Ouderavond klas 6 12 september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderavond klas 6 12 september 2013"

Transcriptie

1 Ouderavond klas 6 12 september 2013

2 Programma Voorstellen Mededelingen over vervolgen van de opleiding na Odulphus Kennismaking met mentoren

3 Even voorstellen Harrie van Harssel, conrector atheneum Luc Rongen, decaan Kees de Lange, coördinator gymnasium 4,5 en 6 Marcel van Broekhoven, coördinator atheneum 4,5 en 6

4 Even voorstellen mentoren V6mb1 V6mb2 V6mb3 V6mb4 V6mb5 V6mb6 V6mb7 V6mb8 Dhr. Niels Hesselberth Dhr. Henk ter Velde Dhr. Joop van der Kuip Dhr. Peter de Vet Dhr. Ronald Peeters Dhr. Frank van Gils Dhr. Bert Wennekes Dhr. Jos Goosen

5 Studiefinanciering & studiekeuze Welke stappen moeten worden gezet? Hoe zit het met de financiering? Welke vervolgmogelijkheden zijn er? Hoe nu je vervolg te kiezen?

6

7 Ad / B / M / ECTS Ad: Associate Degree B: Bachelor M: Master BaMa: Bachelor-Master ECTS: European Credit Transfer System (60 EC per jaar)

8 Dit is de algemene studieduur, sommige opleidingen wijken hier van af Structuur Hoger Onderwijs HBO-bachelor duurt 4 jaar (nieuw per september 2014: met vwo-dilpoma soms in 3 jaar) WO-bachelor duurt 3 jaar HBO-master duurt 2 jaar WO-master duurt 1 jaar WO-master na HBO-bachelor duurt 2 jaar

9 De financiering Kinderbijslag Kindgebonden budget is aanvullend op Kinderbijlsag, bij 18- op Odulphus Tegemoetkoming scholieren bij 18+ op Odulphus Studiefinanciering

10 Kindgebonden budget Ontvangt ouder meestal vanzelf bij een inkomen onder een bepaalde grens. Zelf narekenen en aanvragen via belastingdienst

11 Tegemoetkoming scholieren WTOS 18+ (Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage & Schoolkosten) Vraag aan voor je 18 wordt aanvragen 3 maanden voor de 18e verjaardag, uiterlijk einde schooljaar. recht op WTOS vanaf eerste kwartaal daarna niet op tijd (=voor einde schooljaar) aangevraagd: rechten verspeeld Thuiswonend: 106 uitwonend: 247 Geef door dat je gaat studeren, dan ontvang je ook in juli en augustus 2014 WTOS

12 Studiefinanciering Afschaffing studiefinanciering bachelor als gift (prestatie-lening): voorstel invoering per 1 september 2015 Afschaffing studiefinanciering master als gift (presetatie-lening): voorlopig voorlstel per 1 september 2014, maar nog niet aan Tweede Kamer aangeboden (begin 2014) Studiefinanciering blijft wel als lening bestaan (sociaal-leenstelsel).

13 Studiefinanciering Formele benaming WSF2000 vijf delen: 1. ouderonafhankelijke BASIS-PRESTATIE- BEURS 2. ouderafhankelijke AANVULLENDE PRESTATIE-BEURS 3. ouderonafhankelijke RENTEDRAGENDE STUDIELENING 4. Collegegeldkrediet (= lening) 5. Studentenreisproduct (prestatie-eis)

14 Studiefinanciering

15 Prestatiebeurs Tijdens de bachelor 3 (universiteit) of 4 (HBO) jaar daarna RENTEDRAGENDE LENING voor de nominale duur van de universitaire master daarna uitsluitend RENTEDRAGENDE LENING, maximaal 3 jaar geldt ook voor studenten onder de 18 jaar BASISBEURS en AANVULLENDE BEURS eerst als lening beide omgezet in gift op voorwaarde dat de student een studie HBO/WO binnen 10 jaar afrondt

16 Prestatiebeurs Als de student vóór 1 februari van het eerste studiejaar met de opleiding stopt, wordt de prestatiebeurs voor het eerste half jaar alsnog een gift.

17 Langstudeerdersboete Wellicht van gehoord? Is in 2012 ingesteld en al weer afgeschaft voordat deze regeling in werking trad (meer collegegeld betalen als je langer studeert).

18 Aanvullende beurs De aanvullende beurs is het bedrag waarvan de overheid vindt dat de ouders dit minimaal aan de studie van hun kind dienen bij te dragen. Wanneer de ouders dit bedrag niet kunnen betalen, wordt een aanvullende beurs vertrekt. Meer informatie en ouderbijdrage berekenen Wat heeft een student nodig?

19 Studentenreisproduct Weekendkaart: gratis reizen vr ma Weekkaart: gratis ma za Geldig op trein, bus, metro tram in NL Studentenreisproduct is onderdeel van de prestatielening ( 98,79/mnd in 2012), maar niet verplicht

20 Prestatiebeurs Bijverdienen: tot max ,90 in 2013 Meer? Beurs (tijdelijk) stopzetten Niet stopgezet: terugbetalen met hoge boete. Terugbetalingsregeling: in principe in 15 jaar, naar draagkracht (wordt misschien 20 jaar) Buitenland: beurs kan bij steeds meer opleidingen worden meegenomen.

21 BINDEND STUDIEADVIES (BSA) Wie binnen een bepaalde tijd niet genoeg studiepunten gehaald heeft, moet de opleiding verlaten. Genoeg studiepunten: meestal meer dan 42 van de 60 te behalen EC s. ECTS=European Credits Transfer System

22 DEADLINE aanmelding 15 december verschillende buitenlandse opleidingen 15 januari of later: opleidingen met (decentrale) selectie 1 mei 2014 deadline aanmelden studie (15 mei deadline loten is ook 1 mei geworden)

23 Juiste studiekeuze stimuleren Vanaf 2014 moeten studenten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor de studie van hun keuze. Zij hebben dan recht op studiekeuzeactiviteiten zoals proefstuderen of een gesprek bij de opleiding. Tegelijkertijd zijn ze ook verplicht aan zulke activiteiten mee te doen als de opleiding dat vraagt.

24 Studiekeuze veranderen Wil de student een andere studie kiezen dan waarvoor hij zich heeft ingeschreven? Dit kan tot 1 september. Dit recht (het toelatingsrecht) geldt niet voor studenten die zich ná 1 mei voor het eerst aanmelden. Voor studenten die zich te laat hebben aangemeld beslist de opleiding over toelating.

25 Aanmelden HBO/WO Alleen mogelijk via Wat heb je daarbij nodig: DigiD + sms nodig om in te loggen BSN-nummer evt. bank-/gironummer (van ouder/verzorger) Deadline tussen 15 dec. en 1 mei. Bewaar alle correspondentie in één map (papier en/of digitaal)

26 Let op bij opleidingen met: Aanvullende eisen Numerus fixus Decentrale selectie Selectie aan de poort Selectie bij University College / Liberal Arts Geen centrale aanmelding

27 Aanvullende eisen (alleen HBO) Voorbeelden van opleidingen: Onderwijs: - docent dans, drama - docent lichamelijke opvoeding eerste graads - docent verpleegkunde tweede graads Taal & Cultuur: - beeldende kunst, dans, muziek - film & televisie, vormgeving

28 Aanvullende eisen Voorbeelden van opleidingen: Gedrag& Maatschappij/ Gezondheidszorg: Criminologie Creatieve therapie Sport & bewegen Bewegingsagogie / psychomotorische therapie Logopedie Verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg Economie: Hoger Hotelonderwijs Techniek: Kunst& Techniek (Interaction Design) Militair & Politie onderwijs

29 Aanvullende eisen Aanmelden vóór 15 januari, soms zelfs eerder: vraag na bij onderwijsinstelling Eerst aanmelding gaat via of Studielink of onderwijsinstelling zelf Na het verkrijgen van het bewijs van toelating: aanmelden (hervatten) via Studielink

30 Numerus Fixus (loten) Opleidingsfixus (alleen WO) Meeloten in alle steden/instellingen Instellingsfixus (HBO en WO) Meeloten in 1 stad/instelling Aanmelden vóór 01 mei

31 Lotingsprocedure afschaffen De centrale lotingsprocedure bij numerusfixusopleidingen zoals geneeskunde, psychologie en bouwkunde verdwijnt. Deze opleidingen gaan zelf studenten selecteren. Dit zorgt voor een betere match tussen student en opleiding. Het is nog niet bekend wanneer de lotingsprocedure precies verdwijnt. Voor starten met studeren in bestaat loten gewoon nog.

32 Numerus Fixus (loten) Hoe hoger je gemiddelde, hoe groter de kans dat je wordt ingeloot Directe toelating (geen loting) bij een diploma met gemiddeld minimaal een 8,00 Zonder loten toegelaten worden tot een fixus-opleiding? soms is er ook decentrale selectie

33 Numerus Fixus & reken-examen Op je diploma staat een cijfer voor rekenen. Dit cijfer telt in 2014 nog niet mee bij loten voor aanvang studie Het is echter nog onduidelijk in hoeverre dit cijfer mee zal tellen als je voor schooljaar (opnieuw) wilt meeloten of aan een (decentrale) selectie procedure wilt deelnemen.

34 Instellingsfixus HBO Bekendmaking definitieve lijst in het voorjaar, zie hier Voor welke studies in was dat? o.a. Journalistiek (alle opl) Vrijetijds Management (NHTV) Toerisme & Recreatie (NHTV) Kunst en Economie (HvU) Fysiotherapie (alle opl) Game Architecture & Design (NHTV) Forensisch Onderzoek (HvA) Mondzorgkunde (alle opl)

35 Instellingsfixus WO Bekendmaking definitieve lijst in het voorjaar, zie hier Voor welke studies in was dat? Veel wijzigingen verwacht t.o.v : bijna geen instellingsfixus meer; opsomming heeft dus geen zin / heeft geen voorspellende waarde.

36 Decentrale selectie Is onderdeel van een fixus-opleiding Maximaal 100% wordt toegelaten op grond van criteria die de instelling zelf opstelt Aanmelden soms al vóór 15 januari (bij sterke twijfel is aanmelden en terugtrekken ook een optie, echter max 1x (de)centrale selectie per jaar mogelijk, vraag decaan om details)

37 Decentrale selectie Dit waren voor dit studiejaar o.a.: - Geneeskunde - Bedrijfskunde - Bouwkunde - Psychologie - journalistiek (HvU) - game architecture & design (NHTV) - kunst & economie (Hog. Utrecht) - mondzorgkunde (hog. Inholland) - fysiotherapie (meerdere instellingen)

38 Selectie aan de poort Wel fixus, Géén loting, Alléén eigen criteria instelling zelf Eerst aanmelden bij Studielink, soms al vóór 1 februari, dus let op datum Daarna, indien toegelaten, via Studielink inschrijving afronden In waren dit: IBA (EUR) B&O (UU) Fysiotherapie (HSZuyd) Logopedie (HSZuyd) Media & Entertainment Management (NHTV)

39 Selectie UC / Liberal Arts Selectie door de universiteit; DUO staat hier buiten. University College Utrecht Leiden University College The Hague University College Roosevelt Middelburg University College Amsterdam University College Maastricht Atlas University College Twente University College Groningen (in oprichting) Liberal Arts & Sciences aan verschillende universiteiten

40 HBO: Geen Studielink militair onderwijs (KMS/KMA) politieonderwijs particuliere instellingen die HBO opleidingen aanbieden. WO: Open Universiteit Theologische studies Aanmelden bij de instelling zelf

41 Wetsvoorstellen (1) Per 1 januari 2015 voor alle studenten Studieschuld vader en moeder en het aantal minderjarige kinderen spelen geen rol mee bij de berekening. Afschaffing regeling voor studenten met weigerachtige of onvindbare ouders Studiefinanciering met terugwerkende kracht mogelijk, binnen het studiejaar

42 Wetsvoorstellen (2) Aan het eind van de studie wordt de eventueel nog niet opgenomen prestatiebeurs niet meer uitbetaald Langere terugbetalingsperiode voor leningen: van 15 naar 20 jaar Per 1 september 2014: Basisbeurs voor masteropleidingen wordt lening (per start master 2014)

43 Leerling Ouders Studieloopbaankeuzes Niet alleen een zorg van uw kind! School Adviesbureau

44 Leerling Ouders School Adviesbureau Maakt een zelfbeoordeling over: Interesses Capaciteiten Werkhouding Eigenschappen en instelling Verkent de studie- en beroepsmogelijkheden Komt op grond hiervan tot een persoonlijke voorkeur.

45 Leerling Ouders School Adviesbureau Tonen belangstelling en houden de loopbaancommunicatie open in de thuissituatie door: Eigen waarnemingen in te brengen als hulp bij zelfbeoordeling Relevante informatie mee te delen aan begeleider in individuele gesprekken Actieve betrokkenheid te tonen bij de LOB De eigen wereld van beroep en werk(beleving) te delen. Komen tot persoonlijke stellingname t.a.v. keuze van voortgangstraject zoon/dochter.

46 Leerling Ouders School Advies vakleerkrachten en mentor Indruk van gedrag op school Voorlichtingen per thema Evt. Individuele studiekeuzebegeleiding Veel informatie Adviesbureau

47 Leerling Ouders School Adviesbureau Kan door onderzoek een beeld schetsen van: Capaciteiten/aanleg Schoolbeleving schoolvaardigheden Interesses Persoonlijkheid Komt tot een onafhankelijk onpartijdig advies.

48 Maar welke studie? Lijst met ALLE opleidingen gebruiken: printen om overzicht te houden Info over ALLE opleidingen en kwaliteit per opleiding (abonnement door school) Open dagen, meelopen volgen, proef studeren Studiebeurs Eindhoven za 28 sep (niet onder schooltijd) Gesprek met: vrienden, ouders, mentor, decaan, eigen portfolio/map aanleggen met aantekeningen, folders, evaluaties, ervaringen:

49 Studie-oriëntatie verlof Open dagen Meeloopdagen Proefstuderen etc. Onder voorwaarden: Aanvragen Min. 1 week er voor bij decaan Geen dts op die dag Oranje kaart met toestemming ouders Voorbereidende en afrondende opdracht maken

50 Achtergrond info voor ouders (èn leerlingen) Help mijn kind moet kiezen, H. Kock, Esstede BV, 2010, ISBN Studiekeuzegids, help uw kind op weg, A. van Kessel, M. van Hoof, uitgeverij Angerenstein Arnhem, 2010, ISBN inkijkexemplaar: Bier, zweet & tranen, L. van der Burg, BBNC uitgevers bv Amersfoort, 2012, ISBN: Voor aankomend studenten en ook een beetje voor ouders.

51 Achtergrond info voor ouders (èn leerlingen) Help mijn kind moet kiezen, H. Kock, Esstede BV, 2010, ISBN Studiekeuzegids, help uw kind op weg, A. van Kessel, M. van Hoof, uitgeverij Angerenstein Arnhem, 2010, ISBN inkijkexemplaar: Bier, zweet & tranen, L. van der Burg, BBNC uitgevers bv Amersfoort, 2012, ISBN: Voor aankomend studenten en ook een beetje voor ouders.

52 (Bij eerste keer aanmelden is leerlingnummer nodig) Informatie Voor leerling èn ouder Contactgegevens decanen Jaaragenda Links Opleidingen, testen, kwaliteit opl, studie & handicap, studiefinanciering, Veelgestelde vragen Downloads o.a. digitale versie van deze presentatie En meer..

53 Studiefinanciering DUO -- IB-Groep Servicekantoor Breda (t/m december?) Stationsweg 1C Breda (naast het station) Iedere werkdag van tot uur (050) Budgetvoorlichting:

54 Vragen?

55 Lokalen mentoren Dhr. Niels Hesselberth 214 Dhr. Henk ter Velde 215 Dhr. Joop van der Kuip 012 Dhr. Peter de Vet 014 Dhr. Ronald Peeters 228 Dhr. Frank van Gils 204 Dhr. Bert Wennekes 122 Dhr. Jos Goosen 124

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan HAVO 5 LOB begeleiding Door mentor en decaan LOB in bovenbouw HAVO 40 uur: 20 uur H4 en 20 uur H5 Mentorles LOB + thuis Open dagen Aansluitingsprogramma individueel Portfolio ivm verantwoording/gesprek

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje!

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Aan de slag! Het maken van een goede studiekeuze is belangrijk en kan best lastig zijn. Er zijn immers ruim 1750

Nadere informatie

Informatieavond 6 vwo. Welkom

Informatieavond 6 vwo. Welkom Informatieavond 6 vwo Welkom Programma Opening / voorstellen team 6 vwo De studie op 6 vwo Informatie DUO (o.a. studiefinanciering/studielink) Pauze Splitsing: Leerlingen (in de aula) o Slaag/zakregeling

Nadere informatie

Sectorkeuze informatieavond mavo 3. Donderdag 25 september 2014

Sectorkeuze informatieavond mavo 3. Donderdag 25 september 2014 Sectorkeuze informatieavond mavo 3 Donderdag 25 september 2014 Ingrid Voorstellen Mentor en MO onderbouw Bram Decaan Inhoud 1. Onderwijssysteem in Nederland 2. Betrokkenen in het keuzeproces 3. Aansluiting

Nadere informatie

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren.

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Begrippenlijst Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Associate Degree De Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs

Studiefinanciering hoger onderwijs. Dienst Uitvoering Onderwijs Studiefinanciering hoger onderwijs Dienst Uitvoering Onderwijs DUO: DIENST UITVOERING ONDERWIJS Servicekantoor Breda Stationsweg 1C 4811 AX Breda Internet: www.duo.nl Infolijn: 050 599 77 55 Inleiding

Nadere informatie

3 Prestatiebeurs. 3.1 Kenmerken prestatiebeurs. 3.2 Giften en leningen

3 Prestatiebeurs. 3.1 Kenmerken prestatiebeurs. 3.2 Giften en leningen 29 3 Prestatiebeurs Als je op of na 1 september 1996 voor het eerst studiefinanciering ontvangt voor het volgen van een opleiding in het Hoger Onderwijs (HBO of WO), word je afgerekend op je studieprestaties

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden ' of eerst tegemoetkoming scholieren? Afhankelijk van leeftijd en studie!

Nadere informatie

VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan!

VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan! VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan! Verder studeren na examen Bedrijfsopleidingen Opleidingen buiten het (normale) HBO/WO Buitenland Reguliere HBO- en WO-instellingen Bedrijfsopleidingen Zoals: inservice

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Voorlichting studiefinanciering

Voorlichting studiefinanciering Voorlichting studiefinanciering Studievereniging Arago 17 september 2014 Contact www.duo.nl 050-5997755 9.00 17.00 uur Servicekantoor Enschede Ripperdastraat 13 7511 JP Enschede Alleen op afspraak 10.00

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat na beëindiging kinderbijslag - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld:

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 30 augustus

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Telefoon: 050-5997755 9.00 17.00 uur Internet: www.duo.nl Servicekantoor Eindhoven Clausplein 6 5611 XP Eindhoven Wet en regelgeving Tegemoetkoming

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Varsha Mahabier www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal ná

Nadere informatie