Nummer 18 juli Voorwoord van de Voorzitter. Inhoudsopgave:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer 18 juli 2011. Voorwoord van de Voorzitter. Inhoudsopgave:"

Transcriptie

1 Lead Story Headline Een Voorwoord van de Voorzitter Nummer 18 juli 2011 Aan of afmelden voor de nieuwsbrief: Dossier Hoge Gezondheidsraad: Naslagwerk voor termen die in De Hoogste Tijd regelmatig worden gebruikt (door Désirée Röver): Inhoudsopgave: 1 Voorwoord van de voorzitter 2 Juridische updates 3 Petitie van Gentechvrij.nl 3 Petitie voor betere berichtgeving in de media 3 Balans in de natuur 6 De soevereine mens, deel 3 7 Agenda juli 2011 Gezond Verstand Avonden 8 U kunt meer dan u denkt 8 WHO: gsm-gebruik kan kankerverwekkend zijn 9 Weer paarden in de landbouw? 10 Euro analyse van S.R.L. Lancewe 11 De trucjes van de voedselindustrie 15 Feiten over het koningshuis, deel 4 15 De vergeten toekomst van de fietsmachine 16 Lokale munt De Bataaf voor Nijmegen 16 De walvis 17 Chemicaliën en REACH 18 Wie heeft er één of meer gsm-toestellen? demonstranten op de been in Spanje 19 Verslag Schoten 11 juni Reizen in vrede, deel 7 20 Een dier is géén ding 21 Oproep tot rebellie van buurman Dr. Robert 22 Nogmaals Fukushima 23 België moet aan de Cannabisburger 23 EU-burgers slachtoffers van woekeraars 25 Laatste update VAERS 26 De Nederlandse Vlag 26 Ingezonden: Plasma Reactoren 27 Ingezonden: Citroendeo 27 Ingezonden: Daling Criminaliteit 30 Ingezonden: Open brief aan de koningin 32 Colofon Voorwoord van de Voorzitter Nu er volop bericht wordt over nieuwe steunmaatregelen aan Griekenland, waarbij de banken, verzekeraars en pensioenfondsen op vrijwillige basis mee moeten doen, wordt het letterlijk de hoogste tijd om eens iets te zeggen over Griekenland en om actie te gaan ondernemen.. Alweer lange tijd geleden was ik een korte periode in loondienst en werd, door de Nederlandse Wet afgedwongen, een deel van mijn loon ingehouden aan pensioenpremie. Voor later; als aanvulling op de AOW als ik met 65 (toen was 65 jaar nog onwrikbaar de pensioengerechtigde leeftijd) zou stoppen met werken. Het zal U, waarde lezer(es), niet verbazen dat ik mij toen hevig verzet heb tegen die verplichte inhouding, die ik als diefstal beschouw(de). Als twintiger ontbrak mij echter de juridische scholing van nu en van de Vrije Mens-beweging had ik toen nog niet gehoord. Enfin, sindsdien krijg ik jaarlijks een jaaropgave over dat minieme pensioentje. Anno nu dreigt dat potje Oudedagsvoorziening echter besteed te worden aan iets totaal anders dan mijn Oudedagsvoorziening. De Staat der Nederlanden eist dat mijn pensioenfonds vrijwillig mijn gespaarde Oudedagsreserve gaat gebruiken om een Grieks staatsfaillissement te (hopen) voorkomen. Daarvoor ben ik destijds echter niet gedwongen premie te bepalen. Pensioen = pensioen en geen buitenlandse reddingsoperatie. Dus mijn pensioenfonds ga ik schriftelijk laten weten dat in géén geval mijn Oudedagsreserve gebruikt mag worden daarvoor. Desnoods keren ze mijn deel maar voortijdig uit als een afkoopsom, als zij toch met andermans pensioengelden voor Sinterklaas in Griekenland willen spelen. Mijn voorbeeldbrief zal binnenkort wel op internet gaan rondzingen. Luuk van Dinter, voorzitter platform De Hoogste Tijd Reacties: De Hoogste Tijd Pagina 1

2 Juridische updates WOB verzoek Ministerie van Justitie inzake publiceren namen drugsgebruikende kinderen, nov De zaak komt nu voor de rechter, omdat minister Opstelten net als in de procedure over Joris Demmink, weigert zich aan de wettelijke termijnen te houden. Een datum daarvan is nog niet bekend, maar in het beroepschrift heb ik de rechtbank uiteraard herinnerd aan de procedure over Joris Demmink Zienswijze bij RIVM tegen de vergunning aan LDIO (o.a. Wageningen) voor teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen, februari Op verzoek van Miep Bos, waarover meer op heeft De Hoogste Tijd deelgenomen aan een procedure tegen het verstrekken van een vergunning voor de proefteelt van gentech-gewassen. De aankondiging van het RIVM bij de aankondiging van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze, dat er bij ontvangst van een ingediende zienswijze geen ontvangstbevestiging zou worden gestuurd, was al een veeg teken hoe het RIVM met haar onwelgevallige protesten tegen genetisch gemanipuleerde gewassen om wil gaan. Op 25 april is het RIVM in gebreke gesteld wegens het overschrijden van de wettelijke termijn voor het nemen van een beslissing en op 11 mei is een dwangsom van kracht geworden, tot op de datum dat wij een inhoudelijke reactie ontvangen zullen. En dan bedoel ik niet het korte briefje, dd. 28 mei dat men geen Zienswijze ontvangen heeft... Bezwaarschriftprocedure Ministerie van Defensie inzake Echelon. Het ministerie heeft onvolledig geantwoord op ons WOB verzoek van augustus 2010, waarin gevraagd werd naar documenten over de deelname van Nederland aan het wereldwijde netwerk van Amerikaanse spionage om ook alle Nederlandse telefoon- en internetverkeer af te luisteren via de voormalige Defensiebasis in Zoutkamp (Gr). De termijn waarbinnen de Commissie Bezwaarschriften van Defensie oordeelt (12 weken) is nu verlengd met de maximale mogelijkheid van 6 weken. Net binnen deze termijn heeft de commissie ons bezwaarschrift gegrond verklaard, maar tevens geoordeeld dat een aantal documenten die ik wilde hebben, niet duidelijk genoeg omschreven waren in het WOB verzoek. Hiervoor moet een nieuw WOB verzoek ingediend worden. WOB verzoek aan alle Ministeries inzake hun inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel, mei De ministeries wordt gevraagd naar alle documenten die helderheid geven in de juridische status van de inschrijving in het Handelsregister, door wie gedaan, op naam van welke personen, met welke bevoegdheden, met welk financieel werkkapitaal, etc. Een groot deel der ministeries heeft inmiddels geantwoord; drie ministeries zijn in gebreke gesteld wegens het overschrijden van de termijn van beantwoording. De uitkomst kort samengevat: de gegevens zijn tegen betaling opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel en dus vervalt het recht op een WOB verzoek. Desalniettemin is uit aanvullende gegevens het volgende te destilleren: een ministerie is géén handelsonderneming maar een publiekrechtelijk orgaan. Er is geen oprichtingsakte, maar een koninklijk Instellingsbesluit, wat aangeeft wanneer een ministerie opgericht is. Gegevens over de organisatiestructuur, personeelsbezetting, begroting, etc zijn in te zien op Een ministerie is niet BTW-plichtig, heeft wel een BTW identificatienummer en hoeft dit nummer alleen te vermelden op facturen en bij grensoverschrijdende transacties. Arrestatie Vrije Mensen René; Vissers en Luca; van Dinter in rechtbank Breda, 25 mei. Een bode van de rechtbank, die een belangstellend burger voor het proces tegen René; Vissers, te lijf ging, was aanleiding voor de parketpolitie van de rechtbank Breda om ieder van de aanwezigen te eisen zich te identificeren. Met een kopie van onze geboorteakte als Vrije Mens werd geen genoegen genomen, waarna arrestatie volgde en een verblijf van ca. 2 uur in een politiecel. Bij het opmaken van een Proces Verbaal heeft René niet, maar ondergetekende wel laten opnemen het Ministerie van Justitie niet te accepteren als integer bestuursorgaan, zolang diens hoogste ambtenaar Joris Demmink ongestraft jonge kinderen mag misbruiken. Daarmee wordt Joris Demmink onlosmakelijk onderdeel in mijn procedure voor de rechtbank. Als het Ministerie van Justitie het daar tenminste op aan laat komen door mij een acceptgiro van het beruchte Centraal Justitieel Incassobureau te sturen. Luuk van Dinter, bestuurslid en juridisch adviseur Stralingsarm Nederland / De Hoogste Tijd De Hoogste Tijd Pagina 2

3 Deze petitie is een onderdeel van het beroepschrift tegen het besluit van de minister om vergunning te geven voor deze proef dat ik aan de Raad van State heb geschreven. Ik ben nu aan een internationale petitie begonnen. Meer over de gewraakte proef: Zie ook: Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Citizens Lelystad Petitie van Gentechvrij.nl Petitie voor betere berichtgeving in de media Petitie voor een evenwichtige en kritische berichtgeving in de media Naar aanleiding van het artikel over vaccinatie tegen mazelen in de rubriek Opinie & Analyse van De Standaard vragen wij, ondergetekenden, met aandrang dat er in de media ruimte en aandacht zou zijn voor kritische benaderingen inzake het wereldgebeuren en allerlei maatschappelijke evoluties. Wij maken ons zorgen omtrent de toenemende mate van chemicalisering van de gezondheidszorg in medicatie en vaccinatie. Wat dit laatste betreft wordt ons voortdurend voorgehouden dat vaccins noodzakelijk, effectief en heel veilig zijn. Er zijn massa's wetenschappelijke studies en heel wat feiten die deze dogma's tegenspreken. Hierover lezen, horen, zien we nooit iets in de mainstreammedia. We protesteren met klem tegen de stigmatisering van wie zich niet laat inenten en kritisch denkt over vaccinatie als misdadigers. We vragen aan De Standaard dat de ruimte zou aangeboden worden aan de burgerbeweging Belfort -group voor een opiniestuk dat de andere zijde van de vaccinatiemedaille kan toelichten. De democratie, de waarheid, de vrijheid en onze gezondheid staan op het spel. TEKEN DE PETITIE: (na het tekenen van de petitie vraagt men voor een donatie te geven, dit is niet nodig, dit is voor de gratis software) Door Roland Groskamp Balans in de natuur Schrijven van Roland Groskamp van een biologische tuinderij, pluk - en belevingstuin in Venhuizen. Dit n.a.v. een vraag over de Ehecbacterie. Tja, ik zie zo een uitbraak van een E.coli bacterie als gevolg van het rommelen met voedingsmiddelen. De manier waarop nu met voedsel wordt omgegaan is vragen om dit soort ellende. De Hoogste Tijd Pagina 3

4 In de natuur heerst overal balans. Alle plekken in de natuurlijke kringloop zijn (om het zo maar te zeggen) bezet. Dit geldt ook voor bacteriën, die normaal gesproken een hele normale en zeer belangrijke rol hebben in ons leven. Ook in ons lichaam en op onze huid wemelt het ervan. Dat is maar goed ook, want deze bacteriën houden ons gezond. Door in bedrijven en in de land- en tuinbouw 'steriel' te gaan werken, schakel je deze natuurlijke gezonde en nuttige bacteriën ook uit. Dat wil zeggen, dat in grote monoculturen alle bacteriën en ziektekiemen door chemische middelen worden geëlimineerd. Ook wordt voedsel 'dood' gestraald voordat het in de winkels ligt. In de natuur geldt een hele eenvoudige wetmatigheid. Alles wat niet gezond is in de ogen van Moeder Natuur, dus wat een compostkwaliteit heeft, wordt opgeruimd. Moeder Natuur houdt zelf de boel schoon en zal alles willen laten composteren in een natuurlijke kringloop. In de plantenwereld zien we dit doordat sommige zwakkere planten door allerlei insecten of door ziekten worden 'opgeruimd'. De gezonde planten worden ongemoeid gelaten. De zwakke planten (lees groente en fruit) worden ziek en sterven af, om vervolgens het door het bodemleven in een zeer nuttige humus te worden omgezet. Deze humus dient weer voor de planten en plantenkiem tot voedsel om te groeien. Dit is heel simpel de natuurlijke kringloop. Wat de mens doet, is schakels in de natuurlijke kringloop weghalen of ze versnellen. Door het telen op kunstmest en chemie: Schakel je de natuurlijke weerstand van planten uit door de planten in leven te houden met chemische gewasbeschermingsmiddelen. Je houdt dus de zwakke broeders in stand. Die plantjes kunnen vaak al niet eens overleven zonder die middelen. Biologische en vooral de Biologisch-Dynamische soorten kunnen dit zonder enig probleem wel. Hoeft een plant zijn immuunsysteem niet meer op te bouwen of te ontwikkelen, om zich te beschermen. Hierdoor worden Salvestrolen niet meer, of in mindere mate door de plant aangemaakt. In het menselijk immuunsysteem hebben deze Salvestrolen een kankerremmende werking. Het menselijk lichaam kan deze stoffen alleen via het voedsel verkrijgen. Gangbaar voedsel verschaft niet meer voldoende voedingsstoffen voor de mens om gezond te blijven. (bron: Artikel Bitter is beter door drs. Petra de Jong) Versnel je het groeiproces en oogst je de planten of vruchten al terwijl deze helemaal niet zijn afgerijpt. Hierbij mis je de harmonische opbouw van de planten. Energetisch zijn deze producten niet in balans. Ze worden noodrijp en zijn dus niet lekker (je lijf herkent deze slechte kwaliteit dmv je smaakzintuig, neem aan de waterbommen ). Ook in de biologische en biologisch-dynamische teelt worden producten soms te vroeg geoogst om de houdbaarheid en het machinaal oogsten mogelijk te maken. Wordt de bodem door het vele ploegen, spitten en chemisch ontsmetten levenloos gemaakt (is het al door het werken met chemie en industrialiseren sinds jaren '50-'60). Hierdoor is ook het afstervingsproces van planten en omzettingsproces tot humus, de nek omgedraaid. Nuttige bacteriën zijn er bijna niet meer, of in veel mindere mate dan normaal zou moeten. In plaats daarvan vindt, door het spitten en ploegen, het stervings- en omzettingsproces in de bodem plaats, waar de plantenresten gaan rotten. Hierdoor stimuleer je juist rottingsbacteriën (o.a kadaverine) in de bodem waar ons 'gezonde' voedsel op zou moeten groeien. Deze schadelijke bacteriën kunnen zo makkelijk in onze voedselkringloop terechtkomen. Als laatste wordt tegenwoordig in de gangbare land- en tuinbouw weer meer gebruik gemaakt van natuurlijke meststoffen omdat de chemie steeds minder goed werkt... Er zijn helaas grote mesthandelaren die allerlei bende, uit o.a. de bio-industrie, ophalen om vervolgens op de akkers 'gratis' uitgereden te worden. De Hoogste Tijd Pagina 4

5 Boeren zijn er blij mee want het kost ze niets, soms krijgen ze zelfs nog geld toe (moet je nagaan hoe groot de waarde van die mest is, het is dus letterlijk het dumpen van het mestprobleem en de niets vermoedende tuinders en boeren zijn er nog blij mee ook!). Ook hierdoor komen allerlei ongewenste bacteriën in de bodem en oppervlaktewater terecht. Nog afgezien van antibiotica en zo. Ga je als tuinder dan beregenen, dan heb je ook die rommel in de producten zitten. Nu is het zo dat wij mensen deze groente en fruit als onze bouwstenen gebruiken, de planten en vruchten die zijn opgebouwd met chemische bouwstoffen en vieze drijfmest. Andere voedingsstoffen zitten er meestal niet meer in vele gangbare akkers. (Je kan het ook zien als akkers braak liggen; er wil bijna niets meer op groeien zonder toevoeging van kunstmest of drijfmest.) Als die planten al geen natuurlijke weerstand meer hebben... Waar halen wij onze weerstand dan vandaan? De poeders en pillen die het voedingscentrum ons voorschrijft... Nou dat zijn dus ook de chemische bouwstenen, waar ons lichaam niet veel mee kan, al beweert men anders. De gangbare voeding bezit geen levenskracht meer, er zit geen levensenergie meer in en is dus volgens de wet van moeder natuur klaar om opgeruimd te worden. Het mooie voor de bacteriën en ziektekiemen is, dat de producten al steriel gemaakt zijn, dus je hebt als bacterie geen concurrentie... Een schadelijke bacterie kan dus ook heerlijk zijn gang gaan en heel snel gaan woekeren. Zo ook in bedrijven waar voedsel bereid wordt (catering, substraatteelt, enz). Dit houdt in dat we helaas dit soort uitbraken op een veel grotere schaal kunnen verwachten en ook veel vaker... De gangbare landbouw is inmiddels zodanig geïndustrialiseerd, dat het vergelijkbaar is met de substraatteelt in de kassen. De boer rekent met zijn computerprogramma uit hoeveel kunstmest hij moet strooien om xx kilo van zijn product te krijgen. De landbouw, tuinbouw en veelteelt zijn niet meer dan een computerprogramma geworden. De natuur is genumeraliseerd, voor zover je nog van natuur kan spreken. Nu, om je op te vrolijken ;-) groeit het besef bij vele boeren en tuinders wel, dat het zo niet goed gaat. Beter gezegd: het gaat of is goed fout in de land- en tuinbouw en veehouderij. Gelukkig schakelen steeds meer boeren over naar biologisch, al is dit vaak puur om economische redenen en niet omdat zij dit vanuit hun hart willen doen. Het Biologisch-Dynamische aspect is er juist op gericht om die heelheid in de natuur te zien en te verzorgen, waardoor die producten ook in balans zijn en nog levenskracht hebben. Hiermee kan de mens zijn eigen balans weer opbouwen en onderhouden. Levensmiddelen zijn biologische en vooral biologisch-dynamische producten, die de mens van levensenergie voorzien. Zolang je zelf in balans bent (in de ogen van Moeder Natuur) loop je dus geen enkel risico (om zelf gecomposteerd te worden ;-)) Misschien klinkt het bovenstaande redelijk hard, maar zo werkt de natuur nu eenmaal. Kijk maar eens goed rond in de natuur en je ziet het overal. Hartelijke groet, Roland De Hoogste Tijd Pagina 5

6 De soevereine mens, deel 3 In deze vervolgserie streef ik er naar, een bewustwordingsproces bij U, waarde lezer(es), op gang te brengen aan de hand van een eenvoudig stappenplan om van een gezagsgetrouw onderdaan van de vorst van Oranje Nassau door te groeien naar een maatschappijkritische, zelfbewuste soevereine Mens. Door de deadline voor dit artikel ligt bij het schrijven hiervan de thema-uitzending op nog in de toekomst, maar als U dit artikel onder ogen krijgt, heeft U het toevalligerwijs reeds gevolgd of kunt U het alsnog nabeluisteren op die site. Waarom doet iemand als René (Vissers), of ondergetekende, zich zoveel moeite en gaat desnoods de politiecel in voor het recht op soevereiniteit? Het cruciale argument is het feit dat de Nederlandse Staatsburger niet vrij is om zijn/haar leven naar eigen goeddunken, in respect voor de medemens en de planeet waarop wij leven, te leven. Het staatsburgerschap is niet opzegbaar; het kan alleen ingewisseld worden voor het staatsburgerschap van een ander land bij emigratie. Art. 4 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens betitelt dat als slavernij. Doordat mijn vader aangifte moest (!) doen van de geboorte van een zoon (ik), werd ik ongevraagd staatsburger en geen enkele wet biedt mij de ruimte om hier vanaf te komen. Oftewel, slavernij. Het doet er mijns inziens niets aan af dat we in een land leven met (steeds minder) goede sociale voorzieningen, (steeds minder) betaalbare gezondheidszorg, onderwijs, stemrecht, etc. Ik moet staatsburger blijven, moet belasting betalen, moet me te pas en te onpas legitimeren, moet mijn gegevens in steeds meer databanken op laten slaan, moet meebetalen aan vredesoperaties in Afghanistan, Libië, etc. en moet een crimineel, leugenachtig en inteelt Koningshuis als Constitutionele Monarchie erkennen en er riant voor betalen. Los van alle politieke en sociale oordelen is zulks niet anders te betitelen dan: slavernij. De eerste stap om je, in alle respect en zonder het gebruik van agressie, vrij te maken en soeverein te worden, is het claimen van jouw unieke geboortenaam. Deze is, gekoppeld aan geboortedatum en geboorteplaats, uniek voor jou als Mens van vlees en bloed. Een handleiding daarvoor staat op: Voor de lezers, die zich afvragen wat dan het verschil is met de juridische entiteit Natuurlijk Persoon geef ik hier de juridische omschrijving: Een natuurlijk persoon is per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornaam), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en - datum en als het enigszins kan ook tijdstip, geslacht en nationaliteit. Het begrip natuurlijk persoon benadert de mens dus niet als een biologische entiteit maar als een juridische. (bron: Wikipedia). Er wordt dus gesproken van een juridische vorm, die altijd gekoppeld wordt aan een achternaam en voornamen. De status van een Vrije Mens is altijd te kennen door het gebruiken van een roepnaam en zijn familienaam, van elkaar gescheiden door een -;- Waarover in deel 5 nog veel meer. Luca; van Dinter,Vrij Mens. Zijn Natuurlijk Persoon is juridisch adviseur Stralingsarm NL / De Hoogste Tijd Voor vragen en opmerkingen: De Hoogste Tijd Pagina 6

7 Agenda Gezond Verstand Avonden juli 2011 Meer informatie over de GVA en de adresgegevens van de locaties vindt u op de website: Datum Locatie Thema/Spreker 4 juli Soest Medische wetenschap, een nieuw geloof?! Dr. Frits van der Blom - ex huisarts 7 juli Landgraaf Stoppen met piekeren Ria Bettgens, schrijfster van het gelijknamige boek, uitgegeven via 26 juli Nederweert Leven in emotionele vrijheid (EFT) Heleen Heins laat ons kennis maken met deze mooie techniek die eenvoudig zelf toe te passen is. Zij zal ons ook laten zien hoe we dat bij ons zelf kunnen doen. Deze avond zal aangevuld worden door Petra Wilmsen van Praktijk In Balans met kleine hapjes die een goede gezondheid ondersteunen. Dit vanuit de goede voedselcombinaties en een goed zuur/base evenwicht welke voor een betere vertering zal zorgen, met gewichtverlies tot gevolg. 28 juli Schagen Kanker voorkomen en genezen Mariët Hauwert en Anneke Bleeker 7 juli 9 juli VOL 12 juli VOL 14 juli 17 juli 20 juli 23 juli 26 juli VOL 31 juli Over hoe je kanker kunt bekijken, er mee om kunt gaan, hoe mogelijk te voorkomen, wat helpt je ter ondersteuning? Tips om kanker mogelijk te voorkomen en te verwijderen, geestelijk en lichamelijk. Inzicht in hoe kankervormen mogelijk verschijnen en verdwijnen. Wandelen in Bergen (Opgeven verplicht zie website) De Hoogste Tijd Pagina 7

8 U kunt meer dan u denkt U kunt meer dan u denkt Hans Moolenburgh sr. U kunt meer dan u denkt, wij kunnen meer dan wij denken en jij kunt meer dan jij denkt! Op vele manieren kun je deze boodschap verspreiden maar het feit ligt er dat we meer kunnen dan we veelal denken! Vaak hoor je geluiden om je heen zoals: Dat kan ik niet! Dat wil ik niet! Dat durf ik niet! Dat geloof ik niet! En zo zijn er nog veel meer voorbeelden Dat vertrouw ik niet! Wie kan ik vertrouwen? Wie moet ik geloven? Waar kan ik op bouwen? Ja maar Ook een gevleugelde uitdrukking; ja maar en dan komt er vaak een heel relaas. Maar ja maar is een excuus. Een excuus om niet te doen wat voorgesteld wordt, of om een advies te omzeilen. Ja maar Die twee woorden hoor je zo vaak en wanneer ik ze zelf zeg denk ik tegenwoordig direct verder. Wat wil ik niet? Is dat echt of angst? Is het gegrond of ongegrond? Ja maar Deze woorden krijgen velen te horen die het goede met anderen voor hebben. Ja maar is een verkapte manier van de woorden: Nee, dat wil ik niet. Lees verder: WHO gsm-gebruik kan kankerverwekkend zijn Het agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor onderzoek naar kanker is tot de conclusie gekomen dat het gebruik van mobiele telefoons "mogelijk kankerverwekkend" kan zijn voor de mens. Een 31-koppige expertengroep van het agentschap wisselde in Lyon een week lang informatie uit over de mogelijke carcinogene effecten van gsm-gebruik en kwam tot de slotsom dat gsm-gebruik mogelijk kankerverwekkend is. De experts verwijzen volgens voorzitter Jonathan Samet van de werkgroep naar studies die aantonen dat regelmatig gsm-gebruik een ernstig verhoogd risico op glioom veroorzaakt. De Hoogste Tijd Pagina 8

9 Dat is een vorm van hersenkanker die gelinkt wordt aan de praktijk waarbij men de gsm tegen het hoofd aandrukt en geen oortje gebruikt. "Een opvallend besluit als je bedenkt dat de WHO een erg voorzichtige organisatie is in uitspraken over dergelijke gezondheidseffecten", reageert Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (Groen!). Hij vindt dat de verantwoordelijke ministers overleg moeten organiseren met scholen om straling in de omgeving van kinderen te beperken. Twee weken geleden adviseerden experts van de Raad van Europa om gsm's uit scholen te weren. Weer paarden in de landbouw? Paarden produceren hun eigen meststoffen en vermenigvuldigen zichzelf en dat is iets wat een tractor nu eenmaal niet kan... Tractors vervangen door echte paardenkracht kan de voedselproductie betaalbaar houden. Het zijn niet alleen automobilisten en vrachtwagenchauffeurs die lijden onder de hoge brandstofprijzen. De landbouw draait grotendeels op fossiele brandstoffen, niet alleen voor het aandrijven van tractors en andere landbouwmachines, maar ook voor de aanmaak van kunstmest. Het opnieuw introduceren van paarden als transportmiddel zou een slecht idee zijn - auto's mogen dan lawaaierig, gevaarlijk en vervuilend zijn, rijdieren zijn dat evengoed. Maar in de landbouw zou het inzetten van paarden (of andere lastdieren) verrassend veel voordelen opleveren. In de Verenigde Staten - nog steeds de graanschuur van de wereld - hebben al enkele boeren hun tractor op stal gezet. Paard versus tractor Het grootste nadeel van paarden in de stad - mest - blijkt echter een zeer interessante eigenschap te zijn in de landbouw. Paardenmest is een uitmuntende bodemverbeteraar. Omdat tractoren geen mest produceren, moeten die bodemverbeteraars nu van elders komen. Soms is dat mest die afkomstg is van dieren die ergens anders gekweekt worden voor hun vlees, maar meestal zijn het kunstmatige meststoffen. De productie van kunstmest is goed voor bijna 30 procent van het energieverbruik in de landbouw (er zijn fossiele brandstoffen nodig voor de ingrediënten en voor de productie zelf). Paarden hebben nog meer voordelen tegenover tractoren. Ze planten zich voort, iets waar tractors niet toe in staat zijn. Dat betekent dat er nog meer olie wordt bespaard, en andere grondstoffen zoals water, rubber en metalen, omdat je geen tractors meer moet produceren als je overschakelt op paarden. En terwijl tractors fossiele brandstoffen nodig hebben om te functioneren, is dat niet zo voor paarden. Met andere woorden: overschakelen van tractors naar paarden zou de landbouw haast volledig onafhankelijk maken van olie en mineralen en dat is geen detail in een wereld waar (volgens velen) de olie en de mineralen snel opraken. Bovendien produceren paarden (in tegenstelling tot herkauwers zoals koeien) geen betekenisvolle hoeveelheid broeikasgassen, en vervuilen ze de lucht niet. Lees meer: De Hoogste Tijd Pagina 9

10 Euro analyse van S.R.L. Lancee DE EUROPESE POLITIEKE LEIDERS VOEREN EUROPA NAAR DE AFGROND! Door S.R.L. Lancee Schrijver/politiek analist (die in zijn boek van 2006 het einde van de EU al voorspelde) Het Nederlandse kabinet, met de Jager en Rutte voorop, loopt als een stel lemmingen de andere Europese leiders achterna richting armoede en chaos. De EU staat financieel gezien aan de rand van de afgrond, maar de burgers worden afgeleid met zinloze discussies en toestemming aan landen zoals Kroatië om toe te treden tot de EU. Dat is alsof de kapitein van de Titanic nog wat extra passagiers aan boord neemt nadat hij op de ijsberg is gevaren en het schip al zinkende is. Griekenland heeft 110 miljard euro aan steun gekregen en minister de Jager liep als een tevreden kind te kraaien dat de het land gered was en dat de Nederlandse belastingbetaler zijn geld met rente terugbetaald zou krijgen. Inmiddels zijn we nog geen jaar verder en zitten de Grieken nog dieper in het financiële moeras, terwijl de premies voor kredietverzekering op Griekse staatobligaties zijn opgelopen naar 26%. Hoe kon het zo snel mis gaan nadat Europa en het IMF 110 miljard in het land hadden gepompt? Gewoon omdat al dat bailout geld niet in de Griekse economie wordt gestoken maar naar de banken gaat om hun onverantwoorde leningen aan de Grieken af te betalen. De hulp aan Griekenland is niets anders dan het opnieuw redden van de grote banken die ongetwijfeld onderuit zouden gaan bij een Grieks faillissement. Dat is ook de reden waarom de EU een nieuw reddingspakket voor de Grieken gepland heeft. Een pakket dat mogelijk zelfs 120 miljard zal bedragen. De EU en de ECB hopen het onvermijdelijke failliet van Griekenland zo voor zich uit te kunnen schuiven tot in 2013 het nieuwe Europese reddingsfonds in werking is getreden. Tegen die tijd ligt al het waardeloze Griekse staatspapier bij de ECB en het IMF. Hierdoor zijn de private banken gered en kunnen de belastingbetalers van de rijkere landen via een herkapitalisatie van de ECB en het IMF voor de schulden opdraaien. Dat is het duistere EU-plan. Zo krijgt de belastingbetaler de rekening van het bijna dwangmatige politieke waanidee van een verenigd Europa en de onmogelijke euro voorgeschoteld door politici die weigeren te erkennen dat dit idee allang geflopt is. De burgers worden gewoon bedrogen door hun eigen regeringen! Dat Griekenland failliet zal gaan is onvermijdelijk, de schulden zijn te hoog en de voortdurende bezuinigingen draaien het laatste restant van de slecht draaiende Griekse economie de nek om. Alleen een herstructurering van de Griekse schuld (het schrappen van schulden) samen met het verlaten van de eurozone zal de Griekse economie kunnen helpen om weer tot leven te komen. Herinvoering van een met minimaal 50% afgewaardeerde drachme zal het land enigszins concurrerend kunnen maken waardoor de Griekse export weer op gang kan komen. Ondanks het gezwollen taalgebruik van minister van Financiën de Jager, die nu niet meer rept over terugbetaling met rente maar alleen nog hoopt dat we ons geld ooit terug zullen zien, weet iedere politicus met een verstandelijk vermogen dat het niveau van een garnaal overstijgt dat Griekenland als EU-land niet meer te redden is. Net als iedere euro die we daar nog in steken! En dat geldt ook voor Portugal, Ierland en Spanje, om nog maar niet te praten over Slovenië, Cyprus, Italië, Roemenië, Bulgarije en mogelijk zelfs Frankrijk. De Hoogste Tijd Pagina 10

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

3 Agenda Europese top

3 Agenda Europese top 3 Aan de orde is het debat over de agenda van de Europese top. Ik heet de aanwezigen in de zaal en op de publieke tribune, en de mensen die op een andere manier dit debat volgen, van harte welkom. Natuurlijk

Nadere informatie

8 Roundup en bijengif

8 Roundup en bijengif 8 Aan de orde is het debat over het middel Roundup en over bijengif. Ik heet de leden van harte welkom, evenals de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu, en degenen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen!

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen! Voorwoord Zoektocht naar gezondheid In dit boek wil ik iedereen deelgenoot maken van mijn reis en zoektocht naar gezondheid. Een reis die ook bij mij begon door lichamelijke klachten die mij beperkingen

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

17 Europees Stabiliteitsmechanisme

17 Europees Stabiliteitsmechanisme 17 Europees Stabiliteitsmechanisme Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag

Nadere informatie

Uw bank en regering blootgelegd

Uw bank en regering blootgelegd Uw bank en regering blootgelegd Waarom er een bankencrisis is en niemand erover spreekt Het werkelijke verhaal over hoe we worden opgelicht Uw redacteur Inhoudsopgave Wat u eerst moet weten...4 Mijn Toekomstvoorspelling...5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

ONTNEEM DE RIJKE ELITE DE MACHT OVER ONS!

ONTNEEM DE RIJKE ELITE DE MACHT OVER ONS! ONTNEEM DE RIJKE ELITE DE MACHT OVER ONS! DOCUMENT MET INFORMATIE TER BEVORDERING VAN EEN PRETTIGERE SAMENLEVING KORTE SAMENVATTING Dit document laat heel duidelijk zien dat onze maatschappij voor een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Het probleem zit niet per se in het gedrag van bankiers maar in het hele kapitalistische systeem. Zolang we dit systeem houden, blijven de problemen bestaan.

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Colofon, maart/april 2009 De Nieuwsbrief Basisinkomen is een uitgave van de Vereniging van Vriendinnen en Vrienden van een Basisinkomen. Deze nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

Jaargang 38 September 2011 Uitgave van MMV

Jaargang 38 September 2011 Uitgave van MMV 8 Jaargang 38 September 2011 Uitgave van MMV Henriëtte van Rijn: Veel meer oog gekregen voor geestelijke rijkdom Interview met arts Hans C. Moolenburgh Walnoten zijn supergezond Selenium: let op welk preparaat

Nadere informatie

Innovatief in champignons. Thema: midden in de maatschappij. April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede

Innovatief in champignons. Thema: midden in de maatschappij. April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede Innovatief in champignons Thema: midden in de maatschappij April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede Omdat winst voor de coöperatie, winst voor de leden is > investeren > kennis > groei > winst

Nadere informatie

SCHULD. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen. Onze eigen schuld. Huidige generatie? Papkinderen!

SCHULD. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen. Onze eigen schuld. Huidige generatie? Papkinderen! SEPTEMBER 2009 flanderijn over markt en maatschappij SCHULD Nibud-directeur Gerjoke Wilmink over wat je kan sparen mag je lenen ( en geen cent meer) 6 20 24 Onze eigen schuld Van vader op zoon Bespiegeling

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 302 1 Samenstelling: Leden: Van der Staaij (SGP), Smeets (PvdA), voorzitter, Smilde (CDA), Koşer

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1.

Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1. Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1.2 Duurzaam ketenmanagement... 3 2.1.3 Maatschappelijk verantwoorde keten...

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

Onontdekt en kleinschalig Portugal. Eliza was here wijst je de weg.

Onontdekt en kleinschalig Portugal. Eliza was here wijst je de weg. GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT Echt groene energie? Zie pag 4 NUMMER 3 2015 - VERSCHIJNT 6 KEER PER JAAR. WWW.DEBETEREWERELD.NL Onontdekt en kleinschalig

Nadere informatie