25 september s Ochtends was er een officiële plechtigheid. van een overeenkomst met de gemeente:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "25 september 2013. s Ochtends was er een officiële plechtigheid. van een overeenkomst met de gemeente:"

Transcriptie

1 Versiering voor afval inzamelingproef Crabbehof Wethouder Rinette Reynvaan aan de slag met groep 7 en 8 cholieren van groep 7 en 8 van basisschool Don Bosco hebben afgelopen rijdag de stoeptegels rondom twee milieustraatjes in Crabbehof versierd. ethouder Rinette Reynvaan gaf het startsein voor de actie en hielp mee. Indus-bewoners krijgen eigen budget voor groenonderhoud steeds minder budget had voor het onderhoud. Het groen werd met machines bijgehouden. Dat stond ons niet aan. Toen zijn we het zelf gaan doen. De gemeente is ons overigens altijd ter wille geweest. Als we iets wilden hebben, zoals materiaal, kregen we dat. Dit is echt wat je noemt samen de buurt mooier maken. In Dordrecht vindt op dit moment de afvalinzamelingproef Dordts afval wordt grondstof plaats. Tijdens die proef wordt in twee buurten een andere manier uitgeprobeerd van afval gescheiden inzamelen. Een deel van de bewoners van Crabbehof kan zijn afval beter gescheiden aanbieden doordat er minimilieustraatjes zijn ingericht. Hierin kunnen zij papier, kunststof, GFT en restafval kwijt. De kinderen uit groepen 7 en 8 van basisschool Don Bosco versierden samen met wethouder Rinette Reynvaan twee van deze milieustraatjes: één in de Van Karnebeekstraat en één aan de Groen van Prinstererweg. De proef Dordts Afval wordt grondstof duurt tot en met mei 2014 en vindt plaats in een deel van de Binnenstad en in een deel van Crabbehof. Met de proef willen de gemeente en afvalcentrale HVC onderzoeken welke methode het beste werkt om meer afval apart in te zamelen. De resultaten van de proef, de uitvoerbaarheid en de kosten zijn belangrijk voor een eventueel vervolg. Wethouder Rinette Reynvaan aan de slag met groep 7 en 8. (Foto: Jan van der Waal) rijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 september eestelijk weekend Dordrecht Pakt Uit Tijdens het jubileumfeest verraste Johan Heijkoop van Stadsbeheer de groengroep met enkele snoeischaren. Max Karelse, coördinator van de groengroep, is tweede van rechts. (Foto: Henk Veenstra). Veertig jaar geleden sloeg een groepje actieve bewoners van de Indus in Sterrenburg de handen ineen en richtte een vereniging op. Afgelopen zaterdag werd het veertigjarig bestaan gevierd met een buurtfeest. Er was koffie met zelfgebakken taarten, muziek, workshops, het optreden van de eigen cabaretgroep en een gezamenlijke maaltijd met honderd eters. s Ochtends was er een officiële plechtigheid. Die bestond uit de ondertekening van een overeenkomst met de gemeente: de Indus-bewoners krijgen een eigen budget om het groen in hun buurt te onderhouden. Ze kunnen er gereedschappen en planten mee kopen en een aannemer inhuren om werkzaamheden uit te voeren. De aannemer maait het gras en borstelt en veegt de verharding. Onze groengroep doet de beplanting, vertelt Max Karelse, die coördinator is van de groengroep. Bij nul begonnen Hij kwam veertig jaar geleden in Sterrenburg wonen en werd meteen lid van de bewonersvereniging. Behalve met belangenbehartiging hield de vereniging zich toen al bezig met het groen. We wilden de buurt groener maken en begonnen eigenlijk bij nul. Het was hier een kale polder. Op ons verzoek zijn drie oudere bomen geplant. Later hebben we een groter plan gemaakt en bielzen bakken geplaatst met groenblijvende beplanting. We hebben het helemaal zelf bekostigd, jong en oud hielpen mee. De bielzen zijn verdwenen, maar de bakken zijn er nog altijd. Samen de buurt mooier maken Tien jaar geleden volgde de oprichting van de groengroep, een ploegje mensen die het groen onderhouden. De aanleiding was het feit dat de gemeente De groengroep is elke laatste maandag van de maand met hark, spa en snoeischaar actief in de buurt. De acht mannen verwijderen het onkruid en snoeien. De bomen doet de gemeente. Het is een sociaal gebeuren, vertelt Max Karelse. We drinken samen koffie en wisselen nieuwtjes uit. Na afloop nemen we een biertje. De gemeente is zo tevreden over hoe de Indus-bewoners hun buurt onderhouden, dat het de groengroep nu een eigen budget heeft gegeven. Al eerder kreeg de groengroep via Wijkwensen een bedrag om gereedschappen te kopen. Dit bord geeft het aan: hier onderhouden bewoners het groen. (Foto: Max Karelse) Infomarkt Staart, Reeland, Noordflank, Binnenstad op 2 oktober Trivire verhuurt ook bedrijfspanden Sinds 1996 werken ondernemers en gemeente samen in het Ondernemersplan om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. In het weekend van 27, 28 en 29 september viert de gemeente met ondernemers, partners en bezoekers dat na een jarenlange renovatie van de binnenstad de grootste onderdelen zijn afgerond. En het resultaat mag er zijn. Op de Infomarkt voor de wijken Staart, Reeland, Noordflank en Binnenstad op woensdag 2 oktober vertellen Babs Thies en haar collega s van Trivire graag over het aanbod aan bewoners en ondernemers. Veel mensen kennen Trivire natuurlijk als de verhuurder van woningen, vertelt Babs Thies, maar we beheren ook ruim vijfhonderd zakelijke panden. Binnenstad en Reeland laat ik dan graag zien wat ons aanbod is: in die wijken, maar ook elders in de stad, zoals in het CS gebouw in Sterrenburg, speciaal voor startende creatieve ondernemers. Tijdens het aanstaande weekend pakt Dordrecht letterlijk uit en de bewoners van de stad en regio kunnen hier volop van meegenieten. Naast de Smaakstraat, Pop-up Market en Dordt in de Mode zijn er in de binnenstad ook muziekoptredens, film, straattheater, culinaire hoogstandjes en allerlei leuke extra s. Het wordt een aaneenschakeling van bestaande en nieuwe evenementen in combinatie met verschillende acties en activiteiten georganiseerd door winkeliersverenigingen en de horeca. Meer informatie over het programma vindt u op Dat varieert van een winkeltje in de Vleeshouwersstraat of Voorstraat tot het Stadswiel, een woon-zorgcentrum in de Beverwijckstraat. Ondernemers die een winkel- of bedrijfspand zoeken, zijn dus ook van harte welkom. Breed aanbod Babs Thies werkt op de afdeling Zakelijk Beheer van Trivire. Als een ondernemer ons belt, gaan we direct aan tafel zitten. We bekijken dan wat we voor elkaar kunnen betekenen. Omdat de economische omstandigheden niet meewerken, is het zeker voor startende ondernemers best moeilijk. Door bijvoorbeeld niet direct een huurovereenkomst van vijf of tien jaar af te sluiten, maar voor een kortere periode, wordt het risico voor de starter al kleiner. straat bijvoorbeeld is heel sfeervol, met een ambachtelijk en artistiek aanbod. Daar past niet zomaar elke winkel bij. Infomarkt Op de Infomarkt op woensdag 2 oktober staan Babs Thies en haar collega s bewoners èn ondernemers graag te woord. Ondernemers uit Staart, Noordflank, Dat is een initiatief van de gemeente Dordrecht en Trivire. Ondernemers kunnen ook terecht op onze website voor meer informatie. Wilt u weten wie er nog meer allemaal op de Infomarkt aanwezig zijn? Kijk dan op de wijkwebsite van uw eigen wijk, te vinden via Na een jarenlange renovatie van de binnenstad zijn de grootste onderdelen afgerond. Ook de herinrichting van het Bagijnhof/Achterom is inmiddels voltooid. (Foto: Jarko De Witte van Leeuwen) Trivire let er ook op dat het winkelaanbod in een straat niet te eenzijdig wordt. Babs: Geen twaalf kappers vlak bij elkaar. Ook houden we rekening met de sfeer van een straat. De Vleeshouwers- Babs Thies van de afdeling Zakelijk Beheer van Trivire informeert tijdens de Infomarkt op 2 oktober graag over hun verhuuraanbod aan ondernemers. (Foto: Milou Ong)

2 september april Spreekuur wethouders e wethouders hebben wekelijks en spreekuur. Wilt u een van de nderdelen van de portefeuille met e betreffende wethouder bespreken, an kunt u telefonisch een afspraak aken. U hoort dan of het tijdstip og beschikbaar is en of uw onderwerp ich leent voor een persoonlijk esprek..h. (Piet) Sleeking ethouder Ruimtelijke ordening, ergunningverlening & Handhaing en Bestuurlijke vernieuwing ortefeuille: Ruimtelijke ordening & binenstad, vergunningverlening & handaving (inclusief welstand en bouw- en oningtoezicht), milieu en water, persoeel en organisatie, huisvesting en ICT, estuurlijke vernieuwing en participatie, ediabeleid en communicatie. elefoon: (078) (Jasper) Mos ethouder Economische Zaken n grondbedrijf, Cultuur en erkeer & Vervoer ortefeuille: Economische zaken en oerisme, havenbedrijf, stadsmarkten, ovenregionale R&E ontwikkeling, erkeer en vervoer, externe veiligheid, rondbedrijf, vastgoedbedrijf, cultuur, onumentenzorg en archeologie. elefoon: (078) (Bert) van de Burgt ethouder Onderwijs, erk en inkomen en Financiën ortefeuille: Financiën en deelneingen, werk en inkomen, arbeidsarktbeleid, onderwijs en educatie, inderopvang en peuterspeelzaalwerk en ssenhof. elefoon: (078) Woensdag 2 oktober in de Stadswinkel Verkeersstructuurplan Centrum op Infomarkt Verkeersstructuurplan Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een economisch sterke en aantrekkelijke binnenstad. Voor het Verkeersstructuurplan Centrum geldt als hoofddoelstelling dat de bereikbaarheid en leesbaarheid (de logica van routes) worden verbeterd. Het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met partners, inwoners en ondernemers een Verkeersstructuurplan opgesteld voor de binnenstad van Dordrecht en de 19e-eeuwse Schil. In het Verkeersstructuurplan Centrum kunt u lezen hoe de bereikbaarheid en leesbaarheid Foto: Jarko De Witte van Leeuwen De binnenstad en de 19e-eeuwse Schil van Dordrecht zijn voor de stad en regio van grote betekenis. Zowel om te wonen, te werken, te winkelen of te recreëren biedt dit gebied een hoge kwaliteit. De historische binnenstad is echter niet gebouwd voor autoverkeer. Het is daarom belangrijk om de juiste balans te vinden om de stad bereikbaar, leefbaar en levendig te houden. van het Centrum worden verbeterd en wat de ambitie van de gemeente is voor de komende jaren op het gebied van verkeer en mobiliteit. Infomarkt Wilt u meer weten over de inhoud van het Verkeersstructuurplan Centrum, kom dan langs op de Informatiemarkt Centrum op 2 oktober in de Stadswinkel, aan de Spuiboulevard 300. De verkeersdeskundigen staan klaar om uw vragen te beantwoorden en uitleg te geven. Winnaars Groeten uit magazine in het zonnetje Wethouder reikt prijzen uit In Stadswinkel met ingang van 1 oktober Aantal producten alleen op afspraak Vanaf 1 oktober is het voor een aantal producten noodzakelijk vóóraf een afspraak te maken met de Stadswinkel van de gemeente Dordrecht. Het gaat om de omgevingsvergunning (onder andere bouwvergunning, kapvergunning etcetera), een APV-aanvraag en de naturalisatie- of optieprocedure (Nederlander worden). Deze producten zijn vaak complex en vragen dan ook om een zorgvuldige begeleiding van onze medewerkers. Wij helpen u graag in de Stadswinkel. U maakt een afspraak via nl > digitaal loket > afspraak maken of u belt ons telefoonnummer: U kunt dan zelf een dag en een tijd kiezen die u uitkomen. De Stadswinkel is open van maandag tot en met vrijdag. Binnenkort start de gemeente met de jaarlijkse controle precariobelasting. Precariobelasting is een heffing die bedrijven en inwoners moeten betalen voor voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, zoals een reclamebord, U hoort meteen welke documenten of informatie u moet meebrengen. Dus voorkom een teleurstelling en maak een afspraak! Zo geregeld! Aankondiging controle Precariobelasting 2013 Foto: Jarko De Witte van Leeuwen lichtreclame, terras, uitstalling, bouwmaterialen, automaten, enz. De controle wordt uitgevoerd door controleurs van Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD). De controleurs kunnen zich legitimeren. Graffiti jam Wantijbrug Afgelopen zaterdag hebben graffitikunstenaars twee legale graffitizones onder de Wantijbrug in gebruik genomen. De zones bevinden zich onder de brug aan de Middelweg en het Generaal S.H. Spoorpad. Om uur gaf wethouder Piet Slee - king aan het generaal Spoorpad het startsein om de twee muren te versieren. De hele verdere dag hebben graffitischrijvers onder leiding van de Dordtse graffitikunstenaar Bram Verbrugge de muren versierd. Het aanwijzen van zones waar graffiti is toegestaan is een onderdeel van de inspanningen van de gemeente om graffiti in de binnenstad tegen te gaan en de graffitischrijvers de mogelijkheid te geven zich artistiek te ontwikkelen. Op staat meer informatie over hoe de gemeente omgaat met graffiti..p.a. (Harry) Wagemakers ethouder Zorg, Welzijn, eugd,duurzaamheid en Recreatie ortefeuille: Zorg, welzijn en jeugd inclusief buurtwerk, maatschappelijke pvang en individuele voorzieningen), ezondheidszorg (inclusief oggz en verlavingszorg), recreatie en energie, fval en NMC Weizigt. elefoon: (078) E.C. (Rinette) eynvaan-jansen ethouder Wonen, Leefbaarheid n Sport ortefeuille: Wonen, stedelijke ernieuwing, wijkgericht werken, tadsbeheer en sport rote projecten: Herstructurering ordt West en Sportboulevard elefoon: (078) Wethouder Bert van de Burgt met enkele van de Groeten uit prijswinnaars. (Foto: Martijn de Rijke) Vorige week woensdag vond er een kleine feestelijke prijsuitreiking plaats in de kamer van wethouder Bert van de Burgt, van Onderwijs. s Middags ontving hij de winnaars van de vragenlijst van het magazine Groeten uit. Dit magazine is voor de zomervakantie zes toegangskaartjes voor Diergaarde verspreid onder leerlingen van groep Blijdorp. 1 tot en met 4 van de basisscholen in De familie Parimahua won de tweede Dordrecht. Het blad geeft ouders tips prijs: een boekenbon van kinderboekhandel De Giraf ter waarde van 25 euro. en handvatten om ook in de schoolloze zomer hun bijdrage te leveren aan de educatie van hun kind. De familie Blokland ten slotte won de derde prijs: een speelset kamperen in Prijswinnaars de kamer, bestaande uit een tentje en De familie Amraoui won de eerste prijs: een picknicksetje. Foto: Martin Hulsebosch

3 februari september april Voor het tweede jaar Hoger Onderwijs Voor Ouderen in Dordrecht Boeiende cursussen en hoorcolleges voor 50+ Bent u de vijftig gepasseerd en wilt u aan uw persoonlijke ontwikkeling blijven werken? Dan is Hoger Onderwijs Voor Ouderen (hovo) wellicht iets voor u. Ook in Dordrecht kunt u voor deze onderwijsvorm terecht. Hovo verzorgt in opdracht van de Erasmus Universiteit Rotterdam hoorcolleges, cursussen en museumexcursies op universitair niveau voor iedereen vanaf vijftig jaar. In het schitterend verbouwde monumentale gebouw de Wereldwaag aan de of zeven jaar geleden mee begonnen. volgde ik al cursussen. Ik ben er zo n zes Wijnstraat 237 zijn sfeervolle leslokalen Vorig jaar volgde ik een inleiding op ingericht. Hier volgt u in kleine groepen de psychologie en een cursus over de college rondom een specifiek afgebakend onderwerp. Dit alles onder de die psychologen en neurologen hierover vrije wil. Bestaat die wel? De discussie bezielende begeleiding van gerenommeerde hoogleraren. U kunt zich nog Maar ik heb ook eens een cursus ge- met elkaar voeren. Zeer interessant. deze week inschrijven voor cursussen volgd over de polyfone Vlaamse muziek die begin oktober van start gaan. uit de veertiende en vijftiende eeuw. Totaal andere materie. Maar ook heel Cursist aan het woord boeiend. Dit jaar heb ik me ingeschreven voor drie cursussen: over het epos Gerard van Welzenis, 66 jaar, volgt regelmatig cursussen en hoorcolleges aan van Gilgamesj, de geschiedenis van de de Hovo. Vorig jaar ben ik met pensioen wiskunde vanuit cultureel perspectief gegaan, maar ook toen ik nog werkte, en een cursus wiskunde voor mensen Hovo-student Gerard van Welzenis, 66 jaar: De cursussen en lezingen van de Hovo zijn zeer de moeite waard. (Foto: Ben Jörgens) zonder wiskundeknobbel, zeg maar een soort wiskunde voor dummies. Die ga ik volgen met een vriend die nog nooit in zijn leven iets van wiskunde gesnapt heeft. Dat is overigens ook een leuk aspect van de Hovo-cursussen: de sociale kant. Je zit in kleine groepjes met mensen die een interesse of zelfs passie voor een bepaald onderwerp met elkaar delen. Soms heb je echt een klik met mensen waar een leuke vriendschap uit ontstaat. Boeiend De cursussen en lezingen worden gegeven door docenten die erg goed zijn. De ene lesstijl spreekt mij persoonlijk natuurlijk meer aan dan de andere, maar de kwaliteit van lesgeven > Kijk voor alle mogelijkheden op: De cursussen en lezingen vinden plaats in het fraai gerenoveerde gebouw de Wereld- is steevast hoog. De docenten hebben waag, aan de Wijnstraat 237. zelf gepubliceerd over het onderwerp waarover ze lesgeven. Zo iemand weet natuurlijk het fijne van de zaak en kan er heel boeiend over vertellen. Het is zeer de moeite waard. Divers Het aanbod aan cursussen en lezingen is minstens zo divers als de groep cursisten zelf. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers zit rond de 67 jaar, maar qua achtergrond zijn ze heel verschillend. Variërend van mensen die helemaal geen opleiding hebben genoten maar heel geïnteresseerd zijn tot mensen die zelf hoogleraar zijn op een heel ander terrein. De groepen variëren van vijftien tot veertig man. Maar bij speciale lezingen zijn het er soms wel meer dan driehonderd. Ook de docenten vinden het heel prettig om met ons op te trekken. Wij zijn toch een ander type studenten: ouder, met een eigen mening die we ook durven te uiten. Dat maakt het lesgeven voor hen ook heel boeiend. Inschrijven Bent u ook geïnteresseerd in het cursusaanbod van Hovo in Dordrecht? Kijk dan op hovo_programmas/hovo_dordrecht. Hier kunt u ook direct inschrijven. Via kunt u de studiegids aanvragen. Ook op de website kunt u relevante informatie verkrijgen. Volgende week al, op 1 oktober, starten twee cursussen Kunstgeschiedenis. U kunt zich hiervoor nog aanmelden, maar doe dat dan wel deze week! De cursus Muziekwetenschap, Kerstmuziek van Johann Sebastiaan Bach start op 2 december. Ook hiervoor kunt u zich alvast opgeven. Bij voldoende aanmeldingen kan ook deze cursus doorgang vinden. Helaas is de cursus letteren, reisverhalen schrijven, door onvoldoende aanmeldingen geannuleerd. Ook voor het tweede semester kunt u nu al inschrijven. Het betreft de cursus Muziekwetenschappen en de hoorcolleges Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Psychologie. Hoogwaterseizoen start in oktober an oktober tot en met maart is het stormseizoen. In die maanden is de kans p hoogwater groter dan in de rest van het jaar. Als het water rondom het iland van Dordrecht heel hoog wordt, merken we dat vooral in de binnenstad. wensen. Met de verbeteringen hoopt de gemeente dat bewoners en ondernemers in de binnenstad beter voorbereid en deel van de binnenstad wordt niet eschermd door dijken. Het buitendijke deel van de binnenstad ligt tussen de ivier en de Prinsenstraat, Voorstraat en iedijk. In het gedeelte dat buitendijks n relatief laag ligt, kan bij hoge watertanden water op de kades komen. Ervaring uit 2012 Na het hoogwater in januari 2012 hebben bewoners en ondernemers uit de binnenstad hun ervaringen met de gemeente gedeeld. De gemeente heeft op basis daarvan de communicatie over hoogwater aangepast aan hun Foto: Jan van der Waal het hoogwaterseizoen ingaan en schade door wateroverlast kunnen voorkomen. Verbetering Sinds 2012 wordt in de jaarlijkse hoogwaterbrief naast de kadehoogten ook de straathoogte per pand opgenomen. Zo weten bewoners en ondernemers precies hoe hoog de bestrating voor hun deur is. Ook is een speciale hoogwatermailservice geopend, waarmee abonnees snel worden gewaarschuwd wanneer hoogwater wordt verwacht. Aanmelden kan via hoogwater. Daar zijn ook instructies beschikbaar om op een goede manier zandzakken te leggen. Verder is de informatie over (omgaan met) hoogwater op deze website flink uitgebreid. Bereid u voor Wanneer u in het laaggelegen buitendijkse deel van de binnenstad woont, kunt u zich voorbereiden op hoogwater. Bijvoorbeeld door alvast de spullen in huis te hebben die nodig zijn om zandzakken (die de gemeente verstrekt) goed te gebruiken. Of door bij het onderhoud en de inrichting van uw pand rekening te houden met de kans op hoogwater. Op vindt u uitgebreide informatie en tips. Inspectie vloedschotten in de binnenstad Op 25 september tussen uur en uur test de gemeente Dordrecht het vloedschottensysteem in de binnenstad. Dat gebeurt in de Prinsenstraat, de Voorstraat en op de Riedijk. Het testen van de vloedschotten gebeurt door de gemeente in opdracht van Waterschap Hollandse Delta. Dordrecht wordt door een waterkering beschermd tegen overstromingen. De Prinsenstraat, Voorstraat en Riedijk zijn onderdeel van de waterkering. Omdat deze straten een halve meter lager liggen dan de rest van de waterkering van het eiland moeten er in tijden van zeer hoog water extra maatregelen genomen worden. Dat gebeurt door speciale schotten te plaatsen. Vloedschotten: In de (meeste) deuropeningen van de panden aan de rivierzijde van deze straten worden vloedschotten in beugels gehangen en vastgeschroefd. Coupureschotten: in de Grote Kalkstraat, Boomstraat en Houtsteiger worden grote schotten geplaatst om openingen in de waterkering (coupures) te sluiten. De vloed- en coupureschotten vormen samen het vloedschottensysteem. Tijdens de inspectie wordt getest of de schotten nog goed geplaatst kunnen worden en of de bevestigingsmiddelen nog goed functioneren. De test is ook een oefening van de werkzaamheden voor de medewerkers van de gemeente. Wat merkt u ervan? Tijdens de test rijdt een vrachtwagen met vloedschotten door de straten om de schotten uit en in te laden. De Boomstraat wordt tijdens de test kort afgesloten. U kunt omrijden via de Merwekade. Ook de Houtsteiger en Grote Kalkstraat worden kort afgesloten. Het Waterschap test jaarlijks de bijzondere waterkeringen in de regio om er zeker van te zijn dat ze functioneren als dat nodig is. Meer informatie over het werk van het waterschap vindt u op Foto: Jan van der Waal

4 Waar vindt u wat? Internet en Facebook Informatie van de gemeente vindt u op Dordrecht heeft ook een eigen pagina op Facebook. Parken in Dordrecht Parken zijn de groene longen van de stad. Het zijn plekken waar je tot rust kunt komen. Je kunt er wandelen, fietsen, picknicken, mensen ontmoeten. Dordrecht telt zestien parken, klein en groot. De komende weken laten wij u nader kennismaken met vijf parken. Dat gebeurt aan de hand van interviews met mensen die er een bijzondere band mee hebben. In deze eerste aflevering: het Wantijpark. Nieuwe groepsaankoop zonnepanelen Telefoon Het algemene telefoonnummer van de gemeente is: Klachten en meldingen Voor klachten en vragen over onderhoud aan de wegen, groenvoorziening, straatverlichting en zo meer belt u de Wijklijn, telefoonnummer , of meld uw klacht via internet op antwoord. Wantijpark Aangelegd: omstreeks 1936 Grootte: 17,4 hectare Wat is er?: Dierenweide, trapveld, trimbaan, speelwerktuigen, (water) speelplaats, horeca Leuk om te weten: Decor van Wantijpop en Palmparkies Wilt u besparen op uw energierekening en duurzaam energie opwekken? Doe dan mee met de groepsaankoop zonnepanelen in Zuid-Holland: Stadswinkel Het adres van de gemeente: is Spuiboulevard 300 Openingstijden: Met of zonder afspraak maandag t/m woensdag: uur donderdag: uur vrijdag: uur* * Het afhalen van uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart kan tot uur. Let op! Alleen op afspraak: Omgevingsvergunning, APV-, naturalisatie- of optieaanvraag. Een afspraak maken kan via internet: of telefonisch op nummer: Via kunt u veel zaken direct regelen. Antwoord is zeven dagen in de week, 24 uur per dag bereikbaar. Sociale Dienst Drechtsteden Spuiboulevard 298 Erfgoedcentrum DiEP/ Stadsarchief Stek 13 Griffie gemeenteraad Spuiboulevard 300 Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium De Essenhof Nassauweg 200 Weizigt Natuur- en Milieucentrum Van Baerleplantsoen 30 Colofon Foto: Jarko De Witte van Leeuwen Een écht stadspark Bert Krijnen woont aan de Vijverweg en is oud-voorzitter van de Bewonersvereniging Wantijpark. Het Wantijpark is onze achtertuin. Het is een heel mooi, groot park met prachtige oude bomen, een paradijsje op aarde. Ik woon hier nu dertien jaar. Toen de kinderen klein waren, heb ik veel met ze in het park gewandeld. Met mijn zoons ging ik er voetballen. Krijnen noemt het een echt stadspark. Als het mooi weer is, bruist het Wanneer het park in hun ogen wordt Waakzaamheid park van het leven. Het kinderbadje bedreigd, komen de leden van de bij de paddestoel trekt ouders met bewonersvereniging in actie. Zo verzetten zij zich tegen de aanleg van de kinderen uit de wijde omgeving. Het is een ontmoetingsplek. Daar zit ook een brug over de Vlij uit angst voor overlast keerzijde aan. Hangjongeren steken door fietsers en brommers in het park er kampvuurtjes, dat kan uit de hand ondanks het feit dat die niet zijn toegestaan. Ze zorgen voor een aanslag lopen. Er is gelukkig goed contact met de wijkagent. op het toch wel kwetsbare evenwicht in het ecosysteem. Renovatie De bewonersvereniging was nauw Dat het Wantijpark in het nieuwe betrokken bij de renovatie van het bestemmingsplan het predikaat evenementenpark heeft gekregen, is ook park drie jaar terug. We hebben een goede toelichting gehad op de plannen reden tot waakzaamheid. We hebben met zeer gedetailleerde kaarten. Wij hier Wantijpop en Palmparkies. Zes hebben onze mening gegeven en daar maandagavonden achter elkaar treden is ook wat mee gedaan. Er zijn goede er bands op. De formule is leuk, maar contacten met de afdeling Stadsbeheer. Je kunt echt spreken van een in het park. Er blijft nogal wat troep het is wel een aanval op de natuur partnership. achter en ook de afterparty geeft overlast. Onze wens is om het vooral Een paar jaar geleden droeg Bert kleinschalig te houden. Het moet niet Krijnen de voorzittershamer over méér worden. aan Jan de Vos. Ook hij spreekt met Jan de Vos heeft nog twee wensen: liefde over zijn park. Wanneer je de meer budget voor het onderhoud en Parklaan inrijdt, zie je die prachtige de terugkeer van de parkwachter. zichtlijnen. Uniek. Je zegt hier ook dat Iemand die elke dag zijn ronde maakt je woont ín het Wantijpark. Het is een door het park en de boel een beetje in hechte buurt met een gezonde sociale de gaten houdt, mensen aanspreekt. controle. Dat zou mooi zijn. Investeren in zonnepanelen wordt zonnepanelen. Dakeigenaren in Zuidsteeds aantrekkelijker en is sterk in Holland kunnen van 30 september opkomst. Met zonnepanelen wordt uw tot 30 oktober 2013 gratis en vrijblijvend inschrijven via de website woning energiezuiniger. U bespaart op uw energierekening en uw woning krijgt een beter energielabel. Hiermee stijgt De vorige inkoopactie was zeer succesvol: zo n 900 inwoners in de Drechtste- vaak ook de waarde van uw woning. Zonne-energie is milieuvriendelijk en den bestelden met elkaar ruim negenduizend zonnepanelen. met de zon als onuitputtelijke energiebron draagt u ook nog eens bij aan een duurzame wereld. Makkelijk en goed geregeld Alle inschrijvingen worden gebundeld Uitzoekwerk en door ichoosr via een veiling aangeboden aan geselecteerde leveranciers. Zonnepanelen hebben dus veel voordelen. Toch is het uitzoekwerk vaak een De leverancier met de scherpste prijs drempel om over te gaan tot aanschaf. wint de veiling. Vervolgens ontvangt u in Dordrecht en de andere Drechtsteden november een persoonlijk aanbod. U beslist pas na ontvangst van dit aanbod of maken het u graag makkelijk. u het accepteert. U zit dus nog nergens Geschikt aan vast. U wilt natuurlijk eerst weten of uw dak Als u het aanbod accepteert, wordt de geschikt is voor zonnepanelen. Daarvoor levering en installatie van de zonnepanelen op uw dak, inclusief alle bijko- heeft Dordrecht een handige kaart laten ontwikkelen: de Zonatlas. Op deze kaart mende werkzaamheden door ichoosr ziet u direct en eenvoudig of zonnepanelen voor u rendabel zijn en wat die in- voor te doen. Wel zo makkelijk. voor u geregeld. U hoeft hier zelf niets vestering u oplevert. Bekijk de Zonatlas via Wilt u meer weten over deze groepsaankoop? Groepsaankoop Kijk op Is uw dak geschikt? Sla dan binnenkort uw slag! De Drechtsteden organiseren samen met andere gemeenten in Zuid-Holland en in samenwerking met ichoosr weer een groepsaankoop College in de stad Afgelopen vrijdag onthulde wethouder Rinette Reynvaan de bouwomheining op het Scheffersplein in verband met de reconstructiewerkzaamheden. (Foto: Fokko van der Straaten) Het Gemeentenieuws is een uitgave van het gemeentebestuur van Dordrecht. Redactie Afdeling Communicatie Postbus 8, 3300 AA Dordrecht, Eindredactie : Jarko De Witte van Leeuwen Jan de Vos (links) en Bert Krijnen: Een parkwachter zou mooi zijn. (Foto: Jarko De Witte van Leeuwen) Het college van burgemeester en wethouders heeft de komende dagen de volgende externe activiteiten op de agenda staan: Jasper Mos en Piet Sleeking Vrijdag 27 september: Dordrecht Pakt Uit! Na jaren van hard werken zijn het Achterom, Bagijnhof en Visstraat vernieuwd. De wethouders Jasper Mos en Piet Sleeking ontvangen als start van de activiteiten in het feestelijke weekend Dordrecht pakt uit! ondernemers uit de binnenstad in Johan de Wittstraat 2. Inloop vanaf uur.

5 Dinsdag 1 oktober 2013 Drechtstedendinsdag in Alblasserdam Drechtstedendinsdag, de maandelijkse overlegdag van bestuurders en gemeenteraadsleden in de Drechtsteden, zal op 1 oktober plaatsvinden in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam. Tijdens het avondprogramma zijn tussen uur en uur gelijktijdig twee openbare carrouselvergaderingen. Tijdens de Carrousel Sociaal zullen de aanwezigen onder meer geïnformeerd worden over een aantal ontwikkelingen rond de sociale werkvoorziening voor werknemers met een arbeidsbeperking en rond de nieuwe Participatiewet die in 2015 van kracht wordt. Op de agenda van de gecombineerde Carrousel Fysiek/Middelen staan onder meer de uitwerking van de programmalijn Maritieme Delta en de Duurzaamheidsstrategie van de Drechtsteden. Voorafgaand aan de besluitvorming in de Drechtraad diezelfde avond zal ook het Transitieplan Informatisering & Automatisering en de second opinion daarover van EY worden besproken. Deze second opinion was afgelopen mei aangevraagd door de Drechtraad. De Drechtraad vergadert van uur tot uur. Het belooft een interessante vergadering te worden, waarin onder meer besluitvorming plaatsvindt over de toekomst van de samenwerking binnen de Drechtsteden. Kijk voor de complete agenda op onder Bestuur. Spreekrecht carrouselvergadering Tijdens de carrouselvergadering kunnen burgers gedurende maximaal vijf minuten per persoon en met een maximum van dertig minuten voor alle insprekers samen het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan en over andere onderwerpen, voor zover dit binnen de vergadertijd past. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit ten minste één dag voor de vergadering aan de coördinerend griffier via Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd. Procedures Terinzagelegging concepttekst Bibob-beleidslijn Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht en de burgemeester van de gemeente Dor - drecht, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, hebben op 24 sep - tember 2013 besloten de concepttekst van de nieuwe Bibob-beleidslijn (Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur) van de gemeente Dordrecht ter inzage te leggen van 3 oktober tot 15 november Wat houdt de Wet Bibob in? De Wet Bibob biedt overheden de mogelijkheid om criminele activiteiten aan te pakken. Zo kunnen bestuursorganen checken of een bedrijf of persoon een bepaalde dienstverlening van de overheid gebruikt om georganiseerde criminaliteit te faciliteren. Als een gemeente gebruik wil maken van de mogelijkheden van deze wet, dan moet zij daarvoor een beleidslijn opstellen waarin staat in welke gevallen zij een check kan doen. Bibob-beleidslijn De gemeente Dordrecht kent al zo n beleidslijn, waarin is opgenomen dat zij in onderstaande gevallen kan toetsen aan de wet Bibob. Bij: - drank-en horecawetvergunning en; - horecaexploitatievergunningen, inclusief die voor de coffeeshops; - vergunningen voor een seksinrichting; - vergunningen voor een escort; - vergunningen voor een smart- en growshop; - aanwezigheidsvergunningen voor een speelautomaat; - aanbestedingen op het terrein van ICT, Milieu en Bouw. Waarmee wordt de Bibob-beleidslijn uitgebreid? Per 1 januari 2013 is de Wet Bibob uitgebreid. Deze gehele uitbreiding voegt de gemeente Dordrecht toe aan haar bestaande beleidslijn. De gevallen die erbij komen: - exploitatievergunningen voor speelautomaten (artikel 30h Wet op de kansspelen); - evenementenvergunningen; - omgevingsvergunningen Bouwactiviteit (artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht); - omgevingsvergunningen Milieu (artikel 2.1 eerste lid, aanhef en onder e van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht); - subsidies; - onttrekkingsvergunningen ex artikel 30 lid 1 sub a Huisvestingswet (artikel sub a Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht); - samenvoegingsvergunningen ex artikel 30 lid 1 sub b Huisvestingswet (artikel sub b Huisvestingsverordening Dordrecht); - omzettingsvergunningen ex artikel 30 lid 1 sub c Huisvestingswet (artikel sub c Huisvestingsverordening Dordrecht); - splitsingsvergunningen ex artikel 33 Huisvestingswet) (artikel Huisvestingsverordening Dordrecht); - vastgoedtransacties. Concepttekst ter inzage Het ontwerp van de nieuwe beleidslijn ligt ter inzage van 3 oktober tot 15 november 2013 in de centrale hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Check voor openingstijden De concepttekst kunt u ook via deze website raadplegen. Contact U kunt uw mening over deze voorgenomen uitbreiding van de Bibob-beleidslijn oftewel uw zienswijze inbrengen via het volgende adres: Gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Voor meer informatie over het ontwerp van de Bibob-beleidslijn gemeente Dordrecht en de inspraakprocedure kunt u contact opnemen met de heer A. Zwaal, telefoon: (078) Verkeer Algemene Plaatselijke Verordeningen Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het: - instellen van een blauwe zone in het winkelgebied Reeweg Oost van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot uur; - opheffen van de gereserveerde Kapteynweg ter hoogte van huisnummer 237; - opheffen van de gereserveerde Nassauweg ter hoogte van huisnummer 139; - opheffen van de gereserveerde Herradesstraat ter hoogte van huisnummer 32; - aanwijzen van een gereserveerde Vrankenstraat ter hoogte van huisnummer 13; - aanwijzen van een rotonde op de kruising Nijhofflaan/Groenekruislaan/ Noordhoevelaan. Bezwaar Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden, waarop u overdag te bereiken bent? Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de Rechtbank een bedrag van 160 euro aan griffierecht in rekening. Horeca Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht (APV) / Dranken Horecawet heeft de burgemeester een Exploitatievergunning en/of een Drank- en Horecawet vergunning verleend voor de exploitatie van: - een cafetaria aan de Toulonselaan 14 (zaaknummer , datum besluit 6 september 2013). Evenementen, optochten, ontheffingen en dergelijke Er zijn vergunningen, verklaringen van geen bezwaar of ontheffingen verleend voor: - het verkopen van consumentenvuurwerk aan de Voorstraat 262 op 28, 30 en 31 december 2013 (datum besluit 19 september 2013, zaaknummer ); - het houden van een modeshow op de Sarisgang en Statenplein op 29 september 2013 (datum besluit 19 september 2013, zaaknummer ); - een fietsverlichtingsactie op de Statenplaats op 26 oktober 2013 (zaaknummer , datum besluit - City Art Fair 2014 op de Voorstraat en Nieuwstraat op 29 juni 2013 (zaaknummer , datum besluit - City Art Fair 2014 op de Voorstraat en Nieuwstraat op 27 juli 2013 (zaaknummer , datum besluit - City Art Fair 2014 op de Voorstraat en Nieuwstraat op 31 augustus 2013 (zaaknummer , datum besluit - Pop Up markt op het Vrieseplein en de Vriesestraat op 29 september 2013 (zaaknummer , datum besluit - een fancy fair in de Baptistenkerk aan de Vrieseweg 64 te Dordrecht (zaaknummer , datum besluit 23 september 2013); - een openingsfeest ten behoeve van de afronding van het Achterom en het Bagijnhof in de binnenstad op 28 en 29 september 2013 (zaaknummer , datum besluit 24 september 2013); - opname Eigen Huis en Tuin On Tour op het Statenplein op 2 oktober 2013 (zaaknummer , datum besluit 24 september 2013). Bezwaar Als u het niet eens bent met bovenstaande besluit(en), kunt u binnen zes Trouwzaken regelen met de gemeente? weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan: het college van burgemeester en wethouders óf de burgemeester, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Indien daarvoor naar uw mening aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus , 3007 BM Rotterdam verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Zo geregeld.

6 Omgevingsvergunningen Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit bouwen Voor: het bouwen van een dakopbouw Locatie: Kromme Zandweg 1 Voor: het legaliseren van de achterwoning Locatie: Voorstraat 158 Activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Voor: het plaatsen van een opbouw Locatie: Gravenstraat 19 Voor: het maken van een opbouw op de bestaande aanbouw aan de woning Locatie: Gravensingel 183 Voor: het maken van een aanbouw aan de woning Locatie: Bourbonhof 19 Voor: het bouwen van een berging Locatie: Merbau 263 Activiteit bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en in-/uitrit Voor: het verbouwen van het pand, het maken van uitritten en het realiseren van tien woningen aan de Koningin Wilhelminastraat Locatie: Johan de Wittstraat 120 en Koningin Wilhelminastraat RECTIFICATIE Per abuis is, in De Stem van Dordt van 18 september 2013, een aanvraag om een omgevingsvergunning gepubliceerd: Voor: het intern verbouwen van het pand en het plaatsen van een dakkapel Locatie: Voorsstraat De locatie en datum ontvangst moeten echter zijn: Locatie: Voorstraat Datum ontvangst: 10 september 2013 Activiteit vellen van houtopstanden houtopstand (twee populieren (Populus) en één wilg (Salix)) Locatie: Neptunuslaan 26 Tegen bovenstaande besluiten kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. Een verzoek om schorsing van het bestreden besluit kunt u indienen bij de president van de rechtbank Dordrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht. Verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning gemeente Dordrecht maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van zes weken: Voor: het maken van een aanbouw en het verzoek om wijziging gebruik van het bestemmingsplan Locatie: Laurierstraat 75 Datum besluit: 16 september 2013 houtopstanden (negen bomen) Locatie: Dr. Schaepmanstraat, Bilderdijkstraat en J.J.A. Goeverneurstraat ongenummerd Voor: het isoleren van het dak Locatie: Wijnstraat 140 Voor: het bouwen van appartementen Locatie: Campanula 3 90 tot en met 124 Datum besluit: 19 september 2013 Voor: het maken van een carport en een poort Locatie: Bellevuestraat 5 Voor: het bouwen van een medisch centrum Locatie: Spirea 9 Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Activiteit brandveilig gebruik Voor: het in gebruik nemen of het gebruiken van een gebouw Locatie: Haringvlietstraat 515 gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Activiteit bouwen Voor: het (intern) verbouwen van het pand Locatie: Blaauwweg 273 tot en met 403 oneven Voor: het plaatsen van een dakkapel Locatie: Beekmanstraat 15 Datum ontvangst: 17 september 2013 Voor: het (intern) verbouwen van het pand en het plaatsen van een dakkapel Locatie: Singel 413 Datum ontvangst: 17 september 2013 Voor: het plaatsen van glazenwasinstallaties Locatie: Talmaweg 20 Datum ontvangst: 17 september 2013 Voor: het intern verbouwen van de woning Locatie: Roemer Visscherstraat 30A Datum ontvangst: 19 september 2013 Activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Voor: het plaatsen van een dakterras Locatie: Johanna Naber-erf 218 Datum ontvangst: 12 september 2013 Activiteiten bouwen en handelsreclame plaatsen Voor: het aanbrengen van een reclamevoorziening Locatie: Visstraat en Voorstraat 294 Activiteiten bouwen en aanleg Voor: het vervangen van de damwand en het uitvoeren van werkzaamheden Locatie: Donker Duyvisweg ongenummerd Datum ontvangst: 16 september 2013 Activiteit het wijzigen van een gemeentelijk monument Voor: het handelen met gevolg voor beschermde monumenten Locatie: Kromhout 149 Datum ontvangst: 16 september 2013 Activiteit vellen van houtopstanden houtopstand (21 bomen) Locatie: Eiland van Dordrecht - Buitendijkse zijde houtopstand Locatie: Eiland van Dordrecht, Wantijdijk - Binnendijks houtopstand (75 bomen) Locatie: Eiland van Dordrecht Oost - Zeedijk Datum ontvangst: 12 september 2013 Voor: het vellen of doen vellen van twee houtopstanden Locatie: Dijkversterking Eiland van Dordrecht - Kop van t Land nabij Veerstoep Datum ontvangst: 18 september 2013 Voor: het vellen of doen vellen van één houtopstand Locatie: Zanddijk 11 Datum ontvangst: 19 september 2013 HUISVESTINGSVERORDENING Ingekomen aanvragen om een onttrekkings- en splitsingsvergunning Voor: het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte (ten behoeve van kamerverhuur) Locatie: Amazone 203 Voor: het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte (ten behoeve van kamerverhuur) Locatie: Hof De Vriendschap 27 Datum ontvangst: 16 september 2013 Voor: het splitsen van het pand in twee appartementsrechten Locatie: Transvaalstraat Datum ontvangst: 19 september 2013 RECTIFICATIE Per abuis is, in De Stem van Dordt van 18 september 2013, een aanvraag om een onttrekkingsvergunning gepubliceerd met omschrijving: Voor: het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte (ten behoeve van kamerverhuur) Dit moet echter zijn: Voor: het samenvoegen van woonruimte Locatie: Johanna Naber-erf 211 en 212 Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Vergunningen en Meldingen, 25 september 2013

Businessavond. Duurzaam op je bord

Businessavond. Duurzaam op je bord penbaar atertappunt in ebruik genomen fgelopen maandag heeft wethouder agemakers (Duurzaamheid) op het an Oldenbarneveltplein het nieuwe penbare watertappunt van Crabbeof in gebruik genomen. a een bruisende

Nadere informatie

Rechtop! Met Energie!

Rechtop! Met Energie! Nu Lof der Zotheid Lof der Zotheid Stof tot botheid Mof, en fiets kwijt sof en zeurtijd pof en geld slijt wat een rottijd. Lof der Zotheid hof voor hooimeid tof zich uitspreidt grof en platheid knof en

Nadere informatie

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C Code 2009-0175.1. www.utrecht.nl Burgerjaarverslag 2008 2 Burgerjaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord van de burgemeester 5 Conclusies en voornemens 6 Hoofdstuk 1 Publieksdienstverlening 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

Landschapsprojecten gezocht

Landschapsprojecten gezocht Gemeente Nieuws Landschapsprojecten gezocht De gemeente stelt samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar voor het versterken van het landschap, het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden

Nadere informatie

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt Stadsnieuws Uitgave van de gemeente 11 maart 2014 12e jaargang Nummer 5 Populieren Middenweg worden rigoreus gesnoeid Tot en met uiterlijk 21 maart worden de 236 populieren op de Middenweg Zuid behoorlijk

Nadere informatie

Stadsberichten. Plan om fietsroutes te verbeteren

Stadsberichten. Plan om fietsroutes te verbeteren Stadsberichten Nieuws van de gemeente Amersfoort Woensdag 17 september 2014 Bekendmakingen Vergunningen per wijk gesorteerd. Lees verder > vanaf pagina 6 De Raad De gemeenteraad vergadert in principe eens

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE 124 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Mij drecht, Wilnis, Vinkeveen 18 april 2012 2 Alles gaat fout: operatie kaalslag, nieuw fi etspad en papiercontainers Wethouder Schouten ligt flink onder vuur

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Eindejaarsuitkering voor minima

Eindejaarsuitkering voor minima stads krant KICK ON paviljoen 2030 pag. 2 Het nieuwe parkeren in de schilwijken pag. 3 Alkmaars groen in tv-uitzending pag. 8 uitgave: gemeente alkmaar 10e jaargang, nummer 21 woensdag 2 december 2009

Nadere informatie

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk

SPL Peuterfeest! Kosteloos bewegen met gemeentepolis. Zeven op de Garenmarkt. Informatiemarkt 6 juni. Junior stadsarcheologen aan het werk 27 mei2015 Week 22, Jaargang 23 Foto: Buro JP markt 6 juni SPL Peuterfeest! Junior stadsarcheologen aan het werk Zeven op de Garenmarkt De eerste zeefdag was een groot succes. Kinderen vanaf 8 jaar konden

Nadere informatie

Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg

Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg In het weekend van vrijdag 22 maart om 20.00 uur tot en met maandag 25 maart om 06.00 uur is het viaduct Schelmseweg (gelegen tussen Burgers Zoo en het

Nadere informatie

Beleef dit weekend de stad van de toekomst!

Beleef dit weekend de stad van de toekomst! Gele Rijdersplein is drie dagen lang Future City Festival-terrein Beleef dit weekend de stad van de toekomst! Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 oktober is het Gele Rijdersplein in het centrum van Arnhem

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

'You've got a friend'

'You've got a friend' Opgericht 1846 I Jaargang 2014 I nummer 50 Spoorstraat 155 I 6591 GT I Gennep I 0485-490070 Mens Wear TEEZS GROESBEEK * State of Art * Pierre Cardin * Meyer p J E A N S W E A R Groesbeek Dorpstraat 11

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

Arnhemse verkeerswegen krijgen LED-verlichting

Arnhemse verkeerswegen krijgen LED-verlichting Arnhemse verkeerswegen krijgen LED-verlichting De gemeente Arnhem gaat LED-lampen gebruiken bij de openbare verlichting langs verkeerswegen. Vervolgens worden deze LED-lampen in de nacht gedimd. Met deze

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 27 april 2011 3 Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN FORD RIJDERS OPGELET: ALLEEN BIJ VAN BUNNINGEN!

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 22 86e Jaargang DONDERDAG 31 MEI 2012 Weekblad voor Nederweert Redaktie-adres: Pannenweg 231, Postbus 2724, 6030 AA Nederweert, tel. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkerijvandeursen.nl

Nadere informatie

door Hetty Aarts 0492-474997 Vlierdensedijk 49A

door Hetty Aarts 0492-474997 Vlierdensedijk 49A de loop weekkrant HELMOND ORANJE BUURT/ WARANDE 5707 NOORD 5702 STIPHOUT 5708 CENTRUM 5701 BRANDEVOORT 5706/5707/5708 MIERLO-HOUT 5706 WEST 5707 OOST 5703 ANNAWIJK/SUYTKADE 5705 DIERDONK 5709 RIJPELBERG

Nadere informatie

WOONVENSTER. Start bouw Geerpark! Wij wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2014! Ludo de Kock: Ik heb het fijnste huis van Drunen

WOONVENSTER. Start bouw Geerpark! Wij wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2014! Ludo de Kock: Ik heb het fijnste huis van Drunen WOONVENSTER uitgave 4 15 de jaargang december 2013 Start bouw Geerpark! LEES VERDER OP PAGINA 3 >> 6 7 10 14 Ludo de Kock: Ik heb het fijnste huis van Drunen Geweldige metamorfose in Oudheusden De Langste

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

Archeologie in Prinsenhof

Archeologie in Prinsenhof Keramiekroute compleet De route van geglazuurde Delfts blauwe klinkers die de diverse keramiek-highlights in de stad aanduiden, is voltooid. De laatste steen werd gelegd op het plaveisel bij Royal Delft

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

AvE1 BERGEN BULLETIN DOSSIER. Fijne feestdagen en een voorspoedig 2012. Stand van zaken Anna van Egmondstraat 1. 20e Fakkeltocht op 24 december

AvE1 BERGEN BULLETIN DOSSIER. Fijne feestdagen en een voorspoedig 2012. Stand van zaken Anna van Egmondstraat 1. 20e Fakkeltocht op 24 december NIEUWS- EN INFORMATIEBULLETIN VOOR BEWONERS, BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN IN DE BERGEN BERGEN BULLETIN www.stichtingdebergen.nl Foto: Jannie v.d. Broek Fijne feestdagen en een voorspoedig 2012 De redactie

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie