Introductie AMS-STAGE

Introductie AMS-STAGE Introductie AMS-STAGE 1 Algemeen - Stageduur 5 weken - Inleveren POK, stageverslag, urenregistratie - Stagebezoek - Beoordeling 2 Programma vandaag Stageopdrachten Algemene bedrijfsbeschrijving(missie,

Nadere informatie

Vetcorrectie Op basis van het voorgaande kan de NO berekend worden zonder een eventuele vetcorrectie.

Vetcorrectie Op basis van het voorgaande kan de NO berekend worden zonder een eventuele vetcorrectie. Kengetallen E3 Netto Opbrengst en Lactatiewaarde Inleiding Na elke monstername wordt voor alle melkkoeien op het bedrijf een Netto Opbrengst (NO) berekend. De NO geeft het gecorrigeerde rendement van een

Nadere informatie

Door de data de koe terug zien - Sensordata -

Door de data de koe terug zien - Sensordata - Door de data de koe terug zien - Sensordata - Workshop november 2014 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid Technologie & Voeding www.ilvo.vlaanderen.be Overzicht Sensoren? wat welke Focus

Nadere informatie

1 Vruchtbaarheid en voortplanting Bronst en bevruchting Bronst bij het varken Bevruchting Afsluiting 18

1 Vruchtbaarheid en voortplanting Bronst en bevruchting Bronst bij het varken Bevruchting Afsluiting 18 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Vruchtbaarheid en voortplanting 9 1.1 Bronst en bevruchting 9 1.2 Bronst bij het varken 12 1.3 Bevruchting 14 1.4 Afsluiting 18 2 Bouw en functie van de geslachtsorganen

Nadere informatie

Gezondheidsaandoeningen en vruchtbaarheid op proefbedrijven

Gezondheidsaandoeningen en vruchtbaarheid op proefbedrijven Gezondheidsaandoeningen en vruchtbaarheid op proefbedrijven W.J.A. Hanekamp (PR) De meest voorkomende gezondheidsaandoeningen op de proefbedrijven zijn mastitis, melkziekte en zoolzweer. Er is wel een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 Routinematige invoer. 3 Routinematige invoer. Acties die regelmatig in T4C uitgevoerd zijn worden in dit hoofdstuk beschreven

HOOFDSTUK 3 Routinematige invoer. 3 Routinematige invoer. Acties die regelmatig in T4C uitgevoerd zijn worden in dit hoofdstuk beschreven HOOFDSTUK 3 Routinematige invoer 3 Routinematige invoer Acties die regelmatig in T4C uitgevoerd zijn worden in dit hoofdstuk beschreven Afkalven Tochtigheid Inseminatie Drachtigheidscontrole Droogzetten

Nadere informatie

Valacon-Dairy v.o.f. Duurzaam melkvee. Het waarom en hoe. Willem van Laarhoven 23 november

Valacon-Dairy v.o.f. Duurzaam melkvee. Het waarom en hoe. Willem van Laarhoven 23 november Duurzaam melkvee Het waarom en hoe. Willem van Laarhoven 23 november 2010 www.duurzaammelkvee.nl 1 . Onderzoeks- en adviesbureau voor duurzaam melkvee. Richt zich op de economische, ecologische en maatschappelijk

Nadere informatie

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Januari 2013 Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Herman van Schooten (WUR-LR) Hans Dirksen (DMS) Januari 2013 Inleiding

Nadere informatie

Wie ben ik? Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding. Wat kunt u verwachten. 1 Economisch adviseur

Wie ben ik? Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding. Wat kunt u verwachten. 1 Economisch adviseur Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding Een paar startpunten voor discussie Wie ben ik? Boerenzoon, 45 melkkoeien Studie veeteelt, LandbouwUniversiteit Wageningen Epidemiologie Economie (lange termijn

Nadere informatie

Kengetallen. E-12 Inseminatiewaarde en Gebruikswaarde

Kengetallen. E-12 Inseminatiewaarde en Gebruikswaarde Kengetallen E-12 Inseminatiewaarde en Gebruikswaarde Inleiding Jaarlijks wordt circa 30% van de melkveestapel afgevoerd en vervangen door hoogdrachtige vaarzen. De afvoer van een koe kan gedwongen zijn

Nadere informatie

Kengetallen E-39 Fokwaarde Leeftijd van afkalven bij vaarzen

Kengetallen E-39 Fokwaarde Leeftijd van afkalven bij vaarzen Leeftijd bij afkalven (dagen) Kengetallen E-39 Fokwaarde Leeftijd van afkalven bij vaarzen Inleiding Het opfokken van jongvee vormt een aanzienlijke kostenpost op een melkveebedrijf. Streefwaardes voor

Nadere informatie

het cijfer moet op dezelfde manier gelezen worden als bijvoorbeeld de fokwaarden. Het cijfer is gebaseerd op: niet-behaald rendement (zie punt 4).

het cijfer moet op dezelfde manier gelezen worden als bijvoorbeeld de fokwaarden. Het cijfer is gebaseerd op: niet-behaald rendement (zie punt 4). Vruchtbaarheid Vruchtbaarheid is continu een punt van aandacht voor elk melkveebedrijf. Belangrijke factoren die de vruchtbaarheid beïnvloeden, zijn onder andere de energiebalans, de tochtwaarneming en

Nadere informatie

NO Kengetallen E3 Netto Opbrengst en Lactatiewaarde

NO Kengetallen E3 Netto Opbrengst en Lactatiewaarde NO Kengetallen E3 Netto Opbrengst en Lactatiewaarde Inleiding Na elke monstername wordt voor alle melkkoeien op het bedrijf een Netto Opbrengst (NO) berekend. De NO geeft het gecorrigeerde rendement van

Nadere informatie

Reproductie Management Cursus

Reproductie Management Cursus Reproductie Management Cursus Arno Joosten 27 februari 2013 Programma Opening Anatomie, fysiologie en hormoonhuishouding Film, de praktijk PIGSIS Doel van de cursus Kennis Reproductieresultaten Programma

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen. Veel onderzoek. Wat kunt u verwachten? Wat kost mastitis. Theorie en praktijk ( /koe/jaar) Economie van diergezondheid

Nieuwe ontwikkelingen. Veel onderzoek. Wat kunt u verwachten? Wat kost mastitis. Theorie en praktijk ( /koe/jaar) Economie van diergezondheid Nieuwe ontwikkelingen Economie van diergezondheid Henk Hogeveen Leerstoelgroep Bedrijfseconomie, Wageningen Universiteit Departement Gezondheidszorg Landbouwhuisideren, Universiteit Utrecht Antibiotica

Nadere informatie

Integraal Duurzame Veestapel Integraal denken en werken op bedrijfsniveau met oog voor klimaat

Integraal Duurzame Veestapel Integraal denken en werken op bedrijfsniveau met oog voor klimaat - Eindrapportage aan de provincie Drenthe - Integraal Duurzame Veestapel Integraal denken en werken op bedrijfsniveau met oog voor klimaat Projectbeheerder: ETC Adviesgroep Mevr. I. Rameijer i.rameijer@etcnl.nl

Nadere informatie

Livestock Research Jongveeopfok en weidegang Beweidingssystemen voor jongvee. Belang jongvee weiden? Beweiding van jongvee

Livestock Research Jongveeopfok en weidegang Beweidingssystemen voor jongvee. Belang jongvee weiden? Beweiding van jongvee 12 Jongveeopfok en weidegang Beweidingssystemen voor jongvee Jongvee Beweidingsdag 23 mei 2013 Beweiding van jongvee Belang jongvee weiden Grasbenutting, grondbenutting Grasgroei/kwaliteit Grasaanbod/dier/dag

Nadere informatie

100-dagenaanpak. 365 dagen resultaat

100-dagenaanpak. 365 dagen resultaat 365 dagen resultaat > gezonde koeien > goede productie > gemakkelijk werken U wilt als melkveehouder dat uw koeien vlot afkalven, gezond opstarten, goed produceren en weer gemakkelijk drachtig worden.

Nadere informatie

Extra bij artikel: De faalkosten van mastitis en de vrije markt

Extra bij artikel: De faalkosten van mastitis en de vrije markt Extra bij artikel: De faalkosten van mastitis en de vrije markt Mastitis en de vrije markt Het wegvallen van het melkquotum betekent een ander kosten- en opbrengstenplaatje. Wat betekent dit voor de benadering

Nadere informatie

Mil - R - Mor. Dagen sinds Ge boorte / / / / / 1, / 377

Mil - R - Mor. Dagen sinds Ge boorte / / / / / 1, / 377 Mil-R-Mor Farm Mil - R - Mor L E E F T I J D Productiein het vorige jaar LBS/ KG Melk opbrengst Opbrengst minus productie kosten Dagen sinds Ge boorte Totaal netto inkomen sinds geboortedag Netto inkomen/

Nadere informatie

Na volledig invullen van de enquête neemt een assistente of uw bedrijfseigen dierenarts contact met u op om een afspraak te maken voor het BGP 2017.

Na volledig invullen van de enquête neemt een assistente of uw bedrijfseigen dierenarts contact met u op om een afspraak te maken voor het BGP 2017. Inleiding Beste veehouder/ veehoudster, Binnenkort bent u weer toe aan de update van uw BGP en BBP! Om zoveel mogelijk uit uw BGP te halen en kosten zo laag mogelijk te houden verzoeken we u vriendelijk

Nadere informatie

Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose. Omschrijving

Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose. Omschrijving Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Onvruchtbaarheid is het onvermogen om drachtig te worden. Onvruchtbaarheid bij vrouwelijke honden (teven) en katten (poezen)

Nadere informatie

Melk Daar zit meer in! 8: Meer melk met behulp van techniek

Melk Daar zit meer in! 8: Meer melk met behulp van techniek Melk Daar zit meer in! 8: Meer melk met behulp van techniek Simon de Haan Dairy Herd Management Automation Specialist 20/10/2017 Security Level 1 2 Meer melk met behulp van techniek Techniek staat niet

Nadere informatie

VeeManager Uw veestapel eenvoudig in de hand

VeeManager Uw veestapel eenvoudig in de hand VeeManager Uw veestapel eenvoudig in de hand Mario Willen Guido Boogaerts Behoeften melkveehouderij zonder quotum Efficiënte productie Informatie van de veestapel Informatie van de (attentie) -koe Gebruiksgemak

Nadere informatie

Tochtig zien. Efficiënt werken. 2. Tochtig zien. Succesfactoren bij tochtig zien

Tochtig zien. Efficiënt werken. 2. Tochtig zien. Succesfactoren bij tochtig zien Tochtig zien Met een verrekijker kun je op afstand een tochtige koe herkennen, in de wei en in de stal. Succesfactoren bij tochtig zien Het aantal koeien dat tochtig wordt gezien op een bedrijf, hangt

Nadere informatie

Handleiding UNIFORM-TOUCH

Handleiding UNIFORM-TOUCH Handleiding UNIFORM-TOUCH 2013 UNIFORM-Touch Met de UNIFORM-Touch heeft u als veehouder real-time alle informatie van uw koeien bij de hand. Denk hierbij aan de algemene koekalender gegevens, de gegevens

Nadere informatie

Vaarzenmastitis verbeter de rentabiliteit van de next generation. Sofie Piepers, DVM, PhD. M-team UGent

Vaarzenmastitis verbeter de rentabiliteit van de next generation. Sofie Piepers, DVM, PhD. M-team UGent Vaarzenmastitis verbeter de rentabiliteit van de next generation Sofie Piepers, DVM, PhD Vaarzenmastitis Intramammaire infecties vóór kalven Gevolgen na kalven: Klinische mastitis Subklinische mastitis

Nadere informatie

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel Nedap Tochtdetectie Nedap Tochtdetectie Visuele tochtdetectie op grote bedrijven is lastig Het is niet efficiënt en onvoldoende betrouwbaar. Met Nedap Tochtdetectie is het mogelijk om grote melkveestapels

Nadere informatie

Biestvoorziening, waaróm is het zo belangrijk? Anja Smolenaars GD Dierenarts Herkauwersgezondheidszorg 15 januari 2015

Biestvoorziening, waaróm is het zo belangrijk? Anja Smolenaars GD Dierenarts Herkauwersgezondheidszorg 15 januari 2015 Biestvoorziening, waaróm is het zo belangrijk? Anja Smolenaars GD Dierenarts Herkauwersgezondheidszorg 15 januari 2015 Biestvoorziening Veel te Vaak Vlug aan voorbijgegaan! Waarom is het zo belangrijk?

Nadere informatie

VRUCHTBAARHEID. eigen attentielijsten samenstellen. Voor elk onderdeel zijn er aparte attentielijsten,

VRUCHTBAARHEID. eigen attentielijsten samenstellen. Voor elk onderdeel zijn er aparte attentielijsten, VRUCHTBAARHEID Het behalen van goede sresultaten vraagt veel inspanningen van veehouders. CRV wil de veehouders maximaal ondersteunen op elk onderdeel van de. Zo brengt VeeManager alle KoeAttenties op

Nadere informatie

Wat zijn de kosten van mastitis in de vrije markt. Henk Hogeveen

Wat zijn de kosten van mastitis in de vrije markt. Henk Hogeveen Wat zijn de kosten van mastitis in de vrije markt Henk Hogeveen Wat kunt u van mij verwachten Het probleem: Preventieve kosten vs faalkosten Faalkosten van mastitis U weet de kosten van mastitis toch?

Nadere informatie

CowManager SensOor. Dé tool om uw koeien 24/7 in de gaten te houden Bespaart u kostbare tijd en geeft overzicht Zorgt voor direct rendement

CowManager SensOor. Dé tool om uw koeien 24/7 in de gaten te houden Bespaart u kostbare tijd en geeft overzicht Zorgt voor direct rendement Vruchtbaarheid Gezondheid Voeding + Tocht + Ziekte Vreten Herkauwen CowManager SensOor Dé tool om uw koeien 24/7 in de gaten te houden Bespaart u kostbare tijd en geeft overzicht Zorgt voor direct rendement

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorwoord. Demoproject Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid. In dit nummer: Voorwoord 1 Algemeen.

Nieuwsbrief. Voorwoord. Demoproject Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid. In dit nummer: Voorwoord 1 Algemeen. Projectpartners: Maart 2016 Nieuwsbrief Demoproject Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid Voorwoord Beste lezer, In het kader van het Demonstratieproject Wekensystemen: keuze in functie

Nadere informatie

Prestaties in beeld HOOFDSTUK 5. 5.1 hoe presteert mijn veestapel?

Prestaties in beeld HOOFDSTUK 5. 5.1 hoe presteert mijn veestapel? 5.1 hoe presteert mijn veestapel? Veehouders willen goede resultaten behalen. Maar waaraan lees je die af? En hoe zijn de resultaten op een gemakkelijke manier te vergelijken met bijvoorbeeld landelijke

Nadere informatie

Aanpassingen NVO-fokwaardeschattingen april maart 2008 Animal Evaluation Unit (AEU)

Aanpassingen NVO-fokwaardeschattingen april maart 2008 Animal Evaluation Unit (AEU) Aanpassingen NVO-fokwaardeschattingen april 2008 18 maart 2008 Animal Evaluation Unit (AEU) Aanpassingen op een rij DU ->levensduur aanpassing van NVI Vruchtbaarheid Introductie van 3 bases voor alle kenmerken

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB

landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB Examen VMBO-KB 2015 gedurende 200 minuten landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSPE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

opfok24 > gezonde kalveren > robuuste vaarzen > hoge levensproductie

opfok24 > gezonde kalveren > robuuste vaarzen > hoge levensproductie opfok24 > gezonde kalveren > robuuste vaarzen > hoge levensproductie Het beste uit uw jongvee Vaarzen die op 24 maanden aan de melk komen, worden de beste koeien. Zowel in melkproductie als in levensduur.

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Jongvee-opfok

Praktijkopdrachten Jongvee-opfok Praktijkopdrachten Jongvee-opfok Een succesvolle opfok van jongvee is het resultaat van slim en gedisciplineerd werken. Doe de juiste dingen en doe ze altijd goed. Dit betekent: elke dag de behoefte van

Nadere informatie

Nieuwe droogzetrichtlijnen voor 2014. Bart Geurts Dierenarts

Nieuwe droogzetrichtlijnen voor 2014. Bart Geurts Dierenarts Nieuwe droogzetrichtlijnen voor 2014 Bart Geurts Dierenarts Indeling presentatie Antibioticabeleid Waarom zijn de richtlijnen ontwikkeld? Waar zijn de richtlijnen op gebaseerd? Wat zijn de nieuwe richtlijnen?

Nadere informatie

Normale cyclus. Gynaecologie

Normale cyclus. Gynaecologie Normale cyclus Gynaecologie Inhoudsopgave In het kort 4 Wat is een normale cyclus? 4 Wat gebeurt er in een cyclus? 5 De rol van hormonen 5 De fasen van een cyclus 6 De rijping van de eiblaas (folliculaire

Nadere informatie

IUI intra-uteriene inseminatie

IUI intra-uteriene inseminatie Afdeling: Onderwerp: Gynaecologie intra-uteriene inseminatie Inhoudsopgave In het kort 2 Wat is intra-uteriene inseminatie? 3 Voor wie is? 4 Hoe groot is de kans op een zwangerschap bij? 4 Hormonen, gecontroleerde

Nadere informatie

Kengetallen. E-1 Voorspelling Dagproductie

Kengetallen. E-1 Voorspelling Dagproductie Kengetallen E-1 Voorspelling Dagproductie Inleiding Ter ondersteuning van de fokkerij en het bedrijfsmanagement berekent NRS diverse kengetallen. Te denken valt aan bijvoorbeeld de fokwaarden van koeien

Nadere informatie

dierenartsenpraktijk Het Zuidenveld

dierenartsenpraktijk Het Zuidenveld dierenartsenpraktijk Het Zuidenveld Verslag bedrijfsbezoek studiegroep DBID over Voeding en Diergezondheid op 15 september 2009 bij VOF Westerhof, Holthe 37 E, Beilen. Bedrijfskarakteristiek: Melkveebedrijf

Nadere informatie

Normale cyclus. Poli Gynaecologie

Normale cyclus. Poli Gynaecologie 00 Normale cyclus Poli Gynaecologie De inhoud van deze voorlichtingsfolder is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Andere folders en brochures op het gebied

Nadere informatie

Intra uteriene inseminatie

Intra uteriene inseminatie Intra uteriene inseminatie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat is intra-uteriene inseminatie... 1 3 Voor wie is IUI... 2 4 Hoe groot is de kans op een zwangerschap bij IUI... 2 5 Hormonen, gecontroleerde

Nadere informatie

Gynaecologie. IUI in de gestimuleerde cyclus

Gynaecologie. IUI in de gestimuleerde cyclus Gynaecologie IUI in de gestimuleerde cyclus Inhoudsopgave Wat is intra-uteriene inseminatie? 5 Voor wie is IUI? 6 Hoe groot is de kans op een zwangerschap bij IUI? 6 Hormonen, gecontroleerde hyperstimulatie

Nadere informatie

Het fertiliteitsonderzoek

Het fertiliteitsonderzoek GYNAECOLOGIE Het fertiliteitsonderzoek Vruchtbaarheidsonderzoek Binnenkort komt u op de polikliniek gynaecologie in verband met kinderwens. In deze folder zullen we in het kort de werkwijze in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Méér dan. Tochtdetectie. alleen. Nedap. Tochtdetectie. Nauwkeurige Tochtdetectie met Gezondheid Monitoring

Méér dan. Tochtdetectie. alleen. Nedap. Tochtdetectie. Nauwkeurige Tochtdetectie met Gezondheid Monitoring Méér dan alleen Nedap Nauwkeurige met Gezondheid Monitoring Nedap Méér dan alleen Nauwkeurige met Gezondheid Monitoring Efficiëntie en effectief managen zijn de sleutel tot een succesvol melk of vleesveebedrijf.

Nadere informatie

SimHerd - oefeningen. Jehan Ettema, SimHerd Inc., 22-03-2016

SimHerd - oefeningen. Jehan Ettema, SimHerd Inc., 22-03-2016 SimHerd - oefeningen Jehan Ettema, SimHerd Inc., 22-03-2016 Je gaat nu oefeningen maken met het SimHerd model. Je gaat scenarios analyseren en aan de hand daarvan vragen beantwoorden. 1. www.simherd.com,

Nadere informatie

Intra Uteriene Inseminatie (IUI)

Intra Uteriene Inseminatie (IUI) Intra Uteriene Inseminatie (IUI) De afkorting IUI staat voor Intra Uteriene Inseminatie. Dit wil zeggen dat zaadcellen na een speciale bewerking met een dun slangetje via de baarmoedermond in de baarmoederholte

Nadere informatie

Jaarlijkse bijeenkomst GES. Apeldoorn 21 maart 2011

Jaarlijkse bijeenkomst GES. Apeldoorn 21 maart 2011 Jaarlijkse bijeenkomst GES Apeldoorn 21 maart 2011 Eerste jaar GES Agenda Aanpassingen fokwaardeschatting 2011 2. Eerste jaar GES Eerste jaar GES Interne organisatie: bestuur + VSI, technische commissie,

Nadere informatie

18-2-2013. Bacterie schematisch. Een bacterie is resistent. Oorzaak resistentie wereldwijd. Resistentie verkrijgen. Antibiogram. Matig & juist gebruik

18-2-2013. Bacterie schematisch. Een bacterie is resistent. Oorzaak resistentie wereldwijd. Resistentie verkrijgen. Antibiogram. Matig & juist gebruik % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Broilers Slaughter pigs Veal calves Dairy cattle -- Themabijeenkomst Antibioticumbeleid en de (on-)mogelijkheden

Nadere informatie

Drachtig worden en blijven

Drachtig worden en blijven Drachtig worden en blijven Veel embryo's sterven af Veel embryo's sterven af Wetenschappers vinden na inseminatie ruim 85 procent bevruchting, waaruit ca. 55 procent drachtigheid ontstaat. Het merendeel

Nadere informatie

E-learning Vruchtbaarheid OESTRUSMANAGEMENT BIJ RUNDVEE

E-learning Vruchtbaarheid OESTRUSMANAGEMENT BIJ RUNDVEE E-learning Vruchtbaarheid OESTRUSMANAGEMENT BIJ RUNDVEE LEERDOELEN Het managen van de vruchtbaarheidscyclus is belangrijk om koeien op tijd te insemineren en drachtig te krijgen. Oestrusmanagement is voor

Nadere informatie

Programma: SPONSORS. Ontwikkelingen GES 2015. GES organisatie. Agenda. Quotum eraf, fosfaat erop? Apeldoorn 4 november 2015

Programma: SPONSORS. Ontwikkelingen GES 2015. GES organisatie. Agenda. Quotum eraf, fosfaat erop? Apeldoorn 4 november 2015 10.00 - Geart Benedictus: Welkom Programma: Quotum eraf, fosfaat erop? Toekomst fokkerij? Apeldoorn 4 november 2015 10.05 - Jan Huitema (melkveehouder en Europarlementariër) 10.35 - Bonny van Ranst (melkveehouder

Nadere informatie

Happy Cow Project i.s.m. Rabobank Maas en Waal en CowSignals Training Company. Evaluatie

Happy Cow Project i.s.m. Rabobank Maas en Waal en CowSignals Training Company. Evaluatie Happy Cow Project i.s.m. Rabobank Maas en Waal en CowSignals Training Company Evaluatie Conclusie Happy Cow Project: april 2013 Happy Cow Project succesvol afgesloten! Bijna alle deelnemers hebben reeds

Nadere informatie

Silent Herdsman. Voor beter presterende koeien

Silent Herdsman. Voor beter presterende koeien Silent Herdsman Voor beter presterende koeien Simpel gezegd, met de Silent Herdsman kunt u uw winst verhogen, tijd besparen en uw kudde gezond houden waar u ook bent. Bij de mysilent Herdsman Gezondheidsattenties

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2010-2011 Drachtigheidsresultaten na het toepassen van Ovsynch op Vlaamse melkveebedrijven door Ilke HELIN Promotor: Prof. Dr. Geert Opsomer Literatuurstudie

Nadere informatie

Kengetallen E-23 Fokwaarde levensvatbaarheid bij geboorte Fokwaarde levensvatbaarheid bij afkalven

Kengetallen E-23 Fokwaarde levensvatbaarheid bij geboorte Fokwaarde levensvatbaarheid bij afkalven Kengetallen E-23 Fokwaarde levensvatbaarheid bij geboorte Fokwaarde levensvatbaarheid bij afkalven Inleiding Sinds 1989 wordt op basis van geboortegegevens van koeien de index geboortegemak berekend. Deze

Nadere informatie

Menstruatiecyclus vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Menstruatiecyclus vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 July 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73618 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Weerstands-check: snelle beoordeling van de weerstand in de transitieperiode

Weerstands-check: snelle beoordeling van de weerstand in de transitieperiode Weerstands-check: snelle beoordeling van de weerstand in de transitieperiode Naam veehouder Naam dierenarts Datum Voeding Conditie droogstand De gemiddelde conditie bij afkalven is meer dan 3,5: [Toelichting:

Nadere informatie

Peter Daels Bevruchting van de merrie

Peter Daels Bevruchting van de merrie Peter Daels Bevruchting van de merrie Er was eens een langvervlogen tijd toen natuurlijke dekking aan huis nog alledaags was. Natuurlijke dekking en kunstmatige inseminatie. Sommige stamboeken aanvaarden

Nadere informatie

Dierenkliniek Oldenzaal-Losser

Dierenkliniek Oldenzaal-Losser Dierenkliniek Oldenzaal-Losser Van eisprong tot veulen Dierenkliniek Oldenzaal-Losser is een dierenartsenprakijk met veel ervaring op paardengebied. Onze paardendierenartsen zijn Jantine van Ginneken,

Nadere informatie

Intra Uteriene Inseminatie

Intra Uteriene Inseminatie Intra Uteriene Inseminatie Informatie voor patiënten F0620-1011 september 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Intra Uteriene Inseminatie (IUI)

Intra Uteriene Inseminatie (IUI) Intra Uteriene Inseminatie (IUI) In het kort IUI intra-uteriene inseminatie is het inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte. Deze behandeling wordt toegepast bij een verminderde kwaliteit van de

Nadere informatie

intra-uteriene inseminatie (IUI)

intra-uteriene inseminatie (IUI) patiënteninformatie intra-uteriene inseminatie (IUI) In het kort Intra-uteriene inseminatie (IUI) is het inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte. Deze behandeling wordt toegepast bij een verminderde

Nadere informatie

Een goede vruchtbaarheid met de PEB brok! Het effect van de PEB brok op de vruchtbaarheid bij melkvee Nijkerk ABZ Diervoeding Aard Vosman

Een goede vruchtbaarheid met de PEB brok! Het effect van de PEB brok op de vruchtbaarheid bij melkvee Nijkerk ABZ Diervoeding Aard Vosman Een goede vruchtbaarheid met de PEB brok! Het effect van de PEB brok op de vruchtbaarheid bij melkvee 8-7-2015 Nijkerk ABZ Diervoeding Een goede vruchtbaarheid met de PEB brok! Het effect van de PEB brok

Nadere informatie

Intra-uteriene Inseminatie (IUI)

Intra-uteriene Inseminatie (IUI) Intra-uteriene Inseminatie (IUI) In overleg met uw arts ondergaat u binnenkort een intra-uteriene inseminatie (IUI) behandeling. Deze brochure geeft u informatie over wanneer u in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Vruchtbaarheidsstoornissen. Als zwanger worden niet vanzelf gaat

Vruchtbaarheidsstoornissen. Als zwanger worden niet vanzelf gaat Vruchtbaarheidsstoornissen Als zwanger worden niet vanzelf gaat 2 U heeft besloten een oriënterend vruchtbaarheids (fertiliteits) onderzoek te laten verrichten. In deze folder vindt u informatie over het

Nadere informatie

Fosfor op maat: wat is te bereiken via de voeding?

Fosfor op maat: wat is te bereiken via de voeding? Fosfor op maat: wat is te bereiken via de voeding? Ant Koopmans Wilfried van Straalen Gezonde Melkveehouderij, Zwolle, 15-01-14 Indeling Fosfor huishouding en behoefte Effect van laag P: Korte termijn:

Nadere informatie

Noot: Zorg voor een lijst met koe-informatie om een snelle opstart te realiseren!

Noot: Zorg voor een lijst met koe-informatie om een snelle opstart te realiseren! HOOFDSTUK 1 INVOER DATA VOOR OPSTART 1 Instellen Bedrijf- & Diergegevens De volgende informatie dient minimaal in T4C te worden ingevoerd om goed met de Astronaut te kunnen melken: Koenummer, Responder

Nadere informatie

IUI / Intra-uteriene Inseminatie Het inbrengen van zaadcellen in de baarmoeder

IUI / Intra-uteriene Inseminatie Het inbrengen van zaadcellen in de baarmoeder Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde IUI / Intra-uteriene Inseminatie Het inbrengen van zaadcellen in de baarmoeder Belangrijke telefoonnummers en bereikbaarheid Secretariaat (050) 361 30 32 Voor het

Nadere informatie

2. Injecties 3. Hoe verloopt het in de praktijk? 4. Hoe verlopen de echocontroles? 5. Bent u zwanger? 6. Risico s

2. Injecties 3. Hoe verloopt het in de praktijk? 4. Hoe verlopen de echocontroles? 5. Bent u zwanger? 6. Risico s Centrum Voortplantingsgeneeskunde Cyclus stoornissen U heeft een stoornis in uw menstruatiecyclus. Dit betekent dat uw cyclus te lang of te kort is, of dat u geen goede eisprong heeft. Wanneer er geen

Nadere informatie

STRATEGISCH FOKKEN HOOFDSTUK 7 68 DEEL 1: STRATEGISCH FOKKEN DEEL 1:: STRATEGISCH FOKKEN 69

STRATEGISCH FOKKEN HOOFDSTUK 7 68 DEEL 1: STRATEGISCH FOKKEN DEEL 1:: STRATEGISCH FOKKEN 69 7.1 Het nut van een fokdoel Fokken is investeren in de toekomst. De stieren van vandaag zorgen voor melkgevende dochters over zo n drie jaar. Die dochters vormen het kapitaal van de melkveehouderij. Om

Nadere informatie

I.U.I.-behandeling. Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2013 pavo 689

I.U.I.-behandeling. Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2013 pavo 689 I.U.I.-behandeling Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2013 pavo 689 Wat is I.U.I.? De I.U.I (intra-uteriene inseminatie)-behandeling komt er kortweg op neer dat er, op het meest vruchtbare moment een

Nadere informatie

SmartDairyFarming werkt

SmartDairyFarming werkt SmartDairyFarming werkt De afgelopen twee jaar is er veel gebeurd in het project SmartDairyFarming. Melkveehouders, onderzoekers, technici en andere betrokkenen hebben nauw samengewerkt aan het realiseren

Nadere informatie

Ontwikkelingsbiologie

Ontwikkelingsbiologie Ontwikkelingsbiologie In vitro fertilisatie Bij in vitro fertilisatie (IVF) worden eicellen buiten het lichaam bevrucht door spermacellen. Een bevruchte eicel ontwikkelt zich en wordt vervolgens meestal

Nadere informatie

Intra-Uteriene Inseminatie (IUI)

Intra-Uteriene Inseminatie (IUI) Gynaecologie Intra-Uteriene Inseminatie (IUI) www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is intra-uteriene inseminatie?... 3 Voor wie is IUI?... 4 Hoe groot is de kans op een zwangerschap bij IUI?... 4 Hormonen,

Nadere informatie

68 melkkoeien (incl vaarzen), 21 pinken, 24 kalveren Vervangingspercentage 29 %

68 melkkoeien (incl vaarzen), 21 pinken, 24 kalveren Vervangingspercentage 29 % 2. OMZET EN AANWAS De bedrijfseconomische berekening van de omzet en aanwas is een verhaal apart. Hieronder zal dat aan de hand van een voorbeeldberekening worden duidelijk gemaakt. 2.2 Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

Normale cyclus. Patiënteninformatie Normale cyclus

Normale cyclus. Patiënteninformatie Normale cyclus Normale cyclus Patiënteninformatie Normale cyclus Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wat is een normale cyclus 3 De cyclus zelf 4 Wat gebeurt er in een cyclus 5 De rol van hormonen 6 De rijping van de eiblaas

Nadere informatie

Assortiment melkveevoeders. Beter voeren, ruimte om te boeren

Assortiment melkveevoeders. Beter voeren, ruimte om te boeren Assortiment melkveevoeders Beter voeren, ruimte om te boeren 2017 2017 De melkveevoeders en mineralenefficiëntie staan centraal in het assortiment voor melkvee. Zo helpen wij u graag aan het beste resultaat

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Appendices NEDERLANDSE SAMENVATTING Inleiding Het polycysteus ovarium syndroom (PCOS), letterlijk het vele cysten in de eierstok - syndroom komt relatief vaak voor. Van alle vrouwen blijkt 5 tot 16% PCOS

Nadere informatie

N o t i t i e. Lactosebepalingen MPR Datum: Arnhem, 29 augustus 2006 Onze referentie: R&D/06.0108/MH/HWA Bijlage(n): -

N o t i t i e. Lactosebepalingen MPR Datum: Arnhem, 29 augustus 2006 Onze referentie: R&D/06.0108/MH/HWA Bijlage(n): - Auteur: Horneman Betreft: Lactosebepalingen MPR Datum: Arnhem, 29 augustus 2006 Onze referentie: R&D/06.0108/MH/HWA Bijlage(n): - N o t i t i e Sinds begin 2006 worden resultaten van lactosebepalingen

Nadere informatie

Zoeken naar lang. Levensduur neemt licht af levensduur van afgevoerde stamboekkoeien per jaar van afvoer, in dagen. rundveehouderij

Zoeken naar lang. Levensduur neemt licht af levensduur van afgevoerde stamboekkoeien per jaar van afvoer, in dagen. rundveehouderij Zoeken naar lang 26 Levensduur neemt licht af levensduur van afgevoerde stamboekkoeien per jaar van afvoer, in dagen 2.2 2.15 2.1 2.5 2.93 2. 1.95 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Na een flinke stijging van de levensduur

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ALGEMENE INFORMATIE NORMALE CYCLUS. Versie 1.3. Datum Goedkeuring 07-01-2007 Verantwoording

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ALGEMENE INFORMATIE NORMALE CYCLUS. Versie 1.3. Datum Goedkeuring 07-01-2007 Verantwoording Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ALGEMENE INFORMATIE NORMALE CYCLUS Versie 1.3 Datum Goedkeuring 07-01-2007 Verantwoording NVOG In het kort Bij vrouwen in de vruchtbare levensfase

Nadere informatie

Praktische kijk op droogstandsmanagement bij Vlaamse melkveebedrijven. Samenvattend rapport

Praktische kijk op droogstandsmanagement bij Vlaamse melkveebedrijven. Samenvattend rapport Praktische kijk op droogstandsmanagement bij Vlaamse melkveebedrijven Samenvattend rapport 1 ENQUÊTE 1.1 Opstellen van de enquête In kader van het demo-project verantwoord gebruik van antibiotica in de

Nadere informatie

Intra-uteriene inseminatie (IUI)

Intra-uteriene inseminatie (IUI) Intra-uteriene inseminatie (IUI) U bent bij de arts geweest en heeft gesproken over een IUI-behandeling. In deze folder leest u meer over IUI. Het eerste deel van deze folder geeft inhoudelijke informatie

Nadere informatie