TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25"

Transcriptie

1 4 Parelsnoer van start 5 Stalman stelt zich voor 6 Worstelen met kansberekening 7 december 2006 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 25 VUmc gastziekenhuis landelijke Sneller Beter dag Op maandag 11 december vindt landelijk de Sneller Beter dag plaats. VUmc speelt hierin een prominente rol als gastziekenhuis waar workshops, discussies en lezingen worden gehouden. VUmc ontvangt collega s uit andere ziekenhuizen, waarmee kennis en ervaringen worden gedeeld. Ook minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt deel aan de activiteiten in VUmc. Belangrijke thema s zijn de borging en verspreiding van de Sneller Beter projecten en horizontale sturing van kwaliteit. Tijdens de workshops zal Leo de Haan, voorzitter coördinatiegroep patiëntveiligheid, een toelichting geven op de manier waarop het veiligheidmanagementsysteem in VUmc wordt opgezet; gaat Nic Kaldenbach, hoofd ict van het Westfriesgasthuis in op de ict -ondersteuning van zorgprocessen en legt Dick de Jong, medisch hoofd zorgeenheid kort verblijf, uit hoe bij hen het gebruik van elektronische patiëntenfeedback heeft geleid tot kwaliteitsverbetering. Daarna houdt Elise Bijvank, programmamanager zorgpadontwikkeling, Sneller Beter en niaz-accreditatie, een lezing over Sneller Beter als katalysator van kwaliteitsverbeteringen in VUmc. Philip Scheltens, hoofd Alzheimercentrum, zal tenslotte de zorgpadontwikkeling in het Alzheimercentrum toelichten. s Avonds vindt er in Den Haag een invitational conference plaats, waar bestuurders uit het hele land discussiëren over de verspreiding en borging van de behaalde resultaten. Peter Huijgens neemt deel aan een groepsinterview over het thema doen, motiveren en borgen. FOTO: RENÉ DEN ENGELSMAN Voorkomen van onnodige schade Nationale week zet patiëntveiligheid op de kaart Mariet Buddingh Weet je dat het veiliger is om te bungee-jumpen, dan om je op laten nemen in een ziekenhuis? Leo de Haan, zorgmanager cluster III en voorzitter van de coördinatiegroep patiëntveiligheid, zet met deze vraag de importantie van het onderwerp patiëntveiligheid stevig neer. De week van 27 november tot 1 december was de nationale week van de patiëntveiligheid. De leden van de coördinatiegroep brachten werkplekbezoeken en artsen en verpleegkundigen kregen de patiëntveiligheidskaart uitgereikt. Aan Tracer legt De Haan uit waarom het belangrijk is dat iedere medewerker in de zorg zich bewust is van zijn eigen rol in het bewaken van de veiligheid van patiënten. Een veilig ziekenhuis is een ziekenhuis waar de patiënt geen risico loopt op onnodige schade. Zo omschrijft voorzitter De Haan het ultieme doel van zijn programmagroep. Op de vraag wat onnodige schade is, noemt hij een aantal voorbeelden die voor velen voor de hand liggen: Het geven van verkeerde medicijnen veroorzaakt onnodige schade, valincidenten vanzelfsprekend ook, evenals het verkeerd uitvoeren van een operatie. Hij zegt de professionele verantwoordelijkheid voor de veiligheid van patiënten echter veel breder te zien. De Haan: Ik ga daar vrij ver in. Het gaat niet alleen om verkeerd handelen of nalaten, maar ook om dingen te laat doen. Als een patiënt zijn pijnstillers een half uur te laat krijgt, ontstaat ook onnodige schade: onnodige pijn. En als de verwijzersberichtgeving te laat wordt verstuurd, kan de huisarts niet anticiperen op wat er in het ziekenhuis is gebeurd. Ook daar kan de patiënt hinder van ondervinden. Op de zorgeenheden waar de leden van de programmagroep een bezoek brachten, leidde het onderwerp veiligheid tot levendige discussies en, zo verwacht De Haan, tot verhoogde aandacht. Dat laatste is ook het doel van de uitgedeelde kaarten. De Haan: Op de kaart staat een aantal vragen die een zorgverlener zich, staande aan het bed, kan stellen. Die vragen zijn verdeeld over zes onderwerpen: medicatie, communicatie, identificatie, ingreep / procedure, valincidenten en melden. Onze hoop is dat medewerkers met deze kaart als reminder op een systematische en bewuste manier zorgdragen voor de veiligheid van de patiënt. De Haan en zijn programmagroepleden streven ernaar het onderwerp patiëntveiligheid hoger op de kaart te krijgen. Hij heeft een aantal ideeën dat daaraan kan bijdragen. Allereerst hopen we natuurlijk dat de nu losgemaakte discussie aanhoudt en zich verspreidt. Ook zouden we graag zien dat iedere nieuwe medewerker de kaart krijgt en dat veiligheid een onderwerp is in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. De Haan wil de verantwoordelijkheid niet alleen bij individuele medewerkers leggen, sterker nog: Eigenlijk zou veiligheid één van de ambities van VU medisch centrum moeten zijn. Hij vindt het jammer dat het motto: Je werkt hier veilig, of je werkt hier niet. al in handen is van Shell. Enthousiast: Geweldig geformuleerd, toch? Ook al kunnen we dat motto niet gebruiken, we kunnen er wel naar handelen. Het programma van VUmc is te vinden op de kwaliteitspagina van intranet. MS Bezuinigingsdoelstelling blijft staan Opdracht programmagroep ZILVER gewijzigd Edith Krab Toen de programmagroep ZILVER een jaar geleden aan haar opdracht begon, werd haar gevraagd instrumenten te ontwikkelen voor kwaliteits- en efficiency verbeteringen en een bezuiniging van 5 miljoen euro te realiseren. Het afgelopen jaar toonde aan dat beide taken moeilijk te verenigen zijn. Daarom is een splitsing aangebracht in de opdracht: de programmagroep houdt zich vanaf nu alleen nog bezig met instrumentontwikkeling. Stel een gereedschapskist samen met instrumenten waarmee clusterbesturen meer inzicht krijgen in de bedrijfsvoering en die kunnen leiden tot verhoging van de efficiency. Zorg dat deze instrumenten up-to-date blijven. Toets de toepasbaarheid van de instrumenten en pas het instrument zonodig hierop aan. Met deze woorden heeft de raad van bestuur de gewijzigde opdracht van de programmagroep zilver ingevuld. Een juiste beslissing, zegt zilvervoorzitter Erna Baars. Het realiseren van bezuinigingen is een zaak van raad van bestuur, clusters en afdelingen en niet van zilver. Wel kan de programmagroep adviseren over methoden om tot efficiencyverhoging en bezuinigingen te komen. Zo hebben we het afgelopen jaar voor een aantal beroepsgroepen de noodzakelijke personele inzet bepaald aan de hand van vergelijkingen met andere ziekenhuizen en umc s. Deze normeringscijfers kunnen een instrument zijn om binnen een cluster of afdeling een bezuiniging te realiseren. zilver krijgt dus een meer ondersteunende en toetsende rol. Model De gereedschapskist met instrumenten bevat naast de genoemde normering een kostenbatenanalyse-model bij het aangaan van projecten en do s en don ts bij het aangaan van (nieuwe) investerings- en exploitatiemiddelen. Normering voor niet-poortspecialismen, voor wetenschappelijk personeel wat zich bezighoudt met onderzoek, voor stafafdelingen en ict staat nog op het lijstje van de programmagroep om verder te ontwikkelen. De bezuinigingsdoelstelling van zilver (2,5 miljoen euro zowel in 2006 als 2007, totaal 5 miljoen euro) blijft bestaan, maar hoe die gerealiseerd gaat worden is nog niet duidelijk. Financieel directeur Cees Buren hierover: We zijn bezig met de voorbereidingen voor de begroting We verwachten nog voor het einde van het jaar duidelijkheid te kunnen geven over de hoogte van het te bezuinigen bedrag voor 2007 en de wijze waarop dit plaats zal moeten vinden.

2 Waar Valerie ter Wengel en Kees-Pieter Paul trots op zijn Margrietta Zwaan Tracer staat bol van de projecten die in VU medisch centrum plaatsvinden, nieuwe initiatieven die worden genomen en successen die hier worden behaald. Regelmatig haalt dit nieuws ook de krant, radio en televisie. Dat gebeurt natuurlijk vooral als het spectaculaire ontwikkelingen zijn. Er worden hier echter dagelijks successen geboekt, die nooit het nieuws halen, bijvoorbeeld omdat ze heel persoonlijk zijn, niet uniek zijn of alleen te maken hebben met die ene patiënt. Successen die op het eerste oog misschien alledaags lijken, maar die niet minder bijzonder zijn. Tracer vroeg aan Valerie ter Wengel en Kees-Pieter Paul, studenten geneeskunde in respectievelijk hun vierde en vijfde jaar, Waar zijn jullie trots op? Op het winnen van de StudentenOnderzoeksPrijs! roepen Valerie ter Wengel en Kees-Pieter Paul. Op 20 november ontving Paul de prijs voor de beste mondelinge presentatie en Ter Wengel die voor de beste posterpresentatie. Ook Floor Henken viel in de prijzen. Zij won de prijs voor de beste presentatie van de Top Masteropleiding Oncology. De StudentenOnderzoeksPrijzen VUmc werden dit jaar voor het eerst uitgereikt, maar worden een jaarlijkse traditie. Paul legt uit: iedere geneeskundestudent loopt aan het eind van het vierde jaar een wetenschappelijke stage en doet dan onderzoek. Het onderzoeksonderwerp kan de student vrij kiezen, mits het aan FOTO: PETER SMITH Op het winnen van de eerste Studenten- OnderzoeksPrijs bepaalde criteria voldoet. Toevallig vallen de onderwerpen van beide winnaars binnen de neurowetenschappen. Ter Wengel begon al in haar tweede studiejaar met wetenschappelijk onderzoek. Dat is vroeg. Maar ik las toen in Synaps iets over een toename van dopamine in de reukzenuw bij parkinson-patiënten. Dit intrigeerde mij zo dat ik toen al binnen dit onderzoek mijn wetenschappelijke stage ben gestart. Paul heeft voor zijn onderzoek zeven maanden in Alabama, VS doorgebracht. Daar heeft hij onderzoek gedaan naar de behandeling van een bepaald type hersentumoren (glioblastomen) met aangepaste adenovirussen. Iedere student verwerkt de bevindingen van de wetenschappelijke stage in een verslag. Velen kiezen ervoor dit ook te herschrijven als artikel en het aan te bieden ter publicatie. Een verkorte versie van het artikel of van het verslag, een zogenaamd abstract kon dit jaar voor het eerst dus ook worden ingezonden voor de StudentenOnderzoeksPrijs. Dat hebben 32 studenten gedaan en 14 van hen zijn genomineerd voor de prijs. Zij moesten op 20 november hun onderzoek Wil jij ook in Tracer vertellen waar je trots op bent? En heeft het onderwerp van je trots in de meest brede zin te maken met het werk? Mail dan naar presenteren, middels een mondelinge of een posterpresentatie, die werd beoordeeld door een vijfkoppige jury. In de zaal zat een aantal derde- en vierdejaars studenten, die hun wetenschappelijke stage nog vóór zich hebben. De prijs is onder andere in het leven geroepen om hen te enthousiasmeren voor deze stage en hen te laten zien tot welke producten dit kan leiden. De genomineerden wisten van te voren niet wie de prijs zou winnen. Ter Wengel: Het was heel spannend. Omdat het de eerste prijsuitreiking was, wist ik ook niet wat ik moest verwachten. Mijn moeder en mijn zus zaten in de zaal, maar na mijn presentatie heb ik ze weggestuurd, omdat ik niet verwachtte te winnen. Ze waren er dus uiteindelijk niet bij toen ik mijn prijs overhandigd kreeg! Paul moest het spits afbijten. Ik stond als eerste op het programma. Aan het eind van mijn presentatie stelde de jury een aantal vragen. Die waren behoorlijk pittig! Naast een certificaat en eeuwige roem, hebben de prijswinnaars een geldbedrag gewonnen, bestemd voor studiedoeleinden. Ter Wengel en Paul willen beiden dit geld uitgeven aan een reis naar de VS. Paul is uitgenodigd door de universiteit in Alabama, waar hij stage heeft gelopen en gaat daar met kerst naar toe. Ter Wengel gaat komende zomer haar wetenschappelijk onderzoek vervolgen in ucla, Los Angeles. Overigens hebben ook de genomineerden die niet in de prijzen vielen een certificaat ontvangen. Paul: Eigenlijk was de nominatie al een erkenning voor de extra inspanning en tijd die je als student hebt geleverd en het presenteren van je onderzoek is een belangrijke ervaring. Winnen is de kers op de taart. Ter Wengel: Het instellen van de StudentenOnderzoeksPrijs is een goed initiatief van VUmc; ook presenteren hoort bij wetenschappelijk onderzoek. Maar hoeveel studenten na ons ook nog de prijs gaan winnen, wij blijven altijd de eerste winnaars en dat is iets om trots op te zijn! 5e jaargang, nummer 25 7 december 2006 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Het redactiestatuut vindt u op de intranetpagina s van Tracer. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Mariet Bolluijt, Bernie Hermes, Edith Krab, Marcia Sanderse, Jan Spee Redactieraad Marieke Cats, Henk Groenewegen, Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Lys Bouma, Marisca Butterman, Clemens Dirven, Barbara de Graaff, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Daniëlle van der Windt Fotografie Yvonne Compier, Peter Smith, Richelle van der Valk, Peter Valckx Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Piet Hoogland Redactiesecretariaat dienst communicatie VU medisch centrum kamer PK4x190 telefoon (020) , fax (020) Vormgeving Marcel Bakker, De Ontwerperij Druk RotoSmeets, Utrecht Advertenties Adverteren in Tracer is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het redactiesecretariaat of kijk op de website. Abonnement Het eerste half jaar is een abonnement op Tracer gratis. Daarna bedraagt de abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnementen Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel , fax Beëindigen abonnement: Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden. Volgende Tracer De volgende Tracer verschijnt op donderdag 21 december. Deadline voor kopij is 13 december om uur. Wilt u reageren op artikelen in Tracer? Mail of stuur een briefje naar: redactie Tracer, dienst communicatie, kamer PK 4X 190. De redactie behoudt zich het recht voor uw bijdrage in te korten. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Wanneer u in het vervolg weer eens over lift bericht dient u zich tot wat breder te informeren in plaats van de spreekbuis te zijn van het lift-management. Onder de foto in Tracer nummer 22 staat: Afdelingen na de bestelling niets meer te doen, want de afhandeling van de facturering vindt helemaal plaats bij crediteurenadministratie. Niets is minder waar. Zo zijn er nog vele dingen waarover de gekwelde gebruikers u zouden kunnen vertellen, indien u de moeite zou nemen bij hen te informeren. lift is niet alleen arbeidsintensief maar ook uitermate gebruikersonvriendelijk. Aimée Visser, Hans de Zeeuw en vele anderen Het lift management is heel goed op de hoogte van wat er bij gebruikers speelt. Directe input van gebruikers komt, sinds lift live is, binnen via vele verschillende kanalen, zoals de inkoop, helpdesk lift, Alleen voor onderzoekers en docenten! Univertaal Het wetenschappelijk vertaalbureau voor onderwijs en onderzoek. Vertalingen, correcties en redactie - voor specialisten door specialisten. Uniek (ADVERTENTIE) lifthulp, via de invoercoördinatoren van de clusters waar regelmatig overleg mee is en via keygebruikers op de verschillende afdelingen. Het is dus van belang dat vragen en/of punten van kritiek hier terecht komen. Al deze informatie is gebruikt voor verdere analyse, om inzicht te krijgen in de oorzaken van de opmerkingen van gebruikers. Die oorzaken zijn divers en helaas niet alleen toe te schrijven aan fouten van het systeem, maar ook aan menselijke fouten bij het gebruik van het systeem of gebrek aan opleiding. We streven ernaar om in gesprek te blijven met de gebruikers van het systeem om zo tot oplossingen en verbeteringen te komen. Helaas is het niet altijd uit te sluiten dat de inrichting van een systeem voor het hele VUmc niet geheel overeen komt met de wensen en beleving van individuele gebruikers. Jacqueline Zoon, projectleider lift UMC Zorgverzekering maakt premie bekend Medewerkers die bij UMC Zorgverzekering zijn verzekerd, hebben inmiddels hun polis ontvangen. De premie voor de UMC Zorgverzekering bedraagt netto 1070,16 euro per jaar per medewerker. Nieuw vanaf 1 januari 2007 is, dat kinderen vanaf 18 jaar de vrijheid hebben de aanvullende verzekering te kiezen die het beste bij hen past Zij kunnen dus bij een medewerker op de polis meeverzekerd worden, maar met een ander aanvullend pakket. Het speciale aanmeldformulier voor gezinsleden kan de medewerker downloaden van de website of telefonisch opvragen bij het regiokantoor van de umc Zorgverzekering. umc Zorgverzekering biedt drie ruime aanvullende pakketten tegen een concurrerende premie. umc medewerkers ontvangen naast een collectieve korting nog een extra korting. De gezinsleden (partners en gezinsleden tot 30 jaar) profiteren mee van de collectieve kortingen. De premie wordt ingehouden via het salaris. Geen keuring Medewerkers van de umc s worden non-select geaccepteerd (zonder medische keuring) voor de aanvullende verzekeringen umc Budget en umc Accent. Voor de aanvullende verzekering umc Plus geldt normaal gesproken vanaf 18 jaar een tandheelkundige selectie. Wanneer de medewerkers zich via de personeelsadministratie van het cluster zich echter binnen twee maanden na indiensttreding aanmeldt, geldt er ook voor umc Plus geen tandheelkundige selectie. Als de medewerker zich via de personeelsadministratie vóór 1 januari 2007 aanmeldt bij umc Zorgverzekering, wordt de medewerker non-select geaccepteerd voor de umc aanvullende verzekering ongeacht welk pakket de medewerker afneemt. Medewerkers die nog niet umcverzekerd zijn, kunnen een informatiepakket ophalen bij de pa medewerker van het cluster. In dit informatiepakket zit een premie overzicht aan inclusief de kortingen die door de werkgever zijn bedongen. Meer informatie Kijk op voor meer informatie over umc Zorgverzekering en het nieuwe pakket voor Voor vragen kan de medewerker terecht bij het infoteam van het regiokantoor Heerhugowaard, tel Rectificatie In het artikel Medische zorg alleen is niet genoeg in Tracer 23, 9 november, staat ten onrechte dat Mecheline van der Linden psycho-oncoloog is. De correcte benaming van haar functie is echter oncologisch psycholoog. 2 Tracer 7 december 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

3 Parelsnoer Initiatief van start Arthur van Zuylen Zelden zullen onderzoekers zó reikhalzend naar de presentatie van de miljoenennota hebben uitgekeken als dit jaar, toen bekend werd gemaakt welke onderzoeksprojecten een ESF-subsidie zouden ontvangen. Bij de gehonoreerde aanvragen zat ook het zogeheten Parelsnoer Initiatief - een gezamenlijk project van de acht UMC s die samenwerken onder de vlag van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Eind november ging het project officieel van start. FOTO: PETER VALCKX Mandy van den Brink met de wisselbeker die bij de MTA-prijs hoort De gegevens van bijvoorbeeld een ruggenpunctie komen dankzij het Parelsnoer Initiatief anoniem beschikbaar voor alle onderzoekers. Nederland is bij uitstek geschikt voor deze vorm van gegevensuitwisseling. De afstanden zijn hier relatief klein, de bevolkingsdichtheid is hoog en er is veel medische kennis voorhanden binnen de UMC s. En, heel belangrijk: Nederlandse artsen blijken behoorlijk altruïstisch als het gaat om het delen van materiaal en gegevens. Hoge respons tevredenheidsonderzoek In november is een steekproef gehouden onder VUmc-medewerkers, om hun mening te peilen over het werken in VUmc. Op 28 november, de laatste dag dat de vragenlijst kon worden ingevuld, was de respons 55%. Dit betekent dat 463 medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld. Tot 1 december konden de ingevulde vragenlijsten nog binnenkomen bij het onderzoeksbureau. Sinds 4 december is op intranet te lezen hoeveel medewerkers hun mening hebben gegeven over werken in VUmc. In de komende periode zullen de resultaten worden geanalyseerd. Verwacht wordt dat de rapportage omstreeks februari 2007 aan de raad van bestuur zal worden gepresenteerd. Hierna zal de voorzitter van de raad van bestuur hoogstpersoonlijk de medewerkers die de vragenlijst hebben ingevuld op de hoogte brengen tijdens een speciale bijeenkomst. Vervolgens zullen de resultaten van het onderzoek breder worden verspreid onder de medewerkers van VUmc. Met het Parelsnoer Initiatief willen de umc s alle kennis en patiëntengegevens bundelen die de afzonderlijke centra hebben op het gebied van bepaalde aandoeningen. Dat gebeurt via landelijke biobanken: grote databanken waarvoor de acht instellingen gegevens en materiaal van hun eigen patiënten geanonimiseerd beschikbaar stellen. Vervolgens wordt deze info via een speciaal digitaal netwerk toegankelijk gemaakt voor onderzoekers. Die krijgen daardoor de beschikking over veel méér klinische data dan ze ooit in eigen huis zouden kunnen verzamelen. Stel bijvoorbeeld dat een neuroloog meer wil weten over herseninfarcten bij niet-rokende vijftigplussers in Nederland. Met één druk op de knop kunnen de gegevens over deze specifieke patiëntenpopulatie straks worden opgevraagd bij alle umc s tegelijk. Specialisatie Alle umcs werken al langer samen in het icc, het Initiative on Crohn and Colitis. De afgelopen twee jaar waren zij bezig met het realiseren van een biobank voor chronische darmziekten, die nu bijna operationeel is. In het nieuwe project trekt elk umc de kar bij het opzetten van een biobank rond één bepaalde aandoening, hun spreekwoordelijke parel. Binnen elk umc is er een medisch specialist die collega s motiveert en stimuleert om alle patiëntengegevens voor de eigen parel gestandaardiseerd in te brengen in de biobank. Op die manier ontstaat uiteindelijk een parelsnoer van acht landelijke biodatabanken: voor chronische darmziekten, degeneratieve hersenziekten, beroertes, leukemie, reuma, erfelijke darmkanker, diabetes en nierfalen. De keuze voor juist deze ziektebeelden berust op de grote ziektelast van de aandoeningen én op de expertise op dat terrein binnen een umc. Bovendien wordt hiermee een breed spectrum van aandoeningen bestreken. VU medisch centrum vervult, samen met de Academisch Ziekenhuis Maastricht, de voortrekkersrol bij zowel diabetes als degeneratieve hersenziekten. Dankzij de subsidie van 35 miljoen euro zijn de kosten van de nationale biobanken voor de komende vier jaar grotendeels gedekt. Na 2010 kunnen zij naar verwachting zichzelf bedruipen. Onderzoeker Arjan van de Loosdrecht van de afdeling hematologie heeft de Young Investigators Grant 2007/2008 toegekend gekregen voor zijn onderzoek naar het myelodysplastisch syndroom ( mds), een vorm van beenmergkanker. De prijs, een geldbedrag van dollar, wordt toegekend door The Myelodysplastic Syndromes Foundation Inc. en betekent internationale erkenning voor het onderzoek van de afdeling hematologie van VU medisch centrum. Van de Loosdrecht neemt de prijs op 8 december in Orlando, Florida in ontvangst tijdens het congres van de American Society of Hematology. Het onderzoek van Van de Loosdrecht is gericht op een verbetering van de diagnose van de ziekte, het Column Stinkende wonden Piet Hoogland Niet alleen in de geneeskunde maar ook in andere gebieden moeten we wel eens hard voor onszelf en anderen zijn. Om bijvoorbeeld een pandemie van de vogelgriep tegen te gaan moesten miljoenen vogels worden afgemaakt. Weg handel! Om een bedrijf gezond te maken moet je soms een deel van het personeel naar huis sturen. Dat is natuurlijk zuur voor de betreffende werknemers, maar het afgeslankte bedrijf kan weer gezond worden. De werknemers die eruit gezet worden zouden eigenlijk helemaal niet moeten protesteren, want als hun protest zou worden ingewilligd gaat waarschijnlijk het hele bedrijf naar de knoppen, met als gevolg dat álle werknemers dan op straat staan. Benen met nat gangreen moeten worden geamputeerd. Rot voor het been maar een zegen voor de rest van het lichaam. Een patiënt die kost wat kost het rottende been wil behouden, moet niet zeuren als zij of hij die wens met de dood moet bekopen. We moeten dus soms een offertje brengen om er uiteindelijk beter van te worden. Met een houten been kun je tenslotte ook gelukkig worden! Nu zijn er studenten uit het oude curriculum die vanwege een onvoldoende aantal studiepunten volgen van het verloop en op het verkrijgen van inzicht van de onderliggende oorzaak. Aangezien voor deze patiënten nieuwe medicijnen worden ontwikkeld, is het van toenemend belang dat de diverse vormen van mds goed van elkaar kunnen worden onderscheiden. Het onderzoek moet uitgroeien tot de nationale en internationale standaard op het gebied van diagnose en monitoring van deze kwaadaardige aandoening. Mandy van den Brink van de afdeling klinische epidemiologie en biostatistiek heeft de mta-prijs 2006 gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks door de Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg (nvtag) uitgereikt. De vereniging stelt de prijs ter beschikking om de verdere ontwikkeling van onderzoeksmethoden in de mta, Medical Technology Assessment, aan te moedigen. Een deskundige jury beoordeelt artikelen van jonge onderzoekers, die in de twee voorafgaande jaren in een vooraanstaand blad zijn gepubliceerd. De mta-prijs bestaat uit een wisselbeker en een geldbedrag van 500 euro. Het artikel van Van den Brink is in 2004 in Medical Care gepubliceerd. Zij vergeleek daarin verschillende methoden voor het meten van kosten in economische evaluaties. Haar conclusie is dat rapportages door patiënten, via vragenlijsten of dagboeken, voor bepaalde soorten zorg zoals ziekenhuisopnames en polikliniekbezoeken, even betrouwbaar zijn als rapportages door zorgaanbieders. Voor andere soorten zorg zoals medicatie, zorgmaterialen en hulpmiddelen, rapporteren zorgaanbieders echter tot ruim twee maal zo veel zorg dan de patiënten zelf. De studie maakt deel uit van haar promotie-onderzoek in het lumc. gedwongen werden om over te stappen naar het nieuwe curriculum. Dat doet misschien even pijn. Zij ervaren dit wellicht als een straf voor gebleken ondermaatsheid. Nou, dat mag van mij, maar ik snap niet waarom deze mensen gaan procederen tegen de beslissing dat ze niet meer in het oude maar wel in het nieuwe curriculum mogen verder studeren. Waar klagen die mensen over? Ze krijgen een sterk verbeterd onderwijsprogramma voorgeschoteld maar willen desondanks toch liever een verouderde en afgedankte opleiding volgen. Krijgen ze de kans om een betere arts te worden en dan willen ze niet! Het ergste is echter dat er dan een of andere geschillencommissie is die deze studenten nog gelijk geeft ook. In feite zegt deze commissie: als jullie er op staan mogen jullie best een slechtere opleiding volgen. Waarom hebben we dan in hemelsnaam met zijn allen miljoenen euro s en zeeën van tijd in een betere opleiding gestoken? Is de hele hervorming voor niets geweest? Natuurlijk moeten die studenten naar het nieuwe curriculum. Dus met zijn allen op de barricaden! Met zijn allen onze poten stijf houden ook de gangreneuze, houten en andere poten! Tracer 7 december Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 3

4 FOTO: PETER VALCKX Rolstoelen spoorloos Er zijn nog maar drie rolstoelen beschikbaar bij de spoedeisende hulp. De overige zeven zijn de afgelopen maanden spoorloos verdwenen. Een enorme schadepost, want de stoelen kosten euro per stuk. Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie, maar belangrijker nog, radio, televisie en kranten besteedden uitgebreid aandacht aan de diefstal. De hoop is gevestigd op buurtbewoners, die de rolstoelen in hun opvallende gele kleur herkennen. Wat de daders met de rolstoelen willen is niet helemaal duidelijk. Ze zijn niet opklapbaar, dus lastig met een auto te transporteren. Bij de SEH is men behoorlijk onthand. Met tien rolstoelen was het af en toe al schipperen. Inmiddels zijn er extra exemplaren besteld, maar het zal nog enige weken duren voor die worden afgeleverd. MK Evaluatie Fuwavaz afgerond De evaluatie van het nieuwe functiewaarderingssysteem (Fuwavaz) is onlangs afgerond. De evaluatie heeft geen ingrijpende veranderingen tot gevolg gehad. Hiermee is een einde gekomen aan een ingrijpend project dat bijna vijf jaar heeft geduurd. Fuwavaz, dat speciaal is ontwikkeld voor de acht UMC s, is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de NFU en de Centrales van Overheidspersoneel. Vier hoofdspelers die aan de wieg gestaan hebben van Fuwavaz geven hun eindoordeel over het nieuwe systeem en Erna Baars licht de situatie op VUmc toe. Situatie in VUmc anders Erna Baars, directeur p&o: Ook in het VUmc is de invoering van Fuwavaz afgerond. Toch is de situatie hier anders dan in de andere umc s. Dat komt omdat wij bestaande functies hebben gewaardeerd in plaats van het van toepassing verklaren van normfuncties. Daardoor is ons functiegebouw nauwelijks kleiner geworden terwijl dat andere umc s wel is gelukt. Die umc s hebben nu veel minder functies omdat zij gebruik hebben gemaakt van de normfuncties. De raad van bestuur wil hier graag een vergelijkbare functiereductie realiseren. In overleg met de or heeft de RvB besloten hiervoor echter geen tweede Fuwavaz-project op te zetten. In plaats daarvan kiest de RvB voor de weg van geleidelijkheid. Dat betekent dat wanneer een werkplek een nieuwe functie wil instellen, voortaan in eerste instantie wordt gekozen voor een normfunctie. En dat doen we ook wanneer een functie ingrijpend wordt veranderd of wanneer functies worden herschreven in het kader van een reorganisatie. De dienst p&o beoordeelt vervolgens of het opgedragen werk en de voorgestelde normfunctie voldoende overeenkomen. Alleen wanneer er geen passende normfunctie is, wordt de functie uniek beschreven en gewaardeerd. Op dit moment gebruiken wij al normfuncties voor de verpleegkundige functies en de functies van wetenschappelijk onderzoekers en docenten. En voor de analistenfuncties had VUmc al vóór Fuwavaz een eigen reeks typeringen; die hebben we vanzelfsprekend gehouden. Hoewel het om een beperkt aantal normfuncties gaat, valt toch al 40 % van de medewerkers onder zo n functie. Ik verwacht dat over een aantal jaren driekwart van de medewerkers onder een normfunctie valt. De resterende functies blijven uniek omdat de inhoud van het werk niet of onvoldoende past bij een normfunctie. Meestal gaat het om functies die door één of enkele medewerker(s) worden vervuld. Evenwichtig systeem, knappe prestatie Guurtje Wolters, extern deskundige op het gebied van functiewaardering: Tijdens de Fuwavaz-evaluatie zijn er uit alle umc s veel verbetersuggesties gekomen. Alles is grondig besproken en afgewogen. De meeste suggesties zijn niet doorgevoerd omdat ze te specifiek waren voor één ziekenhuis en niet zouden leiden tot een beter systeem voor alle umc s. Daarmee houd je natuurlijk een aantal medewerkers die ontevreden zijn, en dat is natuurlijk niet leuk. Uit het feit dat er slechts een gering aantal aanpassingen nodig was, blijkt wel dat het een heel evenwichtig systeem is. Dat is een prestatie voor zo n grote branche waarin acht verschillende organisaties opereren. Het systeem haalt zijn kracht uit zijn beperking tot tachtig eenduidige normfuncties. Alle functies waar je uitzonderingen voor maakt, leiden tot een onduidelijker systeem. Uitkomsten evaluatie Fuwavaz De afgelopen twee jaar hebben delegaties van NFU en vakorganisaties in het Fuwaforum de implementatie van Fuwavaz gevolgd en geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen die op 1 juli 2006 zijn ingevoerd: De normfunctie Gezondheidszorgpsycholoog 10 wordt vervangen door een normfunctie Gezondheidszorgpsycholoog 11. Er is een nieuwe normfunctie Facilitair medewerker 2 ontwikkeld en een normfunctie Beveiligingsmedewerker schaal 5 naast de huidige normfunctie in schaal 4. Na de Verpleegkundig Specialist 10 is er een normfunctie Physician Assistant (PA) 11 in de functiefamilie Klinisch (Mede-)Behandelen vastgesteld. Alle OK- en anesthesie-assistenten die op 1 januari 2006 een arbeidsmarkttoelage ontvangen krijgen de garantie dat zij minimaal de aan hen verstrekte toelage op 1 januari 2006 behouden zolang zij in dezelfde functie werkzaam blijven. Er is een sterke aanbeveling om voor deze groepen met functiedifferentiatie te gaan werken. Er wordt nog nader bestudeerd of de limitatieve lijst van IC-praktijken (plaats waar je werkt is bepalend) vervangen kan worden door IC-criteria (werkzaamheden zijn bepalend voor functie indeling). Op basis van nader onderzoek volgt mogelijk nog nadere besluitvorming. Het Fuwaforum heeft met de evaluatie van Fuwavaz haar taken afgerond en wordt vervangen door een LOAZ werkgroep Functiewaardering, die een meer technisch karakter draagt en een adviserende rol heeft richting LOAZ. De bezwaar- en beroepsprocedure blijft hetzelfde. Fuwavaz vergelijkbaar met FWG Brigitte Sprokholt, Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (ac/fbz): We hebben bij de evaluatie als bonden aan onze achterbannen gevraagd wat frictie opleverde en vervolgens op een aantal punten verbetering aangebracht. Fuwavaz is een transparant systeem geworden dat we in goed overleg met de werkgevers hebben gebouwd. Albert Vink, abvakabo fnv: Wij hebben vaak te horen gekregen dat Fuwavaz een lagere waardering geeft dan fwg 3.0., het functiewaarderingssysteem van de algemene ziekenhuizen. We hebben een aantal normfuncties laten vergelijken, maar de systemen verschillen niet in waardering. Het kan best zijn dat er in bepaalde algemene ziekenhuizen voor sommige functies meer wordt betaald. Maar dat is dan vanwege schaarste en eigenlijk een arbeidsmarkttoelage. Sprokholt: De bevoegdheden van de bezwaarcommissie waren niet voor iedereen duidelijk. Veel medewerkers willen via een bezwaarprocedure vastgelegd zien dat werkzaamheden die ze wel uitvoeren, maar die niet in hun functieomschrijving staan, gewaardeerd worden. Maar dat moet de medewerker met de leidinggevende regelen. De keus is simpel: of je leidinggevende neemt de werkzaamheden op in je functieomschrijving waardoor ze ook worden gewaardeerd via Fuwavaz, of je doet die werkzaamheden niet meer. Maar ik besef dat het in de praktijk vaak lastiger ligt omdat die werkzaamheden meestal juist leuk worden gevonden. Vink: Fuwavaz kent nu nog één echt manco. We hebben tussenschalen ingevoerd voor een limitatieve lijst van ic-praktijken. Dat blijkt frustrerend te zijn voor functies die daar dicht tegen aan zitten. Daar zoeken we momenteel een oplossing voor. Sprokholt: Een groot voordeel van Fuwavaz is dat de normfuncties geschikt zijn om loopbaanpaden te ontwikkelen. In het systeem is goed te zien wat je moet bijleren om je bijvoorbeeld verder te specialiseren, een managementfunctie te vervullen, of meer onderwijs of onderzoek te gaan doen. Dat vraagt van leidinggevenden dat ze over hun afdeling heen kijken om medewerkers te behouden voor de organisatie. Veel meer loopbaanmogelijkheden Serve Kuijer, lid raad van bestuur academisch ziekenhuis Maastricht: Met Fuwavaz hebben we onze doelen gehaald. Er staat een functiegebouw dat meer aansluit bij academische setting. Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en zorg zijn meer in de functies ondergebracht. De grote wirwar aan verschillende type functiebeschrijvingen is drastisch gesimplificeerd. Gemiddeld is maar liefst 80% van de medewerkers ondergebracht in een Fuwavaz-functie (normfunctie of lokaal vastgestelde functie). We kunnen verder met de organisatieontwikkeling, dat wil zeggen dat we van een sterke hiërarchische structuur in de richting gaan van projectorganisaties en zorglijnorganisaties waarin we dwars door die organisatie heen zaken gaan organiseren. En we kunnen veel beter vergelijken of marktconform belonen. Maar het belangrijkste vind ik dat we een functiegebouw hebben opgezet dat we kunnen gebruiken om de employability van medewerkers verder te vergroten. Er zijn veel meer mogelijkheden ontstaan, dat maakt werken in de zorg aantrekkelijker. Ik heb in mijn loopbaan vier functiewaarderingstrajecten meegemaakt. Fuwavaz was de beste. Ik ben zeer tevreden over het eindresultaat, de samenwerking met de Centrales van Overheidspersoneel, de externe ondersteuning en over de voorlichting aan de medewerkers. 4 Tracer 7 december 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

5 Nieuwe decaan stelt zich voor Een natuurlijk leider, een man met een aanstekelijk enthousiasme, ambitieus zonder de nare trekjes die je daar soms bij ziet, iemand die grappen over anderen kan maken zonder te kwetsen, een duizendpoot die verschillende taken goed kan combineren. De mensen die Wim Stalman door de jaren heen hebben meegemaakt, hebben grote waardering voor de komende decaan. Sterker nog, ze vinden het eigenlijk niet meer dan logisch dat VUmc Stalman benoemde. Een nadere kennismaking. Monique Krinkels Op het bureau van Wim Stalman staat een enorm boeket bloemen. Een van de vele felicitaties die hij kreeg, sinds bekend werd dat hij Ed van der Veen in maart zal opvolgen. Hij is door het hele VUmc een bekend gezicht. Als hoofd van de afdeling huisartsgeneeskunde, als co-directeur van het emgo Instituut, als clustervoorzitter van cluster IV en als vice-voorzitter van het stafconvent heeft hij met heel veel VUmcmedewerkers te maken. Maar wat deed deze veelzijdige collega vóór zijn VUmc-tijd. FOTO: FJODOR BUIS Creatief Stalman hoort niet tot de grote groep van mensen die al heel jong weten dat ze in de gezondheidszorg willen werken. Ik heb lang getwijfeld of ik bouwkunde of geneeskunde zou gaan studeren. Beide vakken hebben iets creatiefs. Tijdens een open dag kwam ik erachter dat bouwkunde in vergelijking met geneeskunde koud is en dat het te ver van de mens staat. Ik wil met en voor mensen werken, vertelt Stalman. In de roaring seventies was Nijmegen een linkse stad, waar studenten regelmatig demonstreerden. Bij geneeskunde speelde dat niet zo. Wij hielden ons bezig met de studie, sporten, uitgaan en andere gezellige zaken. De faculteit had een sterk hiërarchische cultuur. De behoefte om zich met de inhoud van de studie bezig te houden was indertijd heel sterk. Dat zie je bij de huidige studenten weer terug en dat is hoopgevend. Huisarts stond niet bovenaan zijn lijst van specialismen. Ik ben een doener en dacht in eerste instantie aan chirurgie. Maar toen ik mijn coschap huisartsgeneeskunde ging lopen was ik meteen overstag. Ik voelde me als een vis in het water. Het is een veelzijdig vak, waar je bovendien een intensief contact met je patiënten hebt. Voor zijn specialisatie ging hij terug naar Utrecht. Dat had een hele praktische reden. In Nijmegen was er een wachttijd van twee jaar, terwijl ik in Utrecht al na vier maanden kon beginnen. Die tussentijd heb ik overbrugd met het assisteren van vroedvrouwen. Een FOTO: FJODOR BUIS Wim Stalman Ik ben een omnivoor fantastische tijd waar ik veel van heb opgestoken. Bevallingen krijgen tijdens de opleiding maar weinig aandacht en hierdoor kreeg ik toch voldoende ervaring. Blijven leren Aan het einde van zijn studie werd Stalman door zijn opleider gevraagd om in Rhenen bij een groepspraktijk te komen werken. Dat was een fijne tijd, waar ik eindelijk in praktijk kon brengen wat ik had geleerd. Rhenen is bovendien een mooie omgeving en ik woon daar nog steeds. Desondanks begon het al snel te prikkelen; hij wilde meer leren. En je leert het meeste als je iets moet uitleggen. Vandaar dat ik in 1986 besloot om gastheer voor medische studenten te worden. Zijn persoonlijk leven nam een trieste wending met de geboorte van zijn eerste zoon, Ben. Hij had progeria, een aangeboren ziekte waardoor hij zo n tien keer sneller verouderde dan een normaal kind. Het is een heel zeldzame genafwijking, met slechts enkele tientallen patiënten wereldwijd. Hij overleed in 1993, op twaalfjarige leeftijd. Ben was een levenslustig, zonnig mannetje. Een rasoptimist, die van elke dag genoot. Misschien heb ik van hem wel geleerd om altijd optimistisch te blijven. Het was een hectische tijd. Stalman had een drukbezet leven, met naast zijn gezin en een eigen praktijk een bestuursfunctie in het Nederlands Huisartsen Genootschap. In 1989 begon hij bovendien voor een halve dag per week bij de Universiteit Utrecht. Doel was het opzetten van een geautomatiseerd registratiesysteem, waarmee huisartsen hun patiëntgegevens konden bijhouden. De gegevens werden vervolgens geanonimiseerd om voor wetenschappelijk onderzoek te dienen. Ik heb altijd feeling gehad voor automatisering. Mijn vader zat in de ict, dus we hadden thuis al heel snel een computer. Het lastige van het project was dat huisartsen indertijd nog met een papieren registratie werkten. Iedereen vulde dat op zijn eigen manier in en dat kan niet binnen een digitale werkomgeving. In totaal ben ik daar vijf jaar mee bezig geweest. Omnivoor Nu hij gebruik kon maken van de gegevens van huisartsen wilde Stalman zelf onderzoek gaan doen. Je hebt als huisarts altijd te maken met het risico van overbehandeling. Bij kaakholteontstekingen werd indertijd standaard antibiotica voorgeschreven. De vraag die Stalman zich stelde was of dat noodzakelijk was. Het bleek in het merendeel van de gevallen volstrekte onzin te zijn. Na zijn promotie bleef hij aan de Universiteit Utrecht verbonden als universitair docent huisartsgeneeskunde. Nog steeds in combinatie met een huisartsenpraktijk en hij was bovendien voorzitter van de nhg geworden. Het waren eigenlijk drie banen naast elkaar. Een drukke tijd, maar ik kan goed plannen. Stalman karakteriseert zichzelf als een omnivoor. Ik ben geen wetenschapper pur sang, maar iemand die patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek wil integreren. In 2001, toen de fusie tussen ziekenhuis en faculteit in volle gang was, werd hij tot hoogleraar huisartsgeneeskunde bij VU medisch centrum benoemd. Het was een lastige keuze, want het betekende dat ik de huisartsenpraktijk moest opgeven. Ik wist dat ik de band met patiënten erg zou missen. Gelukkig heb ik dankzij onze universitaire huisartsenpraktijk nog contact met patiënten gehad. Daar is nu definitief een einde aan gekomen, maar daar heb ik geen spijt van. Beter maken Ondanks zijn voortdurend drukke agenda heeft Stalman tijd voor hobby s. Ik sport en werk graag in de tuin. Werken met je handen, creatief zijn, dat heeft er altijd wel ingezeten. Daarnaast kook ik graag. Met regelmaat ga ik met de kinderen een middagje de keuken in. Stalman verheugt zich op wat hij als decaan voor VUmc kan betekenen. Ik ga er samen met de andere leiders binnen VUmc voor zorgen dat we visie blijven ontwikkelen, dat we voorwaarden scheppen om de organisatie op een hoger plan te krijgen, dat mensen met plezier werken. Kortom ik ga enthousiast op zoek naar hoe we het nóg beter kunnen doen. Een natuurlijke leider Frank Almekinders heeft Wim Stalman in 1981 gevraagd de huisartsenpraktijk De Grebbe in Rhenen te komen versterken. We waren op zoek naar een huisarts en ik kende Wim Stalman omdat ik opleidingscoördinator was bij de Universiteit Utrecht. Wim had uitstraling. In een groep nam hij als vanzelfsprekend de leiding op zich. Ook zijn enthousiasme viel op. En als hij ergens achter staat, moet je met goede argumenten komen om hem op andere gedachten te brengen. Die indrukken werden bevestigd toen hij bij ons in de praktijk werkte. Het duurde niet lang of hij leidde de vergaderingen. Prettig, want hij kan goed structureren en de zaken kwamen dan ook altijd voor elkaar. We hebben trouwens ook veel met elkaar gelachen. Hij had echt feeling voor ICT en was een van de eerste die het belang van het elektronisch patiëntendossier inzag. Wat ik het meest in hem bewonder, is dat hij naast het werken als huisarts ook nog kans zag te promoveren. Een belangrijke wetenschapper Ruud de Melker was in 1997 de promotor van Wim Stalman. Wim is een prettig mens om mee te werken, iemand die met veel enthousiasme aan de slag gaat en bereid is ergens veel tijd in te steken. Wat betreft zijn wetenschappelijke kwaliteiten; daarvoor kan ik het beste een brief citeren van Frans Huygen, de grondlegger van de gezinsgeneeskunde en daarmee de hedendaagse huisartsgeneeskunde. Die schreef nadat hij het proefschrift had gelezen: Voor de huisarts is dit een belangrijk onderwerp, met uitkomsten die duidelijk richting geven ter voorkoming van overbehandeling. Het is een fraai uitgevoerd onderzoek, met praktische kanten voor de praktijk. Het gebruik van antibiotica bij kaakholteontstekingen kon op basis van zijn proefschrift worden teruggedrongen. Dat hij nu tot decaan is benoemd, is een logisch vervolg in zijn carrière. Altijd een positieve intentie Jan van der Bruggen is tijdens de studie geneeskunde met Wim Stalman bevriend geraakt. Wim heeft een natuurlijk overwicht op anderen, kan arrogant overkomen, maar heeft altijd positieve intenties. Dat merk je als je hem beter leert kennen. Zelfs kinderen zijn daar gevoelig voor. Dat ontdekten we tijdens een reünie waar alle kinderen mee waren. De jongste zal een maand of zes geweest zijn en de oudste was tien jaar. Het was de bedoeling dat ze allemaal op één kamer zouden slapen, maar daar kwam natuurlijk niets van terecht. Toen er uiteindelijk een eind aan het gegiechel en gedol moest worden gemaakt, stuurden we daar Wim op af. Hij heeft ze toegesproken en binnen tien minuten lagen ze allemaal te slapen. Je zou denken dat kinderen een hekel krijgen aan iemand die ze zo autoritair aanpakt, maar dat was absoluut niet het geval. De kinderen waren juist erg op hem gesteld. Iedereen voelt zich door hem gehoord Maarten Klomp leerde Wim Stalman kennen in het bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Wim gaat automatisch voorop. Dat zit in zijn aard. Het is een geboren leider, maar wat zo speciaal is, is dat hij iedereen meeneemt. Hij kríjgt het leiderschap en iedereen voelt zich gehoord en gezien. In de NHG-periode hebben we mooie tijden beleefd. De organisatie kwam juist in die periode tot grote bloei. Dat was niet alleen aan Wim te danken, maar zijn rol in het geheel was wel belangrijk. We hebben veel tot stand gebracht en de organisatie is krachtig geworden. Een van de hoogtepunten was de toekenning van de Bertelsmann prijs. Deze internationale onderscheiding wordt toegekend aan een organisatie die op een bepaald maatschappelijk terrein als beste ter wereld kan worden beschouwd. Dat gebeurt na een jarenlange studie, die in het diepste geheim wordt uitgevoerd. Het NHG kreeg deze prijs, omdat het op een vooraanstaande wijze de kwaliteit van de huisartsenzorg bevordert en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan een kosteneffectieve gezondheidszorg. Met name het standaardenbeleid werd geroemd. Tracer 7 december 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 5

6 Citaten uit interviews met vrouwen die een beslissing genomen hebben om al dan niet prenatale screening te laten doen. Hoe groot is de kans op een kind met Down syndroom? Nou, ik denk wel 1 op iets meer dan Maar dat weet ik dus niet meer. Maar dat is natuurlijk per persoon verschillend, en dat is altijd net zoals de kans in de loterij. Hoeveel kans heb je dat je wint. Ik bedoel, ik zeg elke keer je zal het maar net zijn, weet je wel. Hoe groot is de kans op een kind met Down syndroom? Ik denk dat mijn kans 1 op de 400 is, ongeveer 25%. Hoe groot is de kans op een kind met Down syndroom? Je kan wel zeggen: het is 1 op de honderd. Maar wat als ik die ene bent? Een op de honderd betekent niets voor mij. Het is eigenlijk altijd fifty-fifty. Wat is de kans op een miskraam door een vruchtwaterpunctie? Het is logisch dat het er is, je gaat in iets zitten prikken wat eigenlijk een geheel moet blijven. Maar voor mijn gevoel is het gewoon heel groot die kans. Het is een heel kleine kans dat weet ik wel, maar mijn gevoel zegt van het is heel groot. Dus vandaar dat ik zeg van het hoeft voor mij niet. Hoe groot is de kans op een kind met Down syndroom? 1 op 900 vind ik best wel groot klinken. Er stond ook geloof ik een percentage achter, 0,11 procent. Dacht ik tenminste. En dat vind ik dan weer erg klein. Het communiceren van vooren nadelen, risico s en nut van behandelingen en interventies wordt een steeds belangrijker deel van de moderne gezondheidszorg. Uit onderzoek van het EMGO Instituut blijkt dat veel mensen grote moeite hebben met het begrijpen van kansrekening en risicogetallen. Een kans is een kans... Ursula Wopereis Daniëlle Timmermans, universitair hoofddocent bij de afdeling sociale geneeskunde van het emgo Instituut, ziet veel mensen worstelen met getallen. De dokter begrijpt de statistiek vaak niet en de patiënt kan niets met de informatie. Wij doen onder andere onderzoek naar het omgaan met kansen en risico s, met name bij prenatale screening voor Downsyndroom, erfelijke borstkanker en diagnostiek bij kortademigheid. We richten ons op het omgaan met kansen en onzekerheden bij diagnostiek en op de communicatie ervan door artsen aan patiënten. We kijken bovendien naar de perceptie van risico s, inclusief de daaruit voortvloeiende beslissingen en gedrag. Artsen en patiënten worstelen met kansrekening Mensen hebben geen rekenmachientje in hun hoofd Kansrekening gebeurt op basis van grote groepen patiënten, maar percentages en getallen zijn voor veel mensen te abstract. Ze hebben geen rekenmachientje in hun hoofd. Patiënten, maar ook artsen, gaan vaak intuïtief om met kansen en negeren daarbij de regels van de statistiek. Patiënten willen vooral weten wat een kans voor hen persoonlijk betekent. Veel mensen hebben de neiging risico s te vertalen als FOTO: PETER SMIRH Daniëlle Timmermans: De manier waarop kansen worden gepresenteerd is van grote invloed op de perceptie het gebeurt wel of het gebeurt niet. Tussen emotie en verstand Toch zijn de cijfers belangrijk. Op basis hiervan kunnen patiënten immers een gefundeerde beslissing nemen om bijvoorbeeld prenatale screening te laten uitvoeren of mee te werken aan dna-onderzoek. Timmermans: Dit zijn ingrijpende beslissingen, waarvan de consequenties grote invloed kunnen hebben op het leven van de patiënt en zijn omgeving. Uit ons onderzoek blijkt echter dat kansinformatie vaak van ondergeschikt belang is bij emotioneel beladen beslissingen. Een ander punt is dat tests geen volledige zekerheid bieden. Er is geen garantie op een gezond kind. De beslissing om al dan niet prenatale screening te laten doen hangt ook samen met hoe iemand staat tegenover het krijgen van een kind met een aandoening. Het gaat dan niet om de kans, maar om de uitkomst. Representatie Wij willen weten wat zich in het hoofd van de arts afspeelt, hoe de informatie op patiënten wordt overgebracht, of zij de informatie begrijpen en wat ze er vervolgens mee doen. Ons onderzoek toont aan dat ondermeer de manier waarop kansen worden gepresenteerd van grote invloed is op de perceptie. Het blijkt dat een verbale omschrijving, bijvoorbeeld een grote kans, voor meerdere interpretaties vatbaar is en dat kansen die in percentages worden gegeven moeilijker te begrijpen zijn dan frequenties. Grafieken kunnen te suggestief zijn, terwijl patiënten op basis van een afbeelding met bijvoorbeeld poppetjes het eigen risico kunnen overschatten. Hoe je kansen het beste kunt uitleggen verschilt per medische context. Hoe kun je nu informatie zó overbrengen dat patiënten deze daadwerkelijk meenemen in hun overwegingen? Er wordt in Nederland veel gedaan aan de ontwikkeling van beslis- of keuzehulpen, maar over de perceptie van risico s en kansen door patiënten en de rol daarvan bij hun beslissing is nog onvoldoende bekend. w e t e n s w a a r d i g Overbodige operaties bij longkanker - Een deel van de operaties bij longkanker kan voorkomen worden als artsen zich aan bestaande richtlijnen houden. Deze richtlijnen betreffen de selectie van patiënten die in aanmerking komen voor een operatieve behandeling en de uitvoering van de daarbij horende kijkoperatie. De ervaring van de arts speelt tevens een rol. Dit zijn enkele conclusies uit het promotieonderzoek van Sietske Smulders. Smulders deed onder andere onderzoek naar de kwaliteit van preoperatieve diagnostiek in vier perifere ziekenhuizen. In 40% van de gevallen werd de kijkoperatie volgens de richtlijn uitgevoerd. Of een kijkoperatie correct wordt uitgevoerd is afhankelijk van de hoeveelheid kijkoperaties in een bepaald ziekenhuis en de ervaring van de arts. Een longarts moet beoordelen of de tumor in zijn geheel te verwijderen is. Indien de kankercellen reeds zijn uitgezaaid, naar lymfklieren in de buurt van de tumor of naar andere organen, is dit niet meer mogelijk. In het onderzoek van Smulders wordt een aantal van de hiervoor in gebruik zijnde onderzoeksmethoden, zoals de eerder genoemde kijkoperatie, kritisch beoordeeld. Het blijkt dat in de praktijk niet altijd wordt voldaan aan de bestaande richtlijnen en dit kan gevolgen hebben voor de behandeling van de patiënten. In sommige gevallen hadden operaties wellicht voorkomen kunnen worden. Efficiënte zenuwcellen - Een gen dat onze hersenen efficiënter maakt, dat beschrijven VU/VUmconderzoekers in het Amerikaanse tijdschrift pnas van 21 november. Het gen Munc18-1 vergroot het uithoudingsvermogen van vurende hersencellen en zorgt ervoor dat de hersenen sneller herstellen na een drukke periode. Munc18-1 is daarmee een veelbelovende ingang voor het bestrijden van neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer. In het pnas-artikel laten Ruud Toonen, Keimpe Wierda en medeonderzoekers van het Centre for Neurogenomics and Cognitive Research (cncr Amsterdam) zien hoe zenuwcellen zich gedragen met meer of minder Munc18-1-kopieën. Zenuwcellen communiceren met elkaar door boodschapperstoffen over te laten steken naar een buurcel. Deze neurotransmitters komen vrij als gevulde blaasjes in de zendende cel hun inhoud loslaten in de ruimte tussen de buurcellen. Het blijkt dat extra kopieën van het Munc18-1-gen ervoor zorgen dat zenuwcellen méér en sneller nieuwe blaasjes klaarleggen. Hierdoor zijn ze dus beter in staat om veel signalen achter elkaar door te geven en sneller te herstellen. Omgekeerd hebben zenuwcellen met minder Munc18-1 ook minder blaasjes. Extra bedden voor cardiologie Annemarie van den Hoven Op 27 november kreeg de afdeling cardiologie er vier bedden bij. De nieuwe bedden staan op afdeling 5c. Oorspronkelijk waren ze van de afdeling vaatchirurgie, die er geen invulling meer voor had. De afdeling normale care van cardiologie telt nu in totaal achttien bedden en de verpleegkundigen van vaatchirurgie zijn inmiddels geschoold in de verzorging van hartpatiënten. Reden voor een feestje. Eerst een kort stukje geschiedenis. Zo n acht jaar geleden was er een groot tekort aan verpleegkundigen; de afdeling cardiologie was niet in staat de toenmalige 28 bedden te beheren. Het aantal is toen gehalveerd en dat is om verschillende redenen lang zo gebleven, vertelt Jean Bronzwaer, hoofd catheterisatiekamer en medisch werkplekmanager. De regel is dat tegenover elk bed op de hartbewaking vier bedden op de afdeling normal care staan. Onze hartbewaking telt op dit moment zes bedden. Meer patiënten opnemen De doorstroming tussen de eerste harthulp, de hartbewaking en de afdeling normale care werd een groot knelpunt. Bronzwaer: Omdat er op de normal care te weinig bedden zijn, blijven patiënten veel te FOTO: PETER VALCKX Voor in gebruik name van de extra bedden knipte Willem Wisselink een lint door lang op de hartbewaking liggen. Kostbare faciliteiten en de een-opeen-verpleging van de hartbewaking worden daarmee niet doelmatig ingezet. Bovendien is er voor de mensen die op de eerste harthulp binnenkomen regelmatig geen plaats op de hartbewaking. Die mensen zo n 400 patiënten op jaarbasis worden dan overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving. Met 18 bedden wordt het doorstroomprobleem aanzienlijk minder. Cardiologie kan meer patiënten opnemen, vanuit de hartbewaking, maar ook vanuit andere afdelingen van het ziekenhuis. En uiteraard gaat de kwaliteit van zorg er flink op vooruit als je patiënten niet meer naar andere ziekenhuizen hoeft te verplaatsen. Medisch hoofd verpleegeenheid 5B, Marco Götte: We zijn er erg blij mee en hebben van de ingebruikname daarom ook iets feestelijks gemaakt. Willem Wisselink, hoofd vaatchirurgie, knipte het lint door en er was een korte speech van Jean Bronzwaer. De extra bedden betekenen een erkenning van het probleem van te weinig cardiologische normal care bedden, iets wat al lange tijd door ons wordt aangegeven. Het doet de reputatie van onze afdeling, maar natuurlijk ook van het hele VUmc goed. Wat Götte betreft zijn de vier bedden een mooi begin van een traject van verdere uitbreiding: Het liefst willen we naar 28 bedden. Vergeet niet dat 70% van de opnames op onze afdeling acuut is. Voor een echt soepele doorstroom moeten we beslist nog wat ruimer in ons jasje komen te zitten. 6 Tracer 7 december 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

7 Vragen en dilemma s bij de invoering van nieuwe technologie DNA-test voorspelt of tumor zich uitzaait of niet Het Pieter van Foreest symposium behandelde onder meer de betekenis van de micro-arraytest Het zal niet lang meer duren of vrouwen met borstkanker kunnen een micro-arraytest ondergaan. Deze test brengt het genetische profiel van de tumor in kaart en voorspelt op basis daarvan hoe groot de kans is dat de tumor zich zal uitzaaien. Annemarie van den Hoven Momenteel bevindt het onderzoek zich nog in de experimentele fase. Tijdens het Pieter van Foreest minisymposium bogen verschillende sprekers zich over de betekenis van deze technologie. Het symposium vond plaats op 1 december en werd georganiseerd door de afdeling Metamedica. Aansluitend vond de uitreiking van de Wetenschapsprijs Medische Humaniora 2006 plaats. Waarom dit onderwerp? Toine Pieters, wetenschapsonderzoeker en organisator van het symposium: Onze afdeling reflecteert vanuit filosofisch, ethisch, antropologisch en historisch perspectief op nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde. Elke nieuwe techniek levert, naast nieuwe mogelijkheden, ook problemen en dilemma s op. Onze ambitie is een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk. Want als deze technologie daadwerkelijk gebruikt gaat worden heb je niet alleen te maken met de biologische realiteit, maar ook met de realiteit van de spreekkamer. Wat betekent micro-array voor de behandeling van borstkanker? Als je het genetische profiel van een borsttumor kent, kun je voorspellen of hij zich uit zal zaaien of niet. Wanneer een vrouw een groot risico op uitzaaiingen loopt, krijgt ze het advies een aanvullende therapie te ondergaan. Denk aan chemotherapie of een hormoonbehandeling. Het aantal vrouwen dat onnodig een belastende behandeling ondergaat, zal aanzienlijk afnemen. FOTO: PETER SMITH Welke vragen spelen er op dit moment? Micro-array onderzoekt genen die zijn geselecteerd uit het tumormateriaal. De vraag is dan: van welk materiaal ga je uit? Daar moet internationaal overeenstemming over zijn, wil je kunnen spreken van valide en betrouwbare testresultaten. John Qackenbush van de Harvard Universiteit, theoretisch fysicus én expert op het gebied van data-analyse, hield een genuanceerd verhaal over de mogelijkheden en onmogelijkheden van micro-arraytechnologie. De bijdrage van Thomas Söderquist, medisch historicus aan de Universiteit van Kopenhagen, ging over de consequenties van de micronisering in de geneeskunde: vroeger keken we op het niveau van de cel, nu onderzoeken we het dna. Wat betekent dat voor de inrichting van de geneeskunde? Laura van t Veer, prominent onderzoeker bij het Nederlands Kanker Instituut beet het spits af. Als medeontwikkelaar van de microarraytechnologie op het gebied van borstkanker gaf zij een prikkelend verslag vanuit het front van de wetenschap. Peter Huijgens zorgde als voorzitter voor een levendig debat tussen de sprekers en de zaal. Welke dilemma s kan de technologie opleveren? Een vrouw met borstkanker moet allerlei beslissingen nemen. De uitslag van een micro-arraytest maakt het er niet eenvoudiger op. Wat doe je met een uitspraak als: U heeft 80 procent kans dat u er zonder chemotherapie goed doorkomt? Er zal dus nadrukkelijk aandacht moeten zijn voor de communicatieve en psychologische kant. PGV onderzoekt culturele diversiteit VUmc Ursula Wopereis FOTO: BRAM DEN HOLLANDER Eerste OK s op dak goed verlopen Het was een bijzondere en ook wel een spannende dag, afgelopen 23 november. Die dag werd namelijk voor het eerst geopereerd in een van de tijdelijke OK s op het dak. De operatie van mevrouw Roverts verliep voorspoedig. En om te vieren dat met haar operatie het tijdelijke OK-complex in gebruik is genomen, bood uroloog Jan-Willem Mazel haar een bloemetje aan. Sinds maandag 27 november zijn alle vier de container OK s in gebruik. EK Juist artsen en verzorgers moeten Warrens dagboek lezen: het relativeert het dagelijks leed op de werkvloer en laat zien waar de hulpverlening tekort kan schieten. Als Warren ten einde raad een paar dagen voor zijn dood een euthanasiepil vraagt, krijgt hij iets tegen incontinentie. Als ik dit lees word ik als medicus heel bescheiden. Verpleeghuisarts Aafke de Groot over Geheim dagboek/2001 van Hans Warren. Arts&Auto, 25 november. Onze eerste resultaten zijn heel goed en we hopen dat, als het onderzoek is afgerond, we meer mensen kunnen helpen. Edith de Boer, dermatologe, over gekweekte huid in Een Vandaag, 18 november. Er zijn ouders die denken dat hun kind dik wordt door een schildklierstoornis of een andere ziekte. Maar veel vaker is de oorzaak hier grenzeloosheid. Remy Hira Sing, hoogleraar jeugdgezondheidszorg, over moderne kinderziekten. NRC Handelsblad, 18 november ++ VUmc-ers in het nieuws ++ We vissen in de meest risicovolle vijver. Want juist in deze groep, ongeveer een kwart van alle vrouwen, zijn de meeste vrouwen te vinden die uiteindelijk aan de baarmoederhals moeten worden geopereerd of dood gaan. Chris Meijer, patholoog, over de vraag of de HPV-thuistest een oplossing is voor de vrouwen die nooit een uitstrijkje laten maken. Zsana, nr. 1, november. De kans is groot dat de opleiding geneeskunde alsnog een bindend studieadvies in de reglementen opneemt. Albert de Voogd, onderwijsmanager, over de studenten van het onderwijsprogramma Curriculum-91, die onvoldoende studieresultaten hebben behaald, maar nu toch verder kunnen in het doctoraalprogramma. NU.nl, 23 november. Tot het tegendeel is bewezen, hou ik vol dat dit geen ongeneeslijke ziekte is. Philip Scheltens, hoofd Alzheimercentrum VUmc, over een nieuw ontwikkeld voedingssupplement dat het ziekteverloop kan vertragen. Financieel Dagblad, 28 november. Maar dat hier dan apparaten staan die er elders niet zijn, heeft ook weer zijn effect op de Amsterdamse economie. Want daarvoor komen de mensen dan weer van heinde en ver. Bob Pinedo, hoogleraar geneeskundige oncologie, over de door hem gewonnen IJ-prijs. De IJ-prijs wint een persoon die op belangrijke wijze bijdraagt aan de economische ontwikkeling of promotie van Amsterdam. Het Parool, 1 december. Het is een wat cru beeld, maar je kunt zeggen dat de chirurg in de patiënt een bom laat ontploffen, en dat de anesthesioloog zorgt dat de patiënt daar niks van merkt. Jörg Weimann, hoogleraar anesthesiologie, over de ontwikkelingen in het vak en onderzoek naar stikstofmonoxide. Flow, december VUmc was een van de eerste ziekenhuizen in Nederland met een gebedsruimte voor moslims. De dienst pastoraat en geestelijke verzorging (PGV) staat voor een open benadering van geloof- en zingevingvragen uit verschillende culturen en vervult daarmee een voortrekkersrol onder zorginstellingen in binnen- en buitenland. De dienst onderzoekt nu hoe medewerkers uit verschillende culturen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Godsdienstsocioloog Reina Steenwijk leidt met enthousiasme het onderzoek naar culturele diversiteit binnen VUmc. Via de contacten van moslim geestelijk verzorger Arslan Karagül weten we al veel over de verschillende culturele achtergronden van patiënten. Hierop aansluitend onderzoeken we nu specifiek wat allochtone én Nederlandse medewerkers vanuit hun culturele achtergrond kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. De Vrije Universiteit is ook bezig met culturele diversiteit en daarom kijken we ook naar de onderlinge samenwerking tussen de Vrije Universiteit en VUmc op dit punt. In januari presenteren we de uitkomsten. Cultuur en religie Steenwijk is aangenaam verrast door het enthousiasme en de openheid van de medewerkers. We praten over praktische zaken als voedingsvoorschriften, taal en communicatie op de werkvloer, maar ook over cultuur, religie en zingeving. VUmc is een evenwichtige organisatie. Betrokkenheid en aandacht voor de ander leven hier echt. Daar kun je op bouwen. Toch komt het evenwicht soms onder druk te staan, vaak door invloeden van buitenaf. De dood van Theo van Gogh was zo n moment. Cultuur en religie waren voorheen geen groot issue. Maar islamitische medewerkers vertellen dat ze voor hun gevoel door hun collega s opeens met andere ogen werden bekeken. Dat is pijnlijk, want deze mensen waren net zo geschokt als hun Nederlandse collega s. Mensen neigen ertoe grotere FOTO: PETER SMITH Reina Steenwijk: Betrokkenheid en aandacht voor de ander leven hier echt culturen te generaliseren. Maar de moslim, de christen of de hindoe bestaat niet. Elke cultuur wordt gekenmerkt door lokale en regionale diversiteit en elke religie kent verschillende overtuigingen. Medewerkers zouden iets dieper in kunnen gaan op de vraag: wie ben jij eigenlijk en wat is het waardoor je bepaalde dingen doet? We kunnen nog veel van elkaar leren. Kennis en inzicht Het ontbreekt medewerkers nog aan kennis over, maar vooral inzicht in andere culturen, concludeert Steenwijk. Bij urgente gebeurtenissen wordt de hulp van de geestelijke verzorgers ingeroepen. Momenteel wordt per situatie naar een oplossing gezocht, maar het zou beter zijn om hiervoor ziekenhuisbreed beleid te ontwikkelen. Dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede en daar is het ons uiteindelijk om te doen. Tracer 7 december 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 7

8 Deze vacatures zijn ook te bekijken op de P&O site van intranet (http://intranet/dpz/vacatures/indexvac.htm). Uw schriftelijke reactie kunt u binnen twee weken na plaatsing richten aan de personeelsadministratie van het cluster waar de vacature onder valt. Cluster I: 4 A 15, cluster II: 2 B 104, cluster III: 5 Z 185, cluster IV: 2 B 116, cluster V: 4 D 182, cluster VI: BS 7 C369, cluster stafbureau en facilitair bedrijf: 2 TC 24. Vermeld op brief en envelop het vacaturenummer. Dit nummer vindt u boven aan de vacature. extern Praktijkassistent afdeling/dienst Visser Contactlenzen Praktijk werktijd parttime (20-24 uur). Beschikbaar op woensdag en donderdag. algemeen Visser Contactlenzen Praktijk is een gespecialiseerd optiekbedrijf met vijf vestigingen en 10 praktijklocaties. Visser heeft een uitstekende reputatie en is volop in ontwikkeling tot Centrum voor Zien. Bij Visser Contactlenzen werken in totaal 30 mensen. Voor onze vestiging in VUmc zijn wij op zoek naar een klantvriendelijke en enthousiaste praktijkassistent. functie-inhoud Als praktijkassistent geef je ondersteuning tijdens de spreekuren, heb je telefonisch en aan de balie contact met de cliënten en zorg je voor een goede en volledige afwikkeling van onze diensten. Klantgerichtheid is hierbij een kernbegrip. Het kwalificeren en routeren van specifieke cliëntvragen is een belangrijke taak, evenals het geven van gebruiksinstructies over lenzen en vloeistoffen. De diversiteit aan werkzaamheden in een vaak hectische omgeving eist een nauwkeurige werkwijze en concentratievermogen. functie-eisen Je beschikt over een MBO+ denk- en werkniveau en hebt meerdere jaren relevante werkervaring, het liefst in de commerciële dienstverlening. Je bent zelfstandig, flexibel en stressbestendig. Standaard computerkennis (Windows, Word, Excel, Outlook) is een vereiste. Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend, je hebt organisatietalent en je houdt van aanpakken. Op woensdag en donderdag werken is geen enkel probleem. Wij bieden een uitdagende parttime functie in een bedrijf dat volop in ontwikkeling is en goede arbeidsvoorwaarden biedt. inlichtingen Stuur je reactie per e- mail of post aan: Visser Contactlenzen Praktijk BV t.a.v. mevr. M. ter Horst - Deenen, St. Annastraat EJ Nijmegen, I Neuropsycholoog afdeling/dienst medische psychologie, cluster III. werktijd 28,8 uur per week. algemeen De afdeling medische psychologie vervult taken op het gebied van patiëntenzorg, patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk onderwijs. De activiteiten van de afdeling zijn gerelateerd aan nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde en de zwaartepunten. De afdeling kent 5 secties (klinische en neuropsychologie, pediatrische psychologie, gender en seksuologie, psychosociale diabetologie, onderwijs en opleiding). De gevraagde medewerker maakt deel uit van de sectie klinische en neuropsychologie. De neuropsychologische patiëntenzorg en onderzoek binnen deze sectie richt zich op diagnostiek en advisering/behandeling bij volwassenen met neurologische aandoeningen (neurodegeneratie, MS, hersentumoren, epilepsie) en ziektebeelden/behandelingen die gepaard gaan met neurocognitieve stoornissen. functie-inhoud Het verrichten van neuropsychologische patiëntenzorg bij volwassenen en het leveren van een bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Ook levert u een bijdrage aan het geneeskunde-onderwijs. Binnen de sectie worden de taken uitgevoerd in nauwe samenwerking met de aanwezige neuropsychologen en medisch psychologen. functie-eisen U bent een zelfstandig werkende neuropsycholoog met ruime ervaring op het gebied van neuropsychologische diagnostiek en behandeling en staat als gezondheidszorgpsycholoog geregistreerd in het BIG register. Daarnaast heeft u aantoonbare ervaring met het verrichten van patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek blijkend uit een dissertatie en/of uit wetenschappelijke publicaties en bent u in staat in te spelen op actuele ontwikkelingen. U hebt goede sociale vaardigheden en kunt goed samenwerken in een multidisciplinair team. U bent competitief ingesteld en initiatiefrijk. salarisschaal 11 inlichtingen dr. M. Klein, neuropsycholoog, tst I Medewerker beddenverzorging afdeling/dienst facilitair bedrijf, cluster VII. werktijd 36 uur per week. algemeen De afdeling beddenverzorging is onderdeel van de unit patiëntenvoorzieningen die verder bestaat uit de afdelingen patiëntenvervoer en het rolstoelbeheer. De beddenverzorging regelt het dagelijks transport van schone en vuile bedden en trolley s; het machinaal reinigen van bedden waarna deze van schoon textiel worden voorzien; het inzetten van de trolley s en het uitlenen van anti-decubitussystemen aan de zorgeenheden. Er wordt gewerkt in dag- en avonddienst. Bij de beddenverzorging werken 12 medewerkers; in het weekeinde zijn er weekeindhulpen werkzaam. De unit streeft naar onderlinge samenwerking en uitwisseling van medewerkers. De unit transport verzorgt alle soorten transportwerkzaamheden in en rond VUmc. Het gaat hierbij onder andere om afval- en linnen transport, maar ook bijvoorbeeld om het transport van patiëntenmaterialen en statussen. functie-inhoud U bent belast met het transporteren van vuile en schone bedden en trolley s, het afhalen van bedden en trolley s, het reinigen van bedden, (anti-decubitus-) matrassen en kussens en het opmaken van kussens, bedden en trolley s. U zorgt voor een juiste en zorgvuldige bediening van de apparatuur en middelen. Na een eventuele verlenging van uw aanstelling bestaat de mogelijkheid dat u ingewerkt zult worden bij de unit transport en als dit succesvol verlopen is gaat u naar salarisschaal 3. functie-eisen U heeft een VMBOopleiding, bij voorkeur op technisch gebied. U bent in het bezit van een rijbewijs B. U beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. U bent accuraat en kunt flexibel en klantgericht optreden. Verder bent u bestand tegen zware fysieke belasting. Van u wordt verwacht dat u bereid bent tot het volgen van interne of externe opleidingen. salarisschaal 2, min ,- tot max ,-. arbeidsvoorwaarden Het betreft vooralsnog een aanstelling voor één jaar. inlichtingen M. Baks, leidinggevende beddenverzorging, tst , N. Bouayad, tst I Operatie assistent chirurgie (gediplomeerd) afdeling/dienst dienst operatie kamers, cluster IV. algemeen Je bent betrokken bij operaties die je in weinig andere ziekenhuizen zult zien, daardoor kun je je vak op hoog niveau uitoefenen. Omdat we ook onderzoek doen, krijg je te maken met grensverleggende behandelingen of ingrepen. Dat houd je scherp en daardoor blijft je kennis up to date. We zijn bezig met nieuwe ontwikkelingen zoals robotchrirurgie en navigatie. Ook vakinhoudelijk zijn wij momenteel met een aantal vernieuwingen bezig en kunnen wij jouw hulp en ideeën daar goed bij gebruiken. functie-inhoud We zijn bezig met nieuwe ontwikkelingen zoals robotchirurgie en navigatie. Ook vakinhoudelijk zijn wij momenteel met een aantal vernieuwingen bezig en kunnen wij jouw hulp en ideeën daar goed bij gebruiken. Kortom, je staat niet stil. Dat geldt trouwens ook voor je ontwikkeling, want daar besteden we veel aandacht aan. Een paar voorbeelden: de cardiopulmonale cursus, cursus neurochirurgie, oogheelkunde, jaarlijks een aantal bijscholingsochtenden en een bijscholingsdag. Verder kun je je kennis verbreden door het bijwonen van symposia en congressen. functie-eisen diploma operatie assistent. salarisschaal 8B, maximaal ,- bruto per jaar. arbeidsvoorwaarden We zijn prima bereikbaar met openbaar vervoer, tram en bus stoppen voor de deur. Flexibel werken is uiteraard bespreekbaar. We hebben 24 uur aanwezigheidsdiensten. inlichtingen Mw. V. Brouwer, tst I Verpleegkundige afdeling/dienst verpleegeenheid 6C, cluster IV. werktijd uur per week. algemeen Verpleegeenheid 6C is een chirurgische verpleegeenheid van 34 bedden. De patiëntenzorg binnen de verpleegeenheid is gericht op de behandeling van ongevalspatiënten en plastisch chirurgische patiënten, met o.a. het aandachtsgebied de gender chirurgie. Gezien het acute patiëntenaanbod en de complexiteit van de te verlenen zorg worden er hoge eisen gesteld aan de flexibiliteit, kennis en vaardigheden van de verpleegkundigen. De patiënten behoeven intensieve zorg, dit komt doordat er bij de ongevalspatiënten vaak een psychische problematiek aan het ongeval ten grondslag ligt en soms blijvende invaliditeit. functie-inhoud U maakt deel uit van een multidisciplinair team. Binnen dit team hebt u niet alleen uw eigen zorgtaken en verantwoordelijkheden, maar vervult u ook een belangrijke rol in de coördinatie van zorg van de verschillende disciplines. U bent actief, stressbestendig en heeft een enthousiaste werkinstelling. Verder denkt u mee over de beroepsinhoudelijke en beleidsmatige ontwikkelingen op de verpleegeenheid. Ook het begeleiden van studenten en stagiaires behoort tot uw werkzaamheden. Scholingsmogelijkheden tot verdere verdieping in het specialisme zijn aanwezig. functie-eisen U bent in het bezit van het diploma A- verpleegkundige, BBL- 4 of HBO-V. salarisschaal 7. inlichtingen Mw. M. Ouwens, hoofd zorgeenheid, tst , mw. A. Rodenrijs, teamleidster, tst I Orthopeed afdeling/dienst orthopedie, cluster IV. werktijd voltijds. algemeen De taken van de afdeling orthopedie behelzen patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Ten behoeve van de patiëntenzorg is er op de afdeling orthopedie een aantal zwaartepunten: wervelkolomchirurgie, oncologie van het steun- en bewegingsapparaat, reumachirurgie, revisie- en prothesiologie en kinderorthopedie. Daarnaast worden adviserende en consultatieve taken verricht. Het wetenschappelijk onderzoek is zowel toegepast als fundamenteel; onderwijs is gericht op studenten geneeskunde en arts-assistenten in opleiding. functie-inhoud De orthopeden verrichten hun werkzaamheden over de volle breedte van het vakgebied; daarnaast heeft een ieder een eigen aandachtsgebied. Wij zoeken een enthousiaste collega met belangstelling voor de kinderorthopedie. U zult tevens participeren in algemene orthopedische verrichtingen, onderwijstaken en in het wetenschappelijk onderzoek. functie-eisen U bent ingeschreven in het MSRC register als orthopedisch chirurg. U bent bij voorkeur gepromoveerd of bijna klaar met uw promotieonderzoek. arbeidsvoorwaarden De aanstelling is in principe voor onbepaalde tijd. inlichtingen prof.dr.p.i.j.m. Wuisman, tst I Medisch administratief medewerker polikliniek afdeling/dienst PKZ kindergeneeskunde cluster III. werktijd 32 uur per week. algemeen In verband met wijzingen binnen het team zoeken wij twee leuke collega s. De PKZ kindergeneeskunde maakt deel uit van de kinderkliniek. Op de poliklinische zorgeenheid komen kinderen voor een spreekuur of behandeling in de leeftijd van nul tot 18 jaar. De kinderkliniek omvat twee kinderafdelingen, een IC-neonatologie, een IC-kinderen en de polikliniek met dagbehandeling. Het academische karakter van VUmc brengt met zich mee dat er een grote diversiteit aan specialismen is. Hierdoor komen patiënten vanuit geheel Nederland en zelfs erbuiten. Ons team bestaat uit kinderverpleegkundigen, doktersassistenten en administratieve medewerkers. functie-inhoud We willen zo efficiënt mogelijk werken en dat kan niet zonder strakke administratie. Daarom zullen wij je goed inwerken voor we je loslaten op de werkeenheid. Je houdt de algemene en de patiënt-gebonden administratie bij, helpt bezoekers aan de balie, regelt (ook telefonisch) afspraken, bereidt het spreekuur administratief voor en behandelt medische correspondentie. functie-eisen We vragen het diploma medisch secretaresse of je bent in opleiding hiervoor en het is mooi meegenomen als je twee of meer jaar ervaring hebt in een vergelijkbare functie. Dit is een fijne baan voor iemand die van afwisseling en veel contacten houdt. Wij bieden je een levendige en gezellige werkplek. Ben jij die leuke collega, die enthousiast, stressbestendig en kindgericht is, reageer dan. salarisschaal 5. inlichtingen N. Hensen, I Planningsfunctionaris afdeling/dienst kinderkliniek, cluster III. werktijd 24 uur per week. algemeen In de kinderkliniek participeren diverse specialismen. De planningsfunctionaris is verantwoordelijk voor het plannen van operatieve ingrepen en de coördinatie en planning van de patiëntenstromen binnen de zorgeenheden. Op de kinderplanning werken twee planningsfunctionarissen. functie-inhoud Planning van operatieve ingrepen: Je beheert de wachtlijsten en maakt een voorstel voor opname en OK-planning. Hierbij houd je rekening met fluctuaties in OK-capaciteit en beschikbare bedcapaciteit, alsmede de onvoorspelbaarheid van het aanbod van patiënten en urgentie van de opnamen. Je informeert faciliterende afdelingen omtrent de OK-planning. Je wijzigt en stuurt het operatieprogramma bij. Je zorgt bij gecombineerde operatieve ingrepen voor afstemming tussen de verschillende specialismen in opdracht van de arts. Opname van patiënten: Je bent verantwoordelijk voor het vastleggen, beheren en muteren van patiëntgegevens, brongegevens c.q. wachtlijstgegevens. Je roept patiënten op. Je informeert ze over opnamedatum en beantwoordt daaruit voortvloeiende vragen. Je selecteert de daaruit komende vragen en leidt deze vragen door naar de juiste persoon. Je verstrekt gegevens betreffende opname van patiënten aan ZE s, andere disciplines en patiëntenadministratie kliniek. Je informeert de verantwoordelijken over de bedbezetting. Je inventariseert en coördineert, na overleg met de leidinggevenden, de overplaatsing van patiënten afkomstig uit andere ziekenhuizen en acute opnames. Je draagt oplossingen aan in geval van capaciteitsproblemen. Onderzoek: Je roept op grond van de onderzoeksplanning de patiënten op en je geeft instructies aan de patiënt omtrent het logistieke proces. functie-eisen MBO werk- en denkniveau, inzicht in en kennis van de patiëntenlogistiek, goede kennis van de organisatie, beheersing van medische terminologie, communicatieve en onderhandelingsvaardigheden, kennis van (elektronische) planningssystemen, kennis van de te volgen procedures en de te voeren administratie, accuratesse, flexibel en stressbestendig, kunnen omgaan met frustraties, conflicthantering, zelfstandig en oplossingsgericht, ervaring met planningswerkzaamheden. Ruime ervaring met verschillende computerprogramma Æs zoals ZIS, Word en Excel. salarisschaal 7. arbeidsvoorwaarden Het betreft een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging. werktijd: 24 uur (wo, do en vrij). inlichtingen Mw. C. de Groot, verpleegkundig hfd zorgeenheid 9B, c.de tst , mw. E. Edelenbos, medisch hfd zorgeenheid 9B, tst Tracer 7 december 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

9 Vacatureteksten Tracer maximaal 250 woorden II Praktijkopleider Intensieve Zorg afdeling/dienst intensive care, cluster IV. werktijd 24 uur per week. algemeen De afdeling ICV bestaat uit twee IC locaties (28 bedden) en een MC locatie (9 bedden). De ICV is een klinisch dynamische en technisch hoog complexe afdeling die qua zorgorganisatie volop in beweging is. Op de afdeling ICV werken circa 200 medewerkers uit diverse disciplines, waaronder verpleegkundig en ondersteunend personeel, research verpleegkundigen, praktijkopleider en twee klinisch IT-specialisten. Het leidinggevend team bestaat uit een verpleegkundig manager en leidinggevende IC-verpleegkundigen. functie-inhoud De functie van praktijkopleider intensieve zorg kenmerkt zich door een grote mate van zelfstandigheid. Je bent verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten en interventies ten behoeve van deskundigheidsbevordering en borging van de verpleegkundige competenties. Je geeft uitvoering aan het opleidingsbeleid, ontwikkelt onderwijsprogramma s en bewaakt en waarborgt de kwaliteit van het leerproces van cursisten en stagiaires. Je adviseert aan het managementteam ICV over deskundigheidsbevordering en het opleidingsbeleid en houdt daarbij rekening met nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen. Je schept bovendien voorwaarden op de afdeling voor de cursisten, stagiaires en werkbegeleiders, waardoor deze in staat zijn hun rol op de juiste manier te vervullen. functie-eisen Je beschikt over een relevante verpleegkundige vervolgopleiding en hebt werkervaring op een afdeling intensieve zorg. Je beschikt over aantoonbare didactische deskundigheid, of hebt de bereidheid deze op korte termijn te ontwikkelen. Je hebt kennis van onderwijskundige ontwikkelingen binnen de volwassen educatie en hoger gezondheidszorg onderwijs. Daarnaast heb je een HBO-werk- en denkniveau en neem je een pro-actieve houding aan t.a.v. vakinhoudelijke vragen en onderwijskundige oplossingen. salarisschaal 9. arbeidsvoorwaarden vooralsnog voor de duur van 2 jaar. Inlichtingen G. van Tricht, praktijkopleider, g.van tst , K.H. Aij, verpleegkundig manager, tst I Verpleegkundige afdeling/dienst verpleegeenheid 6B, cluster IV. werktijd uur per week. algemeen Verpleegeenheid 6B is een chirurgische afdeling. De afdeling telt 27 bedden. De patiënten worden voornamelijk verpleegd voor diverse oncologische en gastro-intestinale aandoeningen, onder andere veel buikchirurgie. Ook worden er patiënten verpleegd met urologische aandoeningen. De specialismen brengen enerzijds veel verpleegtechnische handelingen met zich mee, anderzijds vereisen ze psychosociale begeleiding. Juist deze combinatie en de grote variëteit in ziektebeelden maakt deze afdeling tot een zeer boeiende en afwisselende werkplek met een hoogcomplex zorgaanbod. functie-inhoud U maakt deel uit van een multidisciplinair team behandelaars. Binnen dit team hebt u niet alleen uw eigen zorgtaken en verantwoordelijkheden, maar vervult u ook een belangrijke rol in de coördinatie van zorg van de diverse hulpverleners. U geeft voorlichting, informatie en begeleiding aan patiënten en hun relaties. U denkt actief en enthousiast mee over de beroepsinhoudelijke en beleidsmatige ontwikkelingen op de Vanuit het oogpunt van interne communicatie en mobiliteit is het belangrijk dat in Tracer een aantrekkelijk overzicht van de vacatures te vinden is. Daarom wordt vacaturehouders vriendelijk doch dringend verzocht hun vacatureteksten voor Tracer te beperken tot 250 woorden. verpleegeenheid. Het begeleiden van leerlingen, stagiaires en oncologiecursisten is een onderdeel van uw werkzaamheden. In het eerste jaar kunt u de basiscursus oncologie volgen. Hierna zijn er diverse scholingsmogelijkheden gericht op verdere verdieping in het specialisme. functie-eisen U hebt het diploma A- verpleegkunde, BBL niveau 4, of HBO- V. salarisschaal 7 inlichtingen M. Ouwens, hoofd zorgeenheid, tst I wetenschappelijk docent B afdeling/dienst huisartsgeneeskunde, cluster VI. werktijd 18 uur per week. algemeen De afdeling huisartsgeneeskunde is samen met het onderwijsinstituut actief betrokken bij de organisatie en coördinatie van wetenschappelijk onderwijs. De innovatie van onderwijs en opleiding wordt vorm gegeven vanuit het onderwijsinstituut. Het centrale element in deze innovatie is de ontwikkeling van een nieuw onderwijsprogramma voor de opleiding geneeskunde. Het VUmccompas is in september 2005 van start gegaan. functie-inhoud U coördineert de praktijkstage huisartsgeneeskunde in het tweede studiejaar. U denkt mee over de implementatie van dit nieuwe onderwijs en andere ontwikkelingen. U ontwikkelt en evalueert de praktijktaken. U werkt samen met een veldwerkcoördinator die stageplaatsen werft en het relatiebeheer uitvoert. U stemt af met de coördinator van het huisartsennetwerk, met de stagecoördinator van de huisartsopleiding en de diverse ontwikkelcoördinatoren van het nieuwe tweede studiejaar. Verder draagt u bij aan het begeleiden van werkgroepen en practica. functie-eisen U heeft een universitaire opleiding geneeskunde, bij voorkeur bent u huisarts, of u heeft een opleiding gezondheidswetenschappen, een opleiding beleid, management en gezondheidszorg of een vergelijkbare opleiding. Ervaring met universitair onderwijs en klinische ervaring strekken tot aanbeveling; U heeft zeer goede contactuele eigenschappen, probleemoplossend vermogen en bent een netwerker. salarisschaal 11. arbeidsvoorwaarden Het betreft een dienstverband voor de periode van 1 jaar, bij gebleken geschiktheid volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. inlichtingen dr. H. de Vries, tst I Verpleegkundige afdeling/dienst medisch psychiatrische unit, cluster II. werktijd 24 uur per week. algemeen De MPU is een nieuwe zelfstandige zorgunit met acht bedden waar zorg wordt geboden aan patiënten met somatische aandoeningen en psychiatrische co-morbiditeit. Er vindt zowel diagnostiek als behandeling plaats. De meerwaarde van de MPU is gebaseerd op de specifieke medische en verpleegkundige deskundigheid, het therapeutische afdelingsmilieu en het feit dat de MPU op indicatie afgesloten kan worden. Bij de patiënten is sprake van complexe problematiek. Cognitieve stoornissen en/of gedragsstoornissen maken daarvan deel uit waardoor patiënten niet altijd in staat zijn tot het meewerken aan de behandeling. Naast intensieve somatische zorg behoeven de patiënten gerichte observatie, een systematische benadering en toezicht. functie-inhoud De verpleegkundige zorg wordt bepaald door een grote variatie aan ziektebeelden op zowel het somatische als het psychiatrische vlak. Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de totale verpleegkundige zorgverlening van een aantal patiënten. Aangezien het om een nieuwe unit gaat die in juni jl. is geopend, wordt een actieve en creatieve bijdrage aan de ontwikkeling hiervan verwacht. functie-eisen Verpleegkundige met HBO werk- en denkniveau; minimaal 1 jaar werkervaring in een algemeen ziekenhuis en bij voorkeur werkervaring in de psychiatrie; affiniteit met de combinatie somatiek en psychiatrie; willen werken als generalist; grote mate van flexibiliteit. salarisschaal 7. inlichtingen Mw. L. Maas, tst.41644, T. Brouwer, tst I Verpleegkundige afdeling/dienst verpleegeenheid KNO, cluster II. werktijd uur per week. algemeen De dynamische zorgeneenheid KNO levert topzorg aan patiënten met een oncologische aandoening in het hoofd-hals gebied. Ook verplegen we patiënten met algemene KNO aandoeningen en patiënten voor het specialisme mondziekten en kaakchirurgie. De afdeling beschikt in totaal over 34 bedplaatsen. Bij de behandeling en begeleiding van de patiënten zijn vele disciplines betrokken. functie-inhoud Wij zoeken een enthousiast teamlid met affiniteit voor het specialisme. Je werkt in een multidisciplinair team en denkt actief mee over beroepsinhoudelijke en beleidsmatige ontwikkelingen op de zorgeenheid. Ook is het begeleiden van stagiaires en leerlingen onderdeel van de functie. We bieden scholing in het specialisme aan. Een dag meelopen op onze afdeling is zeker mogelijk. functie-eisen Je bezit het diploma verpleegkundige A-vpk, BBL-4 of HBO-V. Bij voorkeur heb je werkervaring in een ziekenhuis. salarisschaal 7. inlichtingen Mw. P.Veenvliet, hoofd zorgeenheid, mw. E. Amo-Koppen, teamleider, I student-assessor onderwijs afdeling/dienst onderwijsinstituut, cluster VI. werktijd 7,2 uur per week. algemeen Het onderwijsinstituut is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van wetenschappelijk en postacademisch onderwijs. De innovatie van onderwijs en opleiding wordt vormgegeven vanuit het onderwijsinstituut. functie-inhoud De student-assessor is adviseur van het management team (MT) van het onderwijsinstituut en voorzitter van het facultair studentenoverleg (FSO). Het doel van de functie is: bevorderen van de uitwisseling van informatie tussen studentenorganisaties en het MT; bevorderen van de onderlinge informatie-uitwisseling tussen de studentenorganisaties van VUmc. functie-eisen Als student geneeskunde heb je al één of meer rollen vervuld binnen de studenten organisaties. Verder ben je goed geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het onderwijs in VUmc. Je bent je bewust van bestuurlijke verhoudingen en voelt aan met welke informatie vertrouwelijk moet worden omgegaan. salarisschaal 6 arbeidsvoorwaarden De arbeidsovereenkomst gaat in per 1 februari 2007 en is voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging tot 1 september De inschaling is afhankelijk van het studiejaar. De volledige advertentietekst is beschikbaar op website: med.vu.nl. Een uitgebreide functiebeschrijving is op aanvraag beschikbaar. inlichtingen Mw. H. van der Wijngaart, VUmc.nl, tel , E. de Leede, hoofd organisatie, tst I Projectapotheker/ziekenhuisapotheker in opleiding afdeling/dienst klinische farmacologie en apotheek, cluster V. werktijd 36 uur per week. algemeen In de afdeling klinische farmacologie en apotheek beoefenen we de ziekenhuisfarmacie in al zijn facetten. De hoofdtaken - farmaceutische dienstverlening, bereiding, laboratorium, radiofarmacie en kwaliteitsbeheer - worden in onderlinge afstemming uitgevoerd. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan farmacotherapie, onderwijs en onderzoek. functie-inhoud Tot uw werkzaamheden behoren de projecten met betrekking tot de voltooiing van de invoering van de GMP-z. Daarnaast zult u ingeschakeld worden voor het schrijven van documenten voor het kwaliteitshandboek. Bij gebleken geschiktheid kunt u na 3 maanden in aanmerking komen voor een opleidingsplaats voor ziekenhuisapotheker. functie-eisen U bent apotheker en heeft een brede belangstelling voor de ziekenhuisfarmacie en bij voorkeur enige ervaring bijvoorbeeld als projectapotheker. Ook heeft u aantoonbare wetenschappelijke belangstelling en affiniteit met onderwijs en onderzoek. salarisschaal 10/11. arbeidsvoorwaarden Het betreft een arbeidscontract voor 3 maanden waarna bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid bestaat deze om te zetten in een dienstverband voor de duur van de opleiding. Inlichtingen Mw. E.L. Swart, tst , P.M. Bet, tst I Stralingsdeskundige afdeling/dienst arbo en milieu, cluster VII. algemeen De VU en het VUmc gebruiken ioniserende straling voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Verdeeld over de campus gebeurt dit met ondermeer vier cyclotrons, vijf lineaire versnellers, 50 röntgentoestellen, enkele bestralingsfaciliteiten met ingekapselde bronnen en in radionuclidenlaboratoria, waaronder die van het radionuclidencentrum met ruim 20 labs. De VU en het VUmc behoren tot de wereldtop op het gebied van PET (positron emissie tomografie). Alle PET voorzieningen zijn op de campus aanwezig, van productiefaciliteiten van radionucliden tot scanners. functie-inhoud U werkt bij de stralingsbeschermingseenheid die is opgenomen in de dienst arbo en milieu. U ondersteunt de algemeen coördinerend stralingsdeskundige en u bent zijn plaatsvervanger. Uw werkveld omvat beleidsvoorbereiding en - implementatie, beoordeling van risicoanalyses, uitvoering van audits en controles, ontwerp en implementatie van organisatiestructuren, voorlichting en training, en vergunningaanvragen. U assisteert stralingsdeskundigen van afdelingen bij de uitvoering van risicoanalyses en de aanvraag van interne vergunningen. U bent voor afdelingsdeskundigen en andere professionals een vraagbaak op het gebied van de stralingshygiëne. U hanteert een managementsysteem bij de organisatie van uw werkzaamheden en u draagt bij aan de verbetering van het systeem. Arbo en milieu biedt u de ruimte u in te zetten op andere arbo- en milieugebieden. functie-eisen U heeft een relevante HBO of universitaire opleiding en een opleiding stralingshygiëne niveau 2 of 3. U heeft enkele jaren ervaring als stralingsdeskundige, bij voorkeur in een onderzoeks- of ziekenhuisomgeving. U heeft affiniteit met meetsystemen op het gebied van de stralingshygiëne. U neemt initiatief en u gaat uit van overleg, procesoriëntatie en integratie, bijvoorbeeld met andere managementsystemen. U ontleent uw gezag aan uw deskundigheid, overtuigingskracht, een brede blik, inlevings- en relativeringsvermogen en behaalde resultaten. U wilt groeien en heeft de ambitie een wezenlijke bijdrage te leveren aan het vakgebied. salarisschaal Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris maximaal 4.190,- bruto per maand (schaal 11) bij volledige werktijd. arbeidsvoorwaarden De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op kunt u onze arbeidsvoorwaarden uitgebreid terugvinden. inlichtingen M. van der Vlies, Algemeen coördinerend stralingsdeskundige, tel , W. van Alphen, hoofd afdeling Werplek en Milieu van de dienst Arbo en Milieu, arbo-en tel Tracer 7 december 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 9

10 Cursisten voor de opleiding operatie assistent afdeling/dienst dienst operatie kamers, cluster IV. werktijd 36 uur. algemeen Als student operatieassistent ben je werkzaam op alle (14) verschillende specialismen die operaties verrichten op het OK-complex. De opleiding tot operatieassistent omvat een theorie en een praktijkgedeelte. De theorie wordt gegeven in blokweken aan het opleidingscentrum van VUmc (Amstel Academie, Hogeschool voor Zorg en Welzijn). De praktijkleerperiode wordt doorgebracht op het OK-complex VUmc. De opleiding start in september en in maart en duurt 3 jaar (verpleegkundigen: bij instroom in december/juni duurt deze twee jaar en acht maanden). functie-inhoud Je verricht als operatieassistent omloopwerkzaamheden, instrumenteert en assisteert bij verschillende operaties. Daarmee ben je verantwoordelijk voor de aanwezigheid van alle benodigdheden voor een operatie en het goed functioneren daarvan. Je werkt als operatieassistent in hecht teamverband en bent goed op de hoogte van de operatieve behandeling en welke complicaties daarbij kunnen optreden. Daarbij moet de steriliteit bewaakt worden. Je draagt mede zorg voor een professioneel werkklimaat. functie-eisen Je bent respectvol, flexibel, stressbestendig, hebt technisch inzicht en kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren. - Instroom september/maart. Voor de start van de opleiding moet de kandidaat minimaal 17 jaar oud zijn. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten met het diploma VWO of HAVO met de profielen N&G of N&T. Als minimale vooropleidingseis geldt: MBO-niveau 4 met de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde. - Instroom december/juni voor verpleegkundigen. diploma A verpleegkundige (in-serviceopleiding) of diploma verpleegkundige niveau 4 of 5, met in de vooropleiding voldoende biologie, natuurkunde en scheikunde. arbeidsvoorwaarden Vanaf de start van de opleiding ontvangen de studenten een salaris volgens de richtlijnen van de CAO Academische Ziekenhuizen, afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast wordt een deel van de kosten van de verplicht aan te schaffen boeken door VUmc vergoed. inlichtingen Mw. N. van der Schot, tst I Consultatief psychiater afdeling/dienst psychiatrische consultatieve dienst, cluster II. werktijd 24 uur per week. algemeen De psychiatrische consultatieve dienst (PCD) is een relatief grote consultatieve dienst, bestaand uit 4 psychiaters (2,5 fte), 3 aios, 1 à 2 haio s, 3 verpleegkundig specialisten en een secretaresse. Er zijn ook 3 coassistenten aanwezig. De afdeling richt zich op consultatieve- en liaisonactiviteiten ten behoeve van de patiënten. Daarnaast wordt er een bijdrage geleverd aan de opleiding en scholing van studenten, verpleegkundigen, co-assistenten, arts-assistenten (psychiatrie en andere specialismen) en haio s, verbonden aan VUmc. De dienst beheert tevens een medisch psychiatrische unit voor diagnostiek en behandeling van een complexe patiëntengroep met ernstige psychiatrische en somatische co-morbiditeit. De PCD is door de MSRC erkend als stage-opleiding ziekenhuispsychiatrie. functie-inhoud De nieuwe collega zal zich voornamelijk bezighouden met het superviseren en begeleiden van (de consulten van) aios, haio s en co-assistenten. Daarnaast zal hij of zij ook zelf consulten verrichten. functie-eisen Geregistreerd psychiater met belangstelling voor de consultatieve psychiatrie. salarisschaal Conform de CAO Academische Ziekenhuizen. Schaal: universitair medisch specialist. arbeidsvoorwaarden Aanstelling vindt plaats op basis van 24 uur per week voor de duur van 9 maanden, desgewenst voor 32 uur per week voor de duur van 7 maanden. inlichtingen Mw. dr. A.D. Boenink, tst , A.M. Eeckhout. Op donderdag 14 december a.s. zullen de volgende studenten diplomeren: Cardiac Care Verpleegkunde: Kees Ruhe Intensive Care Verpleegkunde: Andrea van den Heuvel Medium Care Verpleegkunde: Brenda Blankenzee Lotte Chen Olof Groot Afscheid Op donderdag 7 december a.s. neemt Yvonne Drewes, hoofd bureau medische zaken, afscheid van het VUmc. Dit zal plaatsvinden in De Waver (kliniekgebouw) van tot De rubriek agenda staat ook op intranet onder de rubriek nieuws en agenda. Deze site wordt tweewekelijks herzien. De eerste plaatsing in Tracer wordt gemarkeerd met een *. De rubriek agenda staat ook op intranet onder de rubriek nieuws en agenda. Deze site wordt tweewekelijks herzien. De eerste plaatsing in Tracer wordt gemarkeerd met een *. Promoties woensdag 6 december - aula uur J.W.R. Meijer Histological aspects of coeliac disease and its complications promotoren: prof.dr. C.J.J. Mulder, prof.dr. J.H. Krieken vrijdag 8 december - aula uur C.M.A. Reijnders Mechanical loading and gene expression in rat bone promotoren: prof.dr. M.A. Blankenstein, prof.dr. P.T.A.M. Lips, copromotor: dr. N. Bravenboer vrijdag 8 december - aula uur A.B. Witteveen The long-term aftermath of the Amsterdam air disaster: psychological wellbeing of professionally involved rescue workers promotoren: prof.dr. H.M. van der Ploeg, prof.dr.ir. T. Smid, copromotor: dr. I. Bramsen vrijdag 8 december - aula uur J.C.J. Bot MR imaging of the spinal cord in MS. Indications, accuracy and histopathological correlation promotoren: prof.dr. F. Barkhof, prof.dr. J.A. Castelijns, prof.dr. C.H. Polman maandag 11 december - auditorium uur J.J. Georges Medical end-of-life decisions in the context of terminal care promotoren: prof.dr. G. van der Wal, prof.dr. P.J. van der Maas, copromotoren: dr. B.D. Onwuteaka-Philipsen, dr. A. van der Heide woensdag 13 december -aula uur H. van Tinteren Assessing the value of 18FDG-PET in lung cancer: from theory to practice. From theory to practice promotoren: prof.dr. M. Boers, prof.dr. G.J.J. Teule, copromotor: prof.dr. O.S. Hoekstra vrijdag 15 december - auditorium uur M.A. Witlox Gene therapy of Osteosarcoma. Preclinical studies with adenoviral vectors and adenoviral oncolysis promotor: prof.dr. P.I.J.M. Wuisman, copromotoren: dr. V.W. van Beusechem, dr. W.R. Gerritsen vrijdag 15 december - auditorium uur J.J.F. Muris Expression profiling and clinical outcome in primary nodal diffuse large B-cell lymphomas promotor: prof.dr. C.J.L.M. Meijer, copromotor: dr. J.J. Oudejans maandag 18 december - aula uur S. Ouburg Immunogenetics of inflammation and infection in the gastrointestinal and urogenital tract (WERKTITEL) promotoren: prof.dr. A.S. Peña, prof.dr. C.J.J. Mulder, copromotoren: dr. S.A. Morre, dr. E.C. Klinkenberg- Knol dinsdag 19 december - aula uur W.E. Hooftman-Schimmel Gender differences in work-related risk factors for musculoskeletal symptoms and absenteeism promotoren: prof.dr.ir. P.M. Bongers, prof.dr. W. van Mechelen, copromotor: dr. A.J. van der Beek woensdag 20 december - auditorium uur M. van den Berg Decision making on prenatal screening promotoren: prof.dr. J.M.G. van Vugt, prof.dr. G. van der Wal, copromotor: dr. D.R.M. Timmermans vrijdag 22 december - aula uur S.D. Borgsteede End-of-life care in general practice in the Netherlands promotoren: prof.dr. G. van der Wal, prof.dr. J.Th.M. van Eijk, prof.dr. L.H.J. Deliens vrijdag 22 december - aula uur B. van Harten Aspects of Subcortical Ischaemic Vascular Disease.Early clinical manifestations and associations with Type 2 diabetes mellitus promotor: prof.dr. Ph. Scheltens, copromotor: dr. H.C. Weinstein Symposia en cursussen 7-8 december - Teach the teacher: didactische basisprincipes Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, mw. L. Ligtvoet, december - Cursus Screening op diabetische retinopathie Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, mw. H. Oudakker, december - Nascholingscyclus Huisartsgeneeskunde : Moeilijke en misdadige jeugdigen Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, mw. L. Ligtvoet, december - Symposium 15 jaar ouderenonderzoek LASA wetenschap, beleid en praktijk Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, dhr. R. van Veen, december - Praktische neuroanatomie en moderne brain imaging technieken Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, mw. L. Ligtvoet, U kunt het personeelsmenu van deze week en volgende week bekijken op het Intranet. Het menu is te vinden onder het item Service Centraal magazijn gesloten Op woensdag 13 december is het centraal magazijn van het VUmc de gehele dag gesloten in verband met de jaarlijkse voorraadinventarisatie. In de rubriek oproepen en advertenties kunnen medewerkers en vrijwilligers van VU medisch centrum gratis een advertentie plaatsen. De tekst mag niet meer dan 25 woorden bevatten en moet voorzien zijn van een achternaam en toestelnummer. De prijs van de te koop aangeboden goederen mag niet meer dan 2250 euro bedragen. Advertenties bij voorkeur aanleveren via Kandidaatstelling Muntendamprijs 2007 van start KWF Kankerbestrijding kent in 2007 voor de 33e keer de Prof. dr. Muntendamprijs toe. Deze onderscheiding gaat elk jaar naar iemand met bijzondere verdiensten op het gebied van kankerbestrijding in Nederland, bijvoorbeeld op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, van psychosociale zorg, en patiëntenbegeleiding of van voorlichting en publiciteit over kanker. Kandidaten voor de Muntendamprijs 2007 kunnen vanaf vandaag worden voorgedragen. De onderscheiding bestaat uit een oorkonde en een bronzen legpenning. Daarnaast mag de winnaar op basis van een door het bestuur goed te keuren projectplan een bedrag van toewijzen aan een terrein binnen de kankerbestrijding. Iedereen kan tot 1 januari 2007 kandidaten voordragen. Naam, adres en gegevens over de levensloop en bijzondere verdiensten van de betrokkene moeten worden gestuurd aan het bestuur van KWF Kankerbestrijding, Postbus 75508, 1070 AM Amsterdam. Personen die eerder werden voorgedragen kunnen opnieuw worden aangemeld met een verwijzing naar de stukken van de eerdere kandidaatstelling. Wanneer een kandidaat afkomstig is uit een organisatie die zich bezighoudt met de begeleiding van kankerpatiënten, is het wenselijk dat de kandidaat wordt voorgesteld vanuit de betreffende organisatie. Een onafhankelijke jury beoordeelt de aangemelde kandidaten en doet de uiteindelijke voordracht aan het bestuur. Neem voor meer informatie contact op met Juliette de Voogd, senior persvoorlichter, T (020) of website: Te koop: nieuwe (ABA-i) gordijnen Handwoven katoenen gordijnen in de kleur grass green. Maat: 2,83 x 4,85 (indeling: 2 x 2 1/2 banen) Nieuwprijs is 437, vraagprijs n.o.t.k. Graag contact opnemen met Sabine Schröder (020) of Gezocht Hometrainer Wij zouden graag voor de MPU/4C medische Psychiatrische Unit een hometrainer willen hebben/krijgen. Bij ons op de afdeling liggen patiënten opgenomen die niet van de afdeling afkunnen. En willen graag hun goed conditie op peil houden. Wie helpt er mee om aan deze conditie te werken? Contact: o.a Liede Maas, tst tracer *6962. Gezocht: tafeltennistafel Sinds de verbouwing van het restaurant is de tafeltennistafel verdwenen. Deze tafel stond naast de voormalige activiteitenbegeleidingscentrum en de Tip van Boots. Weet iemand waar deze tafeltennistafel gebleven is? Wij willen dolgraag weer tafeltennissen. Indien u weet waar deze tafeltennistafel is, neem dan contact op met W. Hoksbergen, 10 Tracer 7 december 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

11 Kerstborrel Jong VUmc Nieuwjaarsreceptie 2007 Informatie over de OR vindt u ook op intranet onder de rubriek belangengroepen algemeen medewerkers tevredenheids onderzoek (MTO), project spraaktechnologie, organisatie en effectievere aansturing en uitvoering van het informaticabeleid, notitie naar één instituut voor onderwijs en opleiden, evaluatie werkplekmanagement adviesaanvragen notitie ondersteuning patiëntenzorg instemmingsaanvragen kader notitie reïntegratie VUmc advies De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over het reorganisatie plan met betrekking tot projectbureau huisvesting (PBH) ontvangen. Het PBH zal worden gevormd uit de unit bouw en techniek (FB) en het huidige projectbureau nieuwbouw. Op termijn worden nog twee concept reorganisatie plannen verwacht. Dit betreft ten eerste het vormen van een sectie vastgoedbeheer (FB) vanuit de units gebouw-, installatie beheer (FB) en storing en onderhoud (FB). Ten tweede het vormen van een sectie inkoop en logistiek (FB) vanuit de unit post, goederen ontvangst & voorraadbeheer (FB) en sectie inkoop (BIZA). Als u opmerkingen of suggesties heeft voor de ondernemingsraad kunt u zich wenden tot Stef Jager, Benno van Tol of het bureau medezeggenschap. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de voorgenomen benoeming van prof. dr. W.A.B. Stalman tot decaan / lid raad van bestuur. instemming De ondernemingsraad heeft instemming gegeven over het plaatsen van camera s op de kinderafdeling, de afdeling verloskunde en gynaecologie en het opgestelde protocol waarin werkwijze en bevoegdheden zijn vastgelegd. dagelijks bestuur OR Inge Schadee-Eestermans (voorzitter),joost Leseman (vice-voorzitter),martha Voet (lid),benno van Tol (roulerend lid),rené van Andel (ambtelijk secretaris) Bureau medezeggenschap, Hoogbouw H 322, Tel 43878, http//intranet/or/index.html Donderdag 14 december vindt de Jong VUmckerstborrel plaats in Patio Noord op de Poli. De borrel begint om uur en alle jonge VUmc-ers (tot 35 jaar) met een HBO/WO achtergrond zijn van harte welkom! Wil je komen? Stuur een berichtje naar Peter Wijga, of Marleen de Kock, Op maandag 8 januari 2007 vindt vanaf uur tot circa uur de nieuwjaarsreceptie plaats voor alle medewerkers van VU medisch centrum. De feestelijke bijeenkomst is in de foyer. Elmer Mulder, voorzitter raad van bestuur, zal in een korte toespraak zijn visie op VUmc in 2007 uiteenzetten. De band Dirindi zal optreden. Iedereen is van harte uitgenodigd om collega s het beste te wensen.we hopen u te ontmoeten op deze geanimeerde start van raad van bestuur VU medisch centrum Informatie over activiteiten Tip van Boots, ruimte -1 A 14.2, tst , U kunt de Tip van Boots ook bezoeken op intranet onder de rubriek Personeel, P&O, Tip van Boots. Verslag Indoor Beachvolleybaltoernooi (18 november 2006) Op zaterdag 18 november vond het jaarlijkse indoor volleybaltoernooi plaats. Dit keer niet in Ouderkerk op harde ondergrond, maar in de zandbakken van The Beach in Aalsmeer. Eddy Boots had zich met name door de teams van Klinische Chemie laten overhalen te gaan beachen. Helaas bleek het aantal inschrijvingen beperkt en trokken zelfs op het laatste moment nog teams terug. Zelfs geen team van KC, waar was Labyellov? Op zaterdagmiddag waren 6 teams present. Eddy had een mooi speelschema gemaakt, maar Rianne van The Beach pleegde een coupe en nam het over. Er werd erg goed gespeeld. Als niet geheel onpartijdige observator kan ik toch wel vaststellen dat zo n beetje iedereen genoot. Er werd sportief en enthousiast gespeeld in één poule op twee velden. Hierdoor kon er lekker veel gespeeld worden en was er toch tijd voor rust (met wel heel veel bittergarnituur!). Het blijft zwaar in het zand, zeker bij de tropische temperaturen die The Beach aanhoudt. Aan het einde van de wedstrijden stond Wij & Zij ongeslagen bovenaan en dacht aan de champagne te kunnen. Bleek dat er nog een finale gespeeld moest worden. Wij & Zij mocht nog een keer de arena in tegen Alweer raak die maar 4 spelers hadden. Dit betekende voor Wij & Zij dat er ingedraaid moest worden, wat even wennen was. Toch nam Wij & Zij snel de leiding en hield die tot ruim in de 2e set vast. Toen gebeurde er iets vreemds: moe, overgeconcentreerd, overmoedig, waar was de 5e speler? Geen idee, maar Wij & Zij raakte achter en verloor uiteindelijk met Voor Wij & Zij telt natuurlijk de uitslag in de poule. Zoals gebruikelijk werd het toernooi afgesloten onder het genot van een drankje en nog meer bittergarnituur, werd de organisatie bedankt voor het goed geregelde toernooi en kreeg ieder team een beker. De winnaar kreeg ook een fles champagne. Al met al een heel leuk toernooi en volgend jaar gewoon weer organiseren Eddy! The Beach had het op de dag zelf goed onder controle, dus volgend jaar kunnen jullie zelf met een team komen en lekker mee doen in de zandbak! Einduitslag: 1. Alweer Raak, 2. Wij & Zij, 3. CCA, 4. Slaapmakers, 5. Vliegende Panters, 6. Biertje. Groet, Carol van der Palen Wij & Zij Dam tot Damloop foto s Ja, ze zijn er eindelijk de groepsfoto van de Dam tot Damloop. Nu af te halen bij Eddy. Sinterklaas Zaterdag 25 november was het eindelijk weer zover, Sinterklaasfeest in VUmc. Trappelend van ongeduld stonden vele kinderen (lang) te wachten voor de ingang van de poli alwaar in de patio west het jaarlijkse Sinterklaasfeest plaats vond. De opkomst was groot, en er heerste een gezellige sfeer. Bij binnenkomst werden de kinderen al verwend met een zak vol lekkers en limonade, de volwassenen konden zich te goed doen aan koffie/thee met heerlijk speculaas en/of strooigoed. Gelukkig maakte de Sint al snel zijn opkomst om samen met de kinderen en de vele pieten er een gezellig feest van te maken. Als surprise kwamen er twee clowns, clown Bijouxxx maakte er samen met de bush-bushman een swingend geheel van. Natuurlijk had de Sint zoals ieder jaar voor alle kinderen weer een prachtig cadeau meegenomen. Nadat we afscheid genomen hadden van de Sint en zijn Pieten gingen alle kinderen (en ouders) weer tevreden naar huis. Sandra. Reacties Sinterklaasfeest Allereerst hartelijk dank voor het mooie sinterklaasfeest! Mijn dochter heeft genoten! En het kado (een pop) bleek een onverwacht succes!! Ze speelt nooit met poppen (ze heeft er 3 in de kast liggen). Maar deze is toch anders!!! Pas na het middagslaapje, had ze oog voor haar kado en heeft ze het niet meer losgelaten. Deze pop komt helemaal uit Spanje en heet Bella, dus dat is echt anders! Zo zie je maar, ouders denken hun kinderen te kennen. Hahahaha, kinderen blijven verrassen en gelukkig maar! Nogmaals hartelijk dank! Met vriendelijke groet, Mariël Kollau, secretaresse sociale geneeskunde Zoals ieder jaar was er ook dit jaar weer het Grote VUmc Sinterklaasfeest. Zaterdagochtend 25 november om kwam mijn zoontje Tim, 3,5 jaar oud, naar boven en vroeg: Mam, Pap, gaan wij al naar mama haar werk, naar Sinterklaas? Ik heb hem uitgelegd dat hij nog even moest wachten, het was nog wel heel erg vroeg. Afijn, aangekomen bij het Poli gebouw stonden er al allemaal ouders met hun kinderen uur gingen de deuren open en alle kinderen stormden naar binnen. Het was een warm onthaal met koffie, thee en uiteraard heerlijke speculaasjes. Wat helemaal fantastisch was er stond een Popcorncar. Met een Popcornpiet zoals Tim hem noemde. Om was het dan zover. De Sint en zijn Pieterbazen kwamen binnen. Alle kinderen zongen mooie liedjes en Tim mocht zelfs even op schoot zitten bij de Sint. Na alle liedjes te hebben gezongen kwamen er twee clowns. De kinderen vonden het prachtig. Toen alle kinderen hun cadeautjes hadden gekregen zongen ze nog uit volle borst dag Sinterklaasje!. Namens mijzelf, en ik denk een heleboel andere ouders, wil ik Eddy Boots hartelijk danken voor deze onvergetelijke leuke dag! Het was fantastisch georganiseerd en wij hopen Sinterklaas volgend jaar weer te mogen begroeten. Met vriendelijke groet, Desiree de Lange, secretaresse P&O. Praag Kerstreis Alle deelnemers die zich hebben ingeschreven voor deze prachtige reis worden vriendelijk verzocht om op tijd vrijdag 8 december 2006 bij de bus te zijn. We vertrekken om uur! Een informatieboekje heeft u hier inmiddels over ontvangen op uw huisadres. Afwezig De Tip van Boots is van 21 december 2006 t/m 2 januari 2007 gesloten. FOTO: MIRJAM VAN DER LINDEN Tracer 7 december 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 11

12 Samen pizza Koffiepauze, een overleg, een afscheidsborrel of een verjaardagsfeestje. Er zijn veel momenten om als collega s ff bij elkaar te komen. Tracer legt ze vast. Collega s : Peter Windt, senior medewerker bedrijfsadministratie en Arjen Raadsen, functioneel beheerder financiële modulen projectbureau LIFT Samen : naar de top van de Kilimanjaro Afzien op grote hoogte Ursula Wopereis Werken is een stuk prettiger als je fijne collega s hebt. Sommige medewerkers gaan ook buiten werktijd met elkaar om, anderen delen een hobby of zijn zelfs vrienden geworden. Peter Windt en Arjen Raadsen trokken samen naar de top van de Kilimanjaro. Ik moet even wat rechtzetten, begint Peter. Voor ons geen touwen of pikhouwelen: wij zijn naar de top van de Kilimanjaro gewándeld. Arjen vertelde op een dag dat hij naar de Kilimanjaro ging. Ik ga mee, dacht ik. Dat zei mijn vrouw ook, toen ik het haar vertelde. In september vertrokken ze voor een zevendaagse trekking naar de subtop van Mount Kenya. Geweldig, volgens Arjen. Zeer vermoeiend, corrigeert Peter. Twaalf uur in de stromende regen tot je knieën in de bagger. Gelukkig hadden de dragers de tenten al opgezet. Na een driedaagse safari door Tanzania stootte het gezelschap door naar het einddoel: de Kilimanjaro. Arjen: De Kili is de enige wereldtop die je wandelend kunt bereiken. In zes dagen naar 5895 meter en in twee dagen weer omlaag. Een klim van zo n 1200 tot 1500 meter per dag. Peter: Het gaat op en af: 700 meter stijgen, 300 meter dalen, enzovoort. Je hebt die tijd nodig om te acclimatiseren, anders riskeer je hoogteziekte. Tot 4000 meter is het goed te doen, maar het laatste stuk was verschrikkelijk. We vertrokken midden in de nacht bij -15 graden. s Nachts zijn de condities het best, dan is alles nog vastgevroren. Maar het is aardedonker en zó stervenskoud. Je bent totaal uitgeput, krijgt geen lucht. Het enige dat je denkt is: ik ga dood. Je ziet alleen de lichtjes van de lopers voor je. Maar het laatste deel was een lichtglooiend pad - een eitje! Voor jou ja, hoont Arjen. Ik liep tijdens de beklimming vooraan en zag helemaal niets. Ik heb die berg vervloekt! En dan op dat laatste stuk elke keer die mentale dreun: je denkt dat je er bent en dan volgen er nog zes toppen. Maar we hebben het gehaald. Op de terugweg zijn we in een keer op onze bergschoenen over het lavazand naar het basiskamp op 4700 meter geskied. Peter: Op 3800 meter hebben we samen een sigaar gerookt en een flesje Kilimanjarobier gedronken op de goede afloop. Eenmaal terug in de bewoonde wereld reisde Peter door naar Zanzibar om bij te komen, maar Arjen ging vrijwel direct weer aan het werk, zwaar oververmoeid. Mijn conditie was helemaal weg, terwijl ik toch veel sport. Peter: Het eerste wat je na zo n tocht denkt is: dit nooit meer. Maar mijn vrouw wil graag een yaktocht door Tibet maken. Arjen gaat volgend jaar met vrienden naar Peru. Het contrast met de dagelijkse routine lijkt groot. Hoezo? lacht Peter. Bedrijfsadministratie is heel dynamisch! Er is niets levendigers dan de bedrijfsadministratie van VUmc! Arjen: Dat geldt ook voor het functioneel beheer van lift. Er is hier geen dag hetzelfde. FOTO: PETER VALCKX FOTO: FRED SCHUURHOF Datum en tijdstip foto 24 november afdeling/dienst VUmc CCA Gelegenheid secretaresse bijeenkomst Waar centrale keuken Adres ZH-1A85 Pluspunt locatie goed geoutilleerde keuken Minpunt locatie geen Uitzicht geen Nieuwe schoonmaakkarren Ze vonden het een daverend succes, het avondje pizza-bakken. De secretaresses van bestuursleden van de stichtingen van het VUmc CCA en secretaresses van donateurs kregen volop de kans om elkaar eindelijk persoonlijk te leren kennen. Ze hadden elkaar regelmatig aan de telefoon gesproken, maar als je gezamenlijk iets doet en elkaar van gezicht kent, wordt het contact toch anders. Het pizza-bakken was overigens slechts een onderdeel van het programma. Eerst kwam de groep in De Waver bij elkaar voor een inleidend praatje en vervolgens bezochten ze de afdeling radiotherapie en het nieuwe CCA-gebouw. In de keuken hadden de koks inmiddels alle pizza-ingrediënten klaargezet. Opvallend was hoe groot de verschillen waren tussen de pizza s. Er waren zoete versies, pikante versies, groen(t)e versies, alle denkbare variaties zaten erbij. Gelukkig was er ruim voldoende want de pizza s waren vrijwel allemaal zeer flink beladen. Ondertussen hadden Fred Horst en Lenny Jansen de Waver tot een eetzaal omgebouwd. Daar liet het uit 45 vrouwen en 3 mannen bestaande gezelschap zich de eigengemaakte pizza s goed smaken. MK Lorenzo De nieuwe schoonmaakploeg op de poli gaat op een nieuwe manier werken. Het vuil zal voortaan met microvezels te lijf worden gegaan. Dat betekent dat het gebruik van schoonmaakmiddelen beperkt blijft tot plaatsen waar het echt niet zonder kan: de toiletpotten en de OK s. In de overige ruimten zal water en speciale microvezeldoeken voldoende zijn. Er zijn inmiddels 34 nieuwe schoonmaakkarren gearriveerd. De fel rode en blauwe kleuren voorkomen verwarring over welk type doek er op welke locatie dient te worden gebruikt. De netten in de bakken maken het gemakkelijk de gebruikte doeken voor de was te sorteren. De karren zijn bovendien ergonomisch verantwoord. Bukken is nauwelijks meer nodig en ze zijn goed in hoogte afstelbaar, zodat gebogen lopen wordt voorkomen. 10 Tracer 7 december 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli?

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli? INTERVIEW d.d. 28 december 2009 Coeliakiepoli Op het interview-wenslijstje van Nynke en Zara staat Dr. Luisa Mearin. Zij is kinderarts MDL in het LUMC te Leiden en heeft als eerste met haar collega s in

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

demedisch Specialist Klinisch geneticus Eva Brilstra: Dit vak is dynamisch, booming en nooit saai

demedisch Specialist Klinisch geneticus Eva Brilstra: Dit vak is dynamisch, booming en nooit saai GATEN IN HET ROOSTER In de knel door individualisering opleiding DEAL! Geheimen van goed onderhandelen demedisch Specialist 1 ARTSEN OVER PAPIERWERK Lusten en lasten van registraties APRIL 2016 UITGAVE

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Betreft: procedure selectie en erkenning expertise centra voor zeldzame ziekten Nederland

Betreft: procedure selectie en erkenning expertise centra voor zeldzame ziekten Nederland Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Aan de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) T.a.v. de heer mr. J. Landman

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Kanker in de familie. een anonieme patiënt

Kanker in de familie. een anonieme patiënt een anonieme patiënt Kanker in de familie Ik was veertig jaar toen ik besloot mijn loopbaan te veranderen. Een keuze waar ik tot de dag van vandaag nog veel plezier aan beleef. Ik ging er helemaal van

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

De ziekenhuisarts ziet straks de totale patiënt

De ziekenhuisarts ziet straks de totale patiënt 4 problemen, 3 oplossingen De ziekenhuisarts ziet straks de totale patiënt Over een jaar is de eerste lichting van acht ziekenhuisartsen klaar om echt te beginnen. Gaat deze nieuwe specialist de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Uw verzekering snel en digitaal

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0

Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0 Home no. 4 Augustus 2015 Eerdere edities Verenso.nl Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0 Interview met prof. dr. Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Vragenlijst Inzicht in zorgkosten Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Inzicht in zorgkosten Inleiding De landelijke patiëntenkoepels Ieder(in), Landelijk Platform GGz

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Wie is de Nederlandse huisarts?

Wie is de Nederlandse huisarts? 8 LHV jubileumboek onderhuids onderzoek 9 Wie is de Nederlandse huisarts? Eerst het goede nieuws: 4 van de 5 huisartsen hebben geen enkele spijt van hun beroepskeuze. Sterker nog: als ze opnieuw zouden

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Post-mbo opleiding autisme

Post-mbo opleiding autisme Post-mbo opleiding autisme mensenkennis De docent zocht aansluiting bij onze wensen en dat is erg prettig. Post-mbo opleiding autisme Wie werkt met mensen met autisme, weet dat zij een heel eigen benadering

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Contacten die het verschil maken

Contacten die het verschil maken n ie u w s b r ie f Spotlight on Anke Van Der Heijden, Case Manager FOCUS VAN DE MAAND: Contacten die het verschil maken de best doctors stichting: in Mei 2014 Ik hoor regelmatig van patiënten dat ze het

Nadere informatie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postadres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Informatie Voor informatie en vragen

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra EXCLUSIEF VOOR DE UMC S Uw zorgverzekering in 2013 De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering speciaal voor u UMC Zorgverzekering

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête

Rapportage patiëntenenquête Rapportage patiëntenenquête Tandartspraktijk Conradie augustus 2014 Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen phone +31 (0)50 406 40 40 fax +31 (0)50 406 41 40 mobile +31 (0)6 53 47

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index 2015

Publieksverslag CQ-index 2015 Publieksverslag CQ-index 2015 Datum 19-10-2015 De NFU heeft, net als de afgelopen twee jaar, een patiëntenonderzoek gehouden in de acht universitair medische centra (umc s). In totaal zijn 103.000 patiënten

Nadere informatie

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inleiding In het laatste jaar van de opleiding staan de semi-arts stage/oudste co-schap en de wetenschappelijke stage op het programma. Tijdens de semi-arts

Nadere informatie

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie en angstklachten tijdens de zwangerschap komen regelmatig voor. Toch wordt dit onderwerp nog vaak als taboe ervaren en is niet duidelijk welke

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS Susanne Smorenburg, programmamanager Ben Sajetcentrum Marjon van Rijn, docent / onderzoeker HvA / AMC Symposium HBO-V van de Toekomst

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING

VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VG&O 0-3 VRAGENLIJSTEN GEZIN & OPVOEDING VERSIE VOOR PLEEGOUDERS VAN JEUGDIGEN VAN 0 T/M 3 JAAR NAAM JEUGDIGE: GEBOORTEDATUM: GESLACHT: INVULDATUM: MEETMOMENT: DEZE VRAGENLIJST IS INGEVULD DOOR: MAN PLEEGMOEDER

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele 12 magazine Juni 2015 De droom van Kees Boele DE DROOM VAN Kees Boele CVB-voorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en onderwijsman in hart en nieren, Kees Boele, doet een appèl op leidinggevenden

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg?

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg? Wat gebeurt er met de resultaten? De uitkomsten van het onderzoek helpen: zorgverleners bij het verbeteren van de zorg die zij geven de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de gezondheidszorg beter

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenfunctionarissen. en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener

Jaarverslag klachtenfunctionarissen. en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener Jaarverslag klachtenfunctionarissen en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuw klachtregistratiesysteem... 3 Verdeling naar complexiteit... 3 Facilitaire

Nadere informatie

Verzekeringen & erfelijkheid

Verzekeringen & erfelijkheid Verzekeringen & erfelijkheid U wilt een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Hier vindt u de www.bpv.nl antwoorden op veelgestelde vragen over erfelijkheid en het aanvragen van een verzekering.

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

uw medisch dossier patiënteninformatie

uw medisch dossier patiënteninformatie patiënteninformatie uw medisch dossier Uw behandelend arts heeft een medisch dossier over u aangelegd. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Maar hoe gaat het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

HET VOORKÓMEN VAN HANDECZEEM

HET VOORKÓMEN VAN HANDECZEEM HET BELANG VAN ONZE HANDEN Het is wellicht iets waar niemand iedere dag bij stilstaat, maar onze handen zijn erg belangrijk. Zonder handen zouden we dagelijkse klusjes onmogelijk kunnen uitvoeren en zou

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het?

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het? Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker wat is het en hoe werkt het? De behandeling van kinderen en jongeren met kanker vindt meestal plaats in combinatie met een klinisch onderzoek. We

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? U bezoekt VU medisch centrum (VUmc) voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops

Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops Ga naar defriesland.nl/logisch voor de logische redenen Bereken uw premie met korting op defriesland.nl/ collectiefverzekerd

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Hoofdzetel Keizerslaan 11B 1000 BRUSSEL : +32 (0)2 506 17 01

Hoofdzetel Keizerslaan 11B 1000 BRUSSEL : +32 (0)2 506 17 01 Wedstrijden Belfair 2016 Op donderdag 25 en vrijdag 26 februari 2016 vindt in het ICC Gent de internationale Belfairbeurs plaats. Traditioneel organiseren we op deze dag ook een aantal wedstrijden. Uiteraard

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke

Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke Een hoofdstuk uit Kort maar krachtig, portretten van extreem kleine mensen; Cornelie van Well. Uitgeverij De Tijdstroom. http://www.wijwell.nl/kmk/ Hoofdstuk 17 - Willem en Ielynke Wij zijn gelukkig zoals

Nadere informatie

Piet Voorbeeld MIJN PROFIEL. Voornaam. Achternaam. Dienst. Schaal Tot schaal 8. Piet. Voorbeeld. Stadswerken

Piet Voorbeeld MIJN PROFIEL. Voornaam. Achternaam. Dienst. Schaal Tot schaal 8. Piet. Voorbeeld. Stadswerken MIJN PROFIEL Voornaam Piet Achternaam Voorbeeld Dienst Stadswerken Schaal Tot schaal 8 1 DIT BEN IK Wanneer heb je een goede werkdag gehad? Waarom? Als ik alles gedaan heb dat ik wilde doen en er ook onverwachte

Nadere informatie

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners Hart voor de Zorg Programma Hartcoherentie training voor zorgverleners HeartMath Hart voor de Zorg Programma De hedendaagse hectische, steeds veranderende en veeleisende zorgomgeving vraagt veel energie

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom?

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom? 6. Behandelingen De uitslagen van alle onderzoeken geven een duidelijk beeld van de ziekte. De artsen weten nu om welke soort borstkanker het gaat, wat de eigenschappen zijn van de kankercellen, hoe groot

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Jaarverslag 2015 Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Webshop In onze webshop zijn, folders, informatieboeken en andere leuke hebbedingetjes te koop. Landelijke Endometriose Dag 2015 Een dag

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave TYPISCH YARDEN Typisch Yarden Nieuwsbrief Eerste editie, juni 2013 Eerste editie De Typisch Yarden nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is bedoeld voor alle collega s van de divisie Uitvaartverzorging

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie