WPO Interactief. Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WPO Interactief. Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 WPO Interactief Gebruikershandleiding 1

2 Inhoudsopgave 1. Introductie WPO Methodiek... 4 Doelstelling... 4 Achtergrond... 4 Structuur van de werkplekopleiding... 4 De rol van de werkplekopleider Benodigdheden en technische vereisten WPO Interactief opstarten en gebruiken... 6 Zelfstandig oefenen met losse lessen... 6 Zelfstandig oefenen via leerroute... 7 Intensief oefenen via WPO dashboards Dashboard werkplekopleider Overzicht: wat vind ik waar? Deelnemersdossiers Lessen klaarzetten Voortgang monitoren en notities bekijken Dashboard deelnemer Overzicht: wat vind ik waar? Instructievideo: hoe werkt het? Lessen maken Resultaten: prestatiekaart/portfolio Vragen en contact Bijlage 1. Pop-ups toestaan

3 1. Introductie WerkPlekOpleiden De SBCM-methode voor werkplekopleiden (WPO) is een speciaal voor de sector ontwikkelde methode om bij medewerkers op systematische wijze werknemerscompetenties te ontwikkelen. Met WPO leert de medewerker in een combinatie van leren en werken in de eigen werkomgeving houding en gedrag aan volgens een vaste structuur. De werkleider wordt hierbij werkplekopleider. WPO Interactief WPO Interactief is de interactieve e-learningmodule met WPO instructies en oefeningen voor SWmedewerkers. De e-learning bestaat uit gepersonaliseerde dashboards voor begeleider en deelnemer en uit 120 interactieve lessen. De module bevat animaties, video s, foto s, informatiepagina s en oefeningen. De methodiek WerkPlekOpleiden wordt al enkele jaren aan de sector aangeboden als een combinatie van coachen/begeleiden door werkleiders met ondersteuning van schriftelijk materiaal. WPO Interactief is een nieuwe aanvulling op deze methodiek om algemene werknemerscompetenties te ontwikkelen. E-learning in de SW E-learning is een leermethode die zich kenmerkt door de combinatie van animaties en foto's, filmpjes, teksten en spraak. In de praktijk wordt e-learning veel gebruikt als blended learningmiddel, waarbij online leren wordt gecombineerd met contactonderwijs en praktijkopdrachten. Een groot voordeel van e-learning is dat de deelnemer in grote mate zelfstandig aan de slag kan met het cursusmateriaal, daar de computer deels de rol van begeleider op zich kan nemen. Kenmerkend voor e-learning is ook het interactieve aspect. Er is veel afwisseling in de manier waarop informatie wordt aangeboden en de deelnemer bepaalt zelf zijn eigen werktempo. Deelnemers blijven geactiveerd door de ze afwisseling. E-learning maakt het mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende niveaus van werknemers. Deze leermethode is dan ook uitermate geschikt voor werknemers die op een lager niveau werken. SBCM heeft daarom een e-learningportal voor de SW ontwikkeld. Op de portal (www.oefenen.nl/sw) staan diverse e-learningmodules gericht op het ontwikkelen en op niveau houden van de SW-medewerkers. Gebruik van deze handleiding In deze handleiding vindt u alle informatie die nodig is om met WPO Interactief aan de slag te kunnen. Hoe werkt het programma? Waar vind ik welke informatie? Hoe kan ik de voortgang en resultaten inzien? Etc. 3

4 2. WPO Methodiek Doelstelling De methodiek WPO heeft als doel om algemene werknemerscompetenties te ontwikkelen om arbeidsmogelijkheden volop te benutten en zo doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt te bevorderen. Het doel van werkplekopleiden is om niet uitsluitend productief te werken, maar ook doelgericht op te leiden of te leren. Reflectie op arbeid en leerervaringen is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Achtergrond De kern van werkplekopleiden is dat leren en werken worden geïntegreerd. Aan de basis van werkplekopleiden voor de SW staat het zelfevaluatiemodel. Ervaringsleren staat centraal en de persoon leert vooral op basis van feedback en reflectie. Er is daarbij een belangrijke rol weggelegd voor coaching, om zo de effecten van bepaald gedrag te verhelderen. Structuur van de werkplekopleiding Het programma dat medewerkers en hun werkplekopleider met elkaar doorlopen bestaat uit vijf verschillende onderdelen: De rol van de werkplekopleider De werkplekopleider begeleidt de deelnemer tijdens het WPO traject. Taken van de werkplekopleider zijn: observeren, introduceren van de opdracht en het leerdoel, opdrachten aanreiken, coachen op de werkvloer, begeleiden bij reflectie, nabespreken en beoordelen van opdrachten. Voor meer informatie over de methodiek WPO kunt u de gehele methodiekbeschrijving raadplegen, welke te vinden is in het WPO Interactief Dashboard. 4

5 3. Benodigdheden en technische vereisten Benodigdheden Om met WPO Interactief aan de slag te gaan moet u beschikken over een computer/laptop/tablet met een video- en geluidskaart. Het medium dient te beschikken over een goed werkende internetverbinding. Internetbrowser WPO Interactief werkt op de volgende browsers: Internet Explorer versie 9 of nieuwer, Google Chrome, Safari, Firefox. Indien u niet over een juiste browser beschikt kan het zijn dat niet alle elementen van WPO Interactief goed worden weergegeven. Het installeren van een nieuwe browser is eenvoudig, veilig en geheel gratis. Internet Explorer 10 Google Chrome Firefox Safari Geluid WPO Interactief is volledig auditief ondersteund. Zorg er dus voor dat het geluid op uw medium aan staat. Het gebruik van een koptelefoon is aan te raden. Pop ups toegestaan Omdat de lessen van WPO Interactief openen in een pop up venster is het noodzakelijk dat de popups in de browser zijn toegestaan. Op de meeste computers is de Pop-up-blokkering standaard ingeschakeld. Zie Bijlage 1. Pop-ups toestaan voor meer informatie. Tip: U kunt de weergave van een pop-up venster toestaan door op CTRL te drukken wanneer u een les aanklikt om te openen. Twee vensters Op de achtergrond blijft altijd het dashboard zichtbaar. Op deze manier kunnen begeleider en deelnemer altijd naar het resultatenoverzicht of naar een andere les toe. Dit betekent dat u met WPO Interactief met twee vensters of tabbladen werkt. 5

6 4. WPO Interactief opstarten en gebruiken Een deelnemer kan via de oefenportal van SBCM aan de slag met de WPO cursus door in te loggen op Er zijn drie manieren om met WPO Interactief te werken: 1. Deelnemer kiest zelf een les uit om te maken en gaat zelfstandig aan de slag. 2. Deelnemer maakt een of meerdere lessen die klaarstaan in zijn leerroute. 3. Deelnemer en begeleider gaan intensief oefenen via de dashboards. Zelfstandig oefenen met losse lessen De deelnemer logt in via en selecteert onder WERK het programma WPO Interactief. Nu kan hij willekeurig één van de 120 lessen opstarten. Er is geen docent of werkplekopleider nodig. Er is ook geen volgsysteem. 6

7 Zelfstandig oefenen via leerroute De deelnemer logt in via en kiest in het menu voor LEERROUTE. Hier staan losse lessen uit WPO Interactief klaar die de docent via oefenen.nl/sw heeft toegevoegd aan de leerroute van de deelnemer. 7

8 Een docent kan in oefenen.nl/sw eenvoudig een aantal lessen van WPO Interactief toevoegen aan de leerroute van een deelnemer door in te loggen op Intensief oefenen via WPO dashboards De deelnemer logt in via en selecteert onder werk het programma WPO Dashboard. Hij komt dan terecht in zijn persoonlijke dashboard, waar de docent lessen voor hem kan klaarzetten. De begeleider logt in via Hij ziet links onder aan het menu de knop WPO Dashboard staan. 8

9 Als de begeleider hier op klikt komt hij in zijn WPO dashboard terecht. Dat ziet er als volgt uit: Via deelnemers koppelen/wijzigen kan de begeleider deelnemers actief koppelen. Achter de knop deelnemers koppelen/wijzigen zijn alle deelnemers zichtbaar die ooit via het dashboard hebben benaderd. Hier kan de begeleider nu een deelnemer actief koppelen. Daarmee geeft de begeleider aan dat hij op dit moment met die deelnemer aan de slag wil binnen WPO Interactief. Als de begeleider op koppelen heeft geklikt, staat de deelnemer in het actieve deelnemersoverzicht (zie hierboven). Let op: het is hiervoor wel noodzakelijk dat de deelnemer minimaal één keer op het programma WPO Dashboard heeft geklikt via Pas dan is de deelnemer zichtbaar in het WPO Dashboard van de begeleider (dit om te voorkomen dat er onnodig veel koppelingen in het dashboard plaatsvinden). Zelf extra accounts aanmaken Eenmaal ingelogd kan de werkplekopleider bij deelnemers koppelen ook zelf accounts voor zijn deelnemers aanmaken (dit loopt dan niet via Hiervoor dient hij een loginnaam en paswoord te verzinnen dat hij vervolgens kan doorgeven aan de deelnemer. Met die aangemaakte gegevens kan de deelnemer vervolgens via inloggen. Deelnemer en werkplekopleider zijn nu automatisch aan elkaar gekoppeld en kunnen aan de slag met WPO Interactief. Zie voor verdere toelichting over dit onderdeel pagina 10 van deze handleiding. 9

10 5. Dashboard werkplekopleider Overzicht: wat vind ik waar? Nadat de werkplekopleider is ingelogd via komt hij terecht op zijn eigen persoonlijke dashboard. Hier kan hij deelnemers aan zijn account koppelen, lessen toewijzen en voortgang en resultaten inzien. De afbeelding hieronder laat zien waar welke informatie op het dashboard te vinden is. Hier zijn de handleidingen van de WPO methodiek en de e-learning WPO Interactief te vinden. Hier vindt de begeleider alternatieve opdrachten, handleidingen portfolio en een WPO certificaat voor de deelnemer. Via deze knop kan een begeleider deelnemers aan zijn eigen account koppelen. Hier verschijnen de namen van de deelnemers die gekoppeld zijn aan de begeleider. Door op een naam te klikken komt de begeleider in het dossier van die deelnemer. Hier is een overzicht van de inhoud van de cursus te vinden: componenten, competenties en ontwikkellijnen. Interactieve instructievideo (ontwikkeld voor de deelnemer) waarin mascotte Sophie uitlegt hoe het e-learningprogramma werkt. 10

11 Deelnemers koppelen Hier zijn de deelnemers te vinden die aan de werkplekopleider zijn verbonden. Door op Koppelen te klikken, wordt de deelnemer toegevoegd aan het deelnemersoverzicht in het dashboard van WPO Interactief. Met loskoppelen wordt de deelnemer weer verwijderd. Deelnemer koppelen of loskoppelen aan het dashboard. Voor- of achternaam wijzigen of een nieuw wachtwoord aanmaken indien deelnemer dit vergeten is. Deelnemer definitief verwijderen (let op: ook resultaten gaan verloren!) De werkplekopleider kan hier zelf accounts aanmaken voor medewerkers die WPO Interactief gaan gebruiken. Hiervoor moet een login-naam en paswoord worden ingegeven, evenals een voor- en achternaam. Met die gegevens kan de WPO deelnemer daarna inloggen op 11

12 Deelnemersdossiers Van elke gekoppelde deelnemer kan de werkplekopleider het dossier inkijken. Hier vindt de werkplekopleider het overzicht van alle 20 componenten van WPO en kan hij de huidige stand van zaken betreffende de deelnemer inzien. De begeleider kan hier de startniveaus als resultaat van de observatie invoeren. Ook kan hij lessen klaarzetten en de resultaten van reeds geoefende lessen inzien. Voor een totaaloverzicht van de voortgang/resultaten kan de begeleider ook de prestatiekaart van de deelnemer inzien. Observatie: startniveaus markeren In de praktijk wordt geobserveerd wat het huidige niveau van de deelnemer is. Na de observatie stellen werkplekopleider en deelnemer samen vast welke competenties reeds in het bezit zijn en aan welke competenties nog gewerkt gaat worden. Als in de praktijk is bewezen dat een competentie al op een van de niveaus in bezit is, kan de werkplekopleider dat aangeven door het bij dat niveau behorende blokje te markeren als startniveau. Dat kan door te klikken op het grijze blokje en te kiezen voor: Het kan ook voor komen dat een deelnemer een component al helemaal beheerst (op alle niveaus). In dat geval worden alle grijze blokjes als startniveau gemarkeerd. Wanneer een competentie nog in zijn geheel eigen gemaakt moet worden en de deelnemer dus op niveau A moet beginnen, markeert de werkplekopleider het blokje onder startniveau als startniveau. Dit maakt dan duidelijk dat er is geobserveerd op de competentie en dat de deelnemer op het laagste niveau, niveau A, moet starten. 12

13 Voorbeeld: De deelnemer heeft in de praktijk laten zien dat hij de competentie 2.1 Overleggen over de werkzaamheden al op niveau B in bezit heeft. De deelnemer gaat starten met oefenen op niveau C. Wat competentie 2.2 Houdt rekening met werkzaamheden van anderen betreft moet de deelnemer nog op het laagste niveau beginnen. Daarom is daar alleen het startniveau groen gemarkeerd, zodat wel duidelijk is dat op deze competentie is geobserveerd. Lessen klaarzetten Na de observatie wordt bepaald aan welke competentie de medewerker als eerste gaat werken. De les die bij die competentie hoort kan de werkplekopleider in het dossier van de deelnemer klaarzetten. Dat kan door op het grijze blokje te klikken en te kiezen voor: De betreffende les kleurt dan oranje en zal nu ook zichtbaar zijn in het dashboard van de deelnemer. Hij of zij kan die les nu gaan maken. Voorbeeld: Begeleider en medewerker hebben afgesproken dat er gewerkt gaat worden aan de competentie 2.1 Overleggen over de werkzaamheden op niveau C. Daarom is les 2.1C klaargezet. De deelnemer kan daar nu mee aan de slag. 13

14 Voortgang monitoren en notities bekijken Zodra een les is klaargezet kan de voortgang van de deelnemer worden bijgehouden via het dashboard. Daar wordt getoond hoe vaak er geoefend is, wat de laatste score is en wat de deelnemer de volgende keer gaat doen (weer oefenen of toetsen). Ook als een les getoetst en behaald is, wordt dit in het dashboard weergegeven. De score wordt weergegeven met een percentage. Daarvoor staat een cijfer. Dit laat zien hoe vaak de deelnemer de betreffende les geoefend heeft. Wanneer aan het einde van een les is aangegeven is dat de deelnemer de eerstvolgende keer de les gaat toetsen, staat er in het dashboard een T in het blokje. Voorbeeld: Hier is af te lezen dat de deelnemer les 2.1C nu drie keer geoefend heeft. Zijn laatste score was 60%. De volgende keer gaat de deelnemer weer aan de slag met oefenen, want er staat geen T in het blokje. 3x 60% Voorbeeld: Hier is af te lezen dat de deelnemer les 2.1C nu vier keer geoefend heeft. Zijn laatste score was 80% en de volgende keer gaat de deelnemer de les als toets (T) maken. 4x 80% T 14

15 In het dossier van de deelnemer kan de werkplekopleider in één oogopslag zien welke lessen zijn behaald en aan welke lessen momenteel gewerkt wordt. Een begeleider kan meer informatie oproepen door op het blokje van een les te klikken. Er verschijnt dan een venster met gedetailleerde informatie over de voortgang/resultaten van de betreffende deelnemer voor de betreffende les. Voorbeeld: Hier is af te lezen dat de deelnemer les 2.1C vier keer geoefend heeft en de les toen als toets heeft gemaakt. De toets is met een score van 80% én een positief oordeel over reflectie/praktijk succesvol gemaakt. De les is nu behaald en afgesloten. Begeleider heeft aangegeven dat reflectie en praktijk voldoende zijn. De score op het theoretische gedeelte was tijdens de toets 80%. De notitie/opmerking die de begeleider aan het einde van het reflectiedeel heeft ingevoerd. 15

16 6. Dashboard deelnemer Overzicht: wat vind ik waar? Sophie heet de deelnemer welkom en legt uit hoe een les te starten. Het oranje blokje geeft aan dat een les is klaargezet. De groene blokjes geven de startsituatie weer. Hier is de actuele prestatiekaart te vinden, met de resultaten van de deelnemer. Hier vindt de deelnemer een instructievideo over hoe WPO interactief werkt. 16

17 Instructievideo: hoe werkt het? Om uit te leggen hoe het e-learningprogramma WPO Interactief werkt, is een instructievideo te bekijken. Hierin wordt uitgelegd hoe het programma is opgebouwd en hoe de navigatie werkt. Daarnaast worden de verschillende vraagtypes toegelicht. Omdat er op een aantal punten in de video interactiemomenten zijn ingebouwd, wordt de deelnemer gedwongen om meteen te experimenteren met het programma. Op die manier biedt de instructievideo een goede basis om zelfstandig aan de slag te kunnen. Lessen maken Elke les in WPO Interactief is hetzelfde opgebouwd. De les begint met een titelscherm, waarin het leerdoel wordt verteld. Daarna volgt de videopagina, waar de opdracht wordt toegelicht. Dan volgen de tips. Mascotte Sophie geeft daarbij concrete aandachtspunten om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. Vervolgens gaat de deelnemer zelf aan de slag met de theoretische oefeningen. Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een score (percentage). Als de begeleider in de buurt is kan de deelnemer daarna verder oefenen met het reflectiegedeelte. Dit is een één op één gesprek tussen deelnemer en begeleider. De vragen en aandachtspunten kan de begeleider van het scherm aflezen. Aan het einde van de les kan de begeleider een beoordeling geven en wordt bepaald of de deelnemer de les de volgende keer nog een keer gaat oefenen, of dat hij klaar is om de les als toets te maken. De volgende afbeeldingen laten zien hoe een les van WPO Interactief eruitziet. Dit zijn de belangrijkste navigatieknoppen in het programma. Hiermee kan de gebruiker een pagina terug en een pagina vooruit, of dezelfde pagina nog een keer herhalen. Wanneer een pagina klaar is en de gebruiker verder kan, verschijnt er een rode cirkel om de knop. Titelpagina Op de titelpagina wordt het leerdoel beschreven en uitgesproken. Tevens is zichtbaar bij welke competentie de les hoort en welk niveau is opgestart. 17

18 Video - opdracht Op de videopagina wordt het onderwerp van de les toegelicht en krijgt de deelnemer een concrete opdracht waar hij tijdens het werken mee aan de slag gaat. Tips Mascotte Sophie geeft de deelnemer aan de hand van foto s tips om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. Keuzepagina De deelnemer krijgt nu de keuze om te gaan oefenen op de werkvloer of op de computer. De deelnemer kan vóór het werken de video en de tips bekijken, om vervolgens op de werkvloer aan de slag te gaan met de opdracht. Later komt hij terug achter de computer en kan hij de opdracht en de tips nog eens bekijken om vervolgens de oefeningen op de computer te maken. 18

19 Oefenen Tijdens het oefenen beantwoordt de deelnemer verschillende vragen. Daarbij krijgt hij direct te zien of het antwoord goed of fout is en geeft mascotte Sophie toelichting. De deelnemer kan op de Tips-knop klikken om nog een keer de tips te bekijken. Verder is linksboven aan het aantal blokjes te zien hoeveel vragen er nog volgen in deze les. Score Als alle vragen beantwoord zijn, wordt de score getoond. Deze score wordt ook automatisch zichtbaar in het dashboard. Keuzepagina De deelnemer krijgt dan de keuze: verder oefenen of afsluiten. Verder oefenen kan alleen als de werkplekopleider tijd heeft om samen met de deelnemer het reflectiegedeelte te doen. Identificatie begeleider Omdat de deelnemer het reflectiegedeelte van de les alleen samen met de werkplekopleider mag maken, dient de werkplekopleider hier zijn wachtwoord in te voeren om zichzelf te identificeren (gelijk aan wachtwoord voor Daarna verschijnen de reflectievragen en kan een beoordeling worden toegekend. 19

20 Reflectie Het is nu de bedoelding dat de werkplekopleider het scherm overneemt. De deelnemer hoeft niet meer op de computer te kijken. De reflectie-vragen worden niet met audio-ondersteund. Het is de bedoeling dat de werkplekopleider deze vragen stelt aan de deelnemer. In de schuin-gedrukte tekst staan aanwijzingen waar de begeleider op kan letten. Beoordeling Aan het einde van de reflectie kan de werkplekopleider een korte notitie invoeren. Deze wordt bewaard in het dashboard. Verder dient de werkplekopleider hier aan te geven of de deelnemer de les onvoldoende of voldoende heeft gemaakt. Het gaat hier om een totaalbeoordeling van álle onderdelen: praktijk, theorie en reflectie. Klaar om te toetsen? Tot slot bepalen werkplekopleider en deelnemer samen wat de deelnemer de volgende keer gaat doen: deze les nog een keer oefenen of deze les de volgende keer als toets maken? Als hier voor toetsen gekozen wordt, staat de les automatisch als toets klaar in het dashboard van de deelnemer. De les wordt hierna automatisch afgesloten. 20

21 Toetsen Als een deelnemer de les als toets maakt is dat onder in beeld zichtbaar. Aan het einde van de toets bepaalt de werkplekopleider of de toets is behaald of niet. Daarbij dient hij zowel te kijken naar de score op de theorie, als naar het reflectiegedeelte en de prestaties in de werkpraktijk. Toets beoordeeld als voldoende Is een toets beoordeeld met een voldoende dan kan ervoor gekozen worden om de les nogmaals als toets te maken (dubbel-toetsen) of om de les af te sluiten en als behaald te markeren. Toets onvoldoende gemaakt Is een toets niet behaald, dan kan de begeleider de keuze maken tussen toetsen en niet meer toetsen. Bij toetsen staat de les gewoon weer als toets in het dashboard klaar. Maar wanneer positief toetsen niet haalbaar blijkt te zijn, kan er ook voor de kozen worden deze les af te ronden zonder toetsing. 21

22 Resultaten: prestatiekaart/portfolio Alle resultaten van de deelnemer worden automatisch opgeslagen op de digitale prestatiekaart. Op deze kaart is af te lezen welke lessen zijn behaald en met welke scores. Bovendien zijn de laatst ingevoerde notities van de begeleider op de kaart terug te lezen. Zowel de werkplekopleider als de deelnemer kunnen deze prestatiekaart openen vanuit het dashboard. De kaart opent zich als PDF bestand in een nieuw tabblad of in een nieuw venster en kan indien gewenst worden opgeslagen op de computer. Het is ook mogelijk om de prestatiekaart te printen. Zo heeft de deelnemer een tastbaar bewijs in handen van zijn behaalde resultaten. 7. Vragen en contact Vragen over de WPO methodiek of de SBCM portal Arie Visser SBCM Vragen over het e-learningprogramma WPO interactief: Sanne van Hoof CITAVERDE College - 22

23 8. Bijlage 1. Pop-ups toestaan Internet Explorer Ga naar Extra > Internetopties. Ga naar het tabblad Privacy. Zorg dat het vinkje bij pop-ups blokkeren uit staat. 23

24 Google Chrome Klik op het Chrome-menu op de browserwerkbalk. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven (helemaal onderaan) Klik in het gedeelte 'Privacy' op de knop Instellingen voor inhoud button. Zorg dat onder Pop-ups de regel Alle sites toestaan pop-ups weer te geven aangeklikt is. 24

Aan de Slag Blijven. Gebruikershandleiding

Aan de Slag Blijven. Gebruikershandleiding Aan de Slag Blijven Gebruikershandleiding 1 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 2. Aan de Slag Blijven inzetten... 4 Instructievideo... 4 Extra materiaal: handreikingen voor werk- en gespreksvormen... 4

Nadere informatie

Aan de Slag Blijven. Gebruikershandleiding

Aan de Slag Blijven. Gebruikershandleiding Aan de Slag Blijven Gebruikershandleiding 1 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 2. Opstarten en inloggen... 4 3. Aan de Slag Blijven inzetten... 7 Instructievideo... 7 Extra materiaal: handreikingen voor

Nadere informatie

WPO Interactief. Sanne van Hoof 13 juni 2013

WPO Interactief. Sanne van Hoof 13 juni 2013 Sanne van Hoof 13 juni 2013 WPO Interactief Inhoud 1. SBCM-methodiek WPO 2. Van WPO naar WPO Interactief 3. Uitgangspunten E-learning voor SW 4. Concept en opbouw WPO Interactief 5. Voorbeeld 6. Praktische

Nadere informatie

Inschrijven: Hoe kan ik me inschrijven voor het praktijkgedeelte van een cursus?

Inschrijven: Hoe kan ik me inschrijven voor het praktijkgedeelte van een cursus? Hieronder vind je antwoorden op de meeste veel gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij, stuur dan een e-mail naar e.academie@parnassiagroep.nl. Je kunt binnen drie werkdagen een reactie verwachten.

Nadere informatie

Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17. Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia

Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17. Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17 Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-2 van 17 INHOUD

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

Handleiding Elektronische leeromgeving

Handleiding Elektronische leeromgeving Handleiding Elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Pagina Inloggen 3 Navigatie 4 Navigatie profiel 5 Starten 6 Module toevoegen 7 Beginnen met de module 8 Met de module aan de slag! 9 Aan de slag! 10

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik Veilig Mailen Portal. voor Externe partijen. Inhoud

Handleiding. Gebruik Veilig Mailen Portal. voor Externe partijen. Inhoud Handleiding Gebruik Veilig Mailen Portal voor Externe partijen Inhoud Een beveiligde mail? Ik zie alleen een PDF in de bijlage...... 1 Hoe kan ik de mail lezen? Hoe weet ik het wachtwoord van de PDF?...

Nadere informatie

Kosten: Moet ik betalen om een online cursus te volgen bij de e-academie voor externe klanten?

Kosten: Moet ik betalen om een online cursus te volgen bij de e-academie voor externe klanten? Hieronder vind je antwoorden op de meeste veel gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij, stuur dan een e-mail naar e.academie@parnassiagroep.nl. Je kunt binnen drie werkdagen een reactie verwachten.

Nadere informatie

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving)

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Versie oktober 2005 Peter Boon Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdpagina... 4 Inloggen als gast... 6 Inloggen als gebruiker/leerling... 9 Mijn profiel...

Nadere informatie

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Handleiding GRAS (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Juli 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Account registreren

Nadere informatie

Handleiding Online Boekhouden

Handleiding Online Boekhouden Handleiding Online Boekhouden Het online boekhoudprogramma kan gestart worden op de site van Horeca Boekhouden.nl (http://www.horecaboekhouden.nl/fin_administratie.php). Om verbinding te maken, moet op

Nadere informatie

Schoolbeheerdershandleiding

Schoolbeheerdershandleiding Schoolbeheerdershandleiding bij de webapplicatie Rekenen in de gezondheidszorg 1 Inleiding 2 2 Inloggen 3 3 Monitoring studenten 5 4 Studentenbeheer 7 4.1 Studentenoverzicht 7 4.1.1 Gebruikers invoeren

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

MijnPost - Pop-up blokkering uitzetten

MijnPost - Pop-up blokkering uitzetten MijnPost - Pop-up blokkering uitzetten 1. Pop-up blokkering Hoe kan ik voorkomen dat ik steeds toegang moet verlenen voor de pop-up om bijvoorbeeld labels te printen of verzendbewijs op te vragen? Als

Nadere informatie

HELP document Jumbo leerplein

HELP document Jumbo leerplein HELP document Jumbo leerplein Ben je je gebruikersnaam of wachtwoord vergeten? Aan de linkerkant van het aanmeldscherm staat een knop Ben je je gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?. Klik hierop en vul

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

SSO handleiding. Inhoudsopgave

SSO handleiding. Inhoudsopgave SSO handleiding Inhoudsopgave Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten... 2 Eenmaal ingelogd... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Uitloggen... 3 E-learning... 3 RIEsicotoer... 4 Leerlingen... 4 Overzicht leerlingen...

Nadere informatie

Tetra Portaal Handleiding

Tetra Portaal Handleiding Tetra Portaal Handleiding Release Tetra B.V. 18-03-2015 Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 1.1 Algemeen............................................... 3 1.2 Inloggen via Bricks Huisarts.....................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Springstof Nederlands voor docenten

Gebruikershandleiding Springstof Nederlands voor docenten Gebruikershandleiding Springstof Nederlands voor docenten Welkom bij de praktische handleiding voor Springstof Nederlands. In deze handleiding wordt u stap-voor-stap door het systeem van Springstof Nederlands

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding Elektronische leeromgeving

Handleiding Elektronische leeromgeving Handleiding Elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Pagina Inloggen 3 Navigatie 4 Navigatie profiel 5 Starten 6 Module toevoegen 7 Beginnen met de module 8 Met de module aan de slag! 9 Aan de slag! 10

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

Online Scholing Pharmacom Toegangsprocedure

Online Scholing Pharmacom Toegangsprocedure Online Scholing Pharmacom Toegangsprocedure Instructievideo Receptverwerking en online cursus Logistiek Om kennis te maken met Pharmacom Nieuw is het van belang dat de instructievideo over de receptverwerking

Nadere informatie

1.1 Selecteren van Locatie en scherm

1.1 Selecteren van Locatie en scherm Handleiding 1 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1 Selecteren van Locatie en scherm... 4 2. Locatie... 5 2.1 Onderhoudshistorie... 5 3. Client... 6 3.1 Pagina beheer... 6 3.2 Zelf een pagina aanmaken... 7 3.2.1

Nadere informatie

Wil je meer informatie over het Leerplein of heb je vragen? Mail dan naar leerplein@jumbosupermarkten.nl.

Wil je meer informatie over het Leerplein of heb je vragen? Mail dan naar leerplein@jumbosupermarkten.nl. Ben je je gebruikersnaam of wachtwoord vergeten? Aan de linkerkant van het aanmeldscherm staat een knop Ben je je gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?. Klik hierop en vul vervolgens je gebruikersnaam

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding Blogger. Het aanmaken van een weblog. In deze handleiding worden een aantal handelingen toegelicht:

Handleiding Blogger. Het aanmaken van een weblog. In deze handleiding worden een aantal handelingen toegelicht: Handleiding Blogger In deze handleiding worden een aantal handelingen toegelicht: Het aanmaken van een weblog Het typen van een blogbericht De privacy van jouw weblog Het instellen van RSS Het aanmaken

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het aanvragen van een demo-account voor bettermarks wiskunde.

Hartelijk dank voor het aanvragen van een demo-account voor bettermarks wiskunde. Beste mevrouw/meneer, Hartelijk dank voor het aanvragen van een demo-account voor bettermarks wiskunde. In deze handleiding vindt u de belangrijkste informatie om meteen aan de slag te gaan. Mocht u vragen

Nadere informatie

Opgeslagen HZ wachtwoord(en) verwijderen Versie 1.0 DIENST INFORMATIEVOORZIENING & AUTOMATISERING 11-5-2016

Opgeslagen HZ wachtwoord(en) verwijderen Versie 1.0 DIENST INFORMATIEVOORZIENING & AUTOMATISERING 11-5-2016 Opgeslagen HZ wachtwoord(en) verwijderen Versie 1.0 DIENST INFORMATIEVOORZIENING & AUTOMATISERING 11-5-2016 INHOUDSOPGAVE 1.0 GOOGLE CHROME 2 1.1 Computer 2 1.2 Android device 2 1.3 iphone of ipad 2 2.0

Nadere informatie

Handleiding Workspace (basis) Codename Future

Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace Codename Future_Basis 1 Inhoudsopgave I. Inleiding... 3 II. Functionaliteitenoverzicht Workspace... 4 III. Leerlingen aan het werk...

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht

Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht Handleiding Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht Maak uw keuze in onderstaand schema. U kun hierna op de pagina inhoud het betreffende hoofdstuk aanklikken. 1 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Inloggen

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor werkgever

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor werkgever Online urenportal Gebruikershandleiding voor werkgever Inhoudsopgave 1 Minimale systeemeisen... 3 Ondersteuning/support... 3 2 Werken met de online urenportal... 4 2.1 Starten: activeren gebruikersaccount...

Nadere informatie

Handleiding Mijn Eigen Academie

Handleiding Mijn Eigen Academie Handleiding Mijn Eigen Academie Inhoudsopgave Pagina Inloggen 3 Navigatie 4 Opleidingen volgen 5 Kopen op krediet 6 Aan de slag 7 Inhoud opleiding 8 Vragen en opdrachten 9 Afronding 10 Het assessment 11

Nadere informatie

E-learning Solliciteren. Sanne van Hoof 2 juli 2014

E-learning Solliciteren. Sanne van Hoof 2 juli 2014 E-learning Solliciteren Sanne van Hoof 2 juli 2014 Inhoud workshop 1. Introductie 2. E-learning 3. Nieuwe module: Solliciteren 4. Didactisch concept 5. Inhoud 6. Aanvullend materiaal: Handreikingen 7.

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

HANDLEIDING LOGO-digitaal groep 3. Inhoudsopgave. Woord vooraf p 1. Woord vooraf. p 2. Ter voorbereiding.

HANDLEIDING LOGO-digitaal groep 3. Inhoudsopgave. Woord vooraf p 1. Woord vooraf. p 2. Ter voorbereiding. HANDLEIDING LOGO-digitaal groep 3 Inhoudsopgave Woord vooraf Ter voorbereiding Account activeren Aan de slag! Digibord - Klassikaal oefenen Resultaten monitoren Extra instellingen p 1 p 2 p 2 p 5 p 8 p

Nadere informatie

Online herhalingscursus Security Awareness

Online herhalingscursus Security Awareness Handleiding Online herhalingscursus Security Awareness Maak uw keuze in onderstaand schema. U kun hierna op de pagina inhoud het betreffende hoofdstuk aanklikken. Inhoud 1. Inloggen met registratiecode

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Docentenhandleiding. bettermarks Wiskunde

Docentenhandleiding. bettermarks Wiskunde Docentenhandleiding bettermarks Wiskunde Inhoudsopgave 1. Starten met bettermarks wiskunde 2 Toegang tot bettermarks 2 bettermarks webversie en App 2 2. Startscherm bettermarks 4 Menu 4 Dashboard 4 3.

Nadere informatie

Welke internet browser? U kunt voor de applicatie het beste de volgende browsers gebruiken: Google Chrome of Safari.

Welke internet browser? U kunt voor de applicatie het beste de volgende browsers gebruiken: Google Chrome of Safari. Handleiding ICALT-Applicatie Gebruik van de applicatie: De observaties die u uitvoert met de ICALT applicatie zijn ten behoeve van het onderzoek naar de professionele ontwikkeling van (beginnende) docenten,

Nadere informatie

Handleiding Bronwijzer-applicatie Algemene versie Versie augustus 2015

Handleiding Bronwijzer-applicatie Algemene versie Versie augustus 2015 Handleiding Bronwijzer-applicatie Algemene versie Versie augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen voor docenten en leerlingen... 3 2. Navigatiebalk... 5 3. Tijdlijn... 6 4. Downloads... 7 5. Docentenhandleiding...

Nadere informatie

Via methodewebsite www w.emma.eisma.nl of de ELO van de school

Via methodewebsite www w.emma.eisma.nl of de ELO van de school Via methodewebsite www.emma.eisma.nl of de ELO van de school Veelgestelde vragen rondom de online leerlingomgeving Veelgestelde vragen rondom de online leerlingomgeving (Station, Library en Route 2F) servicedesk@eisma.nl

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding. Volgsysteem v2.2. Professioneel Account

Handleiding. Volgsysteem v2.2. Professioneel Account Handleiding Volgsysteem v2.2 Professioneel Account Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Inloggen 3 2 Het menu 4 3 Groepen 5 4 Deelnemers 6 5 Huiswerk 9 6 Extra materiaal 11 7 Resultaten 12 8 Berichten 13 9 Forum

Nadere informatie

Handleiding Beheeromgeving Oefenen.nl versie 3.0

Handleiding Beheeromgeving Oefenen.nl versie 3.0 Handleiding Beheeromgeving Oefenen.nl versie 3.0 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl Foundation House Koninginnegracht 15 2514 AB DEN HAAG 070 762 2 762 info@oefenen.nl www.oefenen.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Startershandleiding leerkracht

Startershandleiding leerkracht Startershandleiding leerkracht Deze handleiding omschrijft alle basisfunctionaliteiten en hoe deze te gebruiken. Wanneer u voor het eerst Plannex gaat gebruiken, is het verstandig onderstaande punten in

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Handleiding Cursisten

Handleiding Cursisten Handleiding Cursisten Versie 2, juli 2013 Inhoudsopgave 1 Starten met NIVEO... 3 2 Cursus doorlopen... 6 2.1 Kennis/theorie... 9 2.2 Meerkeuzevragen... 10 2.3 Afbeeldingen... 10 3 Getuigschrift... 11 4

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

aanmaken van een webaccount om e-books te kunnen lenen P. 3-7 het lenen van e-books de basis P. 13-14

aanmaken van een webaccount om e-books te kunnen lenen P. 3-7 het lenen van e-books de basis P. 13-14 aanmaken van een webaccount om e-books te kunnen lenen P. 3-7 wachtwoord vergeten P. 8-9 uw account beheren P. 10-12 het lenen van e-books de basis P. 13-14 het lenen van e-books online lezen (is streamed

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

HANDLEIDING scholing voorbehouden en risicovolle handelingen

HANDLEIDING scholing voorbehouden en risicovolle handelingen HANDLEIDING scholing voorbehouden en risicovolle handelingen Je bent ingelogd met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord. In het onderstaande overzicht zie je onder cursusprofiel de e-learningen staan die

Nadere informatie

Werken met DISK. Handleiding voor docenten

Werken met DISK. Handleiding voor docenten Werken met DISK Handleiding voor docenten Inhoud 1. DISK opstarten 2. Niveau instellen 3. Thema s arrangeren 4. Toetsen klaarzetten 5. Resultaten bekijken 6. Eigen materiaal toevoegen 7. Leerlingenview

Nadere informatie

InZicht van VOC is het online hulpmiddel dat je helpt inzicht te hebben in het kennis- en opleidingsniveau van jouw medewerkers.

InZicht van VOC is het online hulpmiddel dat je helpt inzicht te hebben in het kennis- en opleidingsniveau van jouw medewerkers. HANDLEIDING Versie 1.6 2 Handleiding InZicht InZicht van VOC is het online hulpmiddel dat je helpt inzicht te hebben in het kennis- en opleidingsniveau van jouw medewerkers. In deze handleiding nemen we

Nadere informatie

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor medewerker

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor medewerker Online urenportal Gebruikershandleiding voor medewerker Versie: 1.0/2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunt van deze handleiding... 3 Minimale eisen bij gebruik van de webportal... 3 Ondersteuning/support...

Nadere informatie

Handleiding voor E-learning

Handleiding voor E-learning Handleiding voor E-learning Beste cursist, Hierbij een handleiding voor onze digitale toets, ook wel de E-learning genoemd. In dit document zal je stapsgewijs door dit programma worden geleid. Stap 1:

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0

Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0 Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl Foundation House Koninginnegracht 15 2514 AB DEN HAAG 070 762 2 762 info@oefenen.nl www.oefenen.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Versie 3 http://evaluatie.q-keurmerk.nl/ 1 Inhoudsopgave 1. Als aanbieder registreren... 3 2. Inloggen... 4 3. Cursus laten evalueren... 5 1. Inloggen als aanbieder

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Problemen aanmelden. Probeer het eerst op te lossen door wachtwoorden te verwijderen, mocht het dan nog niet werken verwijder dan ook de Cookies.

Problemen aanmelden. Probeer het eerst op te lossen door wachtwoorden te verwijderen, mocht het dan nog niet werken verwijder dan ook de Cookies. Problemen aanmelden. Probeer het eerst op te lossen door wachtwoorden te verwijderen, mocht het dan nog niet werken verwijder dan ook de Cookies. Inhoudsopgave 1 Verwijderen wachtwoorden... 1 1.1 Internet

Nadere informatie

Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN. Handleiding Studentenpagina 1

Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN. Handleiding Studentenpagina 1 Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN Handleiding Studentenpagina 1 Inhoud van de handleiding Inhoud van de handleiding... 2 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op de

Nadere informatie

Handleiding TROPAZ - APP voor Android Trombosedienst Leiden

Handleiding TROPAZ - APP voor Android Trombosedienst Leiden Handleiding TROPAZ - APP voor Android Trombosedienst Leiden Algemene inleiding en informatie De Tropaz-app van de trombosedienst Leiden is alleen beschikbaar voor patiënten die onder behandeling zijn bij

Nadere informatie

Starten met bettermarks. Registreren en activeren

Starten met bettermarks. Registreren en activeren Starten met bettermarks Voordat u uw docentenaccount in bettermarks wiskunde en/of rekenen kunt gebruiken, moet u eenmalig een aantal stappen doorlopen. Indien u enkel gaat werken met bettermarks rekenen

Nadere informatie

Toelichting inloggen beheermodule IZM. Wachtwoord vergeten. Ik kan niet inloggen

Toelichting inloggen beheermodule IZM. Wachtwoord vergeten. Ik kan niet inloggen Toelichting inloggen beheermodule IZM Wanneer u problemen heeft met inloggen in de beheermodule van Zwemscore, kan dat meerdere oorzaken hebben. Twee vaak voorkomende oorzaken zijn Wachtwoord vergeten

Nadere informatie

NORTHNETS / AROB ANTENNEBOUW. Wi-Fi handleiding. Om gemakkelijk en snel verbinding te maken met het internet.

NORTHNETS / AROB ANTENNEBOUW. Wi-Fi handleiding. Om gemakkelijk en snel verbinding te maken met het internet. NORTHNETS / AROB ANTENNEBOUW Wi-Fi handleiding Om gemakkelijk en snel verbinding te maken met het internet. Inhoud 1. Algemene informatie:... 2 1.1 Begrippenlijst... 2 2. Laptop... 3 3. Tablet... 5 3.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding -Leerkracht- Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Naar de leerkrachtomgeving... 4 3. Technische vereisten... 4 4. Startscherm... 5 4.1 Controleer software... 5 4.2 Help... 5 5. Beginpagina...

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Windows 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Windows 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Windows computer,

Nadere informatie

uw inloggegevens de procedure bij het inloggen in Teleboekhouden 7.2 het beheer van het gebruikersaccount

uw inloggegevens de procedure bij het inloggen in Teleboekhouden 7.2 het beheer van het gebruikersaccount Met de overgang naar Visma Teleboekhouden 7.2 is de inlogprocedure gewijzigd. Er wordt gebruik gemaakt van een OpenID van OpenID-provider Fidesque. Deze wijziging heeft gevolgen voor: uw inloggegevens

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Handleiding Permanente Educatie

Handleiding Permanente Educatie Handleiding Permanente Educatie Inhoud Inleiding... 2 Inloggen in de digitale leeromgeving... 3 PE-toetsen... 4 Extra informatie... 5 E-learning... 6 Handleiding Permanente Educatie versie 2016 Pagina

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Versie 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Menu opties...

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten

Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten 1/13 Groene Hart Diagnostisch Centrum (GHDC) Bleulandweg 3 2803 HG Gouda Telefoon: 0182-570237 E-mail: zelfmeten@ghdc.nl www.trombosedienstgouda.nl

Nadere informatie

Hoe uw browser configureren voor Belfius Direct Net?

Hoe uw browser configureren voor Belfius Direct Net? Hoe uw browser configureren voor Belfius Direct Net? 1 WINDOWS PC... 2 1.1 INTERNET EXPLORER... 2 1.2 MOZILLA FIREFOX... 7 1.3 GOOGLE CHROME... 9 2 MACINTOSH PC... 12 2.1 SAFARI... 12 2.2 MOZILLA FIREFOX...

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina.

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. Leerpaden maken 1. Account en wachtwoord 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. 5. Structuur aanbrengen met stappen 6. Structuur aanbrengen

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Instructie voor het draadloos netwerk. Korte instructie voor het draadloos netwerk Drenthecollege-Studenten versie 2010-06. Stap 1. Stap 2.

Instructie voor het draadloos netwerk. Korte instructie voor het draadloos netwerk Drenthecollege-Studenten versie 2010-06. Stap 1. Stap 2. Instructie voor het draadloos netwerk Drenthecollege-Studenten In de meeste gebouwen van het Drenthe college zijn twee draadloze netwerken beschikbaar. Een netwerk voor de studenten en een netwerk voor

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Handleiding BestelPlus

Handleiding BestelPlus Handleiding BestelPlus Versie 20170112 Inhoudsopgave Eerste keer inloggen... 3 Inloggen... 7 Aanmaken bestelling... 8 Raadplegen eerdere bestellingen... 16 Raadplegen actuele assortiment... 17 Overige...

Nadere informatie

Handleiding. Thuisgebruik. N@Tschool! elo.nordwincollege.nl

Handleiding. Thuisgebruik. N@Tschool! elo.nordwincollege.nl Handleiding N@Tschool! Thuisgebruik elo.nordwincollege.nl Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 3 2.0 Hoe kan ik thuis inloggen op N@Tschool!... 4 3.0 Stel je browser in voor het gebruik van N@Tschool!... 5 3.1

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Incura Handleiding Tekstverwerker installeren nieuwe platform

Incura Handleiding Tekstverwerker installeren nieuwe platform Incura Handleiding Tekstverwerker installeren nieuwe platform Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software

Nadere informatie

Handleiding Ouderportaal

Handleiding Ouderportaal Handleiding Ouderportaal Het ouderportaal is ontwikkeld om informatie te delen over de opvang van uw kinderen. U kunt via het ouderportaal: Het opvangrooster van uw kind zien; Extra opvang aanvragen; De

Nadere informatie