Goede vrienden, Trefpunt nr. 52 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goede vrienden, Trefpunt nr. 52 december 2013"

Transcriptie

1 Trefpunt nr. 52 december 2013 Goede vrienden, Ook al een agenda voor t nieuwe jaar gekregen? t Voelt een beetje aan zoals destijds op de eerste schooldag, toen we onze nieuwe schoolagenda kregen. We schreven toen ook met ons mooiste handschrift op die maagdelijk witte pagina s en we keken reeds uit naar de fijne momenten die het nieuwe jaar ons zouzouden brengen. Dat er ons ook proefwerken en andere minder aangename dingen te wachten stonden, daar wilden we in het begin van het nieuwe jaar nog niet van weten. Een datum om naar uit te kijken en die je zeker al mag aankruisen is 25 september, want dan viert het Sociaal Fonds KBC zijn 25-jarig bestaan met een groot feest in Flanders Expo te Gent. In een volgend Trefpunt lees je hier meer over. In deze editie hebben we geprobeerd wat goed nieuws te verzamelen als tegengewicht voor de koude en donkere winterdagen. We beginnen met (licht) positief nieuws vanuit economische hoek en ook over onze hospitalisatieverzekering valt wat positiefs te vertellen. Verder in dit Trefpunt proberen we je ook nog goede raad mee te geven wat je moet doen tegen cybercriminaliteit en mocht het binnenzitten je beginnen te vervelen kan ons gesprek met Wilfried Devoldere over stamboomkunde je misschien op een idee brengen. Om af te sluiten hebben we een heel mooie nieuwjaarswens gevonden van Paul Snoek en daar willen we ons maar al te graag bij aansluiten. We wensen jou en al degenen die je dierbaar zijn fijne kerstdagen en veel geluk, voorspoed en bovenal een goede gezondheid in Tot ziens in de lente! Correspondentieadres: Sociaal Fonds KBC vzw, BRUhav6 PSF t.a.v. Dirk Evenepoel, Havenlaan 2, 1080 Brussel Tel fax

2 Beleggen een kopzorg Koen De Leus, één van de topeconomen van KBC, ziet licht aan het einde van de donkere tunnel waarin de wereldeconomie zich sedert enkele jaren bevindt Beurzen in 2014: boter bij de vis December 2007 stipte het Amerikaanse National Bureau of Economic Research (NBER) aan als de officiële start van de Grote Recessie. Vandaag staat het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) amper 6 procent hoger dan toen. In de Eurozone is nog 3 procent extra output nodig om opnieuw op start te komen. Voor de landen in de periferie is dat 8,3 procent, en dan nemen we de grootste slachtoffers Griekenland en Cyprus niet in rekening. Zes jaar later is er lichtinval aan het einde van de tunnel. Voor de VS gaat KBC uit van een versnelling van de reële groei van 1,7 procent in 2013 tot 2,6 procent volgend jaar. De VS zijn meer dan ooit de groeimotor van de globale conjunctuur. De geplande, zeer geleidelijke transformatie in China van een investerings- naar een consumptiegedreven economie, drukte de voorbije jaren op de groei in de opkomende landen. Een extreem soepel monetair beleid behoedde de VS voor het afglijden richting een depressie zoals in de jaren 30. Een aantal van de problemen die de economischfinanciële crisis hebben veroorzaakt, is uitgezweet. De sanering van de financiële sector is ver gevorderd, wat leidt tot een groei van de kredietverlening. De aantrekkende bouwactiviteit zorgt voor een bredere basis voor het economisch herstel nu de vastgoedsector uit het dal kruipt. De lage rente leidde tot een daling van de schuldenlast van de gezinnen tot een peil dat laatst werd gezien in de jaren tachtig wordt het jaar van de waarheid voor de Fed (dit is de Federal Reserve, de particuliere, centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika, vergelijkbaar met de Europese Centrale Bank). Is de onderliggende economische groei sterk genoeg om overeind te blijven met wat minder doping, of blijft een kunstmatig lage rente noodzakelijk? De Fed moet bij haar besluit om al dan niet de obligatie-inkopen terug te schroeven rekening houden met een volledig geblokkeerde politieke situatie. Een begrotingscompromis tussen Democraten en Republikeinen is ook tegen de deadline van 15 januari onwaarschijnlijk. Het tweede deel van het sekwester, een automatische lineaire besparing in de overheidsuitgaven, wordt dan van kracht. In 2013 knaagden de overheidsbesparingen iets meer dan 1 procentpunt van de groei af. In 2014 raamt de Amerikaanse CBO (Amerikaans begrotingscongres) het negatief effect op -0,5 procentpunt. Het terugschroeven van het aankoopprogramma zal volgens KBC in maart 2014 van start gaan. Dat is de eerste Fed-vergadering van 2014 met een geplande persconferentie. Tevens is de voorgedragen nieuwe Fed-gouverneur Yellen in functie, en zijn 2

3 de begrotingsdiscussies van januari waarschijnlijk niet succesvol afgerond. Een voorwaarde is wel een aanhoudend positieve dynamiek op de arbeidsmarkt. De echte lakmoestest wordt de reactie op de obligatiemarkten. Na de aankondiging in mei van de taperingplannen steeg de Amerikaanse obligatierente van 1.6% naar 3%. De Fed blies het plan af uit vrees dat de conjunctuur, en vooral dan de vastgoedmarkt, de hogere rente niet zou aankunnen. Lijdende groeilanden De schade op de groeimarkten was ondertussen aangericht. Het effectief stopzetten van de obligatie-inkopen zou de dollar relatief aantrekkelijker maken. Beleggingen in de opkomende landen, vaak gefinancierd met goedkope dollarleningen, werden teruggeschroefd. De dollar is onze munt maar uw probleem, zei John Connally, de Amerikaanse minister van Financiën in De Fed-bestuurders trekken vandaag diezelfde lijn door: Kwantitatieve versoepeling is ons experiment maar uw probleem. Vooral landen met tekorten op de lopende rekening gedekt door vluchtige portefeuille-investeringen, incasseerden klappen. In Azië werd de zwakke beursprestatie nog versterkt door het krimpend groeiverschil tegenover de ontwikkelde landen. Deze trend zou zich in 2014 moeten keren. In Latijns-Amerika vormt de enorme afhankelijkheid van de grondstoffen boom een meer structureel probleem. Het genezen van deze Dutch Disease vraagt een grondige hervorming van het economisch weefsel en is een werk van lange adem. Het is een regio die we volgend jaar nog even mijden. Beslist de Fed effectief tot het terugschroeven van de obligatie-inkopen, dan staat een verdere rentestijging in de sterren geschreven. Die zal beperkt blijven in de mate dat de Amerikaanse centrale bank de markt ervan kan overtuigen dat tapering niet de voorbode is voor een verstrakking van het monetair beleid. Hoe dan ook zal de beslissing een voelbaar effect hebben op de obligatierentes wereldwijd en bijgevolg ook op de wereldconjunctuur. Zeker de eurozone kan een ongewilde monetaire verstrakking missen als de pest. Het herstel is fragiel niettegenstaande de door KBC verwachte heropleving van de economische groei van -0,4% in 2013 naar +1,2% in Dat is ook de mening van de ECB (Europese Centrale Bank). Zij verlaagde recent haar beleidsrente tot 25 basispunten om de Europese conjunctuur maximaal te ondersteunen en tegelijkertijd te beletten dat de inflatie verder onder de 0,7% jaarop-jaarstijging wegzakt. Een verdere daling zal leiden tot bijkomende initiatieven. Inflatie is de duivel die centrale bankiers kennen. Liever wat extra-inflatie creëren dan deflatie riskeren. De ECB is nog lang niet aan een verstrakking van haar beleid toe. Winstherstel Het zich doorzetten van de economische heropleving moet zorgen voor stevige fundamenten onder beurzen. De voorbije twee jaren vormde enkel de vloedgolf aan liquiditeiten de motor voor de stijging. De groei van de Amerikaanse bedrijfswinsten bedroeg een kleine 10% over deze periode. In Europa liggen de bedrijfswinsten vandaag onder het niveau van toen. Het gevolg is een stijging van de verwachte koerswinstverhouding van 9,5 naar 13,2 voor de MSCI Europa en van 11,4 naar 15 voor de MSCI USA. 3

4 Europese aandelen genieten onze voorkeur. Er is de goedkope waardering. Verder hinkt de Europese MSCI-aandelenindex met een verlies van 13% sinds begin 2008 nog steeds ver achter op de +24% (eveneens in euro) van de Amerikaanse evenknie. Tot slot pleit ook de meer uitgesproken economische trendkering, een verbetering met 1.6 procentpunt van de economische groei in de EMU tegenover +0.9 procentpunt in de VS, voor investeringen dicht bij huis. Binnen die eurozone gaat de voorkeur naar small caps. Zij profiteren maximaal van het binnenlands herstel. Gemiddeld 78% van hun omzet wordt gerealiseerd in Westerse markten tegenover 58% bij grote internationale bedrijven. De sectorspreiding van de omzet bij de kleinere bedrijven is ook meer cyclisch gevoelig: gemiddeld 55% van de omzet wordt gerealiseerd in de meest conjunctuurgevoelige sectoren, amper 21% gaat richting defensieve. Bij de grote concurrenten bedragen die percentages respectievelijk 40% en 31% dient zich beloftevol aan. Ondanks het terugschroeven van de obligatie-inkopen door de Fed blijft het monetaire beleid wereldwijd extreem soepel. Overdreven duur zijn aandelen nog niet met een koers-winstwaardering rond het langetermijngemiddelde. Om te voorkomen dat de waardering verder oploopt, moet de aantrekkende conjunctuur zich wel vertalen in stijgende bedrijfswinsten. Een herhaling van de twee voorgaande jaren, koersstijgingen zonder winstherstel, is geen optie. In 2014 eisen beleggers boter bij de vis. Koen De Leus, Senior Economist, KBC Group Wij hebben het voor u Onze collectieve hospitalisatieverzekering verlengd tot eind 2015! Opgelet! Deze informatie is enkel bestemd voor de gepensioneerden die nu aangesloten zijn bij de groepshospitalisatieverzekering voor KBC-personeelsleden en gepensioneerden. Op 31 december 2013 loopt de huidige tweejarige periode van de collectieve hospitalisatiepolis ten einde. De voorbije weken werd de verlenging voor de periode besproken met KBC Verzekeringen. En, we hebben goed nieuws: de inspanningen van de voorbije jaren (o.m. de invoering van de verhoogde franchise in eenpersoonskamers) hebben hun vruchten afgeworpen. De schadelast is perfect onder controle in die mate zelfs dat voor de volgende twee jaren de premie constant blijft. Voor een bepaald gedeelte van de aangeslotenen daalt de premie zelfs lichtjes. 4

5 Dit zijn de nieuwe maandpremies (geldig van 01/01/2014 tot 31/12/2015) Gepensioneerde Partner Inwonende < 61 jaar > 61 jaar kinderen < 25 jaar met pensioen vóór 01/01/ ,68 28,85 3,84 (premie ) 0 8,24 28,85 4,12 met pensioen vanaf 01/01/ ,16 7,68 26,90 3,84 (premie ) 19,16 8,24 28,85 4,12 Enkele verduidelijkingen bij deze tabel: We onderscheiden 2 groepen gepensioneerden: degenen die met pensioen gegaan zijn voor 01/01/2006 degenen die met pensioen gegaan zijn vanaf 01/01/2006 Voor de eerste groep (met pensioen voor 01/01/2006) betaalt de werkgever de premie integraal (de gepensioneerde betaalt dus zelf geen premie). Hun gezinsleden, ouder dan 61 jaar, betalen nu zelf 28,85 euro maar daarbovenop betaalt KBC ook nog steeds een tussenkomst in de premie. De totale premie daalt wel lichtjes maar omdat KBC de premie van de gepensioneerde reeds volledig ten laste neemt wordt de premie voor de gezinsleden (ouder dan 61) constant gehouden op 28,85 euro. In de andere leeftijdsgroepen wordt de premie integraal door het gezinslid zelf gedragen, waardoor de premiedaling hier wel zichtbaar is. Voor de tweede groep (met pensioen vanaf 01/01/2006) wordt het deel van de premie dat de gepensioneerde zelf moet betalen constant gehouden op 19,16 euro. De premiedaling wordt m.a.w. integraal verrekend in het aandeel van KBC. Er werd wel beslist om bij een eventuele volgende premiestijging (ten vroegste voor de periode ) deze in eerste instantie aan te rekenen op het aandeel van KBC. Voor de gezinsleden van deze tweede groep gepensioneerden betaalt KBC geen tussenkomst (zij betalen dus zelf de volledige premie). Voor de periode daalt hun premie in lichte mate. 5

6 De vrijstelling: Ook de franchise wordt voorlopig niet geïndexeerd. Ingevolge de afschaffing van de medische index (en in afwachting van nieuwe wetgeving) blijft de franchise behouden op het niveau van twee- of meerpersoonskamer 239 (max. 478 per gezin per jaar) eenpersoonskamer 650 (max per gezin per jaar) Waarborgaanpassingen: De waarborgen blijven integraal behouden en evenmin worden er uitbreidingen doorgevoerd. De dure ziekenhuizen : Voor hospitalisaties in een duur ziekenhuis blijft 50% van het persoonlijk aandeel ten laste van de verzekerde als die gekozen heeft voor een eenpersoonskamer met supplementen voor de patiënt bij een medisch noodzakelijk verblijf van minstens één nacht of voor een één- of tweepersoonskamer met supplementen voor de patiënt bij een verblijf in een dagziekenhuis. De lijst met de dure ziekenhuizen werd geactualiseerd en bestaat voortaan uit 22 dure ziekenhuizen. Je kan de lijst opvragen bij de Polisdienst Hospitalisatieverzekeringen of telefonisch op het nummer ). Info over de gezinssamenstelling: Naar jaarlijkse gewoonte kreeg je onlangs een brief van KBC Verzekeringen met daarin een overzicht van je verzekerde gezinstoestand. We willen er je aandacht op vestigen dat dit de laatste keer was dat KBC Verzekeringen je deze brief stuurt. Vanaf 2014 moet je elke wijziging in je gezinstoestand (schrappen van verzekerden, adreswijzigingen, etc.) zelf doorgeven aan KBC Verzekeringen. Dat kan elektronisch op: of telefonisch op het nummer

7 Onze website tijdelijk van het net gehaald Heel wat vaste bezoekers van actiefoprust lieten ons weten dat onze website al een paar weken niet meer te vinden is op het net. Dit is helaas zo en het spijtige is dat wij daar zelf niet onmiddellijk iets kunnen aan verhelpen. Onze website werd samen met nog enkele andere sites van KBC (o.a. gebouwd in Drupal en door een externe firma gehost (= die het op het net plaatst). Op een bepaald ogenblik vermoedde een risk-officer (dat zijn de mensen die de veiligheid van het netwerk van KBC controleren) dat er mogelijk een veiligheidsprobleem zou kunnen zijn op één van deze sites en daarom werd besloten om al deze sites tijdelijk op non-actief te zetten. Achteraf is gebleken dat er niets aan de hand was. Met onze site zelf was er zeker geen probleem maar we zitten nu eenmaal in hetzelfde schuitje. Men heeft ons beloofd om zo spoedig mogelijk met een oplossing te komen. Van zodra onze site weer beschikbaar is sturen we een mail naar al degenen van wie we het adres kennen. De KBC Kredietkaarten Rond deze tijd is iedereen op jacht naar het ideale kerstcadeautje. Een goede tip: betaal je kerstcadeautjes met je KBC-PINTO VISA, KBC-Visa Vision of KBC-MasterCard Globe*! Je kan je aankopen dan extra beschermen: 2 jaar verlengde garantie voor je elektronische en elektrische apparaten van minimaal 50 euro;** 90 dagen aankoopbescherming bij diefstal of accidentele schade van je aankoop van minimaal 50 euro. *De KBC-PINTO VISA, KBC-Visa Vision en KBC-MasterCard Globe zijn kredietkaarten met een kredietopening van onbepaalde duur. Kredietgever en kaartuitgever: KBC Consumer Finance NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel. Kredietagent: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, FSMA A. **De verzekering Aankoopbescherming en Verlengde Garantie is gratis en optioneel. Raadpleeg de algemene voorwaarden van de verzekering op https://www.kbc.be/site?target=~/vision en https://www.kbc.be/site?target=~/globe. Let op, geld lenen kost ook geld. 7

8 Een cultureel weekend in Arras, de meest Vlaamse stad van Noord-Frankrijk! Arras kent een rijke en bewogen geschiedenis en verleidt je ook vandaag nog met haar prachtige culturele erfgoed. Ontdek la Place des Héros met het stadhuis, de imposante belforttoren en de prachtige historische huizenrijen maar evengoed de kathedraal, de St-Vaastabdij, de Vauban Citadel, la Carrière Wellington en les Boves. Op een 15-tal km van Arras bevindt zich het museum Louvre-Lens waarvan la Grande Galerie en het Pavillon de Verre nog tot eind 2014 gratis kunnen bezocht worden. Je verblijft in het Mercure Atria Arras Centre****, gelegen tegenover het TGV-station en op enkele stappen van het historische centrum. Voor 79 euro per persoon krijg je een overnachting in een tweepersoonskamer met uitgebreid ontbijtbuffet en een driegangendiner. Deze aanbieding is geldig voor aankomst op vrijdag, zaterdag en zondag, op feestdagen en elke dag tijdens de schoolvakanties, nog tot 31/05/2014. Voor informatie en reserveringen kan je uitsluitend terecht op of telefonisch op Argus Wandelzoektocht 2013 Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Argus, het milieupunt van KBC, een wandelzoektocht in een Vlaamse stad. Dit jaar was Kortrijk aan de beurt. Voor de KBCgepensioneerden werd een extra-actie georganiseerd, waaraan enkele tientallen gepensioneerden deelnamen. Uit deze deelnemers werden drie winnaars geloot die een kleine attentie vanwege het Sociaal Fonds mochten ontvangen. Eddy Loyez uit Affligem Louis Peeters en Lea Cools uit Puurs Paula Peeters uit Brakel Afspraak volgend jaar in Sint-Truiden! 8

9 Sprokkels Vanuit de medische dienst van KBC kregen wij de vraag om onderstaand artikel te publiceren. In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Jaarlijks krijgen tussen vier en vijfduizend Vlamingen te horen dat ze darmkanker hebben. Dat is bij vrouwen de op één na meest voorkomende kanker na borstkanker en bij mannen de derde na prostaatkanker en longkanker. Dikkedarmkanker is een ingrijpende, ernstige ziekte. Maar het is ook één van de best behandelbare vormen van kanker, als de ziekte in een vroeg stadium vastgesteld wordt. Het is daarom belangrijk om bij klachten alert te zijn. Dit kan een vroege opsporing van dikkedarmkanker bevorderen Onderstaande klachten kunnen wijzen op dikkedarmkanker: Een blijvende verandering in het ontlastingspatroon; in regelmaat of soort ontlasting. Ieder mens heeft een bepaald ontlastingspatroon. Wanneer dit plotseling blijvend verandert, kan dat wijzen op een darmaandoening. Bloed en/of slijm bij de ontlasting. Onverklaarbaar gewichtsverlies. Aanhoudende ongemakken in de buik, zoals pijn, krampen en een opgeblazen gevoel. Loze aandrang, of het gevoel alsof de darm niet volledig wordt geleegd na de stoelgang. Constante vermoeidheid. Iedereen heeft wel eens last van darmklachten of problemen met de stoelgang. In verreweg de meeste gevallen heeft dit te maken met voeding, stress of een infectie. Als je last hebt van bloed bij de ontlasting, of als klachten langer dan twee weken aanhouden, dan is het verstandig om naar de huisarts te gaan. Je huisarts kan dan inschatten of er reden is voor verder onderzoek. Indien de ziekte vroegtijdig opgespoord wordt kunnen hier heel wat levens gered worden door een vroegtijdige behandeling. In de meeste gevallen duurt het gemiddeld tien jaar eer een verdacht gezwel of poliep zich ontwikkelt tot een kwaadaardige tumor. Het tijdstip waarop de tumor ontdekt wordt is dus heel belangrijk. Het grootste deel van de poliepen geeft geen enkele klacht gedurende jaren, dus is het belangrijk dat ze preventief opgespoord worden. Wie dikke darmkanker in de familie heeft loopt een verhoogd risico. Hier is vroegtijdige opsporing dus zeker van groot belang. Het is dan ook raadzaam om in geval van 9

10 een familiaal verhoogd risico op darmkanker een coloscopie te laten uitvoeren om de drie à vijf jaar en dat vanaf de leeftijd van 50 jaar. Het bevolkingsonderzoek spoort bloedverlies op in de stoelgang en zal zich in 2013 en de loop van 2014 eerst richten tot de leeftijdsgroepen 74 tot 66 jaar. Naderhand worden de leeftijdsgroepen van 64 tot 56 jaar uitgenodigd. Het is de bedoeling om tegen eind 2015 rond te zijn om vanaf dan om de twee jaar de test te herhalen. Uitgebreide info over de aanpak en de praktische gang van zaken is te vinden op De (gratis) test bestaat erin dat je een stoelgangstaaltje afneemt en dat opstuurt voor onderzoek. Het materiaal en toelichting wordt je via de post thuis toegestuurd. Naargelang het resultaat zal je het advies krijgen om je verder te laten onderzoeken. Vanuit de medische dienst dringen we er op aan zeker deel te nemen aan deze preventieve campagne en/of huisgenoten of familieleden die een uitnodiging krijgen hiertoe aan te sporen. Natuurlijk blijft het zo dat een gezonde levensstijl het risico op darmkanker eveneens verkleint. Hier dus nog even de belangrijkste adviezen om het risico op de ziekte te verminderen: eet voldoende groenten, fruit en vezels verminder je vetinname, beperk (rood) vlees beperk de consumptie van calorierijke en suikerrijke dranken en voedingsmiddelen met name van bewerkt voedsel met veel toegevoegde suikers, met weinig vezels en veel vet beperk de consumptie van zout voedsel en met zout (natrium) bewerkt voedsel. Gebruik bij voorkeur kruiden en specerijen om je voedsel te bereiden. Onthoud dat kant-en-klare producten veel zout kunnen bevatten. beweeg voldoende hou je gewicht optimaal beperk alcohol Dr. Ann Muylaert 10

11 De gevaren van phishing Internet heeft ons leven sterk vereenvoudigd. We doen zowat alles online, van boodschappen tot bankieren. Snel, eenvoudig en veilig. Maar dat wil niet zeggen dat er geen gevaren om de hoek schuilen. Net als in de echte wereld zijn er ook op het internet oplichters actief. Wat is phishing? Steeds vaker proberen oplichters consumenten te misleiden tot het overhandigen van vertrouwelijke informatie. Op die manier proberen zij je identiteit te stelen en zelfs geld van je rekening te halen. Die vorm van internetfraude wordt phishing genoemd. Hoe gaan oplichters te werk? Stap 1: Oplichters misbruiken de identiteit (bijvoorbeeld het logo) van KBC om valse s te versturen. In die s vraagt men vaak wegens een zogenaamd beveiligingsprobleem om je identiteit te bevestigen door op een link in de te klikken. Stap 2: De link brengt je naar een valse webpagina die sprekend op de aanmeldpagina van KBC-Online lijkt. Daar vraagt men je om een aantal gegevens in te voeren (naam, adres, geboortedatum, het kaartnummer van je bankkaart en je telefoonnummer) en te bevestigen. Stap 3: Je wordt gebeld. Iemand die zich voordoet als KBC-medewerker vraagt je naar enkele cijfercodes die je moet aanmaken met je kaartlezer en bankkaart. Zogezegd om de update van je gegevens te bevestigen. Heel gewiekst, want met die cijfercodes kan de oplichter zich in je abonnement internetbankieren aanmelden en vervolgens een frauduleuze overschrijving handtekenen. De cijfercodes die je met de KBC-Kaartlezer aanmaakt, kan je het best vergelijken met de pincode van je bankkaart. En die hou je toch ook geheim? Hoe herken je phishing? Hoe herken je een valse ? Valse s bevatten vaak schrijffouten en spelen in op angstgevoelens. KBC vraagt nooit om via een link in een vertrouwelijke gegevens te bevestigen of in KBC-Online aan te melden. Hoe herken je een valse website? Valse websites bevatten vaak schrijf- en opmaakfouten. Twijfel je of je je op de echte KBC-website bevindt? Controleer dan of er in de adresbalk van je browser https://www.kbc.be verschijnt. In recente browsers kleurt (een deel van) de adresbalk bovendien groen wanneer je je op de beveiligde KBC-website bevindt. Is dat niet het geval, dan ben je op een valse website beland. 11

12 Hoe herken je een vals telefoongesprek? Een zogenaamde KBC-medewerker vraagt telefonisch om cijfercodes met de kaartlezer en de bankkaart aan te maken. KBC vraagt nooit telefonisch om cijfercodes met de kaartlezer en de bankkaart aan te maken en door te geven. Die cijfercodes zijn even geheim als je pincode. Heb je een KBC-medewerker aan de lijn en twijfel je of het iemand van KBC is? Bel dan zelf terug op (KBC-Telecenter ). Je vindt dat nummer ook op de achterkant van je bankkaart. Wat moet je doen bij een poging tot phishing? Heb je een verdachte in naam van KBC ontvangen? Ga daar dan niet verder op in en stuur de (inclusief eventuele bijlage) onmiddellijk door naar Heb je je gegevens op een valse KBC-website of -bijlage ingevoerd of telefonisch cijfercodes van je kaartlezer doorgegeven, contacteer dan onmiddellijk KBC op het telefoonnummer Dat kan elke dag, de klok rond. Kringlevend De meesten onder ons hebben bij het beëindigen van hun loopbaan het AVOprogramma gevolgd. Voor sommigen viel dit zo goed mee dat zij mekaar nog op geregelde tijdstippen blijven ontmoeten. Zo verging het ook met de AVO-groep waar Hubert Joris uit Zolder aan deelnam AVO nummer 133 viert haar 20 jarig Jubileum. Het begon in 1993, 20 jaar geleden, toen 14 collega s van de KB met of zonder partner toekwamen in de Abdijhoeve van het domein Kelchterhoef te Houthalen voor het volgen van de AVO cyclus en dit van 21 april tot 7 mei Wij waren er met 26 in totaal. Wij werden er verwelkomd door de coördinator Raf De Cooman die ons, na kennis te hebben gemaakt, de praktische mededelingen en doelstellingen van de AVO cyclus toelichtte. Deze bestond uit negen programmadagen gespreid over drie weken. De uiteenzettingen werden gebracht door medewerkers van zowel binnen als buiten de bank en werden opgebouwd rond drie grote polen nl: juridisch-fiscale informatie thema s rond gezondheid en gezond ouder worden de pensioenbeleving en de pensioenproblematiek. 12

13 Wij mogen stellen dat voor ieder van ons deze dagen leerrijk en belangrijk zijn geweest en tevens voor eenieder aan bepaalde persoonlijke verwachtingen hebben voldaan. Waar wij ons in het begin misschien iets onwennig of zelfs terughoudend voelden, ontstond al vlug een homogene groep waarin iedereen zich dadelijk thuis voelde. Wij hadden het grote voordeel dat de groep voor 90% bestond uit collega s uit de kantoren en diensten van zetel Limburg waardoor de kennismaking heel vlot verliep. Die 9 dagen afzondering waren zo gunstig geweest dat na afloop van de AVO cyclus dadelijk in onze groep werd overlegd om regelmatig samen te komen bij een bepaalde activiteit, hetgeen meteen de aanzet was tot de vorming voor onze huidige AVO groep. Wel hebben intussen enkele deelnemers om persoonlijke redenen afgehaakt en bestaat onze AVO groep op heden nog steeds uit 18 actieve leden. Gezien in de beginperiode niet iedereen beschikte over een internet aansluiting werd een telefoonpiramide opgesteld zodat iedereen tijdig kon op de hoogte worden gesteld van de geplande activiteiten. Wij zijn inmiddels een hechte groep geworden en reeds in het jaar hadden wij onze eerste activiteiten. Al vlug werd voorgesteld: waarom niet eens een meerdaagse reis inrichten? Aldus was in 1996 onze eerste meerdaagse reis naar Grafschaft in Sauerland een feit. Een gezellige belevenis, veel mooie momenten en voor de toekomst mocht een jaarlijkse meerdaagse reis zeker niet meer ontbreken op ons jaarprogramma. Wij hebben inmiddels gedurende die 20 jaar AVO niet minder dan 130 activiteiten ondernomen, waaronder diverse wandelingen, stadsbezoeken, museumbezoek, tentoonstellingen, bowlen, kerstmarkt, operettevoorstelling enz, en bovendien nog 15 meerdaagse reizen ondernomen naar diverse bestemmingen in binnen- en buitenland. Ieder jaarprogramma werd afgesloten met een etentje. Intussen vierden wij met 8 echtparen reeds hun gouden bruiloft. Het is duidelijk dat deze verschillende jaarlijkse bijeenkomsten de band hebben verstevigd en de groep tot een hechte vriendengroep hebben gemaakt, die wij voorzeker ook in de toekomst willen in stand houden, maar waarbij een aanpassing van de activiteiten aan het ouder worden noodzakelijk wordt. Op zondag 13 oktober 2013 vierden wij ons 20 jarig jubileum met een feestmaal en iedereen was van de partij. Het werd een mooie vriendschappelijke ontmoeting, waarbij wij allen hebben nagenoten van de vele mooie belevenissen en anekdoten tijdens de voorbije 20 jaar. Het was voor eenieder een bijzonder feestelijk gebeuren en voorzeker een onvergetelijk samenzijn op deze jubileumviering van onze Avo-groep. Wij hopen allen tezamen in de toekomst nog veel mooie momenten te mogen beleven, en dat onze vriendschap zowel in goede als in kwade dagen een steun mag zijn voor al degenen die in verbondenheid deze waarde hoog in het vaandel dragen. Hubert Joris 13

14 Trefunt sprak met Wilfried Devoldere Nogal wat mensen zijn geïnteresseerd in hun "stamboom" en willen zelf wel eens op zoek gaan naar gegevens omtrent hun voorouders. Deze kennis en studie van stambomen wordt ook genealogie genoemd. Een bekende figuur in de wereld van stambomen en kwartierstaten is Wilfried Devoldere uit Roeselare en we wilden wel eens weten hoe het allemaal begonnen is. TP: Wilfried, jij bent bestuurslid van Familiekunde Vlaanderen en tevens hoofdredacteur van het tijdschrift Vlaamse stam. Dit doet vermoeden dat je wel een specialist terzake bent. Hoe ben je daar zelf ingerold, vanwaar die passie voor stambomen? Bij mij kwam het stamboomvirus op vrije jonge leeftijd in mijn leven. Aanbrenger van het virus was mijn leraar geschiedenis, die zijn leerlingen van de vijfdes het tweede jaar middelbaar onderwijs de opdracht gaf de eigen kwartierstaat te maken tot en met de overgrootouders. Nooit had ik gedacht welke gevolgen deze opdracht zou hebben op mijn latere levensloop. TP: Hoe kan een leek best beginnen aan zijn eigen stamboom? Een leek kan best beginnen door het verzamelen van documenten uit het eigen archief of die van ouders of eventueel tantes, ooms, eventueel grootouders. Ik denk in de eerste plaats aan trouwboekjes, bidprentjes, rouwbrieven, doop- en geboortekaartjes enz. Daarnaast zijn er de vele regionale afdelingen van Familiekunde Vlaanderen die cursussen geven, in West-Vlaanderen is dat in 2014 bv. het geval in de regio s Tielt en Brugge maar ook in het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek in Handzame. Er zijn uiteraard over gans Vlaanderen nog andere plaatsen te vinden waar een cursus voor beginners en/of gevorderden maar ook cursussen oud schrift (paleografie) gegeven worden. TP: Zijn er op het internet interessante sites te vinden? Familiekunde Vlaanderen heeft samen met het IPG (Instituut voor Publieksgeschiedenis van de UGent een website gemaakt die de starter stap voor stap wegwijs maakt hoe hij er aan dient te beginnen. Zie Niet alleen vindt de zoeker er informatie hoe er aan te beginnen maar ook worden de diverse bronnen belicht. Ieder jaar is er redactieraad en vullen we de website aan. Een andere interessante site is Tegenwoordig zijn er ook heel wat mogelijkheden om online akten van burgerlijke stand en parochieregisters te vinden. De burgerlijke stand werd immers pas ingevoerd door de Fransen, in onze streken begint die meestal in september Wat ouder is dient gevonden te worden in de doop-, trouw- en begrafenisboeken van de pastoors, deze registers werden door de Fransen opgeëist en werden overgebracht 14

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker

Luc Colemont. Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Luc Colemont Een dokter en 12 wijzen tonen u een weg naar... Een wereld zonder darmkanker Grafische vormgeving: Lonely Alien Productions Verantwoordelijke uitgever: Luster Druk: Newgoff Gent Eerste druk

Nadere informatie

50 +! Je bent. be/go51. Heb je nog genoeg geld voor een lang en gelukkig leven?

50 +! Je bent. be/go51. Heb je nog genoeg geld voor een lang en gelukkig leven? 2 Klaar voor je pensioen? 3 Reis zonder omwegen 14 De sandwichgeneratie Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/go51 Ready to take off? nr. 5 - Juni 2012 BIJHOUDEN

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010 België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 September - Oktober - November 2010 Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 28 e jaargang, nr 3 ANDERS OMGAAN met geld CRISIS shoppen Letsers

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

OUTLINE. Dries Van Noten. Tussen Antwerpen en Parijs

OUTLINE. Dries Van Noten. Tussen Antwerpen en Parijs OUTLINE ING PRIVATE BANKING MAGAZINE AUGUSTUS 2014 Dries Van Noten Tussen Antwerpen en Parijs Business: Beursnotering weer aantrekkelijk voor familiebedrijven Juridisch: De vererving van de gezinswoning

Nadere informatie

Staking en actiedag geslaagd

Staking en actiedag geslaagd s e AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X - P806000 LEDENBLAD - JG. 68- VISIE NR. VRIJDAG 3 FEBRUARI 2012 ACV-voorzitter Marc Leemans tijdens een symbolische actie op het Brusselse Schumanplein. ACV-militanten, -secretarissen

Nadere informatie

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 over bewust omgaan met spaargeld december 2013 Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 Uw geld uit de sluimerstand houden Enkele tips op

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 4 DECEMBER 2013 zorg op maat Alleen als we samen ons best blijven doen houden we

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

Learn and discover the world!

Learn and discover the world! schoolprogramma s in het buitenland Learn and discover the world! schoolprogramma s in het buitenland ORIËNTATIEHANDLEIDING voor de student en zijn ouders INHOUDSTAFEL Enkele nuttige nota s 4 Inleiding

Nadere informatie

Liberale Mutualiteit

Liberale Mutualiteit LLM, LIVORNOSTRAAT 25 1050 BRUSSEL - 02 542 86 00 - WEBSITE: HTTP://WWW.LM.BE - VERANTW.UITG./AFZENDER: G. MESSIAEN, LIVORNOSTRAAT 25 1050 BRUSSEL - 46 STE JAARGANG - TWEEMAANDELIJKS - VERSCHIJNT NIET

Nadere informatie

Staal. een uitgave van staalbankiers. Wereldwijd schuldcomplex: waar staat de euro nu? Wijnliefde Zélfs de Fransen gingen om

Staal. een uitgave van staalbankiers. Wereldwijd schuldcomplex: waar staat de euro nu? Wijnliefde Zélfs de Fransen gingen om Staal een uitgave van staalbankiers Wereldwijd schuldcomplex: waar staat de euro nu? Wijnliefde Zélfs de Fransen gingen om Opkomende landen staan nog niet op eigen benen April 2011, 8e jaargang, nr1 COLOFON

Nadere informatie

be/geluk Geluk in handen Neem je 4 Genieten met je gezin 6 Reisweg 2030 7 Vrij van geldzorgen 5 tendensen in de Vlaamse wensen

be/geluk Geluk in handen Neem je 4 Genieten met je gezin 6 Reisweg 2030 7 Vrij van geldzorgen 5 tendensen in de Vlaamse wensen 4 Genieten met je gezin 6 Reisweg 2030 7 Vrij van geldzorgen Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 5 tendensen in de Vlaamse wensen nr. 8 - December 2012 2013

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA Uw Beleggingen oktober april 2014 2013 STRATEGIE De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel ACTUA Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? FOCUS Small Caps: kleinere bedrijven, groot potentieel!

Nadere informatie

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juli 2011 2 Geslaagde PrixTDi 3 Congres Register Belastingadviseurs in teken van Horizontaal Toezicht 3 Accountancy iets voor jou? De

Nadere informatie

Vincent Verbeke (links) en Ida Maertens (rechts) uit Loppem fietsten elk 148 kilometer ten voordele van Wereldsolidariteit.

Vincent Verbeke (links) en Ida Maertens (rechts) uit Loppem fietsten elk 148 kilometer ten voordele van Wereldsolidariteit. Jürgen Doom s e 09 AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X - P806000 LEDENBLAD - JG. 68 - VISIE NR. VRIJDAG 16 MAART 2012 Vincent Verbeke (links) en Ida Maertens (rechts) uit Loppem fietsten elk 148 kilometer ten voordele

Nadere informatie

Gezond vertrouwen. Liberale Mutualiteit. ehealth Pagina 2. De Landsbond van Liberale Mutualiteiten bestaat 100 jaar! Pagina 4-5

Gezond vertrouwen. Liberale Mutualiteit. ehealth Pagina 2. De Landsbond van Liberale Mutualiteiten bestaat 100 jaar! Pagina 4-5 LLM, Livornostraat 25 1050 Brussel - 02/542.86.00 website: http://www.liberalemutualiteit.be - Verantw.uitg./afzender: G. Messiaen, Livornostraat 25 1050 Brussel - 45 ste jaargang - TWEEMAANDELIJKS - VERSCHIJNT

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

april 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Risicoscenario s gewikt en gewogen TRENDS P.14 Building team spirit together

april 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Risicoscenario s gewikt en gewogen TRENDS P.14 Building team spirit together april 2012 Ontmoetingen KUNSTMARKT P.6 Ontmoeting met Severin von Eckardstein TRENDS P.14 Brigitte en Michael: een passie voor tuinen STRATEGIE P.10 Risicoscenario s gewikt en gewogen PRODUCTEN P.18 Wereldwijd

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD.

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD. Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD Opkomende markten Beleggen in deze markten kan nog steeds renderen Beste beleggingsfonds

Nadere informatie