Opleiding Duurzaam Gebouw:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Duurzaam Gebouw:"

Transcriptie

1 Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel EPB-eisen: welke evoluties mogen we verwachten vanaf 2015 Charline LANGEROCK Cenergie

2 Doelstelling(en) van de presentatie Voorstelling van de verwachte veranderingen op het vlak van de EPB-eisen vanaf 2015: Toelichting van de nieuwe eisen NEV, NEK, PEV, luchtdichtheid Uitleg over de evolutie vanaf 2015 van de eisen die reeds gekend zijn in 2014 Bouwknopen 2

3 Plan van de uiteenzetting Voorstelling van de EPB-eisen vanaf 2015 Nieuwe EPB-eisen NEV Welke hypothesen worden in aanmerking genomen voor de berekening van de NEV en de X -waarde? Welke parameters van het project moeten worden aangepast om te voldoen aan het NEV-criterium? NEK, PEV, luchtdichtheid FAQ Herhaling: eis betreffende bouwknopen Welke evolutie heeft de eis betreffende de bouwknopen doorgemaakt sinds de eis over het K-niveau werd geschrapt? 3

4 EPB-eisen vanaf 2015 Bestemmingen "Gemeenschappelijk residentieel", "Gezondheidszorg", "Diverse gebruiksdoeleinden*", " Gemeenschappelijke deel", "Andere bestemmingen" Nieuwbouw NE EPB (vanaf 2015) Renovatie NGE ZGE Idem EPB 2014 EGE * "Diverse gebruiksdoeleinden" = Cultuur en ontspanning / Restaurants en cafés / Handelszaken / Sport. 4

5 EPB-eisen vanaf 2015 Bestemmingen "Wooneenheid", "Kantoren en diensten", "Onderwijs" Nieuwbouw NE Nieuwe eisen EPB ( vanaf 2015) NGE Renovatie ZGE EGE Idem EPB

6 NE EPB-eisen vanaf 2015 Piste A Piste B Piste A Piste B 6

7 NGE EPB-eisen vanaf 2015 Piste A Piste B Piste A Piste B Dezelfde eisen als voor NE, maar met een versoepeling van 20% voor NEV, NEK, PEV, luchtdichtheid 7

8 NE De NEV-eis Piste A Piste B 8

9 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Eis in verband met de netto-energiebehoefte voor verwarming (NEV): Max. (piste A; piste B) Piste A: NEV 15 kwh/m².jaar Piste B: NEV X kwh/m².jaar In aanmerking genomen hypothesen voor berekening van de "X"-waarde: a) U gewogen gemiddelde = 0,12 W/m²K voor opake wanden b) U gewogen gemiddelde = 0,85 W/m²K voor vensters en deuren c) methode EPB-aanvaarde bouwknopen d) een luchtdichtheid bij een drukverschil van 50 Pa (n50), afhankelijk van het jaar van indiening van de SV-aanvraag, gelijk aan: Berekeningsmethode: Bijlage IX bij het Besluit van 21 februari 2013, hoofdstuk 7 9

10 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Piste A: NEV 15 kwh/m².jaar Piste B: NEV X kwh/m².jaar In aanmerking genomen hypothesen voor berekening van de NEV Ongeacht de na te leven drempelwaarde (piste A of piste B) gaat de EPB-software standaard uit van een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning. Rendement van de warmteterugwinning = 80% voor de EPB-eenheden "Wooneenheid": Reductiefactor voor voorverwarming van de ventilatielucht r preh,heat,zone z = 0,32 Afstelling van de installatie waarvan m heat,sec i = 1 en een reductiefactor voor ventilatie f reduc,vent,heat,seci = 1 Rendement van de warmteterugwinning = 75% voor de EPB-eenheden "Kantoren en diensten" en "Onderwijs": Reductiefactor voor voorverwarming van de ventilatielucht r preh,heat,zone z = 0,36 Reductiefactor van de ventilatie f reduc,vent,heat,seci = 1 Behalve indien performanter ventilatiesysteem => het reële rendement van het ventilatiesysteem wordt in aanmerking genomen (in de plaats van de 10 standaardwaarde).

11 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Eis in verband met de netto-energiebehoefte voor verwarming (NEV): Max. (piste A; piste B) Piste A : NEV 15 kwh/m².jaar Piste B : NEV X kwh/m².jaar Voorbeeld 1: 11

12 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Eis in verband met de netto-energiebehoefte voor verwarming (NEV): Max. (piste A; piste B) Piste A: NEV 15 kwh/m².jaar Piste B: NEV X kwh/m².jaar Voorbeeld 2: Door de architecturale parameters van voorbeeld 1 te wijzigen (oriëntatie + verhouding glasoppervlakte) schakelt de software over naar piste B. 12

13 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Indien piste A: Wat indien NEV 15? Werken aan: De compactheid De oriëntatie De verhouding glasoppervlakte / opake oppervlakte De prestaties van de gebouwschil De luchtdichtheid De bouwknopen Het warmteterugwinrendement De inertie NB: De interne warmtewinsten door de verlichting hebben wel een invloed op de NEV voor tertiaire eenheden, maar zijn geen element waarop we kunnen werken om de NEV te beperken. 13

14 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Indien piste B: Wat indien NEV X? Ofwel NEV (zonder X) Werken aan gebouwschil Werken aan luchtdichtheid Werken aan bouwknopen Herhaling: In aanmerking genomen hypothesen voor berekening van de "X": a) U gewogen gemiddelde = 0,12 W/m²K voor opake wanden b) U gewogen gemiddelde = 0,85 W/m²K voor vensters en deuren c) methode EPB-aanvaarde bouwknopen d) een luchtdichtheid bij een drukverschil van 50 Pa (n50), afhankelijk van het jaar van indiening van de SV-aanvraag, gelijk aan:!!! Deze hypothesen zijn geen eisen die nageleefd moeten worden!!! 14

15 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Indien piste B: Wat indien NEV X? Ofwel NEV (zonder X) Werken aan gebouwschil Werken aan luchtdichtheid Werken aan bouwknopen Namelijk: Indien U gewogen gemiddelde > 0,12 W/m²K voor opake wanden of U gewogen gemiddelde > 0,85 W/m²K voor vensters en deuren => risico dat NEV X te compenseren door een gunstigere luchtdichtheid of gunstigere bouwknopen dan de hypothesen genomen voor de berekening van X Indien n 50 > 1vol/u in 2015; indien n 50 > 0,8 vol/u in 2016; indien n 50 > 0,7 vol/u in 2017; indien n 50 > 0,6 vol/u in 2018 => risico dat NEV X te compenseren door gunstigere U- waarden of gunstigere bouwknopen dan de hypothesen genomen voor de berekening van X Indien keuze voor methode van EPB-aanvaarde bouwknopen, en aanwezigheid van ongunstige te compenseren door gunstigere U- niet-epb-aanvaarde bouwknopen => risico dat waarden of een gunstigere NEV X luchtdichtheid dan de hypothesen 15 genomen voor de berekening van X

16 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Indien piste B: Wat indien NEV X? Ofwel X (zonder NEV). Mogelijk? Werken aan alle andere parameters dan: U-waarde, luchtdichtheid, bouwknopen? - Oriëntatie - Verhouding glasoppervlakte/opake oppervlakte - Compactheid - Performanter ventilatiesysteem dan het standaard ingevoerde systeem - Enz. => Invloed op de X-waarde en tegelijk invloed op de NEV Helpt niet om dit criterium te bereiken 16

17 De NEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Indien piste B: Wat indien NEV X? Ofwel X, en NEV). Werken aan alle andere parameters dan: U-waarde, luchtdichtheid, bouwknopen? - Oriëntatie - Verhouding glasoppervlakte/opake oppervlakte - Compactheid - Performanter ventilatiesysteem dan het standaard ingevoerde systeem - Enz. Voorbeeld: residentieel gebouw Rendement van de warmteterugwinning Maximale waarde (kwh/m².jaar) Berekende waarde (kwh/m².jaar) 70% NEV 15,08 17,64 PEV 45,09 55,37 80% NEV 15,08 17,64 PEV 45,09 51,80 95% NEV 15 14,54 PEV 45 44,73 17

18 NE De NEK-eis Piste A Piste B Piste A Piste B 18

19 NE De PEV-eis Piste A Piste B Piste A Piste B 19

20 De PEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Eis in verband met het totale primaire energieverbruik (PEV): Max. (piste A; piste B) Piste A : PEV 45 kwh/m².jaar Piste B : PEV 45 + (1,2*(X-15)) kwh/m².jaar Inbegrepen in de berekening van het primaire energieverbruik : a) Primair energieverbruik voor verwarming, sanitair warm water en hulpuitrustingen (circulatiepompen, ventilatoren, waakvlammen van verwarmingsketels) Verbruik = behoefte / rendement b) Energie geproduceerd door warmtekrachtkoppeling en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of thermische zonnepanelen Berekeningsmethode: Bijlage IX van het besluit van 21 februari 2013, hoofdstuk 10 20

21 De PEV-eis Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Eis in verband met het totale primaire energieverbruik (PEV): Max. (piste A; piste B) Piste A: PEV 95 2,5*C kwh/m².jaar (C 4) Piste B: PEV 95 2,5*C + (1,2*(X-15)) kwh/m².jaar Inbegrepen in de berekening van het primaire energieverbruik: a) Primair energieverbruik voor verwarming, koeling, verlichting en hulpinrichtingen (circulatiepompen, ventilatoren, waakvlammen van verwarmingsketels) b) Energie geproduceerd door warmtekrachtkoppeling en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of thermische zonnepanelen Berekeningsmethode: Bijlage X van het besluit van 21 februari 2013, hoofdstuk 7 21

22 NE De luchtdichtheidseis (vanaf 2018) 22

23 De luchtdichtheidseis (vanaf 2018) Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs Eis in verband met de luchtdichtheid n 50 = 0,6 vol/u (vanaf 2018) De luchtdichtheid wordt in aanmerking genomen in de berekening van de behoeften: a) Standaardwaarde: v 50 = 12m³/h.m² -> zeer nadelig b) Resultaat van de blowerdoortest: lekdebiet bij 50 Pa -> V 50 [m³/h] v 50 [m³/h.m²] = V 50 [m³/h] / A test [m²] n 50 [vol/u] = V 50 [m³/h] / V int [m³] v 50, lekdebiet bij 50 Pa per oppervlakte-eenheid van de gebouwschil (m³/h.m²) A test, de totale oppervlakte van de wanden rond het gemeten volume tijdens de dichtheidstest, met uitzondering van de wanden die grenzen aan verwarmde ruimten (m²) V int, binnenluchtvolume (m³) Meetmethode: epbd-document betreffende de luchtdichtheid 23

24 De luchtdichtheidseis (vanaf 2018) Definitie van de te meten zone: Wooneenheid Kantoren & diensten Onderwijs De te meten zone moet minstens het hele beschouwde EPW- of EPUvolume bevatten en mag geen ruimten bevatten die buiten het beschermd volume (BV) vallen, zoals aangrenzende onverwarmde ruimten. Tijdens de luchtdichtheidsmeting is het verboden om ruimten die niet in de te meten zone gelegen zijn opzettelijk en rechtstreeks op onder- of overdruk te brengen Bron: epbd-document specificaties voor meting van de luchtdichtheid In het ongebruikelijke geval dat de te meten zone samengesteld is uit meerdere gescheiden delen, zonder binnendeur ertussen, is dit gelijktijdig op onder- of overdruk brengen verplicht en is er minstens één pressurisatieapparaat nodig in elk van die delen 24 van de te meten zone

25 NE Eisen U/R, ventilatie, bouwknopen, oververhitting, technische installaties => Idem EPB

26 NE Herhaling: De eis in verband met bouwknopen 26

27 Herhaling: De eis in verband met bouwknopen in 2014 Eis in verband met bouwknopen: Wooneenheid Verplichting om de bouwknopen in aanmerking te nemen Kantoren & diensten Onderwijs 3 méthodes pour prendre en compte les noeuds constructifs Option A Méthode détaillée Option B Méthode des noeuds PEB-conformes Option C Pénalité forfaitaire Noeds constructifs EPB conformes Noeuds constructifs EPB non-conformes (+ éventuellement influence positive de noeuds constructifs) Influence variable sur le niveau K + 3 points K Supplément en points K variable + 10 points K Bron: Toelichtingsdocument over bouwknopen Methode: Toelichtingsdocument bouwknopen 27

28 De eis in verband met bouwknopen in 2015 Wooneenheid Eis in verband met bouwknopen: Verplichting om de bouwknopen in aanmerking te nemen Kantoren & diensten Onderwijs 3 methodes om rekening te houden met de bouwknopen Optie A Gedetailleerde methode Optie B Methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen Optie C Forfaitaire toeslag EPB-aanvaarde bouwknopen Niet-EPB-aanvaarde bouwknopen (+ eventueel beter presterende bouwknopen) Berekening van de reële invloed van de bouwknopen op de NEV, NEK, PEV + forfaitair bedrag op de NEV, NEK, PEV Variabele NEV-, NEK-, PEV -toeslag Ongunstige toeslag die rekening houdt met de standaardwaarden bij berekening van de NEV, NEK, PEV Methode: Toelichtingsdocument bouwknopen 28

29 Herhaling: de eis in verband met bouwknopen Wooneenheid Eis in verband met bouwknopen: Verplichting om de bouwknopen in aanmerking te nemen Kantoren & diensten Onderwijs Optie B: Option B: Méthode des noeuds PEB-conformes Répond à une des règles de base Et/ou Répond à la règle ψ e ψ lim Règle de base 1: Epaisseur de contact minimale ou Règle de base 2: Interposition d éléments isolants ou Règle de base 3: Longueur du chemin de moindre résistance Bron: Toelichtingsdocument over bouwknopen Methode: Toelichtingsdocument bouwknopen 29

30 FAQ: Piste A of piste B? Hoe weet ik of ik mijn toestand gunstig of ongunstig is? Hoe weet ik met andere woorden of ik piste A of piste B moet volgen? 30

31 FAQ: Piste A of piste B? Hoe weet ik of ik mijn toestand gunstig of ongunstig is? Hoe weet ik met andere woorden of ik piste A of piste B moet volgen? Zie slides

32 FAQ: Passief? Mijn gebouw voldoet aan EPB-eisen vanaf Betekent dit dat het voldoet aan de criteria van de passiefnorm? 32

33 FAQ: Passief? Mijn gebouw voldoet aan EPB-eisen vanaf Betekent dit dat het voldoet aan de criteria van de passiefnorm? Niet noodzakelijk, aangezien Berekeningsmethode EPB-software PHPP Piste B: toegankelijk voor ongunstige eenheden (oriëntatie, schaduw, compactheid, ) Versoepeling van de eisen met 20% voor NGE Uitstel van de luchtdichtheidseis naar 2018 en van de oververhittingseis naar 2016 ( voor de EPB-eenheden kantoren & diensten en onderwijs) Standaard ventilatiesysteem: De methode kent standaard het voordeel van het rendement van een ventilatiesysteem van type D toe voor berekening van de NEV Afwijkingen: Mogelijkheid om een aanvraag tot afwijking in te dienen om technische, functionele of economische redenen 33

34 FAQ: Systeem D verplicht? Moet een ventilatiesysteem van type D worden voorzien om te voldoen aan de EPB-eisen vanaf 2015? 34

35 FAQ: Systeem D verplicht? Moet een ventilatiesysteem van type D worden voorzien om te voldoen aan de EPB-eisen vanaf 2015? Nee, zie slides 5 & 10 Indien systeem A, B, C of D met warmteterugwinrendement <80% (wooneenheden) of <75% (kantoren en scholen) Berekening van de NEV en de X met standaardwaarden: systeem D met warmteterugwinning»rendement 80% voor EPB-eenheden wooneenheid»rendement 75% voor EPB-eenheden kantoren & diensten en onderwijs Indien systeem D met warmteterugwinrendement >80% (wooneenheden) of >75% (kantoren en scholen) Berekening van de NEV en de X met het reële rendement van het geïnstalleerde ventilatiesysteem 35

36 FAQ: EPB-eisen vanaf 2015 geïnspireerd op de passiefnorm: waarom? Het bestaande park = 70% van het energieverbruik in Brussel In Brussel: De bestaande gebouwen zijn verouderd. Er is een sterke bevolkingsgroei (+2%/jaar), 70% van het energieverbruik houdt verband met gebouwen. Het potentieel voor productie van hernieuwbare energie is zeer laag (3%). Verbetering van het bestaande park via: De toevoeging van nieuwe uiterst performante gebouwen Maar energetische renovatie blijft essentieel! (stimulansen, voorbeeldgebouwen", energiepremies, projectoproepen, energie-uitdaging, ) EPB 2015 = een stap in de richting van "nulenergie in Wetende dat een nieuwe constructie de eerste tien jaar niet verbouwd zal worden Het lijkt essentieel dat wordt gekozen voor de meest ambitieuze energiestandaard: de passiefnorm Om zoveel mogelijk in te zetten op de gebouwschil En niet op technieken en hernieuwbare energie 36

37 Reglementair kader: Besluit van 21 februari 2013 houdende wijziging van het Besluit van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen: %89nergie/01_PEB_et_climat_int%C3%A9rieur/01Travaux_PEB/07L%C3%A9gislation/AR RETE_210213_RBC_ExigencesPEB_FR_NL.pdf Bijlage IX: EPW-methode voor EPB-eenheden wooneenheid %89nergie/01_PEB_et_climat_int%C3%A9rieur/01Travaux_PEB/07L%C3%A9gislation/AR RETE_210213_AnnexeIX_NL.pdf Bijlage X: EPU-methode voor EPB-eenheden kantoren en diensten en onderwijs %89nergie/01_PEB_et_climat_int%C3%A9rieur/01Travaux_PEB/07L%C3%A9gislation/AR RETE_210213_AnnexeX_NL.pdf Bijlage XI: Maximaal toelaatbare U-waarden of minimaal te realiseren R-waarden %89nergie/01_PEB_et_climat_int%C3%A9rieur/01Travaux_PEB/07L%C3%A9gislation/AR RETE_210213_AnnexeXI_NL.pdf Epbd-document betreffende de luchtdichtheid: Toelichtingsdocument bouwknopen: 010.pdf 37

38 Te onthouden uit de uiteenzetting Nieuwe EPB-eisen geïnspireerd door de passiefnorm: Uitsluitend voor NE en NGE met bestemming wooneenheid, kantoren & diensten en onderwijs Geen passief tegen elke prijs, geen technisch overdreven oplossingen Piste A / piste B Versoepelingen en afwijkingen Focus op de gebouwschil en niet op de technieken Standaard ventilatiesysteem D 38

39 Contact Charline LANGEROCK Facilitator Duurzame gebouwen Energiespecialist Nieuwe gebouwen en zware renovaties :

40 Contact Charline Langerock Projectleider : 02/

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Voorbeeld 1: Residentieel Manuel da CONCEIÇÃO NUNES MATRIciel Doelstelling van de presentatie Hoe een woongebouw

Nadere informatie

EPB passief 2015 - eisen, hoe ze onder de knie krijgen?

EPB passief 2015 - eisen, hoe ze onder de knie krijgen? EPB passief 2015 - eisen, hoe ze onder de knie krijgen? Leefmilieu Brussel Brussel maakt passief in alle gevallen mogelijk: de EPB eisen voor passief in 2015 Frederic LUYCKX Facilitator Duurzaam Bouwen

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 Een economische vergelijking tussen een nieuwbouw passiefhuis en een epb-gestandaardiseerde nieuwbouwwoning Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Ventilatiedocument : residentieel

Ventilatiedocument : residentieel 1 Vooraf De doelstelling van dit document is om antwoorden te formuleren op vragen die rijzen bij de toepassing van de ventilatie-eisen uit de energieprestatieregelgeving. Andere aspecten in relatie met

Nadere informatie

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE Dag 7.1 Van theorie tot praktijk LENTE 2015 Muriel BRANDT écorce sprl info@ecorce.be www.ecorce.be 2 DOELSTELLING(EN) VAN DE PRESENTATIE Kunnen

Nadere informatie

Versie januari 2014 Nieuwe EPB-software 3G. Inhoud

Versie januari 2014 Nieuwe EPB-software 3G. Inhoud 1 Inhoud VOORWOORD... 2 1. INWERKINGTREDING VAN DE NIEUWE EPB-SOFTWARE 3G... 2 2. INSTALLEREN... 2 2.1 Systeemvereisten... 2 2.2 Softwarecompatibiliteit... 3 3. NIEUWE INDELING VAN HET GEBOUW... 3 4. EXTRA

Nadere informatie

Installatie-eisen bij renovatie

Installatie-eisen bij renovatie Installatie-eisen bij renovatie Minimale eisen voor het vernieuwen van installaties in bestaande gebouwen vanaf 2015 Voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen met stedenbouwkundige aanvraag of melding

Nadere informatie

Ventilatiedocument : niet-residentieel

Ventilatiedocument : niet-residentieel 1 De doelstelling van dit document is om antwoorden te formuleren op vragen die rijzen bij de toepassing van de ventilatie-eisen uit de energieprestatieregelgeving. Andere aspecten in relatie met ventilatie,

Nadere informatie

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE

OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE OPLEIDING DUURZAAM GEBOUW: PASSIEF EN (ZEER) LAGE ENERGIE Dag 7.1 Van theorie tot praktijk LENTE 2014 Muriel BRANDT écorce sprl info@ecorce.be www.ecorce.be 2 DOELSTELLING(EN) VAN DE PRESENTATIE Kunnen

Nadere informatie

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen POWER Hét vakblad voor de energieprofessional Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes Sociale woonwijk Venning te Kortrijk wordt CO 2 -neutraal De uitdaging is om tegen 2021 alle professionals

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel Financiering van grote bouwcomplexen: Steunmaatregelen en subsidies in het BHG, financiering door derden Charline Langerock FACILITATOR DUURZAME GEBOUWEN

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid 1 2 mobiliteit Inhoud Inleiding 3 1. Gebouwen 5 1.1 Interne Milieuzorg 6 - Fiche: Meten is weten 6 - Fiche: Energiezorgsysteem, energieboekhouding

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004. Isoleren of installeren? VIBE vzw - december 2004

Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004. Isoleren of installeren? VIBE vzw - december 2004 Energiezuinig (ver)bouwen: Dik isoleren of een dure installatie? VIBE-publicatie december 2004 1 C D/2004/8296/29 v.u.: Herman Remes Statiestraat 115 2600 Antwerpen-Berchem 2 Inhoud ing. Geert Bellens

Nadere informatie

Muren uit. baksteenmetselwerk. bepaling van de thermische isolatie

Muren uit. baksteenmetselwerk. bepaling van de thermische isolatie Muren uit baksteenmetselwerk bepaling van de thermische isolatie INHOUD 1 Inleiding 5 2 Wettelijke verplichtingen 6 2.1 Regelgeving 6 2.2 Vlaams gewest 6 2.2.1 Toepassingsgebied 6 2.2.2 Eisen 7 2.3 Waals

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw :

Opleiding Duurzaam Gebouw : Opleiding Duurzaam Gebouw : Ontwerp en regeling van technische systemen (warmte, HVAC, SWW) Leefmilieu Brussel Keuze van warmteproductie- en SWW-systeem DISTRIBUTIE EN AFGIFTE: HYDRAULICA EN REGELING in

Nadere informatie

ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE

ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE Dienstensector > voor beheerders ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE Hoe 30% besparen voor constructie of renovatie zonder meer geld uit te geven Januari 2006 Informatie : www.leefmilieubrussel.be > ondernemingen

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT

ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT Collectieve huisvesting > voor beheerders ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT Hoe 30% besparen voor constructie of renovatie zonder meer geld uit te geven Januari 2006 Informatie : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren

Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren 2012 Inhoudsopgave Inleiding door de Minister.... 3 Waarom investeren in uw woning?... 4 Steunmaatregelen voor iedereen.... 6 Alle steunmaatregelen

Nadere informatie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie ENERGIE 1. Inleiding...2 2. Balans van het eindverbruik van energie...3 2.1. Het gewestelijk eindverbruik...4 3. Acties gericht op een vermindering van het gewestelijk energieverbruik...9 3.1. Reglementaire

Nadere informatie

Analyse en resultaten van een lage-energie-renovatie.

Analyse en resultaten van een lage-energie-renovatie. Analyse en resultaten van een lage-energie-renovatie. Testwerf woning in Spiere. Wienerberger zet testwerf op Lage-energie-renovatie gewikt en gewogen Hoe breng je in een doorgedreven verbouwing architectuur,

Nadere informatie

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen Brussel, 10 september 2008 Advies besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Advies Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies... 4 2.1. Neem maatregelen om

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

Volgens de regels van de kunst

Volgens de regels van de kunst Een Haalbaarheidsstudie uitvoeren voor een WKK Volgens de regels van de kunst Te volgen methodologie en hypothesen Lastenboek opgesteld door de WKK Facilitator van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Een empirisch onderzoek naar de mogelijkheid om de huur van kantoorpanden (deels) te koppelen

Nadere informatie

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren 20 maatregelen om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf Hotels Detailhandel Catering Kantoren Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Het doel van het Europese

Nadere informatie