Versie januari 2014 Nieuwe EPB-software 3G. Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie januari 2014 Nieuwe EPB-software 3G. Inhoud"

Transcriptie

1 1 Inhoud VOORWOORD INWERKINGTREDING VAN DE NIEUWE EPB-SOFTWARE 3G INSTALLEREN Systeemvereisten Softwarecompatibiliteit NIEUWE INDELING VAN HET GEBOUW EXTRA FUNCTIONALITEITEN VAN DE VERSIE Het genereren van de startverklaring Het genereren van de EPB-aangifte De nieuwe eisen voor hernieuwbare energie Extra invoermogelijkheden Resultaten hernieuwbare energie Formulieren Sociale huisvesting WIJZIGINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET WIJZIGINGSBESLUIT VAN 29 NOVEMBER Perceelsgebonden PV-panelen Aanpassen formule berekening referentiewaarde van het E-peil van wooneenheden Aanpassen eis netto-energiebehoefte Wijziging formule interne warmtewinsten OPGELOSTE BUGS Invoeren mechanische toevoeropeningen bij renovaties Fout bij het opslaan van het bestand Type toestel VAAK VOORKOMENDE PROBLEMEN Installatie- of opstartproblemen Verbindingsproblemen met de bibliotheek In situ-gespoten PUR... 17

2 2 Voorwoord Op 1 januari 2014 schakelt het VEA officieel over op een nieuwe EPB-software, namelijk de EPB-software 3 gewesten (3G). Het Vlaamse Gewest stapt mee in het softwarepakket van het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De EPB-software van de drie gewesten is gebruiksvriendelijker en bevat meer mogelijkheden dan de huidige EPB-software Vlaanderen. Op 22 juli 2013 werd al een eerste versie beschikbaar gesteld. Die versie was bedoeld om u vertrouwd te maken met de nieuwe EPB-software. Op 6 januari 2014 wordt de versie 5.0. beschikbaar gesteld. Met die versie is het mogelijk om EPB-aangiften en startverklaringen aan te maken. 1. Inwerkingtreding van de nieuwe EPB-software 3G Welke software u moet of kan gebruiken, hangt af van de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige vergunning of van de melding. Voor projecten met een aanvraagdatum van de stedenbouwkundige vergunning of meldingsdatum: vóór 01/01/2012 is het verplicht om met de huidige EPB-software Vlaanderen te werken; vanaf 01/01/2012 en vóór 01/01/2014 kunt u zowel met de huidige EPB-software Vlaanderen als met de nieuwe EPB-software 3G versie 5.0 werken; vanaf 01/01/2014 is het verplicht om met de EPB-software 3G versie 5.0. te werken. Zolang de aanvraagdatum van de vergunning of de meldingsdatum vóór 01/01/2014 ligt, blijft het dus mogelijk om EPB-aangiften en startverklaringen die aangemaakt zijn met de huidige EPB-software Vlaanderen, in te dienen op de energieprestatiedatabank. Opgelet, met de EPB-software 3G is het niet mogelijk om: projecten in te voeren met een aanvraagdatum van de vergunning of meldingsdatum vóór 01/01/2012; een project van het Waalse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te converteren naar een Vlaams project en omgekeerd; een bestand te openen dat aangemaakt is in de huidige EPB-software Vlaanderen. Projecten met een aanvraagdatum van de vergunning of meldingsdatum vanaf 01/01/2014, maakt u dus best direct in de EPB-software 3G aan. 2. Installeren U kunt de versie 5.0. van de EPB-software 3G downloaden op 2.1 Systeemvereisten De EPB-software 3G werkt op types computers die tenminste aan de volgende criteria voldoen: een Intel microprocessor of evenwaardig met een frequentie van minstens 1.66 GHz; minstens 512 MB actief RAM-geheugen; een geïntegreerde grafische kaart van het type Intel Media Accelerator 950 of meer; een beeldscherm met een resolutie van minstens 1024 x 768 pixels; 120 MB beschikbare ruimte op de disk voor de installatie van de EPB-software; 100 tot 500 KB per EPB-projectbestand. Voor een optimaal gebruik is de volgende configuratie aanbevolen: een Intel microprocessor of evenwaardig met een frequentie van minstens 1.83 GHz; minstens 2 GB actief RAM-geheugen;

3 3 een dedicated grafische kaart van het type Nvidia, ATI met 128 MB geheugen of meer; een beeldscherm met een resolutie van minstens 1280 x 768 pixels; 120 MB beschikbare ruimte op de disk voor de installatie van de EPB-software; van 500 KB tot meerdere MB ruimte op de disk per EPB-projectbestand in functie van de omvang van het beschouwde project. 2.2 Softwarecompatibiliteit De software is compatibel met de volgende besturingssystemen: Microsoft Windows XP Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Seven 32 en 64 bit Microsoft Windows 8 32 en 64 bit Mac OS X Linux UBUNTU 10.X De compatibiliteit met andere besturingssystemen is mogelijk, maar wordt niet gegarandeerd. 3. Nieuwe indeling van het gebouw In de EPB-software 3G en in de EPB-software Vlaanderen versie 1.8.0, wordt een nieuwe indeling van het gebouw gebruikt. Dat brengt enkele nieuwe begrippen met zich mee. In Tabel 1 worden de verschillende benamingen van de mogelijke volumes in de EPBsoftware Vlaanderen en in de EPB-software 3G vergeleken. EPB-software Vlaanderen (versie en ouder) Deelproject K-peilvolume Subdossier EPB-software 3G + EPB-software Vlaanderen versie Gebouw K-volume EPB-eenheid Tabel 1 - verschillende benamingen van volumes Meer uitleg hierover kunt u terugvinden in het document nieuwe indeling van het gebouw (pdf-bestand 0.5 MB).

4 4 4. Extra functionaliteiten van de versie 5.0 Volgende functionaliteiten zijn nu opgenomen in de versie 5.0: het genereren van startverklaringen en EPB-aangiften; de nieuwe eisen voor hernieuwbare energie. 4.1 Het genereren van de startverklaring Met de versie 5.0 van de EPB-software 3G is het mogelijk om een EPBS-bestand te genereren, nodig om de startverklaring op te laden in de energieprestatiedatabank. Een startverklaring wordt aangemaakt per gebouw. U kunt een EPBS-bestand genereren als u zich in de energieboom op de knoop van het gebouw bevindt (Figuur 1). Figuur 1 Als u vervolgens het tabblad Formulieren selecteert, kunt u dubbelklikken op de balk Genereer startverklaring (Figuur 2). Figuur 2 U krijgt dan een nieuw venster te zien, waarop de nog ontbrekende invoer voor het genereren van het EPBS-bestand wordt getoond (Figuur 3).

5 5 Figuur 3 Alle ontbrekende invoer wordt getoond op het dashboard (Figuur 94). U kunt klikken op een specifieke melding en vervolgens komt u automatisch terecht op de locatie van de ontbrekende invoer. Figuur 4 Als er geen ontbrekende invoer meer is, zal bij het genereren van het EPBS-bestand de knop Een export maken voor de administratie actief worden. Als u daarop klikt, kunt u het EPBSbestand opslaan (Figuur 5).

6 6 4.2 Het genereren van de EPB-aangifte Figuur 5 Met de versie 5.0 van de EPB-software 3G is het mogelijk om een EPBA-bestand te genereren. De EPB-aangifte wordt aangemaakt per EPB-eenheid, met uitzondering van de gemeenschappelijke delen. Bij gemeenschappelijke delen kunt u in de software geen EPBAbestand genereren. U kunt een EPBA-bestand genereren als u zich in de energieboom op de knoop van de EPBeenheid bevindt (Figuur 6). Figuur 6 Als u vervolgens het tabblad Formulieren selecteert, kunt u dubbelklikken op de balk Genereer aangifte (Figuur 2).

7 7 Figuur 7 U krijgt dan een nieuw venster te zien, waarop de nog ontbrekende invoer voor het genereren van het EPBA-bestand wordt getoond (Figuur 8). Figuur 8 Alle ontbrekende invoer wordt getoond op het dashboard (Figuur 9). U kunt klikken op een specifieke melding en vervolgens komt u automatisch terecht op de locatie van de ontbrekende invoer. Figuur 9 Als er geen ontbrekende invoer meer is, zal bij het genereren van het EPBA-bestand, de knop Een export maken voor de administratie actief worden. Als u daarop klikt, kunt u het EPBAbestand opslaan (Figuur 10).

8 8 Figuur De nieuwe eisen voor hernieuwbare energie Extra invoermogelijkheden Hernieuwbare energie is geïmplementeerd in versie 5.0 van de EPB-software 3G. Dat was nog niet zo in versie Daarvoor werden enkele nieuwe invoermogelijkheden toegevoegd: Houtpellets/houtbriketten werd toegevoegd als energiedrager. In het geval van een biomassaketel of biomassakachel zijn de volgende drie invoervelden toegevoegd (Figuur 11): o Opwekkingsrendement volgens KB van 12/10/10; o Voldoet aan de max. emissiewaarden van CO en fijn stof ; o Een verplicht invoerveld voor een stavingsstuk. Figuur 11 Als het een warmtekrachtkoppeling op biomassa betreft, komt er een extra aanvinkvakje: WKK voldoet aan de kwaliteitsvereisten (Figuur 12).

9 9 Figuur 12 In het geval van externe warmtelevering of absorptiekoelmachine op externe warmtelevering worden twee extra velden toegevoegd (Figuur 13): o Aandeel dat uit hernieuwbare energie wordt geproduceerd; o Een verplicht stavingsstuk. Figuur 13 In versie 5.0 van de software is het ook mogelijk om participatie aan te geven. Dat kunt u doen als u zich in de energetische boomstructuur op het niveau van de EPBeenheid bevindt, op het tabblad Installatiecomponenten (Figuur 14).

10 Resultaten hernieuwbare energie Figuur 14 De resultaten en eisen met betrekking tot hernieuwbare energie kunt u terugvinden als u zich in de energetische boomstructuur op het niveau van de EPB-eenheid bevindt. De volgende stap is bovenaan op Resultaten klikken. Vervolgens kunt u het onderdeel Hernieuwbare energie eisen openklikken (Figuur 15). Als er niet wordt voldaan aan de eisen voor hernieuwbare energie, verstrengt de E-peileis met 10% Formulieren Figuur 15 In het formulier van de startverklaring is een rubriek 6 betreffende de hoeveelheid hernieuwbare energie toegevoegd. (Figuur 16).

11 Sociale huisvesting Figuur 16 Als de bestemming van de EPB-eenheid wonen is, moet u in de versie 5.0 aangeven of het al dan niet sociale huisvesting betreft. Dat kunt u aanduiden als u zich in de energetische boomstructuur op niveau van de EPB-eenheid bevindt (Figuur 17). Figuur Wijzigingen naar aanleiding van het wijzigingsbesluit van 29 november Perceelsgebonden PV-panelen Het wijzigingsbesluit van 19 juli 2013 maakt het mogelijk om perceelsgebonden PV-panelen voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 1 november 2013 in te rekenen. Het al dan niet aanwezig zijn van een gebouwgebonden fotovoltaïsch zonneenergiesysteem kunt u al aanduiden sinds de versie 4.3.0, als u zich in de energetische

12 12 boomstructuur op de knoop van de EPB-eenheid bevindt, op het tabblad van de installatiecomponenten (Figuur 18) Figuur 18 Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 1 november 2013 kunt u nu ook perceelsgebonden PV-panelen in rekening brengen (Figuur 19). Figuur 19 Enkel perceelsgebonden panelen die geplaatst zijn na de datum van de startverklaring en die volledig geplaatst zijn op het perceel waarop het beschouwde EPW- of EPU-volume zich bevindt, mogen worden meegerekend (wijzigingsbesluit van 29/11/2013, van kracht voor alle stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd of meldingen gedaan vanaf 01/01/2014). 5.2 Aanpassen formule berekening referentiewaarde van het E-peil van wooneenheden Het wijzigingsbesluit van 29 november 2013 beschrijft de aangepaste formule voor de berekening van de referentiewaarde van het E-peil bij residentiële projecten. In verschillende dossiers waarin kleine EPW-volumes voorkomen (kleine appartementen en studio s), bleek er een probleem te zijn om aan het geëiste E-peil te voldoen. Na analyse van dat probleem

13 13 werd de formule voor de referentiewaarde van het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik aangepast. Oude formule (in MJ): E char annprim en cons, ref a 1 A T,E a 2 V EPW a 3 V dedic,ref Nieuwe formule (in MJ): E charannprim en cons, ref a 1 A T,E a 2 max V EPW V ; EPW 192 a 2 3 V dedic,ref Enkel bij wooneenheden met een beschermd volume kleiner dan 192 m³, heeft die aanpassing een impact op het E-peil. De aanpassing is van toepassing op alle dossiers waarvan de EPB-aangifte vanaf 01/01/2014 wordt ingediend. 5.3 Aanpassen eis netto-energiebehoefte Voor EPW-projecten met aanvraagdatum of meldingsdatum vanaf 01/01/2014, wordt met het wijzigingsbesluit van 29 november 2013 de eis op de netto-energiebehoefte aangepast. Voor die projecten bedraagt de eis: - 70 KWh/m²; - OF (100-25c) KWh/m² (met c = compactheid van de EPB-eenheid). Voor projecten met een stedenbouwkundige aanvraagdatum of meldingsdatum voor 01/01/2014 blijft de eis nog altijd 70 KWh/m². 5.4 Wijziging formule interne warmtewinsten Het wijzigingsbesluit van 29 november 2013 beschrijft een nieuwe formule voor de berekening van de interne warmtewinsten. De aanpassing geldt enkel voor EPW-volumes kleiner dan 192 m³. Q Q met Vseci 1.41V EPW 78. tm als V EPW 192 m³ [MJ] V i, seci,m EPW Vseci 0.67 V EPW 220. tm als V EPW 192 m³ [MJ] V i, seci,m EPW VEPW het volume van het EPW-volume, in m³ Enkel bij wooneenheden met een beschermd volume kleiner dan of gelijk aan 192 m³, heeft die aanpassing een impact op het risico op de oververhitting en eventueel op het E-peil. Die aanpassing geldt ook voor projecten waarvoor de stedenbouwkundige vergunning al werd aangevraagd of melding al werd gedaan vóór 01/01/2014, maar waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend vanaf 01/01/ Opgeloste bugs In versie van de EPB-software 3G kwamen er nog een reeks problemen naar boven. Die problemen waren bijvoorbeeld: het al dan niet verschijnen van ontbrekende invoer op het dashboard, foutmeldingen De voornaamste aanpassingen op dat vlak worden in dit hoofdstuk nog eens opgesomd.

14 Invoeren mechanische toevoeropeningen bij renovaties In de versie van de EPB-software 3Gwas het nog niet mogelijk om mechanische toevoeropeningen toe te voegen bij verbouwingen en renovaties. u kon enkel regelbare toevoeropeningen toevoegen. In versie 5.0 van de software kan dat wel. U duidt daarvoor eerst een ventilatiesysteem aan. Afhankelijk van het gekozen systeem, kan u al dan niet mechanische toevoeropeningen invoeren(figuur 20). 6.2 Fout bij het opslaan van het bestand Figuur 20 In de versie van de EPB-software 3G was het mogelijk dat u foutmeldingen kreeg tijdens het werken aan een project, waarna het onmogelijk was om het bestand opnieuw te openen. Dat betreft een bug in de software die opgelost is in versie Type toestel Als u als warmteopwekker voor sanitair warm water voor Verbrandingstoestel voor SWW koos, gaf de EPB-software 3G (versie 4.3.0) als ontbrekende invoer altijd het Type toestel aan, terwijl er geen ontbrekende invoer aanwezig was (Figuur 21). Dat was een fout in de software en is opgelost in versie 5.0.

15 15 Figuur Vaak voorkomende problemen 7.1 Installatie- of opstartproblemen Problemen met het installeren of opstarten zijn dikwijls een Java-probleem. U kunt de volgende stappen ondernemen: nagaan of het installatiebestand correct is: opnieuw downloaden en de installatie opnieuw proberen; de geïnstalleerde javaversie moet minstens <java 1.5.0> zijn. U kunt de geïnstalleerde javaversie nagaan door volgend commando in te typen bij MS-DOS (Figuur 22): Figuur 22 Om MS-DOS te openen kunt u op de start-knop links onderaan op het bureaublad klikken. Vervolgens gaat u zoeken naar CMD (Figuur 23). Als u daarop dubbelklikt, zal het MS-DOS-venster openen.

16 Figuur 24 Als er een juiste javaversie aanwezig is, is de volgende stap die aan de jar-bestanden te linken. De javaversie aan de jar-bestanden linken doet u als volgt: Op Windows 7 of recenter: Ga naar Start > Alle programma s > Standaardprogramma s (default programs) > Een bestandstype of protocol aan een programma koppelen (Associate a file type of protocol with a program) (Figuur 23). Figuur 23

17 17 Nu kunt u nagaan of de jar-bestanden gelinkt zijn met Java Platform SE Binary (Figuur 24): Figuur 24 Ouder dan windows 7: dat kunt u terugvinden in de handleiding van de software, in het hoofdstuk De koppeling van de jar-bestanden controleren op pagina 170 en verder. 7.2 Verbindingsproblemen met de bibliotheek Als u last hebt van verbindingsproblemen met de bibliotheek, kan dat twee oorzaken hebben: Als u als besturingssysteem over Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 beschikt, is het aangeraden om de software niet te installeren in de map C:\Program Files. Die map legt immers beperkingen op die de normale werking van de software kunnen belemmeren, in het bijzonder wat betreft de bibliotheek. U de-installeert best de software en installeert die opnieuw, maar in een andere map (bijvoorbeeld: C:\PEB). Het probleem kan ook worden veroorzaakt door een firewall of antivirus. Die blokkeren de werking van de bibliotheek. U kunt dat oplossen door een uitzondering toe te voegen aan de antivirus of firewall. Hoe u dat kan doen, vindt u terug in de handleiding van de software, in het hoofdstukken De melding in verband met de blokkering door de firewall van Windows activeren en Een Uitzondering aan de Firewall van Windows toevoegen op pagina 171 tot In situ-gespoten PUR Omwille van de moeilijkheden om de exacte dikte van de (in situ) gespoten PUR te bepalen, moet er nog een correctiefactor worden toegepast. Dat is vastgelegd in het Transmissiereferentiedocument van het ministerieel besluit van 29 oktober 2007 (tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007) in punt 7.3 (te downloaden op: ).

18 18 Daar staat bepaald dat de warmteweerstand RPUR van een (in situ) gespoten PURisolatielaag als volgt wordt berekend (Figuur 25): Figuur 25 In de EPB-software Vlaanderen is er bij opake materialen in de bibliotheek geen mogelijkheid om een product in te voeren via de R-waarde. U kunt daar enkel de λ-waarde invullen als productgegeven, naast merk/type. Praktisch lost u dat op door de gecorrigeerde λ-waarde in te vullen bij een bibliotheekelement, namelijk door de rekenwaarde van λ te delen door de correctiefactor a: λ / 0,85 voor daktoepassingen; λ / 0,925 voor vloertoepassingen. In de EPB-software 3G: kan, bv. voor een laag gespoten PUR, de warmteweerstand direct worden ingevoerd in de bibliotheek. In die warmteweerstand moet rekening zijn gehouden met de correctiefactor a. is bij het toevoegen van een materiaal uit de EPBD-databank al rekening gehouden met die correctiefactor. Dat kunt u zien door een dak en een vloer te vergelijken. Daarbij is de correctiefactor a verschillend.

Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G

Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G Inhoud VOORWOORD... 2. INSTALLEREN... 2. Systeemvereisten... 2.2 Softwarecompatibiliteit... 2 2. VAAK VOORKOMENDE PROBLEMEN... 2 2. Installatie- of opstartproblemen...

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Workshop : Overstappen naar Windows 8

Workshop : Overstappen naar Windows 8 Workshop : Overstappen naar Windows 8 Inleiding Windows 8 is klaar en iedere pc met XP, Vista of Windows 7 komt volgens Microsoft in aanmerking voor een upgrade. Maar hoe upgraden zonder gegevens te verliezen?

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Handleiding Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.05.20 Copyright 2010 Acronis Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD Dit is een handleiding over het inrichten van de Daxis Cloud, waarin enkele onderdelen voor het personaliseren worden behandeld. Inhoud 1. Inleiding... 2 2. De metro-omgeving...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014

Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014 Handleiding Back-up Online voor Servers Windows en Linux Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen 3 1.2 Opslagruimte vergroten 4 Hoofdstuk 2. Installatie

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 AANDACHTSPUNTEN 3 Veel gebruikte begrippen 3 VIRUSSCANNER 4 Tijdelijk uitschakelen 4 Configuratie virusscanner 4 FIREWALL 4 MICROSOFT SQL SERVER INSTALLATIE

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor Windows Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4 2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op ipad.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op ipad. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) Junos Pulse installeren en configureren Pagina 3 4) Een verbinding maken met Junos Pulse Pagina 5 5) Een werkstation op afstand overnemen Pagina 7

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer

Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer 1.1 Systeemeisen inventariseren Wat zijn de systeemeisen voor AccountView Windows? Om AccountView te installeren, moet u minimaal beschikken over een

Nadere informatie

Technische Documentatie en Specificaties

Technische Documentatie en Specificaties Technische Documentatie en Specificaties Document versie : 7.0, t.b.v. Delta/W Document datum : 23-3-2015 Auteur : Richard van Gool, Ben Hofstede Inhoud 1. Delta/W systeem eisen 3 2. Delta/W software en

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo.

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. 1 GensDataPro Demo 2.9 Deze demo versie van GensDataPro functioneert op alle versies van Windows, zowel 32-bits als 64-bits. De demo is 41 MB groot, inclusief

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie