Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden"

Transcriptie

1 Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden 2011 Gemeente Hoegaarden Gemeenteplein HOEGAARDEN Beter Wonen aan de Gete Landen, 21 juni 2011

2 Titel :Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden Subtitel :2011 Referentie :M:\WIP\Premies\Hoegaarden\2011\110621_PremieHoegaarden.doc Datum :21 juni 2011 Auteur(s) :Marlies Buvens Goedgekeurd :Katja Calsyn Contact :Beter Wonen aan de Gete Interlokale vereniging Tel: +32 (0) Fax +32 (0) Stationsstraat 29 a 3400 LANDEN Pagina 2 van 58

3 Inhoudsopgave 1 AANKOOP EN PLAATSING FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Groenestroomcertificaten Belastingsvermindering AANKOOP EN PLAATSING VAN EEN ZONNEBOILER Premie Hoegaarden Premie Eandis Belastingsvermindering WARMTEPOMP Premie Hoegaarden Premie Eandis Belastingvermindering CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS Premie EANDIS Belastingvermindering VERVANGING OF ONDERHOUD OUDE STOOKKETELS Belastingvermindering Terugbetaalbaar belastingskrediet DAKISOLATIE Premie EANDIS Vlaamse verbeteringspremie voor dakisolatie Aanvullende, Vlaamse dakisolatiepremie Belastingsvermindering Terugbetaalbaar belastingskrediet BUITENMUURISOLATIE Premie EANDIS PLAATSING VAN HOOGRENDEMENTSBEGLAZING Premie EANDIS Premie provincie Vlaams-Brabant Belastingsvermindering Terugbetaalbaar belastingskrediet HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF INFILTRATIESYSTEEM Premie Hoegaarden GROENDAKEN Premie Hoegaarden BUITENZONNEWERING Premie EANDIS VENTILATIESYSTEEM MET WARMTERECUPERATIE Premie EANDIS THERMOSTAATKRANEN EN KAMERTHERMOSTATEN Premie EANDIS (voor thermostaatkranen) belastingsvermindering (voor thermostaatkranen of kamerthermostaat met tijdregeling) Terugbetaalbaar belastingskrediet VERBOUWEN VOLGENS PASSIEFHUISSTANDAARD...30 Pagina 3 van 58

4 14.1 Premie Eandis VERLAAGD E-PEIL (MAX. E80/E60) NIEUWBOUW Premie EANDIS LAGE ENERGIEWONINGEN, PASSIEFWONINGEN EN NULENERGIEWONINGEN Belastingsvermindering VERMINDERING ONROERENDE VOORHEFFING ENERGIEZUINIGE WONINGEN ENERGIE-AUDIT Belastingsvermindering Terugbetaalbaar belastingskrediet DOMOTICA MET REG-FUNCTIONALITEITEN Premie Eandis AARDGASWASDROGER Premie Eandis CO-MELDER Premie Eandis KEUKENGEISER OP AARDGAS PREMIE Eandis RENOVATIEPREMIE VERBETERINGS- EN AANPASSINGSPREMIE Premie Vlaams Gewest Verbeteringspremie Aanpassingspremie voor bejaarden (65+) PROVINCIALE AANPASSINGSPREMIE VOOR OUDEREN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP Premie Provincie Vlaams-Brabant DIENSTEN VOOR WONINGAANPASSING VOOR OUDEREN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP Regionale dienstencentra Vlaams-Brabant Dienst Woningaanpassing van Ons Zorgnetwerk (Landelijke Thuiszorg) % BTW-TARIEF VOOR RENOVATIE LENINGEN Leningen voor energiebesparende maatregelen Groene lening Bijkomende lening renovatie van provincie Vlaams-Brabant Sociale leningen Lening bij sociale kredietmaatschappij (erkend door Vlaamse regering) Lening bij Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Lening bij Vlaams Woningfonds Lening bij provincie Vlaams-Brabant GRATIS VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN BELASTINGSVERMINDERING VOOR BEVEILIGING VAN WONING TEGEN INBRAAK EN BRAND KORTINGSBON VOOR BESCHERMDE AFNEMERS BESCHERMDE AFNEMERS...56 Pagina 4 van 58

5 1 AANKOOP EN PLAATSING FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN 1.1 Groenestroomcertificaten Vanaf 2006 is het systeem van de groenestroomcertificaten ingevoerd. Dit systeem biedt een vaste prijs per 1000 kwh (= 1 MWh) door de zonnepanelen geproduceerde elektriciteit en dit gedurende een vastgelegd aantal jaren. Datum indienstname van de installatie vanaf 1/1/2011 vanaf 1/4/2011 vanaf 1/7/2011 vanaf 1/10/2011 vanaf 1/1/2012 vanaf 1/4/2012 vanaf 1/7/2012 vanaf 1/10/2012 Installaties met piekvermogen van maximaal 1 MW 330 euro/mwh 330 euro/mwh 300 euro/mwh 270 euro/mwh 250 euro/mwh 230 euro/mwh 210 euro/mwh 210 euro/mwh looptijd Verkoop mogelijk aan de distributienetbeheerder tegen deze prijs gedurende 20 jaar vanaf de datum van indienstname van de installatie vanaf 1/1/ euro/mwh Verkoop mogelijk aan de distributienetbeheerder vanaf 1/1/ euro/mwh tegen deze prijs vanaf 1/1/ euro/mwh gedurende 15 jaar vanaf de datum van indienstname van de installatie vanaf 1/1/ euro/mwh Opgepast: vanaf 1 januari 2010 krijgen eigenaars van nieuwe zonnepanelen die geïnstalleerd worden op woningen of woongebouwen, enkel groenestroomcertificaten die verkocht kunnen worden aan de netbeheerder indien het dak of de zoldervloer geïsoleerd is. De totale isolatie van het dak en de zoldervloer heeft minstens een warmteweerstand Rd van 3m²K/W. Voor installaties met piekvermogen groter dan 1 MW gelden andere tarieven. Deze zijn terug te vinden op onderstaande websites. Meer info en aanvraagformulier groenestroomcertificaten: en 1.2 Belastingsvermindering Pagina 5 van 58

6 voor eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder Installatie bij bestaande (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) en nieuwe woningen Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte in het kader van de personenbelasting; belastingvermindering van 40% van de investering (incl. btw) met een maximum van 3680 euro. bij bestaande woningen (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) mag de belastingplichtige, wanneer die energiebesparende uitgaven doet waarbij de 40%- belastingsvermindering de drempel van 3680 euro overschrijdt, het overschot overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, incl. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdsperk Plaatsing door een geregistreerd aannemer. Volgende gegevens moet de aannemer vermelden op de factuur of op de bijlage ervan: o adres van de woning waar de werkzaamheden werden uitgevoerd; o in geval van de plaatsing van een zonneboiler, zonnepanelen, geothermische warmtepomp: de datum van de aanvang van die werken; o eventueel de verdeling van de kosten van de werkzaamheden volgens de aard ervan; o de volgende formule: Verklaring met toepassing van artikel van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel , 1 eerste lid, 1 tot 6 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 Ik, ondergetekende... bevestig dat: - de modules beantwoorden aan de volgende vereisten: de norm IEC en een minimumrendement van 12% (enkel voor kristallijne modellen) of de norm IEC en een minimumrendement van 7% (enkel voor de dunne filmmodules); - Het minimumrendement voor de omvormers hoger ligt dan 88% (enkel voor de autonome systemen) of het minimumrendement voor de omvormers hoger ligt dan 91% (enkel voor de netgekoppelde systemen); - de oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden en de hellingshoek van de vaste panelen ligt tussen 0 en 70 tov de horizon. (datum, naam en handtekening) Factuur en betalingsbewijs moeten kunnen voorgelegd worden. Meer info: Federale overheidsdienst Financiën op 02/ , en 2 AANKOOP EN PLAATSING VAN EEN ZONNEBOILER 2.1 Premie Hoegaarden Pagina 6 van 58

7 Voorwaarden installatie: Collector getest is volgens en conform is aan EN of één systeem uit het gamma geprefabriceerde systemen getest is volgens en conform EN Plaatsing door erkend vakman + conform WTCB leidraad voor installatie van zonneboiler De plaatsing van de installatie moet geschieden door een erkend vakman in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap; De zonneboiler wordt geïnstalleerd conform de technische voorlichting 212 van het WTCB leidraad voor installatie van zonneboiler Voorwaarden woning en aanvrager: Wettelijk vergunde woning Eigenaar of huurder, mits schriftelijke toestemming eigenaar De subsidie is cumuleerbaar met andere subsidies, op voorwaarde dat het totale bedrag van de bekomen subsidies 80% van de investeringskost niet overschrijdt. Indien dit percentage overschreden wordt, zal het bedrag van de gemeentelijke subsidie verminderd worden tot een gecumuleerde subsidie van 80% van de investeringskost de aanvrager verbindt zich ertoe de installatie goed te onderhouden. De installatie moet tenminste 10 jaar in goede staat van werking blijven op het zelfde adres en kan onder geen beding verkocht of verwijderd worden. De gemeente kan controles uitvoeren Premiebedrag: 15% op de kostprijs (incl. plaatsing en BTW) met een maximum van 500 euro per adres Er worden geen subsidies toegekend voor de plaatsing van een zonneboiler voor de verwarming van zwembadwater Aanvragen: Aanvraagformulier en bewijsdocumenten in te dienen bij het gemeentebestuur Bewijsdocumenten: o Een plan met het grondplan van de woning en de situering van de zonneboiler o een bewijs van de leverancier voor de plaatsing met de opgave van de prijs van de zonneboiler (factuur met vermelding van naam en adres klant) 2.2 Premie Eandis Procedure van de aanvraag De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort. Indien Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken. Pagina 7 van 58

8 Tip: Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Verstuur uw premieaanvraag bij voorkeur elektronisch, met ingescande factuur en attest via Zo wordt uw premie sneller uitbetaald. Algemene voorwaarden De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum in 2011 en moeten bij de netbeheerder worden ingediend vóór 1 juli 2012 (facturen met een factuurdatum in 2010 moeten ingediend worden vóór 1 juli 2011). De premie is enkel van toepassing voor bestaande woningen en appartementen, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006. Opgelet : indien de verbouwing volgens de EPB-regelgeving aan de E-peil-eisen moet voldoen,dan wordt dit als een nieuwbouw beschouwd. De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/bestelbon) van de zonneboiler met vermelding van merk, type en aantal m² collectoroppervlakte. De factuur mag geen betrekking hebben op zwembadcollectoren of andere systemen die uitsluitend voor zwembadverwarming worden gebruikt. De plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerd aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de geregistreerde aannemer. De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming (geen zwembadverwarming). De collector is getest door een onafhankelijk instituut volgens EN of DIN 4757, heeft een systeemtest (volgens EN12976 of volgens ISO/DIS 9459) ondergaan of bezit een Solar KeyMark. Het systeem is gemarkeerd conform EN en de markering van de collectoren is conform EN Er is aan de eindgebruiker een aparte handleiding in het Nederlands overhandigd die conform is met EN Aan de eindgebruiker is een onderhoudschecklist in het Nederlands overhandigd. De producten genieten van een waarborg: minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen. De premie is cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard. Premiebedrag De premie bedraagt 75 euro/m² collectoroppervlakte met een minimum van 525 euro en een maximum van euro. Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REGluik, inclusief BTW. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. Hiervoor dient u een kopie van het attest beschermde afnemer 1 bij de premieaanvraag te voegen. Meer info: Eandis algemeen nummer: 078/ , en 1 Omschrijving beschermde eindafnemer zie achteraan document Pagina 8 van 58

9 2.3 Belastingsvermindering voor eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder Installatie bij bestaande (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) en nieuwe woningen Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte in het kader van de personenbelasting; belastingvermindering van 40% van de investering (incl. btw) met een maximum van 2830 euro. bij bestaande woningen (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) mag de belastingplichtige, wanneer die energiebesparende uitgaven doet waarbij de 40%- belastingsvermindering de drempel van 2830 euro overschrijdt, het overschot overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, incl. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdsperk Plaatsing door een geregistreerd aannemer. Volgende gegevens moet de aannemer vermelden op de factuur of op de bijlage ervan: o adres van de woning waar de werkzaamheden werden uitgevoerd; o in geval van de plaatsing van een zonneboiler, zonnepanelen, geothermische warmtepomp: de datum van de aanvang van die werken; o eventueel de verdeling van de kosten van de werkzaamheden volgens de aard ervan; o de volgende formule: Verklaring met toepassing van artikel van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel , 1 eerste lid, 1 tot 6 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 Ik, ondergetekende... bevestig dat: - de oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden; - de hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 70 tov de horizon ligt; - de aangewende techniek het mogelijk maakt om een eventueel probleem van legionellose te vermijden (datum, naam en handtekening) Factuur en betalingsbewijs moeten kunnen voorgelegd worden. De zonneboiler mag niet gebruikt worden voor de verwarming van zwembaden. Meer info: Federale overheidsdienst Financiën op 02/ , en 3 WARMTEPOMP 3.1 Premie Hoegaarden Voorwaarden installatie: De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van de woning; Water zorgt voor de warmteafgifte; Pagina 9 van 58

10 De COP-waarde van de warmtepomp bedraagt minstens 3,4, gemeten volgens de standaard rating conditions van EN voor vloerverwarming of gelijkwaardig De subsidie voor warmtepompboilers wordt toegekend op voorwaarde dat de COP van de warmtepompboiler minstens 2 bedraagt, gemeten volgens EN In verschillende situaties is voor de toepassing van warmtepompsystemen een melding of vergunning nodig en dient men te voldoen aan bepaalde milieuvoorwaarden, na te vragen bij de gemeente De plaatsing van de installatie moet geschieden door een erkend vakman in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap; de (combi)warmtepompsystemen worden geïnstalleerd volgens de code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE); Voorwaarden woning en aanvrager: Wettelijk vergunde woning Eigenaar of huurder, mits schriftelijke toestemming eigenaar De subsidie is cumuleerbaar met andere subsidies, op voorwaarde dat het totale bedrag van de bekomen subsidies 80% van de investeringskost niet overschrijdt. Indien dit percentage overschreden wordt, zal het bedrag van de gemeentelijke subsidie verminderd worden tot een gecumuleerde subsidie van 80% van de investeringskost de aanvrager verbindt zich ertoe de installatie goed te onderhouden. De installatie moet tenminste 10 jaar in goede staat van werking blijven op het zelfde adres en kan onder geen beding verkocht of verwijderd worden. De gemeente kan controles uitvoeren Premiebedrag: 15% op de kostprijs (incl. plaatsing en BTW) van een warmtepomp voor de verwarming van sanitair water met een maximum van 500 euro per adres. 750 euro per adres voor een warmtepompsysteem voor woningverwarming; 1000 euro per adres voor een combiwarmtepompsysteem voor woningverwarming en de verwarming van sanitair water. Aanvragen: Aanvraagformulier en bewijsdocumenten in te dienen bij het gemeentebestuur Bewijsdocumenten: o Een plan met het grondplan van de woning en de situering van het warmtepompsysteem o een bewijs van de leverancier voor de plaatsing met de opgave van de prijs van het warmtepompsysteem (factuur met vermelding van naam en adres klant) 3.2 Premie Eandis Procedure van de aanvraag De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis een ontvangstbewijs Pagina 10 van 58

11 naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort. Indien Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken. Tip: Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Verstuur uw premieaanvraag bij voorkeur elektronisch, met ingescande factuur en attest via Zo wordt uw premie sneller uitbetaald. Algemene voorwaarden De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum in 2011 en moeten bij de netbeheerder worden ingediend vóór 1 juli (facturen met een factuurdatum in 2010 moeten ingediend worden vóór 1 juli 2011). De premie is enkel van toepassing voor bestaande woningen en appartementen, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006. Opgelet : indien de verbouwing volgens de EPB-regelgeving aan de E-peil-eisen moet voldoen,dan wordt dit als een nieuwbouw beschouwd. De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/bestelbon) van de warmtepomp met vermelding van merk en type van de warmtepomp. De plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerd aannemer. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een attest van een geregistreerd aannemer en een technische fiche van de warmtepomp. De premie geldt voor warmtepompen van het type bodem/water, water/water, lucht/water, lucht/lucht, directverdamping/water en directverdamping/directcondensatie. De warmtepomp kan niet worden gebruikt voor actieve koeling. Op het attest dient de geregistreerde aannemer de wijze waarop een eventuele koeling definitief uitgeschakeld werd, te attesteren. De COP, onder de vermelde condities, is hoger of gelijk aan: o 4,3 voor bodem/water warmtepompen (brontemperatuur 0 C, afgiftetemperatuur 35 C) (gemeten volgens EN of EN 255) o 5,1 voor water/water warmtepompen (brontemperatuur 10 C, afgiftetemperatuur 35 C) (gemeten volgens EN of EN 255) o 3,1 voor lucht/water warmtepompen (brontemperatuur 2 C, afgiftetemperatuur 35 C) (gemeten volgens EN of EN 255) o 2,9 voor lucht/lucht warmtepompen (brontemperatuur 2 C, afgiftetemperatuur 20 C) (gemeten volgens EN of EN 255) o 4,3 voor directverdamping/water gemeten volgens CETIAT (brontemperatuur 0 C, afgiftetemperatuur 35 C) o 4,3 voor directverdamping/directcondensatie gemeten volgens CETIAT Pagina 11 van 58

12 (brontemperatuur 0 C, afgiftetemperatuur 35 C) De winstfactor of COP (Coëfficiënt Of Performance) wordt berekend door het thermisch vermogen van de warmtepomp te delen door het compressorvermogen. Deze gegevens vindt u op de technische fiche van de warmtepomp. De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw en het compressorvermogen van de warmtepomp,gemeten volgens EN of EN 255, bedraagt minstens 80 % van de nominale warmteverliezen van het gebouw, berekend volgens NBN B De warmtepomp wordt enkel gebruikt in combinatie met wand- en vloerverwarming uitgezonderd bij lucht/lucht warmtepomp. De warmtepomp is geïnstalleerd volgens de Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw. Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard. Premiebedrag De premie bedraagt 270 euro*(0,87*cop-2,5)*kwel met een maximum van euro. De premie wordt berekend op basis van het compressorvermogen (kwel). Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REGluik, inclusief BTW. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. Hiervoor dient u een kopie van het attest beschermde afnemer (zie voetnoot 1) bij de premieaanvraag te voegen. Meer info: Eandis algemeen nummer: 078/ , en 3.3 Belastingvermindering voor eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder Plaatsing van een geothermische warmtepomp met EG-label bij bestaande (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) en nieuwe woningen waarvan de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk aan 3 Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte in het kader van de personenbelasting; belastingvermindering van 40% van de investering (incl. btw) met een maximum van 2830 euro. bij bestaande woningen (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) mag de belastingplichtige, wanneer die energiebesparende uitgaven doet waarbij de 40%- belastingsvermindering de drempel van 2830 euro overschrijdt, het overschot overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, incl. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdsperk Plaatsing door een geregistreerd aannemer. Volgende gegevens moet de aannemer vermelden op de factuur of op de bijlage ervan: o adres van de woning waar de werkzaamheden werden uitgevoerd; o in geval van de plaatsing van een zonneboiler, zonnepanelen, geothermische warmtepomp: de datum van de aanvang van die werken; Pagina 12 van 58

13 o eventueel de verdeling van de kosten van de werkzaamheden volgens de aard ervan; o de volgende formule: Verklaring met toepassing van artikel van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel , 1 eerste lid, 1 tot 6 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 Ik, ondergetekende... bevestig dat: - op de geothermische warmtepomp het EG-kenmerk is aangebracht; - de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk aan 3 (datum, naam en handtekening) Factuur en betalingsbewijs moeten kunnen voorgelegd worden. Meer info: Federale overheidsdienst Financiën op 02/ , en 4 CONDENSATIEKETEL OP AARDGAS 4.1 Premie EANDIS Procedure van de aanvraag De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort. Indien Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken. Tip: Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Verstuur uw premieaanvraag bij voorkeur elektronisch, met ingescande factuur en attest via Zo wordt uw premie sneller uitbetaald. Algemene voorwaarden De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum in 2011 en moeten bij de netbeheerder worden ingediend vóór 1 juli (facturen met een factuurdatum in 2010 moeten ingediend worden vóór 1 juli 2011). De premie is enkel van toepassing voor bestaande woningen en appartementen, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006. Opgelet : indien de verbouwing volgens de EPB-regelgeving aan de E-peil-eisen moet voldoen,dan wordt dit als een nieuwbouw beschouwd. De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/bestelbon) van de condensatieketel op aardgas met vermelding van merk, type en thermisch vermogen. De plaatsing dient te gebeuren door een geregistreerd aannemer. Pagina 13 van 58

14 De premie wordt toegekend voor een condensatieketel ter vervanging van een oude centraleverwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Een lijst van condensatieketels, waarvan aanvaard is dat zij voldoen aan de gestelde eisen, is onder andere terug te vinden op de website van de KVBG (rubriek HR TOP). De condensatieketel moet voldoen aan de rendementseisen voor nieuwe gasgestookte condenserende centraleverwarmingsketels zoals opgenomen in het KB van 18 maart De installatie moet voldoen aan de norm NBN B en een CE-markering hebben. Condenserende warmeluchtgeneratoren die aan bovenstaande eisen voldoen komen ook in aanmerking. Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard. Premiebedrag De premie bedraagt 125 euro per condensatieketel. Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REGluik, inclusief BTW. Indien het over een gemeenschappelijke ketel (vanaf 50 kw) gaat voor verschillende appartementen, dient u de premieaanvraag condensatieketel voor ondernemingen in te vullen. Voor beschermde afnemers) wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. Hiervoor dient u een kopie van het attest beschermde afnemer (zie voetnoot 1) bij de premieaanvraag te voegen. Meer info: Eandis algemeen nummer: 078/ , en 4.2 Belastingvermindering Zie verder (vervanging of onderhoud oude stookketels) 5 VERVANGING OF ONDERHOUD OUDE STOOKKETELS 5.1 Belastingvermindering voor eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder Installatie bij bestaande woningen (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte in het kader van de personenbelasting; belastingvermindering van 40% van de investering (incl. btw) met een maximum van 2830 euro. Pagina 14 van 58

15 De belastingplichtige mag, wanneer die energiebesparende uitgaven doet waarbij de 40%-belastingsvermindering de drempel van 2830 euro overschrijdt, het overschot overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, incl. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdsperk Volgende stookinstallaties komen in aanmerking o Condensatieketels; o Installatie met systeem van microwarmtekrachtkoppeling; o Stookketel op hout o Installatie met warmtepomp. Uw installateur kan u alle informatie verschaffen over welke specifieke ketels in aanmerking komen voor het fiscaal voordeel en welke installatie het best past bij uw woning. Voor het onderhoud kan u alleen de kosten in rekening brengen die te maken hebben met het regelmatige onderhoud, het afstellen van de brander en het reinigen van de installatie. Het herstel van defecte installaties, het reinigen van de schoorsteen en allerhande wisselstukken komen niet in aanmerking. Uitvoering door een geregistreerd aannemer. Volgende gegevens moet de aannemer vermelden op de factuur of op de bijlage ervan: o adres van de woning waar de werkzaamheden werden uitgevoerd; o eventueel de verdeling van de kosten van de werkzaamheden volgens de aard ervan; o de volgende formule: Verklaring met toepassing van artikel van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel , 1 eerste lid, 1 tot 6 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 Ik, ondergetekende... bevestig dat: - voor vervanging oude stookketel: o voor olie- en gasgestookte ketels: - ik de oude installatie vervang en vermeld de beschikbare kenmerken van de oude stookketel (merk, type, serienummer van het toestel); - op de nieuwe ketel de EC-markering is aangebracht en dat de installatie in overeenstemming is met het KB van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centraleverwarmingsketels - de schoorsteen in overeenstemming is met het nieuwe systeem van de verwarming; o voor stookketels op hout: - deze beantwoordt aan de norm EN12809; - ze automatisch worden geladen en uitsluitend hout of niet-behandeld samengedrukt hout als brandstof gebruikt worden; - het rendement van de ketel bij nominaal vermogen nuttig vermogen ten minste 60% bedraagt in overeenstemming met de rendementseisen die zijn opgenomen in de norm EN303-5; o voor warmtepompen - de warmtepomp voorzien is van het EG-kenmerk; - de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk is aan 3. - voor onderhoud: Pagina 15 van 58

16 - ik op (datum van het onderhoud vermelden) een onderhoud van de stookketel (merk, type en serienummer van het toestel vermelden) heb uitgevoerd. - de werken zijn uitgevoerd in een woning die, volgens de informatie verstrekt door (naam van de personen vermeld op de factuur) sedert ten minste vijf jaar in gebruik is genomen als woning op (datum van de aanvang van de werken) (datum, naam en handtekening) Factuur en betalingsbewijs moeten kunnen voorgelegd worden. Meer info: Federale overheidsdienst Financiën op 02/ , en 5.2 Terugbetaalbaar belastingskrediet voor personen die niet kunnen genieten van de belastingsvermindering voor energiebesparende investeringen omdat zij geen of te weinig inkomsten hebben om de belastingvermindering te kunnen toepassen belastingskrediet houdt in dat men van de federale overheid een bedrag zal ontvangen dat overeenstemt met de belastingsvermindering waarvan belastingsbetalers kunnen genieten (40% van het factuurbedrag) het belastingskrediet wordt aangevraagd via de belastingsaangifte over de inkomsten van 2011 (belastingsbrief van juni 2012) verdere voorwaarden zelfde als bij belastingsvermindering 6 DAKISOLATIE 6.1 Premie EANDIS Procedure van de aanvraag De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort. Indien Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken. Tip: Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Verstuur uw premieaanvraag bij voorkeur elektronisch, met ingescande factuur en attest via Zo wordt uw premie sneller uitbetaald. Algemene voorwaarden Pagina 16 van 58

17 De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum in 2011 en moeten bij de netbeheerder worden ingediend vóór 1 juli (facturen met een factuurdatum in 2010 moeten ingediend worden vóór 1 juli 2011). De premie is enkel van toepassing voor bestaande woningen en appartementen, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006. Opgelet : indien de verbouwing volgens de EPB-regelgeving aan de E-peil-eisen moet voldoen,dan wordt dit als een nieuwbouw beschouwd. De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/leveringsbon) van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, de soort, de dikte, het type en het aantal m². De premie is geldig voor dakisolatie ofwel zoldervloerisolatie, binnen hetzelfde beschermd volume, dit is het woonvolume dat de werkelijke bewoonde en verwarmde vertrekken omvat. Bijvoorbeeld: een aangebouwde garage komt niet in aanmerking, zowel zoldervloer- als dakisolatie aanbrengen in eenzelfde bouwvolume evenmin. De R-waarde van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 3 m²k/w bedragen, dit mag in meerdere lagen geplaatst worden. De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumwaarde 3 m²k/w te komen. De R-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de R-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen NBN B Lijsten met lambdawaarden die kunnen gebruikt worden, zijn ondermeer terug te vinden op of Thermische (isolerende) folies en riet komen niet in aanmerking voor deze premie. Zoldervloerisolatie van een onbewoonde zolder wordt eveneens beschouwd als dakisolatie. Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard. Premiebedrag De premie bedraagt 4 euro/m² indien de isolatie wordt aangebracht door een geregistreerd aannemer, 2 euro/m² indien de aanvrager ze zelf plaatst. Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REGluik, inclusief BTW. De berekening van de premie gebeurt op basis van het geïsoleerde dakoppervlak dat met het nieuw aangebracht isolatiemateriaal werd geïsoleerd. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. Hiervoor dient u een kopie van het attest beschermde afnemer (zie voetnoot 1) bij de premieaanvraag te voegen. Meer info: Eandis algemeen nummer: 078/ , en 6.2 Vlaamse verbeteringspremie voor dakisolatie Zie de Vlaamse verbeteringspremie (punt 24 pagina 42) Pagina 17 van 58

18 6.3 Aanvullende, Vlaamse dakisolatiepremie Voor dak of zoldervloer bij bestaande woningen/appartementen Minimum geïsoleerde dakoppervlakte = 40 m² De premie is gekoppeld aan de premie van de netbeheerder en wordt toegekend onder dezelfde voorwaarden Indien de netbeheerder via uw aanvraag dakisolatie (factuurdatum in 2011) een premie toekent en de geïsoleerde dakoppervlakte bedraagt min. 40m², zal de Vlaamse overheid automatisch een bijkomende premie uitbetalen De premie wordt afgetopt als de som van de premie van de elektriciteitsnetbeheerder en de Vlaamse dakisolatiepremie meer bedraagt dan het factuurbedrag Uitvoering Aanvrager premiehoogte Geregistreerde aannemer Geen beschermde afnemer 500euro door VEA Geregistreerde aannemer Beschermde afnemer* 500euro door VEA en -100euro: 40-99m² -300euro: m² -500euro: vanaf 150m² Door Wonen Vlaanderen Doe-het-zelver Geen beschermde afnemer 500euro door VEA Doe-het-zelver Beschermde afnemer* 600euro door VEA * zie voetnoot Belastingsvermindering voor eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder Installatie bij bestaande woningen (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte in het kader van de personenbelasting; belastingvermindering van 40% van de investering (incl. btw) met een maximum van 2830 euro. De belastingplichtige mag, wanneer die energiebesparende uitgaven doet waarbij de 40%-belastingsvermindering de drempel van 2830 euro overschrijdt, het overschot overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, incl. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdsperk Geplaatst door een geregistreerde aannemer volgens de regels van goed vakmanschap Volgende gegevens moet de aannemer vermelden op de factuur of op de bijlage ervan: o adres van de woning waar de werkzaamheden werden uitgevoerd; o eventueel de verdeling van de kosten van de werkzaamheden volgens de aard ervan; o de volgende formule: Pagina 18 van 58

19 Verklaring met toepassing van artikel van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel , 1 eerste lid, 1 tot 6 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 Ik, ondergetekende... bevestig dat: - Het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter is dan 2,5 m²k/w - de werken zijn uitgevoerd in een woning die, volgens de informatie verstrekt door (naam van de personen vermeld op de factuur) sedert ten minste vijf jaar in gebruik is genomen als woning op (datum van de aanvang van de werken) (datum, naam en handtekening) Factuur en betalingsbewijs moeten kunnen voorgelegd worden. Meer info: Federale overheidsdienst Financiën op 02/ , en 6.5 Terugbetaalbaar belastingskrediet voor personen die niet kunnen genieten van de belastingsvermindering voor energiebesparende investeringen omdat zij geen of te weinig inkomsten hebben om de belastingvermindering te kunnen toepassen belastingskrediet houdt in dat men van de federale overheid een bedrag zal ontvangen dat overeenstemt met de belastingsvermindering waarvan belastingsbetalers kunnen genieten (40% van het factuurbedrag) het belastingskrediet wordt aangevraagd via de belastingsaangifte over de inkomsten van 2011 (belastingsbrief van juni 2012) verdere voorwaarden zelfde als bij belastingsvermindering 7 BUITENMUURISOLATIE 7.1 Premie EANDIS Procedure van de aanvraag De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort. Indien Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken. Tip: Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Verstuur uw premieaanvraag bij voorkeur elektronisch, met ingescande factuur en attest via Zo wordt uw premie sneller uitbetaald. Pagina 19 van 58

20 Algemene voorwaarden De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum in 2011 en moeten bij de netbeheerder worden ingediend vóór 1 juli (facturen met een factuurdatum in 2010 moeten ingediend worden vóór 1 juli 2011). De premie is enkel van toepassing voor bestaande woningen en appartementen, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006. Opgelet : indien de verbouwing volgens de EPB-regelgeving aan de E-peil-eisen moet voldoen,dan wordt dit als een nieuwbouw beschouwd. De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de aankoopfactuur (geen offerte/leveringsbon) van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, de soort, de dikte, het type en het aantal m². De R-waarde van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 1,3 m²k/w bedragen. De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumwaarde 1,3 m²k/w te komen. De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de R-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen NBN B Lijsten met lambdawaarden die kunnen gebruikt worden, zijn ondermeer terug te vinden op of Binnenisolatie wordt niet toegelaten, enkel het opvullen van de spouw en isolatie aan de buitenkant van de muur komen in aanmerking voor de premie. Bij na-isolatie van een bestaande spouw moet de spouw volledig opgevuld worden met het isolatiemateriaal. Thermische (isolerende) folies komen niet in aanmerking voor deze premie. Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard. Premiebedrag De premie bedraagt 4 euro/m² indien de isolatie wordt aangebracht door een geregistreerd aannemer, 2 euro/m² indien de aanvrager ze zelf plaatst. Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REGluik, inclusief BTW. De berekening van de premie gebeurt op basis van het geïsoleerde muuroppervlak en niet op het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal. Voor beschermde afnemers) wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. Hiervoor dient u een kopie van het attest beschermde afnemer (zie voetnoot 1) bij de premieaanvraag te voegen. Meer info: Eandis algemeen nummer: 078/ , en 8 PLAATSING VAN HOOGRENDEMENTSBEGLAZING Pagina 20 van 58

21 8.1 Premie EANDIS Procedure van de aanvraag De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort. Indien Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken. Tip: Online aangevraagd is sneller uitbetaald! Verstuur uw premieaanvraag bij voorkeur elektronisch, met ingescande factuur en attest via Zo wordt uw premie sneller uitbetaald. Algemene voorwaarden De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum in 2011 en moeten bij de netbeheerder worden ingediend vóór 1 juli (facturen met een factuurdatum in 2010 moeten ingediend worden vóór 1 juli 2011). De premie is enkel van toepassing voor bestaande woningen en appartementen, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006. Opgelet : indien de verbouwing volgens de EPB-regelgeving aan de E-peil-eisen moet voldoen,dan wordt dit als een nieuwbouw beschouwd. De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de (aankoop)factuur (geen offerte/leveringsbon) van de hoogrendementsbeglazing met vermelding van merk, type, aantal m² en U-waarde. Hoogrendementsbeglazing dient geplaatst te worden door een geregistreerd aannemer. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een attest van een geregistreerd aannemer, dat vermeldt of het gaat over het plaatsen van hoogrendementsbeglazing ter vervanging van dubbel glas of enkel glas. De U-waarde van de nieuwe beglazing mag niet groter zijn dan 1,3 W/m²K, berekend volgens NBN B De warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde bepaalt in welke mate de warmte verloren gaat via de beglazing. Hoe lager deze waarde, hoe minder warmteverlies door het glas. Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen ook in aanmerking voor de premie indien de U-waarde niet groter is dan 1,3 W/m²K. Het vervangen van enkele of dubbele beglazing in een veranda komt niet in aanmerking voor de premie. Onder veranda verstaat men een ruimte die volledig kan afgesloten worden van de rest van de woning. Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor Passiefhuisstandaard. Premiebedrag De premie voor de vervanging van enkel of dubbel glas door hoogrendementsbeglazing is 10 euro/m² Pagina 21 van 58

22 Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REGluik, inclusief BTW. Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. Hiervoor dient u een kopie van het attest beschermde afnemer (zie voetnoot 1) bij de premieaanvraag te voegen. Meer info: Eandis algemeen nummer: 078/ , en 8.2 Premie provincie Vlaams-Brabant Installatie bij bestaande woningen De premie is gekoppeld aan de premie van de netbeheerder en wordt toegekend onder dezelfde voorwaarden De provincie ontvangt maandelijks van EANDIS een lijst met positief beoordeelde aanvragen. Op basis van deze gegevens ontvangt de aanvrager van de provincie een vooringevuld formulier. Indien dit formulier door de aanvrager binnen een termijn van 3 maanden ondertekend wordt terugbezorgd, samen met de gevraagde bewijsstukken als u recht hebt op een verhoogde premie (kopie van het huurcontract of het aanslagbiljet van de belastingen), wordt de provinciale premie toegekend. Premie: Aanvragen bij netbeheerder vόόr 01 juli 2011: o 10 euro/m² met een maximumbedrag van 150 euro, o 20 euro/m² met een maximumbedrag van 300 euro voor huurwoningen of als uw gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger ligt dan euro voor een alleenstaande en euro voor een gezin van minimum twee personen (aanslagjaar 2009-inkomsten 2008). Deze bedragen worden verhoogd met euro per persoon ten laste. Aanvragen bij netbeheerder na 01 juli 2011 o 10 euro/m² met een maximumbedrag van 100 euro, o 20 euro/m² met een maximumbedrag van 250 euro indien uw gezamenlijk belastbaar inkomen ligt tussen euro en euro (aanslagjaar 2009-inkomsten 2008). o 20 euro/m² met een maximum bedrag van 500 euro indien uw gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger ligt dan euro of indien het een huurwoning betreft. Meer info: Dienst wonen, tel. 016/ Belastingsvermindering voor eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder Installatie bij bestaande woningen (ten minste 5 jaar in gebruik genomen) Inbrengen bij uw jaarlijkse belastingsaangifte in het kader van de personenbelasting; Pagina 22 van 58

23 belastingvermindering van 40% van de investering (incl. btw) met een maximum van 2830 euro. De belastingplichtige mag, wanneer die energiebesparende uitgaven doet waarbij de 40%-belastingsvermindering de drempel van 2830 euro overschrijdt, het overschot overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, incl. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdsperk Geplaatst door een geregistreerde aannemer Volgende gegevens moet de aannemer vermelden op de factuur of op de bijlage ervan: o adres van de woning waar de werkzaamheden werden uitgevoerd; o eventueel de verdeling van de kosten van de werkzaamheden volgens de aard ervan; o de volgende formule: Verklaring met toepassing van artikel van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel , 1 eerste lid, 1 tot 6 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 Ik, ondergetekende... bevestig dat: - de globale geleidingscoëfficiënt U van het venster (raamwerk + beglazing), berekend volgens de vereenvoudigde formules van de geldende norm (NBN B62), lager ligt dan of gelijk is aan 2.0 W/(m²K). - de werken zijn uitgevoerd in een woning die, volgens de informatie verstrekt door (naam van de personen vermeld op de factuur) sedert ten minste vijf jaar in gebruik is genomen als woning op (datum van de aanvang van de werken) (datum, naam en handtekening) Factuur en betalingsbewijs moeten kunnen voorgelegd worden. Zowel de kosten van het glas als de kosten van het raamwerk komen in aanmerking voor het fiscale voordeel. Meer info: Federale overheidsdienst Financiën op 02/ , en 8.4 Terugbetaalbaar belastingskrediet voor personen die niet kunnen genieten van de belastingsvermindering voor energiebesparende investeringen omdat zij geen of te weinig inkomsten hebben om de belastingvermindering te kunnen toepassen belastingskrediet houdt in dat men van de federale overheid een bedrag zal ontvangen dat overeenstemt met de belastingsvermindering waarvan belastingsbetalers kunnen genieten (40% van het factuurbedrag) het belastingskrediet wordt aangevraagd via de belastingsaangifte over de inkomsten van 2011 (belastingsbrief van juni 2012) verdere voorwaarden zelfde als bij belastingsvermindering 9 HEMELWATERINSTALLATIE EN/OF INFILTRATIESYSTEEM Pagina 23 van 58

24 9.1 Premie Hoegaarden Hemelwaterinstallatie = het geheel van hemelwaterput met leiding- en pompsysteem, filters, enz. met het oog op hergebruik van hemelwater. Infiltratievoorziening = voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakten, in de bodem. Dit kan doormiddel van een open (bovengrondse) infiltratievoorziening of door middel van een ondergrondse infiltratievoorziening Voorwaarden en bedrag premie hemelwaterinstallatie en hergebruik van hemelwater Enkel bij bestaande ééngezinswoningen; De minimale inhoud van de hemelwaterput bedraagt 50 liter per m² horizontale dakoppervlakte, afgerond naar het hoger duizendtal, met een minimum van 3000 liter; Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht d.m.v. een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden; Voor een nieuwe hemelwaterinstallatie bij bestaand gebouw (d.i. een nieuwe hemelwaterput en een nieuwe pompinstallatie, geplaatst vanaf 01/01/2005): o 100 euro voor een hemelwaterinstallatie met aansluiting van minstens 1 WC of 1 wasmachine o 200 euro voor een hemelwaterinstallatie met aansluiting van minstens 1 WC en 1 wasmachine; o 500 euro voor een hemelwaterinstallatie met aansluiting van minstens 1 WC en 1 wasmachine en 1 of meerdere bijkomende aftappunten. Voor de installatie van een pompsysteem aangesloten op een bestaande hemelwaterput bij een bestaand gebouw (d.i. een aansluiting voor hergebruik, geplaatst vanaf 01/01/2005): o 75euro voor een pompsysteem met aansluiting van minstens 1 WC of 1 wasmachine; o 150euro voor een pompsysteem met aansluiting van minstens 1 WC en 1 wasmachine; o 300euro voor een pompsysteem met aansluiting van minstens 1 WC en 1 wasmachine en 1 of meerdere bijkomende aftappunten. Voorwaarden en bedrag premie plaatsing infiltratievoorziening Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet; Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50m² dakoppervlak of verharding aangesloten; De infiltratievoorziening is gebouwd na 31/12/2007 De gemeentelijke premie voor een infiltratievoorziening bedraagt 2,50 euro per aangesloten m² verharde oppervlakte met een maximum van 300 euro. Er wordt enkel een premie toegekend indien minstens 50m² aan verhard oppervlak op de infiltratievoorziening is aangesloten. 10 GROENDAKEN Pagina 24 van 58

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU 1 2 1. Van wie mag u premies verwachten? In Vlaanderen kunt u via vijf kanalen premies en voordelen krijgen als u energiebesparende investeringen of andere werken aan uw woning

Nadere informatie

Vervanging en onderhoud van oude stookketel

Vervanging en onderhoud van oude stookketel Page 1 of 11 de belastingvermindering U kan voor het inkomstenjaar 2010 belastingvermindering krijgen voor 10 individuele energiebesparende maatregelen en voor een investering in een lage energiewoning,

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies.

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies. isoleer, isoleer, isoleer! Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2013 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen.

Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen. Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen. Uitgave 2006 Inleiding Waarom energie besparen? In het kader van de hervorming van de inkomstenbelasting wordt het voor particulieren nog interessanter

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze leningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren.

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015

REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015 Art.nr. 46369: REGpremie E-peil 2015 REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015 Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

woonpremies in Menen editie april 2014

woonpremies in Menen editie april 2014 woonpremies in Menen editie april 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Tom Vlaeminck, schepen voor Wonen en Stadsvernieuwing Grote Markt 1, 8930 Menen Teksten Dienst Huisvesting Stad Menen Grote Markt

Nadere informatie