Opleiding Duurzaam Gebouw:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Duurzaam Gebouw:"

Transcriptie

1 Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel EPB-eisen: welke evoluties mogen we verwachten vanaf 2015 Charline LANGEROCK Cenergie

2 Doelstelling(en) van de presentatie Voorstelling van de verwachte veranderingen op het vlak van de EPB-eisen vanaf 2015: Toelichting van de nieuwe eisen NEV, NEK, PEV, luchtdichtheid Uitleg over de evolutie vanaf 2015 van de eisen die reeds gekend zijn in 2014 Bouwknopen 2

3 Plan van de uiteenzetting Voorstelling van de EPB-eisen vanaf 2015 Nieuwe EPB-eisen NEV Welke hypothesen worden in aanmerking genomen voor de berekening van de NEV en de X -waarde? Welke parameters van het project moeten worden aangepast om te voldoen aan het NEV-criterium? NEK, PEV, luchtdichtheid FAQ Herhaling: eis betreffende bouwknopen Welke evolutie heeft de eis betreffende de bouwknopen doorgemaakt sinds de eis over het K-niveau werd geschrapt? 3

4 EPB-eisen vanaf 2015 Bestemmingen "Gemeenschappelijk residentieel", "Gezondheidszorg", "Diverse gebruiksdoeleinden*", " Gemeenschappelijke deel", "Andere bestemmingen" Nieuwbouw NE EPB (vanaf 2015) Renovatie NGE ZGE Idem EPB 2014 EGE * "Diverse gebruiksdoeleinden" = Cultuur en ontspanning / Restaurants en cafés / Handelszaken / Sport. 4

5 EPB-eisen vanaf 2015 Bestemmingen "Wooneenheid", "Kantoren en diensten", "Onderwijs" Nieuwbouw NE Nieuwe eisen EPB ( vanaf 2015) NGE Renovatie ZGE EGE Idem EPB

6 NE EPB-eisen vanaf 2015 Piste A Piste B Piste A Piste B 6

7 NGE EPB-eisen vanaf 2015 Piste A Piste B Piste A Piste B Dezelfde eisen als voor NE, maar met een versoepeling van 20% voor NEV, NEK, PEV, luchtdichtheid 7

8 NE De NEV-eis Piste A Piste B 8

9 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Eis in verband met de netto-energiebehoefte voor verwarming (NEV): Max. (piste A; piste B) Piste A: NEV 15 kwh/m².jaar Piste B: NEV X kwh/m².jaar In aanmerking genomen hypothesen voor berekening van de "X"-waarde: a) U gewogen gemiddelde = 0,12 W/m²K voor opake wanden b) U gewogen gemiddelde = 0,85 W/m²K voor vensters en deuren c) methode EPB-aanvaarde bouwknopen d) een luchtdichtheid bij een drukverschil van 50 Pa (n50), afhankelijk van het jaar van indiening van de SV-aanvraag, gelijk aan: Berekeningsmethode: Bijlage IX bij het Besluit van 21 februari 2013, hoofdstuk 7 9

10 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Piste A: NEV 15 kwh/m².jaar Piste B: NEV X kwh/m².jaar In aanmerking genomen hypothesen voor berekening van de NEV Ongeacht de na te leven drempelwaarde (piste A of piste B) gaat de EPB-software standaard uit van een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning. Rendement van de warmteterugwinning = 80% voor de EPB-eenheden "Wooneenheid": Reductiefactor voor voorverwarming van de ventilatielucht r preh,heat,zone z = 0,32 Afstelling van de installatie waarvan m heat,sec i = 1 en een reductiefactor voor ventilatie f reduc,vent,heat,seci = 1 Rendement van de warmteterugwinning = 75% voor de EPB-eenheden "Kantoren en diensten" en "Onderwijs": Reductiefactor voor voorverwarming van de ventilatielucht r preh,heat,zone z = 0,36 Reductiefactor van de ventilatie f reduc,vent,heat,seci = 1 Behalve indien performanter ventilatiesysteem => het reële rendement van het ventilatiesysteem wordt in aanmerking genomen (in de plaats van de 10 standaardwaarde).

11 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Eis in verband met de netto-energiebehoefte voor verwarming (NEV): Max. (piste A; piste B) Piste A : NEV 15 kwh/m².jaar Piste B : NEV X kwh/m².jaar Voorbeeld 1: 11

12 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Eis in verband met de netto-energiebehoefte voor verwarming (NEV): Max. (piste A; piste B) Piste A: NEV 15 kwh/m².jaar Piste B: NEV X kwh/m².jaar Voorbeeld 2: Door de architecturale parameters van voorbeeld 1 te wijzigen (oriëntatie + verhouding glasoppervlakte) schakelt de software over naar piste B. 12

13 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Indien piste A: Wat indien NEV 15? Werken aan: De compactheid De oriëntatie De verhouding glasoppervlakte / opake oppervlakte De prestaties van de gebouwschil De luchtdichtheid De bouwknopen Het warmteterugwinrendement De inertie NB: De interne warmtewinsten door de verlichting hebben wel een invloed op de NEV voor tertiaire eenheden, maar zijn geen element waarop we kunnen werken om de NEV te beperken. 13

14 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Indien piste B: Wat indien NEV X? Ofwel NEV (zonder X) Werken aan gebouwschil Werken aan luchtdichtheid Werken aan bouwknopen Herhaling: In aanmerking genomen hypothesen voor berekening van de "X": a) U gewogen gemiddelde = 0,12 W/m²K voor opake wanden b) U gewogen gemiddelde = 0,85 W/m²K voor vensters en deuren c) methode EPB-aanvaarde bouwknopen d) een luchtdichtheid bij een drukverschil van 50 Pa (n50), afhankelijk van het jaar van indiening van de SV-aanvraag, gelijk aan:!!! Deze hypothesen zijn geen eisen die nageleefd moeten worden!!! 14

15 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Indien piste B: Wat indien NEV X? Ofwel NEV (zonder X) Werken aan gebouwschil Werken aan luchtdichtheid Werken aan bouwknopen Namelijk: Indien U gewogen gemiddelde > 0,12 W/m²K voor opake wanden of U gewogen gemiddelde > 0,85 W/m²K voor vensters en deuren => risico dat NEV X te compenseren door een gunstigere luchtdichtheid of gunstigere bouwknopen dan de hypothesen genomen voor de berekening van X Indien n 50 > 1vol/u in 2015; indien n 50 > 0,8 vol/u in 2016; indien n 50 > 0,7 vol/u in 2017; indien n 50 > 0,6 vol/u in 2018 => risico dat NEV X te compenseren door gunstigere U- waarden of gunstigere bouwknopen dan de hypothesen genomen voor de berekening van X Indien keuze voor methode van EPB-aanvaarde bouwknopen, en aanwezigheid van ongunstige te compenseren door gunstigere U- niet-epb-aanvaarde bouwknopen => risico dat waarden of een gunstigere NEV X luchtdichtheid dan de hypothesen 15 genomen voor de berekening van X

16 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Indien piste B: Wat indien NEV X? Ofwel X (zonder NEV). Mogelijk? Werken aan alle andere parameters dan: U-waarde, luchtdichtheid, bouwknopen? - Oriëntatie - Verhouding glasoppervlakte/opake oppervlakte - Compactheid - Performanter ventilatiesysteem dan het standaard ingevoerde systeem - Enz. => Invloed op de X-waarde en tegelijk invloed op de NEV Helpt niet om dit criterium te bereiken 16

17 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Indien piste B: Wat indien NEV X? Ofwel X, en NEV). Werken aan alle andere parameters dan: U-waarde, luchtdichtheid, bouwknopen? - Oriëntatie - Verhouding glasoppervlakte/opake oppervlakte - Compactheid - Performanter ventilatiesysteem dan het standaard ingevoerde systeem - Enz. Voorbeeld: residentieel gebouw Rendement van de warmteterugwinning Maximale waarde (kwh/m².jaar) Berekende waarde (kwh/m².jaar) 70% NEV 15,08 17,64 PEV 45,09 55,37 80% NEV 15,08 17,64 PEV 45,09 51,80 95% NEV 15 14,54 PEV 45 44,73 17

18 NE De NEK-eis Piste A Piste B Piste A Piste B 18

19 NE De PEV-eis Piste A Piste B Piste A Piste B 19

20 De PEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Eis in verband met het totale primaire energieverbruik (PEV): Max. (piste A; piste B) Piste A : PEV 45 kwh/m².jaar Piste B : PEV 45 + (1,2*(X-15)) kwh/m².jaar Inbegrepen in de berekening van het primaire energieverbruik : a) Primair energieverbruik voor verwarming, sanitair warm water en hulpuitrustingen (circulatiepompen, ventilatoren, waakvlammen van verwarmingsketels) Verbruik = behoefte / rendement b) Energie geproduceerd door warmtekrachtkoppeling en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of thermische zonnepanelen Berekeningsmethode: Bijlage IX van het besluit van 21 februari 2013, hoofdstuk 10 20

21 De PEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Eis in verband met het totale primaire energieverbruik (PEV): Max. (piste A; piste B) Piste A: PEV 95 2,5*C kwh/m².jaar (C 4) Piste B: PEV 95 2,5*C + (1,2*(X-15)) kwh/m².jaar Inbegrepen in de berekening van het primaire energieverbruik: a) Primair energieverbruik voor verwarming, koeling, verlichting en hulpinrichtingen (circulatiepompen, ventilatoren, waakvlammen van verwarmingsketels) b) Energie geproduceerd door warmtekrachtkoppeling en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of thermische zonnepanelen Berekeningsmethode: Bijlage X van het besluit van 21 februari 2013, hoofdstuk 7 21

22 NE De luchtdichtheidseis (vanaf 2018) 22

23 De luchtdichtheidseis (vanaf 2018) Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Eis in verband met de luchtdichtheid n 50 = 0,6 vol/u (vanaf 2018) De luchtdichtheid wordt in aanmerking genomen in de berekening van de behoeften: a) Standaardwaarde: v 50 = 12m³/h.m² -> zeer nadelig b) Resultaat van de blowerdoortest: lekdebiet bij 50 Pa -> V 50 [m³/h] v 50 [m³/h.m²] = V 50 [m³/h] / A test [m²] n 50 [vol/u] = V 50 [m³/h] / V int [m³] v 50, lekdebiet bij 50 Pa per oppervlakte-eenheid van de gebouwschil (m³/h.m²) A test, de totale oppervlakte van de wanden rond het gemeten volume tijdens de dichtheidstest, met uitzondering van de wanden die grenzen aan verwarmde ruimten (m²) V int, binnenluchtvolume (m³) Meetmethode: epbd-document betreffende de luchtdichtheid 23

24 De luchtdichtheidseis (vanaf 2018) Definitie van de te meten zone: Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs De te meten zone moet minstens het hele beschouwde EPW- of EPUvolume bevatten en mag geen ruimten bevatten die buiten het beschermd volume (BV) vallen, zoals aangrenzende onverwarmde ruimten. Tijdens de luchtdichtheidsmeting is het verboden om ruimten die niet in de te meten zone gelegen zijn opzettelijk en rechtstreeks op onder- of overdruk te brengen Bron: epbd-document specificaties voor meting van de luchtdichtheid In het ongebruikelijke geval dat de te meten zone samengesteld is uit meerdere gescheiden delen, zonder binnendeur ertussen, is dit gelijktijdig op onder- of overdruk brengen verplicht en is er minstens één pressurisatieapparaat nodig in elk van die delen 24 van de te meten zone

25 NE Eisen U/R, ventilatie, bouwknopen, oververhitting, technische installaties => Idem EPB

26 NE Herhaling: De eis in verband met bouwknopen 26

27 Herhaling: De eis in verband met bouwknopen in 2014 Eis in verband met bouwknopen: Wooneenheid Verplichting om de bouwknopen in aanmerking te nemen Kantoren & diensten Onderwijs 3 méthodes pour prendre en compte les noeuds constructifs Option A Méthode détaillée Option B Méthode des noeuds PEB-conformes Option C Pénalité forfaitaire Noeds constructifs EPB conformes Noeuds constructifs EPB non-conformes (+ éventuellement influence positive de noeuds constructifs) Influence variable sur le niveau K + 3 points K Supplément en points K variable + 10 points K Bron: Toelichtingsdocument over bouwknopen Methode: Toelichtingsdocument bouwknopen 27

