JAARVERSLAG. Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH)"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2006 Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH)

2 INLEIDING 2006 was het jubileumjaar en dat werd uitgebreid gevierd. De jubileumdag op 16 september op het terrein van de Hartenark in Bilthoven werd bezocht door meer dan 600 mensen. Het ledenblad Sinus was het gehele jaar versierd met een jubileumlogo en het juni-nummer was een speciaal jubileumnummer. Om dit mogelijk te kunnen maken werd een beroep gedaan op vele vrijwilligers en sponsoren en dat is gelukt. Zonder de inzet van deze mensen was het niet mogelijk om de vele activiteiten uit te voeren. Het bestuur bedankt dan ook opnieuw alle vrijwilligers die met enthousiasme hebben meegewerkt. De activiteiten naast het jubileum werden vele malen overschreven qua aanmeldingen en zullen in 2007 opnieuw georganiseerd worden. Ook in 2006 heeft het bestuur afscheid moeten nemen van bestuursleden vanwege ernstige ziekte of vanwege verschil in inzicht in de uitvoering van het beleid. Dit was het meest vervelend voor de mensen die het betreffen, maar trekt ook een grote wissel op het gehele bestuur. De uitgaven die de PAH gedaan heeft, bleven allemaal binnen de begroting van de subsidieaanvraag van Fonds PGO. Lotgenotencontact Telefonische contactlijn De leden van de contactlijn hebben in de loop van 2006 vele gesprekken kunnen voeren met ouders en patiënten omtrent een grote diversiteit van onderwerpen. Bleef enerzijds de sondevoeding een belangrijk onderwerp, ook de problematiek inzake schoolkeuze en schoolproblemen bleef terugkeren. Daarnaast waren er gesprekken over moeilijkheden inzake het verkrijgen van een hypotheek en omtrent erfelijkheid. Inmiddels hebben contactouders ook als gespreksleid(st)er gefungeerd bij de landelijke contactdag. Nagedacht werd over de rol van contactpersonen bij digitaal lotgenotencontact. Contactdagen Landelijke contactdag Landelijke Contactdag volwassenen (21 januari) Als vanouds werd de LCD in de Hartenark in Bilthoven georganiseerd. De presentatie van Per Saldo over Persoonsgebonden Budget, van een arts over Het ontstaan van Ritmestoornissen en van United Restart over Re-integratietrajecten werden gewaardeerd. s Middags werden de workshops Waar is de beste cardiologische zorg?, Zorg voor je conditie en Jobcoaching gevolgd door 51 deelnemers. Landelijke Contactdag ouders (4 november) De jaarlijkse Landelijke Contactdag (LCD) voor ouders vond plaats op zaterdag 4 november 2006 in de Hartenark in Bilthoven. Voor de ca. 120 ouders die aanwezig waren, was de dag als een warm bad. Zij waardeerden de informatie over Erfelijkheid en over het Vriendenprogramma. Daarnaast werden onderzoeksresultaten gepresenteerd m.b.t. kinderen met een aangeboren hartafwijking in het Erasmus MC Rotterdam. In de middag konden ouders ervaringen uitwisselen in de workshops. Tijdens de workshop Assertiviteit in 10 minuten werden 10 gouden tips uitgedeeld voor een consult met de kindercardioloog. Ook werden diagnosegerichte workshops georganiseerd. Regionale contactdag Informatiedag rondom het hart (22 april) In samenwerking met het WKZ-Utrecht werden voor deze dag ouders uitgenodigd, die met hun kind onder behandeling zijn in het WKZ. De organisatie werd geconfronteerd met een grote overschrijving van het aantal beschikbare plekken (2x100 mensen). De presentaties over Sport, Pijnpaspoort, Chirurgische correcties en Gewoon een bijzonder kind spraken de bezoekers erg aan. De PAH heeft 24 nieuwe leden kunnen werven tijdens deze dag. In 2007 zal de dag nogmaals georganiseerd worden voor de mensen op de wachtlijst. Regionale Contactdag Nijmegen (25 november) In samenwerking met het Radboud Ziekenhuis Nijmegen werden ouders van jonge kinderen die in het Radboud onder behandeling zijn, uitgenodigd. Er waren 150 belangstellenden aanwezig op deze ochtend. PAH jaarverslag Maart

3 Drie enthousiaste sprekers behandelden de onderwerpen Ontwikkeling van het kinderhartcentrum in Nijmegen, Polikliniek voor kinderen met hartfalen en Behandelmogelijkheden van diverse hartafwijkingen, met name na de kindertijd. Meer dan 20 nieuwe leden konden worden welkom geheten. Gezien het grote aantal mensen op de wachtlijst, wordt deze ochtend in maart 2007 herhaald. Jubileumdag (16 september) Een dag zonder zorgen was het. De PAH Jubileumdag op 16 september op het terrein van de Hartenark in Bilthoven. Meer dan 600 mensen (ouders, kinderen, volwassenen en vrijwilligers) bezochten deze zonovergoten dag. De feestelijke opening werd gedaan door cabaretier Jörgen Raymann, die van Kris Krokodil het boekje Hartsvriendjes overhandigd kreeg. Voorleeskampioen Brechtje Boerboom las een verhaaltje voor uit het boekje. Daarna werd door Jörgen Raymann het startsein gegeven van de ballonnenwedstrijd en waren de vele activiteiten geopend. Voor de volwassen leden en de vrijwilligers was er s avonds een barbecue georganiseerd met een verrukkelijk dessertbuffet. De nieuw gemaakte de PAH promotiefilm werd deze dag gepresenteerd aan de aanwezigen en de Hartstichting overhandigde de PAH als cadeau een cheque ten behoeve van PR. Daarnaast stond de Hartstichting/SHHV garant voor de extra kosten (tent en catering) die de stroom aan aanmeldingen opleverde. Het bestuur was hierover uiteraard erg verheugd. Alle vrijwilligers die deze dag mogelijk maakten, werden op de dag bedankt met een speciaal heuptasje. Themadag ouders en jongeren (13 t/m 17 jaar) (17 juni) Uit vorige evaluaties was gebleken dat ouders het ook leuk vonden om een dag gezamenlijk met hun kinderen bij te wonen. Uit de aanmeldingen (45 ouders, 28 jongeren) kon worden opgemaakt dat het programma geslaagd was. Ouders volgden een programma over Sport en over Begeleiding van het kind op het gebied van acceptatie. De jongeren gingen eerst gezamenlijk bewegen en hadden in de middag een groepsbijeenkomst met als thema: Omgaan met de grenzen die je hartafwijking meebrengt. Begeleiding werd gedaan door deskundigen van de Hartenark. De lunch werd gezamenlijk gebruikt. Tijdens de lunch werd een act opgevoerd door Bijzonder Amusement waarbij een bezorgde ouder en een opstandige puber ten tonele kwamen. Na afloop was er ontspanning met Djembé en stoelmassage. Dag voor ouders van een overleden kind (7 oktober) Voor deze contactdag waren 16 ouders naar de Hartenark in Bilthoven gekomen. Zij hadden foto s meegenomen van hun kindjes en vonden gehoor bij elkaar aan de hand van verhalen over hen. Zij konden ervaringen uitwisselen onder begeleiding van twee maatschappelijk werkers (Sandra Schilder- LUMC en Martijn van Tuin-WKZ). Voor de ouders was Ella Donker als steunouder aanwezig. Themaweekenden Themaweekend jong volwassenen (18 t/m 27 jaar) (10 t/m 12 februari) Dit weekend had als thema Bbewegen binnen je grenzen en op een leuke manier is door de 30 aanwezigen ontdekt hoe om te gaan met je grenzen. Wanneer zeg je 'nee' en hoe doe je dat dan. Aan dit weekend werd medewerking verleend door Hart in Beweging (HIB), Loesje en MEE-Veluwe. De creatieve spreuken op de Loesje posters worden nog steeds actief gebruikt. Themaweekend voor volwassenen Dit themaweekend kon geen doorgang vinden omdat er te laat werd begonnen met de organisatie en er geen mensen meer gevonden konden worden voor de uitvoering. Voorlichting Hartezorg Materiaal is aangeleverd voor plaatsing in de 4 edities van Hartezorg. Sinus Sinus werd door de redactie in het jubileumjaar in een nieuw jasje gestoken. Een prachtig nieuwe voorkant en het logo van het 5-jarig jubileum gaven Sinus een speciaal uiterlijk. Daarnaast is de Redactie begonnen met het werken met thema s. De reacties van leden op de oproepen hiervoor waren helaas niet groot. Het bestuur heeft in de loop van het jaar overleg gehad met de redactie over verschil van inzicht in aanpak en beleid. PAH jaarverslag Maart

4 Advies van buitenaf is gevraagd en verkregen. Helaas heeft dit niet tot een gezamenlijk project geleid en is het bestuurslid dat verantwoordelijk was voor Sinus gestopt. Ook een aantal redactieleden zijn gestopt met hun redactiewerk voor het ledenblad. Dit heeft een behoorlijke druk op het bestuur en de vrijwilligers gelegd en veel tijdsinvestering gekost. Sinus is 4x uitgebracht. Er is meer aandacht besteed aan het verkrijgen van medische informatie. Halverwege 2006 is besloten Sinus te verzenden naar een uitgebreider adressenbestand in de academische centra. Website De website werkgroep heeft met de kleine samenstelling waarin werd gewerkt toch de website op actualiteit kunnen bijhouden. In de loop van het jaar is met SHHV en Orange Hill nagedacht over de presentatie van de website. Dit zal uiteindelijk een definitieve uitwerking in 2007 krijgen. De header werd veranderd en ook de pagina s werden aangepast aan de feel good wensen van deze tijd. Nieuwsbrief De Nieuwsbrief verscheen 11x en werd door de secretaris samengesteld. Samen met de website groep werd nagedacht over directe verzending naar de leden via de website. Definitieve uitwerking hiervan zal in 2007 plaatsvinden. PR De PAH promotiefilm kwam tot stand en werd gepresenteerd op de jubileumdag. De film werd op de website geplaatst. De uitbreiding van de huisstijl kwam deels tot stand. De website werd aangepast en er werd een Hartwijzer basisschool gedrukt. Ook kwam de ontwikkeling van het Hartpaspoort tot stand in samenwerking met ouders en andere deskundigen. De actie voor ledenwerving op de RCD had succes.. Daarnaast waren de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de PAH blij met de relatiegeschenken die zij als aandenken ontvingen. In het najaar van 2006 werd bestuurslid Pieter Gerkens actief voor PR. Project Voorlichting aangeboren hartafwijkingen In 2005 werd samen met de Hartstichting een meerjarenplan Voorlichting opgesteld. Dit plan werd door de PAH en de Hartstichting in januari 2006, onder heffing van het glas, formeel ondertekend. Er werd gestart met de realisatie van de eerste vier thema s: Relatie en gezinsvorming, School, Ritmestoornissen en Na de diagnose. Voor ieder thema werd een redactie gevormd met deskundigen op het gebied van aangeboren hartafwijkingen en ouders en/of patiënten. De teksten werden geschreven door een tekstschrijfster. In de loop van het jaar werd besloten een aparte website te ontwikkelen voor het voorlichtingsmateriaal. Hier werd afgelopen jaar een start mee gemaakt. Bij de ontwikkeling van de website werden actief ouders en patiënten betrokken. Belangenbehartiging Algemeen In 2006 werd een nieuw bestuurslid gevonden voor Belangenbehartiging, nl. Jos Loock. Hij had al bestuurlijke ervaring opgedaan in de CG-raad. Jos Loock woonde eind van het jaar de TV opnames Geknipt voor de juiste baan bij. CG-Raad De PAH maakte ook in 2006 gebruik van alle informatie die vanuit de CG-Raad ontvangen werd. Working Group on Psychosocial Problems in CHD (Congenital Heart Disease) Begin maart heeft een afvaardiging van het bestuur deelgenomen aan het congres over psychosociale gevolgen voor kinderen met een aangeboren hartafwijking en hun ouders. Dit congres vond plaats in Belfast. Op het programma stonden presentaties van cardiologen en onderzoekers van diverse Europese en Amerikaanse ziekenhuizen. Duidelijk werd dat artsen en onderzoekers steeds meer te weten komen over het ontstaan van aangeboren hartafwijkingen en welke factoren daarbij een rol spelen en welke chromosomen een mogelijke afwijking hebben. Verder waren er ook presentaties over de wijze waarop in de ons omringende landen wordt omgegaan met de psychosociale zorg voor kinderen en jong volwassenen met een aangeboren hartafwijking en de begeleiding van de ouders. Bernadette Huisman heeft tijdens het congres de Hartwijzer Voortgezet Onderwijs gepresenteerd. Een engelse vertaling hiervan werd uitgedeeld. Voorafgaand aan het congres was er een bijeenkomst van de Europese patiëntenverenigingen. Belangrijkste doel was komen tot de oprichting van een European Congenital Heart Disease Organization. PAH jaarverslag Maart

5 De Duitse en Zweedse patiëntenvereniging hebben hiertoe het initiatief genomen en zullen komend jaar het voorzitterschap van de werkgroep die zich met deze oprichting bezig houdt, op zich nemen. Binnen het bestuur werd uitgebreid gesproken over actieve deelname aan deze Europese patiëntenvereniging in wording. Dit was echter niet te realiseren vanwege te geringe bestuurlijke kracht. Wel worden we op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en informeren we deze organisatie over onze initiatieven. Nederlandse Hartstichting/Kinderhartenfonds (KHF) NHS/Kinderhartenfonds (initiatief van de NHS) en de PAH hebben overleg gehad om activiteiten op elkaar af te stemmen en lopende en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. Onderwerpen van gesprek waren ondermeer een nieuw op te richten jeugdfonds vanuit de Hartstichting en de vakantieweken. De PAH zal worden betrokken bij de nadere invulling en activiteiten van het nieuwe fonds. De samenwerking met het KHF heeft in 2006 geresulteerd in een voorleesboekje voor kinderen van 4-6 jaar met een aangeboren hartafwijking. Het boekje werd door PAH en KHF feestelijk gepresenteerd tijdens de jubileumdag van de PAH. Het boekje is gratis voor leden van de PAH en voor niet-leden te koop via het KHF. Het KHF stuurde in overleg met de PAH een persbericht uit. Kinderen en ouders (leden van de PAH) werkten mee aan de totstandkoming van het boekje. Zij bepaalden de onderwerpen en beoordeelden en testen de teksten en illustraties. Het boekje werd geheel gefinancierd door het KHF. Kinderen en ouders werkten ook mee aan de ontwikkeling van een computergame door het KHF voor kinderen van jaar. Het KHF vroeg studenten interactieve media een game (demo) te ontwikkelen, als middel om met vriendjes in gesprek te komen over hun aangeboren hartafwijking. Definitief ontwerp en productie van de game zullen in 2007 plaatsvinden. Diverse ouders van de PAH werkten mee aan de actualisatie van enkele voorlichtingsbrochures van de NHS over aangeboren hartafwijkingen. Door het bestuur van de PAH werd regelmatig bij de NHS aangedrongen op een hervatting van de Klankbordgroep (tezamen met de kindercardiologen). Helaas werd dit door de NHS niet opgepakt. Een kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur van de NHS (Hans Stam) vond plaats, waarbij het bestuur diverse aandachtspunten voor aangeboren hartafwijkingen naar voren bracht. Platform Collectieve Belangenbehartiging SHHV In 2006 werd het Platform Collectieve Belangenbehartiging opgesplitst in 3 groepen, te weten: Verzekeringen, Medicijnen en Cardiovasculair Risicomanagement. Er waren diverse bijeenkomsten, waarbij de oprichting van het Platform Cardiovasculair Risicomanagement in oktober een feit werd. Op het gebied van verzekeren was er aandacht voor productvergelijking van de verschillende zorgverzekeraars, vragenlijsten bij het afsluiten van bijvoorbeeld levensverzekeringen en bleef er aandacht voor de vergoeding van het medicijn Plavix. De PAH nam niet aan alle vergaderingen deel, maar gaf wel regelmatig haar mening en visie over de wijze van aanpak. Zorg in de (kinder)hartcentra De voorgenomen bezoeken aan de hartcentra in Amsterdam en Rotterdam vonden helaas niet plaats. De nieuwe voorzitter van de PAH zal dit zo snel mogelijk oppakken in Sectie Kindercardiologie (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) Eind 2005 werd een kleine commissie gevormd vanuit de Sectie Kindercardiologie en de PAH. Deze commissie keek het afgelopen jaar welk concreet punt de PAH en de Sectie gezamenlijk kunnen oppakken ter verbetering van de zorg voor kinderen met een AHA in de academische centra. Speerpunten voor de PAH waren hierin verbetering van de afstemming tussen zorgverleners en aandacht voor (psychosociale) begeleiding van ouders en kinderen in de kinderhartcentra. De commissie presenteerde ideeën rondom deze thema s tijdens overleg van de Sectie in november. De commissie startte eind van het jaar met een oriëntatie op mogelijkheden voor concrete projecten. Door reorganisatie werd de NHS in het verslagjaar, helaas, slechts beperkt betrokken bij dit initiatief. Opvolging Ledenenquete In vervolg op de ledenraadpleging, deed de PAH een kleinschalig onderzoek onder volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Tijdens de landelijke dag voor patiënten werden groepgesprekken gevoerd door Arcon belangenbehartigers. Doel hiervan was duidelijk te krijgen hoe volwassen leden de afstemming van zorg en de niet-medische begeleiding in het ziekenhuis ervaren. De uitkomsten kan de PAH gebruiken in haar overleg met congenitaal cardiologen en de hartcentra. PAH jaarverslag Maart

6 Verder werd een afstudeeronderzoek in samenwerking met de PAH uitgevoerd naar psychosociaal welbevinden van ouders van kinderen met een aangeboren hartafwijking, in verband met de behoefte aan psychosociale begeleiding. Het onderzoeksverslag was begin 2006 gereed. Conferentie Grown Ups Congenital Heart Disease (GUCH) Wegens ziekte was er geen afvaardiging vanuit de PAH naar deze bijeenkomst. Algemeen Vrijwilligers Via de aanmeldingsformulieren voor leden en door oproepen op de contactdagen en in ledenblad Sinus kreeg de PAH telkens nieuw aanbod van vrijwilligers. Het opvolgen van deze aanmeldingen door het bestuur werd niet altijd even voortvarend opgepakt, vooral op het gebied van lotgenotencontact. Twee nieuwe bestuursleden werden gevonden: Pieter Gerkens (PR) en Jos Loock (belangenbehartiging). Alle vrijwilligers ontvingen aan het eind van het jaar de PAH-agenda. Contact met SHHV (secretaresse en consulent) In 2006 waren de contacten met de secretaresse en consulent uitstekend. Zij ondersteunden op gedreven en deskundige wijze het bestuur. Helaas was het nog niet mogelijk om het relatiebestand Navision van SHHV te gebruiken voor de ledenadministratie van PAH (met de gewenste selecties). Voorzittersoverleg Het voorzittersoverleg bestond uit de voorzitters van de 7 aangesloten verenigingen bij SHHV, de directeur van SHHV en een bestuurslid van SHHV. In 2006 was het voorzittersoverleg in totaal 9 keer bijeen. In februari 2006 werd door alle partijen een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. Ook de Nederlandse Hartstichting ondertekende als subsidiërende partij deze intentieverklaring. In de maanden na de ondertekening was er overleg over de vorm en inhoud van dit nieuwe samenwerkingsverband. Zo werd ondermeer gekeken naar een naam, naar de wijze waarop de vereniging aangestuurd zal gaan worden, op welke gebieden er samenwerking zal zijn en hoe deze samenwerking in een werkplan en beleidsplan kan worden verwoord. Een van de wijzigingen was de manier waarop de verenigingen door SHHV worden ondersteund door consulenten en secretariaat. In het verleden had de PAH een eigen consulent en secretaresse tot haar beschikking. In de nieuwe werkwijze zullen zij ook voor andere verenigingen werkzaamheden uitvoeren en zal er meer op aandachtsgebied ondersteuning worden geboden. Het ligt in de bedoeling dat het nieuwe samenwerkingsverband per 1 juli 2007 van start gaat. Secretaris Naast alle secretariswerkzaamheden (postafhandeling, Nieuwsbrief, relatiegeschenken, vrijwilligerscoördinatie, voorbereiden en bijwonen vergaderingen, subsidieaanvraag en verantwoording, Algemene Ledenvergadering, etc.) organiseerde de secretaris een aantal activiteiten voor lotgenotencontact en werd veel aandacht besteed aan de jubileumdag. Penningmeester De nieuwe penningmeester hield zich met grote voortvarendheid bezig met de financiële administratie. Nota s en declaraties werden snel uitbetaald en de inning van contributies en donaties werd (gezamenlijk met een fantastische vrijwilligster en het secretariaat) actief ter hand genomen. Er werd een declaratieformulier ontworpen, waarbij reiskosten ook gedoneerd konden worden voor speciale projecten. Daarvan is dit jaar door vrijwilligers veel gebruik gemaakt. Dit betekende meer werk op het gebied van giften en donaties, maar met een goed resultaat. In 2006 werden een aantal trainingen gevolgd bij Desgevraagd (o.a. met betrekking tot fondsenwerving). Er werd een begin gemaakt met het overbrengen van de financiële administratie naar SHHV. Er werden gesprekken hierover gevoerd met betrekking tot codering en afbakening van bevoegdheden. Het resultaat hiervan was niet bevredigend voor de PAH. Het bestuur zal in 2007 deze situatie met SHHV evalueren. De penningmeester woonde een aantal keren het penningmeestersoverleg bij SHHV bij. Bernadette Huisman, secretaris PAH jaarverslag Maart

JAARVERSLAG 2003 PATIËNTENVERENIGING AANGEBOREN HARTAFWIJKINGEN

JAARVERSLAG 2003 PATIËNTENVERENIGING AANGEBOREN HARTAFWIJKINGEN JAARVERSLAG 2003 PATIËNTENVERENIGING AANGEBOREN HARTAFWIJKINGEN Inleiding Het jaar 2003 stond in het kader van overdracht van de organisatie van activiteiten door het bestuur naar de werkgroepen. Het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

1 Inleiding jaarverslag 2005 en vooruitblik Lotgenotencontact. 3 Belangenbehartiging. Voorjaarscontactdag. Overige activiteiten

1 Inleiding jaarverslag 2005 en vooruitblik Lotgenotencontact. 3 Belangenbehartiging. Voorjaarscontactdag. Overige activiteiten Jaarverslag 2005 en vooruitblik 2006 1 Inleiding jaarverslag 2005 en vooruitblik 2006 Het is gebruikelijk dat op dit moment in de ledenvergadering de voorzitter een kort overzicht geeft van het gevoerde

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2013

ACTIVITEITENVERSLAG 2013 ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Januari 2014 Hilde Oolthuis secretaris VOKS 20 jaar VOKS! In 2013 hebben wij het 20 jarig jubileum van VOKS kunnen vieren! Wij zijn het jubileumjaar gestart met een feestelijk

Nadere informatie

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Jaarverslag 2012 Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Inleiding Met dit jaarverslag biedt het bestuur van NLNet de donateurs, financiers en andere geïnteresseerden inzage in beleid en uitvoering in 2012

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2013

FINANCIEEL VERSLAG 2013 Opgericht 18 september 2001, Bilthoven KvK Utrecht 30175854 Kerkweg 43, 3603 CL Maarssen www.aangeborenhartafwijking.nl FINANCIEEL VERSLAG 2013 Inhoudsopgave Algemene grondslagen 2 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 (inclusief de jaarrekening 2014) STICHTING MAMMAROSA ROTTERDAM RIJNMOND

Jaarverslag 2014 (inclusief de jaarrekening 2014) STICHTING MAMMAROSA ROTTERDAM RIJNMOND Jaarverslag 2014 (inclusief de jaarrekening 2014) STICHTING MAMMAROSA ROTTERDAM RIJNMOND Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Activiteiten in 2014... 3 Naamsbekendheid in Rotterdam en omstreken... 3 Voorlichtingen,

Nadere informatie

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING Dwarslaesie Organisatie Nederland Begroting 2015 Rekening 2013 Begroting 2014 LOTGENOTENCONTACT Regiocoördinatie Reis-, verblijf en overlegkosten - 2.175 3.750 Algemene Leden- en platform vergaderingen

Nadere informatie

VvE Werkplan werkgroep PR 2017

VvE Werkplan werkgroep PR 2017 VvE Werkplan werkgroep PR 2017 Inleiding De PR werkgroep is gestart in 2010, m.n. voor de uitwerking van de activiteiten voor het 25-jarig jubileum van de VvE in 2011. Na het jubileum is de PR werkgroep

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 ACTIVA PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 Computers 391,55 783,15 Algemene reserve 1.212,22 1.212,22 Egalisatiereserve

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

STATUUT KLANKBORDGROEP ROZENBURG

STATUUT KLANKBORDGROEP ROZENBURG STATUUT KLANKBORDGROEP ROZENBURG Definitieve versie 7 juni 2005 Inhoud Pagina 1. Ontstaansgeschiedenis 3 2. Doelstellingen 3 3. Werkwijze 3 4. Toetreding 4 5. Uittreding 4 6. Schooladoptieplan 4 7. Communicatie

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

De overstap naar het AZU: Transitie Kinderhartcentrum

De overstap naar het AZU: Transitie Kinderhartcentrum Wilhelmina Kinderziekenhuis De overstap naar het AZU: Transitie Kinderhartcentrum Wat staat er in deze folder De overstap van het WKZ naar het AZU: transitie 2 Het transitietraject 3 Het transitietraject

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag 201 Inhoudsopgave: 1 ALGEMEEN... 1.1 Aanbieding jaarrekening... 1.2 Doelstelling... 1. Inschrijving Kamer van Koophandel... 1. Vergelijkende cijfers... 2 Financiële positie... 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis

Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis 1. Voorwoord. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis brengt met genoegen het jaarverslag uit over het jaar 2015. Ondanks

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137 Organisatie Naam organisatie: Vereniging van Allergie Patiënten Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee E-mailadres: info@allergievereniging.nl Website: www.allergievereniging.nl K.v.K. inschrijving:

Nadere informatie

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Verdouw gaat Verder. Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Verdouw gaat Verder Fluwelensingel 95, 2806 CG Gouda KvK 65505085 Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Jaarverslag 2016... 3 Organisatie en visie... 3 Achtergrond... 3 Fondsenwervingsactiviteiten...

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD JAARVERSLAG 2011! JAARVERSLAG 2011 Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD Het doet het bestuur van de Patiënten Organisatie Stichting Transvisie genoegen u het jaarverslag over 2011 te kunnen

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Jaarverslag Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn Verslag 2016 Activiteiten en mijlpalen 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Begroting 2017 Beleidsplan Stichting Fietsmaatjes Millingen aan de Rijn

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave: 1 ALGEMEEN... 3 1.1 Aanbieding jaarrekening... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel... 3 1.4 Vergelijkende cijfers... 3 2 Financiële

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2018

BELEIDSPLAN 2015 2018 BELEIDSPLAN 2015 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Missie blz. 3 3. Doelstellingen blz. 3 4. Lotgenotencontact blz. 3 5. Informatievoorziening blz. 4 6. Belangenbehartiging blz. 4 7. Ledenbeleid

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban 27 MAART 2017 ENDOMETRIOSE STICHTING Donateurs en achterban DE DONATEURS ZIJN IN TE DELEN IN VERSCHILLENDE GROEPEN LANDELIJKE ENDOMETRIOSE DAG 2016 MMC BEURZEN EN CONGRESSEN 2016 WEBSITE BELANGRIJK COMMUNICATIE

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013 CCUFonds

Activiteitenverslag 2013 CCUFonds CCUFonds CCUFonds 13 februari info@ccufonds.nl Inhoud Inhoud... 1 Algemeen... 2 Doelstelling... 2 Bestuur... 2 Wetenschappelijke Raad... 3 Commissie van aanbeveling... 3 Communicatie... 3 Fondsenwerving...

Nadere informatie

Jaarverslag Documentstatus. Organisatieonderdeel V&VN Datum afdeling MDL Status Definitief. T. A. Korpershoek

Jaarverslag Documentstatus. Organisatieonderdeel V&VN Datum afdeling MDL Status Definitief. T. A. Korpershoek Jaarverslag 2011 Documentstatus Organisatieonderdeel V&VN Datum 05-01-2012 afdeling MDL Status Definitief Auteur Functie auteur Evaluatoren T. A. Korpershoek Bestuurslid V&VN MDL P. Bol, voorzitter V&VN

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Mensen helpen de regie te houden

Mensen helpen de regie te houden 5.521.764 MINDER LAST uitgegeven aan Regie op eigen leven en zorg in 2016. Dat is 9,7 procent van het totaal. Mensen helpen de regie te houden Er leven in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen met een hart-

Nadere informatie

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens...

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens... Jaarverslag 2015 Je bent nooit groter dan wanneer je je bukt om een kind te helpen. (Dr. Wess Stafford, voormalig directeur van Compassion International) Inhoudsopgave 1. Over Gezinsfundament... 2 2. Terugblikken

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING 2009 Hierbij hebben wij het genoegen om u het jaarverslag over 2009 te doen toekomen. Statutaire naam Angst Dwang Fobiestichting Vestigingsplaats Driebergen-Rijsenburg

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verantwoording boekjaar 2015 Stichting Life After War... 4 Inleiding... 4 Terugblik op 2015 activiteiten, resultaten en financiën... 4 De activiteiten... 4

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven:

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Jaarrekening Neurofibromatose Vereniging Nederland

Jaarrekening Neurofibromatose Vereniging Nederland Jaarrekening 2014 Neurofibromatose Vereniging Nederland Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aanbieding jaarrekening... 4 1.2 DOELSTELLING... 4 1.3 Inschrijving Kamer van koophandel... 4 1.4 Vergelijkende

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Jaarverslag 2015 Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Webshop In onze webshop zijn, folders, informatieboeken en andere leuke hebbedingetjes te koop. Landelijke Endometriose Dag 2015 Een dag

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Inleiding Op 21 maart 2014 is Stadsdorp De Pijp officieel een vereniging geworden. Korte tijd daarvoor zijn de handtekeningen hiervoor bij de notaris gezet

Nadere informatie

Jaarrekening. St. AA & PNH Contactgroep

Jaarrekening. St. AA & PNH Contactgroep Jaarrekening 2012 St. AA & PNH Contactgroep Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel... 3 1.3 Vergelijkende cijfers... 3 2 Financiële positie... 4 2.1 Analyse:...

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Karakter

Stichting Vrienden van Karakter Stichting Vrienden van Karakter Jaarverslag 2014 Bestuursleden Vrienden van Karakter: dhr. drs. M. Krijgsheld dhr. P. Niesink mw. M. Verhoeven mw. drs. C. van Zijp Contactpersonen Karakter: mw. drs. B.

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

MS VerenigingsNieuws. Voor de agenda. Oproep! Vul hier de enquête in! Wat staat er op de agenda in het najaar van 2011

MS VerenigingsNieuws. Voor de agenda. Oproep! Vul hier de enquête in! Wat staat er op de agenda in het najaar van 2011 MS VerenigingsNieuws 7 e jaargang nummer 5 7 juli 2011 www.msvn.nl MS VerenigingsNieuws is de digitale nieuwsbrief voor de vrijwilligers van de MS Vereniging Nederland. MS VerenigingsNieuws verschijnt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 2de jaargang nr. 3 Zomer 2015 INHOUDSOPGAVE

NIEUWSBRIEF. 2de jaargang nr. 3 Zomer 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord Verslag Familiedag 30 mei jl Website Medical Alert Oproep Vriendenboekje Steun hard nodig Conferentie SMs, Birmingham 2015 Evenementen Tips VOORWOORD Voor u "ligt" de 3de Nieuwsbrief,

Nadere informatie

Jaarverslag Maasdonk 2009

Jaarverslag Maasdonk 2009 Jaarverslag Maasdonk 2009 Steunpunt Vrijwilligerswerk Vivaan Maatschappelijke activering Maasdonk Product Aantal Realisatie per 31.12.2009 Vrijwilligerssteunpunt Maasdonk unieke bezoeker website vrijwillig

Nadere informatie

Nieuwsbrief Regio Zuid- Holland - Juli 2016

Nieuwsbrief Regio Zuid- Holland - Juli 2016 Via deze nieuwsbrief wil het bestuur u op de hoogte brengen van de organisatiestructuur Zuid-Holland. Met als doel om het behartigen van de belangen van personen met niet-aangeboren hersenletsel en die

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten.

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Beleidsplan 2017 2019 De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. 1. De vereniging De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Verkenning diagnosegroep hartritmestoornissen

Verkenning diagnosegroep hartritmestoornissen Verkenning diagnosegroep hartritmestoornissen Arjan de Boer, regio Utrecht en t Gooi Anne Kors-Walraven, De Hart&Vaatgroep Margo Weerts, De Hart&Vaatgroep Agenda Welkom Aanleiding verkenning Inleiding

Nadere informatie

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling Artikel 1. Visie (1) 1.1 De Parkinson Vereniging ontwikkelt zich tot een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2016

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2016 Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2016 Inhoud Voorwoord...3 Activiteiten...3 Publiciteit...3 Externe contacten...4 Interne organisatie...5 Financiën...6 Dankbaarheid...8 Actiepunten voor 2017...8 2 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Missie en doelstelling... 3 2. Interne organisatie... 3 a) Bestuur... 3 b) Bezoldiging

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Estafetteloop

Jaarverslag Stichting Estafetteloop Jaarverslag 2013 20-4-2014 Stichting Estafetteloop Voorwoord Het bestuur Het ontstaan van Stichting Estafetteloop De Stichting Estafetteloop Missie Visie De 100 van Spijkenisse Hoe werkt het Barbecue Het

Nadere informatie

Totaal inkomsten 145.558

Totaal inkomsten 145.558 Begroting NVBT 2011 NVBT 2011 GBrek Omschrijving Begroting Inkomsten 4490 BT Inkomsten lidmaatschap 143.858 4491 BT Inkomsten publicaties/advertenties 200 4492 BT Studiedagen opbrengsten 1.500 4492 BT

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers 1 1. Samenstelling Bestuur en commissies peildatum 31-12-2014 Bestuur Voorzitter: Martina Teichert. Penningmeester en

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

HOORzaken december 2010 Kersteditie

HOORzaken december 2010 Kersteditie HOORzaken december 2010 Kersteditie Nog iets meer dan een week en dan is het al weer 2011. Het gaat snel dit jaar, vindt u ook niet? Ik aarzel al een paar dagen: ga ik nog even volle kracht vooruit om

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Jaarverslag... 2 Balans per 31 december 2012... 4 Staat van baten en lasten over 2012... 5 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli 2011-2015 Dit is het beleidsplan van de Stichting Vliegramp Tripoli. De bedoeling van het beleidsplan is om inzicht te geven in: de doelstelling en het beleid van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand

Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand 2014-2015 Stichting Tamar Center Thailand KvK nummer 24346554 RSIN 812161555 http://www.tamarcenter.org/nl Voorwoord In de afgelopen jaren heeft de Stichting

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13 Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken Jaarrekening 2O13 1 Colofon Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken Wildenburg 1 3058 Z T ROTTERDAM info@sofak.ni www.sofak.nl kvk-nummer: 41190406

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Maag Lever Darm Stichting. Wetenschappelijk Onderzoek Patiëntenverenigingen

Subsidievoorwaarden Maag Lever Darm Stichting. Wetenschappelijk Onderzoek Patiëntenverenigingen Subsidievoorwaarden Wetenschappelijk Onderzoek 2017 Patiëntenverenigingen INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE... 1 Doel 1 Wie kan subsidie aanvragen? 1 Eisen waaraan de aanvraag dient te voldoen 1 Wat bieden

Nadere informatie

Nr 16 januari kunnen zijn op ónze Patiëntenvereniging HOOFD-HALS.

Nr 16 januari kunnen zijn op ónze Patiëntenvereniging HOOFD-HALS. Nr 16 januari 2017 Online versie Met de beste wensen voor 2017 In 2016 mochten we rekenen op de steun van ruim 1.100 leden en donateurs. Wat een geweldig aantal betrokkenen! Ook bijzonder blij zijn we

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid!

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid! Samen in de nieuwe vereniging springen hopen we te realiseren op 1 januari 2016. Al de stukjes hopen we dan passend te hebben. Spannend en uitdagend! Een proces waar we steeds proberen beide verenigingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3 JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH Inhoudsopgave voorwoord pagina 2 doelstelling pagina 3 organisatie pagina 3 financiering woonproject pagina 4 activiteiten pagina 4 inkomsten en

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2016 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda.

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda. 15 november 2010 Algemene Leden Vergadering Deze laatste Algemene Leden Vergadering van 30 oktober 2010 is goed bezocht. Voor een deel stond deze vergadering in het teken van de herregistratie. Ina den

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering (ALV) ONDERWERP: Activiteitenverslag Datum: 9 juni Vastgesteld door bestuur d.d.

Algemene Leden Vergadering (ALV) ONDERWERP: Activiteitenverslag Datum: 9 juni Vastgesteld door bestuur d.d. AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Activiteitenverslag 2015 Datum: 9 juni 2016 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2016 ALGEMENE INFORMATIE Doelstelling van de organisatie

Nadere informatie

Toelichting balans 2014 ACTIVA

Toelichting balans 2014 ACTIVA Toelichting balans 2014 ACTIVA Vorderingen De "nog te ontvangen rente" betreft de rente over 2014 die begin 2015 wordt bijgeschreven: ING Zakelijke vermogenspaarrekening 7665666 33 ING Zakelijke vermogenspaarrekening

Nadere informatie

KBO NH. Het Werkplan december 2012

KBO NH. Het Werkplan december 2012 december 2012 KBO NH Het Werkplan 2013 In het werkplan staat in hoofdlijnen beschreven wat de KBO-NH gaat doen in 2013. Het betreft hier het pakket zoals het door besluiten van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN

PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN Projectgroep Patiëntenparticipatie September 2011 Patiëntenparticipatie op de Intensive Care van Tergooiziekenhuizen Steeds meer leeft

Nadere informatie