Certs 101. Een introductie in Digitale Certificaten. J. Wren Hunt oktober 2004 Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certs 101. Een introductie in Digitale Certificaten. J. Wren Hunt oktober 2004 wren@cacert.org. Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc."

Transcriptie

1 Certs 101 Een introductie in Digitale Certificaten J. Wren Hunt oktober 2004 vertaling Hans Verbeek Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

2 Wat behandelen we? Het Probleem: Wie kan jij vertrouwen? Digitale Certificaten Wat zijn dat en Waarom heb ik ze nodig? Stap voor stap handleiding Installeer een Digitaal Certificaat in je browser / programma. Vraag&Antwoord Vraag je eigen Digitale Certificaten aan - GRATIS

3 Vertrouw maar verifieer! Twee soorten vertrouwen: Wie zijn ze tegenover Vertrouwenwekkendheid Gebruik Certificaten om vertrouwen te delen Web of Trust (WoT) [Het is eenvoudig, vertrouw mij!]

4 Op het internet weet niemand dat jij een hond bent.

5 Dode Nigerianen?/ SPAM Met Certificaten kunnen we: Geverifieerde adressen gebruiken in plaats van anonieme adressen. Voorkom / ontdek Scams, ook wel Phishing ( vissen ) genoemd)

6 Digitale inhoud (nieuws, documenten, foto s, web) Voorkom spoofing (d.w.z. bedrog, aanvallen op iemands reputatie) Digitaal bedrog

7 Electronisch zakendoen Hypertext Transfer Protocols: https:// tegenover SSL (Secure Sockets Layer)

8 Yahoo! voorbeeld

9 Yahoo met Certificaat detail

10 ebay voorbeeld

11 ebay met Certificaat detail

12 Encryptie VPNs - (Virtual Private Networks) WiFi Bestanden / Records / Streams

13 Kijk ma! Hartstikke gemakkelijk!

14 Wat zijn Certificaten eigenlijk?

15 Zo ziet een certificaat er uit

16 De Bits en de Bytes -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIFTDCCAzSgAwIBAgICI1QwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAweTEQMA4GA1UEChMHUm9vdCB DQTEeMBwGA1UECxMVaHR0cDovL3d3dy5jYWNlcnQub3JnMSIwIAYDVQQDExlDQSBDZXJ0I FNpZ25pbmcgQXV0aG9yaXR5MSEwHwYJKoZIhvcNAQkBFhJzdXBwb3J0QGNhY2VydC5vcmcw HhcNMDQwNjAyMjEyMzAzWhcNMDYwNjAyMjEyMzAzWjAhMR8wHQYDVQQDExZ3cmVua HVudC5ob21lbGludXgub3JnMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDc+gdR+zeV BL5VixzHVMJEI+n8O3yX31ggLMsYzCEBAe8Bnoi9/tPQeVcBXUB33DgVPfsPBcJmc15esHceE3bF ugwv3mc8wogbo0bfvfrtnpt5hi/qty6zfx3qsje0z4u/qzmupmbxekcomrkqb/h267kuyhdbq RH6vRaxOHdidQIDAQABo4IBuDCCAbQwDAYDVR0TAQH/BAIwADA0BgNVHSUELTArBggrB gefbqcdagyikwybbquhawegcwcgsagg+eieaqykkwybbagcnwodazalbgnvhq8e BAMCBaAwHQYDVR0OBBYEFPczFB+QtRFqn1ybPF1bvtE8/L0nMIGjBgNVHSMEgZswgZiAFBa 1MhvUx/Pg5o7zvdKwOu6yORjRoX2kezB5MRAwDgYDVQQKEwdSb290IENBMR4wHAYDVQQL ExVodHRwOi8vd3d3LmNhY2VydC5vcmcxIjAgBgNVBAMTGUNBIENlcnQgU2lnbmluZyBBdXRo b3jpdhkxitafbgkqhkig9w0bcqewenn1chbvcnray2fjzxj0lm9yz4ibadarbglghkgbhvhcaq EEBAMCBsAwVgYJYIZIAYb4QgENBEkWR1RvIGdldCB5b3VyIG93biBjZXJ0aWZpY2F0ZSBmb3 IgRlJFRSBoZWFkIG92ZXIgdG8gaHR0cDovL3d3dy5jYWNlcnQub3JnMDEGA1UdHwQqMCgwJqA kockgigh0dha6ly93d3cuy2fjzxj0lm9yzy9yzxzva2uuy3jsma0gcsqgsib3dqebbauaa4i CAQBFQll6qusH5iwGj1fcaD16f44EhGDYX7PtzJt4H6K5VO9pMDr/WAo3NG/g0lwgfcrvxpu504aaT WDLQZVk2mpG/YSoriZWSby7qwCTH9lanKAzIuWnjxB/7WLBsQtnNb8/9wJc0bR2p4+KCtrAHm/d wui9stpy4sth6/jtxuu0dq4qeek6mvneldwv7ok53rvaxsxhoaesla+lc9naokg+gjxyv8/pipd NfYLY5xXuYdUkpekuwfeBKsjkRd4cVr8J4R5Poti93au+jpcg6d+zqS8B8dyDjLMt/kActQ0kxyEpt0P1 xfpzw3c+0nv+yyqxiswovj5+iixsg4jux1ld8vpier4ezlwaubkwsvwibpef8rlpx1p25gdgrsikme 7IumvhdD8ZWOfCAyGBmS17dmqCzeiBSl6MeImgh/U2tkOaD3TJvI6SjKq5gSOYgRkNAooEeKhbR 0hP8DBmnCz192T7hEpb2v8t3Mb4+zLQmm7VfJ3qHvwGDo3hhvTsIin7KlWA4cO7kQHxlSLSz67J9 5wOjgnD+HlQkbSrAQi69zEeTOwykmYM3IcJPv3HaphFJlJm4QqYlk2WAD21Vr+Z/1BW/4O7JK01 Y+vGISTuCPvtBZQAYJ8iyPzekGcEpHcpAlWN+em2IKbYZev8EzG0OEvKU5uVXbnvxyEifWlaiQ ==-----END CERTIFICATE-----

17 Digitale Vingerafdruk

18 Man-in-the-Middle Client A Gewenste verbinding Server B De aanvaller doet net alsof hij Server B is aanvaller De aanvaller doet net alsof hij Client A is

19 Certificaten in Web Browsers Internet Explorer (IE) Mozilla, Firefox

20 Internet Explorer

21 IE Certificaat Instellingen Voor Internet Explorer: Ga naar het menu Extra Internet Opties Kies de Inhoud Tab

22 Mozilla/Firefox Mozilla 1.7x

23 Mozilla/Firefox certificaat instellingen Voor Mozilla/Firefox Ga naar het Bewerken menu Voorkeuren Privacy & Veiligheid Certificaten

24 Persoonlijke Certificaten Mozilla/Firefox Internet Explorer

25 Certificaten van anderen Mozilla/Firefox Internet Explorer

26 Root Certificaten Root Certificaten worden impliciet vertrouwd door je browser! Wees voorzichtig met wiens Root Certificaat je vertrouwt!

27 Certificaat naam onjuist Mozilla/Firefox Internet Explorer

28 Een onbekend Certificaat.(1/3) Mozilla/Firefox Internet Explorer

29 Een onbekend Certificaat.(2/3) Mozilla/Firefox Internet Explorer

30 Een onbekend Certificaat.(3/3) Mozilla/Firefox Internet Explorer

31 OK Je wilt dus het Certificaat accepteren. Wat nu??

32 Is het Root Certificaat beschikbaar? Bijvoorbeeld: ga naar -> Vertrouwde basiscertificeringsinstanties Is CAcert CA geïnstalleerd? Zo nee, dan voegen we het toe.

33 Installeer een Certificaat in je browser Als het CAcert Root Certificaat nog niet geïnstalleerd is, dan zal je het moeten importeren in je browser. Kies hiervoor de "Root Certifikaat" menu optie aan de rechterkant van het menu op

34 Gebruik de Certificaat Importeer wizard Als je op de link klikt dan verschijnt het volgende dialoogvenster: Je kunt het Certificaat Opslaan en later installeren, of je drukt op Openen om het nu te installeren. Als je op Openen drukt verschijnt er een dialoogvenster om je te informeren dat het CAcert Root Certificaat op dit moment niet vertrouwd wordt door je browser:

35 Importeer wizard Klik op de Certificaat installeren..." knop. De wizard Certificaat importeren begint:

36 De wizard Certificaat importeren

37 De wizard Certificaat importeren

38 De wizard Certificaat importeren

39 De wizard Certificaat importeren Controleer dat de vingerafdruk exact overeenkomt met wat er op de webpagina staat. Druk alleen als je dit gecontroleerd hebt op JA.

40 De wizard Certificaat importeren Het Certificaat is nu geïnstalleerd, maar afhankelijk van je browser instellingen, wordt het nog niet vertrouwd. Om er zeker van te zijn dat alles goed gaat, zullen we het Certificaat opzoeken in het tabblad "Vertrouwde basiscertificeringsinstanties" en bewerken we de trust eigenschappen. Vanuit het IE hoofdmenu, kies Extra. Internet Opties, Inhoud tab. Certificaten. Vertrouwde basis-certificeringsinstanties tab.

41 Firefox browser Vanuit het hoofdmenu kies: Tools/Options. Kies de 'Advanced' knop:

42 Firefox Druk op "Manage Certificates". Kies de "Authorities" tab. Controleer dat het CAcert Root Certificaat (met de omschrijving "Root CA") aanwezig is:

43 Certificaat Manager Wees er zeker van dat de CA Cert Signing Authority geselecteerd (blauw gekleurd) is en druk op "Edit":

44 Controleer dat de juiste checkboxen aangevinkt zijn. Trust Settings

45 Verkrijg je eigen certificaten Thawte Alleen een Certificaat (geen gratis server Certificaat) Verisign $$ Comodo Alleen gratis Certificaat (geen gratis server Certificaat) CAcert Zowel als server Certificaat!

46 Stap voor Stap: Hoe krijg ik een Digitaal Certificaat

47 CAcert homepage

48 Schrijf jezelf in voor een Certificaat bij CAcert Mozilla/Firefox

49 Inschrijven bij Cacert 1/14 Als je het Root Certificaat niet geïnstalleerd (& vertrouwd) hebt, doe dit dan nu (meer voorin deze presentatie staat de uitgebreide handleiding)

50 Inschrijven bij Cacert 2/14 Maak een account. Vul alle velden in, ook de 5 controle-vragen (die zijn belangrijk als je ooit je wachtwoord kwijt raakt)

51 Inschrijven bij Cacert 3/14 Als het account aangemaakt is, dan krijg je een ter bevestiging. Klik binnen 24 uur op de link die je in die bevestigende krijgt.

52 Inschrijven bij Cacert 4/14 Als je de bevestigende hebt beantwoord, dan kan je op de site inloggen. Klik onder Mijn Account op login

53 Inschrijven bij Cacert 5/14 Je eigen Account pagina

54 Inschrijven bij Cacert 6/14 Nu moet je account gewaarmerkt worden. Ga naar de pagina "CAcert Web of Trust / Find an Assurer Klik op Nederland (Netherlands)

55 Inschrijven bij Cacert 7/14 Kies nogmaals Nederland (Netherlands)

56 Inschrijven bij Cacert 8/14 Kies Utrecht

57 Inschrijven bij Cacert 9/14 CAcert Assurers (waarmerkers) in Utrecht

58 Inschrijven bij Cacert 10/14 Maak per een afspraak met de Cacert assurer (waarmerker)

59 Inschrijven bij Cacert 11/14 Als je voldoende punten hebt (50 of meer) dan kan je op naam gestelde Certificaten aanvragen

60 Inschrijven bij Cacert 12/14 Vraag een Certificaat aan. Lees eerst de Acceptable Use Policy (de privacy beleidsverklaring) goed door.

61 Inschrijven bij Cacert 13/14 Kies de sterkte van de sleutel (1024 bits of 2048 bits). Wij kozen 2048 bits.

62 Inschrijven bij Cacert 14/14

63 De rol van Digitale Certificaten Pres. Clinton tekent S De Millenium Digital Commerce Act 30 Juni /cong106/digsig/default.htm

64 Outlook Express

65 Extra/ Opties/ Beveiliging: Outlook Express

66 Outlook Express Druk op de 'Digitale ID's...' knop. Klik op de Vertrouwde basiscertificeringsinstanties tab en controleer dat het CAcert Root Certificaat aanwezig is (als je het zojuist in IE6 gedownload hebt, dan moet het in orde zijn):

67 Extra/ Opties/ Beveiliging Outlook Express

68 Outlook Express Laat de aanwezige Certificaten zien (als die er zijn)

69 Outlook Express

70 Outlook Express Als je een Certificaat bewaard hebt, dan kan je het nu importeren... Verwijder hierna het bestand en/of berg een kopie op op een veilige plek

71 Outlook Express Toets het wachtwoord van het Certificaat in en zet de juiste vinkjes:

72 Outlook Express

73 Outlook Express

74 Outlook Express

75 Outlook Express Stel het beveiligingsniveau in op hoog

76 Outlook Express

77 Outlook Express

78 Outlook Express

79 Een blik op de geavanceerde opties... Outlook Express

80 Outlook Express Associeer een Certificaat met een account: Extra / Accounts:

81 Outlook Express

82 Selecteer het Certificaat dat je wilt gebruiken om de te ondertekenen... Outlook Express

83 Outlook Express en doe hetzelfde voor de Coderingsinstellingen

84 Outlook Express

85 Outlook Express

86 Vragen?

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx Back-up maken van uw certificaat Open Internet Explorer en kies rechts bovenin voor het menu Extra. Ga vervolgens naar Internetopties (onderste) en klik in het venster wat geopend wordt op het tabblad

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MOZILLA EN NETSCAPE

DE IDENTITEITSKAART EN MOZILLA EN NETSCAPE DE IDENTITEITSKAART EN MOZILLA EN NETSCAPE Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met Mozilla/Netscape e-mails willen ondertekenen met de nieuwe Identiteitskaart of die met de Mozilla/Netscape browser

Nadere informatie

Browser instellingen - Versie 1.7 Copyright 2005-2012 Asperion Pagina 1 BROWSER INSTELLINGEN

Browser instellingen - Versie 1.7 Copyright 2005-2012 Asperion Pagina 1 BROWSER INSTELLINGEN - Versie 1.7 Copyright 2005-2012 Asperion Pagina 1 BROWSER INSTELLINGEN Asperion software is on-line software en werkt via een internet browser. De software is geschikt gemaakt voor de meest gangbare browsers,

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

Apple Mail e-mailaccount instellen

Apple Mail e-mailaccount instellen instellen Introductie Deze handleiding is geschreven voor Apple Mail versie 3.6 (935/935.3), oudere versies werken grotendeels hetzelfde. Alvorens u een e-mailaccount gaat toevoegen dient u over een aantal

Nadere informatie

APNS Certificaat genereren en installeren

APNS Certificaat genereren en installeren APNS Certificaat genereren en installeren Handleiding om een Apple APNS certificaat te genereren en te installeren. Version: x.x MobiDM Handleiding voor APNS Certificate Pagina 1 Index 1. APPLE APNS CERTIFICAAT...

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX

DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX DE IDENTITEITSKAART EN FIREFOX Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart toegang willen verkrijgen tot beveiligde web sites. In deze handleiding leggen we je

Nadere informatie

11. Website controleren

11. Website controleren 11. Website controleren 11.1 Website controleren op verschillende browsers Het blijkt nog altijd nodig te zijn een website te controleren. De website zoals deze er in Kompozer uit ziet, ziet er op internet

Nadere informatie

Telewerken Altrecht. Overal toegang tot je persoonlijke Altrecht Desktop

Telewerken Altrecht. Overal toegang tot je persoonlijke Altrecht Desktop Telewerken Altrecht Overal toegang tot je persoonlijke Altrecht Desktop Wat is Altrecht Telewerken? 3 Eerst een Citrix client installeren 3 Hoe log ik in op Telewerken met mijn SMS Token? 4 Hoe log ik

Nadere informatie

Aanmaken DTY e-mail account

Aanmaken DTY e-mail account Aanmaken DTY e-mail account Dit is een handleiding om er voor te zorgen dat je DTY e-mail automatisch binnenkomt in je inbox van Outlook Express. Hiervoor moet je twee dingen doen. Als eerste je nieuwe

Nadere informatie

Handleiding MyBee voor de PC

Handleiding MyBee voor de PC Handleiding MyBee voor de PC Inhoud MyBee in vogelvlucht... 4 Basisprincipes... 4 Het whitelist-principe... 4 Twee whitelists... 4 Drie soorten ouders: tolerant, gemiddeld en streng.... 5 Privacy... 6

Nadere informatie

Rabo Cash Management. Installatiehandleiding

Rabo Cash Management. Installatiehandleiding Rabo Cash Management Installatiehandleiding Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 CONFIGURATIEVEREISTEN... 4 3 INSTALLATIE USB READER... 5 4 INSTALLATIE SAFENET SOFTWARE... 6 5 INSTALLATIE JAVA... 7 6 OVERIGE INSTELLINGEN...

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Beknopte handleiding remote werken met Novell Virtual office

Beknopte handleiding remote werken met Novell Virtual office Beknopte handleiding remote werken met Novell Virtual office Remote werken is beschikbaar vanaf nagenoeg iedere PC met internettoegang. Om toegang te krijgen surf je naar https://mail.slz.landschapsbeheer.nl/onenet/netstorage

Nadere informatie

Het aanmaken en installeren van een ZOVAR Servercertificaat onder IIS6

Het aanmaken en installeren van een ZOVAR Servercertificaat onder IIS6 Het aanmaken en installeren van een ZOVAR Servercertificaat onder IIS6 Versie 1.0 Datum 18-06-2008 Status definitief Bestandsnaam 20080618 - ZOVAR Instructie IIS6.doc (ZV30.01) Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Vergaderen op afstand

Vergaderen op afstand Vergaderen op afstand Versie: 5-5-2012 Auteur: Pierre Gorissen Deze uitgave wordt beschikbaar gesteld met de volgende Creative Commons licentie: Naamsvermelding-Niet-commercieel-Geen Afgeleide werken 3.0

Nadere informatie

Windows. Backupfactory client software handleiding. 5.5 versie. PC Backup

Windows. Backupfactory client software handleiding. 5.5 versie. PC Backup Windows Backupfactory client software handleiding 5.5 versie PC Backup Versie: 2 2 augustus 2011 1 Installeren van de software Voordat u kunt starten met het backuppen van data naar de Backupfactory server,

Nadere informatie

Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers

Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers Dit is een publicatie van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Deze publicatie

Nadere informatie

Handleiding Hootsuite

Handleiding Hootsuite Oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Account aanmaken... 4 2. Wat is wat?... 6 3. Inrichten... 8 3.1 Tabs aanmaken... 8 3.2 Kolommen aanmaken... 8 4. Inrichten voor monitoring... 10 4.1 Zoekwoorden...

Nadere informatie

Hoe stel ik mijn favorieten en wachtwoorden veilig met LastPass en Xmarks?

Hoe stel ik mijn favorieten en wachtwoorden veilig met LastPass en Xmarks? Hoe stel ik mijn favorieten en wachtwoorden veilig met LastPass en Xmarks? Handleiding van Auteur: Jan Stedehouder Februari 2012 Hoeveel favorieten heb je in de webbrowser opgeslagen? En wachtwoorden?

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

III Klanten Handleiding

III Klanten Handleiding III Klanten Handleiding Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 1.2 Klant interface... 3 1.3 ISPConfig Rechten van klanten... 4 1.4 Bewaren... 4 1.5 Veranderen van het ISPConfig Wachtwoord...

Nadere informatie

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist FAQ Moodlewinkel.nl 1. Algemeen 2. Manager a. Taalinstellingen b. Gebruikers/rechten c. Categorieën/cursussen d. Modules e. Veiligheid 3. Docent a. Cursusbeheer b. Gebruikersbeheer c. Activiteiten d. Bronnen

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Zarafa

Handleidingen 1.0 Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa In dit document vind je de handleidingen voor Zarafa zoals aangeboden door ECM2. I. Zarafa Email en Agenda 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Handleiding Online Boekhouden

Handleiding Online Boekhouden Handleiding Online Boekhouden Het online boekhoudprogramma kan gestart worden op de site van Horeca Boekhouden.nl (http://www.horecaboekhouden.nl/fin_administratie.php). Om verbinding te maken, moet op

Nadere informatie

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aan de slag met Outlook Web App... 3 Overzicht instellingen... 3 Vereisten...

Nadere informatie

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie CC Lokeren

Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie CC Lokeren Handleiding ticketkoper Antigone Cloud Editie CC Lokeren 1. Handleiding voor de ticketkoper Beste ticketkoper, Bedankt dat u kiest voor Cultureel Centrum Lokeren. Deze handleiding helpt u verder in het

Nadere informatie