WPO Interactief. Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WPO Interactief. Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 WPO Interactief Gebruikershandleiding 1

2 Inhoudsopgave 1. Introductie WPO Methodiek... 4 Doelstelling... 4 Achtergrond... 4 Structuur van de werkplekopleiding... 4 De rol van de werkplekopleider Benodigdheden en technische vereisten WPO Interactief opstarten en gebruiken... 6 Zelfstandig oefenen met losse lessen... 6 Zelfstandig oefenen via leerroute... 7 Intensief oefenen via WPO dashboards Dashboard werkplekopleider Overzicht: wat vind ik waar? Deelnemersdossiers Lessen klaarzetten Voortgang monitoren en notities bekijken Dashboard deelnemer Overzicht: wat vind ik waar? Instructievideo: hoe werkt het? Lessen maken Resultaten: prestatiekaart/portfolio Vragen en contact Bijlage 1. Pop-ups toestaan

3 1. Introductie WerkPlekOpleiden De SBCM-methode voor werkplekopleiden (WPO) is een speciaal voor de sector ontwikkelde methode om bij medewerkers op systematische wijze werknemerscompetenties te ontwikkelen. Met WPO leert de medewerker in een combinatie van leren en werken in de eigen werkomgeving houding en gedrag aan volgens een vaste structuur. De werkleider wordt hierbij werkplekopleider. WPO Interactief WPO Interactief is de interactieve e-learningmodule met WPO instructies en oefeningen voor SWmedewerkers. De e-learning bestaat uit gepersonaliseerde dashboards voor begeleider en deelnemer en uit 120 interactieve lessen. De module bevat animaties, video s, foto s, informatiepagina s en oefeningen. De methodiek WerkPlekOpleiden wordt al enkele jaren aan de sector aangeboden als een combinatie van coachen/begeleiden door werkleiders met ondersteuning van schriftelijk materiaal. WPO Interactief is een nieuwe aanvulling op deze methodiek om algemene werknemerscompetenties te ontwikkelen. E-learning in de SW E-learning is een leermethode die zich kenmerkt door de combinatie van animaties en foto's, filmpjes, teksten en spraak. In de praktijk wordt e-learning veel gebruikt als blended learningmiddel, waarbij online leren wordt gecombineerd met contactonderwijs en praktijkopdrachten. Een groot voordeel van e-learning is dat de deelnemer in grote mate zelfstandig aan de slag kan met het cursusmateriaal, daar de computer deels de rol van begeleider op zich kan nemen. Kenmerkend voor e-learning is ook het interactieve aspect. Er is veel afwisseling in de manier waarop informatie wordt aangeboden en de deelnemer bepaalt zelf zijn eigen werktempo. Deelnemers blijven geactiveerd door de ze afwisseling. E-learning maakt het mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende niveaus van werknemers. Deze leermethode is dan ook uitermate geschikt voor werknemers die op een lager niveau werken. SBCM heeft daarom een e-learningportal voor de SW ontwikkeld. Op de portal (www.oefenen.nl/sw) staan diverse e-learningmodules gericht op het ontwikkelen en op niveau houden van de SW-medewerkers. Gebruik van deze handleiding In deze handleiding vindt u alle informatie die nodig is om met WPO Interactief aan de slag te kunnen. Hoe werkt het programma? Waar vind ik welke informatie? Hoe kan ik de voortgang en resultaten inzien? Etc. 3

4 2. WPO Methodiek Doelstelling De methodiek WPO heeft als doel om algemene werknemerscompetenties te ontwikkelen om arbeidsmogelijkheden volop te benutten en zo doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt te bevorderen. Het doel van werkplekopleiden is om niet uitsluitend productief te werken, maar ook doelgericht op te leiden of te leren. Reflectie op arbeid en leerervaringen is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Achtergrond De kern van werkplekopleiden is dat leren en werken worden geïntegreerd. Aan de basis van werkplekopleiden voor de SW staat het zelfevaluatiemodel. Ervaringsleren staat centraal en de persoon leert vooral op basis van feedback en reflectie. Er is daarbij een belangrijke rol weggelegd voor coaching, om zo de effecten van bepaald gedrag te verhelderen. Structuur van de werkplekopleiding Het programma dat medewerkers en hun werkplekopleider met elkaar doorlopen bestaat uit vijf verschillende onderdelen: De rol van de werkplekopleider De werkplekopleider begeleidt de deelnemer tijdens het WPO traject. Taken van de werkplekopleider zijn: observeren, introduceren van de opdracht en het leerdoel, opdrachten aanreiken, coachen op de werkvloer, begeleiden bij reflectie, nabespreken en beoordelen van opdrachten. Voor meer informatie over de methodiek WPO kunt u de gehele methodiekbeschrijving raadplegen, welke te vinden is in het WPO Interactief Dashboard. 4

5 3. Benodigdheden en technische vereisten Benodigdheden Om met WPO Interactief aan de slag te gaan moet u beschikken over een computer/laptop/tablet met een video- en geluidskaart. Het medium dient te beschikken over een goed werkende internetverbinding. Internetbrowser WPO Interactief werkt op de volgende browsers: Internet Explorer versie 9 of nieuwer, Google Chrome, Safari, Firefox. Indien u niet over een juiste browser beschikt kan het zijn dat niet alle elementen van WPO Interactief goed worden weergegeven. Het installeren van een nieuwe browser is eenvoudig, veilig en geheel gratis. Internet Explorer 10 Google Chrome Firefox Safari Geluid WPO Interactief is volledig auditief ondersteund. Zorg er dus voor dat het geluid op uw medium aan staat. Het gebruik van een koptelefoon is aan te raden. Pop ups toegestaan Omdat de lessen van WPO Interactief openen in een pop up venster is het noodzakelijk dat de popups in de browser zijn toegestaan. Op de meeste computers is de Pop-up-blokkering standaard ingeschakeld. Zie Bijlage 1. Pop-ups toestaan voor meer informatie. Tip: U kunt de weergave van een pop-up venster toestaan door op CTRL te drukken wanneer u een les aanklikt om te openen. Twee vensters Op de achtergrond blijft altijd het dashboard zichtbaar. Op deze manier kunnen begeleider en deelnemer altijd naar het resultatenoverzicht of naar een andere les toe. Dit betekent dat u met WPO Interactief met twee vensters of tabbladen werkt. 5

6 4. WPO Interactief opstarten en gebruiken Een deelnemer kan via de oefenportal van SBCM aan de slag met de WPO cursus door in te loggen op Er zijn drie manieren om met WPO Interactief te werken: 1. Deelnemer kiest zelf een les uit om te maken en gaat zelfstandig aan de slag. 2. Deelnemer maakt een of meerdere lessen die klaarstaan in zijn leerroute. 3. Deelnemer en begeleider gaan intensief oefenen via de dashboards. Zelfstandig oefenen met losse lessen De deelnemer logt in via en selecteert onder WERK het programma WPO Interactief. Nu kan hij willekeurig één van de 120 lessen opstarten. Er is geen docent of werkplekopleider nodig. Er is ook geen volgsysteem. 6

7 Zelfstandig oefenen via leerroute De deelnemer logt in via en kiest in het menu voor LEERROUTE. Hier staan losse lessen uit WPO Interactief klaar die de docent via oefenen.nl/sw heeft toegevoegd aan de leerroute van de deelnemer. 7

8 Een docent kan in oefenen.nl/sw eenvoudig een aantal lessen van WPO Interactief toevoegen aan de leerroute van een deelnemer door in te loggen op Intensief oefenen via WPO dashboards De deelnemer logt in via en selecteert onder werk het programma WPO Dashboard. Hij komt dan terecht in zijn persoonlijke dashboard, waar de docent lessen voor hem kan klaarzetten. De begeleider logt in via Hij ziet links onder aan het menu de knop WPO Dashboard staan. 8

9 Als de begeleider hier op klikt komt hij in zijn WPO dashboard terecht. Dat ziet er als volgt uit: Via deelnemers koppelen/wijzigen kan de begeleider deelnemers actief koppelen. Achter de knop deelnemers koppelen/wijzigen zijn alle deelnemers zichtbaar die ooit via het dashboard hebben benaderd. Hier kan de begeleider nu een deelnemer actief koppelen. Daarmee geeft de begeleider aan dat hij op dit moment met die deelnemer aan de slag wil binnen WPO Interactief. Als de begeleider op koppelen heeft geklikt, staat de deelnemer in het actieve deelnemersoverzicht (zie hierboven). Let op: het is hiervoor wel noodzakelijk dat de deelnemer minimaal één keer op het programma WPO Dashboard heeft geklikt via Pas dan is de deelnemer zichtbaar in het WPO Dashboard van de begeleider (dit om te voorkomen dat er onnodig veel koppelingen in het dashboard plaatsvinden). Zelf extra accounts aanmaken Eenmaal ingelogd kan de werkplekopleider bij deelnemers koppelen ook zelf accounts voor zijn deelnemers aanmaken (dit loopt dan niet via Hiervoor dient hij een loginnaam en paswoord te verzinnen dat hij vervolgens kan doorgeven aan de deelnemer. Met die aangemaakte gegevens kan de deelnemer vervolgens via inloggen. Deelnemer en werkplekopleider zijn nu automatisch aan elkaar gekoppeld en kunnen aan de slag met WPO Interactief. Zie voor verdere toelichting over dit onderdeel pagina 10 van deze handleiding. 9

10 5. Dashboard werkplekopleider Overzicht: wat vind ik waar? Nadat de werkplekopleider is ingelogd via komt hij terecht op zijn eigen persoonlijke dashboard. Hier kan hij deelnemers aan zijn account koppelen, lessen toewijzen en voortgang en resultaten inzien. De afbeelding hieronder laat zien waar welke informatie op het dashboard te vinden is. Hier zijn de handleidingen van de WPO methodiek en de e-learning WPO Interactief te vinden. Hier vindt de begeleider alternatieve opdrachten, handleidingen portfolio en een WPO certificaat voor de deelnemer. Via deze knop kan een begeleider deelnemers aan zijn eigen account koppelen. Hier verschijnen de namen van de deelnemers die gekoppeld zijn aan de begeleider. Door op een naam te klikken komt de begeleider in het dossier van die deelnemer. Hier is een overzicht van de inhoud van de cursus te vinden: componenten, competenties en ontwikkellijnen. Interactieve instructievideo (ontwikkeld voor de deelnemer) waarin mascotte Sophie uitlegt hoe het e-learningprogramma werkt. 10

11 Deelnemers koppelen Hier zijn de deelnemers te vinden die aan de werkplekopleider zijn verbonden. Door op Koppelen te klikken, wordt de deelnemer toegevoegd aan het deelnemersoverzicht in het dashboard van WPO Interactief. Met loskoppelen wordt de deelnemer weer verwijderd. Deelnemer koppelen of loskoppelen aan het dashboard. Voor- of achternaam wijzigen of een nieuw wachtwoord aanmaken indien deelnemer dit vergeten is. Deelnemer definitief verwijderen (let op: ook resultaten gaan verloren!) De werkplekopleider kan hier zelf accounts aanmaken voor medewerkers die WPO Interactief gaan gebruiken. Hiervoor moet een login-naam en paswoord worden ingegeven, evenals een voor- en achternaam. Met die gegevens kan de WPO deelnemer daarna inloggen op 11

12 Deelnemersdossiers Van elke gekoppelde deelnemer kan de werkplekopleider het dossier inkijken. Hier vindt de werkplekopleider het overzicht van alle 20 componenten van WPO en kan hij de huidige stand van zaken betreffende de deelnemer inzien. De begeleider kan hier de startniveaus als resultaat van de observatie invoeren. Ook kan hij lessen klaarzetten en de resultaten van reeds geoefende lessen inzien. Voor een totaaloverzicht van de voortgang/resultaten kan de begeleider ook de prestatiekaart van de deelnemer inzien. Observatie: startniveaus markeren In de praktijk wordt geobserveerd wat het huidige niveau van de deelnemer is. Na de observatie stellen werkplekopleider en deelnemer samen vast welke competenties reeds in het bezit zijn en aan welke competenties nog gewerkt gaat worden. Als in de praktijk is bewezen dat een competentie al op een van de niveaus in bezit is, kan de werkplekopleider dat aangeven door het bij dat niveau behorende blokje te markeren als startniveau. Dat kan door te klikken op het grijze blokje en te kiezen voor: Het kan ook voor komen dat een deelnemer een component al helemaal beheerst (op alle niveaus). In dat geval worden alle grijze blokjes als startniveau gemarkeerd. Wanneer een competentie nog in zijn geheel eigen gemaakt moet worden en de deelnemer dus op niveau A moet beginnen, markeert de werkplekopleider het blokje onder startniveau als startniveau. Dit maakt dan duidelijk dat er is geobserveerd op de competentie en dat de deelnemer op het laagste niveau, niveau A, moet starten. 12

13 Voorbeeld: De deelnemer heeft in de praktijk laten zien dat hij de competentie 2.1 Overleggen over de werkzaamheden al op niveau B in bezit heeft. De deelnemer gaat starten met oefenen op niveau C. Wat competentie 2.2 Houdt rekening met werkzaamheden van anderen betreft moet de deelnemer nog op het laagste niveau beginnen. Daarom is daar alleen het startniveau groen gemarkeerd, zodat wel duidelijk is dat op deze competentie is geobserveerd. Lessen klaarzetten Na de observatie wordt bepaald aan welke competentie de medewerker als eerste gaat werken. De les die bij die competentie hoort kan de werkplekopleider in het dossier van de deelnemer klaarzetten. Dat kan door op het grijze blokje te klikken en te kiezen voor: De betreffende les kleurt dan oranje en zal nu ook zichtbaar zijn in het dashboard van de deelnemer. Hij of zij kan die les nu gaan maken. Voorbeeld: Begeleider en medewerker hebben afgesproken dat er gewerkt gaat worden aan de competentie 2.1 Overleggen over de werkzaamheden op niveau C. Daarom is les 2.1C klaargezet. De deelnemer kan daar nu mee aan de slag. 13

14 Voortgang monitoren en notities bekijken Zodra een les is klaargezet kan de voortgang van de deelnemer worden bijgehouden via het dashboard. Daar wordt getoond hoe vaak er geoefend is, wat de laatste score is en wat de deelnemer de volgende keer gaat doen (weer oefenen of toetsen). Ook als een les getoetst en behaald is, wordt dit in het dashboard weergegeven. De score wordt weergegeven met een percentage. Daarvoor staat een cijfer. Dit laat zien hoe vaak de deelnemer de betreffende les geoefend heeft. Wanneer aan het einde van een les is aangegeven is dat de deelnemer de eerstvolgende keer de les gaat toetsen, staat er in het dashboard een T in het blokje. Voorbeeld: Hier is af te lezen dat de deelnemer les 2.1C nu drie keer geoefend heeft. Zijn laatste score was 60%. De volgende keer gaat de deelnemer weer aan de slag met oefenen, want er staat geen T in het blokje. 3x 60% Voorbeeld: Hier is af te lezen dat de deelnemer les 2.1C nu vier keer geoefend heeft. Zijn laatste score was 80% en de volgende keer gaat de deelnemer de les als toets (T) maken. 4x 80% T 14

15 In het dossier van de deelnemer kan de werkplekopleider in één oogopslag zien welke lessen zijn behaald en aan welke lessen momenteel gewerkt wordt. Een begeleider kan meer informatie oproepen door op het blokje van een les te klikken. Er verschijnt dan een venster met gedetailleerde informatie over de voortgang/resultaten van de betreffende deelnemer voor de betreffende les. Voorbeeld: Hier is af te lezen dat de deelnemer les 2.1C vier keer geoefend heeft en de les toen als toets heeft gemaakt. De toets is met een score van 80% én een positief oordeel over reflectie/praktijk succesvol gemaakt. De les is nu behaald en afgesloten. Begeleider heeft aangegeven dat reflectie en praktijk voldoende zijn. De score op het theoretische gedeelte was tijdens de toets 80%. De notitie/opmerking die de begeleider aan het einde van het reflectiedeel heeft ingevoerd. 15

16 6. Dashboard deelnemer Overzicht: wat vind ik waar? Sophie heet de deelnemer welkom en legt uit hoe een les te starten. Het oranje blokje geeft aan dat een les is klaargezet. De groene blokjes geven de startsituatie weer. Hier is de actuele prestatiekaart te vinden, met de resultaten van de deelnemer. Hier vindt de deelnemer een instructievideo over hoe WPO interactief werkt. 16

17 Instructievideo: hoe werkt het? Om uit te leggen hoe het e-learningprogramma WPO Interactief werkt, is een instructievideo te bekijken. Hierin wordt uitgelegd hoe het programma is opgebouwd en hoe de navigatie werkt. Daarnaast worden de verschillende vraagtypes toegelicht. Omdat er op een aantal punten in de video interactiemomenten zijn ingebouwd, wordt de deelnemer gedwongen om meteen te experimenteren met het programma. Op die manier biedt de instructievideo een goede basis om zelfstandig aan de slag te kunnen. Lessen maken Elke les in WPO Interactief is hetzelfde opgebouwd. De les begint met een titelscherm, waarin het leerdoel wordt verteld. Daarna volgt de videopagina, waar de opdracht wordt toegelicht. Dan volgen de tips. Mascotte Sophie geeft daarbij concrete aandachtspunten om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. Vervolgens gaat de deelnemer zelf aan de slag met de theoretische oefeningen. Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een score (percentage). Als de begeleider in de buurt is kan de deelnemer daarna verder oefenen met het reflectiegedeelte. Dit is een één op één gesprek tussen deelnemer en begeleider. De vragen en aandachtspunten kan de begeleider van het scherm aflezen. Aan het einde van de les kan de begeleider een beoordeling geven en wordt bepaald of de deelnemer de les de volgende keer nog een keer gaat oefenen, of dat hij klaar is om de les als toets te maken. De volgende afbeeldingen laten zien hoe een les van WPO Interactief eruitziet. Dit zijn de belangrijkste navigatieknoppen in het programma. Hiermee kan de gebruiker een pagina terug en een pagina vooruit, of dezelfde pagina nog een keer herhalen. Wanneer een pagina klaar is en de gebruiker verder kan, verschijnt er een rode cirkel om de knop. Titelpagina Op de titelpagina wordt het leerdoel beschreven en uitgesproken. Tevens is zichtbaar bij welke competentie de les hoort en welk niveau is opgestart. 17

18 Video - opdracht Op de videopagina wordt het onderwerp van de les toegelicht en krijgt de deelnemer een concrete opdracht waar hij tijdens het werken mee aan de slag gaat. Tips Mascotte Sophie geeft de deelnemer aan de hand van foto s tips om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. Keuzepagina De deelnemer krijgt nu de keuze om te gaan oefenen op de werkvloer of op de computer. De deelnemer kan vóór het werken de video en de tips bekijken, om vervolgens op de werkvloer aan de slag te gaan met de opdracht. Later komt hij terug achter de computer en kan hij de opdracht en de tips nog eens bekijken om vervolgens de oefeningen op de computer te maken. 18

19 Oefenen Tijdens het oefenen beantwoordt de deelnemer verschillende vragen. Daarbij krijgt hij direct te zien of het antwoord goed of fout is en geeft mascotte Sophie toelichting. De deelnemer kan op de Tips-knop klikken om nog een keer de tips te bekijken. Verder is linksboven aan het aantal blokjes te zien hoeveel vragen er nog volgen in deze les. Score Als alle vragen beantwoord zijn, wordt de score getoond. Deze score wordt ook automatisch zichtbaar in het dashboard. Keuzepagina De deelnemer krijgt dan de keuze: verder oefenen of afsluiten. Verder oefenen kan alleen als de werkplekopleider tijd heeft om samen met de deelnemer het reflectiegedeelte te doen. Identificatie begeleider Omdat de deelnemer het reflectiegedeelte van de les alleen samen met de werkplekopleider mag maken, dient de werkplekopleider hier zijn wachtwoord in te voeren om zichzelf te identificeren (gelijk aan wachtwoord voor Daarna verschijnen de reflectievragen en kan een beoordeling worden toegekend. 19

20 Reflectie Het is nu de bedoelding dat de werkplekopleider het scherm overneemt. De deelnemer hoeft niet meer op de computer te kijken. De reflectie-vragen worden niet met audio-ondersteund. Het is de bedoeling dat de werkplekopleider deze vragen stelt aan de deelnemer. In de schuin-gedrukte tekst staan aanwijzingen waar de begeleider op kan letten. Beoordeling Aan het einde van de reflectie kan de werkplekopleider een korte notitie invoeren. Deze wordt bewaard in het dashboard. Verder dient de werkplekopleider hier aan te geven of de deelnemer de les onvoldoende of voldoende heeft gemaakt. Het gaat hier om een totaalbeoordeling van álle onderdelen: praktijk, theorie en reflectie. Klaar om te toetsen? Tot slot bepalen werkplekopleider en deelnemer samen wat de deelnemer de volgende keer gaat doen: deze les nog een keer oefenen of deze les de volgende keer als toets maken? Als hier voor toetsen gekozen wordt, staat de les automatisch als toets klaar in het dashboard van de deelnemer. De les wordt hierna automatisch afgesloten. 20

21 Toetsen Als een deelnemer de les als toets maakt is dat onder in beeld zichtbaar. Aan het einde van de toets bepaalt de werkplekopleider of de toets is behaald of niet. Daarbij dient hij zowel te kijken naar de score op de theorie, als naar het reflectiegedeelte en de prestaties in de werkpraktijk. Toets beoordeeld als voldoende Is een toets beoordeeld met een voldoende dan kan ervoor gekozen worden om de les nogmaals als toets te maken (dubbel-toetsen) of om de les af te sluiten en als behaald te markeren. Toets onvoldoende gemaakt Is een toets niet behaald, dan kan de begeleider de keuze maken tussen toetsen en niet meer toetsen. Bij toetsen staat de les gewoon weer als toets in het dashboard klaar. Maar wanneer positief toetsen niet haalbaar blijkt te zijn, kan er ook voor de kozen worden deze les af te ronden zonder toetsing. 21

22 Resultaten: prestatiekaart/portfolio Alle resultaten van de deelnemer worden automatisch opgeslagen op de digitale prestatiekaart. Op deze kaart is af te lezen welke lessen zijn behaald en met welke scores. Bovendien zijn de laatst ingevoerde notities van de begeleider op de kaart terug te lezen. Zowel de werkplekopleider als de deelnemer kunnen deze prestatiekaart openen vanuit het dashboard. De kaart opent zich als PDF bestand in een nieuw tabblad of in een nieuw venster en kan indien gewenst worden opgeslagen op de computer. Het is ook mogelijk om de prestatiekaart te printen. Zo heeft de deelnemer een tastbaar bewijs in handen van zijn behaalde resultaten. 7. Vragen en contact Vragen over de WPO methodiek of de SBCM portal Arie Visser SBCM Vragen over het e-learningprogramma WPO interactief: Sanne van Hoof CITAVERDE College - 22

23 8. Bijlage 1. Pop-ups toestaan Internet Explorer Ga naar Extra > Internetopties. Ga naar het tabblad Privacy. Zorg dat het vinkje bij pop-ups blokkeren uit staat. 23

24 Google Chrome Klik op het Chrome-menu op de browserwerkbalk. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven (helemaal onderaan) Klik in het gedeelte 'Privacy' op de knop Instellingen voor inhoud button. Zorg dat onder Pop-ups de regel Alle sites toestaan pop-ups weer te geven aangeklikt is. 24

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Got it?! Taal

Gebruikershandleiding Got it?! Taal Gebruikershandleiding Got it?! Taal Deel A INSTRUCTIE VOOR DE DOCENT... 3 1 Hoe activeer ik mijn licentie voor Got it?! Taal?... 4 2 Groepenregie... 5 2.1 Hoe maakt u een groep aan?... 5 3 Beheer... 8

Nadere informatie

Docentenhandleiding epack

Docentenhandleiding epack Docentenhandleiding epack Magistratenlaan 138-5223 MB Postbus 233 5201 AE s-hertogenbosch Tel: (073) 628 88 11 Datum: Versie: 20 juli 2012 5.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 De methodesite... 4 1.1 Introductie:

Nadere informatie

Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten

Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten Aan de slag met Three Ships N@Tschool! voor studenten Three Ships N@Tschool! versie 11 28-7-2010 Aan de gebruiker Wij stellen je terugkoppeling zeer op prijs. Voor vragen en opmerkingen over Three Ships

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3.1 - Oktober 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoud Inleiding 3 A - Het gebruik

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4 1 Noteer hier uw registratiecode 2 Voorwoord Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van dit Widgit product! Onze software is uitvoerig getest op verschillende systemen. Mocht u problemen ondervinden met

Nadere informatie

Helpbestand Jumbo Leerplein Filialen INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT

Helpbestand Jumbo Leerplein Filialen INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSACCOUNT 1. Hoe kan ik inloggen? 1. Hoe ziet mijn gebruikersnaam eruit? 2. Ik ben getrouwd, wordt mijn gebruikersnaam nu anders? 3. Ik ben een tweeling, hoe moet ik inloggen? 4.

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Handleiding MyBee voor de PC

Handleiding MyBee voor de PC Handleiding MyBee voor de PC Inhoud MyBee in vogelvlucht... 4 Basisprincipes... 4 Het whitelist-principe... 4 Twee whitelists... 4 Drie soorten ouders: tolerant, gemiddeld en streng.... 5 Privacy... 6

Nadere informatie

Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers

Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers Dit is een publicatie van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Deze publicatie

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

Handleiding Mijn DATA-collectief

Handleiding Mijn DATA-collectief Handleiding Mijn DATA-collectief Inleiding Het grootste nadeel bij het kopen van adresbestanden voor commerciële doeleinden, is dat de data meteen na aanschaf alweer verouderd is. Ook is lang niet altijd

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie