Ea* -33. Bedieningsdelen van de naaimachine

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""4@ Ea* -33. Bedieningsdelen van de naaimachine"

Transcriptie

1 Bedieningsdelen van de naaimachine I GaÍenstandaard 2 HandgÍeep 3 Linker naaldd raadspa n ning 4 Rechter naalddraadspanning 5 Rechter grijperdraadspanning 6 Linker grijperdraadspanning 7 Draadspanningsdeksel I Snijafvalbakje 9 Handwiel 1O Frontklep met handgreep 1l Bovenmes 12 Draaibare werkbox 13 Steekplaat l4 Naaivoet 15 Naaldhouder 16 Naaivoetaandrukhevel l7 Kloshouders I8 Draadgeleiders 19 Teleskoop met díaadgeleiders 2O StekkeÍhuis 2l Hoofdschakelaar 22 Achterste draadgeleiders (4x) 23 Instelknop differentieel tra nsport (hobbylock 788) 24 Accessoiresbox 25 Steeklengteinstelknop 26 Naadbreedteinstelknop 27 Draaigreep voor uitschakelen vên het bovenmes 28 Voetpedaal 29 Machineaansluitstekker 30 Netstekker 31 Rechter grijper 32 Linker grijper 33 Ondermes 34 Bevestigingsschroef ondermes 35 Bevestigingsschroêf bovenmes 36 Garenkloscentrering 37 BovenmesverinEschroef 38 Lampatdekking 39 Draadafsnijder 40 GÍijpeÍinrijghulp 41 Converter 42 Draadinsteekhulpje 43 Pincet S ^E Ea* 32 34?

2 Inriigen van dê rechtêr griipeí: De schuií van dê converter 41 moet in ziin rechtsê stand B staan (zie bldz- 18 HL 78s). Rijg de draad van de r chter grijper 31 in de juiste volgorde, 1 tot I door de geleiders en trek de draad ca. 10 cm voorbii het grijperoog. (De draadweg is op het inrijgschema rood aangegeven). Inrilgen van de linker grilpêr: De linker griiper 32 (gele markeringen)- beurtelings van draad0oleider 1 tot 6 inrijgên. Daarna de draad direkt van draadgeleider 6 in de grijperpunt 7 ste- Ken. Attêntie: Om en goed stiksel te verkrijgen moet u erop letten dat tijdens het inrijgen de draden goed tuss n de draadspanningsplaaties wordt getrokken' Q De streepmarkering op het handwiel I tegenover de marksring van dê machine zetten- Hel einde van de draad iets aantrekken en met behulp van het pinc t 43 de draad in geleider 8 hangen. Ê7- "*l ll Draadgeleider 9 mêt ds grijperingrijghulp 40 inrijgen. 1. Handwiel 9 staat op de stre pmar- Kenng. 2. Het einde van de draad iets aantrgk- Ken. 3. Het schuiíje van de inrijghulp naar links tot het stuitpunt schuivon, licht aan de draad trekken en gelijktijdig het schuiíje lanzaam terug laten glijden. Daarbij legt de draad zichzelí in geleider 9. Atlêntie: Als het schuiíje geblokkêerd is, is de streepmarkering op h t handwiel niet iuist ingestêld.

3 Rechter naald inriigen De draad in de geleiders 18 sn de geleiders achter de handgreep rijgen is op bldz.7 beschreven. Op de afbeelding links is de inrijgweg vanaí de groenê spanning 1 tot de rechter naald 6 aangeg ven. Bij punt 5 moet de draad achter de draadrem getrokken worden. De draad van voor naar 5 achter door het naaldoog ste- ' ken. Hulpdraadinsteker De naaivoet met stofdrukhevel 16 omtaag orengen Het handwiel naar u toe draaien tot de rechtergrijper 31 rechts van de naald staat ízie bld. 18 boven). De draad in vorkje A van de insteker hangen en iets aantíekken, daarbij de insteker naar - toe draaien. De geleidingsneusjes B van de insteker om de achterzijde van de naald brengen en langzaam naar beneden laten zaken tot het weerhaakje in het naaldoog klikt. De strak gehouden draad in haakje D hangen, waarbij de draad zich automatisch in haakie C legt. Linker naald inrijgên De draad in de geleiders l8 en de geleidors achter de handgreep riigen is op bldz. 7 beschreven. op d6ze aíbeelding is de inrijgweg vanaí de blauwe spanning 1 tot de linker naald 6 aangeg vên. Bij punt 5 moet de draad achter de draadrem getrokken word n, De draad van vooí naar achtêr door het naaldoog steken. Het gebruik van de hulpdraadinstekêr is op de volgende pagina beschreven. De insteker van u aí uit hêt naaldoog trekken. de draad wordt daarbij met een lus door het oog getrokken. De draad helemaal door hêt naaldoog trekken. 10 GêÍÍiit8 HarÉebstraat 'l ET Sdskanaal te srw.naaimachiírêhandel.coln et rsu.pcpop.oom nl De garens snel verwisselen De drad n dicht bij de klossen doorknippen. Nieuwe klossen garen op de garenpennen 17 zetten. De nog inger gen draden van de machine verknopen met de nieuw opgezette garens. Dê naaldíadan uit de naaldsn halen. Nu de twee naalddraden aantrekken, tot dê draadkopjes ca. 15 cm door de laatste draadgeleiders voor de naalden getrokken zijn. De draadknoopjes afknippen. De draad can de gíoene spanning door h t oog van de Íechternaald en de fraad van de blauwe spanning door hêt oog van de linkernaaid steken. De grijpêrdraden kunnen in een ruk 1O cm voorbij dê grijperpuntên getrokken worden. 11

4 Parels Elastiekvoet Met deze speciale naaivoet kunt u in één bewerking elastiek aannaaien. gelijktijdig wordt de stofkant aígesneden, afgewerkt en gerimpeld. Fig. Koordvoêt (fig-1) Fig. 2 Met deze speciale naaivoet kunt u parels, pailletten, strassband, loodkoord oí gewoon koord aanzetten. Dit werk altijd met een naald naaien. l. DiÍferentieel instelling op - zetten {hobbylock 788) 2. Koordvoet inklikken. 3. Bij smal kooíd de rechternaald gebruiken. Bij dikker kooíd de linkernaald gebruiken. 4. Het koord door de geleiders 1 en twee tot het einde van de naaivoet schuiven {fig. 1). 5. Bii al de breedte-instellingen kan zondeí bovenmes worden gewerkt. de stofkant gelijk leggen met de rechter naaivoetkanr. 6. Opgelet: Alleen op de instellingen tussen N tot 5 mag met het bovenmes worden gewerkt. T.Steeklengte:3-4mm. 8. De draadspanningen door middel van een proeínaad vaslstellen. (N : standaardinstelling), Attenlie: Moet het koord aan de stofkant aangenaaid worden, dan altijd de linkernaald gebruiken (bovenmes uitschakelen). Draadspan n ingen: naald : -3 tot -5 rechter grijper = -l tot -3 linker grijper = +2 tot +3 De naald moet 1 tot 1,5 mm buiten de stoïkant insteken (zie fig. 2). Machine voorbeíeiden DiÍferentieelinslelknop: Op N zetten (hobbylock 788) Naalden: al naaí elastiekbreedtc metlof2naalden Naaivoet: elastiekvoetaanklikken Draadspanningen:,,N" Naadbreedte: ca.4 tot 4,5 Steeklengte: ca.4 Elastiek inleggen: Schroef zover losdraaien dat rem I - bij toevoersleuf ca. 1,5 tot 2 mm geopend is. Het elastiek door de sleuí schuiven en onder de naaivoet door naar de achtekant van de voet trekken. Rem met schroeí indraaien. Hoe dieper de schroeí wordt ingedraaid, des te hoger wordt de druk op het elastiek en zal de stof meeí inrimpelen. Attentie: Als de naaivoet omhoog staat moet het elastiek met iets weerstand door rem getíokken kunnen worden GêÍÍiits Handelsstraat ET Stadskanaal te wsv.maimachinehandel'coín ên svw.pa3pop'com 44 45

5 Veiligheisvoorschriften a) De gebruiker dient wegens de open neergaande beweging van de naalden en het bovenmes steeds voldoende voorzichtigheid in acht te nemen en de Plaats van bewerkang goed in het oog te houdenb) Bii het verlaten van de machine tijdens het schoonmaken oí bii het verwisselen van accessoires, dient de stíoomtoevoer te worden uitgeschakeld door de stekker uit het stopkontakt te nemen. c) Er mogen uitsluitend lampjes van maximaal 15 Waat voor deze ma chine worden gebruikt. d) De spanning vên de aandrijfriem mag alleen door de Pfaff handelaar worden ingesteld. lnhoud Bedieningsdelen van de naaimachine- Accessoiresbox Elektrische aansluiting. Hoofdschakelaar en voetpedaal. Veiligheidsvoorschrift en Garenstandaard instellen. FÍontklep n werktaíel openen Inrijgen van draadgeleiders 18 en 22 Inrijgen van de rechter grijper Inrijgen van de linker grijper/grijperinrijghulp. Inrijgen van rechter- en linkernaald Draadinsteker. Snel wisselen van garens. SnijaÍvalbakje ophangen Naadtoeslag Proefnaad naaien Waar u op moet letten. DraadaÍsnijder AÍhechten Instellen van de basisdíaadspanningen Korrigeren van de draadspanningen 3-Draadsoverlocknaad. ln- en uitschakelen van de conv rteí. Korrig ren van dê 2-draadsoverlocknaad Garentabel. Instêllen van de steeklengte - Instellen diíferentieel tíansport. Uitschakelen van het bovenmes Naadbreedte instellêrl. Naaivoet wiss len LAmple veívangen Schoonmaken van de draadspanningen. Rolzoom met 3 draden Rolzoom met 2 díaden Naalden wisselen Messen wisselen. Bovênmes veívangen Ondermes vervangen Bovenmesvering vastzetten Reinigen van de messen Olien van de machin Steekkeuzetabel. Storingen opheflen. Accessoires Garenneties/draadaf loopschijven Extra accessoires Monteren van de converteí (HL 787). Technische gegevens/doosinhoud. 1f,ln cerrtjrs I_J -r,tc - l' Naaimáchin hanír l Stomsni tend {.com ll. 12 _ l , Jl , _ 51 Handelsstraat 14 i:i,thb:i;r?s

De Onderdelen Van de Machine. n GERR JTS

De Onderdelen Van de Machine. n GERR JTS De Onderdelen Van de Machine 1. RegelschroeÍ voor de Persvoet 2. Bovenste díaadgeleideí 3. Drukknop voor patíoonnaaien 4. Schaalverdeling vooí knoopsgaten en patroon naaien 5. Patroonkeuzeknop 6. Spoelwinder

Nadere informatie

20 tips voor een perfecte ronde zoom! Jij kan het ook!!!!!

20 tips voor een perfecte ronde zoom! Jij kan het ook!!!!! 20 tips voor een perfecte ronde zoom! Ronde zomen aan rokken, jurken, blouses en ook aan tafelkleden zijn prachtig en vallen mooi. Er zijn veel mogelijkheden om ze te maken en het is heel gemakkelijk!

Nadere informatie

HANDLEIDING & INSTALLATIEVOORSCHRIFT. Koelvitrine KV-RR 12/14

HANDLEIDING & INSTALLATIEVOORSCHRIFT. Koelvitrine KV-RR 12/14 HANDLEIDING & INSTALLATIEVOORSCHRIFT Koelvitrine KV-RR 12/14 Gebruikershandleiding & Installatievoorschrift van de Koelvitrine type KV-RR 12/14 Belangrijk! Lees voor gebruik deze handleiding, dit voorkomt

Nadere informatie

Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel

Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel Gebruik en aanleggen van een enkelzwachtel Inleiding Er is bij u een zwachtel om de enkel aangelegd. U draagt de zwachtel in elk geval 2 weken. Als het nodig is, kunt u de zwachtel 2 weken langer dragen.

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl 15 dingen die je moet weten over het installeren van een groepenkast Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl Luc Lageweg V 3.0 15 dingen

Nadere informatie

Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen

Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen Op de startpagina zie je in chronologische volgorde tweets binnenkomen. Onder de tweet staat bij de ene tweet: Foto weergeven, bij

Nadere informatie

>Werkm odel: Iem and w as s en op

>Werkm odel: Iem and w as s en op >Werkm odel: Iem and w as s en op bed De oefening vindt plaats op een pop. Bij het uitvoeren van deze vaardigheid wordt ervan uitgegaan dat de cliënt helemaal geen zelfredzaamheid (meer) heeft, en dus

Nadere informatie

Een dromenvanger maken

Een dromenvanger maken Een dromenvanger maken Wat is een dromenvanger? Dit wordt uitgelegd in De legende van de dromenvanger. Een echte dromenvanger wordt gemaakt van wilgenhout, leerband en runderpees, of namaak pees (sinew).

Nadere informatie

BARI 10. Gebruiksaanwijzing

BARI 10. Gebruiksaanwijzing BARI 10 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Toestel c Hoorn b Krulsnoer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING FEIN-MACHINE Veiligheid bij het werken met de zaagmachine Zorg ervoor dat de buis stabiel ligt; denk hierbij aan het feit dat de buis eerst uit één en na het zagen uit twee delen bestaat! Draag tijdens het zagen een

Nadere informatie

MVS-15P Woonhuisventilatie

MVS-15P Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15P Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15P. De handleiding

Nadere informatie

Een webkwestie bouwen in Word 2000

Een webkwestie bouwen in Word 2000 Een webkwestie bouwen in Word 2000 Doel: Met behulp van deze stap-voor-stap beschrijving kunt u geheel zelf een webkwestie als webpagina maken. Beginsituatie: U beheerst de basisprincipes van Word zoals

Nadere informatie

Fit op de keuring. Goed gekeurd. DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010

Fit op de keuring. Goed gekeurd. DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010 Fit op de keuring Goed gekeurd DienstenCentum Medische Keuringen www.defensiekeuring.nl April 2010 Inhoud 2 Inleiding 5 3 Trainingsprogramma voor de keuring 6 4 Trainingsprogramma voor de militaire opleiding

Nadere informatie

Oefeningen voor reumapatiënten

Oefeningen voor reumapatiënten Oefeningen voor reumapatiënten afdeling fysiotherapie U bent bekend met reuma en heeft oefeningen gekregen voor uw ontstoken gewrichten. In deze folder staan deze oefeningen beschreven. Doel van de oefeningen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MARYNEN MAR CMK 925 NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/930433

Uw gebruiksaanwijzing. MARYNEN MAR CMK 925 NL http://nl.yourpdfguides.com/dref/930433 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Het maken van kaarten in Word 2007

Het maken van kaarten in Word 2007 Het maken van kaarten in Word 2007 Voorbereidende werkzaamheden: pagina-indeling veranderen naar liggend en de marges wijzigen werkblad indelen in kolommen rasterlijnen zichtbaar maken 1. De pagina-indeling

Nadere informatie

Tekstverwerken les 6, Word. Spellingscontrole.

Tekstverwerken les 6, Word. Spellingscontrole. Tekstverwerken les 6, Word. Spellingscontrole. In deze les wil ik uitleggen hoe je spelfouten door Word uit je bestand laat halen. Ik leg uit op welke twee manieren je dat kunt doen. Hieronder zie je nog

Nadere informatie

Radials en Bearing : Figuur 3 Figuur 4. To, From en de VOR indicator : Laat ons een typische VOR-Indicator van dichter bij bekijken.

Radials en Bearing : Figuur 3 Figuur 4. To, From en de VOR indicator : Laat ons een typische VOR-Indicator van dichter bij bekijken. In deze korte cursus gaan we 3 soorten radionavigatie systemen bespreken : 1- NDB = Nondirectional Beacons 2- VOR = Very High Frequency Omnidirectional Range 3- ILS = Instrument Landing System De ADF of

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Uw ipad voorbereiden voor optimaal gebruik tijdens Testafnames

Hoofdstuk 1: Uw ipad voorbereiden voor optimaal gebruik tijdens Testafnames Hoofdstuk 1: Uw ipad voorbereiden voor optimaal gebruik tijdens Testafnames Stap-voor-stap instructies Januari 2014 Copyright 2014. NCS Pearson, Inc. of haar filiaal/filialen. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

les 5 stijlen en verwijzingen

les 5 stijlen en verwijzingen stijlen en verwijzingen In deze les gaan we aan de slag met mogelijkheden van Word die handig zijn bij grote documenten, zoals scripties, rapporten enzovoort. U vindt ze terug op het tabblad Verwijzingen.

Nadere informatie

Eiland. Het Verboden. Het Verboden Eiland was de verborgen INHOUD

Eiland. Het Verboden. Het Verboden Eiland was de verborgen INHOUD Het Verboden Eiland Een belevenis...voor wie durft tot spelers vanaf 10 jaar Het Verboden Eiland was de verborgen schuilplaats van de Archeërs, een oude mystieke beschaving. De mythe wil dat de Archeërs

Nadere informatie

Handen aan de boot. Onderwerpen

Handen aan de boot. Onderwerpen Handen aan de boot Onderwerpen Instructiemethoden Basisinstructie Veiligheid Roeitechniek Verbeterpunten Oefeningen Didactiek Het geven van feedback Het afstellen en tillen van het materiaal De eerste

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen Wat zullen we doen? Word basiscursus In deze cursus Word leren we tekstverwerking. Je kunt hier:? Starten met het programma Word? Invoeren en het verbeteren van tekst? Selecteren van tekst? Afdrukken van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Hardwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Hardwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Hardwarehandleiding Lees dit eerst Plaats van etiketten met WAARSCHUWING en LET OP...6 Handleidingen voor deze printer...8 Hoe u deze handleiding moet lezen...9 Symbolen...9 Beschrijving

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher.

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. 1 Inhoudsopgave Inhoud Starten met de Wizard... 3 Hoe nu verder?... 6 Het invoegen van tekst en afbeeldingen... 9 Achtergrond toevoegen...

Nadere informatie

10 noodzakelijke Facebook privacy-instellingen

10 noodzakelijke Facebook privacy-instellingen 10 noodzakelijke Facebook privacy-instellingen Mediawijsheid Mediawijsheid is een term die slaat op het kennen en begrijpen van media, kritisch omspringen met media, en media creëren. Nadenken over veiligheid

Nadere informatie

HANDLEIDING. Avonturenbos. 2014 VTech Printed in China 91-002922-004 NL

HANDLEIDING. Avonturenbos. 2014 VTech Printed in China 91-002922-004 NL HANDLEIDING Avonturenbos 2014 VTech Printed in China 91-002922-004 NL Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten

Nadere informatie