ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011"

Transcriptie

1 ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011

2 Copyright - samenstelling Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Brussel Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of welke wijze ook (elektronisch of andere) mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vlaamse Confederatie Bouw. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse doch zonder waarborg wat betreft hun absolute geldigheid of volledigheid. De Vlaamse Confederatie Bouw is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die volgt uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Depotnummer: D/2011/0570/1

3 Inleiding De Vlaamse overheid heeft als ambitieuze doelstelling dat iedere Vlaming tegen 2020 een energiezuinige woning heeft. Om de gezinnen te overtuigen, belonen de Vlaamse en de Federale overheid gezinnen die besluiten om een energiebesparende investering uit te voeren. Voor nieuwbouw zijn er al strenge eisen op gebied van energie, daar worden dus vooral de gezinnen beloond die besluiten verder te gaan dan de regelgeving. Het meeste werk is er echter in de bestaande woningen. Om u te helpen om uw klanten te informeren over de verschillende belastingsvoordelen en premies is er de Energiepremiewijzer. Zowel voor nieuwbouwwoningen als bestaande woningen. Een bijzonder kenmerk aan deze Energiepremiewijzer is dat alle steunmaatregelen op een rijtje worden gezet per energiebesparende maatregel. Daarnaast wordt in een tweede deel Formaliteiten dieper ingegaan op de verschillende procedures per subsidieverlener. We hopen dat de Energiepremiewijzer u, als aannemer, helpt om uw klanten verder te helpen met al hun vragen over energiebesparende investeringen en tegemoetkomingen. Moest u toch nog bijkomende vragen hebben, kan u steeds contact opnemen met uw lokale Confederatie Bouw.

4 INHOUDSTAFEL I PREMIES Isolatie en ventilatie BUISISOLATIE BUITENMUURISOLATIE DAKISOLATIE HOOGRENDEMENTSBEGLAZING KELDERISOLATIE RADIATORFOLIE VENTILATIESYSTEEM VLOERISOLATIE Verwarming en sanitair warm water CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE HOUTPELLETKETEL KEUKENGEISER SPAARDOUCHEKOP SYSTEEM VAN MICRO-WARMTEKRACHTKOPPELING THERMOSTATISCHE RADIATORKRANEN WARMTEPOMP ZONNEBOILER Energiebeheer BOUWEN VAN EEN WONING MET EEN LAAG ENERGIEPRESTATIEPEIL ENERGIEAUDIT LAGE-ENERGIEWONING NULENERGIEWONING PASSIEFHUISSTANDAARD Fotovoltaïsche zonnepanelen ZONNEPANELEN Andere AARDGASWASDROGER BUITENZONWERING CO-MELDER DOMOTICA SPAARLAMP II FORMALITEITEN A. Federale Overheid a. FISCAAL VOORDEEL b. OVERDRACHT VAN DE BELASTINGVERMINDERING c. TERUGBETAALBAAR BELASTINGKREDIET d. GROENE LENINGEN B. De netbeheerders C. De Vlaamse Overheid a. VLAAMSE DAKISOLATIEPREMIE b. RENOVATIEPREMIE c. VERBETERINGSPREMIE D. Provinciale premie Vlaams-Brabant E. Premie van de Steden en Gemeenten... 66

5 I PREMIES 1. Isolatie en ventilatie 1.1. BUISISOLATIE De Netbeheerders Agem en GHA kennen een premie toe voor het plaatsen van buisisolatie in een bestaande woning. Om te weten of de particulier in aanmerking komt voor deze premie, kijkt u of de woning aangesloten is op het distributienet van één van deze netbeheerders. (zie kaart p. 48) Bedrag: De premie bedraagt 0,5 /m aangebrachte buisisolatie. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. Hiervoor dient de particulier een kopie van het attest beschermde afnemer' bij de premieaanvraag te voegen. Voorwaarden: - De warmtegeleidingcoëfficiënt (= λ-waarde) is maximum 0,05 W/mK. - De premie is enkel geldig voor buisisolatie voor verwarmingsleidingen buiten het beschermd volume en voor sanitairwarmwaterleidingen binnen of buiten het beschermd volume. Het beschermd volume van een gebouw (volgens NBN ) is het volume van alle kamers en ruimten van het gebouw die men thermisch wil beschermen tegen warmteverliezen naar de buitenomgeving, naar de grond en naar naburige ruimten die niet tot een beschermd volume behoren. - De woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet. - De premieaanvraag is niet cumuleerbaar met een premieaanvraag Passiefhuisstandaard van Agem. Hoe aanvragen: - Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. - Voeg een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/bestelbon/bestelbon) van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, type, de warmtegeleidingcoëfficiënt (λwaarde), de dikte en de lengte toe. Voor de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen we naar p

6 1.2. BUITENMUURISOLATIE Federale Overheid Uitgaven, gedaan in 2011, voor het plaatsen van buitenmuurisolatie komen niet meer in aanmerking voor een belastingvermindering. Een groene lening is wel nog mogelijk. Meer informatie vindt u op p. 45 De Netbeheerders Agem, Eandis, Infrax en GHA kennen een premie toe voor het plaatsen van buitenmuurisolatie in een bestaande woning. Om te weten of de particulier in aanmerking komt voor deze premie, kijkt u of de woning aangesloten is op het distributienet van één van deze netbeheerders. (zie kaart p. 48) Bedrag: De premie bedraagt 4 euro/m² geïsoleerd muuroppervlak indien de isolatie wordt aangebracht door een geregistreerd aannemer, 2 euro/m² geïsoleerd muuroppervlak indien de aanvrager ze zelf plaatst. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. Hiervoor dient de particulier een kopie van het attest beschermde afnemer' bij de premieaanvraag te voegen. Voorwaarden: - Het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand (R-waarde) van minimum 1,3 m²k/w te halen. De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de λ-waarde (W/mK). - De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 1,3 m²k/w te komen. - De λ-waarden volgens de ATG-keuring van de isolatiematerialen zijn onder meer terug te vinden op de website Deze waarden worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B De plaatsing van bio-ecologische isolatiematerialen komt eveneens in aanmerking voor de premie. De λ-waarden van bio-ecologische isolatiematerialen volgens buitenlandse technische goedkeuringen en conform de regelgeving van de Europese Unie, zijn onder meer terug te vinden op de website - Voeg een ondertekende verklaring van de geregistreerde aannemer (of van de doe-hetzelver) toe waarop staat dat aan alle voorwaarden voldaan is indien het geplaatste isolatiemateriaal niet op deze lijsten voorkomt. (Dit formulier zit bij het aanvraagformulier.) - Thermische isolerende folies komen niet in aanmerking voor deze premie. - Binnenisolatie wordt niet toegelaten, enkel het opvullen van de spouw en isolatie aan de buitenkant van de muur wordt aanvaard. - Bij na-isolatie van de spouw, moet deze volledig opgevuld worden met het isolatiemateriaal. - De woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet. - De premieaanvraag is niet cumuleerbaar met een premieaanvraag Passiefhuisstandaard van Eandis en Agem 6

7 Hoe aanvragen: - Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. - Voeg een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/bestelbon) van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, type, soort, R-waarde, aantal m², dikte en prijs van het isolatiemateriaal toe. - Laat (indien nodig) de geregistreerde aannemer het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen. Voor de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen we naar p. 47. Vlaamse Overheid Particulieren die aan de voorwaarden voldoen, komen voor het plaatsen van buitenmuurisolatie in aanmerking voor de Verbeteringspremie van de Vlaamse Overheid. De Verbeteringspremie voor gevelwerken bedraagt euro. Meer informatie over deze premie vindt u op p

8 1.3. DAKISOLATIE Federale Overheid Voor inkomstenjaar 2011 (= aanslagjaar 2012) komt 40% van de uitgaven voor het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie in een bestaande woning in aanmerking voor een belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum euro per jaar per woning. Voorwaarden: - De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer en de isolatie moet geplaatst worden volgens de regels van goed vakmanschap. - De geregistreerde aannemer bevestigt dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter is dan 2,5 m2k/w. - De woning moet minstens 5 jaar in gebruik zijn. Meer informatie over het aanvragen van een belastingsvoordeel, vindt u op p. 43. Daar vindt u ook meer informatie over de overdracht van de belastingsvermindering bij renovatiewerken, het terugbetaalbaar belastingkrediet en groene leningen. De Netbeheerders Agem, Eandis, Infrax en GHA kennen een premie toe voor het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie in een bestaande woning. Om te weten of de particulier in aanmerking komt voor deze premie, kijkt u of de woning aangesloten is op het distributienet van één van deze netbeheerders. (zie kaart p. 48) Bedrag: De premie bedraagt 4 euro/m² geïsoleerd dakoppervlak indien de isolatie wordt aangebracht door een geregistreerd aannemer, 2 euro/m² geïsoleerd dakoppervlak indien de aanvrager ze zelf plaatst. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. Hiervoor dient de particulier een kopie van het attest beschermde afnemer' bij de premieaanvraag te voegen. Voorwaarden: - Zoldervloerisolatie van een onbewoonde zolder wordt eveneens beschouwd als dakisolatie. - De premie is geldig voor dakisolatie of zoldervloerisolatie, niet voor beide. - De R-waarde of warmteweerstand van nieuw geplaatste materialen moet minimum 3m²K/W bedragen. De R-waarde wordt berekend door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de λ-waarde (W/mK). - De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumwaarde 3 m²k/w te komen. - De λ-waarden volgens de ATG-keuring van de isolatiematerialen zijn onder meer terug te vinden op de website Deze waarden worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B Plaatsing van bio-ecologische isolatiematerialen komt eveneens in aanmerking voor de premie. De λ-waarden van bio-ecologische isolatiematerialen volgens buitenlandse technische goedkeuringen en conform de regelgeving van de Europese Unie, zijn onder meer terug te vinden op de website 8

9 - Voeg een ondertekende verklaring van de geregistreerde aannemer (of van de doe-hetzelver) toe waarop staat dat aan alle voorwaarden voldaan is indien het geplaatste isolatiemateriaal niet op deze lijsten voorkomt. (Dit formulier zit bij het aanvraagformulier). - Thermische (isolerende) folies en riet komen niet in aanmerking voor deze premie. - De woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet. - De premieaanvraag is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard bij Eandis en Agem. Hoe aanvragen: - Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. - Voeg een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/bestelbon) van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, soort, type, dikte, aantal m², R-waarde en de kostprijs toe. - Laat (indien nodig) de geregistreerde aannemer het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen. Voor de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen we naar p. 47. Vlaamse Overheid De Vlaamse Overheid kent de Vlaamse Dakisolatiepremie toe. De premie varieert tussen de 500 en de 1000 euro (zie p. 51). De aanvraag gebeurt via de netbeheerder. De particulier hoeft hiervoor zelf geen initiatief te nemen, indien aan de voorwaarden voldaan is, keert de Vlaamse Overheid de premie uit. Meer informatie hierover vindt u terug in op p. 51. Particulieren die aan de voorwaarden voldoen, komen voor het plaatsen van dakisolatie in aanmerking voor de Verbeteringspremie van de Vlaamse Overheid. De Verbeteringspremie voor dakisolatie bedraagt minimum 100 euro en maximum 500 euro, de Verbeteringspremie voor dakwerken bedraagt 1250 euro. Meer informatie over deze premie vindt u op p

10 1.4. HOOGRENDEMENTSBEGLAZING Federale Overheid Voor inkomstenjaar 2011 (= aanslagjaar 2012) komt 40% van de uitgaven voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkele of dubbele beglazing in aanmerking voor een belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum euro per jaar per woning. Voorwaarden: - De plaatsing wordt uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. - De geregistreerde aannemer bevestigt dat de globale geleidingscoëfficiënt U van het venster (raamwerk + beglazing), berekend volgens de vereenvoudigde formules van de geldende norm (NBN B 62), lager ligt dan of gelijk is aan 2,0 W/(m²K). - De woning moet minstens 5 jaar in gebruik zijn. Zowel de kosten van het glas als de kosten van het raamwerk komen in aanmerking voor het fiscale voordeel. Meer informatie over het aanvragen van een belastingsvoordeel, vindt u op p. 43. Daar vindt u ook meer informatie over de overdracht van de belastingsvermindering bij renovatiewerken, het terugbetaalbaar belastingkrediet en groene leningen. De Netbeheerders Agem, Eandis, Infrax en GHA kennen een premie toe voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing in een bestaande woning. Agem en Infrax geven enkel een premie indien het gaat om vervanging van enkele beglazing. De anderen (Eandis en GHA) kennen bovendien ook een premie toe, wanneer men dubbele beglazing vervangt door hoogrendementsbeglazing. Om te weten of de particulier in aanmerking komt voor deze premie, kijkt u of de woning aangesloten is op het distributienet van één van deze netbeheerders. (zie kaart p. 48) Bedrag: De premie bedraagt 10 euro/m². Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. Hiervoor dient de particulier een kopie van het attest beschermde afnemer' bij de premieaanvraag te voegen. Voorwaarden: - De plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerd aannemer. - Bij Agem en Infrax gaat het om de vervanging van enkel glas. Bij Eandis en GHA gaat het zowel om de vervanging van enkel als dubbel glas. - De U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt van de nieuwe beglazing mag niet groter zijn dan 1,3 W/m²K, berekend volgens NBN B Hoe lager de U-waarde, hoe minder warmteverlies door het glas. - Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen ook in aanmerking voor de premie indien de U-waarde niet groter is dan 1,3 W/m²K - De woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet. - De premieaanvraag is niet cumuleerbaar met een premieaanvraag Passiefhuisstandaard van Eandis en Agem. 10

11 Hoe aanvragen: - Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. - Voeg een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/bestelbon) met vermelding van het merk, het type, de U-waarde en de oppervlakte van het glas toe. - Laat de geregistreerde aannemer het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen. Voor de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen we naar p. 47. Vlaamse Overheid Particulieren die aan de voorwaarden voldoen, komen voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing in aanmerking voor de Renovatiepremie en de Verbeteringspremie van de Vlaamse Overheid. De Renovatiepremie bedraagt 20 of 30% van de kostprijs excl. btw van de in aanmerking genomen werkzaamheden met een maximum van euro. De Verbeteringspremie voor buitenschrijnwerk bedraagt euro. Opgelet, er gelden regels rond de cumuleerbaarheid van beide premies. Meer informatie over deze premies vindt u op p. 54. De Provincie Vlaams-Brabant De provincie Vlaams-Brabant geeft ook een premie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing aan alle particulieren woonachtig in de provincie Vlaams-Brabant. De premie bedraagt 10 euro/m². Voor huurwoningen en particulieren onder een bepaalde inkomensgrens bedraagt de premie 20 euro/m². De aanvraag gebeurt via de netbeheerder Eandis en wordt toegekend onder dezelfde voorwaarden (zie hierboven). De particulier hoeft hiervoor zelf geen initiatief te nemen, hij ontvangt van de provincie een ingevuld formulier dat hij ondertekend moet terugsturen. Meer informatie hierover vindt u terug op p

12 1.5. KELDERISOLATIE De Netbeheerders Agem en Infrax kennen een premie toe voor het plaatsen van kelderisolatie in een bestaande woning. Om te weten of de particulier in aanmerking komt voor deze premie, kijkt u of de woning aangesloten is op het distributienet van één van deze netbeheerders. (zie kaart p. 48) Bedrag: De premie bedraagt 4 euro/m² indien de isolatie wordt aangebracht door een geregistreerd aannemer, 2 euro/m² indien de aanvrager ze zelf plaatst. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. Hiervoor dient de particulier een kopie van het attest beschermde afnemer' bij de premieaanvraag te voegen. Voorwaarden: - Het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand (R-waarde) van minimum 3 m²k/w te halen. De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de λ-waarde (W/mK). - De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 3 m²k/w te komen. - De λ-waarden volgens de ATG-keuring van de isolatiematerialen zijn onder meer terug te vinden op de website Deze waarden worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B Plaatsing van bio-ecologische isolatiematerialen komt eveneens in aanmerking voor de premie. De λ-waarden van bio-ecologische isolatiematerialen volgens buitenlandse technische goedkeuringen en conform de regelgeving van de Europese Unie, zijn onder meer terug te vinden op de website - Voeg een ondertekende verklaring van de geregistreerde aannemer toe waarop staat dat aan alle voorwaarden voldaan is indien het geplaatste isolatiemateriaal niet op de lijsten voorkomt. (Dit formulier zit bij het aanvraagformulier.) - Thermisch isolerende folies komen niet in aanmerking voor deze premie. - De woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet. - De premieaanvraag is niet cumuleerbaar met een Passiefhuisstandaard van Agem. Hoe aanvragen: - Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. - Voeg een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/bestelbon) met vermelding van het merk, de R-waarde en het aantal m² toe. - Laat (indien nodig) de geregistreerde aannemer het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen. Voor de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen we naar p

13 1.6. RADIATORFOLIE De Netbeheerders AGEM, Infrax en GHA kennen een premie toe voor het plaatsen van radiatorfolie in een bestaande woning. Om te weten of de particulier in aanmerking komt voor deze premie, kijkt u of de woning aangesloten is op het distributienet van één van deze netbeheerders. (zie kaart p. 48) Bedrag: De premie bedraagt 1 euro/m². Voor beschermde afnemers wordt dit premiebedrag met 20% verhoogd. Hiervoor dient de particulier een kopie van het attest beschermde afnemer' bij de premieaanvraag te voegen. Voorwaarden: - De premie geldt enkel voor radiatorfolie geplaatst achter radiatoren die tegen een nietgeïsoleerde buitenmuur staan. - De woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet. - De premieaanvraag is niet cumuleerbaar met de premieaanvraag Passiefhuisstandaard van Agem. Hoe aanvragen: - Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. - Voeg een kopie van de aankoopfactuur met vermelding van het merk en de oppervlakte van de radiatorfolie toe. Voor de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen we naar p

14 1.7. VENTILATIESYSTEEM Netbeheerders Er zijn verschillende types ventilatiesystemen. Hieronder vindt u een overzicht van welke netbeheerder voor welk ventilatiesysteem een premie toekent. Om te weten of de particulier in aanmerking komt voor deze premie, kijkt u of de woning aangesloten is op het distributienet van één van deze netbeheerders. (zie kaart p. 48) Ventilatiesysteem met warmterecuperatie: Ventilatiesysteem met luchtdichte kanalen: Ventilatiesysteem met zuinige ventilatoren: Agem, Eandis, Infrax en GHA GHA GHA Bedrag: Er is een premie voorzien van 150 euro per ventilatiesysteem met warmterecuperatie. Voor de andere systemen is het bedrag afhankelijk van het ventilatiedebiet. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. Hiervoor dient de particulier een kopie van het attest beschermde afnemer' bij de premieaanvraag te voegen. Voorwaarden: Warmterecuperatie Luchtdichte kanalen Zuinige Ventilatoren Plaatsing Door geregistreerde aannemer. Door geregistreerde aannemer. Door geregistreerde aannemer. Systeemrendement Minstens 75% Minstens 75% Minstens 75% Norm NBN D NBN EN & NBN EN NBN EN 1886 Ventilatiedebiet Berekend door studie overeenkomstig de norm / Berekend door studie overeenkomstig de norm Specifieke voorwaarde Het systeem moet gebruikt worden voor de hele woning. Bestaande woning Aangesloten voor 1 januari 2006 Cumuleerbaarheid Niet cumuleerbaar met de premie Passiefhuisstandaard van Eandis en AGEM Systeem behoort tot luchtdichtheidsklasse C of D Aangesloten voor 1 januari 2006 / / Systeem behoort tot categorie SFP1 & SFP2 (geen cumulatie) Aangesloten voor 1 januari 2006 Hoe aanvragen: - Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. - Voeg een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/bestelbon) toe met vermelding van het merk, het type, het debiet en het rendement van de installatie toe. - Vul de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in en voeg de gevraagde kopieën toe. - Laat de geregistreerde aannemer het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen. Voor de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen we naar p

15 1.8. VLOERISOLATIE Federale Overheid Uitgaven, gedaan in 2011, voor het plaatsen van buitenmuurisolatie komen niet meer in aanmerking voor een belastingvermindering. Een groene lening is wel nog mogelijk. Meer informatie vindt u op p. 45 De Netbeheerders Agem, Infrax en GHA kennen een premie toe voor vloerisolatie op volle grond in een bestaande woning. Om te weten of de particulier in aanmerking komt voor deze premie, kijkt u of de woning aangesloten is op het distributienet van één van deze netbeheerders. (zie kaart p. 48) Bedrag: De premie bedraagt 4 euro/m² indien de isolatie wordt aangebracht door een geregistreerd aannemer, 2 euro/m² indien de aanvrager ze zelf plaatst. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. Hiervoor dient de particulier een kopie van het attest beschermde afnemer' bij de premieaanvraag te voegen. Voorwaarden: - Het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand (R-waarde) van minimum 1,2 m²k/w te halen. De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de λ-waarde (W/mK). - De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 1,2 m²k/w te komen. - De λ-waarden volgens de ATG-keuring van de isolatiematerialen zijn onder meer terug te vinden op de website Deze waarden worden bepaald volgens de richtlijnen van NBN B Plaatsing van bio-ecologische isolatiematerialen komt eveneens in aanmerking voor de premie. De λ-waarden van bio-ecologische isolatiematerialen volgens buitenlandse technische goedkeuringen en conform de regelgeving van de Europese Unie, zijn onder meer terug te vinden op de website - Voeg een ondertekende verklaring van de geregistreerde aannemer (of van de doe-hetzelver) toe waarop staat dat aan alle voorwaarden voldaan is indien het geplaatste isolatiemateriaal niet op deze lijsten voorkomt. (Dit formulier zit bij het aanvraagformulier.) - Thermisch isolerende folies komen niet in aanmerking voor deze premie. - De woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet. - De premieaanvraag is niet cumuleerbaar met de premieaanvraag Passiefhuisstandaard bij Agem Hoe aanvragen: - Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. - Voeg een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/bestelbon) met vermelding van het merk, de R-waarde en het aantal m² toe. - Laat (indien nodig) de geregistreerde aannemer het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen. Voor de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen we naar p

16 2. Verwarming en sanitair warm water 2.1. CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS Federale Overheid Voor inkomstenjaar 2011 (= aanslagjaar 2012) komt 40% van de uitgaven voor het vervangen van een oude stookketel of het onderhoud (regelmatig onderhoud, afstellen van de brander en reinigen van de installatie) van een bestaande stookketel in aanmerking voor een belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum euro per jaar per woning. Voorwaarden bij vervanging: - De stookketel moet geplaatst worden door een geregistreerde aannemer - De geregistreerde aannemer: - Bevestigt dat hij de oude installatie vervangt en vermeldt de beschikbare kenmerken van de oude stookketel (merk, type, serienummer van het toestel). - Bevestigt dat op de nieuwe ketel de CE-markering is aangebracht en dat de installatie in overeenstemming is met het KB van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centraleverwarmingsketels. - Bevestigt dat de schoorsteen in overeenstemming is met het nieuwe systeem van de verwarming. - De woning moet minstens 5 jaar in gebruik zijn. Voorwaarden bij onderhoud: - Het onderhoud moet door een geregistreerde aannemer uitgevoerd worden. - De geregistreerde aannemer: - Vermeldt de karakteristieken van de stookketel op de factuur: merk, type en serienummer van het toestel. - Vermeldt de datum van onderhoud op de factuur. Meer informatie over het aanvragen van een belastingsvoordeel, vindt u op p 43. Daar vindt u ook meer informatie over de overdracht van de belastingsvermindering bij renovatiewerken, het terugbetaalbaar belastingkrediet en groene leningen. De Netbeheerders Agem, Eandis, Infrax en GHA kennen een premie toe voor het vervangen van een oude stookketel door een condensatieketel op aardgas in een bestaande woning. Om te weten of de particulier in aanmerking komt voor deze premie, kijkt u of de woning aangesloten is op het distributienet van één van deze netbeheerders. (zie kaart p. 48) Bedrag: De premie bedraagt 125 euro per condensatieketel. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. Hiervoor dient de particulier een kopie van het attest beschermde afnemer' bij de premieaanvraag te voegen. 16

17 Voorwaarden: - De plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerd aannemer. - De installatie moet voldoen aan de norm NBN B en een CE-markering hebben. - De condensatieketel moet voldoen aan de rendementseisen voor nieuwe gasgestookte condenserende centrale verwarming zoals opgenomen in het KB van 18 maart Voorbeelden van ketels die voldoen aan de voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de KVBG (toestelkiezer, HR TOP). - Voeg een ondertekende verklaring van de geregistreerde aannemer toe waarop staat dat aan alle voorwaarden voldaan is indien de geplaatste condensatieketel niet op de lijst voorkomt. (Dit formulier zit bij het aanvraagformulier.) - De woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet. - De premieaanvraag is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard van Eandis en Agem. Hoe aanvragen: - Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. - Voeg een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/bestelbon) van de condensatieketel op aardgas met vermelding van merk, type en thermisch vermogen toe. - Laat de geregistreerde aannemer het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen. Indien het over een gemeenschappelijke ketel (vanaf 50 kw) gaat voor verschillende appartementen, voorziet Eandis een speciale premieaanvraag, nl. het aanvraagformulier condensatieketel voor ondernemingen. Voor de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen we naar p. 47. Vlaamse Overheid Particulieren die aan de voorwaarden voldoen, komen voor het plaatsen van een condensatieketel op aardgas in aanmerking voor de Renovatiepremie en de Verbeteringspremie van de Vlaamse Overheid. De Renovatiepremie bedraagt 20 of 30% van de kostprijs excl. btw van de in aanmerking genomen werkzaamheden met een maximum van euro. De Verbeteringspremie voor werkzaamheden om de risico s op CO-intoxicatie te verhelpen bedraagt 250 euro per toestel. Meer informatie over deze premies vindt u op p

18 2.2. CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE Federale Overheid Voor inkomstenjaar 2011 (= aanslagjaar 2012) komt 40% van de uitgaven voor het vervangen van een oude stookketel of het onderhoud (regelmatig onderhoud, afstellen van de brander en reinigen van de installatie) van een bestaande stookketel in aanmerking voor een belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum euro per jaar per woning. Voorwaarden: zie condensatieketel op aardgas Meer informatie over het aanvragen van een belastingsvoordeel, vindt u op p 43. Daar vindt u ook meer informatie over de overdracht van de belastingsvermindering bij renovatiewerken, het terugbetaalbaar belastingkrediet en groene leningen. De Netbeheerders Agem en GHA kennen een premie toe voor het vervangen van een oude stookketel door een condensatieketel op stookolie in een bestaande woning. Om te weten of de particulier in aanmerking komt voor deze premie, kijkt u of de woning aangesloten is op het distributienet van één van deze netbeheerders. (zie kaart p. 48) Bedrag: De premie bedraagt 125 euro per condenserende stookolieketel. Eindafnemers die bewijzen dat ze tot de categorie beschermde eindafnemers horen krijgen 20% meer premie. Voorwaarden: - De condenserende stookolieketel dient geplaatst te zijn door een geregistreerd aannemer. - De condenserende stookolieketel is voorzien van een CE-markering en voldoet aan de rendementseisen voor nieuwe oliegestookte condenserende centrale verwarmingsketels (type I of II) zoals opgenomen in NBN EN De schoorsteen is in overeenstemming met het nieuwe systeem van de verwarming. - De lijst van ketels waarvan aanvaard is dat zij voldoen aan de gestelde eisen, is ter beschikking op - Voeg een ondertekende verklaring van de geregistreerde aannemer toe indien de geplaatste condensatieketel niet op deze lijst voorkomt. (Dit document zit bij het aanvraagformulier). - De woning is minstens 3 jaar aangesloten op het elektriciteitsnet. - De premieaanvraag is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard van Agem. Hoe aanvragen: - Vul het aanvraagformulier in. - Voeg een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/bestelbon) met vermelding van het merk, type en vermogen van de stookolieketel toe. - Laat (indien nodig) de geregistreerde aannemer het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen. Voor de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen we naar p

19 Vlaamse Overheid Particulieren die aan de voorwaarden voldoen, komen voor het plaatsen van een condensatieketel op stookolie in aanmerking voor de Renovatiepremie en de Verbeteringspremie van de Vlaamse Overheid. De Renovatiepremie bedraagt 20 of 30% van de kostprijs excl. btw van de in aanmerking genomen werkzaamheden met een maximum van euro. De Verbeteringspremie voor werkzaamheden om de risico s op CO-intoxicatie te verhelpen bedraagt 250 euro per toestel. Meer informatie over deze premies vindt u op p

20 2.3. HOUTPELLETKETEL Federale Overheid Voor inkomstenjaar 2011 (= aanslagjaar 2012) komt 40% van de uitgaven voor het vervangen van een centrale verwarmingsketel door een stookketel op hout met automatische voeding in aanmerking voor een belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum euro per jaar per woning. Voorwaarden: - De stookketel moet geplaatst worden door een geregistreerde aannemer - De geregistreerde aannemer: - Bevestigt dat hij de oude installatie vervangt en vermeldt de beschikbare kenmerken van de oude stookketel (merk, type, serienummer van het toestel). - Duidt de woning aan waar de werken zijn uitgevoerd. - De stookketel op hout beantwoordt aan de norm EN De ketels automatisch worden geladen en uitsluitend hout of niet-behandeld samengedrukt hout als brandstof gebruiken. - Het rendement van de ketel bij nominaal vermogen nuttig vermogen ten minste 60% bedraagt in overeenstemming met de rendementseisen die zijn opgenomen in de norm EN Zie ook: Condensatieketel op aardgas Meer informatie over het aanvragen van een belastingsvoordeel, vindt u op p 43. Daar vindt u ook meer informatie over de overdracht van de belastingsvermindering bij renovatiewerken, het terugbetaalbaar belastingkrediet en groene leningen. Vlaamse Overheid Particulieren die aan de voorwaarden voldoen, komen voor het plaatsen van een houtpelletketel in aanmerking voor de Renovatiepremie van de Vlaamse Overheid. De Renovatiepremie bedraagt 20 of 30% van de kostprijs excl. btw van de in aanmerking genomen werkzaamheden met een maximum van euro. Meer informatie over deze premie vindt u op p

21 2.4. KEUKENGEISER De Netbeheerders Eandis kent een premie toe voor het plaatsen van een keukengeiser in een bestaande woning. Om te weten of de particulier in aanmerking komt voor deze premie, kijkt u of de woning aangesloten is op het distributienet van deze netbeheerder. (zie kaart p. 48) Bedrag: De premie bedraagt 100 euro per keukengeiser op aardgas. Voorwaarden: - De keukengeiser dient geplaatst te worden door een geregistreerd aannemer. - De plaatsing van een keukengeiser is bedoeld om de veiligheid te verhogen. - Enkel het plaatsen van een keukengeiser met intrinsieke atmosfeerbeveiliging ter vervanging van een keukengeiser zonder atmosfeerbeveiliging komt in aanmerking - Een gecombineerde ketel voor verwarming en sanitair water komt niet in aanmerking. - De woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet. Hoe aanvragen: - Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. - Voeg een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/bestelbon) van de keukengeiser met vermelding van merk en type toe. - Laat de geregistreerde aannemer het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen. Voor de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen we naar p

22 2.5. SPAARDOUCHEKOP De Netbeheerders AGEM en GHA kennen een premie toe voor de aankoop van een spaardouchekop. Om te weten of de particulier in aanmerking komt voor deze premie, kijkt u of de woning aangesloten is op het distributienet van één van deze netbeheerders. (zie kaart p. 48) Bedrag: 7 euro per spaardouchekop Voorwaarden: - Het waterdebiet mag maximum 8 liter per minuut bedragen. - Merk en type en vermogen geplaatste douchekop vermelden. Hoe aanvragen: - Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. - Voeg een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/bestelbon) van het energiezuinige toestel met vermelding van merk, type, vermogen en debiet van de geplaatste douchekop toe. Voor de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen we naar p

23 2.6. SYSTEEM VAN MICRO-WARMTEKRACHTKOPPELING Federale Overheid Voor inkomstenjaar 2011 (= aanslagjaar 2012) komt 40% van de uitgaven voor het vervangen van een centrale verwarmingsketel door microwarmtekrachtkoppeling in aanmerking voor een belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum euro per jaar per woning. Voorwaarden: zie condensatieketel op aardgas Meer informatie over het aanvragen van een belastingsvoordeel, vindt u op p 43. Daar vindt u ook meer informatie over de overdracht van de belastingsvermindering bij renovatiewerken, het terugbetaalbaar belastingkrediet en groene leningen. De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de elektriciteit- en gasmarkt Per kwh primaire energiebesparing afkomstig van uw micro-wkk-installatie ontvangt de consument een warmtekrachtcertificaat van de VREG. Bedrag: De netbeheerder is verplicht de warmtekrachtcertificaten van u over te komen voor een minimumbedrag van 27 euro per certificaat. Op het moment van schrijven, is er een voorstel om dit minimumbedrag op te trekken naar 31 euro per certificaat. Voorwaarden: - De installatie werd in dienst genomen na 1 januari De installatie werd geïnstalleerd in het Vlaamse Gewest - Er is sprake van een kwalitatieve warmtekrachtkoppeling - Installatie < 1 MW RPE > 0% - Installatie > 1 MW RPE > 10% - Bij een installatie > 1 MW is er een WKK-keuring noodzakelijk. Hoe aanvragen: De aanvraagdocumenten en een overzicht van de gevraagde gegevens zijn terug te vinden op Nadat men zijn warmtekrachtcertificaten ontvangen heeft, kan men deze doorverkopen aan zijn netbeheerder. Bij welke netbeheerder men terecht kan, is afhankelijk van de woonplaats. (zie kaart p. 48) 23

24 2.7. THERMOSTATISCHE RADIATORKRANEN Federale Overheid Voor inkomstenjaar 2011 (= aanslagjaar 2012) komt 40% van de uitgaven voor de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling in een bestaande woning in aanmerking voor een belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum euro per jaar per woning. Voorwaarden: - De plaatsing gebeurt door een geregistreerde aannemer. - De geregistreerde aannemer bevestigt dat hij thermostatische kranen of een klokthermostaat, eventueel met inbegrip van een externe sonde, heeft geplaatst voor de warmteregeling van een installatie van centrale verwarming. Wanneer in de woning noch thermostatische kranen, noch een warmteregeling aanwezig zijn, bevestigt de geregistreerde aannemer, bij de plaatsing ervan, dat de twee soorten werkzaamheden zijn uitgevoerd. - De woning moet minstens 5 jaar in gebruik zijn. Meer informatie over het aanvragen van een belastingsvoordeel, vindt u op p 43. Daar vindt u ook meer informatie over de overdracht van de belastingsvermindering bij renovatiewerken, het terugbetaalbaar belastingkrediet en groene leningen. De Netbeheerders Agem, Eandis, Infrax en GHA kennen een premie toe voor het installeren van thermostatische radiatorkranen in een bestaande woning. Om te weten of de particulier in aanmerking komt voor deze premie, kijkt u of de woning aangesloten is op het distributienet van één van deze netbeheerders. (zie kaart p. 48) Bedrag: De premie bedraagt 5 euro per thermostatische radiatorkraan. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag verhoogd met 20%. Hiervoor dient de particulier een kopie van het attest beschermde afnemer' bij de premieaanvraag te voegen. Voorwaarden: - De premie is enkel geldig voor nieuw geïnstalleerde thermostaatkranen op centrale verwarming. - De woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet. - Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor 'Passiefhuisstandaard' bij Eandis en Agem. Hoe aanvragen: - Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. - Voeg een kopie van de aankoopfactuur met vermelding van het merk, het type en het aantal kranen toe. Voor de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen we naar p

25 2.8. WARMTEPOMP Federale Overheid Voor inkomstenjaar 2011 (= aanslagjaar 2012) komt 40% van de uitgaven voor de plaatsing van een warmtepomp in aanmerking voor een belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum euro per jaar per woning. Voorwaarden: - De plaatsing wordt uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. - De geregistreerde aannemer bevestigt dat: - Bij vervanging van een bestaande cv-ketel door een warmtepomp: De oude stookketel vervangen werd door een warmtepomp. De beschikbare kenmerken van de oude stookketel (merk, type en serienummer van het toestel) dienen eveneens vermeld te worden door de geregistreerde aannemer; De warmtepomp voorzien is van een EG-kenmerk De globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk is aan 3. De woning minstens 5 jaar in gebruik is. Alle warmtepompen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen komen in aanmerking bij vervanging van een cv-ketel. Het moet dus niet noodzakelijk om een geothermische warmtepomp gaan. - Bij nieuwbouw en bestaande woningen zonder vervanging van cv-ketel: Fiscaal voordeel geldt enkel voor geothermische warmtepompen De geothermische warmtepomp voorzien is van het EG-kenmerk. De globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk is aan 3. Meer informatie over het aanvragen van een belastingsvoordeel, vindt u op p 43. Daar vindt u ook meer informatie over de overdracht van de belastingsvermindering bij renovatiewerken, het terugbetaalbaar belastingkrediet (bij vervanging bestaande Cv-ketel) en groene leningen. De Netbeheerders Eandis en Infrax kennen een premie toe voor het plaatsen van een warmtepomp in een bestaande woning. Om te weten of de particulier in aanmerking komt voor deze premie, kijkt u of de woning aangesloten is op het distributienet van één van deze netbeheerders. (zie kaart p. 48) Bedrag: De premie bedraagt 210 euro/ kw el met een minimum van 850 euro en een maximum van euro. De premie wordt berekend op basis van het compressorvermogen. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. Hiervoor dient de particulier een kopie van het attest beschermde afnemer' bij de premieaanvraag te voegen. 25

26 Voorwaarden: - De plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerd aannemer. - De warmtepomp moet als hoofdverwarming van de volledige woning worden gebruikt, in combinatie met vloer- of wandverwarming. - De winstfactor of COP (Coëfficiënt Of Performance) wordt berekend door de geleverde nuttige energie van de warmtepomp te delen door de opgenomen elektrische energie van de compressor en van de randapparatuur. Dit gegeven staat op de technische fiche van de warmtepomp. Gemeten volgens EN of EN 255 of CETIAT moet de COP hoger dan of gelijk zijn aan: - 4,3 voor bodem/water warmtepompen (BT 0, AT 35) - 5,1 voor water/water warmtepompen (BT 10, AT 35) - 3,1 voor lucht/water warmtepompen (BT 2, AT 35) - 2,9 voor lucht/lucht warmtepompen (BT 2, AT 20) - 4,3 voor directverdamping/water warmtepompen (BT 0, AT 35) - 4,3 voor directverdamping/directcondensatie warmtepompen (BT 0, AT 35) Met BT voor brontemperatuur en AT voor afgiftetemperatuur. - De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw en het condensorvermogen van de warmtepomp, gemeten volgens EN of EN255 of CETIAT, bedraagt minstens 80% van de nominale warmteverliezen van het gebouw, berekend volgens NBN De warmtepomp mag niet gebruikt kunnen worden voor koeling. De aannemer attesteert de wijze waarop een eventuele koelfunctie definitief uitgeschakeld werd en voegt een technische fiche toe. - De warmtepomp moet geplaatst zijn volgens de Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw. - De woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet. - De premieaanvraag is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard bij Eandis en Agem. Hoe aanvragen: - Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. - Voeg een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/bestelbon) met vermelding van het compressorvermogen, het nuttig thermisch vermogen en de technische fiche met duidelijke vermelding van de COP-waarde toe. - Laat de geregistreerde aannemer het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen. Voor de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen we naar p

27 2.9. ZONNEBOILER Federale Overheid Voor inkomstenjaar 2011 (= aanslagjaar 2012) komt 40% van de uitgaven voor het installeren van een zonneboiler in aanmerking voor een belastingvermindering met een belastingvoordeel van maximum euro per jaar per woning. Voorwaarden: - De zonneboiler moet geplaatst worden door een geregistreerde aannemer. - De geregistreerde aannemer bevestigt dat: - De oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden. - De hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 70 ten opzichte van de horizon ligt. - De aangewende techniek het mogelijk maakt om een eventueel probleem van legionellose te vermijden. Meer informatie over het aanvragen van een belastingsvoordeel, vindt u op p 43. Daar vindt u ook meer informatie over de overdracht van de belastingsvermindering bij renovatiewerken en groene leningen. De Netbeheerders Agem, Eandis en Infrax kennen een premie toe voor het installeren van een zonneboiler in een bestaande woning. Indien u in een nieuwe woning een zonneboiler plaatst verhoogt de premie voor het energieprestatiepeil met 300 euro (meer informatie op p. 29). Om te weten of de particulier in aanmerking komt voor deze premie, kijkt u of de woning aangesloten is op het distributienet van één van deze netbeheerders. (zie kaart p. 48) Bedrag: De premie voor een zonneboiler bedraagt 75 euro/m² collectoroppervlak met een minimum van 525 euro en een maximum van euro. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. Hiervoor dient de particulier een kopie van het attest beschermde afnemer' bij de premieaanvraag te voegen. Voorwaarden: - De plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerd aannemer. - De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm water, eventueel in combinatie met woningverwarming. - De premie geldt niet voor het plaatsen van zwembadcollectoren of andere systemen die uitsluitend voor zwembadverwarming worden gebruikt. - De collector is getest door een onafhankelijk instituut volgens EN of DIN 4757, heeft een systeemtest (volgens EN of volgens ISO/DIS 9459) ondergaan of bezit een Solar KeyMark. - Er is aan de eindgebruiker een aparte handleiding in het Nederlands overhandigd die conform is met EN Het systeem is gemarkeerd conform EN en de markering van de collectoren is conform EN Aan de eindgebruiker is een onderhoudschecklist in het Nederlands overhandigd. - De producenten genieten van een waarborg: minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen. 27

28 - De woning is voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet. - De premieaanvraag is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard bij Eandis en Agem. Hoe aanvragen: - Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. - Voeg een kopie van de factuur (geen offerte/bestelbon) voor het plaatsen van een zonneboiler met vermelding van het merk en het type van de zonneboiler, het aantal m² collectoroppervlakte, het aantal liter opslagvat en de prijs van de zonneboiler toe. De factuur mag geen betrekking hebben op zwembadcollectoren of andere systemen die uitsluitend voor zwembadverwarming worden gebruikt. - Laat de geregistreerde aannemer het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen. Voor de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen we naar p. 47. Vlaamse Overheid Particulieren die aan de voorwaarden voldoen, komen voor het installeren van een zonneboiler in aanmerking voor de Renovatiepremie en de Verbeteringspremie van de Vlaamse Overheid. De Renovatiepremie bedraagt 20 of 30% van de kostprijs excl. btw van de in aanmerking genomen werkzaamheden met een maximum van euro. De Verbeteringspremie voor Sanitaire installaties bedraagt 750 euro. Meer informatie over deze premies vindt u op p

29 3. Energiebeheer 3.1. BOUWEN VAN EEN WONING MET EEN LAAG ENERGIEPRESTATIEPEIL De Netbeheerders Agem, Eandis, Infrax en GHA kennen een premie toe, wanneer er bij een nieuwbouwwoning of -appartement een E-peil E80 of lager wordt gehaald. Om te weten of de particulier in aanmerking komt voor deze premie, kijkt u of de woning aangesloten is op het distributienet van één van deze netbeheerders. (zie kaart p. 48) Bedrag: Het bedrag van de premie is afhankelijk van het E-peil, de datum van de bouwaanvraag en of het om een woning of appartement gaat. Volgende tabel biedt een overzicht: Nieuwbouw Woning E80 E61 (enkel bij bouwaanvraag voor 01/01/2010) Woning E60 E41 Woning E40 E0 Appartement E80 E61 (enkel bij bouwaanvraag voor 01/01/2010) Appartement E60 E41 Appartement E40 E0 Premie* 400 euro voor E euro extra per E-peilpuntverbetering 1000 euro voor E euro extra per E-peilpuntverbetering 1800 euro voor E euro extra per E-peilpuntverbetering 200 euro voor E euro extra per E-peilpuntverbetering 400 euro voor E euro extra per E-peilpuntverbetering 800 euro voor E euro extra per E-peilpuntverbetering * Indien er ook een zonneboiler wordt geplaatst, wordt er een bijkomende premie van 300 euro gegeven. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. Hiervoor dient de particulier een kopie van het attest beschermde afnemer' bij de premieaanvraag te voegen. Voorwaarden: De premie is enkel geldig indien vergezeld van een energieprestatiecertificaat en het hoofdformulier nieuwbouw waaruit blijkt dat het E-peil lager is dan of gelijk is aan E80. Nieuwbouwwoningen waarvoor volgens de actievoorwaarden van 2008 één of meerdere premies werden toegekend voor maatregelen die in het E-peil worden verrekend (verwarming, sanitair, warm water, isolatie, beglazing, ventilatie, zonwering), komen niet in aanmerking. Informatie in verband met de energieprestatieregelgeving en de EPB-procedure is terug te vinden op de website De premie is enkel geldig voor nieuwbouwwoningen en -appartementen. Indien een verbouwing onderhevig is aan de EPB-regelgeving, dan wordt ze beschouwd als nieuwbouw. Gedeeltelijke herbouw en uitbreidingen komen niet in aanmerking voor de premie. Hoe aanvragen: - Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. - Voeg het energieprestatiecertificaat en het hoofdformulier nieuwbouw toe. Voor de algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure verwijzen we naar p

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010

Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010 Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010 Artikel 1 Subsidiereglement Thermische zonne-installaties (zonneboilers), fotovoltaïsche zonne-installaties, warmtepompen

Nadere informatie

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW):

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW): Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92. Model geldig

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :...

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :... Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer :.. van../../.

Nadere informatie

REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier

REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente...

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

REG-premie voor WARMTEPOMPEN (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor WARMTEPOMPEN (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor WARMTEPOMPEN (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam Straat en nummer Postcode en gemeente Telefoon of GSM E-mail Bankrekening nr. EAN-nummer...... 5 4-1 4 4 9 4-0 0 0

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Bijlage bij factuur nummer:.. van../../. Naam:... Straat + nr:... Gemeente:... Straat + nr:... Gemeente:... Naam klant:...

Bijlage bij factuur nummer:.. van../../. Naam:... Straat + nr:... Gemeente:... Straat + nr:... Gemeente:... Naam klant:... Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer:.. van../../.

Nadere informatie

Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden

Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden 2011 Gemeente Hoegaarden Gemeenteplein 1 3320 HOEGAARDEN Beter Wonen aan de Gete Landen, 21 juni 2011 Titel :Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden

Nadere informatie

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011 Overzicht energiebesparende investeringen 2011 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Zonneboiler... 4 Zonneboiler... 4 Hemelwater... 6 Hemelwaterinstallatie... 6 Infiltratie...

Nadere informatie

Overzicht premies en tegemoetkomingen Linter

Overzicht premies en tegemoetkomingen Linter Overzicht premies en tegemoetkomingen Linter 2011 Gemeente Linter Helen-Bosstraat 43 3350 LINTER Beter Wonen aan de Gete Landen, 21 juni 2011 Titel : Overzicht premies en tegemoetkomingen Linter Subtitel

Nadere informatie

75, max 50% factuurbedrag. 125 250, max 50% factuurbedrag. 4 per m2, max 50% factuurbedrag. (Rd min. 2 m2k/w) (woningen minimum

75, max 50% factuurbedrag. 125 250, max 50% factuurbedrag. 4 per m2, max 50% factuurbedrag. (Rd min. 2 m2k/w) (woningen minimum HUISHOUDELIJKE ACTIES AGEM EANDIS (*) GHA huishoudelijke EAP-audit 50, max 50% factuurbedrag huishoudelijke energiescan (actieverplichting) X X huishoudelijk planadvies in nieuwbouw of verbouwing bouwteams

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Premie van 200 euro tot 4 100 euro

Premie van 200 euro tot 4 100 euro Huishoudelijke premie 2010 Nieuwbouwwoning of appartement Premie van 200 euro tot 4 100 euro Energieprestatiepeil lager dan of gelijk aan E80 voor woningen waarvan de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige

Nadere informatie

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Gemeente Langemark-Poelkapelle Overzicht subsidies Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Versie dd. 27/10/2014 Versie dd. 27/10/2014 Wonen, bouwen, verbouwen of een huis kopen in Langemark- Poelkapelle?

Nadere informatie

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren.

Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren. Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren. Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. Laat, indien gevraagd, de geregistreerd aannemer of verkoper het attest op

Nadere informatie

Overzicht premies en tegemoetkomingen Landen

Overzicht premies en tegemoetkomingen Landen Overzicht premies en tegemoetkomingen Landen 2011 Stad Landen Stationsstraat 29 3400 LANDEN Beter Wonen aan de Gete Landen, 21 juni 2011 Titel : Overzicht premies en tegemoetkomingen Landen Subtitel :

Nadere informatie

REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Rationeel EnergieGebruik

Rationeel EnergieGebruik aanvraagformulier voor REG-subsidie voor huishoudelijke klanten 2011 Rationeel EnergieGebruik Aanvraagformulier voor dakisolatie in bestaande woning of appartement (HH23) 1.) Gegevens van de aanvrager

Nadere informatie

Bijlage bij schriftelijke vraag 54 - beschermde afnemers energie

Bijlage bij schriftelijke vraag 54 - beschermde afnemers energie Bijlage bij schriftelijke vraag 54 - beschermde afnemers energie Vraag 1+2 2007 2008 2009 2010 2011 Totaal aantal huishoudelijke afnemers elektriciteit 2.616.867 2.646.311 2.651.905 2.666.112 2.678.142

Nadere informatie

De nieuwe energiepremies

De nieuwe energiepremies De nieuwe energiepremies PERSBERICHT 23/1/2012 VLAANDEREN VERNIEUWT PREMIEAANBOD De Vlaamse regering heeft op 1 januari nieuwe premies ingevoerd voor energiebesparende investeringen in woningen. Dankzij

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE BIJLAGE 2 lijk subsidiereglement van condensatieketels op stookolie ter vervanging van een oude verwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Artikel 1 Algemeen Binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

Energieprestatiepeil 200 tot euro

Energieprestatiepeil 200 tot euro Huishoudelijke premie 2011 Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro lager dan of gelijk aan E80 voor woningen waarvan de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige

Nadere informatie

OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES

OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES Subsidies i.v.m. Water Energie Natuur Afvalpreventie Mobiliteit Herent PARTICULIEREN 2010 Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 1 MILIEUSUBSIDIES (particulieren) THEMA

Nadere informatie

Vervanging en onderhoud van oude stookketel

Vervanging en onderhoud van oude stookketel Page 1 of 11 de belastingvermindering U kan voor het inkomstenjaar 2010 belastingvermindering krijgen voor 10 individuele energiebesparende maatregelen en voor een investering in een lage energiewoning,

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2009 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 72416 MONITEUR BELGE 09.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE [C 2011/18428] Personnel. Nomination Par arrêté ministériel du 24 octobre 2011, M. Grégory

Nadere informatie

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro REG-premieaanvraag 2012 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro Een premie aanvragen in 5 stappen ➀ Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Installatie-eisen bij renovaties

Installatie-eisen bij renovaties Installatie-eisen bij renovaties Vlaams Energieagentschap Geert Flipts Basiscursus lokaal woonbeleid 12 mei 2015 Inhoud Energiebeleid Premies renovatie Premies nieuwbouw Varia (Energieleningen, Ecodesign,

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Mokkenberg nummer 12 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwar 1940 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²ar):

Nadere informatie

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro REG-premieaanvraag 2013 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro Een premie aanvragen in 5 stappen ➀ Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.

Nadere informatie

378 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

378 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Gaverland 67 9031 gemeente Gent bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1966 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 378 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

174 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

174 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Braderij 15 bus DAK 2000 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 174 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Oudstrijdersstraat nummer 55 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwar 1930 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

321 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

321 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. certificaat 20130328-0001339515-00000004-8 post 3071 gemeente Kortenberg bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1930 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 321 De

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

187 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

187 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Rode-Rok 10 bus 3 3511 gemeente Hasselt bestemming appartement type - bouwar 2001 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 187 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Emiel Dewittstraat nummer 44 bus 2 bestemming appartement type - bouwjaar 1972 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

453 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

453 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Frans Standaertlei 97 2180 gemeente Antwerpen bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1919 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 453 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Pater A. Vynckeplein 6 bus 3 8210 gemeente Zedelgem bestemming appartement type - bouwjaar 1992 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 304

Nadere informatie

191 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

191 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Rijksweg 216 bus 8 3630 gemeente Maasmechelen bestemming appartement type - bouwar 2005 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 191 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie

Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Larenstraat nummer 16 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1956 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kezelberg nummer 56 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1970 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2012 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2012 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Art.nr. 43988 : REGpremie E-peil 2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid REG 2012 Energieprestatiepeil Een premie aanvragen in 4 stappen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Schabartstraat nummer 8 bus 21 bestemming appartement type - bouwar 2008 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 99 De

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Koningshofweg nummer 12 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1963 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1336 De energiescore

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2009 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Riemsterweg nummer 403 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1966 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Roombaardstraat nummer 8 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Poelsnepstraat nummer 46 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.10.0 berekende energiescore

Nadere informatie

599 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

599 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Hulst 65 3272 gemeente Scherpenheuvel-Zichem bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1948 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 599 De energiescore

Nadere informatie

159 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

159 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Bibliotheek 7 bus 0203 9940 gemeente Evergem bestemming appartement type - bouwar 2001 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 159 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Holstraat nummer 93 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1971 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

615 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

615 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Luikersteenweg 203 3920 gemeente Lommel bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1963 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 615 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Hoekeinde nummer 97 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1967 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Dennenbos 29 3690 gemeente Zutendaal bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1963 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Mispelaarstraat nummer 14 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 2000 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

Energiepremies die u geld blijven opbrengen

Energiepremies die u geld blijven opbrengen Energiepremies die u geld blijven opbrengen Spaar energie, geld en het milieu De stad en uw netbeheerder helpen u energie sparen in 2011 1 verantwoordelijke uitgever: Patricia De Somer, Grote Markt 1 2000

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Pluyseghemstraat nummer 34 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1955 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Herbroek 67 3720 gemeente Kortessem bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 325 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Oude Kerkstraat nummer 47 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar 1971 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²ar):

Nadere informatie

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Louis Dhont 24 bus 9 9800 gemeente Deinze bestemming appartement type - bouwar 1994 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 227 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

Info gids. Infogids zonneboiler. Info gids. Zonneboiler www.zonneboilersite.be 1

Info gids. Infogids zonneboiler. Info gids. Zonneboiler www.zonneboilersite.be 1 Zonneboiler www.site.be 1 Inhoudstafel Wat is een? 2 De werking van een 3 Waarmee moet u rekening houden? 3 De kostprijs van een 4 Overzicht premies van een 4 Premie van de netbeheerder 5 Terugverdientijd

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Steenakker 15 3950 gemeente Bocholt bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar 1973 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 442

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie nummer postnummer De Moy 25 bus V2 2018 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 131 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

539 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

539 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer College 29 2300 gemeente Turnhout bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1965 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 539 De energiescore laat toe

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2009 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid. Afhandeling premie

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid. Afhandeling premie Art.nr. 43655 : REGpremie E-peil 2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid REG 2013 Energieprestatiepeil Een premie aanvragen in 4 stappen

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Afhandeling premie. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Afhandeling premie. Een premie aanvragen in 5 stappen REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2.

Nadere informatie

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Agenda 1. Wetgeving en visie 2. Overzicht premies 2012 3. Rol van de netbeheerder 2 REG premies 2012 Waarom een REG-premie? Rationeel Energie Gebruik.

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Molenbergstraat nummer 94 bus 2 bestemming appartement type - bouwjaar 1959 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Installatie-eisen bij renovaties

Installatie-eisen bij renovaties Installatie-eisen bij renovaties Vlaams Energieagentschap Geert Flipts Premies ondertussen verlengd tot 31/12/2016. Energiebesparende investeringen in Vlaanderen Premies via netbeheerder (woningen) 2007

Nadere informatie

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43950 : REGpremie dak-of zoldervloerisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

209 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

209 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Sint-Job 52 3550 bus gemeente 12 Heusden-Zolder bestemming appartement type - bouwjaar 2004 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 209 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kerkstraat nummer 5 bus 201 bestemming appartement type - bouwar 2003 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 120 De energiescore

Nadere informatie