Het nieuwe schooljaar is alweer een aantal weken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het nieuwe schooljaar is alweer een aantal weken"

Transcriptie

1 O VOORWOORD Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs NIEUWSBRIEF Een 3-maandelijkse informatieve nieuwsbrief op het gebied van onderwijs, identiteit, human resource management en schoolmaatschappelijk werk. Een nieuw schooljaar Jaargang 4, No 13, oktober 2012 Het nieuwe schooljaar is alweer een aantal weken bezig. Een jaar dat wat onzeker begon omdat er onduidelijkheid was over de mogelijkheid dat boeken en lesmateriaal gratis zouden worden. Gelukkig hebben we ons eigen plan getrokken en de boeken gewoon besteld en hebben we deze na een week ook uitgedeeld aan leerlingen. Over de financiering bestaat (op het moment van schrijven van deze column) nog steeds grote onzekerheid. Ik ben trots dat we ons als VPCO met medewerking van u allen door deze periode heen hebben geslagen en vooral gezorgd hebben dat het onderwijs op onze scholen van start kon gaan. Het geeft eens te meer aan dat we vooral ook onze eigen lijnen uit moeten zetten en ons niet te veel moeten laten afleiden door andere agenda s. En met onze eigen lijn zijn we op dinsdag 7 augustus het schooljaar goed begonnen met de startconferentie. We hebben met elkaar stil kunnen staan bij het thema een veilige en uitdagende leeromgeving. Dit thema willen we gedurende dit schooljaar regelmatig terug laten komen. Het is een thema waar we als VPCO onze identiteit goed in kwijt kunnen: een veilige en uitdagende leeromgeving zorgt er immers voor dat zowel u als medewerkers als de leerlingen hun talenten kunnen ontplooien en we mogen weten dat God ons geschapen heeft naar zijn beeld en met vele talenten. Jezus vraagt van ons om deze talenten te benutten en wij kunnen onze leerlingen helpen om op zoek te gaan naar hun talenten en hen laten zien hoe zij deze verder tot ontplooiing kunnen laten komen. Het vraagt ook iets van ons, namelijk dat we zelf onze talenten inzetten ten dienste van het leerproces van de leerlingen. Een andere lijn voor dit schooljaar is wat mij betreft openheid. Openheid van de kant van het bestuur en de directie, maar ook openheid van uw kant. Hiermee zeg ik niet dat die openheid er niet is of was, maar zoals ik tijdens de startconferentie al heb aangegeven is openheid en transparantie één van de middelen om een sociaal-veilige schoolorganisatie neer te kunnen zetten. Een schoolorganisatie waarbij we tegen elkaar op een respectvolle manier durven te zeggen wat we denken en vinden, waarin we elkaar feedback durven te geven, maar ook feedback durven te ontvangen. In het kader van de USONA-projecten staat nog steeds op onze beleidsagenda dat we intervisie willen gaan organiseren voor onze medewerkers. Dit past hier goed bij. En wat ik al eerder in mijn column heb aangegeven: ik wil graag het gesprek met u aangaan over vragen als: wat gaat er goed binnen VPCO, wat kan er volgens u beter en wat zouden we daar met elkaar voor moeten doen? Elke drie weken wil ik op donderdagmiddag om uur het gesprek aangaan met 15 collega s. Ik ga dit op een hele praktische manier via de volgorde van het alfabet doen, ook omdat het mij goed lijkt om de gesprekken niet per school te organiseren. U krijgt een uitnodiging om deel te nemen aan dit ronde tafelgesprek. U krijgt de gelegenheid om aan te geven waar u trots op bent, maar ook om aan te geven wat u anders zou willen zien. Ik stel uw mening heel erg op prijs. Verplicht is het niet, maar ik hoop wel dat velen van u de uitnodiging aan zullen nemen. In de volgende edities van deze nieuwsbrief wil ik u vervolgens teruggeven wat uit deze gesprekken naar voren komt en wat dat betekent voor de plannen in de komende jaren. Met deze gesprekken wil ik eens te meer laten blijken dat openheid in onze organisatie een kostbaar goed is. Openheid en durf om je te uiten zorgen ervoor dat we onszelf kunnen verbeteren en dat we met elkaar een lerende organisatie kunnen vormen. Op die manier benutten we ook onze talenten die God ons geschonken heeft. We zijn immers nooit te oud om te leren. Diana Lorier-Kooi PS Ik vind het fijn om reacties op mijn column persoonlijk van u te vernemen, u kunt ze mailen naar: VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

2 Door Jezus wordt duidelijk (.) dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven, de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moet worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken. (Efeze 4: 22-23) zit op Facebook, dus ik O Ik besta. Wil je weten wie ik ben? Check mijn Facebook pagina maar. De profielsite is het visitekaartje van veel (oudere) jongeren en mede bepalend voor hun identiteit. En net als de profielsite is hun identiteit voortdurend onder constructie. Netwerken Wij vormen met z n allen een zogenaamde genetwerkte maatschappij, waarin alles en iedereen via massamedia zoals televisie en internet met elkaar verbonden is. Jongeren hebben op internet alle middelen om beelden en teksten te bekijken, te maken en te communiceren. Je zou kunnen zeggen dat jongeren op het internet hun identiteit als het ware bij elkaar zappen. Dat lijkt op een patchworkidentiteit. Relationeel Profielsites als Facebook of Hyves zijn mooie voorbeelden van zo n patchworkidentiteit. Een profielsite geeft de jongere de gelegenheid om met haar of zijn identiteit te experimenteren en om deze naar eigen inzicht te veranderen. We zien hier dus een dynamische presentatie van identiteit. Op de profielsite kan de jongere binnen redelijk veilige grenzen kiezen welke aspecten van de identiteit hij of zij wil benadrukken of juist wil weglaten. Net zoals een jongere s avonds voor het uitgaan voor de klerenkast staat om te bepalen hoe zij of hij er die avond uit wil zien, zo kan ook op elk moment de profielsite naar wens aangepast worden. Dit geeft de jongere een grote vrijheid. En doordat op de site wordt gereageerd, blijft de identiteit niet in het luchtledige hangen, maar wordt deze opgenomen in sociale interacties. Daarmee wordt de internet-identiteit relationeel. Positieve of negatieve reacties kunnen de jongere helpen om haar of zijn identiteit in een bepaalde richting verder uit te bouwen, zowel op internet als in real life. Identiteit Onder invloed van de social media is een moderne identiteit continu on the move. Waar vroeger (tot ongeveer 1960) je identiteit vanaf je puberteit eigenlijk wel vaststond voor de rest van je leven, is het begrip identiteit tegenwoordig veel dynamischer geworden. Hoewel natuurlijk altijd een bepaald deel van de persoonlijkheid vastligt, is identiteit meer een verhaal geworden, iets dat zich ontwikkelt in dialoog met je omgeving. Identiteit is een relationeel begrip geworden en samengesteld als een patchwork, waar jij het patroon van bepaalt. De moderne opvatting over identiteit biedt mogelijkheden voor constructie, verandering en diversiteit. Dat geeft ons keuzevrijheid. Het geeft ons ook een zekere controle over onze identiteit. Dat past bij wat we postmodern noemen. Het postmodernisme wordt gekenmerkt door een fundamentele onzekerheid en instabiliteit. De grote verhalen van bijvoorbeeld het christendom hebben hun vanzelfsprekende autoriteit verloren en mensen sprokkelen zelf antwoorden op hun zingevingsvragen bij elkaar. VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

3 Ook onze religieuze identiteit is een patchwork geworden. Je kunt van alles bij elkaar geloven, waar je de kerk niet echt meer bij nodig hebt. Want jij zelf bepaalt wat je kunt/wilt geloven en wat niet. Verbouwing Een christen kijkt niet op van zo n dynamische opvatting van identiteit. Want als christen zijn we ook voortdurend onder constructie. We worden immers aangespoord om afscheid te nemen van ons oude ik, om de oude mens met zijn bedrieglijke begeerten af te leggen. Onze geest en ons denken moeten voortdurend vernieuwd worden om de nieuwe mens, die we in Jezus al zijn, aan te kunnen trekken. Dat is een behoorlijke verbouwing! Onze christelijke identiteit is bovendien ook ten diepste relationeel. We bestaan (wezenlijk) in relatie tot Hem naar wiens beeld en gelijkenis we als antwoordelijke mensen geschapen zijn. Fundament Als christen is je identiteit dus voortdurend aan het worden, je bent nog onder constructie. Maar het fundament is al gelegd. Er is vastigheid. Onze identiteit is immers verborgen in, verankerd in en gebouwd op Jezus Christus. In Facebooktermen: God heeft ons in Jezus geliked. Door Jezus zijn we Gods geliefde kinderen geworden. Dat is de stabiele ondergrond, die onze flexibele, meervoudige en gepatchworkte identiteit bij elkaar houdt en samenhang geeft. (Met dank aan: Frankenhuis, S. ea De effecten van nieuwe media op jongeren van jaar. Verslag van een literatuuronderzoek in opdracht van SLO, Enschede: SLO, 2007) Wouter Smit (Jeugdpredikant VPCO) START SCHOOLJAAR Het schooljaar 2012/2013 is voor de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) op succesvolle wijze begonnen met een startconferentie voor de schooldirecties en de docententeams op dinsdag 7 augustus jl. in het zalencomplex van Because aan de Gosieweg. Het thema een veilige en uitdagende leeromgeving is op verschillende manieren belicht door middel van lezingen en workshops. In een kleurrijke openingsact hebben dansers en acrobaten van Circo Magik het thema voor het voetlicht gebracht. De VPCO kiest hiermee bewust voor een positieve insteek. Veiligheid is een voorwaarde voor groei en ontwikkeling, een kader dat duidelijkheid geeft. Binnen dit kader kan veel moois tot bloei komen. Lees verder op pagina 4 VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

4 Vervolg van pagina 3 Dit signaal is tijdens de conferentie duidelijk afgegeven en goed ontvangen door directies en teams. Verschillende vormen van veiligheid en groei hebben de aandacht van docenten en management, met name de sociaalemotionele en fysieke veiligheid zullen het komende schooljaar onze aandacht krijgen. Wij vinden dit belangrijk voor de verdere ontwikkeling van onze scholen, personeel en leerlingen. Op zondag 12 augustus jl. is in aansluiting op het thema van de startconferentie een startdienst belegd (kerkdienst in de Emmakerk), die zeer geslaagd was. In deze dienst is het jaar opgedragen aan God en is Hem een zegen over onze medewerkers en leerlingen gevraagd. De Emmakerk (we werden warm ontvangen door één van onze dragende kerken) werd heel goed bezocht door de ouders, leerlingen, VPCO-docenten en medewerkers en overige belangstellenden. In een mooie afwisselende dienst met bijdragen van kinderen en volwassenen kwam het thema veilig en uitdagend goed naar voren. SPECIALE LEERLINGEN O Speciale leerlingen hebben mijn hart gestolen. Al op jonge leeftijd ging mijn interesse uit naar het speciale kind. Dat dreef mij in de studie orthopedagogiek en dat is nog steeds mijn drijfveer. Het speciale kind doet ons beseffen dat geen mens gelijk is. De extra zorg die hij nodig heeft doet ons stilstaan bij het feit dat we ons niet kunnen blijven focussen op een standaard-aanpak maar doen een beroep op onze creativiteit, inventiviteit en engelengeduld. Als ervaringsdeskundige weet ik er alles van! Een kind met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, of 'mogelijkheden, zoals genoemd op de Dividivi, vraagt meer dan anders om alertheid, creativiteit, geduld en veel liefde van zowel ouders als leerkrachten. Wereldwijd ligt de intelligentie van de bevolking rond het gemiddelde van 100. Intelligentie wordt uitgedrukt in een IQ (Intelligentiequotient). De meeste mensen hebben een IQ tussen de 85 en de 115. Je spreekt dan van een normale intelligentie. Bij een IQ van tussen de 80 en 85 spreek je van een slow learner IQ. Veel kinderen op een LOM school hebben een slow learner IQ of een IQ dat wat aan de onderkant van het gemiddelde ligt (85-90). De intelligentie wordt in een uitgebreid onderzoek gemeten door een psycholoog of orthopedagoog. Ook kinderen met een (hoog) gemiddelde intelligentie kunnen op een LOM school terechtkomen. Deze kinderen hebben vaak een stoornis in de informatieverwerking of automatisering, zoals dyslexie of dyscalculie. Helaas gaat dyslexie vaak gepaard met ADHD waardoor deze kinderen een extra probleem meedragen. Lees verder op pagina 5 VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

5 Vervolg van pagina 4 Chronisch zieke kinderen die heel veel hiaten hebben opgelopen door veel ziekenhuisopnames of chronisch schoolverzuim, kunnen ook geplaatst worden op een LOM school, mits de intelligentie normaal is. Het gaat dus om leerlingen die om een of andere reden achter zijn geraakt maar waarvan kan worden verwacht dat ze een regulier onderwijscurriculum qua cognitie aan kunnen. Waarom opvoedingsproblemen? Normaal intelligente kinderen hebben al gauw door dat er iets niet klopt. Ze snappen de sommetjes niet zo snel als hun vriendjes, kunnen zich niet concentreren zoals ze anderen wel zien doen (doorwerken, werkjes afmaken), ze blijven steken in een laag AVI-niveau, worden doodmoe van het lezen van een kort stukje of het maken van een paar rijtjes sommen. Ze krijgen vaak negatieve aandacht op school, maar ook thuis. De ouders overhoren het dictee, het kind kent het ogenschijnlijk goed maar haalt toch een diepe onvoldoende. De ouders worden boos, begrijpen het niet en verwijten het kind slordigheid of desinteresse. Het kind zelf begrijpt het ook niet, geeft op en krijgt gedragsproblemen. Zo raken alle betrokkenen in een negatieve vicieuze cirkel. Als ouder is het vaak moeilijk te accepteren dat er iets is met het kind. Iedereen heeft graag een kind dat een feilloze schoolloopbaan doormaakt. Sommige ouders worden weer geconfronteerd met problemen uit hun eigen jeugd en oude wonden worden weer opengetrokken. Het kind zelf gaat ook door een proces dat door ons volwassenen, opvoeders, leerkrachten vaak niet goed onderkend wordt. Op de LOM-school komt de leerling in een wat rustiger vaarwater en kan er optimaal gewerkt worden aan een goede schoolcarrière. Het is vaak heel hard werken en met vereende krachten van ouders, leerkracht en leerling wordt het diploma behaald. Ilona Berggraaf (Beleidsmedewerker Onderwijs) Verder in de nieuwsbrief zal Ilona Berggraaf zichzelf voorstellen in de rubriek nieuwe medewerkers SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK Wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Als schoolmaatschappelijk werkers (smw) zijn wij 1 dag per week op school te vinden. Dit is niet voldoende om alle informatie van de aangemelde leerling mee te krijgen. Hiermee willen we aangeven dat wij in de meeste gevallen afhankelijk zijn van de bijdrage van docenten. Docenten zijn de oren en ogen die in de klas gedrag en opvallende situaties kunnen observeren en signaleren. Docenten hebben de meeste informatie over het presteren, de houding of motivatie van de leerlingen tijdens de lessen. Met deze aanvullende informatie kunnen wij als smw er ons werk verder zo goed mogelijk uitvoeren. Als smw er kunnen wij een coachende en adviserende rol hebben bij gesprekken met ouders. Wij kunnen samen met docenten/ zorgteam brainstormen over de beste preventieve aanpak bij voorspelbare situaties. Hierbij kunnen we ook extra informatie verstrekken over de beste manier om te handelen bij specifieke problematieken en als luisterend oor fungeren naar docenten die hier behoefte aan hebben. Nuny de Windt & Evita Held Binnenkort zal onze SMW-folder uitkomen, hierin zal er meer informatie te vinden zijn over onze werkzaamheden. VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

6 VANUIT DE SCHOLEN De introductiedag van schooljaar van het dr. Albert Schweitzer College Parera werd dit jaar op vrijdag 24 augustus gehouden. De introductiedag bestond uit spel en semi militaire oefeningen. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT O Instroom/Doorstroom/Uitstroom 3e kwartaal 2012 Instroom personeel 1 aug 2012 Functie/school Ilona Berggraaf Beleidsmedewerker Onderwijs BSP (Bovenschools Personeel) Suahr Alberto Docent Lichamelijke Opvoeding (uit NL) ASCP Carien Groeneveld Leerkracht MAFO (was eerst invalkracht) Myriam van Reenen Docent Nederlands (uit NL) ASHV Joël Martis Docent Hospitality MACC Esterlin Brunken Docent Economie (uit Bonaire) MACC Errol Atipah Leerkracht Divi Divi Merylaine Salas Leerkracht Divi Divi Robyn Fidanque Docent Biologie ASHV Lelia Villareal Docent NL/Engels MACC Ruben Dulder Docent Godsdienst ASCP + ASHV Diana Coronel-Leal Leerkracht MAFO Peder Borgen Docent Scheikunde ASHV Michael Bult Docent Biologie ASHV Alvienne Leal Docent Spaans ASHV Shandaira Marshall Docent Informatica ASCP + MACR Tine Martina-Bombeeck Docent Zorg en Welzijn ASCP Jessy Silberie Leerkracht ASFO Olga Testing Leerkracht ASFO Ingrid Martes Docent Spaans (20/8) ASCP + MAFO Vishitra Seraus Docent Wiskunde ASCP (20/8) VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

7 Instroom/Doorstroom/Uitstroom 3e kwartaal 2012 Uitstroom personeel 31 jul 2012 Functie/school Jasmijn Beekmans Docent Economie MACC Heidi Vonk Leerkracht MAFO Lieke Jorritsma Leerkracht Divi Divi Kitty da Costa Gomez Leerkracht ASFO Carine van der Linden Leerkracht DiviDivi Myrthe van Kan Leerkracht ASFO Sigma Wiel Onderwijsfunctionaris FO/SO Solange Siliee Docent Spaans ASHV Shanty Velder Docent Hospitality MACC Lurline Alberto Docent Engels MACC Maritza Cijntje Docent Lichamelijke Opvoeding ASCP Katrin Hoppe Docent Nederlands ASHV Maarten Bos Docent Scheikunde ASHV Yenexi Melfor- Docent Biologie ASHV Coronado Hernández Henry Kort Leerkracht MAFO Cok Prevo Onderwijsfunctionaris VO Yvette Barriento-Kierindongo Docent Spaans en Nederlands ASHV Gwendoline Martina-Allee Docent Biologie en Zorg en Welzijn ASCP André Gonesh Docent Wiskunde/Godsdienst ASCP Rolf van der Zande Docent Economie ASHV Malaika Sillé-Rumai Docent Natuurkunde/Scheikunde ASHV Even voorstellen... Nieuwe medewerkers: Ilona Berggraaf, Tine Martina-Bombeeck, Diana Leal, Robyn Fidanque, Myriam van Reenen & Suahr Alberto >>> Ilona Berggraaf Hallo, ik ben Ilona Berggraaf, 48 jaar en werk sinds 1 augustus bij de grote familie van de VPCO. Na mijn PAopleiding besloot ik naar Nederland te vertrekken voor de studie orthopedagogiek. Na de studie heb ik nog een poosje in Nederland gewerkt en gewoond, waarna mijn man en ik in 1995 besloten met ons dochtertje van toen 2 jaar terug te verhuizen naar dushi Kòrsou. Hier kwam ik te werken bij SedukaI, de huidige schoolbegeleidingsdienst SGE. Ik heb daar 17 jaar gewerkt toen ik toe was aan een nieuwe uitdaging en die heb ik hier gevonden. Ik ben getrouwd, heb een dochter van 19 en een zoon van 15. Beide kinderen hebben de VPCO scholen doorlopen en zelf ben ik er ook groot geworden. Ik neem nu een deel van de werkzaamheden van Sigma Wiel over, die aan het begin stond van mijn carrière als mijn juf van de eerste klas. Ik vind het leuk dat ik haar voetsporen mag volgen en ik weet nu al dat het een fijne tijd gaat worden bij de VPCO! VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

8 >>> Tine Martina-Bombeeck Mijn naam is Tine Martina-Bombeeck. Geboren en getogen in de Nederlandse-, Brabantse textielstad Helmond. Aldaar in het kleuter- en lager onderwijs van de Wilhelminaschool een heerlijke tijd doorgebracht. Zodoende gemerkt dat school een goede en veilige ervaring kan zijn. Daarna de invoering van het Atheneum meegemaakt op de oudste Rijks Hoger Burgerschool van Brabant. In Tilburg aan het Mollerinstituut gestudeerd. In 1985 begonnen met lesgeven in de vakken Huishoudkunde en Gezondheidskunde. Na enkele certificaten en diploma's verder, heb ik administratief secretariële ervaring opgedaan, waaronder een aantal jaren bij de Stichting BETEX te Tilburg. Lid geweest van het Hockey team van Bureau van Spaendonck. Vooral de après hockey was leuk. Getrouwd op Curaçao. In Nederland een eerste- en op Curaçao een tweede kind gekregen. Dan werk gevonden bij Stichting Jurdoc. Een onvergetelijke tijd binnen een hecht team. In 2000 in het onderwijs gevraagd bij het RKCS als docent huishoudkunde en gezondheidskunde. Gewerkt op VWO, HAVO, SBO en VSBO. Tevens ruim vijf jaar stagecoördinator geweest. Dit schooljaar via een open sollicitatie bij het Dr. Albert Schweitzer College Parera gevraagd. Een welkome uitdaging aangezien beide kinderen eind juli uitgevlogen zijn voor een studie in het buitenland. Het lijkt mij een aantrekkelijke en prettige werkkring. Alvast dank! >>> Diana Leal Ik ben Diana Leal, een geboren Colombiaanse opgegroeid op Curaçao. Ik ben 32 jaar, getrouwd en zonder kinderen. Hiervoor heb ik de opleiding voor onderwijsassistent gevolgd. Deze opleiding heb ik in Nederland gevolgd. In het laatste jaar van die opleiding heb ik stage gelopen op Curaçao. De toenmalige stage school was de Marnix school FO. Ik vond het heel fijn om toen stage te lopen op deze school. Ik werd goed begeleid en goed ontvangen. Na deze opleiding ben ik naar Curaçao verhuisd waar ik de opleiding Leraren Opleiding Funderend Onderwijs (LOFO) heb gevolgd. Mijn afstudeerstage heb ik weer op de Marnix school FO gelopen. Dit keer heb ik ervaring in groep 3 opgedaan. De begeleiding was weer super, het werken met de collega s was aangenaam en ik kreeg alle mogelijkheden om mijn afstudeeropdracht met succes af te ronden. Na een fijne tijd bij de Marnix school FO stage te hebben gelopen, kreeg ik de kans om als leerkracht te mogen werken, nou ik heb er niet twee keer over nagedacht. Ik wilde deel nemen aan het team van de Marnix school! Nu werk ik met plezier als leerkracht FO in groep 3. >>> Robyn Fidanque Hallo iedereen, Mijn naam is Robyn Fidanque en sinds augustus 12 ben ik werkzaam bij de Albert Schweitzer Havo/ Vwo school als docent biologie en NaSk. Ik heb de opleiding BioMedische Wetenschappen en daarna een opleiding voor leraar biologie gedaan bij de Universiteit van Utrecht. In maart van dit jaar heb ik mijn diploma behaald en ben meteen terug gekomen naar mijn geboorte eiland. Ik was zeer enthousiast toen ik hoorde dat ik bij ASHV mocht gaan werken. Een van de redenen daarvoor was dat ik daar zelf als leerling zat toen het nog de Albert Schweitzer MAVO was. Ik heb er veel zin in en hoop een goede bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs op ASHV. VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

9 >>> Myriam van Reenen Van 2002 tot 2006 heb ik op Curaçao gewoond met mijn man. Ik werkte toen op het MIL. Na lang wikken en wegen besloten we terug te gaan naar Nederland waar we de afgelopen zes jaar hebben gewoond. Toch bleef Curaçao trekken, vooral vanwege het klimaat, de easy way of life en de leuke leerlingen die ik altijd in mijn klassen had. We besloten terug te komen. Nu als gezin, want we hebben een zoon van vijf en een dochter van ruim acht maanden. Sinds augustus dit jaar ben ik in dienst van VPCO. Ik werk als docente Nederlands bij de Albert Schweitzer havo/ vwo school. Ik wilde hier graag werken, omdat het een vrij nieuwe en nog niet zo n grote school is, wat betekent dat we een klein team hebben en ik eigenlijk binnen die paar weken iedereen al ken. Dat geeft een goed gevoel! Bovendien is het een voordeel voor onze leerlingen. Veel docenten kennen het merendeel van de leerlingen bij naam en alle leerlingen in een leerjaar kennen elkaar. Ik geef vooral in de bovenbouw les en vind het erg fijn dat ik geen volle klassen heb. Nu kan ik de leerlingen meer aandacht geven en is er ruimte om ook eens iets naast het verplichte programma te doen. De afgelopen drie jaar heb ik als docente wetenschappelijke communicatie bij het Leids Universitair Medisch Centrum gewerkt en gezien welke eisen op het gebied van schrijf- en spreekvaardigheid tegenwoordig op het hbo en aan de universiteit van de havo- en vwo-leerlingen worden geëist. Nu kan ik de leerlingen nog beter voorbereiden op die onderdelen. >>> Suahr Alberto Hallo, ik ben Suahr Alberto. Ik ben sinds dit schooljaar werkzaam op het Dr. Albert Schweitzer college Parera. Hiervoor heb ik in Zwolle gewoond waar ik mijn opleiding tot docent lichamelijke opvoeding heb gevolgd. Vanaf mijn 6de jaar was ik al helemaal weg van sport en beweging. Dus voor mij was er niets mooier dan van mijn hobby mijn beroep te maken. Tijdens mijn opleiding ben ik echt gaan houden van het onderwijs. Het is mijn passie geworden om met de jeugd te werken en hen zoveel mogelijk te leren en te begeleiden in het bewegingsonderwijs. Na 6 jaar in Zwolle te hebben gewoond heb ik besloten om te soliciteren op Curaçao om terug te keren naar mijn geboorte eiland. Zelf heb ik ook op het Albert Schweitzer gezeten, dus keer ik terug naar een bekende en vertrouwde omgeving. VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

10 TAAKOVERDRACHT VAN BZV NAAR SVB -> BZV WORDT SVB De Stichting Bureau Ziektekosten Voorzieningen (BZV) is een stichting die op 11 februari 1993 werd opgericht door zowel de Landsregering als het Eilandgebied Curaçao met als doel om o.a. de ziektekostenregeling van de overheidsdienaren en gelijkgestelden, zoals geregeld in het Publicatieblad 1986, no.165 uit te voeren. Per 1 mei 2012 zijn de curatieve taken (= taken gericht op genezing) van Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) overgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB), De taakoverdracht zal echter geen invloed hebben op het medisch pakket, zoals u dit tot op heden ontvangt. Alle bestaande regelingen en procedures m.b.t. het pakket blijven ongewijzigd. De SVB (banko di seguro sosial/sociale verzekeringsbank) is bereikbaar op telefoonnummer te Kaya Charles Maduro z/n, mailadres is en op de website INTRODUCTIEBIJEENKOMST Donderdagmiddag 6 september is er voor de nieuwe medewerkers een introductiebijeenkomst gehouden. Er waren 20 medewerkers aanwezig van de totaal 25 nieuwe medewerkers. Bij binnenkomst kreeg iedereen een reader met informatie over hun rechtspositie en werd elke nieuwe medewerker op de foto gezet door Eric Mous (ICT-manager) om in ons personeel informatie systeem te plaatsen. Wouter Smit heeft de bijeenkomst geopend met een gebed. Er werd een presentatie gehouden door onze directeur Diana Lorier, zij vertelde over de achtergrond van de VPCO, waar we staan en waar we naar toe willen. Daarna kwam de HR manager, mevrouw Karin Jongen aan het woord. Zij had een powerpoint presentatie met als doel: kennismaking met de structuur van de vereniging en de medewerkers in het algemeen en het bespreken van enige praktische zaken. Vervolgens kwamen onze schoolmaatschappelijk werkers Nuny de Windt en Evita Held aan bod, zij vertelden over hun werkzaamheden en wanneer je terecht kunt bij een Interne begeleider, Remedial teacher of een Schoolmaatschappelijk werker. Na de presentaties werd er een kennismakingsspel gedaan om de nieuwe medewerkers aan elkaar voor te stellen. Dit spel werd door Evita Held en Patricia de Nie geleid. Tot slot was er nog een hapje en drankje om de middag af te sluiten. CURSUS PAPIAMENTU Afgelopen juni is de cursus Papiamentu (voor beginners) onder leiding van de warme, enthousiaste docent Diana Maduro positief afgerond, de volgende medewerkers hebben hiervoor een certificaat behaald: Carien Groeneveld, Ingrid Haakmat, Diana Lorier-Kooi, Elaine Gefferie, Miriam Kramer, Julie Hengeveld, Lionela Hujdurovic, Margo Machielsen en Myrthe van Kan. VPCO - JAARGANG 4 - NO 13 - OKTOBER

11 O Productie van Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Oktober 2012 Heeft u de nieuwsbrief niet per ontvangen? Dan hebben wij uw adres niet in ons bestand staan. Graag ontvangen wij de juiste gegevens via vpco.org Heeft u voor de volgende nieuwsbrief een leuk of interessant onderwerp, dan horen wij dit graag. Dit kunt u doormailen naar

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

Een passende plek bieden aan elke leerling. Projectleider Renate de Wit: Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs

Een passende plek bieden aan elke leerling. Projectleider Renate de Wit: Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs Nummer 1 Jaargang 14 November 2013 Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs Opvoedhoogleraar Jo Hermanns over ouders als partner Interview met Jan van Dijk, nieuwe directeur van Accent Projectleider

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: 10070478 Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: 24-1-2013 Stageverslag Inleiding Voor u ligt het stageverslag

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN EEN PLEK

VOOR IEDEREEN EEN PLEK ( ( impuls Jaargang 7 Nr. 24 Zomer 2013 VOOR IEDEREEN EEN PLEK Collega in de schijnwerpers Schakelen tussen 4 scholen PASSEND ONDERWIJS Wat betekent dat voor de leerkracht? LB-leerkrachten Verschillen

Nadere informatie

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep

CVOpen. Burgerschapsvorming onder de loep CVOpen Jaargang 7 Juni 2007 4 Burgerschapsvorming onder de loep Wim Littooij weerspreekt onzin over onderwijsvernieuwing Identiteit weer op de CVO-agenda Steeds meer brede scholen Colofon In dit nummer

Nadere informatie

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs embargo tot 10 mei 2007 Leren doe je samen! Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule een praktisch werkboek voor het onderwijs Petra Moolenaar Voorwoord Leerlingen uit verschillende etnisch-culturele

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie

Peer support in Nederland

Peer support in Nederland Peer support in Nederland Een methode om leerlingen te leren samenwerken en elkaar te ondersteunen. Erik J.Luigies Ter gelegenheid van de in gebruik neming van de nieuwe gebouwen van het ROC Da Vinci College

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Een krant. vol tips over. opvoeden en opgroeien! Informatiekrant over opvoeden en opgroeien in Amersfoort

Een krant. vol tips over. opvoeden en opgroeien! Informatiekrant over opvoeden en opgroeien in Amersfoort Een krant vol tips over opvoeden en opgroeien! Wat heeft wethouder Stoelinga met jeugd? Een interview door Parto en Nick Parto en Nick zitten in 3 vwo. Ze maken kennis met wethouder Stoelinga van Jeugd

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING.

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING. ABACUS SGA Stedelijk Gymnasium Arnhem Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS REDACTIONEEL mogelijkheid in schoolteams te hockeyen en te roeien. Of er leerlingen dan wel docenten van het

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een

Nadere informatie