28 De eis in verband met bouwknopen in 2015 Wooneenheid Eis in verband met bouwknopen: Verplichting om de bouwknopen in aanmerking te nemen Kantoren & diensten Onderwijs 3 methodes om rekening te houden met de bouwknopen Optie A Gedetailleerde methode Optie B Methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen Optie C Forfaitaire toeslag EPB-aanvaarde bouwknopen Niet-EPB-aanvaarde bouwknopen (+ eventueel beter presterende bouwknopen) Berekening van de reële invloed van de bouwknopen op de NEV, NEK, PEV + forfaitair bedrag op de NEV, NEK, PEV Variabele NEV-, NEK-, PEV -toeslag Ongunstige toeslag die rekening houdt met de standaardwaarden bij berekening van de NEV, NEK, PEV Methode: Toelichtingsdocument bouwknopen 28

29 Herhaling: de eis in verband met bouwknopen Wooneenheid Eis in verband met bouwknopen: Verplichting om de bouwknopen in aanmerking te nemen Kantoren & diensten Onderwijs Optie B: Option B: Méthode des noeuds PEB-conformes Répond à une des règles de base Et/ou Répond à la règle ψ e ψ lim Règle de base 1: Epaisseur de contact minimale ou Règle de base 2: Interposition d éléments isolants ou Règle de base 3: Longueur du chemin de moindre résistance Bron: Toelichtingsdocument over bouwknopen Methode: Toelichtingsdocument bouwknopen 29

30 FAQ: Piste A of piste B? Hoe weet ik of ik mijn toestand gunstig of ongunstig is? Hoe weet ik met andere woorden of ik piste A of piste B moet volgen? 30

31 FAQ: Piste A of piste B? Hoe weet ik of ik mijn toestand gunstig of ongunstig is? Hoe weet ik met andere woorden of ik piste A of piste B moet volgen? Zie slides

32 FAQ: Passief? Mijn gebouw voldoet aan EPB-eisen vanaf Betekent dit dat het voldoet aan de criteria van de passiefnorm? 32

33 FAQ: Passief? Mijn gebouw voldoet aan EPB-eisen vanaf Betekent dit dat het voldoet aan de criteria van de passiefnorm? Niet noodzakelijk, aangezien Berekeningsmethode EPB-software PHPP Piste B: toegankelijk voor ongunstige eenheden (oriëntatie, schaduw, compactheid, ) Versoepeling van de eisen met 20% voor NGE Uitstel van de luchtdichtheidseis naar 2018 en van de oververhittingseis naar 2016 ( voor de EPB-eenheden kantoren & diensten en onderwijs) Standaard ventilatiesysteem: De methode kent standaard het voordeel van het rendement van een ventilatiesysteem van type D toe voor berekening van de NEV Afwijkingen: Mogelijkheid om een aanvraag tot afwijking in te dienen om technische, functionele of economische redenen 33

34 FAQ: Systeem D verplicht? Moet een ventilatiesysteem van type D worden voorzien om te voldoen aan de EPB-eisen vanaf 2015? 34

35 FAQ: Systeem D verplicht? Moet een ventilatiesysteem van type D worden voorzien om te voldoen aan de EPB-eisen vanaf 2015? Nee, zie slides 5 & 10 Indien systeem A, B, C of D met warmteterugwinrendement <80% (wooneenheden) of <75% (kantoren en scholen) Berekening van de NEV en de X met standaardwaarden: systeem D met warmteterugwinning»rendement 80% voor EPB-eenheden wooneenheid»rendement 75% voor EPB-eenheden kantoren & diensten en onderwijs Indien systeem D met warmteterugwinrendement >80% (wooneenheden) of >75% (kantoren en scholen) Berekening van de NEV en de X met het reële rendement van het geïnstalleerde ventilatiesysteem 35

36 FAQ: EPB-eisen vanaf 2015 geïnspireerd op de passiefnorm: waarom? Het bestaande park = 70% van het energieverbruik in Brussel In Brussel: De bestaande gebouwen zijn verouderd. Er is een sterke bevolkingsgroei (+2%/jaar), 70% van het energieverbruik houdt verband met gebouwen. Het potentieel voor productie van hernieuwbare energie is zeer laag (3%). Verbetering van het bestaande park via: De toevoeging van nieuwe uiterst performante gebouwen Maar energetische renovatie blijft essentieel! (stimulansen, voorbeeldgebouwen", energiepremies, projectoproepen, energie-uitdaging, ) EPB 2015 = een stap in de richting van "nulenergie in Wetende dat een nieuwe constructie de eerste tien jaar niet verbouwd zal worden Het lijkt essentieel dat wordt gekozen voor de meest ambitieuze energiestandaard: de passiefnorm Om zoveel mogelijk in te zetten op de gebouwschil En niet op technieken en hernieuwbare energie 36

37 Reglementair kader: Besluit van 21 februari 2013 houdende wijziging van het Besluit van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen: %89nergie/01_PEB_et_climat_int%C3%A9rieur/01Travaux_PEB/07L%C3%A9gislation/AR RETE_210213_RBC_ExigencesPEB_FR_NL.pdf Bijlage IX: EPW-methode voor EPB-eenheden wooneenheid %89nergie/01_PEB_et_climat_int%C3%A9rieur/01Travaux_PEB/07L%C3%A9gislation/AR RETE_210213_AnnexeIX_NL.pdf Bijlage X: EPU-methode voor EPB-eenheden kantoren en diensten en onderwijs %89nergie/01_PEB_et_climat_int%C3%A9rieur/01Travaux_PEB/07L%C3%A9gislation/AR RETE_210213_AnnexeX_NL.pdf Bijlage XI: Maximaal toelaatbare U-waarden of minimaal te realiseren R-waarden %89nergie/01_PEB_et_climat_int%C3%A9rieur/01Travaux_PEB/07L%C3%A9gislation/AR RETE_210213_AnnexeXI_NL.pdf Epbd-document betreffende de luchtdichtheid: Toelichtingsdocument bouwknopen: pdf 37

38 Te onthouden uit de uiteenzetting Nieuwe EPB-eisen geïnspireerd door de passiefnorm: Uitsluitend voor NE en NGE met bestemming wooneenheid, kantoren & diensten en onderwijs Geen passief tegen elke prijs, geen technisch overdreven oplossingen Piste A / piste B Versoepelingen en afwijkingen Focus op de gebouwschil en niet op de technieken Standaard ventilatiesysteem D 38

39 Contact Charline LANGEROCK Facilitator Duurzame gebouwen Energiespecialist Nieuwe gebouwen en zware renovaties :

40 Contact Charline Langerock Projectleider : 02/

Voor projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is ingediend vanaf 1/1/2015

Voor projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is ingediend vanaf 1/1/2015 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen - officieus gecoördineerde versie

Nadere informatie

DE EPB IN 2015, HOE TOEPASSEN?

DE EPB IN 2015, HOE TOEPASSEN? Seminarie Duurzaam Bouwen: DE EPB IN 2015, HOE TOEPASSEN? 20 november 2015 Leefmilieu Brussel David DEWEER Het reglementair kader van de EPB 2015 Departement EPB- Werken Divisie Energie 1. Het Brussels

Nadere informatie

Voor projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is ingediend vanaf 1/1/2017

Voor projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is ingediend vanaf 1/1/2017 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen - officieus gecoördineerde versie

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Regelgevend kader: Welke evolutie mogen we verwachten vanaf 2015? Frederic LUYCKX, architect & onderzoeker Doelstelling(en)

Nadere informatie

De regelgeving "EPBwerken

De regelgeving EPBwerken Seminarie Duurzame Gebouwen De regelgeving "EPBwerken 6 oktober 2017 TOEPASSING VAN DE AANBEVELINGEN RESULTEREND UIT DE EVALUATIE EN NIEUWE EISEN VOOR NIET-RESIDENTIËLE EENHEDEN Context en gevolgen van

Nadere informatie

Voor projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is ingediend vanaf 1/7/2017

Voor projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is ingediend vanaf 1/7/2017 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen - officieus gecoördineerde versie

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Regelgevend kader: Welke evolutie mogen we verwachten vanaf 2015? Frederic LUYCKX, architect & onderzoeker Doelstelling(en)

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Herfst 2015 Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Regelgevend kader : Welke evolutie mogen we verwachten vanaf 2015? Frederic LUYCKX, architect &

Nadere informatie

Voor de projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend werd van 1/01/2014 tot 31/12/2014

Voor de projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend werd van 1/01/2014 tot 31/12/2014 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen - officieus gecoördineerde versie

Nadere informatie

2017 EVOLUTIES VAN DE REGELGEVING EPB- WERKZAAMHEDEN

2017 EVOLUTIES VAN DE REGELGEVING EPB- WERKZAAMHEDEN 2017 EVOLUTIES VAN DE REGELGEVING EPB- WERKZAAMHEDEN INLEIDING... 1 WIJZIGINGEN VANAF 1 JANUARI 2017... 2 1. SCHRAPPING VAN NEK- EN OVERVERHITTINGSEISEN VOOR DE NIET-RESIDENTIËLE EPB-EENHEDEN... 2 WIJZIGINGEN

Nadere informatie

De EPB 2015, anderhalf jaar later

De EPB 2015, anderhalf jaar later Seminarie Duurzaam Bouwen: De EPB 2015, anderhalf jaar later 27/05/2016 Leefmilieu Brussel Ervaringen uit projecten opgestart in 2015 David DEWEER Departement EPB- Werken Divisie Energie 1. Het reglementair

Nadere informatie

EPB passief 2015 - eisen, hoe ze onder de knie krijgen?

EPB passief 2015 - eisen, hoe ze onder de knie krijgen? EPB passief 2015 - eisen, hoe ze onder de knie krijgen? Leefmilieu Brussel Brussel maakt passief in alle gevallen mogelijk: de EPB eisen voor passief in 2015 Frederic LUYCKX Facilitator Duurzaam Bouwen

Nadere informatie

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen EPB-Rapport Administratieve gegevens van het project Naam van het project Straat Gemeente Referentie kadaster Containers 3 stuks Mechelen 1-A-1 Nummer Postcode

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Voorbeeld 2: Kantoren en diensten Thomas LECLERCQ - Manuel da CONCEIÇÃO NUNES MATRIciel Doelstelling van de

Nadere informatie

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Tabel 1 Te respecteren EPB in het Waalse Gewest voor nieuwbouw of gelijkwaardig Warmteisolatie max. K35 max. Ew 80 max. Espec 130 kwh/m² Kantoor en dienstengebouwen, gebouwen bestemd voor het onderwijs

Nadere informatie

Brussel bepaalt een nieuw toegankelijk passief

Brussel bepaalt een nieuw toegankelijk passief EPB-eisen vanaf 2015 Brussel bepaalt een nieuw toegankelijk passief Seminarie Duurzaam Bouwen 13 februari 2014 Ir. Ismaël Daoud Beleidsadviseur Duurzaam Bouwen en Energie Kabinet van Evelyne Huytebroeck,

Nadere informatie

Nulenergie in Brussel: perspectieven?

Nulenergie in Brussel: perspectieven? Nulenergie in Brussel: perspectieven? Seminarie Duurzaam Gebouw 22 maart 2013 Ir. Ismaël Daoud Politiek adviseur, Duurzaam bouwen en Energie Kabinet d'evelyne Huytebroeck, Brussels Minister voor Leefmilieu,

Nadere informatie

Voor de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning ingediend van 1/7/2011 tot 31/12/2013

Voor de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning ingediend van 1/7/2011 tot 31/12/2013 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen - officieus gecoördineerde versie

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Voorbeeld 1: Residentieel Manuel da CONCEIÇÃO NUNES MATRIciel Doelstelling van de presentatie Hoe een woongebouw

Nadere informatie

Seminarie Duurzaam Bouwen

Seminarie Duurzaam Bouwen Seminarie Duurzaam Bouwen De EPB in 2015 : hoe toepassen? Thomas LECLERCQ - Manuel da CONCEIÇÃO NUNES Hoe de EPB resultaten van mijn project optimaliseren? MATRIciel Plan van de uiteenzetting 1. Eisen

Nadere informatie

Bijlage VI - Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving

Bijlage VI - Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving Bijlage VI - Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving (Bijlage VI van het Ministerieel Besluit van 2 april 2007) Inhoud 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst 15 juni 2011 VEA Jos Geijsels A. 5 jaar EPB in cijfers juni 2011 2 A. Geplande wijzigingen 1. Aantal EPB-aangiften; 2. Evolutie E-peil; 3. Evolutie

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw: Renovatie met een hoge energie-efficiëntie : technische details. Leefmilieu Brussel WORKSHOP BOUWKNOPEN.

Opleiding Duurzaam Gebouw: Renovatie met een hoge energie-efficiëntie : technische details. Leefmilieu Brussel WORKSHOP BOUWKNOPEN. Opleiding Duurzaam Gebouw: Renovatie met een hoge energie-efficiëntie : technische details Leefmilieu Brussel WORKSHOP BOUWKNOPEN Pauline DE SOMER Cenergie Doelstelling(en) van de presentatie Verschillende

Nadere informatie

"EPW 1 "-BEREKENINGSMETHODE GEWIJZIGD VANAF 1 JULI 2017

EPW 1 -BEREKENINGSMETHODE GEWIJZIGD VANAF 1 JULI 2017 "EPW 1 "-BEREKENINGSMETHODE GEWIJZIGD VANAF 1 JULI 2017 Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame renovatie: kort overzicht Leefmilieu Brussel Duurzaam bouwen vanuit de invalshoek van energie. Anne-Laure MAERCKX CENERGIE Doelstelling(en) van de presentatie Een denkoefening

Nadere informatie

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 1 EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE... 2 1.1 Definitie en eisen bij ingrijpende energetische

Nadere informatie

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE Dag 5 Bouwknopen

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE Dag 5 Bouwknopen OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE Dag 5 Bouwknopen LENTE 2016 Pauline DE SOMER Cenergie cvba 2 DOELSTELLING(EN) VAN DE PRESENTATIE Verschillende berekeningswijzen voor bouwknopen

Nadere informatie

De EPB-2015, anderhalf jaar later

De EPB-2015, anderhalf jaar later Seminarie Duurzaam Bouwen: De EPB-2015, anderhalf jaar later 27/05/2016 Leefmilieu Brussel Gevalstudie Toepassing van de EPB 2015-criteria op een flatgebouw Maxime BARGIBANT BBT Energy Doelstellingen van

Nadere informatie

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE Dag 3.1 Systemen: inleiding HERFST 2015 Op basis van de presentatie van MK engineering Stéphane BARBIER Pulsis sprl info@pulsis.be www.pulsis.be

Nadere informatie

BESLUIT VAN 21 FEBRUARI 2013: GEWIJZIGDE BEREKENINGSMETHODE VANAF 1 JANUARI 2014

BESLUIT VAN 21 FEBRUARI 2013: GEWIJZIGDE BEREKENINGSMETHODE VANAF 1 JANUARI 2014 BESLUIT VAN 21 FEBRUARI 2013: GEWIJZIGDE BEREKENINGSMETHODE VANAF 1 JANUARI 2014 Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op

Nadere informatie

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving Het ABC van de energieprestatieregelgeving De Vlaamse overheid streeft er naar dat alle gebouwen in Vlaanderen energiezuinig én comfortabel worden. Een van de middelen om dit te realiseren, is de energieprestatieregelgeving,

Nadere informatie

EPB SOFTWARE. Bijgewerkte versie 3.0

EPB SOFTWARE. Bijgewerkte versie 3.0 EPB SOFTWARE Bijgewerkte versie 3.0 Pagina 1 van de 9 EPB software: Bijgewerkte versie 3.00-28/06/2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Specifieke versie voor het brussels hoofdstekelijk gewest... 3 3. Evaluatie

Nadere informatie

De energieprestatieregelgeving (EPB) voor niet-residentiële gebouwen vanaf 2017

De energieprestatieregelgeving (EPB) voor niet-residentiële gebouwen vanaf 2017 De energieprestatieregelgeving (EPB) voor niet-residentiële gebouwen vanaf 2017 Lore Stevens 29 september 2016 De energieprestatieregelgeving (EPB) voor niet-residentiële gebouwen vanaf 2017 Lore Stevens

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Voorbeeld 3: Renovatie van kantoren Thomas LECLERCQ - Manuel da CONCEIÇÃO NUNES MATRIciel Doelstelling van de

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR EEN GEÏNTEGREERDE HAALBAARHEIDSSTUDIE

RICHTLIJNEN VOOR EEN GEÏNTEGREERDE HAALBAARHEIDSSTUDIE RICHTLIJNEN VOOR EEN GEÏNTEGREERDE HAALBAARHEIDSSTUDIE 1. CONTEXT In het kader van de Ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen van 7 juni 2007 dient een geïntegreerde

Nadere informatie

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne De BEN- woning : de woning van de toekomst Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne Architect : Luc Dedeyne GSM 0473 551 568 luc.dedeyne@bouwunie.be 1 K45/E80 Nu bouwen met de eisen van de

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Res Yachting Spirit G-3493/2012/EP05127/SV/A001/D01

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Res Yachting Spirit G-3493/2012/EP05127/SV/A001/D01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Res Yachting

Nadere informatie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 13016-G-2009_4806/EP02565/A001/D01/SD001. Dossiernaam: V120 Babalola - Vervenne

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 13016-G-2009_4806/EP02565/A001/D01/SD001. Dossiernaam: V120 Babalola - Vervenne Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte EPW-formulier Woning 13016-G-2009_4806/EP02565/A001/D01/SD001 Dossiernaam: V120 Babalola

Nadere informatie

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE Dag 3.1 Systemen: inleiding Piotr Wierusz-Kowalski LENTE 2015 p.kowalski@mkengineering.be www.mkengineering.be 2 DOELSTELLING(EN) VAN DE PRESENTATIE

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Gedeeltelijke en gefaseerde renovatie Leefmilieu Brussel GEDETAILLEERD VOORBEELD VAN EEN RENOVATIE Voorbeeldgebouwen [047] Stuckensstraat Madeline DEMOUSTIER Fhw Architectes

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Gedeeltelijke en gefaseerde renovatie Leefmilieu Brussel GEDETAILLEERD VOORBEELD VAN EEN RENOVATIE Voorbeeldgebouwen [047] Stuckensstraat Madeline DEMOUSTIER Fhw Architectes

Nadere informatie

Seminarie Duurzaam Bouwen

Seminarie Duurzaam Bouwen Seminarie Duurzaam Bouwen De EPB in 2015 Hoe toepassen? David DAEMS Hoe de EPB resultaten van een residentieel project optimaliseren? Departement EPB Rekenmethodes en instrumenten Divisie Lucht-Klimaat-Energie-Duurzame

Nadere informatie

VERSLAG EPB-STUDIE. Bouwheer. Projectlocatie. Projectomschrijving. Ons dossiernummer. Datum. Stad Gent. Gent. Kinderdagverblijf De Bron 14-066

VERSLAG EPB-STUDIE. Bouwheer. Projectlocatie. Projectomschrijving. Ons dossiernummer. Datum. Stad Gent. Gent. Kinderdagverblijf De Bron 14-066 VERSLAG EPB-STUDIE Bouwheer Projectlocatie Projectomschrijving Stad Gent Gent Kinderdagverblijf De Bron Ons dossiernummer 14-066 Datum April 2015 01/09/2015 p. 1-13 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. EPB-eisen

Nadere informatie

Tabel orde van grootte. 15 of X kwh/m².jaar ,2x15 of 1,2 x X. 0.6 (vanaf 2018) Luchtdichtheidstest n50 [vol/h] x0.6 (vanaf 2018) % - -

Tabel orde van grootte. 15 of X kwh/m².jaar ,2x15 of 1,2 x X. 0.6 (vanaf 2018) Luchtdichtheidstest n50 [vol/h] x0.6 (vanaf 2018) % - - Criteria Eenheid EPB Brussel 20 (NE of NGE) LE ZLE Huisvesting Tertiair Netto-energiebehoeften voor verwarming of X kwh/m².jaar 60 30 1,2x of 1,2 x X 0.6 (vanaf 2018) Luchtdichtheidstest n50 [vol/h] -

Nadere informatie

DE EPB 2015, Anderhalf jaar later

DE EPB 2015, Anderhalf jaar later Seminarie Duurzaam Bouwen: DE EPB 2015, Anderhalf jaar later 27 mei 2016 Leefmilieu Brussel Toepassen van de rekenmethodiek EPB-res om te voldoen aan de EPBeisen 2015 David DAEMS Departement EPB Rekenmethodes

Nadere informatie

& Toe te voegen documenten aan het kandidatuurdossier 2009

& Toe te voegen documenten aan het kandidatuurdossier 2009 Bijlage 1: Objectieven in het kader van energieconcept & Toe te voegen documenten aan het kandidatuurdossier 2009 1.OMSCHRIJVING ENERGIECONCEPT: Voorbeeldgebouwen m.b.t hun energieconcept minimaliseren

Nadere informatie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001. Ontvangstdatum: 25/02/2010 EPB-sofware versie 1.3.2.

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001. Ontvangstdatum: 25/02/2010 EPB-sofware versie 1.3.2. Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte EPW-formulier Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001 Dossiernaam: Peeters Frank

Nadere informatie

EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat

Nadere informatie

EPB-SOFTWARE BRUSSEL

EPB-SOFTWARE BRUSSEL EPB-SOFTWARE BRUSSEL INLEIDING De software EPB-software Brussel werd ontwikkeld in het raam van de ordonnantie van 7 juni 2007 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de energieprestatie en het

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Duurzaam bouwen van A tot Z

Opleiding Duurzaam Gebouw : Duurzaam bouwen van A tot Z Opleiding Duurzaam Gebouw : Duurzaam bouwen van A tot Z Leefmilieu Brussel Duurzaam bouwen vanuit de invalshoek van energie. Anne-Laure MAERCKX CENERGIE Doelstelling(en) van de presentatie Een denkoefening

Nadere informatie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Appartement G-RO2013/0406/EP02967/A629/D01/SD008. Ontvangstdatum: 10/03/2016 EPBSoftware versie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Appartement G-RO2013/0406/EP02967/A629/D01/SD008. Ontvangstdatum: 10/03/2016 EPBSoftware versie Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte EPW-formulier Appartement 3.2 71016-G-RO2013/0406/EP02967/A629/D01/SD008 Dossiernaam:

Nadere informatie

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Tabel 1 Te respecteren thermische in het Waalse Gewest voor nieuwbouw ( 1 ). Warmteisolatie Energieprestatie max. K35 max. E w 80 max. E spec 130 kwh/m² Beperking van het risico op oververhitting Kantoor

Nadere informatie

Module 3: ENERGIETECHNIEK 3.0 Inleiding. Opleiding tot EPB-adviseur

Module 3: ENERGIETECHNIEK 3.0 Inleiding. Opleiding tot EPB-adviseur Module 3: ENERGIETECHNIEK 3.0 Inleiding 3.0 Inleiding Werkwijze In de technische ondersteuningsmodules komen zes verschillende aspecten aan bod: 1. Energieverbruik 2. Warmte-isolatie 3. Ventilatie 4. Bescherming

Nadere informatie

K- en E- peil Nieuwbouw Aquahealth

K- en E- peil Nieuwbouw Aquahealth K- en E- peil Nieuwbouw Aquahealth 1. Overzicht EPB-eisen... 2 2. Hernieuwbare energie... 2 3. E-peil... 2 4. K-peil... 3 5. Oververhitting... 3 6. NEB (Netto-energiebehoefte voor verwarming)... 3 7. Opbouw

Nadere informatie

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie aangenomen op 1 juni 2007, van kracht in de loop van 2008 1. WAAROM EEN ORDONNANTIE OVER EPB? In Europa is de bouw verantwoordelijk

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Stimuli en hinderpalen voor doeltreffende renovaties Leefmilieu Brussel GEDETAILLEERD VOORBEELD VAN EEN RENOVATIE Voorbeeldgebouwen [047] Stuckensstraat Madeline DEMOUSTIER Fhw

Nadere informatie

Hulpenergie in de EPW

Hulpenergie in de EPW Module 3.5 Hulpenergie in de EPW Versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten 7.10 Zonnewinsten

Nadere informatie

Opleiding «Duurzaam gebouw : ENERGIE»

Opleiding «Duurzaam gebouw : ENERGIE» Opleiding «Duurzaam gebouw : ENERGIE» PROGRAMMA Plaats : Brussel Voor iedereen, in functie van de gebouwbestemming : OF MODULE «ENERGIE IN INDIVIDUELE OF COLLECTIEVE HUISVESTING (< 10 EENHEDEN)» (6 dagen)

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Schuttersvest nummer 69 bus bestemming appartement type - softwareversie 9.16.9 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 568 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT geleverd op : geldig tot : xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx IDENTIFICATIE VAN DE KANTOREN Adres adres 1 ( straat, nummer) adres 2 (postcode, gemeente) FOTO VAN DE EENHEID Vloeroppervlakte m² Dit EPB-certificaat geeft

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

Nieuwe versie EPB-software 3G

Nieuwe versie EPB-software 3G 1 Nieuwe versie 5.0.2 EPB-software 3G Inhoud VOORWOORD... 2 1. INSTALLEREN... 2 2. NIEUWE INDELING VAN HET GEBOUW... 2 3. EXTRA FUNCTIONALITEITEN VAN DE VERSIE 5.0.2... 2 3.1 Het genereren van de startverklaring...

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzaam bouwen van A tot Z

Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzaam bouwen van A tot Z Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzaam bouwen van A tot Z Leefmilieu Brussel TERTIAIRE GEBOUWEN: (R)EVOLUTIE VOORBEELDGEBOUWEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Anne-Laure MAERCKX CENERGIE Doelstellingen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestemming type appartement softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2 ): 191 Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van het appartement.

Nadere informatie

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gentse steenweg 10 bus 5 9300 gemeente Aalst bestemming appartement type - bouwjaar 1971 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 351 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

BEN (t) U nog mee? Energie,- Prestatie & Binnenklimaat. Ing. Kristof Houben

BEN (t) U nog mee? Energie,- Prestatie & Binnenklimaat. Ing. Kristof Houben BEN (t) U nog mee? Energie,- Prestatie & Binnenklimaat Ing. Kristof Houben EPB Energie Prestatie en Binnenklimaat. Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels

Nadere informatie

Luchtdichtheid, van het ontwerp tot op de werf

Luchtdichtheid, van het ontwerp tot op de werf Seminarie Duurzaam Bouwen: Luchtdichtheid, van het ontwerp tot op de werf 21.04.2016 Leefmilieu Brussel HET BELANG VAN DE LUCHTDICHTHEID BIJ GEBOUWEN Cijfervoorbeeld van de impact van de luchtdichtheid

Nadere informatie

EPW: Synthese E-peil berekening

EPW: Synthese E-peil berekening Module 3.7 EPW: Synthese E-peil berekening versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Genebroekstraat

Nadere informatie

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE Dag 1.1 Inleiding HERFST 2015 Op basis van de presentatie van ECORCE bvba Thomas DEVILLE Pulsis sprl training.passive@cenergie.be 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hoofdstukkenoverzicht EPW

Hoofdstukkenoverzicht EPW VEA 1 Module 3.7 EPW: Synthese E-peil berekening versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne

Nadere informatie

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2):

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2): certificaatnummer 20110627-0000869054-00000007-9 straat Wijngaardstraat nummer 39 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2): Het berekende

Nadere informatie

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE Dag 1.1 Inleiding LENTE 2013 Stéphan Truong Beheerder van de opleiding voor rekening van Leefmilieu Brussel TRAINING.IBGEBIM@ecorce.be 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EPBVOORSTEL EPBadviseur TOPCO Vertegenwoordigd door : Mr. Lombaert Niels Erkenningsnummer : PEBPP R Adres : Bergestraat, 49 3 SteenhuizeWijnhu

EPBVOORSTEL EPBadviseur TOPCO Vertegenwoordigd door : Mr. Lombaert Niels Erkenningsnummer : PEBPP R Adres : Bergestraat, 49 3 SteenhuizeWijnhu EPBVOORSTEL Toe te voegen aan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in geval van nieuwe EPBeenheden, zwaar gerenoveerde EPBeenheden en eenvoudig gerenoveerde EPBeenheden met architect Wetgevingskader

Nadere informatie

SOFTWARE EPB VERSIE 2.5.2

SOFTWARE EPB VERSIE 2.5.2 SOFTWARE EPB VERSIE 2.5.2 Didactische handleiding Pagina 1 / 33 - didactische handleiding EPB-software v2.5.2-24-12-10 INLEIDING Deze didactische handleiding heeft tot doel de vernieuwingen van de software

Nadere informatie

Module 3: ENERGIETECHNIEK 3.1 Energieverbruik. Opleiding EPB-adviseur

Module 3: ENERGIETECHNIEK 3.1 Energieverbruik. Opleiding EPB-adviseur Module 3: ENERGIETECHNIEK 3.1 Energieverbruik 3.1 Energieverbruik Inhoud Het verband met EPB Technische bases Toepassingen Synthese Het verband met de EPB-software 2 3.1 Energieverbruik Verbanden met EPB

Nadere informatie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Appartement 5de en 6de verdieping G-2011_48151/EP14486/A001/D06/SD001

EPB-aangifte. EPW-formulier. Appartement 5de en 6de verdieping G-2011_48151/EP14486/A001/D06/SD001 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte EPW-formulier Appartement 5de en 6de verdieping 11002-G-2011_48151/EP14486/A001/D06/SD001

Nadere informatie

OPTIMALISERING VAN HET PRIMAIRE ENERGIEVERBRUIK (PEV) VAN EEN WOONEENHEID

OPTIMALISERING VAN HET PRIMAIRE ENERGIEVERBRUIK (PEV) VAN EEN WOONEENHEID INLEIDING OPTIMALISERING VAN HET PRIMAIRE ENERGIEVERBRUIK (PEV) VAN EEN WOONEENHEID Sinds 1 januari 2015 gelden er nieuwe eisen om de energieprestaties van nieuwe en met nieuw gelijkgestelde eenheden met

Nadere informatie

EPB-VOORSTEL Toe te voegen aan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in geval van nieuwe EPB-eenheden, zwaar gerenoveerde EPB-eenheden en eenvoudig

EPB-VOORSTEL Toe te voegen aan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in geval van nieuwe EPB-eenheden, zwaar gerenoveerde EPB-eenheden en eenvoudig Toe te voegen aan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in geval van nieuwe EPBeenheden, zwaar gerenoveerde EPBeenheden en eenvoudig gerenoveerde EPBeenheden met architect Wetgevingskader Dit formulier

Nadere informatie

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen EPB-apport Administratieve gegevens van het project van het project Straat Gemeente eferentie kadaster 15011.002 Vesta_voorstudie_v6.5.1_20150626_EB Nummer

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Hoogboomsteenweg nummer 2 bus 1 bestemming appartement type - softwareversie 9.17.4 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 704 De energiescore

Nadere informatie

bestaand gebouw met woonfunctie

bestaand gebouw met woonfunctie Energiezuinigheid van de gebouwschil energiezuinig niet energiezuinig gemiddelde U-waarde van de gebouwschil Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie energiezuinig niet energiezuinig gemiddeld installatierendement

Nadere informatie

RENOVATIE VAN SOCIALE WONINGEN OLIJFBOOMSTRAAT 16 TOT 44 IN SCHAARBEEK

RENOVATIE VAN SOCIALE WONINGEN OLIJFBOOMSTRAAT 16 TOT 44 IN SCHAARBEEK RENOVATIE VAN SOCIALE WONINGEN OLIJFBOOMSTRAAT 16 TOT 44 IN SCHAARBEEK Technische nota EPB December 2016 Verspreiding: Quentin Steyart Samyn and Partners +32 2 / 374 90 60 sai@samynandpartners.be Uw contactpersonen:

Nadere informatie

Ingrijpende energetische renovaties: veelgestelde vragen

Ingrijpende energetische renovaties: veelgestelde vragen 1 Ingrijpende energetische renovaties: veelgestelde vragen Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. VRAGEN OVER DE DEFINITIE VAN IER... 2 1.1 Welke schildelen tellen wel en niet mee in de bepaling

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Marktstraat nummer 62 bus bestemming appartement type - softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1146 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint Lenaartseweg nummer 38C bus 01 bestemming appartement type - softwareversie 9.19.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 377 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw A703 Trabucco

Nadere informatie

Didactische handleiding EPB-SOFTWARE

Didactische handleiding EPB-SOFTWARE Didactische handleiding EPB-SOFTWARE Bijwerking van de versie 4 PAGINA 1 VAN 9 EPB-software: Bijwerking van de versie 4-26/03/2015 Inhoud 1. inleiding... 3 2. nieuwe rekenmethode en evaluatie van de eisen...

Nadere informatie

Hulpenergie in de EPW

Hulpenergie in de EPW VEA 1 Module 3.5 Hulpenergie in de EPW Versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 2 van een flatgebouw Gebouw:. CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie van de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

Weergave van het rapport Weergavevolgorde van het rapport Resultaten alle EPB-eenheden per eis Weergegeven EPB-eenheden in het rapport Gebouw "Woning"

Weergave van het rapport Weergavevolgorde van het rapport Resultaten alle EPB-eenheden per eis Weergegeven EPB-eenheden in het rapport Gebouw Woning Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen EPB-Rapport Administratieve gegevens van het project van het project Marc Janssens Rilaar Straat Diestsesteenweg Nummer Gemeente Referentie kadaster Aarschot

Nadere informatie

Didactische handleiding EPB-SOFTWARE

Didactische handleiding EPB-SOFTWARE Didactische handleiding EPB-SOFTWARE Update van versie 8.0 PAGINA 1 VAN 14 EPB-software: Update V7.5 27/01/2017 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Reglementaire aanpassingen... 4 2.1. Algemeen... 4 2.2. Gevolgen...

Nadere informatie

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN RENOVATIE MET HOGE ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE BRUSSELSE CONTEXT HERFST 2017 Uitdagingen en aanpak voor een energie-efficiënte renovatie Florence GREGOIRE 2 DOELSTELLINGEN VAN

Nadere informatie

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT geleverd op : geldig tot : xx/xx/xxxx xx/xx/xxxx IDENTIFICATIE VAN DE WOONEENHEID Adres adres 1 ( straat, nummer) adres 2 (postcode, gemeente) Soort woning Identificatie van het appartemen FOTO VAN DE

Nadere informatie

EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning 1ste verdieping. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning 1ste verdieping. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning 1ste verdieping VEA/EPB-A-01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte Aangifte van de energieprestatie

Nadere informatie

Seminarie Duurzaam Bouwen

Seminarie Duurzaam Bouwen Seminarie Duurzaam Bouwen Leefmilieu Brussel Brusselse stadswoningen gerenoveerd tot passiefhuizen: Voorbeeldgebouwen Camille DE SMET LEEFMILIEU BRUSSEL/ DPMT PROMOTIE DUURZAAM BOUWEN Doelstellingen van

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. woning G-2015_16349/EP11928/SV/O180/D17

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. woning G-2015_16349/EP11928/SV/O180/D17 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw woning 15

Nadere informatie

EPB-VERSLAGGEVING EPB-voorcalculatie 1.1

EPB-VERSLAGGEVING EPB-voorcalculatie 1.1 Peritas BVBA Laarstraat 3 B-2610 Antwerpen T 03 500 93 34 F 03 292 85 29 E info@peritas.be BTW BE 0826.392.587 Datum: 08/09/2017 Dossiernummer: 16257 EPB-VERSLAGGEVING EPB-voorcalculatie 1.1 Klant: BAM

Nadere informatie

De nieuwe Energieprestatieregelgeving (EPB) voor retailgebouwen vanaf 2016 Lore Stevens

De nieuwe Energieprestatieregelgeving (EPB) voor retailgebouwen vanaf 2016 Lore Stevens De nieuwe Energieprestatieregelgeving (EPB) voor retailgebouwen vanaf 2016 Lore Stevens Vlaams Energieagentschap Overzicht presentatie Inleiding Eisen vanaf 2016 Eisen vanaf 2017 Inleiding De Europese

Nadere informatie