Goede vrienden, Trefpunt nr. 52 december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goede vrienden, Trefpunt nr. 52 december 2013"

Transcriptie

1 Trefpunt nr. 52 december 2013 Goede vrienden, Ook al een agenda voor t nieuwe jaar gekregen? t Voelt een beetje aan zoals destijds op de eerste schooldag, toen we onze nieuwe schoolagenda kregen. We schreven toen ook met ons mooiste handschrift op die maagdelijk witte pagina s en we keken reeds uit naar de fijne momenten die het nieuwe jaar ons zouzouden brengen. Dat er ons ook proefwerken en andere minder aangename dingen te wachten stonden, daar wilden we in het begin van het nieuwe jaar nog niet van weten. Een datum om naar uit te kijken en die je zeker al mag aankruisen is 25 september, want dan viert het Sociaal Fonds KBC zijn 25-jarig bestaan met een groot feest in Flanders Expo te Gent. In een volgend Trefpunt lees je hier meer over. In deze editie hebben we geprobeerd wat goed nieuws te verzamelen als tegengewicht voor de koude en donkere winterdagen. We beginnen met (licht) positief nieuws vanuit economische hoek en ook over onze hospitalisatieverzekering valt wat positiefs te vertellen. Verder in dit Trefpunt proberen we je ook nog goede raad mee te geven wat je moet doen tegen cybercriminaliteit en mocht het binnenzitten je beginnen te vervelen kan ons gesprek met Wilfried Devoldere over stamboomkunde je misschien op een idee brengen. Om af te sluiten hebben we een heel mooie nieuwjaarswens gevonden van Paul Snoek en daar willen we ons maar al te graag bij aansluiten. We wensen jou en al degenen die je dierbaar zijn fijne kerstdagen en veel geluk, voorspoed en bovenal een goede gezondheid in Tot ziens in de lente! Correspondentieadres: Sociaal Fonds KBC vzw, BRUhav6 PSF t.a.v. Dirk Evenepoel, Havenlaan 2, 1080 Brussel Tel fax

2 Beleggen een kopzorg Koen De Leus, één van de topeconomen van KBC, ziet licht aan het einde van de donkere tunnel waarin de wereldeconomie zich sedert enkele jaren bevindt Beurzen in 2014: boter bij de vis December 2007 stipte het Amerikaanse National Bureau of Economic Research (NBER) aan als de officiële start van de Grote Recessie. Vandaag staat het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) amper 6 procent hoger dan toen. In de Eurozone is nog 3 procent extra output nodig om opnieuw op start te komen. Voor de landen in de periferie is dat 8,3 procent, en dan nemen we de grootste slachtoffers Griekenland en Cyprus niet in rekening. Zes jaar later is er lichtinval aan het einde van de tunnel. Voor de VS gaat KBC uit van een versnelling van de reële groei van 1,7 procent in 2013 tot 2,6 procent volgend jaar. De VS zijn meer dan ooit de groeimotor van de globale conjunctuur. De geplande, zeer geleidelijke transformatie in China van een investerings- naar een consumptiegedreven economie, drukte de voorbije jaren op de groei in de opkomende landen. Een extreem soepel monetair beleid behoedde de VS voor het afglijden richting een depressie zoals in de jaren 30. Een aantal van de problemen die de economischfinanciële crisis hebben veroorzaakt, is uitgezweet. De sanering van de financiële sector is ver gevorderd, wat leidt tot een groei van de kredietverlening. De aantrekkende bouwactiviteit zorgt voor een bredere basis voor het economisch herstel nu de vastgoedsector uit het dal kruipt. De lage rente leidde tot een daling van de schuldenlast van de gezinnen tot een peil dat laatst werd gezien in de jaren tachtig wordt het jaar van de waarheid voor de Fed (dit is de Federal Reserve, de particuliere, centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika, vergelijkbaar met de Europese Centrale Bank). Is de onderliggende economische groei sterk genoeg om overeind te blijven met wat minder doping, of blijft een kunstmatig lage rente noodzakelijk? De Fed moet bij haar besluit om al dan niet de obligatie-inkopen terug te schroeven rekening houden met een volledig geblokkeerde politieke situatie. Een begrotingscompromis tussen Democraten en Republikeinen is ook tegen de deadline van 15 januari onwaarschijnlijk. Het tweede deel van het sekwester, een automatische lineaire besparing in de overheidsuitgaven, wordt dan van kracht. In 2013 knaagden de overheidsbesparingen iets meer dan 1 procentpunt van de groei af. In 2014 raamt de Amerikaanse CBO (Amerikaans begrotingscongres) het negatief effect op -0,5 procentpunt. Het terugschroeven van het aankoopprogramma zal volgens KBC in maart 2014 van start gaan. Dat is de eerste Fed-vergadering van 2014 met een geplande persconferentie. Tevens is de voorgedragen nieuwe Fed-gouverneur Yellen in functie, en zijn 2

3 de begrotingsdiscussies van januari waarschijnlijk niet succesvol afgerond. Een voorwaarde is wel een aanhoudend positieve dynamiek op de arbeidsmarkt. De echte lakmoestest wordt de reactie op de obligatiemarkten. Na de aankondiging in mei van de taperingplannen steeg de Amerikaanse obligatierente van 1.6% naar 3%. De Fed blies het plan af uit vrees dat de conjunctuur, en vooral dan de vastgoedmarkt, de hogere rente niet zou aankunnen. Lijdende groeilanden De schade op de groeimarkten was ondertussen aangericht. Het effectief stopzetten van de obligatie-inkopen zou de dollar relatief aantrekkelijker maken. Beleggingen in de opkomende landen, vaak gefinancierd met goedkope dollarleningen, werden teruggeschroefd. De dollar is onze munt maar uw probleem, zei John Connally, de Amerikaanse minister van Financiën in De Fed-bestuurders trekken vandaag diezelfde lijn door: Kwantitatieve versoepeling is ons experiment maar uw probleem. Vooral landen met tekorten op de lopende rekening gedekt door vluchtige portefeuille-investeringen, incasseerden klappen. In Azië werd de zwakke beursprestatie nog versterkt door het krimpend groeiverschil tegenover de ontwikkelde landen. Deze trend zou zich in 2014 moeten keren. In Latijns-Amerika vormt de enorme afhankelijkheid van de grondstoffen boom een meer structureel probleem. Het genezen van deze Dutch Disease vraagt een grondige hervorming van het economisch weefsel en is een werk van lange adem. Het is een regio die we volgend jaar nog even mijden. Beslist de Fed effectief tot het terugschroeven van de obligatie-inkopen, dan staat een verdere rentestijging in de sterren geschreven. Die zal beperkt blijven in de mate dat de Amerikaanse centrale bank de markt ervan kan overtuigen dat tapering niet de voorbode is voor een verstrakking van het monetair beleid. Hoe dan ook zal de beslissing een voelbaar effect hebben op de obligatierentes wereldwijd en bijgevolg ook op de wereldconjunctuur. Zeker de eurozone kan een ongewilde monetaire verstrakking missen als de pest. Het herstel is fragiel niettegenstaande de door KBC verwachte heropleving van de economische groei van -0,4% in 2013 naar +1,2% in Dat is ook de mening van de ECB (Europese Centrale Bank). Zij verlaagde recent haar beleidsrente tot 25 basispunten om de Europese conjunctuur maximaal te ondersteunen en tegelijkertijd te beletten dat de inflatie verder onder de 0,7% jaarop-jaarstijging wegzakt. Een verdere daling zal leiden tot bijkomende initiatieven. Inflatie is de duivel die centrale bankiers kennen. Liever wat extra-inflatie creëren dan deflatie riskeren. De ECB is nog lang niet aan een verstrakking van haar beleid toe. Winstherstel Het zich doorzetten van de economische heropleving moet zorgen voor stevige fundamenten onder beurzen. De voorbije twee jaren vormde enkel de vloedgolf aan liquiditeiten de motor voor de stijging. De groei van de Amerikaanse bedrijfswinsten bedroeg een kleine 10% over deze periode. In Europa liggen de bedrijfswinsten vandaag onder het niveau van toen. Het gevolg is een stijging van de verwachte koerswinstverhouding van 9,5 naar 13,2 voor de MSCI Europa en van 11,4 naar 15 voor de MSCI USA. 3

4 Europese aandelen genieten onze voorkeur. Er is de goedkope waardering. Verder hinkt de Europese MSCI-aandelenindex met een verlies van 13% sinds begin 2008 nog steeds ver achter op de +24% (eveneens in euro) van de Amerikaanse evenknie. Tot slot pleit ook de meer uitgesproken economische trendkering, een verbetering met 1.6 procentpunt van de economische groei in de EMU tegenover +0.9 procentpunt in de VS, voor investeringen dicht bij huis. Binnen die eurozone gaat de voorkeur naar small caps. Zij profiteren maximaal van het binnenlands herstel. Gemiddeld 78% van hun omzet wordt gerealiseerd in Westerse markten tegenover 58% bij grote internationale bedrijven. De sectorspreiding van de omzet bij de kleinere bedrijven is ook meer cyclisch gevoelig: gemiddeld 55% van de omzet wordt gerealiseerd in de meest conjunctuurgevoelige sectoren, amper 21% gaat richting defensieve. Bij de grote concurrenten bedragen die percentages respectievelijk 40% en 31% dient zich beloftevol aan. Ondanks het terugschroeven van de obligatie-inkopen door de Fed blijft het monetaire beleid wereldwijd extreem soepel. Overdreven duur zijn aandelen nog niet met een koers-winstwaardering rond het langetermijngemiddelde. Om te voorkomen dat de waardering verder oploopt, moet de aantrekkende conjunctuur zich wel vertalen in stijgende bedrijfswinsten. Een herhaling van de twee voorgaande jaren, koersstijgingen zonder winstherstel, is geen optie. In 2014 eisen beleggers boter bij de vis. Koen De Leus, Senior Economist, KBC Group Wij hebben het voor u Onze collectieve hospitalisatieverzekering verlengd tot eind 2015! Opgelet! Deze informatie is enkel bestemd voor de gepensioneerden die nu aangesloten zijn bij de groepshospitalisatieverzekering voor KBC-personeelsleden en gepensioneerden. Op 31 december 2013 loopt de huidige tweejarige periode van de collectieve hospitalisatiepolis ten einde. De voorbije weken werd de verlenging voor de periode besproken met KBC Verzekeringen. En, we hebben goed nieuws: de inspanningen van de voorbije jaren (o.m. de invoering van de verhoogde franchise in eenpersoonskamers) hebben hun vruchten afgeworpen. De schadelast is perfect onder controle in die mate zelfs dat voor de volgende twee jaren de premie constant blijft. Voor een bepaald gedeelte van de aangeslotenen daalt de premie zelfs lichtjes. 4

5 Dit zijn de nieuwe maandpremies (geldig van 01/01/2014 tot 31/12/2015) Gepensioneerde Partner Inwonende < 61 jaar > 61 jaar kinderen < 25 jaar met pensioen vóór 01/01/ ,68 28,85 3,84 (premie ) 0 8,24 28,85 4,12 met pensioen vanaf 01/01/ ,16 7,68 26,90 3,84 (premie ) 19,16 8,24 28,85 4,12 Enkele verduidelijkingen bij deze tabel: We onderscheiden 2 groepen gepensioneerden: degenen die met pensioen gegaan zijn voor 01/01/2006 degenen die met pensioen gegaan zijn vanaf 01/01/2006 Voor de eerste groep (met pensioen voor 01/01/2006) betaalt de werkgever de premie integraal (de gepensioneerde betaalt dus zelf geen premie). Hun gezinsleden, ouder dan 61 jaar, betalen nu zelf 28,85 euro maar daarbovenop betaalt KBC ook nog steeds een tussenkomst in de premie. De totale premie daalt wel lichtjes maar omdat KBC de premie van de gepensioneerde reeds volledig ten laste neemt wordt de premie voor de gezinsleden (ouder dan 61) constant gehouden op 28,85 euro. In de andere leeftijdsgroepen wordt de premie integraal door het gezinslid zelf gedragen, waardoor de premiedaling hier wel zichtbaar is. Voor de tweede groep (met pensioen vanaf 01/01/2006) wordt het deel van de premie dat de gepensioneerde zelf moet betalen constant gehouden op 19,16 euro. De premiedaling wordt m.a.w. integraal verrekend in het aandeel van KBC. Er werd wel beslist om bij een eventuele volgende premiestijging (ten vroegste voor de periode ) deze in eerste instantie aan te rekenen op het aandeel van KBC. Voor de gezinsleden van deze tweede groep gepensioneerden betaalt KBC geen tussenkomst (zij betalen dus zelf de volledige premie). Voor de periode daalt hun premie in lichte mate. 5

6 De vrijstelling: Ook de franchise wordt voorlopig niet geïndexeerd. Ingevolge de afschaffing van de medische index (en in afwachting van nieuwe wetgeving) blijft de franchise behouden op het niveau van twee- of meerpersoonskamer 239 (max. 478 per gezin per jaar) eenpersoonskamer 650 (max per gezin per jaar) Waarborgaanpassingen: De waarborgen blijven integraal behouden en evenmin worden er uitbreidingen doorgevoerd. De dure ziekenhuizen : Voor hospitalisaties in een duur ziekenhuis blijft 50% van het persoonlijk aandeel ten laste van de verzekerde als die gekozen heeft voor een eenpersoonskamer met supplementen voor de patiënt bij een medisch noodzakelijk verblijf van minstens één nacht of voor een één- of tweepersoonskamer met supplementen voor de patiënt bij een verblijf in een dagziekenhuis. De lijst met de dure ziekenhuizen werd geactualiseerd en bestaat voortaan uit 22 dure ziekenhuizen. Je kan de lijst opvragen bij de Polisdienst Hospitalisatieverzekeringen of telefonisch op het nummer ). Info over de gezinssamenstelling: Naar jaarlijkse gewoonte kreeg je onlangs een brief van KBC Verzekeringen met daarin een overzicht van je verzekerde gezinstoestand. We willen er je aandacht op vestigen dat dit de laatste keer was dat KBC Verzekeringen je deze brief stuurt. Vanaf 2014 moet je elke wijziging in je gezinstoestand (schrappen van verzekerden, adreswijzigingen, etc.) zelf doorgeven aan KBC Verzekeringen. Dat kan elektronisch op: of telefonisch op het nummer

7 Onze website tijdelijk van het net gehaald Heel wat vaste bezoekers van actiefoprust lieten ons weten dat onze website al een paar weken niet meer te vinden is op het net. Dit is helaas zo en het spijtige is dat wij daar zelf niet onmiddellijk iets kunnen aan verhelpen. Onze website werd samen met nog enkele andere sites van KBC (o.a. gebouwd in Drupal en door een externe firma gehost (= die het op het net plaatst). Op een bepaald ogenblik vermoedde een risk-officer (dat zijn de mensen die de veiligheid van het netwerk van KBC controleren) dat er mogelijk een veiligheidsprobleem zou kunnen zijn op één van deze sites en daarom werd besloten om al deze sites tijdelijk op non-actief te zetten. Achteraf is gebleken dat er niets aan de hand was. Met onze site zelf was er zeker geen probleem maar we zitten nu eenmaal in hetzelfde schuitje. Men heeft ons beloofd om zo spoedig mogelijk met een oplossing te komen. Van zodra onze site weer beschikbaar is sturen we een mail naar al degenen van wie we het adres kennen. De KBC Kredietkaarten Rond deze tijd is iedereen op jacht naar het ideale kerstcadeautje. Een goede tip: betaal je kerstcadeautjes met je KBC-PINTO VISA, KBC-Visa Vision of KBC-MasterCard Globe*! Je kan je aankopen dan extra beschermen: 2 jaar verlengde garantie voor je elektronische en elektrische apparaten van minimaal 50 euro;** 90 dagen aankoopbescherming bij diefstal of accidentele schade van je aankoop van minimaal 50 euro. *De KBC-PINTO VISA, KBC-Visa Vision en KBC-MasterCard Globe zijn kredietkaarten met een kredietopening van onbepaalde duur. Kredietgever en kaartuitgever: KBC Consumer Finance NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel. Kredietagent: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, FSMA A. **De verzekering Aankoopbescherming en Verlengde Garantie is gratis en optioneel. Raadpleeg de algemene voorwaarden van de verzekering op https://www.kbc.be/site?target=~/vision en https://www.kbc.be/site?target=~/globe. Let op, geld lenen kost ook geld. 7

8 Een cultureel weekend in Arras, de meest Vlaamse stad van Noord-Frankrijk! Arras kent een rijke en bewogen geschiedenis en verleidt je ook vandaag nog met haar prachtige culturele erfgoed. Ontdek la Place des Héros met het stadhuis, de imposante belforttoren en de prachtige historische huizenrijen maar evengoed de kathedraal, de St-Vaastabdij, de Vauban Citadel, la Carrière Wellington en les Boves. Op een 15-tal km van Arras bevindt zich het museum Louvre-Lens waarvan la Grande Galerie en het Pavillon de Verre nog tot eind 2014 gratis kunnen bezocht worden. Je verblijft in het Mercure Atria Arras Centre****, gelegen tegenover het TGV-station en op enkele stappen van het historische centrum. Voor 79 euro per persoon krijg je een overnachting in een tweepersoonskamer met uitgebreid ontbijtbuffet en een driegangendiner. Deze aanbieding is geldig voor aankomst op vrijdag, zaterdag en zondag, op feestdagen en elke dag tijdens de schoolvakanties, nog tot 31/05/2014. Voor informatie en reserveringen kan je uitsluitend terecht op of telefonisch op Argus Wandelzoektocht 2013 Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Argus, het milieupunt van KBC, een wandelzoektocht in een Vlaamse stad. Dit jaar was Kortrijk aan de beurt. Voor de KBCgepensioneerden werd een extra-actie georganiseerd, waaraan enkele tientallen gepensioneerden deelnamen. Uit deze deelnemers werden drie winnaars geloot die een kleine attentie vanwege het Sociaal Fonds mochten ontvangen. Eddy Loyez uit Affligem Louis Peeters en Lea Cools uit Puurs Paula Peeters uit Brakel Afspraak volgend jaar in Sint-Truiden! 8

9 Sprokkels Vanuit de medische dienst van KBC kregen wij de vraag om onderstaand artikel te publiceren. In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Jaarlijks krijgen tussen vier en vijfduizend Vlamingen te horen dat ze darmkanker hebben. Dat is bij vrouwen de op één na meest voorkomende kanker na borstkanker en bij mannen de derde na prostaatkanker en longkanker. Dikkedarmkanker is een ingrijpende, ernstige ziekte. Maar het is ook één van de best behandelbare vormen van kanker, als de ziekte in een vroeg stadium vastgesteld wordt. Het is daarom belangrijk om bij klachten alert te zijn. Dit kan een vroege opsporing van dikkedarmkanker bevorderen Onderstaande klachten kunnen wijzen op dikkedarmkanker: Een blijvende verandering in het ontlastingspatroon; in regelmaat of soort ontlasting. Ieder mens heeft een bepaald ontlastingspatroon. Wanneer dit plotseling blijvend verandert, kan dat wijzen op een darmaandoening. Bloed en/of slijm bij de ontlasting. Onverklaarbaar gewichtsverlies. Aanhoudende ongemakken in de buik, zoals pijn, krampen en een opgeblazen gevoel. Loze aandrang, of het gevoel alsof de darm niet volledig wordt geleegd na de stoelgang. Constante vermoeidheid. Iedereen heeft wel eens last van darmklachten of problemen met de stoelgang. In verreweg de meeste gevallen heeft dit te maken met voeding, stress of een infectie. Als je last hebt van bloed bij de ontlasting, of als klachten langer dan twee weken aanhouden, dan is het verstandig om naar de huisarts te gaan. Je huisarts kan dan inschatten of er reden is voor verder onderzoek. Indien de ziekte vroegtijdig opgespoord wordt kunnen hier heel wat levens gered worden door een vroegtijdige behandeling. In de meeste gevallen duurt het gemiddeld tien jaar eer een verdacht gezwel of poliep zich ontwikkelt tot een kwaadaardige tumor. Het tijdstip waarop de tumor ontdekt wordt is dus heel belangrijk. Het grootste deel van de poliepen geeft geen enkele klacht gedurende jaren, dus is het belangrijk dat ze preventief opgespoord worden. Wie dikke darmkanker in de familie heeft loopt een verhoogd risico. Hier is vroegtijdige opsporing dus zeker van groot belang. Het is dan ook raadzaam om in geval van 9

10 een familiaal verhoogd risico op darmkanker een coloscopie te laten uitvoeren om de drie à vijf jaar en dat vanaf de leeftijd van 50 jaar. Het bevolkingsonderzoek spoort bloedverlies op in de stoelgang en zal zich in 2013 en de loop van 2014 eerst richten tot de leeftijdsgroepen 74 tot 66 jaar. Naderhand worden de leeftijdsgroepen van 64 tot 56 jaar uitgenodigd. Het is de bedoeling om tegen eind 2015 rond te zijn om vanaf dan om de twee jaar de test te herhalen. Uitgebreide info over de aanpak en de praktische gang van zaken is te vinden op De (gratis) test bestaat erin dat je een stoelgangstaaltje afneemt en dat opstuurt voor onderzoek. Het materiaal en toelichting wordt je via de post thuis toegestuurd. Naargelang het resultaat zal je het advies krijgen om je verder te laten onderzoeken. Vanuit de medische dienst dringen we er op aan zeker deel te nemen aan deze preventieve campagne en/of huisgenoten of familieleden die een uitnodiging krijgen hiertoe aan te sporen. Natuurlijk blijft het zo dat een gezonde levensstijl het risico op darmkanker eveneens verkleint. Hier dus nog even de belangrijkste adviezen om het risico op de ziekte te verminderen: eet voldoende groenten, fruit en vezels verminder je vetinname, beperk (rood) vlees beperk de consumptie van calorierijke en suikerrijke dranken en voedingsmiddelen met name van bewerkt voedsel met veel toegevoegde suikers, met weinig vezels en veel vet beperk de consumptie van zout voedsel en met zout (natrium) bewerkt voedsel. Gebruik bij voorkeur kruiden en specerijen om je voedsel te bereiden. Onthoud dat kant-en-klare producten veel zout kunnen bevatten. beweeg voldoende hou je gewicht optimaal beperk alcohol Dr. Ann Muylaert 10

11 De gevaren van phishing Internet heeft ons leven sterk vereenvoudigd. We doen zowat alles online, van boodschappen tot bankieren. Snel, eenvoudig en veilig. Maar dat wil niet zeggen dat er geen gevaren om de hoek schuilen. Net als in de echte wereld zijn er ook op het internet oplichters actief. Wat is phishing? Steeds vaker proberen oplichters consumenten te misleiden tot het overhandigen van vertrouwelijke informatie. Op die manier proberen zij je identiteit te stelen en zelfs geld van je rekening te halen. Die vorm van internetfraude wordt phishing genoemd. Hoe gaan oplichters te werk? Stap 1: Oplichters misbruiken de identiteit (bijvoorbeeld het logo) van KBC om valse s te versturen. In die s vraagt men vaak wegens een zogenaamd beveiligingsprobleem om je identiteit te bevestigen door op een link in de te klikken. Stap 2: De link brengt je naar een valse webpagina die sprekend op de aanmeldpagina van KBC-Online lijkt. Daar vraagt men je om een aantal gegevens in te voeren (naam, adres, geboortedatum, het kaartnummer van je bankkaart en je telefoonnummer) en te bevestigen. Stap 3: Je wordt gebeld. Iemand die zich voordoet als KBC-medewerker vraagt je naar enkele cijfercodes die je moet aanmaken met je kaartlezer en bankkaart. Zogezegd om de update van je gegevens te bevestigen. Heel gewiekst, want met die cijfercodes kan de oplichter zich in je abonnement internetbankieren aanmelden en vervolgens een frauduleuze overschrijving handtekenen. De cijfercodes die je met de KBC-Kaartlezer aanmaakt, kan je het best vergelijken met de pincode van je bankkaart. En die hou je toch ook geheim? Hoe herken je phishing? Hoe herken je een valse ? Valse s bevatten vaak schrijffouten en spelen in op angstgevoelens. KBC vraagt nooit om via een link in een vertrouwelijke gegevens te bevestigen of in KBC-Online aan te melden. Hoe herken je een valse website? Valse websites bevatten vaak schrijf- en opmaakfouten. Twijfel je of je je op de echte KBC-website bevindt? Controleer dan of er in de adresbalk van je browser https://www.kbc.be verschijnt. In recente browsers kleurt (een deel van) de adresbalk bovendien groen wanneer je je op de beveiligde KBC-website bevindt. Is dat niet het geval, dan ben je op een valse website beland. 11

12 Hoe herken je een vals telefoongesprek? Een zogenaamde KBC-medewerker vraagt telefonisch om cijfercodes met de kaartlezer en de bankkaart aan te maken. KBC vraagt nooit telefonisch om cijfercodes met de kaartlezer en de bankkaart aan te maken en door te geven. Die cijfercodes zijn even geheim als je pincode. Heb je een KBC-medewerker aan de lijn en twijfel je of het iemand van KBC is? Bel dan zelf terug op (KBC-Telecenter ). Je vindt dat nummer ook op de achterkant van je bankkaart. Wat moet je doen bij een poging tot phishing? Heb je een verdachte in naam van KBC ontvangen? Ga daar dan niet verder op in en stuur de (inclusief eventuele bijlage) onmiddellijk door naar Heb je je gegevens op een valse KBC-website of -bijlage ingevoerd of telefonisch cijfercodes van je kaartlezer doorgegeven, contacteer dan onmiddellijk KBC op het telefoonnummer Dat kan elke dag, de klok rond. Kringlevend De meesten onder ons hebben bij het beëindigen van hun loopbaan het AVOprogramma gevolgd. Voor sommigen viel dit zo goed mee dat zij mekaar nog op geregelde tijdstippen blijven ontmoeten. Zo verging het ook met de AVO-groep waar Hubert Joris uit Zolder aan deelnam AVO nummer 133 viert haar 20 jarig Jubileum. Het begon in 1993, 20 jaar geleden, toen 14 collega s van de KB met of zonder partner toekwamen in de Abdijhoeve van het domein Kelchterhoef te Houthalen voor het volgen van de AVO cyclus en dit van 21 april tot 7 mei Wij waren er met 26 in totaal. Wij werden er verwelkomd door de coördinator Raf De Cooman die ons, na kennis te hebben gemaakt, de praktische mededelingen en doelstellingen van de AVO cyclus toelichtte. Deze bestond uit negen programmadagen gespreid over drie weken. De uiteenzettingen werden gebracht door medewerkers van zowel binnen als buiten de bank en werden opgebouwd rond drie grote polen nl: juridisch-fiscale informatie thema s rond gezondheid en gezond ouder worden de pensioenbeleving en de pensioenproblematiek. 12

13 Wij mogen stellen dat voor ieder van ons deze dagen leerrijk en belangrijk zijn geweest en tevens voor eenieder aan bepaalde persoonlijke verwachtingen hebben voldaan. Waar wij ons in het begin misschien iets onwennig of zelfs terughoudend voelden, ontstond al vlug een homogene groep waarin iedereen zich dadelijk thuis voelde. Wij hadden het grote voordeel dat de groep voor 90% bestond uit collega s uit de kantoren en diensten van zetel Limburg waardoor de kennismaking heel vlot verliep. Die 9 dagen afzondering waren zo gunstig geweest dat na afloop van de AVO cyclus dadelijk in onze groep werd overlegd om regelmatig samen te komen bij een bepaalde activiteit, hetgeen meteen de aanzet was tot de vorming voor onze huidige AVO groep. Wel hebben intussen enkele deelnemers om persoonlijke redenen afgehaakt en bestaat onze AVO groep op heden nog steeds uit 18 actieve leden. Gezien in de beginperiode niet iedereen beschikte over een internet aansluiting werd een telefoonpiramide opgesteld zodat iedereen tijdig kon op de hoogte worden gesteld van de geplande activiteiten. Wij zijn inmiddels een hechte groep geworden en reeds in het jaar hadden wij onze eerste activiteiten. Al vlug werd voorgesteld: waarom niet eens een meerdaagse reis inrichten? Aldus was in 1996 onze eerste meerdaagse reis naar Grafschaft in Sauerland een feit. Een gezellige belevenis, veel mooie momenten en voor de toekomst mocht een jaarlijkse meerdaagse reis zeker niet meer ontbreken op ons jaarprogramma. Wij hebben inmiddels gedurende die 20 jaar AVO niet minder dan 130 activiteiten ondernomen, waaronder diverse wandelingen, stadsbezoeken, museumbezoek, tentoonstellingen, bowlen, kerstmarkt, operettevoorstelling enz, en bovendien nog 15 meerdaagse reizen ondernomen naar diverse bestemmingen in binnen- en buitenland. Ieder jaarprogramma werd afgesloten met een etentje. Intussen vierden wij met 8 echtparen reeds hun gouden bruiloft. Het is duidelijk dat deze verschillende jaarlijkse bijeenkomsten de band hebben verstevigd en de groep tot een hechte vriendengroep hebben gemaakt, die wij voorzeker ook in de toekomst willen in stand houden, maar waarbij een aanpassing van de activiteiten aan het ouder worden noodzakelijk wordt. Op zondag 13 oktober 2013 vierden wij ons 20 jarig jubileum met een feestmaal en iedereen was van de partij. Het werd een mooie vriendschappelijke ontmoeting, waarbij wij allen hebben nagenoten van de vele mooie belevenissen en anekdoten tijdens de voorbije 20 jaar. Het was voor eenieder een bijzonder feestelijk gebeuren en voorzeker een onvergetelijk samenzijn op deze jubileumviering van onze Avo-groep. Wij hopen allen tezamen in de toekomst nog veel mooie momenten te mogen beleven, en dat onze vriendschap zowel in goede als in kwade dagen een steun mag zijn voor al degenen die in verbondenheid deze waarde hoog in het vaandel dragen. Hubert Joris 13

14 Trefunt sprak met Wilfried Devoldere Nogal wat mensen zijn geïnteresseerd in hun "stamboom" en willen zelf wel eens op zoek gaan naar gegevens omtrent hun voorouders. Deze kennis en studie van stambomen wordt ook genealogie genoemd. Een bekende figuur in de wereld van stambomen en kwartierstaten is Wilfried Devoldere uit Roeselare en we wilden wel eens weten hoe het allemaal begonnen is. TP: Wilfried, jij bent bestuurslid van Familiekunde Vlaanderen en tevens hoofdredacteur van het tijdschrift Vlaamse stam. Dit doet vermoeden dat je wel een specialist terzake bent. Hoe ben je daar zelf ingerold, vanwaar die passie voor stambomen? Bij mij kwam het stamboomvirus op vrije jonge leeftijd in mijn leven. Aanbrenger van het virus was mijn leraar geschiedenis, die zijn leerlingen van de vijfdes het tweede jaar middelbaar onderwijs de opdracht gaf de eigen kwartierstaat te maken tot en met de overgrootouders. Nooit had ik gedacht welke gevolgen deze opdracht zou hebben op mijn latere levensloop. TP: Hoe kan een leek best beginnen aan zijn eigen stamboom? Een leek kan best beginnen door het verzamelen van documenten uit het eigen archief of die van ouders of eventueel tantes, ooms, eventueel grootouders. Ik denk in de eerste plaats aan trouwboekjes, bidprentjes, rouwbrieven, doop- en geboortekaartjes enz. Daarnaast zijn er de vele regionale afdelingen van Familiekunde Vlaanderen die cursussen geven, in West-Vlaanderen is dat in 2014 bv. het geval in de regio s Tielt en Brugge maar ook in het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek in Handzame. Er zijn uiteraard over gans Vlaanderen nog andere plaatsen te vinden waar een cursus voor beginners en/of gevorderden maar ook cursussen oud schrift (paleografie) gegeven worden. TP: Zijn er op het internet interessante sites te vinden? Familiekunde Vlaanderen heeft samen met het IPG (Instituut voor Publieksgeschiedenis van de UGent een website gemaakt die de starter stap voor stap wegwijs maakt hoe hij er aan dient te beginnen. Zie Niet alleen vindt de zoeker er informatie hoe er aan te beginnen maar ook worden de diverse bronnen belicht. Ieder jaar is er redactieraad en vullen we de website aan. Een andere interessante site is Tegenwoordig zijn er ook heel wat mogelijkheden om online akten van burgerlijke stand en parochieregisters te vinden. De burgerlijke stand werd immers pas ingevoerd door de Fransen, in onze streken begint die meestal in september Wat ouder is dient gevonden te worden in de doop-, trouw- en begrafenisboeken van de pastoors, deze registers werden door de Fransen opgeëist en werden overgebracht 14

15 naar de gemeentehuizen. Ze dienden bv. om de nodige dienstplichtigen voor het leger van Napoleon te vinden. De meeste van die registers zijn nu bewaard op het rijksarchief. Nu is het zo dat zowel parochieregisters als burgerlijke stand voor een groot deel online staan, zie: en TP: Welk zijn de valkuilen waarvoor je je moet behoeden? Je moet steeds alle gevonden gegevens zelf nog controleren. Een ander gevaar is dat men zo vlug mogelijk zo ver mogelijk in de tijd wil teruggaan en op die manier dikwijls onzorgvuldig omspringt met de bronnen en zo fouten maakt. Het is beter rustig stap voor stap, generatie na generatie te werken. TP: Welke goede raad kan je meegeven aan iedereen die aan zijn stamboom wil beginnen? Ik wil iedereen waarschuwen: Bezint voor ge begint. Genealogie is zo interessant dat het wel eens een verslaving zou kunnen worden. 15

16 Cultiveer je cultuur The Art of the Brick Wie kent ze niet en wie heeft er al niet heimelijk zitten mee spelen de o zo bekende Lego blokjes. Maar wist je dat er kunstenaars zijn die met dit op het eerste zicht banale stukje speelgoed echte kunstwerken weten te creëren? Niet te missen... Nog tot 21 april Meer info op In het Brusselse Beursgebouw loopt hierover een schitterende tentoonstelling The Art of The Brick Deze tentoonstelling stelt meer dan zestig grandioze en fascinerende kunstwerken voor die gemaakt zijn met de beroemde LEGO blokjes. Al deze wondermooie bouwsels zijn ontsproten aan de levendige verbeelding van de Amerikaanse kunstenaar Nathan Sawaya. De tentoonstelling, die bedoeld is voor een breed publiek, trok al meer dan 1,5 miljoen bezoekers in Noord-Amerika, Australië en Azië en wordt thans te Brussel voor de eerste keer in Europa voorgesteld! Brafa is een antiekbeurs met internationale uitstraling. Ze vindt plaats in de grote hallen van het voormalige rangeerstation van Thurn & Taxis, gelegen in het hart van Brussel, op slechts enkele minuten van het Rogierplein, het Noordstation en het metrostation IJzer. De 130 deelnemende handelaren komen uit verschillende landen waaronder België (40%), Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, USA, Je vindt er voorwerpen uit de Oudheid, de Primitieve kunst, Oosterse kunst, zilverwerk, juwelen, meubilair en voorwerpen uit de Renaissance tot de 20ste eeuw, curiosa, keramiek, porselein, tekeningen, etc. Van 25 januari tot 2 februari Meer info op Het nieuwe Fin-de-siècle museum te Brussel Het Fin-de-Siècle Museum op de Kunstberg in Brussel is officieel geopend. Het museum wil de artistieke rol van Brussel op het einde van de negentiende eeuw opnieuw tot leven brengen. Kunstliefhebbers zullen helemaal warmlopen voor dit nieuwe museum dat integraal gewijd zal zijn aan de jaren 1900, een periode waarin Brussel, de hoofdstad van Europa, niet alleen een uniek artistiek knooppunt was maar ook het zenuwcentrum van de art nouveau. Deze cultuurhistorische tempel zal 16

17 schilderijen, tekeningen, aquarellen, prenten, sculpturen, foto s, films, schaalmodellen en kunstvoorwerpen bevatten. Op een oppervlakte van meer dan vierkante meter kunnen de bezoekers werken van Belgische en internationale kunstenaars zoals James Ensor, Victor Horta, Paul Gauguin en Auguste Rodin bezichtigen. Er wordt gefocust op het impressionisme, maar ook op het symbolisme, het wagnerisme én de art nouveau die het beeld van Brussel sterk hebben bepaald. Brussel, hoofdstad van de art nouveau is niet enkel een architecturale realiteit: de term verwijst ook naar de dynamiek van een samenleving. En die manifesteerde zich in alle domeinen van de artistieke creatie: literatuur, schilderkunst, opera, muziek, architectuur, fotografie en poëzie. Een multidisciplinair avontuur Dit verhaal in beeld brengen kon enkel via een samenwerkingsverband met de Koninklijke Bibliotheek, Koninklijke Muntschouwburg, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Cinematek, de Bibliotheca Wittockiana, de Koning Boudewijnstichting en het Koninklijk Conservatorium van België. Bij deze partners hoort ook nog het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de uitzonderlijke Verzameling Gillion Crowet in depot geeft, één van de hoogtepunten en meteen ook de sluitsteen van het tentoonstellingsparcours. Het Fin-de-Siècle Museum wil voor iedereen toegankelijk zijn en is daarom ook aangepast aan mindervalide personen. Een open publieke ruimte en een aangepast onthaal voor specifieke doelgroepen, maken dat iedereen kan meegenieten van deze unieke ervaring. Koningsplein, Brussel Tel.: meer info op 17

18 Gingen van ons heen Overleden Geboorte- Datum gepensioneerden Werkcentrum datum overlijden Woonplaats Gaston Vervaet Vlaanderen 22/05/1921 4/05/2013 Maldegem Irene Vallons Antwerpen 13/06/1948 1/09/2013 Aarschot Arthur Van Den Eijnden Hoofdkantoor 26/09/ /05/2013 Willebroek Pol De Moor Vlaanderen 27/08/1932 4/10/2013 De Pinte Julien Melsens Vlaanderen 15/02/ /09/2013 Moeskroen Jacques Martou Vlaanderen 8/12/1928 2/10/2013 Gent Herman Stansens Hoofdkantoor 28/06/1934 6/04/2013 Brakel Herwig Brouns Hoofdkantoor 29/06/ /09/2013 Leuven Remi Van Coppenolle Vlaanderen 04/07/ /10/2013 Oudenaarde Walter Martens Antwerpen 25/01/ /10/2013 Zoersel Hubert De Leersnyder Vlaanderen 28/10/ /10/2013 Brugge Andre Keymolen Hoofdkantoor 02/12/ /05/2015 Grimbergen Frederik De Weijer Antwerpen 14/03/ /01/2013 Mechelen Freddy De Clercq Hoofdkantoor 01/08/ /10/2013 Zingem Jacques Vandevijvere Vlaanderen 28/06/ /10/2013 Wevelgem Omer Denhaen Brussel-Brabant 07/04/ /10/2013 Linter Dirk Van Hove Antwerpen 21/05/1949 9/11/2013 Kalmthout Lucien Bijnens Hasselt 29/05/1938 9/11/2013 Leopoldsburg Paul Van Hoof Antwerpen 23/05/ /11/2013 Geel Overleden Geboorte- Datum in actieve dienst Werkcentrum datum overlijden Woonplaats MEERT Michel KBC Corp. Brus. 08/08/1960 1/10/2013 St.-Pieters-Leeuw ALAERTS Diane KBC Wilsele 12/12/ /10/2013 Tienen SFIA Selim KBC Schaarbeek 6/10/ /10/2013 Tienen VAN DE VONDEL Els KBC Kinrooi 7/06/ /11/2013 Maaseik 18

19 Uitsmijter Maar elk jaar heeft zijn oudgekende grillen en bitterheden. Soms wat voor een ander briljanten zijn, schijnt ons goedkope sneeuw. Het enige, waarin we niet verschillen, is dat wij ouder worden en verlangen: Dit worde t schoonste jaar van deze eeuw Paul Snoek 19

20 Trefpunt 2013 in een oogopslag Hoofding Trefpunt nr. Bladzijde Lijfstuk Prostaatkanker Artrose Onderzoek naar darmkanker Beleggen, een kopzorg? Goud is een verzekering Beurzen in 2014 Wij hebben het voor u 40 jaar AVO Duo-aanbod Nieuws over de hopsitalisatieverzekering Start 2 save 4 Resultaat van de Trefpunt-enquête Wat met cash? De Hospitalisatieverzekering in Sprokkels Je erfenis en je kleinkinderen Hand- en bankgift Facebook Gesplitste aankoop ABC van de geneesmiddelen Toegelaten arbeid Phishing Kringleven(d) Kring als toegevoegde waarde (Antwerpen) Actief op rust (N. Maeckelbergh) Hobbyclubs (Seniorenkring Brussel) De Arteveldetoren (L. Geeraerts kring Gent) Inter-kringen Tennistornooi (Seniorenkring Brussel) De AVO-groep van H. Joris (kring Hasselt) Wilfried Devoldere over Genealogie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2014 Bevolkingsonderzoek darmkanker In deze folder leest u meer over het bevolkingsonderzoek darmkanker en wat dit voor u kan betekenen. Waarom een bevolkingsonderzoek? Darmkanker

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant Dinsdag 20 januari 2015 Welkom! #mclmpa 1 Programma 19:30 Welkom door moderator Hans Willems, redacteur gezondheidszorg Leeuwarder

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Darmkanker opsporen? Poepsimpel!

Darmkanker opsporen? Poepsimpel! Darmkanker opsporen? Poepsimpel! Dokter Luc Colemont was enkele maanden geleden te gast bij LM Limburg om zijn missie uit te dragen. Want de missie van de liberale mutualiteit en de dokter is dezelfde.

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2016 Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker? Darmkanker is een ernstige ziekte. Van elke 100 mensen zullen vier tot vijf mensen in hun leven darmkanker krijgen. In 2014

Nadere informatie

Darmkankeronderzoek vanaf 2014 bij 1,9 miljoen Vlamingen

Darmkankeronderzoek vanaf 2014 bij 1,9 miljoen Vlamingen Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 3 februari 2012 Darmkankeronderzoek vanaf 2014 bij 1,9 miljoen Vlamingen Stoelgangtest kan op termijn 400 kankerdoden per jaar

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker In deze algemene folder leest u over de bevolkings onderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Wat is

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2015 Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker? Darmkanker is een ernstige ziekte. Van elke 100 mensen zullen vier tot vijf mensen in hun leven darmkanker krijgen. Elk jaar

Nadere informatie

Dikke darmpoliepen. MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis. www.mdlcentrum.nl

Dikke darmpoliepen. MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis. www.mdlcentrum.nl Dikke darmpoliepen MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis www.mdlcentrum.nl Inhoudsopgave 1. Wat zijn darmpoliepen? 2 2. Darmpoliepen en darmkanker 2 3. Wat kunnen de klachten zijn bij dikke darmpoliepen? 3

Nadere informatie

Borstkankeropsporing in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC)

Borstkankeropsporing in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Borstkankeropsporing in de beleids- en beheerscyclus van gemeenten en OCMW s (BBC) Borstkankeropsporing in de BBC Situering Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker is een initiatief van de Vlaamse

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2017 Waarom deze folder? In deze folder vindt u informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker. De folder is bedoeld om u informatie te geven over het onderzoek, zodat

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2018 Waarom deze folder? In deze folder vindt u informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker. De folder is bedoeld om u informatie te geven over het onderzoek, zodat

Nadere informatie

Familis Heel eenvoudig goed verzekerd

Familis Heel eenvoudig goed verzekerd Familis Heel eenvoudig goed verzekerd Ja, ik wil alle Familis-voordelen genieten Stuur vandaag nog uw antwoordkaart terug. Ontdek de voordelen van Familis en ontvang alvast een gratis diagnostiek van uw

Nadere informatie

Concentra Selfservice. Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3. Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS...

Concentra Selfservice. Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3. Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS... Concentra Selfservice Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3 Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS... 4 Mijn straat is niet gekend... 4 De knop bevestig postcode werkt

Nadere informatie

Visa & MasterCard FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Visa & MasterCard FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Visa & MasterCard FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Visa Classic Verschillende types van kaarten volgens uw noden Visa is de kredietkaart bij uitstek. U krijgt de ruimste waaier aan voordelen: betaalgemak,

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT VERPLICHTE MEDEDELINGEN Mercator Verzekeringen nv Maatschappelijke zetel Antwerpen

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Dokter op Dinsdag Bevolkingsonderzoek darmkanker Dr. Anneke De Schryver, MDL arts 25 maart 2014 Het slijmvlies van de dikke darm Het ontstaan van poliepen Poliepen + Goedaardig + Maar: kunnen kwaadaardig

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 n 21 T/2 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard.

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. Gebruikersgids Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. De bpost bank MasterCard is gekoppeld aan een kredietopening van onbepaalde duur, verleend door Buy Way Personal Finance nv (BTW BE 0400.282.277

Nadere informatie

FAQ versie 19-05-2011

FAQ versie 19-05-2011 Internetbankieren:... 3 Wanneer is het systeem beschikbaar?... 3 Wie kan er een rekening openen?... 3 Kunnen personen die van oorsprong niet Nederlands zijn een rekening openen?... 3 Kunnen Nederlanders

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG.

DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Je bent nog actief, onafhankelijk van anderen en in goede gezondheid? Niemand weet echter wat morgen te bieden heeft. Bovendien verandert onze samenleving snel:

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu?

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt net een persoon die u nabij stond verloren. Onze oprechte deelneming Tijdens deze emotionele periode moet er heel wat geregeld worden en zit u

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 n 19 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

Prostaatkanker Hoe ontdek je het en dan?

Prostaatkanker Hoe ontdek je het en dan? Prostaatkanker Hoe ontdek je het en dan? Eerste druk, 2014 2014 Henri Pieter www.henripieter.nl Schilderij cover: Irma Boogh-van der Burg isbn: 9789048433735 nur: 860 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer

Nadere informatie

De terugkeer van de Greenback!

De terugkeer van de Greenback! De terugkeer van de Greenback! De koersval van de euro tegenover de dollar is hard. Hoe profiteert u als belegger van deze monetaire trendwijziging? Hoe reageert Azië en staat de beurs van Kenya reeds

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL ...... ...... ...... VERPLICHTE MEDEDELINGEN Mercator Verzekeringen NV Maatschappelijke zetel Gent Kortrijksesteenweg 302 9000 Gent Tel.: 09 242 37 11 Fax: 09 242 36 36 Zetel Antwerpen Desguinlei 100 2018

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus Een ruime kijk op uw vermogen Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies Een vermogen beheren is niet eenvoudig. Sterker nog, het is een intensieve bezigheid

Nadere informatie

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Haags Gemeentearchief onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Algemene informatie 4 Cursussen Cursus paleografie

Nadere informatie

Kanker. Inleiding. 1. Wat is kanker eigenlijk? 2. Verschillende soorten kanker

Kanker. Inleiding. 1. Wat is kanker eigenlijk? 2. Verschillende soorten kanker Kanker Inleiding Mijn spreekbeurt gaat over kanker patiënten. Ik hou mijn spreekbeurt hier over omdat er veel kinderen zijn die niet precies weten wat kanker nou eigenlijk is en omdat kanker heel veel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: OEFENINGEN

HOOFDSTUK 14: OEFENINGEN 1 HOOFDSTUK 14: OEFENINGEN 1. Antwoord met juist of fout op elk van de onderstaande beweringen. Geef telkens een korte a) Indien een Amerikaans toerist op de Grote Markt van Brussel een Deens bier drinkt,

Nadere informatie

DATINGSITES DATINGSITES. Grote liefde of groot bedrog?

DATINGSITES DATINGSITES. Grote liefde of groot bedrog? DATINGSITES DATINGSITES Grote liefde of groot bedrog? Gratis inschrijven kan veel kosten Op de meeste datingsites kan je je gratis inschrijven. Controleer in de algemene voorwaarden wat je wel en niet

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Uw testament. met een duolegaat? Goed nieuws voor uw erfgenamen én het goede doel. Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Hoe eraan beginnen?

Uw testament. met een duolegaat? Goed nieuws voor uw erfgenamen én het goede doel. Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Hoe eraan beginnen? Uw testament met een duolegaat? Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Hoe eraan beginnen? Goed nieuws voor uw erfgenamen én het goede doel Paraat. Altijd, overal. Wat gebeurt er met uw geld, huis, beleggingen,

Nadere informatie

Maandag 21 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Maandag 21 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 21 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Digitale rondleiding in collectie Ghysels Mortsel / Antwerpen Geachte schepen De Ridder, Geachte

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Toerisme in Vlaanderen

Toerisme in Vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2011 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2011) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaams Gewest 23.466.371 65% 8.041.529

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

Darmkanker: Het openbaren van het onbekende. Vasilios Kousoulas MDL-arts ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten

Darmkanker: Het openbaren van het onbekende. Vasilios Kousoulas MDL-arts ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten Darmkanker: Het openbaren van het onbekende Vasilios Kousoulas MDL-arts ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten Wanneer kun je spreken van een normale dikke darm? (1) Wanneer kun je spreken van een normale

Nadere informatie

Informatiefolder Een proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker

Informatiefolder Een proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker Verstuur uw test niet op vrijdag na 17.00 uur, zaterdag, zondag of een feestdag!! Informatiefolder Een proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker Proefbevolkingsonderzoek darmkanker Colofon Deze brochure

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De lente is terug in het land! Het prachtige lenteweer is perfect om een dagje te genieten in Damme. 200 jaar Damse Vaart

Nieuwsbrief. De lente is terug in het land! Het prachtige lenteweer is perfect om een dagje te genieten in Damme. 200 jaar Damse Vaart 25 april 2015 Nieuwsbrief Nieuws uit Damme De lente is terug in het land! Het prachtige lenteweer is perfect om een dagje te genieten in Damme. Het nieuwe streekmagazine 'Genieten in het Brugse Ommeland

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Aanvraag om kinderbijslag MyFamily staat voor u klaar! MyFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25?? Wanneer een formulier Aanvraag om kinderbijslag indienen? Meestal

Nadere informatie

PDS B e l a n g e n v e r e n

PDS B e l a n g e n v e r e n r a b l D e PDS B e l a n g e n v e r e n r m S y n d r o a o m i g e i n g k k i r P PDS in relatie tot anderen 2 PDS in relatie tot anderen Bij het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is één van de symptomen

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest, Een mooi vooruitzicht in de beleggingsmarkt In deze tijden is het niet gemakkelijk om nog een stabiel en renderend beleggingsproduct

Nadere informatie

Zomeraanbod - programma week 33 10 aug t/m 16 aug

Zomeraanbod - programma week 33 10 aug t/m 16 aug Zomeraanbod - programma week 33 10 aug t/m 16 aug Deze week: activiteit: Improvisatietheater door: Alludens, trainingen en entertainment leeftijd: 2 groepen: 12+ en 18+ activiteit: Speelse muzikale workshop

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

DATINGSITES DATINGSITES. Grote liefde of groot bedrog?

DATINGSITES DATINGSITES. Grote liefde of groot bedrog? DATINGSITES DATINGSITES Grote liefde of groot bedrog? Gratis inschrijven kan veel kosten Op de meeste datingsites kan je je gratis inschrijven. Controleer in de algemene voorwaarden wat je wel en niet

Nadere informatie

Naam + Voornaam :... Geslacht (M V) :... Straat + nr :... Postcode + Stad :... Land :... Geboortedatum :... Tel :... Mail :...

Naam + Voornaam :... Geslacht (M V) :... Straat + nr :... Postcode + Stad :... Land :... Geboortedatum :... Tel :... Mail :... p. 1 9 Second Opinion Aanvraagformulier contactgegevens Naam + Voornaam :... Geslacht (M V) :... Straat + nr :... Postcode + Stad :... Land :... Geboortedatum :... Tel :... Mail :... aanvraag voor : (aankruisen

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 4 oktober 2012 Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald De kans dat Vlamingen

Nadere informatie

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten wel.

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten wel. Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten wel. kosten noch zorgen voor uw nabestaanden Families bijstaan tijdens een van de moeilijkste momenten in hun leven. Dat is de specialiteit van DELA. We

Nadere informatie

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst. Dit kan levensbedreigend zijn.

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst. Dit kan levensbedreigend zijn. WELOVERWOGEN BESLISSEN OF U EEN SCREENINGSMAMMOGRAFIE LAAT NEMEN. DE INFORMATIE IN DEZE FOLDER HELPT U DAARBIJ. 1. WAT IS BORSTKANKER? Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst. Dit kan levensbedreigend

Nadere informatie

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname SCHADEPROCEDURE Evonik Degussa Antwerpen NV Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" maatschappij KBC Verzekeringen NV - makelaar Vanbreda Risk & Benefits Dankzij Medi-Link zal in de meeste gevallen:

Nadere informatie

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen Diabetes en uw apotheek Als bij u diabetes is vastgesteld, dan kunt u natuurlijk terecht bij uw apotheek. Het apotheekteam zorgt ervoor dat u: Op tijd het juiste medicijn krijgt. Medicijnen krijgt die

Nadere informatie

Informatie op te nemen in communicatie-instrumenten over borstkankeropsporing. bij vrouwen van 50 tot 59 jaar

Informatie op te nemen in communicatie-instrumenten over borstkankeropsporing. bij vrouwen van 50 tot 59 jaar Informatie op te nemen in communicatie-instrumenten over opsporing bij vrouwen van 50 tot 59 jaar Algemene informatie over opsporing Wat is opsporing? Hoe gebeurt het onderzoek bij opsporing? Borstkankeropsporing

Nadere informatie

Cetelem Maestro kaart

Cetelem Maestro kaart Wij staan voor u klaar als u meer informatie nodig heeft. Hoe kunt u ons bereiken? op www.cetelem.be op het nummer 078 15 00 90 per fax op 02 508 48 85 per e-mail aan customer@cetelem.be per post naar

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet

Toelichting over de werking van het Effectenkrediet Toelichting over de werking van het Effectenkrediet 2 BinckBank N.V. Bijkantoor België Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen BTW BE 0842.123.910 RPR Antwerpen Maatschappelijke zetel BinckBank N.V. Barbara

Nadere informatie

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan

De macro-economische vooruitzichten voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Economie en onderneming De macro-economische vooruitzichten 2006-2012 voor de wereldeconomie: evenwichtige groei in Europa, terugval in de Verenigde Staten en Japan Meyermans, E. & Van Brusselen, P. (2006).

Nadere informatie

Prikkelbare Darm Syndroom

Prikkelbare Darm Syndroom MEDISCH CENTRUM Prikkelbare Darm Syndroom 2 Wat is een prikkelbare darm? We spreken van het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) of spastisch colon wanneer iemand gedurende tenminste 12 weken in de loop van

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier

Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier Chiro-solidariteitsfonds aanvraagformulier Wat kunnen wij nu al zeggen? een beslissing over jullie aanvraag moet eerst besproken worden, maar er zijn wel enkele zaken die wij op voorhand kunnen vertellen:

Nadere informatie

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering Allianz Employee Benefits Praktische gids voor het beheer van uw groepsverzekering Contact Life Center Voorzorg voorzorg@allianz.be Tel.: 02/214.66.66 Fax: 02/214.71.21 Praktische gids voor het beheer

Nadere informatie

Onderzoek naar borstkanker

Onderzoek naar borstkanker Onderzoek naar borstkanker 2016 Bevolkingsonderzoek Waarom is er een bevolkingsonderzoek? Borstkanker komt vaak voor. Ongeveer 1 op de 8 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker. De meeste

Nadere informatie

Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG.

Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Hospitalisatie verzekeringen DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van de beste ter wereld is? DKV maakt ze toegankelijk. Kiezen voor een hospitalisatieverzekering van DKV,

Nadere informatie

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 UPDATE CIJFERS TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Colorectale kanker Eerste resultaten van het bevolkingsonderzoek voor darmkanker in Vlaanderen

Colorectale kanker Eerste resultaten van het bevolkingsonderzoek voor darmkanker in Vlaanderen Colorectale kanker Eerste resultaten van het bevolkingsonderzoek voor darmkanker in Vlaanderen Prof. Dr. Hendrik Reynaert MD, PhD Dienst gastroenterologie-hepatologie UZBrussel Vakgroep basis medische

Nadere informatie

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN VANDAAG MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE WAT? WAA 2 WAT ZIJN CREATIEVE INDUSTRIEËN? Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie