Welkom. Informatie avond Ouders en leerlingen 5 havo. 16 september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. Informatie avond Ouders en leerlingen 5 havo. 16 september 2013"

Transcriptie

1 Welkom

2 Welkom Informatie avond Ouders en leerlingen 5 havo 16 september 2013

3 Programma - Voorstellen - Het eindexamenjaar - Communicatie - Leven na Odulphus

4 Voorstellen - Conrector Havo dhr. Beesems - Leerling coördinator 4-5 Havo mevr. Denissen - Decaan dhr. Rongen - Mentoren Mevr. Vd Loo, Dhr. De Jongh, Dhr. Dierikx, Dhr. Sparnaaij

5 Rekenexamen - Vorig jaar geen voldoende, eind maart verplicht examen doen, evt. herkansing - Alle leerlingen hebben toegang tot Got it om thuis te oefenen - Vordering via Magister te volgen - Cijfer komt op eindlijst - Vorig jaar examen gehaald = klaar!

6 CKV - Totaal 6 voorstellingen bezoeken voor domein A, waarvan 1 dans, 1 beeldend, 1 toneel, 1 muziek, 2 vrije keuze - 27 november verplichte CKV-dag - Verslagen voor de kerstvak. op CKV site - Mail voor aanpassen klas op CKV site - Vragen? Morgen BOE en RTJ in 073

7 Profielwerkstuk - Zoek contact met je begeleider - 4 okt hoofd en deelvragen definitief - 11 okt plan van aanpak - Werkweek na compoweek 1 - Maandag 16 december presentatie-avond - 19 december alles inleveren

8 Het Eindexamenjaar (1) - Schoolexamen SE met waardering o/v/g: CKV, LO, LB met cijfer: MA (klas4) + PWS (klas5) : 2 = afgerond eerste eindcijfer overige vakken 50% eindcijfer CE 3 herkansingen, hoogste cijfer telt Rekenexamen

9 Het Eindexamenjaar (2) - Centraal examen CE SE is afgerond 50% eindcijfer 1 herkansing, ook voor cijferophoging, hoogste cijfer telt

10 Het Eindexamenjaar (3) - Geslaagd als: CE gemiddeld 5.50 over alle vakken Eindcijfer NE. EN. WI maximaal 1x 5 Eindcijfer totaal maximaal 1x 5. of 2x5 met compensatie tot 6 gem. of 1x4 en 1x5 met compensatie tot 6 gem.

11 Belangrijke data - 24 sept herkansing Havo november Compoweek februari Compoweek maart Compoweek mei Centraal Examen - 12 juni Uitslag examen - week erna Herkansing CE - 27 juni diploma uitreiking

12 Communicatie - Mentor en leerling coördinator - Afmelding. verlof aanvraag - Verlof ivm meeloopdagen via decaan - Rapportages - Ouderavonden - Digitale kanalen, nieuwe website en Magister - Klankbordgroepen

13 Fortis in Fide Sterk in vertrouwen Vragen?

14 Studiefinanciering & studiekeuze Hoe zit het met de financiering? Welke stappen moeten worden gezet? Welke vervolgmogelijkheden zijn er? Hoe nu je vervolg te kiezen?

15

16

17 Van HAVO 5 naar VWO 5 In principe drempelloos Vrijstelling voor ckv, anw, ma 2 de moderne vreemde taal (fa/du) op havo-eindexamen zeer gewenst Tenminste wiskunde A eindexamen havo Profiel in principe hetzelfde Fors inhaaltraject (veelal 1 extra vak) Alleen goede en gemotiveerde leerling maakt kans

18 Ad / B / M / ECTS Ad: Associate Degree B: Bachelor M: Master BaMa: Bachelor-Master ECTS: European Credit Transfer System (60 EC per jaar)

19 Dit is de algemene studieduur, sommige opleidingen wijken hier van af Structuur Hoger Onderwijs HBO-bachelor duurt 4 jaar (nieuw per september 2014: met vwo-dilpoma soms in 3 jaar) WO-bachelor duurt 3 jaar HBO-master duurt 2 jaar WO-master duurt 1 jaar WO-master na HBO-bachelor duurt 2 jaar

20 Associate Degree 2-jarige opleiding; bestaat sinds vanaf Zit tussen niveau MBO-4 en HBO (vooral geschikt voor afgestudeerde MBO-ers) Zelfde toelatingseisen als voor 4-jarig HBO In onze regio b.v.: small business, accountancy, chemische technologie, management zorg, (bouw) technische bedrijfskunde (Avans/Fontys), toerisme & recreatie (NHTV)

21 De financiering Kinderbijslag Kindgebonden budget is aanvullend op Kinderbijlsag, bij 18- op Odulphus Tegemoetkoming scholieren bij 18+ op Odulphus Studiefinanciering

22 Kindgebonden budget Ontvangt ouder meestal vanzelf bij een inkomen onder een bepaalde grens. Zelf narekenen en aanvragen via belastingdienst

23 Tegemoetkoming scholieren WTOS 18+ (Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage & Schoolkosten) Vraag aan voor je 18 wordt aanvragen 3 maanden voor de 18e verjaardag, uiterlijk einde schooljaar. recht op WTOS vanaf eerste kwartaal daarna niet op tijd (=voor einde schooljaar) aangevraagd: rechten verspeeld Thuiswonend: 106 uitwonend: 247 Geef door dat je gaat studeren, dan ontvang je ook in juli en augustus 2014 WTOS

24 Studiefinanciering Afschaffing studiefinanciering bachelor als gift (prestatie-lening): voorstel invoering per 1 september 2015 Afschaffing studiefinanciering master als gift (presetatie-lening): voorlopig voorlstel per 1 september 2014, maar nog niet aan Tweede Kamer aangeboden (begin 2014) Studiefinanciering blijft wel als lening bestaan (sociaal-leenstelsel).

25 Studiefinanciering Formele benaming WSF2000 vijf delen: 1. ouderonafhankelijke BASIS-PRESTATIE- BEURS 2. ouderafhankelijke AANVULLENDE PRESTATIE-BEURS 3. ouderonafhankelijke RENTEDRAGENDE STUDIELENING 4. Collegegeldkrediet (= lening) 5. Studentenreisproduct (prestatie-eis)

26 Studiefinanciering HBO/WO

27 Prestatiebeurs Tijdens de bachelor 3 (universiteit) of 4 (HBO) jaar daarna RENTEDRAGENDE LENING voor de nominale duur van de universitaire master daarna uitsluitend RENTEDRAGENDE LENING, maximaal 3 jaar geldt ook voor studenten onder de 18 jaar BASISBEURS en AANVULLENDE BEURS eerst als lening beide omgezet in gift op voorwaarde dat de student een studie HBO/WO binnen 10 jaar afrondt

28 Prestatiebeurs MBO in principe maximaal 4 jaar daarna uitsluitend RENTEDRAGENDE LENING, maximaal 3 jaar Alleen bij 18+ BASISBEURS en AANVULLENDE BEURS eerst als lening. Aanvullende beurs 1 ste jaar is gift. beide omgezet in gift op voorwaarde dat de student een MBO studie binnen 10 jaar afrondt

29 Prestatiebeurs MBO Alleen bij niveau 3 en 4 Vanaf 18 jaar, anders alleen kinderbijlsag evt. aangevuld afhankelijk van inkomen ouderonafhankelijke BASIS-PRESTATIE- BEURS ouderafhankelijke AANVULLENDE PRESTATIE-BEURS ouderonafhankelijke RENTEDRAGENDE LENING Studentenreisproduct (prestatie-eis)

30 Prestatiebeurs MBO

31 Prestatiebeurs Als de student vóór 1 februari van het eerste studiejaar met de opleiding stopt, wordt de prestatiebeurs voor het eerste half jaar alsnog een gift.

32 Langstudeerdersboete Wellicht van gehoord? Is in 2012 ingesteld en al weer afgeschaft voordat deze regeling in werking trad (meer collegegeld betalen als je langer studeert).

33 Aanvullende beurs De aanvullende beurs is het bedrag waarvan de overheid vindt dat de ouders dit minimaal aan de studie van hun kind dienen bij te dragen. Wanneer de ouders dit bedrag niet kunnen betalen, wordt een aanvullende beurs vertrekt. Meer informatie en ouderbijdrage berekenen Wat heeft een student nodig?

34 Studentenreisproduct Weekendkaart: gratis reizen vr ma Weekkaart: gratis ma za Geldig op trein, bus, metro tram in NL Studentenreisproduct is onderdeel van de prestatielening ( 98,79/mnd in 2012), maar niet verplicht

35 Prestatiebeurs Bijverdienen: tot max ,90 in 2013 Meer? Beurs (tijdelijk) stopzetten Niet stopgezet: terugbetalen met hoge boete. Terugbetalingsregeling: in principe in 15 jaar, naar draagkracht (wordt misschien 20 jaar) Buitenland: beurs kan bij steeds meer opleidingen worden meegenomen.

36 BINDEND STUDIEADVIES (BSA) Wie binnen een bepaalde tijd niet genoeg studiepunten gehaald heeft, moet de opleiding verlaten. Genoeg studiepunten: meestal meer dan 42 van de 60 te behalen EC s. ECTS=European Credits Transfer System

37 DEADLINE aanmelding 15 december verschillende buitenlandse opleidingen 15 januari of later: opleidingen met (decentrale) selectie 1 mei 2014 deadline aanmelden studie (15 mei deadline loten is ook 1 mei geworden)

38 Juiste studiekeuze stimuleren Vanaf 2014 moeten studenten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor de studie van hun keuze. Zij hebben dan recht op studiekeuzeactiviteiten zoals proefstuderen of een gesprek bij de opleiding. Tegelijkertijd zijn ze ook verplicht aan zulke activiteiten mee te doen als de opleiding dat vraagt.

39 Studiekeuze veranderen Wil de student een andere studie kiezen dan waarvoor hij zich heeft ingeschreven? Dit kan tot 1 september. Dit recht (het toelatingsrecht) geldt niet voor studenten die zich ná 1 mei voor het eerst aanmelden. Voor studenten die zich te laat hebben aangemeld beslist de opleiding over toelating.

40 Aanmelden HBO/WO Alleen mogelijk via Wat heb je daarbij nodig: DigiD + sms nodig om in te loggen BSN-nummer evt. bank-/gironummer (van ouder/verzorger) Deadline tussen 15 dec. en 1 mei. Bewaar alle correspondentie in één map (papier en/of digitaal)

41 Let op bij opleidingen met: Aanvullende eisen Numerus fixus Decentrale selectie Selectie aan de poort Selectie bij University College / Liberal Arts Geen centrale aanmelding

42 Aanvullende eisen (alleen HBO) Voorbeelden van opleidingen: Onderwijs: - docent dans, drama - docent lichamelijke opvoeding eerste graads - docent verpleegkunde tweede graads Taal & Cultuur: - beeldende kunst, dans, muziek - film & televisie, vormgeving

43 Aanvullende eisen Voorbeelden van opleidingen: Gedrag& Maatschappij/ Gezondheidszorg: Criminologie Creatieve therapie Sport & bewegen Bewegingsagogie / psychomotorische therapie Logopedie Verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg Economie: Hoger Hotelonderwijs Techniek: Kunst& Techniek (Interaction Design) Militair & Politie onderwijs

44 Aanvullende eisen Aanmelden vóór 15 januari, soms zelfs eerder: vraag na bij onderwijsinstelling Eerst aanmelding gaat via of Studielink of onderwijsinstelling zelf Na het verkrijgen van het bewijs van toelating: aanmelden (hervatten) via Studielink

45 Numerus Fixus (loten) Opleidingsfixus (alleen WO) Meeloten in alle steden/instellingen Instellingsfixus (HBO en WO) Meeloten in 1 stad/instelling Aanmelden vóór 01 mei

46 Lotingsprocedure afschaffen De centrale lotingsprocedure bij numerusfixusopleidingen zoals geneeskunde, psychologie en bouwkunde verdwijnt. Deze opleidingen gaan zelf studenten selecteren. Dit zorgt voor een betere match tussen student en opleiding. Het is nog niet bekend wanneer de lotingsprocedure precies verdwijnt. Voor starten met studeren in bestaat loten gewoon nog.

