Kerkinformatie. Kerstfeest Dominee in Parijs Teambegeleiding in Amsterdam IKON in zwaar weer Boekje over duurzaam beleggen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkinformatie. Kerstfeest 2011. Dominee in Parijs Teambegeleiding in Amsterdam IKON in zwaar weer Boekje over duurzaam beleggen"

Transcriptie

1 Kerkinformatie nummer 198 december 2011 Kerstfeest 2011 Dominee in Parijs Teambegeleiding in Amsterdam IKON in zwaar weer Boekje over duurzaam beleggen

2 2 Internetnieuwtjes Diakenen helpen elkaar Uitgezonden medewerkers Sien en zorg Diakenen kunnen elkaar helpen en adviseren op LinkedIn, zo bleek onder meer tijdens de Landelijke Diaconale Dag op 19 november. De mogelijkheid bestaat al een tijdje, ook voor andere actieven in de kerk. Al ruim twee jaar is er een Protestantse Kerk-groep op LinkedIn waar allerlei onderwerpen besproken worden. Voor diakenen is er een speciale subgroep: Kerk in Actie Diaconaal netwerk. Binnen die groep kunnen vragen en ervaringen worden gedeeld. Bijvoorbeeld: je krijgt een ingewikkelde hulpvraag uit de gemeente en je wilt weten hoe anderen daarmee omgaan. Of je wilt aanwezig zijn in de wijk, maar je zoekt tips over hoe dat goed zou kunnen. Informatie delen is belangrijk. Je kríjgt niet alleen antwoord, maar je helpt anderen soms ook aan een oplossing. Het is niet de enige manier, maar wel een plek waar je als gemeente informatie en advies vandaan kunt halen en waar je in contact kunt komen met andere gemeenten. Wie het zelf wil ontdekken kan eens een kijkje gaan nemen. Een website voor uw gemeente: te moeilijk? Te duur? Niet haalbaar? Kijk eens op Uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie schrijven in weblogs over hun werk en hun ervaringen in verschillende landen. Wie een abonnement neemt op hun weblog, ontvangt een zodra er een nieuw weblog op de website van Kerk in Actie staat. Deze weblogs vervangen de rondzendbrieven die zij eerder schreven. Via bovenstaande website kunnen geïnteresseerden zich rechtstreeks abonneren op deze weblogs. Kerst in straattaal Maria is pregno en krijgt een baby boy. Zo luidt een zin in het verhaal van Jezus geboorte in het eerste deel van de in november verschenen Straatbijbel. Het is een hervertelling voor jongeren van het boek Matteüs. Op de website staan gratis MP3 s, met de door jongeren ingesproken versie. Een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap, Youth for Christ en Ark-Mission. Sien is sinds 1 oktober de nieuwe naam van PhiladelphiaSupport. Sien blijft dezelfde christelijke belangen vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. Medewerkers van Sien helpen, adviseren en informeren de leden bij belangrijke onderwerpen als inkomen, zorg en participatie. Op de site staat informatie over deze onderwerpen en over de voordelen van een lidmaatschap van Sien. Kerk en Islam Deze nieuwe site is een gevolg van de groeiende 'christelijke-islamitische samenwerking' tussen ds. Herman Koetsveld van de Brongemeente te Hengelo en islam-deskundige Enis Odaci, voorzitter van de Stichting Humanislam. Zij willen middels verbindende taal uit beide tradities een bijdrage leveren om het vertrouwen in onze samenleving te bevorderen en nodigen anderen uit om zich met hen in te zetten met eigen activiteiten en initiatieven. Colofon Nummer 198 december 2011 ISSN X Kerkinformatie verschijnt elf keer per jaar als officieel orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Algemeen adres Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht, telefoon (030) , Abonnementenadministratie Abonnementsprijs e 17,50 per jaar; buitenland e 24,-. Vanaf 35 ex.: e 15,- per jaar. U kunt zich als abonnee opgeven en afmelden bij de Abonnementen-administratie Kerkinformatie, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht, telefoon (030) , Dit blad is voor visueel gehandicapten in aanpaste leesvorm verkrijgbaar. Voor nadere informatie CBB, Postbus 131, 3850 AC Ermelo, telefoon (0341) Redactie-adres Kerkinformatie, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht, telefoon (030) (di, wo, do). Advertenties: zie achterin aan het begin van de advertentierubriek. Redactie Janet van Dijk, Jan-Gerd Heetderks (hoofdredacteur), Marloes Keller, Marieke Raatgever, Henk van IJken en Frans Rozemond (eindredactie). Basis vormgeving ReproVinci, Schoonhoven Opmaak Interface Communicatie B.V., Ede Druk Koninklijke BDU, Barneveld Kerkinformatie op internet Overname van artikelen wordt op prijs gesteld, mits met bronvermelding. Overname van foto s in overleg.

3 3 Ten geleide Wanneer wij ons als het eigendom van Jezus Christus beschouwen en niet als eigendom van onszelf, dan stellen wij Zijn bedoeling met het leven centraal en niet onze behoeften, laat staan onze hebzucht. Dat heeft consequenties voor alle dingen, niet in het minst voor hoe we met geld omgaan en hoe we beleggen. Dat staat in de inleiding van het boekje Investeren in je/de missie. Duurzaam beleggen door kerken. Jaren geleden besloot de generale synode tot een beleggingsbeleid dat rekening houdt met duurzaamheid en gerechtigheid. Deze maand verschijnt een boekje dat beoogt kerkrentmeesters, diakenen en andere kerkenraadsleden materiaal in handen te geven voor een discussie over de vraag hoe om te gaan met de kerkelijke gelden. Zie hierover het artikel Duurzaam beleggen: met verstand en hart! Twee dominees vroegen aan de werkbegeleiding hulp bij de organisatie van hun samenwerking. Dat bleek een gouden greep. Want ze werden op het spoor gezet van voetangels maar ook mogelijkheden. Is het aan te raden? Absoluut! En niet pas als er een conflict is. Een prima investering. Velen van u zullen wel eens in Parijs geweest zijn. Dat daar ook een levende Nederlandstalige gemeente is, weten velen niet. Met weinigen vinden we elkaar, geografisch en in de geest De kerkelijke achtergrond speelt een rol. Niet als scheidingsfactor, maar als een kans om een ruimte te vinden, waarin iedereen zijn of haar plek heeft. 4 Protestanten over de grens Parijs: Veel meer dan alleen Nederlandstalige kerkdiensten 8 Gemeenteopbouw Kerstmusical in Roermond 9 Kinderbijbel Alle mensen voor kinderen 10 Kerkbalans 2012 Straks weer op pad voor Kerkbalans 12 Samenwerken Werkbegeleiding geen luxe, maar noodzaak 14 Kerk in Actie Kerstcampagne illustreert wereldwijd netwerk 15 Omroep IKON in zwaar weer 16 Geloof en samenleving Geboorteplaatsen 18 Handreiking Duurzaam beleggen: met verstand en hart! Katern: Spirituele gemeenteontwikkeling Inhoud 19 Synode Besluiten generale synode november 22 JOP Heerlijk Eenvoudig : geloofsalternatief voor een verloren generatie kerk in actie Jan-Gerd Heetderks hoofdredacteur van Kerkinformatie b i j d e c o v e r f o t o Rubrieken 6 Kroniek 13 Mensen (inclusief predikantswisselingen) 26 Bijbelteksten Taizé 27 Collecten 28 Advertenties We bereiden ons deze maand voor op het kerstfeest. Zie ook p. 8, 9, 14 en 16.

4 4 Ds. Harrie de Reus in Parijs: Veel meer dan alleen Nederlandstalige kerkdiensten De Protestantse Gemeente in Parijs (l Eglise Réformée Néerlandaise à Paris) houdt elke zondag een Nederlandstalige kerkdienst. Maar er is veel meer. We zijn een hechte gemeenschap die op een open manier kerk wil zijn, zegt ds. Harrie de Reus, die ook het pastoraat onder een aantal Nederlandse gevangen verzorgt. Een gesprek over protestanten in Frankrijk. Protestanten over de grens mensen We zijn een met minder meer - gemeente, zeggen we wel, vertelt De Reus. Met weinig(en) vinden we elkaar, geografisch en in de geest. Geen vergadercultuur zoals in Nederland, maar samen op zoek naar hoe we gemeente kunnen zijn in zo n grote regio als Parijs en haar omgeving, en met zo n bonte mengeling van belangstellenden. De kerkelijke achtergrond speelt een rol. Niet als scheidingsfactor, maar als een kans om een ruimte te vinden waarin iedereen zijn of haar plek heeft. Dat is een uitdagende vorm van kerk-zijn. Drie kwartier onderweg Voor de Nederlanders in en rond Parijs, onder wie gemeenteleden die hier sinds de jaren vijftig wonen, expats, binnenvaartschippers, au-pairs, studenten, mensen die zich hier met een Franse partner hebben gesetteld, en toeristen, is onze gemeente een ontmoetingsplek. Ze heeft een belangrijke rol, zowel op sociaal als op religieus gebied. In onze zondagse diensten vieren we, maar delen ook: de collecte voor goede doelen, de koffie, en de aandacht voor elkaar. Gemeenteleden hebben verschillende kerkelijke afkomst. In de gesprekskringen gaan we heel wezenlijk met elkaar in gesprek, vaak ook over die achtergrond. Jaarlijkse buitendag van de gemeente, vlak buiten Parijs. Dat is op een mooie manier kerk-zijn, waar belangstelling voor blijkt te zijn. Sommigen zijn drie kwartier met de metro onderweg of zitten een half uur in de bus, anderen rijden 60 of soms wel 80 kilometer met de auto. Men komt en men zoekt elkaar op. We hebben een ruime manier van kerkzijn. Dat is niet het lege midden, maar een gericht zijn op wat er toe doet. Dat inspireert zowel gemeenteleden als toeristen. Mensen die hier komen voelen zich vaak niet echt thuis in de Franse kerk. Dat heeft deels met taal te maken, deels met traditie. Voor veel leden is deze gemeente een thuisbasis waar zij energie en inspiratie opdoen om zich weer in het Franse leven te begeven. Je zou kunnen zeggen dat een Nederlandse kerk in het buitenland helpt zowel te integreren, als gevoed te blijven worden door de eigen traditie. Brugfunctie In Frankrijk heerst een strenge scheiding tussen kerk en staat (samenleving). Op school, op het werk en met je vrienden wordt niet over geloof gesproken. Bij een uitvaart hoor ik nogal eens: Ik wist niet dat de overledene kerkelijk zo actief was. De gemeente vormt in die zin ook wel een brugfunctie tussen de Nederlandse en Franse traditie, en dus ook tussen de protestantse en katholieke traditie. De behoefte om daarover te praten en inspiratie op te doen zie je bij gemengd gehuwden. Onze gesprekken gaan over de waarde van de eigen traditie, juist ook in relatie met andere tradities. Wat geef je in een gemengd huwelijk aan de kinderen mee, bijvoorbeeld. Ook in huwelijks- en uitvaartdiensten is de beschikbaarheid van een Nederlandse predikant van belang. Huwelijksdiensten leid ik soms samen met een Franse, katholieke collega. Doop- en uitvaartdiensten zijn veelal tweetalig. Het is op deze kruispunten in het leven belangrijk dat zowel de Nederlandse als de Franse Ds. Harrie de Reus Harrie de Reus (1972) studeerde aan de Theologische Universiteit Kampen en is gevoed en gevormd door de Amsterdamse School. Zijn hoofdvak was theologiegeschiedenis: de Nederlandse theologie van de 19 e en 20 e eeuw. Sinds 2004 is hij verbonden aan de Protestantse Gemeente in Parijs, zijn eerste gemeente. familieleden en vrienden kunnen meedoen in de viering. Pastoraat onder gevangenen Een niet onbelangrijk onderdeel van het gemeentewerk is de pastorale zorg aan Nederlandse gedetineerden in Frankrijk. We werken daarbij samen met de stichting Epafras, die Nederlandse gevangenen in het buitenland ondersteunt. In Frankrijk zitten ongeveer 200 landgenoten in de cel, van wie zo n dertig in de regio Parijs onder mijn pastorale zorg vallen. Ook ga ik naar gevangenissen elders in Frankrijk. De meeste gedetineerden spreken geen Frans, terwijl dat vaak de enige taal is die gesproken wordt. Het contact met de arts, de surveillanten, maar ook met

5 5 Geschiedenis Het ontstaan van de Eglise Réformée Néerlandaise à Paris gaat terug op de in 1944 opgerichte Verenigde Hervormd-Gereformeerde Kerk die in 1948 overging in de Eglise Réformée Néerlandaise, waarna zij ressorteerde onder de Gereformeerde Kerken in Nederland. Sinds 2009 maakt de gemeente deel uit van de classis Dordrecht van de Protestantse Kerk in Nederland. In Frankrijk moet een kerkelijke gemeente een Association Cultuelle (vereniging) zijn, die financieel en administratief zelfstandig is. De gemeente is afhankelijk van giften van gemeenteleden en van de in 1997 opgerichte stichting Parijs Plus die de gemeente wezenlijk financieel ondersteunt. de aalmoezenier verloopt daarom moeizaam. Bezoek krijgen ze vaak niet, omdat de aanvraag in het Frans moet en een lange procedure kent. Wat dat betreft kun je als Nederlander die geen Frans spreekt hier in Frankrijk eenzamer zijn dan een Nederlander die Engels spreekt in een Amerikaanse cel. Als Nederlandse kerk in Parijs hebben we de mogelijkheid om er ook voor die landgenoten te zijn. De pastorale zorg voor Nederlandse gedetineerden hoort bij mijn taak als predikant van deze gemeente. Maar de gemeente zelf doet ook actief mee: kleding en boeken worden regelmatig doorgeven, en met kerst schrijven gemeenteleden kerstgroeten aan alle landgenoten in Franse detentie. In onze collectes zijn we voor een deel op de Parijse samenleving gericht. De gemeente heeft heel lang een klein klooster vlak buiten Parijs gesteund, waarin mishandelde vrouwen en hun kinderen werden opgevangen. Naast een financiële bijdrage werden in onze kindernevendiensten schoenendozen gevuld met kleertjes en spulletjes voor die kinderen. Buitendag De gemeente heeft ongeveer 200 leden met daaromheen een grijs gebied van mensen die hier tijdelijk zijn. Regelmatig doen er studenten mee in het kringwerk. Zij bezoeken ook de zondagse diensten. Hoewel ze in de paar maanden dat ze in Parijs zijn volop meedraaien, staan ze niet in de ledenlijst. De kerkdiensten worden door tussen Een Nederlandse kerk in het buitenland helpt zowel te integreren als gevoed te blijven door de eigen traditie. In de lutherse Eglise de la Trinité in Parijs wordt elke zondag een Nederlandse kerkdienst gehouden. de 25 en 60 mensen bezocht. Het gebied van onze gemeente is groot, tot zo n 100 kilometer buiten de stad Parijs. Dat houdt in dat de gemeenteleden niet iedere zondag komen. Maar de betrokkenheid is groot en men doet moeite elkaar op te zoeken en met elkaar af te spreken. Daarbij is de Franse traditie van de lunch uiteraard heel belangrijk. Na de dienst drinken we samen koffie. Bovendien houdt onze gemeente aan het eind van het seizoen een vaak zomerse Buitendag op een boerderij van een van de leden buiten Parijs en aan het begin van het seizoen een niet minder zomerse startdag ( Rentrée ). Roeien met de riemen die je hebt Tot de moeilijke kanten hoort de organisatie van vergaderingen en van het pastorale werk. Hier kun je niet s avonds even op de fiets stappen voor een kerkenraadsvergadering. Het bezoekwerk moet behoorlijk worden gepland. Soms is het ook vermoeiend als weer een lid van de kindernevendienst of van de cantorij terugkeert naar Nederland. Het vraagt telkens om creatieve oplossingen. Dat zie je ook in de activiteiten voor kinderen. Liever een paar keer per jaar een goede bijeenkomst met tieners in Parijs dan een wekelijkse catechisatie die vanwege de afstanden en het Franse schoolritme voor veel kinderen niet haalbaar is. Verder is er om de week kindernevendienst, met uitzondering van schoolvakanties. Ook kerkordelijk gezien noopt de praktijk tot andere keuzes. Zo komen we in de verste verte niet aan het kerkordelijk voorgeschreven aantal ouderlingen en diakenen. We hebben een heel platte structuur met zes ouderlingen, van wie er één een diaconale taak heeft. Meer is soms gewoon niet mogelijk, zeker niet als de kerkenraad bestaat uit mensen die bij internationale bedrijven werken en regelmatig naar het buitenland moeten of in Frankrijk zelf voor hun werk onderweg zijn. Het is roeien met de riemen die je hebt. Maar gelukkig zien we dat hier vaak eerder als uitdaging dan als belemmering. Dirk Visser freelance journalist Meer weten? De kerkdiensten in Parijs worden gehouden in de Lutherse Kerk, 172 Boulevard Vincent Auriol, nabij Place d Italie, elke zondag om 9.45 uur. Meer informatie over de Nederlandse protestanten in Parijs is te vinden via: com/ernparis en

6 6 Kroniek Dominees Wie een simpel antwoord heeft op de leegloop van de kerken, vertrouw ik niet. Sommigen beweren het wel: doe nou dit of dat, en de mensen zullen weer komen. Ik geloof er niet in. Secularisatie is een te complex fenomeen om op een achternamiddag even op te lossen. Veel factoren spelen een rol, en op een heel aantal daarvan kunnen wij niet eens invloed uitoefenen. Daarom beperk ik me liever tot datgene waarop ik wel invloed kan uitoefenen, en dat is op mijzelf. Ik als dominee. Ik weet wel, ik kan als individuele predikant het tij van de ontkerkelijking ook niet even keren. En een synodevoorzitter kan dat evenmin. Ik moet mezelf als dominee niet groter maken dan ik ben. Maar ook niet kleiner. Want predikanten nemen in de kerk een belangrijke plaats in. Waarom zouden wij als predikanten de hand dus niet in eigen boezem steken en ons afvragen hoe wij een bijdrage kunnen leveren? Ik stel de vraag niet om mijn eigen nest te bevuilen of om collega s af te vallen. Maar voorgangers moeten wat mij betreft voorop durven gaan. Het evangelie verdient dominees aan wie te zien is dat er een vuur in hen brandt Ik geloof dat deze tijd vraagt om predikanten die met kracht voor hun geloof gaan staan, zeker ook in de dienst op zondag. De hand in mijn eigen boezem begint te jeuken en vraagt waarom wij als predikanten dat eigenlijk zo weinig durven. Wat is dat voor schroom? In de gemeente en in de missionaire context moet het gaan om geloof, in God en in Jezus Christus. Maar precies in dat opzicht zetten dominees hun licht niet zelden ver onder de korenmaat. Natuurlijk, wat ik bedoel moet je doen op een manier die bij je past. En het kan vanuit je orthodoxe wortels of je liberalere overtuiging. Dit is geen pleidooi voor kerkelijke eenheidworst, integendeel. Maar de kerk van vandaag vraagt wel om predikanten die zichzelf niet wegsteken. Het evangelie verdient zeker nu bezielde dominees aan wie te zien is dat er een vuur in hen brandt. Als ik zelf in de kerk zit, wil ik zien dat de voorganger met elke vezel staat voor datgene wat hij vertelt. Dat overtuigt me, dat raakt me. Daarvoor kom ik naar de kerk. Maar ik zie veel korenmaat. Ik hoop dat ik niemand tekortdoe. En ik hoop ook dat ik niet de indruk wek dat het varkentje van de secularisatie hiermee even gewassen wordt. Ik zoek wel naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de kerk van vandaag. En ik geloof dat wij predikanten dat kunnen door te zien wat deze tijd van ons vraagt. Authenticiteit. Overtuiging zonder opdringerig te zijn. Diepgang zonder onnodige moeilijkdoenerij. Maar het meest van al geloof. Geloof dat aan ons te zien is. Laat ik maar gewoon zeggen: dat er vanaf spat. Peter Verhoeff preses van de generale synode

7 7 berichten Geloof in Duurzaam Leven Bij dit nummer van Kerkinformatie is een losse bijlage gevoegd, met de titel Geloof in duurzaam leven. De uitgave bevat voorbeelden van duurzame activiteiten die kerkelijke gemeenten organiseren vanuit de opdracht Zorg voor de schepping! Ons leven gaat over het delen van rijkdom, maar ook over ons gedrag in het dagelijks leven. Hoe ga je om met mensen in je buurt, in de wereld? Hoe ga je met de schepping om? Duurzaam leven gaat over de bewuste keuzes die we zelf kunnen maken. Er bestaat een scala aan duurzame kerkelijke activiteiten: van het schenken van duurzame koffie tot het verminderen van energieverbruik. Ook zijn er mogelijkheden op het gebied van steun aan en uitwisseling met partners in het Zuiden en het bevorderen van de afname van lokaal geproduceerd voedsel. Bij de artikelen staan websites vermeld waarop contactinformatie is te vinden. Met Geloof in duurzaam leven kunnen gemeenteleden elkaar inspireren tot een duurzame levensstijl. In de uitgave staan veel ideeën met praktische informatie waar elke gemeente direct mee aan de slag kan. Losse nummers van Geloof in Duurzaam leven zijn te bestellen via à 1,- (bijdrage portokosten). Geloof in duurzaam leven GEloof in Duurzaam leven - december 2011 BDU Katern Duurzaam Leven-2.indd :26 1 DECEMBER 2011 Utrechtse boom bevestigt band met Lutherse wereldkerk Synodescriba dr. Arjan Plaisier Plaisier van de Protestantse Kerk heeft op 18 november in Utrecht een speciale mannaboom geplant. De boom staat symbool voor de verbondenheid van de Protestantse Kerk in Nederland met de Lutherse Wereldfederatie, een wereldwijde organisatie van lutherse kerken. De planting verwijst naar de boom die vorig jaar namens de Protestantse Kerk werd geplant in de Luthertuin in Wittenberg, de stad waar de kerkhervormer Martin Luther woonde en werkte. De Utrechtse boom werd in het bijzijn van enkele genodigden geplant bij het terras het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk. Oberkirchenrat Norbert Denecke van het Duitse Nationaal Comité van de Verenigde Lutherse Kerken in Duitsland (VELKD) voerde als initiatiefnemer van het project het woord. Verder verrichtte ds. S. Freytag, presidente van de Evangelisch-Lutherse synode een korte liturgische handeling. Met de boomplanting wordt de aandacht gevestigd op de wereldwijde betekenis en verbreiding van het gedachtengoed van de Reformatie. De bomen staan als levende getuigen van de band tussen de lidkerken van de Lutherse Wereldfederatie, waartoe de Protestantse Kerk in Nederland behoort. De lidkerken laten daarmee zien dat zij ondanks verschillen ten diepste bij elkaar horen. De bomen-verbinding kan overigens ook als teken van verzoening worden aangegaan. Zo werd op 16 september namens de Algemene Doopsgezinde Sociëteit een dergelijke boom geplant bij het broederschapshuis Mennorode in Elspeet als symbool van verzoening met de LWF. Promotiemateriaal Week van Gebed Voor de promotie van de Week van Gebed voor de Eenheid van christenen in de derde week van januari 2012 is een speciaal reclamedoek (banner) gemaakt. Het gaat om een soort vlag van 300 x 80 cm die kan worden opgehangen aan een kerkgebouw. De opdruk verwijst naar informatie op de websites van de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie. De banner kost 40,-. Andere materialen zijn de poster, een kaart en een boekje. Verder zijn er nog freecards tegen verzendkosten te verkrijgen, met daarop de tekst Amen en de tekst God luistert ook naar stilte. Het boekje kan als kant-en-klare orde van dienst worden gebruikt. Daarnaast bevat het bezinningsvragen die tijdens de gebedsweek in groepen en kringen aan de orde kunnen worden gesteld. Meer informatie: > vieren (bovenaan) > Week van gebed voor de Eenheid Daar staan foto s van de materialen, diverse bijbelvertalingen, een meditatie, een exegese (van het Nederlands Bijbelgenootschap), materiaal voor kinder- en tienerdiensten, tips voor het gebruik van sociale media, een aantal gebeden en achtergronden over Polen, waar het materiaal is gemaakt. Plaatselijke raden van kerken, parochiebesturen, kerkenraden en andere geledingen kunnen hun bestellingen plaatsen bij het bureau van de Raad van Kerken: Dr. A.J. Plaisier, dr. N. Denecke en ds. S. Freytag vlak na het planten van de boom.

8 8 Kerstmusical in Roermond Al vijf jaar wordt er op kerstavond in de protestantse Minderbroederskerk van Roermond een kerstmusical uitgevoerd. Momenteel zijn enthousiaste jongeren en volwassenen druk bezig om tekst en muziek in te studeren. Elk jaar komt er meer publiek. Wat is het geheim? Predikant Gerard Rinsma, die de afgelopen jaren steeds de tekst en muziek van de kerstmusicals schreef weet er wel een antwoord op: In de musical werken jongeren en volwassenen samen aan een project dat hen spelenderwijs laat kennismaken met de essentie van het kerstevangelie. Het is theater, met alles wat er bij komt kijken, maar tegelijk gemeenteopbouw, catechese en verkondiging. Gemeenteopbouw mensen Goede gast Uitgangspunt voor de kerstmusical van dit jaar, getiteld Een goeie gast, is het evangelie van Lucas geweest. Het voorwoord waarmee Lucas zijn evangelie begint, heb ik uitgewerkt in een dialoog tussen hem en zijn vriend Teofilus. Daarin presenteert Lucas hem de resultaten van zijn onderzoek. Deze dialoog wordt afgewisseld met een aantal flashbacks, waarin teruggegaan wordt naar de bekende verhalen uit zijn evangelie. En o ja, natuurlijk zijn het de muziek en de songs die enorm aanspreken. Het is een musical voor zes spelers, aangevuld met stemmen uit het publiek en een engelenkoor. Zij worden begeleid met piano (keyboard) en eventueel gitaar, bas en drums. Meer weten? Het materiaal bij de kerstmusical Een goeie gast van Gerard Rinsma (40 minuten) is uitgegeven bij uitgeverij Narratio (ISBN ), telt 44 pagina s en kost 9,50. Bestellen bij > muziek > muscials. Daarnaast is er voor 10,- een cd te koop, waarop de liedjes met en zonder achtergrondkoor zijn ingezongen. Deze kan ook als soundmixversie gebruikt worden om mee te zingen. Verkrijgbaar via: berichten Cursus leiding kinderkoren en -cantorijen In de eerste maanden van 2012 wordt in Amersfoort een cursus voor leiders van kinderkoren en kindercantorijen gegeven. Deze oecumenische praktijkcursus wordt gegeven door Catrien Posthumus Meyjes en is bestemd voor (amateur-)dirigenten van kinderkoren die een functie hebben in de protestantse of rooms-katholieke eredienst. Het gaat om zeven zaterdagochtenden in de periode 28 januari -14 april. Behandeld worden: dirigeertechniek, stemvorming, repertoirekennis, meerstemmigheid, methodiek en liturgie. Basale kennis van het notenschrift is van belang. Plaats: Oud-Katholiek Seminarie in Amersfoort, vlak bij het NS-station. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met het Oecumenische Werkgroep Kinderkoor-/cantorij (een samenwerkingsverband van NSGV, KCZB en Kerkzang.nl). Informatie en aanmelding: Zie ook Acteurs lezen joodse feestrollen Vijf Joodse feestrollen zijn onlangs door acteurs voorgelezen op drie cd s en voorzien van een nadere inleiding. De feestrollen Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker en Esther, ook bekend uit de bijbel, spelen een belangrijke rol in het Jodendom en horen bij specifieke Joodse feestdagen. In samenwerking met de NCRV en het Nederlands Bijbelgenootschap worden deze teksten op meeslepende wijze voorgelezen door de acteurs Bert Luppes en Alejandra Theus, Jetty Mathurin, Lineke Rijxman, Jeroen Willems en Tamar van den Dop. Rabbijn Menno ten Brink en ds. Carel ter Linden verzorgen een inleiding bij elke feestrol. Verder muziekfragmenten van Louis Lewandowski. Een fragment is te beluisteren op: 3 cd s. ISBN: Prijs: 24,95.

9 Het kerstverhaal uit Alle mensen met illustraties van Willeke Brouwer. 9 Alle mensen voor kinderen Het is niet mijn bedoeling de bijbelverhalen mooier, leuker, spannender of minder spannend te maken dan ze zijn, schrijft André Troost in het voorwoord van zijn nieuwe kinderbijbel Alle mensen. In elk verhaal staat een persoon centraal. De theoloog, dichter en publicist André Troost schreef verhalen over 124 bijbelse personen, die samen een kinderbijbel vormen voor kinderen vanaf 8 jaar. Ik doe mijn best de verhalen zo te vertellen dat je direct het verhaal uit de bijbel herkent. In die zin is dit boek een echt bijbels verhalenboek. Persoonlijk Volgens Troost vinden kinderen het spannend om het verhaal te horen vanuit de belevingswereld van de persoon over wie het gaat. Zo ervaren ze nog beter de bijbehorende emoties. Zelf vind ik dat trouwens ook boeiend. Het is net alsof je het verhaal persoonlijk beleeft. Ook met het oog daarop vertel ik het verhaal in de tegenwoordige tijd iets dat lang niet in alle kinderbijbels gebeurt. Elk verhaal beslaat twee bladzijden en begint met een korte duiding. Waarom is dit verhaal belangrijk? Wat ging eraan vooraf? Elk verhaal sluit af met een kort gebed. Tekeningen Willeke Brouwer voorzag elk verhaal van een levendige tekening. Samen hebben we geprobeerd tekst en beeld optimaal op elkaar af te stemmen, zodat je op twee tegenover elkaar liggen pagina s in één oogopgslag kunt zien en lezen waar het verhaal over gaat, aldus Troost in het voorwoord. Hij hoopt dat jong en oud het boek mooi zullen vinden. Want of je nu katholiek bent of protestant, orthodox, evangelisch of baptist, blank of bruin, zwart of wit, de Bijbel is er, net als God zelf, voor alle mensen! Bestelgegevens André F. Troost en Willeke Brouwer, Alle mensen: Bijbelverhalen van Adam tot Paulus, Zoetermeer 2011, ISBN: , 256 pagina's, prijs: 24,90. Kinderbijbel Arnhemse kerk zoekt kanselkleden Wijkgemeente Elden-De Kandelaar in Arnhem is op zoek naar nieuwe antependia. De eigen kanselkleden zijn in de afgelopen groene periode ten prooi gevallen aan een muizenplaag. De hoop is nu gevestigd op een gemeente die een set kanselkleden over heeft, vertelt diaken Greet Lensen. In de kast waar onze niet gebruikte antependia hangen, hebben muizen zich tegoed gedaan aan de randen van de kleden. Met veel kunst- en vliegwerk zijn ze gerepareerd, maar mooi zijn ze niet meer. In deze tijd waarin veel kerken noodgedwongen gesloten moeten worden, verwachten wij dat er ergens ongebruikte antependia is een kast liggen, hopelijk zonder muizen... We zouden heel graag met zo n gemeente in contact komen om te praten over overname. Wie de wijkgemeente Elden-De Kandelaar denkt te kunnen helpen, kan contact opnemen met Greet Lensen, Bijbelse dagkalender 2012 In de Bijbelse dagkalender 2012 bieden achttien protestantse predikanten (veertien mannen en vier vrouwen uit de breedte van de kerk) korte puntige dagoverdenkingen voor stille tijd of aan tafel. Uitgangspunt is een bijbelgedeelte, waarbij het leesrooster Vandaag lezen wij van het Nederlands Bijbelgenootschap wordt gevolgd. Diaconieën, kerkelijke commissies en zorginstellingen bieden het boekje vaak aan als geschenk met Kerst of met de jaarwisseling. De bijdragen worden ook gebruikt bij week- en vergaderopeningen. Met tekstregister en overzicht van de feestdagen. Het boekje kost 7,25 en kan besteld worden via

10 10 Straks weer op pad voor Kerkbalans In de afgelopen maanden zijn lokale kerkrentmeesters en commissies Kerkbalans druk geweest om de nieuwe actie kerkbalans in de benen te zetten. Veel werk, dat vaak door weinigen en meestal ook steeds door dezelfde vrijwilligers verzet wordt. Kerkbalans mensen 2012 Het is best te begrijpen dat het lastig wordt om elk jaar opnieuw elan en enthousiasme op te brengen. Je loopt het risico in een wat uitgesleten pad te komen. Dat lijkt ook zo te zijn als je kijkt naar de opbrengst van de actie Kerkbalans in het afgelopen jaar. De Raad voor de Plaatselijke Geldwerving schreef in zijn verslag over de afgelopen actie dat de stijging van de opbrengst van de actie Kerkbalans ten einde is. Voor het eerst is er een daling te zien. Een lichte daling weliswaar, maar 0,8%, maar toch een daling. Wel bleek dat minder mensen méér geven, want het ledenaantal daalde met 2,5%. Ook is het aantal gemeenten met een inkomstenachteruitgang groter dan die met een inkomstenstijging. Van die stijgers verklaart 40% dat dat komt door een andere aanpak van de actie Kerkbalans. Oppassen Wat kunnen we nu leren van al dat gegoochel met getallen? In de eerste plaats dat we moeten oppassen. Een daling in inkomsten betekent nogal wat. Een eerste reactie kan zijn om dan ook maar in de uitgaven te snijden. Dat is op zich een goede huisvaderlijke (of kerkrentmeesterlijke) reactie om de tering naar de nering te zetten. Maar dat kan niet eindeloos doorgaan. Dus moet er toch iets anders gebeuren: niet bij de pakken neerzitten en proberen de inkomsten te verhogen. Want alleen daardoor kunnen we de kerk ook in de toekomst levend houden. berichten Vijfde lustrumviering PThU Op dinsdag 6 december houdt ethicus prof. dr. F. de Lange een rede tijdens de vijfde diesviering van de Protestantse Theologische Universiteit. Zijn rede heeft als titel In andermans handen: over flow en grenzen in de zorg. Tijdens deze bijeenkomst verleent de PThU een eredoctoraat aan dr. B. Goudzwaard, drs. F.J. Hoogewoud en dr. E.G. Singghih. Verder vindt de uitreiking plaats van de Van den Brink Houtmanprijs voor de beste master thesis van het en wordt een het boek De Wereld in huis gepresenteerd, over buitenlandse theologiestudenten in Kampen in de periode Muzikale intermezzo s verleent het Vocaal Theologen Ensemble. De bijeenkomst vindt plaats in de Bovenkerk, Koornmarkt 28, Kampen. Aanvang: uur. Informatie; of tel. (088) Tien vragen In het boekje Tien vragen die steeds terugkomen stelt ds. Bernard Luttikhuis tien grote geloofsvragen aan de orde. Vragen als: waarom is er zoveel kwaad in de wereld? Is er leven na de dood? Hij gaat hier eerlijk en open op in. Een prikkelend boek dat aanzet tot diepgaande gesprekken. Het gespreksboekje verschijnt in de serie In gesprek voor kringen in kerken en gemeenten in het brede midden van de Protestantse Kerk. De serie staan onder redactie van ds. Bernard Luttikhuis (Haarlem) en ds. Bert Kuipers (Rotterdam). Bestelgegevens: Tien vragen die steeds terugkomen, uitg. Boekencentrum, ISBN , 72 p., prijs: 8,50. Te bestellen bij

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek

ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek waar dit boek over gaat De eerste stap Mensen van de weg bevat werkvormen voor een compleet seizoen kerkenwerk Deze Cd-rom biedt materiaal aan voor het

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Aan: - de kerkenraden, de wijkkerkenraden en de kerkenraden van de wijkgemeenten van bijzondere aard - de evangelisch-lutherse synode

Aan: - de kerkenraden, de wijkkerkenraden en de kerkenraden van de wijkgemeenten van bijzondere aard - de evangelisch-lutherse synode Retouradres: Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht Aan: - de kerkenraden, de wijkkerkenraden en de kerkenraden van de wijkgemeenten van bijzondere aard - de evangelisch-lutherse synode C.C. - de classicale vergaderingen

Nadere informatie

Een boekje open over kerkelijk vergaderen

Een boekje open over kerkelijk vergaderen In dit boekje worden onderwerpen belicht die te maken hebben met vergaderen in kerkelijk verband. Praktijkgericht wil het beter zicht geven op wat er speelt aan processen, wetmatigheden, rollen en thema

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag A. Algemene gegevens Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Den Haag Telefoonnummer: 070-325 0779 RSIN/Fiscaal nummer: 0028.70.447 Website adres: www.remonstranten.org/denhaag

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN

CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN Bruisend Jeugdwerk De kerk als plek waar jongeren, gelovig of niet, graag naartoe gaan om God beter te leren kennen. Jeugdleiders die dichterbij

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

1 e zondag van de zomer

1 e zondag van de zomer 1 e zondag van de zomer Dienst van Schrift en Tafel 2 juli 2017, 10.00 uur Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra Organist: Arthur Vos 2 VOORBEREIDING Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek Suggesties voor het classicaal gesprek naar aanleiding van de pastorale handreiking Spreken over God van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inleiding Voorjaar 2011 publiceerde de

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.)

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.) Ongehuwd samenwonen? In 2010 heeft in de kerkenraad van de Hervormde gemeente De Hoeksteen een diepgaande bezinning plaatsgevonden over de vraag hoe we in Bijbels licht zorgvuldig om moeten gaan met mensen

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda Filippenzen 4: 4-9 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Een paar verzen uit een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, een klein havenstadje

Nadere informatie

Nieuws om door te geven

Nieuws om door te geven 3 Nieuws om door te geven Info 153 (oktober 2014) Haarlem, 25 september 2014 Inhoud 1. Bijbel in Gewone Taal: activiteiten in heel Nederland 2. Nieuw: Bijbel in Gewone Taal 3. Bijbel in Gewone Taal: duidelijk

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

AGENDA. Welkom en doel Persoonlijk. Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven

AGENDA. Welkom en doel Persoonlijk. Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven Welkom en doel Persoonlijk AGENDA Introductie Heilig Vuur en Gods stem Concreet: Gods stem in het dagelijks leven Hoe begin je en hoe groei je? Tips + verder aanbevolen + cadeautje gebed 1 Hoe hoor ik

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Streekgemeente Oost Groningen

Streekgemeente Oost Groningen Streekgemeente Oost Groningen Voorwoord De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft de Protestantse Kerk

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

herkenbaar en present

herkenbaar en present Protestantse Kerk Den Haag herkenbaar en present Visiedocument 2017-2020 Protestantse Gemeente te s-gravenhage I nleiding De Protestantse Kerk in Den Haag wil de komende jaren herkenbaar present zijn in

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de belastingdienst Website adres: www.cgk-culemborg.nl

Nadere informatie

Saamhorigheid. Helper. Godsdiensten Klimaat Gerechtigheid. Ambities. Zichtbaarheid. Uw geloof. Geld voor oecumene: een kwestie van geloof

Saamhorigheid. Helper. Godsdiensten Klimaat Gerechtigheid. Ambities. Zichtbaarheid. Uw geloof. Geld voor oecumene: een kwestie van geloof Helper Saamhorigheid Godsdiensten Klimaat Gerechtigheid Ambities Zichtbaarheid Uw geloof Geld voor oecumene: een kwestie van geloof Geld voor oecumene: Als u geld geeft voor oecumene draagt u bij aan de

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Mogelijkheden voor het geloofsgesprek

Mogelijkheden voor het geloofsgesprek Mogelijkheden voor het geloofsgesprek Missionair werk Protestantse Kerk in Nederland Wilt u met mensen van binnen of buiten de kerk in gesprek over het christelijk geloof, dan vindt u via de tabs bovenaan

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2019 Streekgemeente Oost Groningen VOORWOORD De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft

Nadere informatie

Hartelijk welkom! informatiefolder

Hartelijk welkom! informatiefolder Hartelijk welkom! informatiefolder Al ruim 100 jaar in beweging! Onze harten naar God... Pinkstergemeente Immanuël is een gemeenschap van christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin dat

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten "

Beleidsplan 2011-2017 VDGH Ploegen, zaaien en oogsten Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten " De afbeelding op deze pagina 1s van Marc Chagall Concept beleidsplan 2011-2017 :Ploegen,zaaien en oogsten ". Inleiding: Deze aanzet tot het beleidsplan

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

Praten over verdriet, troost en hoop een handreiking voor omgaan met situaties van verlies en verdriet in de kinderdienst. Geertje de Vries NARRATIO

Praten over verdriet, troost en hoop een handreiking voor omgaan met situaties van verlies en verdriet in de kinderdienst. Geertje de Vries NARRATIO Praten over verdriet, troost en hoop een handreiking voor omgaan met situaties van verlies en verdriet in de kinderdienst Geertje de Vries NARRATIO Colofon ISBN 90 5263 131 2005 uitgeverij Narratio, Postbus

Nadere informatie

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI A. Algemene gegevens Naam ANBI: HERVORMDE GEMEENTE NIEUWE TONGE RSIN/Fiscaal nummer: 002686594 Website adres: www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl

Nadere informatie

Postadres: Postbus 22

Postadres: Postbus 22 A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Jaarsveld Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304 RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Motieven 1: Een wereld

Motieven 1: Een wereld Motieven 1: Een wereld Doelstellingen: Doel eerste subthema Een wereld om vrij te zijn De catechisanten leren inzien dat vrijheid in Bijbelse zin bij het leven van mensen hoort en ze vormen een mening

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Bijbel in Gewone Taal in de praktijk

Bijbel in Gewone Taal in de praktijk Bijbel in Gewone Taal in de praktijk Masterclass voor predikanten in 2015 Bijbel in Gewone Taal in de praktijk In oktober 2014 is de Bijbel in Gewone Taal gepresenteerd. Met groot succes, want inmiddels

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie Naam ANBI: Diaconie van de PKN gemeente te Garmerwolde/Thesinge RSIN/Fiscaal nummer: 824133766 Website adres: E-mail: www.thesinge.com/anbi pkngtdiaconie@gmail.com Postadres:

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

Zes kerken en een dobbelsteen

Zes kerken en een dobbelsteen Zes kerken en een dobbelsteen 2015 Stel je voor: een stellage op de Plantage. De gemeente eromheen. Hervormd en gereformeerd door elkaar. Een korte inleiding. En dan mag uit alle wijkgemeenten iemand de

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE ENQUÊTE De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE UW MENING TELT! Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet ongetwijfeld waar de kerk staat. Duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN OVER KINDERBIJBELS OM TE BEGINNEN Als je een kinder- of jeugdbijbel aan wilt schaffen dan is het heel belangrijk dat je eerst

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de Inleiding Je hebt deze brochure ontvangen omdat je overweegt of al hebt besloten om lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Graag willen wij je informeren over hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Ingen, 31 mei 2017 De hervormde Gemeente Ingen behorende tot de PKN streeft er naar haar basis te hebben in de liefde van de Heer en daar met woord en daad

Nadere informatie

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom - Oosterbeek Telefoonnummer

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

Johannes 17:9-26 Leerpreek: Kerk in de 21e eeuw

Johannes 17:9-26 Leerpreek: Kerk in de 21e eeuw Johannes 17:9-26 Leerpreek: Kerk in de 21e eeuw Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam Amstelgemeente. A. Algemene gegevens Naam ANBI: CGK Amsterdam - Amstelgemeente RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de Belastingdienst

Nadere informatie

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland EBG NOORD-HOLLAND Beleidsplan 2016-2020 Oudstenraad EBG Noord-Holland 12 december 2015 Inhoudsopgave Wie zijn wij... 2 Organisatie... 3 Cultuur van EBG Noord-Holland... 4 Waar staan wij voor... 5 Wat willen

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie