ECLI:NL:GHARL:2014:5910

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:GHARL:2014:5910"

Transcriptie

1 ECLI:NL:GHARL:2014:5910 Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Afdeling strafrecht Parketnummer: Uitspraak d.d.: 24 juli 2014 TEGENSPRAAK Promis Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel van 19 november 2013 met parketnummer en de ter terechtzitting in eerste aanleg gevoegde zaak met parketnummer , alsmede de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging, parketnummer , in de strafzaak tegen [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [adres], thans verblijvende in PI Noord Holland Noord, Unit Zuyder Bos te Heerhugowaard. Het hoger beroep De verdachte en de officier van justitie hebben tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. Onderzoek van de zaak Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van dit hof van 10 juli 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzittingen van de rechtbank Overijssel van 3 juni 2013, 29 augustus 2013 en 5 november Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte ter zake van het hem ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 jaren, tot toewijzing van de vordering tot tenuitvoerlegging, inhoudende een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, tot toewijzing van de vordering benadeelde partij van [benadeelde 1] tot een bedrag van 5.500,--, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel voor dit bedrag en voor de (niet gevorderde) materiële schade ad 4.300,-- (de afgedragen inkomsten uit prostitutie), tot toewijzing van de vordering benadeelde partij van [benadeelde 2] tot een bedrag van ,--, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel, en tot toewijzing van de vordering benadeelde partij van [benadeelde 3] tot een bedrag van ,--, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat op het beslag beslist wordt conform het vonnis van de rechtbank. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. J.P. Plasman, naar voren is gebracht.

2 Het vonnis waarvan beroep Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en opnieuw rechtdoen. De tenlastelegging Aan verdachte is - na wijzigingen van de tenlastelegging ter terechtzittingen in eerste aanleg ten laste gelegd dat: Zaak met parketnummer : 1. hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, met het oogmerk van uitbuiting [benadeelde 1] door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of - dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven en/of ontvangen van betalingen en/of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [benadeelde 1] heeft, heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen; en/of hij op één of meer tijdstip(pen,) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, [benadeelde 1] door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden of door dreiging met geweld of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of - misleiding door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven en/of ontvangen van betalingen en/of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [benadeelde 1] heeft, heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel dat hij enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [benadeelde 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling),

3 en/of hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van [benadeelde 1]; en/of hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, een ander, genaamd [benadeelde 1] [benadeelde 1], door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden of door dreiging met geweld of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of - misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [benadeelde 1] heeft, heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van [benadeelde 1] met of voor een derde, immers heeft verdachte toen daar (telkens); - meermalen, althans éénmaal, met die [benadeelde 1] contact gezocht via internet en/of via telefoon en/of tegen haar gezegd dat hij haar mooi vond en/of - ( vervolgens) een eerste afspraak met die [benadeelde 1] gemaakt en/of haar opgehaald vanaf het station te [plaats 3] en/of naar zijn, verdachtes, woning overgebracht en/of meermalen, althans éénmaal, [benadeelde 1] bewogen om (op diverse manieren) seks te hebben met hem, verdachte, (in zijn, verdachtes, auto en/of woning) en/of een derde (te weten: [betrokkene]) en/of - van die [benadeelde 1] meerdere, althans één (video)opname(s) gemaakt en/of laten maken waarbij er met en/of door [benadeelde 1] seksuele/pornografische handelingen met verdachte en/of die derde (te weten: [betrokkene]), worden verricht en/of - van die [benadeelde 1] meerdere, althans één, (seksueel/erotisch getinte) foto( s) gemaakt en/of deze foto( s) op internet geplaatst en/of - voorgewend dat hij, verdachte, met die [benadeelde 1] een (monogame) liefdesrelatie had en/of ervoor gezorgd dat zij verliefd op hem, verdachte, werd, en/of voorgewend dat hij, verdachte, wel kinderen met haar wilde hebben en/of - die [benadeelde 1] meermalen, althans éénmaal, onderdak verschaft in (onder andere) zijn, verdachtes, woning te [plaats 2] en/of - tegen die [benadeelde 1] gezegd dat zij moest werken op de [adres 1] (te [plaats 1]) en/of in [club] (te [plaats 4]) en/of voor die [benadeelde 1] bepaald wanneer en/of hoelang die

4 [benadeelde 1] moest werken en/of - die [benadeelde 1] werkinstructies gegeven (zij mocht onder meer niet zoenen, moest zo min mogelijk spreken met klanten en/of ze moest - terwijl ze voor het raam stond - knipogen naar de klanten en/of dansen en/of met haar tong spelen) en/of die [benadeelde 1] medegedeeld welke prijzen zij voor de prostitutiewerkzaamheden moest vragen en/of hoeveel klanten zij moest aannemen en/of - die [benadeelde 1] meermalen, althans éénmaal, weggebracht en/of opgehaald naar en/of bij de [adres 1] en/of [club] en/of haar met de trein naar de [adres 1] in [plaats 1] en/of naar [club] in [plaats 4] laten reizen en/of - ( in strijd met de waarheid) tegen die [benadeelde 1] gezegd dat hij geld nodig had voor een bedrijf (in het buitenland) en/of dat zij hem, verdachte, daarmee moest helpen en/of - ( in strijd met de waarheid) tegen die [benadeelde 1] gezegd dat ze het werken in de prostitutie deed voor haar en zijn, verdachtes, toekomst en/of dat ze een lui leven zouden hebben in Zuid Amerika en/of een escortbureau zouden beginnen en/of dat ze zich over twee jaar geen zorgen meer hoefde te maken en/of dat hij, verdachte, een (forse) schuld had die afbetaald moest worden zodat zij later naar het buitenland konden gaan en/of - tegen die [benadeelde 1] gezegd dat als ze geen geld zou verdienen ze hun/haar toekomst zou mislopen en/of dat ze in geldproblemen zou(den) komen en/of - meermalen, althans éénmaal, tegen die [benadeelde 1] gezegd dat zij het door haar verdiende geld aan hem, verdachte, moest geven en/of - tegen die [benadeelde 1] gezegd dat hij wist waar zij woonde en wie haar zus of zusje was en/of dat hij haar zusje zou verkrachten als die [benadeelde 1] niet bij hem, verdachte, bleef en/of voor hem, verdachte, bleef werken, althans woorden van gelijke aard/strekking en/of - meermalen, althans éénmaal, de keel/nek van die [benadeelde 1] (dicht)geknepen en/of op gewelddadige/brute wijze seks gehad met [benadeelde 1] en/of tegen die [benadeelde 1] gezegd dat hij haar zou verkrachten en/of - die [benadeelde 1] (tijdens de seks) meerdere keren, althans één keer, heeft geslagen en/of - meermalen die [benadeelde 1] bedreigd dat ze vermoord zou worden door een Joegoslaaf als ze hem, verdachte, zou laten vallen, althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin die [benadeelde 1] verkeerde (zij was bij haar ouders weggelopen en/of had geen plek om naar toe te gaan en/of verkeerde in een psychisch kwetsbare toestand als gevolg van diverse gebeurtenissen in haar verleden) en/of - misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend

5 overwicht (gelet op onder andere het leeftijdsverschil) en/of van het fysieke en/of psychische en/of emotionele overwicht dat verdachte op die [benadeelde 1] had en/of - die [benadeelde 1] meerdere keren gebeld en/of sms jes gestuurd en/of die [benadeelde 1] hem, verdachte, sms jes laten sturen en/of laten bellen teneinde haar te controleren en/of haar te vragen hoeveel klanten ze heeft gehad ( Ga je de 15 halen ) en/of om tegen haar te zeggen dat zij niet met de politie moet praten en/of hoe ze de politie moet afpoeieren en/of - meermalen, althans éénmaal, de telefoon(s) en/of de simkaart(en) van die [benadeelde 1] kapot gemaakt en/of haar (vervolgens) gedwongen een nieuwe telefoon en/of simkaart te kopen en/of - het (overgrote) gedeelte van het door [benadeelde 1] met prostitutiewerkzaamheden verdiende geld door haar aan hem, verdachte, laten afdragen en/of afgeven en/of van die [benadeelde 1] afgenomen en/of ingenomen en/of die [benadeelde 1] (aldus) in een financieel kwetsbare positie en/of een (verder) van hem, verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden; 2. hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 november 2008 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, met het oogmerk van uitbuiting [benadeelde 2] door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of - dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven en/of ontvangen van betalingen en/of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over [benadeelde 2] heeft, heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen; en/of hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 november 2008 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, [benadeelde 2] door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden of door dreiging met geweld of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of - misleiding door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven en/of ontvangen van betalingen en/of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [benadeelde 2] heeft,

6 gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel dat hij enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [benadeelde 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling), en/of hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 november 2008 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van [benadeelde 2]; en/of hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2008 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 4], een ander, genaamd [benadeelde 2], door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden of door dreiging met geweld of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of - misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [benadeelde 2] heeft, heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van [benadeelde 2] met of voor een derde, immers heeft verdachte toen daar (telkens) (onder meer); - meermalen, althans éénmaal, met die [benadeelde 2] contact gezocht via internet en/of via de telefoon en/of - ( vervolgens) met [benadeelde 2] een afspraak gemaakt en/of tegen haar gezegd dat hij zaken met haar wilde uitpraten en/of - meermalen, althans éénmaal, (in strijd met de waarheid) tegen die [benadeelde 2] gezegd dat hij van haar houdt en/of met haar naar Zuid-Amerika wil en/of dat als ze voor hem zou werken dat dit voor hen beiden en/of voor hun toekomst zou zijn, althans woorden van gelijke strekking en/of - die [benadeelde 2] gezegd dat ze samen huizen en/of hotels zouden bouwen en/of verhuren in de Dominicaanse Republiek en/of - voorgewend dat hij, verdachte met die [benadeelde 2] een (monogame) liefdesrelatie had en/of ervoor gezorgd dat zij verliefd op hem, verdachte, werd en/of dat hij een woning voor haar wilde regelen en/of

7 - ( in strijd met de waarheid) tegen die [benadeelde 2] gezegd dat hij, verdachte, met haar wil trouwen en/of kinderen wil krijgen en/of (vervolgens aansluitend) aan die [benadeelde 2] gevraagd of ze voor hem, verdachte, wilde gaan werken in de prostitutie en/of - ( in strijd met de waarheid) tegen die [benadeelde 2] gezegd dat als het werken in de prostitutie haar tegenzat en/of als zij zou willen stoppen, dat zij het verdiende geld dan terug zou krijgen en/of dat door [benadeelde 2] verdiende geld eerlijk verdeeld zou worden en/of - tegen die [benadeelde 2] gezegd dat zij moest werken op de [adres 1] ([plaats 1]) en/of in [club] ([plaats 4]) en/of voor die [benadeelde 2] bepaald wanneer en/of hoelang die [benadeelde 2] moest werken en/of - die [benadeelde 2] meermalen veelvuldig heeft gebeld en/of ge-sms t om te controleren of en/of hoeveel klanten zij heeft gehad en/of hoeveel geld zij heeft verdiend en/of - die [benadeelde 2] gemanipuleerd door (onder andere) tegen haar te zeggen dat hij, verdachte, en/of verdachtes kinderen haar missen en/of door op één of meerdere momenten lief tegen haar te doen/zijn en/of haar mee op vakantie naar Center Parcs te nemen en/of te vragen hoe zij, [benadeelde 2], het zou vinden om op de Dominicaanse Republiek te wonen en/of daar een appartementencomplex te starten en/of (haar vervolgens direct te zeggen dat zij weer aan het werk moet) en/of - die [benadeelde 2] de keuze voorgehouden of ze liever elke dag wilde werken of een paar maanden wilde bikkelen waarna ze geen zorgen meer zou hebben en/of - tegen die [benadeelde 2] gezegd dat hij wilde dat ze echt voor hem zou gaan en/of voor hun droom en/of dat zij achter het raam moest werken en/of geld moest verdienen en/of mannen moest manipuleren en/of - die [benadeelde 2] werkinstructies gegeven en/of verteld (via de MSN) hoeveel geld ze moest vragen, hoe ze achter het raam moest staan en wat zij moest doen als ze benaderd zou worden door hulpverleners en/of - die [benadeelde 2] meermalen, althans éénmaal, weggebracht en/of opgehaald naar en/of bij de [adres 1] en/of [club] en/of haar met de trein naar de [adres 1] in [plaats 1] en/of [club] in [plaats 4] laten reizen en/of - die [benadeelde 2] meermalen, althans éénmaal, seksuele handelingen tegen betaling voor de webcam en/of via het internet laten verrichten (waaronder strippen en/of SM-meesteres spelen) en/of - die [benadeelde 2] meermalen, althans éénmaal, onderdak verschaft in zijn, verdachtes, woning te [plaats 2] en/of - die [benadeelde 2] een (duur) horloge gegeven en/of - die [benadeelde 2] in contact gebracht met de kamerverhuurder op de [adres 1] (te [plaats 1]) en/of de seksclub [club] (te [plaats 4]) en/of

8 - meermalen, althans éénmaal, tegen die [benadeelde 2] gezegd: Ga zien wat er met je gaat gebeuren als je nu het geld niet geeft en/of Pas op met wat je zegt he, anders lig je straks dood onder aan de flat en/of Als je weg gaat dan vermoord ik je en/of Je gaat nooit hij me weg hé, doe je dat wel dan zoek ik je op en zorg ik ervoor dat je bij me terugkomt en dan behandel ik je niet meer zo lief, althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of - die [benadeelde 2] bewogen om een tatoeage met zijn, verdachtes, initialen te laten zetten op haar lichaam (zodat iedereen kon zien dat zij van hem, verdachte, was) en/of - die [benadeelde 2] meermalen (met kracht) vastgepakt en/of geslagen in haar gezicht en/of op haar hoofd en/of haar lichaam en/of - ( vervolgens) tegen die [benadeelde 2] gezegd dat als zij iets tegen de politie zou zeggen hij, verdachte, ervoor zou zorgen dat ze wordt vermoord en/of - die [benadeelde 2] heeft gedreigd over het balkon te duwen en/of (hierbij) haar lichaam op te tillen en/of tegen de rand van het balkon te duwen - meermalen, althans éénmaal, op gewelddadige/brute wijze seks gehad met die [benadeelde 2] en/of - misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin die [benadeelde 2] verkeerde (ze had geen contact meer met haar familie en/of haar vrienden en/of was haar spullen kwijt en/of ze verkeerde een psychisch kwetsbare toestand) en/of - misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht (gelet op onder andere het leeftijdsverschil) en/of van het fysieke en/of psychische en/of emotionele overwicht dat verdachte op die [benadeelde 2] had - het (overgrote) gedeelte van het door [benadeelde 2] met prostitutiewerkzaamheden verdiende geld door haar aan hem, verdachte, laten afdragen en/of afgeven en/of van die [benadeelde 2] afgenomen en/of ingenomen en/of - die [benadeelde 2] een televisie en/of een koelkast op haar rekening op afbetaling laten kopen (bij de Mediamarkt) ten behoeve van hem, verdachte, en/of die [benadeelde 2] (aldus) in een van hem, verdachte, ook in financieel opzicht een kwetsbare positie gebracht en/of in een (verder) van hem verdachte afhankelijke positie gebracht/gehouden; Zaak met parketnummer : 1. hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 1 april 2006 te [plaats 1] en/of [plaats 2], althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een ander, genaamd [benadeelde 3], geboren [geboortedatum] (telkens) heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [benadeelde 3], terwijl die [benadeelde 3] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, en/of

9 (telkens) een ander, genaamd [benadeelde 3], geboren op [geboortedatum], ertoe heeft/hebben gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handeling(en) met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die ander, te weten die [benadeelde 3], geboren op [geboortedatum] [geboortedatum], enige handelingen, heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [benadeelde 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handeling(en), terwijl die [benadeelde 3] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, en/of (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de seksuele handelingen van die [benadeelde 3] met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [benadeelde 3] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens): - ( nadat die [benadeelde 3] was weggelopen uit een internaat) - meermalen, althans éénmaal, met die [benadeelde 3] contact gezocht via internet (Hyves, WhatsApp, Partypeeps, MSN) en/of - ( vervolgens) een afspraak gemaakt met die [benadeelde 3] en haar opgehaald vanaf het centraal station in [plaats 5] en/of naar zijn, verdachtes woning overgebracht en/of naar de woning van een derde/mededader overgebracht en/of - meermalen, althans éénmaal, [benadeelde 3] bewogen om seks te hebben met hem, verdachte, en/of een derde/mededader en/of - een (vuurwapen) op [benadeelde 3] gericht en daarbij (dreigend) gezegd dat als die [benadeelde 3] ooit iets zou vertellen, dat hij (verdachte) haar dan dood zou schieten en/of - ( dreigend) gezegd je bent hier, je leeft hier en/of - van die [benadeelde 3] meerdere, althans één, (video/camera) opname(s) gemaakt of laten maken waarbij er seksuele/pornografische handelingen met verdachte en/of die derde/mededader, worden verricht en/of - van die [benadeelde 3] meerdere, althans één, (seksueel/erotisch getinte) foto s gemaakt en/of deze foto s op internet (Viavia.nl, Speurders.nl, Kinky.nl) geplaatst en/of advertenties op internet geplaatst en/of daarbij tegen die [benadeelde 3] gezegd dat als er gebeld zou worden ze een afspraak moest maken en zeggen dat ze 21 jaar was en [naam 1] heette en dat alles met een condoom was en/of - die [benadeelde 3] werkinstructies gegeven en/of die [benadeelde 3] medegedeeld welke prijzen zij voor de prostitutiewerkzaamheden moest vragen en/of - die [benadeelde 3] meermalen, althans éénmaal, weggebracht naar klanten en/of opgehaald bij klanten en/of - die [benadeelde 3] klanten laten ontvangen thuis in de woning van een derde/mededader en/of

10 - meermalen, althans éénmaal, tegen die [benadeelde 3] gezegd dat zij het door haar verdiende geld aan hem, verdachte, en/of een derde/mededader moest afgeven en/of - misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin die [benadeelde 3] verkeerde (zij was weggelopen uit een internaat en/of had geen plek om naar toe te gaan en/of verkeerde in een psychisch kwetsbare toestand als gevolg van diverse gebeurtenissen in haar verleden) en/of - misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen/omstandigheden voortvloeiend overwicht (gelet op onder andere het leeftijdsverschil) en/of van het fysieke en/of psychische en/of emotionele overwicht dat verdachte op die [benadeelde 3] had en/of - het door [benadeelde 3] met prostitutiewerkzaamheden verdiende geld door haar aan hem, verdachte, en/of een derde/mededader laten afdragen en/of afgeven en/of van die [benadeelde 3] afgenomen en/of ingenomen en/of die [benadeelde 3] (aldus) in een financieel kwetsbare positie en/of een (verder) van hem, verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden, terwijl die [benadeelde 3] de leeftijd van achttienjaren nog niet had bereikt; 2. hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 9 oktober 2007 tot en met 20 augustus 2012 te [plaats 1] en/of [plaats 2] en/of [plaats 6] en/of [plaats 7] en/of [plaats 8] en/of [plaats 5], althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een ander, genaamd [benadeelde 3], (telkens) door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te krijgen die zeggenschap over die ander, te weten [benadeelde 3], heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [benadeelde 3], en/of (telkens) met één of meerdere van de onder 1 van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [benadeelde 3], heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich

11 beschikbaar te stelten tot het verrichten van arbeid en/of diensten (bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1 van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/af geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan hij, verdachte, en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [benadeelde 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten, en/of (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting (in de prostitutie) van die [benadeelde 3], en/of (telkens) een ander, genaamd [benadeelde 3], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie die [benadeelde 3], heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), te bevoordelen uit de opbrengst van haar/zijn seksuele handeling(en) met of voor een derde, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens): - meermalen, althans éénmaal, met die [benadeelde 3] contact gezocht via internet (mail, MSN, Hyves) en/of - een kamer/woning voor die [benadeelde 3] geregeld in [plaats 9] (a/d [adres 2]) en/of - van die [benadeelde 3] en ene [naam 2] een foto gemaakt, zodat het zou lijken alsof zij een echt stelletje waren en/of [benadeelde 3] s vader en/of broer en/of schoonzus haar dan echt zouden geloven en/of - meermalen, althans éénmaal, die [benadeelde 3] naar de [adres 1] in [plaats 1] gebracht en/of opgehaald en/of - tegen die [benadeelde 3] gezegd dat ze (tegen klanten) moest vertellen dat ze [naam 1] heette en 21 jaar was en/of dat alles met een condoom moest en/of - die [benadeelde 3] heel veel gebeld teneinde haar te controleren (dan vroeg hij hoe het ging en hoeveel geld er al was, hij belde om de zoveel uur) en/of - de spullen van die [benadeelde 3] ingepakt en/of die [benadeelde 3] bij de keel vastgepakt en/of (daarbij) gezegd dat zij van hem was en dat ze geen keus had en dat ze mee moest en/of - ( in strijd met de waarheid) tegen die [benadeelde 3] gezegd dat hij 5000, =

12 Euro nodig had voor zijn woning anders zou hij en nu ook die [benadeelde 3] op straat worden gezet en/of - die [benadeelde 3] tegen een muur aangedrukt/geduwd en/of op de grond gegooid en/of (daarbij) gezegd: Je bent toch maar een vieze hoer en/of die [benadeelde 3] gedreigd dood te laten schieten door een paar Polen en/of - ( dreigend) tegen die [benadeelde 3] gezegd dat als zij bij hem weg zou gaan, dat hij dan een paar Polen zou regelen om haar dood te schieten en/of - die [benadeelde 3] in een woning in [plaats 2] vastgehouden en/of - de telefoon van die [benadeelde 3] afgepakt en/of de simkaart doormidden gebroken en/of die [benadeelde 3] (hard/met kracht) vastgepakt en/of vastgehouden en/of (keihard) op de grond gegooid en/of bij de keel gepakt en/of - die [benadeelde 3] een wapen laten zien en daarbij gezegd dat als zij niet zou werken dat hij haar dood kan schieten en/of - die [benadeelde 3] bewogen om een tatoeage met zijn, verdachtes, initialen [initialen] en/of een [tatoeage] te laten zetten op haar lichaam (pols) en/of - misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin die [benadeelde 3] verkeerde (zij was weggelopen uit een internaat en/of had geen plek om naar toe te gaan en/of verkeerde in een psychisch kwetsbare toestand als gevolg van diverse gebeurtenissen in haar verleden) en/of - misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen/omstandigheden voortvloeiend overwicht (gelet op onder andere het leeftijdsverschil) en/of van het fysieke en/of psychische en/of emotionele overwicht dat verdachte op die [benadeelde 3] had en/of - het door [benadeelde 3] met prostitutiewerkzaamheden verdiende geld door haar aan hem, verdachte, en/of een derde/mededaders laten afdragen en/of afgeven en/of van die [benadeelde 3] afgenomen en/of afgepakt en/of die [benadeelde 3] (aldus) in een financieel kwetsbare positie en/of een (verder) van hem, verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden. Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging. Vrijspraak ter zake van feit 1 in de zaak met parketnummer Anders dan de advocaat-generaal heeft gesteld, acht het hof evenals de rechtbank onvoldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig dat verdachte het hem in de zaak met parketnummer onder 1 ten laste gelegde heeft begaan, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. Overwegingen met betrekking tot het vooronderzoek In de appelschriftuur d.d. 16 december 2013 en ter terechtzitting van het hof d.d. 10 juli 2014 zijn van de zijde van het openbaar ministerie twee kwesties betreffende het vooronderzoek aan de orde

13 gesteld. De in de ogen van het openbaar ministerie door de rechtbank onjuist genomen beslissingen hieromtrent zijn (mede) reden voor het instellen van appel geweest. Allereerst betreft dit het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van een stille sms of stealth sms als opsporingsmiddel (zoals in casu het geval is geweest) onrechtmatig is, nu hiervoor geen wettelijke grondslag zou bestaan, en er derhalve sprake zou zijn van een vormverzuim in de zin van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering. Volgens de advocaat-generaal is dit oordeel gelet op recente jurisprudentie van de Hoge Raad onjuist. Voorts betreft dit het oordeel van de rechtbank dat de machtiging voor de spoedtelefoontap op het telefoonnummer van verdachte op 20 januari 2010 pas was verleend op het door de rechtercommissaris vermelde tijdstip van uur, dat het opnemen van de telecommunicatie tussen uur en uur op genoemde datum derhalve onrechtmatig is geweest en dat deze telefoongesprekken uitgesloten dienen te worden van het bewijs. Volgens de advocaat-generaal is gelet op nieuw aan het dossier toegevoegde stukken ook dit oordeel foutief. Het hof oordeelt als volgt. Stille sms jes of stealth sms jes De juridische toelaatbaarheid van de stille sms/stealth sms was aanvankelijk onduidelijk, echter op 1 juli 2014 heeft de Hoge Raad hieromtrent twee arresten gewezen (ECLI:NL:HR:2014:1563 en 1569). De Hoge Raad overweegt onder meer: Het toezenden van voor de gebruiker van de telefoon niet-waarneembare sms-berichten is als zodanig niet in een daarop toegesneden wettelijke bepaling geregeld. Voor een dergelijke wijze van opsporing moet worden aangenomen dat de opsporingsambtenaren op grond van artikel 2 (oud) Politiewet 1993 (thans artikel 3 Politiewet 2012) en artikel 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering, zoals in de rechtspraak van de Hoge Raad uitgelegd, alleen bevoegd zijn haar in te zetten op een wijze die een beperkte inbreuk maakt op grondrechten van burgers en die niet zeer risicovol is voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing. Toepassing van deze opsporingsmethode jegens de gebruiker van het telefoontoestel kan in het bijzonder onrechtmatig zijn indien zij in verband met de duur, intensiteit en frequentie ervan geschikt is om een min of meer compleet beeld te verkrijgen van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van de betrokkene. Uit het dossier in onderhavige zaak blijkt het navolgende. Vanaf 20 januari 2010 te uur tot 21 januari 2010 te 3.02 uur zijn met een frequentie van 10 à 15 minuten stille sms jes verstuurd naar het telefoonnummer van verdachte. Reden van de stille sms jes was om te achterhalen waar de gebruiker van het toestel met dat telefoonnummer zich bevond. De betreffende verbalisant [verbalisant], die in de tapkamer aanwezig was, heeft kunnen waarnemen waar de telefoon van verdachte zich bevond en heeft deze kunnen volgen vanuit [plaats 2] naar [plaats 1]. Ondertussen hield hij de aanhoudingseenheid te [plaats 1] hiervan op de hoogte, zodat zij verdachte uiteindelijk hebben kunnen aanhouden. Anders dan de rechtbank en met de advocaat-generaal stelt het hof vast dat in onderhavig geval het gebruik van de stille sms voor het traceren van de verdachte teneinde hem aan te kunnen houden (gelet op de beperkte duur en frequentie van het gebruik, alsmede het beperkte verkregen beeld van de bewegingen van de gebruiker, te weten verdachte) op een zodanige wijze is gebeurd dat hiermee slechts een zeer beperkte inbreuk is gemaakt op de grondrechten van verdachte (persoonlijke levenssfeer). Bovendien is het gebruik van dit middel niet zeer risicovol geweest voor de integriteit en de beheersbaarheid van de opsporing. Er is derhalve geen sprake van onrechtmatigheid en in het verlengde daarvan van een vormverzuim in de zin van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering. Spoedtap

14 Uit het dossier blijkt dat op 19 januari 2010 het mondelinge (en later ter bevestiging het schriftelijke) verzoek aan de officier van justitie mr. K.J.L. de Valk is gedaan voor een aanvraag van een spoedtap voor de duur van ten hoogste 2 weken (onder meer) ter zake van het telefoonnummer in gebruik bij verdachte. Op 20 januari 2010 heeft mr. De Valk aan de rechter-commissaris gevorderd een machtiging hiertoe te verlenen. Aanvankelijk was er onduidelijkheid over het tijdstip waarop de rechter-commissaris de machtiging voor het tappen zou hebben verleend; het proces-verbaal van de rechter-commissaris meldde het tijdstip van uur en mr. De Valk stelde zich op het standpunt dat de machtiging was afgegeven om uur. Uit nieuw door de advocaat-generaal aan het dossier toegevoegde stukken (te weten: het dossier opgemaakt door de Rijksrecherche in het kader van een opgestart onderzoek naar mr. De Valk, tegen wie aangifte was gedaan wegens valsheid in geschrift door de vorige raadsman van verdachte) blijkt echter dat de rechter-commissaris de spoedmachtiging wel degelijk om uur heeft afgegeven en dat de schriftelijke versie van die machtiging aanvankelijk in het ongerede was geraakt. Deze bevindt zich thans wel bij de dossierstukken. Gelet op vorenstaande stelt het hof, anders dan de rechtbank en met de advocaat-generaal, vast dat alle relevante telecommunicatie (dus ook vóór uur) na machtiging van de rechter-commissaris is opgenomen en dat dit derhalve rechtmatig is geschied. Voor uitsluiting van het bewijs van de vóór uur opgenomen telefoongesprekken ziet het hof dan ook geen aanleiding. Overwegingen ten aanzien van de betrouwbaarheid van de verklaringen van de aangeefsters [benadeelde 1], [benadeelde 2] en [benadeelde 3] Ter terechtzitting van het hof d.d. 10 juli 2014 heeft de raadsman aangevoerd dat de verklaringen van de aangeefsters [benadeelde 1], [benadeelde 2] en [benadeelde 3] niet betrouwbaar zijn, althans met de nodige behoedzaamheid beschouwd dienen te worden. Ten aanzien van de verklaringen van [benadeelde 1] heeft de raadsman geconcludeerd dat deze uitgesloten dienen te worden van het bewijs. Volgens de raadsman zijn de aangeefsters op sturende wijze door de politie verhoord en is er sprake geweest van tunnelvisie ten opzichte van verdachte. Daarnaast is er sprake van psychische problematiek bij de aangeefsters en bevatten de verklaringen onwaarschijnlijkheden en onjuistheden. Ter zake van de verklaringen van aangeefster [benadeelde 3] heeft de raadsman gesteld dat het vermoeden bestaat dat zij haar verklaringen heeft afgelegd om haar belastingschuld op te lossen. Als zij kon aantonen dat zij als slachtoffer van mensenhandel haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden had moeten afdragen, zou zij de daarover gevorderde belasting niet hoeven te betalen. Het hof overweegt hieromtrent als volgt. Allereerst stelt het hof met de raadsman vast dat de aan de aangeefsters gestelde vragen in bepaalde opzichten sturend zijn geweest. Dit gegeven, alsmede de psychische gesteldheid van aangeefsters en hun mogelijke belang bij het afleggen van verklaringen over het gedwongen uitoefenen van prostitutiewerkzaamheden, brengt met zich mee dat de verklaringen met de nodige behoedzaamheid moeten worden beoordeeld. Anders dan de verdediging verbindt het hof daaraan echter niet de conclusie dat de verklaringen van de aangeefsters onbetrouwbaar zijn en dat deze uitgesloten dienen te worden van het bewijs. Gebleken is namelijk dat de aangeefsters op essentiële onderdelen wél kritisch zijn bevraagd en dat zij daarbij vrij en consistent hebben kunnen verklaren. Tevens hebben zij, dan wel enkele van hen, hun bij de politie afgelegde verklaringen zowel ten overstaan van de rechter-commissaris als ter terechtzitting in eerste aanleg bevestigd. Bovendien vinden de verklaringen op cruciale onderdelen bevestiging in andere bewijsmiddelen in het dossier. (Zie ook de overwegingen hierna.) Voorts is de door de verdediging gestelde tunnelvisie aan de zijde van de politie ten aanzien van verdachte niet aannemelijk geworden. Zo is er bijvoorbeeld in de zaak van aangeefster [benadeelde

15 1] wel degelijk onderzoek verricht naar een andere mogelijke verdachte, te weten de [naam 3] waarover zij heeft verklaard. Dit onderzoek heeft echter tot niets geleid. Uit het voorgaande blijkt dat de verklaringen van aangeefsters hoewel met behoedzaamheid beschouwd voor het bewijs gebezigd kunnen worden. Overwegingen met betrekking tot het bewijs ter zake van feit 1 in de zaak met parketnummer : [benadeelde 1]. Ter terechtzitting van het hof d.d. 10 juli 2014 is door de raadsman bepleit dat verdachte vrijgesproken dient te worden van het in de zaak met parketnummer onder 1 ten laste gelegde, kortgezegd de mensenhandel gepleegd ten aanzien van aangeefster [benadeelde 1]. Hiertoe is aangevoerd dat bij gebruik van [benadeelde 1] verklaringen aangezien zij met behoedzaamheid beschouwd moeten worden hogere eisen gesteld dienen te worden aan het steunbewijs, namelijk dat dit voornoemde verklaringen op cruciale punten dient te ondersteunen. Nu dergelijk steunbewijs niet voorhanden is, zou verdachte vrijgesproken dienen te worden van onderhavig feit. Het hof overweegt als volgt. Hetgeen hiervoor omtrent de betrouwbaarheid van de verklaringen van [benadeelde 1] overwogen is, brengt met zich mee dat zorgvuldig is gekeken naar het voor een bewezenverklaring vereiste steunbewijs. Anders dan de verdediging heeft bepleit, bevat het dossier voldoende bewijs dat de verklaringen van [benadeelde 1] op cruciale onderdelen ondersteunt en bevestigt, en is wettig en overtuigend bewezen dat [benadeelde 1] onvrijwillig de prostitutiewerkzaamheden heeft verricht. Dit blijkt uit de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Hierbij heeft het hof in het bijzonder gelet op de navolgende bewijsmiddelen. Allereerst is er de verklaring van verdachte zelf. In diens ter terechtzitting van de rechtbank d.d. 8 november 2010 en 5 november 2013 afgelegde verklaringen bevestigt hij dat hij [benadeelde 1] heeft leren kennen via het internet en dat ze de eerste keer hadden afgesproken bij het station in [plaats 3]. Verdachte verklaart dat hij daar samen met [betrokkene] in zijn bus heen is gereden om [benadeelde 1] op te pikken. Ook bevestigt hij zowel de seksuele handelingen die [benadeelde 1] tijdens het rijden met [betrokkene] en hemzelf heeft verricht als die zij, uiteindelijk aangekomen in de woning, met hen heeft verricht. Tevens bevestigt hij dat de seksuele handelingen in de woning zijn gefilmd, welk filmmateriaal in het dossier zit. Ook [betrokkene] heeft een verklaring afgelegd, die de feitelijke gang van zaken bij de eerste ontmoeting tussen [benadeelde 1] en verdachte ondersteunt. Verdachte verklaart voorts dat hij wist dat [benadeelde 1] samen met [getuige 1] naar [plaats 1] ging om daar achter het raam te werken en dat hij hen daar heeft opgehaald. Daarnaast bevinden zich in het dossier chat-loggesprekken, aangetroffen op verdachtes computer in diens woning. Hieruit blijkt dat [benadeelde 1] in een chatgesprek vertelt dat ze voor haar vriend (verdachte) in de prostitutie gaat werken. Voorts zijn er de verklaringen van de getuigen [getuige 1] en [getuige 2] die (onder meer) bevestigen dat [benadeelde 1] in [plaats 1] in de prostitutie heeft gewerkt en dat zij daar op 18 januari 2010 samen met [getuige 1] naartoe is gereisd (zoals ook [benadeelde 1] en verdachte hebben verklaard). Tevens bevestigt [getuige 2] dat [benadeelde 1] haar vertelde dat zij de opbrengsten van haar werk aan verdachte moest afdragen en dat zij die opbrengsten niet voor hem kon verbergen omdat haar vriendin (het hof begrijpt: [getuige 1]) haar in de gaten hield. Toen [benadeelde 1] dat vertelde moest zij huilen. Tot slot bevat het dossier een proces-verbaal van aanhouding van verdachte, waaruit blijkt dat verdachte ten tijde van zijn aanhouding in het bijzijn van [getuige 1] en [benadeelde 1] was, en verschillende sms-berichten afkomstig uit de telefoon van [benadeelde 1], waaruit blijkt dat zij met verdachte communiceerde over wanneer zij zou gaan werken, wanneer verdachte het geld zou

16 ontvangen, de reden dat ze het werk verrichtte, namelijk voor diens en verdachtes toekomst, en hoeveel klanten [benadeelde 1] zou gaan halen. Conclusie Het hof acht, gelet op het voorgaande, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het hem in de zaak met parketnummer onder 1 ten laste gelegde heeft begaan. De verweren van de verdediging worden verworpen. Overwegingen met betrekking tot het bewijs ter zake van feit 2 in de zaak met parketnummer : [benadeelde 2]. Ter terechtzitting van het hof d.d. 10 juli 2014 is door de raadsman bepleit dat verdachte vrijgesproken dient te worden van het in de zaak met parketnummer onder 2 ten laste gelegde, kortgezegd de mensenhandel gepleegd ten aanzien van aangeefster [benadeelde 2]. Hiertoe is aangevoerd dat noch uit [benadeelde 2] s eigen verklaringen en aantekeningen, noch uit andere stukken in het dossier is gebleken dat [benadeelde 2] gedwongen in de prostitutie heeft gewerkt. Het hof overweegt als volgt. Anders dan de verdediging heeft bepleit, is wettig en overtuigend bewezen dat [benadeelde 2] onvrijwillig de prostitutiewerkzaamheden heeft verricht. Dit blijkt uit de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Hierbij heeft het hof in het bijzonder gelet op het navolgende. Anders dan de raadsman concludeert het hof dat uit de verklaringen van [benadeelde 2] zelf wel degelijk blijkt dat zij de prostitutiewerkzaamheden gedwongen heeft verricht en het neemt deze dan ook als uitgangspunt. Zo verklaart zij bijvoorbeeld dat verdachte aan haar vroeg om als prostituee te gaan werken, dat zij dit werk absoluut niet wilde doen, maar dat zij door het toekomstbeeld dat verdachte haar schetste geen nee kon zeggen. Het gedwongen karakter van het werk vindt voorts bevestiging in bijvoorbeeld de verklaring van [getuige 3]. Zij verklaart onder meer dat [benadeelde 2] bij de [club] te [plaats 4] prostitutiewerkzaamheden heeft verricht, dat zij [getuige 3] om hulp heeft gevraagd en dat zij heeft gehuild. [getuige 3] heeft zich over [benadeelde 2] ontfermd en haar mee naar huis genomen, waar haar vader haar op is komen halen. Overwegingen met betrekking tot het bewijs ter zake van feit 2 in de zaak met parketnummer : [benadeelde 3]. Ter terechtzitting van het hof d.d. 10 juli 2014 is door de raadsman bepleit dat verdachte vrijgesproken dient te worden van het in de zaak met parketnummer onder 2 ten laste gelegde; kortgezegd de mensenhandel gepleegd ten aanzien van aangeefster [benadeelde 3] (betreffende de periode dat [benadeelde 3] meerderjarig was). Hiertoe is aangevoerd dat het dossier voor het bewijs van dwang enkel de verklaringen van [benadeelde 3] zelf bevat. Nu [benadeelde 3] s verklaringen met behoedzaamheid moeten te worden beschouwd, dienen bovendien bij gebruik daarvan hogere eisen gesteld te worden aan het steunbewijs, namelijk dat dit haar verklaringen op cruciale punten dient te ondersteunen. Nu dergelijk steunbewijs niet voorhanden is, behoort verdachte vrijgesproken te worden van onderhavig feit. Subsidiair heeft de raadsman aangevoerd dat, mocht het hof [benadeelde 3] s verklaringen wel volgen, niet de volledige tenlastegelegde periode bewezen kan worden, aangezien [benadeelde 3] heeft verklaard vele maanden zelfstandig in de prostitutie te hebben gewerkt. Het hof overweegt als volgt. Bewijs onvrijwillig karakter prostitutiewerkzaamheden [benadeelde 3]

17 Hetgeen hiervoor omtrent de betrouwbaarheid van de verklaringen van [benadeelde 3] overwogen is, brengt met zich mee dat zorgvuldig is gekeken naar het voor een bewezenverklaring vereiste steunbewijs. Anders dan de verdediging heeft bepleit, bevat het dossier voldoende bewijs dat de verklaringen van [benadeelde 3] op cruciale onderdelen ondersteunt en bevestigt, en is wettig en overtuigend bewezen dat [benadeelde 3] onvrijwillig de prostitutiewerkzaamheden heeft verricht. Dit blijkt uit de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Hierbij heeft het hof in het bijzonder gelet op het navolgende. Het hof neemt als uitgangspunt de verklaringen van aangeefster [benadeelde 3]. Zo verklaart zij onder meer dat zij in ruil voor het wonen in de door verdachte geregelde woonruimte bij [getuige 4], moest werken in de prostitutie. Verdachte zou dan haar huur en boodschappen betalen. Tevens verklaart zij dat verdachte haar zei dat hij geld nodig had, dat ze moest gaan werken in de prostitutie omdat hij en zij daardoor ook - anders de woning kwijt zouden raken. Het gedwongen karakter vindt voorts bevestiging in bijvoorbeeld de verklaringen van [getuige 4] en [getuige 5]. Eerstgenoemde verklaart onder meer dat verdachte hem vertelde dat [benadeelde 3] voor hem in de prostitutie werkte. [getuige 5] verklaart onder meer dat [benadeelde 3] hem vertelde dat zij vanaf haar 16e prostitutiewerk moest verrichten en dat zij haar verdiende geld moest afgeven aan verdachte. Hij verklaart bovendien dat hij mee heeft geluisterd met door [benadeelde 3] met verdachte gevoerde telefoongesprekken en dat verdachte [benadeelde 3] hierin controleerde wat zij had gedaan. Pleegperiode Anders dan de verdediging, acht het hof de volledig tenlastegelegde periode wettig en overtuigend bewezen. Het hof baseert zich op de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen. Bewezenverklaring Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel - ook in onderdelen - slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig bewezen en heeft het hof de overtuiging verkregen, dat verdachte het in de zaak met parketnummer onder 1 en 2 en in de zaak met parketnummer onder 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat: Zaak met parketnummer : 1. hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, met het oogmerk van uitbuiting [benadeelde 1] door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of - dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven en/of ontvangen van betalingen en/of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [benadeelde 1] heeft,

18 heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen; en /of hij op één of meer tijdstip(pen,) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, [benadeelde 1] door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden of door dreiging met geweld of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of - misleiding door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven en/of ontvangen van betalingen en/of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [benadeelde 1] heeft, heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel dat hij enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [benadeelde 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling), en /of hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van [benadeelde 1]; en /of hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, een ander, genaamd [benadeelde 1] [benadeelde 1], door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden of door dreiging met geweld of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of - misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [benadeelde 1] heeft, heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst

19 van de seksuele handeling(en) van [benadeelde 1] met of voor een derde, immers heeft verdachte toen daar (telkens); - meermalen, althans éénmaal, met die [benadeelde 1] contact gezocht via internet en/of via telefoon en/of tegen haar gezegd dat hij haar mooi vond en/of - ( vervolgens) een eerste afspraak met die [benadeelde 1] gemaakt en/of haar opgehaald vanaf het station te [plaats 3] en/of naar zijn, verdachtes, woning overgebracht en/of meermalen, althans éénmaal, [benadeelde 1] bewogen om (op diverse manieren) seks te hebben met hem, verdachte, (in zijn, verdachtes, auto en/of woning) en/of een derde (te weten: [betrokkene]) en/of - van die [benadeelde 1] meerdere, althans één, (video)opname(s) gemaakt en/of laten maken waarbij er met en/of door [benadeelde 1] seksuele/pornografische handelingen met verdachte en/of die derde (te weten: [betrokkene]), worden verricht en/of - van die [benadeelde 1] meerdere, althans één, (seksueel/erotisch getinte) foto( s) gemaakt en/of deze foto( s) op internet geplaatst en/of - voorgewend dat hij, verdachte, met die [benadeelde 1] een (monogame) liefdesrelatie had en/of ervoor gezorgd dat zij verliefd op hem, verdachte, werd, en/of voorgewend dat hij, verdachte, wel kinderen met haar wilde hebben en/of - die [benadeelde 1] meermalen, althans éénmaal, onderdak verschaft in (onder andere) zijn, verdachtes, woning te [plaats 2] en/of - tegen die [benadeelde 1] gezegd dat zij moest werken op de [adres 1] (te [plaats 1]) en/of in [club] (te [plaats 4]) en/of voor die [benadeelde 1] bepaald wanneer en/of hoelang die [benadeelde 1] moest werken en/of - die [benadeelde 1] werkinstructies gegeven (zij mocht onder meer niet zoenen, moest zo min mogelijk spreken met klanten en/of ze moest - terwijl ze voor het raam stond - knipogen naar de klanten en/of dansen en/of met haar tong spelen) en/of die [benadeelde 1] medegedeeld welke prijzen zij voor de prostitutiewerkzaamheden moest vragen en/of hoeveel klanten zij moest aannemen en/of - die [benadeelde 1] meermalen, althans éénmaal, weggebracht en/of opgehaald naar en/of bij de [adres 1] en/of [club] en/of haar met de trein naar de [adres 1] in [plaats 1] en/of naar [club] in [plaats 4] laten reizen en/of - ( in strijd met de waarheid) tegen die [benadeelde 1] gezegd dat hij geld nodig had voor een bedrijf (in het buitenland) en/of dat zij hem, verdachte, daarmee moest helpen en/of - ( in strijd met de waarheid) tegen die [benadeelde 1] gezegd dat ze het werken in de prostitutie deed voor haar en zijn, verdachtes, toekomst en/of dat ze een lui leven zouden hebben in Zuid-Amerika en/of een escortbureau zouden beginnen en/of dat ze zich over twee jaar geen zorgen meer hoefde te maken en/of dat hij, verdachte, een (forse) schuld had die afbetaald moest worden zodat zij later naar het buitenland konden gaan en/of

20 - tegen die [benadeelde 1] gezegd dat als ze geen geld zou verdienen ze hun/haar toekomst zou mislopen en/of dat ze in geldproblemen zou(den) komen en/of - meermalen, althans éénmaal, tegen die [benadeelde 1] gezegd dat zij het door haar verdiende geld aan hem, verdachte, moest geven en/of - tegen die [benadeelde 1] gezegd dat hij wist waar zij woonde en wie haar zus of zusje was en/of dat hij haar zusje zou verkrachten als die [benadeelde 1] niet bij hem, verdachte, bleef en/of voor hem, verdachte, bleef werken, althans woorden van gelijke aard/strekking en/of - meermalen, althans éénmaal, de keel/nek van die [benadeelde 1] (dicht)geknepen en/of op gewelddadige/brute wijze seks gehad met [benadeelde 1] en/of tegen die [benadeelde 1] gezegd dat hij haar zou verkrachten en/of - die [benadeelde 1] (tijdens de seks) meerdere keren, althans één keer, heeft geslagen en/of - meermalen die [benadeelde 1] bedreigd dat ze vermoord zou worden door een Joegoslaaf als ze hem, verdachte, zou laten vallen, althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin die [benadeelde 1] verkeerde (zij was bij haar ouders weggelopen en/of had geen plek om naar toe te gaan en/of verkeerde in een psychisch kwetsbare toestand als gevolg van diverse gebeurtenissen in haar verleden) en/of - misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht (gelet op onder andere het leeftijdsverschil) en/of van het fysieke en/of psychische en/of emotionele overwicht dat verdachte op die [benadeelde 1] had en/of - die [benadeelde 1] meerdere keren gebeld en/of sms jes gestuurd en/of die [benadeelde 1] hem, verdachte, sms jes laten sturen en/of laten bellen teneinde haar te controleren en/of haar te vragen hoeveel klanten ze heeft gehad ( Ga je de 15 halen ) en/of om tegen haar te zeggen dat zij niet met de politie moet praten en/of hoe ze de politie moet afpoeieren en/of - meermalen, althans éénmaal, de telefoon(s) en/of de simkaart(en) van die [benadeelde 1] kapot gemaakt en/of haar (vervolgens) gedwongen een nieuwe telefoon en/of simkaart te kopen en/of - het (overgrote) gedeelte van het door [benadeelde 1] met prostitutiewerkzaamheden verdiende geld door haar aan hem, verdachte, laten afdragen en/of afgeven en/of van die [benadeelde 1] afgenomen en/of ingenomen en/of die [benadeelde 1] (aldus) in een financieel kwetsbare positie en/of een (verder) van hem, verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden; 2. hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 november 2008 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, met het oogmerk van uitbuiting [benadeelde 2] door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of - dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of

ECLI:NL:GHARL:2015:2577

ECLI:NL:GHARL:2015:2577 ECLI:NL:GHARL:2015:2577 Uitspraak Arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Strafrecht Parketnummer: 21-008157-13 Datum uitspraak: 9 april 2015 Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen

Nadere informatie

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. ECLI:NL:GHARL:2015:7181 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 25-09-2015 Datum publicatie: 25-09-2015 Zaaknummer: 21-004143-14 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:3064

ECLI:NL:GHARL:2014:3064 ECLI:NL:GHARL:2014:3064 Instantie Datum uitspraak 15-04-2014 Datum publicatie 15-04-2014 Zaaknummer 21-000541-12 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Team strafrecht Zittingsplaats Zutphen Meervoudige kamer Parketnummer: [jw.sys.1.verdachte_1_parketnummer]05/860948-13 Uitspraak d.d. 22 oktober 2013

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:4611

ECLI:NL:GHARL:2013:4611 ECLI:NL:GHARL:2013:4611 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Uitspraak Afdeling strafrecht Parketnummer: 24-002670-09 Uitspraak d.d.: 1 juli 2013 TEGENSPRAAK Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 24-01-2012 Datum publicatie 27-01-2012 Zaaknummer 06/850686-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 21-10-2011 Datum publicatie 21-10-2011 Zaaknummer 06/940112-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AX3957

ECLI:NL:GHARN:2006:AX3957 ECLI:NL:GHARN:2006:AX3957 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 23-05-2006 Datum publicatie 23-05-2006 Zaaknummer 21-000822-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem Afdeling strafrecht Parketnummer: X Uitspraak d.d.: 15 juni 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 Instantie Datum uitspraak 17-10-2011 Datum publicatie 25-10-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-003332-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420 ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 05-04-2011 Datum publicatie 07-04-2011 Zaaknummer 21-002244-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 Uitspraak Vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND, LOCATIE HAARLEM Strafrecht Datum uitspraak : 10 maart 2015 Parketnummer: 15/840083-08 (ontneming) Vonnis ex artikel 36e van het Wetboek

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2015:3340

ECLI:NL:RBOVE:2015:3340 ECLI:NL:RBOVE:2015:3340 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 09-07-2015 Datum publicatie: 13-07-2015 Zaaknummer: 08.963556-14 (LP) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:2188

ECLI:NL:GHARL:2017:2188 ECLI:NL:GHARL:2017:2188 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 15-03-2017 Zaaknummer 21-006632-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193

ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193 ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193 Instantie Datum uitspraak 12-02-2013 Datum publicatie 28-05-2013 Zaaknummer 21-004366-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: Gerechtshof te s-gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: (naam

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ECLI:NL:GHDHA:2015:80 Uitspraak Rolnummer: 22-002584-14 Parketnummers: 10-750263-13, 22-003524-12 (TUL) en 22-004272-11 (TUL) Datum uitspraak: 27 januari 2015 TEGENSPRAAK Gerechtshof Den Haag meervoudige

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9415

ECLI:NL:GHARL:2014:9415 ECLI:NL:GHARL:2014:9415 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 04-12-2014 Datum publicatie: 17-12-2014 Zaaknummer: 21-005927-13 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:CA2936

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:4611

ECLI:NL:GHARL:2013:4611 ECLI:NL:GHARL:2013:4611 Instantie Datum uitspraak 01-07-2013 Datum publicatie 01-07-2013 Zaaknummer 24-002670-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788

ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788 ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788 Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak: 07-10-2010 Datum publicatie: 08-10-2010 Zaaknummer: 14.810141-07 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. ECLI:NL:GHARL:2016:1008 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 12-02-2016 Datum publicatie: 12-02-2016 Zaaknummer: 21-009043-13 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3838

ECLI:NL:GHDHA:2014:3838 ECLI:NL:GHDHA:2014:3838 Instantie: Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak: 13-11-2014 Datum publicatie: 28-11-2014 Zaaknummer: 22-000767-14 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575 ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575 Instantie Gerechtshof 's-gravenhage Datum uitspraak 09-08-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 22-000623-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2014:1214

ECLI:NL:RBOBR:2014:1214 ECLI:NL:RBOBR:2014:1214 Instantie Datum uitspraak 20-03-2014 Datum publicatie 20-03-2014 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 01/865006-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 10-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-000872-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 19-03-2012 Datum publicatie 21-03-2012 Zaaknummer 23-004614-10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2012:BX3976

ECLI:NL:GHSGR:2012:BX3976 ECLI:NL:GHSGR:2012:BX3976 Instantie Datum uitspraak 26-07-2012 Datum publicatie 08-08-2012 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-000638-11 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9416

ECLI:NL:GHARL:2014:9416 ECLI:NL:GHARL:2014:9416 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 04-12-2014 Datum publicatie: 17-12-2014 Zaaknummer: 21-005710-13 Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:1485

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2016:1008

ECLI:NL:GHARL:2016:1008 ECLI:NL:GHARL:2016:1008 Instantie Datum uitspraak 12-02-2016 Datum publicatie 12-02-2016 Zaaknummer 21-009043-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Uitspraak d.d.: 2 februari 2016 TEGENSPRAAK Promis

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Uitspraak d.d.: 2 februari 2016 TEGENSPRAAK Promis ECLI:NL:GHARL:2016:10657 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 02-02-2016 Datum publicatie 15-05-2017 Zaaknummer 21-002071-15 Formele relaties Cassatie: ECLI:NL:HR:2017:789, Niet ontvankelijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:5140

ECLI:NL:RBOVE:2016:5140 ECLI:NL:RBOVE:2016:5140 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 15-12-2016 Datum publicatie 27-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 08/963658-14 (LP) (P) Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 31-03-2004 Datum publicatie 08-04-2004 Zaaknummer 06/060115-03 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:709

ECLI:NL:GHAMS:2016:709 ECLI:NL:GHAMS:2016:709 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-01-2016 Datum publicatie 23-03-2016 Zaaknummer 23-001797-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ1659

ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ1659 ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ1659 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 18-04-2011 Zaaknummer 23-000014-10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-11-2011 Datum publicatie 18-11-2011 Zaaknummer 13/656781-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 20-11-2007 Datum publicatie 21-11-2007 Zaaknummer 19.830186-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 Instantie: Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak: 14-07-2015 Datum publicatie: 17-08-2015 Zaaknummer: 16-994267-14 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Nadere informatie

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Uitspraak d.d.: 1 december 2015 TEGENSPRAAK. Promis

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Uitspraak d.d.: 1 december 2015 TEGENSPRAAK. Promis ECLI:NL:GHARL:2015:10200 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 01-12-2015 Datum publicatie 22-05-2017 Zaaknummer 21-001318-15 Formele relaties Cassatie: ECLI:NL:HR:2016:3394, Niet ontvankelijk

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 Instantie Datum uitspraak 11-06-2003 Datum publicatie 12-08-2003 Zaaknummer 2200326602 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3959

ECLI:NL:GHDHA:2014:3959 ECLI:NL:GHDHA:2014:3959 Instantie: Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak: 09-12-2014 Datum publicatie: 09-12-2014 Zaaknummer: 2200224312 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:935

ECLI:NL:GHDHA:2016:935 ECLI:NL:GHDHA:2016:935 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 31-03-2016 Datum publicatie 06-04-2016 Zaaknummer 22-004068-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:4450

ECLI:NL:GHAMS:2016:4450 ECLI:NL:GHAMS:2016:4450 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 13-07-2016 Datum publicatie 15-11-2016 Zaaknummer 23-004114-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Vindplaatsen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:2029

ECLI:NL:GHSHE:2015:2029 ECLI:NL:GHSHE:2015:2029 Instantie Datum uitspraak 03-06-2015 Datum publicatie 03-06-2015 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-000203-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999

ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999 ECLI:NL:GHSHE:2012:BW5999 Instantie Datum uitspraak 16-05-2012 Datum publicatie 16-05-2012 Zaaknummer 20-002733-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Strafrecht

Nadere informatie

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 20 februari 2014 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 20 februari 2014 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte ECLI:NL:RBNNE:2014:830 RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling strafrecht Locatie Groningen parketnummer 18/850452-13 vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 20 februari 2014

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 Instantie Datum uitspraak 03-02-2009 Datum publicatie 05-02-2009 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-002670-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM parketnummer: X uitspraak: 21 juli 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 Gerechtshof s-hertogenbosch Datum uitspraak: 17-09-2010 Datum publicatie: 17-09-2010 Zaaknummer: 20-003936-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Datum uitspraak: 1 november TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Datum uitspraak: 1 november TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman) ECLI:NL:GHAMS:2016:5673 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-11-2016 Datum publicatie 30-12-2016 Zaaknummer 23-003159-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2014:2715

ECLI:NL:RBROT:2014:2715 ECLI:NL:RBROT:2014:2715 Uitspraak Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 09-04-2014 Datum publicatie: 09-04-2014 Zaaknummer: 10/750175-11 Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN3621

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN3621 ECLI:NL:GHSGR:2010:BN3621 Instantie: Gerechtshof 's-gravenhage Datum uitspraak: 26-04-2010 Datum publicatie: 10-08-2010 Zaaknummer: 22-003619-08 em 22-003108-07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 15-04-2011 Zaaknummer 19.605555-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:7744

ECLI:NL:RBMNE:2016:7744 ECLI:NL:RBMNE:2016:7744 Instantie Datum uitspraak 22-11-2016 Datum publicatie 07-08-2017 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer 16.705352.15 en 16.702009.13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775

ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 ECLI:NL:GHAMS:2014:3775 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-07-2014 Datum publicatie 05-12-2014 Zaaknummer 23-004323-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:2799

ECLI:NL:RBNNE:2014:2799 ECLI:NL:RBNNE:2014:2799 Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak: 05-06-2014 Datum publicatie: 05-06-2014 Zaaknummer: 18/670632-11 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-03-2017 Datum publicatie 10-04-2017 Zaaknummer 23-000918-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken,

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken, ECLI:NL:RBLIM:2013:5859 Uitspraak RECHTBANK Limburg Zittingsplaats Maastricht Strafrecht Parketnummer : 03/993017-11 Datum uitspraak : 17 september 2013 Tegenspraak Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 3 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 3 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5390 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-11-2016 Datum publicatie 21-12-2016 Zaaknummer 23-003117-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/04458 Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1277, Gevolgd

Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/04458 Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1277, Gevolgd ECLI:NL:HR:2016:2909 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 20-12-2016 Datum publicatie 21-12-2016 Zaaknummer 15/04458 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1277, Gevolgd Rechtsgebieden Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 25-09-2007 Datum publicatie 28-09-2007 Zaaknummer 06/580261-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2010:BO2994

ECLI:NL:GHARN:2010:BO2994 ECLI:NL:GHARN:2010:BO2994 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 19-10-2010 Datum publicatie 05-11-2010 Zaaknummer 21-004191-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2007:208

ECLI:NL:GHARN:2007:208 ECLI:NL:GHARN:2007:208 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 25-05-2007 Datum publicatie 11-04-2016 Zaaknummer 21-004591-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:7911

ECLI:NL:RBAMS:2014:7911 ECLI:NL:RBAMS:2014:7911 Instantie: Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak: 21-11-2014 Datum publicatie: 06-01-2015 Zaaknummer: 13-730021-13 Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg- meervoudig Uitspraak Vonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:10095

ECLI:NL:GHARL:2014:10095 ECLI:NL:GHARL:2014:10095 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 23-12-2014 Datum publicatie 13-01-2015 Zaaknummer 21-006205-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:5213 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2015:5213 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2015:5213 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 16-12-2015 Datum publicatie 16-12-2015 Zaaknummer 23-000433-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:2351

ECLI:NL:GHDHA:2014:2351 ECLI:NL:GHDHA:2014:2351 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 14-07-2014 Datum publicatie 14-01-2015 Zaaknummer 22-003067-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:84

ECLI:NL:GHDHA:2015:84 ECLI:NL:GHDHA:2015:84 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 27-01-2015 Datum publicatie 27-01-2015 Zaaknummer 22000511-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:3655

ECLI:NL:RBNNE:2014:3655 ECLI:NL:RBNNE:2014:3655 Uitspraak RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling Strafrecht Locatie Groningen Parketnummer 18/670295-10 Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 24 juli

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2008:BG4042

ECLI:NL:GHARN:2008:BG4042 ECLI:NL:GHARN:2008:BG4042 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 11-11-2008 Datum publicatie 12-11-2008 Zaaknummer 21-001909-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 22-04-2011 Datum publicatie 27-04-2011 Zaaknummer 24-000037-11 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLEE:2010:BO9043, Meerdere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2010:BO9656

ECLI:NL:RBZLY:2010:BO9656 ECLI:NL:RBZLY:2010:BO9656 Instantie Datum uitspraak 10-12-2010 Datum publicatie 04-01-2011 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 07.620273-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:2291

ECLI:NL:GHDHA:2017:2291 ECLI:NL:GHDHA:2017:2291 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 09-08-2017 Zaaknummer 22-005150-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:6481

ECLI:NL:GHARL:2017:6481 ECLI:NL:GHARL:2017:6481 Instantie Datum uitspraak 26-07-2017 Datum publicatie 27-07-2017 Zaaknummer 21-002353-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5286 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 13-12-2016 Zaaknummer 23-000227-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ4976

ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ4976 ECLI:NL:RBLEE:2011:BQ4976 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 18-05-2011 Zaaknummer 17/880032-11 VON Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:1394 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak: 29-04-2015 Datum publicatie: 05-06-2015 Zaaknummer: 2200338612

ECLI:NL:GHDHA:2015:1394 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak: 29-04-2015 Datum publicatie: 05-06-2015 Zaaknummer: 2200338612 ECLI:NL:GHDHA:2015:1394 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak: 29-04-2015 Datum publicatie: 05-06-2015 Zaaknummer: 2200338612 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:14050. 1 Tenlastelegging. Uitspraak. Rechtbank Noord-Holland

ECLI:NL:RBNHO:2013:14050. 1 Tenlastelegging. Uitspraak. Rechtbank Noord-Holland ECLI:NL:RBNHO:2013:14050 Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak: 24-12-2013 Datum publicatie: 25-06-2014 Zaaknummer: 15/740698-13 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:469

ECLI:NL:RBMNE:2017:469 ECLI:NL:RBMNE:2017:469 Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak 03-02-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer 16.706608-16 (P) Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

CLI:NL:RBMNE:2014:6501

CLI:NL:RBMNE:2014:6501 CLI:NL:RBMNE:2014:6501 Instantie: Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak: 09-12-2014 Datum publicatie: 09-12-2014 Zaaknummer: 16/711877-11 (ontneming) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:1209

ECLI:NL:RBOVE:2017:1209 ECLI:NL:RBOVE:2017:1209 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 20-03-2017 Datum publicatie 20-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 08/760032-15(P) Strafrecht

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BK6789, Gerechtshof 's-gravenhage, 22-000700-08 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 16-12-2009 16-12-2009 Straf Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Computercriminaliteit.

Nadere informatie

vonnis van de meervoudige strafkamer van 12 november 2013

vonnis van de meervoudige strafkamer van 12 november 2013 ECLI:NL:RBMNE:2013:5594 Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Strafrecht Zittingslocatie Utrecht Parketnummer: 16/711877-11 (P) vonnis van de meervoudige strafkamer van 12 november 2013 in de strafzaak

Nadere informatie

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK ECLI:NL:GHAMS:2016:5593 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-001668-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:738

ECLI:NL:GHSHE:2015:738 ECLI:NL:GHSHE:2015:738 Instantie Datum uitspraak 09-03-2015 Datum publicatie 09-03-2015 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003525-14 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:4569

ECLI:NL:RBMNE:2016:4569 ECLI:NL:RBMNE:2016:4569 Instantie Datum uitspraak 16-08-2016 Datum publicatie 17-08-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 16/652521-15 (P) Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak.

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak. ECLI:NL:HR:2013:1157 Uitspraak 12 november 2013 Strafkamer nr. 11/04366 P Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 24 augustus 2016.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 24 augustus 2016. ECLI:NL:GHAMS:2016:5663 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 07-09-2016 Datum publicatie 30-12-2016 Zaaknummer 23-000259-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 17-02-2011 Zaaknummer 03-702714-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ2970

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ2970 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ2970 Instantie Datum uitspraak 04-03-2013 Datum publicatie 04-03-2013 Zaaknummer 21-003585-10 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken ECLI:NL:GHARL:2014:6274 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 08-08-2014 Datum publicatie: 08-08-2014 Zaaknummer: 21-008722-13 Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMNE:2013:5594,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:1483 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2016:1483 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2016:1483 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-03-2016 Datum publicatie 19-04-2016 Zaaknummer 23-002670-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:1473

ECLI:NL:RBNNE:2017:1473 ECLI:NL:RBNNE:2017:1473 Instantie Datum uitspraak 20-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 18/830019-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2005:AU3810

ECLI:NL:RBZUT:2005:AU3810 ECLI:NL:RBZUT:2005:AU3810 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 05-10-2005 Datum publicatie 05-10-2005 Zaaknummer 06-0604540-04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:1193

ECLI:NL:GHDHA:2015:1193 ECLI:NL:GHDHA:2015:1193 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 13-05-2015 Datum publicatie 18-05-2015 Zaaknummer 22-005458-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000669-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2010:BO0993

ECLI:NL:GHSGR:2010:BO0993 ECLI:NL:GHSGR:2010:BO0993 Instantie Datum uitspraak 07-09-2010 Datum publicatie 18-10-2010 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-005986-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie