25 september s Ochtends was er een officiële plechtigheid. van een overeenkomst met de gemeente:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "25 september 2013. s Ochtends was er een officiële plechtigheid. van een overeenkomst met de gemeente:"

Transcriptie

1 Versiering voor afval inzamelingproef Crabbehof Wethouder Rinette Reynvaan aan de slag met groep 7 en 8 cholieren van groep 7 en 8 van basisschool Don Bosco hebben afgelopen rijdag de stoeptegels rondom twee milieustraatjes in Crabbehof versierd. ethouder Rinette Reynvaan gaf het startsein voor de actie en hielp mee. Indus-bewoners krijgen eigen budget voor groenonderhoud steeds minder budget had voor het onderhoud. Het groen werd met machines bijgehouden. Dat stond ons niet aan. Toen zijn we het zelf gaan doen. De gemeente is ons overigens altijd ter wille geweest. Als we iets wilden hebben, zoals materiaal, kregen we dat. Dit is echt wat je noemt samen de buurt mooier maken. In Dordrecht vindt op dit moment de afvalinzamelingproef Dordts afval wordt grondstof plaats. Tijdens die proef wordt in twee buurten een andere manier uitgeprobeerd van afval gescheiden inzamelen. Een deel van de bewoners van Crabbehof kan zijn afval beter gescheiden aanbieden doordat er minimilieustraatjes zijn ingericht. Hierin kunnen zij papier, kunststof, GFT en restafval kwijt. De kinderen uit groepen 7 en 8 van basisschool Don Bosco versierden samen met wethouder Rinette Reynvaan twee van deze milieustraatjes: één in de Van Karnebeekstraat en één aan de Groen van Prinstererweg. De proef Dordts Afval wordt grondstof duurt tot en met mei 2014 en vindt plaats in een deel van de Binnenstad en in een deel van Crabbehof. Met de proef willen de gemeente en afvalcentrale HVC onderzoeken welke methode het beste werkt om meer afval apart in te zamelen. De resultaten van de proef, de uitvoerbaarheid en de kosten zijn belangrijk voor een eventueel vervolg. Wethouder Rinette Reynvaan aan de slag met groep 7 en 8. (Foto: Jan van der Waal) rijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 september eestelijk weekend Dordrecht Pakt Uit Tijdens het jubileumfeest verraste Johan Heijkoop van Stadsbeheer de groengroep met enkele snoeischaren. Max Karelse, coördinator van de groengroep, is tweede van rechts. (Foto: Henk Veenstra). Veertig jaar geleden sloeg een groepje actieve bewoners van de Indus in Sterrenburg de handen ineen en richtte een vereniging op. Afgelopen zaterdag werd het veertigjarig bestaan gevierd met een buurtfeest. Er was koffie met zelfgebakken taarten, muziek, workshops, het optreden van de eigen cabaretgroep en een gezamenlijke maaltijd met honderd eters. s Ochtends was er een officiële plechtigheid. Die bestond uit de ondertekening van een overeenkomst met de gemeente: de Indus-bewoners krijgen een eigen budget om het groen in hun buurt te onderhouden. Ze kunnen er gereedschappen en planten mee kopen en een aannemer inhuren om werkzaamheden uit te voeren. De aannemer maait het gras en borstelt en veegt de verharding. Onze groengroep doet de beplanting, vertelt Max Karelse, die coördinator is van de groengroep. Bij nul begonnen Hij kwam veertig jaar geleden in Sterrenburg wonen en werd meteen lid van de bewonersvereniging. Behalve met belangenbehartiging hield de vereniging zich toen al bezig met het groen. We wilden de buurt groener maken en begonnen eigenlijk bij nul. Het was hier een kale polder. Op ons verzoek zijn drie oudere bomen geplant. Later hebben we een groter plan gemaakt en bielzen bakken geplaatst met groenblijvende beplanting. We hebben het helemaal zelf bekostigd, jong en oud hielpen mee. De bielzen zijn verdwenen, maar de bakken zijn er nog altijd. Samen de buurt mooier maken Tien jaar geleden volgde de oprichting van de groengroep, een ploegje mensen die het groen onderhouden. De aanleiding was het feit dat de gemeente De groengroep is elke laatste maandag van de maand met hark, spa en snoeischaar actief in de buurt. De acht mannen verwijderen het onkruid en snoeien. De bomen doet de gemeente. Het is een sociaal gebeuren, vertelt Max Karelse. We drinken samen koffie en wisselen nieuwtjes uit. Na afloop nemen we een biertje. De gemeente is zo tevreden over hoe de Indus-bewoners hun buurt onderhouden, dat het de groengroep nu een eigen budget heeft gegeven. Al eerder kreeg de groengroep via Wijkwensen een bedrag om gereedschappen te kopen. Dit bord geeft het aan: hier onderhouden bewoners het groen. (Foto: Max Karelse) Infomarkt Staart, Reeland, Noordflank, Binnenstad op 2 oktober Trivire verhuurt ook bedrijfspanden Sinds 1996 werken ondernemers en gemeente samen in het Ondernemersplan om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. In het weekend van 27, 28 en 29 september viert de gemeente met ondernemers, partners en bezoekers dat na een jarenlange renovatie van de binnenstad de grootste onderdelen zijn afgerond. En het resultaat mag er zijn. Op de Infomarkt voor de wijken Staart, Reeland, Noordflank en Binnenstad op woensdag 2 oktober vertellen Babs Thies en haar collega s van Trivire graag over het aanbod aan bewoners en ondernemers. Veel mensen kennen Trivire natuurlijk als de verhuurder van woningen, vertelt Babs Thies, maar we beheren ook ruim vijfhonderd zakelijke panden. Binnenstad en Reeland laat ik dan graag zien wat ons aanbod is: in die wijken, maar ook elders in de stad, zoals in het CS gebouw in Sterrenburg, speciaal voor startende creatieve ondernemers. Tijdens het aanstaande weekend pakt Dordrecht letterlijk uit en de bewoners van de stad en regio kunnen hier volop van meegenieten. Naast de Smaakstraat, Pop-up Market en Dordt in de Mode zijn er in de binnenstad ook muziekoptredens, film, straattheater, culinaire hoogstandjes en allerlei leuke extra s. Het wordt een aaneenschakeling van bestaande en nieuwe evenementen in combinatie met verschillende acties en activiteiten georganiseerd door winkeliersverenigingen en de horeca. Meer informatie over het programma vindt u op Dat varieert van een winkeltje in de Vleeshouwersstraat of Voorstraat tot het Stadswiel, een woon-zorgcentrum in de Beverwijckstraat. Ondernemers die een winkel- of bedrijfspand zoeken, zijn dus ook van harte welkom. Breed aanbod Babs Thies werkt op de afdeling Zakelijk Beheer van Trivire. Als een ondernemer ons belt, gaan we direct aan tafel zitten. We bekijken dan wat we voor elkaar kunnen betekenen. Omdat de economische omstandigheden niet meewerken, is het zeker voor startende ondernemers best moeilijk. Door bijvoorbeeld niet direct een huurovereenkomst van vijf of tien jaar af te sluiten, maar voor een kortere periode, wordt het risico voor de starter al kleiner. straat bijvoorbeeld is heel sfeervol, met een ambachtelijk en artistiek aanbod. Daar past niet zomaar elke winkel bij. Infomarkt Op de Infomarkt op woensdag 2 oktober staan Babs Thies en haar collega s bewoners èn ondernemers graag te woord. Ondernemers uit Staart, Noordflank, Dat is een initiatief van de gemeente Dordrecht en Trivire. Ondernemers kunnen ook terecht op onze website voor meer informatie. Wilt u weten wie er nog meer allemaal op de Infomarkt aanwezig zijn? Kijk dan op de wijkwebsite van uw eigen wijk, te vinden via Na een jarenlange renovatie van de binnenstad zijn de grootste onderdelen afgerond. Ook de herinrichting van het Bagijnhof/Achterom is inmiddels voltooid. (Foto: Jarko De Witte van Leeuwen) Trivire let er ook op dat het winkelaanbod in een straat niet te eenzijdig wordt. Babs: Geen twaalf kappers vlak bij elkaar. Ook houden we rekening met de sfeer van een straat. De Vleeshouwers- Babs Thies van de afdeling Zakelijk Beheer van Trivire informeert tijdens de Infomarkt op 2 oktober graag over hun verhuuraanbod aan ondernemers. (Foto: Milou Ong)

2 september april Spreekuur wethouders e wethouders hebben wekelijks en spreekuur. Wilt u een van de nderdelen van de portefeuille met e betreffende wethouder bespreken, an kunt u telefonisch een afspraak aken. U hoort dan of het tijdstip og beschikbaar is en of uw onderwerp ich leent voor een persoonlijk esprek..h. (Piet) Sleeking ethouder Ruimtelijke ordening, ergunningverlening & Handhaing en Bestuurlijke vernieuwing ortefeuille: Ruimtelijke ordening & binenstad, vergunningverlening & handaving (inclusief welstand en bouw- en oningtoezicht), milieu en water, persoeel en organisatie, huisvesting en ICT, estuurlijke vernieuwing en participatie, ediabeleid en communicatie. elefoon: (078) (Jasper) Mos ethouder Economische Zaken n grondbedrijf, Cultuur en erkeer & Vervoer ortefeuille: Economische zaken en oerisme, havenbedrijf, stadsmarkten, ovenregionale R&E ontwikkeling, erkeer en vervoer, externe veiligheid, rondbedrijf, vastgoedbedrijf, cultuur, onumentenzorg en archeologie. elefoon: (078) (Bert) van de Burgt ethouder Onderwijs, erk en inkomen en Financiën ortefeuille: Financiën en deelneingen, werk en inkomen, arbeidsarktbeleid, onderwijs en educatie, inderopvang en peuterspeelzaalwerk en ssenhof. elefoon: (078) Woensdag 2 oktober in de Stadswinkel Verkeersstructuurplan Centrum op Infomarkt Verkeersstructuurplan Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een economisch sterke en aantrekkelijke binnenstad. Voor het Verkeersstructuurplan Centrum geldt als hoofddoelstelling dat de bereikbaarheid en leesbaarheid (de logica van routes) worden verbeterd. Het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met partners, inwoners en ondernemers een Verkeersstructuurplan opgesteld voor de binnenstad van Dordrecht en de 19e-eeuwse Schil. In het Verkeersstructuurplan Centrum kunt u lezen hoe de bereikbaarheid en leesbaarheid Foto: Jarko De Witte van Leeuwen De binnenstad en de 19e-eeuwse Schil van Dordrecht zijn voor de stad en regio van grote betekenis. Zowel om te wonen, te werken, te winkelen of te recreëren biedt dit gebied een hoge kwaliteit. De historische binnenstad is echter niet gebouwd voor autoverkeer. Het is daarom belangrijk om de juiste balans te vinden om de stad bereikbaar, leefbaar en levendig te houden. van het Centrum worden verbeterd en wat de ambitie van de gemeente is voor de komende jaren op het gebied van verkeer en mobiliteit. Infomarkt Wilt u meer weten over de inhoud van het Verkeersstructuurplan Centrum, kom dan langs op de Informatiemarkt Centrum op 2 oktober in de Stadswinkel, aan de Spuiboulevard 300. De verkeersdeskundigen staan klaar om uw vragen te beantwoorden en uitleg te geven. Winnaars Groeten uit magazine in het zonnetje Wethouder reikt prijzen uit In Stadswinkel met ingang van 1 oktober Aantal producten alleen op afspraak Vanaf 1 oktober is het voor een aantal producten noodzakelijk vóóraf een afspraak te maken met de Stadswinkel van de gemeente Dordrecht. Het gaat om de omgevingsvergunning (onder andere bouwvergunning, kapvergunning etcetera), een APV-aanvraag en de naturalisatie- of optieprocedure (Nederlander worden). Deze producten zijn vaak complex en vragen dan ook om een zorgvuldige begeleiding van onze medewerkers. Wij helpen u graag in de Stadswinkel. U maakt een afspraak via nl > digitaal loket > afspraak maken of u belt ons telefoonnummer: U kunt dan zelf een dag en een tijd kiezen die u uitkomen. De Stadswinkel is open van maandag tot en met vrijdag. Binnenkort start de gemeente met de jaarlijkse controle precariobelasting. Precariobelasting is een heffing die bedrijven en inwoners moeten betalen voor voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, zoals een reclamebord, U hoort meteen welke documenten of informatie u moet meebrengen. Dus voorkom een teleurstelling en maak een afspraak! Zo geregeld! Aankondiging controle Precariobelasting 2013 Foto: Jarko De Witte van Leeuwen lichtreclame, terras, uitstalling, bouwmaterialen, automaten, enz. De controle wordt uitgevoerd door controleurs van Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD). De controleurs kunnen zich legitimeren. Graffiti jam Wantijbrug Afgelopen zaterdag hebben graffitikunstenaars twee legale graffitizones onder de Wantijbrug in gebruik genomen. De zones bevinden zich onder de brug aan de Middelweg en het Generaal S.H. Spoorpad. Om uur gaf wethouder Piet Slee - king aan het generaal Spoorpad het startsein om de twee muren te versieren. De hele verdere dag hebben graffitischrijvers onder leiding van de Dordtse graffitikunstenaar Bram Verbrugge de muren versierd. Het aanwijzen van zones waar graffiti is toegestaan is een onderdeel van de inspanningen van de gemeente om graffiti in de binnenstad tegen te gaan en de graffitischrijvers de mogelijkheid te geven zich artistiek te ontwikkelen. Op staat meer informatie over hoe de gemeente omgaat met graffiti..p.a. (Harry) Wagemakers ethouder Zorg, Welzijn, eugd,duurzaamheid en Recreatie ortefeuille: Zorg, welzijn en jeugd inclusief buurtwerk, maatschappelijke pvang en individuele voorzieningen), ezondheidszorg (inclusief oggz en verlavingszorg), recreatie en energie, fval en NMC Weizigt. elefoon: (078) E.C. (Rinette) eynvaan-jansen ethouder Wonen, Leefbaarheid n Sport ortefeuille: Wonen, stedelijke ernieuwing, wijkgericht werken, tadsbeheer en sport rote projecten: Herstructurering ordt West en Sportboulevard elefoon: (078) Wethouder Bert van de Burgt met enkele van de Groeten uit prijswinnaars. (Foto: Martijn de Rijke) Vorige week woensdag vond er een kleine feestelijke prijsuitreiking plaats in de kamer van wethouder Bert van de Burgt, van Onderwijs. s Middags ontving hij de winnaars van de vragenlijst van het magazine Groeten uit. Dit magazine is voor de zomervakantie zes toegangskaartjes voor Diergaarde verspreid onder leerlingen van groep Blijdorp. 1 tot en met 4 van de basisscholen in De familie Parimahua won de tweede Dordrecht. Het blad geeft ouders tips prijs: een boekenbon van kinderboekhandel De Giraf ter waarde van 25 euro. en handvatten om ook in de schoolloze zomer hun bijdrage te leveren aan de educatie van hun kind. De familie Blokland ten slotte won de derde prijs: een speelset kamperen in Prijswinnaars de kamer, bestaande uit een tentje en De familie Amraoui won de eerste prijs: een picknicksetje. Foto: Martin Hulsebosch

3 februari september april Voor het tweede jaar Hoger Onderwijs Voor Ouderen in Dordrecht Boeiende cursussen en hoorcolleges voor 50+ Bent u de vijftig gepasseerd en wilt u aan uw persoonlijke ontwikkeling blijven werken? Dan is Hoger Onderwijs Voor Ouderen (hovo) wellicht iets voor u. Ook in Dordrecht kunt u voor deze onderwijsvorm terecht. Hovo verzorgt in opdracht van de Erasmus Universiteit Rotterdam hoorcolleges, cursussen en museumexcursies op universitair niveau voor iedereen vanaf vijftig jaar. In het schitterend verbouwde monumentale gebouw de Wereldwaag aan de of zeven jaar geleden mee begonnen. volgde ik al cursussen. Ik ben er zo n zes Wijnstraat 237 zijn sfeervolle leslokalen Vorig jaar volgde ik een inleiding op ingericht. Hier volgt u in kleine groepen de psychologie en een cursus over de college rondom een specifiek afgebakend onderwerp. Dit alles onder de die psychologen en neurologen hierover vrije wil. Bestaat die wel? De discussie bezielende begeleiding van gerenommeerde hoogleraren. U kunt zich nog Maar ik heb ook eens een cursus ge- met elkaar voeren. Zeer interessant. deze week inschrijven voor cursussen volgd over de polyfone Vlaamse muziek die begin oktober van start gaan. uit de veertiende en vijftiende eeuw. Totaal andere materie. Maar ook heel Cursist aan het woord boeiend. Dit jaar heb ik me ingeschreven voor drie cursussen: over het epos Gerard van Welzenis, 66 jaar, volgt regelmatig cursussen en hoorcolleges aan van Gilgamesj, de geschiedenis van de de Hovo. Vorig jaar ben ik met pensioen wiskunde vanuit cultureel perspectief gegaan, maar ook toen ik nog werkte, en een cursus wiskunde voor mensen Hovo-student Gerard van Welzenis, 66 jaar: De cursussen en lezingen van de Hovo zijn zeer de moeite waard. (Foto: Ben Jörgens) zonder wiskundeknobbel, zeg maar een soort wiskunde voor dummies. Die ga ik volgen met een vriend die nog nooit in zijn leven iets van wiskunde gesnapt heeft. Dat is overigens ook een leuk aspect van de Hovo-cursussen: de sociale kant. Je zit in kleine groepjes met mensen die een interesse of zelfs passie voor een bepaald onderwerp met elkaar delen. Soms heb je echt een klik met mensen waar een leuke vriendschap uit ontstaat. Boeiend De cursussen en lezingen worden gegeven door docenten die erg goed zijn. De ene lesstijl spreekt mij persoonlijk natuurlijk meer aan dan de andere, maar de kwaliteit van lesgeven > Kijk voor alle mogelijkheden op: De cursussen en lezingen vinden plaats in het fraai gerenoveerde gebouw de Wereld- is steevast hoog. De docenten hebben waag, aan de Wijnstraat 237. zelf gepubliceerd over het onderwerp waarover ze lesgeven. Zo iemand weet natuurlijk het fijne van de zaak en kan er heel boeiend over vertellen. Het is zeer de moeite waard. Divers Het aanbod aan cursussen en lezingen is minstens zo divers als de groep cursisten zelf. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers zit rond de 67 jaar, maar qua achtergrond zijn ze heel verschillend. Variërend van mensen die helemaal geen opleiding hebben genoten maar heel geïnteresseerd zijn tot mensen die zelf hoogleraar zijn op een heel ander terrein. De groepen variëren van vijftien tot veertig man. Maar bij speciale lezingen zijn het er soms wel meer dan driehonderd. Ook de docenten vinden het heel prettig om met ons op te trekken. Wij zijn toch een ander type studenten: ouder, met een eigen mening die we ook durven te uiten. Dat maakt het lesgeven voor hen ook heel boeiend. Inschrijven Bent u ook geïnteresseerd in het cursusaanbod van Hovo in Dordrecht? Kijk dan op hovo_programmas/hovo_dordrecht. Hier kunt u ook direct inschrijven. Via kunt u de studiegids aanvragen. Ook op de website kunt u relevante informatie verkrijgen. Volgende week al, op 1 oktober, starten twee cursussen Kunstgeschiedenis. U kunt zich hiervoor nog aanmelden, maar doe dat dan wel deze week! De cursus Muziekwetenschap, Kerstmuziek van Johann Sebastiaan Bach start op 2 december. Ook hiervoor kunt u zich alvast opgeven. Bij voldoende aanmeldingen kan ook deze cursus doorgang vinden. Helaas is de cursus letteren, reisverhalen schrijven, door onvoldoende aanmeldingen geannuleerd. Ook voor het tweede semester kunt u nu al inschrijven. Het betreft de cursus Muziekwetenschappen en de hoorcolleges Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Psychologie. Hoogwaterseizoen start in oktober an oktober tot en met maart is het stormseizoen. In die maanden is de kans p hoogwater groter dan in de rest van het jaar. Als het water rondom het iland van Dordrecht heel hoog wordt, merken we dat vooral in de binnenstad. wensen. Met de verbeteringen hoopt de gemeente dat bewoners en ondernemers in de binnenstad beter voorbereid en deel van de binnenstad wordt niet eschermd door dijken. Het buitendijke deel van de binnenstad ligt tussen de ivier en de Prinsenstraat, Voorstraat en iedijk. In het gedeelte dat buitendijks n relatief laag ligt, kan bij hoge watertanden water op de kades komen. Ervaring uit 2012 Na het hoogwater in januari 2012 hebben bewoners en ondernemers uit de binnenstad hun ervaringen met de gemeente gedeeld. De gemeente heeft op basis daarvan de communicatie over hoogwater aangepast aan hun Foto: Jan van der Waal het hoogwaterseizoen ingaan en schade door wateroverlast kunnen voorkomen. Verbetering Sinds 2012 wordt in de jaarlijkse hoogwaterbrief naast de kadehoogten ook de straathoogte per pand opgenomen. Zo weten bewoners en ondernemers precies hoe hoog de bestrating voor hun deur is. Ook is een speciale hoogwatermailservice geopend, waarmee abonnees snel worden gewaarschuwd wanneer hoogwater wordt verwacht. Aanmelden kan via hoogwater. Daar zijn ook instructies beschikbaar om op een goede manier zandzakken te leggen. Verder is de informatie over (omgaan met) hoogwater op deze website flink uitgebreid. Bereid u voor Wanneer u in het laaggelegen buitendijkse deel van de binnenstad woont, kunt u zich voorbereiden op hoogwater. Bijvoorbeeld door alvast de spullen in huis te hebben die nodig zijn om zandzakken (die de gemeente verstrekt) goed te gebruiken. Of door bij het onderhoud en de inrichting van uw pand rekening te houden met de kans op hoogwater. Op vindt u uitgebreide informatie en tips. Inspectie vloedschotten in de binnenstad Op 25 september tussen uur en uur test de gemeente Dordrecht het vloedschottensysteem in de binnenstad. Dat gebeurt in de Prinsenstraat, de Voorstraat en op de Riedijk. Het testen van de vloedschotten gebeurt door de gemeente in opdracht van Waterschap Hollandse Delta. Dordrecht wordt door een waterkering beschermd tegen overstromingen. De Prinsenstraat, Voorstraat en Riedijk zijn onderdeel van de waterkering. Omdat deze straten een halve meter lager liggen dan de rest van de waterkering van het eiland moeten er in tijden van zeer hoog water extra maatregelen genomen worden. Dat gebeurt door speciale schotten te plaatsen. Vloedschotten: In de (meeste) deuropeningen van de panden aan de rivierzijde van deze straten worden vloedschotten in beugels gehangen en vastgeschroefd. Coupureschotten: in de Grote Kalkstraat, Boomstraat en Houtsteiger worden grote schotten geplaatst om openingen in de waterkering (coupures) te sluiten. De vloed- en coupureschotten vormen samen het vloedschottensysteem. Tijdens de inspectie wordt getest of de schotten nog goed geplaatst kunnen worden en of de bevestigingsmiddelen nog goed functioneren. De test is ook een oefening van de werkzaamheden voor de medewerkers van de gemeente. Wat merkt u ervan? Tijdens de test rijdt een vrachtwagen met vloedschotten door de straten om de schotten uit en in te laden. De Boomstraat wordt tijdens de test kort afgesloten. U kunt omrijden via de Merwekade. Ook de Houtsteiger en Grote Kalkstraat worden kort afgesloten. Het Waterschap test jaarlijks de bijzondere waterkeringen in de regio om er zeker van te zijn dat ze functioneren als dat nodig is. Meer informatie over het werk van het waterschap vindt u op Foto: Jan van der Waal

4 Waar vindt u wat? Internet en Facebook Informatie van de gemeente vindt u op Dordrecht heeft ook een eigen pagina op Facebook. Parken in Dordrecht Parken zijn de groene longen van de stad. Het zijn plekken waar je tot rust kunt komen. Je kunt er wandelen, fietsen, picknicken, mensen ontmoeten. Dordrecht telt zestien parken, klein en groot. De komende weken laten wij u nader kennismaken met vijf parken. Dat gebeurt aan de hand van interviews met mensen die er een bijzondere band mee hebben. In deze eerste aflevering: het Wantijpark. Nieuwe groepsaankoop zonnepanelen Telefoon Het algemene telefoonnummer van de gemeente is: Klachten en meldingen Voor klachten en vragen over onderhoud aan de wegen, groenvoorziening, straatverlichting en zo meer belt u de Wijklijn, telefoonnummer , of meld uw klacht via internet op antwoord. Wantijpark Aangelegd: omstreeks 1936 Grootte: 17,4 hectare Wat is er?: Dierenweide, trapveld, trimbaan, speelwerktuigen, (water) speelplaats, horeca Leuk om te weten: Decor van Wantijpop en Palmparkies Wilt u besparen op uw energierekening en duurzaam energie opwekken? Doe dan mee met de groepsaankoop zonnepanelen in Zuid-Holland: Stadswinkel Het adres van de gemeente: is Spuiboulevard 300 Openingstijden: Met of zonder afspraak maandag t/m woensdag: uur donderdag: uur vrijdag: uur* * Het afhalen van uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart kan tot uur. Let op! Alleen op afspraak: Omgevingsvergunning, APV-, naturalisatie- of optieaanvraag. Een afspraak maken kan via internet: of telefonisch op nummer: Via kunt u veel zaken direct regelen. Antwoord is zeven dagen in de week, 24 uur per dag bereikbaar. Sociale Dienst Drechtsteden Spuiboulevard 298 Erfgoedcentrum DiEP/ Stadsarchief Stek 13 Griffie gemeenteraad Spuiboulevard 300 Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium De Essenhof Nassauweg 200 Weizigt Natuur- en Milieucentrum Van Baerleplantsoen 30 Colofon Foto: Jarko De Witte van Leeuwen Een écht stadspark Bert Krijnen woont aan de Vijverweg en is oud-voorzitter van de Bewonersvereniging Wantijpark. Het Wantijpark is onze achtertuin. Het is een heel mooi, groot park met prachtige oude bomen, een paradijsje op aarde. Ik woon hier nu dertien jaar. Toen de kinderen klein waren, heb ik veel met ze in het park gewandeld. Met mijn zoons ging ik er voetballen. Krijnen noemt het een echt stadspark. Als het mooi weer is, bruist het Wanneer het park in hun ogen wordt Waakzaamheid park van het leven. Het kinderbadje bedreigd, komen de leden van de bij de paddestoel trekt ouders met bewonersvereniging in actie. Zo verzetten zij zich tegen de aanleg van de kinderen uit de wijde omgeving. Het is een ontmoetingsplek. Daar zit ook een brug over de Vlij uit angst voor overlast keerzijde aan. Hangjongeren steken door fietsers en brommers in het park er kampvuurtjes, dat kan uit de hand ondanks het feit dat die niet zijn toegestaan. Ze zorgen voor een aanslag lopen. Er is gelukkig goed contact met de wijkagent. op het toch wel kwetsbare evenwicht in het ecosysteem. Renovatie De bewonersvereniging was nauw Dat het Wantijpark in het nieuwe betrokken bij de renovatie van het bestemmingsplan het predikaat evenementenpark heeft gekregen, is ook park drie jaar terug. We hebben een goede toelichting gehad op de plannen reden tot waakzaamheid. We hebben met zeer gedetailleerde kaarten. Wij hier Wantijpop en Palmparkies. Zes hebben onze mening gegeven en daar maandagavonden achter elkaar treden is ook wat mee gedaan. Er zijn goede er bands op. De formule is leuk, maar contacten met de afdeling Stadsbeheer. Je kunt echt spreken van een in het park. Er blijft nogal wat troep het is wel een aanval op de natuur partnership. achter en ook de afterparty geeft overlast. Onze wens is om het vooral Een paar jaar geleden droeg Bert kleinschalig te houden. Het moet niet Krijnen de voorzittershamer over méér worden. aan Jan de Vos. Ook hij spreekt met Jan de Vos heeft nog twee wensen: liefde over zijn park. Wanneer je de meer budget voor het onderhoud en Parklaan inrijdt, zie je die prachtige de terugkeer van de parkwachter. zichtlijnen. Uniek. Je zegt hier ook dat Iemand die elke dag zijn ronde maakt je woont ín het Wantijpark. Het is een door het park en de boel een beetje in hechte buurt met een gezonde sociale de gaten houdt, mensen aanspreekt. controle. Dat zou mooi zijn. Investeren in zonnepanelen wordt zonnepanelen. Dakeigenaren in Zuidsteeds aantrekkelijker en is sterk in Holland kunnen van 30 september opkomst. Met zonnepanelen wordt uw tot 30 oktober 2013 gratis en vrijblijvend inschrijven via de website woning energiezuiniger. U bespaart op uw energierekening en uw woning krijgt een beter energielabel. Hiermee stijgt De vorige inkoopactie was zeer succesvol: zo n 900 inwoners in de Drechtste- vaak ook de waarde van uw woning. Zonne-energie is milieuvriendelijk en den bestelden met elkaar ruim negenduizend zonnepanelen. met de zon als onuitputtelijke energiebron draagt u ook nog eens bij aan een duurzame wereld. Makkelijk en goed geregeld Alle inschrijvingen worden gebundeld Uitzoekwerk en door ichoosr via een veiling aangeboden aan geselecteerde leveranciers. Zonnepanelen hebben dus veel voordelen. Toch is het uitzoekwerk vaak een De leverancier met de scherpste prijs drempel om over te gaan tot aanschaf. wint de veiling. Vervolgens ontvangt u in Dordrecht en de andere Drechtsteden november een persoonlijk aanbod. U beslist pas na ontvangst van dit aanbod of maken het u graag makkelijk. u het accepteert. U zit dus nog nergens Geschikt aan vast. U wilt natuurlijk eerst weten of uw dak Als u het aanbod accepteert, wordt de geschikt is voor zonnepanelen. Daarvoor levering en installatie van de zonnepanelen op uw dak, inclusief alle bijko- heeft Dordrecht een handige kaart laten ontwikkelen: de Zonatlas. Op deze kaart mende werkzaamheden door ichoosr ziet u direct en eenvoudig of zonnepanelen voor u rendabel zijn en wat die in- voor te doen. Wel zo makkelijk. voor u geregeld. U hoeft hier zelf niets vestering u oplevert. Bekijk de Zonatlas via Wilt u meer weten over deze groepsaankoop? Groepsaankoop Kijk op Is uw dak geschikt? Sla dan binnenkort uw slag! De Drechtsteden organiseren samen met andere gemeenten in Zuid-Holland en in samenwerking met ichoosr weer een groepsaankoop College in de stad Afgelopen vrijdag onthulde wethouder Rinette Reynvaan de bouwomheining op het Scheffersplein in verband met de reconstructiewerkzaamheden. (Foto: Fokko van der Straaten) Het Gemeentenieuws is een uitgave van het gemeentebestuur van Dordrecht. Redactie Afdeling Communicatie Postbus 8, 3300 AA Dordrecht, Eindredactie : Jarko De Witte van Leeuwen Jan de Vos (links) en Bert Krijnen: Een parkwachter zou mooi zijn. (Foto: Jarko De Witte van Leeuwen) Het college van burgemeester en wethouders heeft de komende dagen de volgende externe activiteiten op de agenda staan: Jasper Mos en Piet Sleeking Vrijdag 27 september: Dordrecht Pakt Uit! Na jaren van hard werken zijn het Achterom, Bagijnhof en Visstraat vernieuwd. De wethouders Jasper Mos en Piet Sleeking ontvangen als start van de activiteiten in het feestelijke weekend Dordrecht pakt uit! ondernemers uit de binnenstad in Johan de Wittstraat 2. Inloop vanaf uur.

5 Dinsdag 1 oktober 2013 Drechtstedendinsdag in Alblasserdam Drechtstedendinsdag, de maandelijkse overlegdag van bestuurders en gemeenteraadsleden in de Drechtsteden, zal op 1 oktober plaatsvinden in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam. Tijdens het avondprogramma zijn tussen uur en uur gelijktijdig twee openbare carrouselvergaderingen. Tijdens de Carrousel Sociaal zullen de aanwezigen onder meer geïnformeerd worden over een aantal ontwikkelingen rond de sociale werkvoorziening voor werknemers met een arbeidsbeperking en rond de nieuwe Participatiewet die in 2015 van kracht wordt. Op de agenda van de gecombineerde Carrousel Fysiek/Middelen staan onder meer de uitwerking van de programmalijn Maritieme Delta en de Duurzaamheidsstrategie van de Drechtsteden. Voorafgaand aan de besluitvorming in de Drechtraad diezelfde avond zal ook het Transitieplan Informatisering & Automatisering en de second opinion daarover van EY worden besproken. Deze second opinion was afgelopen mei aangevraagd door de Drechtraad. De Drechtraad vergadert van uur tot uur. Het belooft een interessante vergadering te worden, waarin onder meer besluitvorming plaatsvindt over de toekomst van de samenwerking binnen de Drechtsteden. Kijk voor de complete agenda op onder Bestuur. Spreekrecht carrouselvergadering Tijdens de carrouselvergadering kunnen burgers gedurende maximaal vijf minuten per persoon en met een maximum van dertig minuten voor alle insprekers samen het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan en over andere onderwerpen, voor zover dit binnen de vergadertijd past. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit ten minste één dag voor de vergadering aan de coördinerend griffier via Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd. Procedures Terinzagelegging concepttekst Bibob-beleidslijn Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht en de burgemeester van de gemeente Dor - drecht, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, hebben op 24 sep - tember 2013 besloten de concepttekst van de nieuwe Bibob-beleidslijn (Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur) van de gemeente Dordrecht ter inzage te leggen van 3 oktober tot 15 november Wat houdt de Wet Bibob in? De Wet Bibob biedt overheden de mogelijkheid om criminele activiteiten aan te pakken. Zo kunnen bestuursorganen checken of een bedrijf of persoon een bepaalde dienstverlening van de overheid gebruikt om georganiseerde criminaliteit te faciliteren. Als een gemeente gebruik wil maken van de mogelijkheden van deze wet, dan moet zij daarvoor een beleidslijn opstellen waarin staat in welke gevallen zij een check kan doen. Bibob-beleidslijn De gemeente Dordrecht kent al zo n beleidslijn, waarin is opgenomen dat zij in onderstaande gevallen kan toetsen aan de wet Bibob. Bij: - drank-en horecawetvergunning en; - horecaexploitatievergunningen, inclusief die voor de coffeeshops; - vergunningen voor een seksinrichting; - vergunningen voor een escort; - vergunningen voor een smart- en growshop; - aanwezigheidsvergunningen voor een speelautomaat; - aanbestedingen op het terrein van ICT, Milieu en Bouw. Waarmee wordt de Bibob-beleidslijn uitgebreid? Per 1 januari 2013 is de Wet Bibob uitgebreid. Deze gehele uitbreiding voegt de gemeente Dordrecht toe aan haar bestaande beleidslijn. De gevallen die erbij komen: - exploitatievergunningen voor speelautomaten (artikel 30h Wet op de kansspelen); - evenementenvergunningen; - omgevingsvergunningen Bouwactiviteit (artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht); - omgevingsvergunningen Milieu (artikel 2.1 eerste lid, aanhef en onder e van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht); - subsidies; - onttrekkingsvergunningen ex artikel 30 lid 1 sub a Huisvestingswet (artikel sub a Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht); - samenvoegingsvergunningen ex artikel 30 lid 1 sub b Huisvestingswet (artikel sub b Huisvestingsverordening Dordrecht); - omzettingsvergunningen ex artikel 30 lid 1 sub c Huisvestingswet (artikel sub c Huisvestingsverordening Dordrecht); - splitsingsvergunningen ex artikel 33 Huisvestingswet) (artikel Huisvestingsverordening Dordrecht); - vastgoedtransacties. Concepttekst ter inzage Het ontwerp van de nieuwe beleidslijn ligt ter inzage van 3 oktober tot 15 november 2013 in de centrale hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Check voor openingstijden De concepttekst kunt u ook via deze website raadplegen. Contact U kunt uw mening over deze voorgenomen uitbreiding van de Bibob-beleidslijn oftewel uw zienswijze inbrengen via het volgende adres: Gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Voor meer informatie over het ontwerp van de Bibob-beleidslijn gemeente Dordrecht en de inspraakprocedure kunt u contact opnemen met de heer A. Zwaal, telefoon: (078) Verkeer Algemene Plaatselijke Verordeningen Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het: - instellen van een blauwe zone in het winkelgebied Reeweg Oost van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot uur; - opheffen van de gereserveerde Kapteynweg ter hoogte van huisnummer 237; - opheffen van de gereserveerde Nassauweg ter hoogte van huisnummer 139; - opheffen van de gereserveerde Herradesstraat ter hoogte van huisnummer 32; - aanwijzen van een gereserveerde Vrankenstraat ter hoogte van huisnummer 13; - aanwijzen van een rotonde op de kruising Nijhofflaan/Groenekruislaan/ Noordhoevelaan. Bezwaar Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden, waarop u overdag te bereiken bent? Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de Rechtbank een bedrag van 160 euro aan griffierecht in rekening. Horeca Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht (APV) / Dranken Horecawet heeft de burgemeester een Exploitatievergunning en/of een Drank- en Horecawet vergunning verleend voor de exploitatie van: - een cafetaria aan de Toulonselaan 14 (zaaknummer , datum besluit 6 september 2013). Evenementen, optochten, ontheffingen en dergelijke Er zijn vergunningen, verklaringen van geen bezwaar of ontheffingen verleend voor: - het verkopen van consumentenvuurwerk aan de Voorstraat 262 op 28, 30 en 31 december 2013 (datum besluit 19 september 2013, zaaknummer ); - het houden van een modeshow op de Sarisgang en Statenplein op 29 september 2013 (datum besluit 19 september 2013, zaaknummer ); - een fietsverlichtingsactie op de Statenplaats op 26 oktober 2013 (zaaknummer , datum besluit - City Art Fair 2014 op de Voorstraat en Nieuwstraat op 29 juni 2013 (zaaknummer , datum besluit - City Art Fair 2014 op de Voorstraat en Nieuwstraat op 27 juli 2013 (zaaknummer , datum besluit - City Art Fair 2014 op de Voorstraat en Nieuwstraat op 31 augustus 2013 (zaaknummer , datum besluit - Pop Up markt op het Vrieseplein en de Vriesestraat op 29 september 2013 (zaaknummer , datum besluit - een fancy fair in de Baptistenkerk aan de Vrieseweg 64 te Dordrecht (zaaknummer , datum besluit 23 september 2013); - een openingsfeest ten behoeve van de afronding van het Achterom en het Bagijnhof in de binnenstad op 28 en 29 september 2013 (zaaknummer , datum besluit 24 september 2013); - opname Eigen Huis en Tuin On Tour op het Statenplein op 2 oktober 2013 (zaaknummer , datum besluit 24 september 2013). Bezwaar Als u het niet eens bent met bovenstaande besluit(en), kunt u binnen zes Trouwzaken regelen met de gemeente? weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan: het college van burgemeester en wethouders óf de burgemeester, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Indien daarvoor naar uw mening aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus , 3007 BM Rotterdam verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Zo geregeld.

6 Omgevingsvergunningen Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Verleende omgevingsvergunningen gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit bouwen Voor: het bouwen van een dakopbouw Locatie: Kromme Zandweg 1 Voor: het legaliseren van de achterwoning Locatie: Voorstraat 158 Activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Voor: het plaatsen van een opbouw Locatie: Gravenstraat 19 Voor: het maken van een opbouw op de bestaande aanbouw aan de woning Locatie: Gravensingel 183 Voor: het maken van een aanbouw aan de woning Locatie: Bourbonhof 19 Voor: het bouwen van een berging Locatie: Merbau 263 Activiteit bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en in-/uitrit Voor: het verbouwen van het pand, het maken van uitritten en het realiseren van tien woningen aan de Koningin Wilhelminastraat Locatie: Johan de Wittstraat 120 en Koningin Wilhelminastraat RECTIFICATIE Per abuis is, in De Stem van Dordt van 18 september 2013, een aanvraag om een omgevingsvergunning gepubliceerd: Voor: het intern verbouwen van het pand en het plaatsen van een dakkapel Locatie: Voorsstraat De locatie en datum ontvangst moeten echter zijn: Locatie: Voorstraat Datum ontvangst: 10 september 2013 Activiteit vellen van houtopstanden houtopstand (twee populieren (Populus) en één wilg (Salix)) Locatie: Neptunuslaan 26 Tegen bovenstaande besluiten kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. Een verzoek om schorsing van het bestreden besluit kunt u indienen bij de president van de rechtbank Dordrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht. Verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning gemeente Dordrecht maken bekend dat zij hebben besloten de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van zes weken: Voor: het maken van een aanbouw en het verzoek om wijziging gebruik van het bestemmingsplan Locatie: Laurierstraat 75 Datum besluit: 16 september 2013 houtopstanden (negen bomen) Locatie: Dr. Schaepmanstraat, Bilderdijkstraat en J.J.A. Goeverneurstraat ongenummerd Voor: het isoleren van het dak Locatie: Wijnstraat 140 Voor: het bouwen van appartementen Locatie: Campanula 3 90 tot en met 124 Datum besluit: 19 september 2013 Voor: het maken van een carport en een poort Locatie: Bellevuestraat 5 Voor: het bouwen van een medisch centrum Locatie: Spirea 9 Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Activiteit brandveilig gebruik Voor: het in gebruik nemen of het gebruiken van een gebouw Locatie: Haringvlietstraat 515 gemeente Dordrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Activiteit bouwen Voor: het (intern) verbouwen van het pand Locatie: Blaauwweg 273 tot en met 403 oneven Voor: het plaatsen van een dakkapel Locatie: Beekmanstraat 15 Datum ontvangst: 17 september 2013 Voor: het (intern) verbouwen van het pand en het plaatsen van een dakkapel Locatie: Singel 413 Datum ontvangst: 17 september 2013 Voor: het plaatsen van glazenwasinstallaties Locatie: Talmaweg 20 Datum ontvangst: 17 september 2013 Voor: het intern verbouwen van de woning Locatie: Roemer Visscherstraat 30A Datum ontvangst: 19 september 2013 Activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Voor: het plaatsen van een dakterras Locatie: Johanna Naber-erf 218 Datum ontvangst: 12 september 2013 Activiteiten bouwen en handelsreclame plaatsen Voor: het aanbrengen van een reclamevoorziening Locatie: Visstraat en Voorstraat 294 Activiteiten bouwen en aanleg Voor: het vervangen van de damwand en het uitvoeren van werkzaamheden Locatie: Donker Duyvisweg ongenummerd Datum ontvangst: 16 september 2013 Activiteit het wijzigen van een gemeentelijk monument Voor: het handelen met gevolg voor beschermde monumenten Locatie: Kromhout 149 Datum ontvangst: 16 september 2013 Activiteit vellen van houtopstanden houtopstand (21 bomen) Locatie: Eiland van Dordrecht - Buitendijkse zijde houtopstand Locatie: Eiland van Dordrecht, Wantijdijk - Binnendijks houtopstand (75 bomen) Locatie: Eiland van Dordrecht Oost - Zeedijk Datum ontvangst: 12 september 2013 Voor: het vellen of doen vellen van twee houtopstanden Locatie: Dijkversterking Eiland van Dordrecht - Kop van t Land nabij Veerstoep Datum ontvangst: 18 september 2013 Voor: het vellen of doen vellen van één houtopstand Locatie: Zanddijk 11 Datum ontvangst: 19 september 2013 HUISVESTINGSVERORDENING Ingekomen aanvragen om een onttrekkings- en splitsingsvergunning Voor: het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte (ten behoeve van kamerverhuur) Locatie: Amazone 203 Voor: het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte (ten behoeve van kamerverhuur) Locatie: Hof De Vriendschap 27 Datum ontvangst: 16 september 2013 Voor: het splitsen van het pand in twee appartementsrechten Locatie: Transvaalstraat Datum ontvangst: 19 september 2013 RECTIFICATIE Per abuis is, in De Stem van Dordt van 18 september 2013, een aanvraag om een onttrekkingsvergunning gepubliceerd met omschrijving: Voor: het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte (ten behoeve van kamerverhuur) Dit moet echter zijn: Voor: het samenvoegen van woonruimte Locatie: Johanna Naber-erf 211 en 212 Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Vergunningen en Meldingen, 25 september 2013

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende evenementenvergunning blz 2 Ontvangen aan vragen omgevingsvergunningen blz 2-3 Verleende instemmingbesluiten blz 3 Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE d.d. woensdag 18 maart Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Wijk bij

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011 INGEKOMEN AANVRAGEN OM GEBRUIKSVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvragen om gebruiksvergunning ter behandeling zijn ontvangen. Ingekomen aanvragen liggen niet

Nadere informatie

Woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 1. Inleiding Op 11 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel

Nadere informatie

Dordrecht loopt warm voor 7 tegen 7 voetbal

Dordrecht loopt warm voor 7 tegen 7 voetbal 18 september 2013 Dordrecht loopt warm voor 7 tegen 7 voetbal De kick-off vond afgelopen vrijdag plaats bij GSC/ODS door wethouder Rinette Reynvaan. Dat deed zij op sportieve wijze door het koppen van

Nadere informatie

Openbare bekendmakingen

Openbare bekendmakingen Openbare bekendmakingen De in deze openbare bekendmaking opgenomen publicaties zijn wettelijk voorgeschreven of vloeien voort uit gemeentelijk beleid. TER INZAGE U kunt stukken en plannen die ter inzage

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Informatie om te reageren:

Informatie om te reageren: Gemeenteblad Bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente d.d. 22 mei 2013. Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning).

RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning). RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning). Standplaatsvergunning Verleend Het college van burgemeester

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt Officiële bekendmakingen Hier vindt u de gemeenteberichten van de Gemeente Oldambt. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-) besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 70 Datum : 29-04-2015 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Page 1 of 7 over meerssen projecten openingstijden contact links english Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Publicatiedatum: 19 januari 2016 11:00 Weeknummer: 03 Datum: woensdag 20 januari 2016 De

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Zeeland Refinery N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM NIEUWDORP Kenmerk: Afdeling: W-AOV150361 Vergunningverlening Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016 Herstraten Duizendmorgen Maandag 11 januari start van der Stelt GWW met het herstraten van de weg aan de noordzijde van het viaduct in de Duizendmorgen. Het zuidelijke gedeelte is medio 2015 uitgevoerd.

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 32 5 augustus 2015 nr. 31 Aanvragen evenementen & activiteiten voor het houden van een collecte voor een weeshuis in Lusaka van 31 augustus tot en met 5

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Terugblik op Oud Krispijn Vernieuwt

Terugblik op Oud Krispijn Vernieuwt 31 december 2013 Terugblik op Oud Krispijn Vernieuwt Uitnodiging: dinsdag 7 januari 2014 Nieuwjaarsreceptie voor inwoners van Dordrecht Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit! Foto: Jeroen Niemeijer

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 NB De wijkpost wordt samengesteld op basis van de tweewekelijkse stadsdeelkrant. Wilt u de bekendmakingen van de tussenliggende week bekijken,

Nadere informatie

Ruimtelijk beleid... 4 Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder... 4. Rechtsbescherming... 5

Ruimtelijk beleid... 4 Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder... 4. Rechtsbescherming... 5 Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 51 Uitgifte: 21 juli 2016 Officiële publicaties week 29 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Gevonden en verloren voorwerpen...

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming Vertrokken naar onbekende bestemming Uit onderzoek van de afdeling Stadswinkel is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Avelingen-West 20 (29-01-2013) het bouwen van een brandweeropstelplaats, activiteit bouwen (ingekomen 15/1 '13) Kanaal van Steenenhoek nz 4 (29-01-2013) het realiseren van een bed

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

GEMEENTEPAGINA WEEK 8 2016 (woensdag 24 februari 2016)

GEMEENTEPAGINA WEEK 8 2016 (woensdag 24 februari 2016) 1/5 GEMEENTEPAGINA WEEK 8 2016 (woensdag 24 februari 2016) AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN De servicebalie is op donderdag 25 februari vanaf 15.00 uur gesloten. BEKENDMAKINGEN WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Nadere informatie

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse.

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. BRUENAREN BEDANKT! Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. Onder het motto Helpt u ons met een slogan voor

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 43 2013. een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt.

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 43 2013. een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt. OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 43 2013 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 24 oktober 2013 om 19.30 uur een openbare besluitvormende raadsvergadering

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

Gemeenteblad gemeente Oudewater

Gemeenteblad gemeente Oudewater Dit elektronische gemeenteblad is een officiële uitgave van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, Waardsedijk 219, 3421 NE. Vergunningen en ontheffingen APV Aangevraagd Kapellestraat 14

Nadere informatie

Bolwerk St-Jan plaatsen aanlegsteiger bouwen WB00027539 30-01

Bolwerk St-Jan plaatsen aanlegsteiger bouwen WB00027539 30-01 Omgevingsvergunning De regels voor een omgevingsvergunning zijn opgenomen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). In de omgevingsvergunning worden 26 vergunningen op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

4 december 2013. Fietsen in winkelgebied Kritiek was er ook op het plan om fietsen toe te staan in het winkelgebied.

4 december 2013. Fietsen in winkelgebied Kritiek was er ook op het plan om fietsen toe te staan in het winkelgebied. Poller Grote Markt blijft dicht De poller op de Grote Markt blijft zoals hij is: een poller waar bezitters van mogelijk autovrij te houden. een pollerpas gebruik van kunnen maken. Dat heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

Gemeenteblad gemeente Oudewater

Gemeenteblad gemeente Oudewater Dit elektronische gemeenteblad is een officiële uitgave van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, Waardsedijk 219, 3421 NE. Vergunningen en ontheffingen APV Aangevraagd 3425 EL, Noord-Linschoterzandweg

Nadere informatie

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage. eurne J.J.C. Jaspers Gender 42 5751 XA DEURNE Deurne, 25 februari 2015 Kenmerk: HZ-2015-0023 Betreft: toezending omgevingsvergunning Bijlage: vergunning Geachte heer Jaspers, Op 4 januari 2015 diende u

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Texel; beschikkende op de aanvraag om een bouwvergunning

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 BESCHIKKING Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 Onderwerp Op 14 januari 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen van Rompa Tanneries BV voor

Nadere informatie

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Aan Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 1 februari 2016 15-0247/cor Z1392722 Bruno Wester D1586654 0512 581234

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 65 - Week 42. Uitgifte: 13 oktober 2015. Officiële publicaties week 42

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 65 - Week 42. Uitgifte: 13 oktober 2015. Officiële publicaties week 42 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 65 - Week 42 Uitgifte: 13 oktober 2015 Officiële publicaties week 42 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Ingekomen aanvragen...

Nadere informatie

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en):

minuut Hierbij delen wij u mede dat op uw d.d. 23 augustus 2012 bij het college ingekomen verzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit(-en): gemeente minuut Gemeente Maassluis De heer E. Endlich Postbus 55 3140 AB MAASSLUIS Postbus 55 3140 AB Maassluis T 14-010 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl uw brief van uw kenmerk 23 augustus 2012

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Het kappen van twee bomen Locatie : Spoolderenkweg 1 te Zwolle Datum

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014 Kennisgeving Boerenbond Retail B.V. te Druten Goedkeuring uitgangspuntendocument Vuurwerkbesluit Burgemeester en Wethouders van de gemeente Druten hebben het uitgangspuntendocument ten behoeve van de inrichting

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Regulier Aangevraagd - Vlasakker 1a, Oostrum het starten van een kapsalon (nr. 2014-0263, ontvangstdatum 07/11) - Veldstraat 29, Merselo het plaatsen van een pergola met zonnepanelen

Nadere informatie

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer J. Diepersloot Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer J. Diepersloot Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer J. Diepersloot Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN. Broek in Waterland

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN. Broek in Waterland INHOUD: Verleende evenementenvergunningen blz 1 Verleende omgevingsvergunningen blz 1-2 Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning blz 2-3 1 e Publicatie verwijdering bootjes blz. 3-5 VERLEENDE VERGUNNINGEN

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Voorlopige voorziening:

Voorlopige voorziening: trekken. De aangevraagde verandering heeft betrekking op het toestaan van een watersprinkler-installatie. Tevens was het College van Oosterhout van plan om op verzoek van Agrichem B.V., paragraaf 13.2

Nadere informatie

DAGJE DORDT? PAK DE CITYBUS!

DAGJE DORDT? PAK DE CITYBUS! DAGJE DORDT? PAK DE CITYBUS! CITYBUS (LIJN 10) & P+R ENERGIEHUIS DORDRECHT: MAKKELIJK, SNEL EN VOORDELIG PER BUS NAAR HARTJE STAD! Parkeer uw auto gratis aan de rand van Dordrecht op parkeerterrein Energiehuis

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan: L.R. Beijnenlaan 3 L.R. Beijnenlaan 3 6971LE Brummen

Ontwerpwijzigingsplan: L.R. Beijnenlaan 3 L.R. Beijnenlaan 3 6971LE Brummen Evenementenvergunning Evenementenvergunning Benefietconcert nabij Ooievaarsnest verzenddatum 5 december 2013 locatie: weiland op de hoek Kleine Vosstraat/Buurtweg op vrijdag 13 december 2013 tussen 19.00

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsvergunning (artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Ontwerp Omgevingsvergunning (artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Ontwerp Omgevingsvergunning (artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Datum besluit Datum verzending Vergunningnummer HZ WABO-2013-0587 Burgemeester en Wethouders van Meerssen:

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Medemblik

Aanvraagformulier vergunning op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Medemblik Aanvraagformulier vergunning op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Medemblik Dit formulier sturen naar: Burgemeester en wethouders van Medemblik KCC Ruimte Postbus 45 1687 ZG Wognum Welke vergunning

Nadere informatie

Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk

Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk Bestemmingsplan Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk Achtergrond Ten gevolge van de hoogwatersituaties van 1993 en 1995 heeft de regering in 2006 besloten dat de hoogwaterveiligheid

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 26 april 2016 van de heer E.J. van der Grijn een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. De aanvraag is ingediend door Dolphin Projects III B.V., Halvemaanweg 3, 7825 TR te Emmen en geregistreerd onder zaak-4794.

OMGEVINGSVERGUNNING. De aanvraag is ingediend door Dolphin Projects III B.V., Halvemaanweg 3, 7825 TR te Emmen en geregistreerd onder zaak-4794. ^ ^ OMGEVINGSVERGUNNING yft Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van de bibliotheek

Nadere informatie

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20.

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20. Agenda en notulen Hoorzittingen bezwaarschriftencommissie: 20 mei 2014 Op dinsdag 20 mei 2014 is er een vergadering van de bezwaarschriftencommissie in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering worden

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011 NIEUWS (uit de Stadsdeelkrant van 28 december 2011) BEKENDMAKINGEN --- BOUWVERGUNNINGEN (PUBLICATIEDATUM 22 DECEMBER 2011) Aanvragen om bouw-

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Het kenmerk: UV 20150376. Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek

Het kenmerk: UV 20150376. Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Het kenmerk: UV 20150376 Behandeld door: Team Vergunningen Telefoon: 14 0515 Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Onderwerp: omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Nadere informatie

gezag algemeen correspondentie College burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester

gezag algemeen correspondentie College burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester heid Ondertekenen van stukken die geen besluit vergen (informatieverstrekking) Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken Doorzenden van

Nadere informatie

gemeenteblad Peel en Maas

gemeenteblad Peel en Maas nummer 07 Elektronisch gemeenteblad Peel en Maas Uitgave: college van burgemeester en wethouders Peel en Maas Het elektronisch gemeenteblad (EGB) is het gemeentemedium met alle wekelijkse nieuwsberichten

Nadere informatie

Verzonden op 15/09/2015

Verzonden op 15/09/2015 Het kenmerk: UV 20150216 Gemeente Súdwest-Fryslân t.a.v. N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Behandeld door: Team Vergunningen Telefoon: 14 0515 Verzonden op 15/09/2015 Onderwerp: omgevingsvergunning

Nadere informatie

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN gemeentes LUIS Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg Telefoon

Nadere informatie

Gewijzigde opzet Dordtse Dodenherdenking 4 mei

Gewijzigde opzet Dordtse Dodenherdenking 4 mei Fonteinen in de stad spuiten weer Stem uit de stad Sinds 1 april kunt u allemaal weer genieten van de spuitende fonteinen in de stad. Dordrecht heeft verschillende mooie fonteinen: op het Statenplein,

Nadere informatie

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Gemeente Elektronisch Gemeenteblad Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Officiële bekendmakingen In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D.

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D. BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D. 20-01- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Kennisgeving verlenging beslistermijn Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maken bekend

Nadere informatie

Reguliere bouwvergunning

Reguliere bouwvergunning Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Reguliere bouwvergunning Ons nummer [Ons nummer] Burgemeester en Wethouders van Texel; Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 140222 F 0222 362287 E gemeente@texel.nl

Nadere informatie

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg Zo werken wij Servicenormen van de gemeente Culemborg Welkom bij uw gemeente De gemeente is er voor u. Voor allerlei producten en diensten kunt u bij de gemeente terecht: van het aanvragen van een paspoort

Nadere informatie

BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN. Geachte mevrouw Huizing-Reitsma,

BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN. Geachte mevrouw Huizing-Reitsma, BMS Netwerk Notarissen T.a.v.: Mevrouw I. Huizing-Reitsma Postbus 507 2300 AM LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 4 februari 2014; dossiernummer : WB20140054; van : Gemeente Zoetermeer de heer EGP Kusters

Nadere informatie

De heer T. Savic-Gecan Admiraal De Ruijterweg 311 3 1055 LX Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

De heer T. Savic-Gecan Admiraal De Ruijterweg 311 3 1055 LX Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam De heer T. Savic-Gecan Admiraal De Ruijterweg 311 3 1055 LX Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 24 maart

Nadere informatie

26 maart 2014. Foto: Jarko De Witte van Leeuwen. plan. De gemeente informeert daarna belanghebbenden over het uiteindelijke plan.

26 maart 2014. Foto: Jarko De Witte van Leeuwen. plan. De gemeente informeert daarna belanghebbenden over het uiteindelijke plan. Inloopbijeenkomst donderdag 27 maart Zondag 30 maart Herinrichting kruispunt Baanhoekweg-Adjudant H.P. Kosterstraat Soup Sunday aan Voorstraat 142-144 De gemeente wil haar leegstaande monumenten weer graag

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2108953/336628 Martens prefab Beton BV aan de Industrieweg 41-42 te Waalwijk. s-hertogenbosch, 11 maart 2013. Gedeputeerde

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning 1. Soort vergunningaanvraag Artikel 3 Drank- en Horecawet het horecabedrijf het slijtersbedrijf Exploitatievergunning horecabedrijf als gevolg

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouw huis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 w abo@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Datum 23-07-2014 Contactpersoon S.S.

Nadere informatie

Opening moestuinproject De Rijke Sterrentuin

Opening moestuinproject De Rijke Sterrentuin 27 maart 2013 Opening moestuinproject De Rijke Sterrentuin Afgelopen zaterdag, 23 maart onthulden de wethouders Rinette Reynvaan en Harry Wagemakers, samen met kinderen uit Sterrenburg, de nieuwe naam

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie