Documentatierapport POLSmodPAR 2004V1 (Participatie en vrijwilligerswerk 2004) POLSmodPARV 2004V1 (Participatie: doorvragen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatierapport POLSmodPAR 2004V1 (Participatie en vrijwilligerswerk 2004) POLSmodPARV 2004V1 (Participatie: doorvragen"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport POLSmodPAR 2004V1 (Participatie en vrijwilligerswerk 2004) POLSmodPARV 2004V1 (Participatie: doorvragen vrijwilligerswerk 2004) Daniel Scholten en Ronald Blokzijl VIDIV-nummer: MCB Datum: 22 maart 2007

2 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het CBS beschikbaar gestelde bestanden betreffende Participatie en vrijwilligerswerk 2004 en Participatie: doorvragen vrijwilligerswerk 2004, welke afkomstig zijn uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). 2

3 Versiegeschiedenis Versie REOS-bestand POLSmodPAR 2004V REOS-bestand POLSmodPARV 2004V1 De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do s & don ts: Per jaargang kunnen de bestanden van de POLS modules onderling worden gekoppeld door gebruik te maken van de variabele WE_ID in combinatie met de variabele WPERIODE. Koppeling met de POLSbasis bestanden is ook mogelijk via WE_ID en WPERIODE. De POLSbasis bestanden bevatten bovendien (in tegenstelling tot de POLS modules zelf) de variabele SRTNUM en RIN. Deze variabelen zijn samen een unieke identificator die onderling koppelen van microdatabestanden met persoonsgegevens mogelijk maakt. Voor het koppelen van een POLS module aan andere microdatabestanden met persoonsgegevens, moet daarom een POLS module eerst aan de POLSbasis worden gekoppeld. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bronvermelding... 2 Versiegeschiedenis Inleiding Inhoud van de bestanden Structuur van de bestanden Overzicht van variabelen Algemene toelichting Doelstellingen onderzoek Steekproef Veldwerk Verwerking Ophoging Kwaliteit Beschrijving van de variabelen

6 6

7 1. Inleiding Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (MCB) kunnen microdatabestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar worden gemaakt voor gebruik door externe onderzoekers. Een microdatabestand dat het MCB vrijgeeft, wordt een REOSbestand genoemd. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van de REOS-bestanden REOS-bestand POLSmodPAR 2004V1 (Participatie en vrijwilligerswerk 2004) en REOS-bestand POLSmodPARV 2004V1 (Participatie: doorvragen vrijwilligerswerk 2004). In het rapport wordt gesproken over het REOS-bestand, terwijl dit van toepassing is op elk van bovengenoemde REOSbestanden. Hoofdstuk 2 beschrijft de structuur van het REOS-bestand, geeft een opsomming van de variabelen en bevat een toelichting op het bestand met daarbij een indicatie van de kwaliteit. In hoofdstuk 3 wordt per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. De volledige vragenlijsten van POLS kunnen op verzoek geleverd worden. Indien gewenst kunnen bijlagen geleverd worden met daarin de frequentieverdelingen van de categoriale variabelen: Bijlage 1 Frequentietellingen POLSmodPAR 2004V1 en Bijlage 2 Frequentietellingen POLSmodPARV 2004V1. In deze bijlagen worden van de (semi-) continue variabelen de eerste en laatste vijf waarden gegeven. 7

8 2. Inhoud van de bestanden 2.1 Structuur van de bestanden REOS-bestand Een record in het REOS-bestand betreft de deelname van een persoon aan maatschappelijke activiteiten, hun vrijetijdsbesteding en hun sociale contacten (Participatie en vrijwilligerswerk 2004), waaronder de deelname aan vrijwilligerswerk in het bijzonder (Participatie: doorvragen vrijwilligerswerk 2004). Tevens zijn bij Participatie en vrijwilligerswerk 2004 vragen over onveiligheidsgevoelens en hulpverlening van de politie opgenomen. Een record in beide bestanden wordt geïdentificeerd door de combinatie van WE_ID en WPERIODE. De combinatie van deze variabelen is uniek voor een record in het REOS-bestand. 2.2 Overzicht van variabelen Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het REOS-bestand. De kolom Kw geeft de kwaliteit van de variabelen aan: 1. variabele is gebruikt in publicaties en is geanalyseerd ; 2. variabele is gecontroleerd op plausibiliteit en zou in de toekomst nog kunnen veranderen en 3. naar de variabele is nog niet gekeken. Zie hoofdstuk 3 voor een nadere toelichting op de variabelen in het REOS-bestand. De volgende afkortingen komen in de labels voor: OP Ondervraagd persoon. Participatie en vrijwilligerswerk 2004 Nr Variabele Kw Label Format Lengte Decimalen 1 WE_ID 1 Ident. WE_ID Getal WPERIODE 1 Veldwerkperiode Getal GEW_PAR 1 Ophoogfactor participatie Getal AANTPOL 1 Aantal politiecontacten binnen Getal maanden 5 TEVRWON 1 Tevredenheid met de woning Getal TEVRWOMG 1 Tevredenheid met de Getal 10 0 woonomgeving 7 INTROVRY 1 Intro vragen over Getal 10 0 vrijetijdsbesteding 8 BIBLIO 1 Lid van een bibliotheek Getal GELEEND 1 Boeken, platen, CD geleend afg Getal maanden 10 DENKSPRT 1 Uren besteden aan denksport Getal

9 Nr Variabele Kw Label Format Lengte Decimalen 11 ZINGMUZI 1 Uren besteden aan zingen of Getal 10 0 muziek maken 12 DHZEIGWO 1 Uren besteden aan doe-hetzelven Getal 10 0 woning 13 DISCO_A 1 Frequentie bezoek aan dans- of Getal 10 0 discoavonden 14 CONCRT_A 1 Frequentie bezoek aan concert- Getal 10 0 of muziekuitvoeringen 15 TONEEL_A 1 Frequentie bezoek aan Getal 10 0 toneelvoorstellingen 16 NATUUR_A 1 Frequentie uitstapjes in de vrije Getal 10 0 natuur 17 SPLTUI_A 1 Frequentie bezoek aan grote Getal 10 0 speeltuinen 18 PRETP_A 1 Frequentie bezoek aan Getal 10 0 pretparken 19 DIERTN_A 1 Frequentie bezoek aan grote Getal 10 0 dierentuinen 20 GEZELG_A 1 Frequentie bezoek aan Getal 10 0 gezellige middagen/avonden 21 RESTAU_A 1 Frequentie bezoek aan een Getal 10 0 restaurant 22 BIOSC_A 1 Frequentie bezoek bioscoop of Getal 10 0 filmhuis 23 TVJOUR_A 1 Frequentie kijken naar Getal 10 0 televisiejournaal 24 KRANTL_A 1 Frequentie de krant lezen Getal VRYTEVR 1 Tevredenheid Getal 10 0 vrijetijdsbesteding 26 INTRVRWI 1 Intro vrijwilligerswerk Getal JEUGDWRK 1 Activiteiten voor jeugdwerk Getal SCHOOL 1 Activiteiten voor school Getal VERZORG 1 Activiteiten in verzorging Getal LIDSPORT 1 Lid van sportvereniging Getal SPORTACT 1 Vrijwilligerswerk voor Getal 10 0 sportvereniging 32 LIDHOBBY 1 Lid hobbyvereniging Getal HOBBYACT 1 Vrijwilligerswerk Getal 10 0 hobbyvereniging 34 CULTUURV 1 Activiteiten voor culturele Getal 10 0 vereniging 35 KERKACT 1 Activiteiten Getal 10 0 levensbeschouwelijke groep 36 LIDVAKB 1 Lid vakbond Getal ARBEIDSO 1 Vrijwilligerswerk Getal 10 0 arbeidsorganisatie 38 PARTYACT 1 Activiteiten politieke partij Getal ANDEREOR 1 Activiteiten voor andere Getal 10 0 organisatie 40 INFOHULP 1 Activiteiten buiten organisaties Getal PLEVRIJW 1 Plezier in vrijwilligerswerk Getal CONTBUUR 1 Frequentie contact met buren Getal PRATEN 1 Er zijn mensen met wie ik goed Getal 10 0 kan praten 44 ISOLEERD 1 Ik voel me van andere mensen Getal 10 0 geïsoleerd 45 TERECHT 1 Er zijn mensen bij wie ik terecht kan Getal

10 Nr Variabele Kw Label Format Lengte Decimalen 46 BEGRIJP 1 Er zijn mensen die me echt Getal 10 0 begrijpen 47 VRINDGRP 1 Ik maak deel uit van een groep Getal 10 0 vrienden 48 SOCICONT 1 Mijn sociale contacten zijn Getal 10 0 oppervlakkig 49 TEVRKEN 1 Tevredenheid vrienden en Getal 10 0 kennissenkring 50 STRTTSAT 1 Starttijd satisfactie Tekst EINDTSAT 1 Eindtijd satisfactie Tekst INTROSAT 1 Intro satisfactie Getal TEVRPART 1 Tevredenheid met partner Getal TEVRGEZI 1 Tevredenheid met gezinsleven Getal TEVRFINA 1 Tevredenheid met financiele Getal 10 0 middelen huishouden 56 TEVROPL 1 Tevredenheid met opleiding Getal TEVRSAML 1 Tevredenheidscijfer NL Getal 10 0 samenleving 58 BETWRK2 1 Satisfactie: gewenste frequentie Getal 10 0 activiteiten (I) 59 VRYWILW2 1 Satisfactie: gewenste frequentie Getal 10 0 activiteiten (II) 60 HUISHW2 1 Satisfactie: gewenste frequentie Getal 10 0 activiteiten (III) Participatie: doorvragen vrijwilligerswerk 2004 Nr Variabele Kw Label Format Lengte Decimalen 1 WE_ID 1 Ident. WE_ID Getal WPERIODE 1 Veldwerkperiode Getal PARTIPNR 1 Identificatienummer participatie Getal VOLGNPAR 1 Volgnummer participatie Getal HOEVORGA 1 Activiteiten voor hoeveel Getal 10 0 organisaties 6 EERSTORG 1 Intro eerste organisatie Getal TWEEDORG 1 Intro tweede organisatie Getal DERDEORG 1 Intro derde organisatie Getal VIERDORG 1 Intro vierde organisatie Getal BESTUUR 1 Heeft bestuurlijk werk gedaan Getal 10 0 (afg 12 maanden) 11 BESTUREN 1 Aantal uren bestuurlijk werk Getal BESTWKJR 1 Uren bestuurlijk werk per week Getal 10 0 of jaar 13 BEST4WKN 1 Heeft bestuurlijk werk gedaan Getal 10 0 (afg 4 weken) 14 BESTVERG 1 Vergoeding bestuurlijk werk Getal BESTVSRT 1 Aard vergoeding bestuurlijk Getal 10 0 werk 16 BESTVRGH 1 Vergelijking met netto uurloon Getal 10 0 vergoeding bestuurlijk werk 17 DWRKZMHN 1 Heeft uitvoerend werk gedaan Getal 10 0 (afg 12 maanden) 18 DWRKUREN 1 Aantal uren uitvoerend werk Getal DWRKWKJR 1 Uren uitvoerend werk per week of jaar Getal

11 Nr Variabele Kw Label Format Lengte Decimalen 20 DWRK4WKN 1 Heeft uitvoerend werk gedaan Getal 10 0 (afg 4 weken) 21 DWRKVERG 1 Vergoeding uitvoerend werk Getal DWRKVSRT 1 Aard vergoeding uitvoerend Getal 10 0 werk 23 DWRKVRGH 1 Vergelijking met netto uurloon Getal 10 0 vergoeding uitvoerend werk 24 REST_WK 1 Andere werkzaamheden verricht bij organisaties (afg 4 weken) Getal Algemene toelichting POLS-algemeen Het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) is een steekproefonderzoek met als doel om op permanente basis hoogwaardige en coherente informatie over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking te verzamelen. Dat gebeurt middels een basisvragenlijst die aan de hele steekproef wordt voorgelegd, en door onderwerpgerichte modules waarbij verschillende vragen aan verschillende delen van de steekproef worden gesteld. Figuur 1 Schematisch overzicht POLS De variabelen in schil 1 kunnen worden gezien als achtergrondvariabelen om de samenhang met andere variabelen te kunnen bepalen en relevante groepen in de bevolking te kunnen onderscheiden. Schil 2 bevat voor de gehele steekproef de 11

12 kernindicatoren van de verschillende leefsituatieonderwerpen. Het betreft een vaste set vragen over wonen, gezondheid, leefstijlen, kwaliteit van de arbeid, politieke betrokkenheid, milieu, maatschappelijke participatie, tijdsbesteding en onveiligheid. Daarnaast is er voorzien in ruimte voor variabele vragenblokken, die moeten worden gemeten met een grote steekproef. Schil 3 bevat de diverse onderwerpgerichte modules, waarin dieper wordt ingegaan op één of meer leefsituatie aspecten. Door de wisselende frequenties van de onderzoeken en de fluctuerende betrokkenheid van derden varieert het aantal onderwerpgerichte modules van jaar op jaar. POLS-Participatie en vrijwilligerswerk 2004 en Participatie: doorvragen vrijwilligerswerk 2004 De informatie die in dit documentatierapport is opgenomen, gaat in op het onderdeel Participatie en vrijwilligerswerk 2004 en Participatie: doorvragen vrijwilligerswerk 2004 van de POLS module recht en participatie (REP). Over het onderdeel recht, dat ingebed is in de modules REP en REM ( recht en milieu ), is de documentatie in een separaat rapport beschreven. Ook de documentatie die betrekking heeft op het onderdeel milieu is in een afzonderlijk rapport opgenomen. Meer algemene documentatie over POLS 2004 is beschikbaar in een rapport dat als basis dient voor de aanvullende documentatie over de diverse modules. De informatie die in deze documentatie is opgenomen gaat specifiek in op de bijzonderheden die gelden voor de genoemde module en vult in dat opzicht het documentatierapport POLSbasis 2004 aan. Waar er voor de onderwerpspecifieke modules geen sprake is van afwijkingen van procedures of activiteiten ten opzichte van de POLSbasis 2004 wordt dan ook verwezen naar het documentatierapport POLSbasis Voor de duidelijkheid wordt de structuur van de algemene documentatie aangehouden zodat gebruikers eenvoudig kunnen zien waar er sprake is van bijzonderheden. 2.4 Doelstellingen onderzoek Doel onderzoek Het doel van de onderdelen Participatie in de REP-module is het verzamelen van informatie over de deelname aan maatschappelijke activiteiten, waaronder de deelname aan het vrijwilligerswerk en het geven van hulp aan anderen buiten organisaties om, de zogenoemde informele hulp. Voorts is aandacht besteed aan de participatie in een aantal vrijetijdsactiviteiten op vooral het culturele en recreatieve terrein. Tenslotte zijn de sociale contacten met buren, vrienden en kennissen in kaart gebracht. Ook zijn in de REP-module enkele vragen over welzijn opgenomen en zijn enkele vragen gesteld over de tijd die mensen zouden willen besteden aan betaald werk, huishoudelijk werk en vrijwilligerswerk ten opzichte van de tijd die er daadwerkelijk aan wordt besteed. Onderzoeksopzet Voor de algemene onderzoeksopzet, waaronder steekproef en respons, wordt verwezen naar het documentatierapport POLSbasis Voor de kenmerken die opgenomen zijn in dit REOS-bestand geldt een leeftijdsondergrens van 12 jaar. Sommige onderdelen zijn 12

13 echter afgenomen bij personen vanaf 15 of 18 jaar. De vragen over vrije tijd en sociale contacten zijn vanaf 1998 aan mensen van 15 jaar en ouder gesteld. De vragen over vrijwilligerswerk zijn vanaf 1998 aan mensen van 18 jaar en ouder gesteld. In 1997 werden beide onderwerpen aan mensen van 12 jaar en ouder gesteld. Opdrachtgever Het Centraal Bureau voor de Statistiek is opdrachtgever voor het enquêteren over onderwerpen binnen dit REOS-bestand. Historie Voor het ontstaan van de nieuwe enquête POLS wordt verwezen naar het documentatierapport POLSbasis POLS is ontstaan uit een samenvoeging van enkele onderzoeken, waaronder de enquête rechtsbescherming en veiligheid (ERV) en de leefsituatie-onderzoeken (LSO s, DLO s). De vragen over sociale contacten, lidmaatschappen van verenigingen en een aantal vrijetijdsactiviteiten komen voort uit de leefsituatie-onderzoeken die vanaf 1974 door het CBS zijn gehouden. Vragen over vrijwilligerswerk zijn ook in het verleden gesteld, maar deze zijn met de revisie van het DLO in 1994 niet meer opgenomen. Vanaf 1997 maken ze wel weer deel uit van POLS. Het blokje vrijwilligerswerk is uitgebreid met vragen over eventuele vergoedingen voor de gedane werkzaamheden. Tevens is informatie opgenomen over de tijdsbesteding aan vrijwilligerswerk en het soort werk (uitvoerend en / of bestuurlijk). De Enquête Slachtoffers Misdrijven vanaf 1981 en de Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid ( ) zijn de voorlopers van de POLS-modules REP en REM, wat betreft slachtofferschap van criminaliteit, beroep op rechtshulp, onveiligheid, preventie en politiehulp. 2.5 Steekproef Doelpopulatie De doelpopulatie voor de module REP is de in Nederland woonachtige bevolking van 12 jaar en ouder in particuliere huishoudens. De steekproef wordt getrokken uit de Gemeentelijke Basis-Administratie. Personen die in instellingen en tehuizen wonen worden niet benaderd. Steekproefkader Zie documentatierapport POLSbasis Steekproeftrekking Zie documentatierapport POLSbasis Steekproefomvang De totale steekproefomvang voor POLS in 2004 bedraagt personen. Voor de modules REP en REM samen is dit , voor de module REP betreft het personen. Voor de module REP is het gewenste steekproefaantal personen. De 13

14 steekproef is echter niet volledig uitgezet. Van de personen die voor REP benaderd werden, hebben uiteindelijk personen deelgenomen. Dit betekent dat de respons ruim 58 procent bedraagt. Overzicht 1. Steekproef, uitzet en bruikbare respons van Recht, REP en REM en POLSbasis 2004 vragenlijst Onderzoek Gewenste respons Steekproef Uitzet Bruikbare respons absoluut Bruikbare respons % van uitzet Recht ,2 w.v REM ,9 REP ,5 BASIS ,9 2.6 Veldwerk Voor informatie over het veldwerk, de screening en uitzet van de steekproef, het opleidingstraject van het enquêtecorps en de evaluatie van het veldwerk wordt verwezen naar het documentatierapport POLSbasis Verwerking Voor informatie over interne gegevensverwerkingsproces van POLS wordt verwezen naar het documentatierapport POLSbasis Ophoging Methodiek Voor informatie over de toegepaste ophogingsmethodiek in POLS voldoet het documentatierapport POLSbasis Hulpvariabelen en weegschema s Voor Recht (de totale respons van de vragenlijstmodules REP en REM) is het weegmodel: (geslacht leeftijd1) + burgerlijke staat + stedelijkheidsgraad + provincie-plus + werkzaam + eigen woning + enquêtemaand 14

15 met de hulpvariabelen: geslacht (twee categorieën) man vrouw leeftijd1 (dertien categorieën) jaar jaar jaar 70 jaar of ouder jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar burgerlijke staat (vier categorieën) gehuwd gescheiden verweduwd nooit gehuwd geweest stedelijkheidsgraad (vijf categorieën) zeer sterk stedelijk sterk stedelijk matig stedelijk weinig stedelijk niet stedelijk provincie-plus (zestien categorieën) Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht, exclusief de stad Utrecht Noord-Holland, exclusief Amsterdam Zuid-Holland, exclusief Rotterdam en Den Haag Zeeland Noord-Brabant Limburg Flevoland Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht (stad) werkzaam (drie categorieën) werkzaam twaalf uur of meer per week werkzaam minder dan twaalf uur per week niet werkzaam eigen woning ( twee categorieën) 15

16 bezit eigen woning huurt woning enquêtemaand (12 categorieën) Januari Mei September Februari Juni Oktober Maart Juli November April Augustus December Voor de deelsteekproef REP (opgenomen in dit REOS-bestand) zijn de verkregen ophoogfactoren vermenigvuldigd met correctiefactoren zodanig dat de kruising (geslacht x leeftijd, met leeftijd in drie categorieën: jaar, jaar, 55 jaar of ouder) de bekende populatietotalen oplevert. 2.9 Kwaliteit Voor informatie over de kwaliteit van de verzamelde gegevens wordt verwezen naar het documentatierapport POLSbasis

17 3. Beschrijving van de variabelen In dit hoofdstuk wordt per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. De variabele REST_WK (Participatie: doorvragen vrijwilligerswerk) is dit jaar leeg. Participatie en vrijwilligerswerk WE_ID Ident. WE_ID 2 WPERIODE Veldwerkperiode 3 GEW_PAR Ophoogfactor participatie 4 AANTPOL Aantal politiecontacten binnen 12 maanden 5 TEVRWON Tevredenheid met de woning 1 Minimale tevredenheid 10 Maximale tevredenheid 6 TEVRWOMG Tevredenheid met de woonomgeving 1 Minimale tevredenheid 10 Maximale tevredenheid 7 INTROVRY Intro vragen over vrijetijdsbesteding 1 Gezien 8 BIBLIO Lid van een bibliotheek 9 GELEEND Boeken, platen, CD geleend afg 2 maanden 10 DENKSPRT Uren besteden aan denksport 1 5 of meer uur per week uur per week 3 Minder dan 1 uur per week 17

18 11 ZINGMUZI Uren besteden aan zingen of muziek maken 1 5 of meer uur per week uur per week 3 Minder dan 1 uur per week 12 DHZEIGWO Uren besteden aan doe-het-zelven woning 1 5 of meer uur per week uur per week 3 Minder dan 1 uur per week 13 DISCO_A Frequentie bezoek aan dans- of discoavonden 1 Minstens 1x per maand 2 Meer dan 3x per jaar, niet maandelijks 3 3x of minder per jaar 14 CONCRT_A Frequentie bezoek aan concert- of muziekuitvoeringen 1 Minstens 1x per maand 2 Meer dan 3x per jaar, niet maandelijks 3 3x of minder per jaar 15 TONEEL_A Frequentie bezoek aan toneelvoorstellingen 1 Minstens 1x per maand 2 Meer dan 3x per jaar, niet maandelijks 3 3x of minder per jaar 16 NATUUR_A Frequentie uitstapjes in de vrije natuur 1 Minstens 1x per maand 2 Meer dan 3x per jaar, niet maandelijks 3 3x of minder per jaar 17 SPLTUI_A Frequentie bezoek aan grote speeltuinen 1 Minstens 1x per maand 2 Meer dan 3x per jaar, niet maandelijks 3 3x of minder per jaar 18

19 18 PRETP_A Frequentie bezoek aan pretparken 1 Minstens 1x per maand 2 Meer dan 3x per jaar, niet maandelijks 3 3x of minder per jaar 19 DIERTN_A Frequentie bezoek aan grote dierentuinen 1 Minstens 1x per maand 2 Meer dan 3x per jaar, niet maandelijks 3 3x of minder per jaar 20 GEZELG_A Frequentie bezoek aan gezellige middagen/avonden 1 Minstens 1x per maand 2 Meer dan 3x per jaar, niet maandelijks 3 3x of minder per jaar 21 RESTAU_A Frequentie bezoek aan een restaurant 1 Minstens 1x per maand 2 Meer dan 3x per jaar, niet maandelijks 3 3x of minder per jaar 22 BIOSC_A Frequentie bezoek bioscoop of filmhuis 1 Minstens 1x per maand 2 Meer dan 3x per jaar, niet maandelijks 3 3x of minder per jaar 23 TVJOUR_A Frequentie kijken naar televisiejournaal 1 Dagelijks 2 Vaker dan 1x per week, niet dagelijks 3 1x of minder per week 24 KRANTL_A Frequentie de krant lezen 1 Dagelijks 2 Vaker dan 1x per week, niet dagelijks 3 1x of minder per week 19

20 25 VRYTEVR Tevredenheid vrijetijdsbesteding 1 Buitengewoon tevreden 2 Zeer tevreden 3 Tevreden 4 Tamelijk tevreden 5 Niet zo tevreden 26 INTRVRWI Intro vrijwilligerswerk 27 JEUGDWRK Activiteiten voor jeugdwerk 28 SCHOOL Activiteiten voor school 29 VERZORG Activiteiten in verzorging 30 LIDSPORT Lid van sportvereniging 31 SPORTACT Vrijwilligerswerk voor sportvereniging 32 LIDHOBBY Lid hobbyvereniging 33 HOBBYACT Vrijwilligerswerk hobbyvereniging 20

21 34 CULTUURV Activiteiten voor culturele vereniging 35 KERKACT Activiteiten levensbeschouwelijke groep 36 LIDVAKB Lid vakbond 37 ARBEIDSO Vrijwilligerswerk arbeidsorganisatie 38 PARTYACT Activiteiten politieke partij 39 ANDEREOR Activiteiten voor andere organisatie 40 INFOHULP Activiteiten buiten organisaties 41 PLEVRIJW Plezier in vrijwilligerswerk 1 Altijd 2 Meestal 3 Soms 4 Zelden 5 Nooit 42 CONTBUUR Frequentie contact met buren 1 1x per week of vaker 2 1x per 2 weken 21

22 3 Minder dan 1x per 2 weken 43 PRATEN Er zijn mensen met wie ik goed kan praten 2 Soms 3 Nee 44 ISOLEERD Ik voel me van andere mensen geïsoleerd 2 Soms 3 Nee 45 TERECHT Er zijn mensen bij wie ik terecht kan 2 Soms 3 Nee 46 BEGRIJP Er zijn mensen die me echt begrijpen 2 Soms 3 Nee 47 VRINDGRP Ik maak deel uit van een groep vrienden 2 Soms 3 Nee 48 SOCICONT Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig 2 Soms 3 Nee 49 TEVRKEN Tevredenheid vrienden en kennissenkring 1 Buitengewoon tevreden 2 Zeer tevreden 3 Tevreden 4 Tamelijk tevreden 5 Niet zo tevreden 22

23 50 STRTTSAT Starttijd satisfactie Weigert Weet niet 51 EINDTSAT Eindtijd satisfactie Weigert Weet niet 52 INTROSAT Intro satisfactie 1 Gezien 53 TEVRPART Tevredenheid met partner 1 Minimale tevredenheid 10 Maximale tevredenheid 54 TEVRGEZI Tevredenheid met gezinsleven 1 Minimale tevredenheid 10 Maximale tevredenheid 55 TEVRFINA Tevredenheid met financiele middelen huishouden 1 Minimale tevredenheid 10 Maximale tevredenheid 56 TEVROPL Tevredenheid met opleiding 1 Minimale tevredenheid 10 Maximale tevredenheid 57 TEVRSAML Tevredenheidscijfer NL samenleving 1 Ontevreden 10 Heel erg tevreden 58 BETWRK2 Satisfactie: gewenste frequentie activiteiten (I) 1 Meer 2 Evenveel 3 Minder 4 Niet 5 NvT 59 VRYWILW2 Satisfactie: gewenste frequentie activiteiten (II) 1 Meer 2 Evenveel 3 Minder 4 Niet 5 NvT 23

24 60 HUISHW2 Satisfactie: gewenste frequentie activiteiten (III) 1 Meer 2 Evenveel 3 Minder 4 Niet 5 NvT Participatie: doorvragen vrijwilligerswerk WE_ID Ident. WE_ID 2 WPERIODE Veldwerkperiode 3 PARTIPNR Identificatienummer participatie 4 VOLGNPAR Volgnummer participatie 5 HOEVORGA Activiteiten voor hoeveel organisaties Meer dan 1 6 EERSTORG Intro eerste organisatie 7 TWEEDORG Intro tweede organisatie 8 DERDEORG Intro derde organisatie 9 VIERDORG Intro vierde organisatie 10 BESTUUR Heeft bestuurlijk werk gedaan (afg 12 maanden) 11 BESTUREN Aantal uren bestuurlijk werk uren of meer 24

25 12 BESTWKJR Uren bestuurlijk werk per week of jaar 1 Per week 2 Per jaar 13 BEST4WKN Heeft bestuurlijk werk gedaan (afg 4 weken) 14 BESTVERG Vergoeding bestuurlijk werk 15 BESTVSRT Aard vergoeding bestuurlijk werk 1 Presentje 2 Een geldbedrag 3 Presentje + geld 16 BESTVRGH Vergelijking met netto uurloon vergoeding bestuurlijk werk 1 Veel lager 2 De helft 3 Hetzelfde of meer 17 DWRKZMHN Heeft uitvoerend werk gedaan (afg 12 maanden) 18 DWRKUREN Aantal uren uitvoerend werk uren of meer 19 DWRKWKJR Uren uitvoerend werk per week of jaar 1 Per week 2 Per jaar 20 DWRK4WKN Heeft uitvoerend werk gedaan (afg 4 weken) 25

26 21 DWRKVERG Vergoeding uitvoerend werk 22 DWRKVSRT Aard vergoeding uitvoerend werk 1 Presentje 2 Een geldbedrag 3 Presentje + geld 23 DWRKVRGH Vergelijking met netto uurloon vergoeding uitvoerend werk 1 Veel lager 2 De helft 3 Hetzelfde of meer 24 REST_WK Andere werkzaamheden verricht bij organisaties (afg 4 weken) 26

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE PARTICIPATIE

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE PARTICIPATIE PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE PARTICIPATIE 2001 DOCUMENTATIE Rep01_wsa_dc.doc pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever 1.4

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE PARTICIPATIE

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE PARTICIPATIE PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE PARTICIPATIE 2004 DOCUMENTATIE Rep04_wsa_dc.doc pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever 1.4

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE MILIEU EN INKOMENSWAARDERING

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE MILIEU EN INKOMENSWAARDERING PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE MILIEU EN INKOMENSWAARDERING 2004 DOCUMENTATIE Rem04_wsa_dc.doc pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE MILIEU

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE MILIEU PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE MILIEU 2001 DOCUMENTATIE Rem01_wsa_dc.doc pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever 1.4 Historie

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp 2000 DOCUMENTATIE Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Gezondheid en Arbeid

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Gezondheid en Arbeid PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE module Gezondheid en Arbeid 2000 DOCUMENTATIE pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever 1.4

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Jongeren

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Jongeren PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE module Jongeren 2003 DOCUMENTATIE versie 1 pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever 1.4 Historie

Nadere informatie

Documentatierapport POLSmodERVI 2004V1 (Rechtshulp instanties 2004) POLSmodERVA 2004V1 (Rechtshulp problemen 2004)

Documentatierapport POLSmodERVI 2004V1 (Rechtshulp instanties 2004) POLSmodERVA 2004V1 (Rechtshulp problemen 2004) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport POLSmodERVI 2004V1 (Rechtshulp instanties 2004) POLSmodERVA 2004V1 (Rechtshulp problemen 2004) Daniel Scholten en Ronald

Nadere informatie

Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB)

Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB) Datum: 14 mei 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (WONINGTAB)

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (WONINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (WONINGTAB) Datum: 21 november 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1

Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1 VIDIV-nummer: 2008-240-mcb Datum:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Verzekerde Personen en Dienstverbanden Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging in Sociale verzekeringswetten,

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een of

Documentatierapport Personen met een of Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een of meerdere uitkeringen (UITKDUURTAB) Datum: 08 december 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport POLSmodTBO 1999V1

Documentatierapport POLSmodTBO 1999V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport POLSmodTBO 1999V1 (Tijdsbestedingsonderzoek Mini-TBO) Ronald Blokzijl VIDIV-nummer: 2007-111-MCB Datum: 27 maart 2007

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Jongeren JONG

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Jongeren JONG PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE module Jongeren 1997 DOCUMENTATIE versie 1 Inhoudsopgave Jon197dc.doc pagina 1 Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Adresrugnummer met

Documentatierapport Adresrugnummer met Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode (ADRESGWBTAB) Datum: 21 maart 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

POLS Participatie en onveiligheid WSA

POLS Participatie en onveiligheid WSA POLS Participatie en onveiligheid WSA 2003 CODEBOEK Codeboek Participatie 2003 2 Bestandsvariabelen gewpart Ophoogfactor sleutel koppelsleutel valide totaal 4540 1 kleinste 1 grootste 25163 totaal 4540

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS)

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Datum: 26 april 2013 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport POLSmodERVM 2004V1

Documentatierapport POLSmodERVM 2004V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport POLSmodERVM 2004V1 (Delicten 2004) Susanne Kuijpers & Ronald Blokzijl VIDIV-nummer: 2007-179-MCB Datum: 12 april 2007

Nadere informatie

Documentatierapport Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (WOONRUIMTEEIGENDOMTAB)

Documentatierapport Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (WOONRUIMTEEIGENDOMTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (WOONRUIMTEEIGENDOMTAB) Datum: 18 juni 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Datum: 22 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

POLS Participatie en onveiligheid WSA

POLS Participatie en onveiligheid WSA POLS Participatie en onveiligheid WSA 2002 CODEBOEK Codeboek Participatie 2002 2 Bestandsvariabelen gewpart Ophoogfactor sleutel koppelsleutel valide totaal 4430 1 kleinste 1 grootste 22259 totaal 4430

Nadere informatie

Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS)

Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS) Datum: 21 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Bijlage A Gebruikte databestanden

Bijlage A Gebruikte databestanden Jeugd met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2006. S.E. Kooiker (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2006 Bijlage A Gebruikte databestanden Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met loon; gemiddeld maandelijks bedrag aan loon van werknemers en directeur grootaandeelhouders (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS)

Nadere informatie

Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ)

Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ) Datum: 8 december 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen)

Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen) Datum: 3 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB)

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Datum: 2 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Energieverbruik

Documentatierapport Energieverbruik Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Energieverbruik Datum: 17 januari 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport ConsumentenPrijsIndex (CPI) Datum:13 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB)

Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB) Datum: 28 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens

Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens ontslag via uwv/cwi (UWVONTSLAGTAB) Datum: 24 december 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die zorg zonder

Documentatierapport Personen die zorg zonder Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf in natura hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Datum: 16 februari 2015 12 mei 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (OBJECTWONINGTAB)

Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde (OBJECTWONINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Bewoonde woningen naar eigendom en WOZ-waarde 1999-2005 (OBJECTWONINGTAB) Datum: 24 september 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met gesubsidieerde

Documentatierapport Personen met gesubsidieerde Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met gesubsidieerde rechtsbijstand (GRBSTAB) Datum: 19 mei 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB)

Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Nabijheid van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (NABIJHEIDKINDOPVTAB) Datum: 1 december 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) 2009V1

Documentatierapport Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) 2009V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) 2009V1 Datum: 17 november 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS)

Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS) Datum: 12 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB)

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Datum: 30 juli 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand)

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) -- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) Datum:20 januari 2016

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Deelnemers aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CITOTAB) Datum: 17 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov)

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Datum:15 september 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen. Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB) Datum: 3 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Objecten met energielabels (OBJECTENERGIELABELSTAB)

Documentatierapport Objecten met energielabels (OBJECTENERGIELABELSTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Objecten met energielabels (OBJECTENERGIELABELSTAB) Datum: 24 september 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB)

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Datum:27 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB)

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Datum: 8 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

VRLGBABURGERLIJKESTAATBUS

VRLGBABURGERLIJKESTAATBUS Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen niet-gecoördineerd (VRLGBABURGERLIJKESTAATBUS) Datum:30 mei 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Datum: 5 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB)

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Datum:

Nadere informatie

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB)

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Datum: 22 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Vrijwillige inzet 2008

Vrijwillige inzet 2008 08 Vrijwillige inzet 2008 Marieke van Herten Publicatiedatum CBS-website: 29 april 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Postbus 4481 Telefoon: 0900-0227 (0,50 p/m) 6401 CZ Heerlen E-mail: infoservice@cbs.nl LAWAAI EN STANK IN DE PROVINCIE Henk Swinkels De door de Nederlanders ervaren geluidsoverlast

Nadere informatie

Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en

Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Nabijheid van opritten van hoofdverkeerswegen, treinstations en brandweerkazernes (NABIJHEIDVERKEERTAB) Datum: 1 december

Nadere informatie

(GBASCHEIDINGENMASSATAB)

(GBASCHEIDINGENMASSATAB) Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, per publicatiejaar (GBASCHEIDINGENMASSATAB)

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum:18 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum: 6 juli 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Nabijheid van

Documentatierapport Nabijheid van Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Nabijheid van cultuurvoorzieningen (NABIJHEIDCULTUURTAB) Datum: 1 december 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum: 8 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS)

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Datum: 24 april 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport AOW-aanspraken totaal

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport AOW-aanspraken totaal Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport AOW-aanspraken totaal Datum: 8 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan..

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan.. Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan. (GBAADRESGEBEURTENISBUS) Datum:12 april

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum: 3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport zelfstandigen (ZELFSTANDIGENTAB)

Documentatierapport zelfstandigen (ZELFSTANDIGENTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport zelfstandigen (ZELFSTANDIGENTAB) Datum: 10 november 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven

Nadere informatie

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB)

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Datum:17

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Datum:5 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Datum:12 januari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum: 7 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 12 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Datum :10 augustus 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Documentatierapport Maandelijkse consumentenprijzen (CPI) Datum:26 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Gezondheid

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. module Gezondheid PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE module Gezondheid 2008 DOCUMENTATIE Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever 1.4 Historie 1.5

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met één of meer Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratievoorzieningen (SRGPERSOONBUS) Datum: 20 februari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen (GBABURGERLIJKESTAATBUS)

Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen (GBABURGERLIJKESTAATBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Burgerlijke staat van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) opgenomen personen (GBABURGERLIJKESTAATBUS)

Nadere informatie

8 Centraal Bureau voor de. Jonge e n e r g tevreden over vriendenkring Jong en gelukkig. Buitengewoon tevreden. Weinig eenzaamheid

8 Centraal Bureau voor de. Jonge e n e r g tevreden over vriendenkring Jong en gelukkig. Buitengewoon tevreden. Weinig eenzaamheid Jonge e n e r g tevreden over vriendenkring Jong en gelukkig Jongeren en jong-volwassenen zijn zeer tevreden met het leven. Zij zijn nauwelijks eenzaam en zijn erg te spreken over hun vriendenkring. Ook

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum:25 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Perioden van verbonden zijn door huwelijk of geregistreerd partnerschap van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum :7 februari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum:23 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS) Datum:19 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Datum:16 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Datum:7-7-2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB) Datum:11 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd. Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd (UWVTRAPERSAGGTAB) Datum:16 juni 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Datum:19 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013

Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013 Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Research Technological Development (RTD) 2013 Datum:14 januari 2016 19 april 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:11 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Statistiek verkopen industriële producten naar productgroep (PRODCOM)

Documentatierapport Statistiek verkopen industriële producten naar productgroep (PRODCOM) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Statistiek verkopen industriële producten naar productgroep (PRODCOM) Datum: 20 augustus 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB)

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Datum: 29 juli 2015

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 10 april 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een Algemene

Documentatierapport Personen met een Algemene Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet uitkering (AOWPERSOONBUS) Datum: 1 april 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS) Datum:14 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie