ECLI:NL:GHARL:2014:5910

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:GHARL:2014:5910"

Transcriptie

1 ECLI:NL:GHARL:2014:5910 Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Afdeling strafrecht Parketnummer: Uitspraak d.d.: 24 juli 2014 TEGENSPRAAK Promis Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Overijssel van 19 november 2013 met parketnummer en de ter terechtzitting in eerste aanleg gevoegde zaak met parketnummer , alsmede de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging, parketnummer , in de strafzaak tegen [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [adres], thans verblijvende in PI Noord Holland Noord, Unit Zuyder Bos te Heerhugowaard. Het hoger beroep De verdachte en de officier van justitie hebben tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. Onderzoek van de zaak Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van dit hof van 10 juli 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzittingen van de rechtbank Overijssel van 3 juni 2013, 29 augustus 2013 en 5 november Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte ter zake van het hem ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 jaren, tot toewijzing van de vordering tot tenuitvoerlegging, inhoudende een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, tot toewijzing van de vordering benadeelde partij van [benadeelde 1] tot een bedrag van 5.500,--, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel voor dit bedrag en voor de (niet gevorderde) materiële schade ad 4.300,-- (de afgedragen inkomsten uit prostitutie), tot toewijzing van de vordering benadeelde partij van [benadeelde 2] tot een bedrag van ,--, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel, en tot toewijzing van de vordering benadeelde partij van [benadeelde 3] tot een bedrag van ,--, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat op het beslag beslist wordt conform het vonnis van de rechtbank. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman, mr. J.P. Plasman, naar voren is gebracht.

2 Het vonnis waarvan beroep Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en opnieuw rechtdoen. De tenlastelegging Aan verdachte is - na wijzigingen van de tenlastelegging ter terechtzittingen in eerste aanleg ten laste gelegd dat: Zaak met parketnummer : 1. hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, met het oogmerk van uitbuiting [benadeelde 1] door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of - dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven en/of ontvangen van betalingen en/of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [benadeelde 1] heeft, heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen; en/of hij op één of meer tijdstip(pen,) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, [benadeelde 1] door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden of door dreiging met geweld of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of - misleiding door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven en/of ontvangen van betalingen en/of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [benadeelde 1] heeft, heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel dat hij enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [benadeelde 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling),

3 en/of hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van [benadeelde 1]; en/of hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, een ander, genaamd [benadeelde 1] [benadeelde 1], door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden of door dreiging met geweld of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of - misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [benadeelde 1] heeft, heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van [benadeelde 1] met of voor een derde, immers heeft verdachte toen daar (telkens); - meermalen, althans éénmaal, met die [benadeelde 1] contact gezocht via internet en/of via telefoon en/of tegen haar gezegd dat hij haar mooi vond en/of - ( vervolgens) een eerste afspraak met die [benadeelde 1] gemaakt en/of haar opgehaald vanaf het station te [plaats 3] en/of naar zijn, verdachtes, woning overgebracht en/of meermalen, althans éénmaal, [benadeelde 1] bewogen om (op diverse manieren) seks te hebben met hem, verdachte, (in zijn, verdachtes, auto en/of woning) en/of een derde (te weten: [betrokkene]) en/of - van die [benadeelde 1] meerdere, althans één (video)opname(s) gemaakt en/of laten maken waarbij er met en/of door [benadeelde 1] seksuele/pornografische handelingen met verdachte en/of die derde (te weten: [betrokkene]), worden verricht en/of - van die [benadeelde 1] meerdere, althans één, (seksueel/erotisch getinte) foto( s) gemaakt en/of deze foto( s) op internet geplaatst en/of - voorgewend dat hij, verdachte, met die [benadeelde 1] een (monogame) liefdesrelatie had en/of ervoor gezorgd dat zij verliefd op hem, verdachte, werd, en/of voorgewend dat hij, verdachte, wel kinderen met haar wilde hebben en/of - die [benadeelde 1] meermalen, althans éénmaal, onderdak verschaft in (onder andere) zijn, verdachtes, woning te [plaats 2] en/of - tegen die [benadeelde 1] gezegd dat zij moest werken op de [adres 1] (te [plaats 1]) en/of in [club] (te [plaats 4]) en/of voor die [benadeelde 1] bepaald wanneer en/of hoelang die

4 [benadeelde 1] moest werken en/of - die [benadeelde 1] werkinstructies gegeven (zij mocht onder meer niet zoenen, moest zo min mogelijk spreken met klanten en/of ze moest - terwijl ze voor het raam stond - knipogen naar de klanten en/of dansen en/of met haar tong spelen) en/of die [benadeelde 1] medegedeeld welke prijzen zij voor de prostitutiewerkzaamheden moest vragen en/of hoeveel klanten zij moest aannemen en/of - die [benadeelde 1] meermalen, althans éénmaal, weggebracht en/of opgehaald naar en/of bij de [adres 1] en/of [club] en/of haar met de trein naar de [adres 1] in [plaats 1] en/of naar [club] in [plaats 4] laten reizen en/of - ( in strijd met de waarheid) tegen die [benadeelde 1] gezegd dat hij geld nodig had voor een bedrijf (in het buitenland) en/of dat zij hem, verdachte, daarmee moest helpen en/of - ( in strijd met de waarheid) tegen die [benadeelde 1] gezegd dat ze het werken in de prostitutie deed voor haar en zijn, verdachtes, toekomst en/of dat ze een lui leven zouden hebben in Zuid Amerika en/of een escortbureau zouden beginnen en/of dat ze zich over twee jaar geen zorgen meer hoefde te maken en/of dat hij, verdachte, een (forse) schuld had die afbetaald moest worden zodat zij later naar het buitenland konden gaan en/of - tegen die [benadeelde 1] gezegd dat als ze geen geld zou verdienen ze hun/haar toekomst zou mislopen en/of dat ze in geldproblemen zou(den) komen en/of - meermalen, althans éénmaal, tegen die [benadeelde 1] gezegd dat zij het door haar verdiende geld aan hem, verdachte, moest geven en/of - tegen die [benadeelde 1] gezegd dat hij wist waar zij woonde en wie haar zus of zusje was en/of dat hij haar zusje zou verkrachten als die [benadeelde 1] niet bij hem, verdachte, bleef en/of voor hem, verdachte, bleef werken, althans woorden van gelijke aard/strekking en/of - meermalen, althans éénmaal, de keel/nek van die [benadeelde 1] (dicht)geknepen en/of op gewelddadige/brute wijze seks gehad met [benadeelde 1] en/of tegen die [benadeelde 1] gezegd dat hij haar zou verkrachten en/of - die [benadeelde 1] (tijdens de seks) meerdere keren, althans één keer, heeft geslagen en/of - meermalen die [benadeelde 1] bedreigd dat ze vermoord zou worden door een Joegoslaaf als ze hem, verdachte, zou laten vallen, althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin die [benadeelde 1] verkeerde (zij was bij haar ouders weggelopen en/of had geen plek om naar toe te gaan en/of verkeerde in een psychisch kwetsbare toestand als gevolg van diverse gebeurtenissen in haar verleden) en/of - misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend

5 overwicht (gelet op onder andere het leeftijdsverschil) en/of van het fysieke en/of psychische en/of emotionele overwicht dat verdachte op die [benadeelde 1] had en/of - die [benadeelde 1] meerdere keren gebeld en/of sms jes gestuurd en/of die [benadeelde 1] hem, verdachte, sms jes laten sturen en/of laten bellen teneinde haar te controleren en/of haar te vragen hoeveel klanten ze heeft gehad ( Ga je de 15 halen ) en/of om tegen haar te zeggen dat zij niet met de politie moet praten en/of hoe ze de politie moet afpoeieren en/of - meermalen, althans éénmaal, de telefoon(s) en/of de simkaart(en) van die [benadeelde 1] kapot gemaakt en/of haar (vervolgens) gedwongen een nieuwe telefoon en/of simkaart te kopen en/of - het (overgrote) gedeelte van het door [benadeelde 1] met prostitutiewerkzaamheden verdiende geld door haar aan hem, verdachte, laten afdragen en/of afgeven en/of van die [benadeelde 1] afgenomen en/of ingenomen en/of die [benadeelde 1] (aldus) in een financieel kwetsbare positie en/of een (verder) van hem, verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden; 2. hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 november 2008 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, met het oogmerk van uitbuiting [benadeelde 2] door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of - dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven en/of ontvangen van betalingen en/of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over [benadeelde 2] heeft, heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen; en/of hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 november 2008 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, [benadeelde 2] door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden of door dreiging met geweld of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of - misleiding door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven en/of ontvangen van betalingen en/of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [benadeelde 2] heeft,

6 gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel dat hij enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [benadeelde 2] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling), en/of hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 november 2008 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van [benadeelde 2]; en/of hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2008 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 4], een ander, genaamd [benadeelde 2], door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden of door dreiging met geweld of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of - misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [benadeelde 2] heeft, heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van [benadeelde 2] met of voor een derde, immers heeft verdachte toen daar (telkens) (onder meer); - meermalen, althans éénmaal, met die [benadeelde 2] contact gezocht via internet en/of via de telefoon en/of - ( vervolgens) met [benadeelde 2] een afspraak gemaakt en/of tegen haar gezegd dat hij zaken met haar wilde uitpraten en/of - meermalen, althans éénmaal, (in strijd met de waarheid) tegen die [benadeelde 2] gezegd dat hij van haar houdt en/of met haar naar Zuid-Amerika wil en/of dat als ze voor hem zou werken dat dit voor hen beiden en/of voor hun toekomst zou zijn, althans woorden van gelijke strekking en/of - die [benadeelde 2] gezegd dat ze samen huizen en/of hotels zouden bouwen en/of verhuren in de Dominicaanse Republiek en/of - voorgewend dat hij, verdachte met die [benadeelde 2] een (monogame) liefdesrelatie had en/of ervoor gezorgd dat zij verliefd op hem, verdachte, werd en/of dat hij een woning voor haar wilde regelen en/of

7 - ( in strijd met de waarheid) tegen die [benadeelde 2] gezegd dat hij, verdachte, met haar wil trouwen en/of kinderen wil krijgen en/of (vervolgens aansluitend) aan die [benadeelde 2] gevraagd of ze voor hem, verdachte, wilde gaan werken in de prostitutie en/of - ( in strijd met de waarheid) tegen die [benadeelde 2] gezegd dat als het werken in de prostitutie haar tegenzat en/of als zij zou willen stoppen, dat zij het verdiende geld dan terug zou krijgen en/of dat door [benadeelde 2] verdiende geld eerlijk verdeeld zou worden en/of - tegen die [benadeelde 2] gezegd dat zij moest werken op de [adres 1] ([plaats 1]) en/of in [club] ([plaats 4]) en/of voor die [benadeelde 2] bepaald wanneer en/of hoelang die [benadeelde 2] moest werken en/of - die [benadeelde 2] meermalen veelvuldig heeft gebeld en/of ge-sms t om te controleren of en/of hoeveel klanten zij heeft gehad en/of hoeveel geld zij heeft verdiend en/of - die [benadeelde 2] gemanipuleerd door (onder andere) tegen haar te zeggen dat hij, verdachte, en/of verdachtes kinderen haar missen en/of door op één of meerdere momenten lief tegen haar te doen/zijn en/of haar mee op vakantie naar Center Parcs te nemen en/of te vragen hoe zij, [benadeelde 2], het zou vinden om op de Dominicaanse Republiek te wonen en/of daar een appartementencomplex te starten en/of (haar vervolgens direct te zeggen dat zij weer aan het werk moet) en/of - die [benadeelde 2] de keuze voorgehouden of ze liever elke dag wilde werken of een paar maanden wilde bikkelen waarna ze geen zorgen meer zou hebben en/of - tegen die [benadeelde 2] gezegd dat hij wilde dat ze echt voor hem zou gaan en/of voor hun droom en/of dat zij achter het raam moest werken en/of geld moest verdienen en/of mannen moest manipuleren en/of - die [benadeelde 2] werkinstructies gegeven en/of verteld (via de MSN) hoeveel geld ze moest vragen, hoe ze achter het raam moest staan en wat zij moest doen als ze benaderd zou worden door hulpverleners en/of - die [benadeelde 2] meermalen, althans éénmaal, weggebracht en/of opgehaald naar en/of bij de [adres 1] en/of [club] en/of haar met de trein naar de [adres 1] in [plaats 1] en/of [club] in [plaats 4] laten reizen en/of - die [benadeelde 2] meermalen, althans éénmaal, seksuele handelingen tegen betaling voor de webcam en/of via het internet laten verrichten (waaronder strippen en/of SM-meesteres spelen) en/of - die [benadeelde 2] meermalen, althans éénmaal, onderdak verschaft in zijn, verdachtes, woning te [plaats 2] en/of - die [benadeelde 2] een (duur) horloge gegeven en/of - die [benadeelde 2] in contact gebracht met de kamerverhuurder op de [adres 1] (te [plaats 1]) en/of de seksclub [club] (te [plaats 4]) en/of

8 - meermalen, althans éénmaal, tegen die [benadeelde 2] gezegd: Ga zien wat er met je gaat gebeuren als je nu het geld niet geeft en/of Pas op met wat je zegt he, anders lig je straks dood onder aan de flat en/of Als je weg gaat dan vermoord ik je en/of Je gaat nooit hij me weg hé, doe je dat wel dan zoek ik je op en zorg ik ervoor dat je bij me terugkomt en dan behandel ik je niet meer zo lief, althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of - die [benadeelde 2] bewogen om een tatoeage met zijn, verdachtes, initialen te laten zetten op haar lichaam (zodat iedereen kon zien dat zij van hem, verdachte, was) en/of - die [benadeelde 2] meermalen (met kracht) vastgepakt en/of geslagen in haar gezicht en/of op haar hoofd en/of haar lichaam en/of - ( vervolgens) tegen die [benadeelde 2] gezegd dat als zij iets tegen de politie zou zeggen hij, verdachte, ervoor zou zorgen dat ze wordt vermoord en/of - die [benadeelde 2] heeft gedreigd over het balkon te duwen en/of (hierbij) haar lichaam op te tillen en/of tegen de rand van het balkon te duwen - meermalen, althans éénmaal, op gewelddadige/brute wijze seks gehad met die [benadeelde 2] en/of - misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin die [benadeelde 2] verkeerde (ze had geen contact meer met haar familie en/of haar vrienden en/of was haar spullen kwijt en/of ze verkeerde een psychisch kwetsbare toestand) en/of - misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht (gelet op onder andere het leeftijdsverschil) en/of van het fysieke en/of psychische en/of emotionele overwicht dat verdachte op die [benadeelde 2] had - het (overgrote) gedeelte van het door [benadeelde 2] met prostitutiewerkzaamheden verdiende geld door haar aan hem, verdachte, laten afdragen en/of afgeven en/of van die [benadeelde 2] afgenomen en/of ingenomen en/of - die [benadeelde 2] een televisie en/of een koelkast op haar rekening op afbetaling laten kopen (bij de Mediamarkt) ten behoeve van hem, verdachte, en/of die [benadeelde 2] (aldus) in een van hem, verdachte, ook in financieel opzicht een kwetsbare positie gebracht en/of in een (verder) van hem verdachte afhankelijke positie gebracht/gehouden; Zaak met parketnummer : 1. hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 1 april 2006 te [plaats 1] en/of [plaats 2], althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een ander, genaamd [benadeelde 3], geboren [geboortedatum] (telkens) heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [benadeelde 3], terwijl die [benadeelde 3] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, en/of

9 (telkens) een ander, genaamd [benadeelde 3], geboren op [geboortedatum], ertoe heeft/hebben gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handeling(en) met of voor een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van die ander, te weten die [benadeelde 3], geboren op [geboortedatum] [geboortedatum], enige handelingen, heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of verdachtes mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [benadeelde 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van die handeling(en), terwijl die [benadeelde 3] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, en/of (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de seksuele handelingen van die [benadeelde 3] met of voor een derde tegen betaling, terwijl die [benadeelde 3] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens): - ( nadat die [benadeelde 3] was weggelopen uit een internaat) - meermalen, althans éénmaal, met die [benadeelde 3] contact gezocht via internet (Hyves, WhatsApp, Partypeeps, MSN) en/of - ( vervolgens) een afspraak gemaakt met die [benadeelde 3] en haar opgehaald vanaf het centraal station in [plaats 5] en/of naar zijn, verdachtes woning overgebracht en/of naar de woning van een derde/mededader overgebracht en/of - meermalen, althans éénmaal, [benadeelde 3] bewogen om seks te hebben met hem, verdachte, en/of een derde/mededader en/of - een (vuurwapen) op [benadeelde 3] gericht en daarbij (dreigend) gezegd dat als die [benadeelde 3] ooit iets zou vertellen, dat hij (verdachte) haar dan dood zou schieten en/of - ( dreigend) gezegd je bent hier, je leeft hier en/of - van die [benadeelde 3] meerdere, althans één, (video/camera) opname(s) gemaakt of laten maken waarbij er seksuele/pornografische handelingen met verdachte en/of die derde/mededader, worden verricht en/of - van die [benadeelde 3] meerdere, althans één, (seksueel/erotisch getinte) foto s gemaakt en/of deze foto s op internet (Viavia.nl, Speurders.nl, Kinky.nl) geplaatst en/of advertenties op internet geplaatst en/of daarbij tegen die [benadeelde 3] gezegd dat als er gebeld zou worden ze een afspraak moest maken en zeggen dat ze 21 jaar was en [naam 1] heette en dat alles met een condoom was en/of - die [benadeelde 3] werkinstructies gegeven en/of die [benadeelde 3] medegedeeld welke prijzen zij voor de prostitutiewerkzaamheden moest vragen en/of - die [benadeelde 3] meermalen, althans éénmaal, weggebracht naar klanten en/of opgehaald bij klanten en/of - die [benadeelde 3] klanten laten ontvangen thuis in de woning van een derde/mededader en/of

10 - meermalen, althans éénmaal, tegen die [benadeelde 3] gezegd dat zij het door haar verdiende geld aan hem, verdachte, en/of een derde/mededader moest afgeven en/of - misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin die [benadeelde 3] verkeerde (zij was weggelopen uit een internaat en/of had geen plek om naar toe te gaan en/of verkeerde in een psychisch kwetsbare toestand als gevolg van diverse gebeurtenissen in haar verleden) en/of - misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen/omstandigheden voortvloeiend overwicht (gelet op onder andere het leeftijdsverschil) en/of van het fysieke en/of psychische en/of emotionele overwicht dat verdachte op die [benadeelde 3] had en/of - het door [benadeelde 3] met prostitutiewerkzaamheden verdiende geld door haar aan hem, verdachte, en/of een derde/mededader laten afdragen en/of afgeven en/of van die [benadeelde 3] afgenomen en/of ingenomen en/of die [benadeelde 3] (aldus) in een financieel kwetsbare positie en/of een (verder) van hem, verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden, terwijl die [benadeelde 3] de leeftijd van achttienjaren nog niet had bereikt; 2. hij op (een) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 9 oktober 2007 tot en met 20 augustus 2012 te [plaats 1] en/of [plaats 2] en/of [plaats 6] en/of [plaats 7] en/of [plaats 8] en/of [plaats 5], althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een ander, genaamd [benadeelde 3], (telkens) door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie, en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te krijgen die zeggenschap over die ander, te weten [benadeelde 3], heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [benadeelde 3], en/of (telkens) met één of meerdere van de onder 1 van dit artikel genoemde middelen, te weten door dwang en/of geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie, die [benadeelde 3], heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich

11 beschikbaar te stelten tot het verrichten van arbeid en/of diensten (bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel onder de onder 1 van dit artikel genoemde omstandigheden, te weten door dwang en/af geweld en/of één of meer (andere) feitelijkheden en/of door dreiging met geweld en/of andere feitelijkheden, door fraude, afpersing, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van de kwetsbare positie enige handeling(en) heeft/hebben ondernomen waarvan hij, verdachte, en/of diens mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [benadeelde 3] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten, en/of (telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting (in de prostitutie) van die [benadeelde 3], en/of (telkens) een ander, genaamd [benadeelde 3], door dwang en/of geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkhe(i)d(en), door afpersing, fraude en/of door misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie die [benadeelde 3], heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen, verdachte en/of verdachtes mededader(s), te bevoordelen uit de opbrengst van haar/zijn seksuele handeling(en) met of voor een derde, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens): - meermalen, althans éénmaal, met die [benadeelde 3] contact gezocht via internet (mail, MSN, Hyves) en/of - een kamer/woning voor die [benadeelde 3] geregeld in [plaats 9] (a/d [adres 2]) en/of - van die [benadeelde 3] en ene [naam 2] een foto gemaakt, zodat het zou lijken alsof zij een echt stelletje waren en/of [benadeelde 3] s vader en/of broer en/of schoonzus haar dan echt zouden geloven en/of - meermalen, althans éénmaal, die [benadeelde 3] naar de [adres 1] in [plaats 1] gebracht en/of opgehaald en/of - tegen die [benadeelde 3] gezegd dat ze (tegen klanten) moest vertellen dat ze [naam 1] heette en 21 jaar was en/of dat alles met een condoom moest en/of - die [benadeelde 3] heel veel gebeld teneinde haar te controleren (dan vroeg hij hoe het ging en hoeveel geld er al was, hij belde om de zoveel uur) en/of - de spullen van die [benadeelde 3] ingepakt en/of die [benadeelde 3] bij de keel vastgepakt en/of (daarbij) gezegd dat zij van hem was en dat ze geen keus had en dat ze mee moest en/of - ( in strijd met de waarheid) tegen die [benadeelde 3] gezegd dat hij 5000, =

12 Euro nodig had voor zijn woning anders zou hij en nu ook die [benadeelde 3] op straat worden gezet en/of - die [benadeelde 3] tegen een muur aangedrukt/geduwd en/of op de grond gegooid en/of (daarbij) gezegd: Je bent toch maar een vieze hoer en/of die [benadeelde 3] gedreigd dood te laten schieten door een paar Polen en/of - ( dreigend) tegen die [benadeelde 3] gezegd dat als zij bij hem weg zou gaan, dat hij dan een paar Polen zou regelen om haar dood te schieten en/of - die [benadeelde 3] in een woning in [plaats 2] vastgehouden en/of - de telefoon van die [benadeelde 3] afgepakt en/of de simkaart doormidden gebroken en/of die [benadeelde 3] (hard/met kracht) vastgepakt en/of vastgehouden en/of (keihard) op de grond gegooid en/of bij de keel gepakt en/of - die [benadeelde 3] een wapen laten zien en daarbij gezegd dat als zij niet zou werken dat hij haar dood kan schieten en/of - die [benadeelde 3] bewogen om een tatoeage met zijn, verdachtes, initialen [initialen] en/of een [tatoeage] te laten zetten op haar lichaam (pols) en/of - misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin die [benadeelde 3] verkeerde (zij was weggelopen uit een internaat en/of had geen plek om naar toe te gaan en/of verkeerde in een psychisch kwetsbare toestand als gevolg van diverse gebeurtenissen in haar verleden) en/of - misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen/omstandigheden voortvloeiend overwicht (gelet op onder andere het leeftijdsverschil) en/of van het fysieke en/of psychische en/of emotionele overwicht dat verdachte op die [benadeelde 3] had en/of - het door [benadeelde 3] met prostitutiewerkzaamheden verdiende geld door haar aan hem, verdachte, en/of een derde/mededaders laten afdragen en/of afgeven en/of van die [benadeelde 3] afgenomen en/of afgepakt en/of die [benadeelde 3] (aldus) in een financieel kwetsbare positie en/of een (verder) van hem, verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden. Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging. Vrijspraak ter zake van feit 1 in de zaak met parketnummer Anders dan de advocaat-generaal heeft gesteld, acht het hof evenals de rechtbank onvoldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig dat verdachte het hem in de zaak met parketnummer onder 1 ten laste gelegde heeft begaan, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. Overwegingen met betrekking tot het vooronderzoek In de appelschriftuur d.d. 16 december 2013 en ter terechtzitting van het hof d.d. 10 juli 2014 zijn van de zijde van het openbaar ministerie twee kwesties betreffende het vooronderzoek aan de orde

13 gesteld. De in de ogen van het openbaar ministerie door de rechtbank onjuist genomen beslissingen hieromtrent zijn (mede) reden voor het instellen van appel geweest. Allereerst betreft dit het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van een stille sms of stealth sms als opsporingsmiddel (zoals in casu het geval is geweest) onrechtmatig is, nu hiervoor geen wettelijke grondslag zou bestaan, en er derhalve sprake zou zijn van een vormverzuim in de zin van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering. Volgens de advocaat-generaal is dit oordeel gelet op recente jurisprudentie van de Hoge Raad onjuist. Voorts betreft dit het oordeel van de rechtbank dat de machtiging voor de spoedtelefoontap op het telefoonnummer van verdachte op 20 januari 2010 pas was verleend op het door de rechtercommissaris vermelde tijdstip van uur, dat het opnemen van de telecommunicatie tussen uur en uur op genoemde datum derhalve onrechtmatig is geweest en dat deze telefoongesprekken uitgesloten dienen te worden van het bewijs. Volgens de advocaat-generaal is gelet op nieuw aan het dossier toegevoegde stukken ook dit oordeel foutief. Het hof oordeelt als volgt. Stille sms jes of stealth sms jes De juridische toelaatbaarheid van de stille sms/stealth sms was aanvankelijk onduidelijk, echter op 1 juli 2014 heeft de Hoge Raad hieromtrent twee arresten gewezen (ECLI:NL:HR:2014:1563 en 1569). De Hoge Raad overweegt onder meer: Het toezenden van voor de gebruiker van de telefoon niet-waarneembare sms-berichten is als zodanig niet in een daarop toegesneden wettelijke bepaling geregeld. Voor een dergelijke wijze van opsporing moet worden aangenomen dat de opsporingsambtenaren op grond van artikel 2 (oud) Politiewet 1993 (thans artikel 3 Politiewet 2012) en artikel 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering, zoals in de rechtspraak van de Hoge Raad uitgelegd, alleen bevoegd zijn haar in te zetten op een wijze die een beperkte inbreuk maakt op grondrechten van burgers en die niet zeer risicovol is voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing. Toepassing van deze opsporingsmethode jegens de gebruiker van het telefoontoestel kan in het bijzonder onrechtmatig zijn indien zij in verband met de duur, intensiteit en frequentie ervan geschikt is om een min of meer compleet beeld te verkrijgen van bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van de betrokkene. Uit het dossier in onderhavige zaak blijkt het navolgende. Vanaf 20 januari 2010 te uur tot 21 januari 2010 te 3.02 uur zijn met een frequentie van 10 à 15 minuten stille sms jes verstuurd naar het telefoonnummer van verdachte. Reden van de stille sms jes was om te achterhalen waar de gebruiker van het toestel met dat telefoonnummer zich bevond. De betreffende verbalisant [verbalisant], die in de tapkamer aanwezig was, heeft kunnen waarnemen waar de telefoon van verdachte zich bevond en heeft deze kunnen volgen vanuit [plaats 2] naar [plaats 1]. Ondertussen hield hij de aanhoudingseenheid te [plaats 1] hiervan op de hoogte, zodat zij verdachte uiteindelijk hebben kunnen aanhouden. Anders dan de rechtbank en met de advocaat-generaal stelt het hof vast dat in onderhavig geval het gebruik van de stille sms voor het traceren van de verdachte teneinde hem aan te kunnen houden (gelet op de beperkte duur en frequentie van het gebruik, alsmede het beperkte verkregen beeld van de bewegingen van de gebruiker, te weten verdachte) op een zodanige wijze is gebeurd dat hiermee slechts een zeer beperkte inbreuk is gemaakt op de grondrechten van verdachte (persoonlijke levenssfeer). Bovendien is het gebruik van dit middel niet zeer risicovol geweest voor de integriteit en de beheersbaarheid van de opsporing. Er is derhalve geen sprake van onrechtmatigheid en in het verlengde daarvan van een vormverzuim in de zin van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering. Spoedtap

14 Uit het dossier blijkt dat op 19 januari 2010 het mondelinge (en later ter bevestiging het schriftelijke) verzoek aan de officier van justitie mr. K.J.L. de Valk is gedaan voor een aanvraag van een spoedtap voor de duur van ten hoogste 2 weken (onder meer) ter zake van het telefoonnummer in gebruik bij verdachte. Op 20 januari 2010 heeft mr. De Valk aan de rechter-commissaris gevorderd een machtiging hiertoe te verlenen. Aanvankelijk was er onduidelijkheid over het tijdstip waarop de rechter-commissaris de machtiging voor het tappen zou hebben verleend; het proces-verbaal van de rechter-commissaris meldde het tijdstip van uur en mr. De Valk stelde zich op het standpunt dat de machtiging was afgegeven om uur. Uit nieuw door de advocaat-generaal aan het dossier toegevoegde stukken (te weten: het dossier opgemaakt door de Rijksrecherche in het kader van een opgestart onderzoek naar mr. De Valk, tegen wie aangifte was gedaan wegens valsheid in geschrift door de vorige raadsman van verdachte) blijkt echter dat de rechter-commissaris de spoedmachtiging wel degelijk om uur heeft afgegeven en dat de schriftelijke versie van die machtiging aanvankelijk in het ongerede was geraakt. Deze bevindt zich thans wel bij de dossierstukken. Gelet op vorenstaande stelt het hof, anders dan de rechtbank en met de advocaat-generaal, vast dat alle relevante telecommunicatie (dus ook vóór uur) na machtiging van de rechter-commissaris is opgenomen en dat dit derhalve rechtmatig is geschied. Voor uitsluiting van het bewijs van de vóór uur opgenomen telefoongesprekken ziet het hof dan ook geen aanleiding. Overwegingen ten aanzien van de betrouwbaarheid van de verklaringen van de aangeefsters [benadeelde 1], [benadeelde 2] en [benadeelde 3] Ter terechtzitting van het hof d.d. 10 juli 2014 heeft de raadsman aangevoerd dat de verklaringen van de aangeefsters [benadeelde 1], [benadeelde 2] en [benadeelde 3] niet betrouwbaar zijn, althans met de nodige behoedzaamheid beschouwd dienen te worden. Ten aanzien van de verklaringen van [benadeelde 1] heeft de raadsman geconcludeerd dat deze uitgesloten dienen te worden van het bewijs. Volgens de raadsman zijn de aangeefsters op sturende wijze door de politie verhoord en is er sprake geweest van tunnelvisie ten opzichte van verdachte. Daarnaast is er sprake van psychische problematiek bij de aangeefsters en bevatten de verklaringen onwaarschijnlijkheden en onjuistheden. Ter zake van de verklaringen van aangeefster [benadeelde 3] heeft de raadsman gesteld dat het vermoeden bestaat dat zij haar verklaringen heeft afgelegd om haar belastingschuld op te lossen. Als zij kon aantonen dat zij als slachtoffer van mensenhandel haar verdiensten uit prostitutiewerkzaamheden had moeten afdragen, zou zij de daarover gevorderde belasting niet hoeven te betalen. Het hof overweegt hieromtrent als volgt. Allereerst stelt het hof met de raadsman vast dat de aan de aangeefsters gestelde vragen in bepaalde opzichten sturend zijn geweest. Dit gegeven, alsmede de psychische gesteldheid van aangeefsters en hun mogelijke belang bij het afleggen van verklaringen over het gedwongen uitoefenen van prostitutiewerkzaamheden, brengt met zich mee dat de verklaringen met de nodige behoedzaamheid moeten worden beoordeeld. Anders dan de verdediging verbindt het hof daaraan echter niet de conclusie dat de verklaringen van de aangeefsters onbetrouwbaar zijn en dat deze uitgesloten dienen te worden van het bewijs. Gebleken is namelijk dat de aangeefsters op essentiële onderdelen wél kritisch zijn bevraagd en dat zij daarbij vrij en consistent hebben kunnen verklaren. Tevens hebben zij, dan wel enkele van hen, hun bij de politie afgelegde verklaringen zowel ten overstaan van de rechter-commissaris als ter terechtzitting in eerste aanleg bevestigd. Bovendien vinden de verklaringen op cruciale onderdelen bevestiging in andere bewijsmiddelen in het dossier. (Zie ook de overwegingen hierna.) Voorts is de door de verdediging gestelde tunnelvisie aan de zijde van de politie ten aanzien van verdachte niet aannemelijk geworden. Zo is er bijvoorbeeld in de zaak van aangeefster [benadeelde

15 1] wel degelijk onderzoek verricht naar een andere mogelijke verdachte, te weten de [naam 3] waarover zij heeft verklaard. Dit onderzoek heeft echter tot niets geleid. Uit het voorgaande blijkt dat de verklaringen van aangeefsters hoewel met behoedzaamheid beschouwd voor het bewijs gebezigd kunnen worden. Overwegingen met betrekking tot het bewijs ter zake van feit 1 in de zaak met parketnummer : [benadeelde 1]. Ter terechtzitting van het hof d.d. 10 juli 2014 is door de raadsman bepleit dat verdachte vrijgesproken dient te worden van het in de zaak met parketnummer onder 1 ten laste gelegde, kortgezegd de mensenhandel gepleegd ten aanzien van aangeefster [benadeelde 1]. Hiertoe is aangevoerd dat bij gebruik van [benadeelde 1] verklaringen aangezien zij met behoedzaamheid beschouwd moeten worden hogere eisen gesteld dienen te worden aan het steunbewijs, namelijk dat dit voornoemde verklaringen op cruciale punten dient te ondersteunen. Nu dergelijk steunbewijs niet voorhanden is, zou verdachte vrijgesproken dienen te worden van onderhavig feit. Het hof overweegt als volgt. Hetgeen hiervoor omtrent de betrouwbaarheid van de verklaringen van [benadeelde 1] overwogen is, brengt met zich mee dat zorgvuldig is gekeken naar het voor een bewezenverklaring vereiste steunbewijs. Anders dan de verdediging heeft bepleit, bevat het dossier voldoende bewijs dat de verklaringen van [benadeelde 1] op cruciale onderdelen ondersteunt en bevestigt, en is wettig en overtuigend bewezen dat [benadeelde 1] onvrijwillig de prostitutiewerkzaamheden heeft verricht. Dit blijkt uit de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Hierbij heeft het hof in het bijzonder gelet op de navolgende bewijsmiddelen. Allereerst is er de verklaring van verdachte zelf. In diens ter terechtzitting van de rechtbank d.d. 8 november 2010 en 5 november 2013 afgelegde verklaringen bevestigt hij dat hij [benadeelde 1] heeft leren kennen via het internet en dat ze de eerste keer hadden afgesproken bij het station in [plaats 3]. Verdachte verklaart dat hij daar samen met [betrokkene] in zijn bus heen is gereden om [benadeelde 1] op te pikken. Ook bevestigt hij zowel de seksuele handelingen die [benadeelde 1] tijdens het rijden met [betrokkene] en hemzelf heeft verricht als die zij, uiteindelijk aangekomen in de woning, met hen heeft verricht. Tevens bevestigt hij dat de seksuele handelingen in de woning zijn gefilmd, welk filmmateriaal in het dossier zit. Ook [betrokkene] heeft een verklaring afgelegd, die de feitelijke gang van zaken bij de eerste ontmoeting tussen [benadeelde 1] en verdachte ondersteunt. Verdachte verklaart voorts dat hij wist dat [benadeelde 1] samen met [getuige 1] naar [plaats 1] ging om daar achter het raam te werken en dat hij hen daar heeft opgehaald. Daarnaast bevinden zich in het dossier chat-loggesprekken, aangetroffen op verdachtes computer in diens woning. Hieruit blijkt dat [benadeelde 1] in een chatgesprek vertelt dat ze voor haar vriend (verdachte) in de prostitutie gaat werken. Voorts zijn er de verklaringen van de getuigen [getuige 1] en [getuige 2] die (onder meer) bevestigen dat [benadeelde 1] in [plaats 1] in de prostitutie heeft gewerkt en dat zij daar op 18 januari 2010 samen met [getuige 1] naartoe is gereisd (zoals ook [benadeelde 1] en verdachte hebben verklaard). Tevens bevestigt [getuige 2] dat [benadeelde 1] haar vertelde dat zij de opbrengsten van haar werk aan verdachte moest afdragen en dat zij die opbrengsten niet voor hem kon verbergen omdat haar vriendin (het hof begrijpt: [getuige 1]) haar in de gaten hield. Toen [benadeelde 1] dat vertelde moest zij huilen. Tot slot bevat het dossier een proces-verbaal van aanhouding van verdachte, waaruit blijkt dat verdachte ten tijde van zijn aanhouding in het bijzijn van [getuige 1] en [benadeelde 1] was, en verschillende sms-berichten afkomstig uit de telefoon van [benadeelde 1], waaruit blijkt dat zij met verdachte communiceerde over wanneer zij zou gaan werken, wanneer verdachte het geld zou

16 ontvangen, de reden dat ze het werk verrichtte, namelijk voor diens en verdachtes toekomst, en hoeveel klanten [benadeelde 1] zou gaan halen. Conclusie Het hof acht, gelet op het voorgaande, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het hem in de zaak met parketnummer onder 1 ten laste gelegde heeft begaan. De verweren van de verdediging worden verworpen. Overwegingen met betrekking tot het bewijs ter zake van feit 2 in de zaak met parketnummer : [benadeelde 2]. Ter terechtzitting van het hof d.d. 10 juli 2014 is door de raadsman bepleit dat verdachte vrijgesproken dient te worden van het in de zaak met parketnummer onder 2 ten laste gelegde, kortgezegd de mensenhandel gepleegd ten aanzien van aangeefster [benadeelde 2]. Hiertoe is aangevoerd dat noch uit [benadeelde 2] s eigen verklaringen en aantekeningen, noch uit andere stukken in het dossier is gebleken dat [benadeelde 2] gedwongen in de prostitutie heeft gewerkt. Het hof overweegt als volgt. Anders dan de verdediging heeft bepleit, is wettig en overtuigend bewezen dat [benadeelde 2] onvrijwillig de prostitutiewerkzaamheden heeft verricht. Dit blijkt uit de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Hierbij heeft het hof in het bijzonder gelet op het navolgende. Anders dan de raadsman concludeert het hof dat uit de verklaringen van [benadeelde 2] zelf wel degelijk blijkt dat zij de prostitutiewerkzaamheden gedwongen heeft verricht en het neemt deze dan ook als uitgangspunt. Zo verklaart zij bijvoorbeeld dat verdachte aan haar vroeg om als prostituee te gaan werken, dat zij dit werk absoluut niet wilde doen, maar dat zij door het toekomstbeeld dat verdachte haar schetste geen nee kon zeggen. Het gedwongen karakter van het werk vindt voorts bevestiging in bijvoorbeeld de verklaring van [getuige 3]. Zij verklaart onder meer dat [benadeelde 2] bij de [club] te [plaats 4] prostitutiewerkzaamheden heeft verricht, dat zij [getuige 3] om hulp heeft gevraagd en dat zij heeft gehuild. [getuige 3] heeft zich over [benadeelde 2] ontfermd en haar mee naar huis genomen, waar haar vader haar op is komen halen. Overwegingen met betrekking tot het bewijs ter zake van feit 2 in de zaak met parketnummer : [benadeelde 3]. Ter terechtzitting van het hof d.d. 10 juli 2014 is door de raadsman bepleit dat verdachte vrijgesproken dient te worden van het in de zaak met parketnummer onder 2 ten laste gelegde; kortgezegd de mensenhandel gepleegd ten aanzien van aangeefster [benadeelde 3] (betreffende de periode dat [benadeelde 3] meerderjarig was). Hiertoe is aangevoerd dat het dossier voor het bewijs van dwang enkel de verklaringen van [benadeelde 3] zelf bevat. Nu [benadeelde 3] s verklaringen met behoedzaamheid moeten te worden beschouwd, dienen bovendien bij gebruik daarvan hogere eisen gesteld te worden aan het steunbewijs, namelijk dat dit haar verklaringen op cruciale punten dient te ondersteunen. Nu dergelijk steunbewijs niet voorhanden is, behoort verdachte vrijgesproken te worden van onderhavig feit. Subsidiair heeft de raadsman aangevoerd dat, mocht het hof [benadeelde 3] s verklaringen wel volgen, niet de volledige tenlastegelegde periode bewezen kan worden, aangezien [benadeelde 3] heeft verklaard vele maanden zelfstandig in de prostitutie te hebben gewerkt. Het hof overweegt als volgt. Bewijs onvrijwillig karakter prostitutiewerkzaamheden [benadeelde 3]

17 Hetgeen hiervoor omtrent de betrouwbaarheid van de verklaringen van [benadeelde 3] overwogen is, brengt met zich mee dat zorgvuldig is gekeken naar het voor een bewezenverklaring vereiste steunbewijs. Anders dan de verdediging heeft bepleit, bevat het dossier voldoende bewijs dat de verklaringen van [benadeelde 3] op cruciale onderdelen ondersteunt en bevestigt, en is wettig en overtuigend bewezen dat [benadeelde 3] onvrijwillig de prostitutiewerkzaamheden heeft verricht. Dit blijkt uit de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Hierbij heeft het hof in het bijzonder gelet op het navolgende. Het hof neemt als uitgangspunt de verklaringen van aangeefster [benadeelde 3]. Zo verklaart zij onder meer dat zij in ruil voor het wonen in de door verdachte geregelde woonruimte bij [getuige 4], moest werken in de prostitutie. Verdachte zou dan haar huur en boodschappen betalen. Tevens verklaart zij dat verdachte haar zei dat hij geld nodig had, dat ze moest gaan werken in de prostitutie omdat hij en zij daardoor ook - anders de woning kwijt zouden raken. Het gedwongen karakter vindt voorts bevestiging in bijvoorbeeld de verklaringen van [getuige 4] en [getuige 5]. Eerstgenoemde verklaart onder meer dat verdachte hem vertelde dat [benadeelde 3] voor hem in de prostitutie werkte. [getuige 5] verklaart onder meer dat [benadeelde 3] hem vertelde dat zij vanaf haar 16e prostitutiewerk moest verrichten en dat zij haar verdiende geld moest afgeven aan verdachte. Hij verklaart bovendien dat hij mee heeft geluisterd met door [benadeelde 3] met verdachte gevoerde telefoongesprekken en dat verdachte [benadeelde 3] hierin controleerde wat zij had gedaan. Pleegperiode Anders dan de verdediging, acht het hof de volledig tenlastegelegde periode wettig en overtuigend bewezen. Het hof baseert zich op de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen. Bewezenverklaring Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel - ook in onderdelen - slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig bewezen en heeft het hof de overtuiging verkregen, dat verdachte het in de zaak met parketnummer onder 1 en 2 en in de zaak met parketnummer onder 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat: Zaak met parketnummer : 1. hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, met het oogmerk van uitbuiting [benadeelde 1] door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of - dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven en/of ontvangen van betalingen en/of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [benadeelde 1] heeft,

18 heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen; en /of hij op één of meer tijdstip(pen,) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, [benadeelde 1] door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden of door dreiging met geweld of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of - misleiding door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven en/of ontvangen van betalingen en/of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [benadeelde 1] heeft, heeft gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling) dan wel dat hij enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [benadeelde 1] zich daardoor beschikbaar zou stellen tot het verrichten van arbeid of diensten (bestaande uit seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling), en /of hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de uitbuiting van [benadeelde 1]; en /of hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 3] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, een ander, genaamd [benadeelde 1] [benadeelde 1], door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden of door dreiging met geweld of één of meer andere feitelijkheden en/of - afpersing en/of - misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of - misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [benadeelde 1] heeft, heeft gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, te bevoordelen uit de opbrengst

19 van de seksuele handeling(en) van [benadeelde 1] met of voor een derde, immers heeft verdachte toen daar (telkens); - meermalen, althans éénmaal, met die [benadeelde 1] contact gezocht via internet en/of via telefoon en/of tegen haar gezegd dat hij haar mooi vond en/of - ( vervolgens) een eerste afspraak met die [benadeelde 1] gemaakt en/of haar opgehaald vanaf het station te [plaats 3] en/of naar zijn, verdachtes, woning overgebracht en/of meermalen, althans éénmaal, [benadeelde 1] bewogen om (op diverse manieren) seks te hebben met hem, verdachte, (in zijn, verdachtes, auto en/of woning) en/of een derde (te weten: [betrokkene]) en/of - van die [benadeelde 1] meerdere, althans één, (video)opname(s) gemaakt en/of laten maken waarbij er met en/of door [benadeelde 1] seksuele/pornografische handelingen met verdachte en/of die derde (te weten: [betrokkene]), worden verricht en/of - van die [benadeelde 1] meerdere, althans één, (seksueel/erotisch getinte) foto( s) gemaakt en/of deze foto( s) op internet geplaatst en/of - voorgewend dat hij, verdachte, met die [benadeelde 1] een (monogame) liefdesrelatie had en/of ervoor gezorgd dat zij verliefd op hem, verdachte, werd, en/of voorgewend dat hij, verdachte, wel kinderen met haar wilde hebben en/of - die [benadeelde 1] meermalen, althans éénmaal, onderdak verschaft in (onder andere) zijn, verdachtes, woning te [plaats 2] en/of - tegen die [benadeelde 1] gezegd dat zij moest werken op de [adres 1] (te [plaats 1]) en/of in [club] (te [plaats 4]) en/of voor die [benadeelde 1] bepaald wanneer en/of hoelang die [benadeelde 1] moest werken en/of - die [benadeelde 1] werkinstructies gegeven (zij mocht onder meer niet zoenen, moest zo min mogelijk spreken met klanten en/of ze moest - terwijl ze voor het raam stond - knipogen naar de klanten en/of dansen en/of met haar tong spelen) en/of die [benadeelde 1] medegedeeld welke prijzen zij voor de prostitutiewerkzaamheden moest vragen en/of hoeveel klanten zij moest aannemen en/of - die [benadeelde 1] meermalen, althans éénmaal, weggebracht en/of opgehaald naar en/of bij de [adres 1] en/of [club] en/of haar met de trein naar de [adres 1] in [plaats 1] en/of naar [club] in [plaats 4] laten reizen en/of - ( in strijd met de waarheid) tegen die [benadeelde 1] gezegd dat hij geld nodig had voor een bedrijf (in het buitenland) en/of dat zij hem, verdachte, daarmee moest helpen en/of - ( in strijd met de waarheid) tegen die [benadeelde 1] gezegd dat ze het werken in de prostitutie deed voor haar en zijn, verdachtes, toekomst en/of dat ze een lui leven zouden hebben in Zuid-Amerika en/of een escortbureau zouden beginnen en/of dat ze zich over twee jaar geen zorgen meer hoefde te maken en/of dat hij, verdachte, een (forse) schuld had die afbetaald moest worden zodat zij later naar het buitenland konden gaan en/of

20 - tegen die [benadeelde 1] gezegd dat als ze geen geld zou verdienen ze hun/haar toekomst zou mislopen en/of dat ze in geldproblemen zou(den) komen en/of - meermalen, althans éénmaal, tegen die [benadeelde 1] gezegd dat zij het door haar verdiende geld aan hem, verdachte, moest geven en/of - tegen die [benadeelde 1] gezegd dat hij wist waar zij woonde en wie haar zus of zusje was en/of dat hij haar zusje zou verkrachten als die [benadeelde 1] niet bij hem, verdachte, bleef en/of voor hem, verdachte, bleef werken, althans woorden van gelijke aard/strekking en/of - meermalen, althans éénmaal, de keel/nek van die [benadeelde 1] (dicht)geknepen en/of op gewelddadige/brute wijze seks gehad met [benadeelde 1] en/of tegen die [benadeelde 1] gezegd dat hij haar zou verkrachten en/of - die [benadeelde 1] (tijdens de seks) meerdere keren, althans één keer, heeft geslagen en/of - meermalen die [benadeelde 1] bedreigd dat ze vermoord zou worden door een Joegoslaaf als ze hem, verdachte, zou laten vallen, althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin die [benadeelde 1] verkeerde (zij was bij haar ouders weggelopen en/of had geen plek om naar toe te gaan en/of verkeerde in een psychisch kwetsbare toestand als gevolg van diverse gebeurtenissen in haar verleden) en/of - misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht (gelet op onder andere het leeftijdsverschil) en/of van het fysieke en/of psychische en/of emotionele overwicht dat verdachte op die [benadeelde 1] had en/of - die [benadeelde 1] meerdere keren gebeld en/of sms jes gestuurd en/of die [benadeelde 1] hem, verdachte, sms jes laten sturen en/of laten bellen teneinde haar te controleren en/of haar te vragen hoeveel klanten ze heeft gehad ( Ga je de 15 halen ) en/of om tegen haar te zeggen dat zij niet met de politie moet praten en/of hoe ze de politie moet afpoeieren en/of - meermalen, althans éénmaal, de telefoon(s) en/of de simkaart(en) van die [benadeelde 1] kapot gemaakt en/of haar (vervolgens) gedwongen een nieuwe telefoon en/of simkaart te kopen en/of - het (overgrote) gedeelte van het door [benadeelde 1] met prostitutiewerkzaamheden verdiende geld door haar aan hem, verdachte, laten afdragen en/of afgeven en/of van die [benadeelde 1] afgenomen en/of ingenomen en/of die [benadeelde 1] (aldus) in een financieel kwetsbare positie en/of een (verder) van hem, verdachte, afhankelijke positie gebracht/gehouden; 2. hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 november 2008 tot en met 21 januari 2010 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] en/of te [plaats 4], althans in Nederland, met het oogmerk van uitbuiting [benadeelde 2] door - dwang en/of - geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of - dreiging met geweld en/of één of meer andere feitelijkheden en/of

ECLI:NL:GHDHA:2014:3959

ECLI:NL:GHDHA:2014:3959 ECLI:NL:GHDHA:2014:3959 Instantie: Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak: 09-12-2014 Datum publicatie: 09-12-2014 Zaaknummer: 2200224312 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9417

ECLI:NL:GHARL:2014:9417 ECLI:NL:GHARL:2014:9417 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 04-12-2014 Datum publicatie: 17-12-2014 Zaaknummer: 21-007629-13 Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:3276,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 Uitspraak RECHTBANK LIMBURG Zittingsplaats Maastricht Strafrecht parketnummer: 03/703222-11 Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 30 januari 2013 in de strafzaak tegen [naam verdachte],

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832

ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832 ECLI:NL:GHSHE:2012:BY5832 Instantie Datum uitspraak 12 12 2012 Datum publicatie 12 12 2012 Zaaknummer 20 003229 11 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROE:2011:BR4339,

Nadere informatie

Ze wilde het zelf. Toch?

Ze wilde het zelf. Toch? Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Jurisprudentie mensenhandel. Minderjarige slachtoffers in strafzaken Ze wilde het zelf. Toch? Mr. C.E. Dettmeijer-Vermeulen en mr. dr.

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BM1172, Rechtbank Rotterdam, 10/600204-09 Datum uitspraak: 14-04-2010 Datum publicatie: 14-04-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Cybercrime. ddos

Nadere informatie

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Rechtbank Assen Budget Webhosting DomJur 2011-761 Rechtbank Assen Parketnummer: 19.606217-07 Datum: 24 november 2009 vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2007:BB9758

ECLI:NL:RBROT:2007:BB9758 ECLI:NL:RBROT:2007:BB9758 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10 12 2007 Datum publicatie 10 12 2007 Zaaknummer 10/750160 06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Tilburg University Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Published in: Delikt en Delinkwent Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM arrestnummer: parketnummer: 23-003421-06 datum uitspraak: 28 januari 2009 TEGENSPRAAK PROMIS VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Tilburg University. Noot bij: Rb. Assen (2009-11-24) Koops, Bert Jaap. Document version: Author final version (often known as postprint)

Tilburg University. Noot bij: Rb. Assen (2009-11-24) Koops, Bert Jaap. Document version: Author final version (often known as postprint) Tilburg University Noot bij: Rb. Assen (2009-11-24) Koops, Bert Jaap Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2010 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Jaarverslag 2014. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Jaarverslag 2014 Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie). In dit

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Een motorfiets met een gele plaat is een bromfiets. Ingeschakelde weerstand belet het meten constructiesnelheid brommer op rollentestbank:

Een motorfiets met een gele plaat is een bromfiets. Ingeschakelde weerstand belet het meten constructiesnelheid brommer op rollentestbank: JURISPRUDENTIE - deel 2 Zoals beschreven en van commentaar voorzien door Paul Enkelaar Expertisecentrum Verkeer en Vervoer - Politieacademie - Apeldoorn Teksten verschenen in het blad Verkeersknooppunt

Nadere informatie

74 Schadevergoeding en verjaring

74 Schadevergoeding en verjaring 74 Schadevergoeding en verjaring baar geworden schade en vervolgens op het gekapitaliseerde bedrag. Buitengerechtelijke kosten 4.14. De gevorderde buitengerechtelijke kosten, bestaande uit de declaratie

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE SECTOR STRAFRECHT MEERVOUDIGE KAMER (VONNIS)

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE SECTOR STRAFRECHT MEERVOUDIGE KAMER (VONNIS) AFSCHRIFT RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE SECTOR STRAFRECHT MEERVOUDIGE KAMER (VONNIS) parketnummer 's-gravenhage, 16 februari 2007 De rechtbank 's-gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis

Nadere informatie

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving ElAY8151153No Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving Deelrapportage II Het wettelijk kader: de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en zedelijkheidswetgeving in diverse landen

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens Nieuwsbrief In dit nummer: Deskundigenbericht en medische gegevens Normering en medisch adviseurs De omkeringsregel revisited BTW-plicht bij medisch advies Observatie van claimanten Onterecht en onfatsoenlijk

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 Rapport Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 2 Klacht Verzoeker klaagt over het optreden van ambtenaren van het regionale politiekorps Noord-Holland Noord jegens hem op 10 maart 2004. Hij klaagt

Nadere informatie