Inhoudsopgave. Inleiding door Ernst Delfos, uitgever. 2 NRK helpt leden concurrentiekracht te versterken Kampioen blijven is onze ambitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding door Ernst Delfos, uitgever. 2 NRK helpt leden concurrentiekracht te versterken Kampioen blijven is onze ambitie"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 2 NRK helpt leden concurrentiekracht te versterken Kampioen blijven is onze ambitie 4 PVT zeer actief binnen kunststofwerkende industrie Onze leden willen vooral aan de slag 7 Wij engineeren met onze klanten The Timmerije Touch 10 Spuitgieten biedt ongekende mogelijkheden Elke vorm is realiseerbaar 13 Oplossingen voor kritische kunststofproducten Drie tevreden klanten 16 Adverteerdersindex / Colofon Inleiding door Ernst Delfos, uitgever Spuitgieten, een van de meest toegepaste processen bij het maken van kunststofproducten, heeft de afgelopen decennia een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Was er eerst voornamelijk compact spuitgieten, nu zijn er talloze technieken en combinaties voorhanden waardoor vrijwel elk te bedenken vorm realiseerbaar is. De voordelen van spuitgieten zijn groot. Niet alleen is zo n beetje elk te bedenken vorm mogelijk, ook is de reproduceerbaarheid van diezelfde vorm hoog. Timmerije is gespecialiseerd in het vervaardigen van hoogwaardige kunststof producten met een technologisch complex karakter. In ruim een halve eeuw is het bedrijf uitge- groeid tot een van de grootste spuitgieters van Nederland. Doorslaggevend voor het succes is de kennis die het bedrijf heeft opgebouwd op het gebied van grondstoffen. Het bedrijf voelt zich tevens zeer betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Nederlandse kunststofverwerkende industrie. Door collega-bedrijven te informeren over de nieuwste technologische mogelijkheden investeert het in de toekomst van de totale Nederlandse kunststofverwerkende industrie. De ontwikkelingen in de kunststofverwerkende industrie zijn aanleiding voor het redactieteam van Industrial Insights om deze branche uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u nu. Een informatieve uitgave, die inzicht geeft in een snel veranderende markt. opm. Timmerije.indd :05:17

2 NRK helpt leden concurrentiekracht te versterken Kampioen blijven is onze ambitie De Federatie Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie (NRK) stimuleert haar leden in te zetten op strategie, innovatie en onderzoek. Als bedrijven dit doen, dan zijn ze op een moderne wijze aan het ondernemen en versterken ze hun concurrentiekracht. Ze kunnen dan succesvol meespelen op de mondiale markt, aldus directeur Erik de Ruijter. Erik de Ruijter Hij benadrukt dat de rubber-en kunststofindustrie er goed voor staat. Zo is de export over 2004 en 2005 met 7 procent toegenomen. We hebben niet alleen aan marktaandeel in het buitenland gewonnen, maar ook in het binnenland. Onze industrie groeit harder dan die in omringende landen, aldus De Ruijter. Volgens hem wordt de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie te vaak benaderd vanuit het negatieve; andere landen hebben lage kosten of zijn beter in technologie. Als je zo jezelf benchmarkt, lijkt het of je altijd aan het kortste eind trekt. Je praat jezelf altijd in de put en daar doen wij niet aan mee. Ondanks de goede resultaten, zijn er verbeterpunten voor de rubber en kunststofindustrie. Zo heeft ruim 70 procent van de bedrijven het bedrijfsplan tussen de oren zitten, zegt De Ruijter. En dat kan echt niet meer. Het is noodzakelijk dat mkb-bedrijven zich professionaliseren. De strategie moet op papier staan, zodat anderen ervan op de hoogte zijn en bijstelling in overleg mogelijk is. Daar wordt een strategie alleen maar sterker van. NRK laat het niet bij het maken van plannen en praten, ze reikt ondernemers concrete hulpmiddelen aan om aan de slag te gaan. Een daarvan is de Elektronische Strategische Planning-tool (ESP), ontwikkeld door de NRK met Syntens. Lidbedrijven kunnen via deze ESP-tool op een toekomstgericht bedrijfsplan met concrete acties opstellen. Succesprofielen De tool is gebaseerd op zes succesprofielen die naar voren zijn gekomen uit een onderzoek van Deloitte in De Ruijter: Een bedrijf kan op verschillende manier succes boeken. Het kan goedkoop zijn, het kan goed in techniek zijn en unieke producten maken of het kan heel dicht bij de klant staan. Daarnaast zijn combinaties van de drie eigenschappen mogelijk wat leidt tot zes succesprofielen. De ESP-tool helpt bedrijven keuzes te maken en een route uit te zetten voor de toekomst. Ondernemers hebben de neiging alles te willen doen, maar alleskunners blinken nergens in uit. Het maken van keuzes is belangrijk. Het tweede ingrediënt voor een gezonde toekomst van de rubber en kunststofindustrie is innovatie. Bedrijven moeten in de uitvoer van hun strategie vernieuwend Ondertekening van het eerste Innovatie-Prestatiecontract op 10 november 2005 door de Staatssecretaris Van Gennip (midden) (links NRK directeur Erik de Ruijter en NRK voorzitter Kees van Oostenrijk, Rechts de vertegenwoordigers van de FOCWA.) De federatie NRK draagt als overkoepelend orgaan zorg voor de belangenbehartiging voor de gehele rubber-en kunststofindustrie. Daar de industrie in Nederland zeer divers is, omvat de federatie maar liefst 25 brancheverenigingen die gezamenlijk goed zijn voor 700 lidbedrijven met een totale omzet van ruim 6 miljard euro. Verder hebben de bedrijven circa personen in dienst en zijn ze sterk op de export gericht. De 25 brancheverenigingen nemen de sectorale belangenbehartiging voor hun rekening. bezig zijn. Ze moeten investeren en innoveren. Hierbij moeten ze niet alleen kijken naar vandaag of morgen, maar ook naar overmorgen. Daartoe is samenwerking met kennisleveranciers van groot belang, aldus De Ruijter. NRK heeft hiertoe de afgelopen jaren samenwerkingscontracten gesloten met organisaties die het mkb helpen te innoveren, waaronder TNO, Syntens, SenterNovem en het Nederlandsch Octrooibureau. We proberen innoveren gemakkelijk te maken voor bedrijven. Hierbij is onze doorverwijsfunctie van groot belang; we hebben een heel netwerk van probleemoplossers en kunnen bedrijven daaraan koppelen. Kampioen NRK was ook een van de eerste branches die Innovatie Prestatie Contracten (IPC) sloot met EZ. De Ruijter: Daarmee keerden we iets om. We zochten niet naar een plan bij de overheid, maar kwamen er zelf mee. Het betreft een samenwerking tussen brancheorganisaties, bedrijven en EZ en moet tot meerjarige innovatie leiden. 31 Bedrijven maakten hun eigen driejarig plan voor innovatie en groei, die NRK vervolgens ter goedkeuring voorlegde aan EZ. Deze honoreerde de plannen wat ieder bedrijf euro subsidie opleverde. NRK formeert momenteel een tweede groep bedrijven voor IPC. Hij benadrukt overigens dat EIM (onderzoek bedrijf en beleid) de rubber en kunststofindustrie in 2005 uitriep tot kampioen Innovatie van 58 mkb-sectoren. Bedrijven innoveren ook al veel, maar het moet nog beter. EIM doet dit onderzoek opnieuw in 2007 en kampioen blijven is onze ambitie. NRK dringt tevens aan op samenwerking tussen bedrijven. In onze relatief jonge industrie gebeurt het relatief weinig, want bedrijven zijn tot nu toe redelijk succesvol geweest. De globalisering van de markt maakt het sluiten van allianties echter noodzakelijk. Het stelt bedrijven in staat zaken te doen met grotere klanten, meer nieuwe producten te ontwikkelen en samen risico s te delen, vertelt De Ruijter. NRK heeft hiertoe samen met de Rabobank het initiatief genomen om op basis van product-markt-combinaties drie allianties te sluiten tussen lidbedrijven. Het project is in februari gestart en moet voor de deelnemers leiden tot de tot de ontwikkeling van een nieuw product en/of het betreden van een nieuwe markt. Onderzoeksagenda Rest nog het derde ingrediënt voor een versterkte concurrentiekracht; onderzoek. NRK en TNO hebben in 2006 aangetoond dat de onderzoeksbehoefte onder lidbedrijven zeer groot is. Bedrijven willen bepaalde vraagstukken oplossen, maar hebben daarvoor niet de kennis in huis en dat is funest voor de innovatie. Inventarisatie van de branchevereniging toonde vervolgens aan dat onderzoeksinstellingen weinig werk verrichten op het gebied van rubber-en kunststof. De Ruijter: Daarom gaan we dit jaar een aantal onderzoeksvragen neerleggen bij instellingen zoals TNO zelf, het technologisch topinstituut voor polymeren DPI, technische universiteiten en EZ. Uiteindelijk moet dit uitmonden in een dynamische onderzoeksagenda die elk jaar wordt bijgesteld. Volgens hem is hiermee de cirkel strategieinnovatie-onderzoek rond. Bedrijven die alle drie factoren invullen, en daar helpt NRK ze bij, kunnen de mondiale concurrentie aan, of het nu gaat om lage kostenlanden of hoogwaardige concurrenten uit andere landen. Wij zijn in goede vorm, maar kunnen nog veel beter. Het zou zonde zijn om onze potentie niet waar te maken. 2 3 opm. Timmerije.indd :05:23

3 PVT zeer actief binnen kunststofverwerkende industrie Onze leden willen vooral aan de slag De Producentenvereniging Thermoplasten (PVT) staat binnen de zeer versnipperde, Nederlandse kunststofverwerkende industrie bekend als zeer actief. Voorzitter Jan Podt wijt het aan het enthousiasme van de thermoplastensector. Onze branche bestaat vooral uit kleinere bedrijven. De leden zijn allemaal echte doeners. Ze hebben geen behoefte aan ellenlange rapporten, maar willen vooral aan de slag. Jan Podt De PVT verleent vooral pragmatische ondersteuning aan de bijna honderd, veelal technisch gedreven lidbedrijven. Podt geeft als voorbeelden het regelen van de CAO en de inkoop en verkoopvoorwaarden die de brancheorganisatie voor de leden in meerdere talen heeft opgesteld. Tevens geven we technisch advies aan onze leden. Eén van onze belangrijkste activiteiten is dat we voorwaarden scheppen voor onze leden om te netwerken. Het onderlinge contact in deze sector is zeer belangrijk. Bedrijven hebben behoefte aan het uitwisselen van gegevens. Juist omdat ze vaak klein zijn. Het netwerken gebeurt onder meer tijdens ledenvergaderingen. Hieromheen organiseren we altijd een spreker of een activiteit, zodat er een wat lossere sfeer ontstaat waardoor het netwerken makkelijker verloopt. Daarom hebben we ook regelmatig themadagen over een technisch of algemeen onderwerp wat leeft op dat moment bij de leden. Deze dagen zijn meestal voor specifieke doelgroepen en dan vooral voor de spuitgieters en thermovormers, de grootste groepen binnen onze organisatie. NRK Hij benadrukt dat de PVT samen met 24 andere brancheorganisaties onder de paraplu van de Federatie NRK valt. Dit is de branchevereniging voor de totale kunststofverwerkende industrie. Een gedeelte van onze taken als belangenbehartiger hebben we gedeponeerd bij NRK, bijvoorbeeld de lobbyactiviteiten op het gebied van milieu en de branche CAO. Podt noemt de PVT een van de grotere brancheorganisaties binnen NRK en vertelt dat het in die hoedanigheid actief een steentje bijdraagt aan de verschillende werkgroepen van de federatie, waaronder die van onderwijs en innovatie. De werkgroep onderwijs doet er alles aan om de belangstelling bij scholen voor kunststofverwerking te kweken of te doen toenemen. Dit is uiterst belangrijk vanwege de steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt. EU-projecten De PVT heeft zelf het leiderschap in een aantal innovatieprojecten van de Europese Unie. Zo is het met vijf buitenlandse collega brancheorganisaties actief in HIPERMOULDING voor koelkanalen. Dit project wordt naar verwachting in november 2007 afgerond en de bedoeling is dat er dan een softwaremodule ligt voor een beter en efficiënter warmtebeheer in de spuitgietmatrijs. Volgens Podt is het project succesvol en is de Europese Unie er zeer enthousiast over. Een ander onderzoeksproject betreft het Europese thermovormproject T-ForM. Hierin werken ontwerpers, thermovormers, matrijzenmakers en leveranciers van plaat/folie samen aan de ontwikkeling van de softwaremodule T-ForM. Doelstelling van dit project is via een verbeterde koeling de snelheid van vacuümvormmatrijzen te verhogen, waardoor het thermovormproces beter voorspelbaar wordt. Hij noemt de deelname aan innovatieprojecten van levensbelang voor de branche, mede vanwege de grote concurrentie vanuit Oost-Europa en het Verre Oosten. Zo hebben Nederlandse matrijzenbouwers het moeilijk, omdat steeds meer matrijzen uit China komen. Volgens Podt verplaatst ook een toenemend aantal verwerkers laagwaardige productieprocessen naar Oost-Europa. En displaybouwers doen dit in toenemende mate met hun assemblageactiviteiten. Die worden steeds vaker overgeheveld naar Polen of Tsjechië. Waar het op neerkomt, is dat steeds meer activiteiten uit Nederland verdwijnen. Voor de sector is het daarom uiterst belangrijk een plekje te vinden in de nichemarkt. We kunnen nu eenmaal niet langer op prijs concurreren met de ons omringende landen. Grondstoffenprijs Een ander punt van zorg noemt hij de stijgende grondstofprijzen. Deze hebben voor een deel van de markt voor problemen gezorgd, met name voor de kunststofverwerkers die een eindproduct maken van de kunststofgranulaten. Zij moeten ver van te voren prijzen opgeven aan afnemers en kunnen die niet plotsklaps bijstellen als de prijs van de granulaten die gerelateerd is aan de olieprijs fors stijgt. Voor producenten van halffabricaten speelt dit volgens hem minder, omdat zij wel sneller kunnen anticiperen op prijsverhogingen of verlagingen. Een onderwerp dat Podt én de PVT zeer aan het hart ligt, is het ontstaan van één, grote, machtige, goedlopende branchevereniging voor de totale kunststofverwerkende industrie. De Federatie NRK heeft een prima naam bij de overheid vanwege haar goede lobbyactiviteiten, maar de huidige organisatiestructuur bestaande uit de federatie én de 25 brancheverenigingen (samen goed voor 80 bestuursleden) is onoverzichtelijk. De PVT heeft gemerkt dat het bijzonder lastig is een goed profiel neer te zetten van de industrie. Soms is het ook niet duidelijk wie wat precies doet binnen alle organisaties. Momentum Voorlopig is het echter nog niet zover. Het opzetten van één vereniging met één administratie en één financieel beleid werkzaam op de verschillende deelgebieden blijkt lastig, aldus Podt. We komen nogal wat heilige huisjes tegen maar veel mensen zijn enthousiast, zowel vanuit NRK als vanuit de 25 brancheorganisaties. Daarom moeten we nu stappen ondernemen en gebruik maken van het momentum dat er nu ligt. 5 opm. Timmerije.indd :05:34

4 Experts met oog voor detail en afwerking Wij engineeren met onze klanten The Timmerije Touch Hendrikx Matrijzen & Prototypen b.v. (HMP) is opgericht in Sinds die tijd heeft HMP zich gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van matrijzen en prototypen. Met een team van 35 personen zijn we in staat matrijzen te vervaardigen, welke variëren van een simpel open-dicht matrijs tot een zeer complex matrijs met schuiven. De kracht van ons bedrijf is dat wij, in samenwerking met de klant, vanaf de eerste fase een ruw idee snel kunnen vertalen naar een praktische uitwerking. Dit geeft als resultaat een matrijs die voldoet aan de gestelde eisen. HMP kent op dit gebied vrijwel geen beperkingen en hanteert hierbij als uitgangspunt, dat een goed ontwerp moet leiden tot beheersing van productiekosten. Door al in een vroeg stadium mee te denken zijn wij in staat om een goed product met een betrouwbare levertijd af te geven. Bij HMP draait alles om betrokkenheid, vanaf werkvoorbereiding tot en met aflevering. Dit zorgt voor een flexibele instelling, die optimaal inspeelt op de wensen en vragen van een klant. Betrokkenheid is het sleutelwoord dat garant staat voor een optimaal eindresultaat met oog voor detail en afwerking. Hendrikx Matrijzen & Prototypen b.v. Postbus AA Oisterwijk T F E Timmerije is gespecialiseerd in het vervaardigen van hoogwaardige kunststof producten met een technologisch complex karakter. Hieraan ontlenen wij ons bestaansrecht, aldus directeur Egbert Torenbeek. En we zijn veel meer dan een productiebedrijf; we ontwikkelen en denken nieuwe producten uit met onze klanten. Als zij een stap vooruit willen zetten op de markt, dan investeren en engineeren wij mee. een eigen gereedschapsmakerij. Klanten noemen ons de Willie Wortels onder de spuitgieters. Als wij het niet kunnen, kan niemand het volgens hen. Een mooier compliment kan een bedrijf niet krijgen. Hij noemt het leveren van slimme oplossingen voor complexe problemen cruciaal. De Nederlandse maakindustrie moet het hebben van toegevoegde waarde en een slimheid die verdergaat dan de concurrentie in Oost-Europa en Azië. Bedrijven daar kunnen vaak tegen scherpere kostprijzen leveren, vanwege de lage loonkosten. Hendrikx goo.indd :07:39 Ticona Engineering Polymers for Technical Solutions As a leading supplier of engineering polymers, Ticona leverages its competitive advantage with high-quality products and its depth of know-how in application technologies and development. Ticona is well positioned in the most important key markets such as automotive industry, consumer appliances, medical technology and electrics/ electronics market. Ticona products, with their excellent material properties, frequently satisfy crucial performance criteria that make new approaches to technical problems possible. Due to the continuous development of its products, Ticona is a global market leader with Hostaform POM, GUR PE-UHMW and Vectra LCP and holds front-runner positions with Fortron PPS, Celanex PBT, Impet PET, Riteflex TPE-E and Vandar as well as Celstran and Compel LFT. Customer proximity and customer service are top priorities at Ticona in all aspects of application development and product maintenance. This requires not only technical competence and system expertise but also the ability to recognize and analyze market trends early in order to respond with innovative applications. Material selection advice, stress and flow analyses are also part of the Ticona services. Ticona supports its customers efforts to develop and improve their products through their qualified engineering services. Modern hardware and software, which permit the analysis and processing of even very complex models without difficulty, are available for these purposes. Ticona Benelux N.V. Daalwijkdreef AD AMSTERDAM-ZUIDOOST Tel (0) Internet: Egbert Torenbeek Remco Boer Timmerije viert dit jaar het 75-jarig bestaan. Het bedrijf in het Gelderse Neede ontstond in 1932 als landbouwsmederij en ging na de Tweede Wereldoorlog verder als machinefabriek. Begin jaren vijftig experimenteerde het bedrijf volop met kunststof, waarna het in 1952 door middel van centrifugaalgieten de eerste kunststofproducten vervaardigde. Hierop deed in 1956 het spuitgieten zijn intrede en legde het bedrijf zich volledig toe op de kunststofverwerking. In ruim een halve eeuw is het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste spuitgieters van Nederland. Doorslaggevend voor het succes is de kennis die het bedrijf heeft opgebouwd op het gebied van grondstoffen. Torenbeek: We weten precies wat de eigenschappen zijn en welke combinaties het beste werken. Dit, gecombineerd met onze kennis op het gebied van het spuitgietproces, stelt ons in staat complexe producten met klanten te ontwikkelen. Innovatie Innovatie staat hoog in het vaandel bij het bedrijf dat ongeveer 160 werknemers telt en beschikt over 53 spuitgietmachines en Het bedrijf wordt op twee fronten geconfronteerd met de concurrentie uit lagelonenlanden. Niet alleen moeten we zelf die concurrentie voorblijven, ook onze klanten (veelal productiebedrijven) gaan dat gevecht aan. Zij moeten zo slim mogelijk produceren om de kosten laag te houden en wij helpen ze daarbij door multifunctionele componenten te leveren. Op die manier kunnen ze een aantal assemblagestappen overslaan. Als we samen met zo n klant engineeren en het productieproces innoveren, gaat ons hart sneller kloppen. Ticona goo.indd :22:51 7 opm. Timmerije.indd :05:49

5 Noordendorp Transport is een dynamisch transportbedrijf dat met professionele, gemotiveerde medewerkers en een uitgebreid modern wagenpark de laatste jaren flink aan de weg timmert. De transporteur uit Haaksbergen is van een familiebedrijf uitgegroeid tot een onderneming die voor ieder vervoersvraagstuk een passende oplossing weet. Noordendorp Transport heeft zich gespecialiseerd in drie deelmarkten, te weten vervoer voor retailers, productiebedrijven en bouwmaterialen. Het wagenpark bestaat uit zo n 40 trekkers en 51 opleggers en 2 motorwagens. Drie monteurs houden het wagenpark in optimale conditie. De werkplaats is o.a. uitgerust met twee doorsmeerputten en een remmentestbank. Voor het reinigen van de wagens is er een moderne wasstraat waar minimaal één keer per week de wagens worden gewassen. Ook heeft men een eigen tankeiland voor het aftanken van de wagens. Van familiebedrijf tot innovatieve vervoerder Orders van klanten worden ingevoerd waarna de ritten worden samengesteld op basis van de orders en de aflevertijden. We realiseren daarbij een hoge beladingsgraad en streven ernaar zo min mogelijk kilometers te rijden. De planning wordt in dit kader ondersteund door een transport-managementsysteem ontwikkeld door Noordendorp Transport. Een bijzonder overzichtelijk en compleet systeem, waarbij kostenbeheersing voorop staat. Zo berekent het programma automatisch de beladingsgraad bij het toewijzen van een order aan een wagen. Noordendorp Transport is ISO gecertificeerd volgens de nieuwe standaard norm ISO 9001:2000. Noordendorp Transport v.o.f. Handelsstraat GW Haaksbergen T F E I Noordendorp goo.indd :51:46 Mattec is een van s werelds grootste leveranciers van realtime planning, productie en proces monitoring systemen (MES). Dit systeem is bedoeld voor een specifiek aantal maak industrieën, zoals kunststof spuitgiet, blaas-, film-extrusie, metaal gieten en metaal bewerken, bedrukking&decoratie en assemblage gerelateerde industrieën. De eerste producten van Mattec zijn voornamelijk ontworpen en ontwikkeld voor de kunststof spuitgiet industrie, zoals bijvoorbeeld Timmerije B.V. De laatste versie van het ProHelp EPM realtime monitoring systeem van Mattec is een op Microsoft Windows PC server gebaseerd systeem, dat gebruik maakt van een Microsoft SQL server database. Het systeem bewaakt elke cyclus van alle aangesloten machines en waarschuwt gebruikers direct wanneer er kritische veranderingen plaats vinden in procesparameters, zodat er op tijd kan worden ingegrepen, om te voorkomen dat er producten worden geproduceerd met een slechte kwaliteit. Doormiddel van een gebruiksvriendelijke bedieningsunit bij de machine, kunnen gebruikers eenvoudig handmatig verkregen procesdata invoeren. Op deze manier wordt het management voorzien van een compleet, nauwkeurig en up-to-date overzicht van de productiviteit en efficiency van het totale machinepark. Recentelijk is Mattec samengegaan met CMS Software Inc gevestigd in Toronto Canada, om een volledig geïntegreerde oplossing te bieden voor Enterprise Resource Planning (ERP) en Productie monitoring (MES), voor in eerste instantie de wereldwijde metaalbewerkings, metaal giet en kunststof spuitgiet industrieën Mattec Ltd Outgang Lane S25 30X Dinnington, Great Brittain T F E I Martktgebieden Timmerije is internationaal actief op vijf marktgebieden: de leisure markt (camping / caravan), de HVAC markt (verwarming en klimatisatie), de interne transportmarkt, de kantoormeubelmarkt en de markt voor huishoudelijk technische apparaten. Volgens Torenbeek is het een bewuste keuze niet actief te zijn op alle markten. De vijf waarop we ons hebben toegelegd, kennen we binnenste buiten, waardoor we proactief met onze klanten mee kunnen denken en ze toegevoegde waarde kunnen leveren in de gehele productieketen. Remco Boer, hoofd R&D, vertelt dat de engineers in bepaalde gevallen hun technologische kennis wel introduceren in nieuwe markten. Soms hebben wij bijvoorbeeld klanten in de apparatenbouw (geen kernmarkt), waarvoor wij bijvoorbeeld nieuwe high-heat materialen inzetten. De reden dat we die specifieke markt toch betreden, is dat de technologie die wij daar introduceren een spin-off kan hebben naar één van onze kernmarkten, bijvoorbeeld verwarming of huishoudelijke apparaten. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat de klant Timmerije in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van een product betrekt. Hierdoor kunnen we in de gehele productieketen van idee tot productie tot eindproduct en aflevering de beste oplossingen bieden voor een zo laag mogelijke prijs. Als een constructie vastligt, is verbetering moeilijk. Torenbeek voegt eraan toe dat het bedrijf functioneel meedenkt met de klant en graag projecten van klanten regisseert. We zijn actief tijdens de ontwikkeling, tekenen voor de productie, nemen desgewenst assemblagestappen over en verzorgen de logistiek. Dit noemen we ook wel The Timmerije Touch. Uitbesteding Boer vertelt dat uitbesteding van assemblagestappen of de productie van onderdelen een optie is, mits het de beste oplossing is voor de klant. Gaat het echter om producten met een uitvalsrisico of met kritische visuele eisen dan verdient productie en assemblage in eigen beheer de voorkeur. Risicoanalyses geven hierin meestal de doorslag. We nemen dan het product en het totale assemblageproces onder de loep en bekijken of uitbesteding de juiste keuze is. Klanten waarderen dit, omdat het aangeeft dat we open staan voor hun markt en daarvan kennis hebben. Net als zoveel bedrijven in de maakindustrie, vindt Timmerije met moeite goed personeel. We doen er alles aan een goede werkgever te zijn en investeren veel in de competenties van onze werknemers, zegt Torenbeek. Het bedrijf onderhoudt tevens intensieve contacten met universiteiten en hogescholen, zo is Boer gastdocent bij TU Delft en TU Twente. De beweegredenen hiervoor zijn duidelijk. Boer: Er ontbreekt een specifieke opleiding voor de kunststofverwerkende industrie en ik probeer op deze manier kennis van onze industrie bij de opleidingsinstituten te krijgen. Ook tracht ik interesse te genereren bij de studenten in de hoop dat ze ons zien als een interessante, toekomstige werkgever. Toekomst Het bedrijf voelt zich tevens zeer betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Nederlandse kunststofverwerkende industrie. Het is de hoofdreden voor de lezingen die Boer geeft op uitnodiging van het Mikrocentum, een onafhankelijke kennisinstelling die bedrijven en instellingen steunt in het verbeteren van hun kennis in uiteenlopende technische en organisatorische vakgebieden. Ik informeer collega-bedrijven over de nieuwste technologische mogelijkheden. Het is de investering van Timmerije in de toekomst van de totale Nederlandse kunststofverwerkende industrie. We voelen ons daarbij zeer betrokken. opm. Timmerije.indd :05:53

6 Spuitgieten, een van de meest toegepaste processen bij het maken van kunststofproducten, heeft de afgelopen decennia een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Was er eerst voornamelijk compact spuitgieten, nu zijn er talloze technieken en combinaties voorhanden waardoor vrijwel elk te bedenken vorm realiseerbaar is. Spuitgieten biedt ongekende mogelijkheden Elke vorm is realiseerbaar Bij spuitgieten wordt vloeibare kunststof onder hoge druk in een vorm, de matrijs, gespoten. Is de kunststof eenmaal afgekoeld en gestold dan gaat de matrijs open en wordt het product uitgestoten. De voordelen van spuitgieten zijn groot. Niet alleen is zo n beetje elk te bedenken vorm mogelijk, ook is de reproduceerbaarheid van diezelfde vorm hoog. Compact spuitgieten is de oudste en meest bekende vorm van het spuitgieten. Het grootste verschil met andere spuitgiettechnieken is dat bij compact spuitgieten tijdens het proces geen verdere bewerkingen plaatsvinden. Van de nieuwe technologieën is het meercomponenten spuitgieten de meest gebruikte en belangrijkste vorm van spuitgieten in Nederland. Van 2K (tweecomponenten) tot 6K (zescomponenten) is mogelijk, zo wordt 6K bijvoorbeeld gebruikt bij de vervaardiging van tandenborstels. De meercomponententechniek is ideaal als een product vanwege functionele of visuele vormgevingseisen een combinatie moet zijn van verschillende kleuren of van materialen met verschillende eigenschappen. Zo kan het zijn dat een product een combinatie moet zijn van transparante en volledig gekleurde materialen, harde en zachte kunststoffen, stijf en flexibel, hoge stijfheid met lage slijtage en hoogwaardige kunststoffen met maalgoed, bijvoorbeeld in de kern. Kostprijs Meercomponenten spuitgieten is ideaal als een product geïntegreerde afdichtingen tegen vocht moet hebben en/of geluid- en trillingreductie moet bevatten. Ook een product dat gedeeltelijk soft touch moet zijn vanuit het oogpunt van bedieningsgemak, antislip of design is eenvoudig met 2K en 3K te produceren. Kostprijstechnisch zijn beide technieken overigens zeer voordelig; meerdere spuitgietprocessen, montagestappen en bewerkingen worden immers uitgevoerd in één handeling, waardoor het productieproces aanzienlijk wordt verkort. De stap van meercomponenten spuitgieten naar inmouldtechnieken is bijzonder klein. Het Engelse werkwoord to inmould betekent in het Nederlands inleggen en dat is precies wat gebeurt bij deze techniek: andere materialen worden tijdens het spuitgietproces in de matrijs ingelegd (al dan niet automatisch), waarna vervolgens een verbinding plaatsvindt met een te spuitgieten kunststofonderdeel. Het andere materiaal hoeft niet perse van kunststof te zijn. Alles is mogelijk zoals de inleg van houtfineer, folies, textiel of metalen. Ongelimiteerd Inmoulding is met name geschikt voor talloze innovatieve toepassingen en het maken van onverwachte, ongelimiteerde combinaties. Een voorbeeld van een product dat op deze wijze is vervaardigd is een kunststof kijkvenster. Ook een beddenpoot van kunststof kan voorzien worden met houtfineer. Of wat te denken van een metaaldeel dat geheel omsloten is met kunststof. Het grootste pluspunt van inmoulding is kostenbesparing aangezien het elimineren van assemblagestappen leidt tot een aanzienlijk verkort productieproces. Daarbij verdient het inzetten van robottechnologie bij inmoulding de voorkeur. Op deze wijze is niet alleen de kans op foutieve producten lager, maar daalt tevens het uitvalspercentage. Waterinjectie leent zich vooral voor het vervaardigen van producten met een minder ruw oppervlak aan de binnenzijde, bijvoorbeeld leidingen. Bij gasinjectie wordt onder zeer hoge druk stikstof geïnjecteerd in vloeibare gedeelten van het product. Het gas drukt vervolgens de vloeibare massa tegen de harde wanden, waardoor het maken van holtekanalen in het product mogelijk is. Deze techniek lijkt eenvoudig, maar de praktijk is grilliger dan de theorie. Het beheersen van de gasbel in de smelt is namelijk moeilijk. Gasinjectie technologie is vooral geschikt voor spuitgietproducten met buisvormige structuren en holle vormen. Een voorbeeld hiervan is het inbrengen van gaskanalen in een deurframe voor een caravan. Een groot voordeel van gasinjectie is de kortere cyclustijd in combinatie met lager grondstofverbruik. Gastegendruk Voor het vervaardigen van kunststofproducten met grote wanddiktes is gastegendrukgieten ideaal. Hierbij wordt tijdens het spuitgieten schuim toegevoegd aan vloeibare kunststof en in een matrijs gespoten. De matrijs wordt vervolgens door middel van gas onder druk gehouden, waardoor geen schuimvorming tijdens het spuitgieten optreedt. Als de matrijs eenmaal is gevuld en de druk geleidelijk afneemt, ontstaan gasbellen. Deze compenseren de krimp die anders inval zou veroorzaken. Ook hebben ze geen nadelig effect op de oppervlaktekwaliteit van het product, omdat de bellen niet door de huid heen breken. Een van de grootste voordelen van deze methode zijn de geschuimde wanden die ontstaan, waardoor de verhouding stijfheid/gewicht zeer gunstig is. Veel meubilaironderdelen worden op deze manier geproduceerd. Waterinjectie leent zich vooral voor het vervaardigen van producten met een minder ruw oppervlak aan de binnenzijde, bijvoorbeeld leidingen. Een voordeel van waterinjectie is dat er sprake is van een verkorte cyclustijd en een lager grondstofverbruik. Ook heeft deze methode een betere koelcapaciteit en is een gelijkmatige wanddikte te realiseerbaar. Nadelig aan deze techniek is dat als het mis gaat (water breekt dan door de wand van het product) de kans op corrosie van gereedschappen aanwezig is. Het nemen van maatregelen om dit te voorkomen, kan de kosten opjagen. Een groter probleem is vaak het zogenaamde restwater in de kanalen. Dit kan tijdens transport van de producten er uitkomen en de verpakking beschadigen opm. Timmerije.indd :06:06

7 Nefit Topline cv-ketel Oplossingen voor kritische kunststofproducten Drie tevreden klanten Bayer goo.indd :04:58 Vakwerk is onze maatstaf De nieuwe Nefit Topline cv-ketel, de woonhuisventilator CMF van J.E. StorkAir en de toiletafvaltank van Thetford. Alle drie bevatten kritische kunststofproducten die Timmerije in nauw overleg met de opdrachtgevers heeft ontwikkeld en geproduceerd. Hoe dat in zijn werking is gegaan, leest u hieronder. Hameland werkt met drie divisies: Industrie, Dienstverlening en Arbeidsintegratie. Hameland is toonaangevend als sociaal arbeidsontwikkelbedrijf. Een betrokken organisatie die inwoners uit de regio Oost-Achterhoek met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt van aangepast werk voorziet en hulp kan bieden bij het verkrijgen van betaald werk. Regulier werken, begeleid werken, detachering of beschut werken. Hameland spant zich maximaal in en geeft uitvoering aan de Wet sociale werkvoorziening voor zes gemeenten (Winterswijk, Aalten-Dinxperlo, Oost Gelre, Berkelland, Hof van Twente en Haaksbergen) en de Wet werk en bijstand voor de vier eerstgenoemde gemeenten. Hameland bestaat uit drie divisies: Arbeidsintegratie, Industrie en Dienstverlening. Bij Industrie werken circa 900 vakbekwame professionals. We worden graag gezien als de specialist in technisch werk op gebied van kunststof, elektronica, metaal en hout. Daarnaast zijn wij ook zeer ervaren met assemblage- en constructiewerkzaamheden. Ervaren en gemotiveerde medewerkers zetten de toon bij Hameland. Bij Dienstverlening kunt u terecht voor de activiteiten Post, Schoonmaak, Groenonderhoud en de Drukkerij. Wilt u mensen detacheren, neem dan contact met Arbeidsintegratie. Neem een kijkje op of bel en u zult zien dat Hameland wèrkt. wèrkt Nefit is de onbetwiste markleider in Nederland als het gaat om Hoog Rendement-ketels. In ons land alleen zijn er meer dan 1,5 miljoen geplaatste toestellen. Voor de nieuwe Nefit Topline serie cv-ketels voorzien van een compacte warmtewisselaar klopte het bedrijf aan bij Timmerije. De engineers werd onder andere gevraagd de spatwatervrijebehuizing voor de microprocesgestuurde Universele Brander Automaat 3 te ontwikkelen, evenals de cover van de Nefit Topline Compact (een deur aan de voorzijde van de cv-ketel). Voorop stond de feilloze, efficiënte productie en optimale reproduceerbaarheid van de producten, met andere woorden: het eerste spuitgietproduct moest volkomen identiek zijn aan nummer Nefit legde tevens een hoog programma van eisen neer voor de individuele producten. Zo waren stijfheid, maatnauwkeurigheid, en vlakheid cruciaal voor de cover. Een complexe matrijs bracht uitkomst. Ook moest de cover aan bepaalde normen van lekdichtheid voldoen. De oplossing kwam in een rubber seal, die ook na service en onderhoud (als de deur eraf komt) volledig lekdicht blijft. Op basis van sterkte-en belastingsberekeningen kwamen de engineers met een aantal innovatieve oplossingen en aanpassingen voor de cover. Klikkers aan de onderzijde van de cover zijn nu bijvoorbeeld verstevigd, zodat ze niet kapotgaan bij het aandrukken van de cover als deze wordt teruggeplaatst op de cv-ketel. Tevens kunnen zij de langduur belasting (vijftien jaar) van de pakking goed doorstaan en is de cover zodanig ontwikkeld dat in een later stadium op eenvoudige wijze geluidsafscherming kan worden aangebracht. Hameland goo.indd :54:13 13 opm. Timmerije.indd :06:18

8 TIMMERIJE EN RESIN EXPRESS PARTNERS IN KUNSTSTOF Distributie van: Distributeur en adviseur in: Technische en standaard kunststoffen Op maat gemaakte compounds Synthetische rubbers en thermoplastische elastomeren Kleur en additievenmasterbatches Technisch advies Service en assistentie bij verwerkingstechnieken Recycling Resin Express Benelux N.V. - Moerenstraat Arendonk - België - Tel. +32 (0) Fax +32 (0) Resin Express Nederland B.V. - Keulenstraat 11c ET Deventer - Nederland - Tel. +31 (0) Fax +31 (0) Resin goo.indd :38:00 Speciaaldrukkerij voor o.a. kunststof producten AUDIT TAX Najaarsweg SK ENSCHEDE Postbus GA ENSCHEDE T F I KPMG Mr. B.M. Teldersstraat CT ARNHEM Postbus 30133, 6803 AC ARNHEM Tel. (026) Fax (026) Contact: ADVISORY Wilmod Heating & Systems Industrieweg LB Zoetermeer Postbus AA Zoetermeer Tel Fax Distributie van een uitgebreid assortiment thermoplastische polymeren en elastomeren Distrupol BV A Univar company Ondernemingsweg HN Alphen aan den Rijn The Netherlands t: +31 (0) f: +31 (0) e: Bezoek Distrupol s nieuwe Product Information Centre op Met 1 klik op PIC vindt u alle informatie die u nodig heeft. De woonhuisventilator CMF van J.E. StorkAir Woonhuisventilator CMF J.E. StorkAir is net zoals Nefit geen onbekende voor Timmerije. Het bedrijf dat al sinds 1937 klimaatbeheersingproducten ontwikkelt en produceert, vroeg Timmerije onderdelen te vervaardigen voor de woonhuisventilator CMF. Het ging om de motorophanging, trillingdempers en de luchtafdichting. Aangezien de CMF bedoeld is voor in huis, lag de nadruk bij het ontwerp op het reduceren van motorgeluid en optimale bescherming van vitale delen van het systeem. Vele studies, berekeningen en prototypes later, besloot Timmerije in overleg met J.E. StorkAir dat 2K spuitgieten het beste resultaat zou opleveren. Deze techniek maakte het mogelijk het hele hart van het apparaat de motorophanging, trillingdempers en luchtafdichting in één productiegang te produceren. Dit kwam niet enkel de kwaliteit van het product ten goede, ook was sprake van optimale efficiency en winst omdat de uiteindelijke montage simpeler verloopt. Toiletafvaltank We hebben twee wielen onder een afvaltank nodig. Met deze vraag kwam Thetford naar Timmerije. Het bedrijf, een mondiale speler op de markt van caravanen campertoebehoren, werkt al sinds 1983 met Timmerije samen. De twee wielen waren bedoeld voor de nieuwe serie chemische camper/caravantoiletten, de C-400 serie. Hierbij is de toiletafvaltank voorzien van een uitschuifbare draaghendel en twee wielen, zodat het legen op een snelle en comfortabele manier kan geschieden. Ander pluspunt is dat het reinigen van het toilet eenvoudiger is. Hoewel het vervaardigen van twee kunststofwielen op zich een simpele klus lijkt, moesten de wielen voldoen aan een groot aantal eisen. Zo moest het wiel zeer sterk zijn, omdat de inhoud van de tank immers behoorlijk kan oplopen. Tegelijkertijd verdiende een licht wiel de voorkeur, opdat de gebruiker de tank eenvoudig over de camping kon navigeren. Een andere, belangrijke eis was dat het wiel stofdicht moest zijn; na het legen moest de tank immers weer de camper of caravan in en hoe schoner hoe beter. Verder wilde Thetford zo weinig mogelijk onderdelen, zodat kon worden volstaan met een uiterst kort assemblageproces. Kosteneffectief Ook nu weer bleek 2K spuitgieten de juiste oplossing te zijn en werden velg, wielkap en kunststof band binnen één matrijs vervaardigd. Om ervoor te zorgen dat het wiel comfortabel kon rijden op talloze soorten ondergrond, werd tevens thermoplastisch rubber op de velg aangebracht. Voorts tekende Timmerije ook voor de lager, waardoor het voor de hand lag wiel en lager binnen de fabriek in Neede te assembleren. De lager is dusdanig geconstrueerd dat deze na assemblage niet meer te verwijderen is zonder de producten te breken. Dit voorkomt dat het wiel van het lager afloopt bij intensief gebruik. Voor Thetford betekende deze werkwijze pure winst: in plaats van vier losse onderdelen krijgt het nu één onderdeel aangeleverd en dat is zeer kosteneffectief. Voor dezelfde afvaltank ontwikkelde Timmerije in samenspraak met Thetford tevens de uitschuifbare draaghendel. Prioriteit hierbij was de sterkte van de hendel in combinatie met de massieve greep. Logisch, want niets is erger is een hendel die afbreekt terwijl je met het volle toilet over de camping wandelt. Speciaal versterkt kunststof materiaal in combinatie met gasinjectietechniek bracht uiteindelijk de uitkomst. Toiletafvaltank van Thetford Timmerije logo goo.indd :56:47 15 opm. Timmerije.indd :06:33

9 Adverteerdersindex Colofon Bayer MaterialScience 12 Distrupol B.V. 14 Het vakblad Insights beschrijft brancheontwikkelingen, waarbij één toonaangevende organisatie centraal staat. Hameland 12 Hendrikx Matrijzen 6 KPMG Audit 14 Mattec Ltd 8 Mevotex 14 Noordendorp Transport v.o.f. 8 Resin Express 14 Ticona Benelux N.V. 6 Wilmod 14 Timmerije bv Schoolweg PK Neede Postbus AA Neede T F I E Insights is een uitgave van Goo Media BV T F I Directie Ernst Delfos Erik Eckhardt Realisatie en coördinatie Fred van Kuyen Paula Meijer Peter Molenaar Nicoline van der Panne Ellen van Vliet Udo de Vriend Leonie van Went Tekstproductie Bak & Bakker cs Journalisten Fotografie Timmerije bv Yphoto Vormgeving en productie SPIDER Media Goo Media BV maart 2007 Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kunnen uitgever en auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden. ISSN: opm. Timmerije.indd :06:35

Kracht door samenwerking. VDL Wientjes

Kracht door samenwerking. VDL Wientjes Kracht door samenwerking VDL Wientjes VDL Wientjes KUNSTSTOF HEEFT ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN. VDL WIENTJES KENT ZE. BENIEUWD NAAR DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN IN GRONDSTOFFEN EN VERWERKINGSTECHNIEKEN?

Nadere informatie

VDL Wientjes Emmen. Kracht door samenwerking

VDL Wientjes Emmen. Kracht door samenwerking VDL Wientjes Emmen Kracht door samenwerking VDL Wientjes Emmen VDL WIENTJES EMMEN KENT DE ONEINDIG VELE MOGELIJKHEDEN VAN KUNSTSTOF. ALS SPECIALIST PRATEN WIJ U GRAAG BIJ OVER ONZE DIVERSE VERWERKINGSTECHNIEKEN

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Kunststoffen

Kracht door samenwerking. VDL Kunststoffen Kracht door samenwerking VDL Kunststoffen VDL Kunststoffen EEN PRODUCT IS NOOIT ZOMAAR EEN PRODUCT. NIET BIJ VDL KUNSTSTOFFEN TENMINSTE. WIJ VERTALEN UW VRAAG OP EEN PROFESSIONELE WIJZE IN EEN KUNSTSTOF

Nadere informatie

Akaplast, top in vorm.

Akaplast, top in vorm. Top in vorm Akaplast, top in vorm. Akaplast is sinds de oprichting in 1999 uitgegroeid tot een van de meest gerenommeerde vacuümvormspecialisten in de Benelux. Klantgerichtheid en gezond ondernemerschap

Nadere informatie

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken?

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? you make it work Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? ERIKS levert werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. Maar we gaan verder dan dat. Als specialist

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Wientjes Emmen

Kracht door samenwerking. VDL Wientjes Emmen Kracht door samenwerking VDL Wientjes Emmen VDL Wientjes Emmen Kunststof heeft oneindig veel mogelijkheden. VDL Wientjes Emmen kent ze. Benieuwd naar de nieuwste ontwikkelingen in grondstoffen en verwerkingstechnieken?

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDS Technische Industrie

Kracht door samenwerking. VDS Technische Industrie Kracht door samenwerking VDS Technische Industrie VDS Technische Industrie VDS TECHNISCHE INDUSTRIE COMBINEERT SNIJ- EN BUIG- C.Q. TREKBEWERKINGEN IN ÉÉN GEREEDSCHAP EN KAN OOK EXTRA DELEN ZOALS NUTS OF

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Konings

Kracht door samenwerking. VDL Konings Kracht door samenwerking VDL Konings VDL Konings VDL Konings, opgericht in 1873, is een uiterst betrouwbare co-maker en co-developer van machines, systemen en modules voor een zeer uiteenlopende reeks

Nadere informatie

Productontwikkeling Kunststof-Spuitgieten Matrijzenbouw

Productontwikkeling Kunststof-Spuitgieten Matrijzenbouw Nederlands BREIDENBACH Productontwikkeling Kunststof-Spuitgieten Matrijzenbouw www.fwbreidenbach.nl van idee tot product... Productontwikkeling & Design Constructie & Matrijzenbouw Spuitgieten Idee generatie

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. TIM Hapert

Kracht door samenwerking. TIM Hapert Kracht door samenwerking TIM Hapert TIM Hapert TIM HAPERT IS EEN ERKEND SPECIALIST IN HET BEWERKEN VAN GIET-, LAS- EN SMEED- STUKKEN. DAARBIJ GEVEN WIJ ONZE KLANTEN SUPPORT VANAF DE ONTWIKKELINGSFASE TOT

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Wientjes Roden

Kracht door samenwerking. VDL Wientjes Roden Kracht door samenwerking VDL Wientjes Roden VDL Wientjes Roden KUNSTSTOF HEEFT ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN. EN VDL WIENTJES RODEN KENT ZE. BENIEUWD NAAR DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN IN GRONDSTOFFEN EN VERWERKINGS-

Nadere informatie

Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal

Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal Samenwerken aan oplossingen in roestvrijstaal De historie en de dynamiek van nu Meer dan een halve eeuw geleden begon De Jager RVS met het ontwikkelen en bouwen van machines en apparaten in roestvrijstaal

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

Informatie folder 2011

Informatie folder 2011 2011 Informatie folder Uw partner voor het verzorgen van: Besturingssystemen, Kabelsamenstellingen en Mechatronische Modules Ontzorgen is onze missie. DriesSteijn Industrial Support positioneert zich op

Nadere informatie

Just Ask Us... Development and Production of Metal Industrial Parts for Heavy Duty Usage

Just Ask Us... Development and Production of Metal Industrial Parts for Heavy Duty Usage Just Ask Us... Development and Production of Metal Industrial Parts for Heavy Duty Usage We Know How Metaal en techniek spelen een belangrijke rol in de verregaande industriële ontwikkeling. Samen kunnen

Nadere informatie

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg MKB-bedrijven worden geconfronteerd met nieuw beleid met betrekking tot producentenverantwoordelijkheid,

Nadere informatie

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek. 10 11 operator cabines. 12 13 plaatbewerking. 14 15 kennis & ontwikkeling

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek. 10 11 operator cabines. 12 13 plaatbewerking. 14 15 kennis & ontwikkeling INZICHT EFFECT 4 7 geluidsbeheersing 8 9 toegangstechniek 10 11 operator cabines Inzicht. Weten wat werkt. In welke situatie. Voor wie. En vooral: met welk doel. We denken. Vragen. Verwonderen. Onderzoeken

Nadere informatie

VDL TIM Hapert. Kracht door samenwerking

VDL TIM Hapert. Kracht door samenwerking VDL TIM Hapert Kracht door samenwerking VDL TIM Hapert VDL TIM HAPERT IS EEN ERKEND SPECIALIST IN HET BEWERKEN VAN GIET-, LAS- EN SMEEDSTUKKEN. DAARBIJ GEVEN WIJ ONZE KLANTEN SUPPORT VANAF DE ONTWIKKELINGSFASE

Nadere informatie

hertalan welkom in de wereld van EPDM

hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan the waterproof solution Hertalan levert wereldwijd unieke EPDM producten voor duurzame en watervaste oplossingen. Als eerste Europese producent van EPDM folies

Nadere informatie

De integratie van prototyping en Moldflow in het ontwerpproces

De integratie van prototyping en Moldflow in het ontwerpproces De integratie van prototyping en Moldflow in het ontwerpproces Mareco B.V. Ing. Marc Janssen Ir. Luc Janssen 17-02-2004 Prototyping en Moldflow de integratie in het ontwerpproces inhoud: 1) Mareco highlights

Nadere informatie

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek operator cabines plaatbewerking kennis & ontwikkeling

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek operator cabines plaatbewerking kennis & ontwikkeling INZICHT EFFECT 4 7 geluidsbeheersing 8 9 toegangstechniek 10 11 operator cabines Inzicht. Weten wat werkt. In welke situatie. Voor wie. En vooral: met welk doel. We denken. Vragen. Verwonderen. Onderzoeken

Nadere informatie

Twee bedrijven, één team!

Twee bedrijven, één team! cableassembly Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions Eén of miljoenen Klanten Twee bedrijven, één team. Zo zou je 2E Interconnection en Connecting solutions is voor ons een begrip dat

Nadere informatie

onderneemt maatschappelijk verantwoord

onderneemt maatschappelijk verantwoord onderneemt maatschappelijk verantwoord www.coffeefresh.nl Coffee Fresh investeert in MVO Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar een kopje koffie. Het is een beleving waarbij wij u nét dat beetje meer bieden.

Nadere informatie

Aluminium kasdek- en gevelsystemen

Aluminium kasdek- en gevelsystemen Aluminium kasdek- en gevelsystemen Betrouwbare partner BOAL Systems is een hecht familiebedrijf en heeft vanaf haar oprichting een sterke groei doorgemaakt. Als onderdeel van een internationaal opererende

Nadere informatie

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn & Alex Kunst Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn &

Nadere informatie

Aluminium kasdek- en gevelsystemen

Aluminium kasdek- en gevelsystemen Aluminium kasdek- en gevelsystemen Betrouwbare partner Bij BOAL Systems staat Partnership & Innovation hoog in het vaandel. Zo beschikken wij over een krachtig netwerk van zorgvuldig gekozen partners waar

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

we work for your success

we work for your success we work for your success Hebels Staalservice Hebels Staalservice concentreert zich op de verkoop van staal, aluminium en rvs. Wij beschikken over een modern Staal Service Center waardoor wij klantspecifieke

Nadere informatie

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions 2E Interconnection ontwikkelt, produceert en levert alle soorten en maten kabels: zowel standaard kabels als speciaalkabels, van prototypen tot

Nadere informatie

Orapi Applied. right chemistry right people

Orapi Applied. right chemistry right people Orapi Applied right chemistry right people Orapi Applied Orapi Applied is wereldwijd één van de belangrijkste leveranciers van gespecialiseerde reinigings- en onderhoudsproducten, waarbij de nadruk ligt

Nadere informatie

VDL Containersystemen

VDL Containersystemen VDL Containersystemen Kracht door samenwerking VDL Containersystemen ELK LAND IS ANDERS EN ELKE KLANT IS ANDERS. DAAROM PRODUCEERT VDL CONTAINERSYSTEMEN, NAAST SERIEMATIGE PRODUCTIE, SPECIFIEK MAATWERK.

Nadere informatie

Laser codeersystemen. Veilig, flexibel, duurzaam

Laser codeersystemen. Veilig, flexibel, duurzaam Laser codeersystemen Veilig, flexibel, duurzaam lasersystem INDUSTRIËLE GOEDEREN cosmetica CHEMICALIËN kleur verwijderen hygiëne producten PHARMACEUTISCHE PRODUCTEN CONSUMENTEN GOEDEREN MEDISCHE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage meilink groep Een uniek totaalconcept in industriële verpakkingen De Meilink Groep biedt een totaalpakket in industriële verpakkingen. Wij zijn op dit gebied zelfs marktleider in de Benelux en behoren

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Klima

Kracht door samenwerking. VDL Klima Kracht door samenwerking VDL Klima VDL Klima De voortgang van uw processen en uw productie, daar draait het om bij VDL Klima. Soms kunnen we die voortgang waarborgen met een standaardproduct. Veel vaker

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding Code Yellow Smart Industries Afbeelding Code Yellow Code Yellow ontwikkelt slimme software voor snel groeiende bedrijven om processen te digitaliseren en te verbinden. Dit ondersteunt de groei, creëert

Nadere informatie

Vostermans Alu Foundries

Vostermans Alu Foundries Vostermans Alu Foundries Vostermans Alu Foundries B.V. is en ervaring in huis, van de bouw van onderdeel van Vostermans Companies. prototypes tot de aanmaak van modellen, Deze samenwerking levert voor

Nadere informatie

Gefascineerd door elektronica, gedreven door uw uitdaging

Gefascineerd door elektronica, gedreven door uw uitdaging Gefascineerd door elektronica, gedreven door uw uitdaging Altijd de goede verbinding! Kwaliteit, snelheid en flexibiliteit: uw wensen zijn ons uitgangspunt EPR Technopower is gespecialiseerd in de Engineering,

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VD Leegte Metaal

Kracht door samenwerking. VD Leegte Metaal Kracht door samenwerking VD Leegte Metaal VD Leegte Metaal Een bijzonder geavanceerd machinepark, gekwalificeerde lassers, een op flexibiliteit en oplossingen gerichte aanpak, een strakke organisatie,

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Inkjet codeersystemen

Inkjet codeersystemen Inkjet codeersystemen Betrouwbaar, efficiënt, nauwkeurig alphajet CONSUMENTEN GOEDEREN cosmetica BARCODE CHEMICALIËN farmaceutica bouwmaterialen INDUSTRIËLE GOEDEREN elektronica componenten voedingsmiddelen

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel

Nedap RealTime Tochtdetectie Halslabel Nedap Tochtdetectie Nedap Tochtdetectie Visuele tochtdetectie op grote bedrijven is lastig Het is niet efficiënt en onvoldoende betrouwbaar. Met Nedap Tochtdetectie is het mogelijk om grote melkveestapels

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Schone afvoeren. Oplossingen voor douchevloeren.

Schone afvoeren. Oplossingen voor douchevloeren. Schone afvoeren. Oplossingen voor douchevloeren. Minder hindernissen meer verkoop De nieuwste trend zijn douchevloeren, die heel wat nieuwe mogelijkheden bieden voor ontwerpers en installateurs. Geberit

Nadere informatie

toeleverancier met toegevoegde waarde

toeleverancier met toegevoegde waarde toeleverancier met toegevoegde waarde Toeleverancier met toegevoegde waarde Wij zijn specialist in het vervaardigen van componenten, modules en complete systemen. Centraal staan gecompliceerde vormen in

Nadere informatie

VDL Industrial Products

VDL Industrial Products VDL Industrial Products Kracht door samenwerking VDL Industrial Products Alleen het beste is goed genoeg voor uw organisatie. Daarom nodigen wij van VDL Industrial Products u uit voor een nadere kennismaking

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

voedselveilige machinecomponenten

voedselveilige machinecomponenten High Purity voedselveilige machinecomponenten ERIKS en High Purity Door een steeds groter wordend milieu- en gezondheidsbewustzijn heeft de voedingsen farma-industrie zich de laatste jaren meer en meer

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Staalservice

Kracht door samenwerking. VDL Staalservice Kracht door samenwerking VDL Staalservice VDL Staalservice VDL Staalservice, opgericht in 1983, maakt sinds 1993 deel uit van VDL Groep. vdl staalservice, met ongeveer 100 medewerkers, biedt een scala

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

In-de-matrijs decoreren Gunstige prijs, goede kwaliteit John Düring

In-de-matrijs decoreren Gunstige prijs, goede kwaliteit John Düring In-de-matrijs decoreren Gunstige prijs, goede kwaliteit John Düring Uit de omvangrijke octrooiliteratuur blijkt dat men al decennia geleden op het idee was gekomen om het decoreren van kunststofproducten

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Steelweld

Kracht door samenwerking. VDL Steelweld Kracht door samenwerking VDL Steelweld VDL Steelweld VDL Steelweld staat op het gebied van productieautomatisering bekend als de innovatieve systeemintegrator. Wij hebben deze reputatie gedurende de afgelopen

Nadere informatie

Meer tijd voor jezelf

Meer tijd voor jezelf Meer tijd voor jezelf + perfecte harmonie + doordachte eenvoud + puur levensgenot + zorgeloos genieten... Zoveel + dat is zendow zendow, het nieuwe raam: mooi van binnen, mooi van buiten en zeer efficiënt

Nadere informatie

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst M200803 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Bedrijfsstrategieën in het MKB drs. M. Mooibroek Zoetermeer, juli 2008 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Kracht door samenwerking

Kracht door samenwerking VDL Belgium Kracht door samenwerking VDL Belgium Buigen is een bijzonder vakgebied. VDL Belgium is de uitvinder van gepatenteerde technieken om buizen te plooien en te produceren. We waren een van de eerste

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

FLoor F-LINE. V l a k k e O p l e g g e r s SOLID AS A ROCK M E M B E R O F T H E N O O T E B O O M G R O U P

FLoor F-LINE. V l a k k e O p l e g g e r s SOLID AS A ROCK M E M B E R O F T H E N O O T E B O O M G R O U P FLoor F-LINE V l a k k e O p l e g g e r s FLoor F-LINE FLO-18-27 3-assige vlakke oplegger De Floor F-LINE vlakke oplegger is de ideale transportoplossing voor vervoerders die zowel zware deelbare lading

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen Nefit Zonnestroom Nefit houdt Nederland warm CentroSolar PV-systemen Een stroom gratis zonne- Elektriciteit van eigen huis De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert de zon meer dan vijftig

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Werken aan Werk. U wilt capaciteit inhuren, werk uitbesteden of bent u op zoek naar medewerkers? Dan is Robedrijf uw partner.

Werken aan Werk. U wilt capaciteit inhuren, werk uitbesteden of bent u op zoek naar medewerkers? Dan is Robedrijf uw partner. Werken aan Werk Werken aan Werk U wilt capaciteit inhuren, werk uitbesteden of bent u op zoek naar medewerkers? Dan is Robedrijf uw partner. U wilt capaciteit inhuren, werk uitbe steden of bent u op zoek

Nadere informatie

PROJECTEN VOOR. wat kunnen we PROJECTINRICHTING ZORG HOTELS PRIVATE LABEL

PROJECTEN VOOR. wat kunnen we PROJECTINRICHTING ZORG HOTELS PRIVATE LABEL PROJECTEN Vroomshoop Meubelen B.V. is een gerenommeerde fabrikant van slaapkamermeubilair voor jong en oud. Als één van de grootste meubel-fabrieken van de Benelux staan wij bekend om de solide kwaliteit

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Isah maakt het met TOPdesk en TFS

Isah maakt het met TOPdesk en TFS Juni 2014, nummer 2, jaargang 16 Isah maakt het met TOPdesk en TFS Verder in dit nummer: Shared Service Management in de praktijk Service leveren zoals uw klant het wil Wat kunt u leren van uw concurrent?

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Branche op maat december 2017

Branche op maat december 2017 Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie Branche op maat december 2017 NRK in 2017 SBI-verdeling Omzetniveau Omzetontwikkeling Waarom maatwerk Waarom brancheorganisaties voor CBS kiezen Aa Geen

Nadere informatie

Industrieel reinigen van een warmtewisselaar

Industrieel reinigen van een warmtewisselaar School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Industrieel reinigen van een warmtewisselaar Opdrachtgever Wereldspeler en familiebedrijf in één Mourik is een van de grootste, zelfstandige familiebedrijven

Nadere informatie

Productie Automatisering. Efficiënt en betrouwbaar automatiseren! www.newton.nl

Productie Automatisering. Efficiënt en betrouwbaar automatiseren! www.newton.nl Productie Automatisering Efficiënt en betrouwbaar automatiseren! www.newton.nl Automatisch kwaliteit Productieautomatisering is voor veel bedrijven een belangrijke factor om kwaliteit te optimaliseren,

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Nedap Varkens Prestatie Test

Nedap Varkens Prestatie Test Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Varkens

Nadere informatie

TECONA TECHNICAL STAFFING SERVICES

TECONA TECHNICAL STAFFING SERVICES TECHNICAL STAFFING SERVICES Tecona is het adviesbureau op het gebied van Maintenance Services, Technical Staffing Services en Metal & Welding Quality Services. Met een sterk team van mensen met kennis

Nadere informatie

8 Productiebeheer met Navision

8 Productiebeheer met Navision 7 Voorwoord Productiebedrijven worden geconfronteerd met steeds korter wordende levertijden en veel meer variatie in het aantal producten. Veel klanten willen dat er op klantspecificatie geleverd wordt.

Nadere informatie

3 Sample Information. onbekend. Sed amet constructam in dubio esse sunt sed vulvere volupta in deriam tres. Daarom: ICC van Linde Gas.

3 Sample Information. onbekend. Sed amet constructam in dubio esse sunt sed vulvere volupta in deriam tres. Daarom: ICC van Linde Gas. 3 Sample Information Lorem Ongescand ipsum maakt dolor sit. onbekend. Sed amet constructam in dubio esse sunt sed vulvere volupta in deriam tres. Daarom: ICC van Linde Gas. Transparantie die alles inzichtelijker

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Enkel blauw past perfect!

Enkel blauw past perfect! www.klauke.com Enkel blauw past perfect! Slim, veilig en efficiënt. Gustav Klauke. De specialist in verbindingstechniek. Vertrouw op verbindingen met een systeem. Als wereldmarktleider voor verbindingsmateriaal,

Nadere informatie

AKF / AGF INDUSTRIE B.V. Bedrijfsbrochure NL

AKF / AGF INDUSTRIE B.V. Bedrijfsbrochure NL AKF / AGF INDUSTRIE B.V. Bedrijfsbrochure NL INHOUD Historie 3 Productontwikkeling 5 Hoogst haalbare kwaliteit 6 Veelgestelde vragen 7 Advies 8 2 HISTORIE De historie van AKF/AGF Industrie B.V. gaat terug

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

VDL Network Supplies. Kracht door samenwerking

VDL Network Supplies. Kracht door samenwerking VDL Network Supplies Kracht door samenwerking VDL Network Supplies VDL Network Supplies legt zich toe op de productie en levering van halffabrikaten, eindproducten en aanverwante diensten die nodig zijn

Nadere informatie