Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;"

Transcriptie

1 Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening Jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015; besluit vast te stellen het Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze nadere regels wordt verstaan onder: - Dienstverlening: hulp die een persoon, instantie of onderneming biedt aan de cliënt. - Tarief of kostprijs: het bedrag dat de gemeente aan een aanbieder moet betalen voor de verstrekking van een voorziening in natura. - ZZP er: Een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, waarbij voor de vaststelling of er sprake is van een ondernemer de volgende criteria gelden: o zelfstandigheid bij de inrichting van de eigen werkzaamheden en het uitvoeren daarvan; o het voor eigen rekening en risico verrichten van werkzaamheden; o het gericht zijn op en het perspectief hebben van het maken van winst; o bekendmaking van het ondernemerschap; o het streven naar meerdere opdrachtgevers. Artikel 2 De hoogte van het persoonsgebonden budget (pgb) 1. De hoogte van een pgb: a. wordt bepaald aan de hand van een door de jeugdige of zijn ouders, opgesteld plan over hoe hij het pgb gaat besteden; b. is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten en andere maatregelen die tot de individuele voorziening behoren, van derden te betrekken, en c. de hoogte van een pgb is opgebouwd uit verschillende kostencomponenten, zoals salaris, vervanging tijdens vakantie, reiskosten, verzekeringen en onderhoud. 2. Uit het pgb mogen bemiddelingskosten, administratie, eenmalige uitkeringen, feestdagenuitkeringen en reiskosten betaald worden. 3. In het pgb is een vrij besteedbaar bedrag opgenomen van 2% van het totale pgb op jaarbasis tot een maximum van 500, De hoogte van een pgb wordt bepaald op basis van de jeugdhulp die anders als zorg in natura zou zijn geleverd. Hierin onderscheidt het college de volgende onderverdeling: a. Als de jeugdhulp wordt uitgevoerd door een aanbieder betreft het tarief per uur of per resultaat tot een maximum van 100% van het laagste tarief per uur of per resultaat van een door de gemeente gecontracteerde aanbieder die een vergelijkbare vorm van jeugdhulp biedt. De geldende tarieven voor de gecontracteerde aanbieders staan opgenomen in bijlage 1, behorend bij dit besluit. b. Een pgb voor de kosten van dagbesteding bij een aanbieder bedraagt maximaal 100% van de kostprijs inclusief vervoer. c. Als de jeugdhulp wordt uitgevoerd door een ZZP er betreft het tarief per uur of per resultaat tot een maximum van 90% van het laagste tarief per uur of per resultaat van een door de gemeente gecontracteerde instelling die een vergelijkbare vorm van jeugdhulp biedt;

2 d. Als de jeugdhulp wordt uitgevoerd door een mantelzorger, familielid of huisgenoot betreft het uurtarief: - 30 per etmaal voor kortdurend verblijf; - Voor overige diensten 50% van het laagste tarief per uur of per resultaat van een door de gemeente gecontracteerde instelling die een vergelijkbare vorm van jeugdhulp biedt tot een maximum van 20 per uur. Artikel 3 Overige voorwaarden betreffende betaalde inzet sociaal netwerk De persoon aan wie een pgb wordt verstrekt kan, naast de in artikel 2, zesde lid sub d genoemde voorwaarde betreffende het tarief, de hulp onder de volgende voorwaarden betrekken van een persoon die behoort tot het sociaal netwerk: a. dat deze persoon heeft aangegeven dat de zorg aan de belanghebbende niet tot overbelasting leidt, en b. dat tussenpersonen of belangenbehartigers niet uit dit pgb mogen worden betaald. Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel 1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015.

3 Bijlage 1 Tarieven maatwerkvoorzieningen Overzicht gehanteerde tarieven per product Tarieven en volume J-GGZ & EED Bijzondere productgroepen Diagnostiek Tarief 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 124, Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 261, Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten 500, Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten 951, Diagnostiek - vanaf 8000 minuten 1.725,95 Productgroepen behandeling kort 215 Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten 121, Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten 290, Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten 558, Behandeling kort - vanaf 400 minuten 931,64 Productgroepen langdurende of intensieve behandeling Aandachtstekort- en gedragsstoornissen 027 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.076, Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.000, Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.250, Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.587, Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6000 tot en met minuten , Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met minuten , Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met minuten , Aandachtstekort - en gedrag - vanaf minuten ,69 Pervasiese stoornissen 033 Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.029, Pervasief - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.047, Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.250, Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.456, Pervasief - vanaf 6000 tot en met minuten , Pervasief - vanaf tot en met minuten , Pervasief - vanaf tot en met minuten , Pervasief - vanaf minuten ,21

4 Overige stoornissen in de kindertijd 040 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.023, Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.097, Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.250, Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.421, Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met minuten , Overige kindertijd - vanaf tot en met minuten , Overige kindertijd - vanaf minuten ,43 Delirium, dementie, amnestische en overige cogniteve stoornissen 228 Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.066, Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.051, Delirium dementie en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.699, Delirium dementie en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.370, Delirium dementie en overig - vanaf 6000 tot en met minuten , Delirium dementie en overig - vanaf tot en met minuten , Delirium dementie en overig - vanaf minuten ,43 Aan alcohol gebonden stoornissen 051 Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten 991, Alcohol - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.992, Alcohol - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.713, Alcohol - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.473, Alcohol - vanaf 6000 tot en met minuten , Alcohol - vanaf tot en met minuten , Alcohol - vanaf minuten ,85 Aan overige middelen gebonden stoornissen 056 Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.006, Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.974, Overige aan een middel - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.648, Overige aan een middel - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.682, Overige aan een middel - vanaf 6000 tot en met minuten , Overige aan een middel - vanaf tot en met minuten , Overige aan een middel - vanaf minuten ,59 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 230 Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.106, Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.127, Schizofrenie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.969, Schizofrenie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.872, Schizofrenie - vanaf 6000 tot en met minuten , Schizofrenie - vanaf tot en met minuten , Schizofrenie - vanaf tot en met minuten , Schizofrenie - vanaf tot en met minuten , Schizofrenie - vanaf minuten ,24

5 Depressieve stoornissen 231 Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1161, Depressie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2129, Depressie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3250, Depressie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 7046, Depressie - vanaf 6000 tot en met minuten 13766, Depressie- vanaf tot en met minuten 22525, Depressie - vanaf tot en met minuten 33679, Depressie - vanaf minuten 43751,61 Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 189 Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.167, Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.205, Bipolair en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.937, Bipolair en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.949, Bipolair en overig - vanaf 6000 tot en met minuten , Bipolair en overig - vanaf tot en met minuten , Bipolair en overig - vanaf minuten ,47 Angststoornissen 237 Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.136, Angst - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.112, Angst - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.896, Angst - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.625, Angst - vanaf 6000 tot en met minuten , Angst- vanaf tot en met minuten , Angst - vanaf tot en met minuten , Angst - vanaf minuten ,42 Restgroep diagnoses 242 Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.161, Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.063, Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.886, Restgroep diagnoses - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.743, Restgroep diagnoses - vanaf 6000 tot en met minuten , Restgroep diagnoses - vanaf tot en met minuten , Restgroep diagnoses - vanaf minuten ,29

6 Persoonlijkheidsstoornissen 121 Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.088, Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.152, Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.953, Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.848, Persoonlijkheid - vanaf 6000 tot en met minuten , Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten , Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten , Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten , Persoonlijkheid - vanaf minuten ,47 Somatoforme stoornissen 246 Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.171, Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.332, Somatoforme - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 4.117, Somatoforme - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.534, Somatoforme - vanaf 6000 tot en met minuten , Somatoforme - vanaf minuten ,52 Eetstoornissen 252 Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1.090, Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2.236, Eetstoornis - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 4.008, Eetstoornis - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6.652, Eetstoornis - vanaf 6000 tot en met minuten , Eetstoornis - vanaf tot en met minuten , Eetstoornis - vanaf minuten ,35 Overige prestaties Beschikbaarheidscomponent crisis (BCC) 334,35 Elektroconvulsietherapie (ECT) 300,19 Verblijf zonder overnachting (VZO) 105,73 Ambulante Methadonverstrekking 17,52 Onderlinge dienstverlening 85,50 Dyslexiezorg (EED) Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 142, Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 221, Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten 434, Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten 630, Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1199 minuten 1.050, Diagnostiek - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten 2.180, Diagnostiek - vanaf 1800 minuten 3.298,61

7 Overige stoornissen in de kindertijd 040 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met799 minuten 934, Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.790, Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.118, Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 4.985, Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met minuten , Overige kindertijd - vanaf tot en met minuten , Overige kindertijd - vanaf minuten ,02 Bijzondere productgroepen Crisis 013 Crisis - vanaf 0 tot en met 99 minuten 127, Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten 280, Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten 523, Crisis - vanaf 400 tot en met 799 minuten 977, Crisis - vanaf 800 tot en met 1199 minuten 1.653, Crisis - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten 2.469, Crisis - vanaf 1800 minuten 3.884,71 Deelprestaties verblijf GGZ (24 uurs verblijf) Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad) 127,99 Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad) 169,22 Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad) 235,94 Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad) 248,11 Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad) 310,60 Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad) 348,22 Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad) 484,90

8 Tarieven en volume Wmo en Jeugdwet Regio Rivierenland Begeleiding bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (persoonlijke verzorging) Eenheid Tarief H126 Persoonlijke verzorging uur 41,08 H127 Persoonlijke verzorging extra uur 44,30 H136 Persoonlijke verzorging zorg op afstand aanvullend uur 41,36 H137 Persoonlijke verzorging farmaceutische telezorg uur uur 41,36 Begeleiding H300 Begeleiding uur 43,50 H150 Begeleiding extra uur 44,58 H152 Begeleiding speciaal 1 (nah) uur 68,00 H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy) uur 68,00 H301 Begeleiding zg visueel uur 80,94 H303 Begeleiding zg auditief uur 67,59 H302 Begeleiding speciaal 2 (visueel) uur 99,50 H304 Begeleiding speciaal 2 (auditief) uur 86,15 H305 Begeleiding zorg op afstand aanvullend uur 44,58 Behandeling H328 Behandeling basis som, pg, vg, lg, zg uur 93,61 H329 Behandeling gedragswetenschapper uur 94,19 H330 Behandeling paramedisch uur 50,06 H325 Behandeling (j)lvg uur 94,19 H334 Behandeling IOG (j)lgv uur 85,49 H331 Behandeling Families First (j)lvg uur 98,35 H332 Behandeling ZG visueel uur 24,82 H333 Behandeling ZG auditief uur 112,10 Nachtverzorging H132 Nachtverzorging dagdeel 38,37 Dagbesteding ouderen H531 Dagactiviteit basis dagdeel 29,20 H800 Dagactiviteit som. Ondersteunend dagdeel 53,99 H533 Dagactiviteit PG dagdeel 53,99

9 Dagbesteding VG H811 Dagactiviteit (begeleiding) VG licht dagdeel 30,94 H812 Dagactiviteit (begeleiding) VG midden dagdeel 38,00 H813 Dagactiviteit (begeleiding) VG zwaar dagdeel 60,25 H814 Dagactiviteit (begeleiding) VG kind licht dagdeel 38,94 H815 Dagactiviteit (begeleiding) VG kind midden dagdeel 50,91 H816 Dagactiviteit (begeleiding) VG kind zwaar dagdeel 82,14 H820 Dagbehandeling VG kind midden dagdeel 66,73 Dagbesteding LG H831 Dagactiviteit (begeleiding) LG licht dagdeel 39,50 H832 Dagactiviteit (begeleiding) LG midden dagdeel 44,68 H833 Dagactiviteit (begeleiding) LG zwaar dagdeel 47,86 H834 Dagactiviteit (begeleiding) LG kind licht dagdeel 43,68 H835 Dagactiviteit (begeleiding) LG kind midden dagdeel 52,62 H836 Dagactiviteit (begeleiding) LG kind zwaar dagdeel 65,91 Dagbesteding ZG auditief H851 Dagactiviteit (begeleiding) ZG auditief licht dagdeel 40,29 H852 Dagactiviteit (begeleiding) ZG auditief midden dagdeel 49,03 H853 Dagactiviteit (begeleiding) ZG auditief zwaar dagdeel 54,90 H854 Dagactiviteit (begeleiding) ZG kind auditief licht dagdeel 47,70 H855 Dagactiviteit (begeleiding) ZG kind auditief midden dagdeel 60,19 H856 Dagactiviteit (begeleiding) ZG kind auditief zwaar dagdeel 76,19 Dagbesteding ZG visueel H871 Dagactiviteit (begeleiding) ZG visueel licht dagdeel 30,79 H872 Dagactiviteit (begeleiding) ZG visueel midden dagdeel 35,10 H873 Dagactiviteit (begeleiding) ZG visueel zwaar dagdeel 38,33 H874 Dagactiviteit (begeleiding) ZG kind visueel licht dagdeel 38,21 H875 Dagactiviteit (begeleiding) ZG kind visueel midden dagdeel 46,26 H876 Dagactiviteit (begeleiding) ZG kind visueel zwaar dagdeel 59,62 Dagbesteding overig H891 Dagactiviteit (begeleiding) LVG dagdeel 102,59 H997 Dagactiviteit LZA kind en jeugd dagdeel 0,00 F125 Dagactiviteit (begeleiding) LZA uur 8,89 F129 Inloopfunctie GGZ jaar 3.866,43

10 Vervoer dagbesteding H990 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GGZ dag 4,79 H894 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ extramuraal dag 6,59 H895 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ rolstoel extram. dag 15,93 H896 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling kind extramuraal dag 15,93 H803 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V dag 5,58 VPT gehandicaptenzorg VG Jeugd V414 1 VG (excl. dagbesteding) dag 0,00 V424 2 VG (excl. dagbesteding) dag 0,00 V430 3 VG (excl. dagbesteding, excl. behandeling) dag 0,00 V415 1 VG (incl. dagbesteding) dag 0,00 V425 2 VG (incl. dagbesteding) dag 0,00 V431 3 VG (incl. dagbesteding, excl. behandeling) dag 0,00 V432 3 VG (excl. dagbesteding, incl. behandeling) dag 0,00 V433 3 VG (incl. dagbesteding, incl. behandeling) dag 174,19 VPT gehandicaptenzorg LVG Jeugd V513 1 LVG dag 0,00 V523 2 LVG dag 0,00 V533 3 LVG dag 0,00 V543 4 LVG dag 0,00 V553 5 LVG dag 0,00 VPT vervoer dagbesteding V902 Vervoer dagbesteding GGZ dag 0,00 VPT Toeslagen V978 Toeslag woonzorg GHZ kind dag 0,00 V979 Toeslag woonzorg GHZ jeugd dag 0,00 V913 Toeslag dagbesteding GHZ kind - licht dagdeel 0,00 V914 Toeslag dagbesteding GHZ kind - middel dagdeel 0,00 ZZP Kortdurend verblijf Z996 Verblijfscomponent kortdurend verblijf V&V verblijf niet geindiceerd dag 51,40 Z992 Verblijfscomponent kortdurend verblijf GGZ dag 0,00 Z993 Verblijfscomponent kortdurend verblijf GHZ: VG en LG dag 47,43 Z994 Verblijfscomponent kortdurend verblijf GHZ: ZG dag 0,00 ZZP Toeslagen Z913 Toeslag dagbesteding GHZ kind - licht dagdeel 0,00 H940 Toeslag kind dagbesteding VG licht dagdeel 29,99

11 ZZP gehandicaptenzorg LVG Jeugd Z513 1 LVG (incl. 50% NHC, incl. 100% NIC) dag 137,56 Z523 2 LVG (incl. 50% NHC, incl. 100% NIC) dag 179,98 Z533 3 LVG (incl. 50% NHC, incl. 100% NIC) dag 204,66 Z433 3VG inc BH (incl. 50% NHC, incl. 100% NIC) dag 137,56 Z911 Toeslag Multifunctioneel centrum dagdeel 29,99

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 16418 12 februari Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Vervoer Voor vervoer wordt een kilometervergoeding van 0,19 per kilometer gehanteerd.

Hoofdstuk 2 Vervoer Voor vervoer wordt een kilometervergoeding van 0,19 per kilometer gehanteerd. CVDR Officiële uitgave van Dongen. Nr. CVDR441834_1 12 september 2017 Besluit Jeugdhulp gemeente Dongen Hoofdstuk 1 Algemeen Het is noodzakelijk om nadere regels te stellen op basis van het artikel 6 en

Nadere informatie

Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015

Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015 Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015 Z414 - ZZP 1VG excl. DB Z414 dag 57,23 Z424 - ZZP 2VG excl. DB Z424 dag 71,98 Z430 - ZZP 3VG excl.

Nadere informatie

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA)

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA) Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Eenheid Gemiddeld (NZA) PGB = PGB bij inschakeling sociaal netwerk = maximaal 50% maximaal 75% van NZA tarief tot max 20 van gemiddeld euro per en 30 euro

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Deelprestaties Behandeling Bijzondere productgroepen Omschrijving behandelgroep soort tarief Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten behandeling

Nadere informatie

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Diagnostiek Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 198,16 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 307,87 Diagnostiek

Nadere informatie

Naam organisatie: Invulformulier productieomvang jeugdhulp regio Hart van Brabant 2016:

Naam organisatie: Invulformulier productieomvang jeugdhulp regio Hart van Brabant 2016: Bijlage 1 Regionaal (L)VB Invulformulier productieomvang jeugdhulp : Prestatie Grondslag Omschrijving prestatie code tarief Tarief Aantal producteenheden regio Hart van Brabant Aantal cliënten Omzet Regio

Nadere informatie

gelet op artikel 3, derde lid en artikel 14, zesde lid, van de Verordening jeugdhulp Waalwijk 2017,

gelet op artikel 3, derde lid en artikel 14, zesde lid, van de Verordening jeugdhulp Waalwijk 2017, Besluit jeugdhulp gemeente Waalwijk 2017 Het College van Waalwijk besluit, gelet op artikel 3, derde lid en artikel 14, zesde lid, van de Verordening jeugdhulp Waalwijk 2017, vast te stellen: het Besluit

Nadere informatie

Financieel besluit jeugdhulp gemeente Leek Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Financieel besluit jeugdhulp gemeente Leek Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 64564 22 juli 2015 Financieel besluit jeugdhulp gemeente Leek 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelezen het advies

Nadere informatie

Bijlage 2. Tarieven Specialistische Jeugdhulp 2017, regio Hart van Brabant. Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017

Bijlage 2. Tarieven Specialistische Jeugdhulp 2017, regio Hart van Brabant. Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017 Bijlage 2 Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017 Licht Middel Zwaar Doorlopend Chronisch Arrangement 1 - Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders

Nadere informatie

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015 Productstructuur ggz 2015 Versie 20140701 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand; gelet op de artikelen 13, zevende lid, 16, 17, tweede lid, 19,

Nadere informatie

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Productcode Jeugd vanaf 1-1-2015 Oude en Nieuwe Product omschrijving Containercode Tarief Eenheid 34500 Persoonlijke verzorging 34106 *Persoonlijke verzorging

Nadere informatie

Deelprestaties Behandeling

Deelprestaties Behandeling BIJLAGE 1: DBC- zorgproducten Pagina 6 Deelprestaties Behandeling Tarief Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 190,71 008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en

Nadere informatie

Tarievenlijst raamwerkovereenkomst 2016

Tarievenlijst raamwerkovereenkomst 2016 Rijlabels NZa-Tarief 2014 in Toegepast NZa in % Tarief raamwerkovereenkomst 2016 in Deelprestaties Deelprestatie Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC) 366,89 80% 293,51 Deelprestatie verblijf B (Beperkte

Nadere informatie

Productstructuur ggz. RG14a. Versie

Productstructuur ggz. RG14a. Versie Productstructuur ggz RG14a Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

Tarieven Jeugdhulp regionaal 2016

Tarieven Jeugdhulp regionaal 2016 Tarieven Jeugdhulp regionaal 2016 Tarieven Jeugdhulp (L)VB Regionaal Z414 - ZZP 1VG excl. DB Z414 dag 57,23 Z424 - ZZP 2VG excl. DB Z424 dag 71,98 Z430 - ZZP 3VG excl. BH excl. DB Z430 dag 84,47 Z415 -

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 10-6-2015 Code Omschrijving Tarief 10B823 Aandachtstekort- en gedrag - vanaf 12000 tot en met 17999 min 20.650,37 25B029 Aandachtstekort-

Nadere informatie

Licht Middel Zwaar Doorlopend Chronisch Arrangement 1 - Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders

Licht Middel Zwaar Doorlopend Chronisch Arrangement 1 - Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders Bijlage 2 Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017 Licht Middel Zwaar Doorlopend Chronisch Arrangement 1 - Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85%

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% , Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% H126 Persoonlijke verzorging (p/u.) per uur 43,17 36,70 H127 Persoonlijke verzorging extra (p/u.) per uur 51,76 43,99 H132 Nachtverzorging (p/clt.p/dg.dl.) per

Nadere informatie

dat de raad in de Verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening een financieel besluit dient te stellen;

dat de raad in de Verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening een financieel besluit dient te stellen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 14192 18 februari 2015 Financieel Besluit jeugdhulp gemeente Kapelle 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de

Nadere informatie

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Wij zijn er voor ú Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Declaratiecode Bijzondere Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 99,08 190,19 25B007 8 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) in euro s

BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) in euro s 5 van 14 BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) in euro s Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 160,57 008 Diagnostiek -

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015

Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Behandeling Basisverzekering Principe Polis Basisverzekering Restitutie Polis Declaratiecode Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek - vanaf 0 tot

Nadere informatie

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 FBTO Zorgverzekering Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ (naturapolis) 1 januari 2015 Declaratiecode Bijzondere productgroep Omschrijving 75% van het Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek

Nadere informatie

GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering

GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering onderdelen: GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering Domein Productgroep Productnaam E eenheid regionaal TARIEF contract PGB 75% netwerktarief Begeleiding, Persoonlijke verzorging en (kortdurend) Verblijf

Nadere informatie

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4.

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4. 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 177,52 191,37 198,87 187,83 127,41 008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 275,80 297,31 308,97 291,82 266,41 009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 549,92

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp 2017 gemeente Loon op Zand

Besluit jeugdhulp 2017 gemeente Loon op Zand Besluit jeugdhulp 2017 gemeente Loon op Zand Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand; op grond van de Verordening jeugdhulp gemeente Loon op Zand 2016; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 313,42 180002 180002 2. Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 534,03 180003 180003

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 3-11-2015 Code Omschrijving Tarief 25B029 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 3.778,37 10B823

Nadere informatie

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 457,43 313,42 180002 180002

Nadere informatie

Middel 756,87 Intensief 1.186,82 Chronisch 1.095,35 Onvolledige behandeltraject 184,55

Middel 756,87 Intensief 1.186,82 Chronisch 1.095,35 Onvolledige behandeltraject 184,55 Tarieflijst Jeugd GGZ Voorziening Omschrijving Tarief G&V 2016 instelling EED Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 106,61 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 222,91 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u.

PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u. PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u.) uur 43,31 31102 (H127) Persoonlijke verzorging extra (p/u.) uur

Nadere informatie

Producten en tarieven jeugdhulp 2017

Producten en tarieven jeugdhulp 2017 Producten en tarieven jeugdhulp 2017 Specialistische Ondersteuning (ambulant) Product code NZA / Omschrijving Tarief 2017 Eenheid 33101 (H814) Dagactiviteit VG kind licht 41,06 Per dagdeel 33102 (H815)

Nadere informatie

LOKALE WMO Hulp bij de huishouding HO resultaatfinanciering HBH standaard 45,00 stuks stuks per week 29,00

LOKALE WMO Hulp bij de huishouding HO resultaatfinanciering HBH standaard 45,00 stuks stuks per week 29,00 s en tarieven WMO en Jeugd versie 31-5- tarief LOKALE WMO 18+ 01 Hulp bij de huishouding 01201 HO resultaatfinanciering HBH standaard 45,00 stuks stuks per week 29,00 7 18+ 02 Begeleiding 02L01 Vroegdoven:

Nadere informatie

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten SGGZ Tijdklasse tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten 1.119,68 Diagnostiek 800-1.199 minuten

Nadere informatie

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door zorgaanbieders

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) in euro s

BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) in euro s 5 van 14 BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) in euro s Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 160,57 008 Diagnostiek -

Nadere informatie

Voorlopige verantwoording Jeugdhulp 2015 Holland Rijnland mei 2016

Voorlopige verantwoording Jeugdhulp 2015 Holland Rijnland mei 2016 Voorlopige verantwoording Jeugdhulp 2015 Holland Rijnland mei 2016 Tabel 1a Jeugdhulp 2015 Perceel 1: 24 uurs zorg Jeugd- en Opvoedhulp In de tabellen hieronder vertegenwoordigen de nummers 1 t/m 13 de

Nadere informatie

Categorie Minimaal indicatieniveau ijw categorie Code Zeeland Omschrijving zorgvorm Eenheid WORDEN

Categorie Minimaal indicatieniveau ijw categorie Code Zeeland Omschrijving zorgvorm Eenheid WORDEN Basis GGZ Basis ggz Generalistische basis ggz bggzs Basis ggz Traject - Basis GGZ Basis ggz Generalistische basis ggz bggzd Basis ggz diagnostiek Traject - GGZ ambulant Specialistische ggz Specialistische

Nadere informatie

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2017 - Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door

Nadere informatie

Prestatiecode Productcategorie Prestatie Verblijf 24-uurs gesloten behandelgroep Deelprestatie verblijf A (Lichte

Prestatiecode Productcategorie Prestatie Verblijf 24-uurs gesloten behandelgroep Deelprestatie verblijf A (Lichte Prestatiecode Productcategorie Prestatie 37100 43 Verblijf 24-uurs gesloten behandelgroep 52048 54 Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)- incl. NHC Regulier en NIC 52049 54 Deelprestatie verblijf

Nadere informatie

Specialistische GGZ. Totaalprijs ( ) (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Specialistische GGZ. Totaalprijs ( ) (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving Standaard GGZ Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, 1 januari t/m 31 december 2014 Conform Nza tariefbeschikkingen: TB-CU-5069-02 en TB-CU-5070 (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Nadere informatie

Behandelgroep Minuten Tarief

Behandelgroep Minuten Tarief Diagnostiek 250006 007 Diagnostiek 1-99 187,83 250007 008 Diagnostiek 100-199 291,82 250008 009 Diagnostiek 200-399 581,87 102815 162 Diagnostiek 400-799 1.102,77 102816 163 Diagnostiek 800-1199 1.893,93

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasdriel 2015

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasdriel 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet, het uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, CVDR Officiële uitgave van Oudewater. Nr. CVDR465950_2 3 juli 2018 Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Oudewater Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, overwegende

Nadere informatie

Tarieven GGZ naturapolis 2017

Tarieven GGZ naturapolis 2017 Tarieven GGZ naturapolis 2017 1 januari 2017 Prestatiecode Omschrijving Vergoeding (75% van Generalistische Basis GGZ (BGGZ) 180001 Kort 310,18 180002 Middel 528,50 180003 Intensief 828,73 180004 Chronisch

Nadere informatie

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woerden. Nr. 34421 3 maart 2017 Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, overwegende

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Prestatiecode 000 Geen behandeling bij 24-uursverblijf - Indirecte tijd 002 Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten 25,30 003 Indirect - vanaf

Nadere informatie

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantenprijzen is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf-

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 418,10 180002 Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 712,39 180003 Generalistische Basis

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Stad Holland Zorgverzekeraar DSW sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) 1 januari 2017 Bij de vergoeding voor de Restitutiepolis worden indicatieve gangbare bedragen genoemd. Tot de genoemde bedragen

Nadere informatie

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN 1. Begeleiding Biedt persoonlijke- en/of gezins- uur Begeleiding ondersteuning om zo goed mogelijk Biedt specialistisch persoonlijke en/of uur Begeleiding complex gezinsondersteuning

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 8-11-2016 Code Omschrijving Tarief 25B660 Diagnostiek- 1-99 minuten 157,87 25B007 Diagnostiek- 100-199 minuten 245,28 25B008

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Marktconsultatie zorginkoop 2016

Marktconsultatie zorginkoop 2016 Marktconsultatie zorginkoop 2016 27 augustus 2015 Programma 14.00 Welkom 14.10 Doel en Programma 14.15 Voorstel productindikking en tarieven 14.45 Pauze 14.50 Consultatie productindikking en tarieven (twee

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Gespecialiseerde GGZ 2017

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Gespecialiseerde GGZ 2017 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Gespecialiseerde GGZ 2017 Dienst 25B660 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 155,83 102,26 25B007 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 322,14 211,40

Nadere informatie

Maximum PGB-tarieven voor Jeugd en Wmo 2016. levensverrichtingen

Maximum PGB-tarieven voor Jeugd en Wmo 2016. levensverrichtingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 122831 31 december 2015 Maximum PGB-tarieven voor en Wmo 2016 Pakket Pakket Pakket Producten Wmo Ondersteuning bij Algemene elijkse levensverrichtingen

Nadere informatie

Behandelgroepen. Tarief behandelgroep. Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf. 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd

Behandelgroepen. Tarief behandelgroep. Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf. 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd Behandelgroepen Bijzondere productgroepen Geen behandeling bij 24 - uurs verblijf 001 Geen behandeling bij 24-uurs verblijf 0 Indirecte tijd 002 Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten 45 003 Indirect

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-tarievenlijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt.

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen gespecialiseerde GGZ 2015 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

Wilt u graag meer gedetailleerde informatie met betrekking tot uw situatie? Dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat,

Wilt u graag meer gedetailleerde informatie met betrekking tot uw situatie? Dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat, RUICH mentale zorg Standaardprijslijst RUICH mentale zorg: Gespecialiseerde GGZ Ingangsdatum: 1 januari 2018 De tarieven voor Gespecialiseerde GGZ zijn voor 2018 landelijk vastgesteld door de Nederlandse

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Vergoedingen niet- zorg Geestelijke Gezondheidszorg 2017 Bij de vergoeding voor de Restitutiepolis worden indicatieve marktconforme bedragen genoemd. Tot de genoemde bedragen vergoeden wij de kosten altijd

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Bijlage 1: Tariefoverzicht 2017

Bijlage 1: Tariefoverzicht 2017 Bijlage 1: Tariefoverzicht 2017 Productcategorie 2017 1 1.01 Advies en expertise 1.01 Advies en expertise 1.02 GB-GGZ 1.02 GB-GGZ 1.03 S-GGZ 1.03 hulp crisis Consultatie (opleiding WO en WO+) 49201 n.v.t.

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ

Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2014 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 GGZ Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen bepalen. De verwachting

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Financieel besluit behorende bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015

Financieel besluit behorende bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 60265 6 juli 2015 Financieel besluit behorende bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015 Burgemeester

Nadere informatie

Bijlage 1: Productcategorieen

Bijlage 1: Productcategorieen Bijlage 1: Productcategorieen PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN Zorgaanbieder: 1. Begeleiding 1R102 Biedt persoonlijke- en/of gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. uur

Nadere informatie

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep)

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) Bijlage 3 Tarieven 1. Met uitzondering van de tarieven voor verblijf en de tarieven voor geestelijke gezondheidszorg, hebben de tarieven voor jeugdhulp (eventueel als onderdeel van een combinatie met verblijf)

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van Leudal hebben besloten tot

Het College van burgemeester en wethouders van Leudal hebben besloten tot GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 45970 14 april 2016 Beleidsregel buiten contractplaatsingen Het College van burgemeester en wethouders van Leudal hebben besloten tot 1. vaststelling

Nadere informatie

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek Herzien d.d. 04-01-2016 Contract Contractomschrijving Perceel- Perceelomschrijving Categorie- Categorie- Product- - nummer code ZI omschrijving ZI code ZI nummer 01 Compensatie

Nadere informatie

Bijlage 2 Tarieven Specialistische Jeugdhulp regio Hart van Brabant 2018

Bijlage 2 Tarieven Specialistische Jeugdhulp regio Hart van Brabant 2018 Bijlage 2 Tarieven Specialistische Jeugdhulp regio Hart van Brabant 2018 LET OP: De in deze bijlage genoemde prestatiecodes zijn de codes 2017 en kunnen na 1 oktober wijzigen. Op 1 oktober worden de landelijke

Nadere informatie

Vergoedingen gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2018 incl. BTW

Vergoedingen gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2018 incl. BTW Vergoedingen gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2018 incl. BTW Vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) voor niet-gecontracteerde zorg 2018 intwente sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af.

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Looptijd prijslijst 1-1-2016 tot 31-3-2016* 1/5 * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen

Nadere informatie

ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013

ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013 ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013 Omschrijving productgroep Tarief 2013 Code nza code Tarieven DBC s GGZ zelfstandig gevestigde psychotherapeuten Tarief in euro's % maximum NZA

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5047-01 1 januari 2012 29 augustus 2011 31 augustus 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie Zorgmarkten Cure

Nadere informatie

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Hoofdcategorie Subcategorie Product Jeugd - Ambulante behandeling - JGGZ 51 - Generalistische basis-ggz 51000 - Toewijzing Generalistische

Nadere informatie

Besluit Jeugdhulp. Utrechtse Heuvelrug Behorende bij de Verordening Jeugdhulp. 17 maart 2015 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur

Besluit Jeugdhulp. Utrechtse Heuvelrug Behorende bij de Verordening Jeugdhulp. 17 maart 2015 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Besluit Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015 Behorende bij de Verordening Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Behandeling Verrichting Omschrijving 180001 Kort 305,59 327,41 180002 Middel 520,67 557,87 180003 Intensief 816,45 874,77 180004 Chronisch 753,52 807,35

Nadere informatie

Gemeente Baarn - Financieel besluit bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015

Gemeente Baarn - Financieel besluit bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Baarn. Nr. 28716 3 april 2015 Gemeente Baarn - Financieel besluit bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015 Burgemeester

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Kenmerk Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5061-01 1 januari 2012 28 november 2011 30 november 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Behandeling Restitutie 180001 Kort 487,26 327,41 180002 Middel 830,23 557,87 180003 Intensief 1.301,85 874,77 180004 Chronisch 1.201,50 807,35 180005 Onvolledig

Nadere informatie

Tarieven bij Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2019

Tarieven bij Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2019 Tarieven bij Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2019 Bijlage 1 - Producten en tarieven laagspecialistische jeugdhulp - Segment 2 PGB formeel 2019 Licht Middel Zwaar Doorlopend Chronisch Arrangement

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Toegang jeugdhulp, zijnde een individuele voorziening, via de gemeente

Hoofdstuk 2: Toegang jeugdhulp, zijnde een individuele voorziening, via de gemeente CVDR Officiële uitgave van Bunschoten. Nr. CVDR394593_1 12 september 2017 Nadere regels Verordening Jeugd 2015 Burgemeester en wethouders van Bunschoten; gelet op artikelen 2 lid 3, artikel 4, artikel

Nadere informatie

Tweede wijziging Beleidsregels jeugdhulp gemeente Zoetermeer Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zoetermeer,

Tweede wijziging Beleidsregels jeugdhulp gemeente Zoetermeer Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zoetermeer, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoetermeer Nr. 211409 30 november 2017 Tweede wijziging Beleidsregels jeugdhulp gemeente Zoetermeer 2016 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2019

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2019 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2019 Verrichting Omschrijving Vergoeding Naturapolis 180001 Kort 352,85 180002 Middel 601,21 180003 Intensief 942,73 180004 Chronisch 870,06 180005 Onvolledig

Nadere informatie

gelet op artikelen 2 lid 3, artikel 4, artikel 6 lid 3 en 4, en artikel 10 lid 4 van de Verordening Jeugd 2015 gemeente Bunschoten;

gelet op artikelen 2 lid 3, artikel 4, artikel 6 lid 3 en 4, en artikel 10 lid 4 van de Verordening Jeugd 2015 gemeente Bunschoten; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bunschoten. Nr. 10169 28 januari 2016 Nadere regels Verordening Jeugd 2015 Burgemeester en wethouders van Bunschoten; gelet op artikelen 2 lid 3, artikel 4,

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Looptijd prijslijst 1/1/2016-30/6/2016* * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen

Nadere informatie

Tabel 1: Vergoeding behandeltraject zonder verblijf De vergoeding bedraagt 80% van het NZa-tarief

Tabel 1: Vergoeding behandeltraject zonder verblijf De vergoeding bedraagt 80% van het NZa-tarief Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen specialistische GGZ 2013 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

Productcodetabel ijw-berichten Versie 1.0, december 2014

Productcodetabel ijw-berichten Versie 1.0, december 2014 tabel ijw-berichten 31 Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam 00000 Nader te bepalen 32 Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 00000 Nader te bepalen L0001 Consultatie

Nadere informatie

Financieel besluit bij de bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2016 gemeente Amersfoort

Financieel besluit bij de bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2016 gemeente Amersfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 130022 30 december 2015 Financieel besluit bij de bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2016 gemeente

Nadere informatie

ANNEX IV RAAMOVEREENKOMST: PRIJZEN EN BOUWSTENEN AANBIEDERS

ANNEX IV RAAMOVEREENKOMST: PRIJZEN EN BOUWSTENEN AANBIEDERS BIJLAGE III: Tarieven Raamovereenkomst 2016. ANNEX IV RAAMOVEREENKOMST: PRIJZEN EN BOUWSTENEN AANBIEDERS ADDENDUM 1 ANNEX IV D.D. 30 SEPTEMBER 2015 Document Datum Paragraaf en omschrijving Annex IV Raamovereenkomst

Nadere informatie

ONDERSTEUNING ZELFREDZAAMHEID EN VERZORGING (pag 1/3) Individuele voorziening Tarief Eenheid NZA-code Product. Behandeling

ONDERSTEUNING ZELFREDZAAMHEID EN VERZORGING (pag 1/3) Individuele voorziening Tarief Eenheid NZA-code Product. Behandeling ONDERSTEUNING ZELFREDZAAMHEID EN VERZORGING (pag 1/3) Behandeling Dagbesteding 114,09 per uur H325 Behandeling (j)lvg 111,10 per uur H328 Behandeling basis (som, pg, vg, lg) 113,32 per uur H329 Behandeling

Nadere informatie

Basis GGZ Kort (BK) 367,92 344, Basis GGZ Middel (BM) 627,68 588, Basis GGZ Chronisch (BC) 959,21 899,26

Basis GGZ Kort (BK) 367,92 344, Basis GGZ Middel (BM) 627,68 588, Basis GGZ Chronisch (BC) 959,21 899,26 Postbus 400, 2300 AK Leiden T. (071) 5 825 825 F. (071) 5 825 011 zorgenzekerheid.nl K.v.K. 28050216 AFM nummer 12001019 Tarieven niet-gecontracteerde zorg Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2019 Declaratiecode

Nadere informatie