Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur:"

Transcriptie

1 Nederlandse taal en cultuur: Communicatiestudies Nederlandse literatuur Taal en ontwikkeling Taalstructuur en taalvariatie Interculturele communicatie Nederlandse taal en cultuur - deeltijd Studiegids Master

2 Faculteit Geesteswetenschappen Jaarrooster september oktober november ma ma ma di di di wo wo wo do do do vr vr vr za za za zo zo zo december januari februari ma ma ma di di di wo wo wo do do do vr vr vr za za za zo zo zo maart april mei ma ma ma di di di wo wo wo do do do vr vr vr za za za zo zo zo juni juli augustus ma ma ma di di di wo wo wo do do do vr vr vr za za za zo zo zo Onderwijsperiode 1 Onderwijsperiode 2 Introductieweek Onderwijsperiode 3 Onderwijsperiode 4 Kerst-/zomerreces Feestdagen Onderwijsvrije dagen Voorlichtingsactiviteiten Toelichting jaarrooster Officiële feestdagen Op officiële feestdagen is de faculteit gesloten. In collegejaar 2008/2009 zijn dat de volgende dagen: - Kerstmis: 25 en 26 december 08* - Koninginnedag: 30 april 09 - Nieuwjaar: 1 januari 09 - Bevrijdingsdag: 5 mei 09 - Goede vrijdag: 10 april 09 - Hemelvaart: 21 mei 09 - Pasen: 12 en 13 april 09 - Pinksteren: 31 mei en 1 juni 09 * Het kerstreces (onderwijsvrije dagen) is van maandag 22 december 2008 tot en met vrijdag 2 januari Vanwege collectieve sluitingsdagen zullen de panden gesloten zijn van donderdag 25 december 2008 tot vrijdag 2 januari 2009 en op vrijdag 22 mei Introductie eerstejaars De introductie voor de eerstejaars vindt plaats in de eerste week van het collegejaar. In collegejaar 2008/2009 is dat van 1 t/m 5 september 08. Bachelorvoorlichtingsdagen: 28, 29 november 08 en 21 maart 09 Mastervoorlichting: 2 oktober 08 en 12 februari Semesters Het collegejaar is verdeeld in twee semesters van elk 2 onderwijsperiodes. Semester I - Onderwijsperiode 1: 8 september 08 t/m 7 november 08 Onderwijsperiode 2: 10 november 08 t/m 23 januari 09 Semester II - Onderwijsperiode 3: 2 februari 09 t/m 9 april 09 Onderwijsperiode 4: 20 april 09 t/m 26 juni Meer informatie Bezoek de website van de faculteit Geesteswetenschappen

3 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel I De masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Algemene beschrijving, inclusief doelstelling en eindtermen Toelatingsprocedure Vrijstellingen Studeren in het buitenland Studiebegeleiding Examen De rol van de Examencommissie in bijzondere gevallen... 7 Deel II Het masterprogramma Communicatiestudies Algemene beschrijving Programmaopbouw Masterscriptie Stage Studeren in het buitenland Toekomstperspectieven Inschrijving en cursusaanbod Inschrijfprocedure Shortlist cursussen Praktische informatie: veel gestelde vragen Deel III Het masterprogramma Nederlandse literatuur Algemene beschrijving Programmaopbouw Masterscriptie Stage Toekomstperspectieven Inschrijving en cursusaanbod Inschrijfperiode Shortlist cursussen Medewerkers Deel IV Het masterprogramma Taal en ontwikkeling Algemene beschrijving Programmaopbouw Masterscriptie Stage Toekomstperspectieven De kern Nederlands als Tweede Taal Inschrijving en cursusaanbod Inschrijfprocedure Shortlist cursusaanbod Medewerkers

4 Deel V Het masterprogramma Taalstructuur en taalvariatie Algemene beschrijving Programmaopbouw Masterscriptie Stage Toekomstperspectieven Inschrijvingen en cursusaanbod Inschrijfprocedure Shortlist cursusaanbod Medewerkers Deel VI Het masterprogramma Interculturele communicatie Algemene beschrijving Programmaopbouw Masterscriptie Stage Studeren in het buitenland Toekomstperspectieven Inschrijvingen en cursusaanbod Inschrijfprocedure Shortlist cursusaanbod Medewerkers Deel VII Het masterprogramma Nederlandse Taal en Cultuur Deeltijd Algemene beschrijving Programmaopbouw Toekomstperspectieven Inschrijving en cursusbeschrijvingen Inschrijfprocedure Shortlist cursusaanbod Medewerkers Deel VIII Praktische informatie van de masteropleiding Secretariaat Studieadvisering StudiePunt Readerverkoop Foto-archief Middelnederlandse letterkunde

5 Inleiding Deze studiegids bevat informatie over de éénjarige academische masteropleiding Nederlandse taal en cultuur, die de volgende programma s bevat: Communicatiestudies Nederlandse literatuur Taal en ontwikkeling Taalstructuur en taalvariatie Interculturele communicatie Nederlandse taal en cultuur, deeltijd Hierin tref je de informatie aan over de opbouw van elk van deze programma s van de masteropleiding en over de eisen die aan het examen worden gesteld. Opleidingsstatuut Het Opleidingsstatuut van de Faculteit Geesteswetenschappen is een aanvulling op deze studiegids. In het statuut staan de algemene universitaire en facultaire regelingen beschreven, inclusief de rechten en de plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Het Opleidingsstatuut is digitaal beschikbaar via de website van het StudiePunt Binnenstad: Onderwijs-en examenregeling (OER) Iedere opleiding van Geesteswetenschappen kent een eigen Onderwijs- en examenregeling (OER). Daarin worden de doelen en eindtermen per opleiding beschreven en worden de programma s vastgesteld. Tevens worden in de OER de regels ten aanzien van het volgen van cursussen, toetsing en examinering per cursus of opleiding vastgesteld. Op kun je de OER voor raadplegen. Natuurlijk kunt u voor nadere informatie altijd terecht bij het StudiePunt Binnenstad, 4

6 Deel I De masteropleiding Nederlandse taal en cultuur 1.1 Algemene beschrijving, inclusief doelstelling en eindtermen De masteropleiding Nederlandse taal en cultuur is opgebouwd uit zes verschillende programma s. Daarbinnen zijn de drie deeldisciplines van de Neerlandistiek te herkennen: Taalbeheersing, Taalkunde en Letterkunde. Op het gebied van de Taalbeheersing zijn twee nadere programma s expliciet geformuleerd, net zoals op het gebied van de Taalkunde. De Letterkunde kent ook een nadere specificatie, maar niet op programmaniveau: men kan binnen het programma Nederlandse letterkunde nochtans kiezen voor verschillende trajecten: algemeen, Middelnederlandse literatuur, Vroegmoderne Nederlandse literatuur en Moderne Nederlandse literatuur. Daarnaast biedt de opleiding ook een deeltijdprogramma, waarbij het accent zal liggen op de letterkundige trajecten. Met de opleiding Nederlandse taal en cultuur wordt beoogd: gespecialiseerde kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van Nederlandse taal en cultuur bij te brengen; voor te bereiden op de beroepsuitoefening op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur; voor te bereiden op de opleiding tot onderzoeker op het gebied van de Nederlandse taalkunde, letterkunde en taalbeheersing. Deze algemene doelstelling wordt door de zes masterprogramma s binnen de opleiding op verschillende wijzen geconcretiseerd. Een beschrijving van de eindtermen is daarom te vinden bij de beschrijvingen van de afzonderlijke programma s. 1.2 Toelatingsprocedure Om toegelaten te worden tot een masterprogramma moet voldaan worden aan een aantal algemene voorwaarden. Toelaatbaar zijn studenten die: een relevante wetenschappelijke bacheloropleiding afgerond hebben die op het masterprogramma voorbereidt; voldoende luister-, lees- en spreekvaardigheid hebben in de taal waarin het onderwijs wordt gegeven (Nederlands of Engels); ambitie en motivatie kunnen aantonen; zijn aangemeld bij het onderwijsinstituut van het masterprogramma (dit geldt voor studenten met een Nederlandse vooropleiding); voldoen aan de vooropleidingseisen vermeld in de onderwijs- en examenregeling van de opleiding. Deze regelingen zijn in te zien bij de faculteit die het masterprogramma aanbiedt. Studenten die aan de ingangseisen voor een bepaald masterprogramma voldoen, kunnen zich voor het programma aanmelden. Studenten met een Nederlandse vooropleiding moeten zich aanmelden bij het Studiepunt Binnenstad, Drift 8.Nederlandstalige studenten met een buitenlandse vooropleiding dienen zich aan te melden bij het Admissions Office van de Universiteit Utrecht, onderdeel van het Studenten Service Centrum, Voor verdere informatie en het downloaden van het aanmeldingsformulier zie: De toelatingscommissie voor de masteropleiding Nederlandse taal en cultuur bestaat uit: Prof.dr. P.W.M. Wackers, voorzitter; Dr. F.R.W. Stolk, secretaris; Mw. drs. D.M.B. Luykx, adviserend lid. Nadere informatie over de inhoud van de masterprogramma s is te verkrijgen bij de mastercoördinatoren: Communicatiestudies: dr. J.D. ten Thije, Nederlandse literatuur: mw. dr. D.E. van der Poel, Taal en ontwikkeling: mw. dr. J.M. Nortier, Taalstructuur en taalvariatie: dr. E.G. Ruys, Interculturele communicatie: dr. J.D. ten Thije, Nederlandse taal en cultuur deeltijd: dr. D.E. van der Poel, 5

7 Informatie over andere relevante masterprogramma s is te verkrijgen bij de volgende personen: Educatieve master: prof. dr. H. van den Bergh, Researchmaster Linguistics: prof. dr. N.F.M. Corver, Researchmaster Dutch Language and Literature: prof. dr. P.W.M. Wackers, 1.3 Vrijstellingen Studenten kunnen bij de Examencommissie een verzoek indienen tot vrijstelling van een onderdeel van het programma, wanneer zij elders een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire of hogere beroepsopleiding hebben voltooid. Een verzoek tot vrijstelling kan eveneens worden overwogen wanneer studenten door werk- c.q. beroepservaring aantoonbaar over voldoende kennis en vaardigheden beschikken met betrekking tot het desbetreffende onderdeel. In de regel zullen deze overwegingen bij het vaststellen van het masterplan reeds in beschouwing zijn genomen en in het eigen masterplan zijn opgenomen. 1.4 Studeren in het buitenland Het is mogelijk een gedeelte van de master aan een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit te volgen. Dat kunnen cursorische onderdelen zijn of een deel van het masterproject, bijvoorbeeld de stage in het buitenland. Om een master aan de Universiteit Utrecht af te kunnen sluiten, moet een substantiëel deel ervan aan de Universiteit Utrecht worden afgelegd. Bovendien moet de masterscriptie (mede) door een docent aan deze instelling worden begeleid. Is een studieperiode in het buitenland een vast onderdeel van het masterprogramma, neem dan contact op met de coördinator van het betreffende programma. Studeren in het buitenland vergt een lange voorbereidingstijd. Het is daarom belangrijk om in een vroeg stadium naar de financiële en inhoudelijke aspecten te informeren. Er zijn op facultair en universitair niveau verschillende beursmogelijkheden en er wordt met veel universitaire instellingen zowel binnen als buiten Europa samengewerkt. Uitgebreide informatie over studeren in het buitenland, de verschillende uitwisselingsprogramma s, beursmogelijkheden, en aanmeldingsprocedures kunnen opgevraagd worden bij het facultaire International Office op Drift 13. Informatie is ook te vinden op Voor de uitwisselingsprogramma's op universitair niveau en beurzen via culturele akkoorden met andere landen kan het beste de brochure Studeren in het buitenland geraadpleegd worden. Deze brochure is verkrijgbaar bij het StudiePunt en het International Office. 1.5 Studiebegeleiding Als studenten begeleiding nodig hebben, kunnen zij terecht bij de studieadviseur of hun tutor. De studieadviseur Bij de studieadviseur kunnen studenten terecht indien zij problemen hebben die invloed hebben op het verloop van hun studie, zoals persoonlijke problemen, ziekte, motivatieproblemen, studievaardigheidsproblemen, studievertraging of problemen met medewerkers van de opleiding. Als onafhankelijk functionaris en vertrouwenspersoon kan de studieadviseur bemiddelen. Als studenten door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden vertraging oplopen of als dit dreigt te gebeuren, dienen zij dit zo snel mogelijk aan de studieadviseur te melden. De studieadviseurs voor de masterprogramma s Nederlandse taal en cultuur zijn mw. Dorothée Luykx en mw. Machteld van Wilpe. Dorothée Luykx is studieadviseur van de opleiding Communicatiestudies en Machteld van Wilpe van de opleidingen Nederlandse literatuur, Taal en ontwikkeling, Taalstructuur en taalvariatie, Interculturele communicatie en Nederlandse taal en cultuur deeltijd. Voor informatie over spreekuren zie en 6

8 De tutor Tijdens de toelatingsprocedure voor een masterprogramma of direct daarna wordt met studenten overlegd over de invulling die zij zelf aan hun studie willen geven. Daarbij wordt hun individuele programma al grotendeels vastgesteld. Indien zij weten op welk terrein zij hun afstudeeropdracht willen maken, wordt hun een begeleider toegewezen die tevens als tutor optreedt. Aan studenten die nog geen duidelijke ideeën hebben, wordt een docent als tutor toegewezen. Deze is, waar nodig, beschikbaar voor vragen over vakinhoudelijke aspecten van de studieloopbaan. Bij de keuze van vakken is goedkeuring van de tutor noodzakelijk. Alle docenten binnen een masterprogramma treden op als tutor. 1.6 Examen Exameneisen De exameneisen van de programma s staan geformuleerd in de Onderwijs- en examenregeling (OER). Deze regeling is te vinden op > Onderwijs- en examenregelingen. Aanvraagprocedure Uiterlijk vier weken voor de uitreiking moeten studenten zich persoonlijk aanmelden voor het examen bij het secretariaat van Nederlands. De student moet bij de aanmelding meenemen: het ingevulde aanvraagformulier, kopie Bachelordiploma, kopie toelatingsbeschikking masterprogramma, een recent dossieroverzicht van de Studieadministratie, eventuele uitslagbrieven, tentamenbriefjes, voorlopige toetsverklaringen, vrijstellingen, e.d., indien niet vermeld op het dossieroverzicht, een bewijs van geldige inschrijving voor de opleiding tot en met de beoogde examendatum; NB: alleen een collegekaart is geen bewijs van geldige inschrijving. De Examencommissie controleert of aan de voorwaarden van het examen is voldaan. De definitieve data van uitreiking en aanmelding en de blanco aanvraagformulieren zijn te vinden op Ze zijn ook te verkrijgen bij het secretariaat van Nederlands. 1.7 De rol van de Examencommissie in bijzondere gevallen Fraude en procedures De regeling is te vinden in het OER, zie > Onderwijs- en examenregelingen. Cum laude-regeling Door het masterexamen wordt de graad Master of Arts verkregen (M.A.). Het judicium met lof kan door de examencommissie worden toegekend indien alle onderdelen van het programma met het cijfer 8 of hoger zijn afgerond. Daarbij moet het cijfer voor de scriptie of thesis een 8,5 of hoger zijn. Het staat de examencommissie te allen tijde vrij hiervan in bijzondere gevallen af te wijken. Regeling onvrijwillig tentamen- en collegeverzuim Er is sprake van onvrijwillig verzuim, wanneer studenten door oorzaken buiten hun schuld, zoals ziekte of familieomstandigheden, niet in de gelegenheid zijn aan tentamens of verplichte colleges deel te nemen. Studenten die door onvrijwillig verzuim een tentamen of college hebben gemist, stellen de docent van de cursus op de hoogte. Vervolgens neemt de student contact op met de studieadviseur via een afspraak. Tijdens dit gesprek is het van belang bewijsstukken van de overmachtsituatie aan de studieadviseur te overhandigen. Vervolgens kan in overleg met de studieadviseur gekeken worden naar mogelijkheden voor een nieuwe gelegenheid tot het behalen van de cursus. Regeling goedkeuring externe examenonderdelen Wie een onderdeel buiten de Universiteit Utrecht wil volgen, dient vooraf toestemming te vragen aan de Examencommissie door middel van een formulier dat verkrijgbaar is bij het StudiePunt op Drift 8. Dit formulier moet worden ingeleverd bij de secretaris van de Examencommissie. 7

9 Deel II Het masterprogramma Communicatiestudies 1.1 Algemene beschrijving Communicatiestudies is een academische master. Dat betekent dat hij voorbereidt op functies in de communicatiesector waarvoor een academisch niveau vereist is. Onder academisch niveau wordt hier verstaan dat de afgestudeerde communicatieproblemen kan en wil oplossen door zelfstandig na te denken over de oorzaken van het probleem, te onderzoeken wat de mogelijke oplossingen daarvoor zijn, en wat daarvan weer de voor- en nadelen van zijn. Communicatiestudies in Utrecht richt zich vooral op de verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van talige communicatie. De drieslag analyse, evaluatie, optimalisering van communicatievormen is cruciaal voor deze master-opleiding. Adequate voorstellen voor optimalisering zijn gebaseerd op onderzoek: de analyse en evaluatie van communicatie. Overigens verstaan we onder analyse niet alleen onderzoek naar problematische communicatie, maar ook naar de 'gewone', gladjes verlopende vormen van communicatie. Begrijpen waarom er soms een probleem is, gaat immers makkelijker als je ook begrijpt waarom er zo vaak juist géén probleem is. Behalve in analysevaardigheden word je als student Communicatiestudies ook getraind in het oplossen van communicatieproblemen - door bijvoorbeeld zelf teksten te herzien, door adviezen te geven, trainingen te ontwikkelen of op een andere manier te interveniëren. Zoals gezegd houdt Communicatiestudies in Utrecht zich vooral bezig met de rol van taal in communicatie. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan andere vormen van communicatie, zoals beeldcommunicatie, maar het zwaartepunt ligt bij de rol van taal, zoals in documenten. Denk dan aan vragen als Hoe kan de patiëntenbijsluiter voor het medicijn X verbeterd worden?, Hoe goed is de website van de gemeente Utrecht? en Waarom begrijpen mensen causale relaties zoveel sneller dan opsommingen?. Maar het kan net zo goed ook gaan om gesproken teksten, ofwel discourse. Denk dan aan vragen als Waarom is een patiënt ontevreden na een gesprek met de huisarts? en Waarom verloopt een gesprek tussen mensen met een heel verschillende culturele achtergrond anders en soms moeizaam? Doelstelling en eindtermen Met de masteropleiding Communicatiestudies wordt beoogd: gespecialiseerde kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van communicatiestudies bij te brengen, voor te bereiden op de beroepsuitoefening in diverse functies in de voorlichting, de interne en externe communicatie van organisaties en beleids- en advieswerk op terreinen als tekstontwerp en trainingen, voor te bereiden op de opleiding tot onderzoeker op het gebied van de communicatiestudies. Deze algemene doelstellingen worden hieronder uitgewerkt in een reeks wat meer concretere doelen op het gebied van kennis en vaardigheden. Wie het masterprogramma met succes afgerond heeft, beschikt over kennis van de relevante wetenschapsgebieden, over onderzoeksvaardigheden, professionele en communicatieve vaardigheden. Kennis van de relevante wetenschapsgebieden De masterstudent weet wat de uitgangspunten, methoden en de resultaten zijn van linguïstisch onderzoek op het terrein van tekst en discourse. De masterstudent kent de gangbare communicatiemodellen en theorieën. Daarbij kan hij onderscheid maken tussen organisatorische en communicatieve aspecten van een probleem dat zich in de communicatie voordoet. Onderzoeksvaardigheden De masterstudent is in staat om op grond van zijn kennis van de wetenschappelijke literatuur een gemotiveerde onderzoeksvraag te formuleren, die voor de huidige stand van zaken van het onderzoek relevant is. De masterstudent kan op grond van zijn kennis van communicatiemodellen en theorieën een communicatief probleem van een organisatie vertalen in een hanteerbare onderzoeksvraag. De masterstudent kan de voornaamste kwantitatieve en kwalitatieve methoden toepassen om mondelinge en schriftelijke communicatieprocessen te onderzoeken. 8

10 Professionele vaardigheden De masterstudent kan op basis van kennis van het onderzoeksterrein een kritisch oordeel geven over normatieve literatuur - adviesboeken - op zijn vakgebied. De masterstudent kan voor verschillende organisatorische contexten een adequate interventie ontwerpen ter optimalisering van de communicatieve kwaliteit en effectiviteit. Dit kan zijn: een verbeterd document, een instrument ter beoordeling van communicatie of een advies aan dan wel een training voor schrijvers, lezers of gespreksdeelnemers. Communicatieve vaardigheden De masterstudent kan de resultaten van zijn onderzoek mondeling en schriftelijk rapporteren naar zowel wetenschappelijk als vakinhoudelijk geïnteresseerden. De masterstudent is in staat op professionele wijze mondeling en schriftelijk te communiceren met vakgenoten, met opdrachtgevers en met andere belanghebbenden. De masterstudent kan reflecteren op zijn communicatieve functioneren in een organisatie. Hij weet wat zijn sterke en minder sterke communicatieve competenties zijn en hoe deze binnen een organisatie verbeterd kunnen worden. 1.2 Programmaopbouw Het masterplan bestaat uit twee gedeelten: een cursorisch en een individueel deel: Cursorisch deel: vier of zes cursussen Studenten kiezen vier cursussen met een totale omvang van 30 studiepunten (ECTS) uit het beschikbare cursusaanbod (zie hoofdstuk 2.1, shortlist cursussen). Het individueel traject Het individuele traject bestaat in principe uit een stage van 15 ECTS en een masterscriptie van 15 ECTS. De stage is facultatief en kan vervangen worden door cursussen of door een uitbreiding van het masterwerkstuk. Zie ook de paragrafen 1.3 en 1.4 Schematische opbouw van het masterprogramma Dit programma heeft maar één instapmoment en wel in september De cursussen 1 en 2 in blok 1 zijn verplicht. Blok 1 Cursus 1 * Cursus 2 * Blok 2 Cursus 3 * Cursus 4 * Blok 3 Cursus 5 / Stage ** Cursus 6 / Stage ** Blok 4 Masterwerkstuk Masterwerkstuk * Cursussen 1 t/m 6 staan in de shortlist cursusaanbod in hoofdstuk 2.2. ** De stage is facultatief en kan vervangen worden door cursussen of door een uitbreiding van het masterwerkstuk. Verhouding tussen cursorisch en individueel deel De master Communicatiestudies duurt een jaar. Dat jaar is snel voorbij en daarom is het belangrijk vooraf zorgvuldig te plannen. Dat kan het beste in kreeftengang, dus vanuit de toekomst achteruit kijken naar het heden. Daarmee bedoelen we het volgende: eerst stel je vast wat je doel is: welk beroep wil je in welk beroepenveld en welke soorten organisaties gaan uitoefenen? Heb je dat doel vastgesteld, dan vraagt je je af: welk individueel traject bereidt mij het beste daarop voor? Je ziet dus het individueel traject als een middel voor dat doel. Heb je je individuele traject bepaald, dan vraag je je af: welke cursussen uit het cursorische deel bereiden mij optimaal voor op het individuele traject? En in welke volgorde? Nu zie je dus de cursussen als middelen om het doel van het individuele traject te halen. De uitkomsten van al deze overdenkingen leg je vast in je masterplan. Het masterplan wordt bij het begin van de master met de tutor besproken. 9

11 Inhoudelijke inkleuring van het cursorische programma De masteropleiding Communicatiestudies wordt in twee tracks aangeboden, te weten: Tekst en Communicatie Communicatie en Organisatie. De track Tekst en Communicatie wordt verzorgd door de opleiding Nederlandse taal en cultuur (de leerstoelgroep Taal en Communicatie). Informatie over deze track vind je in deze mastergids. De track Communicatie en Organisatie wordt verzorgd door een samenwerkingsverband van Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) van de faculteit Sociale Wetenschappen en de leerstoelgroep Taal en Communicatie van de opleiding Nederlandse taal en cultuur. Informatie over deze track lees je in mastergids van de Interfacultaire master Communicatiestudies. Het is mogelijk maximaal twee cursussen binnen het andere track te kiezen. Verhouding tussen stage en masterscriptie: In je stage doe je het verplichte praktijkgericht onderzoek. Hierover schrijf je een onderzoeks- en een stageverslag. Los daarvan doe je een wetenschappelijk onderzoek, waarover je in je masterscriptie rapporteert. De stage en het masterscriptie worden elk met 15 ETCS gehonoreerd. Let op 1: Geen twee keer stage lopen! Heb je in je bachelor al een stage op niveau 3 gedaan (of in een andere vooropleiding een stage met een aantoonbare onderzoekscomponent)? Dan doe je geen stage meer, maar besteed je alle 30 ECTS aan een wat groter en grondiger masterscriptie. Let op 2: Geen verplichte volgorde van stage en masterscriptie! Of je eerst de stage doet en dan je masterscriptie hangt af van je eigen wensen, de wensen van het bedrijf waar je stage loopt en wat volgens je begeleider het meest wenselijk is. Let op 3: Individuele regeling bij studeren in het buitenland! Als je een gedeelte van je master aan een andere universiteit of in het buitenland volgt, kun je bij de examencommissie een verzoek in dienen voor een individuele invulling van je masterproject. Zie voor de aanvraagprocedure par Masterscriptie Als je een afzonderlijk masterscriptie maakt, heeft dat bij uitstek een wetenschappelijk karakter. Dat houdt allereerst in dat de probleemstelling geworteld is in een serieuze wetenschappelijke theorie en aansluit bij de recente literatuur over het onderwerp. Vervolgens doe je onderzoek volgens een design en methode die algemeen geaccepteerd is. Ten slotte voldoet de verslaglegging aan de wetenschappelijke eisen. Bij de beoordeling van het masterscriptie worden de volgende criteria gehanteerd. De student toont in staat te zijn: een probleemstelling over een communicatiethema te ontwikkelen en te situeren in relevant onderzoek; vanuit een probleemstelling een adequate selectie van theoretisch relevante literatuur samen te kunnen stellen; die selectie aan de hand van een eigen ordening te bespreken en een eigen theoretische stellingname te beargumenteren; een passende onderzoeksopzet te ontwikkelen en te beargumenteren en relevante begrippen te operationaliseren in onderzoeksinstrumenten; gegevens te verzamelen en op een methodisch verantwoorde manier te verwerken; de resultaten theoretisch te interpreteren en zo mogelijk van aanbevelingen voor interventie en beleid te voorzien; over het onderzoek op een coherente wijze verslag te doen. Bij de masterscriptie wordt de student begeleid door een docent. Deze begeleider beoordeelt het eindresultaat samen met een tweede docent. De masterscripties worden in een elektronisch archief bewaard. Ze zijn in principe openbaar, wat betekent dat ze kunnen worden opgevraagd door studenten en andere geïnteresseerden. De kwaliteit van de scripties speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de opleiding. Voor praktische tips zie hoofdstuk 3. 10

12 1.4 Stage Onder een stage wordt verstaan dat studenten door het verrichten van bepaalde taken leerervaringen opdoen op het terrein van communicatie en met de rol van communicatiedeskundige. Bovendien leren ze een praktijkgericht onderzoek uit te voeren. In een stage verwerft de student daartoe de volgende competenties. Uitgesplitst in meer concrete doelstellingen, komt dit hierop neer. De student: weet het verschil tussen een organisatieprobleem en een communicatief probleem en weet hoe deze verschillende problemen om een andersoortige oplossing vragen; kan een communicatief probleem in een praktijksituatie benoemen in termen van gangbare communicatieve modellen en theorieën; kan op het eigen communicatieve functioneren in een organisatie reflecteren, d.w.z. weet wat de eigen sterke en zwakke communicatieve competenties zijn en weet hoe deze binnen een organisatie uitgebouwd of verbeterd kunnen worden; kan een communicatief probleem van een organisatie vertalen in concrete onderzoeksvragen en beargumenteerd kiezen voor een adequate onderzoeksmethode; weet een relatie te leggen tussen de opgedane kennis en vaardigheden in de communicatiekundige opleiding en de eisen en verwachtingen van een concrete stageplek; weet bij het aanpakken en oplossen van een communicatief probleem van een organisatie een verantwoord compromis te vinden tussen het wetenschappelijke ideaal en wat in een organisatie praktisch haalbaar is; kan eigen observaties en de resultaten van eigen onderzoek in een organisatie op een adequate manier presenteren en overdragen aan de betrokkenen in de organisatie. Stages worden aangeboden door allerhande instellingen en bedrijven op het gebied van voorlichting, advisering en bemiddeling, dan wel door communicatie-afdelingen van (internationale) bedrijven of organisaties (zie het stappenplan in hoofdstuk 2 voor tips). Je sluit de stage af met een stageverslag. Let op 1: wie in zijn BA op niveau 3 een stage heeft gelopen, mag geen stage meer doen in de MA! Let op 2: maak je stage niet langer dan nodig! De stage levert je 15 ECTS op, wat neerkomt op 2,5 à 3 maanden voltijd werken, of 5 à 6 maanden halftijds. Meer levert een stage niet op. Houd dat goed in de gaten als een stagegever je een stage voorstelt van een half jaar voltijds! Let op 3: onderzoekscomponent verplicht! De stage dient verder minimaal voor de helft, maar liefst helemaal, gewijd te zijn aan een praktijk-gericht communicatiekundig onderzoek. Dat betekent dat je bij het onderhandelen over een stageplaats er goed voor moet zorgen dat er in je stage ruimte is voor een dergelijk onderzoek. Het werk dat je buiten het onderzoek doet, mag niet alleen bestaan uit uitvoerende werkzaamheden. Voor praktische tips zie hoofdstuk 3. Als je een afzonderlijk masterscriptie maakt, heeft dat bij uitstek een wetenschappelijk karakter. Dat houdt allereerst in dat de probleemstelling geworteld is in een serieuze wetenschappelijke theorie en aansluit bij de recente literatuur over het onderwerp. Vervolgens doe je onderzoek volgens een design en methode die algemeen geaccepteerd is. Ten slotte voldoet de verslaglegging aan de wetenschappelijke eisen. Bij de beoordeling van het masterscriptie worden de volgende criteria gehanteerd. De student toont in staat te zijn: een probleemstelling over een communicatiethema te ontwikkelen en te situeren in relevant onderzoek; vanuit een probleemstelling een adequate selectie van theoretisch relevante literatuur samen te kunnen stellen; die selectie aan de hand van een eigen ordening te bespreken en een eigen theoretische stellingname te beargumenteren; een passende onderzoeksopzet te ontwikkelen en te beargumenteren en relevante begrippen te operationaliseren in onderzoeksinstrumenten; gegevens te verzamelen en op een methodisch verantwoorde manier te verwerken; de resultaten theoretisch te interpreteren en zo mogelijk van aanbevelingen voor interventie en beleid te voorzien; over het onderzoek op een coherente wijze verslag te doen. Bij de masterscriptie wordt de student begeleid door een docent. Deze begeleider beoordeelt het eindresultaat samen met een tweede docent. De masterscripties worden in een elektronisch archief bewaard. Ze zijn in principe openbaar, wat betekent dat ze kunnen worden opgevraagd door 11

13 studenten en andere geïnteresseerden. De kwaliteit van de scripties speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de opleiding. Voor praktische tips zie vragen in hoofdstuk Studeren in het buitenland Het is mogelijk een gedeelte van de master aan een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit te volgen. Dat kunnen cursorische onderdelen zijn of een deel van het masterproject, bijvoorbeeld de stage in het buitenland. Om de master Communicatiestudies aan de Universiteit Utrecht af te kunnen sluiten, moet een substantieel deel (minimaal 30 ETCS) van de master Communicatiestudies aan de Universiteit Utrecht worden afgelegd. Bovendien moet de masterscriptie door een docent aan deze instelling worden (mede)begeleid. Studeren in het buitenland vergt een lange voorbereidingstijd. Zorg dat je in een vroeg stadium over de financiële en inhoudelijke aspecten van de stage informeert. Er zijn op facultair en universitair niveau verschillende beursmogelijkheden en er wordt met veel universitaire instellingen zowel binnen als buiten Europa samengewerkt. Zie ook de website van het International Office: Voor de uitwisselingsprogramma's op universitair niveau en beurzen via culturele akkoorden met andere landen kun je het best de brochure Studeren in het buitenland raadplegen. Deze brochure is verkrijgbaar bij het StudiePunt en het International Office. 1.6 Toekomstperspectieven De masteropleiding Communicatiestudies bereidt studenten voor op een breed scala van functies op academisch niveau waarin expertise vereist is op het gebied van taal en communicatie. Daarbij valt te denken aan diverse functies in de voorlichting, de interne en externe communicatie van organisaties en beleids- en advieswerk op terreinen als tekstontwerp, reclame, consultancy en trainingen. Een afgestudeerde heeft bijvoorbeeld werk gevonden als internetadviseur en eindredacteur binnen een team van de Belastingdienst. Zij zorgt voor teksten op de site van de Belastingdienst. Ze publiceert de teksten van haar eigen team en beslist hoe deze teksten er op de site uit komen te zien. Een andere afgestudeerde houdt zich binnen een gemeente bezig met het vraagstuk van de burgerparticipatie. Voor een communicatie-deskundige is het een uitdaging om na te gaan welke communicatieproblemen een dergelijke interactieve communicatie met zich mee kan brengen om vervolgens ook passende oplossingen in de vorm van gesproken en geschreven tekst - aan te dragen. Een derde afgestudeerde adviseert bedrijven over de samenstelling van communicatietrainingen voor het personeel. In samenspraak met een bedrijfsleider worden die trainingen heel specifiek afgestemd op de schriftelijke en mondelinge bedrijfscommunicatieve vaardigheden die een bedrijf van groot belang acht bij zijn personeel. Verder zijn veel afgestudeerden werkzaam in de trainings- en advieswereld (communicatieadviesbureaus) en in redactionele functies (bijvoorbeeld bij educatieve uitgeverijen). Utrechtse Communicatie Kring De masteropleiding Communicatiestudies werkt samen met de Utrechtse Communicatie Kring (UCK). Dit is een beroepsvereniging van communicatiedeskundigen in de regio Utrecht. De UCK wil kennis en inzicht van de leden bevorderen en verbreden voor zover dat met het werk in het communicatievak te maken heeft. De UCK organiseert ondermeer informatieve bijeenkomsten over actuele onderwerpen en netwerkbijeenkomsten, waar vakgenoten elkaar ontmoeten. Studenten van de Masteropleiding Communicatiestudies aan de Universiteit Utrecht hebben de mogelijkheid van aspirant-lidmaatschap. De contributie hiervan bedraagt 25 euro per jaar. Meer informatie vindt men op de website 12

14 2. Inschrijving en cursusaanbod 2.1 Inschrijfprocedure Cursusinschrijving vindt plaats via OSIRIS online. Op de website van het studiepunt is informatie te vinden over inschrijfprocedure en wordt bekend gemaakt wanneer de wijzigingsdagen zijn. Inschrijven voor de cursussen is alleen mogelijk tijdens deze inschrijfperiodes. Tijdens de wijzigingsdagen kan je je nog uitschrijven voor cursussen en inschrijven voor cursussen waarin nog plaats is. Het is van belang dat je een goede planning maakt en die bespreekt met je tutor of studieadviseur. 2.2 Shortlist cursussen AFSTUDEERPROJECT(verplicht 30 ects) Code Cursusnaam ECTS Periode Ned-Masterstage communicatiestudies Ned Ned-Masterwerkstuk comm.studies Ned CURSORISCH VERPLICHT (15 ECTS) Code Cursusnaam ECTS Periode Ned-Onderzoeksontwerp 7, Ned-Tekst, cognitie en communicatie 7,5 1 CURSORISCH VERPLICHTE KEUZE (30 ECTS) Code Cursusnaam ECTS Periode Ned-Taal in interactie 7, Ned-Tekst, genre en effect 7, Ned-Evaluatie en advies 7, Ned-Grondslagen van de Neerlandistiek 7, Ned-Teksten en nieuwe media 7,5 3 13

15 3. Praktische informatie: veel gestelde vragen 1. Kan ik de master Communicatiestudies in deeltijd doen? De master Communicatiestudies wordt niet in deeltijd aangeboden. Wel is het mogelijk de onderdelen van de master over een langere periode uit te spreiden. Je moet dan wel opnieuw inschrijf- en collegegeld betalen. 2. Wat is het verschil tussen dit masterprogramma en de interfacultaire master Communicatiestudies? De verschillen tussen de interfacultaire masteropleiding Communicatiestudies en het hier beschreven masterprogramma binnen de masteropleiding Nederlandse taal en cultuur zijn de volgende: De titulatuur op het diploma is anders: bij de interfacultaire masteropleiding krijgt de student een diploma waarop staat Master in de Communicatiestudies. Bij het masterprogramma onder Nederlandse taal en cultuur ontvangt de student een diploma waarop staat Master in de Nederlandse taal en cultuur met het programma Communicatiestudies. Het cursusaanbod binnen beide tracks verschilt. Bij het track Tekst en Communicatie is de stage facultatief en bij het track Communicatie en Organisatie is de stage verplicht. De ingangseisen verschillen: bij het masterprogramma onder Nederlands is de student niet verplicht de cursussen bij Algemene Sociale Wetenschappen te volgen. De verschillende institutionele inbedding betekent dat de student met een andere toelatings- en examencommissie te maken heeft. (Zie voor nadere details de mastergids voor de interfacultaire master Communicatiestudies.) 3. In welke taal worden de cursussen gegeven? De voertaal in cursussen is het Nederlands. 4. Wat is het Studentenservice Centrum? Voor vragen over studiefinanciering kunnen studenten het beste contact opnemen met het steunpunt studiefinanciering. Zie 5. Wat is het StudiePunt? Het StudiePunt is het facultaire informatiecentrum voor onderwijszaken. Studenten en mensen die in de toekomst aan de faculteit willen studeren kunnen hier terecht voor allerlei informatie. Zij kunnen er terecht met bijvoorbeeld vragen over inschrijvingen, dossieroverzichten of het volgen van vakken aan een andere faculteit. Maar het is ook mogelijk om een afspraak te laten maken met bijvoorbeeld de stagecoördinator of een studieadviseur. Voor verdere informatie zie 6. Waar kan ik readers kopen? Readers kunnen gekocht worden aan de balie van Kromme Nieuwegracht 80. Hier kunnen studenten ook terecht met vragen over de computer-leerzalen en AV-uitleen. 7. Waar vind ik mijn collegeroosters? De collegeroosters staan in de cursuskrant: 8. Waar vind ik mijn tentamenuitslagen? Tentamenroosters, alsmede tentamenuitslagen tussentijdse mededelingen betreffende het onderwijs worden bekendgemaakt via elektronische leeromgeving van de betreffende cursus. Tussentijdse mededelingen betreffende het onderwijs zijn ook te lezen op de website Communicatiestudies: 9. Wie zijn mijn docenten? De volgende docenten werken samen aan de master Communicatiestudies: Huub van den Bergh Jacqueline Evers Willibrord de Graaf Bregje Holleman 14

16 Frank Jansen Daniël Janssen Tom Koole Leo Lentz Henk Pander Maat Pim Mak Hanny den Ouden Ted Sanders Jan ten Thije Moet ik de cursussen van het aanbod van de master kiezen? Het is mogelijk cursussen van andere instellingen ook universiteiten in het buitenland te kiezen. Deelname aan dergelijke cursussen moet je vooraf schriftelijk en gemotiveerd bij de examencommissie aanvragen, zodat die kan beoordelen of die cursus als equivalent voor een cursus binnen de master kan worden gehonoreerd. Bespreek dit eerst met je tutor. Zie voor de aanvraagprocedure paragraaf Waar moet ik op letten bij het regelen van een stage? Het stage-stappenplan: 1. Beslis of je stage wilt organiseren of deze wilt vervangen door curussen of door een uitbreiding van het masterwerkstuk. 2. Doe je de stage apart? Let dan wel op de volgende voorwaarden: a. De stage moet ten minste voor de helft bestaan uit een onderzoek dat aan de volgende eisen voldoet: i. het ligt op het terrein van de communicatiekunde ii. het geeft antwoord op een vraag die de stagegever beantwoord wil zien, waarbij je de stagegever best mag helpen door suggesties te doen b. De overige werkzaamheden zijn niet beperkt tot uitvoerend werk. 3. Ga na in wat voor organisatie je de stage gaat doen a. Waar kun je de stage doen? i. Ga te rade bij de speciale websites waarop stages aangeboden worden ii. Kijk naar het aanbod op de stagezuil bij stagecoördinator Floris Tyl, neem contact met hem op iii. Kijk op de website van de master communicatiestudies iv. Maak gebruik van je eigen netwerk: familie, kennissen, werkgevers b. Waar wil je de stage doen? Selecteer een organisatie i. die je bevalt, ii. waar je werk krijgt dat je ook later zou willen doen. c. Waar mag je een stage doen? i. Je activiteiten moeten op het gebied van de communicatie liggen ii. Er moet een begeleider zijn. Dat wil zeggen dat er bij de stagegever een deskundig lid van de vaste staf is, die in staat en bereid is ten minste één keer in de week een gesprek over de voortgang te voeren. 4. Wat moet je dan allemaal regelen? a. Eerst zoek je een stagegever die aan bovenstaande voorwaarden voldoet b. Je maakt hem ook duidelijk welke eisen de opleiding aan de stage stelt en zorgt dat hij deze aanvaardt c. Pas daarna download je het formulier stage-aanvraag van de masterwebsite, je vult het in, d. en stuurt het naar de stagecoördinator van de opleiding, die een geschikte begeleider voor je zoekt. Maak je voorstel daarom zo concreet mogelijk. e. Als je een begeleider toegewezen hebt gekregen, bespreek je met hem of haar je plan, en legt het vast in het facultaire stageformulier dat je bij Floris Tyl kunt ophalen. f. Je zorgt er vervolgens voor dat zowel de stagegever als de begeleidende docent het ingevulde formulier ondertekenen. 15

17 g. Zorg dat dit alles gebeurd is 4 weken voordat je je stage begint. 5. Waar moet je voor zorgen tijdens je stage? In je stage zorg je ervoor dat je ook aan je stage-onderzoek toekomt. Neem bij eventuele problemen en conflicten snel contact op met je begeleider. Als je onzeker bent over de opzet en uitwerking van je stageverslag, vraag dan aan je begeleider een stageverslag ter inzage waarover hij tevreden is. Je hebt recht op 7 begeleidingsuren. 6. Hoe wordt de stage beoordeeld? Je schrijft een kort algemeen stageverslag over je werkzaamheden, en een verslag van je stage-onderzoek, dat voldoet aan de standaardeisen voor wetenschappelijke rapportage. De begeleidende docent beoordeelt beide stukken, en bepaalt in overleg met de stagebegeleider op de werkplek het cijfer. Stage-coördinator Communicatiestudies Dr. Daniel Janssen Stagecoördinator Drs. Floris Tijl Verdere informatie over stage staat in de facultaire stageregeling. Deze is te verkrijgen bij het StudiePunt (Drift 8). De handleiding staat samen met het aanbod van stageplaatsen ook op internet.: 12. Waar moet ik op letten als ik een masterscriptie ga maken? Het stappenplan: 1. Oriënteer je over de mogelijke onderwerpen, door: De onderwerpsuggesties die docenten op hun website hebben gezet, te bestuderen, Na te gaan of er aan de cursussen die je interessant hebt gevonden, onderwerpen verbonden zijn Artikelen te lezen over interessante onderwerpen Te vragen bij studenten die al met een masterscriptie bezig zijn. Scripties op te vragen uit het elektronische scriptiearchief 2. Vul dan het masterscriptieformulier in en stuur het naar de scriptiecoördinator die beoordeelt of de begeleider die je wilt, voldoende ruimte heeft. 3. Maak een afspraak met de toegewezen begeleider. 4. De masterscriptie levert je punten op. Dat is 2,5 à 3 of zes maanden voltijds werken. Je hebt recht op 7 -f 14 begeleidingsuren. 5. De masterscriptie wordt beoordeeld door je begeleider en een tweede begeleider. Terwijl je begeleider in zijn beoordeling zowel De masterscriptie zelf betrekt als de wijze waarop het tot stand is gekomen, kijkt de tweede begeleider alleen naar het eindresultaat. Let op 1: Heb je helemaal zelf een eigen onderwerp bedacht? Leg dat dan vrijmoedig voor aan een docent die op dat gebied deskundig is, en mogelijk een willig oor heeft. Bedenk wel: je hebt recht op begeleiding, maar niet op begeleiding over elk onderwerp. Let op 2: Je kunt je masterscriptie schrijven bij je tutor, maar dat hoeft niet. 16

18 Deel III Het masterprogramma Nederlandse literatuur 1.1 Algemene beschrijving Dit programma is bedoeld voor studenten die de ambitie hebben een baan te vinden op het gebied van de relatie tussen de Nederlandse literatuur en het maatschappelijke veld van culturele bedrijven en instellingen. Enerzijds moeten zij hun wetenschappelijke kennis en vaardigheden verdiepen, anderzijds moeten zij leren deze te vertalen voor specifiek maatschappelijk gebruik. In de master komt de hele Nederlandse literatuur aan de orde (van de twaalfde eeuw tot nu), maar studenten die dat willen, kunnen zich daarbinnen op een bepaalde periode concentreren. De Nederlandse literatuur wordt in dit masterprogramma zoveel mogelijk vanuit een internationaal perspectief beschouwd. Daarnaast is er veel aandacht voor een interdisciplinaire benadering van de Nederlandse literatuur. Dit is noodzakelijk, vanwege zowel de wetenschappelijke ontwikkelingen als om studenten te helpen de geestelijke flexibiliteit te verwerven die zij in hun maatschappelijk functioneren nodig zullen hebben. Ten slotte is er in het programma veel aandacht voor de concrete vraagstukken en/of behoeften die maatschappelijke partijen (onderwijs- en mediainstituten, literaire, educatieve en wetenschappelijke uitgevers, musea, enz.) op dit moment hebben. Leren in te spelen op maatschappelijke behoeften kan immers het beste aan de hand van concrete, werkelijke situaties. Eindtermen Studenten die de master Nederlandse literatuur afgerond hebben, bezitten een gevorderde kennis waarmee zij het wetenschappelijke en het maatschappelijke debat over de Nederlandse literatuur kunnen beschrijven en analyseren, en zij kunnen zelfstandig een kritische positie innemen in zo n debat. Ook beheersen zij de vaardigheden voor het opzetten, uitvoeren en presenteren van een onderzoek naar overdrachtsmogelijkheden van de Nederlandse literatuur in het brede maatschappelijke veld, en kunnen daarbij op strategische en kritische wijze gebruik maken van de klassieke én de nieuwe media. Verder beschikken studenten over academische en actueelmaatschappelijke kennis en inzichten over de Nederlandse literatuur en kunnen deze inzetten voor gerichte overdracht van onderwerpen uit die literatuur naar een pluriform publiek. Het masterprogramma Nederlandse literatuur heeft een omvang van 60 ECTS (1 jaar) en heeft twee belangrijke componenten. In de eerste plaats wil het studenten vertrouwd maken met de wetenschappelijke discussies over Nederlandse literatuur en cultuur en hun leren hieraan zelf een bijdrage te leveren. In de tweede plaats biedt het programma training in overdracht van wetenschappelijke kennis voor belangstellenden en instanties. Beide componenten worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden, zodat de kritische analyse van de Nederlandse literatuur en haar geschiedenis verbonden wordt met het maatschappelijke debat (in heden en verleden) over de functie van literatuur en van cultureel erfgoed in het algemeen. De maatschappelijke omgang met Nederlandse literatuur is veelvormig en ook de academische omgang met die literatuur kent een grote variatie. Daarom kunnen studenten tijdens het masterprogramma Nederlandse literatuur hun eigen accenten aanbrengen met het oog op inhoudelijke en beroepsgerichte voorkeuren. Zij kunnen daarbij kiezen voor een overwegend historisch profiel (ca , eventueel nog met een verdere toespitsing op Middeleeuwen of Vroegmoderne tijd), een overwegend modern profiel (ca heden), of een algemeen profiel (ca heden). Om deze keuzes mogelijk te maken bestaat het cursusaanbod zowel uit cursussen waarin de hele Nederlandse literatuur aan bod komt om een methode of een wetenschappelijk probleem te illustreren, als uit cursussen waarbij de literatuur uit één periode centraal staat. Deze mix van algemene en specifieke cursussen maakt dit Utrechtse masterprogramma landelijk gezien bijzonder. Toelating Het programma is toegankelijk voor studenten die een BA Nederlandse taal en cultuur met een bacheloreindwerkstuk op het gebied van de letterkunde bezitten. Het programma is tevens toegankelijk voor andere bachelors uit de faculteit Geesteswetenschappen, zoals Taal- en cultuurstudies, Literatuurwetenschap, Taalwetenschap, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Deze studenten worden geacht minimaal 45 ECTS op het gebied van de Nederlandse literatuur te hebben behaald. Naast studenten uit de genoemde bachelors kunnen ook andere studenten van binnen en buiten de Universiteit Utrecht worden toegelaten, die zich relevante competenties hebben eigen 17

19 gemaakt. In de regel zullen deze studenten hun vrije keuzeruimte (45 ECTS) overwegend besteed hebben aan de Nederlandse literatuur. 1.2 Programmaopbouw Het masterprogramma Nederlandse literatuur bestaat uit twee delen. In het eerste deel volgen studenten vier cursussen van 7,5 ECTS, waaronder Literatuurgeschiedschrijving ( , blok 2). Het tweede deel bestaat uit een afstudeerproject van 30 ECTS dat de volgende onderdelen bevat: een individuele afstudeerscriptie van 15 ECTS (met een voorbereiding daarop van 7,5 ECTS) en een vrije ruimte van 7,5 ECTS. Het individuele programma wordt vastgesteld in overleg met de mastertutor (Wilbert Smulders en Dieuwke van der Poel). Het cursorische deel van het programma is opnieuw in tweeën gedeeld. Tijdens enkele mastercursussen worden aan de hand van centrale thema s kennis van en reflectie op de onderzoekstraditie van het themagebied verdiept. Daarbij kan aan het volgende gedacht worden: de verhouding tussen canon, commentaar en literatuurgeschiedenis; de typering van literaire werken en instituties, concepten (zoals periodebegrippen, genreconventies) en benaderingen (zoals gender- en poëtica-analyse); de wisselwerking tussen maatschappelijke en literair-culturele ontwikkelingen. Deze cursussen worden afgesloten met een product dat op de wetenschappelijke wereld gericht is, bijvoorbeeld een nota of de opzet van een wetenschappelijk artikel. In andere mastercursussen staat de doelgerichte ontwikkeling van een product voor een breed publiek centraal. Te denken valt aan: een site, of een afgerond deel daarvan, over een onderwerp uit de literatuurgeschiedenis; een verzameling achtergrondmateriaal voor een reportage in de media; de ontwikkeling van lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs; de inrichting van een leesuitgave van een literair werk, met inachtneming van de belangen en kennis van de doelgroep. Studenten leren hier te analyseren welke componenten nodig zijn om het product te maken, hoe zij die componenten kunnen verwerven en ze vervolgens op een efficiënte en zinvolle manier in het eindproduct kunnen verwerken. Doordat verschillende typen eindproducten gevraagd worden, leren de studenten tevens hoe zij hun werk geschikt kunnen maken voor specifieke situaties en doelgroepen. Het individuele deel van het masterprogramma is flexibel ingericht. Hierin staat de koppeling tussen onderzoeks- en praktijkgerichte componenten centraal. De afstudeerscriptie van 15 ECTS (waaraan altijd een voorbereiding van 7,5 ECTS gekoppeld is, dit in overleg met de mastertutor of de begeleider van de afstudeerscriptie) speelt daarbij de hoofdrol. Dit kan de vorm hebben van een scriptie, een stage met stageverslag maar ook van een product voor een specifiek publiek met verantwoording. Het individuele deel bevat daarnaast een vrije ruimte van 7,5 ECTS. Deze kan bijvoorbeeld benut worden voor een grondiger studie van één of meer historische taalfasen van het Nederlands of het verwerven van specifieke vaardigheden (bijvoorbeeld op het gebied van de computertechnologie, de statistiek etc.) die als ondersteuning nuttig geacht worden. 18

20 Schematische opbouw mi = middeleeuwse letterkunde vr = vroegmoderne letterkunde mo = moderne letterkunde V = alleen in voltijd (overdag) D = alleen in deeltijd (avond) V/D = voor voltijd en deeltijd samen, 's avonds aangeboden Onderwijsvormen: cursussen (maximaal 25 deelnemers), tutorials (maximaal 5 deelnemers), individueel periode 1 cursussen Literair erfgoed I (mo) V periode 2 cursussen Literatuurgeschiedschrijving (mi, vr, mo) V Literatuur en levensbeschouwing (mo) D Medieval literature (mi) V periode 3 Cursussen Dutch-English Arthurian Romances (mi) V Literair erfgoed II (mo) Historische literatuur op school (mi, vr) V Grondslagen van de neerlandistiek (mi, vr, mo) V periode 4 Cursussen Despoot en antiheld (mo) D Emblemen en liederen (vr) D tutorials Amsterdam op het toneel (vr) D Mix en match (mi) V tutorial Organiseren van een internat. congres (mi) V individueel Studieopdracht (mi, vr, mo) V, D individueel Studieopdracht (mi, vr, mo) V, D individueel Studieopdracht (mi, vr, mo) V, D Stage (mi, vr, mo) V individueel: Studieopdracht (mi,vr,mo) V, D Masterscriptie V, D 1.3 Masterscriptie Het laatste en belangrijkste onderdeel van het masterprogramma is de afstudeerscriptie. Dit omvat 15 ECTS. In dit onderdeel laten studenten zien dat zij in staat zijn zelfstandig om te gaan met wetenschappelijke resultaten en wetenschappelijke methoden en dat zij goed kunnen rapporteren over hun eigen werk. De masterscriptie kan theoretisch van aard zijn, maar gezien de doelstelling van dit masterprogramma zullen studenten in de meeste gevallen een product vervaardigen dat zowel een theoretische als een toegepaste component heeft. In veel gevallen ligt het bovendien voor de hand dat de nieuwe media onderdeel vormen van de masterscriptie. Het oude idee van de scriptie als vanzelfsprekend eindpunt is dus losgelaten. In alle gevallen echter dient een aan de wetenschappelijke eisen beantwoordende verantwoording van het door de student vervaardigde product deel te zijn van de masterscriptie. De kwaliteit van de masterscriptie is van groot belang, ook in de zoektocht naar een baan. Daarom wordt al in een heel vroeg stadium met de studenten overlegd over dit deel van hun programma. Studenten mogen het onderwerp hiervoor aandragen. Dat wordt zelfs op prijs gesteld. Goedkeuring door een docent is echter een voorwaarde om aan de masterscriptie te kunnen beginnen. In principe zal een docent uit het Departement Nederlands van de Universiteit Utrecht de begeleider van een masterscriptie zijn. Externe begeleiders zijn echter in principe ook toegestaan. Daarvoor moet de Examencommissie wel toestemming geven. Wanneer sprake is van een externe 19

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur:

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur: Nederlandse taal en cultuur: Communicatiestudies Nederlandse literatuur Taal en ontwikkeling Taalstructuur en taalvariatie Interculturele communicatie 1. Over het masterprogramma 2. Cursusaanbod en inschrijfprocedure

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Geschiedenis deeltijd. Studiegids Master

Geschiedenis deeltijd. Studiegids Master Geschiedenis deeltijd 2008 2009 Studiegids Master Faculteit Geesteswetenschappen Jaarrooster 2008 2009 september oktober november 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 ma 1 8 15 22 29 ma 6 13 20

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Studiegids Master. Taal- en spraaktechnologie

Studiegids Master. Taal- en spraaktechnologie Taal- en spraaktechnologie 1. Over het masterprogramma 2. Cursusaanbod en inschrijfprocedure 3. Waar kunt u terecht voor meer informatie? 2007 2008 Studiegids Master Jaarrooster 2007 2008 september oktober

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Moderne kunst. 1. Over het masterprogramma 2. Cursusaanbod en inschrijfprocedure 3. Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Moderne kunst. 1. Over het masterprogramma 2. Cursusaanbod en inschrijfprocedure 3. Waar kunt u terecht voor meer informatie? Moderne kunst 1. Over het masterprogramma 2. Cursusaanbod en inschrijfprocedure 3. Waar kunt u terecht voor meer informatie? 2007 2008 Studiegids Master Jaarrooster 2007 2008 september oktober november

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die per 1 september 2016 willen starten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Vertalen. Studiegids Master

Vertalen. Studiegids Master Vertalen 2008 2009 Studiegids Master Faculteit Geesteswetenschappen Jaarrooster 2008 2009 september oktober november 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 ma 1 8 15 22 29 ma 6 13 20 27 ma 3 10 17

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur)

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur) Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Per 1 september 2016 is

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding (Zie 2.3) 2.3 Toelating

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Voorlichting voor eerstejaars Taal- en cultuurstudies. Dinsdag 4 april 2017

Voorlichting voor eerstejaars Taal- en cultuurstudies. Dinsdag 4 april 2017 Voorlichting voor eerstejaars Taal- en cultuurstudies Dinsdag 4 april 2017 Waar gaat het over? TCS in schema Verplichtingen binnen BA TCS Vrije ruimte Hoofdrichtingen Registreren Hoofdrichting Kernpakketten

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Studiegids Master. Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg

Studiegids Master. Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg 1. Over het masterprogramma 2. Cursusaanbod en inschrijfprocedure 3. Waar kunt u terecht voor meer informatie? 2007 2008 Studiegids Master Jaarrooster 2007 2008

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015.

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: MSc Logopediewetenschap Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Niet van toepassing NB: Sinds 1 september 2013 is instroom in de masteropleiding

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Afrika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Deel II. 1. Doelstelling en eindtermen van de opleiding 2. De Masteropleiding in hoofdlijnen

Deel II. 1. Doelstelling en eindtermen van de opleiding 2. De Masteropleiding in hoofdlijnen Deel II De opbouw van de Masteropleiding 1. Doelstelling en eindtermen van de opleiding 2. De Masteropleiding in hoofdlijnen 13 Doelstelling en eindtermen van de opleiding 1 DOELSTELLING EN EINDTERMEN

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING NEERLANDISTIEK (PROGRAMMA REDACTEUR-EDITOR) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde)

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Sinds 1

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; Nieuwe media en digitale cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

de kennis, het inzicht en de vaardigheden, genoemd in het eerste lid, en wordt uit

de kennis, het inzicht en de vaardigheden, genoemd in het eerste lid, en wordt uit Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen - Theology and Religious Studies Programma: Religies in hedendaagse samenlevingen Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen

Nadere informatie

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Faculteit biologie, maart 2004 Inleiding Deze onderwijsnieuwsbrief is een update en uitbreiding van de onderwijsnieuwsbrief nr. 1. Er wordt een overzicht

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

De onder artikel 2.1, lid 1, genoemde kennis, inzicht en vaardigheden kunnen onder. Opleidingsspecifieke deel OER MA Geschiedenis

De onder artikel 2.1, lid 1, genoemde kennis, inzicht en vaardigheden kunnen onder. Opleidingsspecifieke deel OER MA Geschiedenis Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Geschiedenis - History / Cultuurgeschiedenis, Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Chinastudies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdag maart 2016 Opbouw presentatie Inleiding Waarom kiezen voor Frans? De studie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Communicatiestudies

Onderwijs- en examenregeling cohort masteropleiding Communicatiestudies 60308 Onderwijs- en examenregeling cohort 2008-2009 masteropleiding Communicatiestudies Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 masteropleiding Communicatiestudies 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in art. 2.1 bepaalde, geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in art. 2.1 bepaalde, geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Koreastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Masteropleiding: Neerlandistiek Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Westerse literatuur en cultuur. Studiegids Master

Westerse literatuur en cultuur. Studiegids Master Westerse literatuur en cultuur 2008 2009 Studiegids Master Faculteit Geesteswetenschappen Jaarrooster 2008 2009 september oktober november 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 ma 1 8 15 22 29 ma

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Engelse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Engelse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Cultureel erfgoed. 1. Over het masterprogramma 2. Cursusaanbod en inschrijfprocedure 3. Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Cultureel erfgoed. 1. Over het masterprogramma 2. Cursusaanbod en inschrijfprocedure 3. Waar kunt u terecht voor meer informatie? Cultureel erfgoed 1. Over het masterprogramma 2. Cursusaanbod en inschrijfprocedure 3. Waar kunt u terecht voor meer informatie? 2007 2008 Studiegids Master Jaarrooster 2007 2008 september oktober november

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische,

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische, Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Nieuwe media en digitale cultuur. Studiegids Master

Nieuwe media en digitale cultuur. Studiegids Master Nieuwe media en digitale cultuur 2008 2009 Studiegids Master Faculteit Geesteswetenschappen Jaarrooster 2008 2009 september oktober november 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 ma 1 8 15 22 29

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifieke deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Communicatiestudies

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Communicatiestudies [60308] Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 masteropleiding Communicatiestudies 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling...3 art. 1.2 begripsbepalingen...3

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

- verdiepende kennis op het gebied van en inzicht in theorieën en vraagstukken binnen de cultuurgeschiedenis;

- verdiepende kennis op het gebied van en inzicht in theorieën en vraagstukken binnen de cultuurgeschiedenis; Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Geschiedenis - History / Cultuurgeschiedenis van modern Europa (voorheen Cultuurgeschiedenis, also available as English EER), Geschiedenis

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen - Theology and Religious Studies/ Programma s: (A) Theologie en geestelijke verzorging, (B) Religies in

Nadere informatie