47 Numerus Fixus (loten) Hoe hoger je gemiddelde, hoe groter de kans dat je wordt ingeloot Directe toelating (geen loting) bij een diploma met gemiddeld minimaal een 8,00 Zonder loten toegelaten worden tot een fixus-opleiding? soms is er ook decentrale selectie

48 Numerus Fixus & reken-examen Op je diploma staat een cijfer voor rekenen. Dit cijfer telt in 2014 nog niet mee bij loten voor aanvang studie Het is echter nog onduidelijk in hoeverre dit cijfer mee zal tellen als je voor schooljaar (opnieuw) wilt meeloten of aan een (decentrale) selectie procedure wilt deelnemen.

49 Instellingsfixus HBO Bekendmaking definitieve lijst in het voorjaar, zie hier Voor welke studies in was dat? o.a. Journalistiek (alle opl) Vrijetijds Management (NHTV) Toerisme & Recreatie (NHTV) Kunst en Economie (HvU) Fysiotherapie (alle opl) Game Architecture & Design (NHTV) Forensisch Onderzoek (HvA) Mondzorgkunde (alle opl)

50 Instellingsfixus WO Bekendmaking definitieve lijst in het voorjaar, zie hier Voor welke studies in was dat? Veel wijzigingen verwacht t.o.v : bijna geen instellingsfixus meer; opsomming heeft dus geen zin / heeft geen voorspellende waarde.

51 Decentrale selectie Is onderdeel van een fixus-opleiding Maximaal 100% wordt toegelaten op grond van criteria die de instelling zelf opstelt Aanmelden soms al vóór 15 januari (bij sterke twijfel is aanmelden en terugtrekken ook een optie, echter max 1x (de)centrale selectie per jaar mogelijk, vraag decaan om details)

52 Decentrale selectie Dit waren voor dit studiejaar o.a.: - Geneeskunde - Bedrijfskunde - Bouwkunde - Psychologie - journalistiek (HvU) - game architecture & design (NHTV) - kunst & economie (Hog. Utrecht) - mondzorgkunde (hog. Inholland) - fysiotherapie (meerdere instellingen)

53 Selectie aan de poort Wel fixus, Géén loting, Alléén eigen criteria instelling zelf Eerst aanmelden bij Studielink, soms al vóór 1 februari, dus let op datum Daarna, indien toegelaten, via Studielink inschrijving afronden In waren dit: IBA (EUR) B&O (UU) Fysiotherapie (HSZuyd) Logopedie (HSZuyd) Media & Entertainment Management (NHTV)

54 Selectie UC / Liberal Arts Selectie door de universiteit; DUO staat hier buiten. University College Utrecht Leiden University College The Hague University College Roosevelt Middelburg University College Amsterdam University College Maastricht Atlas University College Twente University College Groningen (in oprichting) Liberal Arts & Sciences aan verschillende universiteiten

55 HBO: Geen Studielink militair onderwijs (KMS/KMA) politieonderwijs particuliere instellingen die HBO opleidingen aanbieden. WO: Open Universiteit Theologische studies Aanmelden bij de instelling zelf

56 Wetsvoorstellen (1) Per 1 januari 2015 voor alle studenten Studieschuld vader en moeder en het aantal minderjarige kinderen spelen geen rol mee bij de berekening. Afschaffing regeling voor studenten met weigerachtige of onvindbare ouders Studiefinanciering met terugwerkende kracht mogelijk, binnen het studiejaar

57 Wetsvoorstellen (2) Aan het eind van de studie wordt de eventueel nog niet opgenomen prestatiebeurs niet meer uitbetaald Langere terugbetalingsperiode voor leningen: van 15 naar 20 jaar Per 1 september 2014: Basisbeurs voor masteropleidingen wordt lening (per start master 2014)

58 Leerling Ouders Studieloopbaankeuzes Niet alleen een zorg van uw kind! School Adviesbureau

59 Leerling Ouders School Adviesbureau Maakt een zelfbeoordeling over: Interesses Capaciteiten Werkhouding Eigenschappen en instelling Verkent de studie- en beroepsmogelijkheden Komt op grond hiervan tot een persoonlijke voorkeur.

60 Leerling Ouders School Adviesbureau Tonen belangstelling en houden de loopbaancommunicatie open in de thuissituatie door: Eigen waarnemingen in te brengen als hulp bij zelfbeoordeling Relevante informatie mee te delen aan begeleider in individuele gesprekken Actieve betrokkenheid te tonen bij de LOB De eigen wereld van beroep en werk(beleving) te delen. Komen tot persoonlijke stellingname t.a.v. keuze van voortgangstraject zoon/dochter.

61 Leerling Ouders School Advies vakleerkrachten en mentor Indruk van gedrag op school Voorlichtingen per thema Evt. Individuele studiekeuzebegeleiding Veel informatie Adviesbureau

62 Leerling Ouders School Adviesbureau Kan door onderzoek een beeld schetsen van: Capaciteiten/aanleg Schoolbeleving schoolvaardigheden Interesses Persoonlijkheid Komt tot een onafhankelijk onpartijdig advies.

63 Maar welke studie? Lijst met ALLE opleidingen gebruiken: printen om overzicht te houden Info over ALLE opleidingen en kwaliteit per opleiding (abonnement door school) Open dagen, meelopen volgen, proef studeren Studiebeurs Eindhoven za 28 sep (niet onder schooltijd) Gesprek met: vrienden, ouders, mentor, decaan, eigen portfolio/map aanleggen met aantekeningen, folders, evaluaties, ervaringen:

64 Studie-oriëntatie verlof Open dagen Meeloopdagen Proefstuderen etc. Onder voorwaarden: Aanvragen Min. 1 week er voor bij decaan Geen dts op die dag Oranje kaart met toestemming ouders Voorbereidende en afrondende opdracht maken

65 Achtergrond info voor ouders (èn leerlingen) Help mijn kind moet kiezen, H. Kock, Esstede BV, 2010, ISBN Studiekeuzegids, help uw kind op weg, A. van Kessel, M. van Hoof, uitgeverij Angerenstein Arnhem, 2010, ISBN inkijkexemplaar: Bier, zweet & tranen, L. van der Burg, BBNC uitgevers bv Amersfoort, 2012, ISBN: Voor aankomend studenten en ook een beetje voor ouders.

66 Achtergrond info voor ouders (èn leerlingen) Help mijn kind moet kiezen, H. Kock, Esstede BV, 2010, ISBN Studiekeuzegids, help uw kind op weg, A. van Kessel, M. van Hoof, uitgeverij Angerenstein Arnhem, 2010, ISBN inkijkexemplaar: Bier, zweet & tranen, L. van der Burg, BBNC uitgevers bv Amersfoort, 2012, ISBN: Voor aankomend studenten en ook een beetje voor ouders.

67 (Bij eerste keer aanmelden is leerlingnummer nodig) Informatie Voor leerling èn ouder Contactgegevens decanen Jaaragenda Links Opleidingen, testen, kwaliteit opl, studie & handicap, studiefinanciering, Veelgestelde vragen Downloads o.a. digitale versie van deze presentatie En meer..

68 Studiefinanciering DUO -- IB-Groep Servicekantoor Breda (t/m december?) Stationsweg 1C Breda (naast het station) Iedere werkdag van tot uur (050) Budgetvoorlichting:

69 Vragen?

70 Geen vragen meer? Die komen vast nog wel:

Ouderavond klas 6 12 september 2013

Ouderavond klas 6 12 september 2013 Ouderavond klas 6 12 september 2013 Programma Voorstellen Mededelingen over vervolgen van de opleiding na Odulphus Kennismaking met mentoren Even voorstellen Harrie van Harssel, conrector atheneum Luc

Nadere informatie

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan HAVO 5 LOB begeleiding Door mentor en decaan LOB in bovenbouw HAVO 40 uur: 20 uur H4 en 20 uur H5 Mentorles LOB + thuis Open dagen Aansluitingsprogramma individueel Portfolio ivm verantwoording/gesprek

Nadere informatie

Informatieavond 6 vwo. Welkom

Informatieavond 6 vwo. Welkom Informatieavond 6 vwo Welkom Programma Opening / voorstellen team 6 vwo De studie op 6 vwo Informatie DUO (o.a. studiefinanciering/studielink) Pauze Splitsing: Leerlingen (in de aula) o Slaag/zakregeling

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje!

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Aan de slag! Het maken van een goede studiekeuze is belangrijk en kan best lastig zijn. Er zijn immers ruim 1750

Nadere informatie

Havo 5 Vwo 6. Welkom

Havo 5 Vwo 6. Welkom Havo 5 Vwo 6 Welkom Voorstellen Dhr. Legierse Teamleider Havo Dhr. Akaouche Dhr. Eggen Dhr. Van Tilburg Mentoren Havo Dhr. Bentlage Teamleider Vwo Mevr. Beverwijk Mentor Vwo Mevr. Driever Decaan Voorstellen

Nadere informatie

Sectorkeuze informatieavond mavo 3. Donderdag 25 september 2014

Sectorkeuze informatieavond mavo 3. Donderdag 25 september 2014 Sectorkeuze informatieavond mavo 3 Donderdag 25 september 2014 Ingrid Voorstellen Mentor en MO onderbouw Bram Decaan Inhoud 1. Onderwijssysteem in Nederland 2. Betrokkenen in het keuzeproces 3. Aansluiting

Nadere informatie

Informatieavond 5 Havo. 3 + 4 oktober 2011. Begeleidingsteam 5 havo. 5 havo niet geslaagd. 5 havo geslaagd VWO OP EHL

Informatieavond 5 Havo. 3 + 4 oktober 2011. Begeleidingsteam 5 havo. 5 havo niet geslaagd. 5 havo geslaagd VWO OP EHL Begeleidingsteam 5 havo Informatieavond 5 Havo 3 + 4 oktober 2011 Mentoren Decanen: Mw. M. van Aken Dhr. M. Brevé Teamleiders: Dhr. H.Voorend (5Ha t/m e) Mw. M.Salden (5Hf t/m k) Kiezen Aanmelden Financieren

Nadere informatie

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren.

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Begrippenlijst Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Associate Degree De Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen

INFORMATIE VOOR OUDERS. Studeren in Groningen INFORMATIE VOOR OUDERS Studeren in Groningen VOORWOORD INHOUD 2 Studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen; een belevenis 7 Welke studie gaat uw zoon of dochter kiezen? 10 Aanmelden en inschrijven

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

In- en uitschrijfregels 2012-2013

In- en uitschrijfregels 2012-2013 In- en uitschrijfregels 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Toelating, aanmelding en inschrijving 3 2 Uitschrijven 13 3 Regelgeving buitenlandse studenten 15 4 Beroepsprocedure 17 2 Inleiding In onderdeel

Nadere informatie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie Studeren aan de universiteit 2011-2012 Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie 2 Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis

Nadere informatie

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar

Studenten aan de universiteit zijn niet voor één gat te vangen. Ze zijn op zoek naar Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis in de studieboeken duiken. Het is een manier van leven. Je bezoekt een interessante lezing of brengt de middag

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.329 Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 Zoeken in dit bericht. Door

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

Ouderavond H5 en V6. 2 oktober 2013. Examenjaar

Ouderavond H5 en V6. 2 oktober 2013. Examenjaar Ouderavond H5 en V6 2 oktober 2013 Examenjaar 1 Schoolexamen (SE) Centraal Examen (CE) schoolexamen Start in havo-4 of vwo-4 Vastgelegd per vak in het pta (programma van toetsing en afsluiting) 2 SE-kaart

Nadere informatie

VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan!

VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan! VWO-examen afgelegd, geslaagd, en dan! Verder studeren na examen Bedrijfsopleidingen Opleidingen buiten het (normale) HBO/WO Buitenland Reguliere HBO- en WO-instellingen Bedrijfsopleidingen Zoals: inservice

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden ' of eerst tegemoetkoming scholieren? Afhankelijk van leeftijd en studie!

Nadere informatie

Ouderavond 3 september 2014 havo 5 en vwo 6

Ouderavond 3 september 2014 havo 5 en vwo 6 Ouderavond 3 september 2014 havo 5 en vwo 6 Onderweg naar het eindexamen Deze powerpoint zal na deze avond ook op de site te vinden zijn onder de kop ouders en op de ELO Indeling van de avond inleiding:

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM!

voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM! voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM! Eindexamenjaar Eindexamen Planning schooljaar Profielwerkstuk Eisen Studievoorlichting Studiekeuzeprogramma Studiemogelijkheden Financiën I. Decanenwebsite

Nadere informatie