Opleiding Duurzaam Gebouw:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Duurzaam Gebouw:"

Transcriptie

1 Opleiding Duurzaam Gebouw: De EPB-eisen vanaf 2015: hoe ze toe te passen? Leefmilieu Brussel Voorbeeld 1: Residentieel Manuel da CONCEIÇÃO NUNES MATRIciel

2 Doelstelling van de presentatie Hoe een woongebouw ontwerpen dat voldoet aan de eisen van de EPB-reglementering vanaf 2015? Welke isolatiedikte? Welk type van glas? Welke impact voor de bouwknopen? Welke impact voor de luchtdichtheid? Welk ventilatiesysteem? Hoe het risico van oververhitting vermijden? Welk verwarmingssysteem? Hoe sanitair warm water produceren? Is productie van hernieuwbare energie nodig? 2

3 Plan van de uiteenzetting 1. Eisen 2. Architecturale beperkingen 3. Isolatieniveau 4. Bouwknopen 5. Luchtdichtheid 6. Ventilatie 7. Oververhitting 8. Verwarming 9. Sanitair warm water 10. Hernieuwbare energie 3

4 Voorbeeld Project met passiefwoningen Op dit moment in constructiefase in Sint-Jans-Molenbeek (De Bonnestraat / Mariemontkaai) 13 appartementen 1 school BH: Gemeentebestuur Sint-Jans- Molenbeek Architect: Trait Norrenberg & Somers Architects SB: Bureau Détang S.A., Bureau Delvaux, ATS 4

5 Voorbeeld - Voorbeeldgebouw [188] 13 woningen + passieve kleuter- en lagere school Isolatie: houtvezel, rotswol, gerecycleerde cellulose Aardwarmtewisselaar en thermische zonne-energie (25m²) Extensieve groendaken (555 m²) en educatieve moestuinen RW-tank en stormbekken Natuurlijke verf, vloerbekleding in rubber Fietsenstalling en douches Hergebruik, sortering Gebruikersgids Recyclage 5

6 1. Eisen Nieuwe wooneenheid U max en R min volgens het type van wand NEV 15 of X kwh/m²/jaar PEV 45 of 45+(1,2*(X-15)) kwh/m²/jaar Oververhitting: max. 5% van de tijd waarin T int > 25 C Ventilatie: debieten volgens norm D Verificatie van de eisen Voorbeeld voor een appartement van het project: 6

7 1. Eisen U max en R min volgens het type van wand 7

8 kwh/m²/an 1. Eisen NEV 15 of X kwh/m²/jaar PEV 45 of 45+(1,2*(X-15)) kwh/m²/jaar CEP détaillée par poste Chauffage 10 Eau chaude sanitaire Refroidissement Auxiliaires Photovoltaïque Cogénération Consommation d'énergie primaire totale 41 8

9 1. Eisen Oververhitting: max 5% van de tijd waarin T int > 25 C 9

10 2. Architecturale beperkingen EPB = architecturale beperkingen? NEE 10

11 3. Isolatieniveau Opake wanden Max. isolatieniveau (volgens berekening van de X): U = 0,12 W/m²/K, wat overeenkomt met, bijvoorbeeld: 20 cm polyisocyanuraat; 30 cm geëxpandeerd polystyreen; 40 cm cellulose/houtvezel of minerale wol in een houten skelet. In de praktijk kan een lagere dikte volstaan: Naargelang van de prestaties van de glaswanden; Naargelang van de compactheid van de bestudeerde eenheid; Naargelang van het luchtdichtheidsniveau (gemeten op het einde van de constructiefase ). Maar een U > 0,15 W/m²/K is moeilijk te aanvaarden. 11

12 3. Isolatieniveau Beglaasde wanden Max. isolatieniveau (volgens berekening van de X): U = 0,85 W/m²/K wat overeenkomt met, bijvoorbeeld, een venster met: 30% raam met een U f = 0,80 W/m²/K Aluminium raam: min mm dik Hout/aluminium raam: met PUR-isolatie onder aluminium profiel Houten raam: met kurkisolatie aan de binnenkant Pvc-raam: min. 85 mm dik 70% glas met U g = 0,70 W/m²/K Driedubbel glas (g = 50-60%) 3 m afstandshouder (/m² venster) met een ψ = 0,04 W/m/K Afstandshouder van het type SwissSpacer 12

13 BNC 3. Isolatieniveau Algemeen isolatieniveau? De NEV is in het bijzonder afhankelijk van: Het isolatieniveau U gemiddeld dat wordt uitgedrukt in W/m²/K; De compactheid C die wordt uitgedrukt in m³/m². Definitie van de notie U gemiddeld /C in W/m³/K In de praktijk moet worden gestreefd naar een max. waarde van 0,17 W/m³/K. BNC : OK BNC : KO Umoy/Compacité - W/m³/K Bv.: 0,23 / 1,39 = 0,165 W/m³/K 13

14 4. Bouwknopen Gedetailleerde methode Noodzaak alle bouwknopen in te voeren Methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen 3 aanvaardingsregels die moeten worden nageleefd Vereist dat de niet-epb-aanvaarde bouwknopen worden ingevoerd Methode van de forfaitaire toeslag Eenvoudige maar nadelige methode 14

15 5. Luchtdichtheid Gekenmerkt door de v50 die zich uitdrukt in m³/uur/m² Verhouding tussen het luchtdebiet dat wordt verplaatst door infiltratie of exfiltratie onder een drukverschil van 50 Pa en de verliesoppervlakte van het gebouw. Standaardwaarde van 12 m³/uur/m² zeer nadelig Haalbare waarde tussen 1 en 3 m³/uur/m² 15

16 5. Luchtdichtheid Indirecte verplichting om een blowerdoortest uit te voeren Standaardwaarde: 12 m³/uur/m² Waarde volgens test: 2 m³/uur/m² 16

17 6. Ventilatie Welk systeem? In eerste instantie: een systeem D Dubbele stroom met warmteterugwinning en bypass Maar ook: een systeem C Enkele stroom met of zonder vraaggestuurde ventilatie De NEV wordt berekend met een systeem D met warmteterugwinning (η = 80%) Blijft nadelig voor naleving van criterium PEV 17

18 6. Ventilatie Welk systeem? Maar ook: een systeem C Enkele stroom met of zonder vraaggestuurde ventilatie De NEV wordt berekend met een systeem D met warmteterugwinning (η = 80%) Blijft nadelig voor naleving van het PEV-criterium C+ -systeem met: vraaggestuurde ventilatie Afbeelding: website Energie + 18

19 6. Ventilatie Hulpuitrustingen: voorkeur voor standaardberekening Gedetailleerde berekening Standaardwaarde 19

20 7. Oververhitting Om oververhitting te vermijden: Totale bypass van de warmteterugwinning Ventilatieopeningen langs de vensters Zonneweringen Inertie van de constructie Bv. een appartement onder het dak gericht naar het zuiden 20

21 7. Oververhitting Warmteterugwinning Zonder bypass: Oververhitingsgraad = 47,00% Met gedeeltelijke bypass: Oververhittingsgraad = 30,55% Met volledige bypass: Oververhittingsgraad = 21,79% Vergeet dit kenmerk niet in te voeren! Cfr. database 21

22 7. Oververhitting Lichte constructie Zonder zonnewering Ventilatieopeningen langs de vensters 0% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 21,79% 20% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 9,16% 40% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 5,05% 60% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 3,26% 80% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 2,31% 100% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 1,73% 22

23 7. Oververhitting Lichte constructie Met mobiele zonneblinden aan de buitenkant Ventilatieopeningen langs de vensters 0% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 14,08% 20% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 5,80% 40% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 3,18% 60% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 2,05% 80% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 1,45% 100% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 1,08% 23

24 7. Oververhitting Halfzware constructie Zonder zonnewering Ventilatieopeningen langs de vensters 0% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 16,23% 20% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 4,96% 40% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 2,26% 60% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 1,36% 80% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 0,95% 100% opengaande oppervlakte: oververhittingsgraad = 0,72% 24

25 8. Verwarming Het totale rendement van het systeem is een combinatie van verschillende rendementen: Rendement van omzetting in primaire energie; Productierendement; Opslagrendement; Distributierendement; Emissierendement. Rendement van omzetting in primaire energie Elektriciteit: 40% Gas, stookolie, : 100% 25

26 8. Verwarming Productierendement Gasverwarmingsketel Standaard: 73% In de praktijk: >95% (te verantwoorden) Met condensatie Lage retourtemperatuur Glijdende vertrektemperatuur In beschermd volume Warmtepomp Geen standaardwaarde In de praktijk: >300% (te verantwoorden) Hoge COPtest Lage vertrektemperatuur Elektrische verwarming Standaard: 100% 26

27 8. Verwarming Opslagrendement Zonder opslag of met opslag in beschermd volume: 100% Met opslag buiten beschermd volume: 97% Distributierendement Alle leidingen in het beschermd volume: 100% Een deel van de leidingen in het beschermd volume: 95% Emissierendement In de praktijk: >90% (te verantwoorden) Variabele vertrektemperatuur Regeling voor elk lokaal afzonderlijk Geen emissiebron voor het glaswerk De emissiebronnen en de vertrek- en retourtemperatuur invoeren 27

28 8. Verwarming Voorbeelden van het totale rendement van het systeem Elektriciteit Electricité Pompe Warmtepomp à chaleur Chaudière Gasketel gaz Rendement de van conversion omzetting en in énergie primaire primaire energie 40% 40% 100% Rendement Productierendement de production 100% 300% 95% Rendement Opslagrendement stockage 100% 100% 100% Rendement Distributierendement distribution 100% 95% 95% Rendement Emissierendement d émission 96% 90% 95% Rendement Totaal rendement global 38% 103% 86% Waarschijnlijke behoefte aan productie van hernieuwbare energie ter compensatie 28

29 9. Sanitair warm water Het totale rendement van het systeem is een combinatie van verschillende rendementen: Rendement van omzetting in primaire energie; Productierendement; Opslagrendement; Distributierendement; Taprendement. Rendement van omzetting in primaire energie Elektriciteit: 40% Gas, stookolie, : 100% 29

30 9. Sanitair warm water Productierendement Verwarmingsketel op aardgas Standaard: 90% Warmtepomp Standaard: 145% Verwarming op elektriciteit Standaard: 100% Opslagrendement Zonder opslag: 100% Met opslag: -5% op productierendement 30

31 9. Sanitair warm water Distributierendement Uitsluitend in het geval van een kring De kring voldoende isoleren streven naar min. 5 cm MW De lengte per appartement zo kort mogelijk houden Vb. 1: 40% indien 18 m kring per eenheid Vb. 2: 70% indien 6 m kring per eenheid Taprendement Standaard: Badkamer: 72%, of 10 m leiding Keuken: 24%, of 30 m leiding In de praktijk: het kan beter, bv.: Badkamer: 80%, of 6 m leiding Keuken: 50%, of 9 m leiding 31

32 9. Sanitair warm water Voorbeelden van het totale rendement van het systeem Elektriciteit Electricité Pompe Warmtepomp à chaleur Chaudière Gasketel gaz Rendement de omzetting conversion in primaire en énergie energie primaire 40% 40% 100% Rendement Productierendement de production Rendement Opslagrendement stockage 95% 140% 85% Rendement Distributierendement distribution 100% 70% 70% Rendement Taprendement puisage 75% 75% 75% Rendement Totaal rendement global 29% 29% 45% Waarschijnlijke behoefte aan productie van hernieuwbare energie ter compensatie 32

33 9. Sanitair warm water Opgelet: voor kleine woningen (< 60 m² ongeveer) is het het moeilijkst te voldoen aan de eis betreffende de PEV doordat de post SWW doorweegt in de volledige balans. Bij een totaal rendement van 45% vertegenwoordigt de post SWW een primair energieverbruik van: 78 kwh/m² voor een eenheid van 20 m²; 39 kwh/m² voor een eenheid van 40 m²; 26 kwh/m² voor een eenheid van 60 m²; 22 kwh/m² voor een eenheid van 80 tot 100 m²; 20 kwh/m² voor een eenheid van 120 tot 200 m². Compensatie door productie van hernieuwbare energie 33

34 10. Hernieuwbare energie Is productie van hernieuwbare energie nodig? Nee indien: Eenheid niet te klein Zeer laag risico van oververhitting Hoog totaal rendement: 85% voor verwarming; 45% voor sanitair warm water, Ja in de andere gevallen 34

35 10. Hernieuwbare energie Welk type van hernieuwbare energie? EPB: productie van warmte of van elektriciteit Vanuit economisch oogpunt: de geproduceerde elektriciteit is moeilijk te verdelen, waardoor de investering moeilijk rendabel te maken is 35

36 Conclusie EPB architecturale beperkingen Driedubbel glas + 20 cm PIR, 30 cm EPS, 40 cm cellulose/mw Aanvaarde bouwknopen Blowerdoortest v50 = 1 3 m³/u/m² Ventilatie C+ of D met bypass van terugwinning 40% opengaand + inertie of zonneblinden aan buitenkant Hoog rendement voor verwarming en sanitair warm water; zo niet compensatie met hernieuwbare energie (vooral indien via elektriciteit) 36

37 Interessante tools, websites, : Werkzaamheden EPB: 731&taxid=12289&langtype=2067 Eisen, procedures, wetgeving, software, FAQ, enz. Dienst van de Facilator Duurzame Gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Tel.: Referenties Gids duurzame gebouwen en andere bronnen: Gids duurzame gebouwen: Fiches ENE00, ENE02, ENE03, ENE04, ENE05, ENE07, ENE08, ENE10 Praktische handleidingen en tools: 3&langtype=

38 Contact Manuel da CONCEIÇÃO NUNES MATRIciel sa Projectverantwoordelijke Place de l Université, Louvain-la-Neuve :

Welke ventilatieoplossingen voor de renovatie van woongebouwen?

Welke ventilatieoplossingen voor de renovatie van woongebouwen? 1 Seminarie Duurzaam Bouwen : Welke ventilatieoplossingen voor de renovatie van woongebouwen? 7 oktober 2014 Leefmilieu Brussel Welk systeem toepassen bij welk soort renovatie? Prof. dr. ir. Jean-Marie

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Installatie-eisen bij renovatie

Installatie-eisen bij renovatie Installatie-eisen bij renovatie Minimale eisen voor het vernieuwen van installaties in bestaande gebouwen vanaf 2015 Voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen met stedenbouwkundige aanvraag of melding

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu update 2015 Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden door de

Nadere informatie

Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod

Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod Auteur(s): Salenbien Robbe, Koen Allaerts, Johan Desmedt Datum: 22/10/2012 Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het IWT-VIS

Nadere informatie

Colofon. 30 voorbeeldprojecten energiezuinige woningbouw Samenvatting bevindingen. RVO.nl. Aantal bijlagen. dr. Edward Prendergast

Colofon. 30 voorbeeldprojecten energiezuinige woningbouw Samenvatting bevindingen. RVO.nl. Aantal bijlagen. dr. Edward Prendergast 30voorbeeldprojectenenergiezuinigewoningbouw Samenvattingbevindingen November2013 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Contactpersoon RVO.nl Aantalbijlagen Auteur Ditrapportistot standgekomenin

Nadere informatie

Elektriciteit uit zonlicht - zonnepanelen -

Elektriciteit uit zonlicht - zonnepanelen - Elektriciteit uit zonlicht - zonnepanelen - VEA 1 Inleiding 3 2 Zonne-energie : toepassingen 4 2.1 De zon als energiebron 4 2.2 Toepassingen 4 3 Toepassingen van fotovoltaïsche zonne-energie 6 3.1 Soorten

Nadere informatie

kijk op beglazingen en hun functies

kijk op beglazingen en hun functies Thermische isolatie Natuurlijk licht Zonregulering Comfort Financiële steunen Akoestiek en veiligheid Besparingen REGELGEVINGEN Een andere kijk op beglazingen en hun functies Verbond van de Glasindustrie

Nadere informatie

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE Methodologische fiche INDICATOR: GLOBALE ENERGIE-INTENSITEIT VAN HET BRUSSELS GEWEST THEMA: ENERGIE EN KLIMAATVERANDERINGEN 1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE Vraag achter de indicator:

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake de GIW/ISSO publicatie 2007

Vragen en antwoorden inzake de GIW/ISSO publicatie 2007 1 Vragen en en inzake de GIW/ISSO publicatie 2007 VERWARMEN zijde specificatie 8 1.1-1 10 1.2-1 vraag Voor welke ruimten geldt een temperatuur eis? Geldt de ontwerptemperatuur in een verwarmde hal ook

Nadere informatie

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air Lucht-watersystemen Voor het conditioneren van ruimten Ontwerphandboek The art of handling air Ontwerphandboek Lucht-watersystemen Inhoudsopgave Ervaring en innovatie 3 Lucht-water 4 Systeemoverzicht 6

Nadere informatie

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE ENERGIEPREMIE E6 ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE- EFFICIËNTIE VAN EEN GEBOUW OF TECHNISCHE INSTALLATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december

Nadere informatie

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af Organisatie: Datum: Locatie: Presentaties: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen en Servicepunt Hier opgewekt Noord- Holland 15 mei 2015 MiniRondeel Gaasterlandstraat 7 1079RH Amsterdam Bart Triep

Nadere informatie

Plaatsing van glas in sponningen

Plaatsing van glas in sponningen D e plaatsing van beglazing moet conform zijn met de norm TV 221 van het WTCB van beglazingen (september 2001). Dit document vervangt dus het deel over plaatsing van de TV 176 Dakbeglazingen. We merken

Nadere informatie

Kan het iets stiller?

Kan het iets stiller? Installatiegeluid in frisse scholen Kan het iets stiller? Het binnenklimaat in veel scholen is ronduit slecht. In meer dan 80% van de scholen wordt onvoldoende geventileerd, is er sprake van tocht of is

Nadere informatie

omfort all-in-one toepassingen voor residentiële en commerciële DAIKIN ALTHERMA VERWARMINGSYSTEEM CATALOGUS VOOR DE INSTALLATEUR

omfort all-in-one toepassingen voor residentiële en commerciële DAIKIN ALTHERMA VERWARMINGSYSTEEM CATALOGUS VOOR DE INSTALLATEUR omfort all-in-one voor residentiële en commerciële toepassingen CATALOGUS VOOR DE INSTALLATEUR DAIKIN ALTHERMA VERWARMINGSYSTEEM Verwarmen, koelen en sanitair warmwater Duurzame & efficiënte energieoplossingen

Nadere informatie

Gevels Systeemoverzicht houtskeletbouw. Systeemoverzicht houtskeletbouw Voor elk project de passende oplossing

Gevels Systeemoverzicht houtskeletbouw. Systeemoverzicht houtskeletbouw Voor elk project de passende oplossing Gevels Systeemoverzicht houtskeletbouw Systeemoverzicht houtskeletbouw Voor elk project de passende oplossing Details, illustraties, algemene technische informatie en diagrammen in dit document zijn louter

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Eengemaakte technische specificaties STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Versie maart 2012 STS 71-1 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN

Nadere informatie

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder.

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Dat vergt een doordacht lichtontwerp: >> Maak optimaal gebruik van daglicht door: >> Goed ontwerp van ramen en andere lichtopeningen

Nadere informatie

Drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen

Drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen Drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen Ervaringen en aandachtspunten Factsheet december 2013 Drievoudig glas in SmartWin kozijnen De zwakke schakel? Een gevel bestaat vaak voor de helft of meer uit glas.

Nadere informatie

S A L G D N E R E W D N A R B

S A L G D N E R E W D N A R B B R ANDWEREND GL A S AGC Glass Europe heeft een compleet assortiment brandwerend glas dat een unieke combinatie van LICHT, TRANSPARANTIE en BRANDBEVEILIGING biedt. Het gamma werd getest en goedgekeurd

Nadere informatie

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Theorie en praktijk over geluidisolatie en geluidabsorptie www.isover.nl Inhoud Hoeveel lawaai kunnen wij verdragen? 3 Wat is geluid? 4 Normen en wetgeving

Nadere informatie

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw In samenwerking met: Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus

Nadere informatie

Active House - Een internationale richtlijn

Active House - Een internationale richtlijn Active House - Een internationale richtlijn Specificaties voor woningen die meer produceren dan ze verbruiken 2e Editie 2 Inhoudsopgave Page Inleiding 4 Active House een stap voorwaarts! Visie 8 Gebouwen

Nadere informatie