Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden"

Transcriptie

1 Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden 2011 Gemeente Hoegaarden Gemeenteplein HOEGAARDEN Beter Wonen aan de Gete Landen, 21 juni 2011

2 Titel :Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden Subtitel :2011 Referentie :M:\WIP\Premies\Hoegaarden\2011\110621_PremieHoegaarden.doc Datum :21 juni 2011 Auteur(s) :Marlies Buvens Goedgekeurd :Katja Calsyn Contact :Beter Wonen aan de Gete Interlokale vereniging Tel: +32 (0) Fax +32 (0) Stationsstraat 29 a 3400 LANDEN Pagina 2 van 58

3 Inhoudsopgave 1 AANKOOP EN PLAATSING FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Groenestroomcertificaten Belastingsvermindering AANKOOP EN PLAATSING VAN EEN ZONNEBOILER Premie Hoegaarden Premie Eandis Belastingsvermindering WARMTEPOMP Premie Hoegaarden Premie Eandis Belastingvermindering CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS Premie EANDIS Belastingvermindering VERVANGING OF ONDERHOUD OUDE STOOKKETELS Belastingvermindering Terugbetaalbaar belastingskrediet DAKISOLATIE Premie EANDIS Vlaamse verbeteringspremie voor dakisolatie Aanvullende, Vlaamse dakisolatiepremie Belastingsvermindering Terugbetaalbaar belastingskrediet BUITENMUURISOLATIE Premie EANDIS PLAATSING VAN HOOGRENDEMENTSBEGLAZING Premie EANDIS Premie provincie Vlaams-Brabant Belastingsvermindering Terugbetaalbaar belastingskrediet HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF INFILTRATIESYSTEEM Premie Hoegaarden GROENDAKEN Premie Hoegaarden BUITENZONNEWERING Premie EANDIS VENTILATIESYSTEEM MET WARMTERECUPERATIE Premie EANDIS THERMOSTAATKRANEN EN KAMERTHERMOSTATEN Premie EANDIS (voor thermostaatkranen) belastingsvermindering (voor thermostaatkranen of kamerthermostaat met tijdregeling) Terugbetaalbaar belastingskrediet VERBOUWEN VOLGENS PASSIEFHUISSTANDAARD...30 Pagina 3 van 58

4 14.1 Premie Eandis VERLAAGD E-PEIL (MAX. E80/E60) NIEUWBOUW Premie EANDIS LAGE ENERGIEWONINGEN, PASSIEFWONINGEN EN NULENERGIEWONINGEN Belastingsvermindering VERMINDERING ONROERENDE VOORHEFFING ENERGIEZUINIGE WONINGEN ENERGIE-AUDIT Belastingsvermindering Terugbetaalbaar belastingskrediet DOMOTICA MET REG-FUNCTIONALITEITEN Premie Eandis AARDGASWASDROGER Premie Eandis CO-MELDER Premie Eandis KEUKENGEISER OP AARDGAS PREMIE Eandis RENOVATIEPREMIE VERBETERINGS- EN AANPASSINGSPREMIE Premie Vlaams Gewest Verbeteringspremie Aanpassingspremie voor bejaarden (65+) PROVINCIALE AANPASSINGSPREMIE VOOR OUDEREN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP Premie Provincie Vlaams-Brabant DIENSTEN VOOR WONINGAANPASSING VOOR OUDEREN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP Regionale dienstencentra Vlaams-Brabant Dienst Woningaanpassing van Ons Zorgnetwerk (Landelijke Thuiszorg) % BTW-TARIEF VOOR RENOVATIE LENINGEN Leningen voor energiebesparende maatregelen Groene lening Bijkomende lening renovatie van provincie Vlaams-Brabant Sociale leningen Lening bij sociale kredietmaatschappij (erkend door Vlaamse regering) Lening bij Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Lening bij Vlaams Woningfonds Lening bij provincie Vlaams-Brabant GRATIS VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN BELASTINGSVERMINDERING VOOR BEVEILIGING VAN WONING TEGEN INBRAAK EN BRAND KORTINGSBON VOOR BESCHERMDE AFNEMERS BESCHERMDE AFNEMERS...56 Pagina 4 van 58

5 1 AANKOOP EN PLAATSING FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN 1.1 Groenestroomcertificaten Vanaf 2006 is het systeem van de groenestroomcertificaten ingevoerd. Dit systeem biedt een vaste prijs per 1000 kwh (= 1 MWh) door de zonnepanelen geproduceerde elektriciteit en dit gedurende een vastgelegd aantal jaren. Datum indienstname van de installatie vanaf 1/1/2011 vanaf 1/4/2011 vanaf 1/7/2011 vanaf 1/10/2011 vanaf 1/1/2012 vanaf 1/4/2012 vanaf 1/7/2012 vanaf 1/10/2012 Installaties met piekvermogen van maximaal 1 MW 330 euro/mwh 330 euro/mwh 300 euro/mwh 270 euro/mwh 250 euro/mwh 230 euro/mwh 210 euro/mwh 210 euro/mwh looptijd Verkoop mogelijk aan de distributienetbeheerder tegen deze prijs gedurende 20 jaar vanaf de datum van indienstname van de installatie vanaf 1/1/ euro/mwh Verkoop mogelijk aan de distributienetbeheerder vanaf 1/1/ euro/mwh tegen deze prijs vanaf 1/1/ euro/mwh gedurende 15 jaar vanaf de datum van indienstname van de installatie vanaf 1/1/ euro/mwh Opgepast: vanaf 1 januari 2010 krijgen eigenaars van nieuwe zonnepanelen die geïnstalleerd worden op woningen of woongebouwen, enkel groenestroomcertificaten die verkocht kunnen worden aan de netbeheerder indien het dak of de zoldervloer geïsoleerd is. De totale isolatie van het dak en de zoldervloer heeft minstens een warmteweerstand Rd van 3m²K/W. Voor installaties met piekvermogen groter dan 1 MW gelden andere tarieven. Deze zijn terug te vinden op onderstaande websites. Meer info en aanvraagformulier groenestroomcertificaten: en Belastingsvermindering Pagina 5 van 58

6 voor eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder Installatie bij bestaande (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) en nieuwe woningen Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte in het kader van de personenbelasting; belastingvermindering van 40% van de investering (incl. btw) met een maximum van 3680 euro. bij bestaande woningen (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) mag de belastingplichtige, wanneer die energiebesparende uitgaven doet waarbij de 40%- belastingsvermindering de drempel van 3680 euro overschrijdt, het overschot overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, incl. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdsperk Plaatsing door een geregistreerd aannemer. Volgende gegevens moet de aannemer vermelden op de factuur of op de bijlage ervan: o adres van de woning waar de werkzaamheden werden uitgevoerd; o in geval van de plaatsing van een zonneboiler, zonnepanelen, geothermische warmtepomp: de datum van de aanvang van die werken; o eventueel de verdeling van de kosten van de werkzaamheden volgens de aard ervan; o de volgende formule: Verklaring met toepassing van artikel van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel , 1 eerste lid, 1 tot 6 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 Ik, ondergetekende... bevestig dat: - de modules beantwoorden aan de volgende vereisten: de norm IEC en een minimumrendement van 12% (enkel voor kristallijne modellen) of de norm IEC en een minimumrendement van 7% (enkel voor de dunne filmmodules); - Het minimumrendement voor de omvormers hoger ligt dan 88% (enkel voor de autonome systemen) of het minimumrendement voor de omvormers hoger ligt dan 91% (enkel voor de netgekoppelde systemen); - de oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden en de hellingshoek van de vaste panelen ligt tussen 0 en 70 tov de horizon. (datum, naam en handtekening) Factuur en betalingsbewijs moeten kunnen voorgelegd worden. Meer info: Federale overheidsdienst Financiën op 02/ , en 2 AANKOOP EN PLAATSING VAN EEN ZONNEBOILER 2.1 Premie Hoegaarden Pagina 6 van 58

7 Voorwaarden installatie: Collector getest is volgens en conform is aan EN of één systeem uit het gamma geprefabriceerde systemen getest is volgens en conform EN Plaatsing door erkend vakman + conform WTCB leidraad voor installatie van zonneboiler De plaatsing van de installatie moet geschieden door een erkend vakman in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap; De zonneboiler wordt geïnstalleerd conform de technische voorlichting 212 van het WTCB leidraad voor installatie van zonneboiler Voorwaarden woning en aanvrager: Wettelijk vergunde woning Eigenaar of huurder, mits schriftelijke toestemming eigenaar De subsidie is cumuleerbaar met andere subsidies, op voorwaarde dat het totale bedrag van de bekomen subsidies 80% van de investeringskost niet overschrijdt. Indien dit percentage overschreden wordt, zal het bedrag van de gemeentelijke subsidie verminderd worden tot een gecumuleerde subsidie van 80% van de investeringskost de aanvrager verbindt zich ertoe de installatie goed te onderhouden. De installatie moet tenminste 10 jaar in goede staat van werking blijven op het zelfde adres en kan onder geen beding verkocht of verwijderd worden. De gemeente kan controles uitvoeren Premiebedrag: 15% op de kostprijs (incl. plaatsing en BTW) met een maximum van 500 euro per adres Er worden geen subsidies toegekend voor de plaatsing van een zonneboiler voor de verwarming van zwembadwater Aanvragen: Aanvraagformulier en bewijsdocumenten in te dienen bij het gemeentebestuur Bewijsdocumenten: o Een plan met het grondplan van de woning en de situering van de zonneboiler o een bewijs van de leverancier voor de plaatsing met de opgave van de prijs van de zonneboiler (factuur met vermelding van naam en adres klant) 2.2 Premie Eandis Procedure van de aanvraag De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort. Indien Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken. Pagina 7 van 58

8 Tip: Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Verstuur uw premieaanvraag bij voorkeur elektronisch, met ingescande factuur en attest via Zo wordt uw premie sneller uitbetaald. Algemene voorwaarden De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum in 2011 en moeten bij de netbeheerder worden ingediend vóór 1 juli 2012 (facturen met een factuurdatum in 2010 moeten ingediend worden vóór 1 juli 2011). De premie is enkel van toepassing voor bestaande woningen en appartementen, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006. Opgelet : indien de verbouwing volgens de EPB-regelgeving aan de E-peil-eisen moet voldoen,dan wordt dit als een nieuwbouw beschouwd. De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/bestelbon) van de zonneboiler met vermelding van merk, type en aantal m² collectoroppervlakte. De factuur mag geen betrekking hebben op zwembadcollectoren of andere systemen die uitsluitend voor zwembadverwarming worden gebruikt. De plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerd aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de geregistreerde aannemer. De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming (geen zwembadverwarming). De collector is getest door een onafhankelijk instituut volgens EN of DIN 4757, heeft een systeemtest (volgens EN12976 of volgens ISO/DIS 9459) ondergaan of bezit een Solar KeyMark. Het systeem is gemarkeerd conform EN en de markering van de collectoren is conform EN Er is aan de eindgebruiker een aparte handleiding in het Nederlands overhandigd die conform is met EN Aan de eindgebruiker is een onderhoudschecklist in het Nederlands overhandigd. De producten genieten van een waarborg: minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen. De premie is cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard. Premiebedrag De premie bedraagt 75 euro/m² collectoroppervlakte met een minimum van 525 euro en een maximum van euro. Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REGluik, inclusief BTW. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. Hiervoor dient u een kopie van het attest beschermde afnemer 1 bij de premieaanvraag te voegen. Meer info: Eandis algemeen nummer: 078/ , en 1 Omschrijving beschermde eindafnemer zie achteraan document Pagina 8 van 58

9 2.3 Belastingsvermindering voor eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder Installatie bij bestaande (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) en nieuwe woningen Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte in het kader van de personenbelasting; belastingvermindering van 40% van de investering (incl. btw) met een maximum van 2830 euro. bij bestaande woningen (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) mag de belastingplichtige, wanneer die energiebesparende uitgaven doet waarbij de 40%- belastingsvermindering de drempel van 2830 euro overschrijdt, het overschot overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, incl. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdsperk Plaatsing door een geregistreerd aannemer. Volgende gegevens moet de aannemer vermelden op de factuur of op de bijlage ervan: o adres van de woning waar de werkzaamheden werden uitgevoerd; o in geval van de plaatsing van een zonneboiler, zonnepanelen, geothermische warmtepomp: de datum van de aanvang van die werken; o eventueel de verdeling van de kosten van de werkzaamheden volgens de aard ervan; o de volgende formule: Verklaring met toepassing van artikel van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel , 1 eerste lid, 1 tot 6 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 Ik, ondergetekende... bevestig dat: - de oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden; - de hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 70 tov de horizon ligt; - de aangewende techniek het mogelijk maakt om een eventueel probleem van legionellose te vermijden (datum, naam en handtekening) Factuur en betalingsbewijs moeten kunnen voorgelegd worden. De zonneboiler mag niet gebruikt worden voor de verwarming van zwembaden. Meer info: Federale overheidsdienst Financiën op 02/ , en 3 WARMTEPOMP 3.1 Premie Hoegaarden Voorwaarden installatie: De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van de woning; Water zorgt voor de warmteafgifte; Pagina 9 van 58

10 De COP-waarde van de warmtepomp bedraagt minstens 3,4, gemeten volgens de standaard rating conditions van EN voor vloerverwarming of gelijkwaardig De subsidie voor warmtepompboilers wordt toegekend op voorwaarde dat de COP van de warmtepompboiler minstens 2 bedraagt, gemeten volgens EN In verschillende situaties is voor de toepassing van warmtepompsystemen een melding of vergunning nodig en dient men te voldoen aan bepaalde milieuvoorwaarden, na te vragen bij de gemeente De plaatsing van de installatie moet geschieden door een erkend vakman in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap; de (combi)warmtepompsystemen worden geïnstalleerd volgens de code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE); Voorwaarden woning en aanvrager: Wettelijk vergunde woning Eigenaar of huurder, mits schriftelijke toestemming eigenaar De subsidie is cumuleerbaar met andere subsidies, op voorwaarde dat het totale bedrag van de bekomen subsidies 80% van de investeringskost niet overschrijdt. Indien dit percentage overschreden wordt, zal het bedrag van de gemeentelijke subsidie verminderd worden tot een gecumuleerde subsidie van 80% van de investeringskost de aanvrager verbindt zich ertoe de installatie goed te onderhouden. De installatie moet tenminste 10 jaar in goede staat van werking blijven op het zelfde adres en kan onder geen beding verkocht of verwijderd worden. De gemeente kan controles uitvoeren Premiebedrag: 15% op de kostprijs (incl. plaatsing en BTW) van een warmtepomp voor de verwarming van sanitair water met een maximum van 500 euro per adres. 750 euro per adres voor een warmtepompsysteem voor woningverwarming; 1000 euro per adres voor een combiwarmtepompsysteem voor woningverwarming en de verwarming van sanitair water. Aanvragen: Aanvraagformulier en bewijsdocumenten in te dienen bij het gemeentebestuur Bewijsdocumenten: o Een plan met het grondplan van de woning en de situering van het warmtepompsysteem o een bewijs van de leverancier voor de plaatsing met de opgave van de prijs van het warmtepompsysteem (factuur met vermelding van naam en adres klant) 3.2 Premie Eandis Procedure van de aanvraag De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis een ontvangstbewijs Pagina 10 van 58

11 naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort. Indien Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken. Tip: Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Verstuur uw premieaanvraag bij voorkeur elektronisch, met ingescande factuur en attest via Zo wordt uw premie sneller uitbetaald. Algemene voorwaarden De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum in 2011 en moeten bij de netbeheerder worden ingediend vóór 1 juli (facturen met een factuurdatum in 2010 moeten ingediend worden vóór 1 juli 2011). De premie is enkel van toepassing voor bestaande woningen en appartementen, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006. Opgelet : indien de verbouwing volgens de EPB-regelgeving aan de E-peil-eisen moet voldoen,dan wordt dit als een nieuwbouw beschouwd. De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/bestelbon) van de warmtepomp met vermelding van merk en type van de warmtepomp. De plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerd aannemer. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een attest van een geregistreerd aannemer en een technische fiche van de warmtepomp. De premie geldt voor warmtepompen van het type bodem/water, water/water, lucht/water, lucht/lucht, directverdamping/water en directverdamping/directcondensatie. De warmtepomp kan niet worden gebruikt voor actieve koeling. Op het attest dient de geregistreerde aannemer de wijze waarop een eventuele koeling definitief uitgeschakeld werd, te attesteren. De COP, onder de vermelde condities, is hoger of gelijk aan: o 4,3 voor bodem/water warmtepompen (brontemperatuur 0 C, afgiftetemperatuur 35 C) (gemeten volgens EN of EN 255) o 5,1 voor water/water warmtepompen (brontemperatuur 10 C, afgiftetemperatuur 35 C) (gemeten volgens EN of EN 255) o 3,1 voor lucht/water warmtepompen (brontemperatuur 2 C, afgiftetemperatuur 35 C) (gemeten volgens EN of EN 255) o 2,9 voor lucht/lucht warmtepompen (brontemperatuur 2 C, afgiftetemperatuur 20 C) (gemeten volgens EN of EN 255) o 4,3 voor directverdamping/water gemeten volgens CETIAT (brontemperatuur 0 C, afgiftetemperatuur 35 C) o 4,3 voor directverdamping/directcondensatie gemeten volgens CETIAT Pagina 11 van 58

12 (brontemperatuur 0 C, afgiftetemperatuur 35 C) De winstfactor of COP (Coëfficiënt Of Performance) wordt berekend door het thermisch vermogen van de warmtepomp te delen door het compressorvermogen. Deze gegevens vindt u op de technische fiche van de warmtepomp. De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw en het compressorvermogen van de warmtepomp,gemeten volgens EN of EN 255, bedraagt minstens 80 % van de nominale warmteverliezen van het gebouw, berekend volgens NBN B De warmtepomp wordt enkel gebruikt in combinatie met wand- en vloerverwarming uitgezonderd bij lucht/lucht warmtepomp. De warmtepomp is geïnstalleerd volgens de Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw. Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard. Premiebedrag De premie bedraagt 270 euro*(0,87*cop-2,5)*kwel met een maximum van euro. De premie wordt berekend op basis van het compressorvermogen (kwel). Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REGluik, inclusief BTW. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. Hiervoor dient u een kopie van het attest beschermde afnemer (zie voetnoot 1) bij de premieaanvraag te voegen. Meer info: Eandis algemeen nummer: 078/ , en Belastingvermindering voor eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder Plaatsing van een geothermische warmtepomp met EG-label bij bestaande (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) en nieuwe woningen waarvan de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk aan 3 Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte in het kader van de personenbelasting; belastingvermindering van 40% van de investering (incl. btw) met een maximum van 2830 euro. bij bestaande woningen (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) mag de belastingplichtige, wanneer die energiebesparende uitgaven doet waarbij de 40%- belastingsvermindering de drempel van 2830 euro overschrijdt, het overschot overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, incl. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdsperk Plaatsing door een geregistreerd aannemer. Volgende gegevens moet de aannemer vermelden op de factuur of op de bijlage ervan: o adres van de woning waar de werkzaamheden werden uitgevoerd; o in geval van de plaatsing van een zonneboiler, zonnepanelen, geothermische warmtepomp: de datum van de aanvang van die werken; Pagina 12 van 58

13 o eventueel de verdeling van de kosten van de werkzaamheden volgens de aard ervan; o de volgende formule: Verklaring met toepassing van artikel van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel , 1 eerste lid, 1 tot 6 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 Ik, ondergetekende... bevestig dat: - op de geothermische warmtepomp het EG-kenmerk is aangebracht; - de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk aan 3 (datum, naam en handtekening) Factuur en betalingsbewijs moeten kunnen voorgelegd worden. Meer info: Federale overheidsdienst Financiën op 02/ , en 4 CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS 4.1 Premie EANDIS Procedure van de aanvraag De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort. Indien Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken. Tip: Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Verstuur uw premieaanvraag bij voorkeur elektronisch, met ingescande factuur en attest via Zo wordt uw premie sneller uitbetaald. Algemene voorwaarden De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum in 2011 en moeten bij de netbeheerder worden ingediend vóór 1 juli (facturen met een factuurdatum in 2010 moeten ingediend worden vóór 1 juli 2011). De premie is enkel van toepassing voor bestaande woningen en appartementen, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006. Opgelet : indien de verbouwing volgens de EPB-regelgeving aan de E-peil-eisen moet voldoen,dan wordt dit als een nieuwbouw beschouwd. De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/bestelbon) van de condensatieketel op aardgas met vermelding van merk, type en thermisch vermogen. De plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerd aannemer. Pagina 13 van 58

14 De premie wordt toegekend voor een condensatieketel ter vervanging van een oude centraleverwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Een lijst van condensatieketels, waarvan aanvaard is dat zij voldoen aan de gestelde eisen, is onder andere terug te vinden op de website van de KVBG (rubriek HR TOP). De condensatieketel moet voldoen aan de rendementseisen voor nieuwe gasgestookte condenserende centraleverwarmingsketels zoals opgenomen in het KB van 18 maart De installatie moet voldoen aan de norm NBN B en een CE-markering hebben. Condenserende warmeluchtgeneratoren die aan bovenstaande eisen voldoen komen ook in aanmerking. Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard. Premiebedrag De premie bedraagt 125 euro per condensatieketel. Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REGluik, inclusief BTW. Indien het over een gemeenschappelijke ketel (vanaf 50 kw) gaat voor verschillende appartementen, dient u de premieaanvraag condensatieketel voor ondernemingen in te vullen. Voor beschermde afnemers) wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. Hiervoor dient u een kopie van het attest beschermde afnemer (zie voetnoot 1) bij de premieaanvraag te voegen. Meer info: Eandis algemeen nummer: 078/ , en Belastingvermindering Zie verder (vervanging of onderhoud oude stookketels) 5 VERVANGING OF ONDERHOUD OUDE STOOKKETELS 5.1 Belastingvermindering voor eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder Installatie bij bestaande woningen (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte in het kader van de personenbelasting; belastingvermindering van 40% van de investering (incl. btw) met een maximum van 2830 euro. Pagina 14 van 58

15 De belastingplichtige mag, wanneer die energiebesparende uitgaven doet waarbij de 40%-belastingsvermindering de drempel van 2830 euro overschrijdt, het overschot overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, incl. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdsperk Volgende stookinstallaties komen in aanmerking o Condensatieketels; o Installatie met systeem van microwarmtekrachtkoppeling; o Stookketel op hout o Installatie met warmtepomp. Uw installateur kan u alle informatie verschaffen over welke specifieke ketels in aanmerking komen voor het fiscaal voordeel en welke installatie het best past bij uw woning. Voor het onderhoud kan u alleen de kosten in rekening brengen die te maken hebben met het regelmatige onderhoud, het afstellen van de brander en het reinigen van de installatie. Het herstel van defecte installaties, het reinigen van de schoorsteen en allerhande wisselstukken komen niet in aanmerking. Uitvoering door een geregistreerd aannemer. Volgende gegevens moet de aannemer vermelden op de factuur of op de bijlage ervan: o adres van de woning waar de werkzaamheden werden uitgevoerd; o eventueel de verdeling van de kosten van de werkzaamheden volgens de aard ervan; o de volgende formule: Verklaring met toepassing van artikel van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel , 1 eerste lid, 1 tot 6 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 Ik, ondergetekende... bevestig dat: - voor vervanging oude stookketel: o voor olie- en gasgestookte ketels: - ik de oude installatie vervang en vermeld de beschikbare kenmerken van de oude stookketel (merk, type, serienummer van het toestel); - op de nieuwe ketel de EC-markering is aangebracht en dat de installatie in overeenstemming is met het KB van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centraleverwarmingsketels - de schoorsteen in overeenstemming is met het nieuwe systeem van de verwarming; o voor stookketels op hout: - deze beantwoordt aan de norm EN12809; - ze automatisch worden geladen en uitsluitend hout of niet-behandeld samengedrukt hout als brandstof gebruikt worden; - het rendement van de ketel bij nominaal vermogen nuttig vermogen ten minste 60% bedraagt in overeenstemming met de rendementseisen die zijn opgenomen in de norm EN303-5; o voor warmtepompen - de warmtepomp voorzien is van het EG-kenmerk; - de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk is aan 3. - voor onderhoud: Pagina 15 van 58

16 - ik op (datum van het onderhoud vermelden) een onderhoud van de stookketel (merk, type en serienummer van het toestel vermelden) heb uitgevoerd. - de werken zijn uitgevoerd in een woning die, volgens de informatie verstrekt door (naam van de personen vermeld op de factuur) sedert ten minste vijf jaar in gebruik is genomen als woning op (datum van de aanvang van de werken) (datum, naam en handtekening) Factuur en betalingsbewijs moeten kunnen voorgelegd worden. Meer info: Federale overheidsdienst Financiën op 02/ , en Terugbetaalbaar belastingskrediet voor personen die niet kunnen genieten van de belastingsvermindering voor energiebesparende investeringen omdat zij geen of te weinig inkomsten hebben om de belastingvermindering te kunnen toepassen belastingskrediet houdt in dat men van de federale overheid een bedrag zal ontvangen dat overeenstemt met de belastingsvermindering waarvan belastingsbetalers kunnen genieten (40% van het factuurbedrag) het belastingskrediet wordt aangevraagd via de belastingsaangifte over de inkomsten van 2011 (belastingsbrief van juni 2012) verdere voorwaarden zelfde als bij belastingsvermindering 6 DAKISOLATIE 6.1 Premie EANDIS Procedure van de aanvraag De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort. Indien Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken. Tip: Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Verstuur uw premieaanvraag bij voorkeur elektronisch, met ingescande factuur en attest via Zo wordt uw premie sneller uitbetaald. Algemene voorwaarden Pagina 16 van 58

17 De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum in 2011 en moeten bij de netbeheerder worden ingediend vóór 1 juli (facturen met een factuurdatum in 2010 moeten ingediend worden vóór 1 juli 2011). De premie is enkel van toepassing voor bestaande woningen en appartementen, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006. Opgelet : indien de verbouwing volgens de EPB-regelgeving aan de E-peil-eisen moet voldoen,dan wordt dit als een nieuwbouw beschouwd. De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/leveringsbon) van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, de soort, de dikte, het type en het aantal m². De premie is geldig voor dakisolatie ofwel zoldervloerisolatie, binnen hetzelfde beschermd volume, dit is het woonvolume dat de werkelijke bewoonde en verwarmde vertrekken omvat. Bijvoorbeeld: een aangebouwde garage komt niet in aanmerking, zowel zoldervloer- als dakisolatie aanbrengen in eenzelfde bouwvolume evenmin. De R-waarde van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 3 m²k/w bedragen, dit mag in meerdere lagen geplaatst worden. De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumwaarde 3 m²k/w te komen. De R-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de R-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen NBN B Lijsten met lambdawaarden die kunnen gebruikt worden, zijn ondermeer terug te vinden op of Thermische (isolerende) folies en riet komen niet in aanmerking voor deze premie. Zoldervloerisolatie van een onbewoonde zolder wordt eveneens beschouwd als dakisolatie. Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard. Premiebedrag De premie bedraagt 4 euro/m² indien de isolatie wordt aangebracht door een geregistreerd aannemer, 2 euro/m² indien de aanvrager ze zelf plaatst. Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REGluik, inclusief BTW. De berekening van de premie gebeurt op basis van het geïsoleerde dakoppervlak dat met het nieuw aangebracht isolatiemateriaal werd geïsoleerd. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. Hiervoor dient u een kopie van het attest beschermde afnemer (zie voetnoot 1) bij de premieaanvraag te voegen. Meer info: Eandis algemeen nummer: 078/ , en Vlaamse verbeteringspremie voor dakisolatie Zie de Vlaamse verbeteringspremie (punt 24 pagina 42) Pagina 17 van 58

18 6.3 Aanvullende, Vlaamse dakisolatiepremie Voor dak of zoldervloer bij bestaande woningen/appartementen Minimum geïsoleerde dakoppervlakte = 40 m² De premie is gekoppeld aan de premie van de netbeheerder en wordt toegekend onder dezelfde voorwaarden Indien de netbeheerder via uw aanvraag dakisolatie (factuurdatum in 2011) een premie toekent en de geïsoleerde dakoppervlakte bedraagt min. 40m², zal de Vlaamse overheid automatisch een bijkomende premie uitbetalen De premie wordt afgetopt als de som van de premie van de elektriciteitsnetbeheerder en de Vlaamse dakisolatiepremie meer bedraagt dan het factuurbedrag Uitvoering Aanvrager premiehoogte Geregistreerde aannemer Geen beschermde afnemer 500euro door VEA Geregistreerde aannemer Beschermde afnemer* 500euro door VEA en -100euro: 40-99m² -300euro: m² -500euro: vanaf 150m² Door Wonen Vlaanderen Doe-het-zelver Geen beschermde afnemer 500euro door VEA Doe-het-zelver Beschermde afnemer* 600euro door VEA * zie voetnoot Belastingsvermindering voor eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder Installatie bij bestaande woningen (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte in het kader van de personenbelasting; belastingvermindering van 40% van de investering (incl. btw) met een maximum van 2830 euro. De belastingplichtige mag, wanneer die energiebesparende uitgaven doet waarbij de 40%-belastingsvermindering de drempel van 2830 euro overschrijdt, het overschot overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, incl. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdsperk Geplaatst door een geregistreerde aannemer volgens de regels van goed vakmanschap Volgende gegevens moet de aannemer vermelden op de factuur of op de bijlage ervan: o adres van de woning waar de werkzaamheden werden uitgevoerd; o eventueel de verdeling van de kosten van de werkzaamheden volgens de aard ervan; o de volgende formule: Pagina 18 van 58

19 Verklaring met toepassing van artikel van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel , 1 eerste lid, 1 tot 6 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 Ik, ondergetekende... bevestig dat: - Het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter is dan 2,5 m²k/w - de werken zijn uitgevoerd in een woning die, volgens de informatie verstrekt door (naam van de personen vermeld op de factuur) sedert ten minste vijf jaar in gebruik is genomen als woning op (datum van de aanvang van de werken) (datum, naam en handtekening) Factuur en betalingsbewijs moeten kunnen voorgelegd worden. Meer info: Federale overheidsdienst Financiën op 02/ , en Terugbetaalbaar belastingskrediet voor personen die niet kunnen genieten van de belastingsvermindering voor energiebesparende investeringen omdat zij geen of te weinig inkomsten hebben om de belastingvermindering te kunnen toepassen belastingskrediet houdt in dat men van de federale overheid een bedrag zal ontvangen dat overeenstemt met de belastingsvermindering waarvan belastingsbetalers kunnen genieten (40% van het factuurbedrag) het belastingskrediet wordt aangevraagd via de belastingsaangifte over de inkomsten van 2011 (belastingsbrief van juni 2012) verdere voorwaarden zelfde als bij belastingsvermindering 7 BUITENMUURISOLATIE 7.1 Premie EANDIS Procedure van de aanvraag De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort. Indien Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken. Tip: Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Verstuur uw premieaanvraag bij voorkeur elektronisch, met ingescande factuur en attest via Zo wordt uw premie sneller uitbetaald. Pagina 19 van 58

20 Algemene voorwaarden De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum in 2011 en moeten bij de netbeheerder worden ingediend vóór 1 juli (facturen met een factuurdatum in 2010 moeten ingediend worden vóór 1 juli 2011). De premie is enkel van toepassing voor bestaande woningen en appartementen, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006. Opgelet : indien de verbouwing volgens de EPB-regelgeving aan de E-peil-eisen moet voldoen,dan wordt dit als een nieuwbouw beschouwd. De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/leveringsbon) van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, de soort, de dikte, het type en het aantal m². De R-waarde van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 1,3 m²k/w bedragen. De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumwaarde 1,3 m²k/w te komen. De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de R-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen NBN B Lijsten met lambdawaarden die kunnen gebruikt worden, zijn ondermeer terug te vinden op of Binnenisolatie wordt niet toegelaten, enkel het opvullen van de spouw en isolatie aan de buitenkant van de muur komen in aanmerking voor de premie. Bij na-isolatie van een bestaande spouw moet de spouw volledig opgevuld worden met het isolatiemateriaal. Thermische (isolerende) folies komen niet in aanmerking voor deze premie. Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard. Premiebedrag De premie bedraagt 4 euro/m² indien de isolatie wordt aangebracht door een geregistreerd aannemer, 2 euro/m² indien de aanvrager ze zelf plaatst. Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REGluik, inclusief BTW. De berekening van de premie gebeurt op basis van het geïsoleerde muuroppervlak en niet op het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal. Voor beschermde afnemers) wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. Hiervoor dient u een kopie van het attest beschermde afnemer (zie voetnoot 1) bij de premieaanvraag te voegen. Meer info: Eandis algemeen nummer: 078/ , en 8 PLAATSING VAN HOOGRENDEMENTSBEGLAZING Pagina 20 van 58

21 8.1 Premie EANDIS Procedure van de aanvraag De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort. Indien Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken. Tip: Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Verstuur uw premieaanvraag bij voorkeur elektronisch, met ingescande factuur en attest via Zo wordt uw premie sneller uitbetaald. Algemene voorwaarden De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum in 2011 en moeten bij de netbeheerder worden ingediend vóór 1 juli (facturen met een factuurdatum in 2010 moeten ingediend worden vóór 1 juli 2011). De premie is enkel van toepassing voor bestaande woningen en appartementen, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006. Opgelet : indien de verbouwing volgens de EPB-regelgeving aan de E-peil-eisen moet voldoen,dan wordt dit als een nieuwbouw beschouwd. De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/leveringsbon) van de hoogrendementsbeglazing met vermelding van merk, type, aantal m² en U-waarde. Hoogrendementsbeglazing dient geplaatst te worden door een geregistreerd aannemer. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een attest van een geregistreerd aannemer, dat vermeldt of het gaat over het plaatsen van hoogrendementsbeglazing ter vervanging van dubbel glas of enkel glas. De U-waarde van de nieuwe beglazing mag niet groter zijn dan 1,3 W/m²K, berekend volgens NBN B De warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde bepaalt in welke mate de warmte verloren gaat via de beglazing. Hoe lager deze waarde, hoe minder warmteverlies door het glas. Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen ook in aanmerking voor de premie indien de U-waarde niet groter is dan 1,3 W/m²K. Het vervangen van enkele of dubbele beglazing in een veranda komt niet in aanmerking voor de premie. Onder veranda verstaat men een ruimte die volledig kan afgesloten worden van de rest van de woning. Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard. Premiebedrag De premie voor de vervanging van enkel of dubbel glas door hoogrendementsbeglazing is 10 euro/m² Pagina 21 van 58

22 Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REGluik, inclusief BTW. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. Hiervoor dient u een kopie van het attest beschermde afnemer (zie voetnoot 1) bij de premieaanvraag te voegen. Meer info: Eandis algemeen nummer: 078/ , en Premie provincie Vlaams-Brabant Installatie bij bestaande woningen De premie is gekoppeld aan de premie van de netbeheerder en wordt toegekend onder dezelfde voorwaarden De provincie ontvangt maandelijks van EANDIS een lijst met positief beoordeelde aanvragen. Op basis van deze gegevens ontvangt de aanvrager van de provincie een vooringevuld formulier. Indien dit formulier door de aanvrager binnen een termijn van 3 maanden ondertekend wordt terugbezorgd, samen met de gevraagde bewijsstukken als u recht hebt op een verhoogde premie (kopie van het huurcontract of het aanslagbiljet van de belastingen), wordt de provinciale premie toegekend. Premie: Aanvragen bij netbeheerder vόόr 01 juli 2011: o 10 euro/m² met een maximumbedrag van 150 euro, o 20 euro/m² met een maximumbedrag van 300 euro voor huurwoningen of als uw gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger ligt dan euro voor een alleenstaande en euro voor een gezin van minimum twee personen (aanslagjaar 2009-inkomsten 2008). Deze bedragen worden verhoogd met euro per persoon ten laste. Aanvragen bij netbeheerder na 01 juli 2011 o 10 euro/m² met een maximumbedrag van 100 euro, o 20 euro/m² met een maximumbedrag van 250 euro indien uw gezamenlijk belastbaar inkomen ligt tussen euro en euro (aanslagjaar 2009-inkomsten 2008). o 20 euro/m² met een maximum bedrag van 500 euro indien uw gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger ligt dan euro of indien het een huurwoning betreft. Meer info: Dienst wonen, tel. 016/ Belastingsvermindering voor eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder Installatie bij bestaande woningen (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte in het kader van de personenbelasting; Pagina 22 van 58

23 belastingvermindering van 40% van de investering (incl. btw) met een maximum van 2830 euro. De belastingplichtige mag, wanneer die energiebesparende uitgaven doet waarbij de 40%-belastingsvermindering de drempel van 2830 euro overschrijdt, het overschot overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, incl. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdsperk Geplaatst door een geregistreerde aannemer Volgende gegevens moet de aannemer vermelden op de factuur of op de bijlage ervan: o adres van de woning waar de werkzaamheden werden uitgevoerd; o eventueel de verdeling van de kosten van de werkzaamheden volgens de aard ervan; o de volgende formule: Verklaring met toepassing van artikel van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel , 1 eerste lid, 1 tot 6 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 Ik, ondergetekende... bevestig dat: - de globale geleidingscoëfficiënt U van het venster (raamwerk + beglazing), berekend volgens de vereenvoudigde formules van de geldende norm (NBN B62), lager ligt dan of gelijk is aan 2.0 W/(m²K). - de werken zijn uitgevoerd in een woning die, volgens de informatie verstrekt door (naam van de personen vermeld op de factuur) sedert ten minste vijf jaar in gebruik is genomen als woning op (datum van de aanvang van de werken) (datum, naam en handtekening) Factuur en betalingsbewijs moeten kunnen voorgelegd worden. Zowel de kosten van het glas als de kosten van het raamwerk komen in aanmerking voor het fiscale voordeel. Meer info: Federale overheidsdienst Financiën op 02/ , en Terugbetaalbaar belastingskrediet voor personen die niet kunnen genieten van de belastingsvermindering voor energiebesparende investeringen omdat zij geen of te weinig inkomsten hebben om de belastingvermindering te kunnen toepassen belastingskrediet houdt in dat men van de federale overheid een bedrag zal ontvangen dat overeenstemt met de belastingsvermindering waarvan belastingsbetalers kunnen genieten (40% van het factuurbedrag) het belastingskrediet wordt aangevraagd via de belastingsaangifte over de inkomsten van 2011 (belastingsbrief van juni 2012) verdere voorwaarden zelfde als bij belastingsvermindering 9 HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF INFILTRATIESYSTEEM Pagina 23 van 58

24 9.1 Premie Hoegaarden Hemelwaterinstallatie = het geheel van hemelwaterput met leiding- en pompsysteem, filters, enz. met het oog op hergebruik van hemelwater. Infiltratievoorziening = voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakten, in de bodem. Dit kan doormiddel van een open (bovengrondse) infiltratievoorziening of door middel van een ondergrondse infiltratievoorziening Voorwaarden en bedrag premie hemelwaterinstallatie en hergebruik van hemelwater Enkel bij bestaande ééngezinswoningen; De minimale inhoud van de hemelwaterput bedraagt 50 liter per m² horizontale dakoppervlakte, afgerond naar het hoger duizendtal, met een minimum van 3000 liter; Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht d.m.v. een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden; Voor een nieuwe hemelwaterinstallatie bij bestaand gebouw (d.i. een nieuwe hemelwaterput en een nieuwe pompinstallatie, geplaatst vanaf 01/01/2005): o 100 euro voor een hemelwaterinstallatie met aansluiting van minstens 1 WC of 1 wasmachine o 200 euro voor een hemelwaterinstallatie met aansluiting van minstens 1 WC en 1 wasmachine; o 500 euro voor een hemelwaterinstallatie met aansluiting van minstens 1 WC en 1 wasmachine en 1 of meerdere bijkomende aftappunten. Voor de installatie van een pompsysteem aangesloten op een bestaande hemelwaterput bij een bestaand gebouw (d.i. een aansluiting voor hergebruik, geplaatst vanaf 01/01/2005): o 75euro voor een pompsysteem met aansluiting van minstens 1 WC of 1 wasmachine; o 150euro voor een pompsysteem met aansluiting van minstens 1 WC en 1 wasmachine; o 300euro voor een pompsysteem met aansluiting van minstens 1 WC en 1 wasmachine en 1 of meerdere bijkomende aftappunten. Voorwaarden en bedrag premie plaatsing infiltratievoorziening Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet; Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50m² dakoppervlak of verharding aangesloten; De infiltratievoorziening is gebouwd na 31/12/2007 De gemeentelijke premie voor een infiltratievoorziening bedraagt 2,50 euro per aangesloten m² verharde oppervlakte met een maximum van 300 euro. Er wordt enkel een premie toegekend indien minstens 50m² aan verhard oppervlak op de infiltratievoorziening is aangesloten. 10 GROENDAKEN Pagina 24 van 58

Overzicht premies en tegemoetkomingen Linter

Overzicht premies en tegemoetkomingen Linter Overzicht premies en tegemoetkomingen Linter 2011 Gemeente Linter Helen-Bosstraat 43 3350 LINTER Beter Wonen aan de Gete Landen, 21 juni 2011 Titel : Overzicht premies en tegemoetkomingen Linter Subtitel

Nadere informatie

Overzicht premies en tegemoetkomingen Landen

Overzicht premies en tegemoetkomingen Landen Overzicht premies en tegemoetkomingen Landen 2011 Stad Landen Stationsstraat 29 3400 LANDEN Beter Wonen aan de Gete Landen, 21 juni 2011 Titel : Overzicht premies en tegemoetkomingen Landen Subtitel :

Nadere informatie

Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010

Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010 Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010 Artikel 1 Subsidiereglement Thermische zonne-installaties (zonneboilers), fotovoltaïsche zonne-installaties, warmtepompen

Nadere informatie

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW):

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW): Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92. Model geldig

Nadere informatie

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :...

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :... Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer :.. van../../.

Nadere informatie

ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011

ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011 ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011 Copyright - samenstelling 2011 - Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Brussel Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011 Overzicht energiebesparende investeringen 2011 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Zonneboiler... 4 Zonneboiler... 4 Hemelwater... 6 Hemelwaterinstallatie... 6 Infiltratie...

Nadere informatie

Bijlage bij factuur nummer:.. van../../. Naam:... Straat + nr:... Gemeente:... Straat + nr:... Gemeente:... Naam klant:...

Bijlage bij factuur nummer:.. van../../. Naam:... Straat + nr:... Gemeente:... Straat + nr:... Gemeente:... Naam klant:... Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer:.. van../../.

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

REG-premie voor WARMTEPOMPEN (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor WARMTEPOMPEN (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor WARMTEPOMPEN (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam Straat en nummer Postcode en gemeente Telefoon of GSM E-mail Bankrekening nr. EAN-nummer...... 5 4-1 4 4 9 4-0 0 0

Nadere informatie

REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier

REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier REG-premie voor woningen/appartementen vanaf 1 januari 2010 met een verlaagd E peil met zonneboiler (max. E 60) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente...

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor ZONNEBOILERS (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Premie van 200 euro tot 4 100 euro

Premie van 200 euro tot 4 100 euro Huishoudelijke premie 2010 Nieuwbouwwoning of appartement Premie van 200 euro tot 4 100 euro Energieprestatiepeil lager dan of gelijk aan E80 voor woningen waarvan de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Rationeel EnergieGebruik

Rationeel EnergieGebruik aanvraagformulier voor REG-subsidie voor huishoudelijke klanten 2011 Rationeel EnergieGebruik Aanvraagformulier voor dakisolatie in bestaande woning of appartement (HH23) 1.) Gegevens van de aanvrager

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie

Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het

Nadere informatie

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43654 : REGpremie dak-of zoldervloerisolatie2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43950 : REGpremie dak-of zoldervloerisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren.

Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren. Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren. Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. Laat, indien gevraagd, de geregistreerd aannemer of verkoper het attest op

Nadere informatie

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager REG-premie voor VLOERISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM... E-mail.. Bankrekening nr... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro REG-premieaanvraag 2012 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro Een premie aanvragen in 5 stappen ➀ Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES

OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES Subsidies i.v.m. Water Energie Natuur Afvalpreventie Mobiliteit Herent PARTICULIEREN 2010 Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 1 MILIEUSUBSIDIES (particulieren) THEMA

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43985 : REGpremie zonneboiler2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Plaatsing zonneboiler Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de

Nadere informatie

Energieprestatiepeil 200 tot euro

Energieprestatiepeil 200 tot euro Huishoudelijke premie 2011 Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro lager dan of gelijk aan E80 voor woningen waarvan de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige

Nadere informatie

Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Hoogrendementsglas

Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Hoogrendementsglas Art.nr. 43653 : REGpremie hoogrendementsbeglazing2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Hoogrendementsglas Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid Art.nr. 43874 : REGpremie condensatieketel besch.kl.2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2013 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie Een premie aanvragen

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro

Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro REG-premieaanvraag 2013 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil 200 tot 4 100 euro Een premie aanvragen in 5 stappen ➀ Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.

Nadere informatie

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening

Nadere informatie

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Gemeente Langemark-Poelkapelle Overzicht subsidies Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Versie dd. 27/10/2014 Versie dd. 27/10/2014 Wonen, bouwen, verbouwen of een huis kopen in Langemark- Poelkapelle?

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Vervanging en onderhoud van oude stookketel

Vervanging en onderhoud van oude stookketel Page 1 of 11 de belastingvermindering U kan voor het inkomstenjaar 2010 belastingvermindering krijgen voor 10 individuele energiebesparende maatregelen en voor een investering in een lage energiewoning,

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE BIJLAGE 2 lijk subsidiereglement van condensatieketels op stookolie ter vervanging van een oude verwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Artikel 1 Algemeen Binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Afhandeling premie. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Afhandeling premie. Een premie aanvragen in 5 stappen REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2.

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten Art.nr. 45746: REGpremie condensatieketel besch. kl. 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2014 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie enkel voor beschermde

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Warmtepomp. geplaatst door aannemer. tot euro. Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Warmtepomp. geplaatst door aannemer. tot euro. Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass. Je vindt hier meer info over in de informatiefolder op www.eandis.be Warmtepomp geplaatst

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

REG 2015. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2015 (*) Niet-woongebouwen

REG 2015. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2015 (*) Niet-woongebouwen REG 2015 REG-premieaanvraag 2015 (*) Niet-woongebouwen Dakisolatie of zoldervloerisolatie Premiebedrag -waarde Via aannemer Doe-het-zelf -waarde 3,5m²K/W 6 euro per m² 3 euro per m² -waarde 4,0m²K/W 7

Nadere informatie

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Dakisolatie of zoldervloerisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45747: REGpremie dak-of zoldervloerisolatie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Dakisolatie of zoldervloerisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro REG-premieaanvraag 2014 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil vanaf 200 euro Is uw dossier compleet? Controleer of u alle vakjes hieronder kunt aanvinken. Onvolledige dossiers

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43652 : REGpremie zonneboiler 2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Plaatsing zonneboiler 550 /m 2 - max. 2 750, tot 50% van het factuurbedrag Voor

Nadere informatie

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43657 : REGpremie vloer-of kelderisolatie2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Vloerisolatie of kelderisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43651 : REGpremie buitenmuurisolatie2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43652 : REGpremie zonneboiler 2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Plaatsing zonneboiler 550 /m 2 - max. 2 750, tot 50% van het factuurbedrag Voor

Nadere informatie

zonne-installatie, aanbrengen vloerisolatie,

zonne-installatie, aanbrengen vloerisolatie, SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor het plaatsen van een thermische zonne-installatie, aanbrengen vloerisolatie, latie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, hoogrendementsglas, en de plaatsing van een

Nadere informatie

Uitvoeringsadres (Indien verschillend van adres aanvrager) Straat:... Nr.:... Busnr.:... Postcode:... Gemeente:...

Uitvoeringsadres (Indien verschillend van adres aanvrager) Straat:... Nr.:... Busnr.:... Postcode:... Gemeente:... Premie voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen AANVRAAGFORMULIER PREMIE Dit document volledig in BLOKLETTERS invullen, ondertekenen en terugsturen naar: Dienst

Nadere informatie

Warmtepomp. geplaatst door aannemer. Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Warmtepomp. geplaatst door aannemer. Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Warmtepomp Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass. Je vindt hier meer info over in de informatiefolder op www.eandis.be geplaatst

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen (nieuwe en bestaande gebouwen) Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing zonneboiler. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen (nieuwe en bestaande gebouwen) Een premie aanvragen in 5 stappen REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen (nieuwe en bestaande gebouwen) Plaatsing zonneboiler Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.

Nadere informatie

REGLEMENT. Subsidie voor het plaatsen van een installatie voor het gebruik van zonne-energie. Artikel 1: definities

REGLEMENT. Subsidie voor het plaatsen van een installatie voor het gebruik van zonne-energie. Artikel 1: definities REGLEMENT Subsidie voor het plaatsen van een installatie voor het gebruik van zonne-energie Artikel 1: definities Voor de toepassing van dit reglement gelden de hierna vermelde begrippen: - Fotovoltaïsche

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

REG. Plaatsing warmtepomp. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing warmtepomp. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43649 : REGpremie warmtepomp2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2013 Plaatsing warmtepomp Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE

------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ------------------------------------------------------------------------------- SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK: MILIEUVRIENDELIJKE ENERGIEPRODUCTIE (INSTALLEREN VAN EEN ZONNEBOILER EN FOTOVOLTAÏSCHE

Nadere informatie

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro REG-premieaanvraag 2015 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil vanaf 200 euro Is uw dossier compleet? Controleer of u alle vakjes kunt aanvinken op de checklist op pagina 5 van

Nadere informatie

Nieuwe beglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K

Nieuwe beglazing met een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass. Je vindt hier meer info over in de informatiefolder op www.eandis.be Nieuwe beglazing met

Nadere informatie

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Vloerisolatie of kelderisolatie. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45748: REGpremie vloer-of kelderisolatie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Vloerisolatie of kelderisolatie Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES

DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 DOSSIER PREMIE ZONNE-INSTALLATIES Aanvraagformulier vind je op het einde

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

REG. Plaatsing warmtepomp. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen

REG. Plaatsing warmtepomp. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Een premie aanvragen in 5 stappen Art.nr. 43986 : REGpremie warmtepomp2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Plaatsing warmtepomp Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene

Nadere informatie

550/m 2 - max. 2750, tot 50% van het factuurbedrag Voor beschermde afnemers: 825/m 2 - max. 4125, tot 75% van het factuurbedrag

550/m 2 - max. 2750, tot 50% van het factuurbedrag Voor beschermde afnemers: 825/m 2 - max. 4125, tot 75% van het factuurbedrag Art.nr. 45751: REGpremie zonneboiler 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Nieuwe en bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Plaatsing zonneboiler 550/m 2 - max. 2750, tot 50% van het factuurbedrag

Nadere informatie

Premie voor de plaatsing van dakisolatie Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen AANVRAAGFORMULIER PREMIE

Premie voor de plaatsing van dakisolatie Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen AANVRAAGFORMULIER PREMIE Premie voor de plaatsing van dakisolatie Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen AANVRAAGFORMULIER PREMIE Dit document volledig in BLOKLETTERS invullen, ondertekenen en terugsturen naar: Dienst Leefmilieu,

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

Premieaanvraag 2017 Niet-woongebouwen

Premieaanvraag 2017 Niet-woongebouwen Premieaanvraag 2017 Niet-woongebouwen Buitenmuurisolatie nieuw geplaatste spouwmuurisolatie in een nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een nieuw geplaatste isolatie aan de binnenkant van een

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen

Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Gemeentelijk subsidiereglement zonneboiler en/of fotovoltaïsche zonnepanelen Artikel 1 - Omschrijving In het kader van een duurzaam energiebeleid wordt een lijke subsidie verleend voor de installatie van

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid. Afhandeling premie

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid. Afhandeling premie Art.nr. 43655 : REGpremie E-peil 2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid REG 2013 Energieprestatiepeil Een premie aanvragen in 4 stappen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN Artikel 1 Definities en begrippen Bestaande woning: een woning die voor 2006 aan het elektriciteitsnet werd gekoppeld. Lambdawaarde

Nadere informatie

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Agenda 1. Wetgeving en visie 2. Overzicht premies 2012 3. Rol van de netbeheerder 2 REG premies 2012 Waarom een REG-premie? Rationeel Energie Gebruik.

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor BUITENZONWERING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon en GSM... E-mail.. Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie

Nadere informatie

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro

Energieprestatiepeil vanaf 200 euro Premieaanvraag 2017 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Energieprestatiepeil vanaf 200 euro Is jouw dossier compleet? Controleer of je alle vakjes kunt aanvinken op de checklist op pagina 5 van

Nadere informatie

(een aanvraagformulier voor milieumaatregelen met factuurdatum in 2017 dient ons vóór 1 februari 2018 te bereiken!) Naam + voornaam:... Adres:...

(een aanvraagformulier voor milieumaatregelen met factuurdatum in 2017 dient ons vóór 1 februari 2018 te bereiken!) Naam + voornaam:... Adres:... AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT MILIEUMAATREGELEN 2017 (GROENDAK, ZONNEBOILER, HEMELWATERTON, HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF ENERGIEAUDIT/WARMTESCAN) (een aanvraagformulier voor milieumaatregelen

Nadere informatie

Rationeel EnergieGebruik

Rationeel EnergieGebruik aanvraagformulier voor REG-subsidie voor huishoudelijke klanten 2011 Rationeel EnergieGebruik Aanvraagformulier voor Ventilatie met zuinige ventilatoren in bestaande woning of appartement (HH 22) 1.) Gegevens

Nadere informatie

Info gids. Infogids zonneboiler. Info gids. Zonneboiler www.zonneboilersite.be 1

Info gids. Infogids zonneboiler. Info gids. Zonneboiler www.zonneboilersite.be 1 Zonneboiler www.site.be 1 Inhoudstafel Wat is een? 2 De werking van een 3 Waarmee moet u rekening houden? 3 De kostprijs van een 4 Overzicht premies van een 4 Premie van de netbeheerder 5 Terugverdientijd

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

Overwegende dat het subsidiereglement een subsidie voorziet voor warmtepompen en zonneboilers;

Overwegende dat het subsidiereglement een subsidie voorziet voor warmtepompen en zonneboilers; De raad, Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement duurzame energie vastgesteld op de gemeenteraad van 10 november 2009 en laatst gewijzigd op 30 augustus 2011; Overwegende dat het subsidiereglement

Nadere informatie

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2012 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid

REG. Energieprestatiepeil. REG-premieaanvraag 2012 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Art.nr. 43988 : REGpremie E-peil 2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid REG 2012 Energieprestatiepeil Een premie aanvragen in 4 stappen

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2014 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie