Internet Tablet OS 2008 editie Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internet Tablet OS 2008 editie Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Internet Tablet OS 2008 editie Gebruikershandleiding Nokia N800 Internet Tablet Nokia N810 Internet Tablet Uitgave 1 NL

2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel RX-34/RX-44 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: declaration_of_conformity/ Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N800 en N810 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is geëncodeerd volgens de visuele norm MPEG-4 door een consument in het kader van een privéen niet-commerciële activiteit en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4- videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK. DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN. De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia leverancier voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Exportbepalingen Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden. Uitgave 1 NL

3 Inhoudsopgave Voor uw veiligheid...6 Uw apparaat...8 Touchscreen... 8 Task Navigator... 9 Gebied met toepassingsnaam... 9 Statusindicatiegebied...10 Knoppen voor minimaliseren en sluiten...11 Toepassingengebied...11 Werkbalk...11 Home-weergave...11 Apparaatbesturing...12 Tekstinvoermethoden...12 Geïntegreerd toetsenbord...13 Toetsenbord in volledig scherm voor invoeren met de hand...13 Schermtoetsenbord...14 Handschriftherkenning...15 Tekstinvoerinstellingen...15 Volumeregeling...15 Het apparaat vergrendelen...15 De vergrendelingscode wijzigen...16 Touchscreen en toetsen vergrendelen...16 Geheugenbeheer...17 Geheugenkaarten...18 Back-ups maken van gegevens en gegevens terugzetten...19 Help...20 Informatie zoeken...20 Internetverbindingen...21 Connectiviteitsinstellingen...21 WLAN-verbinding...21 Verbinding met mobiele telefoon...23 Draadloze Bluetooth-technologie...24 Selecteer een telefoon...24 Handmatig een verbinding maken...25 Draadloze verbindingen uitschakelen...26 Surfen op het web...28 Webpagina's openen en door webpagina's bladeren...28 Bookmarks beheren...29

4 Internetcommunicatie Accounts...30 Aanwezigheid...31 Contactpersonen...32 Expresberichten...33 Internetoproepen Een account maken berichten ophalen en lezen berichten maken en verzenden...37 Basisinstellingen voor definiëren...37 Pagina Bijwerken...37 Pagina Opmaken...38 Pagina Opschonen...38 Geavanceerde instellingen definiëren...38 Pagina Binnenkomend...38 Pagina Uitgaand...39 Pagina Beveiliging...39 De map Inbox...39 De map Outbox...40 De map Sent...40 De map Concepten...40 Mediatoepassingen...41 Media player...41 Mediabronnen...41 Internetradio...41 Bestandsindelingen...42 UpnP-mediaservers...43 RSS-lezer...43 Afbeeldingen...44 Positionering...45 GPS-ontvanger...45 Satellietsignalen...46 Kaarttoepassing...46 Bladeren door kaarten...47 Kaarten selecteren en downloaden...48 Locaties zoeken...48 Favorieten...48 PoI's...49 Extra diensten...49 Instellingen...50 Toepassingsbeheer...50 Verbindingenbeheer...50 Configuratiescherm...50 Oorspronkelijke instellingen herstellen...51 Apparaatgegevens wissen...52 Verbindingsinstellingen opgeven...52

5 Hulpprogramma's Rekenmachine...53 Klok...53 Bestandsbeheer...53 Tekstnotities...53 PDF-bestanden lezen...53 Tekenen...53 Computerconnectiviteit Software bijwerken...54 Informatie over de batterij...55 Opladen en ontladen...55 Richtlijnen voor het controleren van de echtheid van Nokia-batterijen...56 Behandeling en onderhoud...57 Aanvullende veiligheidsinformatie...59 Open source software notice...60

6 Voor uw veiligheid Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie. SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren. VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt. STORING Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in de nabijheid van medische apparatuur. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen. SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN Gebruik het apparaat niet in een benzinestation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik het apparaat niet waar explosieven worden gebruikt. GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. DESKUNDIG ONDERHOUD Dit product mag alleen door deskundigen worden gerepareerd. TOEBEHOREN EN BATTERIJEN Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan. WATERBESTENDIGHEID Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog. 6

7 MAAK BACK-UPS Maak een back-up of een gedrukte kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen. AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan. Netwerkdiensten Neem contact op met uw serviceprovider voor aanvullende instructies voor het gebruik van de netwerkdiensten en voor informatie over de kosten die van toepassing zijn. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. Het apparaat heeft mogelijk ook een speciale configuratie. audio- en videobestanden; notities, tekeningen en andere bestanden; namen van contactpersonen; berichten; en toepassingen. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Het is mogelijk dat op uw apparaat een bericht wordt weergeven dat het geheugen vol is, wanneer u een functie probeert te gebruiken die gedeeld geheugen gebruikt. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen. Zie Geheugenbeheer op pag. 17 voor meer informatie. Geheugen De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: bookmarks, afbeeldingen, 7

8 Uw apparaat De Nokia Internet Tablet biedt eenvoudige breedbandverbinding met internet voor compatibele telefoons via een draadloze netwerkverbinding (WLAN/Wi- Fi) of Bluetooth-verbinding. Dankzij het brede scherm en kleine formaat is dit apparaat uiterst geschikt om ver weg van uw laptop of desktop te genieten van internet en het web. Het compatibele WLAN/Wi-Fi-toegangspunt moet voldoen aan de norm IEEE b of g. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voor u het apparaat gebruikt. Lees ook de handleiding Aan de slag die met het apparaat is meegeleverd en de gebruikershandleiding van uw compatibele telefoon; daarin staat belangrijke informatie over veiligheid en onderhoud. De verkrijgbaarheid van toepassingen, configuraties en instellingen kan per softwareversie of land en verkoopgebied verschillen. Touchscreen Het touchscreen bestaat uit een Task Navigator (1), het gebied met de toepassingsnaam (2), een statusindicatiegebied (3), de knoppen voor minimaliseren en sluiten (4), het toepassingengebied (5), de werkbalk (6) en de toepassingsschakelaar (6). Uw apparaat 8

9 Task Navigator De Task Navigator (1) bevat pictogrammen waarop u kunt tikken om nieuwe toepassingen te openen en tussen actieve toepassingen te schakelen. Als u een optie in een menu wilt selecteren, tikt u erop. Tik op een ander deel van het scherm als u het menu wilt sluiten. De Task Navigator bevat standaard de volgende items. Tik op en selecteer Instellingen > Configuratiescherm als u de items wilt wijzigen. Ga naar Configuratiescherm en selecteer Panelen. Raadpleeg de Help-functie bij het apparaat voor meer informatie. Eerste item: Webbrowser Tik op om toegang te krijgen tot internetfuncties als nieuwe browservensters en bookmarks. Tweede item: Contacten Tik op om contacten weer te geven, uw te lezen, internetoproepen tot stand te brengen en chatberichten te verzenden. Derde item: Toepassingsmenu Tik op als u toegang wilt krijgen tot alle geïnstalleerde toepassingen. Als u de indeling van het menu wilt wijzigen, selecteert u Instellingen > Configuratiescherm. Ga naar Configuratiescherm en selecteer Panelen. Toepassingsschakelaar De toepassingsschakelaar (7) bevat de pictogrammen van geopende toepassingen. De pictogrammen van de drie meest recent gestarte toepassingen worden op de toepassingsschakelaar weergegeven. Als diverse instanties van een toepassing zijn geopend (bijvoorbeeld meerdere webbrowservensters), bevat de groep één toepassingspictogram. Tik op als u alle gestarte toepassingen wilt zien. Als u naar een andere toepassing wilt gaan, tikt u op het betreffende pictogram in de toepassingsschakelaar. Als u de stylus op een pictogram houdt, wordt knopinfo weergegeven. Wanneer u nieuwe - of chatberichten, validatieverzoeken en reacties, of uitnodigingen voor groepchats ontvangt, beginnen de pictogrammen in de toepassingsschakelaar te knipperen om deze gebeurtenissen aan te geven. Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af. Gebied met toepassingsnaam Het gebied met de toepassingsnaam (2) geeft de naam van de actieve toepassing en het geopende bestand weer. Als u een toepassingsmenu wilt openen, tikt u op of drukt u op de menutoets. Uw apparaat 9

10 Statusindicatiegebied Als u meer informatie wilt weergeven of taken van een bepaalde functie wilt uitvoeren, tikt u op de pictogrammen in het statusindicatiegebied. Als u de pictogrammen in het statusindicatiegebied wilt wijzigen, tikt u op en selecteert u Instellingen > Configuratiescherm. Ga naar Configuratiescherm en selecteer Panelen > Statusbalk. In het statusindicatiegebied (3) kunnen de volgende pictogrammen worden weergegeven: geeft aan dat u een waarschuwing in Klok hebt ingesteld. geeft aan dat het internettablet via een USB-kabel is verbonden met een ander apparaat. Het aanwezigheidspictogram geeft uw status aan. U kunt het gebruiken om de aanwezigheidsinstellingen aan te passen. Het pictogram wordt alleen weergegeven als u een account voor internetoproepen en expresberichten hebt gemaakt. geeft aan dat u online bent, dat u afwezig bent, dat u niet zichtbaar bent en dat u offline bent. geeft de helderheid van het beeldscherm aan en biedt de mogelijkheid de beeldscherminstellingen aan te passen. geeft het volumeniveau aan en biedt de mogelijkheid het hoofdvolume en andere geluidsinstellingen aan te passen. Hoe meer streepjes op het pictogram, hoe hoger het volume. Als het geluid gedempt is, ziet het pictogram er uit als. Als er een actieve verbinding is tussen uw apparaat en een externe Bluetooth-hoofdtelefoon, wordt weergegeven. Het pictogram van de internetverbinding geeft de status en het type van de internetverbinding aan en biedt de mogelijkheid een internetverbinding te openen en te sluiten en de verbindingsinstellingen te wijzigen. geeft aan dat een WLAN-verbinding actief is, dat een ad-hoc WLAN-verbinding actief is, dat een packetgegevensverbinding (bijvoorbeeld GPRS) actief is, dat een gegevensoproepverbinding (bijvoorbeeld een GSMgegevensoproep) actief is, dat er geen internetverbinding is, en offline modus bevindt en geen verbindingen zijn toegestaan. dat het apparaat zich in de geeft de lading van de batterij aan. Hoe meer streepjes op het pictogram, hoe voller de batterij. Tik op het pictogram om de geschatte batterijduur te bekijken. geeft aan dat er een Bluetooth-verbinding met een extern apparaat actief is, en geeft aan dat de Bluetoothfunctie is ingeschakeld maar er op dat moment geen actieve verbinding is. Uw apparaat 10

11 Het GPS-pictogram is alleen zichtbaar op Nokia N810 Internet Tablet-producten met een interne GPS-ontvanger. Het GPS-pictogram geeft het gebruik van GPSlocatiegegevens door toepassingen aan. Via dit pictogram kunt u de GPS-locatie-instellingen configureren. Het GPS-pictogram is alleen zichtbaar wanneer de interne GPS-ontvanger is ingeschakeld. geeft aan dat de GPSontvanger satellietsignalen heeft gevonden en dat uw locatie bekend is, geeft aan dat de GPS-ontvanger geen satellietsignalen heeft ontvangen en dat uw locatie onbekend is, en geeft aan dat de GPS-ontvanger satellietsignalen probeert te vinden en dat naar uw locatie wordt gezocht. Knoppen voor minimaliseren en sluiten Elke toepassing heeft knoppen voor minimaliseren en sluiten (4). Als u op tikt, wordt de huidige toepassing verborgen en de toepassing eronder weergegeven. Als u de geminimaliseerde toepassing weer bovenaan wilt weergeven, tikt u op het pictogram ervan in de toepassingsschakelaar. Als u tikt op, wordt de huidige toepassing of het huidige toepassingsvenster gesloten. U kunt een toepassing ook sluiten door Sluiten te kiezen in het toepassingsmenu, een seconde op de Escape-toets te drukken of op de sluitknop in het menu van de toepassingsschakelaar te tikken. Toepassingengebied Wanneer u een toepassing vanuit de Task Navigator opent, wordt de toepassing in het toepassingengebied weergegeven (5). Als er geen toepassingen zijn geopend, wordt de Home-weergave van het apparaat weergegeven. Werkbalk Op de werkbalk (6) bevinden zich de opdrachtknoppen voor de actieve toepassing. Home-weergave Wanneer u het apparaat inschakelt, ziet u de Homeweergave. De Home-weergave biedt snel en eenvoudig toegang tot productfuncties als de klok, internetradio, Internetzoekopdracht, de RSS-lezer, snelkoppelingen naar contactpersonen, websnelkoppelingen, zelfstudie- en reclame-applets. Raadpleeg de Help-functie van het apparaat voor meer informatie over de beschikbare applets. Als u de beschikbare applets in de Home-weergave wilt weergeven, selecteert u > Applets selecteren en de gewenste applets in de lijst. Uw apparaat 11

12 Als u de applets in de Home-weergave opnieuw wilt indelen, sleept u ze met de stylus naar de gewenste nieuwe posities. U kunt de grootte van sommige applets ook veranderen door een formaatgreep van de applet te slepen. Als u een snelmenu voor een applet wilt openen, houdt u de stylus ingedrukt op de gewenste applet. Afhankelijk van de applet, kunt u applet-instellingen definiëren of de applet sluiten met opdrachten in het snelmenu. Als u de achtergrondafbeelding voor de Home-weergave wilt instellen, selecteert u > Achtergrondafb. inst. Als u het uiterlijk van het apparaat wilt wijzigen, selecteert u > Thema instellen. Als u het touchscreen wilt kalibreren, selecteert u > Scherm kalibreren en volg de instructies in het scherm. Apparaatbesturing U kunt het apparaat op verschillende manieren bedienen: door met de stylus of uw vinger op het scherm te tikken of door op de bladertoets en andere hardwaretoetsen op het apparaat te drukken. Voor meer informatie over de interactie met het touchscreen en de hardwaretoetsen, raadpleegt u de Help bij het apparaat die naar uw product is genoemd, bijvoorbeeld Nokia N800 Internet Tablet. Tekstinvoermethoden U kunt letters, cijfers en speciale tekens op verschillende manieren invoeren. Met virtuele toetsenborden kunt u tekens tikken met de stylus of uw vingers. Dankzij handschriftherkenning kunt u met de stylus tekens rechtstreeks op het scherm schrijven. U kunt via Bluetooth-technologie ook een extern toetsenbord aan het internettablet koppelen of het geïntegreerde toetsenbord van sommige Nokiainternettablets gebruiken. Als u tekst wilt kunnen invoeren met een virtueel toetsenbord dat in het volledige scherm wordt weergegeven en met uw vingers kan worden bediend, of middels de methode voor handschriftherkenning, moet u controleren of deze functies zijn geactiveerd. De procedure voor het definiëren van de instellingen voor tekstinvoer kan per productmodel verschillen: Nokia N800 Internet Tablet Tik op en selecteer Instellingen > Configuratiescherm. Ga naar Configuratiescherm en selecteer Tekstinvoer > Standaard. Nokia N810 Internet Tablet Tik op en selecteer Instellingen > Configuratiescherm. Ga naar Configuratiescherm en selecteer Tekstinvoer > Op het scherm. Uw apparaat 12

13 Wanneer u de methoden voor tekstinvoer hebt geactiveerd, tikt u in een tekstveld. Het tekstinvoergebied wordt onderaan in de weergave weergegeven en toont het toetsenbord of het gebied voor handschriftherkenning, afhankelijk van de laatst toegepaste tekstinvoermethode. Uw apparaat kan ook door u deels ingevoerde woorden voltooien op basis van het ingebouwde woordenboek voor de geselecteerde tekstinvoertaal. Bovendien kan het apparaat nieuwe woorden leren op basis van wat de gebruiker invoert. Geïntegreerd toetsenbord Sommige Nokia-internettablets hebben een geïntegreerd toetsenbord. Wanneer het geïntegreerde toetsenbord wordt gebruikt, zijn de methoden voor tekstinvoer via het scherm uitgeschakeld. Gebruik de toetsen van het toetsenbord om tekst in te voeren. Druk tweemaal op Shift als u Caps Lock wilt inschakelen. Als u cijfers, speciale tekens en veelvoorkomende symbolen wilt invoeren, drukt u op [Fn] en het gewenste teken. Druk tweemaal op de toets [Fn] als u deze wilt vergrendelen. Als u letters met accenten wilt invoeren, houdt u [Chr] ingedrukt en drukt u herhaaldelijk op een lettertoets tot het gewenste accentteken wordt weergegeven. Als u alle speciale tekens wilt weergeven, drukt u kort op [Chr]. Met het geïntegreerde toetsenbord kunt u algemene sneltoetsen gebruiken evenals sneltoetsen voor toepassings-specifieke taken. Als u bijvoorbeeld geselecteerde inhoud wilt kopiëren, drukt u op [Ctrl]+[C], en om de geopende toepassing te sluiten, drukt u op [Ctrl]+[Q]. Raadpleeg de Help van het apparaat en zoek naar methoden voor tekstinvoer en geïntegreerd toetsenbord, voor meer sneltoetsen. Toetsenbord in volledig scherm voor invoeren met de hand Als u tekst met de hand wilt invoeren, dient u het tekstinvoergebied met uw vinger aan te raken. Het toetsenbord voor invoeren met de hand wordt in volledig scherm weergegeven. Zorg dat uw handen schoon zijn als u het toetsenbord voor invoeren met de hand gebruikt en maak het touchscreen regelmatig schoon door het scherm voorzichtig af te vegen met een droge, zachte doek. Op het toetsenbord voor invoeren met de hand worden knoppen en functies weergegeven die vergelijkbaar zijn met die van de andere tekstinvoermethoden, behalve dat niet alle speciale tekens beschikbaar zijn. Als u het toetsenbord voor invoeren met de hand wilt sluiten, tikt u op in de rechterbovenboek van het toetsenbord. Uw apparaat 13

14 Schermtoetsenbord 1 Voegt een tab in of beweegt de cursor naar het volgende tekstinvoerveld. 2 [Caps] Hiermee worden de letters van het toetsenbord als hoofdletters weergegeven. Schakelt in de modus voor handschriftherkenning heen en weer tussen de normale modus en de modus voor herkenning van speciale tekens. 3 Hiermee kunt u hoofdletters invoeren in de modus voor het schermtoetsenbord terwijl u kleine letters typt. Als u in de modus voor handschriftherkenning op deze toets tikt, wordt de laatst ingevoerde kleine letter in een hoofdletter veranderd en vice versa. 4 Hiermee opent u het tekstinvoermenu, dat opdrachten bevat als Kopiëren, Knippen en Plakken. U hebt ook via het tekstinvoermenu toegang tot de instellingen voor tekstinvoer. 5 Schermtoetsenbord. 6 Spatiebalk Voegt een spatie in. In dit gebied ziet u ook woordvoltooiing. 7 Numeriek toetsenblok Wanneer u op Shift drukt, worden in dit gebied ook de meestvoorkomende speciale tekens weergegeven. 8 Hiermee verwijdert u het teken, links van de cursor. 9 Verplaatst de cursor naar de volgende rij of het volgende tekstinvoerveld. De toets heeft meerdere functies, gebaseerd op de actuele context (de toets fungeert bijvoorbeeld in het webadresveld van de webbrowser als een activeringsknop). 10 Opent een weergave waarin u speciale tekens, symbolen en accenten kunt selecteren. 11 Hiermee sluit u het schermtoetsenbord en het invoergebied voor handschriftherkenning. U kunt de volgende penbewegingen op het schermtoetsenbord gebruiken: 1 voor een Backspace 2 voor een spatie 3 om een hoofdletter in een kleine letter te veranderen, en andersom 4 om een regeleinde toe te voegen Uw apparaat 14

15 Handschriftherkenning U kunt de stylus als pen gebruiken om tekst in te voeren. Schrijf leesbare, rechtopstaande tekens in het tekstinvoergebied en laat een kleine horizontale ruimte tussen de tekens. Schrijf niet cursief. Gewone tekens en cijfers (de standaardmodus) worden herkend als u letters schrijft zoals u gewoonlijk zou schrijven. Als u speciale tekens wilt invoeren, dient u in het linkerpaneel van het invoergebied op [Abc1] te tikken en de tekens te schrijven zoals u die gewoonlijk zou schrijven. Als u nieuwe tekens in of na woorden wilt invoegen, dient u de nieuwe tekens op de gewenste posities te schrijven. Als u het apparaat uw handschrift wilt leren herkennen, tikt u op op het schermtoetsenbord en selecteert u Extra > Leren. U kunt de volgende penbewegingen in het gebied voor handschriftherkenning gebruiken: 1 voor een Backspace 2 voor een spatie Tekstinvoerinstellingen Als u de tekstinvoerinstellingen wilt opgeven, tikt u op en selecteert u Instellingen > Configuratiescherm. Ga naar Configuratiescherm en selecteer Tekstinvoer. Raadpleeg de Help-functie bij het apparaat voor meer informatie. Volumeregeling Als u het hoofdvolume van het apparaat wilt regelen, tikt u op in het statusindicatiegebied. Als u het hoofdvolume wilt instellen, sleept u de volumeschuifknop met de stylus, of tikt u op [+] of [-]. Het hoofdvolume maakt alle overige volume-instellingen van het apparaat ongedaan. Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn. Het apparaat vergrendelen Wijzig om ongeautoriseerd gebruik van uw apparaat te voorkomen de vergrendelingscode van het apparaat en stel het in op automatische vergrendeling na een bepaalde time-outperiode. Uw apparaat 15

16 Als u het apparaat wilt vergrendelen, drukt u kort op de aan/uit-toets en selecteert u Apparaat vergrendelen > OK. Als u de vergrendelingscode niet hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen. Als u het apparaat wilt ontgrendelen, geeft u de vergrendelingscode op en selecteert u OK. Als u de vergrendelingsinstellingen van het apparaat wilt bewerken, tikt u op en selecteert u Instellingen > Configuratiescherm. Ga naar Configuratiescherm en selecteer Apparaatvergrendeling. Als u de time-outperiode wilt instellen, selecteert u Periode voor automatisch vergrendelen en selecteert u de gewenste tijd. De vergrendelingscode wijzigen Ga als volgt te werk als u de vergrendelingscode wilt wijzigen: 1. Tik op en selecteer Instellingen > Configuratiescherm. 2. Ga naar Configuratiescherm en selecteer Apparaatvergrendeling > Vergrendelingscode wijzigen. 3. Voer de huidige vergrendelingscode in en selecteer OK. De standaardcode is Voer de nieuwe code in en selecteer OK. 5. Voer de nieuwe code nogmaals in en selecteer OK. Als u in een van deze dialoogvensters Annuleren selecteert, wordt de vergrendelingscode van het apparaat niet gewijzigd. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van het media-apparaat. Opmerking: Als u de vergrendelingscode van het apparaat verliest, dient u het apparaat naar een door Nokia goedgekeurd servicepunt te sturen. Daar kan het apparaat worden ontgrendeld, maar daarvoor moet de software opnieuw worden geladen. Hierbij kunnen alle gegevens die u op het apparaat hebt opgeslagen verloren gaan. Touchscreen en toetsen vergrendelen Met de vergrendeling van het touchscreen en de toetsen wordt voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt geactiveerd wanneer het is ingeschakeld. Wanneer het touchscreen en de toetsen zijn vergrendeld, zijn geen toetstonen hoorbaar en worden geen toetsaanslagen geaccepteerd, behalve voor het ontgrendelen van het touchscreen en de toetsen. Uw apparaat 16

17 De procedure voor het vergrendelen en ontgrendelen van het touchscreen en de toetsen, kan per productmodel verschillen: Nokia N800 Internet Tablet Als u het touchscreen en de toetsen wilt vergrendelen, drukt u kort op en selecteert u Touchscreen en toetsen vergrendelen > OK. Als u het touchscreen en de toetsen wilt ontgrendelen, drukt u op en op. Nokia N810 Internet Tablet Als u het touchscreen en de toetsen wilt vergrendelen, duwt u naar links. Als u het touchscreen en de toetsen wilt ontgrendelen, duwt u weer naar links. Geheugenbeheer Als u het actuele geheugengebruik wilt weergeven, tikt u op en selecteert u Instellingen > Configuratiescherm. Ga naar Configuratiescherm en selecteer Geheugen > Opslag om geheugenopslaginformatie van het apparaat en de geheugenkaarten weer te geven. Selecteer Details om gedetailleerdere gegevens weer te geven over het geheugengebruik. Ga als volgt te werk als u een geheugenkaart wilt gebruiken als extra virtueel geheugen voor de uitvoering van toepassingen: 1. Tik op en selecteer Instellingen > Configuratiescherm. 2. Ga naar Configuratiescherm en selecteer Geheugen. 3. Ga naar Geheugen, selecteer Virtueel > Virtueel geheugen uitbreiden en de gewenste grootte voor het extra geheugen. Extra virtueel geheugen is altijd gekoppeld aan de interne geheugenkaart van het apparaat. Zwaar gebruik van het uitgebreide virtuele geheugen kan de duurzaamheid van de geheugenkaart aantasten. Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Wanneer u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat, en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken. Als u geheugen wilt vrijmaken, verwijdert u gegevens in Bestandsbeheer of andere toepassingen. Als u bestanden van een bepaalde grootte wilt vinden en verwijderen, gebruikt u de zoektoepassing. Uw apparaat 17

18 Geheugenkaarten Het aantal beschikbare sleuven voor geheugenkaarten en de typen compatibele geheugenkaarten kunnen per productmodel verschillen: Nokia N800 Internet Tablet Het apparaat heeft twee sleuven voor geheugenkaarten. Er is een interne sleuf onder de klep aan de achterkant en nog een sleuf onder de geheugenkaartklep aan de voorkant van het apparaat. De volgende geheugenkaartindelingen worden ondersteund: MultiMediaCard (MMC), (normaal formaat) Reduced Size MMC (met adapter) SD-kaart (normaal formaat) minisd-kaart (met adapter) microsd-kaart (met adapter) Nokia N810 Internet Tablet Het apparaat heeft een externe geheugenkaartsleuf onder de bureaulader in de rechterhoek aan de voorkant van het apparaat. Het apparaat bevat ook een niet-verwisselbare interne geheugenkaart. U kunt de inhoud van de interne geheugenkaart weergeven in Hulpprogramma's > Bestandsbeheer. De volgende geheugenkaartindelingen worden ondersteund: minisd-kaart microsd-kaart (met adapter) Als een geheugenkaart niet door een toepassing wordt gebruikt, kunt u de geheugenkaart plaatsen en verwijderen terwijl het internettablet is ingeschakeld (hot-swapfunctie). Nokia-internettablets bieden geen ondersteuning voor de schrijfbeschermingsfunctie van SD-kaarten. Gebruik alleen compatibele MMC's [MultiMediaCards), Reduced Size MMC's, SD-kaarten, microsd-kaarten of minisd-kaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik in dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet helemaal compatibel met dit apparaat zijn. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens die op de kaart staan aantasten. U kunt voor Nokia-internettablets alleen compatibele geheugenkaarten met een FAT 16/32-indeling gebruiken. Als u de inhoud van een geheugenkaart wilt bekijken en beheren, tikt u op, selecteert u Hulpprogramma's > Bestandsbeheer en selecteert u de gewenste geheugenkaart in de lijst met mappen. Als u de naam van een geheugenkaart wilt wijzigen in Bestandsbeheer, selecteert u > Bestand > Naam wijzigen. Selecteer > Extra > Geheugenkaart formatteren als u een geheugenkaart wilt formatteren in Bestandsbeheer. Alle gegevens worden permanent van de geheugenkaart verwijderd. Uw apparaat 18

19 Back-ups maken van gegevens en gegevens terugzetten U kunt gegevens als back-up op een compatibele externe of interne geheugenkaart opslaan, en indien nodig terugzetten. De back-up wordt als een map op de geheugenkaart weergegeven. U kunt de back-ups ook met een wachtwoord beveiligen. Ga als volgt te werk als u een back-up van gegevens wilt maken: 1. Tik op en selecteer Instellingen > Back-up maken/ herstellen > Nieuwe back-up. 2. Ga naar Nieuwe back-up, verander de naam van de back-up en definieer de gewenste locatie van de back-up. 3. Ga naar Gegevens selecteren voor back-up en selecteer de gegevenstypen waarvan u een back-up wilt maken. Als u de back-up met een wachtwoord wilt beveiligen, selecteert u Beveiligen met wachtwoord > OK, voert u tweemaal het wachtwoord in dat u wilt gebruiken, en selecteert u OK. Let wel: van de volgende informatie wordt bijvoorbeeld geen back-up gemaakt: inhoud van niet-verwisselbare interne geheugenkaart op Nokia N810 Internet Tablet thema-instellingen, wanneer u back-ups herstelt uit vorige productversies Bluetooth-connectiviteitsinstellingen browserinstellingen geïnstalleerde toepassingen U kunt echter een lijst maken van toepassingen die u op het apparaat hebt geïnstalleerd. Tijdens het herstelproces probeert het apparaat de werkelijke toepassingsbestanden van internet te halen en ze opnieuw te installeren. Ga als volgt te werk als u gegevens wilt terugzetten: 1. Tik op en selecteer Instellingen > Back-up maken/ herstellen. Selecteer de gewenste back-up en selecteer Herstellen. 2. Ga naar Gegevens selecteren voor herstellen en selecteer de gegevenstypen die u wilt herstellen. Als u de back-up met een wachtwoord hebt beveiligd, wordt Wachtwoord vereist weergegeven. Geef het wachtwoord op en selecteer OK. Uw apparaat 19

20 Help Belangrijk: Als u ervoor wilt zorgen dat de toepassingen correct werken, maakt u altijd een back-up van instellingen en berichten. Zet de back-up terug als er zich geen instellingen of berichten in de toepassing bevinden. U kunt dit bijvoorbeeld doen direct na het bijwerken van de software op uw apparaat. De Help-functie bevat aanvullende informatie over belangrijke functies, toepassingen en dialoogvensters van het apparaat. Als u vanuit de Task Navigator de Help wilt activeren, tikt u op en selecteert u Mijn selectie > Help. Als u vanuit een toepassing de Help wilt activeren, tikt u op en selecteert u de opdracht Help in het menu (gewoonlijk onder Extra). Als u door de Help-onderwerpen wilt bladeren, tikt u op of om Help-onderwerpen weer te geven die u onlangs hebt bekeken om een lijst met onlangs bekeken Help-onderwerpen weer te geven om te zoeken naar de tekst die u hebt opgegeven in het zoekveld. U kunt de Help over de inhoud van een dialoogvenster (contextgevoelige Help) openen door op de knop [?] in het dialoogvenster te tikken. Informatie zoeken Ga als volgt te werk als u items op het apparaat wilt zoeken: 1. Tik op en selecteer Hulpprogramma's > Zoeken. 2. Voer een of meer zoektermen in. Hoe meer zoektermen u gebruikt, des te nauwkeuriger de zoekresultaten. 3. Selecteer alle items in het apparaat of beperk het zoeken indien nodig tot berichten, contactpersonen, bookmarks of gedeelde mediaservers. Als u aanvullende zoekopties wilt instellen, selecteert u Opties. 4. Als u met zoeken wilt beginnen, selecteert u OK. Resultaten worden weergegeven in Zoekresultaten. U kunt het zoeken op een willekeurig moment stoppen door op op de toepassingsbalk te tikken. Wanneer u een zoekactie stopt, kunt u deze niet voortzetten; u moet een nieuwe zoekactie starten. De zoekfunctie op uw apparaat werkt met Booleaanse AND-logica. Dat betekent dat alle zoekwoorden overeen moeten komen. Hoe meer zoektermen en opties u instelt, des te nauwkeuriger de zoekresultaten. Als u te weinig resultaten krijgt, beperkt u het aantal zoektermen en opties. De zoekfunctie is niet hoofdlettergevoelig. Uw apparaat 20

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Nokia N800 Gebruikershandleiding 9254699 UITGAVE 1 NL

Nokia N800 Gebruikershandleiding 9254699 UITGAVE 1 NL Nokia N800 Gebruikershandleiding 9254699 UITGAVE 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION, dat het toestel RX-34 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia P2T Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Chatten Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Connection Manager Gebruikershandleiding

Connection Manager Gebruikershandleiding Connection Manager Gebruikershandleiding Uitgave 1.0 NL 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Uw chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Uw chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N77 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Push To Talk 1.5 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Push to talk Nokia N76-1

Push to talk Nokia N76-1 Push to talk Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Downloaden! Uitgave 1

Downloaden! Uitgave 1 Downloaden! Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben.

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9354503 Issue 2 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN...1 3. DE TELEFOON ALS

Nadere informatie

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1 Online afdrukken 4.0 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een

Nadere informatie

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS-6 9232426 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-6 conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

N80_Philips_bundle_GS_SGML.book Page 1 Wednesday, October 4, :39 PM. Verkorte handleiding bij de Nokia N80 en Philips Streamium SLA5520

N80_Philips_bundle_GS_SGML.book Page 1 Wednesday, October 4, :39 PM. Verkorte handleiding bij de Nokia N80 en Philips Streamium SLA5520 N80_Philips_bundle_GS_SGML.book Page 1 Wednesday, October 4, 2006 3:39 PM Verkorte handleiding bij de Nokia N80 en Philips Streamium SLA5520 N80_Philips_bundle_GS_SGML.book Page 2 Wednesday, October 4,

Nadere informatie

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Uitgave 1

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Uitgave 1 Nokia Nseries PC Suite 2.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

HP ipaq Data Messenger Nieuwste productinformatie

HP ipaq Data Messenger Nieuwste productinformatie HP ipaq Data Messenger Nieuwste productinformatie Inhoudsopgave Nieuwste productinformatie voor HP ipaq Data Messenger Schermtoetsenbord... 1 Key Guard... 1 Bluetooth... 1 Certificaten... 2 De functie

Nadere informatie

Nokia N76-1. Aan de slag. 9254315 Versie 1 NL

Nokia N76-1. Aan de slag. 9254315 Versie 1 NL Nokia N76-1 Aan de slag 9254315 Versie 1 NL Toetsen en onderdelen (cover opengeklapt) Hierna aangeduid als de Nokia N76. 1 Rechter covertoets 2 Middelste toets 3 Linker covertoets 4 Tweede camera met lagere

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding Nummer 1

Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding Nummer 1 Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding 9238687 Nummer 1 Copyright 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte

Nadere informatie

Handleiding Archos 40 Titanium

Handleiding Archos 40 Titanium Handleiding Archos 40 Titanium Inhoud van de verpakking Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten: -- ARCHOS 40 Titanium -- Batterij -- Headset -- Micro SIM-adapter -- USB-kabel -- Lader

Nadere informatie

Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 9252955/1

Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 9252955/1 Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 1 2 3 4 5 6 7 9252955/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HF-33W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Aan de slag Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Toetsen en onderdelen 9 Tweede camera 10 Volume-/zoomtoets 11 Mediatoets 12 Scherm en toetsvergrendelingsschakelaar 13 Opnametoets

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA MODEM OPTIONS

QUICK GUIDE VOOR NOKIA MODEM OPTIONS QUICK GUIDE VOOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9356503 Issue 1 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. NOKIA MODEM OPTIONS INSTALLEREN...1 3. UW NOKIA 6600 MET EEN PC VERBINDEN...2

Nadere informatie

Verbindingsgids (voor COOLPIX)

Verbindingsgids (voor COOLPIX) Verbindingsgids (voor COOLPIX) In dit document wordt de procedure beschreven voor het gebruik van de SnapBridge-app (versie 2.0) voor het tot stand brengen van een draadloze verbinding tussen een ondersteunde

Nadere informatie

NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE. Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1.

NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE. Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1. NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. DE SOFTWARE INSTALLEREN...1

Nadere informatie

Nokia carkit CK-100 9210123/1

Nokia carkit CK-100 9210123/1 Nokia carkit CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Navi en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

Nadere informatie

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1 Nokia Audiocontroller AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255405/1 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden

Nadere informatie

Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W /1

Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W /1 Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W 1 2 3 4 5 6 9249090/1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HF-35W conform is aan de bepalingen van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 INSTALLEREN... 1 3. DE TELEFOON ALS EEN MODEM

Nadere informatie

Aan de slag Nokia N70-1

Aan de slag Nokia N70-1 Aan de slag Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N77 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N77 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N77 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten

Nadere informatie

Welcome to the World of PlayStation Snelstartgids

Welcome to the World of PlayStation Snelstartgids Welcome to the World of PlayStation Snelstartgids Nederlands PCH-2016 7025572 Uw PlayStation Vita-systeem voor het eerst gebruiken 5 seconden ingedrukt houden Schakel uw PS Vita-systeem in. Wanneer u uw

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA N810

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA N810 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA N810. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA N810 in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Connection Manager

Gebruikershandleiding Connection Manager Gebruikershandleiding Connection Manager Uitgave 1.0 2 Inhoudsopgave Over de toepassing Verbindingsbeheer 3 Aan de slag 3 De toepassing Verbindingsbeheer openen 3 De huidige verbindingsstatus weergeven

Nadere informatie

Handleiding pilotperiode. SamsungGalaxyTab 3

Handleiding pilotperiode. SamsungGalaxyTab 3 Pilot Platform Handleiding pilotperiode SamsungGalaxyTab 3 2 Handleiding Galaxy Tab 3 10.1 - versie 1 - febr. 2014 Inhoudsopgave 1. De Samsung Galaxy Tab 3 10.1 1.1 De belangrijkste onderdelen van de Galaxy

Nadere informatie

Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding Nummer 3

Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding Nummer 3 Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding 9354812 Nummer 3 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product LPS-4 conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps Stel de Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Inhoudsopgave Voordat u uw Brother-machine gebruikt... Definities van opmerkingen... Handelsmerken... Inleiding... Brother iprint&scan

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw iphone of ipad instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven.

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Installatie Windows 2000 en XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Selecteer Deze keer niet ( No, not this time

Nadere informatie

Nokia FM Transmitter CA /1

Nokia FM Transmitter CA /1 Nokia FM Transmitter CA-300 6 3 5 7 9203668/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product CA-119 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251775/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-38W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

Verbindingsgids (voor D-SLR-camera s) Nl

Verbindingsgids (voor D-SLR-camera s) Nl SB7J01(1F)/ 6MB4121F-01 Verbindingsgids (voor D-SLR-camera s) Nl Inhoudsopgave Inleiding...2 De interface...2 Problemen met verbinden?...2 Meer over SnapBridge...2 Wat heeft u nodig...3 Wat SnapBridge

Nadere informatie

Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag

Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag Mei 2015 Novell Messenger 3.0.1 en later is beschikbaar voor uw ondersteunde mobiele ios-, Android- BlackBerry-apparaat. Omdat u op meerdere locaties tegelijkertijd

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Aan de slag. Nokia N93i-1

Aan de slag. Nokia N93i-1 Aan de slag Nokia N93i-1 Toetsen en onderdelen - dichtgeklapt Uitgave 2 NL, 9253934 Modelnummer: Nokia N93i-1. Hierna aangeduid als de Nokia N93i. 1 Hoofdcamera en lens. Het apparaat heeft een hoofdcamera

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2 4. AAN

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands Van start gaan Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Anywhere Wifi. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software in gebruik

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding PIXMA MG5500 series Installatiehandleiding CANON INC. 2013 Installatiehandleiding In deze handleiding leest u hoe u een netwerkverbinding voor de printer instelt. Netwerkverbinding Draadloze verbinding

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows XP en Vista. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows XP en Vista. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for ipad Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (Android) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen Air TM 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende

Nadere informatie

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Issue 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Uitgave 1.0 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 kunt u uw telefoon draadloos opladen. Plaats uw telefoon op

Nadere informatie

Upgrade voor functies van Internet Tablet OS 2008 Gebruikershandleiding

Upgrade voor functies van Internet Tablet OS 2008 Gebruikershandleiding Upgrade voor functies van Internet Tablet OS 2008 Gebruikershandleiding Nokia N800 Internet Tablet Nokia N800 Internet Tablet Uitgave 2 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat

Nadere informatie

Het aanraakscherm gebruiken

Het aanraakscherm gebruiken Het aanraakscherm gebruiken Je bedient je tablet met je vingers. Sommige toestellen kunnen ook met behulp van een speciale pen, stylus genaamd, bediend worden. Je gebruikt de volgende technieken. Tik Je

Nadere informatie

Aan de slag Nokia N72-5

Aan de slag Nokia N72-5 Aan de slag Nokia N72-5 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten

Nadere informatie

Mail. 1. Informatie over Mail. 2. E-mailaccounts instellen. Google-, Yahoo!- en AOL-accounts instellen

Mail. 1. Informatie over Mail. 2. E-mailaccounts instellen. Google-, Yahoo!- en AOL-accounts instellen Mail 1. Informatie over Mail U kunt de berichten van al uw e-mailaccounts in één venster weergeven. Mail geeft berichtenreeksen weer, zodat u eenvoudig ziet welke berichten bij elkaar horen. Met Mail kunt

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw Windows Phone

Office 365 gebruiken op uw Windows Phone Office 365 gebruiken op uw Windows Phone Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw Windows Phone instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw agenda,

Nadere informatie

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installeren en activeren Vorige versie Installatie U hoeft de vorige versie van F-Secure Mobile Anti-Virus niet te verwijderen. Controleer de instellingen van F-Secure

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253612/2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-86W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

HP Notes. 21 februari 2002

HP Notes. 21 februari 2002 HP Notes 21 februari 2002 Dit bestand bevat recente informatie over de notebook-pc van HP. De volgende onderwerpen komen aan bod:! Dvd's en videobestanden afspelen! Een tv-toestel gebruiken als monitor!

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for ipad Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

Workshop Samsung Galaxy Tab 3

Workshop Samsung Galaxy Tab 3 Workshop Samsung Galaxy Tab 3 Pagina 1 van 9 Workshop Samsung Galaxy Tab 3 Deze tekst is een samenvatting van en een aanvulling op de Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Nederlandstalige handleiding die je vindt

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie

Nadere informatie

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253918/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel HS-26W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Handmatige Instellingen Exchange Online Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Inhoudsopgave 1 Handmatige Instellingen Exchange Online voor Nokia E51 Smartphone...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Mail for Exchange van

Nadere informatie

1. Controleren of er nieuwe berichten zijn en uw berichten lezen

1. Controleren of er nieuwe berichten zijn en uw berichten lezen MAIL 1. Controleren of er nieuwe berichten zijn en uw berichten lezen Via het scherm 'Postbussen' in Mail hebt u snel toegang tot al uw postbussen 'Inkomend' en andere postbussen. Wanneer u een postbus

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig... 8 Hoe werkt u met dit boek... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (ios)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (ios) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (ios) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen TM Air 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH-206 9255316/2

Nokia Bluetooth Headset BH-206 9255316/2 Nokia Bluetooth Headset BH-206 1 2 4 3 5 6 7 8 9255316/2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-85W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 12 Uw voorkennis 13 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 12 Uw voorkennis 13 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 12 Uw voorkennis... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 De website bij het boek... 15 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie