Verwachte behoefte aan graven op de gemeentelijke begraafplaatsen van Ede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwachte behoefte aan graven op de gemeentelijke begraafplaatsen van Ede 2008 2038"

Transcriptie

1 Verwachte behoefte aan graven op de gemeentelijke begraafplaatsen van Ede

2

3 Concernzaken Verwachte behoefte aan graven op de gemeentelijke begraafplaatsen van Ede Ede, januari 2009 OO&S

4

5 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Inleiding Achtergrond Probleemstelling Opzet van het onderzoek Leeswijzer Resultaten vooronderzoek Inleiding Ontwikkeling bevolking gemeente Ede bevolkingsgroei Vergrijzing Sterfte Huidige vraag naar begraven en cremeren Invloed maatschappelijke ontwikkelingen Sociaal- culturele ontwikkelingen Politieke ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Technologische ontwikkelingen Nieuwe begraafplaatsen nabij Ede Resultaten interviews Inleiding Verwachte vraag naar begraven/cremeren Motieven voor begraven / cremeren Maatschappelijke Ontwikkelingen Sociaal culturele ontwikkelingen Politieke ontwikkelingen Technologische ontwikkelingen Prognose grafuitgifte Inleiding Maximum scenario Meest waarschijnlijke en minimum scenario Huidige beschikbare graven Behoefte aan extra graven Verwachte behoefte aan extra capaciteit/hectare grond Samenvatting, conclusies, aanbevelingen en reactie opdrachtgever Samenvatting Achtergrond Opzet van het onderzoek Resultaten Conclusies Aanbevelingen Bijlagen...43 Bijlage 1: Figuren...43 Bijlage 2: Begrippenlijst...49 Bijlage 3: Literatuurlijst...50 Bijlage 4: Lijst geïnterviewde personen...52 Bijlage 5: Itemlijst interviews...53

6

7 Managementsamenvatting De capaciteit van een aantal gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Ede loopt ten einde. Dit betekent dat de begraafplaatscapaciteit op termijn dient te worden uitgebreid. Om te bepalen hoeveel (extra) capaciteit er nodig is, is het van belang de jaarlijks te verwachten behoefte aan uitgifte van graven voor de komende 30 jaar te achterhalen. De afdeling Onderzoek, Ontwikkeling & Statistiek heeft in opdracht van de afdeling Beheer van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer in de periode augustus november 2008 onderzocht hoe groot deze behoefte is. De probleemstelling van het onderzoek luidt: Hoe groot is de jaarlijkse te verwachten behoefte aan uitgifte van graven in de gemeente Ede voor de komende 30 jaar? Welke maatschappelijke ontwikkelingen spelen hierbij een rol? Bestaand cijfermateriaal is geraadpleegd om te achterhalen hoeveel inwoners er binnen de gemeente worden begraven. Op basis van de te verwachten sterftecijfers is berekend hoeveel graven er in de toekomst nodig zijn. Aan de hand van bestaande literatuur is onderzocht welke invloed maatschappelijke ontwikkelingen hebben op de behoefte naar begraven in Ede. Vervolgens zijn interviews gehouden met deskundigen op het gebied van begraven, om te achterhalen hoe zij aankijken tegen de verwachte ontwikkeling van het aantal begrafenissen. Tenslotte is berekent wat het verwachte capaciteit tekort zal zijn per gemeentelijke begraafplaats en per wanneer dat tekort zal ontstaan. Conclusie 1. De verwachte bevolkingsgroei, het hogere sterftecijfer en de vergrijzing zullen zorgen voor een toename van de absolute vraag naar graven in de gemeente Ede. 2. Ontwikkelingen die een negatieve invloed hebben op de vraag naar graven zijn: de afname van het aantal mensen dat zich tot de christelijke gemeenschap rekent, het feit dat begraven relatief steeds duurder zal zijn dan cremeren, en de ontwikkeling van een nieuwe niet-gemeentelijke begraafplaats in Wekerom. 3. Maatschappelijke ontwikkelingen die een (lichte) positieve invloed hebben op de vraag naar graven zijn: de toename van niet-westerse allochtonen en de komst van nieuwe uitvaarttechnieken. 4. De mogelijkheid om binnenkort in Veenendaal op islamitische wijze begraven te worden zal naar verwachting een geringe invloed hebben op de vraag naar graven op de gemeentelijke begraafplaatsen in Ede vanwege het geringe percentage niet-westerse allochtonen. 5. De wetswijziging waar momenteel in de tweede kamer over wordt gesproken, ten aanzien van het ruimingbeleid en de afschaffing van de knekelput, zal geen substantiële invloed hebben op de vraag naar graven op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Ede. 6. Volgens het meest waarschijnlijke scenario zullen er in de gemeente Ede tot en met 2038 ruim begravingen plaats vinden. Daarvan zijn ruim nieuwe eigen graven, bijzettingen, volwassen algemene begravingen, bijna 600 eigen kindergraven, 40 algemene kinderbegravingen en ruim 500 urnengraven (Tabel A, kolom A). 7. Volgens het meest waarschijnlijke scenario betekent dit tot en met 2038 een tekort van eigen graven, 900 volwassen algemene begravingen, ruim 300 kindergraven en ruim 400 urnengraven (Tabel A, kolom C), minus de mogelijk te ruimen graven (Tabel A, kolom D) en de eigen graven die in de toekomst jaarlijks aan de gemeente Ede worden teruggegeven. 8. Indien de beëindigde graven worden geruimd, is er volgens het meest waarschijnlijke scenario tot en met 2038 een tekort van 5,5 hectare grond op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Ede.(Tabel A, kolom F). 9. Volgens het meest waarschijnlijke scenario ontstaat het grootste tekort aan hectare grond op de gemeentelijke begraafplaats van Ede, namelijk een tekort van bijna 3,65 hectare grond, tenzij ook hier graven geruimd worden. blz. 7

8 Tabel A Verwachte behoefte aan extra graven voor de periode in de gemeente Ede volgens het meest waarschijnlijke scenario GEMEENTE EDE Nieuwe eigen graven Bijzetting eigen graven Verwachte grafuitgifte beschikbaar tekort ruimbaar tekort Opp. In ha** Zonder ruiming Opp. In ha Na ruiming Kolom A Kolom B Kolom C Kolom D Kolom D Kolom E Kolom F ,42-4, Algemene begravingen ,37 Overschot Eigen kindergraven ,38-0,38 Algemene kinderbegraving Overschot Overschot en Urnengraven ***-0,15 ***-0,16 Totaal * * -7,32-5,50 * Door de diversiteit aan typen graven is het niet mogelijk de getallen op te tellen. ** Op de begraafplaats van Ede wordt 11,4 m 2 per graf gehanteerd, op de overige vier begraafplaatsen 9,1 m 2 per graf. *** Op de oppervlakte van een gewoon graf kunnen 3 urnengraven worden geplaatst. Bron: Gemeente Ede, 2004, 2007, 2008a NB: Tijdens het afronden van het onderzoek is als gevolg van het ontbreken van metadata in de gravenadministratie veel feitelijk onnodige tijd besteedt aan het opnieuw uitvoeren van berekeningen. Aanbevelingen 1. Hanteer een strikter ruimingbeleid, waarbij eigen graven waarvan afstand wordt gedaan ook geruimd worden in plaats van omzetting naar een algemeen graf. 2. Het is van belang de komende jaren de ontwikkelingen van het inwonertal van de gemeente Ede, het sterftecijfer en de keuze voor begraven kritisch te blijven volgen. Op basis hiervan kan de prognose in dit onderzoek worden bijgesteld. 3. Op termijn moet er waarschijnlijk een nieuwe locatie gevonden worden om te begraven. Start tijdig met een onderzoek naar de mogelijke locaties en reserveer grond hiervoor. 4. Denk goed na over de inrichting van de nieuwe locatie, houd daarbij rekening met de mogelijkheden van een parkachtige sfeer. 5. Bereken hoeveel extra hectare grond er nodig is de komende 30 jaar indien er wordt gekozen voor een uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaatsen met een meer parkachtige sfeer. 6. Geef mensen bij de uitgifte van graven, meer keuzevrijheid met betrekking tot graflocatie zonder daar direct extra kosten aan te verbinden. 7. Ga na wat de wensen zijn ten aanzien van asbestemmingen en breid desgewenst de mogelijkheden uit, bijvoorbeeld een urnenmuur of urnentuin met verschillende sferen zoals een bloemensfeer of vijver. 8. Zorg bij de inrichting van een nieuw gravenadministratiesysteem dat vakdeskundigen betrokken worden op het gebied van ICT, de gravenadministratie en de Edese begraafplaatsen. blz. 8

9 1. Inleiding 1.1. Achtergrond De capaciteit van een aantal gemeentelijke begraafplaatsen 1 in de gemeente Ede loopt ten einde. Zo is de verwachting dat de begraafplaats aan de Asakkerweg nog ruimte biedt voor maximaal 13 jaar, de begraafplaats in Bennekom tot 2012 en de begraafplaats in Ederveen tot en met Dit betekent dat de begraafplaatscapaciteit op termijn dient te worden uitgebreid. Om te bepalen hoeveel (extra) capaciteit er nodig is, is het van belang de jaarlijks te verwachten behoefte aan uitgifte van graven voor de komende 30 jaar te achterhalen. De afdeling Beheer van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer heeft aan de afdeling Onderzoek, Ontwikkeling & Statistiek gevraagd te onderzoeken, hoe groot deze behoefte is. Deze rapportage omvat de resultaten van het onderzoek Probleemstelling Doel van het onderzoek is te bepalen hoe groot de jaarlijks te verwachten behoefte aan uitgifte van graven in de gemeente Ede voor de komende 30 jaar is. De probleemstelling luidt: Hoe groot is de jaarlijkse te verwachten behoefte aan uitgifte van graven in de gemeente Ede voor de komende 30 jaar? Welke maatschappelijke ontwikkelingen spelen hierbij een rol? Onderscheid wordt gemaakt in de volgende onderzoeksvragen: Hoeveel sterfgevallen zijn er de komende 30 jaar in de gemeente Ede te verwachten? Wat is de huidige aard en omvang van de vraag naar graven in de gemeente Ede? Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op de ontwikkeling van de vraag naar graven in de gemeente Ede? 1.3. Opzet van het onderzoek Vooronderzoek: deskresearch Het onderzoek is gestart met het op een rijtje zetten van beschikbare cijfers en informatie. Eerst is gekeken naar de huidige situatie. Hoeveel inwoners overlijden er jaarlijks? En hoeveel inwoners worden er binnen de gemeente zelf begraven? Ook is gekeken naar de ontwikkeling van het aantal begrafenissen in Ede van de afgelopen decennia. Om inzicht te krijgen in de toekomstige behoefte aan graven, zijn daarnaast de te verwachten sterftecijfers in beeld gebracht. Aan de hand hiervan is berekend hoeveel graven er nodig zijn, er van uitgaande dat de voorkeur voor begraven gelijk blijft. Vervolgens is aan de hand van bestaande literatuur onderzocht welke invloed maatschappelijke ontwikkelingen hebben op de behoefte naar begraven in Ede. Tenslotte is achterhaald wat er bekend is over de ontwikkeling van nieuwe begraafplaatsen in de nabijheid van de gemeente Ede. Naast maatschappelijke ontwikkelingen kan namelijk ook het aanbod begraafplaatsen van invloed zijn op de vraag naar begraven in Ede. Interviews onder deskundigen Na afronding van het vooronderzoek zijn interviews afgenomen met deskundigen op het gebied van begraven (uitvaartverzorger, begraafplaatsdeskundigen, vertegenwoordiger Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, buurgemeenten etc.). In deze interviews is gevraagd hoe de deskundigen aankijken tegen de verwachte ontwikkeling van het aantal begrafenissen. In totaal zijn 11 personen geïnterviewd. De lijst met geïnterviewde personen en de gebruikte topiclijst is opgenomen in de bijlage 4 en 5. 1 Wanneer in dit onderzoek wordt gesproken over de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Ede, worden de volgende begraafplaatsen bedoeld; Ede (Asakkerweg), Ederveen, Bennekom, Otterlo en Lunteren. blz. 9

10 1.4. Leeswijzer In hoofdstuk 2 staan de resultaten van het vooronderzoek centraal. Aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de bevolking en specifiek het sterftecijfer, de huidige vraag naar graven en cremeren, en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Hoofdstuk 3 geeft de resultaten van de interviews weer. Hoe kijken deskundigen aan tegen de te verwachten ontwikkeling van het aantal begrafenissen? Welke invloed hebben volgens hen maatschappelijke ontwikkelingen op de vraag naar begraven? In hoofdstuk 4 wordt op basis van de in het vooronderzoek en interviews verkregen gegevens een prognose opgesteld van het aantal benodigde graven in de komende 30 jaar. Het rapport sluit af met een samenvatting, belangrijkste conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5). blz. 10

11 2. Resultaten vooronderzoek 2.1. Inleiding Om te bepalen hoe groot de jaarlijks te verwachten behoefte aan uitgifte van graven in de gemeente Ede voor de komende 30 jaar is, is inzicht nodig in de: ontwikkeling van de bevolking van de gemeente Ede; ontwikkeling van het sterftecijfer van de gemeente Ede; huidige vraag naar graven en cremeren in de gemeente Ede; invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op de vraag naar graven In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op bovenstaande ontwikkelingen Ontwikkeling bevolking gemeente Ede De verwachte grafuitgifte voor de komende 30 jaar hangt onder andere samen met de bevolkingsontwikkeling van de gemeente Ede. Om een prognose te maken van de bevolkingsontwikkeling voor de komende 30 jaar, is het belangrijk om inzicht te hebben in de ontwikkelingen van de afgelopen 30 jaar BEVOLKINGSGROEI In de periode is het aantal inwoners van de gemeente Ede gegroeid met inwoners. Zo had de gemeente Ede op 1 januari inwoners, terwijl er in 1978 nog maar mensen in Ede woonden (Tabel 2.1). Tabel 2.1 Gemiddeld aantal inwoners per jaar tussen 1978 en 2007 in de gemeente Ede Periode ** Gemiddeld aantal inwoners* * Deze cijfers zijn gebaseerd op het gemiddelde aantal inwoners per jaar over een periode van vijf jaar **Het cijfer van 2008 is gebaseerd op het aantal van 1 januari 2008 Bron: Gemeente Ede, 2008a Tussen 1978 en 2008 is de bevolking van Ede gemiddeld elk jaar met 1,02 procent gegroeid. In totaal is de bevolking in deze periode met bijna 32 procent gegroeid. Het jaarlijkse groeipercentage is vanaf 1978 tot en met 1990 enigszins stabiel geweest, met uitzondering van een paar kleine pieken en dalen. Zoals te zien is in figuur 2.1 is het groeipercentage tussen 1991 en 1999 gedaald van 1,4 procent naar 0,19 procent. Na 1999 is het jaarlijkse groeipercentage gestegen tot 1,14 procent in Vanaf 2002 groeit de bevolking minder snel. Zo was het groeipercentage in 2008 ten opzichte van ,18 procent. De verwachting is dat het groeipercentage de komende jaren iets toeneemt ten opzichte van de afgelopen vijf jaar, waarna het vanaf 2012 daalt tot bijna één tiende procent in 2037 (Figuur 2.1). Ede groeit dus naar verwachting de komende jaren nog enigszins door, waarna de groei praktisch zal stagneren. De prognose is dat in 2038 de gemeente Ede inwoners heeft, een stijging van bijna inwoners ten opzichte van blz. 11

12 1,6% Historie Prognose 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% groeipercentage Figuur 2.1 Groeipercentage van de bevolking in de gemeente Ede in de periode en de prognose van Bron: Gemeente Ede, 2004, 2008a VERGRIJZING Momenteel vindt er landelijk een sterke vergrijzing plaats, die naar verwachting de komende jaren nog verder toeneemt. In 2007 was het percentage inwoners (landelijk) van 65 jaar of ouder 14,5 ten opzichte van 14,1 procent in de gemeente Ede. De verwachting is dat dit percentage landelijk in 2040 ongeveer 25 procent is (Tabel 2.2) (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2007 & Gemeente Ede, 2008a). Hoewel in de gemeente Ede op dit moment het percentage iets lager ligt, is toch de verwachting dat Ede in de toekomst een veel groter percentage 65-plussers zal hebben. Naar verwachting is in de gemeente Ede in 2040 ruim 20 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. De stijging zal alleen iets minder snel gaan dan in Nederland in zijn geheel. De reden hiervoor is dat Ede een groeigemeente is. De gemeente Ede heeft namelijk de ambitie om de komende 10 jaar woningen te bouwen. De groei zal dan vooral plaats vinden in de nieuwbouwwijken Ede-Oost en Kernhem. Daarnaast heeft de gemeente Ede een relatief jonge bevolking en is het gemiddelde aantal kinderen per gezin hoger dan het landelijke gemiddelde (Bron: Gemeente Ede, 2004). Deze bevolkingsontwikkeling heeft vanzelfsprekend invloed op het aantal mensen dat jaarlijks komt te overlijden in de gemeente Ede. Tabel 2.2 Prognose van het totale inwonersaantal in verhouding tot het aantal 65-plussers in Nederland en de gemeente Ede Nederland Gemeente Ede Totale bevolking 65+ absoluut 65+ % Totale bevolking 65+ absoluut 65+ % , , , , , , , , , ,7 Bron: Gemeente Ede, 2008a; Centraal Bureau voor de Statistiek, 2007 blz. 12

13 STERFTE Een andere bevolkingsontwikkeling die van invloed is op de vraag naar graven, is het aantal sterfgevallen per jaar. In totaal zijn in de periode 1978 en 2007 in de gemeente Ede mensen overleden (Figuur 2.2). Terwijl in 1978 nog maar 598 mensen overleden in de gemeente Ede, zijn er in mensen overleden. Oorzaken van de stijging van het aantal sterfgevallen is de groei van Ede en de vergrijzing. Overigens is sinds 2003 het aantal sterfgevallen weer iets gedaald naar 771 mensen in Figuur 2.2 Gemiddeld aantal sterfgevallen per jaar in de periode in de gemeente Ede Bron: Gemeente Ede, 2008a Ondanks dat er vanaf 2003 een daling is in het jaarlijkse aantal sterfgevallen is de verwachting dat het aantal sterfgevallen vanaf 2008 weer jaarlijks toeneemt. De prognose is dat er in 2038 jaarlijks mensen overlijden in de gemeente Ede. In totaal overlijden tussen 2008 en 2038 naar verwachting bijna mensen (Tabel 2.3). Tabel 2.3 Prognose van het gemiddelde aantal sterfgevallen per jaar in de periode Perioden Gemiddeld aantal sterfgevallen per jaar Totaal aantal sterfgevallen Bron: Gemeente Ede, 2008a Huidige vraag naar begraven en cremeren In de vorige paragraaf is aangegeven hoeveel mensen er de komende jaren naar verwachting overlijden in de gemeente Ede. Dit aantal is echter niet gelijk aan het aantal begravingen op gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Ede. Mensen kunnen zich immers ook elders laten begraven of laten cremeren. Landelijk is momenteel de verhouding tussen begraven en cremeren ongeveerd gelijk. De trend in Nederland is wel dat steeds meer mensen kiezen voor cremeren. In de Randstad kiezen meer mensen voor cremeren dan begraven. Zo is in Amsterdam de verhouding tussen 2 In dit onderzoek wordt met het aantal sterfgevallen alle mensen die in de gemeente Ede zijn overleden bedoeld, dus inclusief de mensen die bijvoorbeeld in een zorginstelling of ziekenhuis in Ede zijn overleden maar ergens anders woonachtig waren. blz. 13

14 begraven en cremeren 35 ten opzichte van 65 procent (Bron: Gemeente Veenendaal, 2007). Van alle mensen die zich in de gemeente Ede op een gemeentelijke begraafplaats hebben laten begraven in de periode 1978 tot en met halverwege 2008 komt ruim 80 procent uit de gemeente Ede. Een klein percentage komt uit Wageningen, Arnhem, Veenendaal en Nijmegen (Tabel 2.4). Tabel 2.4 Herkomst gemeenten van begravenen in de gemeente Ede tussen * Gemeente Absoluut Percentage Ede ,3 Wageningen 382 2,8 Arnhem 262 1,9 Veenendaal 245 1,8 Nijmegen 214 1,6 Overigen ,5 Totaal * Dit zijn alleen de begravenen waarvan de woonplaats bekend is. Bron: Gemeente Ede, 2007 Het percentage begravingen ten opzichte van het aantal overledenen in de gemeente Ede is in de periode 1978 en 2007 gedaald van ruim 70 procent in 1978 naar bijna 63 procent in 2007 (Figuur 2.3). De overige 40 procent van de mensen die is overleden in de gemeente Ede is gecremeerd of elders begraven. Foto 2.1 Eigen graven op de begraafplaats aan de Asakkerweg in de gemeente Ede In vergelijking met het percentage begravingen ten opzichte van het aantal sterfgevallen vinden er jaarlijks weinig asbestemmingen 3 plaats, al is dit percentage sinds 1978 wel vervijfvoudigd. In de periode was dit percentage nog geen 0,5 procent, terwijl dit tussen ruim 2,5 procent was. Het percentage asbestemmingen zegt overigens niets over het aantal crematies dat plaatsvindt in de gemeente Ede. 3 Een asbestemming is een urn, met as van de overledene die een plek heeft gekregen op de begraafplaats. blz. 14

15 75% 74% 73% 72% 71% 70% 69% 68% 67% 66% 65% 64% 63% 62% 61% 60% 59% Figuur 2.3 Percentage begravingen ten opzichte van het aantal overledenen in de gemeente Ede in de periode Bron: Gemeente Ede, 2007; 2008a Sinds medio 2005 heeft Ede een crematorium aan de Slingerboslaan tegenover de gemeentelijke begraafplaats op de Asakkerweg. In 2006 is het aantal crematies gestegen ten opzichte van 2005 naar gemiddeld 47 crematies per maand. In 2007 is het aantal crematies licht gedaald naar gemiddeld 45 crematies per maand is nog niet voorbij, maar het gemiddelde aantal crematies tot en met augustus is 50 mensen per maand. Het percentage overledene dat is gecremeerd in dit crematorium woonachtig in Ede, is sinds 2005 licht gestegen van 41 procent naar 45 procent in 2008 (Tabel 2.5). Tabel 2.5 Aantallen crematies in het crematorium in Ede in de periode en het percentage mensen afkomstig uit de gemeente Ede Jaar Aantal crematies % woonachtig in de gemeente Ede 2005* ** *Dit cijfer is gebaseerd op 7 maanden i.p.v. 12 maanden ** Dit cijfer is gebaseerd op 8 maanden i.p.v.12 maanden Bron: Yarden Ede, 2008 Het crematorium in Ede heeft duidelijk een regionale functie. Zo worden er onder andere mensen gecremeerd vanuit de gemeenten Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Heelsum, Renkum, Woudenberg, Wijk bij Duurstede en de Betuwe. De verwachting is dat door de komst van dit crematorium het percentage inwoners uit Ede dat zich laat cremeren blijft stijgen (Bron: Yarden, 2008). Aangezien er van het crematorium alleen cijfers beschikbaar zijn van de complete jaren 2006 en 2007 kan er van die twee jaren een vergelijking worden gemaakt tussen begraven en cremeren van mensen uit de gemeente Ede. Figuur 2.4 laat zien dat in de jaren 2006 en 2007 meer inwoners van de gemeente Ede kozen voor begraven dan cremeren. In 2007 is het percentage crematies licht gestegen ten opzichte van begraven Exclusief asbestemming en uitgifte zonder bijzetting blz. 15

16 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% begraven gecremeerd Figuur 2.4 Verhouding tussen begraven en cremeren van inwoners van de gemeente Ede in 2006 en 2007 Bron: Gemeente Ede, 2007 & Yarden, 2008 Een verklaring voor het feit dat in de gemeente Ede tot op heden meer mensen voor begraven dan voor cremeren kiezen is het relatief hoge percentage inwoners met een christelijke achtergrond. De helft van de mensen die zich in de gemeente Ede hebben laten begraven in de periode heeft gekozen voor de gemeentelijke begraafplaats van Ede (Tabel 2.6). Ook kozen relatief veel mensen voor de gemeentelijke begraafplaats van Lunteren en Bennekom (respectievelijk 18 en 19 procent). In totaal zijn er in die periode in de gemeente Ede op de gemeentelijke begraafplaatsen meer dan grafuitgiftes gedaan. Tabel 2.6 Totaal aantal grafuitgiftes en asbestemmingen tussen per gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Ede EDE Bennekom 5 Lunteren Otterlo Ederveen totaal Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Aantal graven* Asbestemmingen totaal * Inclusief grafuitgifte zonder bijzetting en zowel volwassen- als kindergraven Bron: Gemeente Ede, 2007 De verhouding tussen algemene en eigen graven (zie bijlage 2) is de afgelopen 30 jaar veranderd (Tabel 2.7). Voorheen werden er veel meer algemene graven uitgegeven dan nu het geval is. In de periode was 15 procent van alle graven een algemeen graf. Dit percentage is de afgelopen 30 jaar ruim gehalveerd. Tussen 2003 en 2007 was dit percentage namelijk nog maar zes procent. Tabel 2.7 Percentage uitgegeven algemene begravingen t.o.v. het totaal aantal graven* in de periode in de gemeente Ede Periode % 14% 12% 10% 7% 6% * Inclusief grafuitgifte zonder bijzetting en zowel volwassen- als kindergraven Bron: Gemeente Ede, De algemene begraafplaats in Bennekom heeft een apart deel waar op rooms-katholieke wijze kan worden begraven, dit deel is meegenomen in de berekening blz. 16

17 2.4. Invloed maatschappelijke ontwikkelingen Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de vraag naar graven en dus ook op de verhouding tussen begraven en cremeren. Verwacht wordt dat vooral sociaal-culturele, politieke, economische en technologische ontwikkelingen van invloed zijn SOCIAAL- CULTURELE ONTWIKKELINGEN Mensen van verschillende culturen en religie hebben elk hun eigen traditie als het gaat om de uitvaart. Volgens het Hindoeïsme worden doden gecremeerd; traditioneel vindt dit in de openlucht plaats. Hindoes zullen slechts bij uitzondering voor een begrafenis kiezen. Mensen van Surinaamse afkomst kiezen in bijna alle gevallen voor begraven. Dit geldt ook voor joden en islamieten. Zowel binnen de joodse wet als de islam is cremeren verboden. Van oudsher is ook een christelijke uitvaart een begrafenis (Bron: Doodeenvoudig, 2008). De afgelopen 20 jaar is het percentage mensen dat zich tot de christelijke gemeenschap rekent in Nederland gedaald met ongeveer 10 procent (Figuur 2.5). Dit is ten koste gegaan van zowel de rooms-katholieken, nederlands hervormden als de gereformeerden. Naast het groeiende percentage mensen zonder kerkelijke gezindheid groeit ook de aanhang van overige kerkgenootschappen en de islam (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2008). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% niet kerkelijk gezindt rooms katholiek nederlands hervormd gereformeerd overige kerkelijk gezindten Figuur 2.5 Percentage kerkelijk gezindten in Nederland in de periode Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2008 met een bewerking door OO&S. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) neemt het aantal mensen zonder kerkelijke gezindheid in de toekomst verder toe. Tevens is de verwachting dat de aanhang van de islam en de overige kerkgenootschappen verder zal groeien. De prognose is dat 72 procent van de Nederlandse bevolking in 2020 geen religie aanhangt; tien procent is rooms-katholiek, acht procent islamitisch, vier procent protestants en zeven procent hoort bij een overig kerkgenootschap (zoals de pinkstergemeente) (Bron: SCP, 2006). 6 Alleen van 18 jaar en ouder blz. 17

18 De geografische verdeling is nog redelijk traditioneel. De protestanten (nederlands hervormd en gereformeerd) wonen voornamelijk in het gebied van Zeeland via de Veluwe naar het noorden van het land, de zogenoemde Biblebelt. Figuur 2.6 laat de verdeling zien naar religies in de periode per COROP 7 gebied. In het zuiden en oosten van Nederland wonen de meeste katholieken. De niet-religieuze mensen wonen voornamelijk in de Randstad en het noorden van het land. Gemeente Ede valt in het gebied van COROP de Veluwe 8, waar het grootste percentage van de bevolking nederlands hervormd is. Figuur 2.6 Geografische verdeling naar religie in Nederland in de periode Bron: RIVM, 2008 Opvallend zijn de percentages Nederlands hervormden en gereformeerden: op de Veluwe liggen die twee keer zo hoog als de landelijk percentages. Het percentage rooms katholieken daarentegen is weer drie keer zo laag op de Veluwe als landelijk (Tabel 2.8). Tabel 2.8 Percentage kerkelijke gezindheid 9 in Nederland en de Veluwe van 18 jaar en ouder Nederland COROP de Veluwe Rooms-katholiek 31% 10,7% Nederlands hervormd 14% 32,3% Gereformeerd 7% 15,3% Islamitisch 5% 3,5% Overige 3% 6,4% Niet religieus 40% 31,8% Bron: RIVM, De COROP-indeling is een regionale indeling die ligt tussen gemeenten en provincies in. 8 Onder COROP de Veluwe vallen de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem,Heerde, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Scherpenzeel, Voorst en Wageningen. 9 Er is een verschil tussen het behoren tot een religie en het religieus zijn. In het zuiden van het land behoren veel mensen tot het katholieke geloof maar zullen niet allemaal actief deelnemen aan het kerkelijke leven. Bij protestanten is het juist veel meer actieve deelname aan het kerkelijke leven die bepaalt of je protestant bent. blz. 18

19 Zoals al eerder aangegeven is het percentage inwoners met een christelijke achtergrond in Ede relatief hoog. Ede telt circa 35 verschillende geloofgemeenschappen. In 2008 gaf ongeveer 65 procent van de inwoners aan zich op enigerlei manier betrokken te voelen bij het christelijke geloof (Bron: Gemeente Ede, 2008c). Dit is 7 procent meer dan het percentage in het COROP gebied de Veluwe in de periode Onbekend is hoe groot het aandeel religieuzen in Ede in de toekomst zal zijn. Wel wordt verwacht dat het aandeel niet-westerse allochtonen stijgt, en daarmee het percentage islamieten. Momenteel is het percentage allochtonen in de gemeente Ede ruim 16 procent. Dit percentage is gelijk verdeeld over westerse en niet-westerse allochtonen, allebei 8 procent (Bron: Gemeente Ede, 2008d). Naar verwachting zal het percentage westerse allochtonen in de gemeente Ede in 2025 ongeveer gelijk blijven aan het huidige percentage. Het percentage nietwesterse allochtonen zal waarschijnlijk stijgen naar 10 tot 12,5 procent (Bron: Ruimtelijk Planbureau & Centraal Bureau voor de Statistiek, 2006) POLITIEKE ONTWIKKELINGEN De laatste wijziging in de Wet op lijkbezorging stamt uit 1991, met een laatste aanpassing in Op basis van deze wet heeft de gemeente Ede in 1997 voor het laatst de beheersverordening begraafplaatsen aangepast. In de Wet op lijkbezorging staat onder andere beschreven hoe graven dienen te worden geruimd. Op dit moment mag elke gemeente zelf bepalen hoe en door wie de graven worden geruimd (Bron: Reformatorisch Dagblad, 2008a). Momenteel vindt er een discussie plaats in de politiek omtrent de Wet op lijkbezorging. In de Tweede Kamer hebben enkele partijen gepleit voor de afschaffing van de knekelput (zie bijlage 2) en gecertificeerde grafruimers. Tevens is er gepleit voor de beperking van het machinaal ruimen van graven. Machinaal ruimen zou de overblijfselen kunnen beschadigen. Inmiddels heeft een meerderheid van de Tweede Kamer het voorstel gesteund en krijgen gemeenten een jaar de tijd om regels op te stellen om op een respectvolle manier de graven te ruimen. Wordt dit niet gedaan dan zal de regering de voorschriften opleggen (Bron: Reformatorisch Dagblad, 2008a) ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN Vroeger was de keuze voor een algemeen graf of een eigen graf vaak economisch van aard. In veel gemeenten, waaronder ook de gemeente Ede, is een algemeen graf gratis en moet er alleen voor het begraven en de rechten voor het plaatsen van een grafsteen betaald worden. Een eigen graf daarentegen kost altijd geld. Geld is nu vaak niet meer de reden waarom mensen voor een bepaald graf kiezen. De meeste mensen kunnen tegenwoordig een eigen graf betalen. Sinds 1984 is de koopkracht bijna jaarlijks gestegen, met uitzondering van en (Figuur 6.2 in bijlage 1). Tevens kan men zich nu verzekeren voor een uitvaart. Een uitvaartverzekering zorgt ervoor dat nabestaanden niet voor (alle) kosten hoeven op te draaien. Uit onderzoek is gebleken dat bijna 74 procent van de Nederlanders een uitvaartverzekering heeft (Bron: Trosradar, 2007). Toch is voor sommige mensen de keuze tussen begraven en cremeren wel een economische kwestie. Cremeren is over het algemeen goedkoper dan begraven. Naast de begraafkosten heb je namelijk te maken met grafonderhoudskosten die blijven doorlopen zolang men de grafrechten wil behouden. Ook lopen de grafkosten per gemeente sterk uiteen. Van een paar honderd euro tot ruim 4500 euro (Bron: Dela, 2007). Voor de gemeente Ede liggen de grafkosten voor een eigen graf op 1907,- voor een periode van 20 jaar, dit is echter voor twee personen omdat er geen eigen graven worden uitgegeven voor één persoon. In vergelijking met de omringende gemeenten, neemt Ede qua grafkosten een tussenpositie in. In de gemeenten Veenendaal, Barneveld en Apeldoorn zijn de grafkosten juist hoger voor een eigen graf voor de 1 e persoon (Tabel 2.9). blz. 19

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats?

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer directeur DB Holding De cijfers (1) Cremeren is de laatste jaren enorm gestegen in verhouding met begraven Het begon in 1914 met

Nadere informatie

DISTRIBUTIE ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING PLANOLOGISCH

DISTRIBUTIE ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING PLANOLOGISCH DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING Responsum onderzoek en adviesbureau 3-8-2009 0 DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2.

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Als iemand overlijdt, dan hebben de nabestaanden meestal de emotionele

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De herdenking van overleden personen 4. Allerheiligen 5. De begrafenis 6. Conclusies

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Mijn uitvaart goed geregeld

Mijn uitvaart goed geregeld Mijn uitvaart goed geregeld April 2011 1 Algemeen Rondom een uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen treffen, zodat na uw overlijden alles zo verloopt zoals

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt

Als er iemand overlijdt Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Lingewaard 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? INHOUD 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 2 Begraafplaatsen 3 Wie is er

Nadere informatie

Begraafplaats Oud-Kralingen

Begraafplaats Oud-Kralingen Begraafplaats Oud-Kralingen Vanaf het einde van de 20e eeuw zien we een herwaardering van lang bestaande waarden, een nieuwe bezinning ook op het thema van de dood en de beleving daarvan door de nabestaanden.

Nadere informatie

mijn afscheid mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart wensen rondom mijn uitvaart

mijn afscheid mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS Aantal kinderen: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding De cijfers (1) Cremeren laatste jaren enorm gestegen in verhouding met begraven Het begon in 1914 met 1 crematie

Nadere informatie

Kostendekking begraafplaatsen Huidige situatie en prognose.

Kostendekking begraafplaatsen Huidige situatie en prognose. FLO/2012/1826 Kostendekking begraafplaatsen Huidige situatie en prognose. In 2010 en 2011 zijn tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting vraagtekens geplaatst bij enerzijds de tarieven voor

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg Hellevoetsluis heeft drie begraafplaatsen. Alleen op de begraafplaats aan de Stoofweg worden nieuwe graven uitgegeven.

Nadere informatie

Jessica Rateland, Laura Neuteboom, Marc Goossens, Michel de Groot. Advies: In te stemmen met raadsvoorstel 17R Nee. Nee.

Jessica Rateland, Laura Neuteboom, Marc Goossens, Michel de Groot. Advies: In te stemmen met raadsvoorstel 17R Nee. Nee. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. Nobel Tel nr: 8659 Nummer: 17A.00273 Datum: 10 maart 2017 Team: Realisatie & Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen [mooi] afscheid voor een mooi en persoonlijk afscheid... zoals de dag uit de nacht treedt treedt het leven uit de dood er is liefde die niet sterft Toon Hermans mijn uitvaart In mijn uitvaart heb ik aangegeven

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 75592 17 december 2014 Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december

Nadere informatie

Begraven en asbestemming

Begraven en asbestemming Begraven en asbestemming In deze folder geven wij u algemene informatie die u helpt bij het maken van een keuze voor een laatste rustplaats op een gemeentelijke begraafplaats. De gemeente Meppel beschikt

Nadere informatie

Cremeren of begraven?

Cremeren of begraven? Cremeren of begraven? Voor sommige mensen is het glashelder hoe hun laatste afscheid eruit moet zien. Zonder twijfel kiezen zij voor cremeren of begraven. Voor de meeste nabestaanden is zo n duidelijke,

Nadere informatie

mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart

mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart MIJN WENSEN Omdat iedereen eigen ideeën heeft over de uitvoering van haar of zijn uitvaart, kunt u deze noteren in dit wensenboekje. Dit boekje kan uw nabestaanden

Nadere informatie

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden Mijn uitvaart... laatste wensenformulier Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden HILHORST uitvaartverzorging biedt u hierbij geheel vrijblijvend een Wensenformulier aan. Dit formulier is een hulpmiddel,

Nadere informatie

Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein

Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein Niemand staat graag stil bij de dood Toch krijgt iedereen ermee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare verliest of als u uw eigen uitvaart wilt regelen. Uitvaarten

Nadere informatie

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren?

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren? Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede Begraven of cremeren? Inleiding Als er iemand is overleden valt er, tussen alle emoties door, veel te regelen. Vaak weten we niet hoe, op zo

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen Artikelen Huishoudensprognose 28 2: uitkomsten Coen van Duin en Suzanne Loozen Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 28 tot 8,3 miljoen in 239. Daarna zal het aantal

Nadere informatie

Als ik later dood ben...

Als ik later dood ben... Als ik later dood ben... Veel mensen praten niet graag over de dood en over wat er daarna gaat gebeuren. Alleen het idee al vinden ze eng, griezelig of zelfs luguber. Maar waarom eigenlijk? De dood hoort

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Cremeren, en dan? Wij geven u de aandacht die u verdient.

Cremeren, en dan? Wij geven u de aandacht die u verdient. Cremeren, en dan? Wij geven u de aandacht die u verdient. G. van Leeuwe b.v. Nijmegen 2 G. van Leeuwe b.v. Natuursteenbedrijf G. van Leeuwe b.v., sinds 1926 Wij zijn een familiebedrijf dat persoonlijke

Nadere informatie

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid.

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. Begraafplaats Maastricht Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. De gemeentelijke begraafplaats in Maastricht. In Maastricht kunnen overledenen begraven worden op een

Nadere informatie

Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen. Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen. 1. Inleiding De parochie HH. Twaalf Apostelen is per 1 januari 2010 ontstaan uit een samenvoeging van 12 parochies met 13 kerken in

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt. Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen

Als er iemand overlijdt. Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen 1 2 Inhoud 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 4 2 Begraven 7 2.1 Nieuw eigen graf 7 2.2 Bijzetting in een bestaand graf

Nadere informatie

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen Mila van Huis De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Zwijndrecht

Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Inleiding Aan het einde van een mensenleven wacht onvoorwaardelijk de dood. Bij het eind van een leven hoort ook het proces van afscheid nemen.

Nadere informatie

wensenboek deel cliënten

wensenboek deel cliënten wensenboek deel cliënten Wensenboek Iedereen gaat een keer dood. Weet jij wat doodgaan is? Wat denk jij dat er gebeurt als je dood gaat? Dit boek helpt je hierover te praten en op te schrijven wat voor

Nadere informatie

begraafplaatsen in neder-betuwe

begraafplaatsen in neder-betuwe begraafplaatsen in neder-betuwe Begraafplaatsen in Neder-Betuwe InleIdIng Gedurende ons leven worden we allemaal eens geconfronteerd met het nemen van afscheid van een overleden dierbare. Wie op dat moment

Nadere informatie

Bijlage F Demografische ontwikkelingen

Bijlage F Demografische ontwikkelingen Bijlage F Demografische ontwikkelingen Inleiding Demografische ontwikkelingen kunnen nationaal worden beschouwd, maar om specifieke lokale ontwikkelingen te kunnen aangeven is het van belang ze op Puttens

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over uitvaartverzekeringen. 1. Wat kost een uitvaart? 2. Waarom een uitvaartverzekering? 3. Is een uitvaartverzekering duur?

Veel gestelde vragen over uitvaartverzekeringen. 1. Wat kost een uitvaart? 2. Waarom een uitvaartverzekering? 3. Is een uitvaartverzekering duur? Veel gestelde vragen over uitvaartverzekeringen 1. Wat kost een uitvaart? 2. Waarom een uitvaartverzekering? 3. Is een uitvaartverzekering duur? 4. Wat is duurder, een begrafenis of een crematie? 5. Tot

Nadere informatie

Inventarisatieformulier intermediair

Inventarisatieformulier intermediair Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen Inventarisatieformulier intermediair Tussenpersoon: Persoonlijke gegevens verzekeringnemer Achternaam: Voorletters: Burgerservicenummer: Geslacht: M V Kinderen:

Nadere informatie

Als ik later dood ben...

Als ik later dood ben... Als ik later dood ben... Veel mensen praten niet graag over de dood en over wat er daarna gaat gebeuren. Alleen het idee al vinden ze eng, griezelig of zelfs luguber. Maar waarom eigenlijk? De dood hoort

Nadere informatie

persoonlijk wensenlijstje

persoonlijk wensenlijstje persoonlijk wensenlijstje In dit persoonlijke document kunt u aangeven wat uw wensen rond en na uw overlijden zijn. U kunt aangeven hoe u bepaalde zaken geregeld wilt hebben en waar uw voorkeuren liggen.

Nadere informatie

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet ii 1 Voorwoord Voor mensen die van nabij een sterfgeval meemaken, is de overgang van leven naar dood een ingrijpende ervaring. Het is een gebeurtenis

Nadere informatie

Laatste wensen formulier

Laatste wensen formulier Laatste wensen formulier Inleiding 2 Persoonsgegevens 3 Opbaring 4 Begraven 5 Crematie 6 Plechtigheid 7 Kerkelijke plechtigheid 8 Rouwbrieven 9 Overige wensen 10 Erik Jansen, Ab Jonker Onderlinge Begrafenisvereniging

Nadere informatie

Toelichting besluit Indeling begraafplaats De Nieuwe Ooster

Toelichting besluit Indeling begraafplaats De Nieuwe Ooster Toelichting besluit Indeling begraafplaats De Nieuwe Ooster 1. Inleiding Sinds de interne verzelfstandiging in 2003 geldt als financieel uitgangspunt dat De Nieuwe Ooster een kostendekkende exploitatie

Nadere informatie

Begraven, cremeren en asbestemming. Tarieven 2011 Gemeentelijke begraafplaatsen Rotterdam en crematorium Rotterdam Hofwijk

Begraven, cremeren en asbestemming. Tarieven 2011 Gemeentelijke begraafplaatsen Rotterdam en crematorium Rotterdam Hofwijk Begraven, cremeren en asbestemming Tarieven 2011 Gemeentelijke begraafplaatsen Rotterdam en crematorium Rotterdam Hofwijk 1 Inhoudsopgave Begraven 3 Cremeren 9 Asbestemming 13 Colofon Redactie, vormgeving

Nadere informatie

Tarieven 2008 begraven in Leerdam

Tarieven 2008 begraven in Leerdam Tarieven 2008 begraven in Leerdam Begrippenlijst Zandgraf met bekisting en looproosters Begraaftoestel Baarwagen Rechthebbende : Zandgraf: Keldergraf: Algemeen graf: Familiegraf: Kindergraf: 1e bijzetting:

Nadere informatie

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding WENSENFORMULIER Het wensenformulier heeft verschillende functies. Voor uzelf en voor uw naasten. Het geeft een overzicht van keuzemogelijkheden. Daarmee biedt het formulier een leidraad voor het vormgeven

Nadere informatie

VOOR LATER. Dit boekje is beschikbaar gesteld door Protestantse Gemeente Koudekerke.

VOOR LATER. Dit boekje is beschikbaar gesteld door Protestantse Gemeente Koudekerke. VOOR LATER Dit boekje is beschikbaar gesteld door Protestantse Gemeente Koudekerke. Inleiding De Protestantse Gemeente Koudekerke biedt u dit boekje aan. Wij adviseren u dit boekje een plekje te geven

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

WILSBESCHIKKING. (document laatste wensen) Ten name van:..

WILSBESCHIKKING. (document laatste wensen) Ten name van:.. WILSBESCHIKKING (document laatste wensen) Ten name van:.. Deze wilsbeschikking bevat de persoonlijke gegevens van: (Indien gehuwd ook uw geboortenaam invullen). De heer/mevrouw Geboortedatum Bij mijn overlijden

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De doden gedenken 4. Allerheiligen 5. Begrafenissen 6. Conclusies 2 Doelstellingen De

Nadere informatie

Samenwoonrelaties stabieler

Samenwoonrelaties stabieler Anouschka van der Meulen en Arie de Graaf Op 1 januari 25 telde Nederland bijna 75 duizend paren die niet-gehuwd samenwonen. Ten opzichte van 1995 is dit aantal met bijna 45 procent toegenomen. Van de

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas

Artikelen. Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten. Maarten Alders en Han Nicolaas Artikelen Huishoudensprognose 2 25: belangrijkste uitkomsten Maarten Alders en Han Nicolaas Het aantal huishoudens neemt de komende jaren toe, van 7,1 miljoen in 25 tot 8,1 miljoen in 25. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens:

Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens: Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens: Naam: Volledige voornamen: Adres: Postcode en Woonplaats: Telefoonnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Naam vader: Naam moeder: Gehuwd / Gehuwd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 De gemeentelijke begraafplaats 2 De aula Rond-om 3 Soorten graven 4 Urnen en as 5 Soorten urnen graven 6 Aankleding van het graf 7 Het ruimen van graven 7 Tarieven 8 Overige begraafplaatsen

Nadere informatie

WILSBESCHIKKING document laatste wensen

WILSBESCHIKKING document laatste wensen WILSBESCHIKKING document laatste wensen Ten name van Deze wilsbeschikking bevat de persoonlijke gegeven: (indien gehuwd ook uw geboortenaam invullen). De heer/mevrouw Geboortedatum Bij mijn overlijden

Nadere informatie

Onderzoek naar draagvlak voor resomeren. Eindrapport voor Yarden. P-3833, D3 januari 2016

Onderzoek naar draagvlak voor resomeren. Eindrapport voor Yarden. P-3833, D3 januari 2016 Onderzoek naar draagvlak voor resomeren Eindrapport voor Yarden P-3833, D3 januari 2016 > Inleiding Geachte lezer, Amsterdam, januari 2016 Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar het draagvlak

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Woensdrecht Veel mensen denken liever niet na over de dood. Toch krijgen we allemaal tijdens ons leven met de dood te maken. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

Erik de Jong Uitvaartverzorging & begeleiding

Erik de Jong Uitvaartverzorging & begeleiding Naam: Voornamen: Geboortedatum: Onderscheidingen: Adres: Postcode: Levensovertuiging: Telefoon: Erik de Jong Uitvaartverzorging & Wilsbeschikking, draaiboek van de uitvaart man/vrouw Geboorteplaats: ja

Nadere informatie

Concentratie allochtonen toegenomen

Concentratie allochtonen toegenomen Jan Latten 1), Han Nicolaas 2) en Karin Wittebrood 3) Niet-westerse wonen vanouds geconcentreerd in het westen van Nederland. Daarbinnen zijn ze geconcentreerd in de vier grote steden. In 4 bestond procent

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens:

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Persoonlijke gegevens: Wilsbeschikking M V Voornamen: Adres Postcode / woonplaats: E-mail adres: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Geloof / levensovertuiging: Burgerlijke staat: Ongehuwd /

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

BEGRAVEN. of CREMEREN? Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 7

BEGRAVEN. of CREMEREN? Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 7 BEGRAVEN of CREMEREN? Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 7 STOF Een mens bestaat voor meer dan 90% uit water. En er blijft enkel stof van ons over. Dat stemt overeen met de woorden

Nadere informatie

ANTONIUS IN BEWEGING

ANTONIUS IN BEWEGING ANTONIUS IN BEWEGING Laatste wensenlijst Praten over de eigen dood is voor veel mensen niet gemakkelijk. Maar als een naaste overlijdt en je moet de uitvaart regelen, dan kan het troostend zijn als je

Nadere informatie

Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36

Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 Begraven in Veendam Inhoudsopgave Inleiding Klankbordgroep Begraven in Veendam 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 2. Grafsoorten 2.1 Algemene graven 2.2 Particuliere

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.atropos.

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.atropos. Atropos uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Prijsoverzicht 2012 Internet: www.atropos.nl Begrafenis volgens het normale tarief: 2500,-- Bestaande uit: Het

Nadere informatie

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde -2- Wensen bij overlijden en uitvaart Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde Waarom dit boekje Nabestaanden weten soms niet wat de wensen van de overledene

Nadere informatie

vóór dóór Het begrip eeuwig begraven wat vaak gebruikt wordt, is enorm misleidend en niet correct!!

vóór dóór Het begrip eeuwig begraven wat vaak gebruikt wordt, is enorm misleidend en niet correct!! De uitvaartverzorger draagt zorg voor alle wettelijke handelingen die nodig zijn om de complete uitvaart in goede banen te leiden. Tevens coördineert hij met alle betrokken partijen zoals het rouwvervoer,

Nadere informatie

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van:

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats: Gehuwd/samenwonend met: Geloofsovertuiging:

Nadere informatie

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f

https://reports1.enalyzer.com/root/surveymanagement/getblob.aspx?blobid=31bfe83be43e4bf b98809f0f In welke leeftijdscategorie valt u? Number / Percentage Jonger dan 25 jaar; 6% 66 Tussen de 25 en 34 jaar; 120 Tussen de 35 en 44 jaar; 13% 145 Tussen de 45 en 54 jaar; 205 Tussen de 55 en 64 jaar; 28%

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wilsbeschikking

Mijn persoonlijke wilsbeschikking Mijn persoonlijke wilsbeschikking wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals de overledene

Nadere informatie

Begraven in Rotterdam

Begraven in Rotterdam Begraven in Rotterdam Tarieven 2010 Gemeentelijke begraafplaatsen Rotterdam De gemeentelijke begraafplaatsen liggen verspreid over Rotterdam. Elke begraafplaats heeft zijn eigen sfeer en uitstraling. De

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid Wensenformulier In het wensenformulier heb ik aangegeven hoe mijn uitvaart moet worden uitgevoerd. Ik vraag mijn nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren. Opdrachtgever

Nadere informatie

Laatste Wensen Formulier

Laatste Wensen Formulier tel. : 0900-5555560 (meldnummer bij overlijden) mobiel : 06-52 67 6220 e-mail : info@holtlanduitvaartzorg.nl internet : www.holtlanduitvaartzorg.nl Laatste Wensen Formulier Mijn eigen wensen voor mijn

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure

Met vriendelijke groet, Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat een mens een mens zo lief had als ik jou.

Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat een mens een mens zo lief had als ik jou. MEMENTUM Voor de dag van morgen Wanneer ik morgen dood ga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield.

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wilsbeschikking

Mijn persoonlijke wilsbeschikking Mijn persoonlijke wilsbeschikking wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaande is het een geruststellende gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals de overledene

Nadere informatie

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING Persoonlijke gegevens Naam man vrouw Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummers E-mailadres Burgerlijke

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

P u u r e n P e r s o o n l i j k

P u u r e n P e r s o o n l i j k P u u r e n P e r s o o n l i j k Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats:

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Kerncijfers uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. Memorandum no februari 2002

Kerncijfers uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. Memorandum no februari 2002 Kerncijfers 2000 uit de kerkelijke statistiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland Memorandum no. 321 - februari 2002 Jolanda Massaar-Remmerswaal dr. Ton Bernts KASKI beleidsonderzoek naar

Nadere informatie

Veranderde maatschappij Steeds meer individuele keuzes Een andere beleving Milieuvriendelijk Schoon en hygiënisch Degelijk en duurzaam Onderscheidend

Veranderde maatschappij Steeds meer individuele keuzes Een andere beleving Milieuvriendelijk Schoon en hygiënisch Degelijk en duurzaam Onderscheidend Veranderde maatschappij Steeds meer individuele keuzes Een andere beleving Milieuvriendelijk Schoon en hygiënisch Degelijk en duurzaam Onderscheidend karakter Statusverhogende sfeer Hoogstaande kwaliteit

Nadere informatie

Omdat het een algemeen graf betreft, worden er stoffelijke resten van drie personen boven elkaar in begraven. Deze

Omdat het een algemeen graf betreft, worden er stoffelijke resten van drie personen boven elkaar in begraven. Deze GEMEENTEBARENDRECHT INFO Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Telefoonnummer: 14 0180 www.barendrecht.nl Begraven in Barendrecht Begraven is geen alledaags onderwerp. Toch

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:...

Mijn uitvaartwensen. Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Mijn uitvaartwensen nder voorbehoud dat mijn wensen wettelijk, technisch en financieel gezien uitvoerbaar zijn, wens ik dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt gegeven. Daar waar dit niet mogelijk

Nadere informatie

Tarieven cremeren 2015

Tarieven cremeren 2015 Tarieven cremeren 2015 Crematie inclusief gebruik van de accomodatie * Volwassene (ouder dan 12 jaar) 965,00 * Kinderen 1-12 jaar 605,00 * Kinderen jonger dan 1 jaar 450,00 * Foetus jonger dan 24 weken

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Tarieventabel 2014 behorende bij de "Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2014"

Tarieventabel 2014 behorende bij de Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2014 Tarieventabel 2014 behorende bij de "Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2014" betreffende begraven, cremeren, asbestemmingen onderhoudsrechten, accommodatiegebruik en andere lijkbezorgingsrechten 1.

Nadere informatie

Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen. Prijsoverzicht. Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563.

Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen. Prijsoverzicht. Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen Prijsoverzicht Tarieven 2015 Uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Atropos uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan

Nadere informatie

Wilsbeschikking. U kunt dit formulier het beste bij uw belangrijke papieren bewaren of een kopie in bewaring geven bij Funeral Quest.

Wilsbeschikking. U kunt dit formulier het beste bij uw belangrijke papieren bewaren of een kopie in bewaring geven bij Funeral Quest. Wilsbeschikking Een document bedoeld om jouw ideeën en wensen in te verzamelen. Gedachten, gedichten en de praktische zaken. Maar ook vertrouwelijke gegevens voor de nabestaanden. U kunt dit formulier

Nadere informatie

Wensen ten aanzien van mijn uitvaart

Wensen ten aanzien van mijn uitvaart Wensen ten aanzien van mijn uitvaart uw laatste wens met zorg geregeld Geachte heer/mevrouw, Steeds meer mensen vinden het belangrijk om hun laatste afscheid te laten aansluiten bij hun manier van leven.

Nadere informatie

Persoonlijke wensenlijst van:

Persoonlijke wensenlijst van: Persoonlijke wensenlijst van: Oleander Uitvaartzorg Verder gaan bij stil staan Persoonlijke wensenlijst 1 van 8 De uitvaart dient verzorgd te worden door: Oleander Uitvaartzorg Gerestein 12 4003 GG Tiel

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen. Bericht van mijn overlijden graag doorgeven aan: Loonberg 26 4617 NX Bergen op Zoom

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen. Bericht van mijn overlijden graag doorgeven aan: Loonberg 26 4617 NX Bergen op Zoom Bericht van mijn overlijden graag doorgeven aan: Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen Loonberg 26 4617 NX Bergen op Zoom tel. 0164-246664 GSM: 06-51910414 www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl naam: voornamen:

Nadere informatie