Omschrijving Specificatie Euro. Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omschrijving Specificatie Euro. Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld"

Transcriptie

1

2

3 Colofon Scharminkel Tarievenlijst WSV Schardam per 1/1/2011 Jaargang 31 N o Krant nummer 127 Dagelijks bestuur Voorzitter: Klaas Knol Bobeldijk 98, CK Berkhout Secretaris: Pim ten Klei Grootweg CN Berkhout Penningmeester: John v. Haastert Beets JH Beets adres bestuur : Bestuursleden Bart vd. Sluis Henk Frijters Sjaak Braas Hans de Haan Havencommissie Omschrijving Specificatie Euro Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld p/jaar p/jaar éénmalig Donateur Donateursbijdrage (minimaal) p/jaar Liggeld Liggeld* Bij overgang naar een vaste ligplaats ** Wintertarief Gebruik Water en Electra Passanten Passantentarief*** Passantenbijdrage Water en Elektra Trailerhelling Alleen voor Leden Statiegeld Sleutel p/m/seizoen p/m p/m/dag p/seizoen p/m/nacht p/nacht Seizoen Henk Frijters (vz) Jim van Lienen Jochem Frederiks John Feddema Pete Reid Piet Spaans Havenmeester Bereikbaar op Activiteitencommissie Hans de Haan Peter Korver Jelle de Schaaf Carolla Rood Walplaatsen Tot 4 meter Groter dan 4 meter Brede Boten (Catamarans) Jeugdzeilen Jeugdzeilen Leden Niet-leden Niet-leden vanaf 2e kind, per kind éénmalige materiaalkosten p/jaar p/jaar p/jaar eenmalig Jeugdzeilen commissie Sjaak Braas Rob ter Schure Mark Souwer Diversen Clubvlaggen Stikkers per stuk per stuk Redactie en drukwerk Frieda Tromp Gerda en Pieter Visser Ronald van Delden adres redactie Scharminkel Bankrekening t.g.v. WSV Schardam te Beets Postgiro t.g.v. WSV Schardam te Beets K.N.W.V. nummer 298 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. : * Het liggeld bedraagt meterprijs x ligplaatslengte. Als de scheepslengte groter is dan de ligplaatslengte bedraagt het liggeld meterprijs x scheepslengte. ** Wanneer de ligplaatshouder voor de eerste keer een vaste plaats krijgt toegewezen, is men een extra bedrag van Eur 15,50 per meter verschuldigd. *** De maximale scheepslengte is 15 m. Voor de berekening van het passantengeld wordt de lengte naar beneden afgerond. Webmaster Jelle de Schaaf adres redactie website

4 WSV Schardam SCHEEPSBENODIGDHEDEN en BUNKERSTATION Oostereiland t.o AM Hoorn tel: Fax: E mail: Web site: Openingstijden: vanaf 1 oktober 2009 dinsdag t/m vrijdag van uur zaterdag van uur 2

5 Scharminkel Inhoudsopgave Colofon... 1 Tarievenlijst WSV Schardam per Inhoudsopgave... 3 Van de Voorzitter... 4 Van het Bestuur... 5 Van De Havencommissie... 6 Lijst werkzaamheden Havencommissie... 9 Zelfwerkzaamheid Haven Van de Activiteitencommissie Activiteitenkalender (concept) Vrijwilligers op de Batavia Jaaroverzicht Jeugdzeilen Fotocollage Werkzaamheden Courier Het verticale archief van Klaas Agenda Jeugdzeilen Uitnodiging Lezing Ed Megens Inschrijfformulier Jeugdzeilen Zonder planning ook een bestemming... 27

6 WSV Schardam 4 Het is 4 december, vanavond word bij ons Sinterklaas gevierd en de rijm moet nog even worden gemaakt. Aansluitend daarop ook maar even een stukje voor de Scharminkel schrijven. Dit gaat niet altijd even makkelijk, maar als je dan enige tijd later onze clubkrant weer in de bus krijgt blijkt steeds weer dat het niet voor niets is geweest. Onze redactie weet er elke keer weer iets moois van te maken. Luisterend op de haven komt de gedachte wel eens bij mij op dat er eigenlijk nog veel meer kopij zou kunnen worden ingezonden. Vele verhalen die je daar hoort zouden eigenlijk ook best geschikt zijn voor de Scharminkel. Het lijkt er echter op, dat praten vaak makkelijker is dan schrijven. Wel jammer, want het zou voor de redactie nog een stuk leuker kunnen worden. De werkzaamheden op de Courier beginnen te vorderen. Er moet nog steeds wel veel gebeuren, maar we denken toch voor het begin van seizoen 2012 voor het grootste deel gereed te zijn. Bartjan is met een aantal mensen bezig geweest om zolang het weer dat toe laat de buitenkant te schilderen. Mark is bezig met het aanbrengen van isolatie en ondergetekende heeft een walaansluiting gemaakt, doet af en toe nog wat technische klusjes en heeft gistermiddag nog wat laswerk gedaan.clement heeft het eerste voorbereidende werk voor de sanitaire ruimte gemaakt. Het verslagje van onze penningmeester tijdens onze laatste bestuursvergadering, was voor het grootste deel positief maar wel met enige kanttekening. Gezien alle extra uitgaven die we dit jaar hebben gedaan viel het kassaldo mee. De totaal gemaakte kosten voor de Courier waren nog niet geheel copleet. De overschrijding van het budget, waarover al eerder bericht, blijft redelijk binnen de perken. De voor de grasmaaier aangevraagde subsidie is inmiddels ook ontvangen. Van de Voorzitter Het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat er enige leden zijn die ook na ontvangst van herinnering, nog steeds niet hebben betaald, terwijl anderen de vereniging geld voor schieten. De penningmeester zal nog één keer contact op (laten) nemen met de wanbetalers. Het bestuur heeft besloten dat: als ook daarna de openstaande rekening niet direct wordt betaald, de betreffende leden met naam en toenaam in de eerst volgend Scharminkel worden genoemd. We spreken hier over geld van de vereniging dus van de gezamenlijke leden. We zijn van mening dat leden het recht hebben volledig geïnformeerd te worden. Hopelijk is publicatie niet nodig. Tijdens onze laatste bestuursvergadering is ook de bestuursbezetting aan de orde geweest. Er was al bekend dat Sjaak en ondergetekende willen aftreden. Verder in deze krant kunt U lezen dat ook Bartjan wil stoppen en Pim nog max. één jaartje aan blijft. Voor Sjaak hebben wij Rob ter Schure bereid om zich kandidaat te stellen voor de komende bestuursverkiezing. Voor Bartjan en ondergetekende hebben wij nog geen kandidaten. Een onderbezetting in het bestuur vinden wij absoluut ongewenst. Wij vragen U allen dus uitdrukkelijk eens te overdenken om ook een tijdje een extra steentje voor Uw vereniging bij te dragen.ook als U de vrij komende functies binnen het bestuur niet ambieert, vragen wij om U toch op te geven. Officieel worden de bestuurstaken niet door de jaarvergadering maar door het bestuur zelf verdeeld. Het belangrijkste voor onze vereniging is om eerst weer het aantal bestuursleden op peil te hebben. Wij wensen U hele fijne feestdagen, tijdens deze feestdagen de gelegenheid om eens over bovenstaand na te denken, en zien U graag weer op onze nieuwjaarsbijeenkomst. Met de kanttekening bedoel ik een aantal door ons verzonden facturen die nog niet zijn betaald. Liggeld en lidmaatschap dienen aan het begin van het seizoen te worden voldaan. Namens het bestuur: Klaas Knol.

7 Van het Bestuur Scharminkel In deze rubriek vindt U alle actuele informatie waarvan het bestuur denkt dat dit voor leden van belang zou kunnen zijn. Ledenmutaties (toelating nieuwe leden zal geschieden volgens artikel 4 van de statuten) Data verenigingsactiviteiten Zondag 8 januari Nieuwjaarsreceptie Vrijdag 23 maart Algemene Ledenvergadering Zaterdag 14 april Hijsen van de boten Algemene Ledenvergadering Deze zal gehouden worden op vrijdag 23 maart Alle informatie hierover zal in de volgende Scharminkel worden gepubliceerd. Bestuursmutaties Op de ALV 2012 zullen Klaas Knol (voorzitter), Sjaak Braas (jeugdcommissie) en Bartjan van der Sluis(bestuurslid) aftreden en zijn niet herkiesbaar. Rob ter Schure heeft zich kandidaat gesteld om Sjaak op te volgen in het bestuur maar voor Klaas en Bartjan zijn nog geen kandidaten. Het bestuur doet hierbij een oproep voor kandidaten voor deze functies. Opgeven kan bij Pim ten Klei (secretaris). 5 Tevens zal een jaar later Pim ten Klei (secretaris) aftreden. Indien er iemand (m/vr) is die deze functie wil overnemen kan hij/zij zich ook melden en kan dan wellicht een jaar meelopen om ervaring op te doen. Scharminkel De volgende Scharminkel zal begin maart verschijnen. Kopij voor dit nummer dient 18 februari bij de redactie binnen te zijn. De Scharminkel is ook in kleur te bekijken op de website met dank aan Ronald van Delden en Jelle de Schaaf. Advertenties Er is nog ruimte in de Scharminkel voor advertenties. Indien er leden zijn die willen adverteren kunnen dit opgeven bij Pim ten Klei, (kosten: halve pagina 50,00, hele pagina 100,00 per jaar). Het bestuur wenst alle leden, donateurs, adverteerders en iedereen die de vereniging een warm hart toedragen een paar fijne kerstdagen toe en een voorspoedig en gezond 2012.

8 WSV Schardam Van de havencommissie Groot aantal boten is uit de haven vertrokken. Een aantal hebben we in Schardam uit het water gehesen, een aantal is over het water naar hun winterstalling gegaan, een aantal naar de haven in Hoorn vertrokken en een aantal is overwinteren in onze haven. Deze boten hebben een plek zo dicht mogelijk bij Schardam gekregen. Tevens kunnen deze boten worden aangesloten op de elektriciteit en hebben een aparte Kwh meter, zodat we per boot de elektriciteitconsumptie in de winterperiode kunnen registreren. Voor deze boten hopen we dat het een rustige winter wordt en dat er geen krui ijs ontstaat. Gedurende de winter zal de havencommissie, samen met het bestuur, het plan voor de zelfwerkzaamheid haven verder uitwerken. Basis zijn de werkzaamheden die nodig zijn om de haven te onderhouden en in stand te houden. De benodigde werkzaamheden kunnen we in de volgende hoofdcomponenten verdelen: Waterwerk Hieronder vallen de werkzaamheden die betrekking hebben op het onderhouden van de waterweg, steigers en het talud. 6 Belangrijk is het op diepte houden van de haven. Naast de vaklui, die het clubschip en de kraan kunnen bedienen, zijn er mensen nodig die hierbij kunnen assisteren. Wallenkant De grasstrook tot aan de steigers valt onder de wallenkant. De benodigde werkzaamheden zijn in twee categorieën te verdelen. Eerste is het z.g. boerenwerk zoals maaien en het in de hand houden van de begroeiing. Tweede is het onderhouden van de technische voorzieningen, zoals verlichting, controleren van loopplanken en hekwerken. Winterklaar maken van de haven Hieronder vallen alle werkzaamheden die nodig zijn om de haven de winter door te krijgen Opslag maaimachine Hieronder vallen de voorzieningen, die nodig zijn om een onderkomen voor de maaimachine te maken. Beheer haven Dit zijn alle werkzaamheden die nodig zijn om de haven te laten functioneren. Hieronder vallen de havendienst zoals het in- en uithijsen van de boten en het laten functioneren van alle voorzieningen. Onderhoud clubschip Voor het onderhouden van het club schip moeten verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd. ook hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in specialistische werkzaamheden en het schoonmaken en schilderen van het schip. Bestuur en commissie functies Bestuursfuncties zijn dusdanig tijd rovend, dat de personen die een functie hebben in het bestuur, vrij gesteld zijn van bovengenoemde werkzaamheden.

9 Scharminkel Deze regel kan ook gelden voor commissie leden ( haven commissie en activiteitencommissie) mits het besteden aantal uren aan commissiewerk meer of gelijk is aan de gemiddelde tijd die een lid per jaar moet maken. Door ons is een concept calculatie van de benodigde werkzaamheden gemaakt. Hierin kunt u zien welke werkzaamheden nodig zijn en hoe lang ze duren. Het is onze bedoeling dat de werkzaamheden evenredig onder de leden evenredig worden verdeeld. Met de huidige informatie komt dat neer op een gemiddelde van 15 uur per persoon per seizoen. Hiervoor zal deze lijst in de komende tijd worden gecontroleerd en aangepast. Vervolgens zal deze lijst aan een ieder lid met boot worden gezonden. Het verzoek is daarbij dat u binnen een vast gestelde periode, u inschrijft voor de in de lijst genoemde werkzaamheden. Daarbij komt nog dat wie het eerst komt het eerst maalt. De overige werkzaamheden worden verdeeld over de personen, die geen keuze hebben gemaakt en worden bindend opgelegd. We hopen dat met dit systeem de werkzaamheden beter worden verdeeld onder de leden en dat niet altijd een kleine groep alle werkzaamheden moet doen. De Havencommissie 7

10 WSV Schardam VERF/ ANTI FOULING, TOUWWERK, REDDINGSVESTEN, GAS APPARATUUR, INBOUW APPARATUUR, RVS BESLAG, STOOTWILLEN, ACCU S, LADERS, BUITENBOORDMOTOREN EN BOTEN 8

11 Lijst werkzaamheden Havencommissie Scharminkel 9

12 WSV Schardam Zelfwerkzaamheid Haven Alle verenigingen kampen met het probleem van zelfwerkzaamheid en het betrekken van alle lede bij de werkzaamheden voor hun vereniging. Dit geldt ook voor onze vereniging dus zijn we hierin niet uniek, ook wij kampen al jaren met dit probleem. Veel van de werkzaamheden komen vaak op de schouders van dezelfde leden. We zijn het waarschijnlijk allemaal eens dat dit niet correct is. Wel is het zo dat onze ligplaatsgelden, die bijzonder laag zijn, alleen zo laag kunnen blijven door de zelfwerkzaamheid van onze leden. Dus om al onze leden en specifiek de leden die een boot in de haven hebben liggen te stimuleren en tot een eerlijke verdeling te komen hebben we als bestuur twee voorstellen voor zelfwerkzaamheid uitgewerkt die in lijn zijn met het Huishoudelijk- en Havenreglement Watersportvereniging Schardam" waarvan de betreffende artikelen hierna vermeld worden. Hoofdstuk 6 Zelfwerkzaamheid der leden Artikel 33 Ieder lid die over een wal en / of ligplaats in de haven beschikt dient minimaal 2 dagen per kalenderjaar beschikbaar te zijn voor werkzaamheden in of aan de haven en / of aan de verenigingseigendommen. Artikel 34 Indien een lid door zijn of haar gezondheid niet in staat is lichamelijk werk te verrichten dient hij of zij zelf voor een vervanger zorg te dragen, of zich anderszins voor de vereniging nuttig te maken; zulks ter beoordeling van bet bestuur. 10 Artikel 35 Indien een lid, ondanks een verzoek daartoe, geen werkzaamheden wil verrichten of laat verrichten door een vervanger, kan het bestuur hem of haar een jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vast te stellen boete opleggen voor iedere dag of dagdeel welke het betreffende lid zijn zelfwerkzaamheidsverplichting verzaakt. Het bestuur kan deze gelden aanwenden om de aldus niet uitgevoerde werkzaamheden te laten verrichten. Voorstellen Beide voorstellen zijn gebaseerd op het, aan het begin van het jaar, inschrijven voor de werkzaamheden die je dat jaar gaat doen. Het verschil tussen de twee voorstellen wordt voornamelijk gevormd door de manier van verrekenen. In het eerste geval gebeurd dit d.m.v. een boete achteraf. In het twee de geval door het terug verdienen van de tevoren betaalde opslag. Indien het eerste voorstel niet werkt dan wordt het tweede voorstel toegepast. Eerste voorstel Aan het begin van jaar wordt een ieder een inschrijfformulier (zie bijlage: Klussenlijst), met daarop de uren per havenwerk voor dat jaar, aangeboden. Op dit formulier kan men de werkzaamheden die je, gedurende dat jaar, gaat doen aangeven. Dit formulier dient men voor een vooraf bepaalde datum, die zo vroeg mogelijk in jaar zal liggen, in te leveren. Als regel geldt bij de keuze van de uit te voeren werkzaamheden, wie het eerst komt wie het eerst maalt. Zie voor een voorbeeld van het inschrijfformulier in de bijlage: Klussenlijst. Dus in feite schrijf je in voor een aantal diensten. Dit is niet vrijblijvend. Door in te schrijven verplicht je jezelf de werkzaamheden te verrichten. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er een boete in rekening gebracht voor de niet gewerkte uren. Dit geldt ook voor de mensen die niet inschrijven voor werkzaamheden.

13 Scharminkel In het eerste geval gebeurt dit aan het einde van het jaar in het tweede geval wordt de boete direct, na het sluiten van de inschrijf datum aan het begin van het jaar, geïnd. De boete, zeg 35,- per uur, over de niet ingeschreven of niet uitgevoerde werkzaamheden worden aan de desbetreffende mensen in rekening gebracht. Het tweede voorstel Het tweede voorstel houdt een verdubbeling van het liggeld in. Met dien verstande dat men 50% van het totale liggeld weer terug kan verdienen door het verrichten van werkzaamheden. De gewerkte uren worden dan per ratio van het totaal voor dat jaar vastgestelde aantal werkuren in de haven afgetrokken. Ook hierbij wordt van te voren een lijst met uren gekoppeld aan werkzaamheden bekend gemaakt waarna men op deze lijst kan inschrijven. Men kan hier dus gewoon kiezen om wel of niet werkzaamheden uit te voeren. Als je niets wilt/kan doen dan betaal je natuurlijk wel meer namelijk het dubbele van je huidige liggeld, maar dit is nog steeds bijzonder weinig in vergelijking met ander tarieven binnen jachthavens in Nederland. Voorbeeld iemand met een ligplaats van 10 meter betaald nu 408 (prijspeil 2011) in de nieuwe situatie betaald men dus 816. De 408 extra kan men terug verdienen door het uitvoeren van de werkzaamheden. Stel dat de haven in een bepaald jaar 800 uur werk behoeft en er liggen 50 boten dan dient iedereen dus 16 uur te werken. Als men dus maar 8 uur gewerkt heeft krijgt men aan het eind van jaar maar 50% van de extra 408 terug. Beoogd resultaat 11 Wat het bestuur met deze werkzaamheden wil bereiken is duidelijk namelijk een gelijke verdeling van de lasten cq werkzaamheden voortkomende uit onze haven onder de booteigenaren. En indien de werkzaamheden niet door de leden uitgevoerd kunnen worden, het kunnen betalen van ingehuurde mensen voor de overgebleven werkzaamheden uit de opbrengsten van de boetes uit het eerste voorstel of de overgebleven extra gelden uit het tweede voorstel geheel conform het Huishoudelijk- en Havenreglement. Beide voorstellen hebben als nadeel dat coördinatie en handhaving veel werk met zich mee brengt. Het eerste voorstel heeft bovendien als nadeel dat het innen van boetes achteraf moeizaam kan gaan. In de komende Algemene Ledenvergadering wil het bestuur de hoogte van de boete vaststellen zodat na het akkoord van de leden het eerste voorstel direct, in 2012 ingevoerd kan worden en het tweede voorstel, in geval het eerste voorstel niet werkt, in Het bestuur

14 WSV Schardam Van de activiteitencommissie Terwijl menigeen alweer druk bezig is met de winterwedstrijden, of het repareren van zijn boot, waarvan acte, zijn wij ondertussen alweer druk bezig om de activiteiten kalender voor 2012 in elkaar te zetten. Maar voordat we aan dit seizoen gaan beginnen, kan ik jullie het heuglijke feit mededelen dat ik 2 nieuwe commissie leden heb gevonden in de personen van Mike Frerichs en Fons Kuipers. Daarmee nemen wij afscheid van Carola Rood en Peter Korver, die ik hierbij hartelijk wil danken. Ik hoop dat jullie op de ALV van 23 maart aanwezig zullen zijn zodat ik jullie nog officieel kan bedanken. Jelle de Schaaf heeft gelukkig aangegeven dat hij door wil gaan bij de commissie, alhoewel hij natuurlijk ook al de nodige werkzaamheden heeft aan de website van de vereniging. Voordat ik inga op de activiteiten kalender van komend jaar, wil ik eerst nog een beknopt verslag geven van de jaar afsluiting. Helaas kon ik er niet zelf bij zijn, en hebben Jelle en Carola de werkzaamheden georganiseerd. Deze werd gehouden in het clubgebouw van de WSV Edam. Zoals je op een foto kan zien, was het mooi weer. 12 Van de winterwedstrijden was de Illyrian van Bart Jan van der Sluis de nummer 1. Ik had echter de verkeerde naam doorgegeven waardoor op de trofee de verkeerde naam stond, namelijk die van de nummer 3, de Blue Note van Klaas Knol. De nummer 2 was de Simply Blue van Rene Korver. De opening wedstrijd van het seizoen is helaas niet doorgegaan, dus daar hebben we geen officiële winnaar voor. De zomer competitie was een aaneenschakeling van overwinningen voor de Wijdzicht van Pim ten Klei. Daardoor stonden ze zowel in het 1e gedeelte als in het eindresultaat nummer 1. Nummer 2 zowel in de tussenstand als in het eindresultaat was de Second Dream van Sjon Rood. Op de 3e plaats was in de 1e periode de Schutter van ondergetekende. Helaas hadden we voor het eindresultaat te weinig wedstrijden gevaren en de Solinx van Henk Frijters de nummer 3. De hondenbrokkenrace was zoals al in een eerder artikel gememoreerd een van hindernissen. Toch kunnen we de Blue Note als winnaar aanwijzen, de Greate Pier als 2e en de BZN van Mike en Fons als 3e. De 8 uurs van de Karperskuyl werd gewonnen door de Greate Pier van Peter en Hanneke Albers met als bemanning Pim en Lia ten Klei met de Second Dream als 6e en Blue Note als 16e.

15 Scharminkel Dan nu de activiteiten voor het komende jaar. In de Scharminkel staat de voorlopige activiteiten kalender voor Daarin zijn een paar nieuwe activiteiten opgenomen, zoals o.a. de Nacht van Schardam. Ik ga nog niet vertellen wat dit precies inhoud, maar wij verwachten wel dat het heel leuk wordt. Wij hopen dan ook dan wij in het komende seizoen veel inschrijvingen kunnen verwachten. Met name van de leden die toch wel aarzelen om mee te doen. Op 8 januari kunnen we vanaf 16:00 uur weer gezellig het nieuwe jaar inluiden, en dat doen we dan in de Breek. Ik hoop dat ik jullie daar allemaal mag verwelkomen. Hans de Haan 13

16 WSV Schardam Concept Activiteitenkalender 14 De Nieuwjaars bijeenkomst wordt gehouden in : Bezoekerscentrum De Breek Jochem en Anna Frederiks Etersheimer braakweg MV Oosthuizen WC = Wedstrijd Commissie

17 Scharminkel 15

18 WSV Schardam Vrijwilligers op de Batavia In deze tijden van digitale stormen datadraaikolken is het bijna niet voor te stellen dat men zich vrijwillig overgeeft aan regen en stormachtige winden op een oud retourschip. Toch monsterde de dames en heren 7 (Rob, Friso, Jip, Meik, Saskia, Joeka en Mark) zich aan voor een trip met de Batavia. Helaas konden Rick, Hugo, Nick en Sjaak (die de kusten van Australië aan het verkennen is) niet aanwezig zijn. Op zondagochtend 27 november kwam het gezelschap van instructeurs en begeleiders in alle vroegte aan bij de werf in Lelystad. De storm gierde rondom het vlaggeschip van de Nederlandse vloot. In het kantoor waar de contracten getekend zouden gaan worden loeide een houtvuur in de haard en was het behagelijk warm. Het gezelschap werd getrakteerd op een lichtlantaarn voorstelling over de bouw, de toekomstige reis en de naderende ondergang van het schip. Ook werd een korte blik gegund in lot van deze bemanning, wij dus, de stranding op het Morning reef bij de Houtman Abrolhos en de sadistische moorden die daar gepleegd zullen gaan worden. Zover gaat het gelukkig niet komen. Per slot van rekening hebben we iedereen hard nodig bij het jeugdzeilen. Om kennis te maken met de werf en het schip kregen we een privé rondleiding waarin alle wetenswaardigheden voor het laden, besturen, zeilen en verdedigen van het schip ons duidelijk werden. Zodat wij als we dat zouden willen dit schip op zouden kunnen nemen in onze vloot. Vooral in de kapiteinszaal op het schip speelde zich Jiskefetachtige taferelen af waarbij de verteller helemaal los ging. Het schip lekte danig bij de neerstortende regen en gelukkig konden we het benedenwindse gemak gebruiken. 16 Na deze verfrissende rondleiding hebben we tijdens een heerlijke lunch het afgelopen zeiljaar besproken en vooruit gekeken naar het volgende. Het nuttige werd op deze manier met het aangename verenigd. Terug in het heden stonden op de agenda de evaluatie van het afgelopen jaar en een blik naar het komende jaar, het onderhoud aan de bootjes en de Courier. De terugblik wordt verder verslagen door Rob in een ander stuk. Hier een korte vooruitblik. Het idee leeft steeds sterker om een vervolggroepje te maken waarin kinderen kunnen zeilen die graag nog wat verder willen na CWO 3. Omdat de komende CWO3 groep niet zo groot is hebben we daar bootjes technisch wel ruimte voor. Het zou een groep kunnen zijn die zich gaat toeleggen op wedstrijdtechnieken en mee gaat doen aan de combiwedstrijden. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld de OpenBick van de familie Koopman inzetten. Omdat het tekort aan begeleiders nog steeds groot is gaat de begeleiding van deze groep roulerend gebeuren. De jonge garde blijft gelukkig actief en wil ook zelf steeds meer met de inhoud van de lessen helpen. Ze krijgen dit jaar allemaal het instructieboek zodat ze lessen kunnen voorbereiden. Het onderhoud aan de bootjes gaat in een aantal sessies gebeuren bij Sjaak in de loods. Voor het komende voorjaar moet alles weer spik en span zijn. Wij zijn erg blij met de toekomstige instructieruimte en hopen het schip ook voor de Combi wedstrijden in te mogen zetten. De klussen die voor die tijd gedaan moeten worden zijn zo divers dat het moeilijk is een goed beeld te krijgen. Zodra er handen nodig zijn zal de groep komen helpen. Ook de CWO perikelen spelen het komende jaar. Omdat we eerst een goed beeld moeten hebben wat de kosten gaan worden voordat we aan opleiden beginnen kunnen we nog geen uitspraken doen. Feit is dat er hoe dan ook les gegeven gaat worden en dat we streven naar CWO certificering maar dat het geen wet van Meden en Perzen is. Kortom er zijn genoeg losse eindjes om er weer een spannend jaar van te maken. En hiermee sloten we ons uitje af en keerden we huiswaarts over de dijk die Pelsaert en de zijnen lelijk dwars gezeten zou hebben. Mark

19 Jaaroverzicht Jeugdzeilen Scharminkel De begeleiders hebben afgelopen weekeinde tijdens hun jaarlijkse uitje teruggekeken op een mooi seizoen. Vanaf de Batavia blikten we terug op het seizoen dat heerlijk begon met rustig zeilweer bij de eerste lessen en onstuimig eindigde met het afzeilen op 17 september. Begin Maart opende we het seizoen met een zeiluitje naar de Hiswa in de Rai. Sjaak had een uur zeilen geregeld in het demonstratiebad. Een leuke avond met weinig wind (anders worden de standhouders verkouden) maar toch veel gein. Na het zeilen mocht de kinderen ook nog wakeboarden wat eigenlijk nog leuker was dan het zeilen. In de wetenschap dat het laatste containerseizoen is aangebroken hebben we begin April de laatste paddenstoelen, pissebedden en rattenkeutels uit de container (en bootjes) geveegd en de optimisten op de rekken gelegd. Na de losse roest van het plafond gehoest te hebben konden we van start. Het echte zeilseizoen begon met de traditionele maar nog steeds functionele zwembadles. We hebben altijd twee schone bootjes aan het begin van het seizoen en we kunnen de ondeugdelijke reddingsvesten er meteen uitfilteren. Het is voor de begeleiders ook een ontspannen kennismaking met de nieuwe groep en voor de CWO2 en 3 een feestelijke hereniging. Dit jaar was de Wethouder van Koggeland Jan Wijnker aanwezig om een kijkje te nemen bij de activiteiten van de jeugd. Klaas sprak hem en de kinderen toe en opende het jeugdzeil seizoen. De wethouder is uitgenodigd om bij de ingebruikname van de Courier als clubschip aanwezig te zijn. Inmiddels had de eerste CWO vergadering in Hoorn plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst werd het duidelijk dat we eigenlijk geen CWO instructie meer mochten geven. We bezitten niet de benodigde ZI3 certificaten. Het hoe en waarom voert voor nu te ver maar we kregen toestemming om op te leiden tot het CWO diploma met een ZI3 instructeur op afstand. 9 mei met schitterend weer vond de eerste les plaats. Met 8 pupillen weer een goed gevulde groep. De woensdagavondgroep was dit jaar iets minder gevuld. Met 6 kinderen een leuke snelle groep. De donderdaggroep bestond uit 7 kinderen maar in de praktijk meestal 8 omdat Wolf uit CWO 2 zoveel liefst altijd in een optimist wilde zitten en daarom ook op donderdag meezeilde. 17 Omdat de wedstrijden met Edam niet doorgingen door de harde wind was onze eerst activiteit van de buitencategorie het Combi zeilen in Hoorn op 25 en 26 juni. Dit viel samen met het einde van de zomer. Een regennevel en een lichte koelte die aantrok toe een fikse bries beheerste de dag. Toch was het een geweldige belevenis om voor het eerst met de Courier volgepakt met optimisten en de begeleidingsboot erachter op weg te gaan. De les voorafgaand aan de wedstrijden was spannend voor veel van onze kinderen. Het woei al stevig zodat heel wat optimisten omgingen. We hadden tijdens de wedstrijden nog twee diehards over. Wolf en Laura die nog terug te vinden zijn in het eindklassement. (www.combizuiderzee.nl) Op 2 en 3 juli volgde het Schardammer weekeinde. De kinderen hebben genoten. De wind was ook nu weer stevig en zakte in het begin van de avond pas af. Het was mooi om te zien dat toen een aantal kinderen een optimist pakte om nog even in de avondschemering een stukje te zeilen. Het kamp is voor herhaling vatbaar. Hopelijk komen er de volgende keer meer leden meedoen aan dit gezellige evenement. (zie: de foto's en het filmpje op Op 11 juli kwamen de kinderen van de Openbare Basisschool uit Kwadijk op onze haven voor het "schoolzeilen"! Altijd een onwijs leuk evenement waarbij de kinderen kennis komen maken met het zeilen. Er werd niet alleen gezeild in optimisten maar er werd ook genoten in de "echte" grote Zeilboten. Ondanks dat één school niet kon, was het toch een prachtige dag! En we hopen volgend jaar weer twee scholen uit de regio te mogen verwelkomen!

20 WSV Schardam Werkzaamheden Courier 18 COURIER

21 Scharminkel Pim ten Klei 19

22 WSV Schardam Vervolg Jaaroverzicht Jeugdzeilen Donderdag 1 september hebben de vrijwilligers van WSV schardam de watersport activiteiten georganiseerd voor de Sportzomercompus van de gemeente Zeevang. De deelnemers kwamen naar onze vereniging om te zeilen in optimisten en grote zeilboten. Na het zeilen kwam de reddingsbrigade ons helpen en werd er gefeest en gegild op de super snelle reddings boot! De lessen: Er vielen dit jaar weinig lessen uit door het weer. Tot de zomervakantie hebben we voornamelijk mooie avonden gehad. In mei bleef het nog wel wat fris en veel kinderen kleden zich dan nog te dun. Bijgevolg blauwe bekkies aan het einde van de les. Niet goed, moeten we volgend jaar iets aan doen. Het was jammer dat het weer aan het begin van de zomervakantie zo slecht was geworden dat we het afzeilen moesten uitstellen. 20 Eigenlijk hadden we stilletjes gehoopt voor de zomer klaar te zijn met lessen zodat we tijd hadden om met de begeleider op de lesavonden aan de Courier te werken. Dat liep anders en het bleek dat uitstel eigenlijk nauwelijks iets opleverde. CWO1 heeft na de vakantie vanwege het weer niet meer kunnen zeilen. CWO2 en 3 wel omdat die tegen wat meer wind kunnen. Het afzeilen dreigde bijna weer niet door te gaan vanwege voorspelde harde wind en regen. Echter door het schema te wijzigen konden we er toch een mooie afzeilochtend van maken maar eerlijk is eerlijk, CWO1 had de hardste wind en de hoogste golven! Gelukkig was dit (en de theorie) voor onze zeilers geen probleem en hebben wij diploma's mogen uitreiken aan: Allemaal heel erg gefeliciteerd! Groeten Rob, Mark, en alle andere begeleiders natuurlijk! Ps. Wil je ook komen zeilen meld je dan snel aan! Op weg naar Hoorn voor het combi wedstrijd zeilen!

De redactie wenst u allen prettige feestdagen en een Goed en Gezond Nieuwjaar

De redactie wenst u allen prettige feestdagen en een Goed en Gezond Nieuwjaar De redactie wenst u allen prettige feestdagen en een Goed en Gezond Nieuwjaar Jaargang 27 Krantnummer 111 N o 4-2007 Jaargang 27 N o 4-2007 Krant nummer 111 Colofon Dagelijks bestuur Voorzitter: Bobeldijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Nummer acht, December 2014

Nummer acht, December 2014 NIEUWSBRIEF Nummer acht, December 2014 Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Bestuursmededelingen 1. Kerstgroet / Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2. Van de Havencommissie 3. Barcommissie Oproep 4. Evenementenkalender

Nadere informatie

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld Jaargang 32 Krantnummer 131 Nr 4-2012 Scharminkel Colofon Jaargang 32 N o 4-2012 Krant nummer 131 Dagelijks bestuur Voorzitter: George Postma Beets 106a, 0299-403882 1475 JH Beets Secretaris: Pim ten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter

Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter FEBRUARI 2015 - EDITIE 1 Nieuwsbrief Jeugdzeilen GWV De Vrijbuiter In dit nummer 1 Even voorstellen 2 Informatiebijeenkomst Even voorstellen Het is jullie waarschijnlijk niet ontgaan dat er een nieuwe

Nadere informatie

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld. Donateur Donateursbijdrage (minimaal) p/jaar 31,60

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld. Donateur Donateursbijdrage (minimaal) p/jaar 31,60 Jaargang 33 Krantnummer 133 Nr 2-2013 Scharminkel Colofon Jaargang 33 N o 2-2013 Krant nummer 133 Dagelijks bestuur Voorzitter: George Postma Beets 106a, 0299-403882 1475 JH Beets Secretaris: Peter Kwakkelstein

Nadere informatie

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld Scharminkel Colofon Jaargang 32 N o 2-2012 Krant nummer 129 Dagelijks bestuur Voorzitter: George Postma Beets 106a, 0299-403882 1475 JH Beets Secretaris: Pim ten Klei Grootweg 5 0229-551878 1647CN Berkhout

Nadere informatie

Lidmaatschap WSV Almere Haven

Lidmaatschap WSV Almere Haven I N F O R M A T I E algemeen De Watersportvereniging is opgericht op 16 augustus 1977 en is aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Lidmaatschap WSV Almere Haven

Lidmaatschap WSV Almere Haven I N F O R M A T I E algemeen De Watersportvereniging is opgericht op 16 augustus 1977 en is aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

W.V. SLOTERPLAS. Informatieblad Watersport Vereniging Sloterplas. www.wvsloterplas.nl

W.V. SLOTERPLAS. Informatieblad Watersport Vereniging Sloterplas. www.wvsloterplas.nl Informatieblad Watersport Vereniging Sloterplas www.wvsloterplas.nl INFORMATIEBLAD Inhoud pag Algemene informatie 1 Algemene informatie 2 Tarieven vanaf juni 2012 3 ALGEMENE INFORMATIE Algemene Informatie

Nadere informatie

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld. Donateur Donateursbijdrage (minimaal) p/jaar 32,30

Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld. Donateur Donateursbijdrage (minimaal) p/jaar 32,30 Jaargang 34 Krantnummer 139 Nr 4-2014 Scharminkel Colofon Jaargang 34 N o 3-2014 Krant nummer 138 Dagelijks bestuur Voorzitter: George Postma Beets 106a, 0299-403882 1475 JH Beets 06-51601525 Secretaris:

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

Jaargang 28 N o 1-2008 Krant nummer 112

Jaargang 28 N o 1-2008 Krant nummer 112 Jaargang 28 Krantnummer 112 N o 1-2008 Jaargang 28 N o 1-2008 Krant nummer 112 Colofon Dagelijks bestuur Voorzitter: Bobeldijk 98, 0229-551520 Secretaris: Grootweg 5 0229-551878 Penningmeester: Warder

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

Algemene informatie/tarieven Watersport Vereniging Sloterplas. November 2015

Algemene informatie/tarieven Watersport Vereniging Sloterplas. November 2015 Algemene informatie/tarieven Watersport Vereniging Sloterplas November 2015 www.wvsloterplas.nl ALGEMENE INFORMATIE Algemene Informatie Oprichtingsdatum 6 juni 1969 Adres Chrisstofel Plantijnpad 2 1065

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Colofon. Jaargang 36 N o Krant nummer 146. Scharminkel. Secretaris: Penningmeester: adres bestuur :

Colofon. Jaargang 36 N o Krant nummer 146. Scharminkel. Secretaris: Penningmeester:  adres bestuur : Jaargang 36 Krantnummer 146 Nr 3-2016 Scharminkel Colofon Jaargang 36 N o 3-2016 Krant nummer 146 Dagelijks bestuur Voorzitter: George Postma Beets 106a, 0299-403882 1475 JH Beets 06-51601525 Secretaris:

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Nieuwsbrief TC Groot Driene Jaargang 2016 Nummer 1 januari Van de voorzitter Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Terugblik: Tijdens de ALV is al veel ter sprake gekomen over het afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Lidmaatschap WSV Almere Haven

Lidmaatschap WSV Almere Haven I N F O R M A T I E algemeen De Watersportvereniging is opgericht op 16 augustus 1977 en is aangesloten bij het Watersportverbond onder verenigingsnummer 324. De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a.

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 12, Nummer 51, December 2013 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. De voorzitter aan het woord... 3 3. FNRS Wedstrijd

Nadere informatie

Zeilvereniging Oosterplas Algemene Leden Vergadering ZVO. 11 maart 2012

Zeilvereniging Oosterplas Algemene Leden Vergadering ZVO. 11 maart 2012 Zeilvereniging Oosterplas Algemene Leden Vergadering ZVO 11 maart 2012 1. Opening voorzitter en vaststellen agenda 2. Mededelingen voorzitter / Secretaris ontvangen stukken 3. Verslag vorige algemene ledenvergadering

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis

Nieuwsbrief Vrijwilligers Groote Sluis Nieuwsbrief nummer 2 / 2013 In deze nieuwsbrief: 1. Opknappen Weerhuis 2. Kijkje in de keuken Zaandijkersluis 3. Vakantieperiode Opknappen Weerhuis Door Madelon Mantel Op dinsdag 2 juli jl. hebben wij

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

editie 7, september 2016

editie 7, september 2016 digitale Clubkrant editie 7, september 2016 Voorzitter aan het woord Na alle voorbereidingen is nu eindelijk de competitie begonnen. Dit is waar het om gaat. Na drie competitie-loze maanden weer aan de

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Beste Watersporter, De vereniging heeft ongeveer 400 leden en wij hebben 240 ligplaatsen.

Beste Watersporter, De vereniging heeft ongeveer 400 leden en wij hebben 240 ligplaatsen. Beste Watersporter, U hebt belangstelling getoond voor een lidmaatschap en/of een ligplaats in onze haven aan de Kleine Poel van de Westeinderplassen in Aalsmeer. Voordat u een ingevuld aanvraagformulier

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN 24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN Tafeltennisvereniging Buytenrode Speeladres Gymzaal César Franckrode 60a Giro rekening Giro 4097117 t.n.v. A.C. André of M. Tichelaar Samenstelling bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

t Leugenbankje Joepileumnummer

t Leugenbankje Joepileumnummer t Leugenbankje Joepileumnummer 1931 2016 ! Inhoudsopgave Joepi-leumnummer Voorwoord Activiteitenkalender Barmedewerker gezocht Lustrumgegevens Adverteerderslijst Redactionele groet Beste Tridenters, Daar

Nadere informatie

Voorwoord door Ilsa Derks

Voorwoord door Ilsa Derks Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over enkele vernieuwingen en aanpassingen binnen de manege daarnaast brengen wij ook enkele mededelingen en nieuwsberichten. Ieder kwartaal komt er een nieuwsbrief

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 GAGELLOOP 2012 4 MEDEDELINGEN UITNODIGING 5 VERJAARDAGEN 6 PAASMIDDAG 7 SPEELTUIN 8 ADRESSEN AGENDA MEI 2012 nr. 359 COLOFON

Nadere informatie

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609 Jaarverslag GV DOS 2009-2010 DOS Amsterdam maakt een turbulent jaar mee. Na de noodoproep van het vorige bestuur zijn drie nieuwe bestuursleden gevonden die onze vereniging een stap vooruit willen helpen.

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor Voor open Doel is terug Na jaren van afwezigheid is de Voor open Doel terug. Tot het eind van de jaren 90 was dit het clubblad van de vv Froombosch. Nu zal het verder gaan als onze nieuwsbrief. Hierin

Nadere informatie

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Notulen 1. Opening De vergadering wordt geopend om 21.35u. Mirjam heet iedereen welkom.

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden.

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden. Van de voorzitter Inmiddels hebben wij de clubkampioenschappen achter de rug en wat was dat heerlijk met elke dag mooi weer!! Alleen op de finaledag iets minder maar het mocht de pret niet drukken met

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Nieuwsflits 8 week 23 naar de website

Nieuwsflits 8 week 23 naar de website Nieuwsflits 8 week 23 nieuwsbrief@huizerhc.nl naar de website Huldiging der kampioenen A.s. zondag vindt vanaf ongeveer 14.00 uur de huldiging plaats van de jeugd en senioren teams die kampioen zijn geworden

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

INTER AMICOS. Maandblad. Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535

INTER AMICOS. Maandblad. Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535 INTER AMICOS Maandblad Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535 Januari 2009 Voorzitter A.J.J. van der Ploeg Lindelaan 23 2282 EL Rijswijk 070-3951530

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

De digitale LUTERATUUR

De digitale LUTERATUUR UITGAVE 9 JAARGANG 2 De digitale LUTERATUUR 20 oktober 2011 In dit nummer Van de redactie. Herfstvakantie jeugdopleidingen Trainingsgroep dinsdagavond rescue herhalingen De evenementenkalender Van de redactie.

Nadere informatie

14 JUNI GROENMOETJEDOEN (Bestuur)

14 JUNI GROENMOETJEDOEN (Bestuur) De fotouitsneden op deze pagina zijn inzendingen voor de fotowedstrijd. Foto boven en onder: Marian Tang HOE ZIT HET OOK ALWEER MET HET AFSLUITEN VAN DE HEKKEN? (Bestuur) Wie is er verantwoordelijk voor?

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Nieuwsbrief december 2015 Openingswoord van de voorzitter Geachte lezer, Hierbij onze 2e nieuwsbrief van de EHBO vereniging Westerbork. In deze nieuwsbrief staan de activiteiten die geweest zijn en die

Nadere informatie

EHBO Vereniging DONGEMOND

EHBO Vereniging DONGEMOND EHBO Vereniging DONGEMOND 1 DE TIPGEVER 33e jaargang nr. 2 december 2001 Redactieadres: Secretariaat Benraatshoef 42 4941 TM Raamsdonksveer Telf./ faxnr. 513215 E-mail: info@ebho-dongemond.myweb.nl Homepage

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Watersportvereniging De Maas

Huishoudelijk reglement Watersportvereniging De Maas Huishoudelijk reglement Watersportvereniging De Maas artikel 1 - Leden, hun rechten en verplichtingen versie november 2015 1. Alleen door zijn toetreden verklaart ieder lid te zullen voldoen aan de vereisten

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober e jaargang nr. 4

Nieuwsbrief oktober e jaargang nr. 4 Nieuwsbrief oktober 2016 4e jaargang nr. 4 Van de voorzitter Beste leden, Ik wil het deze keer weer eens over het weer hebben. Wat hebben we genoten van die heerlijke warmte (hoewel ik het te warm vond

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat KDV VUURVOGEL NR 3 september 2015 Weer aan de slag! We zijn alweer enkele weken op onze eigen locatie en dat voelt goed! Maar het was ook leuk op de Maasstraat. Daar hebben we 6 weken samengespeeld met

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014

KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014 KKF 2015 Bokkendonk: Nieuwsbrief 2 november 2014 De eerste bijeenkomst met de deelnemende dorpen ligt alweer een paar weken achter ons. Ook het 11/11 feest is achter de rug en de datum voor het Keinderkupkesfestival

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE JEUGDZEILOPLEIDING VAN DE WSV HOORN (WSV

WELKOM BIJ DE JEUGDZEILOPLEIDING VAN DE WSV HOORN (WSV WELKOM BIJ DE JEUGDZEILOPLEIDING VAN DE WSV HOORN (WSV =Watersport Vereniging) Een beginnende zeiler of iemand die voor het eerst gaat varen heeft meestal geen idee wat hem of haar te wachten staat. Welke

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers,

Beste ouders, verzorgers, Nieuwsbrief VSO ZMLK en MG van Oostzanenstraat 11 1624 GJ Hoorn 0229 548560 www.vsodestormvogel.nl jaargang 13 nummer 4 november 2014 Nieuws vanuit de directie Beste ouders, verzorgers, Sinterklaas komt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Beste Zeiler/roeier. De Winter is voorbij, nog een paar dagen en de zomertijd komt er aan, hetgeen betekend dat het 's avonds weer langer licht wordt, en men weer de gelegenheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Oorkonde na 100 jaar weer terug Eric Pieters

Oorkonde na 100 jaar weer terug Eric Pieters Week 14, 2013 46e jaargang http://usvhercules.nl/argo Oorkonde na 100 jaar weer terug Eric Pieters Op bijgaande foto staat algemeen voorzitter Jon Bolte samen met Lodewijk Volgers, speler van de veteranen

Nadere informatie

Prijsuitreiking 2015

Prijsuitreiking 2015 Prijsuitreiking 2015 Tja, wat valt er nog te zeggen, zou je denken. De prijsuitreiking is geweest en het was een leuke en gezellige boel. We hebben lol gehad en een enkeling was mogelijk ietsje pietsje

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDEN VERGADERING KV VOORWAARTS. 16 maart 2012

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDEN VERGADERING KV VOORWAARTS. 16 maart 2012 JAARLIJKSE ALGEMENE LEDEN VERGADERING KV VOORWAARTS 16 maart 2012 1. Opening 1. Welkom op de ALV S.v.p. de mobiele telefoons uitzetten. 2. Moment van stilte.. Een minuut stilte voor overleden (oud) kampeerders

Nadere informatie

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september.

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september. Seizoen 2016/2017 Hartelijk welkom bij onze vereniging. We vinden het leuk dat je lid wordt van een van onze afdelingen. Er bestaat bij ons de mogelijkheid 1x gratis mee te trainen alvorens het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oranje Blauw

Nieuwsbrief Oranje Blauw Nieuwsbrief Oranje Blauw nr. 3 19-06-2013 Van de jubileumcommissie CSV Oranje Blauw een bruisende voetbalclub aan de Staddijk. Het is nu ongeveer twee weken geleden dat we ons spetterende jubileumfeest

Nadere informatie