en status. Hoewel hij zelden geld liet liggen, kwam rijkdom op de tweede plaats. Kröller is während des Krieges ehrgeizig geworden, constateerde ook

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "en status. Hoewel hij zelden geld liet liggen, kwam rijkdom op de tweede plaats. Kröller is während des Krieges ehrgeizig geworden, constateerde ook"

Transcriptie

1 Conclusie Anton Kröllers escapades op de kapitaalmarkt kostten beleggers uiteindelijk 85 miljoen gulden, een kleine 700 miljoen euro nu. Daarbij verloor Kröller zelf ook zijn beperkte eigen kapitaal en de macht over zijn bedrijf, maar bleef toch een luxe leven leiden. W.H. Müller & Co kwam er na de oorlog weer bovenop, maar de oorspronkelijke preferente aandeel - houders en beleggers in geliquideerde dochtermaatschappijen zagen weinig of niets van hun geld terug. Anton Kröller liet vooral een prachtig natuurpark na en een van de mooiste moderne kunstverzamelingen ter wereld. Tegenover een totaal aan leningen van twee miljoen gulden vergelijkbaar met ongeveer twintig miljoen euro nu die door de regering na de Tweede Wereldoorlog werden kwijtgescholden, kreeg de Staat der Nederlanden een kunstcollectie in handen, waarvan de waarde nu geschat wordt op vijf miljard euro. De recente restauratie van jachthuis Sint Hubertus, die veertien miljoen gulden kostte, valt daarbij in het niet. 1 De culturele waarde van Kröllers erfgoed is eveneens aanzienlijk. Jaar - lijks bezoeken meer dan vijfhonderdduizend mensen Het Nationale Park De Hoge Veluwe, ruim driehonderdduizend van hen bezoeken tevens het museum. Dat laatste is evenveel als het museum Boijmans van Beu - ningen in Rotterdam, maar, door de perifere ligging, vanzelfsprekend minder dan hoofdstedelijke toeristische trekpleisters als het Van Gogh Museum met bijna anderhalf miljoen en het Rijksmuseum met meer dan twee miljoen bezoekers per jaar. 2 Ondanks de schade voor beleggers is de maatschappelijke balans van Kröllers ondernemerschap dus positief en is volgens de in de inleiding genoemde theorie van economischhistoricus Nye sprake van grote positive externalities. 3 Dat Anton Kröller zijn geld niet helemaal eerlijk verdiende, moge inmiddels duidelijk zijn. Tunneling is de algemene aanduiding in de financieringstheorie voor het geheel aan methodes waarmee Kröller zich middelen ten koste van beleggers toe-eigende. 4 Het begon met het voor 663

2 te hoge waardes overdragen van de mijnen en schepen aan beursfondsen, gevolgd door het in rekening brengen van niet-marktconforme commissie bij de mijnbouwmaatschappij, waarvan hij de cijfers ook nog eens door de accountant liet flatteren. Vervolgens ging hij privélandgoederen kopen met geld van beleggers. Na de Eerste Wereldoorlog, toen de effectenbeurs oververhit raakte, verhoogde hij via tantièmes en dividenduitkeringen uit diverse beursfondsen zijn inkomen nog verder. De obligatie-emissie van Müller & Co in 1928 bood Kröller de gelegenheid nog één keer een miljoen uit zijn firma te halen, maar daarna was het feest afgelopen. Kröller redde zijn erfgoed en kwam met de schrik vrij. Strafvervolging wist hij te ontwijken door de juiste mensen de problemen voor hem te laten oplossen. Beleggers waren enerzijds nog niet goed genoeg georganiseerd en hadden te beperkte wettelijke middelen om hem aan te pakken, maar anderzijds was tegen de sluwheid van Anton Kröller sowieso niemand opgewassen. Hij had bewust de kapitaalverhoudingen in zijn concern zodanig gestructureerd dat derden hem een maximum aan financiële middelen verschaften, terwijl hijzelf de zeggenschap behield. 5 De principiële oorzaak van het Müller-debacle lag in het feit dat de belangen van Kröller als manager van het concern en die van de geldschieters al in een vroeg stadium niet meer parallel liepen. Binnen twee jaar nadat Kröller de kapitaalmarkt was gaan gebruiken om zijn groei te financieren, was het agency-probleem, eveneens afkomstig uit de financieringstheorie, zijn concern binnengeslopen. Het familiebelang was veel kleiner geworden dan het aandeel van beleggers, waardoor Kröller meer lusten dan lasten had van het nemen van risico s, en gokken met andermans geld wel erg aantrekkelijk werd. 6 Dat beleggers dit niet doorhadden kwam niet alleen omdat ze te gretig waren, maar ook omdat Kröller ze met behulp van zijn niet-onafhankelijke accountant Burgmans om de tuin leidde. Daarnaast consolideerde men in die dagen nog geen cijfers van onderling verbonden ondernemingen, waardoor het afnemende persoonlijke belang van Kröller bij zijn onderneming niet goed zichtbaar was. Reden voor wantrouwen was er niet. Rente en dividend werden ieder jaar betaald. Dat dat in toenemende mate met de eigen inleg van beleggers en leningen van de Rotterdamsche Bank gebeurde het klassieke piramidespel werd pas zichtbaar toen het te laat was. Kröller hield na 1924 beleggers nog bijna tien jaar aan het lijntje door het overwaarderen van activa en gebruikte de crisis van de jaren dertig om zonder gezichtsverlies zijn slechte investeringen af te boeken. Het ging Kröller uiteindelijk vooral om de redding van zijn persoonlijke eer 664

3 en status. Hoewel hij zelden geld liet liggen, kwam rijkdom op de tweede plaats. Kröller is während des Krieges ehrgeizig geworden, constateerde ook de Duitse consul in 1917 in een memorandum aan zijn rijkskanselier. Hij zag hoe Kröller zijn tijd liever besteedde aan de publieke zaak en zijn onderneming steeds meer begon te verwaarlozen. 7 Kröllers eerzucht leidde ertoe dat hij daarna zijn persoonlijke belang steeds meer boven het bedrijfsbelang ging stellen. Kon voor de oorlog nog gezegd worden dat Kröller in dienst was van Müller & Co, na de oorlog werden die rollen omgedraaid. Het is meteen ook de reden waarom Kröller een biografie verdiende en niet Müller & Co een postume bedrijfsgeschiedenis. Is Anton Kröller nu een pure zwendelaar geweest? Dat ook weer niet. Zijn rederijbedrijf en scheepsagenturen waren lange tijd winstgevend, zijn Zweedse ertshandel ook. Hij was lange tijd waarschijnlijk de grootste ijzerertshandelaar van West-Europa. Of de eigen mijnen in Algerije rendeerden valt echter te betwijfelen. In ieder geval verdiende de mijnbouwmaatschappij al snel te weinig om de hoge commissieverplich - tingen aan Müller & Co te kunnen betalen. Een aantal mijnen, zoals die in Marokko en Chili, kwamen bovendien in Kröllers tijd nooit tot ontwikkeling, Ouenza bijna twintig jaar te laat, waardoor de verhouding tussen investeringen en inkomsten scheef begon te lopen. Kröller financierde de tekorten, zoals gezegd, vooral met nieuwe emissies en bank - leningen. Anton Kröller was een ondernemer in de letterlijke zin van het woord, maar uiteindelijk geen succesvolle. In de terminologie van econoom William Baumol ontwikkelde Kröller zich al vrij vroeg van productive naar unproductive entrepreneur. Zijn handel in Zweeds erts was onder meer winstgevend door kartelafspraken met zijn Duitse branchegenoot. De winst op de import uit Algerije kwam vooral voort uit niet-marktconforme commissie die gefinancierd werd door beleggers in Müller s Algemeene Mijnbouw Maatschappij. 8 W. H. Müller & Co had als scheepvaartonderneming en verlader van ijzererts aanvankelijk zeker toegevoegde waarde, maar bij de rol die Kröller zich vervolgens toe-eigende op de Noordzee moet dat betwijfeld worden. De Batavierlijn werd pas profitabel nadat hij kartelafspraken wist te maken met sectorgenoten. Dat laatste gold ook voor zijn kunstmestfabriek. Kröllers graanhandel was zuiver speculatief en werd nooit winstgevend, de delving van goud in Siberië en zeegras in Australië evenmin. Kröller dacht veel te lichtzinnig over dit soort exotische projecten. Tekenend is ook dat hij ze nooit persoonlijk bezocht, maar slechts als papieren investering beschouwde. 665

4 Ze hadden geen bestaansrecht en werden niet voor niets in de jaren twintig geliquideerd. Vanuit zijn beleggers bezien was Kröller met zijn tunneling vanaf het begin van de twintigste eeuw al destructief. Als ondernemer bewoog hij zich toen nog tussen het productieve en improductieve stadium. Het waren waarschijnlijk de marktomstandigheden in de ertshandel die hem er in 1908 toe aanzetten geld door te sluizen naar onroerend goed, waarmee zijn ondernemerschap definitief unproductive werd. Kröllers welhaast genetisch bepaalde liefde voor bouwen en projectontwikkeling leverde het bijzondere Holland House in Londen op, maar de architecten van de familie Kröller ontwierpen uiteindelijk vooral huizen voor privégebruik, zoals Sint Hubertus, Groot Haesebroek en de modelboerderijen De Schipborg en De Harscamp. Van het gedroomde grote museum resteert nog altijd een ruïne op De Hoge Veluwe. Werkelijk destructief als ondernemer werd Kröller toen het na de Eerste Wereldoorlog heel moeilijk bleek om met zijn bestaande zaken nog geld te verdienen en de kapitaalmarkt het hem wel heel gemakkelijk maakte zich grootschalig middelen van beleggers toe te eigenen. Daarna begon hij zijn onderneming steeds meer leeg te halen ten koste van zijn financiers, en als klap op de vuurpijl bracht hij de kunstcollectie onder in een stichting waardoor hun een belangrijk verhaalsobject werd ontnomen. Anderzijds stond Anton Kröller aan de basis van een aantal onder - nemingen dat zich na zijn vertrek weliswaar succesvol ontwikkelde en tot op de dag van vandaag bestaat. De Graan Elevator Maatschappij leeft voort in het Rotterdamse bedrijf European Bulk Services, een dochter van hes Beheer, dat recent in handen kwam van Amerikaanse investeringsfondsen. De Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika en de andere buitenlandse dochters van de Rotterdamsche Bank werden samengevoegd in de Hollandsche Bank-Unie (hbu), die jarenlang deel uitmaakte van abn en later abn Amro. Het bedrijf ging recent op in Deutsche Bank. Ferrostaal is nog altijd een Duits metaalhandelsbedrijf. De klm vliegt nog steeds. De activiteiten van W.H. Müller & Co leven voort in het chemicaliënhandels- en distributiebedrijf imcd, dat recent in Amsterdam naar de beurs ging. Wat er nog over was van de Rotterdamse haven- en scheepvaartactiviteiten ging over naar D. Burger & Zoon, nu de Royal Burger Group. 9 Veel van Kröllers oorspronkelijke ideeën en initiatieven waren goed, de opportunistische en instrumentele manier waarop hij daarna met zijn geesteskinderen omging niet. In welke mate Kröller verantwoordelijk moet worden gehouden voor 666

5 de crisis bij de Rotterdamsche Bank valt niet precies vast te stellen. Het grootste deel van de archieven van de bank overleefde het bombardement op Rotterdam niet. Maar het Müller-concern was destijds zeker niet haar enige dubieuze debiteur. 10 Roekeloosheid had ervoor gezorgd dat de bank een slechte kredietportefeuille had en met veel te hoog geprijsde aandelen was blijven zitten. Anderzijds staat buiten kijf dat de schulden van Müller & Co aan de bank hoog waren en dat Kröller een uiterst ongezonde invloed had op directievoorzitter Willem Westerman. Het waren ook de geruchten rondom de problemen bij Kröllers bedrijf die ervoor zorgden dat beleggers het vertrouwen verloren in de bank en hun aandelen begonnen te dumpen, waardoor de laatste in een crisis belandde en gered moest worden door de staat. Het is echter ook waar dat de bank uiteindelijk geen geld verloor aan het Müller-concern en de staat niet aan de redding van de Rotterdamsche Bank. Het is moeilijk voor te stellen dat Anton Kröller geen enkele wroeging had over de door hem veroorzaakte verliezen bij beleggers, maar helaas zijn voor het tegendeel geen aanwijzingen te vinden. Zijn drijfveer was zijn eigen eer en reputatie en daarvoor moest alles wijken. Anton Kröller had geen geweten en dus ook geen gewetensnood. Was zijn onverschil - lige omgang met beleggers nu laakbaar? Zeker. Hij maakte ernstig misbruik van hun vertrouwen. Maar vergelijk Anton Kröller eens met D.G. van Beuningen en Willem van der Vorm, die hun eveneens imposante kunstcollecties schonken aan het Museum Boijmans. Er bestaat geen gedetailleerde studie naar de wijze waarop deze twee zakenlieden hun geld verdienden, maar zeker is dat een deel van hun vermogen te danken was aan het feit dat zij onderdeel uitmaakten van een kolenkartel, waardoor zij jaarlijks een aanzienlijke, stabiele inkomstenstroom tegemoet konden zien. Indirect betaalden de gebruikers van kolen gezinnen, scholen, nutsbedrijven, fabrieken en rederijen hier de rekening voor. Voor de petroleumhandel van Henri Deterding geldt mutatis mutandis hetzelfde. Dan resteert slechts de vraag wat erger is: op geslepen wijze geld afhandig maken van beleggers die weten dat ze risico nemen, of met medeweten van de regering machteloze burgers te veel laten betalen voor een goed dat in een eerste levensbehoefte voorziet? Zonder hem te willen vrijpleiten, moet Anton Kröller daarnaast gezien worden als een product van zijn tijd. Het waren the rules of the game uit de theorie van Baumol die Kröllers gedrag mogelijk maakten en ervoor zorgden dat hij nooit vervolgd werd. Er was ten eerste geen goede effectenwetgeving, maar Kröller leefde ook in een maatschappij waarin de bezittende klasse nog de dienst uitmaakte en een zekere mate van on- 667

6 aantastbaarheid bezat. Het censuskiesrecht werd pas in 1917 afgeschaft. Er waren in die tijd wel vaker schandalen, waarbij bijvoorbeeld Kamer - leden betrokken waren, maar tot juridische vervolging kwam het zelden of nooit. 11 Zowel bij de geflatteerde cijfers van de Rotterdamsche Bank als Mül - ler & Co besloten de respectievelijke ministers van Justitie van vervolging af te zien. In het eerste geval gebeurde dat op grond van het vage begrip algemeen belang. Voor het sepot van de tweede zaak was de moeilijke bewijslast doorslaggevend. Maar waarschijnlijk speelde bij beide beslissingen ook een rol dat Kröller een obstinate figuur was die zich niet snel gewonnen zou geven en geen middel schuwde om zijn reputatie hoog te houden, en dat hij goede connecties had op het allerhoogste niveau in Nederland. Beleggers in het Müller-concern gaan overigens zelf ook niet geheel vrijuit. In hun euforie investeerden ze lukraak in aandelen en obligaties overal ter wereld. Avontuurlijke ondernemers als Anton Kröller, Ivar Kreuger en Averell Harriman hadden in de ongereguleerde markt vrij spel. Opmerkelijk is vervolgens weer wel dat ze alle drie op vergelijk - bare wijze verliezen bij beleggers veroorzaakten, maar hun legacy hemelsbreed verschilt. Kreuger stierf vroegtijdig en bleef net als Lo de - wijk Pincoffs grotendeels herinnerd als oplichter. Harriman maakte nadien furore als groot Amerikaans diplomaat. Zijn financiële fiasco s met Amerikaanse scheepsbouw tijdens de Eerste Wereldoorlog en daarna met Georgisch mangaan bleken snel vergeten. Tijdens mijn onderzoek is mij vaak de vraag gesteld of er parallellen te trekken zijn tussen de casus- en het tijdperk-kröller en recente schandalen in bank- en beurswezen. Intuïtief kan ik deze vraag slechts met een volmondig ja beantwoorden. Mijn simpele en cynische analyse is echter ook dat beleggers in euforische perioden (lees: als er geld in overvloed is) nu eenmaal ziende blind en horende doof zijn, dat het instellen of naleven van regelgeving door de overheid verslapt, dat normen en waarden vervagen, en ondernemers overmoedig worden. 12 Het levensverhaal van Anton Kröller is naar mijn mening exemplarisch voor het ontstaan van de financiële crisis van Bank- en beleggingsschandalen zijn van alle tijden en moeilijk te voorkomen. Een wijs man als Willem Treub, Kröllers grote tegenstander tijdens de Eerste Wereldoorlog, publiceerde in 1924 een brochure getiteld Een woord van waarschuwing aan de Nederlandsche beleggers. Daarin betoogde hij dat de grote hoeveelheid geld die Amerika onder het Dawesplan in Europa pompte, wel tot een Krach zou moeten leiden. Treubs nood sig - 668

7 naal bleek aan dovemansoren gericht. De Dawes-leningen kregen zelfs nog een opvolger in het Young-plan. Maar hij kreeg wel gelijk. 13 Per - soon lijk vind ik de monetaire en economische parallellen tussen de huidige tijd en het interbellum schrikbarend. De financiële crisis van 1921 bleek achteraf slechts een voorbode te zijn van de Grote Depressie. Wie weet wat ons met de grootschalige quantitative easing van de centrale banken nu nog te wachten staat? Er zijn twee historische deelgebieden in Kröllers leven die nader onderzoek en duiding behoeven. Ten eerste zijn rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het opmaken van de balans hiervan laat ik over aan militair historici. Ik heb mijn hersens gepijnigd met de vraag of het Kröllers persoonlijke verdienste is dat Nederland niet in de oorlog werd betrokken, maar ik waag het te betwijfelen. Geen van de oorlogvoerende partijen had veel belang bij het verlies van de Nederlandse neutraliteit. 14 Tege lijkertijd rijst de vraag of door Kröllers eigen erts- en graanleveranties aan zowel Duitsland als Engeland de oorlog juist niet langer geduurd heeft. Maar dan is de vervolgvraag meteen of, als Kröller partij had gekozen en geweigerd had aan een van de oorlogvoerende partijen te leveren, er niet onmiddellijk een andere ondernemer was opgestaan die deze rol had overgenomen. Kortom, een kwestie waar ik geen eenduidig antwoord op heb. Daarnaast vraag ik politiek historici zich nog eens te buigen over de persoonlijke invloed van Kröller op de buitenlandse betrekkingen van Nederland. In tegenstelling tot hetgeen zijn status als economisch-diplomaat tijdens het interbellum doet vermoeden, komt hij, behalve bij de Rijnvaartcommissie, opmerkelijk weinig voor in geschriften over deze periode en is ook in primair bronnenmateriaal nauwelijks iets over zijn persoonlijke verdienste terug te vinden. Bij grote naoorlogse internationale financiële kwesties, zoals die over de geannuleerde Russische schulden, speelde Kröller bijvoorbeeld geen enkele rol, terwijl hij daar wel belangen had. 15 Mijn vraag blijft dan ook: maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken werkelijk graag gebruik van de oplossingsgerichtheid van deze internationaal georiënteerde zakenman, zoals Willem van Eysinga schreef? Of waren Kröllers lidmaatschap van de Rijnvaart - commissie en tribunalen over herstelbetalingen slechts erefuncties die minister Van Karnebeek hem toespeelde om de onberekenbare ondernemer, die zich aan het einde van de oorlog zo obstinaat van de regering had afgekeerd, koest te houden? En wat is er waar van de geruchten dat Kröller Van Karnebeek geld zou hebben toegestopt? Het onderzoek naar het leven van Anton Kröller heeft op bedrijfshis- 669

8 torisch terrein een aantal nieuwe of diepere inzichten opgeleverd. Het laat van dichtbij zien hoe als gevolg van de toename van het transitoverkeer in Nederland aan het einde van de negentiende eeuw de economische invloed en afhankelijkheid van Duitsland ten opzichte van Enge - land sterk begon toe te nemen. Deze ontwikkeling blijkt weliswaar uit bestaand onderzoek, maar lijkt haar weerslag in de bedrijfsgeschiedenis nog niet te hebben gevonden. 16 Ook in de meest recente visie op de economische geschiedenis van Nederland wordt de groei van de dienstensector rond de vorige eeuwwisseling vooral toegeschreven aan de toe - nemende handel met Indië, maar de vraag is of het beeld daarmee compleet is. 17 Het Müller-concern komt ten onrechte niet voor in de top tien van grootste ondernemingen uit de Nederlandse Gründerzeit. 18 Dat komt enerzijds doordat bij de financiële rapportage dochterbedrijven in die tijd niet werden geconsolideerd, maar ook omdat van Müller & Co evenals van collega-graanhandelaar Bunge & Co nooit een bedrijfsgeschiedenis geschreven werd. Wie schrijft die blijft, het omgekeerde geldt ook. Wie geen gedenkboek produceert, raakt in de vergetelheid. Vervolgens geldt het adagium van Kröllers tijdgenoot Philip Gedualla, een Britse advocaat en historicus: History repeats itself. Historians repeat each other. De Nederlandse bedrijfsgeschiedenis kent een aantal telkens terugkerende usual suspects, waaronder opmerkelijk genoeg voor een land dat zich graag afficheert als handelsnatie meer industriële bedrijven dan handelsondernemingen. Nu is handel vluchtige materie waardoor historisch onderzoek vaak moeilijk is. Het gaat soms om snel opkomende en ook weer verdwijnende bedrijven, die slechts een mogelijk zelfs tijdelijke schakel vormen in de productieketen. 19 De nalatenschap van handelsondernemingen is meestal ook veel minder tastbaar dan bij scheepvaart en industrie. Tran - sitohandel, die het Nederlandse grondgebied maar heel even aantikt, vormt daarbij ook nog eens de overtreffende trap. 20 Mijn vermoeden is echter dat in de historische ranglijsten wel eens meer ondernemingen zouden kunnen ontbreken dan alleen Müller & Co en Bunge. 21 Ook aan de Nederlandse scheepvaartgeschiedenis voegt dit onderzoek een nieuw aspect toe. Anton Kröllers maritieme activiteiten maken duidelijk hoe zakelijke belangen van rederijen en cargadoors (zoals concurrentiebeperking door middel van trusts en conferences, en ver - tegenwoordiging van buitenlandse rederijen) konden conflicteren met nationale en koloniale belangen. Tot op heden vond de meeste geschiedschrijving van de scheepvaartsector plaats vanuit nationaal perspectief, 670

9 waardoor dit thema onderbelicht bleef. Hopelijk wordt bij de op handen zijnde herziening van de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden ook aandacht besteed aan de rol van Nederlandse scheepvaartondernemingen in internationale kartels en de invloed van buitenlandse rederijen (en importeurs) in Nederlandse havens. 22 Kröllers financiële activiteiten illustreren perfect het al eerder door bedrijfshistorici en economen gesignaleerde fenomeen dat Neder land se ondernemingen voor hun lange financiering tot de Tweede Wereld oor - log nog nauwelijks bij banken als kredietverleners terecht konden, maar waren aangewezen op de openbare kapitaalmarkt. 23 Dit onderzoek maakt daarnaast duidelijk dat het uitblijven van adequate regelgeving tot grote schade bij beleggers kon leiden. Hierbij moet echter direct de kanttekening gemaakt worden dat tot op de dag van vandaag geen wetgever erin geslaagd is beleggersbedrog volledig uit te bannen. Het beleggingsschandaal dat Anton Kröller veroorzaakte, zou nog beter in perspectief geplaatst kunnen worden indien er grootschalig onderzoek gedaan zou worden naar de uitwassen van de bloei van de Nederlandse kapitaalmarkt in het eerste kwart van de twintigste eeuw en de oorzaken van de achterblijvende ontwikkeling van de regelgeving. Idealiter zou hierbij ook een vergelijking gemaakt worden met buitenlandse beurzen om te bepalen of de Nederlandse effectenbeurs sneller groeide dan die in omringende landen, of er meer beleggingsschandalen plaatsvonden en of de beperkte effectenwetgeving daarvan mede de oorzaak was. Ten slotte voegt dit onderzoek iets toe aan de kennis over de rol van het Nederlandse bedrijfsleven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er lijkt weliswaar inmiddels consensus te bestaan over het feit dat in bepaalde bedrijfstakken sterk geprofiteerd werd van de oorlogssituatie en de neutraliteit, maar wie nu precies hoeveel verdiende is een goed bewaard geheim, dat in ieder geval de officiële gedenkboeken van bedrijven niet haalde. Duidelijk werd ook uit dit onderzoek dat als deze gegevens al boven water gehaald kunnen worden, de gepresenteerde winsten tijdens de oorlog nog altijd met voorzichtigheid benaderd moeten worden omdat ondernemingen, vanwege de oorlogswinstbelasting, hun resultaten kunstmatig drukten door het nemen van buitengewone verliezen. Dat laatste neemt niet weg dat ik op deze plaats een pleidooi wil houden voor het kritischer, meer journalistiek kijken naar de geschiedenis van ondernemingen en ondernemers. Als een bedrijf een periode uit zijn geschiedenis heeft weggelaten of onderbelicht dan is daar meestal een reden voor. De bedrijfshistoricus dient deze periode dan niet over te 671

10 slaan, maar daarin juist een signaal te zien om nader onderzoek in primaire bronnen te doen en er vooral niet voor terug te deinzen de oorspronkelijke cijfers van de onderneming te gebruiken om de geschiedenis te reconstrueren. 672

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

Verdeling van winst en zeggenschap Het Rotterdamse aandeel Batavia als handelscentrum

Verdeling van winst en zeggenschap Het Rotterdamse aandeel Batavia als handelscentrum Verdeling van winst en zeggenschap De kooplieden onderkenden de economische noodzaak van samenwerking; zij beseften dat deze eerste stap moest worden gezet. Het kostte niettemin nogal wat moeite om partijen

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Inhoud. Literatuur 47

Inhoud. Literatuur 47 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Verschillende vormen van bestuur 3 3. Supporters trusts 5 3.1 Inleiding 5 3.2 Omvang en werkwijze 6 3.3 Effecten op betrokkenheid supporters 8 3.4 Enkele andere effecten 8 3.5

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Het ontstaan van de kredietcrisis

Het ontstaan van de kredietcrisis eelke de jong Het ontstaan van de kredietcrisis 12 inleiding In het najaar van 2008 raakt de wereldeconomie in een diepe recessie. De internationale handel daalt dramatisch. In de periode van oktober 2008

Nadere informatie

Voor mijn ouders Riny en Jan

Voor mijn ouders Riny en Jan Een rijk land moet rijk leven Voor mijn ouders Riny en Jan Martin ten Cate Een rijk land moet rijk leven Nederland op zoek naar balans Boom Amsterdam Omslagontwerp: René van der Vooren, Amsterdam Vormgeving

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding HOOFDSTUK 5 ING 5. Inleiding Tegen de achtergrond van het uiteenspatten van de zeepbel op de Amerikaanse huizenmarkt en de wereldwijde kredietcrisis die daarop volgde, waren markten in de loop van 008

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

DE EERSTE WERELDOORLOG : ENKELE ECONOMISCHE ASPECTEN

DE EERSTE WERELDOORLOG : ENKELE ECONOMISCHE ASPECTEN blz 1 DE EERSTE WERELDOORLOG : ENKELE ECONOMISCHE ASPECTEN I. INLEIDING Oorlog en economie zijn nauw met elkaar verbonden. Wanneer de Eerste Wereldoorlog ter sprake komt, wordt het thema oorlog in vele

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie floreren. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. Ze financieren

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010 leren van de crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 6, juni 2010 leren van de crisis Nadat jaren door rechtse economen en politici werd

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/41958

Nadere informatie

NOTA. Derivaten beheersen. Pieter Omtzigt CDA- fractie 3 september 2013. Nota derivatengebruik P.H. Omtzigt 1

NOTA. Derivaten beheersen. Pieter Omtzigt CDA- fractie 3 september 2013. Nota derivatengebruik P.H. Omtzigt 1 NOTA Derivaten beheersen Pieter Omtzigt CDA- fractie 3 september 2013 Nota derivatengebruik P.H. Omtzigt 1 Inhoud Samenvatting... 2 1 Over derivaten en risico s... 4 1.1 Renterisico, derivaten en speculatie...

Nadere informatie

Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord. Tsjalle van der Burg

Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord. Tsjalle van der Burg Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord Tsjalle van der Burg Uitgave: Stichting Red de Kuip Copyright: volledig vrij Een analyse van de plannen voor Het Nieuwe Stadion van Feyenoord

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

De waarde van een aandeelhouder

De waarde van een aandeelhouder De waarde van een aandeelhouder Inaugurale rede uitgesproken door Prof. mr. Barbara Bier op 28 maart 2012 De driehoek tussen de vennootschap en haar schuldeisers enerzijds en de vennootschap en haar aandeelhouders

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Organische Groei Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling

Organische Groei Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling VERENIGING DELTAMETROPOOL PM PRE MEMO 09 2011 VERENIGING DELTAMETROPOOL VERKENT OP ONREGELMATIGE BASIS ACTUELE METROPOLI- TANE VRAAGSTUKKEN OM MET HAAR

Nadere informatie

De kloof, die een ravijn dreigt te worden

De kloof, die een ravijn dreigt te worden De kloof, die een ravijn dreigt te worden Door Drs. Maurice de Hond Crisis van de parlementaire democratie Bij het lezen van Geert Mak s boek over de geschiedenis van de 20 e eeuw In Europa viel me een

Nadere informatie

Staal. een uitgave van staalbankiers. Wereldwijd schuldcomplex: waar staat de euro nu? Wijnliefde Zélfs de Fransen gingen om

Staal. een uitgave van staalbankiers. Wereldwijd schuldcomplex: waar staat de euro nu? Wijnliefde Zélfs de Fransen gingen om Staal een uitgave van staalbankiers Wereldwijd schuldcomplex: waar staat de euro nu? Wijnliefde Zélfs de Fransen gingen om Opkomende landen staan nog niet op eigen benen April 2011, 8e jaargang, nr1 COLOFON

Nadere informatie

Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken

Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken Lucy Kok en Aenneli Houkes Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken Een literatuurstudie Onderzoek uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen De Raad voor

Nadere informatie

Graven om vooruit te komen

Graven om vooruit te komen Graven om vooruit te komen Een blik op de toekomst in historisch perspectief LSNed Leidingenstraat Nederland GRAVEN OM VOORUIT TE KOMEN EEN BLIK OP DE TOEKOMST IN HISTORISCH PERSPECTIEF WOORD VOORAF Veertig

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie