VOORWOORD. Voorwoord DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Voorwoord DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD"

Transcriptie

1 MEI 2014 JAARGANG 17 EDITIE 18 DE REGIONALE LUCHTHAVEN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD certificeringsproject van start Het project verkeert nog in de aanloopfase, maar als het aan de directie van Den Helder Airport en het Defensie Helikopter Commando ligt, is de civiele luchthaven samen met Maritiem Vliegkamp De Kooy over enige tijd gecertificeerd door de Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) en de Militaire Luchtvaart Autoriteit. De samenwerking hiervoor is recentelijk van start gegaan. Het certificeringsteam van Den Helder Airport en MVK De Kooy. V.l.n.r: Freek Bouwhuis, Jesse Keller en Chris Wijers. Leidend voor de certificering is verkeerstoren van Maritiem eveneens sprake is een civielmilitaire het luchthavenhandboek Vliegkamp De Kooy. Het samenwerking, is ons waarin alle gehanteerde militaire proces wordt begeleid voorgegaan. procedures en werkwijzen door Marc van den Elst, Quality nauwkeurig staan omschreven. Manager van het Defensie Draagvlak Namens Den Helder Airport Helikopter Commando. De Veiligheid staat in de luchtvaart houdt Jesse Keller zich met het totstandkoming van het civiele hoog in het vaandel. Met name project bezig. Deze 22-jarige handboek wordt begeleid door de technische processen, zoals student volgt momenteel aan de luchthavendirecteur Conny van het onderhoud aan de Hogeschool van Amsterdam de den Hoff. In februari van dit jaar helikopters en vliegtuigen, maar opleiding Aviation Studies. Ik zijn alle directbetrokkenen met ook de vliegprocedures staan zit nu in het derde jaar en loop het proces van start gegaan. nauwkeurig omschreven. Maar stage bij Den Helder Airport. Freek Bouwhuis: Je ontkomt er er zijn ook werkwijzen die al Namens Maritiem Vliegkamp niet aan om dit proces samen wel worden gehanteerd maar De Kooy zijn Plaatsvervangend uit te voeren omdat we nog niet beschreven zijn, zegt Hoofd Verkeersleiding Kapitein gebruikmaken van één Chris Wijers. Freek Bouwhuis en Airfield luchtvaartterrein. Gelukkig Manager Sergeant-majoor Chris hoeven we niet opnieuw het Wijers bij het proces betrokken. wiel uit te vinden, want Beiden zijn werkzaam op de Eindhoven Airport, waar - vervolg op pagina 2 - VOORWOORD Voorwoord Ook dit jaar gaan de ontwikkelingen op Den Helder Airport onverminderd door. Zo is op vrijdag 4 april de nieuwe brandstofinstallatie officieel in gebruik genomen en gaat in september de renovatie van start van de spots 7, 8 en 9. Deze worden onder andere voorzien van een nieuwe asfaltlaag en belijning. Ook zijn we samen met Maritiem Vliegkamp De Kooy begonnen aan een certificeringsproces dat ongeveer twee jaar in beslag zal nemen. Meer hierover leest u elders in deze nieuwsbrief. Wij geven in deze editie ook weer het woord aan diverse 'bewoners' van onze luchthaven. Zo vertellen de Base Managers Remco Siemerink en Pieter Broos over de Search And Rescue (SAR) operaties die NHV vanaf begin dit jaar vanaf Den Helder Airport uitvoert en over de nieuwe offshorehelikopters die op termijn naar onze luchthaven komen. Hendrik Faber, voormalig Hoofd Bureau Geluidshinder, Zonering en Rapportering van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) in Breda, is op 1 januari van dit jaar tot onze raad van commissarissen toegetreden. Hij heeft hiermee Nico Bais als vertegenwoordiger van de gemeente Den Helder opgevolgd. Verder stellen wij twee nieuwe medewerkers aan u voor. Dit zijn Linda Wielens die de functie van financieel-administratief medewerkster heeft aanvaard en onze nieuwe technische man Leo Schilder. In de rubriek 'Vrouwen in de offshorewereld' vertelt Marianne Okkerse-Biersteker over haar ervaringen als beveiligster op de luchthaven en gunt Rory Schuttenhelm ons een kijkje in de reiswereld. Samen met zijn moeder Beatrix runt hij op Den Helder Airport onder de paraplu van The Travel Club een zelfstandig reisbureau, waarbij hij mensen die een vakantie- of zakenreis willen maken persoonlijk advies geeft en voor hen desgewenst ook de tickets regelt. Tot slot wil ik u attenderen op de nieuwe, gratis Wifi-verbinding voor snelle toegang tot het internet die onze passagiers wordt geboden en de geheel vernieuwde website die in juli wordt gelanceerd. Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief nog meer over ons bedrijf willen weten, dan nodig ik u uit een bezoek te brengen aan Den Helder Airport. Uiteraard wordt alle informatie en nieuws ook gepubliceerd op onze website: Conny van den Hoff Directeur Luchthavenweg 10A, 1786 PP Den Helder Telefoon: (0223) Internet: 1

2 certificeringsproject van start (VERVOLG) Het is goed om deze nog eens tegen het licht te houden. Als blijkt dat op termijn werkwijzen anders moeten, dan dient ook het handboek met richtlijnen te worden aangepast. Freek Bouwhuis verwacht dat er voor diverse onderdelen nog zaken moeten worden omschreven. Hierbij valt te denken aan brandweer, meteo, platformafhandeling, operaties en verkeersleiding. Jesse Keller vult aan: Zelf ben ik bezig met het beschrijven van de processen op Den Helder Airport. Hiervoor verzamel ik informatie bij de directie van de luchthaven, alsmede bij de afhandelaar en bij Security. Vanuit IL&T zijn de inhoudelijke eisen voor de handboeken kenbaar gemaakt. We kunnen deels verwijzen naar bestaande procesbeschrijvingen en andere werkwijzen moeten nog beschreven worden. Jesse heeft overigens al ervaring met onderzoeken. Van september 2013 tot februari 2014 heb ik met vijf medestudenten voor KLM Cargo een onderzoek gedaan naar de Air Cargo Truckingmarkt. Uiteindelijk hebben wij hierover een mooi rapport kunnen presenteren. Met evenveel enthousiasme is Jesse nu ook op Den Helder Airport aan het werk gegaan. In elk geval tot begin juli. Dan zal het certificeringsproces nog niet zijn afgerond, maar hij heeft al aangegeven graag tot het eind betrokken te willen blijven. Volgend opleidingsjaar ga ik het afstudeertraject in. Ik heb al bij mijn stagebegeleider geïnformeerd of ik op Den Helder Airport mag afstuderen. Daar is helaas nog geen duidelijkheid over. Freek Bouwhuis zegt tot slot: Men moet niet de indruk krijgen dat hier niet veilig wordt gewerkt omdat niet alle procedures omschreven staan. Juist het tegendeel is waar. Als alles goed wordt omschreven, wordt ook gelijk duidelijk waarom je iets doet en waar je het kunt terugvinden. Alles is hierdoor duidelijk en gewaarborgd voor de toekomst. officiele ingebruikname nieuwe brandstofinstallatie Internationaal luchtvaartbrandstofleverancier Air BP heeft vrijdag 4 april haar gloednieuwe brandstofinstallatie op Den Helder Airport officieel in gebruik genomen. De installatie heeft, verdeeld over twee tanks, een opslagcapaciteit van in totaal liter Jet A1 brandstof voor General Aviation activiteiten, waaronder de helikopteroperaties die vanaf deze luchthaven worden uitgevoerd. Het ontwerp en de aanleg van de nieuwe brandstofinstallatie heeft tien maanden in beslag genomen en van Air BP een investering gevergd van circa 1 miljoen euro. De aanleg is een vervolg op de overname door Air BP, in september 2012, van de brandstofoperatie op Den Helder Airport. De uitgevoerde werkzaamheden omvatten de installatie van twee nieuwe opslagtanks, elk met een capaciteit van liter, de aanleg van nieuwe ondergrondse leidingen en de uitbreiding van het aantal tanklocaties van zes naar tien. Tevens bevindt de nieuwe installatie zich nu op een iets grotere afstand van het stationgebouw. De installatie bestaat uit een controle-unit voor de bediening en een samplekamer voor het nemen van monsters. Met de installatie worden onder andere de helikopteroperators CHC Helicopters Netherlands, Noordzee Helikopters Vlaanderen, DanCopter en Heli Holland bediend. Deze maatschappijen vervoeren offshorepersoneel van en naar olie- en gasproductieplatformen op de Noordzee. Tijdens de officiële ingebruikname heette Conny van den Hoff de genodigden van harte welkom op Den Helder Airport. Zij prees de gedegen voorbereiding, het goede overleg tussen alle betrokken partijen en het uitstekende eindresultaat. Vervolgens sprak CEO David Gilmour van Air BP de genodigden toe. Wij zijn verheugd over de oplevering van de nieuwe brandstofinstallatie, die de brede technologische mogelijkheden van Air BP in Nederland vertegenwoordigt. Het is onze bedoeling via ons toegewijde lokale team en voortbouwend op onze technische en operationele kennis in deze markt te blijven groeien. Wij zijn er trots op dat wij al meer dan 50 jaar in Nederland opereren. Deze nieuwe brandstoffaciliteit onderstreept onze inzet voor de regio op de lange termijn. Hierna bedankte hij Den Helder Airport, CHC Helicopters Netherlands en aannemer Mokobouw voor hun toewijding en teamwork tijdens de uitvoering van dit project. Met de ingebruikname van deze installatie is de totale brandstofopslagcapaciteit op Den Helder Airport met liter vergroot. 2

3 nhv slaat vleugels verder uit Met de inzet, vanaf begin dit jaar, van twee Search And Rescue (SAR) helikopters en met de komst van twee transporthelikopters voor de offshore olie- en gassector wil Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) op Den Helder Airport haar vleugels verder uitslaan. De SAR-operaties worden met Dauphin AS365N helikopters uitgevoerd, terwijl de nieuwe offshorehelikopters van het type EC175 zijn. Hiervan wordt de eerste nog dit jaar in Den Helder verwacht. Het SAR-operatorschap van NHV werd meteen na de gunning van het contract, eind 2013, op Den Helder Airport opgezet en was rond de jaarwisseling volledig operationeel. Base Manager en Senior Pilot SAR Remco Siemerink: Op Den Helder Airport hebben we twee Dauphin AS365N helikopters gestationeerd. De SAR-afdeling telt on-site tien medewerkers, waaronder twee helikopterbemanningen van elk vier personen. Ofwel twee vliegers, een hoist operator (bediener hijsmechanisme, red.) en een medic/rescue zwemmer. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week stand-by. Overdag zitten we bij een oproep binnen vijftien minuten in de lucht, 's avonds en 's nachts binnen 45 minuten. Hiervoor worden we altijd aangestuurd door de Kustwacht. SAR-operaties zijn voor de Belgische helikopteroperator niet nieuw. Vanuit de Rotterdamse Pistoolhaven opereren wij al enige tijd met een hetzelfde type helikopter als waarvan er nu twee op Den Helder Airport zijn gestationeerd. Voor Nederland is het best uniek dat we met drie van deze toestellen zo'n spreiding hebben. Hierdoor is er altijd wel een SAR-helikopter beschikbaar. Bijzonder is ook dat we met onze Dauphins direct naar ziekenhuizen in Leeuwarden, Groningen, Beverwijk of Rotterdam kunnen vliegen en daar op of bij het ziekenhuis kunnen landen. Met de veel grotere S61Nhelikopters die voorheen werden ingezet, moest dikwijls op Den Helder Airport worden geland om vervolgens het slachtoffer in een ambulance naar een ziekenhuis te kunnen vervoeren, aldus Remco Siemerink die verantwoordelijk is voor alle SARoperaties binnen NHV. Deze SARoperaties werden ook in Frankrijk en Frans-Guyana uitgevoerd. In Frans-Guyana had de operator ook een basis van waaruit voor de offshore olie- en gassector werd gevlogen. Tegenwoordig is het een trend De twee SAR-helikopters met hun bemanningen die vanaf begin dit jaar op Den Helder Airport zijn gestationeerd. (Foto: NHV) om op zeer afgelegen locaties niet alleen voor deze sector te vliegen, maar daarnaast ook een SAR-afdeling te hebben. Voor de SAR-activiteiten vanaf Den Helder Airport heeft NHV met NOGEPA/Ministerie IL&T een contract met een looptijd van zes maanden gesloten, met de mogelijkheid tot verlenging. Acties Over de inzet van de twee SARheli's in de eerste drie maanden van dit jaar zegt Remco Siemerink: Zestig procent van onze SAR-acties doen wij voor de olie- en gassector. En dan gaat het met name om medische evacuaties van mensen die op de offshoreplatformen werken. Vanaf begin dit jaar hebben we al bijna 20 acties uitgevoerd en dat is aanzienlijk. Ook zijn door ons mensen met klachten of verwondingen van diverse schepen gehaald en is een aantal zoekacties gehouden. Wij signaleren een trend dat er voor dit laatste steeds vaker helikopters worden ingezet, omdat je vanuit de lucht een veel beter zicht hebt. Beter dan bijvoorbeeld vanaf een reddingboot tussen de golven. En je bestrijkt ook nog eens een groter gebied. Vanuit Rotterdam hebben we al eens een succesvolle zoekactie gedaan naar twee meisjes die in de bossen en duinen op Oostvoorne waren verdwaald. Met de Dauphin helikopters kan drie uur achter elkaar worden gevlogen. Dan moet er eventueel op één van de platformen worden getankt. Per toestel kunnen maximaal acht mensen/drenkelingen worden meegenomen. De SAR-operaties op Den Helder Airport staan op zich, net als de operaties voor de olie- en gasindustrie. De heli's die door beide divisies worden ingezet staan wel samen in één hangaar. Nieuwe heli's Ander nieuws uit de keuken van NHV betreft de investeringen die worden gedaan ten aanzien van de aanschaf van nieuwe helikopters. Begin 2012 is al een order geplaatst voor de aanschaf van tien offshorehelikopters van het geheel nieuwe EC175 type. En eerder dit jaar is bekend geworden dat NHV er nog zes extra heeft besteld. Base Manager Pieter Broos is verantwoordelijk voor de helikopteroperaties vanaf Den Helder Airport voor de olieen gassector. Het besluit om dit nieuwe type offshorehelikopter aan te schaffen, is tweeledig. Het gaat zowel om vlootuitbreiding als vlootvernieuwing. Wij hebben altijd een relatief jonge vloot gehad, met een gemiddelde leeftijd van vier jaar. Dat willen we graag zo houden, want dat is investeren in de toekomst. De Belgische maatschappij heeft op dit moment een vloot van 28 helikopters. Vanaf Den Helder Airport wordt met twee toestellen van het type EC155 B1 en een toestel van het type AS332 L2 Super Puma voor Wintershall Noordzee gevlogen. Deze maatschappij gaat ook als eerste met de nieuwe EC175 heli's vliegen. De nieuwe heli's worden in de periode opgeleverd. De eerste komt in oktober van dit jaar naar Den Helder Airport en de tweede volgt in januari Samen met een EC155 B1 gaan beide toestellen voor Wintershall Noordzee vliegen. Bijzonder aan de EC175 is dat deze speciaal is ontworpen ten behoeve van de offshore olie- en gassector. De fabrikant heeft dit product ontwikkeld in nauwe samenwerking met de oliemaatschappijen en helikopteroperators, dus met mensen die er dagelijks mee moeten opereren. Zij kennen de gebreken van de huidige helikopters die zijn gebouwd zonder de ervaringen die er ondertussen mee zijn opgedaan. Door de gebruikers erbij te betrekken, is een fantastisch product ontwikkeld waar wij echt helemaal in geloven. Zeker gezien onze betrokkenheid bij de ontwikkeling en onze goede relatie met Eurocopter. In november hebben we een prototype op Den Helder Airport gedemonstreerd. Als passagier krijg je echt een airliner gevoel, zoveel ruimte is er in het toestel voorhanden. In plaats van bankjes, die je tot nu toe met meerdere mensen moest delen, heb je nu een eigen stoel met ruim uitzicht naar buiten en richting cockpit. En voor de piloten is alle informatie op twee schermen geconcentreerd, waardoor het voor hen veel relaxter vliegen en werken is. Er gaan ook nieuwe EC175 helikopters naar de basis van NHV in Ghana. Afhankelijk van de belangstelling van andere oliemaatschappijen worden er mogelijk nog meer dan twee van deze toestellen op Den Helder gestationeerd. Plan is om dit nieuwe type op termijn ook als SAR-heli te gaan inzetten. De fabrikant, die sinds kort Airbus Helicopters heet, werkt hier al aan. Bij de offshoreafdeling van NHV in Den Helder werkt een veertigtal mensen, waarvan een aantal al wordt voorbereid op de komst van de nieuwe heli's. Naast de reguliere operaties voor Wintershall Noordzee wordt er ook regelmatig ad hoc gevlogen voor andere olieen gasmaatschappijen, evenals voor verschillende andere bedrijven die offshore actief zijn. We zitten alweer meer dan een jaar op Den Helder Airport en voelen ons hier al helemaal thuis, zegt Pieter Broos tot besluit. De nieuwe EC175-helikopter die speciaal voor de olie- en gassector is ontwikkeld. (Foto: NHV) 3

4 nieuwe commissaris hendrik faber:,, altijd al iets met,, helikopters gehad Zo'n 38 jaar lang was Defensie zijn werkgever. Aan dit dienstverband kwam een einde toen Luitenant-kolonel Hendrik Faber twee jaar geleden op 56-jarige leeftijd met functioneel leeftijdsontslag (FLO) ging. Veel te jong om stil te zitten vond hij zelf en daarom richtte hij een adviesbureau in omgevingsrecht op. En op 1 januari van dit jaar volgde hij Nico Bais op in zijn functie van commissaris van Den Helder Airport namens de gemeente Den Helder. Dit commissariaat is voor mij een ideale gelegenheid om weer lekker met de luchtvaart bezig te zijn. Sinds ik met FLO ben gegaan, heb ik Defensie op zich niet gemist, maar wel de luchtvaart. Daarom vind ik het heerlijk om hier op Den Helder Airport weer de lucht van kerosine te mogen opsnuiven. De civiele luchthaven is net als het naastgelegen Maritiem Vliegkamp De Kooy bekend terrein voor Hendrik Faber. De laatste acht jaar van zijn actieve loopbaan heeft hij namelijk de functie bekleed van Hoofd Bureau Geluidshinder, Zonering en Rapportering van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) in Breda. Eén van mijn taken was de afhandeling van klachten over alle militaire vliegvelden in Nederland, waaronder dus ook De Kooy. Ook hield ik mij bezig met de geluidszonering rond deze vliegvelden. In deze hoedanigheid adviseerde Luitenant-kolonel Faber de Staatssecretaris van Defensie en de Militaire Luchtvaart Autoriteit. Ook besteedde hij veel tijd aan het geven van voorlichting en hield hij door de jaren heen voor belangstellenden lezingen in vreemde vogel de regio Den Helder en op Texel. Daarnaast vond hij ook nog de tijd om rechten te Onze luchthaven mocht op maandag 21 oktober een wel heel studeren, waardoor hij na zijn vreemde vogel verwelkomen. Het was een zogeheten functioneel leeftijdsontslag als tiltrotorvliegtuig van het type Bell Boeing V-22 Osprey van de jurist een eigen adviesbureau Amerikaanse Luchtmacht. Het vliegtuig was afkomstig van in omgevingsrecht kon de Engelse basis Mildenhall en was naar Den Helder gekomen om de geschiktheid van Maritiem Vliegkamp De beginnen. Kooy als luchthaven te verkennen. Dit vanwege een op handen zijnde internationale oefening. Het toestel valt op Enige werkgever door de dubbele staart en korte brede vleugels. Aan de Bij Hendrik Faber ontwikkelde uiteinden hiervan zijn de motoren gemonteerd. Met zich al vroeg een voorliefde driebladige rotors die tevens als propellers kunnen fungeren. voor helikopters. Om deze Omdat de motoren met rotors draaibaar zijn, kan het toestel reden wilde ik graag iets met verticaal, net als een helikopter, en horizontaal als een elektronica en helikopters gewoon vliegtuig landen. Om de Bell Boeing V-22 Osprey in te gaan doen. Het was dan ook schepen, kunnen de vleugels roteren en de rotors worden niet vreemd dat hij na de opgeklapt. Dit proces neemt slechts twee minuten in beslag. middelbare school bij de KMA Met het vliegtuig kunnen 24 manschappen met volledige (Luchtmacht) in Breda een bepakking worden vervoerd. Verder kan de laadruimte opleiding besloot te gaan worden ingericht voor het transport van een compleet volgen. Na afronding van deze hospitaal, inclusief medisch personeel en uitrusting. opleiding ben ik bij diverse onderdelen van de Koninklijke Luchtmacht geplaatst, die al die jaren dus mijn enige werkgever zou blijven. Tot het sleutelen aan helikopters kwam het echter niet. Maar in de diverse functies die hij bekleedde, kreeg hij vaak wel met deze luchtvaartuigen te maken, zoals gedurende een plaatsing bij een projectorganisatie van de Staf 11 Air Manoeuvre Brigade, het samenwerkingsverband van Commissaris Hendrik Faber: Het is fijn om weer de lucht van kerosine te kunnen opsnuiven. het Defensie Helikopter Commando en de Luchtmobiele Brigade. En tijdens een missie van de Verenigde Naties naar Irak waar hij medio jaren negentig deel van uit maakte. Daar verzorgde ik voor UNSCOM met de Duitsers de helikopterplanning. Zij vlogen toen met CH53 helikopters. Maar ook bij Bureau Geluidshinder, Zonering en Rapportering kreeg hij vaak te maken met helikopters. In die acht jaar dat ik daar werkte, moest ik ook vaak de klachten over geluidshinder door helikopters afhandelen. Vooral wanneer het oefeningen betrof. Tot zijn grote tevredenheid zullen in zijn functie van commissaris van Den Helder Airport helikopters weer een belangrijke rol spelen. Ik heb altijd al iets met helikopters gehad en ik ben blij dat ik er nu weer mee te maken krijg. Samen sterk Over de rol die Den Helder Airport in de luchtvaartsector speelt, zegt Hendrik Faber: Deze civiele luchthaven voorziet eigenlijk in een maatschappelijke behoefte. Van hieruit worden mensen van en naar offshoreplatformen overgebracht om daar hun werk te kunnen verrichten. En dat is werk waarvan wij allemaal profiteren in de vorm van het kunnen beschikken over olie, gas en elektriciteit. Dat voelt voor mij anders dan een normale commerciële luchthaven. Op de manier waarop hij zijn functie van commissaris gaat invullen, zegt hij: Ik wil mij graag inzetten voor behoud van de continuïteit en de strategische positie van het bedrijf. Met als doel dit bedrijf tot in lengte van jaren te kunnen blijven uitvoeren, en dan natuurlijk het liefst samen met Defensie. Maar je weet nooit wat de toekomst zal brengen. De komende jaren lijkt de continuïteit gewaarborgd, maar in het ergste geval zal je ook zonder je huidige buren als civiele luchthaven moeten kunnen blijven opereren. Maar voorlopig moeten we samen met Defensie de zaken zo goed mogelijk zien te organiseren, zodat je elkaar versterkt. Ook de inbedding van de luchthaven in de omgeving is belangrijk. En het maakt hierbij niet uit of dit nu militair of civiel is. Een goede relatie met je buren blijft belangrijk. Maar ook dat de luchthaven door de omgeving wordt gedragen. Vanuit mijn laatste functie bij de Koninklijke Luchtmacht weet ik welke problemen mensen in de omgeving van een luchthaven ondervinden en hoe daar mee moet worden omgegaan. Ook weet ik hoe de politiek en de gemeentebesturen hierover denken. Hendrik Faber wil als klankbord fungeren voor de directie van Den Helder Airport, die in zijn ogen op voortreffelijke wijze wordt geleid. Ook wil hij graag zijn juridische kennis inbrengen. In de Raad van Commissarissen vertegenwoordigt hij de gemeente Den Helder. Over de toekomst van Den Helder Airport heeft Hendrik Faber een duidelijke mening. Als we in deze markt op dezelfde manier, met een klein beetje groei, blijven opereren, dan kunnen we nog vele jaren vooruit. Mogelijk worden de helikopters op termijn ook ingezet voor het uitvoeren van snelle reparaties op de in windparken opgestelde transformatorplatformen. Naast stabiliteit, continuïteit en inbedding in de omgeving is het ook ontzettend belangrijk te blijven investeren in de relatie met Defensie. Je ziet hier dat dit goed werkt. Maar dat is ook het geval op de luchthaven van Eindhoven en op Woensdrecht, al is het daar op kleinere schaal. Samen sterk. Daar komen we verder mee. 4

5 als familiebedrijf actief in reiswereld maat bedienen. Op de zakelijke opererend vanuit zowel huis als gestationeerd op Maritiem markt gaan we onder de vlag van kantoor. Maar als de klant dit Vliegkamp De Kooy, de buren The Travel Club Business aan de wil, komen we ook langs of gaan van Den Helder Airport. Tijdens slag. Dat is een nieuw merk we naar een locatie die op dat zijn afwezigheid regelt Beatrix waarmee een select groepje moment het beste uitkomt. Ons alle zaken. Eerder stond Rory binnen The Travel Club zich doel is de klant al het werk uit ook al aan de wieg van bezighoudt. Rory is ook van handen te nemen. Dat scheelt reisbureau Ivor Travel, maar plan om de komende maanden veel tijd en men hoeft zich moest deze activiteiten bij offshorebedrijven in de Kop verder nergens zorgen over te stopzetten toen hij de vlieger- van Noord-Holland langs te gaan maken. Of het nu gaat om alleen opleiding in ging. Sindsdien is om de diensten die zijn vliegtickets of om een pakket- er in de luchtvaart- en reisbureau kan verlenen te reis, het blijft voor ons reisbranche op het gebied van Persoonlijk reisadviseur Rory Schuttenhelm houdt kantoor op Den Helder Airport. presenteren. Onderscheid maatwerk. Zelfs als een klant online boekt, kunnen wij hem of haar nog adviseren over zaken regelgeving zoveel veranderd dat het haast onmogelijk is om als zelfstandig ondernemer te Een reisbureau dat 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is voor zowel vakantiegangers Over de sterke punten van zijn bedrijf zegt Rory: Ons reisbureau is 24 uur per dag, 7 dagen als verzekeringen, huurauto's, hotels, en dergelijke. Rory verricht al dit werk naast zijn kunnen opereren. Daarom hebben wij ons aangesloten bij een sterke partij als The Travel als zakelijke reizigers. Beatrix en Rory Schuttenhelm, franchiseondernemers in Den per week bereikbaar. Wij werken volgens het principe van mobiel of zelfstandig reisadviseur, werk als helikoptervlieger bij het Defensie Helikopter Commando. Hiervoor is hij Club. Op deze manier is mijn wens om zelfstandig te opereren toch nog vervuld. Helder voor The Travel Club, staan werkelijk dag en nacht klaar om hun diensten te verlenen. Op Den Helder Airport beschikken zij over een eigen kantoor. Al vanaf 1 januari 2010 maken moeder Beatrix en zoon Rory Schuttenhelm deel uit van Nederlands grootste keten van zelfstandige reisadviseurs. Rory: The Travel Club in Nederland is zo'n vier jaar geleden gestart met 70 persoonlijke reisadviseurs en op dit moment zijn het er al meer dan 150. Al deze adviseurs opereren zelfstandig, meestal vanuit huis. Wij vormen hierop een uitzondering omdat wij daarnaast op Den Helder Airport over een eigen kantoor beschikken. The Travel Club is niets anders dan een onafhankelijke franchiseorganisatie die optreedt in het belang van al deze persoonlijke reisadviseurs en hen de mogelijkheid biedt zelfstandig te opereren. Maar dan wel als onderdeel van een grote reisorganisatie die aangesloten is bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en goede contacten onderhoudt met touroperators, vliegmaatschappijen en hotelketens. Verder verzorgt The Travel Club ook de IATA ticketverkoop. Lag het accent van de activiteiten van Beatrix en Rory de eerste jaren voornamelijk op de vakantiereizenmarkt, nu willen zij zich ook gaan richten op de zakelijke markt. Op dit moment worden hun computersystemen hierop aangepast. Zakelijke markt Rory vervolgt: Vorig jaar waren we al een eind op weg om de zakelijke markt te betreden. Dit had te maken met de lijndienst die LoganAir tussen Aberdeen en Den Helder wilde opzetten. Inmiddels hebben we ons aangesloten bij een aantal luchtvaartmaatschappijen en verzorgen we over de hele wereld de IATA ticketverkoop voor de zakelijke markt. Wij hanteren een concept waarbij we goedkoop kunnen inkopen en wereldwijd toegang hebben om bij vrijwel alle hotelketens boekingen te doen. Een belangrijke doelgroep is de offshoresector. Op Den Helder Airport willen wij de lokale agent worden voor alle mensen die hier naartoe reizen om offshore te gaan werken. Met onze vestiging op de luchthaven kunnen wij hen op 5

6 In dienst van NOORDWEST Services & Security houdt Marianne Okkerse- Biersteker de zaken op Den Helder Airport nauwlettend in de gaten. Werk dat de in Den Helder geboren en getogen beveiligster na aan het hart ligt en dat ze nog heel lang hoopt te mogen blijven doen. VROUWEN IN DE OFFSHOREWERELD zo n baan vind je niet snel ergens anders Al vanaf 2007 is Marianne op Den Helder Airport te vinden. Na haar middelbare schoolopleiding heeft ze echter eerst heel ander werk gedaan. Voordat ik hier aan de slag kon, werkte ik vijf jaar in de kraamzorg. Omdat deze baan mij niet de mogelijkheid bood om het aantal uren te werken dat ik graag zou willen, besloot ik een opleiding tot beveiliger te gaan volgen. Hierbij hoorde ook een stageplek. Deze werd mij geboden door CSU Security, het bedrijf dat destijds de beveiliging op de luchthaven deed. Van hen mocht ik werken en leren combineren, met uitzicht op een baan als ik mijn opleiding met succes zou hebben afgerond. Dit laatste lukte en zodoende trad ik in 2008 officieel in dienst van CSU Security om later ook over te gaan naar NOORDWEST Services & Security. Na de eenjarige basisopleiding tot beveiliger heeft Marianne naast haar werk ook nog een coördinatoropleiding van twee jaar gevolgd. Omdat ons bedrijf een door ECABO erkend leer/stagebedrijf is voor aankomende beveiligers, komt deze opleiding mij in mijn functie van stagebegeleider nu goed van pas. Uniform Marianne is één van vijf vrouwen die op de Den Helder Airport in uniform voor het beveiligingsbedrijf haar werk doet. Zelf vind ik dat niet erg, want zo ben je duidelijk herkenbaar en nemen mensen sneller iets van je aan. Ook komen ze sneller naar jou toe om iets te vragen. Haar dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het controleren van passagiers die offshore gaan en het controleren en innemen van hun bagage. Om ook op het bezit van gevaarlijke voorwerpen, zoals bijvoorbeeld wapens, te kunnen controleren, maken wij gebruik van een metaaldetectiepoort en een X-ray apparaat. Verder controleren wij op gevaarlijke stoffen, drugs en medicijnen en worden alcoholtesten uitgevoerd. Wij nemen ook 's nachts de bewaking van Den Helder Airport voor onze rekening en zijn verantwoordelijk voor het parkeerbeheer en de toegangscontrolesystemen. En niet te vergeten laten we ook de verplichte veiligheidsfilm zien aan passagiers die met een helikopter offshore gaan. Met name de contacten met mensen, ofwel de services en hospitality kant van mijn werk, vind ik heel leuk. Elke werkdag is hier weer anders. Dat veel van deze contacten in het Engels gaan, is voor haar geen probleem meer. In het begin heb ik hier wel aan moeten wennen, maar nu gaat het mij goed af. Marianne loopt wisselende diensten (ochtend/ middag/weekend) en draait mee in de consignatiedienst, waardoor ze ook soms 's nachts oproepbaar is. Ook maak ik, net als al mijn andere collega's, deel uit van het BHV-team op Den Helder Airport. We hebben hiervoor allemaal een BHVcertificaat en een EHBOdiploma behaald. Omdat ons bedrijf de leiding heeft bij de bedrijfshulpverlening, oefenen we elke maand. Mopperen Hoewel de contacten met de passagiers over het algemeen prettig verlopen, wordt er af en toe ook gemopperd. De meeste mensen ondergaan zonder problemen de controles en bekijken keer op keer de veiligheidsfilm. Soms vinden mensen vooral dit laatste niet Marianne Okkerse-Biersteker één van de vijf vrouwelijke beveiligers op Den Helder Airport. nodig, omdat ze al vaker offshore zijn geweest. Ik leg dan nog een keer uit dat dit de regels zijn van de helikoptermaatschappij en de oliemaatschappij waarvoor ze werken. Echte problemen doen zich eigenlijk nooit voor. Op de vraag of ze zelf al eens in een helikopter heeft gevolgen, antwoordt Marianne: Ik heb twee keer tijdens een open dag een korte vlucht mogen maken. Eén keer in een S-61 en één keer in een EC155, beiden van CHC. Voor mij was het een bijzondere ervaring om de stad waar ik woon eens van bovenaf te bekijken. Op een offshoreplatform ben ik nog nooit geweest. De beveiliging tijdens open dagen is voor de medewerkers van NOORDWEST Services & Security een hele klus. Voor ons is dit een groot evenement. Maar de sfeer is altijd heel goed en we hebben eigenlijk nooit problemen meegemaakt. Marianne is getrouwd en sinds acht maanden de trotse moeder van een dochter. Ze is dol op buitenactiviteiten als skaten, fietsen en strandwandelingen. Verder volg ik een keer per week een gecombineerde les op de sportschool om in conditie te blijven. Het werken in een klein team waar men elkaar door en door kent bevalt haar heel goed. Als er iets voorvalt, wordt dit samen gedeeld en er wordt ook rekening met elkaar gehouden. Moet je onverwachts weg dan is er altijd wel een collega die je dienst wil overnemen. Daar wordt nooit moeilijk over gedaan. Bij ons heerst een echt familiegevoel, waar we heel zuinig op zijn. Ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk. Een baan als dit zul je volgens mij niet snel ergens anders vinden. 6

7 nieuwe medewerkers in dienst Het team van Den Helder Airport heeft begin dit jaar twee zeer ervaren medewerkers mogen verwelkomen. Linda Wielens uit Den Helder is als financieel-administratief medewerkster in dienst getreden en Leo Schilder uit 't Zand als technisch medewerker. Beiden voelen zich ondertussen helemaal thuis op de luchthaven. Linda Wielens, geboren en geldautomaat haar intrede deed, opmerkzaam gemaakt op de in het klein. Het is een werkplek getogen in Den Helder, woont werd mijn werk daar een stuk vacature van financieel-admi- met een fantastisch mooi met haar gezin bij Den Helder minder leuk en besloot ik in nistratief medewerkster op Den uitzicht. Iedereen is aardig en Airport om de hoek. Zij had niet Haarlem voor mijn vader te gaan Helder Airport. Ik had in één behulpzaam en lijkt met plezier verwacht, na bijna twintig jaar werken. Hij had een eigen bedrijf week drie sollicitatiegesprekken, zijn of haar werk uit te voeren. buiten de stad te hebben gewerkt, in elektrische- en handgereed- waarvan de eerste bij Den Helder Wel heb ik mij erover verbaasd zo dicht bij huis zo'n leuke baan te vinden. Na de MAVO en MEAO volgde ik in Hengelo nog schappen en bevestigingsmaterialen, waarvoor ik circa zestien jaar de boekhouding verzorgde. De Airport. Weer thuis werd ik gelijk gebeld dat ik was aangenomen. De andere gesprekken besloot ik hoeveel mensen hier werken. Linda is drie dagen per week, op maandag, dinsdag en donderdag, Linda Wielens versterkt met haar schat aan ervaring het team van Den Helder Airport. de Toeristische Informatie afgelopen vier jaar werkte Linda toen maar af te zeggen. werkzaam in het kantoor van de Opleiding (TIO). Hierna ging ik in dichter bij huis bij bouwgerela- Op 16 januari van dit jaar is Linda luchthavendirectie. Naast haar waar ik 35 jaar zou blijven Den Helder op het kantoor van teerde bedrijven, waarvoor zij de in haar nieuwe functie begonnen. werk besteedt zij veel tijd aan werken. Toen dit bedrijf stopte, de Rabobank aan het Julianaplein administratie deed. Op zoek naar Over haar eerste indrukken zegt haar gezin. Veel tijd voor hobby's was ik de laatste medewerker die aan de slag. Toen vijf jaar later de een andere baan werd zij zij: Ik vind het hier net Schiphol heeft ze niet. Na zelf jaren heel er uit ging. Een half jaar later intensief voor basketbalclub werd hij door het UWV gewezen Noordkop te hebben gespeeld, vind ik het nog steeds leuk om op een vacature bij Den Helder Airport. Voor het eerst van mijn de prestaties van het eredivisie- leven moest ik echt op sollicitatie- team Port of Den Helder Kings te gesprek en tot mijn grote volgen, maar mijn gezin heeft verbazing kwam ik tegenover nu de hoogste prioriteit. drie vrouwen te zitten. Leo had een goede indruk achtergelaten, Allereerste sollicitatie want al heel snel kreeg hij te Ook Leo Schilder is onder de horen dat hij op de luchthaven indruk van de dynamiek op van harte welkom was. Ondanks Den Helder Airport. Net als dat ik hier pas een paar maanden Linda is hij hier afgelopen werk, voel ik me als een vis in het januari aan een nieuwe water. Ik kan met iedereen goed uitdaging begonnen. Na de opschieten en heb het onwijs lagere school in 't Zand volgde naar mijn zin. Het is een baan Leo in Den Helder een voor 30 uur in de week. Ik begin LTS-opleiding Metaaltechniek. 's morgens om 8 uur en om 3 uur Hierna kreeg hij, zonder te zit mijn werk erop. Leo's grote hoeven te solliciteren, in hobby is het trainen van Schagen een baan in de paarden. Samen met een groep metaalbouw. Na het vervullen vrienden, verenigd in 't Zand van mijn dienstplicht kon ik in Racing Stable, heb ik drie 1978 ook weer gelijk aan de slag harddravers. Elke zaterdag train bij Aannemingsbedrijf De Leeuw, ik meerdere paarden. Daarnaast zit ik in het Korte Baan Bestuur van de Harddraverij. Elk jaar wordt met Pasen voor alle bestuursleden een wedstrijd georganiseerd, waarbij ik nogal eens in de prijzen val. Leo voert zijn hobby uit op de entrainement bij Langeweg aan de Ruygweg in 't Zand. Wat zijn actieve loopbaan betreft, heeft hij nog tien jaar voor de boeg. Ik hoop dat ik deze tijd bij Den Helder Airport mag volmaken. Alle ervaring die ik in de aannemerij heb opgedaan komen mij hier goed van pas. Het is een mooie baan met veel vrijheid en Leo Schilder: Het is een mooie baan met veel vrijheid en fijne contacten. fijne contacten. Dat ik dit op mijn leeftijd nog mag meemaken. 7

8 De flightsimulator voor de nieuwe NH90 helikopter van het Defensie Helikopter Commando komt in een eigen gebouw op Maritiem Vliegkamp De Kooy te staan. Deze geavanceerde vliegsimulator, die nu nog voor trainingsdoeleinden bij de helikopterbouwer in Italië staat, wordt begin 2016 op Maritiem Vliegkamp De Kooy geplaatst. Eerder stond op De Kooy ook een simulator voor de Lynx helikopter. Om de toegankelijkheid van het voorrijdcircuit en de bushalte te verbeteren voor Connexxion, is het terrein voor het stationsgebouw opnieuw ingericht. In het midden van het plantsoen is een rijstrook aangelegd met aan weerszijden parkeervakken. De ene zijde met opstelplaatsen voor taxi's en de andere zijde voor het halen en brengen van passagiers, de zogeheten Kiss & Ride plaatsen. De verkeerssituatie voor het stationsgebouw is hierdoor overzichtelijker en veiliger geworden. Deze nieuwe parkeergelegenheid voldoet geheel aan de verwachtingen. De voormalige ruimte van de technisch medewerker in de aankomsthal is, na een kleine verbouwing, onlangs door het bedrijf Biardo Survival Suits in gebruik genomen. Hier worden nu de dompelpakken ingenomen van de mensen die offshore zijn geweest. De huidige opslag- en controleruimte van de dompelpakken bevindt zich nu nog in het stationsgebouw. In verband met behoefte aan meer ruimte, wordt binnen afzienbare tijd een nieuwe accommodatie voor Biardo gecreëerd door middel van portocabins naast het stationsgebouw. De opstelplekken voor helikopters en vastevleugelvliegtuigen (spots 7 t/m 9) worden van een nieuwe asfaltlaag en een vloeistofdichte vloer voorzien. De werkzaamheden zijn gepland voor september. Na oplevering wordt het gehele luchtvaartterrein voorzien van nieuwe belijning. Opnieuw heeft zich een offshorebedrijf op Den Helder Airport gevestigd. In het voormalige Total-gebouw is naast Fabricom Offshore Services nu ook Swift Drilling neergestreken. Deze jonge Nederlandse maatschappij verricht voor NAM en Shell met het booreiland Swift 10 boorwerk in het zuidelijk deel van de Noordzee. nieuwe gratis wifi-verbinding opgeleverd en vernieuwde website in aantocht! In april is de nieuwe gratis Wifi-verbinding opgeleverd. Deze glasvezelverbinding biedt de passagiers snelle toegang tot het internet en kan de huidige vraag naar dataverkeer goed aan. In juli wordt de geheel vernieuwde website van Den Helder Airport gelanceerd. Een heel overzichtelijke site met een nieuwe frisse uitstraling en een schat aan informatie over de luchthaven. De nieuwe website is gemaakt volgens een responsive design, waardoor de informatie ook goed wordt weergegeven op smartphones en tablets. Hierdoor wordt de Den Helder Airport App overbodig. Deze wordt op korte termijn opgeheven. COLOFON De Den Helder Airport Nieuwsbrief wordt in brede kring verspreid en heeft als doel geïnteresseerden optimaal te informeren over de activiteiten op en rond de Helderse Luchthaven. Met bronvermelding is overname van delen van de inhoud van deze Nieuwsbrief toegestaan. De inhoud is samengesteld ter informatie. Aan de feitelijke inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Den Helder Airport Luchthavenweg 10A 1786 PP Den Helder Telefoon: (0223) Redactieadres PAS Publicaties Postbus AA Anna Paulowna Redactie Paul Schaap Conny van den Hoff Debbie IJlstra Yvonne Rouwhorst Productie PAS Publicaties, Anna Paulowna Ontwerp NeverSeen, GRAPHIC ART & DESIGN Druk Burghout Design & Druk 8

eenheid door verscheidenheid

eenheid door verscheidenheid JAARGANG 13 DITI 8 MI 2009 RGIONAL LUCHTHAVN VAN NOORD-HOLLAND-NOORD commodore-vlieger theo ten haaf: eenheid door verscheidenheid Marinevliegkamp De Kooy, tot voor kort onderdeel van de Koninklijke Marine,

Nadere informatie

Assist. Think global, act local Het gaat erom dat klanten goed geholpen worden. Wereldwijd best practices delen

Assist. Think global, act local Het gaat erom dat klanten goed geholpen worden. Wereldwijd best practices delen Assist Relatiemagazine van Mondial Assistance Oktober 2012 Think global, act local Het gaat erom dat klanten goed geholpen worden Wereldwijd best practices delen KLM: We leren van elkaars internationale

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep In de wolken zijn met automatisering 15 jaar IT Support Groep Inhoudsopgave 4 Persbericht 6 2000-2007 22 2008-2015 30 Kernwaarden 32 Marc Franken De beginjaren van IT Support Groep 20 Systeembeheerder

Nadere informatie

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers.

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. 01 December 2007 De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. Colofon Redactie Eindredacteur Gerda van Doorne gerda.vandoorne@nyrstar.com Redactie Simon Pustjens Gerard Janssen René

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Herfstinspiratie. Dit najaar twee keer Lagenbeurs. Positieve reacties op campagne. Astrid Joosten: Onze seringenboom rook zo lekker!

Herfstinspiratie. Dit najaar twee keer Lagenbeurs. Positieve reacties op campagne. Astrid Joosten: Onze seringenboom rook zo lekker! Kijk op pagina 4 www.plantion.nl LICHT OP RELATIEMAGAZINE VAN PLANTION - JAARGANG 6 - SEPTEMBER 2014 Ook op de cover... net als Angelien van den Nouweland? Herfstinspiratie Astrid Joosten: Onze seringenboom

Nadere informatie

Qm. Nieuw: Uren- en Projectenadministratie Internationaal met King Online King Maatwerkbox. quadrant magazine. 14 e jaargang no.

Qm. Nieuw: Uren- en Projectenadministratie Internationaal met King Online King Maatwerkbox. quadrant magazine. 14 e jaargang no. 1 Qm. augustus 2006 Qm. Qm quadrant magazine 14 e jaargang no.1 augustus 2006 is een uitgave van Quadrant Software bv voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant Nieuw: Uren- en Projectenadministratie

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Wij leveren alles wat de klant vraagt

Wij leveren alles wat de klant vraagt HAVENSCHAP MOERDIJK JAARGANG 2 NUMMER 4 DECEMBER 2013 Swaans IJzerhandel Wij leveren alles wat de klant vraagt Logisitiek Park Moerdijk Eén van de grootste logistieke knooppunten in Nederland BIM Frisse

Nadere informatie

Business Development. In dit nummer: nieuwsbrief # 09 / 2010

Business Development. In dit nummer: nieuwsbrief # 09 / 2010 # 09 / 2010 nieuwsbrief In dit nummer: Business Development In een voortdurend veranderende arbeidsmarkt, veranderingen veelal ingegeven door economische en technologische ontwikkelingen, kun je als bedrijf

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

INHOUD. Armand van Veen (alg. dir. Athlon Car Lease): Kim van Kerkhoff

INHOUD. Armand van Veen (alg. dir. Athlon Car Lease): Kim van Kerkhoff INHOUD 6 Kim van Kerkhoff Armand van Veen (alg. dir. Athlon Car Lease): Mobiliteit vergroot je wereld en maakt het leven een stuk aangenamer! 10 (hoofd Inkoop en Kwaliteit bij Hulphond Nederland) Waar

Nadere informatie

BoorInfo. Magazine 1. Een uitdaging of gewoon werk? Speciale klus. In deze uitgave: En verder... Uitgave april 2006.

BoorInfo. Magazine 1. Een uitdaging of gewoon werk? Speciale klus. In deze uitgave: En verder... Uitgave april 2006. BoorInfo Magazine 1 Uitgave april 2006 In deze uitgave: Speciale klus Een uitdaging of gewoon werk? 4 En verder... Stof tot nadenken Ik was sceptisch Als slopen niet lukt All over the world 8 12 17 20

Nadere informatie

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 Februari 2011 #01 Deventer: One Safe Site Connect #01 Februari 2011 pagina 2 In deze Connect Elke productielocatie heeft veiligheid

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

Helpt de reisprofessional verder

Helpt de reisprofessional verder Helpt de reisprofessional verder Inhoud Voel je thuis in de reiswereld 3 Reiswerk binnen handbereik 4 Weet jij dat...? 5 De reiswereld 6 Waar werk je in de reisbranche? 8 En dan de functies 10 Verkoper

Nadere informatie

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland Het draait om mensen Je werkt om te leven, wordt wel gezegd. Omdat de Nederlander gemiddeld veertig uur per week werkt, kan ieders werk maar beter zo leuk,

Nadere informatie

Internationaal. Meer dan lijntjes leggen. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Lokale

Internationaal. Meer dan lijntjes leggen. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Lokale Tweede kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Internationaal Meer dan lijntjes leggen Lokale verzekeringspolissen aansluiten op de lokale weten regelgeving in Nederland Dagelijks

Nadere informatie

agazine Vertrouwen in Stipt-ICT pagina 11 Strome stroomlijnt ICT-stromen pagina 12 Strict Academy groeit, ruimte voor jong talent pagina 13

agazine Vertrouwen in Stipt-ICT pagina 11 Strome stroomlijnt ICT-stromen pagina 12 Strict Academy groeit, ruimte voor jong talent pagina 13 13 jaargang 7 najaar 2011 agazine Vertrouwen in Stipt-ICT pagina 11 Strome stroomlijnt ICT-stromen pagina 12 Strict Academy groeit, ruimte voor jong talent pagina 13 Inhoud en colofon Inhoud 3 Nieuwe energie

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Gezien de hausse aan opdrachten moesten ze sinds afgelopen november negen extra medewerkers aannemen. Het hoogtechnologische werktuigbouwkundige

Gezien de hausse aan opdrachten moesten ze sinds afgelopen november negen extra medewerkers aannemen. Het hoogtechnologische werktuigbouwkundige Business Magazine NOORDWEST VELUWE 15 e jaargang nr 2 februari 2012 ondernemend voor ondernemer s Bed in bedrijf IN DIT NUMMER Fotografie: Henk Merjenburgh Henny van de Pol en Paul Pool zijn gezichtsbepalend

Nadere informatie

Maak kennis met Dirkzwager Lancering nieuwe campagne

Maak kennis met Dirkzwager Lancering nieuwe campagne april 2011 Joost Bindels en Fisker Nederland Passie voor elektro sportwagen Maak kennis met Dirkzwager Lancering nieuwe campagne Levenstestament De regie in eigen hand Samenspraak 2011 1 Collectieve kennisoverdracht

Nadere informatie

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business!

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business! MAGAZINE JAARGANG 2 NUMMER 4 MAGAZINE YOUR GATEWAY TO EUROPE HUB way to Europe VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE DGM Netherlands is back in business! CARGO ENGLISH VERSION AVAILABLE ONLINE

Nadere informatie

De hobby van... Tobi Smits. Tablin s inmeetboot. Reconstructie SV in Utrecht. tegenwoordig volledig groen! DN400 stadsverwarmingsleiding

De hobby van... Tobi Smits. Tablin s inmeetboot. Reconstructie SV in Utrecht. tegenwoordig volledig groen! DN400 stadsverwarmingsleiding De Bats Jaargang 39 No.1 / JULI 2013 De hobby van... Tobi Smits Tablin s inmeetboot tegenwoordig volledig groen! Reconstructie SV in Utrecht DN400 stadsverwarmingsleiding De Bats IN DEZE BATS VINDT U VERDER

Nadere informatie

Brandweer 8/9. van Nederland. Een dag om nooit te vergeten... N Herfst 2014. Jeugdbrandweer. Terschelling6. Moderne snufjes. Elektronisch leren

Brandweer 8/9. van Nederland. Een dag om nooit te vergeten... N Herfst 2014. Jeugdbrandweer. Terschelling6. Moderne snufjes. Elektronisch leren Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 11 Herfst 2014 Een dag om nooit te vergeten... 4 Jeugdbrandweer Met plezier theorie en praktijk leren en uiteindelijk meedoen met de jeugdbrandweerwedstrijden.

Nadere informatie

KOOPMANSKOOP PERSONEELSBLAD JAARGANG 39 JULI 2015

KOOPMANSKOOP PERSONEELSBLAD JAARGANG 39 JULI 2015 KOOPMANSKOOP PERSONEELSBLAD JAARGANG 39 JULI 2015 INHOUD Directie Houden van 3 Redactie Ik ga op reis en ik neem mee 5 Ondernemingsraad Aan het woord: Rob Scheffer 6-7 Kwaliteit / VGM Gehoorbescherming:

Nadere informatie

DWIRE. magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE

DWIRE. magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE DWIRE magazine NUMMER 6 ZOMER 2012 DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE DUTCH WOMEN IN REAL ESTATE NUMMER 6 ZOMER 2012 COLOFON DWIRE is een netwerk voor vrouwen in de (commerciële) vastgoedsector. Het netwerk biedt

Nadere informatie