Projectgroep Judith Suurmond, Renske Emmelkamp, Marc van Gemert en Sybe Bijleveld (DMO) Laurens Waling, Krijn Pons en Gerco Buijk (Alares)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectgroep Judith Suurmond, Renske Emmelkamp, Marc van Gemert en Sybe Bijleveld (DMO) Laurens Waling, Krijn Pons en Gerco Buijk (Alares)"

Transcriptie

1 28 mei 2012 Opdrachtgever Gemeente Amsterdam - Programmateam Om Het kind! - Hervormingen Zorg voor de Jeugd Judith Suurmond Projectgroep Judith Suurmond, Renske Emmelkamp, Marc van Gemert en Sybe Bijleveld (DMO) Laurens Waling, Krijn Pons en Gerco Buijk (Alares)

2 Wat als we eens helemaal opnieuw beginnen? Wat als we eens helemaal opnieuw beginnen? De jeugdzorg verhuist de komende jaren van de stadsregio naar de gemeente. De gemeente wordt daarmee verantwoordelijk voor alle taken rondom het veilig en gezond opgroeien van alle Amsterdamse kinderen. Wat een kans! Rondom het huidige systeem zijn de nodige problemen bekend. Het aanbod sluit slecht aan bij de vraag, de kosten zijn onbeheersbaar, innovatie vindt beperkt plaats en het imago is niet best. De gemeente Amsterdam heeft daarom in haar visie en programma Om het kind! al een aantal duidelijke statements opgenomen over hoe zij de zorg voor jeugd anders wil organiseren. Inspireren In het proces om samen met aanbieders tot een functioneel ontwerp te komen, blijkt het lastig om van de huidige situatie los te komen. De vraag Wat als we nu eens helemaal opnieuw beginnen? stellen we om betrokkenen uit te dagen de jeugdzorg anders in te richten. Onze ambitie is: neem lessons learned mee, maar inspireer elkaar vooral vanuit nieuwe mogelijkheden. Wij realiseren ons dat onderstaand ontwerp verstrekkend is, en zelfs op een aantal punten in de directe toekomst moeilijk realiseerbaar is. Toch zetten we dit ontwerp bewust als een paradigma verschuiving neer, zodat we toekomstige veranderingen altijd in het totaalbeeld van dit innovatieve Functioneel Ontwerp kunnen zien; veranderingen in de context van Jeugdzorg 3.0. Jeugdzorg 3.0 Dit voorliggend innovatief en alternatief jeugdzorg ontwerp noemen we Jeugdzorg 3.0, naar de analogie van het benutten van de online mogelijkheden om slimmer te organiseren én het centraal zetten van gezin en maatschappij: Jeugdzorg 1.0: het traditioneel aanbod gericht en offline organiseren van jeugdzorg; Jeugdzorg 2.0: het benutten van online mogelijkheden in de traditionele manier van organiseren; Jeugdzorg 3.0: staat voor het opnieuw gezins- en vraaggericht organiseren op basis van online mogelijkheden. In oktober 2012 neemt de Gemeente Amsterdam een koersbesluit over hoe het jeugdzorgstelsel anders te organiseren. Wij, de projectgroep voor dit ontwerp, willen met Jeugdzorg 3.0 een toekomst te schetsen die verleidt tot het maken van een aantal baanbrekende keuzes. Leeswijzer We bouwen dit functioneel ontwerp op aan de hand van zes hoofdstukken: eerst geven we de uitgangspunten voor ons functioneel ontwerp. Ten tweede beschrijven we de functionaliteiten van de jeugdcloud; de organisatorische basis achter ons ontwerp. Vervolgens benoemen we de verschillende actoren in ons ontwerp. In hoofdstuk 4 doorlopen we het ontwerp met vier cases, vier gezinssituaties met een verschillende eigen kracht niveau. Hoofdstuk 5 zijn de aandachtspunten voor de gemeente. En ten slotte vier veel gestelde vragen. In de bijlage namen we ons advies voor implementatie op, omdat dit eigenlijk buiten de scope van ons functioneel ontwerp zelf ligt. Tekeningen Bij dit ontwerp hoort een grafische weergave. We maakten deze schets in Prezi, zodat het mogelijk is op verschillende delen in te zoomen. De Prezi en dit ontwerp verspreiden we ook online, zodat het ook andere gemeenten kan inspireren om innovatieve keuzes te maken. De link naar de bijbehorende Prezi (vanaf 31 mei beschikbaar) is:

3 Inhoud Inhoud Wat als we eens helemaal opnieuw beginnen?...2 Inspireren... 2 Jeugdzorg Leeswijzer... 2 Tekeningen... 2 Inhoud...3 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten Jeugdzorg Uitgangspunt 1: Eigen kracht op drie niveaus... 4 Uitgangspunt 2: De jeugdcloud ondersteunt digitaal... 4 Uitgangspunt 3: De eigen kracht coach verduidelijkt... 4 Uitgangspunt 4: Een virtueel gezinsbudget activeert... 4 Uitgangspunt 5: Aanbieders werken vraaggestuurd... 5 Uitgangspunt 6: Jeugdzorg 3.0 kan al!... 5 Uitgangspunt 7: Sturing op basis van vertrouwen Welkom in Jeugdzorg 3.0!... 6 Hoofdstuk 2: Jeugdcloud als online basis...7 Functie 1: Gezinsdossier... 7 Functie 2: E-ondersteuning met communities en informatie... 8 Functie 3: De vraagverduidelijker... 9 Functie 4: De zorgmarktplaats Functie 5: Virtueel gezinsbudget Hoofdstuk 3: Actoren functioneel ontwerp Actor 1: Het gezin met drie eigen kracht niveaus Actor 2: De omgeving Actor 3: De eigen kracht coach (EK-coach) Actor 4: Aanbieders Hoofdstuk 4: Vier cases Casus 1: Sterre Casus 2: Debora Casus 3: Mohammed Casus 4: Boyd Hoofdstuk 5: De gemeente in Jeugdzorg Aandachtspunt 1: Controleren door te faciliteren Aandachtspunt 2: Financiering van eigen kracht Aandachtspunt 3: Kwaliteitsborging van aangeboden hulp Hoofdstuk 6: Vier veel gestelde vragen Vraag 1: Jeugdcloud & Privacy Vraag 2: Overheid & ICT Vraag 3: Zelfredzaamheid van mensen Vraag 4: Toegankelijkheid van jeugdcloud Bijlage: Implementatie van Jeugdzorg Aanbeveling 1: Creëer draagvlak voor 3.0 door goede communicatie Aanbeveling 2: Ontwikkel een business case Jeugdzorg Aanbeveling 3: Start met proeftuinen voor onderdelen Jeugdzorg Aanbeveling 4: Ontwikkel geen mega-systeem Aanbeveling 5: Denk domein-overstijgend Aanbeveling 6: Maak afspraken met aanbieders over transitie

4 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten Jeugdzorg 3.0 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten Jeugdzorg 3.0 THE FUTURE IS ALREADY HERE, IT S JUST NOT VERY EVENLY DISTRIBUTED. GIBSON Wij ontwikkelden ons ontwerp Jeugdzorg 3.0 vanuit de uitgangspunten in de Amsterdamse visie Om het Kind!. Drie ambities staan in deze visie centraal: Ruimte geven aan eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht. Kleine problemen blijven klein. Snel effectieve hulp in de vertrouwde omgeving. Deze uitgangspunten worden breed gedeeld en komen onder andere terug in de meer dan 30 visies van de Amsterdamse aanbieders. Toch zijn de consequenties van dit denken in onze ogen nog onvoldoende geoperationaliseerd, zeker in het licht van alle (online) mogelijkheden anno Hieruit volgen dan ook vernieuwde uitgangspunten voor ons ontwerp Jeugdzorg 3.0. Uitgangspunt 1: Eigen kracht op drie niveaus Eigen kracht betekent het zelf initiëren en organiseren van hulp, tenzij dit niet mogelijk is. Daarom spreken wij over drie eigen kracht niveaus in hoofdstuk 3. Het benutten, behouden en versterken van de eigen kracht van het gezin is te allen tijde het uitgangspunt. Het eigen kracht niveau bepaalt in hoeverre er proactief hulp aangeboden wordt. Uitgangspunt 2: De jeugdcloud ondersteunt digitaal Het totale jeugdzorgproces ondersteunen we met een online omgeving: de jeugdcloud. Van zelfhulp tot het inzetten van online hulpverlening. Dit betekent niet dat er geen face-to-face contacten meer zijn; maar dat we er naar streven de toegevoegde waarde van online mogelijkheden benutten. In het VWS-rapport TECHNISCHE INNOVATIES: KANSEN VOOR DE JEUGDSECTOR 1 komt naar voren dat er veel winst te behalen valt op het gebied van: verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening, het verminderen van de regeldruk, het verhogen van het bereik, het verbeteren van de onderlinge samenwerking en het verhogen van werkplezier. Zo verhoogt blended care vaak de kwaliteit, voorkom je onnodige bureaucratie, verminder je reistijd, en vind je aansluiting bij een digitale generatie (kinderen én ouders). Aanbieders worden op dit gebied door het systeem nog beperkt uitgedaagd. Uitgangspunt 3: De eigen kracht coach verduidelijkt Gezinnen willen passende hulp en duidelijkheid in hun traject. De financier van de zorg wil dit uiteindelijk ook, om onnodig lange en dure trajecten uit te sparen. De verschillende termen voor hulpverleners die we nu onderscheiden maken de hulpverlening onduidelijk voor cliënt én professional. Wij onderscheiden daarom twee typen: de aanbieders (met verschillende producten) en de eigen kracht coach (EK-coach). De EK-coach ondersteunt gezinnen bij het verduidelijken van hun vragen om ze in staat te stellen op eigen kracht het hulpverleningsproces vorm te geven. Dit functioneel ontwerp zet dus maximaal in op het vinden van de vraag achter de vraag om zo met het gezin te zoeken naar een passend traject. Het is aan de aanbieders om duidelijke dienstverlening neer te zetten. Uitgangspunt 4: Een virtueel gezinsbudget activeert Door in te zetten op een eigen virtueel gezinsbudget houden we de controle op de uitgave zo dicht mogelijk bij het gezin en zetten we maximaal in op eigen kracht. Op basis van een gezinsplan beoor- 1 Onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2010;

5 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten Jeugdzorg 3.0 deelt een EK-coach of gezinnen een budget krijgen om zorg of andere maatschappelijke diensten in kunnen kopen. Het gezin kan de middelen zelf ophogen, door eigen bijbetaling, door middelen van andere burgers te verkrijgen of in ruil voor verrichte diensten ten behoeve aan de gemeenschap. Gezinnen kunnen ook budget bij elkaar leggen voor bijvoorbeeld de vernieuwing van de speeltuin. Op deze manier willen we aanspraak maken op de eigen kracht van gezinsnetwerken en de maatschappij. Uiteraard kunnen gezinnen met verhoogde zorgvraag extra budget aanvragen. Uitgangspunt 5: Aanbieders werken vraaggestuurd Via een marktplaats kan het gezin (of de eigen kracht coach namens het gezin) diensten inkopen die worden aangeboden door gecertificeerde aanbieders. Via een ranking systeem kunnen gezinnen de kwaliteit en effectiviteit van het product van de organisatie, hulpverlener, of ZZP er inschatten. De partijen zijn zo genoodzaakt producten op de markt te zetten waarvan zij denken dat deze aansluit op de doelgroep. Uitgangspunt 6: Jeugdzorg 3.0 kan al! Ons ontwerp Jeugdzorg 3.0 gaat uit van een nieuwe manier van denken. Het is gestoeld op de mogelijkheden van 2012, zoals iedereen online te beschikking over alle informatie geven. Mogelijkheden die tijdens het ontstaan van het huidige systeem nog niet bestonden. Het loslaten van het huidige systeem en het bijbehorende denken is dan ook de grootste uitdaging. Figuur 1: Inspiratie voor dit functioneel ontwerp komt vanuit succesvolle innovaties

6 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten Jeugdzorg 3.0 Uitgangspunt 7: Sturing op basis van vertrouwen. De gemeente toetst alleen achteraf of het budget terecht is verkregen. Gaat iemand de fout in, dan is dit fraude en dient hier op gestraft te worden. Bijvoorbeeld door terugbetaling en/of ontzegging van toekomstige budgetten. Hierdoor is het systeem maximaal flexibel om snel in te spelen op de vragen die acuut spelen. Welkom in Jeugdzorg 3.0! Al deze uitgangspunten samen vormen ons stelselontwerp Jeugdzorg 3.0. Onderstaande figuur geeft hiervan een totaal overzicht. In de online presentatie kan op delen van deze tekening worden ingezoomd. Met onderstaande kaders geven we aan waar ons ontwerp verschilt met gangbare visies. In ons ontwerp redeneren we niet vanuit het aanbod, maar gaan we helemaal uit van de vrager. Dit stimuleert aanbieders om kritisch naar hun producten te kijken, goed naar de cliënt te luisteren en te innoveren. We benutten al bestaande online mogelijkheden maximaal om iedereen op basis van het eigen kracht niveau zelf in control te laten zijn. Een beveiligde jeugdcloud omgeving voor iedereen faciliteert hierbij. Figuur 2: Overzicht jeugdzorg 3.0 ontwerp THE FUTURE WILL BE LESS ABOUT PREDICTING IT, AND MORE ABOUT COLLABORATIVELY DESIGNING IT. GREEN, PHILIPS DESIGN

7 Hoofdstuk 2: Jeugdcloud als online basis Hoofdstuk 2: Jeugdcloud als online basis Informatievoorziening en het innovatief organiseren van zorg gaan hand in hand in de digitale omgeving jeugdcloud. We vernieuwen de procesondersteuning binnen de zorg en doen dat om het kind én zijn of haar omgeving heen. Ieder gezin in Amsterdam kan aanspraak maken op apps die aansluiten op de jeugdcloud. In onze huidige visie onderscheiden we vijf basis apps: het gezinsdossier, e- ondersteuning, een vraagverduidelijker, een zorgmarktplaats en een virtueel gezinsbudget. De cloud is flexibel, dus apps kunnen later toegevoegd, gesplitst of verwijderd worden. Jeugdcloud is geen fictie. Al deze functionaliteiten bestaan al! Tijdens de sessie haalbaarheid eigen dossier zagen we een aantal die in de juiste combinatie én in een passende omgeving (de organisatorische afspraken) samen de jeugdcloud kunnen vormen. Functie 1: Gezinsdossier Eén van de frustraties bij ouders én hulpverleners is de versnippering van informatie door de verschillende dossier systemen. Hulpverleners werken hierdoor lastig samen en is veelal incident gedreven. Daarnaast missen gezinnen het overzicht van en controle over hún informatie. Last but not least is het voor de veel gebruikers van zorg demotiverend én tijdverslindend om bij iedere nieuwe hulpverlener hetzelfde intake gesprek te moeten voeren. Het gezin is eigenaar van het dossier in de jeugdcloud. Alleen zij verlenen wel of niet toegang aan hulpverleners. Als zij verhuizen nemen ze het dossier zelf mee. Ieder kind krijgt een dossier op de jeugdcloud. Zo vroeg mogelijk, bij de hielprik in de eerste dagen, op het gemeentehuis bij aangifte of bij vestiging in de gemeente. Via een koppeling aan het bevolkingsregister is de actualiteit van de basis gegevens gegarandeerd. Het digitaal dossier ondersteunt in het hulpverleningstraject, vooral door transparantie te brengen. Het zelf beschikken over doelen, gespreksverslagen, een agenda én het uitwisselen van deze informatie tussen hulpverleners biedt veel zorginhoudelijke voordelen. Figuur 3: Eén online gezinsdossier waarvan de toegang door het gezin zelf wordt beheerd

8 Hoofdstuk 2: Jeugdcloud als online basis De Wet Bescherming Persoonsgegevens en de WGBO stellen hoge eisen aan de uitwisseling van informatie tussen hulpverlenende organisaties. Ook technisch zijn systemen vaak lastig te koppelen. De sleutel ligt bij de eigenaarschap van het systeem: leg die bij de cliënt en laat deze toegang verlenen aan de hulpverlener (of niet). 2 In theorie kan via een zelf-beheerd systeem maximale eigen regie plaatsvinden en volledige informatie-uitwisseling met alle betrokkenen plaatsvinden. Twee majeure problemen op dit moment. Functie 2: E-ondersteuning met communities en informatie De jeugdcloud biedt online ondersteuning voor iedereen, zonder kosten voor het gezin, als een nutsfunctie voor de stad. Zowel voor cliënten als voor hulpverleners. Hulpverleners worden in hun dienstverlening gesteund, ouders en cliënten hebben een laagdrempelige manier voor (preventieve) informatie en contact. We onderscheiden twee soorten informatie: 1) kwalitatief goede online informatie en 2) steun vanuit (anonieme) communities. In de communities worden ervaringen gedeeld, steun gevonden bij lotgenoten en online vragen gesteld aan andere ouders óf een hulpverlener. Je hebt ook toegang tot allerlei (afgeschermde) fora, waarin andere mensen actief zijn die jou kunnen helpen bij jouw vraag. Een afgeschermde chatmodule zoals die van de kindertelefoon biedt verdere laagdrempelige toegang tot zorg gerelateerde vragen voor jongeren. Figuur 4: Online ondersteuning om zonder dure hulp problemen op te lossen Er is een grote behoefte aan kwalitatief hoogwaardige informatie. Googlen levert naast goede resultaten ook veel onzin op. Op het platform kunnen professionals informatie bieden waarop zij de kwaliteitscontrole hebben gedaan. Wiki-systemen die in samenwerking met professionals tot stand zijn gekomen kunnen gezinnen verder helpen zonder dat er professionele hulp bij nodig is. Het hulp- 2 De resultaten van het Alares onderzoek naar de Haalbaarheid eigen dossiers zijn opgenomen in een aparte notitie

9 Hoofdstuk 2: Jeugdcloud als online basis aanbod dat je krijgt is afgestemd op jouw cloudgegevens met jouw (lokale) persoonlijke of gezinssituatie, waardoor je tijdig gewezen wordt op risico s en hulpmogelijkheden die voor jou relevant kunnen zijn. Wanneer gezinnen de weg naar zelfhulp leren kennen kunnen zij maximaal aan het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen werken, zonder dat hiervoor dure hulp wordt ingeschakeld. Functie 3: De vraagverduidelijker Zorg om het kind is specialistisch werk en vaak voor een gezin of ouder moeilijk te overzien. Laat staan om helder te krijgen wat de vraag achter de vraag is. Dit zegt echter niets over de eigen kracht van het gezin. Bovendien zijn hulpverleningstrajecten effectiever en vooral plezieriger als de diagnosestelling op een zo vroeg mogelijk stadium zo accuraat mogelijk is. Daarom maakt de jeugdcloud het op een laagdrempelige manier mogelijk de vraag te verduidelijken. Dit bereiken we enkel door de gezinnen zélf de vraag te laten formuleren en hun daarbij professioneel, kosteloos en laagdrempelig te ondersteunen met de vraagverduidelijker. Deze functionele toepassing binnen de cloud is vrijwillig voor de eigen kracht niveaus 1 en 2. Op basis van de dossierinformatie en alle andere gestelde vragen doet Jeugdcloud suggesties voor gecategoriseerde vragen die bij de gezinssituatie passen. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat er direct geschikte hulp gevraagd kan worden (effectiviteit). Figuur 5: Online ondersteuning bij het verduidelijken van de vraag De EK-coach staat voor raad en daad achter de vraagverduidelijker. Online, maar desgewenst ook tijdens een keukentafelgesprek. De uitkomst van een vraagverduidelijker kan gezien worden als een boodschappenlijst van zorg. Deze lijst is tevens het startdocument om bij aanbieders zorg in te kopen. Het boodschappenlijstje wordt bij eigen kracht niveau 1 en 2 door het gezin ingevuld (eventueel met ondersteuning van de EK-coach) en bij eigen kracht niveau 3 door de EK-coach

10 Hoofdstuk 2: Jeugdcloud als online basis Functie 4: De zorgmarktplaats Vraag en aanbod komen in de jeugdcloud samen op de zorgmarktplaats. Als je professionele hulp wilt inschakelen stel je jouw vraag aan het netwerk van aanbieders op de marktplaats. Gewapend met de zorg boodschappenlijst is het relatief eenvoudig producten te selecteren. Je vindt het bijbehorende aanbod; uit de hele stad én daarbuiten, op alle niveaus en tegen verschillende prijzen. Het systeem toont bovenaan de aanbieders die de hoogste beoordeling kregen van anderen gebruikers die dezelfde vraag stelden. De gemeente laat aanbieders toe op de marktplaats. Hoe meer hoe beter. Zij mogen nu zelf producten aanbieden. Jeugdcloud laat zien hoe anderen de gekregen hulpproducten waardeerden. Hierdoor kun je snel een betrouwbare keuze maken voor kwalitatief goede hulp. Figuur 6: Op een online zorgmarktplaats vinden gezinnen aanbieders en beoordelen ze de ervaren hulp De gemeente Amsterdam stelt vanuit haar regierol vast wie en volgens welke kwaliteitscriteria jeugdzorg mag aanbieden op de marktplaats. Voor de aanbieders bepaalde minimale eisen, zoals verklaring omtrent gedrag, een opleiding, een kwaliteitssysteem en continuïteitseisen. Wanneer ze hieraan voldoen krijgen ze een virtuele marktkraam en kunnen ze producten gaan aanbieden. Een rating systeem bepaalt de kwaliteit van de producten. Criteria in het ratingsysteem zijn betrokkenheid, communicatie en effectiviteit. Elke cliënt beoordeelt regelmatig (tussentijds en na afloop) tijdens het traject de verkregen hulp. Uiteindelijk leidt dit er toe dat er van elke interventie een effectmeting is evidence based onderzoek en aanbod is zo in het systeem ingebakken. Zorgaanbieders kunnen zelf met nieuwe aanbod komen en hier hun prijs voor bepalen. Cliënten betalen met hun gezinsgebonden budget. Dit schept ruimte én beloning voor een experimenteel aanbod, iets waar veel behoefte aan is bij de aanbieders. Zij blijven verantwoordelijk voor de kwaliteit en kunnen hiervoor het ratingssysteem benutten

11 Hoofdstuk 2: Jeugdcloud als online basis Functie 5: Virtueel gezinsbudget Het werken met een virtueel gezinsbudget in plaats van vooraf gebudgetteerde instellingen faciliteert de eigen regie. In de aanloop naar het feitelijk verlenen van hulp, moet de aanbieder inzicht verschaffen in de wijze waarop zij hulp verleent en de kosten van het traject. De gebruiker ontvangt, beoordeelt en betaalt zelf de hulpverlening vanuit het eveneens online beheerde gezinsbudget. Idee: de kinderbijslag als basisbudget laten dienen, om zo jeugdcloud voor iedereen relevant te maken. Figuur 7: Met een virtueel gezinsbudget betalen gezinnen de ontvangen hulp, ze kunnen ook gezamenlijk hulp aankopen. De enige manier om de prikkels voor kwaliteitscontrole en betaalbaarheid op de lange termijn in de hand te houden is deze op de plek te beleggen waar de zorg ervaren wordt: in het gezin. Wie betaalt bepaalt; en dat past helemaal bij het eigen regie denken. Om de eigen kracht maximaal in te zetten heeft het virtueel gezinsbudget drie eigenschappen: Diensten kopen op de marktplaats - Het gezinsbudget maakt het mogelijk voor gezinnen om zich op de marktplaats te bewegen. Het gezin is zélf verantwoordelijk voor hun budget en maakt dus zelf de afweging waarin wordt geïnvesteerd. Een gezin zal dus eigen belang voor laten gaan. Het is aan de gemeente, de EK-coach en de aanbieders om bij over- of onderconsumptie te acteren. Budgeten met anderen uitwisselen - Familie, vrienden of andere mensen in het netwerk van een hulpbehoevend gezin willen vaak een steentje bijdragen. Dit kan in natura, maar nu ook via het virtuele gezinsbudget. Het is mogelijk om budget over te hevelen naar een andere rekening. Het is een teken van eigen kracht van een gezin dat geen of weinig zorgvraag heeft het budget af te staan aan een gezin die dat wel heeft. Budgeten samenvoegen - Virtuele budgeten schakelen maken grote resultaten mogelijk. Zo kan er een wijkbudget samengesteld worden waar activiteiten van betaald kunnen worden. Van dit samengebrachte gemeenschapsgeld kunnen wellicht ook speeltoestellen aangeschaft worden, of het straatbeeld opgeknapt met mooie schilderingen of extra groene perkjes. De gemeente kan dit soort bewegingen starten (via de EK-coach), maar de wijk of buurt moet het afmaken. Het virtueel gezinsbudget ondersteunt zo de civil society

12 Hoofdstuk 3: Actoren functioneel ontwerp Hoofdstuk 3: Actoren functioneel ontwerp Het functioneel ontwerp Jeugdzorg 3.0 kent vier kernactoren: het gezin, de omgeving, de eigen kracht coach en de aanbieders. Dit ontwerp kent zo min mogelijk partijen; dat is overzichtelijk en begrijpelijk voor iedereen. Actor 1: Het gezin met drie eigen kracht niveaus Gezinnen zijn zelf in staat zijn om hun eigen hulp in te schakelen en te organiseren vanuit de jeugdcloud. De jeugdcloud geeft het gezin de beschikking over de benodigde informatie en tools hiervoor. We werken vanuit het vertrouwen dat het gezin daar mee om kan gaan. We noemen dit eigen kracht niveau 1 en staat los van de zwaarte van de zorgvraag, want een gezin dat veel zorg nodig heeft kan dit soms prima op eigen kracht organiseren Figuur 8: Gezinnen kunnen in drie eigen kracht niveaus staan. In niveau 3 heeft de EK-coach tijdelijk de regie in handen. Mocht blijken dat het gezin in mindere of meerdere mate niet zelfstandig zorg kan organiseren, verschuiven we naar eigen kracht niveau 2. Hulpverleners zoeken actief contact met het gezin (aanbellen of sturen een digitaal porretje ) en ondersteunen in principe ongevraagd in het organiseren van zorg. Het dossier blijft van de cliënt en hulpverleners moeten vragen om toegang tot de jeugdcloud. Zo blijft de regie bij het gezin en is de ondersteuning er op gericht de eigen regie weer terug te brengen naar niveau 1. Wanneer, bijvoorbeeld uit signalen van kindermishandeling, bescherming op maat én dwingend noodzakelijk blijkt, kunnen hulpverleners tijdelijk (desnoods via kinderrechter) dwingend zorg organiseren. Ze krijgen dan ook toegang tot de jeugdcloud van het gezin. Zo dwingt de jeugdzorg de hulp voor het gezin af. Zoveel mogelijk in samenspraak met het gezin en met de doelstelling zo snel mogelijk terug te vallen op een lager eigen kracht niveau. De lokale eigen kracht coach borgt zo de hulpverlening

13 Hoofdstuk 3: Actoren functioneel ontwerp Tabel 1: Drie eigen kracht niveaus Eigen kracht niveau 1 Eigen kracht niveau 2 Eigen kracht niveau 3 Beschrijving Zelf regie Ondersteunde regie (tijdelijk) weggevallen regie overnemen Jeugdcloud In eigen beheer Open gesteld op voorwaarde gezin Beheer overgenomen Criteria Iedereen, tenzij... Behoefte aan ondersteuning Veiligheid kind en omgeving in geding Kracht van dit ontwerp is dat het schakelen tussen niveaus door de EK-coach direct kan gebeuren. Dit geldt bij opschalen, zoals het acuut ingrijpen en bij het vervallen van de noodzaak tot ondersteuning. Wanneer er een melding van kindermishandeling bij het AMK komt start een AMK-medewerker een onderzoek. Hiervoor kan deze EK-coaches van een wijk benaderen. Deze kan in overleg met de ouders tot vrijwillige oplossingen komen. Wanneer er geen medewerking is, en het AMK een daartoe aanleiding gevend onderzoek bij de Raad voor Kinderbescherming neerlegt kunnen zij via de rechter gezinsvoogdij afdwingen. De EK-coach kan het gezin ondersteunen in de keuze van gezinsvoogdij als een product op de marktplaats. Het gezin is dan gedwongen deze hulp af te nemen. De EK-coach blijft tijdens het project betrokken om bij beëindiging van de voogdij klaar te staan. Iedereen krijgt de maximale mogelijkheden voor eigen regie, tenzij het nodig is de eigen kracht ondersteuning op te schalen op basis van afnemende zelfstandigheid van het gezin. Dit is onafhankelijk van de hoeveelheid zorgvraag. We normaliseren daarmee jeugdzorg en sturen (waar nodig ondersteund) op het zelf-oplossend vermogen. Actor 2: De omgeving Studies laten zien dat de leefomgeving een bepalende factor (in positieve én negatieve zin) is bij het opgroeien van kinderen. Nu wordt de leefomgeving vaak onvoldoende meegenomen en betrokken bij het hulpproces. Met de mogelijkheden rond het delen van de budgets, de e-ondersteuning in de cloud en andere middelen die de jeugdcloud aanreikt activeren we de omgeving. Ook de school speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van het maatschappelijke bewustzijn van kinderen. Figuur 9: De Jeugdcloud betrekt de omgeving van het gezin

14 Hoofdstuk 3: Actoren functioneel ontwerp De jeugdcloud brengt de omgeving in kaart en maakt de mogelijkheden inzichtelijk om de eigen kracht te activeren. Signaleren en participeren van de directe omgeving biedt kansen om in een vroeg stadium verzwaring van hulp te voorkomen. Door de toegankelijkheid van de jeugdcloud voor allerlei spelers in de omgeving, is het leren ondersteunen niet voorbehouden aan hulpverleners. De sportcoach, medewerker van de muziekvereniging of de oma kan ook vragen stellen over zijn of haar rol in de buurt. Of over situaties die in het dagelijks leven voorbij komen rondom het opgroeien. Het activeren van vaak lokaal waardevolle structuren waarin vrijwilligers een rol spelen kan ook vanuit de jeugdcloud plaatsvinden. Door elkaar te ondersteunen ontstaat wederkerigheid. Samen sta je sterk. Stimuleringsmaatregelen, zoals een maatschappelijke stage voor scholieren, versterken deze wederkerigheid. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor maatschappelijke organisaties. De leraar kan signaleren, ondersteunen of overdragen. Ook de naschoolse opvang, (wijk)agent, jongerenwerker en sporttrainer zijn stakeholders en wil je (online) kunnen betrekken. Juist maatschappelijke organisaties staan dichtbij het gezin en moeten - zonder dat het voor hen een belasting wordt - de mogelijkheid krijgen om simpel mee te denken in het bieden van hulp. Scholen geven nu aan dat het lastig is zorg rond een kind te organiseren en zijn soms huiverig kinderen over te dragen aan het systeem. In het belang van het kind, maar ook ter ondersteuning van de (onderwijs) professionals, is het nodig dat het gezin vanuit eigen kracht zorg kan organiseren. Ondersteuning hierin is fijn, maar de basisbehoefte ligt bij een overzichtelijk functioneel ontwerp waar maatschappelijke organisaties snel en effectief hun weg weten. Ook is er een informatiebehoefte waarin de jeugdcloud ondersteund. Actor 3: De eigen kracht coach (EK-coach) De eigen kracht coach (EK-coach) ondersteunt gezinnen, wijken, scholen en netwerken waar nodig in het activeren van de eigen kracht. De EK-coach staat klaar met raad en daad voor allerlei soorten (zorg) vragen. Het gezin kan de EK-coach inzetten bij het verduidelijken van de zorgvraag. Dit kan aan de keukentafel, maar ook online via de vraagverduidelijker. Zo is de EK-coach de onafhankelijke adviseur die gezinnen in kunnen zetten bij het zoeken naar oplossingen voor problemen. De EK-coach ontzorgt waar mogelijk en verwijst door waar noodzakelijk om onnodige zorgverzwaring te voorkomen. De EK-coach kan uit de wijk komen, maar dat hoeft niet. Ook zijn er de coach met verschillende (inhoudelijke) achtergronden. Als het gezin liever een coach heeft die zich in mindere mate in de privésfeer van het gezin bevindt, dan is dat uiteraard mogelijk. Een aantal zijn medisch geschoold (gekoppeld aan huisartsenpraktijken), anderen komen meer vanuit een pedagogische hoek. Als het niet klikt met de coach is het mogelijk snel en gemakkelijk van EK-coach te wisselen. Je kunt als cliënt iedere coach kiezen, zonder dat die relatie wordt vastgelegd. De gemiddelde EK-coach heeft dus een aantal lokale cliënten, maar ondersteunt ook gezinnen (online) van buiten de wijk. De EK-coach heeft naast een coachende ook een signalerende functie. De meeste EK-coaches bevinden zich namelijk direct in de wijk, of bijvoorbeeld op scholen en in samenwerking met de wijkagent. Zo kent hij of zij de omstandigheden in de wijk en heeft voelsprieten op de hoeken van de straat. De EK-coach is gemachtigd om zelfstandig tussen eigen kracht niveaus 1 en 2 te schakelen. Indien noodzakelijk, dan kan de EK-coach in samenspraak met het Openbaar Ministerie overgaan tot eigen kracht niveau 3, waardoor de hulpverleners direct toegang tot de jeugdcloud krijgen

15 Hoofdstuk 3: Actoren functioneel ontwerp Figuur 10: De EK-coach is er voor iedereen De onafhankelijke EK-coach kent het gezin en kan waar nodig schakelen tussen de EK-niveaus, doorverwijzen naar gespecialiseerd aanbod en extra gezinsbudgetten toekennen. Om zijn rol goed te kunnen vervullen is de EK-coach onafhankelijk ten opzichte van het aanbod. De coach maakt budgettaire afwegingen in het belang van het gezin. Voor de gezinnen is de coach laagdrempelig en dus kosteloos. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan het inschakelen van de EKcoach, behalve dat het contact uiteindelijk in dienst staat van de zorg om het kind. Tot slot dient de EK-coach een flinke dosis systeem- en casekennis te bezitten. Dit wil nadrukkelijk niet zeggen dat de coach hoog opgeleid moet zijn, of dat zij over diepgaande zorgkennis beschikt. De competentie om de vraag achter de vraag, door zich goed in het gezin te kunnen inleven, te kunnen achterhalen is van bovengeschikt belang. Actor 4: Aanbieders De aanbieders op de zorgmarktplaats van de jeugdcloud profileren zich met een duidelijk omschreven aanbod. Iedereen met een hulpvraag moet kunnen begrijpen wat je met het virtueel budget kunt inkopen. Voor de gebruiker van de zorgmarktplaats wordt de kwaliteit op twee manier gewaarborgd: Elke zorgaanbieder moet voldoen aan een basis set kwaliteitsafspraken om actief te kunnen participeren op de zorgmarktplaats. De gemeente heeft hierin de regierol en bepaalt aan welke eisen moet worden voldaan; Zorggebruikers kunnen de kwaliteit van de geleverde producten aan hun ranken en daarmee aangeven wat hun oordeel is over de geleverde zorg. Er is vertrouwen in de zorgaanbieder op zowel de levering van het goede product met de daar bijhorende kwaliteit, als vertrouwen op de input die zij leveren in de preventieve e-ondersteuning. Aan

16 Hoofdstuk 3: Actoren functioneel ontwerp bieders kunnen ook van buiten de gemeente Amsterdam hun zorg leveren, wat inhoudt dat ook andere aanbieders van buiten de gemeente Amsterdam kunnen participeren. Misschien wel een online zorgaanbieder uit Groningen. Het doel is te komen tot een variatie van producten en product marktcombinaties gebaseerd op de vraag van de zorggebruiker. De marktplaats stimuleert innovaties, waardoor nieuwkomers een kans krijgen mits zij voldoen aan de kwaliteitsafspraken die de gemeente stelt. Figuur 11: De marktplaats stimuleert aanbieders met innovatieve producten te komen

17 Hoofdstuk 4: Vier cases Hoofdstuk 4: Vier cases We kijken even mee met Sterre (13), Debora (17), Mohammed (17) en Boyd (36) hoe zij in het nieuwe systeem ieder in hun eigen kracht ondersteund worden. Casus 1 t/m 3 vertegenwoordigen de eigen kracht niveaus 1 t/m 3. In casus 4 laten we zien hoe een gezin met een hoge zorgvraag toch uitstekend in eigen kracht niveau 1 kan blijven. Casus 1: Sterre Functionaliteiten Fora in de jeugdcloud e-hulpvraag stellen Vraagverduidelijker Informeert bij wijkagent Bundeling van signalen Online delen ervaringen Monitoring EK-coach Kennis delen Casus 2: Debora Functionaliteiten Signalering school Forum seksualiteit Familie de Boer met dochter Sterre (13) uit Amsterdam Slotervaart Sterre hangt s avonds met jongens in een park vlakbij huis. Moeder heeft twijfels of dat wel goed gaat. Aanleiding voor deze twijfels was een nieuwe gouden ketting die Sterre pas heeft gekregen van een van de jongens met wie ze omgaat. Ze ziet dat Sterre door jongens met scooters s avonds laat wordt thuisgebracht. Soms zitten er ook andere meiden achterop. Moeder en dochter hebben de laatste tijd wat moeizamer contact. Sterre vertelt weinig over wat ze op de hangplek doet. Wat kan moeder het beste doen? Moeder heeft zich in diverse fora ingelezen en hier vragen gesteld. Omdat ze zich nog steeds zorgen maakt stelt ze een e-hulpvraag binnen de jeugdcloud aan de EK-coach. De vraag die ze stelt wordt door het systeem gecategoriseerd. Hierdoor komt deze bij de juiste EK-coach terecht. De wijk EK-coach reageert snel en brengt de situatie in kaart. Hiervoor kijkt hij naar andere signalen. De EK-coach kan via de jeugdcloud ook even bij de wijkagent naar bijzonderheden informeren. De EK-coach ziet in de jeugdcloud dat diverse ouders uit de buurt dezelfde vragen hebben. De coach bundelt de verschillende vragen van de ouders en opent een speciaal besloten forum voor de betrokkenen. De ouders delen op een eigen forum signalen online. Een aantal van de ouders hebben behoefte aan een bijeenkomst en spreken af. Ze houden elkaar verder online op de hoogte. De ouders besluiten dit actief in de gaten te houden door regelmatig te gaan kijken bij de hangplek. De EK-coach neemt afstand, maar blijft het proces online monitoren. Gelukkig blijkt uit diverse gesprekken tussen ouders onderling dat er niet veel bijzonders speelt bij de hangplek. Ouders blijven gedurende een aantal maanden nog contact houden over hoe het met de kinderen gaat op straat. Er zijn vanuit deze situatie nieuwe contacten ontstaan tussen ouders en de samenhang in de wijk is vergroot. Tot slot verwerkt de EK-coach het verloop van deze casus in een geanonimiseerde versie en stelt deze beschikbaar voor EK-coaches in andere wijken. Debora (17) uit Amsterdam Noord De ouders van Debora zijn gescheiden. Ze woont bij haar vader in Amsterdam Noord. Vader heeft geen werk en is regelmatige drinker. Soms is hij ook een aantal dagen van huis en dan moet Debora zichzelf zien te redden. De moeder van Debora woont in een andere wijk van Amsterdam. Debora heeft een verstoorde verhouding met de vriend van haar moeder. Tijdens conflicten blijkt hij losse handjes te hebben. Hierdoor komt ze weinig bij haar moeder over de vloer. Debora hangt regelmatig met haar vriendengroep in het park in Amsterdam Zuid. Ze is leerplichtig, maar verschijnt te weinig op school. Zij heeft hiervoor onlangs een laatste waarschuwing gehad en haar vader is niet op komen dagen op een voortgangsgesprek op school. De waarschuwing is opgenomen in haar jeugdcloud. Debora heeft een aantal maanden geleden onveilige seks gehad met meerdere jongens uit haar vriendengroep. Sindsdien merkt ze dat er van alles verandert in haar lichaam. In haar thuissituatie heeft ze geen luisterend oor. Daarom zoekt ze online naar ant

18 Hoofdstuk 4: Vier cases Contact EK-coach Meerdere signalen in de jeugdcloud Huisarts Zorgmarktplaats Betrekken eigen netwerk Gebruik virtueel budget op de zorgmarktplaats Dossierbeheer in cloud Kennisdeling Regie en helicopterview EK-coach woorden op haar vragen over haar veranderende lichaam. Door een van haar vragen in het forum over seksualiteit in de jeugdcloud komt ze in aanraking met de EK-coach uit haar postcodegebied. De EK-coach plant een afspraak met Debora in en wordt bijna gelijktijdig geïnformeerd door het maatschappelijk werk van de school van Debora. In overleg met Debora probeert de EK-coach in contact te komen met haar ouders. Die geven zoals gebruikelijk niet thuis. De EK-coach maakt in overleg met Debora een plan van aanpak en verwijst haar eerst door naar de huisarts. Als blijkt dat Debora inderdaad zwanger is kijken zij samen naar het aanbod van organisaties op de online zorgmarktplaats en kiezen ze een aanbieder die Debora gaat helpen bij het maken van de juiste keuzes. Tijdens de gesprekken blijkt dat Debora weer contact heeft met haar oma. Oma had door alle problematiek afstand van het gezin, maar wil graag een rol spelen in de situatie van Debora. Omdat Debora zelf nog niet volledig in staat is om het financiële gedeelte te beheren, maakt de eigen kracht coach de keuze om hiervoor expertise in te huren bij een welzijnsorganisatie. De EK-coach en Debora besluiten dat er eerst meer perspectief moet komen in de situatie, voordat uitgezocht wordt wie de vader is. Haar gevoel zegt dat het wel eens Mohammed zou kunnen zijn van de hangplek. Er wordt een traject ingezet waarbij Debora al op jonge leeftijd toewerkt naar zelfstandigheid en het opvoeden van haar kind. De EK-coach beheert het dossier van Debora en legt haar casus ter controle voor aan collega s in de jeugdcloud. Er wordt in samenwerking met jeugdzorg een procedure opgezet om de voogdij over Debora te regelen. Er worden ook verdere gesprekken met oma gevoerd over haar rol een betrokkenheid bij Debora. Vanaf het eerste contact met de EK-coach wordt het aantal betrokken instanties en professionals tot een minimum beperkt. Hier heeft de EK-coach de regie in. Casus 3: Mohammed Functionaliteiten Signalering vanuit jeugdzorg EK-coach toegang tot jeugdcloud OM krijgt toegang tot jeugdcloud Eigen netwerk krijgt toegang tot jeugdcloud van Mohammed Samenwerking en signalen uitwisselen Beheren van toegang door gezin zelf Opschalen naar EK niveau 3 Mohammed (17) uit Amsterdam Oost Mohammed woont met zijn moeder en vier broertjes in Amsterdam Oost. De vader van Mohammed is al jarenlang uit beeld. Mohammed gaat niet naar school en besteedt veel tijd op straat. Mohammed is vrij recent op heterdaad betrapt tijdens een beroving bij een tankstation. Omdat het de eerste keer is dat Mohammed op deze manier met justitie in aanraking komt, mag hij tot aan het proces thuis blijven. In afwachting van het proces heeft het Openbaar Ministerie voorwaarden verbonden aan zijn verblijf thuis. Mohammed heeft hier mee ingestemd, en zijn EK-coach toegang gegeven tot zijn jeugdcloud. Om ervoor te zorgen dat Mohammed zich aan deze voorwaarden houdt, kijkt heeft EK-coach regelmatig contact met Mohammed via zijn jeugdcloud. De EK-coach stemt de omstandigheden van deze bezoeken wekelijks af met het OM. Hiertoe heeft ook het OM toegang gekregen. Naast bezoek van de EK-coach is er nog een familielid met positieve invloed dat regelmatig over de vloer komt bij het gezin. De EK-coach onderhoudt contact met dit familielid. Ook de advocaat van Mohammed krijgt toegang tot de jeugdcloud. Uit signalen van verschillende betrokkenen blijkt dat Mohammed zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Hij veroorzaakt een verergering van de problematiek binnen het gezin. Er wordt nadrukkelijk geprobeerd om moeder te activeren in haar rol, maar ze blijft de hulpverleners afwijzen en werkt niet mee. De EK-coach bespreekt deze signalen met het OM. Zij besluiten samen, omdat duidelijk is dat de situatie in het gezin onhoudbaar is geworden over te gaan tot een gedwongen opname van Mohammed. Zijn jeugdcloud krijgt EK niveau 3 en alle hulpverleners die betrokken zijn krijgen van EK-coach toegang tot zijn jeugdcloud

19 Hoofdstuk 4: Vier cases EK-coach geeft toegang na rechterlijk besluit Zorgmarktplaats Budget toekennen door EK-coach Plan van aanpak in de jeugdcloud Inkoop zorgtraject Schakelen tussen eigen krachtniveaus Casus 4: Boyd Functionaliteiten Zorg zelf organiseren via de jeugdcloud Contact opnemen met EK-coach Online contact met EKcoach Koppeling met Wmodoelen (bijv. voorkomen burn-out) Toegang tot dossier voor huisarts en EK-coach Plan van aanpak maken Zorgmarktplaats Zelf organiseren van zorg Online hulpverlening en voortgang bespreken Hulpverleners geven aan geen toegang meer nodig te hebben De rechter autoriseert de benodigde hulpverleners tot toegang in de cloud. De EKcoach voert dit uit. Er wordt in de jeugdcloud gekozen voor een regionale aanbieder van gesloten jeugdzorg. De EK-coach en kent hiervoor een hulpverleningsbudget aan het gezin toe, op basis waarvan de hulp betaald wordt. De EK-coach maakt een plan van aanpak om het gezin weer in de eigen kracht te zetten. Gezien de uitkomsten van een risicoanalyse en grote kans op toekomstige hulpvragen, koopt de EK-coach namens het gezin gezinstherapie in. Ook tijdens dit traject wordt ingezet op het versterken van de eigen kracht van moeder. Door de gerichte behandeling blijkt dat na een aantal maanden moeder meer open staat voor een gezamenlijke aanpak en kan ze meer handelen vanuit eigen kracht. Mohammed komt af en toe op dagverlof en ook deze bezoeken gaan steeds beter. Vader Boyd (36), moeder Marloes (31) en dochter Merel (3) uit Amstelveen Boyd, Marloes en hun dochter Merel wonen in een eengezinswoning in Amstelveen. Bij dochter Merel is er vanaf geboorte sprake van een meervoudige handicap. Om die reden is er al jarenlang sprake van een intensief zorgtraject en zijn er al de nodige aanpassingen in het huis gedaan. Vader heeft vanaf de geboorte voor zijn dochter Merel een jeugdcloud ingericht en daarvan uit alle regie gehad over de inkoop en alle zorgtaken rondom hun dochter. De afgelopen maanden lukte het Boyd steeds minder goed om alles thuis en op het werk goed draaiende te houden. Hij merkt dat de afgelopen jaren erg belastend zijn geweest en voelt dat hij een periode bij moet tanken. In de jeugdcloud van Merel ziet hij dat er een mogelijkheid bestaat om als mantelzorger een gesprek aan te vragen met een EK-coach. Boyd vindt het moeilijk om voor zichzelf te kiezen, maar na een goed gesprek met Marloes besluit hij toch een afspraak te maken. Voor de afspraak vindt er al een korte online uitwisseling met de EK-coach plaats. De EK-coach inventariseert het verhaal van Boyd en komt tot te conclusie dat hij voorafgaand aan de afspraak het beste ook even langs de huisarts kan gaan. Tijdens de afspraak met de EK-coach blijkt dat er sprake is van een vrij ernstige overbelasting voor Boyd. De huisarts heeft aangegeven dat Boyd een grote kans op een burn-out maakt en dat hij er verstandig aan doet om tijdelijk rustiger aan te doen en ondersteuning te vragen bij zijn hulptaken voor Merel. Boyd geeft toestemming om het verslagje van de huisarts beschikbaar te stellen voor de EK-coach. De EK-coach maakt samen met Boyd een plan van aanpak om tijdelijke ondersteuning te regelen in de zorg voor Merel. Boyd zoekt in de zorgmarktplaats van de cloud een zorgaanbieder die hem kan ondersteunen bij het hervinden van zijn oude energieniveau. Hij vindt een persoonlijke coach. Merel gaat de komende periode in een aantal weekenden naar een specialistisch logeerhuis en Boyd vindt samen met de EK-coach een tijdelijke ambulante begeleider en coördinator voor Merel. Via de cloud houden Boyd en de betrokken professionals onderling contact om de voortgang van de zorg te bespreken en om in de toekomst het moment te kunnen bepalen wanneer Boyd weer meer taken op zich kan gaan nemen. Boyd en Marloes voelen zich ondersteund in het hele traject en Boyd kan met een gerust hart een stap terug doen. Na een paar maanden dient het moment zich dan ook aan dat Boyd de regierol weer terugneemt en de EK-coach en de andere betrokken professionals trekken zich terug

20 Hoofdstuk 5: De gemeente in Jeugdzorg 3.0 Hoofdstuk 5: De gemeente in Jeugdzorg 3.0 Als het nieuwe stelsel er eenmaal is, is de rol voor de gemeente beperkt. De gemeente is faciliterend, financiert en borgt de kwaliteit. Aandachtspunt 1: Controleren door te faciliteren De gemeente ondersteunt het proces door een functionerende Jeugdcloud te garanderen en in te zetten op activiteiten die actoren in staat stelt aan dit proces deel te nemen. Zo krijgt de gemeente een backoffice functie met een verantwoordelijkheid voor de juiste werking van het hele systeem. De gemeente is eigenaar van de infrastructuur en verantwoordelijk voor beheer, investeringen/doorontwikkeling. Het is hierin van belang een balans vinden tussen bottom-up versterken van eigen kracht van hulpvragers en systemen in de wijk en het vormen van een kader met een heldere analyse van de beheersbaarheid en risico s. In de regierol voor de gemeente ligt er een kans om ook de eigen kracht van alle professionele spelers binnen de jeugdzorg (rondom de transitie) te versterken. Een inzet sturing op behoud van de positieve verworvenheden binnen de jeugdzorg en het afstoten van dat wat niet werkt of niet te bekostigen is. De gemeente werkt via de inzet van de jeugdcloud het zelfreinigend vermogen van de sector in de hand en vergroot de keuzevrijheid van de hulpvragers. De jeugdcloud maakt de regie over het jeugdzorgstelsel beheersbaar, overzichtelijk en toekomstbestendig. De gemeente krijgt vanuit haar regierol de kans om binnen de jeugdcloud via korte lijnen en lokale sturing een duurzame beleidsmatige en stabiliserende functie uit te oefenen. Aandachtspunt 2: Financiering van eigen kracht De gemeente besteedt haar geld aan drie stromen. De genoemde voorbeeldpercentages dienen puur ter verduidelijking. 20% De gemeente bekostigt direct de EK-coaches. 60% Via de jeugdcloud van gezinnen (virtuele gezinsgebonden budgetten) bekostigt de gemeente de aanbieders. Aan de hand van zorgbehoefte toe te kennen (PGB). 15% Daarnaast houdt de gemeente een gedeelte van het geld voor doelgerichte projecten in eigen kracht van buurten (maatschappelijke organisaties en initiatieven) waar dat nodig is. 5% overhead - jeugdcloud Hierdoor kan zij sturen op waar eigen kracht versterkt moet worden. In twee gevallen zien wij de noodzaak om bij te sturen: Overvragen - Wanneer een gezin/wijk te veel vraagt van het systeem, en de eigen kracht nog niet maximaal benut. Ondervragen - Wanneer een gezin/wijk niet in staat is om de juiste vragen te stellen, en dus ook de eigen kracht niet benut. Aandachtspunt 3: Kwaliteitsborging van aangeboden hulp Het is in de zorgmarktplaats mogelijk om verschillende aanbieders te kiezen. Voor de gebruiker gaat het uiteindelijk om het product. De gemeente borgt kwaliteit door: De toelating tot de marktplaats van aanbieders te verbinden aan een aantal eisen. De beoordeling van cliënten bepaalt dat minder effectieve of niet op de vraag-aansluitende pakketten minder worden gekozen

De (digitale) toekomst van de gezonde wijk

De (digitale) toekomst van de gezonde wijk De (digitale) toekomst van de gezonde wijk Janine van Oosten-Bake en Gerco Buijk-Dijkstra De publieke sector staat aan de vooravond van verschillende transities, dit zorgt voor grote uitdagingen bij burgers,

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid Wijkgerichte Aanpak De Wijkgerichte Aanpak is ontwikkeld en uitgevoerd met behulp van het stimuleringsprogramma SWING. SWING is ingesteld door het Ministerie van Veiligheid & Justitie om tot een nieuwe

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Zelftest Basisteam Jeugd -

Zelftest Basisteam Jeugd - Zelftest Basisteam Jeugd - Realisatie doelen van de jeugdwet 2015 Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen Ant. Deusinglaan 1 9713 AV Groningen Uitvoeringsteam C4Youth Contactpersoon:

Nadere informatie

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Zorgaanbieder Verbinding

Zorgaanbieder Verbinding Gezamenlijk werkproces Sociaal Wijkteam en zorgaanbieders DIAH In de werkgroep is afgesproken om het werkproces van het sociaal wijkteam en de zorgaanbieders DIAH in kaart te brengen. En dan met name waar

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Thema-avond jeugd. 14 september 2017

Thema-avond jeugd. 14 september 2017 Thema-avond jeugd 14 september 2017 Agenda 1.Opening 2.Inleiding financiën jeugd 3.Acties m.b.t. beheersing 4.Financiële foto 5.Praktijk CJG 6.Preventie 7.Preventiekalender 8.Afsluiting Inleiding financiën

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor professionals

Ons aanbod. Voor professionals Voor professionals Ons aanbod Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL JEUGDBESCHERMING GELDERLAND 2 Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Veelkleurige kijk op zorg

Veelkleurige kijk op zorg s Heeren Loo Zorggroep Berkenweg 11 3818 LA Amersfoort T. 0800 3 55 55 55 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Jeugdhulp Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren 2 De jeugdhulp verandert Alle kinderen

Nadere informatie

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Jeugdhulp. Veranderingen in in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Jeugdhulp Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De jeugdhulp verandert Alle kinderen

Nadere informatie

Robuuste opbrengsten innovatie-ateliers jeugdhulp

Robuuste opbrengsten innovatie-ateliers jeugdhulp Robuuste opbrengsten innovatie-ateliers jeugdhulp Terugkoppeling Verbreed overleg atelier de trap af 16 juli 2015 Transformatie Jeugdhulp, Programma Sociaal Domein 0 Bespreking Transformatie en effecten

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk. Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer

Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk. Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer 1. Introductie Verder 2. Doel, doelgroep en uitvoerders Verder 3. Organisatie

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Rapportage LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Aan Deelnemers congres Toekomst van de Jeugdzorg Van Partners+Pröpper drs. Mark Rouw,

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Concept Beleidsregels Jeugdhulp (versie 09-12-2015)

Concept Beleidsregels Jeugdhulp (versie 09-12-2015) Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 12 januari 2015 Kenmerk WMOR15002/JOL/LS Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Het Wat Werkt boekje. Wat werkt voor wijkteams?

Het Wat Werkt boekje. Wat werkt voor wijkteams? Het Wat Werkt boekje Wat werkt voor wijkteams? In dit boekje verzamelen we een aantal succesfactoren voor de ontwikkeling van een wijkteam dat werkt. Wij vertellen vanuit onze eigen ervaringen. Voor het

Nadere informatie

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren

Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Effectieve besluitvorming in onderwijs en jeugdhulp: Basis voor integraal arrangeren Handvatten voor samenwerkingsafspraken en inrichting van werkprocessen. Voor scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

2015 Jeugdzorg naar Wmo...

2015 Jeugdzorg naar Wmo... 2015 Jeugdzorg naar Wmo... Veel gemeenten ervaren jeugdzorg als een mistig en grijs gebied waar ze moeilijk grip op krijgen. U heeft uw handen vol aan het bepalen van visie, beleid en natuurlijk uw huidige

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1 Tussen droom en daad Rudy Bonnet projectleider 1 Wensen deelnemers Vraagstelling: welke knelpunten ervaart u bij de huidige PGB s? Op welke manier kan het beter (qua organisatie, indicatiestelling, verantwoording,

Nadere informatie

Rapportage kwartaal 1 Een overzicht van de meldingen van januari t/m maart 2016

Rapportage kwartaal 1 Een overzicht van de meldingen van januari t/m maart 2016 Rapportage kwartaal 1 Een overzicht van de meldingen van januari t/m maart 2016 De Monitor Transitie Jeugd is een initiatief van Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2016 De Monitor Transitie

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen intermediairs Sense Werkinstructie benaderen intermediairs Sense BIJLAGE 7 Voorbeeld van de opzet van de presentatie in PowerPoint BIJLAGE 7 VOORBEELD VAN DE OPZET VAN DE PRESENTATIE IN POWERPOINT] 1 WERKINSTRUCTIE BENADEREN

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten, gelet op de JEUGDWET; overwegende dat het college bevoegd is beleidsregels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Commissie ethiek van de jeugdzorg, 24 januari 2014 Presentatie van Sijta de Vries. Inleiding Situatie tot De nieuwe situatie...

Commissie ethiek van de jeugdzorg, 24 januari 2014 Presentatie van Sijta de Vries. Inleiding Situatie tot De nieuwe situatie... Commissie ethiek van de jeugdzorg, 24 januari 2014 Presentatie van Sijta de Vries Inleiding... 2 Situatie tot 2015+... 2 De nieuwe situatie... 3 Transitie en transformatie (inhoud en vorm)... 4 (Sociaal)

Nadere informatie

Werk erk met me de BETERapp BETERapp

Werk erk met me de BETERapp BETERapp Werken met de BETERapp Een hulpverlener vertelt: Waarom ik de BETERapp gebruik? Ik wil er zijn voor mijn cliënten en ze begeleiden in hun veranderingsproces. Veranderen is een continue proces, dat doe

Nadere informatie

Buurtteams als vliegwiel verandering. Toke Tom Voorjaarscongres Divosa 16 mei 2014

Buurtteams als vliegwiel verandering. Toke Tom Voorjaarscongres Divosa 16 mei 2014 Buurtteams als vliegwiel verandering Toke Tom Voorjaarscongres Divosa 16 mei 2014 Filmpje! 21-5-2014 2 Ambitie Hulp en zorg anders organiseren: dichtbij huis snel beschikbaar minder versnipperd meer preventie,

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Onderzoek 1Gezin1Plan. Presentatie voor gemeenten, instellingen en hulpverleners

Onderzoek 1Gezin1Plan. Presentatie voor gemeenten, instellingen en hulpverleners Onderzoek 1Gezin1Plan Presentatie voor gemeenten, instellingen en hulpverleners Doelstelling onderzoek Zicht op werkzaamheid werkwijze 1G1P, ontwikkeld door Partners in Jeugdbeleid, ingezet bij multiprobleemgezinnen

Nadere informatie

Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers. Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren

Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers. Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren Doel van de sessies Door middel van een groepsgesprek gezamenlijk creëren van inzicht in ieders rol, bijdrage

Nadere informatie

Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp. Vragen & discussie

Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp. Vragen & discussie Aan de keukentafel, het aanmelden en/of aanvragen van hulp Vragen & discussie Voor, tijdens en na keukentafelgesprek Keukentafelgesprek De levensloop theorie prof. Paul Houben Rol Vrijwillige Ouderenadvisering

Nadere informatie