rrreonr , Ê 1 Het Polderhuis, Lekdijk-Oost te Jaarsveld Mogelijkheden voorgebruiksverhetehng en restauratie Kh ' Aannilltiide gegtveim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rrreonr , Ê 1 Het Polderhuis, Lekdijk-Oost te Jaarsveld Mogelijkheden voorgebruiksverhetehng en restauratie Kh ' Aannilltiide gegtveim"

Transcriptie

1 H V L K E M A Het Polderhuis, Lekdijk-Oost te Jaarsveld 1 l ^^L, Ê 1 tr Mogelijkheden voorgebruiksverhetehng en restauratie 2010, Hylkema Consultants BV Code Dociuneatgegcvcns Briefcummer Ingekomen Ontvanjstbev. Aid. / behand. Kop ; Uitg. brief rrreonr Kh ' Aannilltiide gegtveim Opiiif,,-

2 Inhoudsopgave Algemene gegevens Inleiding Deel 1 Functionele uitgangspunten Bestaande toestand Gewenste functies: functioneel programma a Dijkpost b Uitbreiding kantoorfunctie c Kantinefunctie d Nieuwefunctie e Extra berging Bestaande planvorming Samenvatting 10 Deel 2 Ruimtelijke uitgangspunten Beschikbare bouwdelen Beschrijving van het complex Exterieur Interieur Rijksmonumentenstatus: vergunning & subsidie Indeling bestaande toestand 21 Deel 3 Functionele en ruimtelijke indeling: schetsplan Inleiding Uitgangspunten Uitgangspunten HDSR Uitgangspunten Hylkema Consultants Specifiek Programma van Eisen, per functie Terrein Ruimtelijke vertaling van nieuwe indeling: scenario I Stenen wachthuis en zwarte schuur Voormalige woning Paardenstal Ruimtelijke vertaling van nieuwe indeling: scenario II Stenen wachthuis en zwarte schuur Voormalige woning 35

3 3.4.3 Paardenstal 35 3.S Scenario I of scenario II als voorkeursscenario? 36 Deel 4 Kosten: renovatie eri inrichting gebouwen 37 Conclusie 39 Colofon 41 Bijlagen 42 Bijlage 1 Redengevende omschrijving van de Rijksdienst voorarcheologie, Cultuurlandschapen Monumenten 43 Bijlage 2. Plattegrond nieuwe toestand, scenario 1 46 Bijlage 3 Plattegrond nieuwe toestand, scenario II 48 Bijlage 4 Bouwkundige opname bestaande toestand, BouwburoVitruvius 50 Bijlage 5 Kostenraming scenario I, met bruto bedragen, Bouwburo Vitruvius..51 Bijlage 6 Kostenraming scenario II, met bruto bedragen, Bouwburo Vitruvius 52 Bijlage 7 Ruimteverdeling met functies en vierkante meters, opa3 53

4 Algemene gegevens Naam: Adres: Kad. sectie/nr.: Rijksmonument: Complex: Redengevende omschrijving van het complex (RACM): Polderhuis Lekdijk Oost MSJAARSVELD B/184 Ja, (Polderhuis) en (magazijn) Ja, Inleiding Aan de Lekdijk, hoek Van Alterenlaan gelegen waterstaatkundig complex, is opgetrokken in 1903 / 1904 in opdracht van het Hoogheemraadschap van delekdijk Benedendams en IJsseldam. Het Polderhuis is ontworpen door architect J.F. Klinkhamer in de Hollandse neorenaissancestijl. Op dezelfde plaats stond een dijkhuis uit 1675, waarvan het achterhuis in gewijzigde vorm vermoedelijk een restant is. Oorspronkelijk bevond zich in het rechterdeel van het pand de dienstwoning. In het midden ligt op de verdieping de kamer van dedijkgraaf; links, eveneens op de verdieping, bevindtzich de vergaderzaal.het dijkmagazijn bevindt zich rechts van het Polderhuis en diende als opslag van materialen. Het complex diende als waakhuis nummer 4 binnen ditgebied als bijeenkomstplaats in tijden van hoog water. Omschrijving Aan de Lekdijk oost / hoeks.l. van Alterenlaan gelegen waterstaatkundig complex bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Polderhuis 2. dijkmagazijn Ten noordwesten van delekdijk is het Polderhuis lager gelegen ten opzichtevan dedijk.de voorgevel is op de dijk en de rivier' delek georiënteerd. Ten noorden ervan bevindt zich het dijkmagazijn.voor het Polderhuisligt een formeel aangelegde tuin, bestaande uit twee gazons, omgeven door sierbuxus en het pad naar de hoofdentree, geflankeerd door hagen. Waardering Het waterstaatkundig complex is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als karakteristiek envrij gaaf voorbeeld van een Polderhuis in Hollandse neorenaissancestijl uit omstreeks 1900 met bijbehorend dijkmagazijn. Bovendien is hetvan belang als uiting van de bestuurlijke geschiedenis van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams en IJsseldam en als uiting van de geschiedenis van de waterbeheersing. Tevens heeft hetcomplex ensemblewaarde vanwege de beeldbepalende ligging aan de Lekdijk.

5 Inleiding Door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) te Houten is Hylkema Consultants BV verzocht onderzoek te doen naar het verbeteren van de invullingen het gebruik van de monumentale opstallen als onderdeel van het Polderhuiscomplex aan de Lekdijk-Oost te Jaarsveld (gemeente Lopik). Dit complex bestaat uit vijf onderdelen (met twee monumentnummers) te weten het Polderhuis, de voormalige woning, de paardenstal, het stenen wachthuis en de zwarte schuur. Concreet heeft het onderzoek betrekking op de volgende punten: 1. Het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden (en onmogelijkheden) voor het inrichten van ruimte in de voormalige paardenstal met een expositie/diaruimte, winkelruimte en pantryfaciliteit ten behoeve van groepen.als randvoorwaarde geldt dat het faciliteren van dijkmagazijn en dijkpost (nu voorzien in de voormalige paardenstal) gewaarborgd blijft. Tevens de mogelijkheden in kaart brengen om deze ruimte ookin te zetten als vergaderfaciliteit voor medewerkers van dehdsr. 2. Onderzoek naar de mogelijkheden om het stenen wachthuis intern te moderniseren en daar eventueel een kantinefunctie aan te geven. 3. Onderzoek naar de mogelijkheden om de zolder boven het voormalige woonhuis bij het woonhuis te betrekken en deze ruimte een kantoorfunctie te geven ten behoevevan de huurder. 4. Het aanleveren van een kostenraming waarin aanpassings- en verbouwkosten evenals de inrichtingskosten inzichtelijk worden gemaakt. Voorliggend rapport presenteert de resultaten van dat onderzoek. Bij het onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden is gekeken naar de volgende onderdelen: voormalige woning; paardenstal; - stenen wachthuis en de zwarte schuur. Het Polderhuis is buiten beschouwing gebleven omdat hier al eind 2008 naar.- gekeken is door Hylkema Consultants en er thansgeen wensen tot verdere verbetering van het gebruik zijn.

6 Deel 1 Functionele uitgangspunten 1.1 Bestaande toestand m i AJbeelding 1 -Jaarsveldis onderdeelvau de gemeente Lopik,en ligt ten oostzuidoosten van Lopik aandelek Het Polderhuiscomplex isin eigendom van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en wordt deels verhuurd aan een adviesbureau. Het Polderhuis is gelegen aan de kruising van des.l. van Alterenlaan en delekdijk-oost. Het hoofdvolume bestaat uiteen samengesteld tweelaags gebouw met kapverdieping aan de dijk, waarachter haaks twee geschakelde volumes, gedekt onder zadeldak en één bouwlaag hoog (de voormalige woning en de paardenstal). Parallel aan deze geschakelde volumes,aan de noordelijke langszijde van het perceel (S.L. van Alterenlaan) isde zwarte schuur gelegen met stenen wachthuis. De begane grond van het Polderhuis en de voormalige woning isin gebruik als kantoorruimte voor het adviesbureau. De verdiepingvan het Polderhuis wordt vooral gebruikt als vergaderlocatie voor het Hoogheemraadschap,Op de verdieping is ondermeer een grote vergaderzaal, een antichambre en een keuken aanwezig.de zoldervan het Polderhuis wordt thans niet gebruikt. De begane grond van de paardenstal en de zwarte schuur worden thans gebruikt door HDSR als opslag, i n het geval van de paardenstal met beperkte

7 kantoormogelijkheid. De zolders van de voormalige woning, de paardenstal en de zwarte schuur worden eveneens gebruikt alsopslag. Afbeelding 2 - locatievan hel Polderhuiscomplt ende Lekdijk-Oost.Afbeelding isnoordgericht. i zuiden van dekruisings.l. van Alterenlaan 1.2 Gewenste functies: functioneel programma HetHDSR heeft, zoals vermeld inde inleiding een aantal wensen geformuleerd met betrekking tot een mogelijke verandering van deze bestaande toestand.deze wensen, en de op basis daarvan geformuleerde opdracht, hebben betrekking op: a. dijkpost handhaven en verbeteren; b. kantoorfunctie uitbreiden; c. kantinefunctie verbeteren; d. creëren van expositie/winkel/faciliteiten voor groepen/kleinschalige horeca/ruimte vrijwilligers; e. berging voor gereedschap en overige zaken. 1.2.a Dijkpost Eendijkpost iseen gebouw waarin materiaal en materieel ten behoeve van de dijkbewaking en -inspectie en voor eenvoudig herstel/versterking is opgeslagen welke de dijkpost verwacht bij een kritieke fase (calamiteit) in het veld (hoog buitenwater). Voor het goed functioneren van een locatieals dijkpost, zijn de volgende faciliteiten noodzakelijk:

8 1. Kantoorruimte geschikt voor mobilofoonverkeer, ca. 4 personen. 2. Vergaderruimte ten tijde van calamiteit, ca personen. 3. Rustruimte, drogen van kleren, eten/drinken, ca.16 personen (deze rustruimte wordt ten tijde van een calamiteitenoefening gebruikt door een veelvoud van het aantal mensen tijdens een 'echte' calamiteit, ca. 48 personen). 4. Ruimte op het buitenterrein voor een calamiteitencontainer en minimaal 10 parkeerplaatsen. 5. Plaats bieden voor de faciliteiten van het dijkmagazijn: o lege zandzakken; o kuubzakken ('big bags'); o rol filterdoek; o rol landbouwplastic; o 14 opzetstukken voor peilbuizen. DoorHDSR wordt eraan gedacht om de dijkpost te realiseren in de zwarte schuur. 12.b Uitbreiding kantoorfunctie In de huidige situatie wordt de begane grond van het Polderhuis en van de voormalige woning verhuurd als kantoorruimte. De beschikbare kantoorruimte kan worden uitgebreid met extra werkplekken. Daarnaast kan de kantinefaciliteit verder worden geoptimaliseerd. Daarbij bestaat de mogelijkheid om de zolder van het woonhuis bij hetvoormalige woonhuis te betrekken en ook in te richten als kantoorruimte. 1.2.c Kantinefunctie Vanwege de wens tot uitbreiding van het aantal werkplekken en de kantoorruimte voor de huidige huurder, dient de bestaande kantinevoorziening in de voormalige woning te worden beoordeeld opfunctionaliteit en locatie. l-2.d Nieuwe functie Gezien het monumentale karakter van het Polderhuiscomplex en de fraaie ligging aan delekdijk, is hetwenselijk om aan het ensemble van Polderhuis, paardenstal en dijkmagazijn een nieuwefunctie toe te voegen.deze nieuwe functie zalin aanvulling op de huidige functies (Polderhuis voor HDSR, verhuurde kantoorruimte en opslag/berging) een combinatie kunnen zijn van expositieruimte, kleinschalige horeca (eventueel seizoensgebonden), winkel en het bieden van faciliteiten voor groepen. Daarnaast zou deze nieuwe functie ook ruimte bieden aan een beperkte museale opstelling omtrent de ge schiedenis van het Hoogheemraadschap. Ter ondersteuning zou hiervoor ook een werkplek met uitlegtafel en eventueel archiefruimte ingericht moeten worden voor een (cultuur-)historisch onderzoeker. Het uitgangspunt is, dat deze nieuwefunctie grotendeels door vrijwilligers en in overleg meten metmogelijke ondersteuning van het Hoogheemraadschap wordt vormgegeven. Vrijwilligers dragen zorg voor de functionele invulling

9 van de winkel, de expositieruimte en de horecavoorziening. Tevens wordt deze voorziening gebruikt voor vergaderingen van HDSR. Door de eigenaar wordt gedacht om deze nieuwe functie in de paardenstal te realiseren. LM Extra berging In de huidige situatie is een groot aantal spullen, gereedschappen en andere zaken (aanhanger, sloep) opgeborgen op de begane grond van de zwarte schuur. Uitgezochtzal moeten worden in hoeverre voor deze zaken een (alternatieve) bergingsfaciliteit kan worden gevonden,of dat deze zaken na een renovatietraject met nieuwe indeling niet meer terugkomen. Bepalend hiervoor isof deze zaken onderdelen zijn ten behoevevan de calamiteitbestrijding (onderdeel als dijkpost) dan wel onderdeel zijn van het waterbeheersysteem. 1.3 Bestaande planvorming Voor de renovatie van de voormalige woning en de paardenstal is reeds in een eerder stadium een monumentenvergunning aangevraagd en verleend.op 02 augustus 2006heeft HDSR een monumentenvergunning aangevraagd voor de restauratie en renovatie van de voormalige woning en de paardenstal.op 28 juni 2007 is deze monumentenvergunning verleend. In de monumentenvergunning staan de volgende werkzaamheden genoemd: 6. deels vervangen van het voegwerk en metselwerk van zowelvm. woning als paardenstal; 7. herstellen van pleisterwerk vm. woning; 8. restaureren van aangetaste houten kozijnen; 9. vervangen van enkele kozijnen en ramen; 10. vervangen van de houten bakgootvan de paardenstal; 11. schilderwerkzaamheden; 12. toevoegen van twee vensters in de kopgevel van de paardenstal; 13. het vergroten van een bestaand venster in de zuidelijke langsgevel van de paardenstal; 14. het aanpassen van de dakconstructie van de paardenstal, waarbij de spantconstructie met dekbalk wordt veranderd in een constructie met kreupele stijl ten gunste van stahoogte. Voor de zwarte schuur is eveneens een plan opgesteld voor renovatie en restauratie. Voor dit plan isin 2007 een principeverzoek monumentenvergunning aangevraagd en op 14mei 2007 door de monumentencommissie besproken. Het principeverzoek bevatte onder andere het opnieuw optrekken van de zwarte schuur om de bestaande problemen en verzakking te kunnen herstel- Op 13 juni 2007 reageerde de gemeente op het principeverzoek met denavolgende adviezen: a. in plaatsvan demonteren en opnieuw opbouwen van de schuur, dient deze ter plaatseen in de bestaande toestand te worden gerestaureerd; b. er dient een goot aangebracht te worden aan de oostelijke langsgevel om verdere waterschade en verzakking te beperken;

10 c. de muurplaat dient te worden voorzienvan een vochtwerende laag; d. de scheefstand van de schuur dient niet 'hersteld' maar behouden te worden. Tot slot adviseert de gemeente nader funderingsonderzoek uit te voerenbij de zwarteschuur. 1.4 Samenvatting Op voorgaandepagina's zijnde functionele uitgangspunten enrandvoorwaarden besproken voor de gebruiksmogelijkheden van de opstallenop het achterterreinvan het Polderhuiscomplex. In het volgende hoofdstuk wordende ruimtelijke uitgangspunten besproken. Samengevat komen de functionele uitgangspuntenop de volgende neer: 1. uitbreiding kantoorfunctie in voormalige woning; 2. realisatie nieuwe functie in paardenstal; 3. moderniserenen inrichtenvan stenen wachthuismet nieuwefunctie; 4. inrichten van zwarte schuur alsdijkpost. 10

11 Deel 2 Ruimtelijke uitgangspunten 2.1 Beschikbare bouwdelen nnnskhmr (tl tmkwvtw ym Afbeelding 3-Overzicbtstekening terrein Polderhuiscomplex, kaart isnoordgericht. Op bovenstaande kaart is het Polderhuis-complex ingetekend met uitgelicht de gebouwdelen die in voorliggend rapport nader worden bekeken. Deze afbeelding isin groter formaat alsbijlage opgenomen. Ten aanzien van het hoofdhuis met devoorgevel aan de Lekdijk-Oost isin december 2008 een scan uitgevoerd naar de gebruiksmogelijkheden van het object. Resultaat van die scan was de conclusie dat het pand in huidige opzet goed functioneert. Er zullen dan ook geen veranderingen worden voorgesteld voor dit bouwdeel. De gebouwdelen die onderwerp zijn van nadere beschouwing zijn: a. het stenen wachthuis; b. de zwarte schuur; c. voormalige woning; d. de paardenstal. Het terrein dat toegang biedt tot dezegebouwdelen wordt ontsloten middels een ingang aan des.l. van Alterenlaan.Het binnenterrein is vooreen klein deel bestraat, het merendeel is voorzien van grind. ii

12 2.2 Beschrijving van het complex Exterieur Het Polderhuiscomplex kent een U-vormige opzet met het Polderhuis georiënteerd met de voorgevel evenwijdig aan de Lekdijk. Haaks op het Polderhuis sluit de voormalige woning aan.geschakeld aan deze voormalige woning sluit de paardenstal aan, in de lengterichting van de voormalige woning. Parallel aan des.l. van Alterenlaan ligt de zwarte schuur, met aan dezuidelijke zijde een stenen wachthuis. Afbeelding 4-voorgevel enlinkerzijgevel van het aan delekdijk-oost gelegen Polderhuis Het Polderhuis isin 1903/1904 naar ontwerp van de architect J.F.Klinkhamer gebouwd en bestaat uit een samengesteld bouwvolume van twee bouwlagen onder met pannen gedekte daken.hetpand vertoont kenmerken van dehollandse renaissancestijl, waarbij gebruik is gemaakt van motieven als kruiskozijnen met luiken, ontlastingsbogen boven de vensters, boogmotieven in het gevelvlak en een trapgevel.in 1980 is het pand intern gewijzigd en is de oorspronkelijke archiefruimte op de begane grond in gebruik genomen als verblijfsruimte/kantoorruimte. Nieuwe vensters werden destijds in overeenkomstigestijl met de oorspronkelijke vensters gerealiseerd. Op het achterterrein zijn drie bouwvolumes gelegen die allen dateren van een eerdere periode dan hetaan dedijk gelegen Polderhuis.De drie bouwvolumes maken deel uitvan het complex, waarbij de voormalige woning en de paardenstal fysiek aan het Polderhuis zijn gekoppeld. De zwarte schuur met stenen wachthuis iseen afzonderlijk bouwvolume, middels een smallegang afge- 12

13 scheiden van de rechter zijgevel van het Polderhuis.De voormalige woningen paardenstal lijken al medio 17 de eeuw tezijn gebouwd, de zwarte schuur in de 18 d!! eeuw. Het stenen wachthuis kent op onderdelen een met het Polderhuis overeenkomstige opzet en detaillering waarbij bouwsporen kunnen worden herkend van een oudere opzet dan het hoofdhuis. Afbeelding 5 - noordwestelijke kopgevel van devoormalige woning, witgepleisterd met blokmoiief. Afbeelding 6 - noordoostelijke tangsgevel en noordwestelijke kopgevelvan de paardenstal. 13

14 » 1**, i < ' - ^ 't..f ^K Afbeelding 7 - noordwestelifke kopgevelvan de zwarte schuur.de houten delen zijn zwart geteerd, maar door weersinvloeden is de teer al nagenoeg verdwenen. Daarmee is de bescherming van de houten delen verslechterd.de dubbele deuren op de kopse gevel zijn later gerealiseerd. Afbeelding 8 - entree tot het stenen wachthuisinde zuidelijke langsgevel van het bouwdeel. Rechts op de foto eenopgeklampte deurdie toegang geeft tot het steegje tussen wachthuisen Polderhuis om naar de hoofdentree van het Polderhuis te komen. Afbeelding 9 - zuidoostelijke kopgevel van het stenen wachthuis. Dit wachthuis is indezelfde baksteen gerealiseerd als het aan de dijk gelegen Polderhuisen dateert daarmee eveneens van M

15 Afbeelding 11 -uitsnede uiteen 1J''" eeuwse topografische kaart van het dorp faarsveld. Rechts naast de kerk het Polderhuiscomptex. Het complexbestondook toen uit een hoofdhuis aan de dijk waarachter geschakelde bebouwing.de locatie waar thans de zwarte schuuren het stenen wachthuis zijn gelegen.is nog onbebouwd. X \ 1 i Afbeelding 10 -uitsnede uit de kadastrale mmuut van 1830.Het complexkentin deze opzet dezi deu-vormigebebouwing. Het hoofdhuis is in 1903 ven'angen doorbel huidigepolderhuis.alle opstallen op het achterterrein zijn dan ook ouder dan het huidige hoofdhuis. IS

16 De voormalige woning sluit haaks aan op het Polderhuis en bestaat uit een rechthoekig bouwvolume van één bouwlaag onder zadeldak.in de noordoostelijke langsgevel zijn twee vensters en een deurtoegang opgenomen, deze gevel is opgetrokken uit schoon metselwerk. Het metgrijze kruispannen gedekte zadeldak is voorzien van een bakgoot op beugels.de noordwestelijke kopgevel is voorzien van geblokt pleisterwerk, witgesausd. In de gevel zijn sierankers opgenomen ter hoogte van de gordingen van de kap.de gevel is voorzien van een groot rechthoekig venster, met rechts daarvan een deurtoegang met bovenlicht.boven de deur een dubbel luik.dit luik vormt thans de enige toegang tot de zolder van het voormalige woonhuis. De paardenstal is geschakeld verbonden aan de voormalige woning en bestaat eveneens uit een rechthoekig bouwvolume van één bouwlaag onder een met grijze kruispannen gedekt zadeldak met houten bakgoot op beugels.de paardenstal is opgetrokken uit schoon metselwerk, de kopgevels zijn voorzien van vlechtwerk. In de noordoostelijke langsgevel aan het binnenplein zijn dubbele staldeuren, enkele vensteropeningen en een deurtoegang met bovenlicht opgenomen.in de zuidoostelijke kopgevel een venster op de begane grond en twee vensters op zolder,in de noordwestelijke kopgevel een hijsluik op zolder. In de zuidwestelijke langsgevel zijn twee vensteropeningen opgenomen, één normaal venster met luiken en een klein bovenlicht De zwarte schuur bestaat uit een schuurgedeelte van houten delen en een stenen wachthuis. Het stenen wachthuis is opgetrokken met eenzelfde baksteen en metselverband als het Polderhuisvan Dit wachthuis zal dan ook in dezelfde fase als het Polderhuiszijn gerealiseerd. De schuur metliggende houten delen die voorzien zijn van een zwarte teerlaag,is van een eerder datum, waarschijnlijk uit de 18 dc eeuw.de voormalige woning en paardenstal dateren vermoedelijk uit medio 17 de eeuw. Evenals de voormalige woningen paardenstal bestaat de zwarte schuur uit een rechthoekig bouwvolume van één bouwlaag onder zadeldak, aan de kopse zijde van het wachthuisafgewolfd. Het zadeldak is aan dezijde van het binnenplein (zuidwest) voorzien van een zinken bakgoot, aan dezijde van des.l. van Alterenlaan (noordoost) is geen goot aangebracht Het metselwerk van het stenen wachthuis aan de zuidwestelijke zijde vertoont een sprong, waardoor een smalle doorgang is gecreëerd om naar de voorzijde van het aan de dijk gelegen Polderhuis te komen Interieur -Het interieurvan de zwarte schuur.en het stenen wachthuis bestaat uit ongedeelde ruimtes waarboven een zolderruimte.de schuur en het wachthuis zijn gescheiden middels een later opgemetselde blinde muur.de zolderruimte loopt van het schuurgedeelte door naar het wachthuisgedeelte. De schuur is opgebouwd uit ongeïsoleerde gepotdekselde houten delen, de kapis onbeschoten. Het wachthuis is opgetrokken uit steens metselwerk. De vloerafwerking van zowel de schuur als het wachthuiszijn vernieuwd met straatwerk. 16

17 ( ir-: r i i 1^11 ;?..'..Kv, "rft -ir V..T«r«4 1,...1..IL jn. i>.,i.i;., l Iw^ffaj). i i ilj L-iaL Aflieelding 12 -plattegrond van het Polderhuiscomplex uit 1903 naar ontwerp van /.F. klinkhamer jplattegrondgeoriënteerd op het zuid/zuidwesten). De indeling aisop deze plattegrond Is nog grotendeels aanwezig, alhoewel de toegang tot de zoldervan wachthuisen schuur tegenwoordig opeen andere piekzit. Ook is de westelijke kopse gevel van de schuurin bovenstaande situatie nog nietvoorzien vande dubbele deuren die anno 2010aanwezig zijn. Het interieur van de voormalige woning is reeds inhuidige opzet aangepast aan de huidige functie als kantoor. De locatie van de huidige keuken valt samen met de plek waar op de plattegrond uit 1903ook een keuken was ingetekend. Afbeelding 13- kantoorruimte in de voormaligewoning. 17

18 Afbeelding 14- zoldernilmte vande voormaligewoning, slechts toegankelijk van buitenaf middels een dubbelhijsluik in de kopgevel. De paardenstal is op de begane grond opgedeeld in twee delen: een hal met dubbele deuren naar het binnenterrein en een stalgedeelte met paardenboxen en voederbakken.aan dehal grenzen twee ruimtes: een werkplaats met verhoogd vloerpeil en een kantoorruimte.vanuit dehal is tevens een later gerealiseerd toilettoegankelijk. Inde huidige toestand is vanuit de hal de voormalige woning te bereiken. De zoldervan de paardenstal is ongedeeld en kent twee verschillende spantconstructies.dit duidt erop dat de paardenstal in twee bouwfasen tot stand is gekomen.de overgang van de spantconstructies is tevens te zien in hetgevelmetselwerk. De muur tussen de hal met dubbele deuren en de ruimte met paardenboxen en voederbakken valt samen met de overgang van de spantconstructies en de cesuur in metselwerk, zodat deze muur van oorsprong een buitenmuur is geweest. Onduidelijk is vooralsnog wanneer dit bouwdeel is verlengd. Afbeelding 15-foto van de halin de paardenstal, rechtsde dubbele deuren naar het binnenterrein. m

19 Afbeelding 16 - stalgedeelte van de paardenstal, met zicht op drievan de vier paardenboxen, thans in gebruik als berging. Afbeelding 17 -zolder van de paardenstal, met zichtop de oostelijke kopgevelvan het bouwdeel.de topgevels vande paardenstalzijn met jongere baksteen opgemetseld dan de onderbouw van het bouwdeel. 19

20 2.3 Rijksmonumentenstatus: vergunning & subsidie Het Polderhuis met achtergelegen voormalige woning en paardenstal enerzijds, en de zwarte schuur (dijkmagazijn) met stenen wachthuis anderzijds, zijn beiden aangewezen als afzonderlijk Rijksmonument Tezamen vormen deze monumenten een beschermd waterstaatkundig complex, bekend onder Rijksmonumentnummer Het Polderhuis met achtergelegen opstallen heeft Rijksmonumentnummer , de zwarte schuur met stenen wachthuis (dijkmagazijn) Rijksmonumentnummer Het Polderhuis staat geclassificeerd als CBS-categorie 1, 'openbare gebouwen', de zwarte schuur als CBS-categorie 5, 'gebouwen, woonhuizen'. De status van Rijksmonument heeft gevolgen voor de manier waarop de bestaande gebouwen verbouwd kunnen en mogen worden.conform hetgeen is bepaald in de Monumentenwet 1988 is het verboden om zonder, ofin afwijking van, een monumentenvergunning een Rijksmonument tewijzigen. Doordat voorwijzigingen aan een monumentaal pand een monumentenvergunning moet worden aangevraagd, dient tevens een bouwvergunning te worden aangevraagd. Tegenover de verplichting om voorwijzigingen een monumentenvergunning aan te vragen heeft de Rijksoverheid een subsidie-instrument ontwikkeld voor eigenaren van rijksmonumenten, het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim). Op grond van het Brim kunnen eigenaren van niet-woonhuizen en boerderijen met agrarische functie gebruik maken van een subsidie. Hiertoe kan jaarlijks tussen 1 april en 1 september een aanvraag worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), in ieder geval bestaande uit een bouwkundig inspectierapport, een zesjaren instandhoudingsplan, werkomschrijving/bestek, foto's en een meerjarenbegroting. Binnen 13 weken na ontvankelijkheid van de aanvraag wordt hierop een beslissing genomen.bij een positieve beslissing kan (mag ook later) op 1 januari van het jaar daarop worden gestart met de werkzaamheden. Aangezien het Polderhuis ca. een complexbescherming heeft, bestaande uit twee monumentnummers, mogen er ook twee zogeheten Brim-aanvragen worden ingediend. De maximale subsidiabele kosten bedragen voor het Polderhuis ca. EUR ,- voor een periode van zes jaar; voor de zwarte schuur ca. bedragen deze in iedergevaleur ,-, maar zeer waarschijnlijk EUR ,-. Bepalend hiervoor is de zogeheten Brim-categorie. Hierbij zijn beide objecten ingedeeld in de categorie 'Overig'. -Voor alle decentrale overheden.waar ook dewaterschappentoebehoren, bedraagt het subsidiepercentage 30% van deze subsidiabele kosten, ledere zes jaar kan een dergelijk meerjaren instandhoudingsplan worden ingediend. 20

21 2.4 Indeling bestaande toestand i.) L- 1,L^ zwarte schuur ~ L Rt stenen wachthuis Afbeelding 18 - plattegrond van hetpolderhuiscomplex met nummering vande ruimtes op de begane grond. Het gebruik van de ruimtesin hetpolderhuiswijzigen nieten blijven derhalvebuiten beschouwing indeze rapportage. Op bovenstaande plattegrond van het Polderhuiscomplex staan de ruimtes van de begane grond genummerd. De zolders van zwarte schuur,vm. woning en paardenstal worden gebruikt voor opslag en staan niet apart op een plattegrond opgetekend. De zolderruimtes van de zwarte schuur en de paardenstal zijn ontsloten middels een steile trap/ladder. De zolder van de voormalige woning isalleenvia het hijsluik in de noordwestelijke kopgevel toegankelijk. Op basis van bovenstaande indelingsplattegrond kunnen de volgende functies worden herkend: Zwarte schuur: 1. berging; 2. berging. Voorwffgëwönfng: 3. kantoorruimte; 4. kantine/keuken; 5. gang/verkeersruimte (tevens doorgang naar Polderhuis); 6. gang/verkeersruimte (tevens doorgang naar paardenstal); 7. kantoorruimte; 8. kantoorruimte. 21

22 Paardenstal: 9. stal met voederbakken; 9a. paardenboxen; 10. hal; 11. kantoorruimte; 12. werkplaats. Het feitelijke gebruik in de bestaande toestand laatzich samenvatten door kantoorfunctie met kantine/keuken in de voormalige woning en bergruimte in zowel de zwarte schuur, het stenen wachthuis als de paardenstal. In de paardenstal zijn twee kleine werk-/kantoorruimtes opgenomen. Ruimte nummer 12 kent een verhoogd vloerpeil vanwege het ondergelegen souterrain. Zowel de bergingsfaciliteit als de kantoorruimtes zijn voor aanpassing en verbetering vatbaar.op dit moment wordtveel ruimte nietefficiënt gebruikt. Bovendien zijn de gebouwen anders dan de voormalige woning niet geïsoleerd, waardoor de gebruiksmogelijkheden beperktzijn. Voor de zwarte schuur, het stenen wachthuis en de paardenstal geldt dat de ruimtes op begane grond en zolder inefficiënt worden gebruikt. De bergingsfaciliteit is door de beschikbare ruimte enorm te noemen, de vraagis of de behoefte aan berging goed op dit aanbod aansluit.door het efficiënter indelen en gebruiken van de verschillende ruimtes zal ruimte vrijkomen voor een nieuwe functie. Het huidige gebruik van het Polderhuiscomplex kent op dit moment - voor een buitenstaander althans - weinig samenhang.de entree tot het perceel looptvia de inrit vanaf des.l. van Alterenlaan naar het binnenterrein.vanaf dit terrein zijn alle gebouwen behalve de hoofdentree van het Polderhuis bereikbaar. De huidige huurder heeft de hoofdentree tot het kantoor eveneens aan de voorzijde van het Polderhuis zitten. Bezoekers aan het kantoor worden middels een houten bordje op de voormalige woning naar het smalle steegje geleid tussen Polderhuis en stenen wachthuis. Op basis van enkele bezoeken aan het complexkan worden geconstateerd dat de intensiteit van bezoekers voorzowel de huurder als voor het Hoogheemraadschap aan de locatielaagis. Toch wordt het binnenterrein intensief gebruikt als parkeerterrein, hetgeen de kwaliteit van het terrein niet ten goede komt. Zowel de zwarte schuur, het stenen wachthuis als de paardenstal geven een gesloten indruk.de herkenbaarheid van en de relatie tussen de gebouwen is van buitenaf nietgoed zichtbaar. De relatie tussen het binnenterrein en de boomgaard is mede door het parkeren nauwelijks aanwezig, terwijl de boomgaard een zeer fraaie kwaliteit oplevert van groen en ruimte.op basis van de kadastrale minuut kan worden herkend dat de boomgaardvan.oorsprong volledig omringd was met sloten.in de huidige toestand is de sloot tussen het binnenterrein en de boomgaard gedempt In het volgende hoofdstuk worden de in het vorige hoofdstuk besproken functionele uitgangspunten en dein dit hoofdstuk inbeeld gebrachte ruimtelijke uitgangspunten gecombineerd in een schetsontwerp met nieuwe indeling van de opstallen op het achterterrein van het Polderhuiscomplex. 22

gelet op de gebleken noodzaak daartoe alsmede met het oog op verruiming van de gebruiksmogelijkheden

gelet op de gebleken noodzaak daartoe alsmede met het oog op verruiming van de gebruiksmogelijkheden VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen dijkhuis Jaarsveld, in relatie met invulling gebruiksmogelijkheden Nummer: 295986 In D&H: 11-05-2010

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003

GEMEENTE OLDEBROEK gemeentelijk monument; raadsbesluit 24 juni 2003 straat + huisnummer : Zuiderzeestraatweg 230 postcode + plaats : 8096 CH OLDEBROEK naam object : kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie AF, nr. 275 bescherming : gemeentelijk monument registratienummer

Nadere informatie

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010 Krullenlaan 3 Straat en huisnummer : Krullenlaan 3 Postcode en plaats : 2061 HT Bloemendaal Kadastrale aanduiding : F746 Complexonderdeel : Schapenduinen Naam object : Bouwjaar : Eind 19 de eeuw (hoofdmassa),

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 525144 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Molenaarshuis met schuur

Nadere informatie

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis Bennebroekerlaan 10 Straat en huisnummer : Bennebroekerlaan 10 Postcode en plaats : 2121 GR Bennebroek Kadastrale aanduiding : A4647 Complexonderdeel : Naam object : De Lijsterhof Bouwjaar : Circa 1890

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 527221 Smallepad 5 Herberg van Friesland Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 527222, 527220, 525617 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject:

Nadere informatie

Kaart met bescherming

Kaart met bescherming Kaart met bescherming Gemeentelijke Monumentenlijst monumentnr. GM229 Pagina 4 van 4 - 2 - gelet op: de verordening Cultuurhistorie Sittard-Geleen 2008 ; besluit: Het object Veestraat 72 te Sittard op

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 527199 Smallepad 5 Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 527201, 527200 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Grindweg 97 Complexomschrijving:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 14. Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293. Voorstel

AGENDAPUNT 14. Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 14 Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293 In D&H: 24-05-2011 Steller: P.A. Holt In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 511054 Smallepad 5 Boerderijcomplex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 511057, 511056, 511055 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject:

Nadere informatie

straat en nummer : Stuurmanspad 2 Objectgegevens straat en nummer : Stuurmanspad 2 postcode en plaats : 1506 EP Zaandam bouwdatum : 1894

straat en nummer : Stuurmanspad 2 Objectgegevens straat en nummer : Stuurmanspad 2 postcode en plaats : 1506 EP Zaandam bouwdatum : 1894 Objectgegevens object postcode en : 1506 EP Zaandam gemeente : Zaanstad bescherming : gemeentelijk monument oorspronkelijke functie huidige functie : woonhuis architect : onbekend bouwdatum : 1894 datum

Nadere informatie

Unieke, voormalige papierfabriek Willemstraat 3-5, Alphen aan den Rijn (1914)

Unieke, voormalige papierfabriek Willemstraat 3-5, Alphen aan den Rijn (1914) Unieke, voormalige papierfabriek Willemstraat 3-5, Alphen aan den Rijn (1914) Algemeen Aan de Willemstraat 3-5 staat een unieke,voormalige papierfabriek te koop. Het pand is verdeeld over twee verdiepingen

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 514503 Smallepad 5 Wooncomplex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 514505, 514504, 8164 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: BY Loseweg

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 521251 Smallepad 5 Woonhuis/tabakskerverij Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 521253, 521252 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject:

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE. Wachtelstraat 52-52B en 54 te Gouda

VERKOOPINFORMATIE. Wachtelstraat 52-52B en 54 te Gouda VERKOOPINFORMATIE Wachtelstraat 5-5B en 5 te Gouda Meridiaan 39, 801 DA Gouda Postbus 96, 800 AB Gouda TE KOOP Monumentale bedrijfspanden De Producent Wachtelstraat 5, (5B) en 5 80 EV Gouda KOOPSOM.500.000,--

Nadere informatie

TE KOOP. Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem. Vraagprijs: k.k.

TE KOOP. Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem. Vraagprijs: k.k. TE KOOP Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem Vraagprijs: 850.000 k.k. www.reliplan.nl 2 Object Ligging - De locatie is gelegen aan de Berkenstraat 10 Haarlem. Perceel perceel 330 m² Oppervlakte

Nadere informatie

Brouwerskolkweg 14. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning. Datum foto :

Brouwerskolkweg 14. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning. Datum foto : Brouwerskolkweg 14 Straat en huisnummer : Brouwerskolkweg 14 Postcode en plaats : 2051 ED Overveen Kadastrale aanduiding : B6293 Complexonderdeel : Duinlust Naam object : Bouwjaar : 1906 Architect : C.

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 513205 Smallepad 5 Hof van Eden Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 513207, 513206 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Franse Kampweg

Nadere informatie

TE KOOP Saksische boerderij t Loeg 4 Anderen Drenthe. Vraagprijs: 925.000,- k.k. www.reliplan.nl

TE KOOP Saksische boerderij t Loeg 4 Anderen Drenthe. Vraagprijs: 925.000,- k.k. www.reliplan.nl TE KOOP Saksische boerderij t Loeg 4 Anderen Drenthe Vraagprijs: 925.000,- k.k. www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object betreft een Saksische boerderij uit 1793 Ligging Midden in het idyllische

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort 504586 Smallepad 5 Villa met Garage Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 4 504609, 504603, 504596, 504589 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Emmaplein

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Walk 13. Kadastrale aanduiding : HHS00 sectie C nr(s) 3825 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Walk 13. Kadastrale aanduiding : HHS00 sectie C nr(s) 3825 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM075 Naam monument : Garage Janssen Adres : Walk 13 Postcode en plaats : 6093 GS Heythuysen Kadastrale aanduiding : HHS00 sectie C nr(s) 3825 Coördinaten

Nadere informatie

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Toplocatie Tolberg Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Algemeen Aan de rand van Roosendaal is in de jaren 70 van de vorige eeuw de wijk Tolberg ontwikkeld. De boerderij en de bijgebouwen met aangrenzende buitenruimten,

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 72. Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Napoleonsweg 72. Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM053 Naam monument : "De Kamp" Adres : Napoleonsweg 72 Postcode en plaats : 6081 AE Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3891 Coördinaten

Nadere informatie

co z Bouwhistorisch onderzoek

co z Bouwhistorisch onderzoek co z Bouwhistorisch onderzoek Boerderij aan de Graafdijk oost 24b te Molenaarsgraaf nummer: 2507 datum : 26-05 -2015 opdrachtgever Fam. K. de Jong IJsselstein 26-05- 2015 Wout van Vliet Bouwkundige Prins

Nadere informatie

Dorpsstraat 25 Ilpendam

Dorpsstraat 25 Ilpendam Dorpsstraat 25 Ilpendam opmerkingen: Voormalige pastorie, begin 19 de eeuw. Schilddak met geglazuurde oude Hollandse pannen en voorop origineel dakkapel. Originele wanden met origineel voegwerk. Imposant

Nadere informatie

TE KOOP Kerk Slootdorp Brink 55 57, Slootdorp Kerkgebouw + (kosters)woning

TE KOOP Kerk Slootdorp Brink 55 57, Slootdorp Kerkgebouw + (kosters)woning TE KOOP Kerk Slootdorp Brink 55 57, Slootdorp Kerkgebouw + (kosters)woning Aan deze verkoopinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige Nederlands

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910.

Typering van het monument: Karakteristiek woonhuis voorzien van een pleisterlaag op L-vormige plattegrond daterende uit circa 1910. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM052 Naam monument : n.v.t. Adres : Napoleonsweg 33 Postcode en plaats : 6081 AA Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie B nr(s) 1000 Coördinaten

Nadere informatie

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Wagenberg, Brouwerijstraat 3 Woonhuis met garage, ca. 1910. Kenmerken van Jugendstil. Rijk gedetailleerde voorgevel in rode strengperssteen met speklagen

Nadere informatie

NOTITIE aanbouw aan monument t Dorp 133, Heesch d.d. 15 juni Aanleiding.

NOTITIE aanbouw aan monument t Dorp 133, Heesch d.d. 15 juni Aanleiding. NOTITIE aanbouw aan monument t Dorp 133, Heesch d.d. 15 juni 2015 Aanleiding. De eigenaar van de percelen tussen en t Vijfeiken, kadastrale nrs. 6500, 6637, 6638 en 5475, Muller- Wagemakers, heeft het

Nadere informatie

: langhuisboerderij met aangebouwd bakhuisje en omliggend groen erf

: langhuisboerderij met aangebouwd bakhuisje en omliggend groen erf Gemeentelijk monument nr. : OVERB 1 Adres : De Hucht 30 Plaats : Overberg Kadastrale aanduiding : AMR02 G 00825 Bouwjaar : 1883 Type : langhuisboerderij met aangebouwd bakhuisje en omliggend groen erf

Nadere informatie

TE HUUR MEERSSEN CA. 500 M² KANTOORRUIMTE IN VOORMALIG RAADSHUIS MARKT 10 TE MEERSSEN

TE HUUR MEERSSEN CA. 500 M² KANTOORRUIMTE IN VOORMALIG RAADSHUIS MARKT 10 TE MEERSSEN TE HUUR MEERSSEN CA. 500 M² KANTOORRUIMTE IN VOORMALIG RAADSHUIS MARKT 10 TE MEERSSEN Op een sfeervolle locatie, midden in de oude kern van Meerssen, is dit statige kantoorpand gelegen aan de Markt. Het

Nadere informatie

Nieuwlandsedijk 7 Woning van bescheiden formaat onder zadeldak, ca Traditioneel-ambachtelijke bouwtrant. IJsselsteen. Verkeert, op de voordeur

Nieuwlandsedijk 7 Woning van bescheiden formaat onder zadeldak, ca Traditioneel-ambachtelijke bouwtrant. IJsselsteen. Verkeert, op de voordeur Molenweg 1 Langgevelboerderij, ca. 1850. Traditioneel-ambachtelijke bouwtrant. Het gebouw is volledig in gebruik als woonhuis. Hiertoe zijn in het dak van het voormalige bedrijfsgedeelte dakramen aangebracht.

Nadere informatie

NIEUWBOUW VOEDERHUISJE / STALLEN

NIEUWBOUW VOEDERHUISJE / STALLEN NIEUWBOUW VOEDERHUISJE / STALLEN PROJECT NIEUWBOUW VOEDERHUISJE / STALLEN WETHOUDER V/D POLSTRAAT 35 A - VEEN FASE SCHETSONTWERP T.B.V. WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN DATUM NAJAAR 2014 OPDRACHTGEVER BEHEERDERS

Nadere informatie

Rijweg 30 te Waardenburg

Rijweg 30 te Waardenburg Rijweg 30 te Waardenburg Vraagprijs 399.000,-- k.k. Kenmerken & Locatie Vraagprijs 399.000,-- k.k. Bouwjaar ca. 1912 Soort woning Aantal kamers 7 Aantal slaapkamers 4 Inhoud woning ca. 500 m³ vrijstaande

Nadere informatie

Burgermeester de Beaufortweg 61-63

Burgermeester de Beaufortweg 61-63 een toekomstgerichte oplossing voor de renovatie van twee kenmerkende gebouwen in Leusden Burgermeester de Beaufortweg 61-63 nieuwbouw renovatie restauratie herbestemming multifunctioneel woningbouw industrie

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 525287 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Veelust Aantal complexonderdelen:

Nadere informatie

TE KOOP AANGEBODEN. Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen. Wagenstraat 78 te Wagenberg

TE KOOP AANGEBODEN. Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen. Wagenstraat 78 te Wagenberg TE KOOP AANGEBODEN Monumentale woonboerderij met omliggende landerijen Wagenstraat 78 te Wagenberg Op een unieke locatie in het buitengebied tussen Made en Wagenberg gelegen, aan de buitenzijde prachtig

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Stationstraat 17. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten : x: y:

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Stationstraat 17. Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten : x: y: Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM017 Naam monument : n.v.t. Adres : Stationstraat 17 Postcode en plaats : 6095 BR Baexem Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 85 Coördinaten

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 525745 Smallepad 5 Schoolcomplex Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 525761, 525743 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Jan Smitzlaan

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Margarethastraat 33

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Margarethastraat 33 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM094 Naam monument : n.v.t. Adres : Margarethastraat 33 Postcode en plaats : 6014 AD Ittervoort Kadastrale aanduiding : ITV00 sectie B nr(s) 1138 Coördinaten

Nadere informatie

Schorrenweg 21, 21A 1794HD Oosterend 1.550.000,- k.k. Woonboerderij Prachtig vrij gelegen dubbele woonboerderij "Oostzicht" in het buitengebied van Waddeneiland Texel. Via een eigen weg van zo'n

Nadere informatie

Brouwerij De Kroon. Marcellienstraat te Geleen. Samenvatting

Brouwerij De Kroon. Marcellienstraat te Geleen. Samenvatting Brouwerij De Kroon Marcellienstraat 18 + 20 te Geleen Samenvatting Dit rijks monumentale complex is een typisch voorbeeld van een verscholen parel in een beschermd dorpsgebied. Verscholen in de kern van

Nadere informatie

Brouwerij De Kroon. Marcellienstraat 18 te Geleen. Samenvatting

Brouwerij De Kroon. Marcellienstraat 18 te Geleen. Samenvatting Brouwerij De Kroon Marcellienstraat 18 te Geleen Samenvatting Dit rijksmonumentale complex is een typisch voorbeeld van een verscholen parel in een beschermd dorpsgebied. Verscholen in de kern van Oud-Geleen

Nadere informatie

Ontwikkeling locatie Tuincentrum Omvlee 1320 14 november 2013 Tuincentrum Omvlee. project werknr. datum opdrachtgever.

Ontwikkeling locatie Tuincentrum Omvlee 1320 14 november 2013 Tuincentrum Omvlee. project werknr. datum opdrachtgever. Zuidbargerstraat Oranjekanaal NZ Ontwikkeling locatie Tuincentrum Omvlee 1320 14 november 2013 Tuincentrum Omvlee project werknr. datum opdrachtgever Emmen centrum 1 Emmen 2 projectlocatie 3 2 Zuidbarge

Nadere informatie

GRONINGEN Hondsruglaan 17

GRONINGEN Hondsruglaan 17 GRONINGEN Hondsruglaan 17 Vraagprijs: 895.000 Omschrijving GRONINGEN - Hondsruglaan 17 Een schitterende monumentale helft van een DUBBEL LANDHUIS, gebouwd in 1930 in opdracht van U. van Dijk voor de toenmalige

Nadere informatie

Koop kantoorruimte op Spittaalstraat 43 te Zutphen kosten koper

Koop kantoorruimte op Spittaalstraat 43 te Zutphen kosten koper Koop kantoorruimte op Spittaalstraat 43 te Zutphen 324900 kosten koper Aanbiedende partij: FJ Bedrijfsmakelaars Email: Telefoon: 0575-848586 Website: www.fjbedrijfsmakelaars.nl Omschrijving Te koop: monumentaal

Nadere informatie

Monumentenregister Nijmegen. Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening

Monumentenregister Nijmegen. Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening Register van beschermde monumenten krachtens de Nijmeegse Monumentenverordening Plaatselijke aanduiding monument Ganzenheuvel 71/ Lange Brouwerstraat 55 Aanwijzingsbesluit 11-11-2015 MON ID-code 2749 Redengevende

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 525394 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Rotterdam, Amsterdam,

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 521988 Smallepad 5 - Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 521989, 521990 Hoofdadres van hoofdobject: Kerkhofweg 18 Complexomschrijving: Inleiding Aan de westkant

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met schuur gelegen op een ruim perceel van m²

Te koop Vrijstaande woning met schuur gelegen op een ruim perceel van m² Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Vrijstaande woning met schuur gelegen op een ruim perceel van 1.135 m² Zwanegatsedijk 10 3299 LT Maasdam Algemeen

Nadere informatie

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel :

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Donkerelaan 20 Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Naam object : Oude Dorpshuis Bouwjaar : 1929 Architect : H.W.

Nadere informatie

Hoge Boekelweg 71 Losser

Hoge Boekelweg 71 Losser Hengelosestraat 86 88 Postbus 752 7500 AT Enschede Tel: 053-488 58 00 Fax: 053 488 58 01 Burg. de Beaufortplein 5 Postbus 32 7475 ZG Markelo Tel: 0547 36 32 36 Fax: 0547 36 30 45 Hoge Boekelweg 71 Losser

Nadere informatie

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT Kwaliteit van de werven De grachten weerspiegelen de rijke historie van Utrecht en bieden een blik in het ontstaan van de stad. Samen met de Dom bepalen de grachten met de werven het beeld van de stad.

Nadere informatie

ZUIDKADE 30 DRACHTEN k.k.

ZUIDKADE 30 DRACHTEN k.k. ZUIDKADE 30 DRACHTEN 595.000 k.k. www.zuidkade30.nl Omschrijving Uniek en bijzonder! Dit karakteristieke herenhuis met meer ruimte dan de voorzijde doet vermoeden is gelegen op een perceel van 1.100 m2.

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaand negentiende-eeuws woonpand van twee bouwlagen met karakteristiek dakoverstek.

Typering van het monument: Vrijstaand negentiende-eeuws woonpand van twee bouwlagen met karakteristiek dakoverstek. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM027 Naam monument : n.v.t. Adres : Heerweg 2 en 4 Postcode en plaats : 6082 AC Buggenum Kadastrale aanduiding : BGN04 sectie A nr(s) 2109 Coördinaten

Nadere informatie

Gemeentelijk monument nr. : LEE 1. Adres : Maarsbergseweg 21-23. Kadastrale aanduiding : LSM00 B 00588 G 0000. : 1929-1933 en later

Gemeentelijk monument nr. : LEE 1. Adres : Maarsbergseweg 21-23. Kadastrale aanduiding : LSM00 B 00588 G 0000. : 1929-1933 en later Gemeentelijk monument nr. : LEE 1 Adres : Maarsbergseweg 21-23 Plaats : Leersum Kadastrale aanduiding : LSM00 B 00588 G 0000 Bouwjaar Type : 1929-1933 en later : Industrieel complex Omschrijving Inleiding

Nadere informatie

De Merode. Driehoefijzersstraat 72, Zevenbergschen Hoek

De Merode. Driehoefijzersstraat 72, Zevenbergschen Hoek De Merode Driehoefijzersstraat 72, Zevenbergschen Hoek Foto's Zevenbergschen Hoek De Merode Kenmerken Adres Driehoefijzersstraat 72 Huidige functie Bedrijfswoning Postcode/plaats Oorspronkelijke functie

Nadere informatie

Spiekestraat 9, Zegge

Spiekestraat 9, Zegge U wilt landelijk wonen en toch nabij een gezellig dorp met alle gemakken van dien? Op een schitterende en unieke locatie, in het buitengebied gelegen, bieden wij u deze royale vrijstaande semibungalow

Nadere informatie

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers

: Turlings, Roermond; het ontwerp van de tuin is van J. Cuypers Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM086 Naam monument : Pand 'Schlangen' Adres : Rijksweg 1 Postcode en plaats : 6085 AA Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 1993 Coördinaten

Nadere informatie

Typering van het monument: Vrijstaand woonhuis uit 1935 met karakteristieke ronde erker met glas-in-loodramen.

Typering van het monument: Vrijstaand woonhuis uit 1935 met karakteristieke ronde erker met glas-in-loodramen. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM056 Naam monument : n.v.t. Adres : Roggelseweg 2 Postcode en plaats : 6081 CT Haelen Kadastrale aanduiding : HLN02 sectie A nr(s) 3843 Coördinaten

Nadere informatie

Arent van Lierstraat 12 Puttershoek

Arent van Lierstraat 12 Puttershoek Arent van Lierstraat 12 Puttershoek Te koop of te huur aangeboden woonhuis met bedrijfsruimte en showroom in gebruik geweest als garagebedrijf op 920m² eigen grond Totaal vloeroppervlak bedrijfsruimte

Nadere informatie

INDU-TOOLS INDU-TOOLS ROTTERDAM PAGINA 1

INDU-TOOLS INDU-TOOLS ROTTERDAM PAGINA 1 ROTTERDAM PAGINA 1 PROJECTGEGEVENS Status : Gerealiseerd Bouwjaar : 2012 Lokatie : Driemanssteeg 62, Rotterdam Opdrachtgever : Indu-Tools Architect : Classificatie : Bedrijfsgebouw Activiteiten ontwikkeling

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met garage en schitterende tuin

Te koop Vrijstaande woning met garage en schitterende tuin Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Vrijstaande woning met garage en schitterende tuin Middelsluissedijk Westzijde 32 3281 LJ Numansdorp Algemeen De

Nadere informatie

Sociaal huis MErksplas

Sociaal huis MErksplas Sociaal Huis Merksplas DE Omgeving 1 Zicht naar de kerk 2 Zicht over het kruispunt 3 Het oude gemeentehuis met plein 4 Koppeling oude en nieuwe gemeentehuis 5 Het nieuwe gemeentehuis met terras 6 Overkant

Nadere informatie

Redengevende omschrijving graanschuur

Redengevende omschrijving graanschuur Redengevende omschrijving graanschuur Venweg 4 te Alphen gemeente Alphen-Chaam drs. Elke de Rooij Redengevende omschrijving Venweg 4 te Alphen 1 Objectgegevens Adres : Venweg 4 Plaats : Alphen Postcode

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 514208 Smallepad 5 Bemuurde Weerd O.Z. 19 Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 514210, 514209 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject:

Nadere informatie

TE KOOP / TE HUUR Turfmarkt 111, Gouda

TE KOOP / TE HUUR Turfmarkt 111, Gouda TE KOOP / TE HUUR Turfmarkt 111, Gouda Uniek multifunctioneel rijksmonument in het centrum van Gouda Aan deze verkoopinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Omschrijving Dit prachtige rijks

Nadere informatie

TE KOOP. Woonboerderij met (voormalige agrarische) opstallen. Langbroekerdijk B36 Langbroek

TE KOOP. Woonboerderij met (voormalige agrarische) opstallen. Langbroekerdijk B36 Langbroek TE KOOP Woonboerderij met (voormalige agrarische) opstallen Langbroekerdijk B36 Langbroek Voor informatie: Breeschoten & Vernooij B.V. Zeisterweg 21 3984 NH Odijk tel: 030 677 73 30 e-mail: info@breeschotenenvernooij.nl

Nadere informatie

Geweldigershoek 2. Langs- en dwarsdoorsnede kapconstructie en zolderplattegrond van het hoofdhuis op de hoek. Geweldigershoek

Geweldigershoek 2. Langs- en dwarsdoorsnede kapconstructie en zolderplattegrond van het hoofdhuis op de hoek. Geweldigershoek GEWELDIGERSHOEK 2 Het huis ligt op de zuidoosthoek van de Geweldigershoek en de Dieserstraat en bestaat eigenlijk uit twee huizen, een groter witgepleisterd hoekhuis en een heel klein huisje daar links

Nadere informatie

VAN LEERDAM MAKELAARDIJ

VAN LEERDAM MAKELAARDIJ Lotsweg 14-16, Den Hoorn In het buitengebied van Den Hoorn gelegen vrijstaande jaren 30 stijl villa met rondomgelegen tuin, verhard bedrijfsterrein, open loods en bedrijfsloods van 1.500 m². Gunstig gelegen

Nadere informatie

Brochure. Hoofdstraat 138 3781 AK Voorthuizen. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Brochure. Hoofdstraat 138 3781 AK Voorthuizen. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend Brochure Hoofdstraat 138 3781 AK Voorthuizen pagina 1 van 10 TE KOOP Villa Veluvia Omschrijving Een lust voor het oog deze prachtige vrijstaande woon/kantoor villa met een rijke geschiedenis. Een unieke

Nadere informatie

Brederodelaan 57-75, 77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23

Brederodelaan 57-75, 77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23 Brederodelaan 57-75, 77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23 Straat en huisnummer : Brederodelaan 57-77, Van Ewijckweg 2-8, Duinlustparkweg 3-23 Postcode en plaats : 2061 KH, 2061 KL, 2061 LA Kadastrale

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 515962 Smallepad 5 Stadter-Tolhuijs Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 2 515964, 515963 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Hoeverweg

Nadere informatie

OOSTWOLD Goldhoorn 19

OOSTWOLD Goldhoorn 19 OOSTWOLD Goldhoorn 19 Vraagprijs: 389.500 Omschrijving OOSTWOLD - Goldhoorn 19 Een fraaie boerderij van het zogenaamde Oldambster type gelegen aan het dorp Oostwold. Dit oerdegelijke gebouw is oorspronkelijk

Nadere informatie

Van Twickelostraat 13, 7411 SC Deventer

Van Twickelostraat 13, 7411 SC Deventer Van Twickelostraat 13, 7411 SC Deventer Omschrijving Van Twickelostraat 13, 7411 SC Deventer Omschrijving: Monumentale en zeer representatieve KANTOORVILLA, gelegen aan de IJssel in het centrum van Deventer.

Nadere informatie

Ligging van het boerderijcomplex aan de Polder, in het buitengebied van Gendt. De voormalige steenoven maakt deel uit van dit complex.

Ligging van het boerderijcomplex aan de Polder, in het buitengebied van Gendt. De voormalige steenoven maakt deel uit van dit complex. WAARDESTELLING VOORMALIGE STEENOVEN gemeente : LINGEWAARD postcode + plaats : 6691 MG Gendt straat + huisnr. : Polder 37 oorspr. functie huidige functie bouwjaar architect bouwstijl : Restant voormalige

Nadere informatie

Doel Het doel van het Brim 2013 en de Sim is de instandhouding van beschermde monumenten. Het kan daarbij gaan om:

Doel Het doel van het Brim 2013 en de Sim is de instandhouding van beschermde monumenten. Het kan daarbij gaan om: INLEIDING De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is gebaseerd op het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013). Het Brim 2013 is een kapstok - regeling met een paar

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Typering van het monument: Gave twintigste-eeuwse hallenhuisboerderij met aanbouwen onder een zadeldak met wolfseinden.

Typering van het monument: Gave twintigste-eeuwse hallenhuisboerderij met aanbouwen onder een zadeldak met wolfseinden. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM070 Naam monument : Relinquendum Adres : Geusert 2 Postcode en plaats : 6093 NR Heythuysen Kadastrale aanduiding : HHS00 sectie N nr(s) 1012 Coördinaten

Nadere informatie

Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek

Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Algemeen De garage met showroom en woning is gelegen aan de Arent van Lierstraat te Puttershoek. Het garage gedeelte en de woning

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 518134 Smallepad 5 Herberg Vlietzicht Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 518137, 518136, 518135 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject:

Nadere informatie

,- UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar.

,- UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Hollandiagebouw Oosthavenkade 42 3134 NW Vlaardingen 1.250.000,- Contactpersoon Nanette Speelman speelman@briq.nl 0105119955 UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Kenmerken

Nadere informatie

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving De woonboerderij op de locatie Esp 9/9a te Bakel welke volgens de site Bagviewer is gebouwd in 1832 is

Nadere informatie

WERKOMSCHRIJVING MONUMENT

WERKOMSCHRIJVING MONUMENT WERKOMSCHRIJVING MONUMENT KORT RAPENBURG 1-3 LEIDEN Warmond, 21 april 2016 S.B.A. van Gils Holland Property Group INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN VERBOUWING 4 3 SOUTERRAIN 4 Kluisdeur 4 Hekwerk

Nadere informatie

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam. Vraagprijs: 525.000,-

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam. Vraagprijs: 525.000,- TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam Vraagprijs: 525.000,- www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object bestaat uit een kerk, consistorie (uitbouw) en kosterswoning Ligging - De

Nadere informatie

Herenstraat 84 en 84a te Voorhout.

Herenstraat 84 en 84a te Voorhout. Herenstraat 84 en 84a te Voorhout. Vrijblijvende aanbieding Geachte heer/mevrouw, In opdracht van familie Van der Ploeg, bemiddelen wij in de verkoop van de woonhuizen gelegen aan de Herenstraat 84 en

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 520341 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: De Glashut Aantal complexonderdelen:

Nadere informatie

REDENGEVENDE BESCHRIJVING BOERDERIJCOMPLEX. bouwjaar : Voorhuis: 1926, achterhuis: omstreeks 1900 architect : -

REDENGEVENDE BESCHRIJVING BOERDERIJCOMPLEX. bouwjaar : Voorhuis: 1926, achterhuis: omstreeks 1900 architect : - REDENGEVENDE BESCHRIJVING BOERDERIJCOMPLEX gemeente : AALTEN postcode + plaats : 7122 MA Aalten (Lintelo) straat + huisnr. : Tuunterweg 2 naam object : De Tuuntert bescherming : Gemeentelijk monument oorspr.

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 510424 Smallepad 5 Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen: 3 510427, 510426, 510425 Woonplaats : Gemeente: Provincie: Hoofdadres van hoofdobject: Herenweg 46 Complexomschrijving:

Nadere informatie

BEDRIJFSOBJECT + KANTOREN

BEDRIJFSOBJECT + KANTOREN TE KOOP SITTARD BEDRIJFSOBJECT + KANTOREN NUSTERWEG 61A - 61B, SITTARD VRAAGPRIJS TOTALE OBJECT: EUR 2.300.000,- K.K. UITGEBREIDE INFORMATIE Soort object : Het betreft hier een fraai bedrijfscomplex op

Nadere informatie

Cultuurhistorische waardestelling en aanbevelingen. Dienstwoning Huize Kranenburgh. Hoflaan 26 Bergen

Cultuurhistorische waardestelling en aanbevelingen. Dienstwoning Huize Kranenburgh. Hoflaan 26 Bergen Cultuurhistorische waardestelling en aanbevelingen Dienstwoning Huize Kranenburgh Hoflaan 26 Bergen Colofon Uitvoering: Opdrachtgever: Polman Advies Haarlem Drs. Mariette Polman Cultuurcompagnie Noord-Holland

Nadere informatie

Verkoopbrochure Dorpsstraat49 te Halsteren 1

Verkoopbrochure Dorpsstraat49 te Halsteren 1 Verkoopbrochure Dorpsstraat49 te Halsteren 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING OBJECT... 3 2. VERKOOPPROCEDURE... 5 3. FOTO S... 5 BIJLAGEN - Plattegronden - Verkooptekening - Kaart centrum Halsteren - Kaart

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 507674 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Aantal complexonderdelen: Monumentnummers

Nadere informatie

Typering van het monument: Statig vrijstaand woonhuis met een vooruitspringend linkerdeel dat in de voorgevel eindigt in een topgevel met zadeldak.

Typering van het monument: Statig vrijstaand woonhuis met een vooruitspringend linkerdeel dat in de voorgevel eindigt in een topgevel met zadeldak. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM021 Naam monument : n.v.t. Adres : Dorpstraat 14 Postcode en plaats : 6082 AP Buggenum Kadastrale aanduiding : BGN04 sectie A nr(s) 2231 Coördinaten

Nadere informatie

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Eindstraat 11

Kerngegevens gemeentelijk monument: Adres : Eindstraat 11 Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM078 Naam monument : n.v.t. Adres : Eindstraat 11 Postcode en plaats : 6085 AE Horn Kadastrale aanduiding : HOR02 sectie D nr(s) 1403 Coördinaten :

Nadere informatie

TE KOOP. schitterende woonboerderij Kuilvenweg 6 te Deurne.

TE KOOP. schitterende woonboerderij Kuilvenweg 6 te Deurne. TE KOOP schitterende woonboerderij Kuilvenweg 6 te Deurne. Woonboerderij Deurne Te koop. Een schitterende, in goede staat verkerende, langgevelboerderij gelegen op een zeer mooie woonlocatie aan de Kuilvenweg

Nadere informatie

PASSEERDERSGRACHT TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 SCHETSONTWERP VOOR EEN IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT

PASSEERDERSGRACHT TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 SCHETSONTWERP VOOR EEN IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT PASSEERDERSGRACHT SCHETSONTWERP VOOR EEN TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT WWW.DONALDOSBORNE.NL 21 IMPRESSIE ACHTERGEVEL BEELD VAN DE TUINKAMER

Nadere informatie