741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep)"

Transcriptie

1 Bijlage 3 Tarieven 1. Met uitzondering van de tarieven voor verblijf en de tarieven voor geestelijke gezondheidszorg, hebben de tarieven voor jeugdhulp (eventueel als onderdeel van een combinatie met verblijf) betrekking op directe cliëntgebonden tijd. Voor de geestelijke gezondheidszorg hebben de tarieven betrekking op alle (dus zowel directe als indirecte) cliëntgebonden tijd. Directe cliëntgebonden tijd is al het directe (realtime) contact met de cliënt, in aanwezigheid van de cliënt. Deze directe, realtime, aanwezigheid mag gefaciliteerd worden via digitale communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld telefoon of skype. Indirecte cliëntgebonden tijd betreffen de werkzaamheden die ten behoeve van een cliënt worden uitgevoerd, maar niet in aanwezigheid van de cliënt. Onder indirect cliëntgebonden tijd valt de voorbereiding van de behandeling, looptijd van en naar cliënten, halen/aanvragen hulpmiddelen, reistijd ten behoeve van cliënten, wachttijd, cliëntadministratie en cliëntgebonden overleg/consult, overdacht enzovoort. 2. In de tarieven voor verblijf is een eventuele normatieve huisvestingscomponent volledig bij inbegrepen. Een eventuele normatieve huisvestingscomponent kan dus niet aanvullend worden gedeclareerd. 3. De tarieven voor verblijf zijn inclusief (voor zover van toepassing): a. verzorging b. verpleging c. begeleiding door groepsleider(s), gezinshuisouder(s), pleegouder(s) en dergelijke 4. Het tarief voor pleegzorg is inclusief een vergoeding van 1,64 voor de bijzondere kosten pleegoudervoogdij. Er vindt geen nacalculatie plaats van de werkelijke bijzondere kosten pleegoudervoogdij. 5. Alle kosten die de jeugdhulpaanbieder uit hoofde van dit contract maakt in het kader van verlening van jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering, worden geacht te zijn inbegrepen in de gecontracteerde productcodes en tarieven. Productcodes en omschrijvingen 2016 productcode 2015 productnaam Persoonlijke verzorging 40A04 H126 Persoonlijke verzorging 40A collectieve jeugdhulp licht 41A11 productcode 2016 omschrijving 2016 persoonlijke verzorging regulier: inspanningsgericht persoonlijke verzorging regulier: inspanningsgericht dagbehandeling regulier: inspanningsgericht (licht) 111 collectieve jeugdhulp licht 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) H997 Dagactiviteiten GGZ-LZA 41A11 H834 Dagactiviteit LG kind licht 41A11 H814 Dagactiviteit VG kind licht 41A14 dagbehandeling regulier: inspanningsgericht (licht) dagbehandeling regulier: inspanningsgericht (licht) dagbehandeling specialistisch: inspanningsgericht (licht) 741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep)

2 712 Dagbehandeling VF1 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) 713 Daghulp nieuwe stijl VF1 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) 714 Daghulp oude stijl VF1 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) 852 Observatie VF1 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) 852 Observatie VF1 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) 778 Pleegzorg JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) 796 Verblijf 24-uurs JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) dagbehandeling specialistisch: 115 collectieve jeugdhulp middel 41A15 inspanningsgericht (middel) 116 collectieve jeugdhulp middel 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) H815 Dagactiviteit VG kind midden 41A15 dagbehandeling specialistisch: inspanningsgericht (middel) H820 Dagbehandeling VG kind midden 41A15 dagbehandeling specialistisch: inspanningsgericht (middel) 631 Verblijf zonder overnachting 41A15 dagbehandeling specialistisch: inspanningsgericht (middel) 742 Ambulant JH2-D 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) 779 Pleegzorg JH2-D 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) 797 Verblijf 24-uurs JH2-D 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) dagbehandeling regulier: 120 Dagactiviteit LG kind zwaar 41A13 inspanningsgericht 121 Dagactiviteit LG kind zwaar 45A54 jeugdhulp ambulant specialistisch (groep) dagbehandeling regulier: H836 Dagactiviteit LG kind zwaar 41A13 inspanningsgericht H891 Dagactiviteit JLVG 41A16 H816 Dagactiviteit VG kind zwaar 41A16 dagbehandeling specialistisch: inspanningsgericht dagbehandeling specialistisch: inspanningsgericht 745 Ambulant JH3-C 45A54 jeugdhulp ambulant specialistisch (groep) 833 Behandelgroep zwaar 45A54 jeugdhulp ambulant specialistisch (groep) 782 Pleegzorg JH3-C 45A54 jeugdhulp ambulant specialistisch (groep)

3 709 Van individueel naar collectief begeleiden 45A54 jeugdhulp ambulant specialistisch (groep) 800 Verblijf 24-uurs JH3-C 45A54 jeugdhulp ambulant specialistisch (groep) 201 individuele jeugdhulp licht 45A48 H300 Begeleiding 45A48 H150 Begeleiding extra 45A48 H330 Behandeling paramedisch 45A Early intervention VG kind licht 45A Early intervention VG kind midden 45A individuele jeugdhulp middel 45A48 Gespecialiseerde begeleiding (psy) H153 (p/u.) 45A48 H152 Begeleiding speciaal 1 (nah) 45A individuele jeugdhulp zwaar 45A voor Toekomst JH2-A 45A Ambulant bij verblijf 45A Ambulant JH2-A 45A Ambulant JH2-B 45A Ambulant JH3-A 45A Ambulant JH3-B 45A Begeleiding Zwerfjongeren JH2-A 45A53

4 H325 Behandeling basis jlvg 45A53 H328 Behandeling basis som, pg, vg, lg 45A53 H329 Behandeling gedragswetenschapper 45A53 H334 Behandeling IOG (j)lvg 45A Consultatie & Advies 45A Dagbehandeling JH2-B 45A Daghulp nieuwe stijl JH1 45A Daghulp nieuwe stijl JH2 45A Daghulp nieuwe stijl JH3 45A Daghulp oude stijl JH2 45A Daghulp oude stijl JH3 45A Generalistisch ambulant 45A Gezinshuizen JH2 45A Gezinshuizen JH3 45A IAS ouderbegeleiding/ nazorg JH2-A 45A In combinatie met verblijf 45A53

5 708 Intensieve opvoedhulp gezinnen 45A MDFT 45A Obervatie JH2-A 45A Observatie JH2- B/Cognitivegedragstherapie 45A Omgangsbegeleiding JH2-B 45A Omgangsbegeleiding JH3-B 45A Ondersteuning zelfstandig wonen 45A Ondersteuning zelfstandig wonen JH2 45A Ondersteuning zelfstandig wonen JH3 45A Opvang tienermoeders JH2-A 45A Pleegzorg JH2 45A Pleegzorg JH2-A 45A Pleegzorg JH2-B 45A Pleegzorg JH3-A 45A Pleegzorg JH3-B 45A Residentiële hulp JH2-A 45A53

6 860 Residentiële hulp JH2-B 45A Residentiële hulp JH3 45A Residentiële hulpjh2 45A Specialistische jeugdhulp JH2 45A Specialistische jeugdhulp JH3 45A Therapie en training 45A Vast en Verder (opvang thuisloze jongeren en nazorg) JH2-A 45A Verblijf 24-uurs JH2-A 45A Verblijf 24-uurs JH2-B 45A Verblijf 24-uurs JH3-A 45A Verblijf 24-uurs JH3-B 45A Voorkomen uithuisplaatsing JH2 45A Voorkomen uithuisplaatsing JH3 45A Zelfstandigheidstraining 45A Pleegzorg JH3-C 45A54 jeugdhulp ambulant specialistisch (groep) 854 Crisishulp JH4 46A00 jeugdhulp crisis 783 Residentiële crisisopvang JH4 46A00 jeugdhulp crisis 788 Spoedhulp en crisisopvang JH3 46A00 jeugdhulp crisis

7 789 Spoedhulp en crisisopvang JH4 46A00 jeugdhulp crisis 791 Spoedhulp en crisispleegzorg JH3 46A00 jeugdhulp crisis 792 Spoedhulp en crisispleegzorg JH4 46A00 jeugdhulp crisis 790 Spoedhulp met crisispleegzorg JH2 46A00 jeugdhulp crisis 801 Verlengd verblijf JH4 46A00 jeugdhulp crisis 755 ambulante crisishulp/spoedhulp 46A01 jeugdhulp crisis ambulant: inspanningsgericht 756 crisishulp/spoedhulp 46A01 jeugdhulp crisis ambulant: inspanningsgericht 710 Uren Generalistische GGZ 51 generalistische basis GGZ 210 gemiddelde trajectprijs 51 generalistische basis GGZ 711 Uren Specialistische GGZ 52 specialistische GGZ 211 gemiddelde trajectprijs 52 specialistische GGZ 710 Uren Generalistische GGZ 51 generalistische basis GGZ 711 Uren Specialistische GGZ 52 specialistische GGZ 638 Chronisch 51 generalistische basis GGZ 637 Intensief 51 generalistische basis GGZ 635 Kort 51 generalistische basis GGZ 636 Middel 51 generalistische basis GGZ 639 Onvolledig behandeltraject 51 generalistische basis GGZ 640 OVP niet basispakketzorg Consult (194073) 51 generalistische basis GGZ Crisis 52 specialistische GGZ Crisis 52 specialistische GGZ Crisis 52 specialistische GGZ Crisis 52 specialistische GGZ Crisis 52 specialistische GGZ Crisis 52 specialistische GGZ Crisis 52 specialistische GGZ Diagnostiek 52 specialistische GGZ Diagnostiek 52 specialistische GGZ Diagnostiek 52 specialistische GGZ Diagnostiek 52 specialistische GGZ Diagnostiek 52 specialistische GGZ Diagnostiek 52 specialistische GGZ Diagnostiek 52 specialistische GGZ 508A 508 Diagnostiek-dyslexie 52 specialistische GGZ 509A 509 Diagnostiek-dyslexie 52 specialistische GGZ 510A 510 Diagnostiek-dyslexie 52 specialistische GGZ 511A 511 Diagnostiek-dyslexie 52 specialistische GGZ 512A 512 Diagnostiek-dyslexie 52 specialistische GGZ 513A 513 Diagnostiek-dyslexie 52 specialistische GGZ 514A 514 Diagnostiek-dyslexie 52 specialistische GGZ Behandeling kort 52 specialistische GGZ

8 Behandeling kort 52 specialistische GGZ Behandeling kort 52 specialistische GGZ Behandeling kort 52 specialistische GGZ Aandachtstekort - en gedrag 52 specialistische GGZ Aandachtstekort - en gedrag 52 specialistische GGZ Aandachtstekort - en gedrag 52 specialistische GGZ Aandachtstekort - en gedrag 52 specialistische GGZ Aandachtstekort - en gedrag 52 specialistische GGZ Aandachtstekort - en gedrag 52 specialistische GGZ Aandachtstekort - en gedrag 52 specialistische GGZ Aandachtstekort - en gedrag 52 specialistische GGZ Pervasief 52 specialistische GGZ Pervasief 52 specialistische GGZ Pervasief 52 specialistische GGZ Pervasief 52 specialistische GGZ Pervasief 52 specialistische GGZ Pervasief 52 specialistische GGZ Pervasief 52 specialistische GGZ Pervasief 52 specialistische GGZ Pervasief 52 specialistische GGZ / 040 Overige kindertijd 52 specialistische GGZ / 041 Overige kindertijd 52 specialistische GGZ / 042 Overige kindertijd 52 specialistische GGZ / 135 Overige kindertijd 52 specialistische GGZ / 175 Overige kindertijd 52 specialistische GGZ / 226 Overige kindertijd 52 specialistische GGZ / 227 Overige kindertijd 52 specialistische GGZ 535A 535 / 040 Overige kindertijd-dyslexie 52 specialistische GGZ 536A 536 / 041 Overige kindertijd-dyslexie 52 specialistische GGZ 537A 537 / 042 Overige kindertijd-dyslexie 52 specialistische GGZ 538A 538 / 135 Overige kindertijd-dyslexie 52 specialistische GGZ 539A 539 / 175 Overige kindertijd-dyslexie 52 specialistische GGZ 540A 540 / 226 Overige kindertijd-dyslexie 52 specialistische GGZ

9 541A 541 / 227 Overige kindertijd-dyslexie 52 specialistische GGZ Delirium dementie en overig 52 specialistische GGZ Delirium dementie en overig 52 specialistische GGZ Delirium dementie en overig 52 specialistische GGZ Delirium dementie en overig 52 specialistische GGZ Delirium dementie en overig 52 specialistische GGZ Delirium dementie en overig 52 specialistische GGZ Delirium dementie en overig 52 specialistische GGZ Alcohol 52 specialistische GGZ Alcohol 52 specialistische GGZ Alcohol 52 specialistische GGZ Alcohol 52 specialistische GGZ Alcohol 52 specialistische GGZ Alcohol 52 specialistische GGZ Alcohol 52 specialistische GGZ Overige aan een middel 52 specialistische GGZ Overige aan een middel 52 specialistische GGZ Overige aan een middel 52 specialistische GGZ Overige aan een middel 52 specialistische GGZ Overige aan een middel 52 specialistische GGZ Overige aan een middel 52 specialistische GGZ Overige aan een middel 52 specialistische GGZ Schizofrenie 52 specialistische GGZ Schizofrenie 52 specialistische GGZ Schizofrenie 52 specialistische GGZ Schizofrenie 52 specialistische GGZ Schizofrenie 52 specialistische GGZ Schizofrenie 52 specialistische GGZ Schizofrenie 52 specialistische GGZ Schizofrenie 52 specialistische GGZ Schizofrenie 52 specialistische GGZ Depressie 52 specialistische GGZ Depressie 52 specialistische GGZ Depressie 52 specialistische GGZ Depressie 52 specialistische GGZ Depressie 52 specialistische GGZ Depressie 52 specialistische GGZ Depressie 52 specialistische GGZ Depressie 52 specialistische GGZ Bipolair en overig 52 specialistische GGZ Bipolair en overig 52 specialistische GGZ Bipolair en overig 52 specialistische GGZ Bipolair en overig 52 specialistische GGZ Bipolair en overig 52 specialistische GGZ Bipolair en overig 52 specialistische GGZ Bipolair en overig 52 specialistische GGZ

10 Angst 52 specialistische GGZ Angst 52 specialistische GGZ Angst 52 specialistische GGZ Angst 52 specialistische GGZ Angst 52 specialistische GGZ Angst 52 specialistische GGZ Angst 52 specialistische GGZ Angst 52 specialistische GGZ Somatoforme 52 specialistische GGZ Somatoforme 52 specialistische GGZ Somatoforme 52 specialistische GGZ Somatoforme 52 specialistische GGZ Somatoforme 52 specialistische GGZ Somatoforme 52 specialistische GGZ Eetstoornis 52 specialistische GGZ Eetstoornis 52 specialistische GGZ Eetstoornis 52 specialistische GGZ Eetstoornis 52 specialistische GGZ Eetstoornis 52 specialistische GGZ Eetstoornis 52 specialistische GGZ Eetstoornis 52 specialistische GGZ Persoonlijkheid 52 specialistische GGZ Persoonlijkheid 52 specialistische GGZ Persoonlijkheid 52 specialistische GGZ Persoonlijkheid 52 specialistische GGZ Persoonlijkheid 52 specialistische GGZ Persoonlijkheid 52 specialistische GGZ Persoonlijkheid 52 specialistische GGZ Persoonlijkheid 52 specialistische GGZ Persoonlijkheid 52 specialistische GGZ Restgroep diagnoses 52 specialistische GGZ Restgroep diagnoses 52 specialistische GGZ Restgroep diagnoses 52 specialistische GGZ Restgroep diagnoses 52 specialistische GGZ Restgroep diagnoses 52 specialistische GGZ Restgroep diagnoses 52 specialistische GGZ Restgroep diagnoses 52 specialistische GGZ 632 Electroconvulsietherapie (ECT) 52 specialistische GGZ 839 Kortdurende behandeling 52 specialistische GGZ 840 Behandeling min 52 specialistische GGZ 841 Behandeling min 52 specialistische GGZ 842 Behandeling min 52 specialistische GGZ behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij gedragsproblemen consult op de polikliniek bij gedragsproblemen 53A01 53A02 behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij gedragsproblemen consult op de polikliniek bij gedragsproblemen

11 meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening 53A03 meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening consult op de polikliniek bij een psychische of gedragsaandoening 53A04 consult op de polikliniek bij een psychische of gedragsaandoening behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij bij een psychische of gedragsaandoening (incl. activiteiten psychosociaal specifiek) 53A05 behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij bij een psychische of gedragsaandoening (incl. activiteiten psychosociaal specifiek) behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij bij een psychische of gedragsaandoening (exclusief activiteiten psychosociaal specifiek) 53A06 behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij bij een psychische of gedragsaandoening (exclusief activiteiten psychosociaal specifiek) 634 Beschikbaarheidcomponent 24uurs crisisdienst 46A00 jeugdhulp crisis 808 Drangtraject, 6 mnd tvv OTS 49A02 activiteiten in het preventief justitieel kader: outputgericht 809 Drangtraject, 3 mnd ttv raadsonderzoek 49A02 activiteiten in het preventief justitieel kader: outputgericht activiteiten in het preventief justitieel kader: outputgericht 810 Drangtraject 49A Dyslexie 52 specialistische GGZ 848 Hulp bij scheiding 45A17 outputgericht (individueel) dagbehandeling regulier: 845 Kamertraining 41A13 inspanningsgericht Ambulante methadonverstrekking (AMV) 52 specialistische GGZ 633 V414 VPT 1VG excl.db 50A03 zelfstandig leven (licht) 748 Crisispleegzorg, crisisopvang PL2 44A07 pleegzorg inspanningsgericht 749 Crisispleegzorg, observatie diagnostiek PL2 44A07 pleegzorg inspanningsgericht 750 Crisispleegzorg, verlengd verblijf PL2 44A07 pleegzorg inspanningsgericht 837 Deeltijdpleegzorg 44A07 pleegzorg inspanningsgericht 747 Netwerkpleegzorg 44A07 pleegzorg inspanningsgericht 844 Pleegzorg 44A07 pleegzorg inspanningsgericht 754 Pleegzorg (PL2) 44A07 pleegzorg inspanningsgericht 753 Pleegzorg PL2 44A07 pleegzorg inspanningsgericht 752 Pleegzorg PL2 (zonder verblijf) 44A07 pleegzorg inspanningsgericht 746 Spoedhulp en crisispleegzorg PL2 44A07 pleegzorg inspanningsgericht

12 751 Opvang tienermoeders in project gezin PL2 44A07 pleegzorg inspanningsgericht 736 Kleinschalig groepsverblijf licht 44A08 gezinshuis: inspanningsgericht 832 Gezinshuis 44A08 gezinshuis: inspanningsgericht 716 Gezinshuizen VF4 44A08 gezinshuis: inspanningsgericht 735 Jeugdigen in RIBWs VZ2.5 44A08 gezinshuis: inspanningsgericht 736 Kleinschalig groepsverblijf licht 44A08 gezinshuis: inspanningsgericht 718 Opvang tienermoeders VF5 44A08 gezinshuis: inspanningsgericht 861 Residentiële hulp VF4 44A08 gezinshuis: inspanningsgericht 715 Verblijf 24-uurs VF3 44A08 gezinshuis: inspanningsgericht 717 Verblijf 24-uurs VF4 44A08 gezinshuis: inspanningsgericht 717 Verblijf 24-uurs VF4 44A08 gezinshuis: inspanningsgericht 720 Verblijf 24-uurs VF5 44A08 gezinshuis: inspanningsgericht 410 open verblijf regulier 44A29 Deelprestatie verblijf A (Lichte 624 verzorgingsgraad) 44A29 Deelprestatie verblijf B (Beperkte 625 verzorgingsgraad) 44A29 Deelprestatie verblijf C (Matige 626 verzorgingsgraad) 44A flexibel verblijf 44A Jeugdigen in RIBWs VZ2.5 44A OVP niet basispakketzorg Verblijf (194074) 44A29 Vast en Verder (opvang thuisloze jongeren) VF5 44A Residentiële crisisopvang VF6 44A Spoedhulp en crisisopvang 44A Verblijf 24-uurs VF7 44A Verlengd verblijf VF6 44A29 Z430 ZZP 3VG excl.bh excl.db 44A open verblijf zwaar 44A30 Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde 627 verzorgingsgraad) 44A30 Deelprestatie verblijf E (Intensieve 628 verzorgingsgraad) 44A30 Deelprestatie verblijf F (Extra 629 intensieve verzorgingsgraad) 44A30

13 726 Verblijf 24-uurs VF8 44A30 Z560 ZZP crisisopvang LVG (jeugd) 44A30 Z560 ZZP crisisopvang LVG (jeugd) 44A30 Z560 ZZP crisisopvang LVG (jeugd) 44A30 Z992 ZZP GGZ verblijfscomponent 44A Behandelgroep Crisis 46A04 jeugdhulp crisis verblijf (excl beh): inspanningsgericht 855 Crisishulp VF8 46A04 jeugdhulp crisis verblijf (excl beh): inspanningsgericht 802 JeugdzorgPlus (VF9) 44A Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad) 44A logeren met begeleiding, licht 44A09 logeren: inspanningsgericht 442 logeren met begeleiding, middel 44A09 logeren: inspanningsgericht H455 logeren 44A09 logeren: inspanningsgericht 443 logeren met begeleiding, zwaar 44A09 logeren: inspanningsgericht 451 logeren met begeleiding, licht 44A09 logeren: inspanningsgericht 452 logeren met begeleiding, middel 44A09 logeren: inspanningsgericht 453 logeren met begeleiding, zwaar 44A09 logeren: inspanningsgericht 728 Verblijf 24-uurs OD 43A14 observatie: inspanningsgericht 721 Observatie diagnostiek VF6 43A14 observatie: inspanningsgericht 807 Crisispleegzorg, observatie diagnostiek OD 43A14 observatie: inspanningsgericht 824 Observatie diagnostiek (OD) 43A14 observatie: inspanningsgericht 302 Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie 43A14 observatie: inspanningsgericht 642 Zeer intensieve beh. met cont. tot zeer intensieve besch. 43A39 jeugdhulp verblijf: inspannningsgericht (extra zwaar) 707 Deeltijd wonen en amb, ondersteuning 43A08 deeltijdverblijf: inspanningsgericht Z432 ZZP 3VG incl.bh excl.db 43A51 per dag ZZP 3VG incl BH ex DB 849 Drie milieu voorzieningen 43A12 jeugdzorgplus: inspanningsgericht Z523 ZZP 2LVG incl.bh incl.db 43A54 per dag ZZP 2LVG incl. BH incl. DB Z533 ZZP 3LVG incl.bh incl.db 43A55 per dag ZZP 3LVG incl. BH incl. DB Z543 ZZP 4LVG incl.bh incl.db 43A56 per dag ZZP 4LVG incl BH incl DB

14 Z553 ZZP 5LVG incl.bh incl.db 43A57 per dag ZZP 5LVG incl BH incl DB Z993 ZZP VG&LG verblijfscomponent 44A43 per dag ZZP VG&LG verblijfscomponent Z911 Toeslag Multifunctioneel centrum (MFC) 45A58 per dag toeslag ZZP MFC Z912 Toeslag ZZP Observatie 45A59 per dag toeslag ZZP observatie Z978 Toeslag ZZP woonzorg GHZ kind 45A60 per dag toeslag ZZP woonzorg GHZ kind Z979 Toeslag ZZP woonzorg GHZ jeugd 45A61 per dag toeslag ZZP woonzorg GHZ jeugd 818 Aanpak 12 min 47A06 samenloop: outputgericht 826 dubbele maatregel 47A06 samenloop: outputgericht 812 GBM Advies 49A02 activiteiten in het preventief justitieel kader: outputgericht 811 Gedragsbeïnvloedingen Maatregel (GBM) begeleiding 47A03 gedragsbeïnvloedende maatregel: outputgericht 815 ITB CRIEM 47A04 ITB Criem: outputgericht 814 ITB Harde Kern 47A05 ITB harde kern: outputgericht 704 Hulp & Steun 47A01 jeugdreclassering: outputgericht 738 Jeugdreclasseringsmaatregel 47A01 jeugdreclassering: outputgericht 820 Toezicht & Begeleiding 47A01 jeugdreclassering: outputgericht 823 Regulier 47A01 jeugdreclassering: outputgericht 729 OTS < 1 jaar 48A01 OTS jaar 1: outputgericht 843 Onder Toezichtstelling 48A01 OTS jaar 1: outputgericht 730 OTS > 1 jaar 48A02 OTS jaar 2 en verder: outputgericht 827 Preventieve JB 48A00 jeugdbescherming 737 Scholings- en trainingsprogramma (STP) 47A07 STP scholings- en trainingsprogramma: outputgericht 731 Voogdij (innovatie) 48A03 voogdij: outputgericht 732 Voogdij 48A03 voogdij: outputgericht 733 Voogdijmaatregel 48A03 voogdij: outputgericht 822 huisverbod 48A00 jeugdbescherming 901 H896 gespecialiseerde zorgcoördinatie in het vrijwillig kader geen landelijke code beschikbaar, is geen jeugdhulp Vervoer dagbest./dagbeh. kind extramuraal 42A03 vervoer: inspanningsgericht

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85%

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% , Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% H126 Persoonlijke verzorging (p/u.) per uur 43,17 36,70 H127 Persoonlijke verzorging extra (p/u.) per uur 51,76 43,99 H132 Nachtverzorging (p/clt.p/dg.dl.) per

Nadere informatie

dat de raad in de Verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening een financieel besluit dient te stellen;

dat de raad in de Verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening een financieel besluit dient te stellen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 14192 18 februari 2015 Financieel Besluit jeugdhulp gemeente Kapelle 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de

Nadere informatie

Categorie Minimaal indicatieniveau ijw categorie Code Zeeland Omschrijving zorgvorm Eenheid WORDEN

Categorie Minimaal indicatieniveau ijw categorie Code Zeeland Omschrijving zorgvorm Eenheid WORDEN Basis GGZ Basis ggz Generalistische basis ggz bggzs Basis ggz Traject - Basis GGZ Basis ggz Generalistische basis ggz bggzd Basis ggz diagnostiek Traject - GGZ ambulant Specialistische ggz Specialistische

Nadere informatie

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Productcode Jeugd vanaf 1-1-2015 Oude en Nieuwe Product omschrijving Containercode Tarief Eenheid 34500 Persoonlijke verzorging 34106 *Persoonlijke verzorging

Nadere informatie

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA)

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA) Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Eenheid Gemiddeld (NZA) PGB = PGB bij inschakeling sociaal netwerk = maximaal 50% maximaal 75% van NZA tarief tot max 20 van gemiddeld euro per en 30 euro

Nadere informatie

Naam organisatie: Invulformulier productieomvang jeugdhulp regio Hart van Brabant 2016:

Naam organisatie: Invulformulier productieomvang jeugdhulp regio Hart van Brabant 2016: Bijlage 1 Regionaal (L)VB Invulformulier productieomvang jeugdhulp : Prestatie Grondslag Omschrijving prestatie code tarief Tarief Aantal producteenheden regio Hart van Brabant Aantal cliënten Omzet Regio

Nadere informatie

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Hoofdcategorie Subcategorie Product Jeugd - Ambulante behandeling - JGGZ 51 - Generalistische basis-ggz 51000 - Toewijzing Generalistische

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 16418 12 februari Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening

Nadere informatie

PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u.

PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u. PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u.) uur 43,31 31102 (H127) Persoonlijke verzorging extra (p/u.) uur

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 3-11-2015 Code Omschrijving Tarief 25B029 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 3.778,37 10B823

Nadere informatie

Standaard productcodetabel ijw 2.0 Versie 1.0, juli 2015

Standaard productcodetabel ijw 2.0 Versie 1.0, juli 2015 Standaard productcodetabel ijw 2.0 Versie 1.0, juli 2015 Productcategorie Code Omschrijving 40 Persoonlijke verzorging 41 Dagbehandeling 42 Vervoerdiensten Productcode Code Omschrijving 40A00 Persoonlijke

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 10-6-2015 Code Omschrijving Tarief 10B823 Aandachtstekort- en gedrag - vanaf 12000 tot en met 17999 min 20.650,37 25B029 Aandachtstekort-

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening Jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015; besluit vast te stellen het Besluit

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 GGZ Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen bepalen. De verwachting

Nadere informatie

Behandelgroep Minuten Tarief

Behandelgroep Minuten Tarief Diagnostiek 250006 007 Diagnostiek 1-99 187,83 250007 008 Diagnostiek 100-199 291,82 250008 009 Diagnostiek 200-399 581,87 102815 162 Diagnostiek 400-799 1.102,77 102816 163 Diagnostiek 800-1199 1.893,93

Nadere informatie

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015 Productstructuur ggz 2015 Versie 20140701 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten SGGZ Tijdklasse tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten 1.119,68 Diagnostiek 800-1.199 minuten

Nadere informatie

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 313,42 180002 180002 2. Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 534,03 180003 180003

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4.

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4. 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 177,52 191,37 198,87 187,83 127,41 008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 275,80 297,31 308,97 291,82 266,41 009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 549,92

Nadere informatie

Productcodetabel ijw-berichten Versie 1.0, december 2014

Productcodetabel ijw-berichten Versie 1.0, december 2014 tabel ijw-berichten 31 Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam 00000 Nader te bepalen 32 Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 00000 Nader te bepalen L0001 Consultatie

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Productcodevertaaltabel bij ijw 2.0

Productcodevertaaltabel bij ijw 2.0 Versie: februari 2016 Deze tabel geeft alle productcodes weer die zijn opgenomen in het informatiemodel voor ijw 2.0, versie 1.3. De productcodes worden weergegeven per productcategorie en met bronvermelding.

Nadere informatie

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek Herzien d.d. 04-01-2016 Contract Contractomschrijving Perceel- Perceelomschrijving Categorie- Categorie- Product- - nummer code ZI omschrijving ZI code ZI nummer 01 Compensatie

Nadere informatie

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN 1. Begeleiding Biedt persoonlijke- en/of gezins- uur Begeleiding ondersteuning om zo goed mogelijk Biedt specialistisch persoonlijke en/of uur Begeleiding complex gezinsondersteuning

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Stad Holland Zorgverzekeraar DSW sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Deelprestaties Behandeling Bijzondere productgroepen Omschrijving behandelgroep soort tarief Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten behandeling

Nadere informatie

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Diagnostiek Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 198,16 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 307,87 Diagnostiek

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand; gelet op de artikelen 13, zevende lid, 16, 17, tweede lid, 19,

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Looptijd prijslijst 1/1/2016-30/6/2016* * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen

Nadere informatie

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen gespecialiseerde GGZ 2015 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066 Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Code Omschrijving productgroep activiteit (geen vast onderdeel omschrijving

Nadere informatie

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Wij zijn er voor ú Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Declaratiecode Bijzondere Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 99,08 190,19 25B007 8 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Addendum 1 behorende bij Deelovereenkomst Specialistische Ondersteuning, Inkoop Jeugd Peel 6.1, getekend d.d. 21 oktober 2014

Addendum 1 behorende bij Deelovereenkomst Specialistische Ondersteuning, Inkoop Jeugd Peel 6.1, getekend d.d. 21 oktober 2014 Addendum 1 behorende bij Deelovereenkomst Specialistische Ondersteuning, Inkoop Jeugd Peel 6.1, getekend d.d. 21 oktober 2014 De navolgende partijen: De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond,

Nadere informatie

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door zorgaanbieders

Nadere informatie

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantenprijzen is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf-

Nadere informatie

Zaaknummer: 553376 Datum: 23 mei 2016 Portefeuillehouder: wethouder P. (Piet) Vat Beantwoording raadsvraag: Analyse overschotten (jeugd)zorg en Wmo

Zaaknummer: 553376 Datum: 23 mei 2016 Portefeuillehouder: wethouder P. (Piet) Vat Beantwoording raadsvraag: Analyse overschotten (jeugd)zorg en Wmo Aan: J.Korevaar-den Besten Cc: de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 553376 Datum: 23 mei 2016 Portefeuillehouder: wethouder P. (Piet)

Nadere informatie

Landelijke afspraken VNG

Landelijke afspraken VNG Landelijke afspraken VNG Functie Subfunctie Aanbieder Productcode Product Eenheid Productcategorie Erkende interventies FFT Accare L0001 Consultatie Per uur L0128 Functional Family Therapy (FFT) Per traject

Nadere informatie

Landelijke afspraken VNG

Landelijke afspraken VNG Landelijke afspraken VNG Functie Subfunctie Aanbieder Productcode Product Eenheid Productcategorie Erkende interventies FFT Accare L0001 Consultatie Per uur L0128 Functional Family Therapy (FFT) Per traject

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Looptijd prijslijst 1-1-2016 tot 31-3-2016* 1/5 * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen

Nadere informatie

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Welke informatie is er in dit document

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SITTARD-GELEEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SITTARD-GELEEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SITTARD-GELEEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Sittard-Geleen Adres Markt 1 E-mailadres facturenwmo@sittard-geleen.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Koppeltabel prestatiecodes aan zzpcodes tbv de AW319

Koppeltabel prestatiecodes aan zzpcodes tbv de AW319 Z015 ZZP 1VV (excl.bh incl.db) 750 Z025 ZZP 2VV (excl.bh incl.db) 751 Z031 ZZP 3VV (excl.bh incl.db) 752 Z033 ZZP 3VV (incl.bh incl.db) 752 Z041 ZZP 4VV (excl.bh incl.db) 753 Z043 ZZP 4VV (incl.bh incl.db)

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE BEEK. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE BEEK. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE BEEK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Beek Adres Raadhuisstraat 9 E-mailadres info@gemeentebeek.nl Telefoonnummer 046-4389222 Declaratieformat

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullende omschrijving ingekochte producten Jeugdhulp. Versie 1 Datum 04 januari 2016

Bijlage 1 Aanvullende omschrijving ingekochte producten Jeugdhulp. Versie 1 Datum 04 januari 2016 Bijlage 1 Aanvullende omschrijving ingekochte producten Jeugdhulp Versie 1 Datum 04 januari 2016 Inleiding Dit document bevat aanvullende omschrijvingen van de ingekochte jeugdhulpproducten voor de regio

Nadere informatie

Opdracht sociaal domein 2016

Opdracht sociaal domein 2016 Opdracht sociaal domein 2016 Transformatie in de sociale uitvoeringspraktijk Inhoudsopgave Wat willen we met de inkoop/subsidie 2016? Hoe doen we de inkoop/subsidie 2016? - 2 - Inhoudelijk kader Visie

Nadere informatie

Bijlage 2 : Bedrag per instelling

Bijlage 2 : Bedrag per instelling Bijlage 2 : Bedrag per instelling Aangeschreven instelling Soort jeugdhulp 80 % van het huidig jeugdbudget 2012 om zowel de zorg te continueren als nieuwe instroom op te pakken Adelante jggz (ambulante

Nadere informatie

Perceel JGGZ. 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen

Perceel JGGZ. 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Perceel JGGZ 4a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Inleiding Onderdeel van de Offerteaanvraag Inkoop Wmo en Jeugd is het Perceel Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ). De regio onderscheidt onder

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5047-01 1 januari 2012 29 augustus 2011 31 augustus 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie Zorgmarkten Cure

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING DBC GGZ Kenmerk Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5061-01 1 januari 2012 28 november 2011 30 november 2011 vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 6 Datum: 3-2-2015 nr. 2015-2

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 6 Datum: 3-2-2015 nr. 2015-2 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 6 Datum: 3-2-2015 nr. 2015-2 Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 15 december 2014 hebben vastgesteld de nadere regels behorende

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasdriel 2015

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasdriel 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet, het uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullende omschrijving ingekochte producten Jeugdhulp. Versie 3 Datum 22 januari 2016

Bijlage 1 Aanvullende omschrijving ingekochte producten Jeugdhulp. Versie 3 Datum 22 januari 2016 Bijlage 1 Aanvullende omschrijving ingekochte producten Jeugdhulp Versie 3 Datum 22 januari 2016 Inleiding Dit document bevat aanvullende omschrijvingen van de ingekochte jeugdhulpproducten voor de regio

Nadere informatie

Werken met/aan de nieuwe PDC. September 2015

Werken met/aan de nieuwe PDC. September 2015 Werken met/aan de nieuwe PDC September 2015 Kaders inkoop Aggregeren van eenheid naar maand Werken met 20-30 producten vanuit werkelijkheid keukentafelgesprek Kortingen per sector Liefst objectieve prijzen,

Nadere informatie

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw 24 augustus 2015 Online vragenuur Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten Toelichting op productcodetabellen Opbouw van de productcodetabellen

Nadere informatie

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een beperking

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een beperking Bijlage bij besluit: Toelichting op individuele voorzieningen Nadere definiëring van individuele voorzieningen Doelgroep Via inkoop lokaal Generalistische basis GGz 18 jaar met psychische problemen Via

Nadere informatie

Inleiding Inkoopsystematiek Blok Betreft Diensten Contractering 2015 en 2016

Inleiding Inkoopsystematiek Blok Betreft Diensten Contractering 2015 en 2016 Memo Van : Sonja van Kampen Aan : college Datum : 15 december 2015 Onderwerp : Onderhandelingsresultaat C1 en C2 regionale en bovenregionale jeugdzorg Registratienummer : INT15.0682 Registratiecode : *INT15.0682*

Nadere informatie

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten 2013 2 Hoofdstuk 1: Totaaloverzichten (Begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Totaaloverzichten (begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Begeleiding

Nadere informatie

Vragen Producten inkoop 2016

Vragen Producten inkoop 2016 Vragen Producten inkoop 2016 Vraag Antwoord 1 Wie is vanuit de inkoop organisatie Eindhoven contactpersoon voor vragen over het PDC Inhoudelijke vragen specifiek over de Jeugdzorg: contracteringjeugdzorg@eindhoven.nl

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk Hoe werkt het in praktijk Zorgvormen nu en vanaf 2015 Functies Lokale jeugdhulp Bureau Jeugdzorg Jeugd- en opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugd GGZ Eerste Lijn Jeugd-VG,LG,

Nadere informatie

Jaartal vanaf wanneer nieuwe instroom niet meer mogelijk is:

Jaartal vanaf wanneer nieuwe instroom niet meer mogelijk is: Code Nza 1 Verdeling % domein Toelichting: Z015 Per dag ZZP 1VV incl. DB Jaartal vanaf wanneer nieuwe instroom niet meer mogelijk is: Let op: dit product staat op omdat de zittende Deze stromen in in extramurale

Nadere informatie

Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0

Toelichting zorgprofielen ggz. Versie 1.0 Toelichting zorgprofielen ggz 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Afbakening van de ggz in 2014... 3 2 Methodiek... 6 2.1 Wijzigingen productstructuur... 6 2.2 Dataselectie... 6 3 Profielen...

Nadere informatie

Voorbeeldaanbieder Inkoopboek Sociaal Domein *** 2015 - CONCEPT

Voorbeeldaanbieder Inkoopboek Sociaal Domein *** 2015 - CONCEPT Inkoopboek Sociaal Domein 2015 - CONCEPT BMC dr. ir. E.H. van der Meer egbertvandermeer@bmc.nl Inhoud Inleiding 3 Aanwijzingen voor inkopers 4 Gehanteerde namen en codes 5 Flexibiliteit en financiële ruimte

Nadere informatie

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl)

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) C. Begeleiding (Christie en Albert) D. Behandeling (Rosèl) E. Verblijf Product

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Deel 3: Bijlagen. Stichting Lindenhout

Jaardocument 2014. Deel 3: Bijlagen. Stichting Lindenhout Jaardocument 2014 Deel 3: Bijlagen Stichting Lindenhout 1 PROVINCIE GELDERLAND... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 CLIËNTENSTROOM... 3 1.3 VOLUME EN PRIJZEN P MAAL Q... 3 1.4 RECAPITULATIE SUBSIDIE GELDERLAND 2014...

Nadere informatie

Handreiking berichtenverkeer jeugd-ggz

Handreiking berichtenverkeer jeugd-ggz Datum : 10 december 2015 Versie : 1.1 Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Context... 1 2. Doel en scope van de handreiking... 2 2.1 Achtergrond berichtenverkeer jeugd... 2 2.2 Doel handreiking...

Nadere informatie

Financieel besluit gemeente Nijmegen Wmo 2015 en Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Nijmegen 2015

Financieel besluit gemeente Nijmegen Wmo 2015 en Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Nijmegen 2015 Financieel besluit gemeente Nijmegen Wmo 2015 en Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Nijmegen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen; Op grond van de Verordening

Nadere informatie

Standaard productcodetabel iwmo 2.0 versie 1.0, juli 2015

Standaard productcodetabel iwmo 2.0 versie 1.0, juli 2015 Standaard productcodetabel iwmo 2.0 versie 1.0, juli 2015 Productcategorie Code Omschrijving 01 Hulp bij het huishouden 02 Begeleiding 03 Persoonlijke verzorging Productcode Code Omschrijving 01A00 Hulp

Nadere informatie

Tarieflijst AWBZ-zorgaanbieders 2009

Tarieflijst AWBZ-zorgaanbieders 2009 Indeling tarieflijst 1. Geestelijke gezondheidszorg 2. Bijzondere tandheelkunde 3. AWBZ-zorg, exclusief geestelijke gezondheidszorg 1. Algemene bepalingen bij geestelijke gezondheidszorg De definities

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland:

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Perceelbeschrijving VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp

Nadere informatie

ZKN Academie Workshop Zorginkoop

ZKN Academie Workshop Zorginkoop ZKN Academie Workshop Zorginkoop 20 november 2013 Aangenaam kennis te maken Jeroen Dokter, Interim management / beleid Aandachtsgebieden: Kwaliteit, Zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken,

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit verordening Jeugdhulp. Gemeente Lingewaal 2015

Uitvoeringsbesluit verordening Jeugdhulp. Gemeente Lingewaal 2015 Uitvoeringsbesluit verordening Jeugdhulp Gemeente Lingewaal 2015 1 Uitvoeringsbesluit verordening jeugdhulp Lingewaal 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal; gelet op

Nadere informatie

a. Zorgaanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.

a. Zorgaanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling. Bijlage bij CT 15-29 REGELING Regeling publicatie wachttijden GGZ Ingevolge de artikelen 38, leden 4 en 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Gemiddelde budgetten per cliënt (en dag) voor de cliënten met een voogdijmaatregel en cliënten die 18 jaar of ouder zijn

Gemiddelde budgetten per cliënt (en dag) voor de cliënten met een voogdijmaatregel en cliënten die 18 jaar of ouder zijn Gemiddelde ten per cliënt (en dag) voor de cliënten met een voogdijmaatregel en cliënten die 18 jaar of ouder zijn Evert Pommer en Klarita Sadiraj Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2016 Het

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Transitie Jeugdzorg Van zorgen voor naar zorgen dat Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Doel decentralisatie Één financieringssysteem voor het gehele jeugdbeleid: preventief, ambulant

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/CU-5074-01 30 juni 2014 1 januari 2015 31 december 2015 vlgnr. 1 De

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5103

BELEIDSREGEL BR/CU-5103 BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar:

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar: Pleegzorg bij Parlan Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio West-Friesland en de regio

Nadere informatie

Tarieflijst AWBZ-zorgaanbieders 2008

Tarieflijst AWBZ-zorgaanbieders 2008 Bijlage bij PERP/rrow/Care/AWBZ/08/9c Indeling tarieflijst 1. Geestelijke gezondheidszorg 2. Bijzondere tandheelkunde 3. AWBZ-zorg, exclusief geestelijke gezondheidszorg 1. Algemene bepalingen bij geestelijke

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5114

BELEIDSREGEL BR/CU-5114 BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING DBC S EN OVERIGE PRODUCTEN GESPECIALISEERDE GGZ Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/CU-5070-2 19 november 2013 1 januari 2014 31 december 2014 vlgnr.

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

@kenterjeugdhulp. Kenter Jeugdhulp. Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke rol zien we voor onszelf weggelegd in de transformatie jeugdhulp?

@kenterjeugdhulp. Kenter Jeugdhulp. Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke rol zien we voor onszelf weggelegd in de transformatie jeugdhulp? @kenterjeugdhulp Kenter Jeugdhulp Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke rol zien we voor onszelf weggelegd in de transformatie jeugdhulp? 2 Kenter Jeugdhulp Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer?

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? AWBZ Intramuraal (met Extramuraal Wmo Jeugd Participatie verblijf) (thuiswonend) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten*

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING tweedelijns 1 curatieve GGZ Kenmerk Datum inwerkingtreding Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5062-01 1 januari 2013 4 september 2012 n.v.t. vlgnr. Geldig tot Behandeld door 1 -

Nadere informatie

Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen

Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen Zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen Jeugdzorg, jeugdggz en jeugdlvb Een overzicht van de vormen van jeugdzorg die onder gemeentelijke regie gaan vallen Gewijzigde tweede druk Inleiding: de

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Bijlage en aanvullende informatie bij Zorglandschap Jeugdhulp

Bijlage en aanvullende informatie bij Zorglandschap Jeugdhulp VNG Bijlage en aanvullende informatie bij Zorglandschap Jeugdhulp Status en ontwikkelingen binnen verschillende jeugdhulpfuncties Patrick Tazelaar, Nilco van der Steege, Chiel Peters 9 april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Besluit Jeugdhulp gemeente s-hertogenbosch 2015

Besluit Jeugdhulp gemeente s-hertogenbosch 2015 Besluit Jeugdhulp gemeente s-hertogenbosch 2015 Gelet op de artikelen 2, derde lid 10, derde en vierde lid 14, vierde lid Van de Verordening Jeugdhulp gemeente 's-hertogenbosch 2015 Artikel 1 Vormen van

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 D0260-201603 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Lelystad. Raadsbesluit. /Lj OSó2. gemeenteraad. Nummer: 141033747. De raad van de gemeente Lelystad,

Lelystad. Raadsbesluit. /Lj OSó2. gemeenteraad. Nummer: 141033747. De raad van de gemeente Lelystad, /Lj OSó2 gemeenteraad ff Lelystad Raadsbesluit Nummer: 141033747 De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 19 augustus 2014; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie