Het nieuwe schooljaar is alweer een aantal weken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het nieuwe schooljaar is alweer een aantal weken"

Transcriptie

1 O VOORWOORD Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs NIEUWSBRIEF Een 3-maandelijkse informatieve nieuwsbrief op het gebied van onderwijs, identiteit, human resource management en schoolmaatschappelijk werk. Een nieuw schooljaar Jaargang 4, No 13, oktober 2012 Het nieuwe schooljaar is alweer een aantal weken bezig. Een jaar dat wat onzeker begon omdat er onduidelijkheid was over de mogelijkheid dat boeken en lesmateriaal gratis zouden worden. Gelukkig hebben we ons eigen plan getrokken en de boeken gewoon besteld en hebben we deze na een week ook uitgedeeld aan leerlingen. Over de financiering bestaat (op het moment van schrijven van deze column) nog steeds grote onzekerheid. Ik ben trots dat we ons als VPCO met medewerking van u allen door deze periode heen hebben geslagen en vooral gezorgd hebben dat het onderwijs op onze scholen van start kon gaan. Het geeft eens te meer aan dat we vooral ook onze eigen lijnen uit moeten zetten en ons niet te veel moeten laten afleiden door andere agenda s. En met onze eigen lijn zijn we op dinsdag 7 augustus het schooljaar goed begonnen met de startconferentie. We hebben met elkaar stil kunnen staan bij het thema een veilige en uitdagende leeromgeving. Dit thema willen we gedurende dit schooljaar regelmatig terug laten komen. Het is een thema waar we als VPCO onze identiteit goed in kwijt kunnen: een veilige en uitdagende leeromgeving zorgt er immers voor dat zowel u als medewerkers als de leerlingen hun talenten kunnen ontplooien en we mogen weten dat God ons geschapen heeft naar zijn beeld en met vele talenten. Jezus vraagt van ons om deze talenten te benutten en wij kunnen onze leerlingen helpen om op zoek te gaan naar hun talenten en hen laten zien hoe zij deze verder tot ontplooiing kunnen laten komen. Het vraagt ook iets van ons, namelijk dat we zelf onze talenten inzetten ten dienste van het leerproces van de leerlingen. Een andere lijn voor dit schooljaar is wat mij betreft openheid. Openheid van de kant van het bestuur en de directie, maar ook openheid van uw kant. Hiermee zeg ik niet dat die openheid er niet is of was, maar zoals ik tijdens de startconferentie al heb aangegeven is openheid en transparantie één van de middelen om een sociaal-veilige schoolorganisatie neer te kunnen zetten. Een schoolorganisatie waarbij we tegen elkaar op een respectvolle manier durven te zeggen wat we denken en vinden, waarin we elkaar feedback durven te geven, maar ook feedback durven te ontvangen. In het kader van de USONA-projecten staat nog steeds op onze beleidsagenda dat we intervisie willen gaan organiseren voor onze medewerkers. Dit past hier goed bij. En wat ik al eerder in mijn column heb aangegeven: ik wil graag het gesprek met u aangaan over vragen als: wat gaat er goed binnen VPCO, wat kan er volgens u beter en wat zouden we daar met elkaar voor moeten doen? Elke drie weken wil ik op donderdagmiddag om uur het gesprek aangaan met 15 collega s. Ik ga dit op een hele praktische manier via de volgorde van het alfabet doen, ook omdat het mij goed lijkt om de gesprekken niet per school te organiseren. U krijgt een uitnodiging om deel te nemen aan dit ronde tafelgesprek. U krijgt de gelegenheid om aan te geven waar u trots op bent, maar ook om aan te geven wat u anders zou willen zien. Ik stel uw mening heel erg op prijs. Verplicht is het niet, maar ik hoop wel dat velen van u de uitnodiging aan zullen nemen. In de volgende edities van deze nieuwsbrief wil ik u vervolgens teruggeven wat uit deze gesprekken naar voren komt en wat dat betekent voor de plannen in de komende jaren. Met deze gesprekken wil ik eens te meer laten blijken dat openheid in onze organisatie een kostbaar goed is. Openheid en durf om je te uiten zorgen ervoor dat we onszelf kunnen verbeteren en dat we met elkaar een lerende organisatie kunnen vormen. Op die manier benutten we ook onze talenten die God ons geschonken heeft. We zijn immers nooit te oud om te leren. Diana Lorier-Kooi PS Ik vind het fijn om reacties op mijn column persoonlijk van u te vernemen, u kunt ze mailen naar: VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

2 Door Jezus wordt duidelijk (.) dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven, de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moet worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken. (Efeze 4: 22-23) zit op Facebook, dus ik O Ik besta. Wil je weten wie ik ben? Check mijn Facebook pagina maar. De profielsite is het visitekaartje van veel (oudere) jongeren en mede bepalend voor hun identiteit. En net als de profielsite is hun identiteit voortdurend onder constructie. Netwerken Wij vormen met z n allen een zogenaamde genetwerkte maatschappij, waarin alles en iedereen via massamedia zoals televisie en internet met elkaar verbonden is. Jongeren hebben op internet alle middelen om beelden en teksten te bekijken, te maken en te communiceren. Je zou kunnen zeggen dat jongeren op het internet hun identiteit als het ware bij elkaar zappen. Dat lijkt op een patchworkidentiteit. Relationeel Profielsites als Facebook of Hyves zijn mooie voorbeelden van zo n patchworkidentiteit. Een profielsite geeft de jongere de gelegenheid om met haar of zijn identiteit te experimenteren en om deze naar eigen inzicht te veranderen. We zien hier dus een dynamische presentatie van identiteit. Op de profielsite kan de jongere binnen redelijk veilige grenzen kiezen welke aspecten van de identiteit hij of zij wil benadrukken of juist wil weglaten. Net zoals een jongere s avonds voor het uitgaan voor de klerenkast staat om te bepalen hoe zij of hij er die avond uit wil zien, zo kan ook op elk moment de profielsite naar wens aangepast worden. Dit geeft de jongere een grote vrijheid. En doordat op de site wordt gereageerd, blijft de identiteit niet in het luchtledige hangen, maar wordt deze opgenomen in sociale interacties. Daarmee wordt de internet-identiteit relationeel. Positieve of negatieve reacties kunnen de jongere helpen om haar of zijn identiteit in een bepaalde richting verder uit te bouwen, zowel op internet als in real life. Identiteit Onder invloed van de social media is een moderne identiteit continu on the move. Waar vroeger (tot ongeveer 1960) je identiteit vanaf je puberteit eigenlijk wel vaststond voor de rest van je leven, is het begrip identiteit tegenwoordig veel dynamischer geworden. Hoewel natuurlijk altijd een bepaald deel van de persoonlijkheid vastligt, is identiteit meer een verhaal geworden, iets dat zich ontwikkelt in dialoog met je omgeving. Identiteit is een relationeel begrip geworden en samengesteld als een patchwork, waar jij het patroon van bepaalt. De moderne opvatting over identiteit biedt mogelijkheden voor constructie, verandering en diversiteit. Dat geeft ons keuzevrijheid. Het geeft ons ook een zekere controle over onze identiteit. Dat past bij wat we postmodern noemen. Het postmodernisme wordt gekenmerkt door een fundamentele onzekerheid en instabiliteit. De grote verhalen van bijvoorbeeld het christendom hebben hun vanzelfsprekende autoriteit verloren en mensen sprokkelen zelf antwoorden op hun zingevingsvragen bij elkaar. VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

3 Ook onze religieuze identiteit is een patchwork geworden. Je kunt van alles bij elkaar geloven, waar je de kerk niet echt meer bij nodig hebt. Want jij zelf bepaalt wat je kunt/wilt geloven en wat niet. Verbouwing Een christen kijkt niet op van zo n dynamische opvatting van identiteit. Want als christen zijn we ook voortdurend onder constructie. We worden immers aangespoord om afscheid te nemen van ons oude ik, om de oude mens met zijn bedrieglijke begeerten af te leggen. Onze geest en ons denken moeten voortdurend vernieuwd worden om de nieuwe mens, die we in Jezus al zijn, aan te kunnen trekken. Dat is een behoorlijke verbouwing! Onze christelijke identiteit is bovendien ook ten diepste relationeel. We bestaan (wezenlijk) in relatie tot Hem naar wiens beeld en gelijkenis we als antwoordelijke mensen geschapen zijn. Fundament Als christen is je identiteit dus voortdurend aan het worden, je bent nog onder constructie. Maar het fundament is al gelegd. Er is vastigheid. Onze identiteit is immers verborgen in, verankerd in en gebouwd op Jezus Christus. In Facebooktermen: God heeft ons in Jezus geliked. Door Jezus zijn we Gods geliefde kinderen geworden. Dat is de stabiele ondergrond, die onze flexibele, meervoudige en gepatchworkte identiteit bij elkaar houdt en samenhang geeft. (Met dank aan: Frankenhuis, S. ea De effecten van nieuwe media op jongeren van jaar. Verslag van een literatuuronderzoek in opdracht van SLO, Enschede: SLO, 2007) Wouter Smit (Jeugdpredikant VPCO) START SCHOOLJAAR Het schooljaar 2012/2013 is voor de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) op succesvolle wijze begonnen met een startconferentie voor de schooldirecties en de docententeams op dinsdag 7 augustus jl. in het zalencomplex van Because aan de Gosieweg. Het thema een veilige en uitdagende leeromgeving is op verschillende manieren belicht door middel van lezingen en workshops. In een kleurrijke openingsact hebben dansers en acrobaten van Circo Magik het thema voor het voetlicht gebracht. De VPCO kiest hiermee bewust voor een positieve insteek. Veiligheid is een voorwaarde voor groei en ontwikkeling, een kader dat duidelijkheid geeft. Binnen dit kader kan veel moois tot bloei komen. Lees verder op pagina 4 VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

4 Vervolg van pagina 3 Dit signaal is tijdens de conferentie duidelijk afgegeven en goed ontvangen door directies en teams. Verschillende vormen van veiligheid en groei hebben de aandacht van docenten en management, met name de sociaalemotionele en fysieke veiligheid zullen het komende schooljaar onze aandacht krijgen. Wij vinden dit belangrijk voor de verdere ontwikkeling van onze scholen, personeel en leerlingen. Op zondag 12 augustus jl. is in aansluiting op het thema van de startconferentie een startdienst belegd (kerkdienst in de Emmakerk), die zeer geslaagd was. In deze dienst is het jaar opgedragen aan God en is Hem een zegen over onze medewerkers en leerlingen gevraagd. De Emmakerk (we werden warm ontvangen door één van onze dragende kerken) werd heel goed bezocht door de ouders, leerlingen, VPCO-docenten en medewerkers en overige belangstellenden. In een mooie afwisselende dienst met bijdragen van kinderen en volwassenen kwam het thema veilig en uitdagend goed naar voren. SPECIALE LEERLINGEN O Speciale leerlingen hebben mijn hart gestolen. Al op jonge leeftijd ging mijn interesse uit naar het speciale kind. Dat dreef mij in de studie orthopedagogiek en dat is nog steeds mijn drijfveer. Het speciale kind doet ons beseffen dat geen mens gelijk is. De extra zorg die hij nodig heeft doet ons stilstaan bij het feit dat we ons niet kunnen blijven focussen op een standaard-aanpak maar doen een beroep op onze creativiteit, inventiviteit en engelengeduld. Als ervaringsdeskundige weet ik er alles van! Een kind met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, of 'mogelijkheden, zoals genoemd op de Dividivi, vraagt meer dan anders om alertheid, creativiteit, geduld en veel liefde van zowel ouders als leerkrachten. Wereldwijd ligt de intelligentie van de bevolking rond het gemiddelde van 100. Intelligentie wordt uitgedrukt in een IQ (Intelligentiequotient). De meeste mensen hebben een IQ tussen de 85 en de 115. Je spreekt dan van een normale intelligentie. Bij een IQ van tussen de 80 en 85 spreek je van een slow learner IQ. Veel kinderen op een LOM school hebben een slow learner IQ of een IQ dat wat aan de onderkant van het gemiddelde ligt (85-90). De intelligentie wordt in een uitgebreid onderzoek gemeten door een psycholoog of orthopedagoog. Ook kinderen met een (hoog) gemiddelde intelligentie kunnen op een LOM school terechtkomen. Deze kinderen hebben vaak een stoornis in de informatieverwerking of automatisering, zoals dyslexie of dyscalculie. Helaas gaat dyslexie vaak gepaard met ADHD waardoor deze kinderen een extra probleem meedragen. Lees verder op pagina 5 VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

5 Vervolg van pagina 4 Chronisch zieke kinderen die heel veel hiaten hebben opgelopen door veel ziekenhuisopnames of chronisch schoolverzuim, kunnen ook geplaatst worden op een LOM school, mits de intelligentie normaal is. Het gaat dus om leerlingen die om een of andere reden achter zijn geraakt maar waarvan kan worden verwacht dat ze een regulier onderwijscurriculum qua cognitie aan kunnen. Waarom opvoedingsproblemen? Normaal intelligente kinderen hebben al gauw door dat er iets niet klopt. Ze snappen de sommetjes niet zo snel als hun vriendjes, kunnen zich niet concentreren zoals ze anderen wel zien doen (doorwerken, werkjes afmaken), ze blijven steken in een laag AVI-niveau, worden doodmoe van het lezen van een kort stukje of het maken van een paar rijtjes sommen. Ze krijgen vaak negatieve aandacht op school, maar ook thuis. De ouders overhoren het dictee, het kind kent het ogenschijnlijk goed maar haalt toch een diepe onvoldoende. De ouders worden boos, begrijpen het niet en verwijten het kind slordigheid of desinteresse. Het kind zelf begrijpt het ook niet, geeft op en krijgt gedragsproblemen. Zo raken alle betrokkenen in een negatieve vicieuze cirkel. Als ouder is het vaak moeilijk te accepteren dat er iets is met het kind. Iedereen heeft graag een kind dat een feilloze schoolloopbaan doormaakt. Sommige ouders worden weer geconfronteerd met problemen uit hun eigen jeugd en oude wonden worden weer opengetrokken. Het kind zelf gaat ook door een proces dat door ons volwassenen, opvoeders, leerkrachten vaak niet goed onderkend wordt. Op de LOM-school komt de leerling in een wat rustiger vaarwater en kan er optimaal gewerkt worden aan een goede schoolcarrière. Het is vaak heel hard werken en met vereende krachten van ouders, leerkracht en leerling wordt het diploma behaald. Ilona Berggraaf (Beleidsmedewerker Onderwijs) Verder in de nieuwsbrief zal Ilona Berggraaf zichzelf voorstellen in de rubriek nieuwe medewerkers SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK Wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Als schoolmaatschappelijk werkers (smw) zijn wij 1 dag per week op school te vinden. Dit is niet voldoende om alle informatie van de aangemelde leerling mee te krijgen. Hiermee willen we aangeven dat wij in de meeste gevallen afhankelijk zijn van de bijdrage van docenten. Docenten zijn de oren en ogen die in de klas gedrag en opvallende situaties kunnen observeren en signaleren. Docenten hebben de meeste informatie over het presteren, de houding of motivatie van de leerlingen tijdens de lessen. Met deze aanvullende informatie kunnen wij als smw er ons werk verder zo goed mogelijk uitvoeren. Als smw er kunnen wij een coachende en adviserende rol hebben bij gesprekken met ouders. Wij kunnen samen met docenten/ zorgteam brainstormen over de beste preventieve aanpak bij voorspelbare situaties. Hierbij kunnen we ook extra informatie verstrekken over de beste manier om te handelen bij specifieke problematieken en als luisterend oor fungeren naar docenten die hier behoefte aan hebben. Nuny de Windt & Evita Held Binnenkort zal onze SMW-folder uitkomen, hierin zal er meer informatie te vinden zijn over onze werkzaamheden. VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

6 VANUIT DE SCHOLEN De introductiedag van schooljaar van het dr. Albert Schweitzer College Parera werd dit jaar op vrijdag 24 augustus gehouden. De introductiedag bestond uit spel en semi militaire oefeningen. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT O Instroom/Doorstroom/Uitstroom 3e kwartaal 2012 Instroom personeel 1 aug 2012 Functie/school Ilona Berggraaf Beleidsmedewerker Onderwijs BSP (Bovenschools Personeel) Suahr Alberto Docent Lichamelijke Opvoeding (uit NL) ASCP Carien Groeneveld Leerkracht MAFO (was eerst invalkracht) Myriam van Reenen Docent Nederlands (uit NL) ASHV Joël Martis Docent Hospitality MACC Esterlin Brunken Docent Economie (uit Bonaire) MACC Errol Atipah Leerkracht Divi Divi Merylaine Salas Leerkracht Divi Divi Robyn Fidanque Docent Biologie ASHV Lelia Villareal Docent NL/Engels MACC Ruben Dulder Docent Godsdienst ASCP + ASHV Diana Coronel-Leal Leerkracht MAFO Peder Borgen Docent Scheikunde ASHV Michael Bult Docent Biologie ASHV Alvienne Leal Docent Spaans ASHV Shandaira Marshall Docent Informatica ASCP + MACR Tine Martina-Bombeeck Docent Zorg en Welzijn ASCP Jessy Silberie Leerkracht ASFO Olga Testing Leerkracht ASFO Ingrid Martes Docent Spaans (20/8) ASCP + MAFO Vishitra Seraus Docent Wiskunde ASCP (20/8) VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

7 Instroom/Doorstroom/Uitstroom 3e kwartaal 2012 Uitstroom personeel 31 jul 2012 Functie/school Jasmijn Beekmans Docent Economie MACC Heidi Vonk Leerkracht MAFO Lieke Jorritsma Leerkracht Divi Divi Kitty da Costa Gomez Leerkracht ASFO Carine van der Linden Leerkracht DiviDivi Myrthe van Kan Leerkracht ASFO Sigma Wiel Onderwijsfunctionaris FO/SO Solange Siliee Docent Spaans ASHV Shanty Velder Docent Hospitality MACC Lurline Alberto Docent Engels MACC Maritza Cijntje Docent Lichamelijke Opvoeding ASCP Katrin Hoppe Docent Nederlands ASHV Maarten Bos Docent Scheikunde ASHV Yenexi Melfor- Docent Biologie ASHV Coronado Hernández Henry Kort Leerkracht MAFO Cok Prevo Onderwijsfunctionaris VO Yvette Barriento-Kierindongo Docent Spaans en Nederlands ASHV Gwendoline Martina-Allee Docent Biologie en Zorg en Welzijn ASCP André Gonesh Docent Wiskunde/Godsdienst ASCP Rolf van der Zande Docent Economie ASHV Malaika Sillé-Rumai Docent Natuurkunde/Scheikunde ASHV Even voorstellen... Nieuwe medewerkers: Ilona Berggraaf, Tine Martina-Bombeeck, Diana Leal, Robyn Fidanque, Myriam van Reenen & Suahr Alberto >>> Ilona Berggraaf Hallo, ik ben Ilona Berggraaf, 48 jaar en werk sinds 1 augustus bij de grote familie van de VPCO. Na mijn PAopleiding besloot ik naar Nederland te vertrekken voor de studie orthopedagogiek. Na de studie heb ik nog een poosje in Nederland gewerkt en gewoond, waarna mijn man en ik in 1995 besloten met ons dochtertje van toen 2 jaar terug te verhuizen naar dushi Kòrsou. Hier kwam ik te werken bij SedukaI, de huidige schoolbegeleidingsdienst SGE. Ik heb daar 17 jaar gewerkt toen ik toe was aan een nieuwe uitdaging en die heb ik hier gevonden. Ik ben getrouwd, heb een dochter van 19 en een zoon van 15. Beide kinderen hebben de VPCO scholen doorlopen en zelf ben ik er ook groot geworden. Ik neem nu een deel van de werkzaamheden van Sigma Wiel over, die aan het begin stond van mijn carrière als mijn juf van de eerste klas. Ik vind het leuk dat ik haar voetsporen mag volgen en ik weet nu al dat het een fijne tijd gaat worden bij de VPCO! VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

8 >>> Tine Martina-Bombeeck Mijn naam is Tine Martina-Bombeeck. Geboren en getogen in de Nederlandse-, Brabantse textielstad Helmond. Aldaar in het kleuter- en lager onderwijs van de Wilhelminaschool een heerlijke tijd doorgebracht. Zodoende gemerkt dat school een goede en veilige ervaring kan zijn. Daarna de invoering van het Atheneum meegemaakt op de oudste Rijks Hoger Burgerschool van Brabant. In Tilburg aan het Mollerinstituut gestudeerd. In 1985 begonnen met lesgeven in de vakken Huishoudkunde en Gezondheidskunde. Na enkele certificaten en diploma's verder, heb ik administratief secretariële ervaring opgedaan, waaronder een aantal jaren bij de Stichting BETEX te Tilburg. Lid geweest van het Hockey team van Bureau van Spaendonck. Vooral de après hockey was leuk. Getrouwd op Curaçao. In Nederland een eerste- en op Curaçao een tweede kind gekregen. Dan werk gevonden bij Stichting Jurdoc. Een onvergetelijke tijd binnen een hecht team. In 2000 in het onderwijs gevraagd bij het RKCS als docent huishoudkunde en gezondheidskunde. Gewerkt op VWO, HAVO, SBO en VSBO. Tevens ruim vijf jaar stagecoördinator geweest. Dit schooljaar via een open sollicitatie bij het Dr. Albert Schweitzer College Parera gevraagd. Een welkome uitdaging aangezien beide kinderen eind juli uitgevlogen zijn voor een studie in het buitenland. Het lijkt mij een aantrekkelijke en prettige werkkring. Alvast dank! >>> Diana Leal Ik ben Diana Leal, een geboren Colombiaanse opgegroeid op Curaçao. Ik ben 32 jaar, getrouwd en zonder kinderen. Hiervoor heb ik de opleiding voor onderwijsassistent gevolgd. Deze opleiding heb ik in Nederland gevolgd. In het laatste jaar van die opleiding heb ik stage gelopen op Curaçao. De toenmalige stage school was de Marnix school FO. Ik vond het heel fijn om toen stage te lopen op deze school. Ik werd goed begeleid en goed ontvangen. Na deze opleiding ben ik naar Curaçao verhuisd waar ik de opleiding Leraren Opleiding Funderend Onderwijs (LOFO) heb gevolgd. Mijn afstudeerstage heb ik weer op de Marnix school FO gelopen. Dit keer heb ik ervaring in groep 3 opgedaan. De begeleiding was weer super, het werken met de collega s was aangenaam en ik kreeg alle mogelijkheden om mijn afstudeeropdracht met succes af te ronden. Na een fijne tijd bij de Marnix school FO stage te hebben gelopen, kreeg ik de kans om als leerkracht te mogen werken, nou ik heb er niet twee keer over nagedacht. Ik wilde deel nemen aan het team van de Marnix school! Nu werk ik met plezier als leerkracht FO in groep 3. >>> Robyn Fidanque Hallo iedereen, Mijn naam is Robyn Fidanque en sinds augustus 12 ben ik werkzaam bij de Albert Schweitzer Havo/ Vwo school als docent biologie en NaSk. Ik heb de opleiding BioMedische Wetenschappen en daarna een opleiding voor leraar biologie gedaan bij de Universiteit van Utrecht. In maart van dit jaar heb ik mijn diploma behaald en ben meteen terug gekomen naar mijn geboorte eiland. Ik was zeer enthousiast toen ik hoorde dat ik bij ASHV mocht gaan werken. Een van de redenen daarvoor was dat ik daar zelf als leerling zat toen het nog de Albert Schweitzer MAVO was. Ik heb er veel zin in en hoop een goede bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs op ASHV. VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

9 >>> Myriam van Reenen Van 2002 tot 2006 heb ik op Curaçao gewoond met mijn man. Ik werkte toen op het MIL. Na lang wikken en wegen besloten we terug te gaan naar Nederland waar we de afgelopen zes jaar hebben gewoond. Toch bleef Curaçao trekken, vooral vanwege het klimaat, de easy way of life en de leuke leerlingen die ik altijd in mijn klassen had. We besloten terug te komen. Nu als gezin, want we hebben een zoon van vijf en een dochter van ruim acht maanden. Sinds augustus dit jaar ben ik in dienst van VPCO. Ik werk als docente Nederlands bij de Albert Schweitzer havo/ vwo school. Ik wilde hier graag werken, omdat het een vrij nieuwe en nog niet zo n grote school is, wat betekent dat we een klein team hebben en ik eigenlijk binnen die paar weken iedereen al ken. Dat geeft een goed gevoel! Bovendien is het een voordeel voor onze leerlingen. Veel docenten kennen het merendeel van de leerlingen bij naam en alle leerlingen in een leerjaar kennen elkaar. Ik geef vooral in de bovenbouw les en vind het erg fijn dat ik geen volle klassen heb. Nu kan ik de leerlingen meer aandacht geven en is er ruimte om ook eens iets naast het verplichte programma te doen. De afgelopen drie jaar heb ik als docente wetenschappelijke communicatie bij het Leids Universitair Medisch Centrum gewerkt en gezien welke eisen op het gebied van schrijf- en spreekvaardigheid tegenwoordig op het hbo en aan de universiteit van de havo- en vwo-leerlingen worden geëist. Nu kan ik de leerlingen nog beter voorbereiden op die onderdelen. >>> Suahr Alberto Hallo, ik ben Suahr Alberto. Ik ben sinds dit schooljaar werkzaam op het Dr. Albert Schweitzer college Parera. Hiervoor heb ik in Zwolle gewoond waar ik mijn opleiding tot docent lichamelijke opvoeding heb gevolgd. Vanaf mijn 6de jaar was ik al helemaal weg van sport en beweging. Dus voor mij was er niets mooier dan van mijn hobby mijn beroep te maken. Tijdens mijn opleiding ben ik echt gaan houden van het onderwijs. Het is mijn passie geworden om met de jeugd te werken en hen zoveel mogelijk te leren en te begeleiden in het bewegingsonderwijs. Na 6 jaar in Zwolle te hebben gewoond heb ik besloten om te soliciteren op Curaçao om terug te keren naar mijn geboorte eiland. Zelf heb ik ook op het Albert Schweitzer gezeten, dus keer ik terug naar een bekende en vertrouwde omgeving. VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

10 TAAKOVERDRACHT VAN BZV NAAR SVB -> BZV WORDT SVB De Stichting Bureau Ziektekosten Voorzieningen (BZV) is een stichting die op 11 februari 1993 werd opgericht door zowel de Landsregering als het Eilandgebied Curaçao met als doel om o.a. de ziektekostenregeling van de overheidsdienaren en gelijkgestelden, zoals geregeld in het Publicatieblad 1986, no.165 uit te voeren. Per 1 mei 2012 zijn de curatieve taken (= taken gericht op genezing) van Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) overgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB), De taakoverdracht zal echter geen invloed hebben op het medisch pakket, zoals u dit tot op heden ontvangt. Alle bestaande regelingen en procedures m.b.t. het pakket blijven ongewijzigd. De SVB (banko di seguro sosial/sociale verzekeringsbank) is bereikbaar op telefoonnummer te Kaya Charles Maduro z/n, mailadres is en op de website INTRODUCTIEBIJEENKOMST Donderdagmiddag 6 september is er voor de nieuwe medewerkers een introductiebijeenkomst gehouden. Er waren 20 medewerkers aanwezig van de totaal 25 nieuwe medewerkers. Bij binnenkomst kreeg iedereen een reader met informatie over hun rechtspositie en werd elke nieuwe medewerker op de foto gezet door Eric Mous (ICT-manager) om in ons personeel informatie systeem te plaatsen. Wouter Smit heeft de bijeenkomst geopend met een gebed. Er werd een presentatie gehouden door onze directeur Diana Lorier, zij vertelde over de achtergrond van de VPCO, waar we staan en waar we naar toe willen. Daarna kwam de HR manager, mevrouw Karin Jongen aan het woord. Zij had een powerpoint presentatie met als doel: kennismaking met de structuur van de vereniging en de medewerkers in het algemeen en het bespreken van enige praktische zaken. Vervolgens kwamen onze schoolmaatschappelijk werkers Nuny de Windt en Evita Held aan bod, zij vertelden over hun werkzaamheden en wanneer je terecht kunt bij een Interne begeleider, Remedial teacher of een Schoolmaatschappelijk werker. Na de presentaties werd er een kennismakingsspel gedaan om de nieuwe medewerkers aan elkaar voor te stellen. Dit spel werd door Evita Held en Patricia de Nie geleid. Tot slot was er nog een hapje en drankje om de middag af te sluiten. CURSUS PAPIAMENTU Afgelopen juni is de cursus Papiamentu (voor beginners) onder leiding van de warme, enthousiaste docent Diana Maduro positief afgerond, de volgende medewerkers hebben hiervoor een certificaat behaald: Carien Groeneveld, Ingrid Haakmat, Diana Lorier-Kooi, Elaine Gefferie, Miriam Kramer, Julie Hengeveld, Lionela Hujdurovic, Margo Machielsen en Myrthe van Kan. VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

11 O Productie van Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Oktober 2012 Heeft u de nieuwsbrief niet per ontvangen? Dan hebben wij uw adres niet in ons bestand staan. Graag ontvangen wij de juiste gegevens via vpco.org Heeft u voor de volgende nieuwsbrief een leuk of interessant onderwerp, dan horen wij dit graag. Dit kunt u doormailen naar

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft Aangenaam: Guido Informatie over kennismaken met Guido gelooft Welkom op Guido Als u deze brochure leest dan heeft u uw zoon of dochter aangemeld voor GSG Guido. Guido is een gereformeerde school voor

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger. Beste lezer,

Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger. Beste lezer, Nieuwsbrief christelijke bso De Kleine Reiziger Beste lezer, De december maand is weer begonnen. De bladeren zijn van de bomen en de december drukte is in volle gang, de sint is in het land, de schoentjes

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak.

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. mei 2014 Geachte ouders / verzorgers. Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. In de nieuwsbrief vindt

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Schoolinfo 9 Maart 2015

Schoolinfo 9 Maart 2015 Schoolinfo 9 Maart 2015 Simone Piron stelt zich voor Mijn naam is Simone Piron. Sinds 1 februari ben ik intern begeleider van Op Dreef. Hierbij zal ik de taken van Monique overnemen. In het verleden ben

Nadere informatie

Onderbouw. Profiel. Geef bijles in / en aan (klassen) 4 +PLUSSER Naam Klas e-mailadres

Onderbouw. Profiel. Geef bijles in / en aan (klassen) 4 +PLUSSER Naam Klas e-mailadres 4 +PLUSSER Naam Klas e-mailadres Onderbouw Bianca van Rossum Gymnasium 4 bpvanrossum@hotmail.nl Nikki Bloemen nikki.bl@hotmail.com Florian Tiggeloven Floriantiggeloven@hotmail.com Geef bijles in / en aan

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Pallas Athene College

Dyslexieprotocol Pallas Athene College Dyslexieprotocol Pallas Athene College 1. Inleiding Doel en uitgangspunten Het Pallas Athene College wil alle leerlingen met dyslexie die ondersteuning en begeleiding bieden die zij nodig hebben om de

Nadere informatie

EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL

EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL 26 EEN ZAMBIAANSE SPIEGEL Marike Spruyt - de Kloe / Willemieke Reijnoudt De grootste kracht van christelijk onderwijs is dat het bijdraagt aan karakterverandering. Op onze school komen kinderen uit arme

Nadere informatie

Met een hartelijke groet bedankt Margareth iedereen voor de fijne samenwerking en voor de mooie tijd waar ze als juf van heeft genoten.

Met een hartelijke groet bedankt Margareth iedereen voor de fijne samenwerking en voor de mooie tijd waar ze als juf van heeft genoten. Lemborgher Jaargang 20 Nummer 1 4 september 2013 Schooljaar 2013-2014 heet u van harte welkom. De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er weer op. Inmiddels heeft u op school of d.m.v. een informatieavond

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

Coöperatieve werkvorm Zoek de valse, Tweevergelijking

Coöperatieve werkvorm Zoek de valse, Tweevergelijking Mmmmm In dit nummer: - Jarigen - Update nieuwbouw - Tevredenheidsonderzoek - Kijkmiddag - Coöperatieve werkvorm - Kerst 2014 - Informatie over Kies - Even voorstellen - Agenda Elke eerste maandag van de

Nadere informatie

Kies voor meer! kies voor meer

Kies voor meer! kies voor meer kies voor meer Kies voor meer! Je staat op het punt om een heel belangrijke beslissing te nemen: je kiest de school waar je de komende jaren naartoe gaat. Spannend! Want je wilt natuurlijk naar een plek

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52 Dit is een uitgave van STIP VSO Utrecht. Een samenwerking tussen de VSO afdelingen van de Herderschêeschool en de Wilhelminaschool. Reacties op deze nieuwsbrief mailt u naar: nieuwsbrief@stipvso.nl. Nieuwsbrief

Nadere informatie

Blik. Cambridge Engels

Blik. Cambridge Engels Blik op Cambridge Engels De kans is groot dat je later op plaatsen terecht komt waar Engels een belangrijke voertaal is. Misschien ga je wel voor studie of stages naar het buitenland, maar ook op Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor jou!

Onderwijs op maat voor jou! Onderwijs op maat voor jou! Je krijgt van je basisschool een gemiddeld advies. Een havo-advies betekent bijvoorbeeld dat je over gemiddeld over alle schoolvakken het best past op havo. Maar jij bent natuurlijk

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Inhoud: Engels Tweede ronde projecten & workshops Hoe speel je een spelletje? Nieuws uit groep ½ Welkom in de klas Agenda Advertenties: Mindful ouderschap Voetbal talent

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 26 maart 2013

Nieuwsbrief. 26 maart 2013 Nieuwsbrief LJK: 075 6400214 Jachtenlaan: 075 6219267 26 maart 2013 G E E N A N D E R E S C H O O L T I J D E N Eerder hebben we u gevraagd om te reageren op het voorstel over aangepaste schooltijden.

Nadere informatie

Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor

Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor Medezeggenschapsraadleden 2015-2016 stellen zich voor Nienke Hermens (ouder) Mijn naam is Nienke Hermens, ik ben ouderlid van de MR en GMR. Mijn zoon zit in het tweede jaar op deze prachtige school. Mijn

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10

24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10 24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10 Aanmelden Over een poosje starten de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar al. Om het aantal groepen te bepalen is het belangrijk te weten kinderen op hoeveel

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

Hartelijk welkom op het Driestar College. Sector havo & vwo

Hartelijk welkom op het Driestar College. Sector havo & vwo Hartelijk welkom op het Driestar College Sector havo & vwo Programma Opening Identiteit Driestar College Presentatie sector havo & vwo Pauze (schriftelijk vragen stellen) Beantwoorden van vragen Sluiting

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster 18e nieuwsbrief 2016-2017 Het zijn actieve dagen! Deze week zijn de kinderen van groep 7/8 op kamp naar Egmond geweest. Ze hebben natuurlijk erg mooi weer

Nadere informatie

Er is de laatste maanden heel wat ophef en onduidelijkheid in de media

Er is de laatste maanden heel wat ophef en onduidelijkheid in de media Jaargang 3, No 8, Juni 2011 Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs NIEUWSBRIEF Een 3-maandelijkse informatieve nieuwsbrief op het gebied van onderwijs, human resource management en schoolmaatschappelijk

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen.

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. NIEUWSBRIEF / november 2012 IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. WERVING NIEUWE LEERLINGEN Met

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

We staan er misschien wel te

We staan er misschien wel te O Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs NIEUWSBRIEF Jaargang 4, No 14, december 2012 Een 3-maandelijkse informatieve nieuwsbrief op het gebied van onderwijs, identiteit, human resource management

Nadere informatie

Onderbouw. Bianca van Rossum. Gymnasium 4. bpvanrossum@hotmail.nl. Nikki Bloemen. nikki.bl@hotmail.com. Florian Tiggeloven

Onderbouw. Bianca van Rossum. Gymnasium 4. bpvanrossum@hotmail.nl. Nikki Bloemen. nikki.bl@hotmail.com. Florian Tiggeloven 4 +PLUSSER Naam Klas e-mailadres Onderbouw Bianca van Rossum Gymnasium 4 bpvanrossum@hotmail.nl Nikki Bloemen nikki.bl@hotmail.com Florian Tiggeloven Floriantiggeloven@hotmail.com Geef bijles in / en aan

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Meer over de GSR. ALgemene informatie - 2014 2015. Informatiebrochure 2014-2015 1

Meer over de GSR. ALgemene informatie - 2014 2015. Informatiebrochure 2014-2015 1 Meer over de GSR ALgemene informatie - 2014 2015 Informatiebrochure 2014-2015 1 De GSR, de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad, is een middelbare school voor betrokken christenen in de regio met

Nadere informatie

Sportief Hwagveld. Dinsdag 25 nov 2014

Sportief Hwagveld. Dinsdag 25 nov 2014 R.K. BASISSCHOOL OP T HWAGVELD Past. Dom. Hexstraat 16 631 HG MEERSSEN Telefoon 043 364813 info.hwagveld@innovo.nl 0 Dinsdag 5 nov 014 Sportief Hwagveld Sinds april van dit jaar heeft HC NEW STYLE in Meerssen

Nadere informatie

Beste ouders, Hierbij weer een nieuw Sterjournaal! Kinderboekenweek

Beste ouders, Hierbij weer een nieuw Sterjournaal! Kinderboekenweek Agenda 1 november Spreekuur FH 2 november Dankdag 3 november Spreekuur LB 7 november Start themaweek 8 november Studiemiddag, kinderen s middags vrij 11 november Nationaal schoolontbijt 13 november CNS

Nadere informatie

jeugd- en jongerenwerk 2011-2015

jeugd- en jongerenwerk 2011-2015 Beleidsgedachten jeugd- en jongerenwerk 2011-2015 Opgesteld door: Jeugdouderlingen: Thea van Dekken, Sybe Vrieswijk en Natasja de Wal Jeugd- en Jongerenwerker: Anne-Willem Hoekstra 1 Inleiding Vanuit de

Nadere informatie

EEN LEERZAAM AVONTUUR! Leren maar ook plezier maken. Onderwijs op jouw niveau. Extra mogelijkheden voor bètatechniek en sport MAVO HAVO VWO

EEN LEERZAAM AVONTUUR! Leren maar ook plezier maken. Onderwijs op jouw niveau. Extra mogelijkheden voor bètatechniek en sport MAVO HAVO VWO 2015 2016 Leren maar ook plezier maken. Onderwijs op jouw niveau. Extra mogelijkheden voor bètatechniek en sport EEN LEERZAAM AVONTUUR! Klap deze folder uit en scan hem met de Layar app! MAVO HAVO VWO

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Nieuwsbrief december 2015 Terwijl we aan de voorkant van het gebouw Sinterklaas uitzwaaiden, kwamen aan de achterkant de kerstbomen naar binnen. In mum van tijd heeft het Kindcentrum een metamorfose ondergaan

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 september 2015 Nr 01

Nieuwsbrief 1 september 2015 Nr 01 Nieuwsbrief 1 september 2015 Nr 01 Start nieuw schooljaar Na een welverdiende vakantie zijn we gisteren weer begonnen met het nieuwe schooljaar. Fijn dat iedereen er weer is!! We heten de nieuwe collega

Nadere informatie

MBO Handelingsplan. Naam:**** **** Periode: maart 2010-juni 2013

MBO Handelingsplan. Naam:**** **** Periode: maart 2010-juni 2013 MBO Handelingsplan Naam:**** **** Periode: maart 2010-juni 2013 REC-Flevoland, dienst Ambulante Begeleiding pagina 1 versie september 2009 Persoonsgegevens deelnemer Naam: **** **** Adres: Postcode en

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS

ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS Ondersteuning van kind en gezin ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL EN HUN OUDERS Voorpagina: Deborah Corpeleijn: Door de ondersteuning ervaar ik

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Nieuwe directeur Dr. Mollercollege

Nieuwe directeur Dr. Mollercollege NUMMER 1 10 SEPTEMBER 2015 Van de redactie Deze Mollerinfo begint al aan zijn tweeëndertigste jaargang. Vanaf oktober zal hij maandelijks verschijnen. Dit informatiebulletin is bedoeld als mededelingenblad

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Ouderavond Bataafs Lyceum 4H/V. Executieve vaardigheden. Welkom! Nancy Lussing

Ouderavond Bataafs Lyceum 4H/V. Executieve vaardigheden. Welkom! Nancy Lussing Ouderavond Bataafs Lyceum 4H/V Executieve vaardigheden Welkom! Nancy Lussing Even voorstellen 25 jaar voor de klas (speciaal en regulier) 10 jaar achterin de klas Ondersteuning algemeen Coördinator masterclass

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Onze boodschap aan leerlingen: Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Je

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Schakel

Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail: info@schakellelystad.nl

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl september 2015 Nieuwsbrief 36 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl Agenda 1 september Informatieavonden groep 3/4/5 (19.00) en groep 6/7/8 (19.30) 2 september Informatieavond

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij School2Care! CoachJ Je coach is de komende tijd je steun en toeverlaat.

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

De Springplank: info 15 juni 2016.

De Springplank: info 15 juni 2016. De Springplank: info 15 juni 2016. Nieuwe leerling. We willen Luuk, Diede en Yeliz, van harte welkom heten bij ons op school. Diede en Yeliz zijn nu aan het oefenen in groep 1/2. Luuk is er al voor vast.

Nadere informatie

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school Beste ouders/verzorgers, De komende periode kiest u samen met uw zoon of dochter een middelbare school. U bezoekt met uw kind waarschijnlijk verschillende

Nadere informatie

het Troubadourtje Een gelukkig nieuwjaar Agenda: Daarom nog eens voor iedereen: een heel gelukkig en gezond 2015!!

het Troubadourtje Een gelukkig nieuwjaar Agenda: Daarom nog eens voor iedereen: een heel gelukkig en gezond 2015!! het Troubadourtje Informatiekrant Katholieke basisschool De Troubadour Jaargang: 2014-2015 Datum: 09-01-2015 Inhoud: Gelukkig Nieuwjaar Typecursus Bouw IKC Citotoetsen Internetprotocol Wensen groep 3 Agenda:

Nadere informatie

Geef bijles in / en aan (klassen) Onderbouw. Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Engels. Klas 1 t/m 3. Nederlands, Frans, Spaans, Engels, Geschiedenis:

Geef bijles in / en aan (klassen) Onderbouw. Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Engels. Klas 1 t/m 3. Nederlands, Frans, Spaans, Engels, Geschiedenis: Naam 4 +PLUSSER Klas e-mailadres Onderbouw Geef bijles in / en aan (klassen) Profiel Arthur van der Weiden Geslaagd voor HAVO 2011-2012 arthurweiden1@gmail.com Lalaine Faber lalainelf@gmail.com Wiskunde,

Nadere informatie

18 juli 2014 Agenda TEAMSCHOLING

18 juli 2014 Agenda TEAMSCHOLING 18 juli 2014 Zo vlak voor de vakantie wordt de grote tegenstelling tussen leuke dingen en vreselijke dingen weer eens benadrukt. Ons medeleven gaat uit naar de slachtoffers en hun familie die nu een vreselijke

Nadere informatie

9641 LT Veendam mgrbekkersschool@primenius.nl 0598-615375

9641 LT Veendam mgrbekkersschool@primenius.nl 0598-615375 Nieuwsbrief 37 10-06-2016 Pr. Bernhardlaan 87 Website Mgr. Bekkersschool 9641 LT Veendam mgrbekkersschool@primenius.nl 0598-615375 17-6 Kinderen om 15.00 uur vrij ipv 15.15 uur ivm teamuitje 20-6 Ouderavond

Nadere informatie

Bijblijver Informatieblaadje

Bijblijver Informatieblaadje Bs Dr Jan de Quay Optimus primair onderwijs 6-2015 Bijblijver Informatieblaadje In dit nummer: Beste ouders 1 Posterplek 1 6-2015 Aanmelding nieuwe leerlingen 2 Beste ouders Even voorstellen 3 Hartelijk

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Op het moment dat ik deze bijdrage voor de nieuwsbrief

Op het moment dat ik deze bijdrage voor de nieuwsbrief O Jaargang 4, No 12, juni 2012 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs NIEUWSBRIEF Een 3-maandelijkse informatieve nieuwsbrief op het gebied van onderwijs, identiteit, human resource management

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject Vrije basisschool Inhoud van dit opvoedingsproject: Vijf opdrachten van een katholieke basisschool Woordbeeld van onze school Belangrijke waarden voor onze school Waarom kozen we deze waarden? Ons inspiratieverhaal

Nadere informatie

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen: Personeel Algemeen: Nieuwe collega s Algemeen: Nieuwe stagiaires Algemeen: Toestemmingsformulier Algemeen: Schoolfotograaf Algemeen: Gym Algemeen: Vooraankondiging

Nadere informatie

1 dec. Groep 1-2 vrij 15 dec. Groep 1-2 vrij 19 dec. 12.00 uur alle kinderen kerstvakantie

1 dec. Groep 1-2 vrij 15 dec. Groep 1-2 vrij 19 dec. 12.00 uur alle kinderen kerstvakantie Jaargang 25 Nr. 5 Vrije dagen 1 dec. Groep 1-2 vrij 15 dec. Groep 1-2 vrij 19 dec. 12.00 uur alle kinderen kerstvakantie Bijzondere activiteiten 3 dec. Atelier Ronde 3 4 dec. Sinterklaas op school 18 dec.

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI /

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / OPEN HUIS WOENSDAG 14 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS MAANDAG 22 JANUARI / 19.00-20.30 UUR Kies voor Corderius College

Nadere informatie

Welkom. inhoud. Wat voor type ben ik 2. Wat mag ik? 7. ASHV Profieleisen 8. Conclusie 10. Voorlopige profielkeuze 11

Welkom. inhoud. Wat voor type ben ik 2. Wat mag ik? 7. ASHV Profieleisen 8. Conclusie 10. Voorlopige profielkeuze 11 inhoud Wat voor type ben ik 2 Wat mag ik? 7 ASHV Profieleisen 8 Conclusie 10 Voorlopige profielkeuze 11 Welkom Dit is het laatste deel van de profielkeuzeboekjes. We hopen dat je de afgelopen maanden goed

Nadere informatie

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 Geachte ouder(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. Enquête Binnenkort zijn in de meeste groepen de 10 - minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

Samen goed voor elkaar!

Samen goed voor elkaar! Nieuwsbrief 1 8 oktober 2015 De wekelijkse nieuwsbrief van de Sint Maartenschool. In deze nieuwsbrief Beste ouders en verzorgers Uw school is ingeloot! Thema avond van 26 november Afscheid nemen Kinderboekenweek

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Fijn dat er afgelopen dinsdagavond een grote opkomst was op de informatieavond!

Fijn dat er afgelopen dinsdagavond een grote opkomst was op de informatieavond! 10 september 2015 Van de directie, Zoals u allemaal weet heeft juf Mirjam Doorn een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Afgelopen vrijdag mocht zij gelukkig weer naar huis. Ze moet het nog een poosje rustig

Nadere informatie