Logboek t/m Q VPdelta 2014 Q4 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logboek t/m Q2 2015. VPdelta 2014 Q4 1"

Transcriptie

1 Logboek t/m Q VPdelta 2014 Q4 1

2 Inhoudsopgave Update Programma Resultaten / Effecten 4 A.1: Clusterversterking 5 A.2: Projectontwikkeling 18 A.3: Startersondersteuning 33 A.4: Showcase / Proeftuinen 49 A.5: Programmamanagement 52 2

3 3

4 Update Programma Resultaten / Effecten Het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water (VPdelta) beoogt eind 2015 een aantal concrete resultaten en een tweetal beoogde effecten te realiseren. In onderstaande tabel een overzicht van de huidige status, alsmede de voorgaande kwartalen. Trajecten ontwikkelen zich vaak langs verschillende opvolgende fases. In onderstaande Q1 is dit verwerkt, vandaar dat de leads, requests en matches significant toegenomen (lijken) te zijn Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 leads requests matches projecten projectresultategroeiers starters door- showcases / indirecte gestart proeftuinen investering mio Beoogde resultaten Beoogde effecten fte (schatting) - - 7,5 mio 25 5,6 mio 20 4

5 A.1 Clusterversterking (1/13) Binnen de actielijn Clustervorming zoekt en versterkt VPdelta op verschillende niveaus proactief afstemming en samenwerking met diverse andere lopende programma s, initiatieven en netwerken. Naast elkaar kennen en elkaar weten te vinden, wordt met verschillende partijen op zowel programmatisch als projectniveau samengewerkt. Een greep uit de activiteiten en initiatieven die direct bijdragen aan het versterken van het cluster. Programma s / Initiatieven Status Details 103 Delta Alliance Loopt Kennisnetwerk van 14 Delta s met secretariaat in NL (in samenwerking met TUD, WUR, UNESCO-IHE, Deltares) 102 R dam Centre for Resilient Delta Cities Loopt In samenwerking met Grontmij verkennen stakeholderveld 101 Even Genie durft te innoveren Voorbereiding Symposium rondom innovatie 100 MIT bijeenkomsten 30/4 en 3/7 Afgerond Informatie bijeenkomst over MIT regeling: haalbaarheidsonderzoek en R&D traject 99 Ronde Delta Podium 2015 Afgerond Ontmoetings event 2 juni bij RDM campus 98 EFRO II projectvoorstel: Proeftuin Delta Afgerond Gehonoreerd programma van Gemeente Den Haag als Innovaties Zuid-Holland nieuwe partner. 97 Innovatiedag Regiment Genietropen Voorbereiding Ontwikkelen programma. Projectleider is dagvoorzitter 96 IAHR congres Afgerond Wereldwijd wetenschappelijk congres 29/6-3/7. Vpdelta stand met innovaties en op 1/7 excursies naar FPH (>110 deelnemers) en (Waterbuffer > 110 deelnemers) 95 IQ-jaar event Afgerond Michiel van Haersma Buma op podium met showcase Waterbuffer & VPdelta 5

6 A.1 Clusterversterking (2/13) Programma s / Initiatieven Status Details 94 Bijeenkomst Rondetafel Marktbetrokkenheid (Deltacommissaris) 93 Lunch Pitches op Ministerie van Buitenlandse Zaken 92 MKB positioneren in kernteam Afgerond Afgerond Doorlopend Bijeenkomst 6/2 met koepelorganisaties Pitches van innovatieve ondernemers met SWFF financiering voor BuZa ambtenaren (8/1) 9/3 meeting met kernteam Deltatechnologie om meer MKB betrokkenheid in het kernteam te realiseren Deltatechnologie 91 Agro Show Rwanda Voorbereiding Stand VPdelta voor smart farming 90 VPdelta event Afgerond 16/4 Water Sector Markt Inkomende delegatie Roemenie Afgerond 25/3 verkenning ontwikkeling Flood Proof Roemenia 88 Waterdiner: VPdelta centraal Afgerond Diner 23/6 met vertegenwoordigers van NL watersector 87 INFRA Tech januari Afgerond Vpdelta stand met >12 startups en hun innovaties 86 Ingediend EFRO II voorstel: Proeftuin Delta Innovaties Zuid-Holland Afgerond Projectvoorstel voor realiseren meerdere proeflocaties in Zuid-Holland. Gemeente Den Haag treedt toe als partner, UvW haakt af. Project omvang < 4 miljoen Euro 85 Nederland Innoveert 13-14/3 Afgerond 2 daags event voor jongeren op RDM campus 84 Kick off bijeenkomst Blijdorp 12/2 Afgerond Persvoorlichting over watersysteem in Blijdorp 83 Samenwerking met Solidaridad Loopt Verkenning naar ketensamenwerking in Afrika 6

7 A.1 Clusterversterking (3/13) Programma s / Initiatieven Status Details 82 Broodje VP 19/2 Afgerond Netwerk ontbijt bij TNO met meer dan 30 deelnemers uit de triple helix 81 Aqua Dock event 12/3 Afgerond Meer dan 100 aantal bezoekers met interesse voor participatie in Aqua Dock 80 Pilotproject Ronde Hoep van Waternet Afgerond FPH participanten participeren in deze twee weken durende pilot 79 Climate Funds can Triple AAA our Netherlands Water Sector Afgerond Onderzoek en workshop mogelijkheden klimaatfondsen voor NL watersector 78 Hoogwateroefening Waterkracht In Afgerond FPH participanten etaleren innovaties tijdens deze oefening Venlo 77 Delegaties op Flood Proof Holland Loopt Italiaanse TV RAI (21/1), Mozambique (29/1), Belgie (3/2), Taiwanese TVBS (6/2), Algerije (25/2), EU-universities (19/3), IAHR (1/7>110) 76 Water Mondiaal Loopt Consultatie bijeenkomst internationale waterambitie 75 NKWK Afgerond Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat, startconferentie 21 april 74 Delft Global Loopt Science & Technology for Development 73 VIA Water Loopt Valorisation & Innovation in Africa; 20/3 startbijeenkomst georganiseerd met als Rolf Hut (TUD) als key-note Rolf Hut (TUD) 72 Aqua Dock event 12/2 Afgerond Informeren en betrekken ondernemers bij proeftuin Aqua Dock 71 Waterfestival Diergaarde Blijdorp Afgerond Lancering Diergaarde Blijdorp als demonstratietuin van innovatief waterbeheer met onder andere ook een educatieprogramma 70 Inventarisatie innovatieve civiele oplossingen Loopt TNO/Deltares inventariseren ism enkele publieke organisaties innovatieve oplossingen en concepten op raakvlak slappe bodem en civiele opgaves 7

8 A.1 Clusterversterking (4/13) Programma s / Initiatieven Status Details 69 Belgische delegatie op TUDelft & FPH Afgerond Delegatie uit België bezoekt de proefpolder en deelt kennis op de TUDelft 3/2 68 Ambassadeurs Receptie 2014 op de TUD 28/1 Afgerond Presentatie delta kennis tijdens borrel met 850 bezoekers (alle NL ambasssdeurs en hun netwerk) 67 Verkenning FPH III Loopt Verkenning uitbreiding en optimalisatie Flood Proof Holland, onder andere met Fugro, Deltares en IJkdijk 66 Participatie om pilot Ronde Hoep Afgerond FPH ondernemers en studenten TUD participeren in pilot project Ronde Hoep ism Waternet 65 Symposium Waterbuffer 28/10 Afgerond Voorbereiding en kennisdeling 64 Vietnam G2G Water Afgerond Vice-President Hai + (vice) ministers 63 Delegatie Myanmar naar NL Afgerond President met drie minsters bij de Maaslandkering en 2e Maasvlakte 62 Ontvangst delegatie Ministerie van Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking op TU Delft, YES!Delft en Flood Proof Holland Afgerond Experts + water startups presenteren zich aan delegatie. Delegatie luncht op Flood Proof Holland met demonstraties van ondernemers (2/7) 61 (Opening) Flood Proof Holland II Afgerond 3/7 opening met >250 bezoekers van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en > 20 ambassadeurs of hun plaatsvervangers. In Q3 totaal >500 bezoekers uit > 40 landen. 60 New Horizon Festival Afgerond Events in het kader van de Europese Nacht van de Onderzoeker (2x; Amsterdam en Rotterdam) 59 Green Deal SmartPolder Loopt UvW werkt aan een Green Deal voor energie uit het water systeem 58 Water Risk Training-Expertise Center Hedel Voorbereiding Samenwerking tussen Defensie, UvW, RWS en TUDelft om dit testcentrum op te zetten 8

9 A.1 Clusterversterking (5/13) Programma s / Initiatieven Status Details 57 Participatie in grootschalige oefeningen Voorbereiding Samenwerking met het Regiment Genietroepen in grootschalige oefening in zowel Limburg als UK in april Structurele samenwerking Defensie en TUDelft Loopt (Verkenning) verdere concretisering samenwerking op gebied van onderwijs en onderzoek 55 Water & Geld Voorbereiding In samenwerking met NWP startups matchen met mogelijke financierders 54 Samenwerking tussen PDB en CopD Afgerond Er blijkt behoefte aan betere samenwerking tussen Platform Drijvend Bouwen en Community of Practice Drijvend bouwen 53 Building with Nature workshop Afgerond In een bijeenkomst ondernemers voorlichten over kansen van Building with Nature / verkenning proeftuin Stadswerven 52 Waterbouwdag 2014 Afgerond VPdelta stand op Waterbouwdag 13 november WaterInnovatiePrijs Afgerond Initiatie bij en samenwerking met UvW, TSW en kernteam Deltatechnologie over andere opzet WaterInnovatiePrijs Conferentie Deltas in Times of Climate Change II Afgerond VPdelta stand op de beurs met 17 startups /ondernemers en hun innovatie (24/9-26/9). VPdelta team en studenten participeerden in sessies. 26/9 excursie conferentiedeelnemers naar FPH 49 Ontvangst delegatie RWS en Deltares Afgerond 16/9 25 Programmatrekkers en innovatiecoördinatoren op de proef op Flood Proof Holland 48 Symposium Genie-Waterschappen op de TUDelft en FPH Afgerond polder 3/9 Afgevaardigden van waterschappen, het Ministerie van Defensie, het Regiment Genietroepen, de TU Delft en ondernemers en bedrijven verkenden mogelijkheden en urgentie tot samenwerking. Netwerkborrel en demonstraties op Flood Proof Holland, waarbij ook DG Water en Ruimte Peter Heij aanwezig was 9

10 A.1 Clusterversterking (6/13) Programma s / Initiatieven Status Details 47 Ontvangst delegaties uit Griekenland waaronder de NL ambassadeur en summerschool IHE studenten in YES!Delft en op FPH Afgerond 2/9 Kennismaking hoe innovatieve starters binnen YES!Delft worden gefaciliteerd, met innovatieve alternatieve flexibele waterkeringen en met het belang van een proeftuin voor testen en demonstreren 46 Valorisatie Radar Onderzoek Loopt Sector brede verkenning (door AeroVision B.V.) naar mogelijkheden radar remote sensing voor agrarisch waterbeheer. In Q worden twee workshops georganiseerd 45 Digit / VPdelta bijeenkomst 30 juni 2014 Afgerond Onderzoekers/promovendi in de watersector laten kennis maken met de kansen voor ondernemen 44 UNESCO-IHE Water Sector Meets Afgerond Meet & Greet buitenlandse studenten met ondernemers uit het netwerk Future Water Leaders Market (10/4/14) 43 Leendert de Boer Polder (HH Rijnland) Voortraject Dijk buiten functie wordt in 2015 doorgebroken voor testen en onderzoek. Koppeling met starters en ondernemers 42 CIE Conferentie Afgerond Projectleider VPdelta was één van de keysprekers op slotconferentie Clean Tech Incubation Europe 41 STOWA Kennisdag onbemande vliegende objecten Afgerond STOWA en Rijkswaterstaat een themadag over het gebruik van onbemande vliegende platformen - kortweg UAV's of drones - bij de visuele inspectie van waterkeringen 40 LDE Sustainability overleg Loopt Universiteiten Leiden/Delft/Rotterdam geven gezamelijk vorm aan sustainability. Water is hier een onderdeel van 39 Conferentie Innovatie Attachees Afgerond 14/5 bij UNESCO-HE met 250 (inter)nationale waterprofessionals (triple helix partijen). Input leveren op programma, Projectleider VPdelta & SmartPolder op podium. Delegatie ontvangst op FPH 10

11 A.1 Clusterversterking (7/13) Programma s / Initiatieven Status Details 38 Visit Myanmar met minister Schultz Afgerond High level vertegenwoordigers triple helix partijen werken samen in Myanmar 37 Samenwerking met Multi Functionele Loopt Leveren cursus ondernemen, bezoek FPH en kennisdeling Dijken (MFFD) 36 Ontwikkelen MKB lijst Loopt Met Kernteam en TKI ontwikkelen van een overzicht van MKB-ers in de Deltatechnologie 35 3Di lancering Afgerond Lanceringsevent, VPdelta spreektijd & stand 34 NSO Roadmaps for Water Management Loopt Werkgroep onder Netherlands Space Office 33 STOWA Kennisdag Waterkeringen Afgerond VPdelta stand met ondernemers & innovaties op event in de Arnhem Zoo 32 Ontvangen buitenlandse delegaties (waaronder Peru en Kenia) Afgerond Peru ambieert structurele samenwerking met de regio voor deltavraagstukken 31 Nuffic jaarcongres Afgerond Programmamanager VPdelta als Keynote speaker 30 Bijeenkomst MIT & TKI regeling voor MKB-ers Afgerond In samenwerking met RVO en Kernteam Deltatechnologie bijeenkomst (27/3) georganiseerd om nieuwe MIT & TKI regeling toe te lichten 29 Innovatie Estafette Afgerond Presentatie Waterlab, actieve deelname bij verschillende stands en workshops 28 Waterbouwdag 2013 Afgerond VPdelta stand met ondernemers en innovaties op de Waterbouwdag in de Doelen Rotterdam 27 Waterdiner Afgerond Diner met vertegenwoordigers uit de gehele Nederlandse Watersector 26 Ambassadeurs conferentie Afgerond Receptie met alle NL ambassadeurs 11

12 A.1 Clusterversterking (8/13) Programma s / Initiatieven Status Details 25 International Water Week (IWW) Afgerond 4 dagen actieve deelname aan inhoudelijke programma 24 Aquatech Afgerond VPdelta stand met ondernemers en innovaties op de Aquatech tijdens de International Water Week in Amsterdam in november + een excursie met conferentiedeelnemers naar onder ander Flood Proof Holland 23 Afstemming innovatieagenda Loopt Waterschappen ambiëren een meer gezamenlijke innovatie agenda. waterschappen 22 Innovatieagenda van het Afgerond VPdelta adviseert vanuit haar ervaring en kennis van partijen in het veld Deltaprogramma 21 IJkdijk / Floodcontrol2100 Loopt Deelname high-level meetings follow-up IJkdijk & FloodControl 20 Adviseren Kernteam Deltatechnologie (Topsector Water) 19 Bijeenkomst organiseren in samenwerking met Syntens 18 Deelname aan matchmaking event (Topsector Water) Loopt Afgerond Afgerond Presentatie VPdelta en advies richting kernteam met behoeftes kennisinstellingen, ondernemers en lokale overheden om innovaties te realiseren Expliciet delen van ervaring, expertise en netwerk van Syntens met starters VPdelta Topsector Water organiseert 16 oktober matchmaking event. VPdelta is hierbij aanwezig en kan mogelijk de daar ontstane allianties ondersteunen VPdelta levert vanuit haar ervaring met de praktijk input 17 Bijdrage leveren aan het Afgerond Innovatiecontract Topsector Water 16 Flood Proof Holland II Afgerond Opschaling met nieuwe commerciële partners, realiseren Civiel-Militaire samenwerking en organiseren event op 3 juli 12

13 A.1 Clusterversterking (9/13) Programma s / Initiatieven Status Details 15 VIA Water overleg Loopt Fonds voor Waterinnovaties in Afrika 14 Website Loopt Lancering september: activiteiten, nieuws, contact 13 Waterdebat Afgerond Deelname aan jaarlijks Waterdebat met Kamerleden & watersector 12 Wereldbank (WB) Loopt Afstemming met WB delegatie over meer betrokkenheid NL watersector in WB-projecten 11 Stichting Wateropleidingen Loopt Samenwerking op internationale ambities onder andere door middel van Wetskills Programma 10 Zaken doen in het Zuiden (VNO-NCW) Afgerond Deelname van ondernemers en kennisinstellingen tijdens seminar 9 Opening Flood Proof Holland Gerealiseerd Zichtbaarheid en exposure 8 Bijeenkomsten versterking innovatieinitiatieven deltatechnologie Loopt Kernteam Deltatechnologie, Taskforce Deltatechnologie, MKB loket, Proeftuin NL, Netwerk Deltatechnologie, Netwerkgroep en Werkgroep Innovatieversnelling Deltabouwers, Water Governance Centre, CTD, Corporate Innovatieprogramma Rijkswaterstaat, Innovatieplatform Waterschappen, TIC Delft 7 Waterdiner 19/6 Afgerond Diner met vertegenwoordigers uit de gehele Nederlandse Watersector 6 Stowa Loopt Planvorming voor Projecten afstemming Stowa / VPdelta 5 Clean Tech Delta (CTD) Loopt Afstemming op projectniveau 4 Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden en betrokken bij thematafels: Buitendijks Ontwikkelen & Energie en Water Loopt Samenwerking rondom kansen in de markt en voorbereiding Deltacongres in november Proeftuin NL Loopt Afstemming op projectniveau en gezamenlijke kansen determineren 2 Topsector Water Loopt Afstemming, agenda beïnvloeding, gezamenlijke buitenlandse missies met Ministerie I&M en delegatie NL sector & inzet op instrumentarium 1 Netherlands Water Partnership (NWP) Loopt Afstemming & gezamenlijk oppakken van initiatieven 13

14 A1: Clusterversterking: Onderwijs Praktijk (10/13) Om de link tussen onderwijsinstituten en arbeidsmarkt te versterken, zijn zowel enkele initiatieven in gang gezet als stageplaatsen op (internationale) projecten georganiseerd. Initiatieven onderwijs versterking: link met praktijk Status Toelichting 30 YEP professional aangevraagd Loopt Young Expert voor Myanmar 29 HVA studenten Loopt Studenten koppelen aan starters 28 Wetskills Roemenie Afgerond 2 studententeams FloodManagement & Flash Flood/Drought Measures 27 Docenten Wedstrijd TAHMO Loopt Docenten delen lespakketten over weer & klimaat. Winnende school heeft een TAHMO weerstation en lespakket gewonnen 26 NL-innoveert Afgerond Stand en podiumbijdrage op bijeenkomst voor jongeren op RDM uurs challenge fase 2 Loopt 3 teams werken business case uit voor Indonesie 24 HR studenten bedenken concepten voor Hout dock Loopt Studenten ontwikkelen product markt combinaties 14

15 A1: Clusterversterking: Onderwijs Praktijk (11/13) Initiatieven onderwijs versterking: link met praktijk Status Toelichting 23 Drijvende Waterzuivering op Aqua Dock Loopt Ontwikkeling van drijvende afvalwaterzuiveringen uurs Challange Afgerond Drijvende objecten ontwikkelen op RDM (21 & 22 maart) 21 Nyenrode studenten project met TuBeBarrier Loopt Marktverkenning en businessplan ontwikkelen 20 Junior Delft Loopt Programma voor briljante VWO scholieren op water 19 BMC workshop Gerealiseerd Ondernemers en studenten TUD ontwikkelen samen business cases 18 Samenwerking met Academie van Bouwkunde Loopt Samenwerking met HRO RDM werf verkennen 17 HvA studenten bezoeken FPH & VPdelta 10/12 Gerealiseerd 20 studenten van minor Sustainable Leadership & Entrepreneurship 16 TAHMO School 2 School onderwijs ontwikkelen Loopt Onderwijsprogramma tussen scholen in NL en in Afrika. Stations in Ghana en Kenya geplaatst 15 Pressure Cooker Diergaarde Blijdorp Afgerond In samen werking met WaterConnects voor Jong afgestudeerden; 12 deelnemers 14 Projectgroep HvA studenten werken voor FPH ondernemers Loopt Projectgroep ontwikkelt guerilla marketing draaiboeken voor FPH ondernemers 13 JMP project Industrieel Ontwerpen ism Flexbase Loopt 4 studenten 5 maanden ontwerpproject in Bangladesh & Filipijnen 12 Projectmanagement HRO Loopt 3 praktijk cases voor 1e jaars 15

16 A1: Clusterversterking: Onderwijs Praktijk (12/13) Initiatieven onderwijs versterking: link met praktijk Status Toelichting 11 Onderwijsmodule Blijdorp Loopt Onderwijsmodule over het watersysteem Blijdorp 10 2 scholieren profielwerkstukken op FPH Loopt Profielwerkstuk over tijdelijke waterkeringen 9 Floating City App Gestopt Koppelen studenten aan Waterstudio 8 Drijvend Groen Loopt Studenten kennis laten maken met ontwerpen, prototypen & bouwen van drijvende groen objecten 7 Xcursie of Xperience tijdens Wereld Water College 12/11 Afgerond 1000 scholieren & 600 studenten uit NL bezoeken Delft voor een waterdag ; ook op Flood Proof Holland vindt een excursie plaats 6 Waterlab in het Science Center Loopt Locatie waar onderwijsprogramma s voor primair/voortgezet onderwijs en/of burgerparticipatie rondom waterbeheersaspecten samen komen. Kick-off primair onderwijs 29/10 5 Loopt Platform voor havo/vwo leerlingen voor een profielwerkstuk rondom water. Deelnemer geworden 4 Geofort Gerealiseerd Drijvend eiland waar scholieren kennis maken met watermanagement 3 HRO TU Delft samenwerking; onderwijsprogramma Loopt 2 Afstudeertraject met CITG, een ondernemer, HBR en Rotterdam 1 Testen door studenten (bachelor eindproject) TUD op Flood Proof Holland, ism ondernemers en STOWA Loopt Loopt (3 e batch) Consortium gevormd, studenten hebben al gerekend binnen curriculum, afstudeerder start in september Tests met keringen vanuit studentprojecten + metingen tijdens vak CT3000 (200 1 e jaars studenten Watermanagement) 16

17 A1: Clusterversterking: Onderwijs Praktijk (13/13) Stageplaatsen / Fellowships / Trainees / etc Status Toelichting 7 5 EMMA fellowships Voorbereiding for young professionals from Vietnam and Myanmar 6 Flexbase Voorbereiding Studenten team naar Bangladesh en Filipijnen 5 Houtdock (voorheen ontwateringsplaat) Loopt Studenten koppelen voor stages 4 Floating City app Loopt Studenten koppelen voor stages 3 Blijdorp 6 trainees, 4 stagiairs Loopt Trainees hebben eerste deel opdracht gedaan, nu zijn 3 stagiairs aan de slag 2 Stages internationale projecten: Bangkok, Hanoi, Hue, Mekong Delta, Myanmar, Bangladesh, Vietnam, Filipijnen, Kenia Loopt > 40 (betaalde) internationale stageplaatsen 1 Shell & Myanmar en 2 Vietnamezen op het Zandmotor-concept Loopt 4 PhD trajecten 17

18 A.2 Projectontwikkeling; innovatiefunnel (1/15) Projectenontwikkeling vindt plaats via onderstaande innovatiefunnel. De portfolio bestaat inmiddels uit meer dan 140 unieke trajecten. Individuele trajecten doorlopen meestal de verschillende stadia van de innovatiefunnel. Ze komen binnen als lead of request. VPdelta ondersteunt vervolgens de projectleider in het verder brengen van trajecten naar volgende fases. Hieronder de funnel aan het eind van Q4. De getallen zijn anders dan in dia 4 aangezien die getallen cumulatief zijn. Lead Innovatieve projectideeën aangedragen door partners of derden Request Concreter uitgewerkte leads met partnerorganisatie commitment Match Uitgewerkte projectvoorstellen met naast commitment van (een) VPdelta partner(s) ook commitment van (een) externe partij(en) Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Leads Requests Matches Projects Q4 Q2 Afgeronde Projects Project Projecten die lopen en tot een projectresultaat komen In dit logboek vindt u op de volgende pagina s een overzicht van ons huidige portfolio. Bij de Projects is een onderverdeling gemaakt naar lopende en gerealiseerde projecten. 18

19 A.2 Projectontwikkeling: leads (2/15) 2 nieuwe leads binnengekomen in Q1 en Q2 Projectnaam Betrokkenen Toelichting 84 Haringvliet Spuimond: participatief dijkversterking en vergroening TU Delft Participatieve gebiedsinrichting voor regionale dijkversterking 83 Groene Vestibules Wolbert van Dijk Vergroening op particulier en publieke gronden voor klimaatadapatie; hemelwater en warmte 82 andere leads in de portfolio sinds Q4 Leads 19

20 A.2 Projectontwikkeling: requests (3/15) 5 nieuwe requests ontwikkelt in Q1 en Q2 Projectnaam Betrokkenen Toelichting 24 NWO GCP-call: Food & Business Global TUD / WUR Consortiumvorming Challenge Programme 23 Pang Liang Sluices NL ingenieursbureaus / TUD Sluizenproject 22 Mobile Crowd Hoekse Waard MWM / Zuidhollands Sensing waterkwaliteit Landschap / HHSK / TUD 21 Buffer Klinker Bufferklinker / R dam Klimaatadaptieve steen in ZoHo 20 Living Pavement Vincent Wittenburg / R dam Klimaatadaptieve steen in ZoHo 19 requests in portfolio sinds Q4 Projectnaam Betrokkenen Toelichting 19 Innovatieve duiker vervanging Woerden / Rotterdam / TNO / Deltares Woerden heeft een concrete duiker die in 2015 vervangen gaat worden en waar ruimte is voor innovatie 18 Proeftuin overgangsconstructies Woerden / Deltares / TNO Woerden wil een weg die gerenoveerd wordt beschikbaar stellen voor innovatieve overgangsconstructies 17 Blue Revolution IQ / Deltasync / Algae Food & Pilot project op Aqua Dock Fuel 16 Copas TUD / Shore Sediment Scanner, ingediend bij ERC 15 Golfgoot Botanische tuin TUD Buiten golfgoot 14 Klimaat Straat Delft, Rotterdam Klimaatadaptieve straat in Delft en Rotterdam Request 20

21 A.2 Projectontwikkeling: requests (4/15) Projectnaam Betrokkenen Toelichting 13 LAB op straat van de toekomst Rotterdam / MKB-ers Showcase oplossingen straatinrichting 12 Deep artic water Diverse MKB-ers Projectmanagement kassen op groot open water 11 CrowdSense TUDelft / Hague Security Delta Social media gebruiken om wateroverlast te analyseren 10 Skydowser TU Delft Combinatie van Sensor en Drone om effectief water te kunnen meten 9 Evacuatie app HKV / TUD / Min I&M / App voor realtime info in rampgebieden Dordrecht 8 Bagger op land met Olivijn VDijk / Deltares Nieuwe business case Olivijn via bagger 7 Duiker met dekplaat HHSK / Grontmij / Deltares / TUD Second opinion mbt schuifbelasting van een innovatieve dekplaat 6 Waterbuffer HHD / MKB / KWR / Zoetwaterbellen/buffers onder de grond Deltares 5 Circulaire irrigatie Dutch Inco Agency Bewateringssysteem voor kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden 4 Tube Barrier VAK woondesign BV Innovatieve tijdelijke waterkering 3 Mobile Watermanagement TUD / starter / HHD Slim irrigatiebeheer (internationaal) 2 Mobile Watermanagement Peilschaal TUD / starter / HHD Waterstanden meten via smartphone 1 Scholieren wetenschapp TUD / Deltares / HHSK / HHD App voor scholieren als onderzoekers Request 21

22 A.2 Projectontwikkeling: matches (5/15) 8 nieuwe matches ontwikkelt in Q1 en Q2 Projectnaam Betrokkenen Toelichting 27 Nuffic Niche Rwanda BMB / Mott McDonald / MSM Voorstel voor capaciteitsopbouw / Stellenbosch University / Q- Point / VHL / DLV Plant 26 Swiss Resources Award TAHMO / Aurea Imaging Voorstel voor social entrepreneurship in Rwanda 25 Interreg Recycled Park Recylced Park Voorstel voor Plastic afval ophalen uit Maas (R dam), Schelde (Vlaanderen) Theems (Engeland) 2e ronde 24 G4AW proposal Rwanda TUD / Arce Insurance / Smart Information Service for Rwandese Farmers innovatieve bedrijven 23 SWFF: Integrated Climate and Crop TUD / TAHMO / Farmerline (derde ronde) Monitoring to Improve 22 Horizon2020 DSR 09 TUD / HKV / FPH / ea Ontwikkelen van een trainingscentrum voor beheers en plannings maatregelen en een certificerings methodiek om maatregelen te beoordelen 21 Urbanizing Delta s of the World: Pressure Cooking Dutch Water Governance TUD / DeltaSync / Flexbase / BAM / SLAMdam / TubeBarrier / GSB To develop Dutch technical innovation in temporary flood risk protection into locally appropriate and marketable solutions in Bangladesh (tweede ronde) 20 Urbanizing Delta s of the World: Leapfrogging delta degradation in Myanmar TUD/ Building with Nature / NLs bedrijfsleven / Shore / Boskalis Boost collaborative business opportunities of innovative startups in space and land born delta acquisition and established companies in delta technology by developing data intensive, action oriented products in support of sustainable delta development (tweede ronde) Match 22

23 A.2 Projectontwikkeling: matches (6/15) Reeds 19 matches in portfolio sinds Q4 Projectnaam Betrokkenen Toelichting 19 Kadevergroening Rotterdam / HBR / GSB / Hillblock Ondernemers hun innovatie voor kadevegroening showen op proefvakken bij Heijplaat 18 Pilot study in the Red River basin IsardSAT + TU Delft Flood Mapping with different RS methods Hydrology-TEPThematic Exploitation Platform 17 Opvang Hemelwater Field Factors / TSCI Drainage systeem; projectvoorstel voor call creative industry 16 CGIAR: Developing an Impact Assessment Framework Deltares / TUD / NUS / Myanmar partners Framework to support sustainable decision making in the Salween river 15 Lowcost drijvende woning Flexbase / Vedder / RVO Demonstratieproject in Indonesie 14 H2020: citizen science TAHMO/UNESCO-IHE/TUD/ H2020 Citizen Observatory voor Afrika; voorstel Hydrologic/IICD/Tygron ingediend; 2e ronde 13 Lowcost Drijvende Woning Flexbase / Bartels & Vedder Drijvende woning voor 10/week in Filipijnen Match 23

24 A.2 Projectontwikkeling: matches (7/15) Projectnaam Betrokkenen Toelichting 12 NWO voorstel Smart Polder IF Technology / TUD Voorstel voor een onderzoek SmartPolder concept 11 Smart Soils Van Dijk / Deltares Slimme Bacteriën 10 Dijksteen optimalisatie Holcim Kustbeschermingsbekleding 9 Drijvend bouwen Dordrecht / Deltasync Voortraject uitgave kavels 8 Proefpolder Innovatieve Waterkeringen in Roemenie TU Delft / BAM / GSB / Vakwoondesign / BFDS Projectvoorstel ontwikkeling proefpolder in Roemenië. Niet gehonoreerd; doorstart 7 Samenwerkende ingenieursbureaus TNO / Delft / Rotterdam Gezamenlijke vraagstukken oppakken 6 Overgangsconstructies Deltares / TNO / HHSK / PZH / PNH / Delft / Proeftuin voor overgangsconstructies Woerden 5 Beperken baggeraanwas HHSK / HHD / HHRijnland / HH Rivieren Aanpassing aan begin van de keten 4 Duikervervanging HHSK / Rotterdam / Deltares / TU Delft / Slimme duikervervanging of reparatie Woerden 3 Proeftuin Lichtgewicht Weg TNO / Rotterdam / HHSK Innovatieve weg met geïntegreerde waterberging en leidingen 2 Domus-η TUD / Delft / TNO / HHD / UNESCO-IHE / Warmtewisselsysteem op grachten Witteveen / starter 1 Urbanizing Delta in Vietnam Boskalis / TUD / Deltares / Building with Nature Joint Development of NWO proposal; niet gehonoreerd Match 24

25 A.2 Projectontwikkeling: projects (8/15) 9 nieuw projecten gestart in Q1 en Q2 Projectnaam Betrokkenen Toelichting 69 Proeftuin Delta Innovaties Zuid- Holland TUD / IQ / Delft / Den Haag / D drecht / R dam / Deltares / TNO / HRO / UNESCO IHE / HHD / HHSK / PZH 68 Sittaung: Bago project MWM / TUD / andere innovatieve monitoring bedrijven EFRO II programma. Doorlooptijd 01/01/16 31/12/2019 Bago-Sittaung Canal Integrated Water System Data Collection, Monitoring and Capacity Building Project voor capaciteitsopbouw 67 NUFFIC NICHE Myanmar UNESCO-IHE / TUD / Deltares en NL ingenieursbureaus / startups 66 Drijvende wijk Flexbase / Woerden Onderzoek naar voor-/nadelen drijvende wijk ten opzichte van traditionele wijk 65 Young Professionals Programm (YPP) UNESCO-IHE / TUD / WRTC Project van 1 jaar voor learning-by-doing Myanmar 64 Hout dock TNO / HBR / meerdere MKB-ers Verlengen levensduur houtconstructies + protyping in Aqua Dock 63 Inventarisatie civiele oplossingen TNO / Deltares / Rotterdam / Woerden Inventariseren innovatieve concepten en oplossingen voor onder andere duikers en overgangsconstructies 62 Rain(a)way Rotterdam / Dekker Waterberging in straatsteen 61 Bouwen op Water Flexbase / Metabolic / TUD JMP project met Flexbase en Metabolic in Filipijnen en Bangladesh Projects 25

26 A.2 Projectontwikkeling: projects (9/15) Reeds 60 projecten in portfolio sinds Q4 Projectnaam Betrokkenen Toelichting 60 Waterbergende kassen HHD / HKDHV / UvW / TKI / RWS WaterInnovatiePrijs winnaar; waterberging op kasdaken 59 Composiet Fibercore-Europe / UvW / TKI / RWS WaterInnovatiePrijs winnaar; composiet voor infra constructies en kunstwerken 58 Poepfabriek HHNK / UvW / TKI / RWS WaterInnovatiePrijs winnaar; educatie traject 57 ICZM Indonesië IHE / TUD / Deltares / HZ Consortiumvorming, proposal preparation, vervalt 56 CGIAR: WLE Greater Mekong call: Capacity building in Myanmar UNESCO-IHE / TUD / IUCN / Myanmar partners Professional development to improve water governance, management and monitoring Irrawaddy river basin 55 CGIAR: WLE Greater Mekong call: Water Accounting Red River TUD, FutereWater, UNESCO-IHE, Vietnamese partners Rode Rivier gebied; nieuwe methodiek ontwikkelen voor waterbalans mbv Remote Sensing 54 Red River PvW TUD / HKV / Futurewater / Vinwater Ontwikkelen IWRM instrumentarium 53 Roof Flood Box Dakdokters / Bos Watertechniek / R&D Volautomatische afvoerregelaar TUD / RVO hemelwater 52 Dijkdoorgang / Coupure Blockit / Hydroton / RVO R&D hydrolische coupure Projects 26