Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2"

Transcriptie

1 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstellingen 3 2 Voortgang subdoelstellingen Subdoelstelling Transportmiddel Logistiek inzet vervoermiddel Subdoelstelling Transportmiddel - Keuze vervoermiddel Subdoelstelling Transportmiddel Het nieuwe rijden Subdoelstelling Transportmiddel Vervanging vervoermiddel Subdoelstelling Transportmiddel Best Beschikbare Techniek Subdoelstelling Energie kantoor/gas bedrijf Onderzoek duurzame energie Subdoelstelling Energie kantoor Good housekeeping Subdoelstelling ketenanalyse beton 11 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /11

3 1 Inleiding Twee maal per jaar voert Cnossen Infra B.V. een review uit m.b.t. de CO 2 -reductiedoelstellingen. Tijdens deze halfjaarlijkse audits worden alle genoemde maatregelen gecheckt aan de hand van constateringen en Kritische Prestatie Indicatoren. Dit document beschrijft de review van de eerste helft van Deze review is uitgevoerd op 21 augustus 2014 door MT team van Cnossen Infra en de gegevens zijn uitgezocht door de stagiairs Allard en Christiaan in april (NOTE: de eerste review is vastgelegd op document 3.B.1_2; dit document is vanaf niveau 5 vervangen door dit onderliggende document 5.B.1_1 Review CO 2 doelstellingen. In document 5.B.1_2 Behalen doelstellingen wordt aangegeven of doelstellingen wel/niet zijn behaald Doelstellingen Cnossen Infra heeft in het tweede kwartaal 2013 de volgende reductiedoelstellingen opgesteld. Deze doelstellingen hebben betrekking op scope 1 en scope 2 van de CO 2 footprint van Cnossen Infra. Scope 1 & 2 doelstellingen Cnossen Infra Cnossen Infra wil in 2015: 5% minder CO 2 uitstoten dan in 2012*. Cnossen Infra wil in 2020: 10% minder CO 2 uitstoten dan in *2012 was het aantal FTE 20, de emissie in 2012 was 212,687 ton CO2, dit is 10,634 ton Co 2 per FTE. In 2013 is veel gebruik gemaakt van tijdelijke inleners/uitzendkrachten en hiermee gaan we door in Hierdoor is de berekening CO 2 /FTE van 2012 niet de juiste meetfactor voor de komende jaren en is gekozen voor een berekening op basis van omzet Totaal scope 1 en kg/co Totaal scope 1 en kg/co 2 Dit is een toename van kg/co Percentage verandering Omzet ,00 % CO2 uitstoot in kgs ,07 % CO2 uitstoot per euro omzet 0,0493 0, ,23 % Scope 3 doelstelling Cnossen Infra B.V. Cnossen Infra wil in 2020: 5% minder indirecte CO2 uitstoten dan in 2013**. ** Deze doelstelling is gerelateerd aan de omzet. 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /11

4 2 Voortgang subdoelstellingen De genoemde kwantitatieve doelstellingen zijn exclusief de subdoelstellingen waarna nog onderzoek moet worden verricht. Subdoelstellingen worden d.m.v. de leidraad CO 2 Maatregel Matrix in dit hoofdstuk nader gespecificeerd. Deze leidraad is digitaal te vinden in het KAM systeem/co 2.. Na de genoemde subdoelstellingen volgen de te nemen maatregelen en vervolgens de voortgang Subdoelstelling Transportmiddel Logistiek inzet vervoermiddel Cnossen Infra reduceert in 2020 de CO 2 uitstoot Logistiek met 2,68% van de totale CO 2 uitstoot t.o.v Maatregelen: Rittenplanning verbeteren Planning inzet bedrijfsauto s Actie 1: uitvoerdersoverleg bespreken Actie 2: overleg medewerkers Actie 3: planning projecten Actie 4: planning materialen Actie 5: overleggen Mach-Straat Actie 6: overleggen Boels Verantwoordelijke Tjitte Bonnema Oktober 2013 Okt./Nov blijvend blijvend November 2013 November 2014 Middelen Tijd extra: planning CI planning Mach-Straat planning Boels Reductie 5,706 ton CO 2 op brandstof diesel per jaar vanaf 2014 t.o.v bij omzet ,- Actie 1 t/m 5 is uitgevoerd. Actie 6 Reductie nog niet meetbaar, er wordt wel aan gewerkt. Carpoolen komt steeds meer voor. Bewustzijn verhogen hierin. Voortgang 2014/08: Actie 6: gezien de hoeveelheid, de grootte en afstand van de huidige projecten is overleg met Boels nu niet zinvol. Proberen dit per project nu te bekijken. 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /11

5 2.2. Subdoelstelling Transportmiddel - Keuze vervoermiddel Cnossen Infra reduceert de CO 2 uitstoot Keuze vervoermiddel met 1,53% van de totale CO 2 uitstoot. Maatregelen - Caddy meer inzetten versus bus - Bus met aanhanger meer inzetten versus vrachtauto - Meer inzet van combinatievrachten dieplader Machstraat/Boels Maatregelen: Caddy meer inzetten versus bus Bus met aanhanger meer inzetten versus vrachtauto Meer inzet van combinatievrachten dieplader Machstraat/Boels Actie 1: uitvoerdersoverleg bespreken Actie 2: overleg medewerkers Actie 3: planning projecten Actie 3: planning materialen Actie 4: overleggen Mach-Straat Oktober 2013 Okt./Nov blijvend blijvend November 2013 Verantwoordelijke Middelen Tjitte Bonnema Tijd extra: planning projecten materialen Reductie 3,250 ton CO 2 uitstoot op brandstof diesel per jaar vanaf 2014 t.o.v bij omzet ,- Voortgang 2014/03 - Combinatievrachten dieplader meer aandacht naarmate projecten vorderen. - Lastig om van mijn auto te wisselen met collega>> toolbox. - Voorbeeld: gereedschap verminderen bij medewerker nu geen bus, maar in een Caddy. 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /11

6 2.3. Subdoelstelling Transportmiddel Het nieuwe rijden Cnossen Infra reduceert de CO 2 uitstoot Zuiniger rijden met 1,55% van de totale Co 2 uitstoot. Maatregel: Cursus: het nieuwe rijden aanbieden Verantwoordelijke Middelen Actie 1: opleiders benaderen offerte aanvragen Actie 2: lijst cursisten samenstellen, ook inleners Actie 3: dag inplannen Actie 4: medewerkers informeren Actie 5: na half jaar evalueren Actie 6: na twee jaar herhalen Idserd Hibma 1.500,00 per cursus Nov./Dec Nov./Dec Jan./Febr Dec /Jan 2015 September 2015 Jan./Febr Reductie 3,291 ton CO 2 op brandstof diesel per jaar vanaf 2015 uitstoot t.o.v bij omzet ,- - In januari 2014 zijn alle kilometerstanden van de auto s genoteerd : - De auto s hebben geen vaste bestuurder meer, er wordt gekeken naar: - afstand project - mee te nemen collega s en in relatie tot afstand - mee te nemen materialen en/of aanhangwagen 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /11

7 2.4. Subdoelstelling Transportmiddel Vervanging vervoermiddel Cnossen Infra reduceert de CO 2 uitstoot Vervanging voermiddel met n.n.b. Maatregelen: Diesel Caddy >> aardgas Caddy Diesel bus >> aardgas bus Diesel auto >> hybride / elektrisch Actie 1: stagiair onderzoek Actie 2: evalueren onderzoek Actie 3: acties definiëren Actie 4 Actie 5 Verantwoordelijke Idserd Hibma Vanaf Okt Middelen 200,00 per maand stagiair - tijd Idserd begeleiden. Brandstof diesel lager vs aardgas hoger. Na onderzoek en vastleggen maatregelen, wordt vastgesteld ton CO2 uitstoot op brandstof diesel (let wel: aardgas +/+) - Twee dieselauto s zijn begin 2014 vervangen door twee Aardgas Caddy s 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /11

8 2.5. Subdoelstelling Transportmiddel Best Beschikbare Techniek Cnossen Infra reduceert de CO 2 uitstoot Best Beschikbare Techniek met n.n.b. Maatregel: Onderzoek naar de mogelijkheden: Startstop bedrijfsauto s aanbrengen Startstop Betsypompen aanbrengen Proef inzetten CNG-diesel Actie 1: onderzoeken start/stop Actie 2: met leveranciers overleggen Actie 3: onderzoek evalueren Actie 4: test proto typen Actie 5: evaluatie Actie 6: onderzoek toepasbaarheid dieselblending (Bi-fuel CNG/diesel) Actie 7: inbouwen geschikte auto-praktijkproef Verantwoordelijke Harm van der Wiel Vanaf Okt Vanaf Okt Vanaf Okt Middelen Minimaal ,00 Na onderzoek en vastleggen maatregelen, wordt vastgesteld. - Actie 1: Startstop bedrijfsauto s kosten nog te hoog>>software 1 keer ingebracht in auto ingebracht >> kan het er niet uit. Voorlopig uitgesteld. - Actie 2, 3 en 4: Startstop klokschakelaars worden per in twee Betsypompen geplaatst. Actie 5: : proef verloopt prima! Voeler in alle Betsypompen aanwezig, medewerkers weten hoe hier mee om te gaan. Hiervoor is een bijeenkomst geweest. - Actie 6: Proef CNG-diesel brandstof systeem; kosten hiervoor te hoog. 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /11

9 2.6. Subdoelstelling Energie kantoor/gas bedrijf Onderzoek duurzame energie Cnossen Infra reduceert de CO 2 uitstoot Onderzoek duurzame energie met n.n.b. Maatregel: Onderzoek naar de mogelijkheden: Eigen groene energie: wind, water of zon Inkoop groene stroom; opgewekt in Nederland Eigen aardgas vulpunt; t.b.v. transportmiddelen Inkoop groen gas Actie 1: stagiair onderzoeken Actie 2: onderzoek evalueren Actie 3: keuze maken subsidie aanvragen Actie 4: keuze uitvoeren Actie 5: evalueren na 1 jaar Vanaf Okt Verantwoordelijke Harm van der Wiel Middelen Min ,00 Na onderzoek en vastleggen maatregelen, wordt vastgesteld. - Actie 1: Idserd stelt planning maart 2014 op i.o. met stagiairs; zij gaan bovenstaand onderzoeken, waarna een beslissing wordt genomen. 2014/08: - Actie 2: gegevens zijn inzichtelijk. Investeringen zijn hoog, keuze hierin maken wordt nog tot nader orde uitgesteld. Target 2013 Realisatie Na onderzoek 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /11

10 2.7. Subdoelstelling Energie kantoor Good housekeeping Cnossen Infra reduceert de CO 2 uitstoot Good housekeeping met n.n.b. Maatregelen: Thermostaat App instellen Hergebruik warmte server-ruimte Warmte-gordijn showroom huurder Deuren dicht >> tocht portaal Loods deuren dicht Thuis werken Actie 1: Thermostaat app instellen - aanvragen Actie 2: Server-ruimte deur open herfst-wintervoorjaar Actie 3: Bord Deuren dicht ophangen tijdens herfst-winter-voorjaar Actie 4: Standaard loods deuren dicht Actie 5: Offertes leveranciers warmte-gordijn LED verlichting Actie 6: Keuzes offerte maken plaatsen Jan.2014 Okt- Maart jaarlijks Okt-Maart jaarlijks Blijvend Sept Okt Verantwoordelijke Harm van der Wiel Middelen 2.000,00 Reductie 550 kg CO2 uitstoot elektriciteit totaal in 2020 t.o.v bij elektriciteit kg CO 2 - Actie 1: Thermostaat App >> Harm mee bezig zomerprogramma - Actie 2: gereed. Iedere dag wordt server ruimte deur open gezet. - Actie 3: gereed. - Actie 4: blijft. Loods deuren dicht. - Actie 5: gewijzigd, nu gereed. Warmte-gordijn showroom: offerte hiervoor is ontvangen, kosten te hoog. In overleg met huurder is de tijd van de deuropening aangepast. Tevens vloerverwarming aangepast. - Actie 5-6: LED verlichting wordt onderzocht. 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /11

11 Voor niveau 5 wordt, naar aanleiding van de ketenanalyse, een nieuwe doelstelling geformuleerd Subdoelstelling ketenanalyse beton Cnossen Infra reduceert de CO 2 uitstoot in de keten m.b.t. de ketenanalyse beton Maatregel: Halveren van de transportafstand. Het inzetten van zuinigere vervoersmiddelen. Drogingsproces optimaliseren, waardoor het gasverbruik afneemt. Actie 1: Met leveranciers afstemmen mogelijkheden verkorten leverafstanden Actie 2: Met leveranciers afstemmen mogelijkheden tot (nieuwe) aanschaf zuinige vervoersmiddelen Actie 3: Met betonproducent afstemmen Dec Dec Dec aanpassing productieproces Verantwoordelijke Harm van der Wiel Middelen Later te bepalen na overleg met Kijlstra en leveranciers. Voorlopig vastgesteld; aanpassen na overleg met leveranciers. Cnossen Infra reduceert in 2020 de indirecte CO2 uitstoot Ketenanalyse beton met 5% van de totale CO2 uitstoot van 2013 omzet ,- 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /11

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (23-09-2014) 1/12 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Voortgang CO 2 -reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2. Ondertekend voor akkoord: Naam:

Voortgang CO 2 -reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2. Ondertekend voor akkoord: Naam: Voortgang CO 2 -reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Ondertekend voor akkoord: Naam: Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Voortgang subdoelstellingen 4 2.1 Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Voortgang CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Halfjaarlijkse publicatie januari t/m juni 2013. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2017

CO2 reductiedoelstellingen 2017 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Doc.naam: Rapport EXTERN CO 2 -systeem (periode 1 e helft 2014) 2014 H1 Datum: 20-11-2014 Pagina: 1 van 10

Doc.naam: Rapport EXTERN CO 2 -systeem (periode 1 e helft 2014) 2014 H1 Datum: 20-11-2014 Pagina: 1 van 10 Pagina: 1 van 10 Rapport EXTERN CO 2 -systeem Is rapport m.b.t.: Rapportage emissie inventaris (conform ISO 14064-1), CO 2 -footprint Plan van aanpak CO 2 -reductiedoelstellingen en maatregelen Rapportage

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1

CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011 CO2-Reductieplan Klaver Infratechniek B.V. Versie 1.1 28 november 2011 Techniek voor en door de mens Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Energie en CO2 Reductie scope 1... 4 1.1 Wagenpark en brandstof... 4

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar

Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar Pagina: 1 van 11 Rapport EXTERN CO 2 -systeem jaar Is rapport m.b.t.: Rapportage emissie inventaris (conform ISO 14064-1), CO 2 -footprint Plan van aanpak CO 2 -reductiedoelstellingen en maatregelen Rapportage

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

CO2 reductiebeleid en doelstelling 2011-2012

CO2 reductiebeleid en doelstelling 2011-2012 CO2 reductiebeleid en doelstelling 2011-2012 Opsteller : R.J.W. Martinus Functie : Datum : 04 oktober 2012 Document : KAM2012.05.001 Versie : 1.2 Inhoudsopgave 1.0 Het CO 2 reductiebeleid van ons bedrijf...

Nadere informatie