word regisseur van je eigen carrière Verrijk jezelf met het Loopbaanfonds Theater

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "word regisseur van je eigen carrière Verrijk jezelf met het Loopbaanfonds Theater"

Transcriptie

1 word regisseur van je eigen carrière Verrijk jezelf met het Loopbaanfonds Theater

2 ? Werk je al enige tijd als artistiek medewerker, Werkt kantoormedewerker of technicus in het theater? En wil je een studie volgen om jouw kennis te verbreden en kansen op de arbeidsmarkt te vergroten? Dan kom jij misschien in aanmerking voor een subsidie van het Loopbaanfonds theater. Jaarlijks stelt het Loopbaanfonds Theater vele mensen die in het theater werken in staat een aanvullende opleiding, coaching of training te volgen. Het gaat daarbij om het opdoen van kennis die duidelijk aanvullend is op de basiskennis die je in jouw vak hoort te hebben. Een rijbewijs, een basiscursus hijstechniek of een workshop Excel komen niet in aanmerking. Je kunt de kosten voor de opleiding tot maximaal driekwart vergoed krijgen. In deze brochure vind je meer informatie over de criteria. Het Loopbaanfonds Theater is opgericht door FNV Kiem en NAPK en wordt gesteund door ACT (beroepsorganisatie voor acteurs). Het fonds is er voor alle bij de NAPK aangesloten theatergezelschappen en producenten en een groot deel van hun (voormalig) werknemers. Hiermee hebben de werkgevers het podium voor de ontwikkeling van jouw carrière gereed gemaakt. Neem jij nu de regie in handen? Ik heb de opleiding Theatertechniek gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Na een aantal jaar te hebben gewerkt als uitvoerend technicus, ben ik mij de laatste jaren steeds meer gaan toeleggen op de technische coördinatie. Tot mijn taken behoren het technisch produceren van de voorstellingen, het inroosteren van technici en het bewaken van het budget. Ik draai zelf geen voorstellingen meer, dus ik heb mijn avonden vrij om te studeren. Bij De Veenfabriek liet ik terloops vallen dat ik wat meer verdieping in mijn werk zocht. Een collega wees mij op het Loopbaanfonds. Het is heel prettig dat dit fonds een deel van de kosten vergoedt. Ik was de opleiding toch wel gaan volgen, maar deze subsidie werkt voor mij als een extra stok achter de deur. De opleiding Middle Management sluit direct aan op mijn huidige werkzaamheden. Maar mijn ambitie reikt verder. Daarvoor wil ik mijn leidinggevende kwaliteiten ontwikkelen en methodes en technieken aanleren om complexe projecten optimaal te plannen en organiseren. Deze opleiding is daarin een nieuwe stap. Joost Verlinden technicus aanvraag voor studie 25% Middle Management als technisch coördinator bij De Veenfabriek. Werkte eerder onder meer bij Onafhankelijk Tol en Dansgroep Krisztina de Châtel. Start in oktober met een acht maanden durende avondopleiding Middle Management bij ISBW Training Coaching. Veel aanvragen van technici betreffen basisvaardigheden, waardoor het bestuur ze niet kan honoreren. Maar bijscholingscursussen voor bijvoorbeeld licht en geluid zijn wel degelijk subsidiabel. Theatertechnicus is een fysiek zwaar beroep. Uitbreiding van loopbaanmogelijkheden is dan ook te prijzen. Als leidinggevende kan Joost zijn ervaringen overdragen aan een jongere generatie.

3 Roos Glastra medewerker kunsteducatie aanvraag voor opleiding PABO 50% Werkt sinds twee jaar bij De Citadel (Groningen) en was daarvoor freelancer. Start in september op de PABO. Theater De Citadel maakt voorstellingen voor leerlingen van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school. Mijn taak is het voorbereiden van lesmateriaal bij de voorstellingen, het organiseren en geven van workshops en het contact onderhouden met de cultuurcoördinatoren van de scholen. Ik ben in 2007 afgestudeerd als dramadocent aan de Artez Hogeschool in Arnhem. Tijdens mijn opleiding kwam het basisonderwijs nauwelijks aan bod. Het basisonderwijs is de laatste jaren bovendien enorm veranderd. Ik wil mijn workshops beter laten aansluiten op de praktijk van de scholen. Tegelijkertijd wil ik dat mijn lesmateriaal iets toevoegt aan het lesprogramma. Daarvoor mis ik de vakspecifieke kennis. Onze zakelijk leider vertelde een poosje terug over het Loopbaanfonds Theater. Inmiddels ontving een collega ook al subsidie voor een marketingcursus. Ik vind het heel fijn dat deze mogelijkheid bestaat om jezelf verder te ontwikkelen. Dankzij het Loopbaanfonds hoef ik nu niet bij mijn ouders aan te kloppen voor een lening. In september start mijn opleiding en ik heb er veel zin in. Ik ben niet bang dat ik door deze opleiding het theater zal inruilen voor het basisonderwijs. Daarvoor vind ik het theater te leuk. Als acteur speel ik liefst in stukken waaraan ik mijn eigen bijdrage kan leveren. Stukken die meer zoekend worden gemaakt, in de repetitieruimte. Ik merkte dat opnieuw toen ik meewerkte aan Als Gekken (2009) van Laura van Dolron. De toekomst van het theater ligt volgens mij bij acteurs die met de regisseur of maker kunnen meedenken. Daarvoor moet je natuurlijk wel over de nodige bagage beschikken om scènes of teksten in een interessante context te kunnen plaatsen. Zowel voor mijn acteurschap als mijn schrijverschap wilde ik daarom mijn kennis van de geschiedenis van de ideeën vergroten. Bovendien wilde ik mijn vermogen tot analytisch denken aanscherpen. Een vriend zette mij op het spoor van de studie filosofie. Als freelancer heb ik daarvoor nu ook de tijd. Collega s van het oude NNT, die actief zijn binnen ACT, wezen mij op het Loopbaanfonds Theater. Het is heel fijn dat ik een bijdrage heb ontvangen, daardoor kan ik nu iets rustiger studeren. De eerste winst voor het theater is al binnen: bij Nachtschade (2010) van Gienke Deuten bij de Firma Rieks Swarte kon ik meteen mijn kennis over Descartes inzetten. Ik hoop dat ik werk en studie kan blijven combineren. Ik ben verliefd geworden op de wijsbegeerte, maar mijn theaterwerk houdt de prioriteit. Martijn de Rijk acteur aanvraag voor studie wijsbegeerte 75% Werkte bijna acht jaar in vaste dienst bij het Noord Nederlands Tol (NNT). Is sinds anderhalf jaar freelancer. Schrijft tolteksten en studeert deeltijd Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam in deze tijd kampt het basisonderwijs met een culturele achterstand. het bestuur prijst roos keuze Om haar educatieve kennis beter te laten aansluiten op de praktijk van lesgeven in het huidige basisonderwijs. Kennis en analytisch vermogen zijn de twee kwaliteiten die martijn met deze studie wil vergroten en ontwikkelen. Zo kan hij als een meedenkende speler het repetitieproces verrijken en hieraan inhoudelijke impulsen geven.

4 Yfke Koolhaas medewerker administratie aanvraag voor master 75% cultureel ondernemerschap veelgestelde vragen over het loopbaanfonds theater Werkt bij Hummelinck Stuurman Theaterbureau. Start binnenkort met de master Cultural Economics & Cultural Entrepreneurship aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik vind het een fascinerende vraag hoe je zonder subsidie artistiek inhoudelijke voorstellingen kunt maken en daarmee ook een boterham kunt verdienen. Voor een vrije producent is dit natuurlijk een belangrijke vraag. Dat maakt Hummelinck Stuurman Theaterbureau voor mij onder meer een heel interessante werkgever. Bij ons speelt die vraag immers dagelijks. Volgend jaar start ik met de master Cultural Economics & Cultural Entrepreneurship aan de Erasmus Universiteit. In die opleiding staat de economie van en het ondernemerschap in de kunsten centraal. Ik wil me specialiseren in de richting theater. Een vriendin bij Orkater vertelde me over het Loopbaanfonds. Het is fijn dat ik daar terecht kon, want dankzij mijn eerdere opleidingen heb ik geen recht meer op studiefinanciering. De bijdrage van het fonds dekt de kosten voor collegegeld en boeken. Bovendien werkt het voor mij als een extra stok achter de deur om de studie met goed resultaat af te ronden. Ik voel een extra verantwoordelijkheid om voor die subsidie iets terug te doen. Met de kennis die ik opdoe wil ik voorlopig bij Hummelinck Stuurman blijven werken. En in de toekomst richt ik misschien wel mijn eigen bureau op. Waarom is het Loopbaanfonds opgericht? De CAO Theater stimuleert de ontwikkeling van professiol persolsbeleid in de theatersector. Daarom hebben FNV Kiem en NAPK besloten om tegelijk met de CAO Theater een CAO Loopbaanfonds Theater overeen te komen voor de periode Dat stimuleert werknemers en werkgevers in de theatersector om werk te maken van loopbaanontwikkeling ook als werknemers even geen werk hebben. Wie komen voor een subsidie in aanmerking? Alle werknemers die gedurende een zekere periode (minimaal vier van de laatste twaalf maanden) werken en/ of hebben gewerkt voor een bij de NAPK aangesloten gezelschap of producent. Deze (voormalig) werknemers zijn grofweg te verdelen in drie groepen: artistiek, techniek/ productie en overig. Waarom moet je hebben gewerkt bij een gezelschap of producent die is aangesloten bij de NAPK? Alle NAPK-leden dragen bovenop elk salaris dat zij uitbetalen 0,75% af aan het Loopbaanfonds Theater. Dit is hun investering in de scholing van werknemers en hieruit worden alle subsidies betaald. Het is daarom niet meer dan logisch dat alleen (voormalig) werknemers van deze gezelschappen en producenten in aanmerking komen voor subsidie. Hoe langer het arbeidsverleden, des te meer subsidie een werknemer kan ontvangen. Waar vind ik informatie over de criteria? De criteria en de hoogte van het maximaal te subsidiëren bedrag vind je terug in het subsidiereglement en op de website Komt elk leertraject in aanmerking? Nee, het gaat specifiek om kennis en vaardigheden waarvan men redelijkerwijs mag verwachten dat je daarover niet op grond van jouw basisopleiding al beschikt. Niet subsidiabel zijn verder kennis en vaardigheden die al in het kader van de reguliere bedrijfsvoering of op basis van een wettelijke verplichting (zoals een BHV-cursus) aanwezig dienen te zijn. Ook een training of cursus die direct is gerelateerd aan een specifieke productie komt niet in aanmerking. Die zal de werkgever zelf moeten betalen. Tot slot zijn omscholingstrajecten niet subsidiabel. Kan mijn werkgever ook een aanvraag indienen? Jazeker. Hij kan met jou een persoonlijk ontwikkelplan (POP) opstellen, dat eventueel voor subsidie in aanmerking komt. Kijk voor meer informatie op de website of in de werkgeversbrochure van het Loopbaanfonds Theater. Ik heb hulp nodig bij het invullen van de aanvraag. Wie kan mij helpen? Neem bij vragen contact op met het Loopbaanfonds Theater, of Wij helpen je graag verder. Yfkes aanvraag kenmerkte zich door ambitie en visie. In een tijd waarin cultureel-economische aspecten van (podium) kunsten ter discussie staan bij politiek en publiek, is het zinvol juist deze kennis te vergroten. Sarphatistraat 47 b 1018 EW Amsterdam tel Jan Tooropstraat BK Amsterdam Postbus AJ Amsterdam tel Kleine Gartmanplantsoen RR Amsterdam tel COLOFON Tekst: Vincent Croiset, Remco van Rijn Fotografie: Jochem Jurgens Ontwerp: KochxBos Studio BNO Amsterdam. Amsterdam, september 2010 Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Sarphatistraat 47 b 1018 EW Amsterdam tel

5 kom ik in aanmerking voor subsidie? Beantwoord deze 4 vragen Ik werk in het theater of heb dat gedaan en wil mij graag verder ontwikkelen Sorry, je komt niet in aanmerking voor subsidie Ik heb een idee voor een te volgen cursus, workshop, training, opleiding of coachingstraject* (ik ben er nog niet aan begonnen!) De afgelopen 12 maanden heb ik tenminste 4 maanden gewerkt voor een NAPK-lid Voor ideeën: Lees deze brochure of kijk op of bel het Loopbaanfonds Theater ( ), ACT ( ) of FNV KIEM ( ) *) Niet subsidiabel zijn: leertrajecten gerelateerd aan een specifieke productie (bijv. een cursus schermen of tapdansen); reguliere bedrijfsvoering (bijv. een basiscursus Excel of Word), wettelijke verplichtingen en certificaten (bijv. rijbewijs en BHV), basiskennis en- vaardigheden (bijv. een elementaire cursus hijstechniek), omscholing (bijv. van acteur naar arts)? Kijk op voor de NAPK ledenlijst Sorry, je komt niet in aanmerking Maak dan nu een keuze: A. Ik heb afgelopen 3 jaar tenminste 4, maar minder dan 12 maanden voor een NAPK-lid gewerkt, waarvan tenminste 4 maanden in het laatste jaar. Ik heb afgelopen 3 jaar tenminste 12, maar minder dan 21 maanden voor een NAPK-lid gewerkt, waarvan ten minste 4 maanden in het laatste jaar. C. Ik heb afgelopen 3 jaar tenminste 21 maanden voor een NAPK-lid gewerkt, waarvan tenminste 4 maanden in het laatste jaar. 25% 50% 75% 25% van de kosten vergoed (tot een maximum van 1500,- per jaar) 50% van de kosten vergoed (tot een maximum van 1750,- per jaar) 75% van de kosten vergoed (tot een maximum van 2000,- per jaar) Vraag subsidie aan via: Onder het kopje CAO Loopbaanfonds Theater vind je het reglement en de aanvraag- en evaluatieformulieren.

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils

Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils 3 Best Practices Uit de praktijk: persoonlijke ontwikkeling bij het Leger des Heils Wie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) heeft circa 4.500 medewerkers en verzorgt onder meer

Nadere informatie

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Volg je hart In het voorjaar van 2013 verscheen in verschillende Linkedingroepen voor 45-plussers een oproep om een enquête over je

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS STIJN OERLEMANS eerstejaarsstudent CE Digital Business Concepts Ik heb tijdens mijn jaar bij Interpolis gezien dat dit werkveld echt de toekomst is 2 Waarom heb je

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Oriëntatie op beroepenveld

Oriëntatie op beroepenveld Oriëntatie op beroepenveld Naam: Liza Ossewaarde Klas: 1N Studierichting: Communicatie Docent: Dewi de Hoon Datum: 19-11-2013 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Vacatures + jouw analyse

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

Business & administration College

Business & administration College Business & administration College Ben je ondernemend en ambitieus? Wil je zelfstandig ondernemen, je verdiepen in juridische of boekhoudkundige zaken, carrière maken bij prachtige bedrijven? Stap dan in

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Van het Rijk naar Amsterdam

Van het Rijk naar Amsterdam INTERVIEW MET MARTINE KOEDIJK Van het Rijk naar Amsterdam Amsterdam. Ik heb er geen seconde spijt van: het is veel dichter bij de politiek en ook veel directer. Ik vind het daarnaast leuk om weer terug

Nadere informatie

Groeien als leraar? Het kan! www.hetkaninhetonderwijs.nl

Groeien als leraar? Het kan! www.hetkaninhetonderwijs.nl Groeien als leraar? Het kan! www.hetkaninhetonderwijs.nl Groeien als leraar? Het kan! Het primair onderwijs barst van het talent. Van leraren die met passie en betrokkenheid hun kennis en kunde overbrengen

Nadere informatie

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen!

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! 2013 Stephan van der Toom www.cashflowclub.nl Inleiding Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! Veel mensen zijn super geïnspireerd door de boeken en presentaties van Robert Kiyosaki. Toch lopen veel mensen

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers mei 2013 Voorwoord van Minister Asscher Op 4 februari van dit jaar gingen medewerkers van mijn ministerie en ik in gesprek met honderd

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Ruimte voor talent in het cultuurbeleid

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Ruimte voor talent in het cultuurbeleid >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Leren als je werkt. Ik wil werk dat ik echt leuk vind. Heb ik daar een opleiding voor nodig? Hoe kan ik kans maken op promotie?

Leren als je werkt. Ik wil werk dat ik echt leuk vind. Heb ik daar een opleiding voor nodig? Hoe kan ik kans maken op promotie? oktober 2010 Leren als je werkt Praktische tips voor werknemers over scholing Hoe kan ik kans maken op promotie? Ik wil werk dat ik echt leuk vind. Heb ik daar een opleiding voor nodig? Mijn werk wordt

Nadere informatie