SOFTWARE EPB VERSIE 2.5.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOFTWARE EPB VERSIE 2.5.2"

Transcriptie

1 SOFTWARE EPB VERSIE Didactische handleiding Pagina 1 / 33 - didactische handleiding EPB-software v

2 INLEIDING Deze didactische handleiding heeft tot doel de vernieuwingen van de software EPB V2 te overlopen op basis van een eenvoudig voorbeeld. Om beknopt te blijven wordt het grafisch gedeelte van de software (3D module) niet behandeld. Deze handleiding dient niet als vervanging van de 2 handleidingen, meegeleverd met de software. In vergelijking met de EPB-software Brussel (EPB V1) die sinds 2 juli 2008 gebruikt dient te worden, wordt de EPB V2-software gekenmerkt door: - de implementatie van de hele berekeningsmethode; - de automatische bepaling van de toepasselijke eisen in functie van de oppervlakte, de bestemming en de werken, alsook de automatische evaluatie van de eisen; - de aanwezigheid van een optionele 3D-module waarmee de volumes en doorsneden van de wanden op een grafische manier ingevoerd kunnen worden om de omgeving en de oppervlakten van de wanden en volumes automatisch te bepalen; - de opname van de formulieren die automatisch ingevuld worden op basis van de gegevens van het project; - de toevoeging van een dashboard om de codering van het project te vergemakkelijken; - de opname van de haalbaarheidsstudietools quickscan, photovoltacalc en cogencalc; - de aanwezigheid van een optimaliseringsmodule; - het gebruik van onafhankelijke bibliotheken die door meerdere gebruikers gedeeld kunnen worden; - een grotere gebruiksvriendelijkheid. Pagina 2 / 33 didactische handleiding EPB-software v

3 LEGENDE VAN DE DIDACTISCHE HANDLEIDING x x-rk Klik binnen de ellips x geeft de volgorde van de bewerking aan Rechtsklik binnen de ellips x geeft de volgorde van de bewerking aan Merk op Pagina 3 / 33 didactische handleiding EPB-software v

4 VOORSTELLING VAN HET VOORBEELD Het voorbeeld dat we gebruiken in deze didactische handleiding is een nieuw gebouw van 1140 m² met 1 kantoor en 8 wooneenheden: - Ondergronds : een parking en een ruimte die deel uitmaakt van het kantoor - Gelijkvloers : kantoor - 1 ste verdieping : kantoor - 2 de verdieping : 2 appartementen met 2 slaapkamers (+/-80m²) - 3 de verdieping : 2 appartementen met 2 slaapkamers (+/-80m²) - 4 de verdieping : 2 appartementen met 2 slaapkamers (+/-80m²) - 5 de verdieping : 1 appartement met 1 slaapkamer en 1 studio PLAN ONDERGRONDS PLAN GELIJKVLOERS Pagina 4 / 33 didactische handleiding EPB-software v PLAN 1 de VERDIEPING

5 PLAN 2 de VERDIEPING PLAN 3 de VERDIEPING PLAN 4 de VERDIEPING PLAN 5 de VERDIEPING Pagina 5 / 33 didactische handleiding EPB-software v

6 VOORGEVEL ACHERGEVEL DOORSNEDE a2m, architectenbureau Pagina 6 / 33 didactische handleiding EPB-software v

7 1. NIEUW EPB-PROJECT Pagina 7 / 33 didactische handleiding EPB-software v

8 Het venster «nieuw project» aanvullen door een gewest te kiezen. Merk op : Klikken op de helpknop activeert het helpvenster. Pagina 8 / 33 didactische handleiding EPB-software v

9 2. DIRECTE INVOER VAN HET PROJECT IN DE ENGERGETISCHE BOOMSTRUCTUUR Voorbeeld : toevoegen van wooneenheden 1-RK 2 1 RK : Rechtsklik op het beschermd volume Pagina 9 / 33 didactische handleiding EPB-software v

10 De toevoeging van een EPB-eenheid genereert een nieuw K-volume. Als deze nieuwe eenheid behoort tot hetzelfde K-volume als de eerste eenheid, dan zal de invoering van een met de eerste eenheid aangrenzende scheidingsconstructie, het nieuw gecreëerde K-volume automatisch teniet doen. Elke scheidingsconstructie die grenst aan 2 eenheden dient slechts eenmaal ingevoerd te worden, ze zal automatisch aanwezig zijn de 2 eenheden. Merk op: 2 K-volumes Pagina 10 / 33 didactische handleiding EPB-software v

11 Om de 2 eenheden te groeperen in hetzelfde K-volume dient er een scheidingsconstructie in een eenheid aangemaakt te worden Pagina 11 / 33 didactische handleiding EPB-software v

12 Kies voor deze scheidingsconstructie Ruimte grenst aan een andere EPB-eenheid in het veld «Begrenzing» en de aangrenzende eenheid in het veld «Scheidingsconstructie grenst aan». 1 Pagina 12 / 33 didactische handleiding EPB-software v

13 Astuce : Via l arbre énergétique, il est possible de copier-coller des unités. Si elles sont adjacentes, il sera nécessaire de supprimer la paroi qui sera présente deux fois dans le modèle (mur/ plafond/sol) et de préciser l adjacence de cet élément mitoyen, commun. A remarquer : résultat : regroupement des 2 unités dans un même volume K Merk op: resultaat: groepering van de 2 eenheden in eenzelfde K-volume Tip: Via de energetische boomstructuur is het mogelijk om EPB-eenheden te copiëren en te plakken. Als ze aangrenzend zijn dient de scheidingsconstructie die twee keer in het model aanwezig is (muur / plafond / vloer) verwijderd te worden, en dient de begrenzing van dit element bepaald te worden (gemene muur, gemeenschappelijk,...). Pagina 13 / 33 didactische handleiding EPB-software v

14 3. INVOER VAN DE ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN HET PROJECT VIA DE KNOP GEGEVENSINVOER 1 A remarquer : les exigences auxquelles 2 les unités sont soumises s affichent directement dans cette fenêtre «résultats». 3 Merk op: de eisen waaraan de eenheden onderworpen zijn, verschijnen rechtstreeks in dit venster «resultaten». Legende : Pagina 14 / 33 didactische handleiding EPB-software v

15 4. INVOER VAN DE GEOMETRIE EN VAN DE TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES De software biedt 3 mogelijkheden: Grafische invoer via de 3D-module Alfanumerieke invoer Gemengde invoer: 1 eenheid in de 3D-module > energetische omschrijving van deze eenheid op alfanumerieke wijze > kopiëren/plakken van deze eenheid in het alfanumerieke gedeelte In deze infofiche bekijken we enkel de alfanumerieke invoer. a. Een muur maken: Pagina 15 / 33 didactische handleiding EPB-software v

16 3 mogelijke manieren om de elementen van een scheidingsconstructie te bepalen a.1- Beschrijvende invoer van de muur 1 ; Een laag toevoegen (in dit voorbeeld een homogene laag) 2 : Dubbelklikken op het type materiaal 3 : Klikken op het gebruikersmateriaal : Een element uit de bibliotheek met de referentiematerialen invoeren : Een element uit de bibliotheek met de gebruikersmaterialen invoeren : Uitvoeren (opslaan) van het gebruikersmateriaal naar de bibliotheek Pagina 16 / 33 didactische handleiding EPB-software v

17 a.2- Directe invoer van de U-waarde van de scheidingsconstructie Pagina 17 / 33 didactische handleiding EPB-software v

18 a.3- Gebruik van de bibliotheek De bibliotheek is niet projectgebonden, ze is permanent en kan gedeeld worden door meerdere gebruikers Pagina 18 / 33 didactische handleiding EPB-software v

19 b. Een venster maken : De procedure is dezelfde als voor een muur. Volg de instructies van pagina 15 en selecteer venster in het veld type scheidingsconstructie in het venster creatie van een scheidingsconstructie. Merk op : de helpfunctie illustreert hoe de oriëntatie en de helling bepaald moeten worden Pagina 19 / 33 didactische handleiding EPB-software v

20 Tip : Het groeperen van scheidingsconstructies laat toe om dezelfde energetische kenmerken (samenstelling) toe te wijzen aan de onderdelen van de groep. Om meerdere scheidingsconstructies te selecteren volstaat het om gelijktijdig de CTRL-knop van het toetsenbord in te drukken en de scheidingsconstructies te selecteren door linksklikken met de muis. De geometrische kenmerken blijven gescheiden.. Voorbeeld : groepering van twee vensters 1 CD 2 Pagina 20 / 33 didactische handleiding EPB-software v

21 Merk op: resultaten van een groepering : gemeenschappelijke waarden : U-waarde, g-waarde, beglaasde oppervlakte, U-waarde beglazing. Opgelet:: uitzonderlijk moet de groepering van de vensters enkel gerealiseerd worden als de vensters dezelfde beglaasde oppervlakte hebben Pagina 21 / 33 didactische handleiding EPB-software v

22 5. TUSSENTIJDSE CONTROLE VAN DE EISEN De invoer van de scheidingsconstructies laat toe om een uitspraak te doen over de U/R-eisen. De controle van de naleving van deze eis zal gebeuren via het tabblad Resultaten en door de betroffen scheidingsconstructie te selecteren. Standaard gebeurt de berekening niet automatisch, het is nodig om de berekening te starten Pagina 22 / 33 didactische handleiding EPB-software v

23 Als de indicator dashboard. verschijnt, dan worden de ontbrekende gegevens weergegeven in het Pagina 23 / 33 didactische handleiding EPB-software v

24 Bouwknopen - koudebruggen De berekening van het K-peil wordt beïnvloed door de bouwknopen. Zijn berekening (eis koudebruggen ) is nog niet van kracht. Van zodra de eis van kracht is, kan u de bouwknopen in rekening brengen via de specificaties van de K-volumes Pagina 24 / 33 didactische handleiding EPB-software v

25 6. OPMAKEN VAN HET FORMULIER «EPB-VOORSTEL» Aan het einde van de invoer van de geometrie, als het gebouw een oppervlakte van minder dan 1000 m² heeft, is het mogelijk om het EPB-voorstel op te maken. Dit formulier wordt automatisch ingevuld op basis van de gegevens van het project Pagina 25 / 33 didactische handleiding EPB-software v

26 Bij dubbelklikken op EPB-voorstel verschijnt er een pagina die de status van het formulier weergeeft. Het eerste tabblad geeft de eventuele ontbrekende gegevens. De 2 volgende tabbladen (gegevens, bijlagen) moeten aangevuld worden. U kan het formulier weergeven, afdrukken, ondertekenen en opsturen naar de vergunningverlenende overheid van de stedenbouwkundige vergunning Pagina 26 / 33 didactische handleiding EPB-software v

27 Als het project een gebouw bevat van meer dan 1000 m², dan dient kader 6 (Van toepassing zijnde eisen voor gebouwen > 1000 m²) van het EPB-voorstel ingevuld te worden. Hiervoor dient er een kenmerkende eenheid per EPB-bestemming gekozen te worden in het deel Gegevensinvoer. Voor deze eenheid moeten de delen Verwarming, Warm tapwater, Actieve koeling, Ventilatie en Technische eisen doorgenomen worden. Pagina 27 / 33 didactische handleiding EPB-software v

28 Voor de projecten waarvoor de vergunningsaanvraag dateert van na 31/12/2010 betreffen de technische eisen enkel de meting van de EPB-eenheden en de meting van de thermische zonnepanelen, voor nieuwe en daarmee gelijkgestelde gebouwen. De andere technische eisen (brander, ) worden behandeld door de erkende professionelen in het kader van de Regelgeving Verwarming EPB. Pagina 28 / 33 didactische handleiding EPB-software v

29 7. OPMAKEN VAN HET FORMULIER «HAALBAARHEIDSSTUDIE» In het geval van een nieuw gebouw van meer dan 1000 m² of een zware renovatie van meer dan 5000 m², is er een haalbaarheidsstudie vereist. Selecteer de uit te voeren studies (voorbeeld hieronder voor fotovoltaïsche zonne-energie) en vul de velden in. Sla de studie op als bijlage via het icoon afdrukken (4). Als het een nieuw gebouw van meer dan m² betreft, dan dient er een geïntegreerde haalbaarheidsstudie uitgevoerd te worden. Deze dient extern gemaakt te worden, de studie is niet geïntegreerd in de software. Voor de geïntegreerde haalbaarheidsstudie dienen de richtlijnen gevolgd te worden die u kan terugvinden op de website op het volgende adres: > Professionelen > Thema's > Energie > EPB en binnenklimaat > EPB-werken > Wat zijn de EPB-werken? > Handige documentatie Voor de haalbaarheidsstudie «oververhitting van wooneenheden» dient U de EPB-eenheid te selecteren die het meest aan oververhitting blootgesteld is. Voor de opmaak van het formulier haalbaarheidsstudie kunt U dezelfde stappen volgen als voor de opmaak van het formulier EPB-voorstel. Het is echter nodig om na opslag of afdruk het document te vervolledigen (met de hand of met tekstverwerker) voor de architecturale beschrijvingen. Als U een tekstverwerker gebruikt dient U het document op te slaan onder het formaat ODT of RTF. Pagina 29 / 33 didactische handleiding EPB-software v

30 8. BEREKENING VAN HET E-PEIL Voor de verzending van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, is het vereist om het E-peil te berekenen. Voor de berekening hiervan dienen de technische systemen ingevoerd te worden: verwarming, ventilatie, thermische zonne-energie, circulatieleiding warm tapwater, via het gedeelte Gegevensinvoer en de energetische boomstructuur. Een optimalisatiemodule werd ontwikkeld teneinde de verbeteringen van de energieprestatie in te kunnen schatten wanneer er bvb. wijzigingen aan de gebouwschil worden gemaakt. 1 2 Pagina 30 / 33 didactische handleiding EPB-software v

31 9. OPMAKEN VAN HET FORMULIER «KENNISGEVING VAN HET BEGIN VAN DE WERKZAAMHEDEN» Opmaken van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden op project- of gebouwniveau op dezelfde manier als voor het EPB-voorstel (pagina 25). 1 Le calcul du respect de toutes les exigences en cours et après chantier est illustré à la page 21 pour l exigence U/R. 2 3 Pagina 31 / 33 didactische handleiding EPB-software v

32 10. INVOER VAN HET TECHNISCH DOSSIER Pagina 32 / 33 didactische handleiding EPB-software v

33 11. OPMAKEN VAN HET FORMULIER «EPB-AANGIFTE» Opmaken van de EPB-aangifte op niveau van de eenheid, afdrukken en elektronisch versturen van het bestand naar Leefmilieu Brussel (BIM) Wij danken A2M voor het ter beschikking stellen van de plannen van hun project. Pagina 33 / 33 didactische handleiding EPB-software v

Versie januari 2014 Nieuwe EPB-software 3G. Inhoud

Versie januari 2014 Nieuwe EPB-software 3G. Inhoud 1 Inhoud VOORWOORD... 2 1. INWERKINGTREDING VAN DE NIEUWE EPB-SOFTWARE 3G... 2 2. INSTALLEREN... 2 2.1 Systeemvereisten... 2 2.2 Softwarecompatibiliteit... 3 3. NIEUWE INDELING VAN HET GEBOUW... 3 4. EXTRA

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel EPB-eisen: welke evoluties mogen we verwachten vanaf 2015 Charline LANGEROCK Cenergie Doelstelling(en) van de

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE Versie 2.14 / oktober 2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... pag. 3 2. SYSTEEM VEREISTEN... pag. 3 3. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE... pag. 4 4. OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE... pag.

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige

Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige Invoerprogramma bodemsaneringdeskundige Versie: Brussels gewest Taal: Nederlands Maart 2004 BOFAS versie 20/09/2007 1 INHOUD INLEIDING... 4 SYSTEEMVEREISTEN... 5 HARDWARE... 5 SOFTWARE... 5 INSTALLATIE,

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Ventilatiedocument : residentieel

Ventilatiedocument : residentieel 1 Vooraf De doelstelling van dit document is om antwoorden te formuleren op vragen die rijzen bij de toepassing van de ventilatie-eisen uit de energieprestatieregelgeving. Andere aspecten in relatie met

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Financiële analyse op maat

Financiële analyse op maat Installatie Financiële analyse op maat Via de link http://www.id-soft.be/img/zip/hannahlisa.zip kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2.

Nadere informatie

Handboek voor het Drupal content systeem

Handboek voor het Drupal content systeem Handboek voor het Drupal content systeem Versie 007 Datum 19-11-2012 Auteur Tom A. Kooy Handboek voor het Drupal content systeem - Inhoudsopgave Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 OVER HET HANDBOEK

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013

Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013 CAPELO - DHG Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be Un

Nadere informatie

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v.

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v. Werkinstructie d-basics RAM Werkinstructie d-basics RAM Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande

Nadere informatie

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999 Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order No: 9600 068 01201 Datum: Januari 1999 Er is zorgvuldig naar gestreefd om de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

ONLINE HELPDESKSYSTEEM

ONLINE HELPDESKSYSTEEM ONLINE HELPDESKSYSTEEM Voor al uw gebruikersvragen betreffende Sportlink Club Sportlink Services 21-03-2012 1. GEBRUIKERSONDERSTEUNING Indien u vragen, problemen of wensen heeft met betrekking tot Sportlink

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Handleiding Davilex Compact. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Compact. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Compact Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Zich aanmelden in de applicatie.

Zich aanmelden in de applicatie. Contents Zich aanmelden in de applicatie.... 2 Een aanvraag doen voor een vergunning... 3 A. Algemene informatie... 7 B. Type voertuig... 10 C. Alle karakteristieken van het voertuig alles inbegrepen....

Nadere informatie