Gegevens instroom/uitstroom/doorstroom experimenten. Experimenten Ruim baan voor talent. Bijlage 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevens instroom/uitstroom/doorstroom experimenten. Experimenten Ruim baan voor talent. Bijlage 4"

Transcriptie

1 Gegevens instroom/uitstroom/doorstroom experimenten Experimenten Ruim baan voor talent Bijlage 4 1

2 Tabellen cijfers instroom, doorstroom en uitstroom EXPERIMENTEN SELECTIEVE TOELATING University College Maastricht: experiment flexibele toelating 1 c.q. master Sep + Feb instroom nvt nvt / Instroom 4 in het / nnb studie-advies propedeuse rendement c.q. rendement van de master na 1 jaar (t/m aug) in 1ste half jaar 4 in (sep 24,5 % nvt nvt nvt nvt 5 16,0 % 6 nvt Zie 5 Zie 5 nnb 2006/2007 8,0 % 7 nvt nnb nnb nnb 1 Conform planning in projectvoorstel hanteert UCM een adviesprocedure. 2 september & Februari instroom! 3 Cijfers gelden voor instroom september 2005 (dus exclusief februari 2006) 4 In absolute aantallen! 5 UCM hanteert de term progress rate (PR) (aantal behaalde ECTS / mogelijk te behalen ECTS) voor het monitoren van studievoortgang. Voor de instroom september 2005 geldt dat na 1 jaar 55 % een PR heeft van 1.0 (dus nominaal studeert) en 75% een PR van 0.75 of hoger 6 Februari 2006 nog niet meegeteld; pas bekend in februari 2008! 7 Betreft enkel septemberinstroom 2006/2007 na 2 semester 2

3 Universiteit Maastricht: drie masterprogramma s van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. geselecteerde/ toegelaten 1ste jaar van de c.q. master nvt nvt nvt ELS: 47 ELS: 46 ELS: 26 G&L: 20 G&L: 19 G&L: 13 L&LS: 8 L&LS: 7 L&LS: /2007 ELS: 58 ELS: 58 ELS: 29 G&L: 38 G&L: 38 G&L: 20 L&LS: 19 L&LS: 18 L&LS: 17 nvt nvt nvt nvt ELS: 26 ELS: 1 ELS: 1 G&L: 13 G&L: 0 G&L: 1 L&LS: 4 L&LS: 1 L&LS: /2007 ELS: 29 ELS: 3 nnb nnb G&L: 20 G&L: 2 L&LS: 17 L&LS: 1 studie-advies propedeuse Rendement c.q. rendement van de master na 1 jaar (t/m aug) Studiepunten in in (sep nvt nvt nvt nvt nvt - ELS: 42,3% ELS: 51 G&L: 38,4% G&L: 46 L&LS: nvt L&LS: /2007 nvt nvt nvt nvt ELS = voltijdse master Master European Law School G&L = voltijdse master Globalisation and Law L&LS = voltijdse master Law and Language Studies 3

4 Rijksuniversiteit Groningen: diverse en aan de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanmeldingen - Topmaster Biomolecular Sciences nvt Evolutionary Biology Medical and Pharmaceutical Drug Innovation Nanoscience Totaal Instroom - Topmaster Biomolecular Sciences nvt 5 (3) 7 (3) 5 (4) Evolutionary Biology 8 (4) 8 (3) 7 (4) 10 (4) Medical and Pharmaceutical Drug Innovation 4 (0) 9 (6) 5 (3) 8 (7) Nanoscience 5 (0) 7 (3) 6 (5) 7 (5) Totaal 17 (4) 29 (15) 25 (15) 30 (16) ( ) = waarvan buitenlandse Vertrokken - Topmaster Biomolecular Sciences nvt Evolutionary Biology Medical and Pharmaceutical Drug Innovation Nanoscience Selectieve master Biomolecular Sciences 1 ste jaar van de / nvt nnb 2007/ nnb nnb nnb Selectieve master: Evolutionary Biology 1 ste jaar van de / nvt nvt 2007/ nnb nnb nnb 4

5 Vervolg Rijksuniversiteit Groningen Selectieve master: Medical and Pharmaceutical Drug Innovation 1 ste jaar van de / nnb nnb 2007/ nnb nnb nnb Selectieve master: Nanoscience 1 ste jaar van de / nnb nnb 2007/ nnb nnb nnb 5

6 Hogeschool INHOLLAND: experimenteel programma Talenten Bloeien binnen de Leraren (School of Education) 1 ste jaar van de nvt nvt nvt nvt nvt nvt 2006/ / nnb 6

7 Universiteit van Tilburg: Experiment Selectie aan de poort Bestuurskunde, Faculteit Rechtsgeleerdheid 1 ste jaar van de nvt nvt / Uitval 1 in 1 ste halfjaar Uitval 1 in 2 e half jaar Uitval 1 in jaar / nnb studieadvies Propedeuse Rendement na 1 jaar 3 (t/m aug) Studiepunten in 1 ste half jaar 4 4 in (sepaug) 4 (sep 15 (26%) 7(12%) * 42,79 * 10 (23%) 8(18%) * 39,95 * 2006/ (22%) 8(18%) 16,77 42,56 nnb 1 Uitval betekent aantal dat zich heeft uitgeschreven in de genoemde tijdsperiode. 2 In was er nog geen sprake van een Bindend Studieadvies; ontvingen wel na 1 jaar een schriftelijk studieadvies (15 kregen een negatief advies) 3 Propedeuse Rendement = aantal dat 60 ECTS heeft behaald na 1 jaar 4 = gemiddeld aantal behaalde ECTS door dat cohort. * Deze cellen zijn leeg omdat het aantal behaalde ECTS na een half jaar studie voor deze lichtingen niet nauwkeurig zijn te achterhalen via het administratie-systeem (aangezien de gegevens cumuleren en ze niet zijn gefixeerd na een half jaar). Pogingen om op basis van tentamendata e.d. toch gegevens te verkrijgen leverden een onbetrouwbaar beeld op. 7

8 RSM Erasmus Universiteit Rotterdam: selectie voor International Business Administration * / * Numerus Fixus met 50% decentrale selectie nvt 2006/ nvt nvt studie-advies Propedeuse Rendement na 1 jaar (t/m aug) Studiepunten in in (sep 49 van 305 = 16.0% 120 van 305 = 39.3% van 344 = 25.8% 100 van 344 = 29.0% nvt 2006/2007 nvt nvt 23.5 nvt nvt 8

9 Universiteit Utrecht / University College Utrecht: Selectie aan de poort c.q. master / / nnb nnb studie-advies propedeuse Rendement c.q. rendement van de master na 1 Studiepunten in in (sep feb jaar 2) jaar (t/m aug) % 26,48 (6.885) 60,48 (14.940) 92,18 (22.493) % 25,6 (5.985) 60,50 (12.788) 93,29 (19.126) 2006/2007 nvt nvt 26,34 (6.060) nnb nnb 9

10 Roosevelt Academie: Opleiding - Liberal Arts & Science - selectie aan de poort, incl. niet herinschr / nnb nnb Propedeuse BSA rendement in na 1 jaar 1 ste half (t/m aug) jaar in (sep feb in% jaar 2) nvt 91% 29,67 64,10 96,26 nvt 86% 29,75 62 nvt 2006/2007 nvt nvt 33,55 nvt nvt 10

11 Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap: selectie aan de poort, Bestuur & Organisatiewetenschap, REBO UU geselecteerde/ toegelaten c.q. master (num.fix) (selectie) /2007 (selectie) /2008 (selectie) (num.fix) (selectie) /2007 (selectie) /2008 (selectie) 89 0 nnb nnb studieadvies propedeuse Rendement c.q. rendement van de master na 1 jaar (t/m aug) Studiepunten in in (sep t/m nvt 59 21,73 54,69 76,36 nvt 64 23,69 55,54 75, /2007 nvt 48 24,97 55,19 nnb 11

12 Hogeschool Zuyd: Logopedie (experiment selectie) 100 nvt 100 * / * In het studiejaar werd het intake-assessment als proefpilot enkel adviserend gehanteerd. ** De toelatingsprocedure loopt nog ( ) Uitval in jaar 2 2 ste half jaar *** 2006/ *** nvt nvt *** tm studie-advies Propedeuse Rendement na 1 jaar (t/m aug) Propedeuse rendement na 2 jaar (t/m aug) in in (sep 10% 45% 66% Niet berekend 7% 38% 53% *** Max: 73% 2006/2007 nvt nvt nvt nvt nvt *** tm

13 EXPERIMENT COLLEGEGELDVERHOGING Vrije Universiteit Amsterdam: master Social Psychology / nvt studie-advies propedeuse Rendement c.q. rendement van de master na 1 jaar (t/m aug) Studiepunten in in (sep 94% 93% nb nb nvt 2006/2007 nvt 100% nb nb nvt 13

14 Hotelschool Den Haag: Hotelmanagement c.q. master 2006/2007 nb nb nb / nvt nvt studie-advies propedeuse Rendement c.q. rendement van de master na 1 jaar (t/m aug) Studiepunten in 2006/2007 nb nb 35 a 40 gemiddeld in nvt (sep nvt 14

15 SELECTIE EN COLLEGEGELDVERHOGING Hogeschool Zuyd: Fysiotherapie (selectie en collegegelddifferentiatie) * ** NL Deelnemers selectie 79 totaal aantal ca 160 geselecteerde/ toegelaten 40 (+28 op wacht/lotingslijst) D Deelnemers inclusief wachtlijst 38 NL Deelnemers selectie 107 latere (= te laat) circa (inclusief wachtlijst) 82 D Deelnemers (inclusief wachtlijst) /2007 NL Deelnemers selectie (inclusief wachtlijst) 77 D Deelnemers selectie (inclusief wachtlijst) (20 wel geschikt, maar geen plaats) 2007/2008 NL Deelnemers selectie (inclusief wachtlijst) pm D Deelnemers selectie (inclusief wachtlijst) (30 wel geschikt, maar geen plaats) * Naast instroom van Nederlandse (NL) kent de een instroom van Duitse cursisten (D) die een jaar een in hoge mate vergelijkbaar programma volgen om daarna in de hoofdfase in te stromen. De wijze van selectie is vergelijkbaar. ** De hanteert een instellingsfixus van 80 plaatsen. In 2004 is gebruik gemaakt van de mogelijkheid die lotingsen hebben om de helft van de plaatsen toe te wijzen op basis van decentrale selectie. 37 pm 15

16 Vervolg Hogeschool Zuyd: Fysiotherapie (selectie en collegegelddifferentiatie) Instroom in 1 ste jaar van de * * * * * 79 NL + 38 D *** 2006/ *** nvt Nvt *** tm studieadvies Propedeuse rendement na 1 jaar (t/m aug) Propedeuse rendement na 2 jaar (t/m aug) Studiepunten in studiepunt en (cumulatief ) in (sep 14% + 8% 15% + 13% 63% + 68% Niet berekend 11% + 10% 5% + 20% 48% + 61% *** (max: 66% + 88%) 2006/2007 nvt nvt nvt nvt nvt *** tm

17 Hogeschool INHOLLAND: Bachelor in Business Administration c.q. master nvt nvt nvt / nvt nvt nvt nvt / nvt nvt studie-advies propedeuse Rendement c.q. rendement van de master na 1 jaar (t/m aug) Studiepunten in in (sep nvt nvt nvt nvt nvt ,15 72, / ,57 61,66 nvt Comments per studie jaar kan een student 80 punten behalen, in totaal zijn er 596 punten behaald door 11, gemiddeld dus 54 per student 2006/2007 tot Februari hebben wij 2 periode gehad, ieder periode kan per student 20 behaald worden, tot Februari dus 40 per student. 17

18 Internationale Hogeschool Breda (NHTV): Media en Entertainment management Studenten 1 ste jaar van de / (275) Toelichting: - In het jaar 05/06 is de selectiemethode die ook voor aanvang van het experiment gebruikt werd gehanteerd: selectie op basis van sollicitatiebrief, CV en standaardvragenlijst. - In het jaar 06/07 is voor het eerst het in het kader van Ruim baan voor talent ontwikkelde intake assessment gebruikt. Het ontwikkelde selectie-instrument bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan het eerste een zelfassessment is. Tussen haakjes staat het aantal aanmelders voor het zelfassessment (275), Het aantal dat de gehele selectieprocedure heeft doorlopen is in 06/07 is ste jaar van de (5,4%) 30 (23,4%) 7 (5,4%) (2,7%) 24 (16%) is nog / (6,4%) nnb nnb studieadvies Propedeuse Rendement na 1 jaar (t/m aug) Studiepunten in in (sep 15 (11,7%) 44 (34,4%) 34,91 53,33 73,03 15 (10,0%) 40 (26,7%) 21,96 54,59 81, /2007 nvt nvt nvt nvt nvt Toelichting: - Propedeuserendement na een jaar en aantallen negatieve studieadviezen zijn nagenoeg gelijk gebleven; - In de kolom is opgenomen: behaald door niet-studiestakers. - Halfjaarcijfers worden beïnvloed door inlevermoment van cijfers door docenten. - door niet studiestakers licht gestegen, van 53,33 naar 54,59: met 2,4%. Conclusie: Op basis van deze cijfers kan geconcludeerd worden dat het ruim baan voor talent experiment heeft geleid tot een fikse daling van de uitval en een lichte stijging van het aantal behaald door niet studiestakers voor het academisch jaar 0506 ten opzichte van Het zelfassessment binnen het selectie-instrument heeft in 2006 een sterke selecterende werking gehad, waarschijnlijk doordat een beter beeld bij potentiële van de sinhoud en gewenste competenties. 18

19 FLEXIBELE TOELATING Hogeschool Windesheim: experiment flexibele toelating 2006/ * 31** 31*** Toelichting In totaal 150 informatie verzoeken, waarvan 78 geen belangstelling hadden voor ons aanbod van School of social work en van School of engineering and design Totaal aantal 72 * School of social work ( SPH, MWD en CMV) 54 School of Engineering and design (Werktuigbouw, 18 Electrotechniek, Industrieel Product ontwerpen en Technische Bedrijfskunde) ** Specificatie naar voor School of Social work totaal toegelaten 21 Havo (zonder diploma) 9 Vwo (zonder diploma) 3 Mbo 3 (met diploma) 2 Mbo 4 (zonder diploma) 7 ** School of engineering and design totaal 10 toegelaten Havo (zonder diploma) 2 Vwo (zonder diploma) 1 Mbo 3 (met diploma) 2 Mbo 4 (zonder diploma) 5 *** Specificatie naar skeuze School of Social work: School of engineering and design: MWD 8 Techn. Bedrijfskunde 4 CMV 8 Industrieel Product Ontw. 2 SPH 5 Electrotechniek 3 Werktuigbouw 1 19

20 Fontys Hogescholen: Flexibele toelating VWO 6 35 VWO 5 4 HAVO 5 53 MBO 4 5 MBO 3 3 Anders 2 Totaal 102 VWO 6 30 VWO 5 8 HAVO 5 82 MBO 4 13 MBO 3 14 Anders 6 Totaal 153 VWO 6 48 VWO 5 9 HAVO 5 63 MBO 4 9 MBO 3 4 Anders 16 Totaal 149 geselecteerde/ toegelaten VWO 6 21 VWO 5 2 HAVO 5 17 MBO 4 4 MBO 3 3 Anders 1 Totaal 48 geselecteerde/ toegelaten 2006/2007 VWO 6 25 VWO 5 7 HAVO 5 27 MBO 4 5 MBO 3 4 Anders 3 Totaal 71 geselecteerde/ toegelaten 2007/2008 VWO 6 30 VWO 5 8 HAVO 5 15 MBO 4 4 MBO 3 0 Anders 6 Totaal 63 1 ste jaar van de VWO 6 20 VWO 5 2 HAVO 5 17 MBO 4 4 MBO 3 3 Anders 1 Totaal 47 1 ste jaar van de 2006/2007 VWO 6 25 VWO 5 7 HAVO 5 27 MBO 4 4 MBO 3 3 Anders 3 Totaal 69 1 ste jaar van de 2007/2008 VWO 6 29 VWO 5 8 HAVO 5 15 MBO 4 3 MBO 3 0 Anders 6 Totaal 61 In totaal hebben zich in het studiejaar 169 personen ingeschreven voor de test. Na een eerste preselectie op formele criteria resteerden er 102 personen, hierboven aangeduid als. Daarvan zijn 48 personen geselecteerd voor onderwijsdeelname. 1 persoon trok zich direct na de test terug en schreef zich niet in voor onderwijsdeelname in het studiejaar. In het studiejaar schreven zich 244 personen in voor de test. Na de preselectie op formele criteria resteerden er 153 personen. Daarvan zijn 71 personen geselecteerd voor onderwijsdeelname. 2 personen trokken zich direct na de test terug en schreven zich niet in voor onderwijsdeelname in het studiejaar 2006/2007. In het studiejaar 2006/2007 schreven zich 273 personen in voor de test. Na de preselectie resteerden 149 personen. Daarvan zijn 63 personen geselecteerd voor onderwijsdeelname. 2 personen trokken zich direct na de test terug en schreven zich niet in voor onderwijsdeelname in het studiejaar 2007/

21 HONOURS PROGRAMMA S UNIVERSITEITEN Technische Universiteit Eindhoven: naar een honours programme aan de TUE geselecteerde/ toegelaten 1 ste jaar van de c.q. master 2006/ nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 2006/ nvt studie-advies propedeuse Rendement c.q. rendement van de master na 1 jaar (t/m aug) Studiepunten in in (sep nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 2006/2007 nvt nvt nvt 1 nvt nvt 1 Opmerking TU/e: totaal aantal voor het TU/e Honours Programma bedraagt 30 credits extra bovenop reguliere bachelor (en tellen dus niet mee bij behaalde ) Deze 30 credits worden verdeeld over 2 jaar. De credits zijn niet verdeeld over de verschillende activiteiten. Studenten halen het TU/e Honours Programme in zijn geheel óf niet. Het is dus niet mogelijk om te halen tijdens het TU/e Honours Programme. 21

22 Universiteit Utrecht: honours programma Culturele Antropologie geselecteerde/ toegelaten 1 ste jaar van de c.q. master Culturele Antropologie c.q. master Latijns Amerika Studies / Totaal HP Totaal HP Totaal HP Totaal HP 113 nvt 20 nvt 4 nvt 20 nvt 100 nvt 10 nvt 3 nvt 14 nvt 2006/ nvt nvt nvt Neg. studieadvies propedeuse Rendement c.q. rendement van de master Culturele propedeuse Rendement c.q. rendement van de master Latijns studieptn in studieptn (cumulatief in ) studieptn (cumulatief sep Antropologie na 1 jaar (t/m aug) Amerika Studies na 1 jaar (t/m aug) Totaal HP Totaal HP Totaal HP nvt 40% *) 90% 27,30 nvt 48,47 nvt 80,02 nvt nvt 25% *) 88% 26,33 nvt 52,33 nvt nnb nvt 2006/2007 nvt nnb nnb nnb nvt nnb nvt nnb nvt *) van cohort heeft per 1 mei % de MA afgerond Van cohort heeft per 1 april % de MA afgerond 22

23 Universiteit Utrecht: Faculteit Geo-wetenschappen BA Totaal+ HP++ nvt nvt nvt nvt /2007 nvt nvt zuivere eerstejaars (dus exclusief pre-master) ++ starters in het HP zijn eerste en tweedejaars, of zelfs derdejaars in de pilot fase Totaal HP Totaal HP Totaal HP * * 2006/ * nnb nnb nvt nvt * uitval HP, niet uit het reguliere programma studie-advies propedeuse Rendement c.q. rendement van de master na 1 jaar (t/m Studiepunten in in (sep aug) Totaal HP Totaal HP# Totaal HP# Totaal HP# Nvt nb 30 49,2 54 nb 86,2 Nvt nb 30 nb 60 nb /2007 Nvt nnb nnb 22,7 32,9 nnb nnb nvt nvt # Exclusief extra honourspunten 23

24 Universiteit Utrecht: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur en Organisatie Utrecht Law College (Honoursprogramma) geselecteerde/ toegelaten 1 ste jaar van de c.q. master / Totaal 1 HP 2 Totaal HP Totaal HP Totaal HP / nvt nvt studie-advies propedeuse Rendement c.q. rendement van de master na 1 jaar (t/m Studiepunten in in (sep aug) Totaal HP Totaal HP Totaal HP Totaal HP % 75% 19,83 27,07 36,78 53,96 54,33 84, / % 61% 20,44 26,80 34,9 49,67 nvt 1Bij de kolom totaal wordt uitgegaan van de voltijd, inclusief honoursprogramma. 2 HP = Honoursprogramma (ULC) Let op: de gemiddelde berekening in Vervolg tabel 2 is gedaan door telkens het totaal aantal behaalde ECTS te delen door de Instroomaantallen (bijv. 806 en 77 in 2005) en dus zonder rekening te houden met de uitval. 24

25 Universiteit Leiden: Opleiding Geschiedenis Propedeuse Geschiedenis geselecteerde/ toegelaten 1 ste jaar van de c.q. master * BA: BA: 179 MA: 42 MPhil / BA: 238 MA: 66 MPhil: 8 * Er zijn momenteel geen selectie-experimenten bij Geschiedenis in Leiden, wel is er aan het eind van het eerste studiejaar een Bindend Studie Advies. Alle worden dus in principe toegelaten. ** Vanaf 2005 is er na de BA-studie een MA History van 1 jaar of een MPhil van 2 jaar. Voor de MPhil bestaat een selectieprocedure. Instroom in de BA Honours Class (2 e jaar vd BA) nvt* 2006/ nvt* * Omdat het om een éénjarig studieonderdeel gaat, is uitval in jaar 2 niet van toepassing. BA Honours Tutorial (3 e jaar vd BA) / nvt BA Honours Research Seminar (3 e jaar van de BA) / nvt reguliere BA-programma (1/9 31/8) 135* n/a n/a n/a 140* n/a n/a n/a 2006/2007 n/a n/a n/a n/a * Het gaat hier om het aantal dat aan het tweede jaar van het BA-programma begint na de propedeuse (in voldoende mate) te hebben afgerond. 25

26 Erasmus Universiteit Rotterdam: honours programma over grenzen geselecteerde/ toegelaten 1 ste jaar van de c.q. master 2006/2007 nb nb nb nvt Nvt 26

27 Univerisiteit Twente: honours track 2006/ c.q. master 2006/ nb nb studie-advies propedeuse Rendement c.q. rendement van de master na 1 jaar (t/m aug) Studiepunten in in (sep 2006/2007 nvt nvt nvt nvt 27

28 HONOURS PROGRAMMA S HOGESCHOLEN Koninklijk Conservatorium Den Haag / Conservatorium van Amsterdam: Toptalent (Muziek) c.q. master 2006/ (hp) 32 (hp) 184 (gehele master) 2006/ nvt nvt studie-advies propedeuse Rendement c.q. rendement van de master na 1 jaar (t/m aug) Studiepunten in in (sep t/m feb jaar 2) 2006/2007 nvt 87 %* nvt** nvt nvt * van de 184 zijn 160 doorgestroomd naar het tweede masterjaar in 2007/2008 ** het honoursprogramma is een extra voorziening en wordt niet uitgedrukt in 28

29 Christelijke Hogeschool Ede: Journalistiek c.q. master 2006/ / nvt Nvt 29

30 Hanzehogeschool Groningen: Opleiding Vastgoed en Makelaardij* *gestart in september 2006 na behalen van propedeuse (geen eerste jaars HP instroom) c.q. master Nvt Nvt 170 Nvt Nvt / /2008 (buiten evaluatie) % (over een jaar) nnb nnb (weinig) % (over een jaar) nnb nnb (weinig) 2006/ % (over een jaar) nnb nnb (weinig) Nb. Honoursprogramma start in 2e jaar van de! studieadvies propedeuse Rendement na 1 jaar (t/m aug) in jaar in (sep 11% nnb nnb nnb 14% nnb nnb nnb 2006/ % nnb nnb nnb 30

31 Hogeschool Arnhem en Nijmegen: Opleiding Verpleegkundige Studies (HBOV) Bachelor with Honours Nursing programma (propedeuseprogramma)* c.q. master 2006/ ** 14*** 2006/ **** nb * programma bestaat uit een propedeuseprogramma. Na afloop van de propedeuse wordt definitief bepaald of in het Honours hoofdprogramma mogen instromen. Eis is dat ze 67,5 van het (verzwaard) propedeuseprogramma hebben gehaald en, na een betere kennismaking met het Honoursprogramma gemotiveerd zijn om in het Honourshoofdprogramma in te stromen. ** 6 ingestroomd in Honours hoofddprogramma, hebben voldaan aan de gestelde eisen van de voorselectie ***instroom in het (zie ook tabel 2) ****4 mochten niet doorstromen omdat ze de vereiste niet hebben gehaald, 2 zijn gestopt met het BHN programma vanwege privé omstandigheden en 2 zijn gestopt omdat ze onvoldoende gemotiveerd waren. 31

32 Hogeschool Utrecht honoursprogramma FEM: Topclass Economie en Management 1 ste jaar van het programma n.v.t (pilotgroep) 2006/ Instroom in Uitval in Uitval in Uitval in Uitval in Uitval in het 1 ste jaar 2 de jaar 2 jaar 2 jaar 3 van het 1 ste half half jaar 1 ste half 2 de half 1 ste half programma jaar jaar jaar jaar / studieadvies (indien van toepassing) Propedeuse rendement na 1 jaar (t/m augustus) Studiepunten in 1 ste half jaar in in jaar 2 n.v.t /2007 n.v.t. 3 In jaar 3 32

33 Hogeschool Utrecht - honoursprogramma FNT: Masterclass Integrated Product Development* *daadwerkelijke start van het honoursprogramma FNT heeft plaatsgevonden op geselecteerde/ toegelaten 1 ste jaar van het programma 2006/2007 ( ) Aangemeld op basis van een preselectie van 7,0 of hoger als gemiddelde en geen studievertraging Propedeuse Bindend rendement studieadvies na 1 jaar in in in jaar 2 in jaar 3 (indien van (t/m 1 e half jaar toepassing) augustus) 2006/ nvt Instroom in het 1 e jaar Uitval in jaar 1 Uitval in jaar 1 Uitval in jaar 2 Uitval in jaar 2 Uitval in jaar 3 van het 1 e half jaar 2 e half e half jaar 2 e half e half jaar programma (van tot / nvt nvt nvt nvt Propedeuse Bindend rendement studieadvies na 1 jaar in in in jaar 2 in jaar 3 (indien van (t/m 1 e half jaar toepassing) augustus) (van..- tot ) (van..- tot ) (van..- tot ) (van..- tot ) 2006/2007 nvt nvt 33

34 Gerrit Rietveld Academie ism Universiteit van Amsterdam: honoursprogramma Kunst, wetenschap en praktijk c.q. master 2006/ nvt (programma) 2006/ (+1 in febr) 4 nvt nvt studie-advies propedeuse Rendement c.q. rendement van de master na 1 jaar (t/m aug) Studiepunten in in (sep 2006/2007 nvt nvt

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen

DUO / afdeling Loting. Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen DUO / afdeling Loting Jaarverslag Numerus Fixus-opleidingen Studiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING VERSLAGEN... 5 Wetenschappelijk Onderwijs... 8 Opleidingsfixus... 9 B Biomedische Wetenschappen...

Nadere informatie

Inventarisatie van Nederlandse en buitenlandse honoursprogramma s in de masterfase

Inventarisatie van Nederlandse en buitenlandse honoursprogramma s in de masterfase Honours in de master Inventarisatie van Nederlandse en buitenlandse honoursprogramma s in de masterfase Stan van Ginkel (IVLOS) Pierre van Eijl (IVLOS) Mededeling nr. 94 van het IVLOS Interfacultair Instituut

Nadere informatie

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam UNVERSITAIRE COMMISSIE ONDERWIJS Werkgroep Studiesucces Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam Iedereen heeft een mening over het onderwerp studiesucces en denkt te weten wat de oorzaken zijn van

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013

INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013 INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit d.d. 19 januari 2012, nr. I REGELS VAN PROCEDURELE AARD Artikel 1 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Leren excelleren. Excellentieprogramma s in het HBO: een overzicht

Leren excelleren. Excellentieprogramma s in het HBO: een overzicht Leren excelleren Excellentieprogramma s in het HBO: een overzicht Leren excelleren Excellentieprogramma s in het HBO: een overzicht Resultaten van de landelijke inventarisatie 2009-2010 Marca Wolfensberger

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten

Rapportage Toplijsten Rapportage Toplijsten www.qompas.nl Jaaroverzicht top-50 opleidingen: Verpleegkunde - verloskunde van HZ University best bekeken opleiding 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 30 augustus

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013

Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten. Monitor 2013 Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten Monitor 2013 Ernest Berkhout

Nadere informatie

Overzicht kwaliteitsverbeteringen voor onderwijs en begeleiding per instelling die deelneemt aan experiment uitbreiding bindend studieadvies

Overzicht kwaliteitsverbeteringen voor onderwijs en begeleiding per instelling die deelneemt aan experiment uitbreiding bindend studieadvies Bijlage Overzicht kwaliteitsverbeteringen voor onderwijs en begeleiding per instelling die deelneemt aan experiment uitbreiding bindend studieadvies Amsterdam University College (AUC) De Amsterdam University

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan HAVO 5 LOB begeleiding Door mentor en decaan LOB in bovenbouw HAVO 40 uur: 20 uur H4 en 20 uur H5 Mentorles LOB + thuis Open dagen Aansluitingsprogramma individueel Portfolio ivm verantwoording/gesprek

Nadere informatie

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Oktober 2012 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Nadere informatie

Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel

Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Amsterdam, december 2014 In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Emina van den

Nadere informatie