COMPUTERALGEBRASYSTEMEN INTERACTIEVE MEETKUNDESOFTWARE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPUTERALGEBRASYSTEMEN INTERACTIEVE MEETKUNDESOFTWARE"

Transcriptie

1 COMPUTERALGEBRASYSTEMEN EN INTERACTIEVE MEETKUNDESOFTWARE een beknopt overzicht Dirk Keppens KaHo Sint Lieven juli 2006

2 2 Computeralgebra De voorbije vijf jaar hebben computeralgebrasystemen en software voor dynamische meetkunde een vaste plaats verworven in het wiskundig leerproces. Deze hulpmiddelen kunnen op een uiterst zinvolle manier worden ingezet in het wiskundeonderwijs van aan de lagere school tot aan de universiteit. In deze syllabus geven we een beknopt overzicht van computeralgebrasystemen en van programma s voor dynamische meetkunde, geschikt voor het secundair en het hoger onderwijs. Uiteraard is zo n overzicht nooit volledig en het is ook slechts een momentopname (we geven hier de toestand medio 2006). Dirk Keppens juni 2006

3 Computeralgebra en interactieve meetkunde software 1. Wat is een computeralgebrasysteem? Een computeralgebrasysteem (CAS) is software waarmee symbolische wiskunde mogelijk is, d.w.z. dat bewerkingen mogelijk zijn met symbolen die wiskundige objecten voorstellen. Voorbeelden van zulke objecten zijn veeltermen, functies, matrices, vergelijkingen,... Onder bewerkingen met symbolische uitdrukkingen verstaat men o.a. : vereenvoudiging van uitdrukkingen, substitutie van numerieke of symbolische waarden in uitdrukkingen, omzetting van uitdrukkingen naar een andere vorm, afleiding en integratie van functies, exact oplossen van verschillende soorten vergelijkingen, matrixbewerkingen, enz. De meeste computeralgebrasystemen laten niet alleen symbolisch rekenen toe, maar zijn ook geschikt voor numerieke berekeningen en voor het genereren van allerhande grafieken. Een modern computeralgebrasysteem wordt dan ook meestal gedefinieerd als een programma met volgende mogelijkheden : symbolische rekenmogelijkheden : een nodige voorwaarde om een CAS te hebben. numerieke rekenmogelijkheden : rekenen met getallen zowel in floating point als exact. grafische mogelijkheden : visuele voorstelling van bvb. functiegrafieken, al dan niet met dynamische effecten (animaties met bewegende beelden). programmeermogelijkheden : het computeralgebrasysteem fungeert als een volwaardige programmeertaal. Het gros van de computeralgebrasystemen die momenteel op de markt zijn, is bedoeld voor gebruik op PC s of op grote computersystemen. Toch zijn er sinds kort ook zakrekenmachines waarop een CAS is geïnstalleerd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Hewlett Packard HP 49G en HP 49G+, bij de Texas Instruments TI 89, TI 89 Titanium en Voyage 200 en bij de Casio FX 9860G en Casio Algebra FX

4 4 Computeralgebra 2. Computeralgebrasystemen : een overzicht De eerste computeralgebrasystemen zijn ontstaan in het begin van de jaren 70 vooral op vraag van fysici voor het uitvoeren van lange berekeningen. De programmeertaal lisp die ontstond in de omgeving van Artificiële intelligentie, bleek uitermate geschikt voor aanwending in computeralgebra. 2.1 De CAS van de eerste generatie : REDUCE en Macsyma REDUCE Reduce is één van de eerste computeralgebrasystemen die werden ontwikkeld (geschreven in Standard Lisp) en het programma is nog steeds op de markt. De ontwikkeling ervan startte in 1960 door de fysicus Anthony C. Hearn en sedertdien is door tientallen mensen verder gewerkt aan het programma. De recentste versie 3.8 werd uitgebracht in Reduce was aanvankelijk een programma voor grote computersystemen, maar ondertussen zijn er ook PC versies voor MS Windows, Linux, en Mac OS X. De nadruk van dit computeralgebrasysteem ligt op symbolische berekeningen; de grafische mogelijkheden zijn beperkt. Website : Macsyma en MAXIMA Macsyma werd ontwikkeld tussen 1967 en 1982 aan het befaamde Massachusetts Institute of Technology (MIT). Net als Reduce werd het geschreven in Lisp. In 1982 werd door enkele onderzoekers besloten om Macsyma te commercialiseren, evenwel zonder toestemming van MIT. De ontwikkeling werd verdergezet in een afdeling van de firma Symbolics die vooral actief was in de verkoop van computers speciaal ontworpen voor Lisp. Door allerlei belangenconflicten mislukte het project en in 1999 werd een punt gezet achter het Macsyma verhaal. Ondertussen was wel de versie blijven bestaan die tot 1982 aan MIT was ontwikkeld, en die om haar te onderscheiden van de Macsyma voor Symbolics DOE Macsyma werd genoemd (DOE voor Department of Energy van het MIT). Deze versie werd verder ontwikkeld door William Schelter. In 1988 werd de broncode daarvan vrijgegeven onder de GNU General Public License en werd de naam omgevormd tot Maxima om ze te onderscheiden van het ter ziele gegane Macsyma. Deze weliswaar minder krachtige Macsyma kloon bestaat nog altijd en de laatste voorlopige versie 5.9 die dateert van 2006 is beschikbaar voor MS Windows, Linux en Mac OS X. Website : Dirk Keppens juni 2006

5 Computeralgebra De populaire CAS : Derive, Maple, Mathematica, MuPAD Sinds het midden van de jaren tachtig zijn een viertal computeralgebrasystemen op de voorgrond getreden. Enerzijds is dat het bescheiden Derive en anderzijds de drie grote populaire CAS : Maple, Mathematica en MuPAD. Met uitzondering van Derive, zijn deze CAS alle geschreven in de programmeertaal C. mumath / DERIVE In 1979 wordt The Soft Warehouse opgericht door Albert Rich en David Stoutemyer met de bedoeling om een computeralgebrasysteem te ontwerpen voor mini computers. In 1983 wordt mumath uitgebracht voor de IBM PC. Het programma is geschreven in mulisp, een dialect van Lisp. In 1988 wordt de naam mumath vervangen door Derive. Het programma werkt oorspronkelijk onder MS DOS en vanaf 1996 komt er een Windows versie. Er zijn geen versies voor andere besturingssystemen beschikbaar. De populariteit van Derive als CAS voor het secundair onderwijs is vooral te wijten aan het feit dat slechts weinig geheugen nodig is om dit programma te laten draaien, waardoor het ook op oudere en minder krachtige toestellen bruikbaar is. In 1999 wordt de firma Soft Warehouse opgekocht door Texas Instruments die een versie van Derive implementeert op de symbolische rekenmachines TI-89 en Voyage 200. De recentste Derive versie 6.1 dateert van Website : MAPLE Maple werd ontwikkeld vanaf 1981 door de Symbolic Computation Group aan de University of Waterloo in Ontario, Canada. Het programma is geschreven in de programmeertaal C en in de Maple taal zelf. De eerste publieke versie van Maple kwam uit in 1985 en vanaf 1988 werd het gecommercialiseerd door Waterloo Maple Inc., ook gekend als Maplesoft, een firma die eveneens in Waterloo, Ontario is gevestigd. De wiskundige mogelijkheden van dit programma zijn enorm. In de recentste versies wordt ook meer aandacht geschonken aan een gebruiksvriendelijke grafische interface en aan educatieve toevoegingen die het leerproces moeten ondersteunen zoals de mogelijkheid tot het maken van maplets (java applets binnen Maple). Het programma is beschikbaar voor grote computersystemen en voor PC s onder MS Windows, Linux of Mac OS X. De huidige versie, uitgebracht in 2005, is Maple 10. Website : juni 2006 Dirk Keppens

6 6 Computeralgebra MATHEMATICA Een concurrent van Maple is Mathematica. Dit computeralgebrasysteem, eveneens geschreven in C, werd vanaf 1986 ontwikkeld door de Britse fysicus Stephen Wolfram aan de University of Illinois in de VS. Wolfram zelf zorgde ook voor de commercialisering van Mathematica door de oprichting van de firma Wolfram Research. De eerste versie van Mathematica kwam uit in 1988 voor de Apple Macintosh. Nadien werden ook MS Windows en Linux versies uitgebracht. Net zoals Maple laat Mathematica veel méér toe dan alleen symbolisch rekenen. Het programma verenigt numerieke en symbolische rekenmogelijkheden met een uitstekende grafische omgeving en programmeermogelijkheden. De recentste versie 5.2 dateert van Website : MuPAD MuPAD is sinds kort uitgegroeid tot een volwaardig alternatief voor Maple en Mathematica. Dit computeralgebrasysteem (geschreven in C en C++) wordt sedert 1990 ontwikkeld door een research groep aan de Universiteit van Paderborn in Duitsland, onder leiding van professor Benno Fuchssteiner, en sedert 1997 in samenwerking met een spin off van deze groep : SciFace Software GmbH die voor de verdeling in Europa zorgt. Buiten Europa is de verdeler MacKichan Software die ook Scientific Workplace met een geïntegreerde versie van MuPAD, verdeelt (zie verder). Oorspronkelijk was MuPAD een gratis programma voor educatieve doeleinden (versie 2.5 Light is nog steeds gratis te downloaden), maar met de komst van MuPAD Pro (een professioneler versie waarbij ook de grafische mogelijkheden sterk verbeterd zijn) is dat niet langer het geval. Eén van de wezenlijke verschillen tussen MuPAD en Maple of Mathematica is de mogelijkheid om object geöriënteerd te programmeren. MuPAD is beschikbaar voor Linux, voor MS Windows en voor Mac OS X. De laatste versie 3.2 is uitgebracht in Website : en Dirk Keppens juni 2006

7 Computeralgebra Kleine freeware CAS : Giac / XCAS, GiNaC, AXIOM, Yacas, Mathomatic, SymbMath en Eigenmath De laatste jaren komen er steeds meer computeralgebrasystemen bij. De meeste daarvan zijn ontstaan als kleine projecten van onderzoeksgroepen aan universiteiten en als gratis programma s hebben ze niet echt de bedoeling om de gevestigde grote CAS te beconcurreren. De mogelijkheden zijn trouwens veel beperkter. Giac / XCAS Giac/XCAS is een gratis computeralgebrasysteem (GNU Licensie) voor Windows, Mac OS X and Linux/Unix. De naam van het programma is een letterwoord dat staat voor Giac Is A Computer Algebra System. Giac is beschikbaar als een C++ bibliotheek die deze programmeertaal uitbreidt of als een zelfstandig programma met een grafische interface (XCAS) die ook modi heeft compatibel met Maple, MuPAD of TI 89. Giac is ontwikkeld door Bernard Parisse aan het Institut Fourier in Grenoble, Frankrijk vanaf Website : parisse/giac.html GiNaC Dit letterwoord staat voor Ginac is Not a CAS. In tegenstelling tot andere computeralgebrasystemen, beschikt dit programma niet over een eenvoudige interface, maar vormt het een uitbreiding op de programmeertaal C++. Omwille van het ontbreken van die interface, is de naam van het programma zo gekozen. Kennis van C++ is dus noodzakelijk om met GiNaC te kunnen werken. De mogelijkheden zijn wel een stuk beperkter dan in de populaire computeralgebrasystemen Derive, Maple, Mathematica en MuPAD. De eerste versie van dit gratis programma (onder de GNU Licensie) werd uitgebracht in Website : Yacas Yacas staat voor Yet Another Computer Algebra System. Het is nog een jong programma (eerste versie uitgebracht in 1999), geschreven in C++ waarvan Ayal Pinkus de belangrijkste ontwikkelaar is. Aanvankelijk werd Yacas uitgebracht voor Unix systemen, maar ondertussen is ook een Windows versie en een Mac versie beschikbaar. Yacas is gratis en open source (onder de GNU licensie) en het is ook mogelijk om het programma zonder het te installeren on line te gebruiken als een Java applet. juni 2006 Dirk Keppens

8 8 Computeralgebra De recentste versie is versie 1.0. Website : apinkus/yacas.html of AXIOM AXIOM is een computeralgebrasysteem, geschreven in de taal Aldor, aanvankelijk ontwikkeld door IBM onder de naam Scratchpad (uitgebracht in 1973), maar het programma werd geen succes. In 1990 werd het verkocht aan de Numerical Algorithms Group die het verder ontwikkelde onder de naam AXIOM. In 2001 hield ook deze groep het voor bekeken en AXIOM werd vrije open source software onder de GNU licensie. Website : SymbMath SymbMath (afkorting van Symbolic Mathematics) (voorheen DrMath en VisualMath) is een klein computeralgebrasysteem ontwikkeld vanaf 1999 door Weiguang HUANG uit Sydney, Australië. Het kan uitgevoerd worden als een DOS programma of on line als een Java applet vanop elke computer waarop Java is geïnstalleerd. Website : Mathomatic Mathomatic is een klein gratis computeralgebrasysteem (onder de GNU licensie). Het werd aanvankelijk geschreven in C voor MS DOS door George Gesslein II uit New York, U.S.A. Er zijn ondertussen ook versies voor Linux en MS Windows beschikbaar. Website : Eigenmath Eigenmath is een heel beperkt gratis computeralgebrasysteem (onder de GNU Licensie) geschreven in C en beschikbaar voor MS Windows, Linux en Mac OS X. Website : Dirk Keppens juni 2006

9 Computeralgebra Een webgebaseerd computeralgebrasysteem : Wiris WIRISonline Wiris is een computerprogramma dat sinds 1998 wordt ontwikkeld aan het departement van toegepaste wiskunde van de polytechnische universiteit van Catalonië in Spanje. Het is een server applicatie die via een eenvoudige interface in een webpagina kan worden uitgevoerd. Om het programma uit te voeren moet men enkel beschikken over een browser met Java ondersteuning. Het programma combineert een (beperkt) computeralgebrasysteem met een pakket voor twee en driedimensionale analytische meetkunde en men kan er ook dynamische webpagina s mee creëren. Wiris is platformonafhankelijk en kan dus worden gebruikt op computers met Windows, Linux of Mac als besturingssysteem. Voor de commercialisering van het product werd de firma Maths for More opgericht. Website : 2.5 Programma s die verwant zijn met een CAS : Mathcad, MATLAB, Scilab, OCTAVE, Freemat, Scientific Workplace Alhoewel de grote computeralgebrasystemen naast symbolische bewerkingen ook numerieke berekeningen toelaten en mogelijkheden bieden voor wetenschappelijke tekstverwerking, zijn er specifieke programma s op de markt waarbij de numerieke component of de tekstverwerkingscomponent sterker ontwikkeld is. De snelheid waarmee zware numerieke berekeningen worden uitgevoerd in een CAS is kleiner dan in een specifiek programma voor numerieke berekeningen. De grote computeralgebrasystemen Maple, Mathematica en MuPAD kunnen gemakkelijk gekoppeld worden aan zo n numeriek pakket (bvb. MATLAB, Scilab,...) en omgekeerd maken de grote numerieke pakketten gebruik van Maple of MuPAD voor symbolische berekeningen. Hieronder geven we een overzicht van enkele van zulke programma s. MATHCAD Dit programma kan ook gerekend worden tot de computeralgebrasystemen al was de oorspronkelijke bedoeling om een tekstverwerker te combineren met de mogelijkheid om wiskundige berekeningen en grafieken te maken en dit op zulke wijze dat alle elementen in een werkblad worden aangepast bij wijziging van één component ervan. Het gedeelte van Mathcad dat toelaat om symbolisch te rekenen is overigens een afgeslankte versie van de Maple kern. De eerste versie van Mathcad werd uitgebracht in juni 2006 Dirk Keppens

10 10 Computeralgebra Het programma dat enkel beschikbaar is voor Windows, wordt verdeeld door de firma Mathsoft. De huidige versie, Mathcad 13, werd uitgebracht in Website : MATLAB MATLAB is een afkorting voor MATrix LABoratory. Het programma werd ontwikkeld einde de jaren zeventig door Cleve Moler, het toenmalige hoofd van de Computer Science Department van de Universiteit van New Mexico. Op vrij korte tijd kreeg MATLAB een brede gebruikersgroep in de gemeenschap van toegepaste wiskunde. Toen Jack Little, een ingenieur, in contact kwam met Moler zag hij meteen commerciële mogelijkheden voor het programma. In 1984 herschreven Little en Moler MATLAB in C and richtten zij de firma The MathWorks op. Deze zorgde voor de verdere ontwikkeling en commercialisering van het product. MATLAB is een hogere programmeertaal speciaal ontwikkeld voor het visualiseren van data, voor data analyse en voor numerieke berekeningen i.h.b. in de lineaire algebra. In het programma is ook Simulink geïntegreerd, software voor het modelleren en simuleren van dynamische processen. Door middel van add on toolboxen kunnen extra functionaliteiten aan MATLAB worden toegevoegd. Eén daarvan is de toolbox voor symbolische berekeningen die gebruik maakt van de kern van Maple. Vanin Maple, Mathematica en MuPAD kunnen koppelingen naar MATLAB worden gemaakt. MATLAB (recentste versie 7.2 van 2006) is beschikbaar voor MS Windows, Linux en Mac OS X. Website : Scilab Scilab is een gratis en open source programma voor numerieke berekeningen ontwikkeld door INRIA (Institut National de Reserche en Informatique et en Automatique) in Frankrijk vanaf Sinds 2003 wordt Scilab onderhouden door Scilab Consortium. De syntax is vergelijkbaar met MATLAB maar beide programma s zijn niet compatibel. Het is wel mogelijk om een MATLAB bestand te converteren naar een Scilab bestand. Scilab kan gekoppeld worden aan Maple en aan MuPAD. Dirk Keppens juni 2006

11 Computeralgebra 11 Het programma is beschikbaar voor MS Windows en Linux. Website : Octave Octave is een gratis programma (onder de GNU Licensie) voor numerieke berekeningen, compatibel met MATLAB. Doordat er geen symbolische berekeningen mogelijk zijn, is het geen computeralgebrasysteem. Het Octave project werd gestart door John W. Eaton in 1992, aanvankelijk ter ondersteuning van berekeningen in Chemical Reactor Design. Het programma is geschreven in C++ en werkt onder Linux, MS Windows en Mac OS X. Website : Freemat Freemat is een gratis programma (onder de GNU Licensie) voor numerieke berekeningen, vergelijkbaar met Octave en compatibel met MATLAB. Het programma is nog vrij jong (eerste versie in 2004) en het is beschikbaar voor Linux, MS Windows and Mac OS X. Website : Scientific Workplace en Scientific Notebook Scientific Workplace combineert een menugebaseerde shell voor het tekstopmaaksysteem LaTeX met computeralgebra MuPAD. Scientific Notebook combineert een mathematische tekstverwerker, niet gebaseerd op LaTeX, met MuPAD. In 1981 werd de firma Triad Computing opgericht die één van de eerste wetenschappelijke tekstverwerkers uitbracht. In 1988 werd begonnen met de ontwikkeling van een tekstverwerker gebaseerd op LaTeX onder de naam Scientific Word. In 1994 kwam de eerste versie van Scientific WorkPlace uit, een programma dat de mogelijkheden van Scientific Word combineert met een ingebouwd computeralgebrasysteem. Daarvoor werd Maple gekozen. In 1996 kwam ook Scientific Notebook op de markt met dezelfde functionaliteiten qua computeralgebra als Scientific Workplace, maar met een beperktere tekstverwerker, niet gebaseerd op LaTeX. Ondertussen was de firmanaam eerst gewijzigd in TCI Software Research en nadien in MacKichan Software. juni 2006 Dirk Keppens

12 12 Computeralgebra Tot en met versie 3.0 van Scientific Workplace was het ingebouwde CAS Maple, maar vanaf versie 4.0 werd dit vervangen door MuPAD. De huidige versie van de Scientific producten is 5.5, uitgebracht in Website : Livemath Maker Begin de jaren 90 ontstond het computeralgebrasysteem Theorist ontwikkeld door Allan Bonadio. In 1994 werd zijn firma opgekocht door Waterloo Maple en veranderde de naam van het programma in MathView. In 1999 werd de afdeling die MathView ontwikkelde verkocht en veranderde de naam van de software nogmaals in de huidige naam LiveMath Maker. Het is een klein computeralgebrasysteem waarin geen gebruik gemaakt wordt van commando s. Het is vooral bedoeld om educatieve wiskundige toepassingen te maken. LiveMath is beschikbaar voor MS Windows, Linux en Mac OS X. Website : 2.6 CAS voor specifieke domeinen : Macaulay, Fermat, SINGULAR, PARI/GP, Cocoa, GAP, GRG, Magma, SIMATH De computeralgebrasystemen die hierboven werden besproken, zijn alle general purpose wat betekent dat ze ontwikkeld zijn voor meerdere deelgebieden uit de wiskunde terzelfdertijd (bvb. zowel algebra als analyse). Voor zeer specifieke domeinen zijn ook special purpose computeralgebrasystemen ontwikkeld (naast speciale pakketten om te gebruiken binnen de bestaande CAS als Maple). Hieronder sommen we enkele van dergelijke programma s op zonder volledigheid na te streven. Veel van deze programma s zijn freeware. Macaulay2 : een gratis programma, vooral voor polynoomberekeningen in commutatieve algebra en algebraïsche meetkunde. Website : Fermat : een shareware computeralgebrasysteem voor polynoom en matrixalgebra over de rationale getallen en over eindige velden. Website : lewis/ Dirk Keppens juni 2006

13 Computeralgebra 13 SINGULAR : is een gratis computeralgebrasysteem voor polynoomberekeningen i.h.b. voor commutatieve algebra, algebraïsche meetkunde en singulariteitstheorie. Website : kl.de/ PARI/GP : is een gratis computeralgebrasysteem voor snelle berekeningen in getaltheorie. Website : bordeaux.fr/ CoCoA : is een gratis computeralgebrasysteem voor commutatieve algebra (Computations in Commutative Algebra) Website : GAP : GAP (Groups, Algorithms, and Programming) is een computeralgebrasysteem speciaal voor berekeningen in groepentheorie. Website : gap.mcs.st-and.ac.uk/ GRG : is een gratis computeralgebrasysteem voor problemen uit de differentiaalmeetkunde, veldentheorie en gravitatietheorie. Het programma is gebaseerd op REDUCE en laat o.a. berekeningen toe met tensoren, spinoren, vectoren en differentiaalvormen. Website : algebra.com/grg32.htm Magma : is een CAS voor problemen uit de algebra, de getaltheorie, de meetkunde en de combinatoriek. Het is de opvolger van het oudere programma Cayley. Website : SIMATH : is een CAS speciaal voor getaltheorie. Website : u.ac.jp/simath/ LiDIA : is een gratis C++ bibliotheek voor getaltheorie. Website : darmstadt.de/ti/lidia/ CASA : een gratis computeralgebrasysteem voor algebraïsche meetkunde ontwikkeld door de Computer Algebra Group aan het Research Institute for Symbolic Computation (RISC-Linz) van de universiteit van Linz in Oostenrijk. Het programma is gebouwd rond de kern van Maple. Website : linz.ac.at/software/casa/casa.html juni 2006 Dirk Keppens

14 14 Computeralgebra 3. Interactieve meetkunde software Parallel met de ontwikkeling van computeralgebrasystemen wordt er gewerkt aan programma s voor dynamische meetkunde. Dit is software die toelaat om constructies en transformaties uit te voeren met meetkundige objecten in het vlak of in de ruimte. De term dynamisch verwijst naar het feit dat de constructie in real time wordt aangepast wanneer men een element ervan wijzigt of verplaatst. Programma s voor dynamische meetkunde, ook gekend als IGS (Interactive Geometry Software) zijn geen computeralgebrasystemen, maar ze worden wel vaak gebruikt als aanvulling van een CAS bij het uitvoeren van meetkundige constructies. Net zoals computeralgebrasystemen hebben dynamische meetkundeprogramma s een belangrijke plaats ingenomen in het hedendaags wiskundeonderwijs. Hieronder geven we een (onvolledig) overzicht van enkele programma s die momenteel op de markt zijn als commercieel pakket of die vrij kunnen worden gedownload. The Geometer s Sketchpad : Is in de V.S. de meest populaire IGS voor Windows en Mac OS X. en zeker één van de krachtigste commerciële pakketten die op de markt zijn. Texas Instruments heeft een versie van het programma geïmplementeerd op de symbolische rekenmachines TI-89 en Voyage 200. Website : Cabri Geometry II + : Is voor Europa wat The Geometer s Sketchpad voor de V.S. betekent. Een zeer krachtig programma voor dynamische meetkunde. Het werd in 1980 ontworpen aan de Joseph Fourier Universiteit in Grenoble (France) als een CAhier de BRouillon Interactif : een educatief pakket voor vlakke analytische meetkunde. Cabri werd gecommercialiseerd door de firma Cabrilog. Het is beschikbaar voor MS Windows en voor Mac OS X. Texas Instruments implementeerde een versie Cabri Jr. terwijl Cabri zelf geïnstalleerd is op de TI-89. Website : voor de TI-84 Plus, Dirk Keppens juni 2006

15 Computeralgebra 15 Cinderella : Deze commerciële IGS, geschreven in Java, is beschikbaar voor MS Windows, Linux en Mac OS X. Cinderella is vergelijkbaar met Cabri en The Geometer s Sketchpad, maar laat ook constructies toe in niet euclidische meetkunde. Het programma werd ontwikkeld aan de Technische Universiteiten van München en van Berlijn in Duitsland. Website : index.php C.a.R (Compass and Ruler) : Een freeware en open source alternatief onder de GNU Licensie ontwikkeld door R. Grothmann. Het programma maakt gebruik van Java en kan gebruikt worden op computers met MS Windows, Linux of Mac OS X. De oorspronkelijke versie was duitstalig en heette Z.u.L. (Zirkel und Lineal). De nederlanstalige versie heet ook P.e.L. (Passer en Liniaal). Website : eichstaett.de/mgf/homes/grothmann/java/zirkel/index.html Euklid DynaGeo : Is een shareware programma voor dynamische meetkunde ontwikkeld door Ronald Mechling, enkel beschikbaar voor MS Windows. Website : GeoGebra : Een freeware en open source (onder de GNU Licensie) IGS programma gecombineerd met een beperkt CAS waardoor niet alleen meetkundige constructies mogelijk zijn, maar ook bewerkingen uit de algebra en de analyse. Geogebra is ontwikkeld vanaf 2002 door Markus Hohenwarter aan de Universiteit van Salzburg in Oostenrijk. Het programma maakt gebruik van Java en is beschikbaar voor MS Windows, Linux en Mac OS X. Website : Geometrix : Een gratis educatief programma geschreven door Jacques Gressier sinds 1990 in Prolog, Python en Visual Basic. Geometrix is een combinatie van een dynamisch meetkundepakket met een programma voor automatische bewijsvoering. Website : juni 2006 Dirk Keppens

16 16 Computeralgebra GeoProof : Een freeware programma (onder de GNU Licensie) voor dynamische meetkunde dat tevens automatische bewijsvoering toelaat. Het programma is nog in een ontwikkelingsfase en momenteel is enkel een testversie voor Linux beschikbaar. Website : Kig, KGeo, Dr. Geo : Drie freeware IGP (onder de GNU Licensie) voor gebruik in KDE : de vrije grafische desktop omgeving voor Linux en Unix. Websites : en en GEUP : Een programma voor dynamische meetkunde ontwikkeld door Ramon Alvarez uit Tenerife. Er is enkel een Windows versie. GEUP is niet gratis, maar men kan wel een gratis versie downloaden waarmee geen bestanden kunnen worden opgeslagen of afgedrukt. Website : eng.htm GeoNE X T Freeware meetkundeprogramma (onder de GNU Licensie) ontwikkeld aan de Universiteit van Bayreuth in Duitsland. GeoNExT is beschikbaar voor MS Windows, Linux en Mac OS X en kan ook als Java applet online worden gebruikt zonder het te installeren. Website : bayreuth.de/ GeometryExpressions Dit veelbelovend gloednieuw programma (eerste versie uitgebracht in 2006) combineert meetkundesoftware met symbolische algebra. Voorlopig enkel verkrijgbaar voor MS Windows, maar een versie voor Linux en Mac OS is verwacht. Website : Dirk Keppens juni 2006

HOOFDSTUK 2. 2.1 Systeembeheerprogramma s. 2.1.1 Werking en functies van besturingssystemen. Module 3 Software. Informatie

HOOFDSTUK 2. 2.1 Systeembeheerprogramma s. 2.1.1 Werking en functies van besturingssystemen. Module 3 Software. Informatie HOOFDSTUK 2 Module 3 Software 2.1 Systeembeheerprogramma s Het besturingssysteem zorgt ervoor dat de software met de hardware kan communiceren. Er zijn verschillende soorten besturingssystemen voor de

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Applicaties 58

Hoofdstuk 6 - Applicaties 58 Hoofdstuk 6 - Applicaties 58 Niemand kiest een besturingssysteem enkel omwille van het systeem zelf. Bij de keuze van een besturingssysteem moet er belang gehecht worden aan de applicaties die erop uitgevoerd

Nadere informatie

Open source software business model (OSS): study and analysis of commercial OSS business model and innovation ecosystems

Open source software business model (OSS): study and analysis of commercial OSS business model and innovation ecosystems UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Open source software business model (OSS): study and analysis of commercial OSS business model and innovation ecosystems Masterproef

Nadere informatie

TECHN 27. Open Source Software. een nieuw softwaremodel. 1. Inleiding. 2. Situering en historiek. Technische uitgave van de SmalS-MvM

TECHN 27. Open Source Software. een nieuw softwaremodel. 1. Inleiding. 2. Situering en historiek. Technische uitgave van de SmalS-MvM 27 Technische uitgave van de SmalS-MvM 05/2004 4/2003 Open Source Software een nieuw softwaremodel 1. Inleiding Het fenomeen Open Source Software (OSS) komt de laatste jaren meer en meer in de media. Het

Nadere informatie

Basiskennis emulatie in 5 lessen. Brinkman Uitgeverij

Basiskennis emulatie in 5 lessen. Brinkman Uitgeverij 0 Basiskennis emulatie in 5 lessen Brinkman Uitgeverij Emulatie versus virtualisatie Virtualisatie Deel 0: Emulatie versus virtualisatie Basiskennis emulatie in 5 lessen Marcel Beelen Brinkman Uitgeverij

Nadere informatie

Vrije. software. in het onderwijs. een praktische gids voor het gebruik van open source software en open leermiddelen

Vrije. software. in het onderwijs. een praktische gids voor het gebruik van open source software en open leermiddelen Vrije software in het onderwijs een praktische gids voor het gebruik van open source software en open leermiddelen Voorwoord Via deze publicatie willen we je laten kennismaken met het brede aanbod aan

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Overstappen naar Linux (deel 1)

Overstappen naar Linux (deel 1) Marcel Beelen Overstappen naar Linux (deel 1) De UNIX voorgeschiedenis De hele wereld werkt al zo n twintig jaar met Windows, Windows op desktops, Windows op laptops en Windows op servers. De hele wereld?

Nadere informatie

In deze les staan we stil bij verschillende soorten software:

In deze les staan we stil bij verschillende soorten software: Les B-07 Software In deze les staan we stil bij verschillende soorten software: - systeemsoftware - applicatiesoftware - embedded software 7.1 Inleiding systeemsoftware Allereerst zullen we ons bezighouden

Nadere informatie

Eindrapport Nahnisim 2013-2014. Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes. 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel

Eindrapport Nahnisim 2013-2014. Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes. 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 1 Eindrapport Nahnisim 2013-2014 Sim Jacobs Han Mermans Niels Mangelschots Niels Maes 3 e Jaar Toegepaste Informatica Thomas More Geel 2 VOORWOORD Deze analyse is gemaakt in het kader van het vak Businessproject

Nadere informatie

Open Source Software in perspectief

Open Source Software in perspectief Artikel Open Source Software in perspectief Wout Schiphors en Alexander Stuivenwold In dit artikel wordt het fenomeen open source software toegelicht en zijn de specifieke risico s die samenhangen met

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Curs us Linux. ve rs ie 0.1

Curs us Linux. ve rs ie 0.1 Curs us Linux ve rs ie 0.1 2 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial- Share Alike 2.0 Belgium License. To view a copy of this license, visit http:// creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/

Nadere informatie

Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine

Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica Academiejaar

Nadere informatie

Game development met Unity3d. Mike Hergaarden Jos Hoebe

Game development met Unity3d. Mike Hergaarden Jos Hoebe Game development met Unity3d Mike Hergaarden Jos Hoebe Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Wat is Unity3D?...3 Onze invalshoek...4 Unity3D...6 Graphics...7 Community en Documentation...9 Deployment

Nadere informatie

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14

Inleiding! 6. Webbrowser! 7. Webserver! 9. Web Standaarden! 10. Het document object model! 13. Een goede website opbouwen! 14 ClientSide Wepages Inleiding! 6 Webbrowser! 7 Browser geschiedenis! 7 Webserver! 9 Web Standaarden! 10 Voordelen van Web Standards voor uw bedrijf!! 10 Dynamische HTML! 11 Web 2.0! 12 Het document object

Nadere informatie

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet?

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? HTML5 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA DEEL 1 In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? 1.3 Browsers 1.4 Grondbeginselen van HTML 1.5 De 1ste webpagina 1.6 Paginastructuur

Nadere informatie

Software Archivering met Emulatie. Michiel van Dam - 1224239 Jeff van Egmond - 1308041 4 augustus 2010

Software Archivering met Emulatie. Michiel van Dam - 1224239 Jeff van Egmond - 1308041 4 augustus 2010 Software Archivering met Emulatie Michiel van Dam - 1224239 Jeff van Egmond - 1308041 4 augustus 2010 Executive Summary Veel culturele en onderzoeksdata wordt tegenwoordig gearchiveerd. Bij zo n archief

Nadere informatie

Open standaarden Infopakket

Open standaarden Infopakket Open standaarden Infopakket 3 Het maken van basisbestanden Open standaarden Infopakket Inhoudsopgave 1 Het open standaarden infopakket 5 Waarom dit infopakket? 5 Wat zit er in het pakket? 6 Wat staat er

Nadere informatie

GeoGebra 1e en 2e graad

GeoGebra 1e en 2e graad GeoGebra 1e en 2e graad WI-0097-01 Nascholing ICT-wiskunde Paul Decuypere, Ria Vandermeersch, Jozef Van Remoortere Werkgroep Integratie van de Informatica in de Wiskunde 2007 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

Software Distributie. Common Traps, Implementation and Satisfaction

Software Distributie. Common Traps, Implementation and Satisfaction Common Traps, Implementation and Satisfaction Auteur: Dominic van den Ende E-mail: dominic.vandenende@os3.nl Auteur: Yanick de Jong E-mail: yanick.dejong@os3.nl Supervisor: Jaap van Ginkel Versie: 1.0

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Rapport. Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg

Rapport. Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg Rapport Onderzoek naar een Geoinformatie Intranetsite voor de Provincie Limburg Drs. B.J. Köbben & Prof. Dr. M J. Kraak Februari 1999 INHOUD 1 SAMENVATTING 3 2 INLEIDING 4 2.1 Het onderzoek 4 2.2 Begripsbepaling

Nadere informatie

Handleiding Maple 10

Handleiding Maple 10 Handleiding Maple 10 Handleiding Maple 10 Metha Kamminga van Hulsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070 378

Nadere informatie

Hogeschool Gent Departement Industriële Wetenschappen Vakgroep Elektronica. Academiejaar 2004 2005. FIM for itv. Koen De Voegt

Hogeschool Gent Departement Industriële Wetenschappen Vakgroep Elektronica. Academiejaar 2004 2005. FIM for itv. Koen De Voegt Hogeschool Gent Departement Industriële Wetenschappen Vakgroep Elektronica Academiejaar 2004 2005 FIM for itv Koen De Voegt Promotoren: Ir. K. Handekyn (Alcatel Antwerpen) Ir. L. Colman (Hogeschool Gent)

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

ICT FOM-instituten AMOLF, NIKHEF en Rijnhuizen

ICT FOM-instituten AMOLF, NIKHEF en Rijnhuizen ICT FOM-instituten AMOLF, NIKHEF en Rijnhuizen Inleiding In een zich snel ontwikkelende wereld waarin de informatie- en telecommunicatietechnologie niet meer zijn weg te denken, zijn de ICT-ers binnen

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie